Helsingin opetustoimen henkilöstö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.jhl133.fi Helsingin opetustoimen henkilöstö"

Transkriptio

1 Helsingin opetustoimen henkilöstö JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Helsingin opetustoimen henkilöstö ******************************************************************************* Seuraava lehti ilmestyy, kun siihen on saatu tarpeeksi aineistoa. Kirjoitukset voi lähettää toimitukselle osoitteeseen ******************************************************************************************

2 Luottamusmiehet Sihteerit, opetusvirasto ja IT Varaluottamusmies Koulunkäyntiavustajat Varaluottamusmies Marika Salama Puh Sinikka Rautakoski Puh tai Merja Patokoski Puh tai Marjut Sjöholm Opetusviraston pääluottamusmies Arja Horn Puh tai Fax Hämeentie 11 (Käynti Kaikukadun puolelta) PL 3000, Helsingin kaupunki Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja varajäsenet Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Vento Vesa Lehtonen Rainer puh tai puh tai Sihteeri ja taloudenhoitaja Varasihteeri Rautakoski Sinikka Salama Marika puh tai puh Jäsenasiainhoitaja Tiedottaja Horn Arja Patokoski Merja puh tai puh tai Virkistystoiminta Varajäsenet: Tanskanen Petteri Opintosihteeri ja virkistystoiminta puh tai Puhilas Valentina puh Omar Olga

3 Yhdistyksemme Helsingin Kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 on nykyisin nimeltään Helsingin opetustoimen henkilöstö JHL ry. Yhdistyksen toimialue on Helsinki ja sen tarkoituksena on koota Helsingin kaupungin opetustoimen ja yksityisten sopimuskoulujen palveluksessa työskentelevät ja liiton järjestämisalalle opiskelevat liiton piiriin. ********************************* Yhdistyksemme JHL ry 133 on lähettänyt kirjelmän JHL:n edustajistolle, jossa esitetään Koulunkäyntiavustajan nimikkeen muuttamista koulunkäynninohjaajaksi. Tutkintonimikkeenä koulunkäyntiavustaja on jäänyt historiaan jo pari vuotta sitten. Opetushallitus on päättänyt uusista Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteista. Ammattitutkinnon ruotsinkielinen nimi on Yrkesexamen för ledare i morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever ja Specialyrkesexamen för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamet. Ruotsinkielisissä nimissä on siis mukana sana ledare eli ohjaaja. Tutkintorakenneasetuksessa (47/2012) tehty tutkintojen koulutusalan siirtomuutos sosiaali- ja terveysalalta humanistiselle ja kasvatusalalle, opetus- ja kasvatustyöhön. on nykyisillä tutkintonimikkeillä. On siis loogista, että ammattinimike noudattaa samaa linjaa koulutuksen kanssa. JHL:n virallinen valtakunnallinen tavoite on muuttaa nimike koulunkäynninohjaajaksi, joten esitimme edustajistolle vaadittavaksi tulevaan Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen lisättäväksi seuraavat uudet ammattinimikkeet: koulunkäynninohjaaja, koulunkäyntiohjaaja ja kouluohjaaja. ********************************* Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on vienyt koulunkäyntiavustajien ammattiryhmää koskevia epäkohtia Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen tietoisuuteen lokakuussa Kirjelmän on koonnut JHL:n koulutustoimitsija Kaijamaija Parviainen. Koulunkäyntiavustajat Helsingin opetusvirastossa Helsingin kaupungin palveluksessa on tällä hetkellä 418 koulunkäyntiavustajaa, joista 339 on vakinaisessa työsuhteessa. Heistä 116 tekee täyttä viikkotyöaikaa. Ammattikunnan työ on merkityksellistä kouluyhteisöissä, joissa lasten ja perheiden ongelmat ovat lähellä. Työn tavoitteena on hyvinvoiva lapsi tai nuori, joka voi toimia optimaalisella tavalla yhteisössään sekä kasvaa, kehittyä ja oppia omien yksilöllisten edellytystensä mukaisesti. Hän saa tarvitsemansa tuen, ohjauksen ja avustuksen, jonka avulla hän voi toimia mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti. Työtä ohjaavat kasvatukselliset ja pedagogiset tavoitteet. Työ pohjautuu ihmisen kehityksen kokonaisvaltaiseen tuntemiseen sekä kasvun ja oppimisen teoreettisten lähtökohtien huomioon ottamiseen työssä.

4 Nimikemuutos Helsingissä JHL:n edustajat ovat usean vuoden tehneet työtä koulunkäyntiavustajan nimikkeen muuttamiseksi koulunkäynninohjaajaksi. Asiaa on käsitelty opetusviraston lisäksi Helsingin henkilöstöasiainkeskuksen kanssa käydyissä neuvotteluissa. Henkilöstöasiainkeskus ei näe estettä nimikemuutokselle, mutta Opetusvirasto ei hyväksy sitä nojautuen OAJ:n näkemykseen ja perusteluihin. Koulunkäyntiavustajien ammatillinen tuki Helsingissä Helsingin opetusvirastossa oli hyvin toiminut ja kustannuksiltaan edullinen aluevastaava järjestelmä, jonka tehtävänä oli tukea ammatillisesti koulunkäyntiavustajien työtä. Aluevastaavia oli 6. He olivat itsekin koulunkäyntiavustajia ja heillä oli viisi tuntia viikossa käytettävissä aluevastaavan tehtävään. Järjestelmä tuotti yhtenäisiä käytäntöjä kouluille ja toimi tehokkaana tiedotusväylänä koulunkäyntiavustajien ja opetusviraston välillä molempiin suuntiin. Virastossa päätettiin romuttaa järjestelmä keväällä Tilalle rakennettiin alueellisten oppilashuoltovastaavien järjestelmä, joka käsittää koulujen kuraattorit, psykologit ja koulunkäyntiavustajat. Oppilashuoltovastaavat, joita on 4, ovat samalla psykologien ja kuraattorien esimiehiä. Järjestelmä on käynnistynyt hitaasti avustajien suuntaan ja siitä puuttuu alan substanssituntemus. JHL on huolissaan tilanteen heikkenemisestä. Koulunkäyntiavustajien työaika Helsingissä Koulunkäyntiavustajista vain 116 tekee täyttä työaikaa. Taustalla on toisaalta kaupungin säästöt, jotka estävät lisätyön saamisen esim. aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Toisaalta Helsinki on innokkaasti lähtenyt palkkaamaan resurssiopettajia ja ottanut käyttöön samanaikaisopetuksen. Nämä molemmat sinänsä hyvät järjestelyt on kustannettu osittain lyhentämällä koulunkäyntiavustajien ennestään lyhyitä työaikoja ja vähentämällä heidän määräänsä. Vuodesta 2011 avustajien kokonaismäärä on pudonnut yli 30:llä. Lisätuntien saaminen vajaaseen viikkotyöaikaan on selvästi vaikeutunut viimeisen kolmen vuoden aikana. JHL on huolissaan oppilaiden kasvun ja kehityksen kannalta merkittävän ammattikunnan surkastumisesta ja jäljelle jäävien toimeentulosta työtuntien huvetessa. Työn tekeminen koulujen loma-aikana Helsingissä Ammattikunnan kannalta ongelmaksi on noussut myös työn saaminen koulujen loma-aikoina. Helsingissä uudet työsopimukset kirjoitetaan automaattisesti ns. kesäkesketys -sopimuksiksi. Tällöin työntekijä on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, mutta osa-aikainen. Työnantajan velvollisuus on työllistää lomakausina ensisijaisesti oma vakinainen osa-aikainen henkilökuntansa. Vaikka ammatillista koulutusta ja osaamista vastaavaa työtä olisi tarjolla loma-aikoina esimerkiksi päivähoidossa, sinne valitaan pitkäaikaisia, tuttuja sijaisia ja vakinaisissa työsuhteissa olevat avustajat ohitetaan. JHL:n valtakunnalliset tavoitteet koulunkäynnin ohjauksen ammattilaisten asioissa: Tausta Tilastokeskuksen tietojen mukaan tässä ammattiryhmässä erilaisilla nimikkeillä lokakuussa 2010 oli kokoaikaista täyttä palkkaa saavaa ammattilaista. Osa-aikaisia oli samaan aikaan Ammattikunnan työ on merkityksellistä kouluyhteisöissä, joissa lasten ja perheiden ongelmat ovat lähellä. Työn tavoitteena on hyvinvoiva lapsi tai nuori, joka voi toimia optimaalisella tavalla yhteisössään sekä kasvaa, kehittyä ja oppia omien yksilöllisten edellytystensä mukaisesti. Hän saa tarvitsemansa tuen, ohjauksen ja avustuksen, jonka avulla hän voi toimia mahdollisimman

5 itsenäisesti ja omatoimisesti. Työtä ohjaavat kasvatukselliset ja pedagogiset tavoitteet. Työ pohjautuu ihmisen kehityksen kokonaisvaltaiseen tuntemiseen sekä kasvun ja oppimisen teoreettisten lähtökohtien huomioon ottamiseen työssä. Koulunkäyntiavustajien/koulunkäynninohjaajien kelpoisuus Koulunkäyntiavustajan/koulunkäynninohjaajan kelpoisuutta ei ole määritetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998), joten ammattikunta jää epämääräiseen asemaan. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa määritellään kuitenkin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan kelpoisuus. Koulunkäynnin ohjauksen ammattilaiset tekevät hyvin usein molempia tehtäviä saman työpäivän aikana. Näyttötutkintojärjestelmässä on Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammatti- ja erikoisammattitutkinto (perusteet vuosilta 2010 ja 2011), jotka on siirretty sosiaalialalta humanistinen ja kasvatusalan tutkinnoiksi äskettäin. Tutkinnon suorittaneen tehtävänä on osallistua kulttuuritaustaltaan erilaisten oppilaiden kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Työ sisältää kasvun, kehityksen, oppimisen ja toiminnan tukemista, ohjaamista ja avustamista erilaisissa toimintaympäristöissä. Työn tavoitteena on hyvinvoiva lapsi tai nuori, joka voi toimia optimaalisella tavalla yhteisössään sekä kasvaa, kehittyä ja oppia omien yksilöllisten edellytystensä mukaisesti. Hän saa tarvitsemansa tuen, ohjauksen ja avustuksen, jonka avulla hän voi toimia mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti. Työtä ohjaavat kasvatukselliset ja pedagogiset tavoitteet. Työ pohjautuu ihmisen kehityksen kokonaisvaltaiseen tuntemiseen sekä kasvun ja oppimisen teoreettisten lähtökohtien huomioon ottamiseen työssä. Käytännössä koulunkäyntiavustajan/koulunkäynninohjaajan tehtäviin kelpoisuuden antavat ainakin koulunkäyntiavustajan ammatti- ja erikoisammattitutkinto, uudet koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ammatti- ja erikoisammattitutkinto sekä lähihoitajan tutkinto ja sitä edeltäneet hoitajatutkinnot, kuten kehitysvammaistenhoitaja. Ammatissa on myös jonkin verran sosionomeja. JHL:n tavoite Koulunkäyntiavustajien/koulunkäynninohjaajien asema osana opetushenkilöstöä määritellään ja heidän asemansa oppilashuollon suunnittelussa ja toteutuksessa selkeytetään. Koulunkäyntiavustajat/koulunkäynninohjaajat tunnustetuksi osaksi oppilashuoltohenkilöstöä Perusopetuslain 31 määrittää oppilashuollon seuraavasti Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Koulunkäyntiavustajien/koulunkäynninohjaajien työn tarkoitus on omalta osaltaan toteuttaa oppilashuollon tehtävää. Ammattikunnan kelpoisuutta ei ole määritelty myöskään oppilashuollon henkilöstön kelpoisuuksissa. JHL:n tavoite: Koulunkäyntiavustajien/koulunkäynninohjaajien asema osana opetushenkilöstöä määritellään ja heidän asemansa oppilashuollon suunnittelussa ja toteutuksessa selkeytetään.

6 Koulunkäyntiavustajien/koulunkäynninohjaajien kurinpito-oikeus Koulunkäyntiavustajat/koulunkäynninohjaajat joutuvat usein, monesti päivittäin kurinpitotilanteisiin, jossa heillä ei ole perusopetuslain mukaan toimintaoikeuksia. JHL on tehnyt 2012 kyselyn koulunkäynninohjauksen ammattilaisille kurinpito- ja väkivaltatilanteista. Edellinen kysely tehtiin Kyselyjen tuloksissa ei ollut juurikaan eroja, mutta ne olivat huolestuttavia. JHL:n tavoite: Ammattikunnan työhyvinvoinnista on tehtävä selvitys ja perusopetuslain kurinpitoa koskevat säädökset on muutettava vastaamaan työn todellisuutta. Nimikemuutos koulunkäyntiavustajasta koulunkäynnin ohjaajaksi Ohjaaja nimike kuvaa paremmin alan ammattilaisten työtä kuin avustaja. Työn tarkoitus on ohjata, tukea ja avustaa oppilaiden kasvua, kehitystä ja oppimista. Koulunkäynninohjaaja nimike on käytössä lähes 80 kunnassa ja nimikemuutos prosessit jatkuvat ympäri maata. JHL:n tavoite: Koulunkäynninohjaaja-nimike otetaan yhtenäisesti käyttöön koko maassa. Mm. opetushenkilöstön kelpoisuusasetuksen muutos mahdollistaa tämän käytännön. Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 astui voimaan Muutos koski erityisopetusta. Erityisopetukseen määriteltiin kolme tasoa; opetuksen yhteydessä annettava, lyhytaikainen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Koulunkäyntiavustajien/ koulunkäynninohjaajien asema jäi lakimuutoksessa hämäräksi. Avustajapalvelut mainitaan vasta erityisen tuen määrittelyssä (POL 17). JHL:n tavoite: Oppilaiden oikeus oppimisen tukeen taataan myös koulunkäynnin ohjauksen ammattilaisten työllä. Alan ammattilaisten on voitava käyttää koko osaamistaan työssään. Perusopetuslain muutoksen vaikutuksesta sekä oppilaiden että työyhteisöjen arkeen on tehtävä kattava selvitys. ********************************* Koulunkäyntiavustajien opinto- ja virkistyspäivä Aulangolla Joukko pääkaupunkiseudun koulunkäyntiavustajia osallistui aluetoimiston järjestämään opintopäivään lauantaina Menomatkalla pääluottamusmiehemme Arja Horn esitteli Kurinpito- ja väkivaltatilanteet kyselyn 2012 tuloksia. Pääkaupunkiseudun aluetoimiston uusi aluepäällikkö Tuija Linna-Pirinen esittäytyi ja kertoi aluetoimiston toiminnasta. Vantaalaisen koulun koulukuraattori Merja Oravan johdolla pohdittiin miten avustajan ammatissa tuetaan lapsen kehitystä ja sen mukana tuomia haasteita. Iltapäivällä paneuduttiin ryhmätöihin ja päivän päätteeksi virkistäydyttiin kylpylässä.

7 Työsuojeluvaltuutetun tervehdys Työsuojelu on opetusvirastossa saanut uutta vahvistusta kesäkuussa Marja Paukkosen aloittaessa uutena työsuojelupäällikkönä. Olli Manninen siirtyi eläkkeelle ja työyhteisökonsulttina toimii Stina Forsberg. Stina Forsberg on myös ruotsinkielisenlinjan työyhteisökonsultti Työnjako on pääsääntöisesti tehty siten, että työsuojelupäällikkö hoitaa rakennuksiin liittyvän ja työyhteisökonsultti työyhteisöön liittyvät asiat. Sairasvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutos toi merkittävän muutoksen työnantajan tehtävään. Esimiehen on käytävä työntekijän kanssa varhainen tuki (VaTu) keskustelu, kun työntekijällä on 30 kalenteripäivää sairauspoissaoloa. Päivien ei tarvitse olla peräkkäin. Asiasta tulee tehdä muistio, joka lähetetään Työterveyskeskukseen. 60 päivän sairauspoissaolon täytyttyä työterveyslaitos ottaa yhteyden työntekijään. Työterveyskeskus lähettää tiedon Kelalle ja tarkistaa, että kuntoutussuunnitelma on tehty. 90 päivää sairauspoissaoloa tullessa täyteen, työterveys ottaa kantaa työkykyyn ja työn jatkamisen mahdollisuuksiin, yhteistyössä työnantajan kanssa. Työntekijä toimittaa itse B-lausunnon Kelaan ja A-lausunnon työnantajalle. Olemmekin muistuttaneet työpaikoilla Varhaisentuen mallista (VaTu), joka on Helsingin kaupungin malli keskusteluille ja kartoitukseen esimiestä ja Tykeä varten. Paluun tuki (PaTu) pitkältä sairaslomalta palattaessa on tärkeä työkalu esimiehille, jotta keskustelut voidaan käydä samalla tavalla kaikilla työntekijöillä. Ohjekirjaset löytyvät henkilökunnan/ opettajanhuoneesta. Muistuttaisin vielä työsuojelupakista ja sinne tehtävistä ilmoituksista vähältä piti- ja uhka- sekä väkivaltatilanteista. Ilmoitukset ovat tärkeitä tilastollisesti työnantajalle ja antavat oikean kuvan työn vaaroista ja uhkista. Hyvää joulunodotusaikaa! Tiina Illman, työsuojeluvaltuutettu

8 Kuulumisia kentältä Koulusihteerit - arjen moniosaajat Helsingin kaupungin ja yksityisten sopimuskoulujen koulusihteerien työn moninaisuus on vertaansa vailla. Kovin montaa ammattikuntaa ei varmasti ole, jolle työn sisältö on yhtä moninainen. Kuulee usein sanottavan että koulu ei tulisi toimeen ilman sihteeriä. Työtehtävät kouluissa rehtorin kiinteänä työparina kattavat oppilashallinnon lisäksi paljon tietoa palkkahallinnosta, kirjanpidosta ja budjetoinnista, rekrytoinnista, juoksevista päivittäisasioista, arkistoinnista ja miljoonasta pienestä muusta arkisesta asiasta huolehtimisesta, jotta kaikki toimii. Puhelinpalvelun lisäksi asiakkaina ovat toiset laitokset/viranomaiset ja oppilaiden huoltajat sekä koulun oma henkilökunta ja oppilaat. Koulusihteerin tietomäärä on valtava ja työpanos on merkittävä. Siksi panostaminen sihteerityöhön ja resurssien lisäämiseen olisi kovin suotavaa. Miksi? Koska juuri sihteerien osaaminen edesauttaa ja helpottaa rehtorien ja opettajien työtä. Silloin he voivat keskittyä paremmin olennaiseen omassa työssään. Koulujen sihteerit hallitsevat päivittäisessä työssään em. lisäksi useita erilaisia atk-ohjelmia rinnakkain. Myös moninaiset tilastot ovat mukana olennaisena osana työtämme. Koulujen arki sisältää myös paljon sellaista jota ei työehtosopimukset mainitse. Aivan käytännön tasolla lomakkeiden ja asiakirjojen täytön opastusta, varastojen ylläpitoa, tarvikkeiden tilausta yms. Koulusihteerien menestyksellinen työn hoitaminen vaatii sitoutumista. Tähän ei päästä, jos sihteerit palkataan ulkopuolisista toimistomyymälöistä pätkätöillä. Ratkomme joka päivä ihmisten visaisia kysymyksiä ja löydämme vastauksia. Siitä syntyy työkokemus, jota koulun muilla ammattiryhmillä ei kerry. Nykyisin melkein jokaisella koulusihteerillä on työhön liittyvä alan ammatillinen koulutus ja tutkinto. Tämä kertoo ammattitaidosta. Yhä harvempi sihteeri toimii enää pelkän työkokemuksen varassa. Toimistotyön vaatimukset ovat sen verran kasvaneet, että kokonaisuuden hallinta pitää olla hanskassa. Oman työn arvostaminen onkin meille sihteereille itsellemme tärkeä asia. Osaaminen mitataan joka päivä. Työ on haastavaa ja toisaalta myös palkitsevaa. Yksikään päivä ei ole samanlainen, vaikka koulun työvuosi noudattelee perinteisiä latujaan. Tuskin kukaan ammattiryhmä tai virasto tässä kaupungissa on välttynyt säästöiltä, eivät myöskään koulujen sihteerit. Se on merkinnyt sitä, että yhä useampi opettaja ja rehtori hoitaa koulusihteerille kuuluvia tehtäviä enemmän ja enemmän. Monet sihteerit on jalkautettu usealle koululle, jolloin väistämättä työnkuva pirstaloituu ja aiheuttaa stressiä. Koulusihteerien osallisuus oman työnsä suunnitteluun on viime vuosina heikentynyt Opetusvirastossa. Me emme juuri näy missään opetusviraston toiminnassa. Nyt juuri olisikin aika alkaa kääriä hihat ja put the thinkingcap on. Siihen tarjoutuu mahdollisuus piankin, tulevan kevään aikana JHL yhdistys 133 järjestää tapahtuman koulusihteerien asioille. Silloin on tarkoitus pohtia syvemmin syntynyttä tyhjiötä, josta koulusihteerit keskenään paljon puhuvat. Moni on hyvin huolissaan työnsä tulevaisuudesta ja siitä minkälaista työ tulee olemaan? Moni kysyy onko koulusihteerin työ enää niin houkuttelevaa, että saamme uusia työntekijöitä tulevaisuudessa? Elämme jatkuvassa muutoksessa. Me itse haluaisimme vaikuttaa oman työmme sisältöön ja suunnitteluun. Olkaa siis kuulolla kaikki jäsenet ja jäsenyyttä harkitsevat, kutsumme teitä mukaan! Tapahtuman ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Heli Pitkänen, koulusihteeri

9 It-tuen kuulumisia ja terveisiä Kulunut vuosi on vierähtänyt työntäyteisenä. Ympäri vuoden kouluille saapuvat korvaavat työasemat ja näytöt sekä esitystekniikan täydentäminen interaktiivisilla valkotauluilla ja dataprojektoreilla ovat pitäneet koulujen järjestelmätukihenkilöt työn touhussa. Hiljaiset hetket menevät usein työtiloja siivotessa ja järjestellessä, laiterekisteriä täydentäessä ja laitteiden poistoa valmistellessa. Vuoden mittaan on myös muutamiin kouluihin toimitettu pilotointimielessä sosiaalisen median käytön tutkimuksiin niin puhelimia kuin tablettitietokoneita. Nämä uudet tavat langattoman tietotekniikan käytössä ovat tuoneet omat haasteensa järjestelmätuen työtehtäviin. Kaiken aikaa on Tietohallinto ja Mediakeskus pyrkinyt olemaan mukana tekniikan aallonharjalla. Siitä huolimatta, että koulujen tietoteknistä varustelua ylläpidetään kohtuullisen hyvällä tasolla ja joissain tapauksissa terävimmässä kärjessä, ei opettajien ja avustajien pidä unohtaa omaa it-taitojensa ylläpitämistä ja kehittämistä. Pääsääntöisesti käyttäjien it-laitteiden käyttötaito on parantunut vuosien varrella ja mm. kameran, skannerin, dokumenttikameran ja työaseman yhteiskäyttö onkin jo monella sujuvaa arkipäivää eri ohjelmien käytön yhteydessä. Tästäkin huolimatta toive on, että koulujen henkilöstö käyttäisi hyväkseen ilmaisen koulutuksen, jota esimerkiksi Mediakeskus tarjoaa niin eri ohjelmistojen kuin laitteiden käytössä. Näin 30 vuotta PC tietokoneiden markkinoille tulon jälkeen voidaan katsoa kansalaistaidoksi, että ihmiset tietävät mikä on hiiri, näppäimistö ja minkälaiseen liittimeen liitetään niiden ja mm. näytön johto ja verkkokaapeli. Liikuteltavien laitteiden lisääntyessä kouluilla pitäisi päivittää lisäksi kannettavien tietokoneiden käyttötaitoa, kuten näytön jakaminen ja langattomaan verkkoon kirjautuminen. Myös opetuksen tueksi hankitut interaktiiviset valkotaulut kaipaavat monin paikoin käyttäjää. Ne ovat kovin kalliita valkokankaita. Kuullessaan valitettavan kaupungin rahavajetta ja sitä, ettei tauluun sisältyvään ohjelmistoon saada hankittua suhteellisen kalliita oppikirjoihin pohjautuvia materiaaleja, tulee miettineeksi, miksei omien töiden tekeminen ohjelmistolla ole runsaampaa? Keväällä alkanut ja marraskuun puoliväliin kestänyt valmistautuminen ja pilotointi Win7 käyttöjärjestelmään siirtymiseksi työasemissa vaihtui muutama viikko sitten täysimittaiseksi Win7 migraatioksi, jonka on määrä päättyä vuoden 2013 keväällä. Migraation tarkoituksena on siis päivittää kaikkien koulujen työasemien käyttöjärjestelmä Windows 7:ään. Muutos näkyy pääosin työasemien sujuvampana käyttönä. Aina kun asioissa mennään eteenpäin, joudutaan jotain jättämään taakse, niin myös tässä tapauksessa. On nimittäin joitain opetusohjelmia, jotka eivät enää toimi Win7 ympäristössä. Pääsääntöisesti kuitenkin tähän asti käytössä olleet ohjelmat saadaan oppilaiden käyttöön myös WIn7 järjestelmässä. Tulevat ajat koulujen tietotekniikassa näyttääkin valoisalta ja arjessa pitää meidän kaikkien muistaa, että tietotekninen varustelu on hyvä ja mahdollisuuksia tuova renki, mutta siitä ei pidä eikä saa tehdä isäntää. Mukavaa Joulunajan odotusta kaikille toivoen Vesa Vento, Järjestelmätukihenkilö JHL ry 133 puheenjohtaja

10 Jäsenmatka Riikaan Iloinen joukko jäsenistöämme matkasi kesäkuussa neljän päivän kaupunkilomalle Riikaan, Latviaan. Linja-automatkalla Tallinnasta Riikaan käsittelimme ajankohtaisia asioita. Riiassa tutustuimme kaupungin historialliseen keskustaan suomalaisen oppaan kanssa. Päiväretkellä merenrantakaupunki Jurmalaan saimme ihailla puuhuviloita, pitkää hiekkarantaa ja muutaman rohkean uiskentelua Riianlahdessa. Kiitos kaikille mukana olleille! ********************************* Jo hiljenee vuoden askareet ja aherrus syksyn työn. Ota sydämees hetket talviset ja rauha Jouluyön. - I. Koskinen Kiitämme jäseniämme kuluneesta vuodesta, toivotamme kaikille Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2013! Hallituksen väki SB

Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Jakelu: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetusviraston, peruskoulujen, lukioiden,

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan oma opas

Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas Koulunkäyntiavustajan oma opas 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Koulunkäyntiavustajan oma opas Niin kuin aalto uittaa aallon

Lisätiedot

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti Tässä lehdessä: YT-tilanne Päivähoidon laatua uhkaavat säästötalkoot, ei opettajan väärä korkeakoulutausta Sosiaalityöntekijä-sosionomi-työparityöskentely

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN 2 4/2010 Työn jälkeen Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

250 TAMPERE 1/2011 JHL

250 TAMPERE 1/2011 JHL 250 TAMPERE 1/2011 JHL 250:n kevätkokous ti 29.3.2011 Eduskuntavaalit 17.4.2011 Ennakkoäänestys 6.-12.4.2011 Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 2/2011 ilmestyy viikolla 21 Tee lehteen juttu! Tai anna

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikka-projekti

Sosiaalipedagogiikka-projekti Mari Mehtonen Sosiaalipedagogiikka-projekti Kysely sosiaalialan ammattikorkeakouluille, vastausten yhteenveto Sosionomien (AMK) varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan osaaminen Sosiaalipedagogit Talentia

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 LÄHI- JA PERUSHOITAJAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.6:2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

3/2014. Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin!

3/2014. Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin! 250 Tampere 3/2014 Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin! Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 4/2014 ilmestyy

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03 SOSIAALITURVA Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä 4/03 Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu Pääkirjoitus 5. maaliskuuta 2003 Yhdellä pallilla istuva sosiaaliasiamies on kaikkien

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2007 Työelämän ja koulutuksen yhteistyö on näyttötutkintojen kivijalka Tutkintojärjestelmän toimivuus ja tuloksellisuus arvioitu s. 8 Tutkinnoilla

Lisätiedot

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007 nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007 Puheenjohtajalta Haluamme vaikuttaa ihmisten arkeen Miten matkustaminen muuttuu ongelmaksi? ENSIMMÄINEN VUOSI puheenjohtajana on päättymässä. Tehtävä on vastannut

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Ammattisotilas 2/2013 Aliupseeriliitto ry

Ammattisotilas 2/2013 Aliupseeriliitto ry Ammattisotilas 2/2013 Aliupseeriliitto ry 26.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 20,-/vuosi. ISSN-L 1459-0565 ISSN 1459-0565 (Painettu)

Lisätiedot

VR:n henkilöstö muutosten hullunmyllyssä

VR:n henkilöstö muutosten hullunmyllyssä R a u t a t i e v i r k a m i e s 2 8. 2. 2 0 1 1 n : o 1 s. 4 VR:n henkilöstö muutosten hullunmyllyssä Ismon elämässä swingiä työn ulkopuolella s. 18 TÄSSÄ NUMEROSSA Puheenjohtaja Tarja Turtiainen Puh.

Lisätiedot

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus 4. 2013 Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus Teema: koulutus Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Vanhustyön erikoisammatti - tutkinto uudistetaan 6 Merkonomista sosionomiksi

Lisätiedot

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle!

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle! sottilainen Sosiaali- ja Terveysalan Järjestöjen Työntekijät ry:n jäsenlehti 1 /2008 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen

Lisätiedot