1. Yleiset aineet: ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Yleiset aineet: (19.10.2004)"

Transkriptio

1 VirtuaaliAMK-tilastoja etuotanto: ESR-hankkeessa tuotettujen opintojaksoaineistojen hyödyntäminen ja suoritetut opintoviikot ammattikorkeakouluissa ( ) Yhteyshenkilöjä pyydettiin syksyllä 2004 kartoittamaan vuosina tuotettujen opintojaksojen käyttöastetta sekä suoritettuja opintoviikkoja ammattikorkeakouluissaan ja vastaamaan kehittämisyksikön kyselyyn aiheesta. Kysymykset oli jaoteltu tuotettujen opintojaksojen ja kokonaisuuksien mukaan aihepiireittäin (huom. joitain tuotettuja opintojaksoja voi hyödyntää useammalla koulutusalalla, kaikki tuotetut aineistot eivät siis ole koulutusalasidonnaisia). Aihepiirit olivat: yleiset aineet tekniikka ja liikenne yhteiskuntatieteet liiketalous ja hallinto tietojenkäsittely/tieto- ja tietoliikennetekniikka luonnonvara ja ympäristö kulttuuri matkailu-, ravitsemis- ja talousala sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Seuraavassa esityksessä on tulokset jaoteltuna aloittain/aihepiireittäin. Opintojaksojen ja - kokonaisuuksien perään on merkitty sen AMK:n lyhenne, jolla on käyttöoikeus kyseiseen aineistoon. Tuloksissa ei ole mainittu AMK:ja, joilla ei ole käyttöoikeutta aineistoihin. Jos lyhenteen perässä on lisäksi opintoviikkomäärä, se kertoo aineiston avulla kyseisessä AMK:ssa suoritettujen opintoviikkojen määrän. Jos lukua ei ole, opintoviikkoja ei ole suoritettu. Lisätietoa, jota AMK:t ovat halunneet mainita opintojaksojen kohdalla, löytyy sulkeiden sisältä. 1. Yleiset aineet: Yleisten aineiden kyselyyn vastasi 9 ammattikorkeakoulua; KPAMK, Kajak, Turku AMK, YH Sydväst, Stadia, TAMK, MAMK, Savonia ja KTAMK. VIRTAA-HANKE VIRTUAALISET TIEDONHANKINTAYMPÄRISTÖT: Tiedonhankinnan perusopetuspaketit: Tiedonhankinnan perusteet 1 ov:

2 - KTAMK, n ov (Kuuluu pakollisiin opintoihin kaikilla toimialoilla. Luvussa mukana vuosi 2002, 2003 ja syksy 2004) Tutkiva oppiminen 1 ov: Tiedonhankinnan alakohtaiset opetuspaketit: Tekniikan tiedonhankinta 0,5-1 ov: - KTAMK Liiketalouden tiedonhankinta 0,5-1 ov: - KTAMK, 18 ov Terveysalan tiedonhankinta 0,5-1 ov: - KTAMK, 50 ov MATEMATIIKAN TEHTÄVÄPANKKI: MAMK 64 ov - Stadia (Aineisto on käytössä kolmella opettajalla. Käyttäneet yhteensä kuudella opintojaksolla. Aineisto otetaan laajaan käyttöön (10-15 opettajaa) v alussa, kun kaikki matematiikan opettajat saavat käyttöoikeuden TKK:n Euler-materiaalipankkiin, jossa matematiikka-tuotantorenkaan materiaalit ovat jatkojalostettuna. Tiedot: Tenho Vanhanen, yliopettaja, mat.-luonnontieteelliset aineet.) - TAMK (Tehtäväpankki on opettajan työkalu, joten siitä ei kerry opintoviikkoja opiskelijoille.) KIVA-KIELIPROJEKTI 9 ov: Englanninkielisen abstraktin kirjoittamiskurssi 1 ov: (Ei ole ollut erillinen opintojakso, vaan kyseessä on modulinen / resurssityyppinen käyttö Tekniikan alan amk-perusopetuksessa) - KTAMK (Tukimateriaalina tällä hetkellä englannin kurssilla (n. 20 opiskelijaa), ja keväällä 2005 käyttöön etäopiskelijaryhmälle) English for librarians 1 ov: (ei ilmeisesti meillä ole tarvetta) - KTAMK Svensk affärskommunikation - människor emellan 1 ov: (Osioita tästä käytetään lisukkeena opetuksessa, ei ole kielenopettajien mukaan tarvetta ottaa kokonaisuutena käyttöön) - KTAMK (Käytetään osana ruotsin kurssia, joka alkaa joulukuussa 2004.) Yleisranska 2 ov: - KTAMK Proffsvenksa inom turismen 1 ov: - KTAMK - Stadia Electronics English 2 ov:

3 (otetaan käyttöön mahd. kevät 2005/Tekniikka-Kla) - KTAMK - Stadia 2. Luonnonvara-ala: Luonnovara-alan kyselyyn vastasi viisi ammattikorkeakoulua; HAMK,Turku AMK, YH Sydväst, MAMK ja Savonia-amk. MAASEUTUYRITTÄMINEN 10 ov: Maatilan tuotannon suunnittelu 3 ov: Katetuotto-, tulos- ja maksuvalmiuslaskennan perusteet 3 ov: Maaseutuyrityksen tulosanalyysi (MVL) 2 ov: Maaseutuyrityksen tulosanalyysi (EVL) 2 ov: METSÄ 7 ov: Metsätalouden toimintaympäristö 2 ov: (ei tietoa, koska otetaan käyttöön) Metsänomistaja yrittäjänä yhteiskunnassa 3 ov: (Aineisto ei vastaa tarvetta) (ei tietoa, koska otetaan käyttöön) Monitavoitteinen metsänkäyttö 2 ov: 6 ov (soveltuu käytettäväksi, kun opiskelijat ovat useasta oppilaitoksesta) (ei tietoa, koska otetaan käyttöön) KOTIELÄINTALOUS 10 ov: Naudanlihantuotanto 2 ov: (ei tietoa, koska otetaan käyttöön) Porotalouden perusteet 1 ov: (ei tietoa, koska otetaan käyttöön) Nautakarjan ruokinnan suunnittelu 2 ov: (ei tietoa, koska otetaan käyttöön) Kotieläinten hyvinvointi 2 ov: 6 ov Kotieläinjalostuksen perusteet 1 ov:

4 (ei tietoa, koska otetaan käyttöön) Naudanjalostus 2 ov: (ei tietoa, koska otetaan käyttöön) Bio- ja kierrätyspolttoaineet 1 ov: Ilmanlaadun seuranta 2 ov: 30 ov Jätehuolto 2 ov: Ympäristöanalytiikan peruskurssi 1 ov: Ympäristönäytteenotto ja näytteiden käsittely 1 ov: 19 ov Ympäristössä suoritettavat on-line-mittaukset 1 ov: Ympäristönsuojelun biotekniikka 4 ov: 32 ov 3. Matkailu-, ravitsemis- ja talousala: Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan kyselyyn vastasi viisi ammattikorkeakoulua; Kajaanin amk, Turun AMK, Yrkehögskolan Sydväst, Mikkelin amk, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja Savonia-amk. TOIMITILAPALVELUT 7 ov: Toiminnallinen tilasuunnittelu 2 ov: (Tällä hetkellä ei meneillään verkko-opetusta, johon tämä soveltuisi hyödynnettäväksi. OPS-uudistuksen myötä selviää hyödynnettävyys jatkossa.) Toimitilapalvelujen johtaminen 2 ov: 18 ov (Hyödynnetty osaa materiaalista. Tarvetta on enemmän muuhun kuin verkko-opetukseen. Suoritukset vielä kesken.) Toimitilapalvelujen tuottaminen 2 ov: 18 ov (Hyödynnetty osaa materiaalista. Tarvetta on enemmän muuhun kuin verkko-opetukseen. Suoritukset vielä kesken.) Orientaatio toimitilapalveluihin 1 ov: - Turku AMK 17 ov 18 ov (Hyödynnetty osaa materiaalista. Tarvetta on enemmän muuhun kuin verkko-opetukseen. Suoritukset vielä kesken.) INTERNETIN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUSSA 3 ov: - KTAMK 76 ov

5 4. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan kyselyyn vastasi 13 ammattikorkeakoulua; HAMK, PIRAMK, OAMK, SAMK, KYAMK, Stadia, Kajak, Turun AMK, YH Sydväst, KPAMK, MAMK, Savonia-AMK ja KTAMK. HOITOTYÖN PERUSTEET JA HARJOITTELU 4 ov: - PIRAMK (käyttöön keväällä 2005?, Lopullinen materiaali ei ole vielä tullut. Materiaalia siirretään moodleen. Sopivan ryhmän löytyminen kokeiluun ei vielä onnistunut.) - OAMK (käyttöön Aineisto odottaa teknistä korjailua, mutta alihankkija ei ole vielä toimittanut alkuperäisiä tiedostoja.) - SAMK (ei käytössä sos.- ja terveysalan Porin toimipisteessä, Otetaan käyttöön lukuvuonna ) HUUME- JA PÄIHDETYÖ 5 ov: - PIRAMK (käyttöön keväällä 2005?, Lopullinen materiaali ei ole vielä tullut. Materiaalia siirretään moodleen. Sopivan ryhmän löytyminen kokeiluun ei vielä onnistunut.) - OAMK (Käyttöön Aineisto odottaa teknistä korjailua, mutta alihankkija ei ole vielä toimittanut alkuperäisiä tiedostoja.) - SAMK (opiskelijoita noin 45. Otettu käyttöön osia ko. aineistosta, ehkä noin 0,5 ov:n verran. Keväällä 2005 otamme taas uusia osioita käyttöön, ehkä noin 1 ov:n verran. Ei käytössä sos.- ja terveysalan Porin toimipisteessä.) - KTAMK 90 ov (Terveysalan yksikössä 2 ov:n laajuisena Sh20 ryhmälle (25 opiskelijaa) ja Ak12-ryhmälle, jossa 20 opiskelijaa) Terveyden edistäminen huumetyössä 2 ov: Ennaltaehkäisevä päihdetyö 1 ov: Huumeet päihteenä ja huumeiden käyttäjien auttaminen 2 ov: Huumeiden ja päihteiden käyttöön liittyvät ongelmanratkaisutehtävät ja yhteenvetotehtävä 1 ov: Päihde- ja huumetyötä ohjaavat lait 1 ov: LÄÄKEHOITO 4 ov: Lääkehoidon perusteet 1 ov: - SAMK (1 ov:n opintojaksolla 26 opiskelijaa, Otetaan ensimmäisen kerran käyttöön syksyllä KYAMK (ehkä vuoden 2005 aikana, aineisto ei ole ollut vielä tuotannossa.) - Stadia (Etsitään toteuttajaa, aineistosta vastaava opettaja siirtynyt muihin tehtäviin. Tiedot: Liisa Lukkari, hoitotyön koulutusohjelma.) (käyttöönotto mahd. kevät 05) Lasten lääkehoito 1 ov:

6 - SAMK (Tällä hetkellä tutustutaan aineistoon ja tarkoituksena on ottaa sitä käyttöön soveltuvin osin) - Stadia (Aineistosta vastaava opettaja siirtynyt muihin tehtäviin. Tiedot: Liisa Lukkari, hoitotyön koulutusohjelma.) (käyttöönotto mahd. kevät 05) Toimenpidepotilaan lääkehoito 0,5 ov Ikäihmisen lääkehoito 0,5 ov: - SAMK (otetaan käyttöön lv:nna ) - Stadia (Etsitään toteuttajaa, aineistosta vastaava opettaja siirtynyt muihin tehtäviin. Tiedot: Liisa Lukkari, hoitotyön koulutusohjelma.) (käyttöönotto mahd. kevät 05) Farmakologiaa 1 ov: - SAMK (otetaan käyttöön lv:nna ) - Stadia (Aineistosta vastaava opettaja siirtynyt muihin tehtäviin. Tiedot: Liisa Lukkari, hoitotyön koulutusohjelma.) (käyttöönotto mahd. kevät 05) NAISEN JA PERHEEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN HOITOTYÖ (ENT. ÄITIYSHUOLTO) 5 ov Lasta odottavan perheen hoitotyö 1 ov: - Stadia (Neuvottelut kesken, mahd otetaan käyttöön, kätilötiimi tutustumassa aineistoon. Tiedot: Pirjo Koski ja Aila Saarinen, hoitotyön koulutusohjelma) (osittain verkossa) (otetaan käyttöön syksyllä 2005) 108 ov Nainen terveydenhuollon asiakkaana 1 ov: - Stadia (Neuvottelut kesken, mahd otetaan käyttöön, kätilötiimi tutustumassa aineistoon. Tiedot: Pirjo Koski ja Aila Saarinen, hoitotyön koulutusohjelma) (tarjolla joka toinen lukukausi, seuraavan keran kevät 2005, osittain verkossa) Naisen ja miehen seksuaaliterveyden edistäminen 1 ov: - Stadia (Neuvottelut kesken, Kätilötiimi tutustumassa aineistoon. Tiedot: Pirjo Koski ja Aila Saarinen, hoitotyön koulutusohjelma.) 52 ov (op ilmoittama, ei näy kyllä Winhassa kuin 6 ov. 4 kertaa toteutettu, kokonaan verkossa) (käyttöön syksyllä 2005) 108 ov Perhe ja vanhemmuus 1 ov: - KYAMK 17 ov (Kurssi pyörinyt vuonna 2003) - Stadia (Neuvottelut kesken, Kätilötiimi tutustumassa aineistoon. Tiedot: Pirjo Koski ja Aila Saarinen, hoitotyön koulutusohjelma.) (osittain verkossa) (otetaan käyttöön syksyllä 2005) 108 ov Naisen terveyden edistämisen erityiskysymyksiä 1 ov:

7 - Stadia (Neuvottelut kesken, Kätilötiimi tutustumassa aineistoon. Tiedot: Pirjo Koski ja Aila Saarinen, hoitotyön koulutusohjelma.) 7 ov (kokonaan verkossa) (otetaan käyttöön syksyllä 2005) 108 ov TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 10 ov: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen perusteet 1-3 ov: - OAMK - SAMK (otetaan käyttöön lv:nna , noin 35 opiskelijaa, tarkoituksena on ottaa käyttöön osa aineistosta ehkä noin 1 ov:n verran) - Stadia (Aineisto jaettu kolmeen osaan. Kuntatyöntekijät, jonka aineisto on Virt.amk:n sivuilla ja renkaan keskitetyssä käytössä, johon saatu STM:n rahaa. Stadia ei mukana. Perustutkinto-opiskelijoiden ja jatkotutkintojen aineistot on saadun tiedon mukaan lähetetty CD-romppuna amkeille, mutta meille se ei ole tullut. Tiedusteltu s-postilla virt.amkista Ja ei vielä saatu vastausta. Tiedot: Hannele Virtanen- Vaaranmaa, hoitotyön koulutusohjelma.) - Kajak Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen menetelmät ja toimintamallit 2-4 ov: - sama kuin ed. Terveysvaikutusten arviointi 3 ov: - sama kuin ed. VANHUSTYÖN OPINTOKOKONAISUUS 10 ov: - Kajak 10 ov 36 ov (MAMK tuottanut osion: vanhustyön palvelujärjestelmä ja palveluohjaus 2 ov, joka pienimuotoisesti käytössä koko ajan. Suoritetuista opintoviikoista ei näy pilotoinnissa suoritetut ov:t) KRIISI- JA KATASTROFIHALLINNAN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 4 ov: - ei käyttöoikeutta kenelläkään vastanneista AMK:ista SOSIAALI- JA TERVEYSALA TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ (VERKKOSOTE) 5 ov: Sosiaali- ja terveyspalvelut - väestön tarpeet ja tulevaisuuden haasteet 3 ov: 80 ov (ollut valinnaistarjottimella, ei kiinnostusta) Kolmas sektori ihmisen hyvinvoinnin tukena 1 ov: Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys toimintaympäristönä 1 ov: (kurssit menossa) 120 ov 5. Tekniikka ja liikenne Tekniikan ja liikenteen kyselyyn vastasi 8 ammattikorkeakoulua; Jyväskylän AMK, OAMK, Kajaanin amk, Turku AMK, Yrkeshögskolan Sydväst, Tampereen amk, MAMK ja Savonia-amk.

8 TALONRAKENNUS JA RAKENNETEKNIIKKA 6 ov: Talonrakennus 2 ov: Teräsrakentaminen 1 ov: - TAMK Puuhallit 1 ov: Puurakenteiden mitoitus 1 ov: Rakennuttaminen 1 ov: 6. Kulttuuri Kulttuurialan kyselyyn vastasi kuusi ammattikorkeakoulua: OAMK, Turku AMK, YH Sydväst, KPAMK, MAMK ja Savonia-amk. NUORISOKULTTUURIT JA KULTTUURINEN NUORUUS 8 ov: Nuorisotutkimus ja nuorisokulttuurit 4 ov: Nuorisotutkimus 2 ov: 36 ov (Seuraavan kerran lähiopetuksessa jakso 2/ jatkuva itsenäinen suoritus) Nuorisotutkimus ja nuorisokulttuurit 4 ov: Nuorisokulttuurit: Nuorisokulttuurit 1 ov, Mediakulttuuri 1 ov: (ei vielä opsissa) 48 ov (Opintoviikoista 28 suoritetaan lv aikana. Näkyvät jo nyt luvussa) Avartti - kansainvälinen nuorisotyön menetelmä 2 ov: 2 ov (jatkuva itsenäinen suoritus) Yhteisötaide 1 ov: (jatkuva itsenäinen suoritus) 65 ov (Opintoviikoista 28 suoritetaan lv aikana. Näkyvät jo nyt luvussa) Kulttuurinen nuorisotyö 1 ov: (jatkuva itsenäinen suoritus) 7. Yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon kyselyyn vastasi 11 ammattikorkeakoulua; OAMK, Kymenlaakson amk, Kajaanin amk, Turku AMK, Yrkeshögskolan Sydväst, MAMK, Tampereen amk, Savonia-amk, Helia ja Diak.

9 LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN (ebusiness) 5 ov: Johdanto sähköiseen liiketoimintaan 0,5 ov: - OAMK (ei vielä tarkkaa tietoa käyttöönotosta) - KYAMK (Aineistoa käytetty oppimateriaalina 2 ov:n laajuisella kurssilla, opiskelijoita ollut noin 30) - TAMK 30 ov Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja mallintaminen 1 ov: - OAMK (ei vielä tarkkaa tietoa käyttöönotosta) - KYAMK (Aineistoa käytetty oppimateriaalina 2 ov:n laajuisella kurssilla, opiskelijoita ollut noin 30) - TAMK 60 ov Arvoketjut ja verkostot sekä ansaintalogiikat 0,5 ov: - OAMK (ei vielä tarkkaa tietoa käyttöönotosta) - TAMK 20 ov Asiakkuusajattelu digitalisoituvassa ympäristössä 1 ov: - OAMK (ei vielä tarkkaa tietoa käyttöönotosta) - TAMK 35 ov - Helia Oikeudelliset näkökulmat, tietoturva ja maksaminen 1 ov: - OAMK (ei vielä tarkkaa tietoa käyttöönotosta) - TAMK 35 ov Verkkopalvelun mallintaminen 1 ov: - OAMK (ei vielä tarkkaa tietoa käyttöönotosta) - TAMK 35 ov - Helia 105 ov TUTKIMUSNETTI 5 ov: - Diak (käyttöönotto kevät Vuonna 2005 aineisto pilotoidaan kaikissa Diakin yksiköissä ja koulutusohjelmissa.) - Kajak n. 10 ov (Asia on ns. 'sisäänajossa'. kavanttinettia on kokeiltu osalle vasta sotelin alalla, muut koulutusalat kokeilevat sitä seuraavien kahden lukuvuoden aikana. Hyvä kokonaisuus, jota kannattaa hyödyntää.) 8. Tietojenkäsittely/tieto- ja tietoliikennetekniikka Kyselyyn vastasi 11 ammattikorkeakoulua; HAMK, OAMK, Stadia, KYAMK, EVTEK, Kajak, Turku AMK, YH Sydväst, KPAMK, Savonia ja KTAMK. ELEKTRONIIKAN VERKKO-OPINNOT 21 ov: Analogiaelektroniikka 3 ov: (Elektoriniikan verkko-opinnot aiotaan ottaa käyttöön jatkossa. Renkaassa toiminut opettaja saanut päiviteyn version vasta äskettäin ja on innsotunut viemään asiaa eteenpäin.)

10 316 ov (En saanut eriteltyä tietoa mihin osioon ov:t kohdentuivat, vaan ovat yleensä tämän opintokokonaisuuden opintoja) Radiotekniikan perusteet 2 ov: Antennitekniikan perusteet 2 ov: Digitaalitekniikka 3 ov: Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet 2 ov: Elektroniikan komponenttitekniikka 2 ov: Johdatus signaaleihin 3 ov: Tehoelektroniikka 2 ov: Tietokonetekniikka 2 ov: Datansiirtotekniikka 2 ov: TIETOKANTAOSAAJA 8 OV: Tietokannan perusteet 2 ov: (opettajien oheismateriaalina) Tietokannan suunnittelu 2 ov:

11 (opettajien oheismateriaalina) Tietokantojen käsittely 2 ov: (opettajien oheismateriaalina) Tietokantojen hallinta 2 ov: (opettajien oheismateriaalina) TIETOKONEVERKOT, TIETOLIIKENNE JA TIETOLIIKENNEJÄRJESTELMÄT 13 ov: TCP/IP-verkot 2 ov: - Stadia (ei päätöstä, Tiedot: Antti Koivumäki, tietotekniikan koulutusohjelma.) Tiedonsiirtotekniikka 2 ov: - Stadia 246 ov (Ei ole ollut puhtaassa virtuaalikäytössä, vaan normaalin opetuksen apumateriaalina.tiedot: Antti Koivumäki, tietotekniikan koulutusohjelma.) Verkonhallinta 2 ov: - Stadia (ei päätöstä, Tiedot: Antti Koivumäki, tietotekniikan koulutusohjelma.) Tietoliikennetekniikan perusteet 2 ov: - Stadia 0 ov (Aineistosta on käytetty joitakin osia normaalin opetuksen oheismateriaalina. Käyttö on ollut niin pieni osa koko opetuksesta, että sitä ei voi muuttaa opintoviikoiksi. Tiedot: Antti Koivumäki, tietotekniikan koulutusohjelma.) Network security 3 credits: - Stadia (Tiedot: Antti Koivumäki, tietotekniikan koulutusohjelma.) General Packet Radio Service (GPRS) 2 ov: - EVTEK 48 ov (Emme aio itse opettaa tämän aineiston perusteella, vaan aineiston kehittäjä tarjoaa ko opintojaksoa virtuaaliopintoina meille(kin)) MOBIILIT SOVELLUSYMPÄRISTÖT 15 OV: Mobiilit verkot 2 ov:

12 J2ME 3 ov: Mobiilit käyttöympäristöt/käyttöliittymä 3 ov: Käyttöliittymäsuunnittelu 2 ov: SymbianOS ohjelmointi: Java ja JavaPhone 3 ov: - KTAMK 9 ov Mobiilisovelluskehitys kämmenmikroihin ja web-palvelimiin 2 ov: DIGITAALINEN PELIGRAFIIKKA JA ANIMAATIO 15 OV: Virtuaalimallinnuksen perusteet 2 ov: n. 30 ov (käytetty monimuotokoulutuksessa osina) 3D-animaation perusteet 3 ov: 3D-hahmoanimaatio 5 ov: Reaaliaikainen 3D-grafiikka 3 ov: Pelikenttäarkkitehtuuri ja visuaalinen suunnittelu 2 ov: VERKKOSOVELLUSKEHITYS 11 OV: Verkkosovelluskehityksen perusteet 1 ov:

13 - Stadia (Ops-kysymys, käyttöön 2005?, Toteutus tässä muodossa ei kuulu Stadian koulutusohjelman opetussuunnitelmiin. Yritetään sijoittaa 2005 ops:iin. Tiedot Simo Silander, tietojenkäsittelyn koulutusohjelma.) - KYAMK (Opettajamme käyttävät tuotantorenkaan aineistoa oheismateriaalina 2 ja 3 ov:n mittaisilla kursseilla.) Selaimen ohjelmointi 1 ov: - Stadia ov (Opettajana tuntiopettaja Lasse Lasanen. Tiedot Simo Silander, tietojenkäsittelyn koulutusohjelma.) - KYAMK (Opettajamme käyttävät tuotantorenkaan aineistoa oheismateriaalina 2 ja 3 ov:n mittaisilla kursseilla) Java 2 ov: - Stadia n. 100 ov (Tiedot Simo Silander, tietojenkäsittelyn koulutusohjelma.) MS.NET-ohjelmointi 3 ov: - Stadia (Ops-kysymys 2005?, Toteutus tässä muodossa ei kuulu Stadian koulutusohjelman opetussuunnitelmiin. Yritetään sijoittaa 2005 ops:iin. Tiedot Simo Silander, tietojenkäsittelyn koulutusohjelma.) - KYAMK (Opettajamme käyttävät tuotantorenkaan aineistoa oheismateriaalina 2 ja 3 ov:n mittaisilla kursseilla.) SOAP ja WebServices 2 ov: - Stadia (Ops-kysymys 2005?, Toteutus tässä muodossa ei kuulu Stadian koulutusohjelman opetussuunnitelmiin. Yritetään sijoittaa 2005 ops:iin. Tiedot Simo Silander, tietojenkäsittelyn koulutusohjelma.) Java/XML 1 ov: - Stadia ov (Tiedot Juha Pekka Kämäri, tietotekniikka: yhteiset opinnot.) XML-kieli 1 ov: - Stadia (Ops-kysymys, Menee osittain päällekkäin Java/XML:n kanssa. Mahdollisesti yhdistetään edelliseen, jos opetus Stadiassa laajennetaan 2 ov:n laajuiseksi. Tiedot Simo Silander, tietojenkäsittelyn koulutusohjelma.) PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄT 5,5 OV: Paikkatietojärjestelmien perusteet 1,5 ov: Rasteritietomalli ja sen analysointi 1 ov: Paikkatietoanalyysit 1,5 ov: Tietoverkkovälitteiset paikkatietoratkaisut 0,5 ov:

14 Kuvankäsittelyn perusteet 0,5 ov: GPS ja muut paikannusjärjestelmät 0,5 ov: OHJELMISTOTUOTANTO 14 ov (2 ov tuotettu hankkeen ulkop. rahoituksella): Ohjelmistotuotannon perusteet 2 ov: - OAMK - Kajak Oliomallinnus 3 ov: - OAMK - Kajak Ohjelmistokomponenttien suunnittelu 2 ov: - OAMK - Kajak 86 ov Testaus 3 ov: - OAMK - Kajak Projektinhallinta 2 ov: - Kajak 30 ov Graafisen käyttöliittymän suunnittelu 2 ov: - OAMK - Kajak

15

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 Informaatioteknologian tiedekunta Petri Vähäkainu Pekka Neittaanmäki Laura Mononen Suomen pelialan koulutuksen kartoitus toteutettiin syyslukukaudella

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus Kaija Saranto, Noora von Fieandt, Päivi Klami, Jaana Luostarinen, Hanna Sulonen, Leena Nissilä (toim.) Tilausnro A229 Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA Sarja B. Projektiraportit ja selvitykset 21, 2011 Riikka Jalonen LAPSEN oikeuksien SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lapsen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot KYSELY AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOJEN PALVELUISTA 1.1 Ammattikorkeakoulut ( Arvioin seuraavan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Tekemällä oppimisen sytyttäjä

Tekemällä oppimisen sytyttäjä Tekemällä oppiminen (learning by doing) on toiminnasta oppimista ja se on yksi vanhimmista oppimismenetelmistä. Tämän kuvauksen tarkoituksena on esitellä tekemällä oppimisen kehittämisprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Katja Virolainen Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Lisätiedot

Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa

Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa Aihealueina hoitotyö / hoitotiede ja liiketalous / liiketaloustiede Oulussa 11.10.2006 Hilkka Alila Oulun

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta

Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Foorumi 2010 hyvät käytännöt Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu INSSI-hankkeen oppimisprosessin

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUT 2000 YRKESHÖGSKOLORNA 2000

AMMATTIKORKEAKOULUT 2000 YRKESHÖGSKOLORNA 2000 AMMATTIKORKEAKOULUT 2000 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA YRKESHÖGSKOLORNA 2000 TABELLER ENLIGT DATABASEN AMKOTA TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000 1 2 TAULUKOITA AMKOTA-TIETOKANNASTA 2000 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen integroinnista. Ilona Tanskanen, Minna Scheinin & Mervi Varhelahti (toim.

Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen integroinnista. Ilona Tanskanen, Minna Scheinin & Mervi Varhelahti (toim. OPPIMATERIAALEJA PUHeenVUORoja RAPORTTEJA 195 TUTKIMUKSIA Ilona Tanskanen, Minna Scheinin & Mervi Varhelahti (toim.) Kieli- ja VIestintäosaaMInen osana ammattitaitoa Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli-

Lisätiedot

Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK

Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK Vuonna VAMKissa toteutetun ja opiskelijoille suunnatun Opiskelijatutka kyselyn tuloksia ylempää amktutkintoa suorittavien osalta. Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK Kyselyraportti Marttinen, Reetta Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Laatu ammattikorkeakoulujen

Laatu ammattikorkeakoulujen Laatu ammattikorkeakoulujen menestystekijänä Näkökulmia koulutuksen laatutyöhön Pia Koiso-Kanttila & Riitta Paasivuori (toim.) HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA A: TUTKIMUKSET JA RAPORTIT

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Työnjohtokoulutusselvitys kaikilla koulutusaloilla Uusien tutkintojen tarve ja olemassa olevien tutkintojen soveltuvuus työelämän työnjohto- ja

Työnjohtokoulutusselvitys kaikilla koulutusaloilla Uusien tutkintojen tarve ja olemassa olevien tutkintojen soveltuvuus työelämän työnjohto- ja Työnjohtokoulutusselvitys kaikilla koulutusaloilla Uusien tutkintojen tarve ja olemassa olevien tutkintojen soveltuvuus työelämän työnjohto- ja lähiesimiestarpeisiin Heikki Lahtinen 17.6.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Loppuraportti Lotta Lehmusvaara (toim.) A-klinikkasäätiö 26.4.2004 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 4 ESIPUHE... 6 1 PÄIHDELINKIN AIKAISEMMAT VERSIOT...

Lisätiedot