L. S. Vygotskin englanniksi käännetyt teokset. Kommentoitu bibliografia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "L. S. Vygotskin englanniksi käännetyt teokset. Kommentoitu bibliografia"

Transkriptio

1 1 (18) L. S. Vygotskin englanniksi käännetyt teokset. Kommentoitu bibliografia Jussi Silvonen ( ) Vygotskin kulttuuri-historiallista psykologiaa kohtaan 1970-luvulla lukien virinnyt kiinnostus (Toulmin, 1978) näyttää jatkuvan varsin vireänä 2000-luvullakin (Kozulin, Gindis et al., 2003; Shotter, 2000; Valsiner & van der Veer, 2000). Teoreettisten tulkintojen kirjo kasvaa (Engeström, 1987; Wertsch, 1998; Zinchenko, 2001) samalla kun yhä tarkempia elämäkertoja ilmestyy (Kozulin, 1990; van der Veer & Valsiner, 1991; Yaroshevsky, 1989). Teoreettisen mielenkiinnon ja tulkintakirjallisuuden kasvusta huolimatta Vygotskista kiinnostunut lukija on varsin pitkään joutunut tyytymään toisen käden lähteisiin. Vygotskin teosten uudelleenjulkaiseminen stalinistisen kauden jälkeen alkoi tosin pienessä mittakaavassa Neuvostoliitossa jo 1950-luvulla, mutta Koottujen teosten venäjänkielistä laitosta saatiin odottaa aina 1980-luvulle saakka. Vaikka Ajattelu ja puhe ilmestyi ensimmäisen kerrn englanniksi jo 1962 (Vygotsky, 1962), niin varsinainen Vygotski buumi alkoi kuitenkin vasta 1978, kun Mind in Society ilmestyi (Vygotsky, 1978). Sen jälkeen tekstejä on ilmestynyt käännöksinä erilaisissa yhteyksissä (esim. van der Veer & Valsiner, 1994), ja 1990-luvulla valmistui lopulta myös Koottujen englanninkielinen käännöstyö (Rieber, 1997; Rieber, 1998; Rieber, 1999; Rieber & Carton, 1987; Rieber & Carton, 1993b; Rieber & Wollock, 1997). Käännösten lukumäärästä huolimatta tosiasiaksi jää, että valtaosa Vygotskin teksteistä on edelleenkin vaikeasti tavoitettavissa. Joko ne ovat ilmestyneet pienilevikkisissä käännöslehdissä (Soviet Psychology, Journal of Russian and East European Psychology) tai pienipainoksisissa antologioissa, joiden painokset on myyty loppuun jo aika päiviä sitten (Wertsch, 1981). Teoreettisen keskustelun ja tulkintojen monimuotoistuessa alkutekstit saavat kuitenkin kasvan merkityksen. Usein kriittinen lukija haluaa tarkistaa esitetyn tulkinnan vertaamalla sitä itse alkuperäisiin teksteihin. Ja selvästi on nähtävissä, että Vygotskin tuotantoa ei suinkaan ole analysoitu kattavasti. Esimerkiksi taiteen psykologia, erityispedagogiset tekstit ja tunteiden teoria odottavat vielä systemaattista rekontruktiota. Alkuteksteihin paneutuminen voi tarjota olemassaolevan tulkintakirjallisuuden horisontin ylittäviäkin lukukokemuksia. Alkutekstien vaikean tavoitettavuuden ohella lukija törmää nopeasti myös toiseen ongelmaan. Käännökset ovat ilmestyneet melko satunnaisesti eri henkilöiden kääntäminä ja toimittamina. Käännöksissä ei ole aina voitu esittää systemaattisia tietoja niiden alkuperästä ja niinpä lukijalle voi jäädä epäselväksi, mistä alkuteoksesta mikin käännösfragmentti on peräisin. Käännösten tekninen taso vaihtelee aikalailla ja samoista teksteistä tehtyjen käännösversioiden sisällöissä on teoreettisesti huomattavan merkittäviäkin eroja. Alempana esitään Vygotskista ja kulttuuri-historiallisesta psykologiasta kiinnostunelle lukijalle systemaattinen ja kattava bibliografia Vygotskin englanniksi julkaistuista teksteistä, joka voi jossain määrin auttaa pääsemään yli edellä mainittuista ongelmista. Historiallis-kriittiseen luentaan tähtäävä lukija puolestaan löytää bibliografian avulla tekstien eri käännösversiot vertailevaa luentaa varten. Bibliografia voi toimia myös teoreettisemmin. Vygotski itse korosti, että tiedettä tulee tarkastella dialektisesti liikkeessään, t.s. sen dynamiikan, kasvun, kehityksen perspektiivissä (Vygotsky,

2 2 (18) 1997, 292). Tämä pätee luonnollisesti Vygotskin omaankin ajatteluun. Se ei ollut staattista, valmista, muuttumatonta, vaan kehittyi jatkuvasti käsitteiden saadessa uusia merkityksiä ja tulkintoja. Tämä dynamiikka kadotetaan näköpiiristä, jos Ratnerin tavoin korostetaan liikaa Vygotskin ajattelun loogista eheyttä (Ratner, 1998, xiv). Bibliografian avulla on mahdollista paikantaa Vygotskin tekstien syntyajankohdat ja näin sijoittaa ne hänen ajattelunsa kehityksen kokonaisuuteen. Samalla bibliografia kertoo toisestakin dynamiikasta siitä missä vaiheessa ja missä järjestyksessä Vygotskin tuotannon kukin teema on tullut mielenkiinnon kohteeksi englanninkielisessä akateemisessa maailmassa. Erilaiset tulkinnat on näin helpompi asettaa tekstuaaliseen kontekstiinsa. Vygotskin teokset Seuraavassa rajoitutaan Vygotskin tutkijauraan ja sen aikana kirjoitettuihin teksteihin. Vaikka Vygotskin varsinainen tutkijanura jäi noin kymmenen vuoden mittaiseksi ( ) ehti hän silti tänä aikana julkaista pitkälti yli 100 tekstiä, akateemiset ja yleistajuiset kirjoitukset yhteenlaskettuna. Julkaisutahti tuntuu ensikatsannossa melkoiselta, mutta se saa osin selityksensä Vygotskin työtavasta ja ajattelun tyylistä. Vygotskin työtavasta voidaan sanoa, että hän julkaisi paljon, mutta kirjoitti vähän. Vygotski saneli useat tekstinsä suoraan pikakirjoittajalle, ja useat julkaisut ovat myös pikakirjoitettuja muistiinpanoja hänen luennoistaan. Vygotski tuotti tekstejään yhtä paljon puhumalla kuin kirjoittamalla. Vygotskin ajattelutyyliä on puolestaan luonnehdittu tentatiiviseksi, kokeilevaksi kirjoittamiseksi. Valmiiden ja suljettujen teoreettisten muotioilujen sijaan hän julkaisi nopeasti teoreettisten hahmotelmiensa ensimmäisiä muotoiluja usein monia versioita samasta aiheesta käsitteitä ja näkökulmaa hieman muuttaen (Mangott, 1995). Julkaisujen lisäksi tulevat lukuisat, usein varsin laajatkin, käsikirjoituksiksi jääneet tutkimukset, joista osa ilmestyi Stalinin kuoleman jälkeen vuodesta 1956 lukien. Tähänastisten Vygotski-bibliografioiden esittämien nimikkeiden määrä vaihteleekin melkoisesti. Mind in Societyn (Vygotsky, 1978, ) luettelossa on 178 venäjänkielistä tekstiä. Koottujen teosten julkaisuluettelossa on 191 nimikettä, käsikirjoitukset mukaanlukien (Rieber, 1999, ). Van der Veer ja Valsiner listaavat 302 julkaisua ja käsikirjoitusta (van der Veer & Valsiner, 1991, ). Vygodskajan ja Lifanovan bibliografiaan sisältyy 274 venäjän- ja 7 englanninkielistä tekstiä (Vygodskaia & Lifanova, 1999, ). Mangott kirjaa bibliografiassaan kaikkiaan 239 tekstiä (Mangott, 1995). Nimikkeiden määrä muuttuu sitä mukaa, kun uusia lähteitä löytyy. Vuosien 1917 ja 1922 välillä julkaistut tekstit ovat toistaiseksi olleet kadoksissa. Ne ovat kuitenkin pääosin teatteri- ja kirjaarvosteluja, eivätkä siten mahdollisesti löytyessäänkään vaikuta olennaisesti Vygotskin tutkijakuvaan. Vygotskin elinaikana ilmestyneet tekstit Tärkeimmät Vygotskin itse julkaisemat tai toimittamat kirjat ovat seuraavat: 1) Kasvatuspsykologia (1926), 2) Kokeellisen psykologian harjoituksia (1927, toim. yhdessä V.A. Artemovan, N.A. Bernsteinin, N.F. Dobrynin ja A.R. Lurijan kanssa), 3) Psykologian lukemisto (1927, toim. yhdessä V.A. Artemovan, I.F. Dobrynin ja A.R. Lurijan kanssa), 4) Kouluiän pedologia (1928), 5) Nuoruusiän pedologia (1929), 5) Nykypsykologian tutkimuskohde ja menetelmät (1929, toim.), 6) Mielikuvitus ja luovuus kouluiässä (1930), 7) Defektologian ongelmia

3 3 (18) (1930, toim. yhdessä D.I. Azbukinin ja L.V. Zankovin kanssa)), 8) Apina, alkukantainen ihminen ja lapsi. Esseitä käyttäytymisen historiasta (1930, yhdessä A.R. Lurijan kanssa), 9) Nuoruusiän pedologia (1931), 10) Psykologian sanakirja (toim. yhdessä B.E. Varshavan kanssa), 11) Ajattelu ja puhe (1934). Vygotskin kuoleman jälkeen ilmestyivät vuosina lisäksi seuraavat teokset: 12) Lapsen henkinen kehitys oppimisprosessissa (1935, sisältää Vygotskin pikakirjoituksella muistiinkirjattuja luentoja), 13) Henkisesti jälkeenjäänyt lapsi (1935) ja 14) Kehitysdiagnostiikka ja pedagoginen klinikka vaikeille lapsille (1936). Vygotski osallistui toimittajana tai toimitti itse useita keskeisten aikalaisteosten venäläisiä käännöksiä ja kirjoitti näihin esipuheita. Tällaisia olivat ainakin Freudin Mielihyväperiaatteen tuolla puolen (venäjäksi 1925, esipuhe yhdessä Lurijan kanssa), Tichenerin Psykologiaan perustuvat opetuksen periaatteet (1926), Buckinghamin Tutkielma opettajille opetusprosessista (1930), Köhlerin Tutkimus ihmisapinoiden älykkyydestä (1930), Bühlerin Sosiaalipsykologinen tutkielma lapsen ensimmäisestä vuodesta (1931) ja Piagetin Lapsen puhe ja ajattelu (1932). Vygotski kirjoitti varsinaisten akateemisten artikkeleiden lisäksi suuren joukon pienempiä tekstejä erilaisiin tietosanakirjoihin ja tiedettä popularisoiviin lehtiin. Poliittinen kehitys Neuvostoliitossa johti siihen, että Vygotski joutui vähitellen vaikeuksiin virallisen puolueideologian kanssa. Vygotski kuoli kesäkuussa 1934, tilanteessa jossa hänen poliittinen tähtensä oli laskemassa mutta akateeminen arvovaltansa jatkuvasti lujittumassa. Se, että hänen teoksiaan toimitettiin julkaistavaksi vielä hänen kuolemansa jälkeen, tilanteessa jossa hänen teoriansa olivat julkisessa poliittisessa vastatuulessa, osoittaa kuinka voimakas vaikutus hänellä oli tutkijayhteisössä. Vuoden 1936 Pedologiapäätöslausuma (Pedological, 1950) lopetti Vygotskin tekstien levittämisen kertaheitolla. Puolueen virallisen päätöksen kruunasi lehdistössä ilmestynyt ideologinen kritiikki, jossa tehtiin varsin selväksi että Vygotskin kulttuuri-historiallinen teoria edustaa tuomittavaa porvarillista ajattelua. Stalinin kuoleman jälkeinen suojasää merkitsi vapaampia aikoja myös psykologialle. Vygotski vapautettiin poliittisesta pannasta ja ensimmäinen tekstikokoelma ilmestyi 1956, seuraava Kootut teokset ilmestyivät lopulta monien käänteiden jälkeen Seuraavassa esitellään lyhyesti vuosien 1935, 1956 ja 1960 kokoomateosten sisällöt. Viittaukset ( 7) ovat käännösbibliografiaan, 1935 kokoomateos Vygotskin oppilaat julkaisivat hänen kuolemansa jälkeen antologian keskeisistä muistiinkirjoitetuista kehityspsykologista luennoista otsikolla Lapsen henkinen kehitys oppimisprosessissa. Teos pitää sisällään seuraavat puhtaaksikirjoitetut luennot (Mangott, 1995): 1) Opetuksen ja henkisen kehityksen ongelma kouluiässä (venäläinen nimi litteoituna tähän) (ss. 3-19). 7, 20 (?) 2) Opetus ja kehitys esikouluiässä (venäläinen nimi litteoituna tähän) (ss ). 3) Koululaisen henkisen kehityksen dynamiikka suhteessa opetukseen (venäläinen nimi litteoituna tähän) (ss ). 7, 20 (?) 4) Monikielisen lapsuuden ongelma (venäläinen nimi litteoituna tähän) (ss ). 87

4 4 (18) 5) Hahmotelma normaalin ja epänormaalin lapsen kulttuurisesta kehityksestä (venäläinen nimi litteoituna tähän) (ss ). 6) Fyysinen kehitys (?) ja käsitteiden oppiminen kouluiässä. (venäläinen nimi litteoituna tähän) Esitelmä Leningradissa (ss ) 7) Pedagogisen prosessin pedologinen analyysi. (venäläinen nimi litteoituna tähän) Luento kokeellisen defektologian laitoksella Moskovassa. (ss ). Kirjasta kokonaisuutena ei tietääkseni ole otettu uusintapainosta tähän päivään mennessä. Englanninkieliset käännökset puuttuvat luennoista 2, 5, 6 ja kokoomateos Vuonna 1956 ilmestyneeseen kokoelmaan sisältyivät seuraavat tekstit: 1) Ajattelu ja puhe (venäläinen nimi litteoituna tähän) (1934) (ss ) 5, 6, 27, 28, 2) Tarkkaavaisuuden korkeampien muotojen kehitys lapsuusiässä (venäläinen nimi litteoituna tähän) (1929) (ss ), 25, 3) Opetus ja kehitys esikouluiässä (venäläinen nimi litteoituna tähän) (1935) (ss ), 4) Opetus ja henkinen kehitys kouluiässä (venäläinen nimi litteoituna tähän) (1935) (ss ) 7, 19, 5) Henkisen jälkeenjääneisyyden ongelma (venäläinen nimi litteoituna tähän) (1935) (ss ) ja 6) Käsitteenmuodostuksen häiriöt skitsofreniassa (venäläinen nimi litteoituna tähän) (1932) (ss )?, ehkä 4, 30, 65. Kokoelmasta otettiin 4000 kappaleen painos. Kaikki kokoelmaan sisältyneet tekstit olivat siis uusintapainoksia jo aiemmin ilmestyneistä, mutta pedologia päätöslausumalla levityksestä poisvedetyistä kirjoituksista. Osa teksteistä ilmestyi uudella nimellä. Ajattelu ja puhe julkaistiin voimakkaasti editoituna laitoksena (Keiler, 2002, 435; Vygodskaia & Lifanova, 1999, 37). Leontjev ja Lurija kirjoittivat teokseen esipuheen, joka ilmestyi saksaksi 1958 (Leont'ev & Lurija, 2001) ja vuonna 1968 myös englanniksi (Leontiev & Luria, 1968) kokoomateos Seuraava kokoomateos ilmestyi neljä vuotta myöhemmin. Se sisälsi seuraavat tekstit: 1) Korkeampien henkisten toimintojen kehityshistoria (venäläinen nimi litteoituna tähän) (1931) (ss ), 9, 13, 24, 85 2) Instrumentaalinen metodi psykologiassa (venäläinen nimi litteoituna tähän) (1930) (ss ), 23, 74 3) Luentoja psykologiasta (venäläinen nimi litteoituna tähän) (1932) (ss ), 29 4) Korkeampien henkisten toimintojen kehityksen ja häiriintymisen ongelma (venäläinen nimi litteoituna tähän) (ss ) (1934), 5) Psykologia ja psyykkisten toimintojen paikantumisen teoria (venäläinen nimi litteoituna tähän) (1934) (ss ), 8, 79

5 5 (18) 6) Eläinten ja ihmisen käyttäytyminen (venäläinen nimi litteoituna tähän) (1930) (ss ) sekä 7) Psykologian nykyvirtaukset (venäläinen nimi litteoituna tähän) (1932) (ss ). Julkaisun toimittivat Leontjev, Lurija ja Teplov. Siitä otettiin 2300 kappaleen painos (Keiler, 2002, 435; Vygodskaia & Lifanova, 1999, 38). Korkeampien henkisten toimintojen historia julkaistiin tässä ensimmäistä kertaa, tosin vain sen viisi ensimmäistä lukua. Osa muistakin artikkeleista on ensijulkaisuja. Koottujen teosten ulkopuolelle tästä kokoelmasta jäivät luvut 4, 6 ja 7, joista ei ole olemassa käännöstä englanniksi. Kuusikymmenluvulta Koottuihin teoksiin ja nykyisyyteen Brezhnevin valtaannousu 1964 lopetti poliittisen suojasään, jonka seurauksena myös tieteellisen julkaisen ehdot muuttuivat taas tiukemmiksi. Vygotskin tekstien uudelleenjulkaisemista seurasi toinen hiljaisuus (Mangott, 1995). Totaalisesta hiljaisuudesta ei tällä kertaa ollut kuitenkaan kyse. Vygotskin väitöskirja taiteen psykologia ilmestyi 1965, ja uusintapainos jo Koottujen teosten julkaisemisesta tehtiin päätös kasvatustieteiden akatemiassa 1966, mutta erilaisten esteiden vuoksi niiden julkaiseminen siirtyi aina 1980-luvulle saakka (Lompscher & Rückriem, 2002; Vygodskaia & Lifanova, 1999, 39-40). Gita Vygodskaja korostaa Lurijan osuutta julkaisuhankkeen onnistumisessa: "I can say quite confidently that, if it had not been for the incredible efforts of Luria, the collection of Vygotsky's works might not have been published at all". (Vygodskaia & Lifanova, 1999, 39). Mangott puolestaan korostaa, että Leontjevilla ja Lurijalla oli yhtäläinen rooli vuosien 1956, 1960 kokoomateosten ja Koottujen teosten julkisaamisessa (Mangott, 1995). Rieberin mukaan Kootut teokset toimitti seuraava kollektiivi: "The basic work of collecting, arranging, and editing Wygotsky's work from among Russian publications, personal papers, and archives was carried out for this volume and all others in the series by a collegium of scholars. The editor in chief was A.B. Zaporozhets and the members of the editorial collegium were T.A. Vlasova, G.L. Vygotskaia, V.V. Davydov, A.N. Leont'ev, A.R. Luria, A.V. Petrovski, A.A. Smirnov, V.C. Chelemendik, D.B. El'konin and M.G. Yaroshevskii. The secretary of the editorial collegium was L.A. Radzichovskii." (Rieber & Carton, 1993a, vi) Kun Kasvatuspsykologiasta ja Esseistä käyttäytymisen historiasta ilmestyivät uusintapainokset venäjäksi 1990-luvulla, tultiin tilanteeseen, jossa Vygotskin kaikki pääteokset ovat kiinnostuneen lukijakunnan saatavilla. Bibliografian koostamisperiaatteet Oheisen bibliografiassa tekstit esitetään niiden englanninkielisessä ilmestymisjärjestyksessä. Alkuperäinen ilmestymisvuosi ja alkuperäisjulkaisu on esitetty aina kun mahdollista. Bibliografia on laadittu niin täydelliseksi kuin mahdollista. Työn perustana on käytetty tähän mennessä ilmestyneistä bibliografioita (Mangott, 1995; Rieber, 1999, ; van der Veer & Valsiner, 1991, ; Vygodskaia & Lifanova, 1999, ; Vygotsky, 1978, ), joiden tietoja on täydennetty erilaisilla hakumenettelyillä. Ne teokset, joista ei ole löydetty alkuperäiskappaletta on merkitty asteriskilla (*). Silloin kun tekstistä tai sen osista on useampia käännöksiä ne on varusteltu viittauksilla toisiinsa.

6 6 (18) Kokoomateoksista on mainittu myös johdanto- ja kommentaariartikkelit sekä mahdolliset Vygotskin läheisten työtovereiden (Leontjev, Lurija, Saharov) tekstit. Tekstit on numeroitu juoksevasti. Bibliografiassa on näin merkittynä kaikkiaan tasan sata käännöstä, jotka on tehty xxx alkutekstistä. Lähteet Engeström, Y. (1987). Learning by Expanding. Helsinki: Orienta-Konsultit. John-Steiner, V., Souberman, E., Cole, M., & Scribner, S. (1978). Editor s Preface. L. S. Vygotsky: Mind in Society. The Development of Higher Psychological Processes (ss. ix-xi). Cambridge - MA: Harvard University Press. Keiler, P. (2002). Lev Vygotskij - ein Leben für die Psychologie. Weinheim: Beltz. Kozulin, A. (1990). Vygotsky's Psychology. A Biography of Ideas. New York: Harvester Wheatsheaf. Kozulin, A., Gindis, B., Ageyev, V. S., & Miller, S. M. (toim.). (2003). Vygotsky s Educational Theory in Cultural Context. Cambridge: Cambridge University Press. Leont'ev, A. N., & Lurija, A. R. (2001). Die psychologischen Anschauungen L.S. Vygotskijs. (Alkut. 1956) Teoksessa G. Rückriem (toim.), Leont ev, Aleksej N. Frühschriften. (ss ) Berlin: ProBusiness. Leontiev, A. N., & Luria, A. R. (1968). The Psychological Ideas of L.S. Vygotskii. Teoksessa B. B. Wolman (toim.), Historical Roots of Contemporary Psychology. (ss ) New York: Harper & Row. Lompscher, J., & Rückriem, G. (2002). Editorial. L. S. Vygotskij: Denken und Sprechen (ss. 7-35). Weinheim: Beltz. Mangott, D. (1995). Kontinuität und Wandel im Schaffenprozess von L.S. Vygotsij. Ein russichdeutsches Lexikon zur Ideengeschichte: Mit einer Bibliographie. Diplomarbeit (zwei Bände). Innsbruck: Leopold - Franzens - Universität. Pedological. (1950). On Pedological Disortions in the Commissariats of Education. A Resolution of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union July 4, J. Wortis: Soviet Psychiatry (ss ). Baltimore: The Williams and Wilkins Company. Ratner, C. (1998). Prologue. Teoksessa R. W. Rieber (toim.), The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 5: Child Psychology. (ss. v-xv) New York: Plenum Press. Rieber, R. W., & Carton, A. S. (1993a). Foreword and Acknowledgements. Teoksessa R. W. Rieber & A. S. Carton (toim.), The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 2. (ss. v-ix) New York: Plenum Press. Rieber, R. W. (toim.). (1997). The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 4: The History of the Development of Higher Mental Functions. New York: Plenum Press. Rieber, R. W. (toim.). (1998). The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 5: Child Psychology. New York: Plenum Press. Rieber, R. W. (toim.). (1999). The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 6: Scientific Legacy. New York: Kluwer Academic. Rieber, R. W., & Carton, A. S. (toim.). (1987). The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 1: Problems of General Psychology. New York: Plenum Press.

7 7 (18) Rieber, R. W., & Carton, A. S. (toim.). (1993b). The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 2: The Fundamentals of Defectology. New York: Plenum Press. Rieber, R. W., & Wollock, J. (toim.). (1997). The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 3: Problems of the Theory and History of Psychology. New York: Plenum Press. Shotter, J. (2000). Seeing Historically: Goethe and Vygotsky s Enabling Theory-Method. Culture & Psychology, 6 (2), Toulmin, S. (1978). The Mozart of Psychology. The New York Review of Books, 25 (14), Valsiner, J., & van der Veer, R. (2000). The Social Mind. Construction of the Idea. Cambridge: Cambridge University Press. van der Veer, R., & Valsiner, J. (1991). Understanding Vygotsky: A Quest for Synthesis. Oxford: Basil Blackwell. van der Veer, R., & Valsiner, J. (toim.). (1994). The Vygotsky Reader. Oxford: Blackwell. Wertsch, J. V. (1998). Mind as Action. New York: Oxford University Press. Wertsch, J. V. (toim.). (1981). The Concept of Activity in Soviet Psychology. New York: Sharpe. Vygodskaia, G. L., & Lifanova, T. M. (1999). Lev Semenovich Vygostky. Part 4. Journal of Russian and East European Psychology, 37 (5), Vygotsky, L. S. (1962). Thought and Language. (Käännös E. Hanfman & G. Vakar.) (Alkut. 1934) Cambridge: MIT Press. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society. The Development of Higher Psychological Processes. Edited by M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner & E. Souberman. Cambridge: Harvard University Press. Vygotsky, L. S. (1997). The Historical Meaning of the Crisis in Psychology: A Methodological Investigation. (Alkut. 1927) Teoksessa R. W. Rieber & J. Wollock (toim.), The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 3: Problems of the Theory and History of Psychology. (ss ) New York: Plenum Press. Yaroshevsky, M. (1989). Lev Vygotsky. Moscow: Progress Publishers. Zinchenko, V. P. (2001). From Classical to Organic Psychology. Journal of Russian and East European Psychology, 39 (1),

8 8 (18) Bibliografia: Vygotskin englanniksi käännetyt teokset 1. Vygotsky, L.S. (1925) Principles of Social Education for the Deaf and Dumb Children in Russia. Teoksessa: International Conference on the Education of the Deaf. (ss ). London, William H. Taylor & Sons * 44, 60 Vygotskin ainoa ulkomailla pitämä esitelmä, tai oikeammin sen tekstiversio konferenssijulkaisussa. 2. Vygotski, L. S. (1929). The Problem of the Cultural Development of Child. The Pedagogical Seminary and Journal of Genetic Psychology, 36 (3), Vygotski, Lurija ja Leontjev julkaisivat Journal of Genetic Psychologyssa ohjelmallisen artikkelisarjan, jossa esitettiin kulttuuri-historiallisen psykologian peruslähtökohdat. Lurijan artikkeli, myöskin otsikolla The Problem of the Cultural Development of Child, ilmestyi 1928 (vol. 35, ss ), Leontjevin artikkeli The Development of Voluntary Attention in the Child ilmestyi 1932 (vol. 40, ss ). Kaikki artikkelit on julkaistu uudelleen van der Veerin ja Valsinerin toimittamassa The Vygotsky Readerissa, mutta ei Kootuissa teoksissa. 3. Vygotsky, L.S. & Luria, A.R. (1930) The Function and Fate of Egocentric Speech. Teoksessa: Proceedings and Papers of the 9 th International Congress of Psychology. Princeton, Psychological Review Company * 4. Vygotsky, L.S. (1934) Thought in Schizophrenia. Archives of Neurology and Psychiatry, 31, * 32, Vigotsky, L.S. (1939) Thought and Speech. Psychiatry- Journal of the Biology and the Pathology of Interpersonal Relations, 2 (1), , 29, 30 Hieman lyhennetty Ajattelun ja puheen seitsemäs luku, vuodelta Käännös Heleg Kogan, Eugenia Hanfman ja Jacob Kasanin. Liitteenä Lurijan kirjoittama: L.S. Vigotsky- Biographical sketch (ss ). Toimituksen huomautuksen mukaan yksi artikkelin kääntäjistä, Jacob Kasanin, tunsi Vygotskin henkilökohtaisesti. 6. Vygotsky, L. S. (1962). Thought and Language. (Käännös E. Hanfman & G. Vakar.) Cambridge: MIT Press. 5, 29, 30. Jerome S. Bruner: Introduction (ss. v-x); E. Hanfman & G. Vakar: Translators Preface (ss. xi-xiii) Ajattelua ja puhetta pidetään yleisesti Vygotskin pääteoksena. Vygotski viimeisteli kirjan painokuntoon keväällä 1934 ennen kuolemaansa, ollessaan vakavasti sairaana. Teos koostuu itse asiassa vuosien aikana kirjoitetuista artikkeleista, jotka on muokattu kirjan osiksi. Vain esipuhe ja seitsemäs luku ovat kokonaan uusia. Seitsemäs luku on tehty sanelemalla. Kirja ilmestyi syksyllä 1934, Vygotskin jo kuoltua. Tämä ensimmäinen englanninkielinen laitos on voimakkaasti lyhennetty versio alkuteoksesta. Toisaalta kääntäjät ovat lisänneet muutamaan alaviitteeseen täydentäviä poimintoa Hanfmanin ja Kasanin kirjasta Conceptual Thinking in Schizophenia

9 9 (18) (1942), jossa Vygotskin kokeellinen menetelmä esitellään seikkaperäisesti. Kirjan liitteenä ilmestyi Jean Piaget n essee, jossa hän kommentoi Vygotskin esittämää kritiikkiä teoriaansa kohtaan. Liite puuttuu kirjan useimmista editioista, mutta on luettavissa New Ideas in Psychology lehdestä (J. Piaget Commentary on Vygotsky s criticisms of Language and thought of the child and Judgement and reasoning in the child. NIP, 2000, vol. 18 (2-3), ). 7. Vygotski, L.S. (1963) Learning and Mental Development at School. Teoksessa: Simon, B. & Simon, J. (toim.) Educational Psychology in the USSR. (ss ). London, Routledge & Kegan Paul 21 Alkuteksti vuodelta 1934, julkaistu ensi kerran vuoden 1935 antologiassa ja uudelleen 1956 kokoomateoksessa. Käännös Joan Simon. Lähikehityksen vyöhyke esiintyy tässä muodossa the zone of potential development. 8. Vygotsky, L.S. (1965) Psychology and Localization of Functions. Neuropsychologia, 3 (4), Vygotskin viimeiseksi jäänyt julkaisu, Harkovissa 1934 järjestetyn neuropsykologisen konferenssin esitelmä, jota Vygotski ei enää pystynyt heikentyneen terveydentilansa vuoksi esittämään. Käännös A.R. Lurijan. Lehden samassa numerossa Lurijan artikkeli L.S. Vygotsky and the problem of localization of functions (ss ). 9. Vygotsky, L.S. (1966) Development of Higher Mental Functions. Teoksessa: Leontiev, A.N. & Luria, A.R. & Smirnov, A. (Toim.) Psychological Research in the USSR. Moscow, Progress Publishers * 14, 26, Vygotsky, L.S. (1967) Play and its Role in Development. Soviet Psychology, 3, xx-xx. * 13, 15, 22 Pikakirjoitetetut luentomuistiinpanot vuodelta Ilmestyivät ensimmäisen kerran Voprosy Psihologiissa 1966 (n:o 6, ss ). Eivät sisälly koottuihin teoksiin. 11. Vygotsky, L. S. (1971). The Psychology of Art. Introduction by A.N. Leontiev, commentary by V.V. Ivanov. Cambridge: The M.I.T. Press. Vygotskin väitöskirja vuodelta Vygotski suunnitteli kirjan julkaisemista mutta tuntemattomista syistä se ei onnistunut. Venäjäksi kirja ilmestyi ensimmäisen kerran Väitöskirjan valmistuttua Vygotski jätti sen teemat syrjään vuosikausiksi ja palasi niihin vasta aivan viimeisien vuosien kirjoituksissaan (vrt. 12, 97, 98). 12. Vygotsky, L.S. (1972) Spinoza s Theory of Emotions in the Light of Contemporary Psychoneurology. Soviet Studies in Philosophy, 10, * Vygotsky, L.S. (1976) Play and its Role in the Mental Development of the Child. Teoksessa: Bruner, J.S., Jolly, A. & Sylva, K. (Eds.) Play - Its Role in Development and Evolution. (ss ). New York, Basic Books 10, Vygotsky, L. S. (1977). The Development of Higher Psychological Functions. Soviet Psychology, 15 (3), , 26, 87.

10 10 (18) Luku Korkeampien henkisten toimintojen kehityshistoriasta. Käännös Michael Cole. Vygotski kirjoitti tämän laajan monografian 1931, sen viisi ensimmäistä lukua julkaistiin 1960 ja teos kokonaisuudessaan Kootuissa teoksissa 1980-luvulla. 15. Vygotsky, L.S. (1977) Play and its Role in the Mental Development of the Child. Teoksessa: Cole, M. (Ed.) Soviet Developmental Psychology. An Anthology. (ss ). New York, M.E. Sharpe 10, 13, 22 Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society. The Development of Higher Psychological Processes. Edited by M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner & E. Souberman. Cambridge: Harvard University Press. Vera John-Steiner, Ellen Souberman, Michael Cole, & Sylvia Scribner: Editor s Preface. (ix-xi); M. Cole & S. Scribner, S: Introduction. (ss. 1-14); Biographical Note on L.S. Vygotsky (ss ); Vera John-Steiner & Ellen Souberman: Afterword. (ss ). Mind in Society on ollut jo vuosia Vygotski tulkintojen standardilähde. Kyseessä on kuitenkin vahvasti editoitu tekstikokoelma. Toimittajat kertovat: "Liittäessämme erillisiä esseitä yhteen olemme ottaneet merkittäviä vapauksia. Lukija ei kohtaa tässä kirjaimellista Vygotski käännöstä, vaan toimitetun käännöksen josta olemme poistaneet tarpeettomalta vaikuttaneita osia ja olemme lisänneet ainesta, joka näytti tekevän esitetyt näkökohdat selvemmiksi. (John-Steiner, Souberman et al., 1978). 16. Vygotsky, L.S. Tool and Symbol in Child Development. (Alkuteos 1930). (ss ). 63, Vygotsky, L. S. The Development of Perception and Attention. (Alkuteos 1930) (pp ). 63, Vygotsky, L.S. Mastery of Memory and Thinking. (Alkuteos 1930). (ss ) 63, Vygotsky, L.S. Internalization of Higher Psychological Functions. (Alkuteos 1930). (ss ). 63, Vygotsky, L. S. Problems of Method. (Alkuteos 1931) (pp ) Vygotsky, L.S. Interaction between Learning and Development. (Alkuteos 1935). (ss ) Vygotsky, L.S. The Role of Play in Development. (Alkuteos 1933). (ss ). 10, 13, Vygotsky, L.S. The Prehistory of Written Language. (Alkuteos 1935,???). (ss ). vrt. 87 (luku 7). 24. Vygotsky, L. S. (1979). Consciousness as a Problem in the Psychology of Behavior. (Alkuteos 1925). Soviet Psychology, 17 (4), , 99. Wertsch, James, V. (Ed.) (1981) The Concept of Activity in Soviet Psychology. New York, Sharpe

11 11 (18) M. Cole: Preface (ss. vii-x), J.V. Wertsch: The Concept of Activity in Soviet Psychology (ss. 3-36), A.N. Leont ev: The problem of Activity in Psychology (ss ). Kaikki käännökset J. Wertschin. 25. Vygotsky, L.S. The Instrumental Method in Psychology. (Alkuteos 1930).. (ss ) Vygotsky, L. S. The Genesis of Higher Mental Functions. (ss ). 9, 14, 87. Korkeampien henkisten toimintojen kehityshistorian (1931) viides luku. Uusi käännös Kootujen teosten englantilaisessa laitoksessa. 27. Vygotsky, L.S. The Development of Higher Forms of Attention in Childhood. (Alkuteos 1929/1956). (ss ). 28. Vygotsky, L.S. (1983) From the Notebooks of L.S. Vygotsky. Soviet Psychology, 21 (3), 3-17 Muistiinpanoja vuosilta Julkaistu venäjäksi Ei sisälly Koottuihin teoksiin. 29. Vygotsky, L. (1986). Thought and Language. Newly revised and edited by Alex Kozulin. (Alkut. 1934) Cambridge - MA: The MIT Press. 5, 6, 30. Kozulinin käännös, laajempi kuin vuoden 1962 editio mutta silti lyhennetty versio alkuperäisestä. Piaget n kommentteja sisällytetty nootteihin. Laaja Kozulinin esipuhe. Vygotsky, L.S. (1987) The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 1. Problems of General Psychology. Ed. by R.W. Rieber and A.S. Carton. Translated and with an Introduction by Norris Minick. New York, Plenum Press Koottujen teosten venäjänkielisen laitoksen osa 2 ilmestyi Jerome S. Bruner: Proloque to the English Edition. (ss. 1-16), Norris Minick: The Development of Vygotsky's Thougt: An Introduction. (ss ), A.R. Luria: Afterword to the Russian edition. (ss ). 30. Vygotsky, L. S. Thinking and Speech. (Alkut. 1934). (ss ) 5, 6, 29. Laajin ja ilmeisesti tarkin tähän astisista Ajattelun puheen englanninkielisistä käännöksistä. Käännös on kuitenkin tehty vuoden 1956 kokoomateoksesta eikä alkutekstistä. Poisjätettyjä tai muutettuja kohtia ei ole merkitty. 31. Vygotsky, L. S. Lectures on Psychology. (ss ) Leningradissa 1932 pidetty luentosarja, jossa kehityksen ja funktioiden välisten suhteiden käsitteet keskeisellä sijalla. Ensijulkaisu vuoden 1960 kokoelmassa. 32. Vygotsky, L. S. (1987). The Psychology of Schizophrenia. Soviet Psychology, 26 (1), Alkuteksti 1933 Moskovassa ilmestyneessä skitsofreniaa käsitelleen kongressin julkaisussa. Ei sisälly koottuihin teoksiin. 4, Vygotsky, L. S. (1987). The Problem of Mental Retardation (A Tentative Hypothesis). Soviet Psychology, 26 (1),

12 12 (18) Katkelma kirjasta Umstvenno otsdalyi redenok. Psihologitseskie issledovanija (Henkisesti jälkeenjäänyt lapsi: psykologinen tutkimus. Moskova, 1935) 34. Vygotsky, L. S. (1987). Diagnosis of the Development and Pedological Clinical Care of Difficult Children. Soviet Psychology, 26 (1), Kirjoitettu alunperin 1931, ilmestyi muokattuna postuumisti 1936 I. I. Danjushevskin ja R. E. Levinan toimittamana kirjasena. Käännös on lyhennelmä. 35. Vygotsky, L. S. (1989). Concrete Human Psychology. Soviet Psychology, 27 (2), Käsikirjoitus vuodelta Julkaistu venäjäksi 1986 Moskovan yliopiston psykologian laitoksen sarjassa. Ei sisälly Koottuihin teoksiin. 36. Vygotsky, L.S. (1990) Imagination and Creativity in Childhood. Soviet Psychology, 28 (1), Alkuteos Ei sisälly koottuihin teoksiin. Uudelleenjulkaistu venäjäksi Kääntäjä Francine Smolucha, käännös on lyhennelmä. Lyhentämätön käännös Vygotsky, L.S. (1991) Imagination and Creativity in the Adolescent. Soviet Psychology, 29 (1), Alkuteos Kääntäjä Francine Smolucha. 66, 89 (luku 4) 38. Luria, A. R., & Vygotsky, L. S. (1992). Ape, Primitive Man and Child. Essays in the History of Behavior. (Käännös E. Rossiter.) New York: Harvester Wheatsheaf. Alkuteos Etudy po Istorii Povedeniia ilmestyi Uusintapainos venäjäksi A.G. Asmolovin kirjoittama esipuhe uuteen laitokseen on julkaistu 1997 Journal of Russian and East European Psychologyssä (vol 35, 48-65). Vygotsky, L.S. (1993) The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 2: The Fundamentals of Defectology. Translated and with an Introduction by Jane E. Knox and Carol B. Stevens. Editors R.W. Rieber & Aaron S. Carton. New York, Plenum Press Koottujen teosten venäjänkielisen laitoksen osa 5, ilmestyi Robert W. Rieber & Aaron S. Carton: Foreword and Acknowledgements. (ss. v-ix); James Knox & Carol B. Stevens: Vygotsky and Soviet Russian Defectology: An introduction (1-25); E.S. Bein, T.A. Vlasova, R.E. Levina, N.G. Morozova & Zh.I. Shif: Afterword ( ). 39. Vygotsky, L. S. Introduction: The Fundamental Problems of Defectology. (Alkut. 1929). (ss ) 40. Vygotsky, L. S. Defect and Compensation. (Alkut. 1927). (ss ) 41. Vygotsky, L. S. Principles of Education for Physically Handicapped Children. (Alkut. 1924). (ss ) 42. Vygotsky, L.S. The Psychology and Pedagogy of Children s Handicaps. (Alkuteos 1924) (ss ) 43. Vygotsky, L.S. The Blind Child. (Kirjoitusvuosi tuntematon). (ss ).

13 13 (18) 44. Vygotsky, L. S. Principles of Social Education for the Deaf-Mute Child. (Alkut. 1925) (ss ) 1, Vygotsky, L.S. Compensatory Processes in the Development of the Retarded Child. (Alkuteos 1931) (ss ) 46. Vygotsky, L.S. The Difficult Child. (Luento vuodelta 1928.) (ss ). 47. Vygotsky, L.S. Moral Insanity. (Kirjoitusvuosi tuntematon). (ss ). 48. Vygotsky, L.S. The Dynamics of Child Character. (Alkuteos 1928) (ss ). 49. Vygotsky, L.S. Defectology and the Study of the Development and Education of Abnormal Children. (Kirjoitusvuosi tuntematon). (ss ). 50. Vygotsky, L.S. The Study of the Development of the Difficult Child. (Alkuteos 1928). (ss ). 51. Vygotsky, L.S. Bases for Working with Mentally Retarded and Physically Handicapped Children. (Alkuteos 1928) (ss ). 52. Vygotsky, L.S. Fundamental Principles in a Plan for Pedological Research in the Field of Difficult Children. (Alkuteos 1929). (ss ). 53. Vygotsky, L.S. The Collective as a Factor in the Development of the Abnormal Child. (Alkuteos 1931). (ss ). 54. Vygotsky, L.S. Introduction to Ia. K. Tseifel s Book: Essay on the Behavioral Characteristics and Education of the Deaf-Mute. (Alkuteos 1931). (ss ) 55. Vygotsky, L.S. Introduction to E.K. Gracheva s Book: The Education and Instruction of Severely Retarded Children. (Alkuteos 1932). (ss ) 56. Vygotsky, L.S. The Problem of Mental Retardation. (Alkuteos 1935). (ss ). 57. Vygotsky, L. S. The Diagnostics of Development and the Pedological Clinic for Difficult Children. (Alkut. 1936). (ss ) Vygotsky, L.S. From Addresses, Reports, etc. (ss ). van der Veer, René & Valsiner, Jaan (Ed.) (1994) The Vygotsky Reader. Oxford, Blackwell René van der Veer & Jaan Valsiner: Introduction. Reading Vygotsky: from fascination to construction. (ss. 1-9); A. Lurija: The problem of the cultural development of the child, 1928 (ss ); L. Saharov: Methods for investigating concepts, 1930 (ss ); A. Leontjev: The development of voluntary attention in the child, 1932 (ss ) Saharovin artikkeli on yksi keskeisimmistä kaksoisstimulaation metodia esittelevistä teksteistä.

14 14 (18) 59. Vygotsky, L. S. & Luria, A. Introduction to the Russian translation of Freud s Beyond the pleasure principle (Alkuteos 1925) (ss ). Teksti on ilmestynyt suomeksi Psykologia-lehden numerossa xxx. 60. Vygotsky, L. S. Principles of social education for deaf and dumb childen in Russia (Alkuteos 1925) (ss ) 1, 44 Toimittajien mukaan tämä versio on reprintti alkutekstistä. KT:ssa julkaistu versio ( 44) on hieman tätä versiota laajempi. 61. Vygotsky, L. S. The methods of reflexological and psychological investigation. (Alkut. 1926) (ss ) Vygotsky, L. S. The problem of the cultural development of the child. (Alkut. 1929). (ss ) Vygotsky, L. S., & Luria, A. Tool and symbol in child development. (ss ) 16, 17, 18, 19, 96 Alkuteos on vuodelta 1930, mutta ilmestyi venäjäksi vasta 1984 Koottujen teosten kuudennessa osassa ( 96). Englanninkielinen ensipainos teoksen koko tekstistä, joka perustuu van der Veerin ja Valsinerin mukaan Lurijan toimittamaan tekstiin, joka oli tarkoitettu julkaistavaksi Murchinsonin Handbook of Child Psychologyssa. Tuntemattomasta syystä artikkelia ei kuitenkaan julkaistu. 64. Vygotsky, L.S. The socialist alteration of man. (Alkuteos 1930). (ss ). 65. Vygotsky, L.S. The development of thinking and concept formation in adolescence. (ss ). 66. Vygotsky, L.S. Imagination and creativity of the adolescencent. (Alkuteos 1931) (ss ) 37, 89 Toim. huomautus: Tämä käännös on tehty suoraan alkutekstistä. Aiempi käännös pohjautuu KT:ssa julkaistuun tekstin lyhennelmään. 67. Vygotsky, L.S. Thought in Schizophrenia. (Alkuteos 1934) (ss ) 4, Vygotsky, L.S. Fascism in psychoneurology. (Alkuteos 1934). (ss ). 69. Vygotsky, L. S. The problem of the environment. (Alkut. 1935). (ss ). 70. Vygotsky, L.S. The development of academic concepts in school aged children. (Alkuteos 1935) (ss ) 71. Vygotsky, L. S. (1997). Educational Psychology. Introduction by V.V. Davydov. (Käännös R. Silverman.) (Alkut. 1926) Boca Raton: St. Lucie Press. Vygotsky, L.S. (1997) The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 3: Problems of the Theory and History of Psychology. Translated and with an Introduction by R. van der Veer. Editors R.W. Rieber & J. Wollock. New York, Plenum Press Koottujen teosten venäläisen laitoksen ensimmäinen osa, ilmestyi 1982.

15 15 (18) R.W. Rieber & Jeffrey Wollock: Prologue. (ss. vii-xii); René van der Veer: Some Major Themes in Vygotsky s Theoretical Work. (ss. 1-7); A.N. Leont ev: On Vygotsky s Creative Development(ss. 9-32); M.G. Yaroshevsky & G.S. Gurgenidze: Epilogie. (ss ) 72. Vygotsky, L. S. The Methods of Reflexological and Psychological Investigations. (ss ) 61 Ilmestyi K.N. Kornilovin toimittamassa kirjassa Problemi sovremennoi psihologii (Leningrad, 1926, ss ). 73. Vygotsky, L.S. Preface to Lazursky. (ss ). Esipuhe Lazurskyn kirjan General and Experimental Psychology:n kolmanteen painokseen vuodelta Vygotsky, L. S. Consciousness as a Problem for the Psychology of Behavior. (ss ) 24, 99 Ilmestyi K.N. Kornilovin toimittamassa kirjassa Psihologii i marxism (Leningrad, 1925, ss ). Yhdessä 72 kanssa tärkeä Vygotskin varhaisen sosiobehavioristisen metodologian esitys. 75. Vygotsky, L. S. Apropos Koffka s article on self-observation (instead of preface). (ss ) Ilmestyi Kornilovin toimittamassa kirjassa Problemi sovremennoi psihologii (Leningrad, 1926, ss ) kommenttina samassa kirjassa julkaistuun Koffkan artikkeliin Introspection and the method of psychology. 76. Vygotsky, L. S. The Instrumental Method in Psychology. (ss ) 25 Vuonna 1930 N.K. Krupskajan kommunistisen kasvatuksen akatemiassa pidettu luento (luentorunko). Julkaistu ensimmäisen kerran Kootuissa teoksissa. Yksi niistä harvoista teksteistä, joissa psykologisen työkalun käsite esiintyy eksplisiittisenä teoreettisena käsitteenä. 77. Vygotsky, L. S. On Psychological Systems. (ss ) Pikakirjoitusmuistiinpanot Moskovan yliopiston hermosairauksien klinikalla pidetystä luennosta. Vygotski kritisoi luennossa eräitä aiempia näkemyksiään ja korostaa psyyken systeemistä luonnetta ja korkemapien henkisten toimintojen ja persoonallisuuden roolia psyykkisten funktioiden ymmärtämisessä. 78. Vygotsky, L. S. Mind, Consciousness, the Unconscious. (ss ) Ilmestyi teoksessa Yleisen psykologian perusosat (Moskova, 1930). 79. Vygotsky, L.S. Preface to Leont ev. (ss ) Johdanto Leontjevin vuodelle 1931 päivättyyn kirjaan Rasvitie Pamjati (Muistin kehittyminen). Leontjevin tutkimuksella oli erittäin keskeinen rooli kulttuurihistoriallisen tutkimusohjelman muotoilemisessa, ja tutkimuksen päätulokset julkaistiin troikan ohjelmallisen artikkelisarjan kolmantena tekstinä ( 2, 62) Journal of Genetic Psychologyssa. Laaja monografia ilmestyi tosiasiallisesti painosta

16 16 (18) vasta 1932, sillä kulttuuri-historiallinen koulukunta joutui tässä vaiheessa ensimmäisten julkisten ideologisten kritiikkien kohteeksi. Kustantaja lisäsi kirjaan erillisen huomautuksen, jossa todettiin että Leontjevin ja Vygotskin edustama teoria kulttuuri-historiallisesta kehityksestä on marxilais-leniniläisen metodologian näkökulmasta kestämätön. 80. Vygotsky, L. S. The Problem of Consciousness. (Alkut. 1933). (ss ) Ilmestyi ensimmäisen kerran teoksessa The psychology of Grammar (Moskova, 1968). Kyseessä ovat Vygotskin tutkijaryhmän sisäisestä seminaari-istunnosta tehdyt muistiinpanot. Ko. seminaarissa ryhmä ennakoi tulevassa olevaa mahdollista julkista keskustelua kulttuuri-historiallisesta seminaarista. Vygotski esittää teeseissään tiivisti merkin ja merkityksen käsitteiden tulkinnassa tapahtuneen siirtymän ajattelussaan (vrt. 77). 81. Vygotsky, L.S. Psychology and the theory of the localization of mental functions. (Alkuteos 1934). (ss ) Vygotsky, L. S. Preface to Thorndike. (ss ) Esipuhe Thorndiken kirjan The Principles of Teaching, Based on Psychology venäläiseen käännökseen vuonna Vygotsky, L.S. Preface to Bühler. (ss ) Esipuhe Bühlerin kirjan Outline of the Mental Development of the Child venäjänkieliseen laitokseen, vuonna Vygotsky, L.S. Preface to Köhler. (ss ) Esipuhe Köhlerin kirjan Intelligenzprüfungen an Menschenaffen venäjänkieliseen laitokseen vuodelta (vrt. 37, luku yksi ja 28/29, luku neljä). 85. Vygotsky, L.S. Preface to Koffka. (ss ) Esipuhe Koffkan kirjan Foundations on Mental Development venäjänkieliseen laitokseen vuodelta Vygotsky, L. S. The Historical Meaning of the Crisis in Psychology: A Methodological Investigation. (ss ) Laaja historiallis-käsitteellinen analyysi psykologian metodologisesta kriisistä luvun alussa. Lurijan mukaan käsikirjoitus oli tarkoitettu julkaistavaksi, mutta ilmestyi vasta Kootuissa teoksissa 1980-luvulla. Vygotsky, L.S. (1997) The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 4: The History of the Development of Higher mental Functions. Trans. by M.J. Hall. Prologue by J. Glick. Editor Robert W. Rieber. New York, Plenum Press <> Koottujen teosten venäjänkielisen laitoksen kolmas osa, ilmestyi Joseph Glick: Prologue (ss. v-xvi); A.M. Matyuskin: Epilogue. (ss ).} 87. Vygotsky, L. S. The History of the Development of Higher Mental Functions. (ss ).

17 17 (18) Korkeampien henkisten toimintojen kehityshistoria on kirjoitettu Sen viisi ensimmäistä lukua julkaistiin Kokonaisuudessaan teksti ilmestyi ensimmäistä kertaa Kootuissa teoksissa , 14, Vygotsky, L.S. The Question of Multilingual Children. (Alkuteos 1935). (ss ). Vygotsky, L.S. (1998) The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 5: Child Psychology. Trans. by M.J. Hall. Prologue by C. Ratner. Editor R. W. Rieber. New York, Plenum Press (Includes an errata to Volume 4) Koottujen teosten venäläisen laitoksen osa 4, ilmestyi vuonna Carl Ratner: Prologue. (ss. v-xv); D.B. Elkonin: Epilogue. ( ). 89. Vygotsky, L.S. Pedology of the Adolescent. Selected Chapters. (Alkuteos 1931). (ss ). 37, Vygotsky, L. S. The Problem of Age. (Alkut ) (ss ) 91. Vygotsky, L.S. Infancy. (Alkuteos 1932). ( ). 92. Vygotsky, L.S. The Crisis of the First Year. (Alkuteos ). (ss ). 93. Vygotsky, L.S. Early Childhood. (Alkuteos ). (ss ). 94. Vygotsky, L.S. The Crisis at Age Three. (Alkuteos ). (ss ). 95. Vygotsky, L. S. The Crisis at Age Seven. (Alkut ). (ss ) Vygotsky, L.S. (1999) The Collected Works of L.S. Vygotsky. Volume 6: Scientific Legacy. Translated by Marie J. Hall. Prologue by D. Robbins. Editor R. W. Rieber. New York, Plenum Press. Koottujen teosten venäjänkielisen laitoksen kuudes osa ilmestyi 1984). Dorothy Robbins: Prologue. (ss. v-xii); M.G. Yaroshevsky: Epilogue. (ss ).} 96. Vygotsky, L. S. Tool and Sign in the Development of the Child. (Alkut. 1930). (ss. 1-68) 16, 17, 18, 19, Vygotsky, L. S. The Teaching about Emotions. Historical-Psychological Studies. (Alkut. 1933). (ss ) Vygotsky, L. S. On the Problem of the Psychology of the Actor s Creative Work. (Alkut. 1936). (ss ) 99. Vygotsky, L.S. (1999) Consciousness as a Problem in the Psychology of Behavior (Alkuteos 1925).Teoksessa: Veresov, N. Undiscovered Vygotsky. Etudes on the pre-history of culturalhistorical psychology. (ss ). Frankfurt am Main, Peter Lang 24, 74 Veresovin uusi käännös. Veresov kommentoi aiempia käännöksiä ja Vygotskin kääntämiseen ylipäänsä liittyviä ongelmia.

18 18 (18) 100. Vygotsky, L.S. (2004) Imagination and Creativity in Childhood. Journal of Russian and East European Psychology, 42 (1),

L. S. Vygotski: hahmottuva tutkimusohjelma

L. S. Vygotski: hahmottuva tutkimusohjelma A R T I K K E L I T L. S. Vygotski: hahmottuva tutkimusohjelma Kun Lev Vygotskin Thought and Language ilmestyi ensimmäisen kerran englanniksi (Vygotsky, 1962), ei teosta juuri huomattu (Glick, 1997, vii).

Lisätiedot

Lähikehityksen vyöhykkeellä?

Lähikehityksen vyöhykkeellä? 50 Lähikehityksen vyöhykkeellä? Jussi Silvonen professori, mvs Joensuun yliopisto Tarkastellen seuraavassa L.S. Vygotskin (1896-1934) ehkä tunnetuinta yksittäistä teoreettista innovaatiota eli lähikehityksen

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection Kuukauden tietokanta tammikuu 2013 ProQuest databases ARTBibliographies Modern (ABM) Modern and contemporary art journal articles and books British Humanities Index (BHI) Humanities - journals, weekly

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

päätöksellä 20.11.1989 ja tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990 Maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus -193

päätöksellä 20.11.1989 ja tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990 Maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus -193 Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa Taustaa ja teoriaa Lapsella on oikeus, kasvattajalla vastuu 20.4.2010 2010 Sylvia Tast YK:n sopimus velvoittaa Hyväksyttiin YK:n yleiskokouksen yksimielisellä päätöksellä

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE TYÖN TARKASTUKSEN JA PAINATUKSEN ETENEMINEN Timo Suutama 8.10.2014 Artikkeliväitöskirjan

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT

Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT JULKAISUT/PUBLICATIONS A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja 2014 Sivu 60 / 69

Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja 2014 Sivu 60 / 69 Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja 2014 Sivu 60 / 69 Jos henkilö on ollut osan vuodesta palkattomalla virkavapaalla tai palkattomalla lomalla, vähennetään henkilötyövuotta samassa suhteessa. Jos

Lisätiedot

Kielikeskus tulevaisuuden työpaikkana: tavoitteet, toimintamallit ja työnteon tilat

Kielikeskus tulevaisuuden työpaikkana: tavoitteet, toimintamallit ja työnteon tilat Kielikeskus tulevaisuuden työpaikkana: tavoitteet, toimintamallit ja työnteon tilat Kehittymishankkeen loppuraportti Kirsi Juva, Como Helsinki Sisällys Hankkeen tausta ja organisaation nykytila... 2 Hankkeen

Lisätiedot

Paneelin 20 näkökulma. Sami Pihlström Tutkijakollegium & teologinen tdk, Helsingin yliopisto sami.pihlstrom@helsinki.fi

Paneelin 20 näkökulma. Sami Pihlström Tutkijakollegium & teologinen tdk, Helsingin yliopisto sami.pihlstrom@helsinki.fi Paneelin 20 näkökulma Sami Pihlström Tutkijakollegium & teologinen tdk, Helsingin yliopisto sami.pihlstrom@helsinki.fi Tutkijakollegium/ Sami Pihlström/ JUFO-seminaari 3.2.2015 1 Taustaa Paneeli 20: Filosofia

Lisätiedot

Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta. Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi

Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta. Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi Eettinen tutkija... Tunnistaa asioiden eettisen puolen

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

Mitä on Julkaisuarkisto

Mitä on Julkaisuarkisto Mitä on Julkaisuarkisto Turid Hedlund turid.hedlund@hanken.fi 24.11.09 Tieteiden talo Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Turid Hedlund Kaksi tietä avoimeen saatavuuteen

Lisätiedot

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Dosentti Mikko Ketola Kirkkohistorian laitos Workshop tohtorikurssilla toukokuussa 2008 Teologinen tiedekunta Workshopin sisältö Miksi kirjoittaa

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Kokoomateosten kuvailu. RDA-verkkokoulutus Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto

Kokoomateosten kuvailu. RDA-verkkokoulutus Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto Kokoomateosten kuvailu RDA-verkkokoulutus 6.10.2016 Kiti Vilkki-Eriksson Kansalliskirjasto 1 Esitys Kokoomateos ja yhteistyössä tehty teos Yhden henkilön tekemä kokoomateos Useiden henkilöiden teoksia

Lisätiedot

VALTIO-OPPI 2015-2017

VALTIO-OPPI 2015-2017 VALTIO-OPPI 2015-2017 1 HUOM! Tutkintovaatimukset 2015-2017 otetaan käyttöön 1.9.2015 alkaen. Kesätentissä 8.8.2015 ovat vielä voimassa 2012-2015 vaatimukset. Vanhojen vaatimusten mukaisia esseitä voi

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle?

Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle? Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle? TUTKA 15.5.2014 Jari Ojala Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos jari.ojala@jyu.fi Suomen yliopistojen julkaisut 2011-2012 Kaikki

Lisätiedot

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Professori Kaisa Koskinen pitää juhlaluennon keskiviikkona 7. joulukuuta 2016 kello 13 aiheesta Translatorinen

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

YLIOPISTO- OPETTAJANA KEHITTYMINEN

YLIOPISTO- OPETTAJANA KEHITTYMINEN YLIOPISTO- OPETTAJANA KEHITTYMINEN SARI LINDBLOM-YLÄNNE PROFESSOR I UNIVERSITETSPEDAGOGIK UNIVERSITETSPEDAGOGISTA FORSKINS- OCH UTVECKLINGSENHETEN (YTY) HELSINGFORS UNIVERSITET MUUTOKSEN VAIKEUS JA HITAUS

Lisätiedot

Laitos vs. pienkoti. K-S VammaisKaste Kari Räty

Laitos vs. pienkoti. K-S VammaisKaste Kari Räty Laitos vs. pienkoti K-S VammaisKaste Historiaa Goffman, Erving ( 1961 ): Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates, suom. Auli Tarkka & Riitta Suominen. Minuuden riistäjät.

Lisätiedot

Johdatus tutkimustyöhön -luento: Kirjallisuuskatsaus. Arto Lanamäki, 2015 arto.lanamaki@oulu.fi

Johdatus tutkimustyöhön -luento: Kirjallisuuskatsaus. Arto Lanamäki, 2015 arto.lanamaki@oulu.fi + Johdatus tutkimustyöhön -luento: Kirjallisuuskatsaus Arto Lanamäki, 2015 arto.lanamaki@oulu.fi + Osa 1: Tarina yhdestä pitkästä kirjallisuuskatsausprojektista + Miten tämä artikkeli syntyi? Artikkeli

Lisätiedot

Activity Theory Toiminnan teoria

Activity Theory Toiminnan teoria Activity Theory Toiminnan teoria Mari Marjamäki mmarjamaki@gmail.com Petri Pekkola petri.pekkola@nokia.com TIIVISTELMÄ Toiminnan teoria on viitekehys ihmisen toiminnan ja kehitysprosessien tutkimiseen.

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI mahdollisuus kuvataideopetuksessa? Osaava-hanke, Porvoo 21.5.2014 / Elisse Heinimaa

PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI mahdollisuus kuvataideopetuksessa? Osaava-hanke, Porvoo 21.5.2014 / Elisse Heinimaa PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI mahdollisuus kuvataideopetuksessa? Osaava-hanke, Porvoo 21.5.2014 / Elisse Heinimaa PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI on reggio emilian kunnallisissa päiväkodeissa kehitetty työskentelytapa.

Lisätiedot

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Johdannoksi Yliopisto-opintojen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oman alan akateemisen asiantuntijuuden rakentumista

Lisätiedot

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitos Pihla Markkanen, TtM, TtT-opiskelija Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Esityksen sisältö Taustaa Tutkimuksen (pro gradu työn)

Lisätiedot

Matematiikan kirjoittamisesta

Matematiikan kirjoittamisesta Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Julkaisuarkistot ja rinnakkaisjulkaiseminen

Julkaisuarkistot ja rinnakkaisjulkaiseminen Julkaisuarkistot ja rinnakkaisjulkaiseminen Tampereen yliopiston rinnakkaistallennus ja kustantajan näkökulma Outi Sisättö kustannuspäällikkö Puheenvuoron pääkohdat Helsingin ja Tampereen yliopiston rinnakkaisjulkaisemispäätöksen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Tarinasäveltäminen luovan ilmaisun, oppimisen, terapian ja kuntoutuksen toimintamuotona ja lähestymistapana. 22.1.2015 Helsinki

Tarinasäveltäminen luovan ilmaisun, oppimisen, terapian ja kuntoutuksen toimintamuotona ja lähestymistapana. 22.1.2015 Helsinki Tarinasäveltäminen luovan ilmaisun, oppimisen, terapian ja kuntoutuksen toimintamuotona ja lähestymistapana 22.1.2015 Helsinki Filosofian tohtori Hanna Hakomäki, musiikkiterapeutti, psykoterapeutti (Valvira),

Lisätiedot

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen 1 2 3 Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen opettajien tutkimusalueista. 4 Kuviossa 1 esitetään kansantaloustieteen

Lisätiedot

Laadunhallinta yliopistossa. Mikko Mäntysaari

Laadunhallinta yliopistossa. Mikko Mäntysaari Laadunhallinta yliopistossa Mikko Mäntysaari Luennon sisällöstä Luento on pidetty 28.10.2008 Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikön kehittämispäivänä. Teemana on laadunhallinnan kehittäminen yliopistossa.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO JULKAISUKESKUS

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO JULKAISUKESKUS Esityksen pääkohdat Yliopistot kustantajina Helsingin yliopisto Väitöskirjan julkaisuprosessi Tampereen yliopistossa Verkkojulkaiseminen ja väitöskirjan myynti Yliopistot kustantajina Kustantamisen perinteinen

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Julkaisutietojen tallentaminen Oulun yliopisto tutkii - tietokantaan

Oulun yliopisto. Julkaisutietojen tallentaminen Oulun yliopisto tutkii - tietokantaan Oulun yliopisto Julkaisutietojen tallentaminen Oulun yliopisto tutkii - tietokantaan 11.04.2014 Ketkä tallentavat julkaisunsa? Oulun yliopisto tutkii -tietokantaan tallennetaan tiedot kaikista Oulun yliopiston

Lisätiedot

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus Kutsu Professuuriesitelmä 9.9.2014 Savonlinnan kampus Kutsu kuulemaan julkista esitelmää, jonka Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen, erityisesti kasvatuspsykologian professori Liisa Karlsson pitää syyskuun

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

TERAPIA MERKITYSTYÖNÄ MISTÄ RAKENTUU AUTTAVA KESKUSTELU? Jarl Wahlström Jyväskylän yliopiston psykologian laitos

TERAPIA MERKITYSTYÖNÄ MISTÄ RAKENTUU AUTTAVA KESKUSTELU? Jarl Wahlström Jyväskylän yliopiston psykologian laitos TERAPIA MERKITYSTYÖNÄ MISTÄ RAKENTUU AUTTAVA KESKUSTELU? Jarl Wahlström Jyväskylän yliopiston psykologian laitos Psykoterapiakeskustelujen tutkimus Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella 1 Laitoksen

Lisätiedot

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007 Reflektiivinen ammattikäytäntö Arjen työn vaatimukset Työyhteisöt ja yksittäiset työntekijät vastaavat arjen työssään työelämän asettamiin vaatimuksiin. Tästä nousee tarkasteltavaksi: yhteisöjen ja yksilöiden

Lisätiedot

Pitäisi olla semmosta lämpöö VÄLITTÄVÄN OPETTAJAN 10 TEESIÄ

Pitäisi olla semmosta lämpöö VÄLITTÄVÄN OPETTAJAN 10 TEESIÄ KOULU TURVAPAIKKANA? oppilaan psyykkistä hyvinvointia edistämässä Jyväskylä 5.11.2015 Pitäisi olla semmosta lämpöö VÄLITTÄVÄN OPETTAJAN 10 TEESIÄ Tanja Äärelä KT, yliopistonlehtori, Lapin yliopisto erityisluokanopettaja,

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa

Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa Anne Tarvainen, FT Musiikintutkimus Tampereen yliopisto 14.3.2013, Suomen musiikintutkijoiden 17. symposium, Turku Ääni-ilmaisu Laulajan ilmaisu tuntuu kuuntelijan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Lauri Paltemaa. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Itä-Aasian nykyhistoria ja politiikka

PROFESSORILUENTO. Professori Lauri Paltemaa. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Itä-Aasian nykyhistoria ja politiikka PROFESSORILUENTO Professori Lauri Paltemaa Itä-Aasian nykyhistoria ja politiikka Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 18.3.2015 Professori Lauri Paltemaa pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN)

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Suorita seuraavat opintojaksot

Lisätiedot

Kulttuurienvälinen viestintä

Kulttuurienvälinen viestintä Kulttuurienvälinen viestintä Maailma pienenee, viestintäteknologia otetaan käyttöön ja matkailu lisääntyy. Yritykset ja yhteisöt suuntaavat toimintaansa yhä globaalimmin. Suomi kansainvälistyy paitsi EU:n

Lisätiedot

Tuire Palonen Oppimistutkimuksen keskus

Tuire Palonen Oppimistutkimuksen keskus TEKEEKÖ HARJOITUS MESTARIN? Futurex seminaari 6.6.2011 Tuire Palonen Oppimistutkimuksen keskus Taituruus ilmenee: Hyvin organisoituneena ja käyttökelpoisena tietämyksenä taitona ratkaista ongelmia tehokkaalla

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUS & KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELU. CSE- C3800, Aalto 16.9.2015, Eeva Raita

KÄYTTÄJÄKOKEMUS & KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELU. CSE- C3800, Aalto 16.9.2015, Eeva Raita KÄYTTÄJÄKOKEMUS & KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELU CSE- C3800, Aalto 16.9.2015, Eeva Raita TÄNÄÄN 1. KÄYTTÄJÄKOKEMUS EI OLE 2. KÄYTTÄJÄKOKEMUS ON 3. RYHMÄTEHTÄVÄ 4. HUOMIOINTI SUUNNITTELUSSA CSE- C3800, 16.9.2015,

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä?

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? 21.8.2014 Professori, KTT, Anu Valtonen Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tausta Tutkimusprojekti New Sleep Order Mitä on tapahtumassa unen ja

Lisätiedot

Jäsenyysverkostot ominaisuudet, toimijoiden ja tapahtumien samanaikainen analyysi. Sisältö ja tavoitteet. Osallistujien ja tapahtumien ominaisuudet

Jäsenyysverkostot ominaisuudet, toimijoiden ja tapahtumien samanaikainen analyysi. Sisältö ja tavoitteet. Osallistujien ja tapahtumien ominaisuudet Jäsenyysverkostot, toimijoiden ja tapahtumien samanaikainen anal Hypermedian jatko-opintoseminaari 2008-2009 3.4.2009 Antti Syvänen TaY / antti.syvanen@uta.fi 1 Sisältö ja tavoitteet Esitellään jäsenyysverkostojen,

Lisätiedot

JOS OPE FLIPPAA, ONKO PETO IRTI LUOKASSA?

JOS OPE FLIPPAA, ONKO PETO IRTI LUOKASSA? JOS OPE FLIPPAA, ONKO PETO IRTI LUOKASSA? Educa 29.1.2016 Marika Toivola, Rauman normaalikoulu marika.k.toivola@utu.fi, www.flippedlearning.fi MarikaToivola Marika Toivola Marika Toivola Marika Toivola

Lisätiedot

ENGLANNINKIELINEN KIRJE (7.6.2006) Päivitetty 29.11.2007/RB

ENGLANNINKIELINEN KIRJE (7.6.2006) Päivitetty 29.11.2007/RB VALTIONEUVOSTON KANSLIA Valtioneuvoston kielipalvelu SELVITYS 29.11.2007 ENGLANNINKIELINEN KIRJE (7.6.2006) Päivitetty 29.11.2007/RB 1. Alku- ja lopputervehdys 1.1 Vastaanottajan nimi ei ole tiedossa -

Lisätiedot

Kuusi virheellistä käsitystä kirjoittamisesta (Boice, 1990)

Kuusi virheellistä käsitystä kirjoittamisesta (Boice, 1990) Kuusi virheellistä käsitystä kirjoittamisesta (Boice, 1990) Hyvät kirjoittajat eivät näytä tekstiään muille ennen kuin se on lopullinen ja täydellinen. Hyvät kirjoittajat eivät aloita kirjoittamista ennen

Lisätiedot

Pedagoginen toimintaympäristö opetuksen laadun mittarina

Pedagoginen toimintaympäristö opetuksen laadun mittarina Pedagoginen toimintaympäristö opetuksen laadun mittarina Anne Nevgi Peda-forum päivät 17.-18.8.2016, Jyväskylä / opetuksen laadun mittarina 22.8.2016 1 Lähtökohdat ja tavoite Opiskelijoiden kokemuksia

Lisätiedot

Tutki ja kirjoita -kurssi, s-2005

Tutki ja kirjoita -kurssi, s-2005 Teoreettisen tutkimuksen raportoinnista Tutki ja kirjoita -kurssi, s-2005 Pekka Kilpeläinen Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Teoreettisen tutkimuksen raportoinnista p.1/14 Sisältö Algoritmisten

Lisätiedot

Paikkaontologiat. Tomi Kauppinen ja Jari Väätäinen Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu tomi.j.kauppinen at gmail.com

Paikkaontologiat. Tomi Kauppinen ja Jari Väätäinen Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu tomi.j.kauppinen at gmail.com Paikkaontologiat Tomi Kauppinen ja Jari Väätäinen Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu tomi.j.kauppinen at gmail.com Mihin tarvitaan paikkaontologioita? Jokainen meistä liittyy paikkoihin Esimerkkejä:

Lisätiedot

4.5 Julkaisutyyppiluettelo

4.5 Julkaisutyyppiluettelo Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja 2012 53 4.5 Julkaisutyyppiluettelo A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (Journal article-refereed,

Lisätiedot

Kääntäjän ääni. Kansainvälinen kääntäjienpäivä

Kääntäjän ääni. Kansainvälinen kääntäjienpäivä Kristiina Abdallah Kääntäjän ääni Kahdeksan kääntäjää pohtivat toimijuutta, laatua ja etiikkaa tuotantoverkostoissa Kansainvälinen kääntäjienpäivä Helsinki 28.9.2012 Luennon punainen lanka Käsitteiden

Lisätiedot

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta?

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Yhdessä seminaari 3.6.2013 Susanna Niinistö Sivuranta Pohdintaa seminaarin päätteeksi Viestinnän muutos miksi meidän kaikkien pitäisi välittää viestintäosaamisestamme

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Adhd lasten kohtaama päivähoito

Adhd lasten kohtaama päivähoito Adhd lasten kohtaama päivähoito ORIENTAATIO KONFERENSSI 23.5.2012 JÄRVENPÄÄ ALISA ALIJOKI HELSINGIN YLIOPISTO ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) Neurobiologinen aivojen toiminnan häiriö Neurobiologisesta

Lisätiedot

Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka

Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka 13. joulukuuta, 2012 KT Laura Hirsto, Pedagoginen yliopistonlehtori, (laura.hirsto@helsinki.fi) TK Anneli Nahkola ja TM Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta/

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Opetuskielen vaikutuksesta oppimiseen: Kuvailevaa evidenssiä opiskelijoiden näkemyksistä

Opetuskielen vaikutuksesta oppimiseen: Kuvailevaa evidenssiä opiskelijoiden näkemyksistä Harri J. Seppänen Opetuskielen vaikutuksesta oppimiseen: Kuvailevaa evidenssiä opiskelijoiden näkemyksistä 1. Johdanto Onko opetus kielellä vaikutusta opiskelijoiden oppimiseen? Tämä on tärkeä kysymys

Lisätiedot

Liite 5 1/5. 7.4.2014/ev

Liite 5 1/5. 7.4.2014/ev Liite 5 1/5 7.4.2014/ev Kansallisesti yhtenäiset periaatteet tieteellisten julkaisujen käsittelyyn valtion tutkimusrahoitukseen oikeutetuissa terveydenhuollon toimintayksiköissä Yleistä Tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Digitaalisten pelit hyvinvoinnin edistämisessä

Digitaalisten pelit hyvinvoinnin edistämisessä Digitaalisten pelit hyvinvoinnin edistämisessä Jukka Vahlo CCR / Up Your Game -pelitutkimusverkosto PELIT JA PELILLISYYS Digitaaliset pelit erotellaan viihdepeleihin sekä hyötypeleihin. Viihdepeleillä

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

K.V. Laurikainen. The Finnish Society for Natural Philosophy 25 Years Luonnofilosofian seura 25 vuotta

K.V. Laurikainen. The Finnish Society for Natural Philosophy 25 Years Luonnofilosofian seura 25 vuotta K.V. Laurikainen The Finnish Society for Natural Philosophy 25 Years Luonnofilosofian seura 25 vuotta PUBLICATIONS OF THE FINNISH SOCIETY FOR NATURAL PHILOSOPHY K.V. Laurikainen The Finnish Society for

Lisätiedot

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot

Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu. Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi

Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu. Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi 1. Mitä Robert sanoi, ymmärrykseni mukaan 2. Kommenttieni tausta, osin samanlaisessa

Lisätiedot

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA Juhlajulkaisu Matti Suurpäälle hänen täyttäessään 60 vuotta 3. marraskuuta 1997

Lisätiedot

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 www.ek.fi/oivallus Facebook: Oivallus twitter.com/oivalluksia kirsi.juva@ek.fi Valokuva: Kaarle Hurting Miksi tulevaisuutta mietitään,

Lisätiedot

PEDAFORUM 2012 22.8. klo 09:30-11:30. Sanna Vehviläinen, Tampereen yliopisto, Campus Conexus Eetu Heikkinen, Oulun yliopisto

PEDAFORUM 2012 22.8. klo 09:30-11:30. Sanna Vehviläinen, Tampereen yliopisto, Campus Conexus Eetu Heikkinen, Oulun yliopisto "PITÄÄKÖ YLIOPISTO-OPETTAJAN OSATA KIRJOITTAA KASVATUSTIEDETTÄ? KIRJOITTAMINEN JA ACADEMIC LITERACY YLIOPISTOPEDAGOGISEN ASIANTUNTIJUUDEN RAKENTAMISESSA PEDAFORUM 2012 22.8. klo 09:30-11:30 Sanna Vehviläinen,

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Tuomas Matikka VATT VATT-päivä 8.10.2014 Tuomas Matikka (VATT) Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? VATT-päivä 8.10.2014 1 / 14

Lisätiedot

Väitöskirja luovaa kirjoittamista? Teologisen tiedekunnan tohtorikurssi

Väitöskirja luovaa kirjoittamista? Teologisen tiedekunnan tohtorikurssi Väitöskirja luovaa kirjoittamista? Teologisen tiedekunnan tohtorikurssi 12.5.2011 9.12.2010 1 Valmis väitöskirja: 4QMMT: Reevaluating the Text, the Function and the Meaning of the Epilogue (Leiden: Brill,

Lisätiedot

Adeptus Myynnin Suorituskyvyn parantaminen. Analyysin tekijä Adeptus Partners Oy

Adeptus Myynnin Suorituskyvyn parantaminen. Analyysin tekijä Adeptus Partners Oy Adeptus Myynnin Suorituskyvyn parantaminen Analyysin tekijä Adeptus Partners Oy Adeptus Myyntitiimin analyysi Analysoitu tiimi Myyjien lukumäärä : 3 Yhteinen myyntitavoite: EUR 700.000 Yhteinen myynti

Lisätiedot

KEHITTÄVÄN TYÖNTUTKIMUKSEN PERUSKURSSI

KEHITTÄVÄN TYÖNTUTKIMUKSEN PERUSKURSSI KEHITTÄVÄN TYÖNTUTKIMUKSEN PERUSKURSSI Professori Yrjö Engeström Kevätlukukausi 2004 Aika: Alkaen 28.1. viitenä peräkkäisenä keskiviikkona sekä lisäksi 24.3. klo 14.15-15.45 Kurssin aineisto: http://www.edu.helsinki.fi/activity/people/engestro/

Lisätiedot

MikaEL Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu

MikaEL Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu MikaEL Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu Julkaisun kustantajana on Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto. Julkaisuun hyväksytään ennen julkaisemattomia alkuperäisiä kirjoituksia

Lisätiedot