Yleiset periaatteet. Sisällöntuotantorenkaat. Tuotantorenkaan organisointi (mahdollisia rooleja) Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiset periaatteet. Sisällöntuotantorenkaat. Tuotantorenkaan organisointi (mahdollisia rooleja) Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu."

Transkriptio

1 taustaa. Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu Tuotantorenkaat VirtuaaliAMK:ssa toimintamalli, tuotetut sisällöt, esimerkkejä ja kokemuksia TieVie-asiantuntijakoulutus Outi Vahtila on ammattikorkeakoulujen muodostama verkostomainen yhteistyöorganisaatio, joka edistää ja kehittää AMKien tarjoamaa virtuaalikoulutusta, verkostotoimintaa ja verkostopohjaisia palveluita. mukana kaikki Suomen ammattikorkeakoulut (31) yhteistyösopimus 11/001 portaalin ensimmäinen vaihe.9.00 vahva verkostoituminen ja sitoutuminen yhteyshenkilöt korkeakouluissa Verkostoyhteistyötä pedagogiikka verkkokoulutuksen laatu koulutustuotanto (yhteiset pelisäännöt jne.) tekninen ympäristö Toimintaa koordinoi VirtuaaliAMK kehittämisyksikkö Yhteishenkilöt AMKeissa tärkeässä roolissa 1 Johtoryhmä tekee keskeiset päätökset strategialinjauksista Sisällöntuotantorenkaat = kehittyvä amk-ympäristöön soveltuva koulutuksen tuotantomalli * pohjautuu valtakunnalliseen, laajaan asiantuntijuuteen perustuvaan verkostoyhteistyöhön (tuotantorenkaassa mukana usean eri ammattikorkeakoulun opettajia) tuottaa: - uusia, opiskeluun tarkoitettuja verkkotuotteita, joissa verkkopedagogiikan vaatimukset huomioitu - demonstraatioympäristöjä, jotka auttavat oppimistehtävien rakentamisessa (virtuaalikylä, -yritys, -terveyskeskus) - yhteis ja yleiskäyttöisistä aihiopohjaisia materiaaleja, joita voidaan yhdistellä eri opintokokonaisuuksiin 3 Yleiset periaatteet Tuottaminen perustuu tunnistettuun tuotantotarpeeseen Renkaiden toiminta perustuu yhteistoimintaan Renkaiden toiminta organisoidaan ja tehtävät jaetaan mielekkäästi, koordinaattorilla päävastuu Toiminta vaiheistetaan perustuotantoprosessin mukaisesti Toiminta ja tuotanto tapahtuu etuotantoympäristössä Suunnittelu ja tuotanto toteutetaan oppimisprosessiperustaisesti ja oppimisaihiolähtöisesti Tuottajien kanssa tehdään tekijänoikeussopimukset Haasteena: Laadukkaita pedagogisesti mielekkäitä ja kiinnostavia verkkoopintoja sekä monimediaisia, interaktiivia moni- ja uudelleen käytettäviä oppimisaihioita 4 Tuotantorenkaan organisointi (mahdollisia rooleja) Yhteissuunnittelu (sisällöllinen, pedagoginen ja tekninen) Alakoordinaattori linkki muihin ja ensimmäisen vaiheen renkaisiin Aihioiden tekijät Arvioijat Tutkimus Koordinaattori - tiiminvetäjä Tekninen tuki Testaajat P r o j e k t i s u u n n i t e l m a Nykytila Tarve Tavoite Toimenpiteet Aikataulu jne Pedagoginen tuki Graafinen viimeistelijä Informaatikko 5 Toimijat: VirtuaaliAMK:nkehittämisyksikkö: yhteystaho rahoittajien suuntaan (suunnittelu, hallinnointi, sopimukset, rahaliikenne) yhteydenpito AMKien suuntaan (tiedotus, rahaliikenne, projektihallinnan ja tuotannon toimintamalli, tuki ja työvälineet) Koulutusala- teemakohtainen koordinaattori henkilö, joka vastaa oman alansa koulutustuotannon tavoitteellisesta toiminnasta ja jakaa koulutusalalle suunnatun rahoituksen renkaille yhdessä kehynkanssa. kytkee nykyisten ja uusia tuotantorenkaiden tuotteet toisiinsa (päällekäisyyden, synergiaetu jne.) tuotantorengastoiminnan osaaminen ja tuki renkaille 6

2 Alakoordinaattorit: Yleiset aineet Harri Kuusela, Lahden AMK Tietotekniikka Ari Vesikko, Lahden AMK Yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden ja hallinnon ala Mervi Niskanen, Savonia Kulttuuriala Timo Juurinen, MikkeliAMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Tommi Kinnunen, Pohjois- Karjalan AMK ja Sari Steenroos, Hämeen AMK Tekniikan ja liikenteen ala Olli Ilveskoski, Hämeen AMK Luonnonvara- ja ympäristöala Menna Rantala, Hämeen AMK Matkailu- ravitsemus ja talous Marita Antikainen, Turun AMK Verkkopeda (osana tutkimus & tuotekehitystä) Toimijat: Tuotantorenkaan koordinaattori yhden ammattikorkeakoulun edustama henkilö, joka vastaa tuotantorenkaan operatiivisesta toiminnasta ja taloudesta toimeksiantosopimuksen mukaisesti Tuotantorenkaan jäsenet tuotannossa mukana olevien ammattikorkeakoulujen opettajat jäsenet voivat olla eri rooleissa: suunnittelijoina, tuottajina, arvioijina sitoutuvat tuottamaan oman osuutensa yhteistuotteesta 7 8 Tuotantorenkaat Tuotantorenkaat Elektroniikan verkko-opetus Hoitotyön perusteet ja harjoittelu Huume- ja päihdetyö Internetin hyödynt äminen matkailussa KIVA-kieliprojekti Kotieläintalous Kriisi- ja katastrofihallinnan osaamisen kehittäminen Liiketoiminnan kehittäminen (E-business) Lääkehoito Maaseutuyrittäminen Matematiikka Metsä Mobiilit sovellusympäristöt Nuorisokulttuurit ja kulttuurinen nuoruus Ohjelmistotuotanto Paikkatietojärjestelmät Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö Talonrakennus - ja rakennetekniikka Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Tietokantaosaaja Tietokonepelivisualisointi Tietokoneverkot, tietoliikenne ja tietoliikennejärjestelmät Toimitilapalvelut Tutkimusnetti Vanhustyön opintokokonaisuus Verkkosovelluskehitys Ympäristöteknologia Äitiyshuolto, perusopinnot 9 10 Tuotantorenkaat Aasia Asiakasosaamispassi Bioenergia Diabetestyön osaamisen kehittäminen Digitaalinen media Elintarvikeyrittäjyys Filosofia Hotel Management HTM-opinnot Information Technology in English International Business Studies Johdatus AMK-opintoihin Kasvituotanto Kehitysyhteistyö Kestävän kehityksen monialainen osaaminen Kirjastoalan verkko-opetus KIVA III Kotieläintalous Kulttuuriyrittäjyys Käyttöliittymäsuunnittelu Maaseutuyrittäminen, laatu ja ympäristö Markkinointi Miestyöote 11 Tuotantorenkaat Mobiilipalvelujensuunnittelu, ohjelmointi ja tuottaminen Muotoilun perusteet Opetuksen havainnollistaminen Organisaation toim. kehittäminen ja muutosprosessi tietojärjestelmä-hankkeissa Rakennustekniikka Seksuaaliterveyden edistäminen Sisu-ryhmä Sulautetut mikrotietokonejärjestelmät Sähköpätevyys Taidekasvatus ja -ilmaisu Taloushallinto ja rahoitus Teknillinen mekaniikka Tekstiili- ja vaatetustekniikka Tiedonhankinta Tieto- ja viestint äteknologia (sosiaali- ja) terveysalalla Tietojohtaminen rakennusprosessissa Tietoturvallisuus Tutkimus ja kehitys Työelämään ohjaavat opinnot Venäjätoimintaympäristönä Verkkosovelluskehitys Viestint ä Virtuaaliterveyskeskus Ympäristöteknologia 1

3 Tuotantorenkaiden kotisivut Perustuotantoprosessi Tuotantorenkaiden esittelyt portaalissa Visio, yhteystiedot, Posteri, suunnitelmat Vuosi Järjestäytyminen ja aloitustoimet Vuosi Tuotanto 1. jakso Toiminnan suunnittelu Lopputuote, versio 1 Tuotteen ja tuotannon suunnittelu Korjauk - set Metatiedon tallennus Sopimukset Vuosi Pilotointi Arviointi Arviointi ja testaus Tuote toimii verkossa Posteri Palautteen Palautteen anto käsittely T ä s t ä l i i k k e e l l e Palautteen käsittely Arviointi Palautteen anto Lopputuote, versio Tuotanto. jakso Tuote portaalissa Lopputuote Viimeistely 15 Raportti ja lasku Palautteen käsittely Raportti ja lasku Raportti ja lasku Projektisuunnitelma Käsikirjoitukset Loppuseminaari XX.XX.XXXX Projektikuvaus Projektisuunnitelma, alustavat Tekijänoikeussopimukset käsikirjoitukset ja tuotekuvaukset 004 Määrittely Suunnittelu Suunnitelmien arviointi Kesätauko marras-joukukuu tammi maalikuu huhti-toukokuu kesä-elokuu Järjestäytyminen ja Toiminnan suunnittelu, www-sivu, Tuotekuvausten ja prosessien aloitustoimet,toimin - projektisuunnitelma ja posteri. arviointi, opiskelijoiden, taympäristön analyysi Tuotannon suunnittelu, olemassa pedagogisten asiantuntijoiden ja alojen välisen olevien aineistojen kartoittaminen, palautteet sekä renkaiden yhteistyösuunnitelman sisältöalueiden määrittely, oppimisprosessien hahmottaminen, palautteen käsittely ristiinarviointi, palaute ja tekeminen. tuotekuvaukset oppimisaihioista 005 Toteutus - tuotannon 1.vaihe Lopputuote,versio 1 syys- maaliskuu (PowerPointilla tai M a k s u a i k a t a u l u??? ja tällä eteenpäin Tuotedemojen arviointi Kesätauko huhti-toukokuu kesä-elokuu muulla ohjelmalla tehty Oppimisprosessien kuvaminen ja esitys, josta selviää Demojen käytettävyystesti, oppimisaihion demojen teko, tekstisisältöjen kirjoittaminen arviointi, palaute ja palautteen toimintaperiaate) materiaalipankkiin käsittely ja korjaukset 006 Lopputuote,versio (Flashillä tai muulla soveltuvalla Viimeistely, käännökset, tuotteistaminen ja laadunvarmistus kokoaminen Opintojaksojen Toteutus - tuotannon.vaihe Testaus ohjelmalla tuotettu oppimisaihio, syys helmikuu sisältöä tuotantoympäristössä maalis -elokuu syys - lokakuu marraskuu Oppimisaihioiden tuottaminen ja opintojaksojen tuotteistukseen liittyviä opintojaksojen rakentaminen laadunvarmistus,portaalin Käytettävyystestit, Pilot - Tuotteiden korjaukset, toimenpiteitä, metatiedon ja koulutusten toteutus, pal. laatutyökalulla, kieliversiot, syöttöä keruu ja tulosten analysointi esitteet Lopputuote,versio 3 (Tuotantoympäristössä olevilla oppimisaihioilla 16 rakennettu opintojakso) Sopimukset Laadun osatekijät 17 18

4 ISO 840 / 6 näkökulmaa ja VirtuaaliAMK koulutustuotteen arviointi Toiminnallisuus Luotettavuus Käytettävyys Tehokkuus Ylläpidettävyys Siirrettävyys Arvioinnin kohteet Yleistä opintojaksosta Opiskelu ja oppiminen Tehtävät ja oppimateriaalit Suoritus ja arviointi Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys Käytön joustavuus Lopputuloksena tietoa siitä, miten kokonaisuus palvelee oppimista ja opetusta! Sisältö on oikeaa ja ajantasaista. Sisältö vastaa työelämän tarpeisiin 3. Sisältö on hyödynnettävissä AMK-tutkinnoissa, yrityskoulutuksessa, täydennyskoulutuksessa 4. Oppimisprosessi on selkeästi kuvattu 5. Toteutus perustuu yhteistoiminnallisuuteen 6. Materiaali on tarkoituksenmukaisesti valikoitua (määrä, havainnollisuus) 7. Noudatettu visuaalisen suunnittelun periaatteita 8. Tehty VirtuaaliAMK:n sivupohjien avulla 9. Arvioitu VirtuaaliAMK:n arviointiprosessissa (sisällöllinen, pedagoginen ja tekninen arviointi, sopimukset, oikeudet ja talous) 10. Toiminta perustuu jatkuvaan kehittämiseen! 0 Koordinaattorien vastausten keskiarvot,5 1 0,5 0 1,4 1,7 1, 1,8 A n t o i s a a y h t e i s t y ö t ä?? 1,6 1, 1,9 1,6,5 1 0,5 0 1,6 1,6 1,3 Jäsenten vastausten keskiarvot,3 1,8 1,8 1,4 1,3 1,3 1, A n t o i s a a y h t e i s t y ö t ä?? 1. Käytännön toiminnan ja projektisuunnitelmassa. Yhteistoiminnallisuuden, yhdessä tekemisen 3. Asiantuntemuksen riittäminen verkkoopintojen tuottamisessa 4. Renkaan toiminta kehittymisen ja uudistumisen tukena 5. Yhteistyö renkaan ja kehittämisyksikön välillä 6. Onnistuminen jäsenen tehtävissä 7. Koordinaattorin onnistuminen tehtävissään 8. Renkaan ulkopuolinen yhteistyö 9. Renkaan ilmapiiri 10. Renkaan tiedotuksen onnistuminen 11. Tyytyväisyys projektin lopputuotteisiin 1 Renkaan toiminnan organisointi on onnistumisen edellytys. Keskeistä on sitoutuminen yhteistyöhön, innostuneisuus, pelisääntöjen noudattaminen, vastuuntunto ja riittävä osaaminen sekä pedagogisesti että teknisesti. Koordinaattorin rooli on keskeinen. + Aihealueet / rajapinnat löytyivät suht. helposti. + Tekijät teknisesti osaavia, osalla myös pitkä opettajakokemus. + Mahdollisuus hyödyntää opiskelijoita eri vaiheissa. + Osion vastuu AMK:lla, tekijät voivat pitkän projektin aikana vaihtua. - Tekijöiden vaihtuminen hidastaa prosessia. - AMK:n sitoutuminen (omaosuus) vaihtelee huomattavasti -> erilainen resurssi -> erilainen lopputuote..n ä i l l ä a j a t u k s i l l a 3 Sisällöntuotantoprojektin perusedellytyksenä on hyvät suunnitelmat ja dokumentoitu toiminta. VirtuaaliAMK:n tuotantoprosessi on 5-vaiheinen prosessi. Jokaiseen vaiheeseen on olemassa omat työkalut. + Valmiit prosessin vaiheeseen räätälöidyt mallit / pohjat auttavat suunnittelijaa. + Laatutyökalujen tiedostaminen jo käsikirjoitusvaiheessa ohjaa suunnittelijaa. Materiaali + Tehtävät Opintojakso.N ä i l l ä a j a t u k s i l l a Pedagoginen suunnittelu 4

5 Sopimukselliset asiat on varmistettava ajoissa. Projetisuunnitelman ja käsikirjoituksen ohella sovitaan tekijänoikeuksista kaikkien tuotantoon osallistuvien kanssa. Portaalin kautta on saatavissa tekijäoikeusneuvontaa. Tietoliikennerenkaan sopimuksia: Toimeksiantosopimus (TAMK LAMK) Puitesopimus (Renkaan AMK:n kesken) Projektisuunnitelma Sopimus työajan seurannasta (tekijät + koord.) Tekijänoikeussopimukset (AMK Tekijä).N ä i l l ä sopimuksilla Virassa tai toimessa oleva Ulkopuolinen tuottaja Opiskelija Hyvään laatuun tähtääminen on yksi rengastoiminnan kivijalka. Laatua varmistetaan mm. verkoston yhteisellä toimintavalla, tuotantoprosessilla sekä tuotteen laatukriteereillä. Verkoston käyttöön on tuotettu mm. yhteisiä logoja, ikoneja, sivupohjia. Toimintaa ohjaa jatkuvasti kehittyvä laatukäsikirja. Ristiinarvioinneilla saadaan jo suunnittelun ja tuotannon aikana kattavampi arvio missä itse mennään ja nähdään missä muut menevät. Valmiit kaavakkeet / pohjat helpottavat arviointeja. Renkaan oma arvioija pitää olla riittävän kriittinen. Suunnittelun ja toteutuksen avoimuus parantaa lopputulosta, pelkona on keskeneräisen työn arviointi. Tuotteen on oltava arvioitavassa vaiheessa arvioinnin aikana..n ä i l l ä a j a t u k s i l l a 5 6 etuotantoympäristö - palveluita Siglesignon palvelut yhdellä kirjautumisella Opintojakso Oppimisaihiopohjainen tuotanto Opintojakso1 Materiaalitietokanta/ metatieto eopiskeluympäristö Terveys- ja hyvinvointi Teollisoikeudet Virtuaalikylä Tiedonkeruu Löydä tilastot Mobiilipalvelut Koulutustarjonta yhdestä pisteestä Käsite- ja sanakirja eopintopalvelut - sähköiset asiointipalvelut 7 Markkinointimateriaali Materiaalipankki Materiaalitietokanta Metatieto RLOs= reusable learning objects: älykkyys, elämyksellisyys, adaptiivisuus esim. simulaatiot, animaatiot, toiminnalliset hypertekstit, kognitiiviset työkalut 8 etuotantoympäristön edut tuotantorengastyössä etuotantoympäristö mahdollistaa tuotantorenkaiden sisäisen ja välisen yhteistyön ja yhdessä tekemisen sekä muille nimetyille henkilöille (esim. yhteyshenkilöt) avoimuus, kommentointi, prosessointi läpinäkyvyys, ideat, hyvät käytännöt, laatu päällekkäisyyksien eliminointi ja synergiaedun saavuttaminen myös erikoisosaamisalueet voidaan tuoda entistä paremmin esille amk-konsepti käytettävyys: laadukas grafiikka automaattinen, vakioitu navigaatio automaattinen sivukartta siirrettävyys uudelleenkäytettävyys palaute yhteistiedot 9 30

6 Terveyden edistämisen opinnot etuotantoympäristö tuottajien yhteinen tietovaranto päivitys yhdessä paikassa metatieto mukana kieliversioiden teko helppoa ei tarvita html -osaamista xml-muoto -> mahdollisuus julkaista mobiililaitteissa, DigiTV:ssä helppo vaihtaa visuaalista ilmettä - vaihtoehtoisia sivupohjia opintojaksoeditorilla erilaisten koulutusvariaatioiden teko vaivatonta! 10 opintoviikon suuruinen opetuspaketti perustutkinto jatkotutkinto täydennyskoulutus Yksi materiaali, eriytys tehtävien avulla Oppimisprosessi kuvattu opiskelupolkuna Toteutetaan ohjattuna verkkoopetuksena 31 3 Mediakulttuuri Esimerkkejä opintojaksojen etusivuista 1 ov:nopintojakso Koko oppimateriaali ja tehtävät mukavasti kerralla nähtävillä Tehtävä pohdintatehtävä. Hyödynnetty VirtuaaliAMK:n sivupohjia Tuovat tuotteille yhtenäisen ulkoasun ja perusnavigaation Kolmas sektori ihmisen hyvinvoinnin tukena Hoitotyö 1 ov:nopintojakso osa Sosiaali- ja terveysala toimintaympäristönä (5ov) opintokokonaisuutta. voidaan opiskella erikseen tai osana edellä mainittua kokonaisuutta perusopintoihin, ammattiopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin 4 ov:nopintojakso Vaihettain etenevä oppimateriaali ja siihen liittyvät tehtävät Liittyy virtuaaliterveyskeskukseen Oppimisprosessi kuvattu opiskelupolkuna, joka nähtävissä etusivulla Toteutetaan ohjattuna verkko-opetuksena 35 36

7 Virtuaalikylä Virtuaalikylän käyttö opiskelussa Perusideana rakentaa ympäristö, joka mahdollistaa ongelmalähtöisten oppimistehtävien työstämisen osana verkko-opetusta Tukee opettajan ja oppilaan yhteistyötä, palvelee yksilöllisiä opiskelutarpeita Mahdollistaa yhteistyön toisen asteen ja amk:n välille Lisää toiminnan läpinäkyvyyttä 37 Ympäristö liittyy opintojaksoihin oppimistehtävien välityksellä Ei sisällä varsinaista oppimateriaalia (kirjoihin verrattavaa) eikä jatkuvasti muuttuvaa tietoa Sisältää tietoja yrittäjyyden ja talouden, peltoviljelyn, kotieläintalouden ja ympäristöasioiden näkökulmasta 38 Virtuaalikylän sisältöä KIVA Kunnan, kylän ja tilojen perustiedot (autenttisia lomakkeita, asiakirjoja, karttoja, kuvia, videoita, äänitiedostoja yms. esityksiä) Esimerkkitehtäviä, joita voi käyttää sellaisenaan tai sovellettuna (tietokanta) Laskelmia ym. työkaluja oppimistehtävien tekemiseen (tietokanta) Kielikaupunki kerää kielten materiaalit keskitetysti yhteen Network Security 3 ov:nopintojakso osa 1 ov:n tietoliikenne ja tietoliikenneverkot kokonaisuutta Esimerkki opintojakson osasta: Flash-animaatio monimutkaisesta kuvasta Toteutetaan verkkoopintoina ohjaustyökaluna sähköposti, keskusteluryhmä ja UKK-listat Tehty yhteistyössä alan teollisuuden kanssa 41 4

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

VirtuaaliAMK (AMK-verkosto) TIETO KASVAA VERKOSTOSSA, VERK- KOKOULUTUKSEN LAADUN TEKIJÄT KOKONAISHANKE. Valmistumisaika 30.12.2006

VirtuaaliAMK (AMK-verkosto) TIETO KASVAA VERKOSTOSSA, VERK- KOKOULUTUKSEN LAADUN TEKIJÄT KOKONAISHANKE. Valmistumisaika 30.12.2006 HANKEKUVAUS LIITE 1 1 (5) VirtuaaliAMK Hanke tallennus: www.amk.fi / Kehitys > ESR-HANKE 04-06 > Tietoa hankkeesta www.amk.fi / Koulutus > ESR-HANKE 04-06 > Tietoa hankkeesta PVM 15.12.2003, hyväksytty

Lisätiedot

VIESTINTÄASIANTUNTIJUUDEN VAHVISTAMINEN

VIESTINTÄASIANTUNTIJUUDEN VAHVISTAMINEN VIESTINTÄASIANTUNTIJUUDEN VAHVISTAMINEN VirtuaaliAMK:n viestinnän renkaan tuotantosuunnitelman esittely Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät 8.10.2004 ESITYS Yleistä

Lisätiedot

1. Yleiset aineet: (19.10.2004)

1. Yleiset aineet: (19.10.2004) VirtuaaliAMK-tilastoja etuotanto: ESR-hankkeessa 2001 2003 tuotettujen opintojaksoaineistojen hyödyntäminen ja suoritetut opintoviikot ammattikorkeakouluissa (19.10.2004) Yhteyshenkilöjä pyydettiin syksyllä

Lisätiedot

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Teija Lehto (toim.) VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Sotefo-hankkeen parhaat käytännöt Teija Lehto (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 60. Tampere

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Markus Maunula VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniiikan linja 22.12.2011 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Kokkolan yliopistokeskus

Lisätiedot

KÄSIKIRJOITUS OPINTOJAKSOLLE MAASEUTUYRITYKSEN TULOSANALYYSI 2 OV

KÄSIKIRJOITUS OPINTOJAKSOLLE MAASEUTUYRITYKSEN TULOSANALYYSI 2 OV VirtuaaliAMK / Maatilayrittämisen tuotantorengas 2002 KÄSIKIRJOITUS OPINTOJAKSOLLE MAASEUTUYRITYKSEN TULOSANALYYSI 2 OV PERUSTELUT VERKKO-OPINTOJAKSON PERUSTAMISELLE...2 VERKKOKURSSIN KÄSIKIRJOITUS...2

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA?

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 94 TUTKIMUKSIA Marko Kortetmäki LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? Opetuskokeilu Turun ammattikorkeakoulussa TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 94 Turun

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Projektin loppuraportti 12.04.2007

Projektin loppuraportti 12.04.2007 ESRA Projektin loppuraportti 12.04.2007 1. Taustatiedot Diaarinumero ISLH-2003-03723/Ha-7 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laadun tekijät - Itä-Suomi

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eeva-Liisa Antikainen, Risto Honkonen, Olli Matikka, Petri Nieminen, Anu Yanar & Sirpa Moitus Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO ISBN 952-206-026-7

Lisätiedot

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö Eija Kalliala Joulukuu 2003 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Ammattikorkeakoulut Suomessa... 2 2.1 Ammattikorkeakouluopiskelun luonteesta... 3 2.2 Tietie-yhteistyö...

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS Raimo Mustonen, lehtori, KM, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Luonnontieteet, Kajaani. Pekka Tervonen, lehtori, KTM, Kajaanin ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA Raportit ja selvitykset 2011:18 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ Raportit

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Tekemällä oppimisen sytyttäjä

Tekemällä oppimisen sytyttäjä Tekemällä oppiminen (learning by doing) on toiminnasta oppimista ja se on yksi vanhimmista oppimismenetelmistä. Tämän kuvauksen tarkoituksena on esitellä tekemällä oppimisen kehittämisprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Jaakko Tarkkanen Anneli Lappalainen Kerttu Oikarinen Marita Rautiainen Konsta Ryhänen Johanna Mattila Kirsi Mustonen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu

Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu Kierre Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Asiantuntija Eero Pölönen Projektipäällikkö Susanna Ihanus Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hyvässä kasvussa. Irja Leppisaari Pekka Ihanainen Anne Nevgi Veli-Matti Taskila Tarja Tuominen Seppo Saari

Hyvässä kasvussa. Irja Leppisaari Pekka Ihanainen Anne Nevgi Veli-Matti Taskila Tarja Tuominen Seppo Saari Irja Leppisaari Pekka Ihanainen Anne Nevgi Veli-Matti Taskila Tarja Tuominen Seppo Saari Hyvässä kasvussa Yhdessä kehittäen kohti ammattikorkeakoulujen laadukasta verkko-opetusta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot