Helsingin opetustoimen henkilöstö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.jhl133.fi Helsingin opetustoimen henkilöstö"

Transkriptio

1 Helsingin opetustoimen henkilöstö JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Helsingin opetustoimen henkilöstö ******************************************************************************* Seuraava lehti ilmestyy, kun siihen on saatu tarpeeksi aineistoa. Kirjoitukset voi lähettää toimitukselle osoitteeseen ******************************************************************************************

2 Luottamusmiehet Sihteerit, opetusvirasto ja IT Varaluottamusmies Koulunkäyntiavustajat Varaluottamusmies Marika Salama Puh Sinikka Rautakoski Puh tai Merja Patokoski Puh tai Marjut Sjöholm Opetusviraston pääluottamusmies Arja Horn Puh tai Fax Hämeentie 11 (Käynti Kaikukadun puolelta) PL 3000, Helsingin kaupunki Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja varajäsenet Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Vento Vesa Lehtonen Rainer puh tai puh tai Sihteeri ja taloudenhoitaja Varasihteeri Rautakoski Sinikka Salama Marika puh tai puh Jäsenasiainhoitaja Tiedottaja Horn Arja Patokoski Merja puh tai puh tai Virkistystoiminta Varajäsenet: Tanskanen Petteri Opintosihteeri ja virkistystoiminta puh tai Puhilas Valentina puh Omar Olga

3 Yhdistyksemme Helsingin Kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 on nykyisin nimeltään Helsingin opetustoimen henkilöstö JHL ry. Yhdistyksen toimialue on Helsinki ja sen tarkoituksena on koota Helsingin kaupungin opetustoimen ja yksityisten sopimuskoulujen palveluksessa työskentelevät ja liiton järjestämisalalle opiskelevat liiton piiriin. ********************************* Yhdistyksemme JHL ry 133 on lähettänyt kirjelmän JHL:n edustajistolle, jossa esitetään Koulunkäyntiavustajan nimikkeen muuttamista koulunkäynninohjaajaksi. Tutkintonimikkeenä koulunkäyntiavustaja on jäänyt historiaan jo pari vuotta sitten. Opetushallitus on päättänyt uusista Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteista. Ammattitutkinnon ruotsinkielinen nimi on Yrkesexamen för ledare i morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever ja Specialyrkesexamen för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamet. Ruotsinkielisissä nimissä on siis mukana sana ledare eli ohjaaja. Tutkintorakenneasetuksessa (47/2012) tehty tutkintojen koulutusalan siirtomuutos sosiaali- ja terveysalalta humanistiselle ja kasvatusalalle, opetus- ja kasvatustyöhön. on nykyisillä tutkintonimikkeillä. On siis loogista, että ammattinimike noudattaa samaa linjaa koulutuksen kanssa. JHL:n virallinen valtakunnallinen tavoite on muuttaa nimike koulunkäynninohjaajaksi, joten esitimme edustajistolle vaadittavaksi tulevaan Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen lisättäväksi seuraavat uudet ammattinimikkeet: koulunkäynninohjaaja, koulunkäyntiohjaaja ja kouluohjaaja. ********************************* Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on vienyt koulunkäyntiavustajien ammattiryhmää koskevia epäkohtia Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen tietoisuuteen lokakuussa Kirjelmän on koonnut JHL:n koulutustoimitsija Kaijamaija Parviainen. Koulunkäyntiavustajat Helsingin opetusvirastossa Helsingin kaupungin palveluksessa on tällä hetkellä 418 koulunkäyntiavustajaa, joista 339 on vakinaisessa työsuhteessa. Heistä 116 tekee täyttä viikkotyöaikaa. Ammattikunnan työ on merkityksellistä kouluyhteisöissä, joissa lasten ja perheiden ongelmat ovat lähellä. Työn tavoitteena on hyvinvoiva lapsi tai nuori, joka voi toimia optimaalisella tavalla yhteisössään sekä kasvaa, kehittyä ja oppia omien yksilöllisten edellytystensä mukaisesti. Hän saa tarvitsemansa tuen, ohjauksen ja avustuksen, jonka avulla hän voi toimia mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti. Työtä ohjaavat kasvatukselliset ja pedagogiset tavoitteet. Työ pohjautuu ihmisen kehityksen kokonaisvaltaiseen tuntemiseen sekä kasvun ja oppimisen teoreettisten lähtökohtien huomioon ottamiseen työssä.

4 Nimikemuutos Helsingissä JHL:n edustajat ovat usean vuoden tehneet työtä koulunkäyntiavustajan nimikkeen muuttamiseksi koulunkäynninohjaajaksi. Asiaa on käsitelty opetusviraston lisäksi Helsingin henkilöstöasiainkeskuksen kanssa käydyissä neuvotteluissa. Henkilöstöasiainkeskus ei näe estettä nimikemuutokselle, mutta Opetusvirasto ei hyväksy sitä nojautuen OAJ:n näkemykseen ja perusteluihin. Koulunkäyntiavustajien ammatillinen tuki Helsingissä Helsingin opetusvirastossa oli hyvin toiminut ja kustannuksiltaan edullinen aluevastaava järjestelmä, jonka tehtävänä oli tukea ammatillisesti koulunkäyntiavustajien työtä. Aluevastaavia oli 6. He olivat itsekin koulunkäyntiavustajia ja heillä oli viisi tuntia viikossa käytettävissä aluevastaavan tehtävään. Järjestelmä tuotti yhtenäisiä käytäntöjä kouluille ja toimi tehokkaana tiedotusväylänä koulunkäyntiavustajien ja opetusviraston välillä molempiin suuntiin. Virastossa päätettiin romuttaa järjestelmä keväällä Tilalle rakennettiin alueellisten oppilashuoltovastaavien järjestelmä, joka käsittää koulujen kuraattorit, psykologit ja koulunkäyntiavustajat. Oppilashuoltovastaavat, joita on 4, ovat samalla psykologien ja kuraattorien esimiehiä. Järjestelmä on käynnistynyt hitaasti avustajien suuntaan ja siitä puuttuu alan substanssituntemus. JHL on huolissaan tilanteen heikkenemisestä. Koulunkäyntiavustajien työaika Helsingissä Koulunkäyntiavustajista vain 116 tekee täyttä työaikaa. Taustalla on toisaalta kaupungin säästöt, jotka estävät lisätyön saamisen esim. aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Toisaalta Helsinki on innokkaasti lähtenyt palkkaamaan resurssiopettajia ja ottanut käyttöön samanaikaisopetuksen. Nämä molemmat sinänsä hyvät järjestelyt on kustannettu osittain lyhentämällä koulunkäyntiavustajien ennestään lyhyitä työaikoja ja vähentämällä heidän määräänsä. Vuodesta 2011 avustajien kokonaismäärä on pudonnut yli 30:llä. Lisätuntien saaminen vajaaseen viikkotyöaikaan on selvästi vaikeutunut viimeisen kolmen vuoden aikana. JHL on huolissaan oppilaiden kasvun ja kehityksen kannalta merkittävän ammattikunnan surkastumisesta ja jäljelle jäävien toimeentulosta työtuntien huvetessa. Työn tekeminen koulujen loma-aikana Helsingissä Ammattikunnan kannalta ongelmaksi on noussut myös työn saaminen koulujen loma-aikoina. Helsingissä uudet työsopimukset kirjoitetaan automaattisesti ns. kesäkesketys -sopimuksiksi. Tällöin työntekijä on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, mutta osa-aikainen. Työnantajan velvollisuus on työllistää lomakausina ensisijaisesti oma vakinainen osa-aikainen henkilökuntansa. Vaikka ammatillista koulutusta ja osaamista vastaavaa työtä olisi tarjolla loma-aikoina esimerkiksi päivähoidossa, sinne valitaan pitkäaikaisia, tuttuja sijaisia ja vakinaisissa työsuhteissa olevat avustajat ohitetaan. JHL:n valtakunnalliset tavoitteet koulunkäynnin ohjauksen ammattilaisten asioissa: Tausta Tilastokeskuksen tietojen mukaan tässä ammattiryhmässä erilaisilla nimikkeillä lokakuussa 2010 oli kokoaikaista täyttä palkkaa saavaa ammattilaista. Osa-aikaisia oli samaan aikaan Ammattikunnan työ on merkityksellistä kouluyhteisöissä, joissa lasten ja perheiden ongelmat ovat lähellä. Työn tavoitteena on hyvinvoiva lapsi tai nuori, joka voi toimia optimaalisella tavalla yhteisössään sekä kasvaa, kehittyä ja oppia omien yksilöllisten edellytystensä mukaisesti. Hän saa tarvitsemansa tuen, ohjauksen ja avustuksen, jonka avulla hän voi toimia mahdollisimman

5 itsenäisesti ja omatoimisesti. Työtä ohjaavat kasvatukselliset ja pedagogiset tavoitteet. Työ pohjautuu ihmisen kehityksen kokonaisvaltaiseen tuntemiseen sekä kasvun ja oppimisen teoreettisten lähtökohtien huomioon ottamiseen työssä. Koulunkäyntiavustajien/koulunkäynninohjaajien kelpoisuus Koulunkäyntiavustajan/koulunkäynninohjaajan kelpoisuutta ei ole määritetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998), joten ammattikunta jää epämääräiseen asemaan. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa määritellään kuitenkin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan kelpoisuus. Koulunkäynnin ohjauksen ammattilaiset tekevät hyvin usein molempia tehtäviä saman työpäivän aikana. Näyttötutkintojärjestelmässä on Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammatti- ja erikoisammattitutkinto (perusteet vuosilta 2010 ja 2011), jotka on siirretty sosiaalialalta humanistinen ja kasvatusalan tutkinnoiksi äskettäin. Tutkinnon suorittaneen tehtävänä on osallistua kulttuuritaustaltaan erilaisten oppilaiden kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Työ sisältää kasvun, kehityksen, oppimisen ja toiminnan tukemista, ohjaamista ja avustamista erilaisissa toimintaympäristöissä. Työn tavoitteena on hyvinvoiva lapsi tai nuori, joka voi toimia optimaalisella tavalla yhteisössään sekä kasvaa, kehittyä ja oppia omien yksilöllisten edellytystensä mukaisesti. Hän saa tarvitsemansa tuen, ohjauksen ja avustuksen, jonka avulla hän voi toimia mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti. Työtä ohjaavat kasvatukselliset ja pedagogiset tavoitteet. Työ pohjautuu ihmisen kehityksen kokonaisvaltaiseen tuntemiseen sekä kasvun ja oppimisen teoreettisten lähtökohtien huomioon ottamiseen työssä. Käytännössä koulunkäyntiavustajan/koulunkäynninohjaajan tehtäviin kelpoisuuden antavat ainakin koulunkäyntiavustajan ammatti- ja erikoisammattitutkinto, uudet koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ammatti- ja erikoisammattitutkinto sekä lähihoitajan tutkinto ja sitä edeltäneet hoitajatutkinnot, kuten kehitysvammaistenhoitaja. Ammatissa on myös jonkin verran sosionomeja. JHL:n tavoite Koulunkäyntiavustajien/koulunkäynninohjaajien asema osana opetushenkilöstöä määritellään ja heidän asemansa oppilashuollon suunnittelussa ja toteutuksessa selkeytetään. Koulunkäyntiavustajat/koulunkäynninohjaajat tunnustetuksi osaksi oppilashuoltohenkilöstöä Perusopetuslain 31 määrittää oppilashuollon seuraavasti Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Koulunkäyntiavustajien/koulunkäynninohjaajien työn tarkoitus on omalta osaltaan toteuttaa oppilashuollon tehtävää. Ammattikunnan kelpoisuutta ei ole määritelty myöskään oppilashuollon henkilöstön kelpoisuuksissa. JHL:n tavoite: Koulunkäyntiavustajien/koulunkäynninohjaajien asema osana opetushenkilöstöä määritellään ja heidän asemansa oppilashuollon suunnittelussa ja toteutuksessa selkeytetään.

6 Koulunkäyntiavustajien/koulunkäynninohjaajien kurinpito-oikeus Koulunkäyntiavustajat/koulunkäynninohjaajat joutuvat usein, monesti päivittäin kurinpitotilanteisiin, jossa heillä ei ole perusopetuslain mukaan toimintaoikeuksia. JHL on tehnyt 2012 kyselyn koulunkäynninohjauksen ammattilaisille kurinpito- ja väkivaltatilanteista. Edellinen kysely tehtiin Kyselyjen tuloksissa ei ollut juurikaan eroja, mutta ne olivat huolestuttavia. JHL:n tavoite: Ammattikunnan työhyvinvoinnista on tehtävä selvitys ja perusopetuslain kurinpitoa koskevat säädökset on muutettava vastaamaan työn todellisuutta. Nimikemuutos koulunkäyntiavustajasta koulunkäynnin ohjaajaksi Ohjaaja nimike kuvaa paremmin alan ammattilaisten työtä kuin avustaja. Työn tarkoitus on ohjata, tukea ja avustaa oppilaiden kasvua, kehitystä ja oppimista. Koulunkäynninohjaaja nimike on käytössä lähes 80 kunnassa ja nimikemuutos prosessit jatkuvat ympäri maata. JHL:n tavoite: Koulunkäynninohjaaja-nimike otetaan yhtenäisesti käyttöön koko maassa. Mm. opetushenkilöstön kelpoisuusasetuksen muutos mahdollistaa tämän käytännön. Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 astui voimaan Muutos koski erityisopetusta. Erityisopetukseen määriteltiin kolme tasoa; opetuksen yhteydessä annettava, lyhytaikainen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Koulunkäyntiavustajien/ koulunkäynninohjaajien asema jäi lakimuutoksessa hämäräksi. Avustajapalvelut mainitaan vasta erityisen tuen määrittelyssä (POL 17). JHL:n tavoite: Oppilaiden oikeus oppimisen tukeen taataan myös koulunkäynnin ohjauksen ammattilaisten työllä. Alan ammattilaisten on voitava käyttää koko osaamistaan työssään. Perusopetuslain muutoksen vaikutuksesta sekä oppilaiden että työyhteisöjen arkeen on tehtävä kattava selvitys. ********************************* Koulunkäyntiavustajien opinto- ja virkistyspäivä Aulangolla Joukko pääkaupunkiseudun koulunkäyntiavustajia osallistui aluetoimiston järjestämään opintopäivään lauantaina Menomatkalla pääluottamusmiehemme Arja Horn esitteli Kurinpito- ja väkivaltatilanteet kyselyn 2012 tuloksia. Pääkaupunkiseudun aluetoimiston uusi aluepäällikkö Tuija Linna-Pirinen esittäytyi ja kertoi aluetoimiston toiminnasta. Vantaalaisen koulun koulukuraattori Merja Oravan johdolla pohdittiin miten avustajan ammatissa tuetaan lapsen kehitystä ja sen mukana tuomia haasteita. Iltapäivällä paneuduttiin ryhmätöihin ja päivän päätteeksi virkistäydyttiin kylpylässä.

7 Työsuojeluvaltuutetun tervehdys Työsuojelu on opetusvirastossa saanut uutta vahvistusta kesäkuussa Marja Paukkosen aloittaessa uutena työsuojelupäällikkönä. Olli Manninen siirtyi eläkkeelle ja työyhteisökonsulttina toimii Stina Forsberg. Stina Forsberg on myös ruotsinkielisenlinjan työyhteisökonsultti Työnjako on pääsääntöisesti tehty siten, että työsuojelupäällikkö hoitaa rakennuksiin liittyvän ja työyhteisökonsultti työyhteisöön liittyvät asiat. Sairasvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutos toi merkittävän muutoksen työnantajan tehtävään. Esimiehen on käytävä työntekijän kanssa varhainen tuki (VaTu) keskustelu, kun työntekijällä on 30 kalenteripäivää sairauspoissaoloa. Päivien ei tarvitse olla peräkkäin. Asiasta tulee tehdä muistio, joka lähetetään Työterveyskeskukseen. 60 päivän sairauspoissaolon täytyttyä työterveyslaitos ottaa yhteyden työntekijään. Työterveyskeskus lähettää tiedon Kelalle ja tarkistaa, että kuntoutussuunnitelma on tehty. 90 päivää sairauspoissaoloa tullessa täyteen, työterveys ottaa kantaa työkykyyn ja työn jatkamisen mahdollisuuksiin, yhteistyössä työnantajan kanssa. Työntekijä toimittaa itse B-lausunnon Kelaan ja A-lausunnon työnantajalle. Olemmekin muistuttaneet työpaikoilla Varhaisentuen mallista (VaTu), joka on Helsingin kaupungin malli keskusteluille ja kartoitukseen esimiestä ja Tykeä varten. Paluun tuki (PaTu) pitkältä sairaslomalta palattaessa on tärkeä työkalu esimiehille, jotta keskustelut voidaan käydä samalla tavalla kaikilla työntekijöillä. Ohjekirjaset löytyvät henkilökunnan/ opettajanhuoneesta. Muistuttaisin vielä työsuojelupakista ja sinne tehtävistä ilmoituksista vähältä piti- ja uhka- sekä väkivaltatilanteista. Ilmoitukset ovat tärkeitä tilastollisesti työnantajalle ja antavat oikean kuvan työn vaaroista ja uhkista. Hyvää joulunodotusaikaa! Tiina Illman, työsuojeluvaltuutettu

8 Kuulumisia kentältä Koulusihteerit - arjen moniosaajat Helsingin kaupungin ja yksityisten sopimuskoulujen koulusihteerien työn moninaisuus on vertaansa vailla. Kovin montaa ammattikuntaa ei varmasti ole, jolle työn sisältö on yhtä moninainen. Kuulee usein sanottavan että koulu ei tulisi toimeen ilman sihteeriä. Työtehtävät kouluissa rehtorin kiinteänä työparina kattavat oppilashallinnon lisäksi paljon tietoa palkkahallinnosta, kirjanpidosta ja budjetoinnista, rekrytoinnista, juoksevista päivittäisasioista, arkistoinnista ja miljoonasta pienestä muusta arkisesta asiasta huolehtimisesta, jotta kaikki toimii. Puhelinpalvelun lisäksi asiakkaina ovat toiset laitokset/viranomaiset ja oppilaiden huoltajat sekä koulun oma henkilökunta ja oppilaat. Koulusihteerin tietomäärä on valtava ja työpanos on merkittävä. Siksi panostaminen sihteerityöhön ja resurssien lisäämiseen olisi kovin suotavaa. Miksi? Koska juuri sihteerien osaaminen edesauttaa ja helpottaa rehtorien ja opettajien työtä. Silloin he voivat keskittyä paremmin olennaiseen omassa työssään. Koulujen sihteerit hallitsevat päivittäisessä työssään em. lisäksi useita erilaisia atk-ohjelmia rinnakkain. Myös moninaiset tilastot ovat mukana olennaisena osana työtämme. Koulujen arki sisältää myös paljon sellaista jota ei työehtosopimukset mainitse. Aivan käytännön tasolla lomakkeiden ja asiakirjojen täytön opastusta, varastojen ylläpitoa, tarvikkeiden tilausta yms. Koulusihteerien menestyksellinen työn hoitaminen vaatii sitoutumista. Tähän ei päästä, jos sihteerit palkataan ulkopuolisista toimistomyymälöistä pätkätöillä. Ratkomme joka päivä ihmisten visaisia kysymyksiä ja löydämme vastauksia. Siitä syntyy työkokemus, jota koulun muilla ammattiryhmillä ei kerry. Nykyisin melkein jokaisella koulusihteerillä on työhön liittyvä alan ammatillinen koulutus ja tutkinto. Tämä kertoo ammattitaidosta. Yhä harvempi sihteeri toimii enää pelkän työkokemuksen varassa. Toimistotyön vaatimukset ovat sen verran kasvaneet, että kokonaisuuden hallinta pitää olla hanskassa. Oman työn arvostaminen onkin meille sihteereille itsellemme tärkeä asia. Osaaminen mitataan joka päivä. Työ on haastavaa ja toisaalta myös palkitsevaa. Yksikään päivä ei ole samanlainen, vaikka koulun työvuosi noudattelee perinteisiä latujaan. Tuskin kukaan ammattiryhmä tai virasto tässä kaupungissa on välttynyt säästöiltä, eivät myöskään koulujen sihteerit. Se on merkinnyt sitä, että yhä useampi opettaja ja rehtori hoitaa koulusihteerille kuuluvia tehtäviä enemmän ja enemmän. Monet sihteerit on jalkautettu usealle koululle, jolloin väistämättä työnkuva pirstaloituu ja aiheuttaa stressiä. Koulusihteerien osallisuus oman työnsä suunnitteluun on viime vuosina heikentynyt Opetusvirastossa. Me emme juuri näy missään opetusviraston toiminnassa. Nyt juuri olisikin aika alkaa kääriä hihat ja put the thinkingcap on. Siihen tarjoutuu mahdollisuus piankin, tulevan kevään aikana JHL yhdistys 133 järjestää tapahtuman koulusihteerien asioille. Silloin on tarkoitus pohtia syvemmin syntynyttä tyhjiötä, josta koulusihteerit keskenään paljon puhuvat. Moni on hyvin huolissaan työnsä tulevaisuudesta ja siitä minkälaista työ tulee olemaan? Moni kysyy onko koulusihteerin työ enää niin houkuttelevaa, että saamme uusia työntekijöitä tulevaisuudessa? Elämme jatkuvassa muutoksessa. Me itse haluaisimme vaikuttaa oman työmme sisältöön ja suunnitteluun. Olkaa siis kuulolla kaikki jäsenet ja jäsenyyttä harkitsevat, kutsumme teitä mukaan! Tapahtuman ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Heli Pitkänen, koulusihteeri

9 It-tuen kuulumisia ja terveisiä Kulunut vuosi on vierähtänyt työntäyteisenä. Ympäri vuoden kouluille saapuvat korvaavat työasemat ja näytöt sekä esitystekniikan täydentäminen interaktiivisilla valkotauluilla ja dataprojektoreilla ovat pitäneet koulujen järjestelmätukihenkilöt työn touhussa. Hiljaiset hetket menevät usein työtiloja siivotessa ja järjestellessä, laiterekisteriä täydentäessä ja laitteiden poistoa valmistellessa. Vuoden mittaan on myös muutamiin kouluihin toimitettu pilotointimielessä sosiaalisen median käytön tutkimuksiin niin puhelimia kuin tablettitietokoneita. Nämä uudet tavat langattoman tietotekniikan käytössä ovat tuoneet omat haasteensa järjestelmätuen työtehtäviin. Kaiken aikaa on Tietohallinto ja Mediakeskus pyrkinyt olemaan mukana tekniikan aallonharjalla. Siitä huolimatta, että koulujen tietoteknistä varustelua ylläpidetään kohtuullisen hyvällä tasolla ja joissain tapauksissa terävimmässä kärjessä, ei opettajien ja avustajien pidä unohtaa omaa it-taitojensa ylläpitämistä ja kehittämistä. Pääsääntöisesti käyttäjien it-laitteiden käyttötaito on parantunut vuosien varrella ja mm. kameran, skannerin, dokumenttikameran ja työaseman yhteiskäyttö onkin jo monella sujuvaa arkipäivää eri ohjelmien käytön yhteydessä. Tästäkin huolimatta toive on, että koulujen henkilöstö käyttäisi hyväkseen ilmaisen koulutuksen, jota esimerkiksi Mediakeskus tarjoaa niin eri ohjelmistojen kuin laitteiden käytössä. Näin 30 vuotta PC tietokoneiden markkinoille tulon jälkeen voidaan katsoa kansalaistaidoksi, että ihmiset tietävät mikä on hiiri, näppäimistö ja minkälaiseen liittimeen liitetään niiden ja mm. näytön johto ja verkkokaapeli. Liikuteltavien laitteiden lisääntyessä kouluilla pitäisi päivittää lisäksi kannettavien tietokoneiden käyttötaitoa, kuten näytön jakaminen ja langattomaan verkkoon kirjautuminen. Myös opetuksen tueksi hankitut interaktiiviset valkotaulut kaipaavat monin paikoin käyttäjää. Ne ovat kovin kalliita valkokankaita. Kuullessaan valitettavan kaupungin rahavajetta ja sitä, ettei tauluun sisältyvään ohjelmistoon saada hankittua suhteellisen kalliita oppikirjoihin pohjautuvia materiaaleja, tulee miettineeksi, miksei omien töiden tekeminen ohjelmistolla ole runsaampaa? Keväällä alkanut ja marraskuun puoliväliin kestänyt valmistautuminen ja pilotointi Win7 käyttöjärjestelmään siirtymiseksi työasemissa vaihtui muutama viikko sitten täysimittaiseksi Win7 migraatioksi, jonka on määrä päättyä vuoden 2013 keväällä. Migraation tarkoituksena on siis päivittää kaikkien koulujen työasemien käyttöjärjestelmä Windows 7:ään. Muutos näkyy pääosin työasemien sujuvampana käyttönä. Aina kun asioissa mennään eteenpäin, joudutaan jotain jättämään taakse, niin myös tässä tapauksessa. On nimittäin joitain opetusohjelmia, jotka eivät enää toimi Win7 ympäristössä. Pääsääntöisesti kuitenkin tähän asti käytössä olleet ohjelmat saadaan oppilaiden käyttöön myös WIn7 järjestelmässä. Tulevat ajat koulujen tietotekniikassa näyttääkin valoisalta ja arjessa pitää meidän kaikkien muistaa, että tietotekninen varustelu on hyvä ja mahdollisuuksia tuova renki, mutta siitä ei pidä eikä saa tehdä isäntää. Mukavaa Joulunajan odotusta kaikille toivoen Vesa Vento, Järjestelmätukihenkilö JHL ry 133 puheenjohtaja

10 Jäsenmatka Riikaan Iloinen joukko jäsenistöämme matkasi kesäkuussa neljän päivän kaupunkilomalle Riikaan, Latviaan. Linja-automatkalla Tallinnasta Riikaan käsittelimme ajankohtaisia asioita. Riiassa tutustuimme kaupungin historialliseen keskustaan suomalaisen oppaan kanssa. Päiväretkellä merenrantakaupunki Jurmalaan saimme ihailla puuhuviloita, pitkää hiekkarantaa ja muutaman rohkean uiskentelua Riianlahdessa. Kiitos kaikille mukana olleille! ********************************* Jo hiljenee vuoden askareet ja aherrus syksyn työn. Ota sydämees hetket talviset ja rauha Jouluyön. - I. Koskinen Kiitämme jäseniämme kuluneesta vuodesta, toivotamme kaikille Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2013! Hallituksen väki SB

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Jakelu: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetusviraston, peruskoulujen, lukioiden,

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Osa 1 Koulu työyhteisönä

Osa 1 Koulu työyhteisönä Sisällys Alkusanat...11 Osa 1 Koulu työyhteisönä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilaiden kohtaaminen (Simo Rönty)...15 Jokaisella työntekijällä on oma vastuualueensa...15 Lapsi tarvitsee aikuisia...16

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Ko u l u l a i s t e n LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU

Ko u l u l a i s t e n LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU Ko u l u l a i s t e n AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA LAINSÄÄDÄNTÖ TOIMINTA OHJAAJAT VASTUU Monet lapset viettävät pitkiä aikoja ilman aikuisen läsnäoloa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä

Lisätiedot

Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn. Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto

Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn. Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto Missä JHL:n jäsen kohtaa vapaaehtoisen? Kotityöpalvelu Kiinteistönhoito

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Mikä on työpaikkavalmentaja? Sirpa Paukkeri-Reyes, Silta työhön projekti (STM) 2014 Työpaikkavalmentaja? Kun työpaikalle tulee

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan uutisia

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan uutisia Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan uutisia Jukka Koivisto puheenjohtaja, liiketalouden tutkintotoimikunta 30.1.2014 Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivät Liiketalouden tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015 LAUSUNTO 2.4.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015 Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry lausuu hallituksen esitysluonnoksesta

Lisätiedot

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Katsaus kelpoisuusasetuksen tilanteeseen ja ajankohtaisiin palvelussuhdeasioihin. 25.11.2010 Seinäjoki Riikka-Maria Yli-Suomu

Katsaus kelpoisuusasetuksen tilanteeseen ja ajankohtaisiin palvelussuhdeasioihin. 25.11.2010 Seinäjoki Riikka-Maria Yli-Suomu Katsaus kelpoisuusasetuksen tilanteeseen ja ajankohtaisiin palvelussuhdeasioihin 25.11.2010 Seinäjoki Riikka-Maria Yli-Suomu Puheenvuoron sisältö Ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön kelpoisuusehdot

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Ulkomailta toteutetussa rekrytoinnissa ei ole riittävän ä vakiintuneita aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentämisen malleja.

Ulkomailta toteutetussa rekrytoinnissa ei ole riittävän ä vakiintuneita aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentämisen malleja. Kielitaidon ja EU-/ETA maiden ulkopuolella hankitun osaamisen täydentäminen terveysalalla -työryhmä Laatia nykytilan kuvaus EU-/ETA maiden ulkopuolella hankitun terveydenhuollon ammattipätevyyden tunnistamisen

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

Porilainen tapa toimia

Porilainen tapa toimia Porilainen tapa toimia Asukkaita 83 292 (31.12.2012) 11. suurin Pinta-ala 820km 2 107. suurin Päivähoidossa lapsia: 3061 Peruskoulun oppilaita: 7082 Lukio tutkintoon opiskelevia: 1504 Opettajia: 702 (+22

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta 1.10.2012 Koulun ja lastensuojelun yhteistyö -seminaari Sannakaisa Koskinen Pistarit 1. Peruste oleskeluluvan myöntämiselle

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

PERUSKOULU HELSINGISSÄ 30 VUOTTA

PERUSKOULU HELSINGISSÄ 30 VUOTTA PERUSKOULU HELSINGISSÄ 30 VUOTTA Linjanjohtaja Kansakoulujärjestelmä Ensimmäistä suomenkielistä opetusta annettiin Helsingissä Kasarminkatu 21:n vuoro-opetuskoulussa (1839). Kansakouluasetuksen mukaiset

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Oppaan lähtökohdat (1) Mitä henkilökohtaistamismääräyksen jälkeen?

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Lainsäädäntö ja tutkinnon perusteet Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998, 5) Opetushallituksen

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AJANKOHTAISTA 14.11.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Näyttötutkinnon suorittaneet 1995-2013 Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 koskien

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) 214 Oikaisuvaatimus koskien tuntiopettajan määräaikaista virkasuhdetta (turvallisuusala, aikuiskoulutus, työavain 25-439-14) HEL 2014-005591 T 01 01 01 01 Päätös

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

LASTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö /tm /16.2.2004 /3.1.

LASTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö /tm /16.2.2004 /3.1. LASTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö /tm /16.2.2004 /3.1. UUDISTUKSEN TAVOITTEET Työn- ja vastuunjaon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Jakelu: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetusviraston, peruskoulujen, lukioiden,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Jorma Kauppinen Johtaja Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus MATKA ALKAA! Asema ja keskeiset lakisääteiset tehtävät Opetushallitus

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄTOIMINTA HÄMEENKYRÖSSÄ

ILTAPÄIVÄTOIMINTA HÄMEENKYRÖSSÄ 1 (7) Liite 4 Sivistyslautakunta 26.8.2015 52 ILTAPÄIVÄTOIMINTA HÄMEENKYRÖSSÄ Toimintasuunnitelma 1.9.2015 lähtien HÄMEENKYRÖN KUNTA SIVISTYSPALVELUT 2 Iltapäivätoiminta Hämeenkyrössä Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/83/010/2014 Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Koulutuksella hankitun tutkinnon

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

MITÄ HAASTEITA NUORISOLAIN MUUTOKSET JA NUORTEN YHTEISKUNTATAKUU ASETTAVAT OHJAUSALAN AMMATTILAISTEN KOULUTUKSELLE?

MITÄ HAASTEITA NUORISOLAIN MUUTOKSET JA NUORTEN YHTEISKUNTATAKUU ASETTAVAT OHJAUSALAN AMMATTILAISTEN KOULUTUKSELLE? MITÄ HAASTEITA NUORISOLAIN MUUTOKSET JA NUORTEN YHTEISKUNTATAKUU ASETTAVAT OHJAUSALAN AMMATTILAISTEN KOULUTUKSELLE? Katariina Soanjärvi Johtaja, nuorisotyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Verkostoammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Työnantajien edustajat: Camilla Herlin ja Kristiina Holopainen (Kunnallinen työmarkkinalaitos) Työntekijöiden edustajat: Päivi Bragge (Jyty ry) ja Marjut

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaamista

Yhteistyöllä osaamista Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Työpaikalla tapahtuva oppiminen* on osa työyhteisöjen

Lisätiedot

Tiinan tarina. - polkuni työelämään

Tiinan tarina. - polkuni työelämään Tiinan tarina - polkuni työelämään Tiinan tarina on syntynyt Aspa-säätiön Silta työhön -projektissa (ESR, STM). Tarina kertoo projektin toimintamalleista sekä tositapahtumiin pohjautuvista kokemuksista.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 Sivistyslautakunta 15.6.2010 SISÄLTÖ ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella

Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella Kehittämisasiantuntija Työterveyshoitaja Leena Haakana Helsingin kaupungin työterveyskeskus 1 Työterveyshuollon näkökulma Työn ja terveyden

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaiset Toimintasuunnitelma 2014 Carita Bardakci 14.11.2013 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Toimisto-, hallinto ja IT-alan ammattilaiset 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Pauli Forma, VTT, dos. Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Kuntien eläkevakuutus Esitelmän näkökulmat Työolot, työkyky ja työhyvinvointi

Lisätiedot