L. S. Vygotskin englanniksi käännetyt teokset. Kommentoitu bibliografia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "L. S. Vygotskin englanniksi käännetyt teokset. Kommentoitu bibliografia"

Transkriptio

1 1 (18) L. S. Vygotskin englanniksi käännetyt teokset. Kommentoitu bibliografia Jussi Silvonen ( ) Vygotskin kulttuuri-historiallista psykologiaa kohtaan 1970-luvulla lukien virinnyt kiinnostus (Toulmin, 1978) näyttää jatkuvan varsin vireänä 2000-luvullakin (Kozulin, Gindis et al., 2003; Shotter, 2000; Valsiner & van der Veer, 2000). Teoreettisten tulkintojen kirjo kasvaa (Engeström, 1987; Wertsch, 1998; Zinchenko, 2001) samalla kun yhä tarkempia elämäkertoja ilmestyy (Kozulin, 1990; van der Veer & Valsiner, 1991; Yaroshevsky, 1989). Teoreettisen mielenkiinnon ja tulkintakirjallisuuden kasvusta huolimatta Vygotskista kiinnostunut lukija on varsin pitkään joutunut tyytymään toisen käden lähteisiin. Vygotskin teosten uudelleenjulkaiseminen stalinistisen kauden jälkeen alkoi tosin pienessä mittakaavassa Neuvostoliitossa jo 1950-luvulla, mutta Koottujen teosten venäjänkielistä laitosta saatiin odottaa aina 1980-luvulle saakka. Vaikka Ajattelu ja puhe ilmestyi ensimmäisen kerrn englanniksi jo 1962 (Vygotsky, 1962), niin varsinainen Vygotski buumi alkoi kuitenkin vasta 1978, kun Mind in Society ilmestyi (Vygotsky, 1978). Sen jälkeen tekstejä on ilmestynyt käännöksinä erilaisissa yhteyksissä (esim. van der Veer & Valsiner, 1994), ja 1990-luvulla valmistui lopulta myös Koottujen englanninkielinen käännöstyö (Rieber, 1997; Rieber, 1998; Rieber, 1999; Rieber & Carton, 1987; Rieber & Carton, 1993b; Rieber & Wollock, 1997). Käännösten lukumäärästä huolimatta tosiasiaksi jää, että valtaosa Vygotskin teksteistä on edelleenkin vaikeasti tavoitettavissa. Joko ne ovat ilmestyneet pienilevikkisissä käännöslehdissä (Soviet Psychology, Journal of Russian and East European Psychology) tai pienipainoksisissa antologioissa, joiden painokset on myyty loppuun jo aika päiviä sitten (Wertsch, 1981). Teoreettisen keskustelun ja tulkintojen monimuotoistuessa alkutekstit saavat kuitenkin kasvan merkityksen. Usein kriittinen lukija haluaa tarkistaa esitetyn tulkinnan vertaamalla sitä itse alkuperäisiin teksteihin. Ja selvästi on nähtävissä, että Vygotskin tuotantoa ei suinkaan ole analysoitu kattavasti. Esimerkiksi taiteen psykologia, erityispedagogiset tekstit ja tunteiden teoria odottavat vielä systemaattista rekontruktiota. Alkuteksteihin paneutuminen voi tarjota olemassaolevan tulkintakirjallisuuden horisontin ylittäviäkin lukukokemuksia. Alkutekstien vaikean tavoitettavuuden ohella lukija törmää nopeasti myös toiseen ongelmaan. Käännökset ovat ilmestyneet melko satunnaisesti eri henkilöiden kääntäminä ja toimittamina. Käännöksissä ei ole aina voitu esittää systemaattisia tietoja niiden alkuperästä ja niinpä lukijalle voi jäädä epäselväksi, mistä alkuteoksesta mikin käännösfragmentti on peräisin. Käännösten tekninen taso vaihtelee aikalailla ja samoista teksteistä tehtyjen käännösversioiden sisällöissä on teoreettisesti huomattavan merkittäviäkin eroja. Alempana esitään Vygotskista ja kulttuuri-historiallisesta psykologiasta kiinnostunelle lukijalle systemaattinen ja kattava bibliografia Vygotskin englanniksi julkaistuista teksteistä, joka voi jossain määrin auttaa pääsemään yli edellä mainittuista ongelmista. Historiallis-kriittiseen luentaan tähtäävä lukija puolestaan löytää bibliografian avulla tekstien eri käännösversiot vertailevaa luentaa varten. Bibliografia voi toimia myös teoreettisemmin. Vygotski itse korosti, että tiedettä tulee tarkastella dialektisesti liikkeessään, t.s. sen dynamiikan, kasvun, kehityksen perspektiivissä (Vygotsky,

2 2 (18) 1997, 292). Tämä pätee luonnollisesti Vygotskin omaankin ajatteluun. Se ei ollut staattista, valmista, muuttumatonta, vaan kehittyi jatkuvasti käsitteiden saadessa uusia merkityksiä ja tulkintoja. Tämä dynamiikka kadotetaan näköpiiristä, jos Ratnerin tavoin korostetaan liikaa Vygotskin ajattelun loogista eheyttä (Ratner, 1998, xiv). Bibliografian avulla on mahdollista paikantaa Vygotskin tekstien syntyajankohdat ja näin sijoittaa ne hänen ajattelunsa kehityksen kokonaisuuteen. Samalla bibliografia kertoo toisestakin dynamiikasta siitä missä vaiheessa ja missä järjestyksessä Vygotskin tuotannon kukin teema on tullut mielenkiinnon kohteeksi englanninkielisessä akateemisessa maailmassa. Erilaiset tulkinnat on näin helpompi asettaa tekstuaaliseen kontekstiinsa. Vygotskin teokset Seuraavassa rajoitutaan Vygotskin tutkijauraan ja sen aikana kirjoitettuihin teksteihin. Vaikka Vygotskin varsinainen tutkijanura jäi noin kymmenen vuoden mittaiseksi ( ) ehti hän silti tänä aikana julkaista pitkälti yli 100 tekstiä, akateemiset ja yleistajuiset kirjoitukset yhteenlaskettuna. Julkaisutahti tuntuu ensikatsannossa melkoiselta, mutta se saa osin selityksensä Vygotskin työtavasta ja ajattelun tyylistä. Vygotskin työtavasta voidaan sanoa, että hän julkaisi paljon, mutta kirjoitti vähän. Vygotski saneli useat tekstinsä suoraan pikakirjoittajalle, ja useat julkaisut ovat myös pikakirjoitettuja muistiinpanoja hänen luennoistaan. Vygotski tuotti tekstejään yhtä paljon puhumalla kuin kirjoittamalla. Vygotskin ajattelutyyliä on puolestaan luonnehdittu tentatiiviseksi, kokeilevaksi kirjoittamiseksi. Valmiiden ja suljettujen teoreettisten muotioilujen sijaan hän julkaisi nopeasti teoreettisten hahmotelmiensa ensimmäisiä muotoiluja usein monia versioita samasta aiheesta käsitteitä ja näkökulmaa hieman muuttaen (Mangott, 1995). Julkaisujen lisäksi tulevat lukuisat, usein varsin laajatkin, käsikirjoituksiksi jääneet tutkimukset, joista osa ilmestyi Stalinin kuoleman jälkeen vuodesta 1956 lukien. Tähänastisten Vygotski-bibliografioiden esittämien nimikkeiden määrä vaihteleekin melkoisesti. Mind in Societyn (Vygotsky, 1978, ) luettelossa on 178 venäjänkielistä tekstiä. Koottujen teosten julkaisuluettelossa on 191 nimikettä, käsikirjoitukset mukaanlukien (Rieber, 1999, ). Van der Veer ja Valsiner listaavat 302 julkaisua ja käsikirjoitusta (van der Veer & Valsiner, 1991, ). Vygodskajan ja Lifanovan bibliografiaan sisältyy 274 venäjän- ja 7 englanninkielistä tekstiä (Vygodskaia & Lifanova, 1999, ). Mangott kirjaa bibliografiassaan kaikkiaan 239 tekstiä (Mangott, 1995). Nimikkeiden määrä muuttuu sitä mukaa, kun uusia lähteitä löytyy. Vuosien 1917 ja 1922 välillä julkaistut tekstit ovat toistaiseksi olleet kadoksissa. Ne ovat kuitenkin pääosin teatteri- ja kirjaarvosteluja, eivätkä siten mahdollisesti löytyessäänkään vaikuta olennaisesti Vygotskin tutkijakuvaan. Vygotskin elinaikana ilmestyneet tekstit Tärkeimmät Vygotskin itse julkaisemat tai toimittamat kirjat ovat seuraavat: 1) Kasvatuspsykologia (1926), 2) Kokeellisen psykologian harjoituksia (1927, toim. yhdessä V.A. Artemovan, N.A. Bernsteinin, N.F. Dobrynin ja A.R. Lurijan kanssa), 3) Psykologian lukemisto (1927, toim. yhdessä V.A. Artemovan, I.F. Dobrynin ja A.R. Lurijan kanssa), 4) Kouluiän pedologia (1928), 5) Nuoruusiän pedologia (1929), 5) Nykypsykologian tutkimuskohde ja menetelmät (1929, toim.), 6) Mielikuvitus ja luovuus kouluiässä (1930), 7) Defektologian ongelmia

3 3 (18) (1930, toim. yhdessä D.I. Azbukinin ja L.V. Zankovin kanssa)), 8) Apina, alkukantainen ihminen ja lapsi. Esseitä käyttäytymisen historiasta (1930, yhdessä A.R. Lurijan kanssa), 9) Nuoruusiän pedologia (1931), 10) Psykologian sanakirja (toim. yhdessä B.E. Varshavan kanssa), 11) Ajattelu ja puhe (1934). Vygotskin kuoleman jälkeen ilmestyivät vuosina lisäksi seuraavat teokset: 12) Lapsen henkinen kehitys oppimisprosessissa (1935, sisältää Vygotskin pikakirjoituksella muistiinkirjattuja luentoja), 13) Henkisesti jälkeenjäänyt lapsi (1935) ja 14) Kehitysdiagnostiikka ja pedagoginen klinikka vaikeille lapsille (1936). Vygotski osallistui toimittajana tai toimitti itse useita keskeisten aikalaisteosten venäläisiä käännöksiä ja kirjoitti näihin esipuheita. Tällaisia olivat ainakin Freudin Mielihyväperiaatteen tuolla puolen (venäjäksi 1925, esipuhe yhdessä Lurijan kanssa), Tichenerin Psykologiaan perustuvat opetuksen periaatteet (1926), Buckinghamin Tutkielma opettajille opetusprosessista (1930), Köhlerin Tutkimus ihmisapinoiden älykkyydestä (1930), Bühlerin Sosiaalipsykologinen tutkielma lapsen ensimmäisestä vuodesta (1931) ja Piagetin Lapsen puhe ja ajattelu (1932). Vygotski kirjoitti varsinaisten akateemisten artikkeleiden lisäksi suuren joukon pienempiä tekstejä erilaisiin tietosanakirjoihin ja tiedettä popularisoiviin lehtiin. Poliittinen kehitys Neuvostoliitossa johti siihen, että Vygotski joutui vähitellen vaikeuksiin virallisen puolueideologian kanssa. Vygotski kuoli kesäkuussa 1934, tilanteessa jossa hänen poliittinen tähtensä oli laskemassa mutta akateeminen arvovaltansa jatkuvasti lujittumassa. Se, että hänen teoksiaan toimitettiin julkaistavaksi vielä hänen kuolemansa jälkeen, tilanteessa jossa hänen teoriansa olivat julkisessa poliittisessa vastatuulessa, osoittaa kuinka voimakas vaikutus hänellä oli tutkijayhteisössä. Vuoden 1936 Pedologiapäätöslausuma (Pedological, 1950) lopetti Vygotskin tekstien levittämisen kertaheitolla. Puolueen virallisen päätöksen kruunasi lehdistössä ilmestynyt ideologinen kritiikki, jossa tehtiin varsin selväksi että Vygotskin kulttuuri-historiallinen teoria edustaa tuomittavaa porvarillista ajattelua. Stalinin kuoleman jälkeinen suojasää merkitsi vapaampia aikoja myös psykologialle. Vygotski vapautettiin poliittisesta pannasta ja ensimmäinen tekstikokoelma ilmestyi 1956, seuraava Kootut teokset ilmestyivät lopulta monien käänteiden jälkeen Seuraavassa esitellään lyhyesti vuosien 1935, 1956 ja 1960 kokoomateosten sisällöt. Viittaukset ( 7) ovat käännösbibliografiaan, 1935 kokoomateos Vygotskin oppilaat julkaisivat hänen kuolemansa jälkeen antologian keskeisistä muistiinkirjoitetuista kehityspsykologista luennoista otsikolla Lapsen henkinen kehitys oppimisprosessissa. Teos pitää sisällään seuraavat puhtaaksikirjoitetut luennot (Mangott, 1995): 1) Opetuksen ja henkisen kehityksen ongelma kouluiässä (venäläinen nimi litteoituna tähän) (ss. 3-19). 7, 20 (?) 2) Opetus ja kehitys esikouluiässä (venäläinen nimi litteoituna tähän) (ss ). 3) Koululaisen henkisen kehityksen dynamiikka suhteessa opetukseen (venäläinen nimi litteoituna tähän) (ss ). 7, 20 (?) 4) Monikielisen lapsuuden ongelma (venäläinen nimi litteoituna tähän) (ss ). 87

4 4 (18) 5) Hahmotelma normaalin ja epänormaalin lapsen kulttuurisesta kehityksestä (venäläinen nimi litteoituna tähän) (ss ). 6) Fyysinen kehitys (?) ja käsitteiden oppiminen kouluiässä. (venäläinen nimi litteoituna tähän) Esitelmä Leningradissa (ss ) 7) Pedagogisen prosessin pedologinen analyysi. (venäläinen nimi litteoituna tähän) Luento kokeellisen defektologian laitoksella Moskovassa. (ss ). Kirjasta kokonaisuutena ei tietääkseni ole otettu uusintapainosta tähän päivään mennessä. Englanninkieliset käännökset puuttuvat luennoista 2, 5, 6 ja kokoomateos Vuonna 1956 ilmestyneeseen kokoelmaan sisältyivät seuraavat tekstit: 1) Ajattelu ja puhe (venäläinen nimi litteoituna tähän) (1934) (ss ) 5, 6, 27, 28, 2) Tarkkaavaisuuden korkeampien muotojen kehitys lapsuusiässä (venäläinen nimi litteoituna tähän) (1929) (ss ), 25, 3) Opetus ja kehitys esikouluiässä (venäläinen nimi litteoituna tähän) (1935) (ss ), 4) Opetus ja henkinen kehitys kouluiässä (venäläinen nimi litteoituna tähän) (1935) (ss ) 7, 19, 5) Henkisen jälkeenjääneisyyden ongelma (venäläinen nimi litteoituna tähän) (1935) (ss ) ja 6) Käsitteenmuodostuksen häiriöt skitsofreniassa (venäläinen nimi litteoituna tähän) (1932) (ss )?, ehkä 4, 30, 65. Kokoelmasta otettiin 4000 kappaleen painos. Kaikki kokoelmaan sisältyneet tekstit olivat siis uusintapainoksia jo aiemmin ilmestyneistä, mutta pedologia päätöslausumalla levityksestä poisvedetyistä kirjoituksista. Osa teksteistä ilmestyi uudella nimellä. Ajattelu ja puhe julkaistiin voimakkaasti editoituna laitoksena (Keiler, 2002, 435; Vygodskaia & Lifanova, 1999, 37). Leontjev ja Lurija kirjoittivat teokseen esipuheen, joka ilmestyi saksaksi 1958 (Leont'ev & Lurija, 2001) ja vuonna 1968 myös englanniksi (Leontiev & Luria, 1968) kokoomateos Seuraava kokoomateos ilmestyi neljä vuotta myöhemmin. Se sisälsi seuraavat tekstit: 1) Korkeampien henkisten toimintojen kehityshistoria (venäläinen nimi litteoituna tähän) (1931) (ss ), 9, 13, 24, 85 2) Instrumentaalinen metodi psykologiassa (venäläinen nimi litteoituna tähän) (1930) (ss ), 23, 74 3) Luentoja psykologiasta (venäläinen nimi litteoituna tähän) (1932) (ss ), 29 4) Korkeampien henkisten toimintojen kehityksen ja häiriintymisen ongelma (venäläinen nimi litteoituna tähän) (ss ) (1934), 5) Psykologia ja psyykkisten toimintojen paikantumisen teoria (venäläinen nimi litteoituna tähän) (1934) (ss ), 8, 79

5 5 (18) 6) Eläinten ja ihmisen käyttäytyminen (venäläinen nimi litteoituna tähän) (1930) (ss ) sekä 7) Psykologian nykyvirtaukset (venäläinen nimi litteoituna tähän) (1932) (ss ). Julkaisun toimittivat Leontjev, Lurija ja Teplov. Siitä otettiin 2300 kappaleen painos (Keiler, 2002, 435; Vygodskaia & Lifanova, 1999, 38). Korkeampien henkisten toimintojen historia julkaistiin tässä ensimmäistä kertaa, tosin vain sen viisi ensimmäistä lukua. Osa muistakin artikkeleista on ensijulkaisuja. Koottujen teosten ulkopuolelle tästä kokoelmasta jäivät luvut 4, 6 ja 7, joista ei ole olemassa käännöstä englanniksi. Kuusikymmenluvulta Koottuihin teoksiin ja nykyisyyteen Brezhnevin valtaannousu 1964 lopetti poliittisen suojasään, jonka seurauksena myös tieteellisen julkaisen ehdot muuttuivat taas tiukemmiksi. Vygotskin tekstien uudelleenjulkaisemista seurasi toinen hiljaisuus (Mangott, 1995). Totaalisesta hiljaisuudesta ei tällä kertaa ollut kuitenkaan kyse. Vygotskin väitöskirja taiteen psykologia ilmestyi 1965, ja uusintapainos jo Koottujen teosten julkaisemisesta tehtiin päätös kasvatustieteiden akatemiassa 1966, mutta erilaisten esteiden vuoksi niiden julkaiseminen siirtyi aina 1980-luvulle saakka (Lompscher & Rückriem, 2002; Vygodskaia & Lifanova, 1999, 39-40). Gita Vygodskaja korostaa Lurijan osuutta julkaisuhankkeen onnistumisessa: "I can say quite confidently that, if it had not been for the incredible efforts of Luria, the collection of Vygotsky's works might not have been published at all". (Vygodskaia & Lifanova, 1999, 39). Mangott puolestaan korostaa, että Leontjevilla ja Lurijalla oli yhtäläinen rooli vuosien 1956, 1960 kokoomateosten ja Koottujen teosten julkisaamisessa (Mangott, 1995). Rieberin mukaan Kootut teokset toimitti seuraava kollektiivi: "The basic work of collecting, arranging, and editing Wygotsky's work from among Russian publications, personal papers, and archives was carried out for this volume and all others in the series by a collegium of scholars. The editor in chief was A.B. Zaporozhets and the members of the editorial collegium were T.A. Vlasova, G.L. Vygotskaia, V.V. Davydov, A.N. Leont'ev, A.R. Luria, A.V. Petrovski, A.A. Smirnov, V.C. Chelemendik, D.B. El'konin and M.G. Yaroshevskii. The secretary of the editorial collegium was L.A. Radzichovskii." (Rieber & Carton, 1993a, vi) Kun Kasvatuspsykologiasta ja Esseistä käyttäytymisen historiasta ilmestyivät uusintapainokset venäjäksi 1990-luvulla, tultiin tilanteeseen, jossa Vygotskin kaikki pääteokset ovat kiinnostuneen lukijakunnan saatavilla. Bibliografian koostamisperiaatteet Oheisen bibliografiassa tekstit esitetään niiden englanninkielisessä ilmestymisjärjestyksessä. Alkuperäinen ilmestymisvuosi ja alkuperäisjulkaisu on esitetty aina kun mahdollista. Bibliografia on laadittu niin täydelliseksi kuin mahdollista. Työn perustana on käytetty tähän mennessä ilmestyneistä bibliografioita (Mangott, 1995; Rieber, 1999, ; van der Veer & Valsiner, 1991, ; Vygodskaia & Lifanova, 1999, ; Vygotsky, 1978, ), joiden tietoja on täydennetty erilaisilla hakumenettelyillä. Ne teokset, joista ei ole löydetty alkuperäiskappaletta on merkitty asteriskilla (*). Silloin kun tekstistä tai sen osista on useampia käännöksiä ne on varusteltu viittauksilla toisiinsa.

6 6 (18) Kokoomateoksista on mainittu myös johdanto- ja kommentaariartikkelit sekä mahdolliset Vygotskin läheisten työtovereiden (Leontjev, Lurija, Saharov) tekstit. Tekstit on numeroitu juoksevasti. Bibliografiassa on näin merkittynä kaikkiaan tasan sata käännöstä, jotka on tehty xxx alkutekstistä. Lähteet Engeström, Y. (1987). Learning by Expanding. Helsinki: Orienta-Konsultit. John-Steiner, V., Souberman, E., Cole, M., & Scribner, S. (1978). Editor s Preface. L. S. Vygotsky: Mind in Society. The Development of Higher Psychological Processes (ss. ix-xi). Cambridge - MA: Harvard University Press. Keiler, P. (2002). Lev Vygotskij - ein Leben für die Psychologie. Weinheim: Beltz. Kozulin, A. (1990). Vygotsky's Psychology. A Biography of Ideas. New York: Harvester Wheatsheaf. Kozulin, A., Gindis, B., Ageyev, V. S., & Miller, S. M. (toim.). (2003). Vygotsky s Educational Theory in Cultural Context. Cambridge: Cambridge University Press. Leont'ev, A. N., & Lurija, A. R. (2001). Die psychologischen Anschauungen L.S. Vygotskijs. (Alkut. 1956) Teoksessa G. Rückriem (toim.), Leont ev, Aleksej N. Frühschriften. (ss ) Berlin: ProBusiness. Leontiev, A. N., & Luria, A. R. (1968). The Psychological Ideas of L.S. Vygotskii. Teoksessa B. B. Wolman (toim.), Historical Roots of Contemporary Psychology. (ss ) New York: Harper & Row. Lompscher, J., & Rückriem, G. (2002). Editorial. L. S. Vygotskij: Denken und Sprechen (ss. 7-35). Weinheim: Beltz. Mangott, D. (1995). Kontinuität und Wandel im Schaffenprozess von L.S. Vygotsij. Ein russichdeutsches Lexikon zur Ideengeschichte: Mit einer Bibliographie. Diplomarbeit (zwei Bände). Innsbruck: Leopold - Franzens - Universität. Pedological. (1950). On Pedological Disortions in the Commissariats of Education. A Resolution of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union July 4, J. Wortis: Soviet Psychiatry (ss ). Baltimore: The Williams and Wilkins Company. Ratner, C. (1998). Prologue. Teoksessa R. W. Rieber (toim.), The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 5: Child Psychology. (ss. v-xv) New York: Plenum Press. Rieber, R. W., & Carton, A. S. (1993a). Foreword and Acknowledgements. Teoksessa R. W. Rieber & A. S. Carton (toim.), The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 2. (ss. v-ix) New York: Plenum Press. Rieber, R. W. (toim.). (1997). The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 4: The History of the Development of Higher Mental Functions. New York: Plenum Press. Rieber, R. W. (toim.). (1998). The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 5: Child Psychology. New York: Plenum Press. Rieber, R. W. (toim.). (1999). The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 6: Scientific Legacy. New York: Kluwer Academic. Rieber, R. W., & Carton, A. S. (toim.). (1987). The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 1: Problems of General Psychology. New York: Plenum Press.

7 7 (18) Rieber, R. W., & Carton, A. S. (toim.). (1993b). The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 2: The Fundamentals of Defectology. New York: Plenum Press. Rieber, R. W., & Wollock, J. (toim.). (1997). The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 3: Problems of the Theory and History of Psychology. New York: Plenum Press. Shotter, J. (2000). Seeing Historically: Goethe and Vygotsky s Enabling Theory-Method. Culture & Psychology, 6 (2), Toulmin, S. (1978). The Mozart of Psychology. The New York Review of Books, 25 (14), Valsiner, J., & van der Veer, R. (2000). The Social Mind. Construction of the Idea. Cambridge: Cambridge University Press. van der Veer, R., & Valsiner, J. (1991). Understanding Vygotsky: A Quest for Synthesis. Oxford: Basil Blackwell. van der Veer, R., & Valsiner, J. (toim.). (1994). The Vygotsky Reader. Oxford: Blackwell. Wertsch, J. V. (1998). Mind as Action. New York: Oxford University Press. Wertsch, J. V. (toim.). (1981). The Concept of Activity in Soviet Psychology. New York: Sharpe. Vygodskaia, G. L., & Lifanova, T. M. (1999). Lev Semenovich Vygostky. Part 4. Journal of Russian and East European Psychology, 37 (5), Vygotsky, L. S. (1962). Thought and Language. (Käännös E. Hanfman & G. Vakar.) (Alkut. 1934) Cambridge: MIT Press. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society. The Development of Higher Psychological Processes. Edited by M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner & E. Souberman. Cambridge: Harvard University Press. Vygotsky, L. S. (1997). The Historical Meaning of the Crisis in Psychology: A Methodological Investigation. (Alkut. 1927) Teoksessa R. W. Rieber & J. Wollock (toim.), The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 3: Problems of the Theory and History of Psychology. (ss ) New York: Plenum Press. Yaroshevsky, M. (1989). Lev Vygotsky. Moscow: Progress Publishers. Zinchenko, V. P. (2001). From Classical to Organic Psychology. Journal of Russian and East European Psychology, 39 (1),

8 8 (18) Bibliografia: Vygotskin englanniksi käännetyt teokset 1. Vygotsky, L.S. (1925) Principles of Social Education for the Deaf and Dumb Children in Russia. Teoksessa: International Conference on the Education of the Deaf. (ss ). London, William H. Taylor & Sons * 44, 60 Vygotskin ainoa ulkomailla pitämä esitelmä, tai oikeammin sen tekstiversio konferenssijulkaisussa. 2. Vygotski, L. S. (1929). The Problem of the Cultural Development of Child. The Pedagogical Seminary and Journal of Genetic Psychology, 36 (3), Vygotski, Lurija ja Leontjev julkaisivat Journal of Genetic Psychologyssa ohjelmallisen artikkelisarjan, jossa esitettiin kulttuuri-historiallisen psykologian peruslähtökohdat. Lurijan artikkeli, myöskin otsikolla The Problem of the Cultural Development of Child, ilmestyi 1928 (vol. 35, ss ), Leontjevin artikkeli The Development of Voluntary Attention in the Child ilmestyi 1932 (vol. 40, ss ). Kaikki artikkelit on julkaistu uudelleen van der Veerin ja Valsinerin toimittamassa The Vygotsky Readerissa, mutta ei Kootuissa teoksissa. 3. Vygotsky, L.S. & Luria, A.R. (1930) The Function and Fate of Egocentric Speech. Teoksessa: Proceedings and Papers of the 9 th International Congress of Psychology. Princeton, Psychological Review Company * 4. Vygotsky, L.S. (1934) Thought in Schizophrenia. Archives of Neurology and Psychiatry, 31, * 32, Vigotsky, L.S. (1939) Thought and Speech. Psychiatry- Journal of the Biology and the Pathology of Interpersonal Relations, 2 (1), , 29, 30 Hieman lyhennetty Ajattelun ja puheen seitsemäs luku, vuodelta Käännös Heleg Kogan, Eugenia Hanfman ja Jacob Kasanin. Liitteenä Lurijan kirjoittama: L.S. Vigotsky- Biographical sketch (ss ). Toimituksen huomautuksen mukaan yksi artikkelin kääntäjistä, Jacob Kasanin, tunsi Vygotskin henkilökohtaisesti. 6. Vygotsky, L. S. (1962). Thought and Language. (Käännös E. Hanfman & G. Vakar.) Cambridge: MIT Press. 5, 29, 30. Jerome S. Bruner: Introduction (ss. v-x); E. Hanfman & G. Vakar: Translators Preface (ss. xi-xiii) Ajattelua ja puhetta pidetään yleisesti Vygotskin pääteoksena. Vygotski viimeisteli kirjan painokuntoon keväällä 1934 ennen kuolemaansa, ollessaan vakavasti sairaana. Teos koostuu itse asiassa vuosien aikana kirjoitetuista artikkeleista, jotka on muokattu kirjan osiksi. Vain esipuhe ja seitsemäs luku ovat kokonaan uusia. Seitsemäs luku on tehty sanelemalla. Kirja ilmestyi syksyllä 1934, Vygotskin jo kuoltua. Tämä ensimmäinen englanninkielinen laitos on voimakkaasti lyhennetty versio alkuteoksesta. Toisaalta kääntäjät ovat lisänneet muutamaan alaviitteeseen täydentäviä poimintoa Hanfmanin ja Kasanin kirjasta Conceptual Thinking in Schizophenia

9 9 (18) (1942), jossa Vygotskin kokeellinen menetelmä esitellään seikkaperäisesti. Kirjan liitteenä ilmestyi Jean Piaget n essee, jossa hän kommentoi Vygotskin esittämää kritiikkiä teoriaansa kohtaan. Liite puuttuu kirjan useimmista editioista, mutta on luettavissa New Ideas in Psychology lehdestä (J. Piaget Commentary on Vygotsky s criticisms of Language and thought of the child and Judgement and reasoning in the child. NIP, 2000, vol. 18 (2-3), ). 7. Vygotski, L.S. (1963) Learning and Mental Development at School. Teoksessa: Simon, B. & Simon, J. (toim.) Educational Psychology in the USSR. (ss ). London, Routledge & Kegan Paul 21 Alkuteksti vuodelta 1934, julkaistu ensi kerran vuoden 1935 antologiassa ja uudelleen 1956 kokoomateoksessa. Käännös Joan Simon. Lähikehityksen vyöhyke esiintyy tässä muodossa the zone of potential development. 8. Vygotsky, L.S. (1965) Psychology and Localization of Functions. Neuropsychologia, 3 (4), Vygotskin viimeiseksi jäänyt julkaisu, Harkovissa 1934 järjestetyn neuropsykologisen konferenssin esitelmä, jota Vygotski ei enää pystynyt heikentyneen terveydentilansa vuoksi esittämään. Käännös A.R. Lurijan. Lehden samassa numerossa Lurijan artikkeli L.S. Vygotsky and the problem of localization of functions (ss ). 9. Vygotsky, L.S. (1966) Development of Higher Mental Functions. Teoksessa: Leontiev, A.N. & Luria, A.R. & Smirnov, A. (Toim.) Psychological Research in the USSR. Moscow, Progress Publishers * 14, 26, Vygotsky, L.S. (1967) Play and its Role in Development. Soviet Psychology, 3, xx-xx. * 13, 15, 22 Pikakirjoitetetut luentomuistiinpanot vuodelta Ilmestyivät ensimmäisen kerran Voprosy Psihologiissa 1966 (n:o 6, ss ). Eivät sisälly koottuihin teoksiin. 11. Vygotsky, L. S. (1971). The Psychology of Art. Introduction by A.N. Leontiev, commentary by V.V. Ivanov. Cambridge: The M.I.T. Press. Vygotskin väitöskirja vuodelta Vygotski suunnitteli kirjan julkaisemista mutta tuntemattomista syistä se ei onnistunut. Venäjäksi kirja ilmestyi ensimmäisen kerran Väitöskirjan valmistuttua Vygotski jätti sen teemat syrjään vuosikausiksi ja palasi niihin vasta aivan viimeisien vuosien kirjoituksissaan (vrt. 12, 97, 98). 12. Vygotsky, L.S. (1972) Spinoza s Theory of Emotions in the Light of Contemporary Psychoneurology. Soviet Studies in Philosophy, 10, * Vygotsky, L.S. (1976) Play and its Role in the Mental Development of the Child. Teoksessa: Bruner, J.S., Jolly, A. & Sylva, K. (Eds.) Play - Its Role in Development and Evolution. (ss ). New York, Basic Books 10, Vygotsky, L. S. (1977). The Development of Higher Psychological Functions. Soviet Psychology, 15 (3), , 26, 87.

10 10 (18) Luku Korkeampien henkisten toimintojen kehityshistoriasta. Käännös Michael Cole. Vygotski kirjoitti tämän laajan monografian 1931, sen viisi ensimmäistä lukua julkaistiin 1960 ja teos kokonaisuudessaan Kootuissa teoksissa 1980-luvulla. 15. Vygotsky, L.S. (1977) Play and its Role in the Mental Development of the Child. Teoksessa: Cole, M. (Ed.) Soviet Developmental Psychology. An Anthology. (ss ). New York, M.E. Sharpe 10, 13, 22 Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society. The Development of Higher Psychological Processes. Edited by M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner & E. Souberman. Cambridge: Harvard University Press. Vera John-Steiner, Ellen Souberman, Michael Cole, & Sylvia Scribner: Editor s Preface. (ix-xi); M. Cole & S. Scribner, S: Introduction. (ss. 1-14); Biographical Note on L.S. Vygotsky (ss ); Vera John-Steiner & Ellen Souberman: Afterword. (ss ). Mind in Society on ollut jo vuosia Vygotski tulkintojen standardilähde. Kyseessä on kuitenkin vahvasti editoitu tekstikokoelma. Toimittajat kertovat: "Liittäessämme erillisiä esseitä yhteen olemme ottaneet merkittäviä vapauksia. Lukija ei kohtaa tässä kirjaimellista Vygotski käännöstä, vaan toimitetun käännöksen josta olemme poistaneet tarpeettomalta vaikuttaneita osia ja olemme lisänneet ainesta, joka näytti tekevän esitetyt näkökohdat selvemmiksi. (John-Steiner, Souberman et al., 1978). 16. Vygotsky, L.S. Tool and Symbol in Child Development. (Alkuteos 1930). (ss ). 63, Vygotsky, L. S. The Development of Perception and Attention. (Alkuteos 1930) (pp ). 63, Vygotsky, L.S. Mastery of Memory and Thinking. (Alkuteos 1930). (ss ) 63, Vygotsky, L.S. Internalization of Higher Psychological Functions. (Alkuteos 1930). (ss ). 63, Vygotsky, L. S. Problems of Method. (Alkuteos 1931) (pp ) Vygotsky, L.S. Interaction between Learning and Development. (Alkuteos 1935). (ss ) Vygotsky, L.S. The Role of Play in Development. (Alkuteos 1933). (ss ). 10, 13, Vygotsky, L.S. The Prehistory of Written Language. (Alkuteos 1935,???). (ss ). vrt. 87 (luku 7). 24. Vygotsky, L. S. (1979). Consciousness as a Problem in the Psychology of Behavior. (Alkuteos 1925). Soviet Psychology, 17 (4), , 99. Wertsch, James, V. (Ed.) (1981) The Concept of Activity in Soviet Psychology. New York, Sharpe

11 11 (18) M. Cole: Preface (ss. vii-x), J.V. Wertsch: The Concept of Activity in Soviet Psychology (ss. 3-36), A.N. Leont ev: The problem of Activity in Psychology (ss ). Kaikki käännökset J. Wertschin. 25. Vygotsky, L.S. The Instrumental Method in Psychology. (Alkuteos 1930).. (ss ) Vygotsky, L. S. The Genesis of Higher Mental Functions. (ss ). 9, 14, 87. Korkeampien henkisten toimintojen kehityshistorian (1931) viides luku. Uusi käännös Kootujen teosten englantilaisessa laitoksessa. 27. Vygotsky, L.S. The Development of Higher Forms of Attention in Childhood. (Alkuteos 1929/1956). (ss ). 28. Vygotsky, L.S. (1983) From the Notebooks of L.S. Vygotsky. Soviet Psychology, 21 (3), 3-17 Muistiinpanoja vuosilta Julkaistu venäjäksi Ei sisälly Koottuihin teoksiin. 29. Vygotsky, L. (1986). Thought and Language. Newly revised and edited by Alex Kozulin. (Alkut. 1934) Cambridge - MA: The MIT Press. 5, 6, 30. Kozulinin käännös, laajempi kuin vuoden 1962 editio mutta silti lyhennetty versio alkuperäisestä. Piaget n kommentteja sisällytetty nootteihin. Laaja Kozulinin esipuhe. Vygotsky, L.S. (1987) The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 1. Problems of General Psychology. Ed. by R.W. Rieber and A.S. Carton. Translated and with an Introduction by Norris Minick. New York, Plenum Press Koottujen teosten venäjänkielisen laitoksen osa 2 ilmestyi Jerome S. Bruner: Proloque to the English Edition. (ss. 1-16), Norris Minick: The Development of Vygotsky's Thougt: An Introduction. (ss ), A.R. Luria: Afterword to the Russian edition. (ss ). 30. Vygotsky, L. S. Thinking and Speech. (Alkut. 1934). (ss ) 5, 6, 29. Laajin ja ilmeisesti tarkin tähän astisista Ajattelun puheen englanninkielisistä käännöksistä. Käännös on kuitenkin tehty vuoden 1956 kokoomateoksesta eikä alkutekstistä. Poisjätettyjä tai muutettuja kohtia ei ole merkitty. 31. Vygotsky, L. S. Lectures on Psychology. (ss ) Leningradissa 1932 pidetty luentosarja, jossa kehityksen ja funktioiden välisten suhteiden käsitteet keskeisellä sijalla. Ensijulkaisu vuoden 1960 kokoelmassa. 32. Vygotsky, L. S. (1987). The Psychology of Schizophrenia. Soviet Psychology, 26 (1), Alkuteksti 1933 Moskovassa ilmestyneessä skitsofreniaa käsitelleen kongressin julkaisussa. Ei sisälly koottuihin teoksiin. 4, Vygotsky, L. S. (1987). The Problem of Mental Retardation (A Tentative Hypothesis). Soviet Psychology, 26 (1),

Plenaariesitelmät Plenary speeches

Plenaariesitelmät Plenary speeches Plenaariesitelmät Plenary speeches Susanne Göpferich University of Giessen/Germany From multidisciplinarity to transdisciplinarity: The investigation of competence development as in case in point Multidisciplinarity

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

Englanniksiko maailmanmaineeseen?

Englanniksiko maailmanmaineeseen? Englanniksiko maailmanmaineeseen? Suomalaisen proosakaunokirjallisuuden kääntäminen englanniksi Isossa-Britanniassa vuosina 1945 2003 Raila Hekkanen Nykykielten laitos Helsingin yliopisto Esitetään Helsingin

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet

Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet Sakki, I., & Pirttilä-Backman, A.-M. Huhtikuu 2011 2 Sisällys Tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteitä 3 Rakenne

Lisätiedot

MITÄ ON LIIKUNNAN FILOSOFIA. Timo Klemola

MITÄ ON LIIKUNNAN FILOSOFIA. Timo Klemola MITÄ ON LIIKUNNAN FILOSOFIA Timo Klemola Julkaistu sarjassa: Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta, Vol II. Tampere 1989, s. 54 73. I. Liikunnan filosofia Suomessa 1.1. Ensimmäinen liikunnan filosofian

Lisätiedot

Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made from the original document.

Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made from the original document. DOCUMENT RESUME ED 460 617 FL 025 589 AUTHOR Luukka, Minna-Riitta, Ed.; Salla, Sigrid, Ed.; Dufva, Hannele, Ed. TITLE Puolin ja toisin: Suomalais-virolaista kielentutkimusta. AFinLAn vuosikirja 1998 (On

Lisätiedot

Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 3

Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 3 Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 3 Olli-Pekka Moisio ja Juha Suoranta (toim.) Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 3 Tampere 2009 Copyleft 2009 Kustantaja: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos

Lisätiedot

APA (American Psychological Association) -ohjeita

APA (American Psychological Association) -ohjeita APA (American Psychological Association) -ohjeita Tämä ohjeistus on tarkoitettu opiskelijoille täydentämään TOL:n muodollisia ohjeita. Ohjeet perustuvat APA manuaalin 5. versioon. Lähdeviittaukset Tässä

Lisätiedot

PÖNNI, ANTTI: Uusi kirjoitus: Robert Bresson elokuvateoreetikkona Lisensiaatintutkimus, 216 s. Mediatutkimus Huhtikuu 2005

PÖNNI, ANTTI: Uusi kirjoitus: Robert Bresson elokuvateoreetikkona Lisensiaatintutkimus, 216 s. Mediatutkimus Huhtikuu 2005 TURUN YLIOPISTO Taiteiden tutkimuksen laitos / Humanistinen tiedekunta PÖNNI, ANTTI: Uusi kirjoitus: Robert Bresson elokuvateoreetikkona Lisensiaatintutkimus, 216 s. Mediatutkimus Huhtikuu 2005 Tutkielman

Lisätiedot

Näyttöön perustuva sosiaalityön käytäntö järjestelmällinen katsaus vuosina 2010 2012 julkaistuista tutkimuksista

Näyttöön perustuva sosiaalityön käytäntö järjestelmällinen katsaus vuosina 2010 2012 julkaistuista tutkimuksista Näyttöön perustuva sosiaalityön käytäntö järjestelmällinen katsaus vuosina 2012 julkaistuista tutkimuksista Petteri Paasio Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Sosiaalityö Ammatillinen

Lisätiedot

Kirja kasvun välineenä suomenkieliset ensikirjat 1970 2010-luvuilla

Kirja kasvun välineenä suomenkieliset ensikirjat 1970 2010-luvuilla Varhaiskasvatuksen Tiedelehti Journal of Early Childhood Education Research Vol. 3, No. 2, 2014, 2 26 Kirja kasvun välineenä suomenkieliset ensikirjat 1970 2010-luvuilla Pirjo Suvilehto Oulun yliopisto,

Lisätiedot

KUKA AUTTAISI OPETTAJAA. Post-moderni näkökulma opetuksen muutokseen

KUKA AUTTAISI OPETTAJAA. Post-moderni näkökulma opetuksen muutokseen Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja A. Tutkimuksia 119 Institute for Educational Research. Publication series A. Research reports 119 Pedagogiska forskningsinstitutet. Publikationsseries

Lisätiedot

Saavutettavuus: haaste kielensisäisen tekstityksen kehittämiselle

Saavutettavuus: haaste kielensisäisen tekstityksen kehittämiselle Ruokonen, Minna, Leena Salmi & Nestori Siponkoski (toim.) 2012. MikaEL. Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu. Electronic proceedings of the KäTu symposium on translation and

Lisätiedot

POSTMODERNI ISYYS JA USKONNOLLISUUS - TARINALLINEN NÄKÖKULMA

POSTMODERNI ISYYS JA USKONNOLLISUUS - TARINALLINEN NÄKÖKULMA Joensuun yliopiston teologisia julkaisuja University of Joensuu Publications in Theology N:o 19 POSTMODERNI ISYYS JA USKONNOLLISUUS - TARINALLINEN NÄKÖKULMA Jari Kekäle Joensuun Yliopiston teologisia julkaisuja

Lisätiedot

ISBN 95 1-678-337-6 KRITEERIMITTAAMISEN KÄSITTEESTÄ JA KXYTÄNNÖN SOVELLUKSISTA

ISBN 95 1-678-337-6 KRITEERIMITTAAMISEN KÄSITTEESTÄ JA KXYTÄNNÖN SOVELLUKSISTA KRITEERIMITTAAMISEN KÄSITTEESTÄ JA KXYTÄNNÖN SOVELLUKSISTA On the concept and practical applications of criterion-referenced measurement Sauli Takala Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. Selosteita ja tiedotteita

Lisätiedot

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla Vesa Vainio Kognitiotieteen pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Naakka Ari ja Niemi Petri

Naakka Ari ja Niemi Petri Ihminen, ympäristö ja oppiminen Naakka Ari ja Niemi Petri Lapin yliopisto Kasvatustieteen tiedekunta 1991 2 Sisällys 1. Ihmisen ja ympäristön kasvatuksellinen suhde 2. Ympäristön merkitys oppimisessa 2.1.

Lisätiedot

JOENSUUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES

JOENSUUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES JOENSUUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES N:o 65 Raimo Muurinen YKSILÖLLISTEN AMMATILLISTEN KIINNOSTUSTEN SUORA JA EPÄSUORA MITTAAMINEN

Lisätiedot

Matematiikkaa vai suomea? S2-oppijoiden oma-aloitteiset kysymykset peruskoulun matematiikan oppitunneilla

Matematiikkaa vai suomea? S2-oppijoiden oma-aloitteiset kysymykset peruskoulun matematiikan oppitunneilla Mutta, M., P. Lintunen, I. Ivaska & P. Peltonen (toim.) 2014. Tulevaisuuden kielenkäyttäjä. Language users of tomorrow. AFinLAn vuosikirja 2014. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o

Lisätiedot

LIIKUN, SIIS JAAN? NUORTEN KÄSITYKSET LIIKUNTAPÄIVÄ KIRJAN JAKAMISESTA SOSIAALISESSA MEDIASSA

LIIKUN, SIIS JAAN? NUORTEN KÄSITYKSET LIIKUNTAPÄIVÄ KIRJAN JAKAMISESTA SOSIAALISESSA MEDIASSA LIIKUN, SIIS JAAN? NUORTEN KÄSITYKSET LIIKUNTAPÄIVÄ KIRJAN JAKAMISESTA SOSIAALISESSA MEDIASSA ANNA WALLIN, ANITA SAARANEN-KAUPPINEN, SINI ROSENBERG, JARI ESKOLA Yhteyshenkilö: Anna Wallin, Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Sosialistinen suunnittelu Neuvostoliiton romahduksen jälkeen

Sosialistinen suunnittelu Neuvostoliiton romahduksen jälkeen Sosialistinen suunnittelu Neuvostoliiton romahduksen jälkeen Author : admin Teksti: Paul Cockshott ja Allin Cottrell Käännös: Joonas Laine Tiivistelmä Monista varmasti näyttää siltä, että Neuvostoliiton

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TUTKIELMAN TEKO OHJEITA

TUTKIELMAN TEKO OHJEITA ISSN 0355 1180 HELSINGIN YLIOPISTO Elintarviketeknologian laitos EKT sarja 1455 TUTKIELMAN TEKO OHJEITA 6. korjattu painos Hannu Salovaara, Kirsi Jouppila ja Tiina Kaarlehto Helsinki 2009 Ylempään korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin

MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin EETU PIKKARAINEN Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Tuire Ranta-Meyer NULLA DIES SINE LINEA

Tuire Ranta-Meyer NULLA DIES SINE LINEA JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 97 Tuire Ranta-Meyer NULLA DIES SINE LINEA Avauksia Erkki Melartinin vaikutteisiin, verkostoihin ja vastaanottoon henkilöja reseptiohistoriallisena tutkimuksena JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Tarkkaavuushäiriön monitieteiset selitysmallit ristiriidasta yhteiseen ymmärrykseen?

Tarkkaavuushäiriön monitieteiset selitysmallit ristiriidasta yhteiseen ymmärrykseen? Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2006: 43 295 308 A r t i k k e l i Tarkkaavuushäiriön monitieteiset selitysmallit ristiriidasta yhteiseen ymmärrykseen? Tämän artikkelin tavoitteena on valottaa

Lisätiedot

ONGELMAOPPILAAT OULUN KANSAKOULUSSA VUOSINA 1874 1974

ONGELMAOPPILAAT OULUN KANSAKOULUSSA VUOSINA 1874 1974 ONGELMAOPPILAAT OULUN KANSAKOULUSSA VUOSINA 1874 1974 JUHA VALTA Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto OULU 2002 Abstract in English JUHA VALTA ONGELMAOPPILAAT OULUN KANSAKOULUSSA VUOSINA 1874-1974

Lisätiedot

Kansanedustajien tietotekniikan käyttö kirjoituskoneesta Internet-aikaan. Olli Mustajärvi

Kansanedustajien tietotekniikan käyttö kirjoituskoneesta Internet-aikaan. Olli Mustajärvi TEKNILLINEN KORKEAKOULU HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Faculty of Information and Natural Sciences Tietotekniikan laitos Department of Computer Science and

Lisätiedot

ja matematiikan oppikirjan

ja matematiikan oppikirjan JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 112 Sinikka Räty-Záborszky Suomalaisten ja unkarilaisten opettajien ja matematiikan oppikirjan tekijöiden

Lisätiedot

Verohallintoa monella kielellä kääntämisen käytänteitä Ruotsin ja Suomen verohallinnon verkkosivuilla

Verohallintoa monella kielellä kääntämisen käytänteitä Ruotsin ja Suomen verohallinnon verkkosivuilla Verohallintoa monella kielellä kääntämisen käytänteitä Ruotsin ja Suomen verohallinnon verkkosivuilla Merja Koskela Vaasan yliopisto, viestintätieteiden laitos Abstract Today tax authorities offer their

Lisätiedot