PIAGGIO NRG Purejet 50 Omistajan käsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIAGGIO NRG Purejet 50 Omistajan käsikirja"

Transkriptio

1 PIAGGIO NRG Purejet 50 Omistajan käsikirja nrg04kansi_1.indd 3 06/17/04, 4:31 PM

2 Maahantuoja: SUMEKO OY Kytömaantie 14, KERAVA Puh. (09) fax (09) Sähköposti: PIAGGIO tekee jatkuvaa kehitystyötä. Varaamme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Tulostus: Edita Prima Oy 2004 Käännöksen tarkastus / kannen suunnittelu: Pekka Niinivaara nrg04kansi_2.indd 2 06/17/04, 5:02 PM

3 ONNITTELUT! nrg2004sisus9_lap.indd Olette tehneet erinomaisen valinnan hankkiessanne Piaggio NRG:n. Ennen kuin lähdette matkaan, lukekaa tämä käyttöopas huolella. Löydätte käyttöoppaasta kaiken tarpeellisen oppiaksenne tuntemaan ajoneuvon ja käyttämään sitä oikein. Kun käytte läpi käsikirjassa kuvatut ominaisuudet sekä tekniset tiedot, saatte paremman käsityksen uudesta ajoneuvostanne, ja pohjan pitkään kestävälle ajamisen nautinnolle! PIAGGIO NRG PUREJET 50 1 nrg2004sisus9_lap.indd 1 07/21/04, 11:16 AM

4 PIAGGIO NRG KÄSIKIRJA Tässä käsikirjassa annetut ohjeet on suunniteltu antamaan selkeät ja yksin- kastuksia varten. Löydät myös ohjeet sellaisiin huoltotöihin, jotka on syystä suorittaa ainoastaan Piaggio/ Gilera-kaup piaiden tai valtuutettujen kertaiset ohjeet uuden ajoneuvon mahdol lista suorittaa omatoimisesti. huolto kor jaamoiden toimesta. käyttöä varten. Käsikirja sisältää myös Kaikki sellaiset toimenpiteet, joita ei Harmaalla korostetuilla alueilla on tär- ohjeita Piaggio/Gilera-kauppiaiden ja kirjassa ole erikseen kuvattu, vaativat keää ajoneuvon käyttöön tai liikennetur- valtuu tettujen huoltokorjaamoiden suo- erikoistyökalujen käyttöä tai erityistä vallisuuteen liittyvää lisätietoa; lue myös rittamia huoltotöitä ja määräaikaisia tar- teknistä osaamista, ja ne tulisi siitä nämä tiedot huolellisesti. 2 Tämän käsikirjan tiedot tekstit, kuvat tai piirrokset eivät ole sitovia. Piaggio-yhtymä varaa oikeu den tehdä kehitystyön vaatimia muutoksia tuotteisiinsa ilman ennakkoilmoitusta. Oleellisten tai mer kit tävien mallimuutosten yhteydessä myös käsikirjan aineisto päivitetään. Tämä käsikirja sisältää kaikki malliversiot, joten siinä saattaa esiintyä tietoja, jotka eivät koske Suomen malliversiota. Lisätietoa malli ver si oista saat tarvittaessa Piaggio/Gilera-kauppiaaltasi. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä julkaisua tai mitään tämän julkaisun osaa ei saa uudelleenjulkaista ilman kirjallista lupaa. Piaggio & C. S.p.A. After Sales Service, Viale R. Piaggio, PONTEDERA (Pi), ITALY 2 07/20/04, 3:02 PM

5 SYMBOLIT AJONEUVON ASIANMUKAISTA KÄYTTÖÄ VARTEN Tällä sivulla olevat symbolit ovat tärkeitä. Ne osoittavat sellaisia kohtia käsikirjassa, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Nopean havaitsemisen takaamiseksi käytössä on kolme erilaista symbolia. HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS Varoitus Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä seuraa vakava hen kilövahinkojen riski. YMPÄRISTÖN HUOMIOINTI Tällä symbolilla merkityt kohdat osoitta vat ajoneuvon oikean käyttötavan ympäristön hyvinvoinnin huomioiden. AJONEUVON TURVALLISUUS Varoitus Näiden ohjeiden noudattamatta jät tämisestä seuraa ajoneuvon vaurioitu misen riski, sekä tietyissä tapauksissa myös takuun raukeaminen. PIAGGIO NRG PUREJET /20/04, 3:02 PM

6 SISÄLLYSLUETTELO 1 NRG MITTARISTO... HALLINTALAITTEET... AVAIMET... TUNNISTETIEDOT... 2 KÄYTTÖ AJOONLÄHTÖTARKASTUKSET / TANKKAAMINEN... SISÄÄNAJO... MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN... AJOTURVALLISUUS... 3 HUOLLOT PERÄÖLJY... RENKAAT... SYTYTYSTULPPA... ILMANSUODATIN... JÄÄHDYTYSNESTE... JARRUNESTE... AKKU JA SULAKKEET /20/04, 3:02 PM

7 SISÄLLYSLUETTELO nrg2004sisus9_lap.indd 4 MITÄ TEHDÄ, JOS......POLTTIMO MENEE RIKKI...AJOVALO VAATII SÄÄTÖÄ TAUSTAPEILI VAATII SÄÄTÖÄ......RENGAS PUHKEAA......JARRUT VAATIVAT SÄÄTÖÄ......AJONEUVO ON POISSA KÄYTÖSTÄ......AJONEUVO TÄYTYY PUHDISTAA......AJONEUVOON TULEE VIKAA... 5 TEKNISET TIEDOT MITAT... TEKNISET TIEDOT... 6 VARAOSAT JA LISÄVARUSTEET VARAOSAT JA LISÄVARUSTEET HUOLTO-OHJELMA MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT SUOSITELTAVAT TUOTTEET TAKUUEHDOT / SUORITETUT HUOLLOT... KÄSIKIRJAN LOPUSSA PIAGGIO NRG PUREJET 50 5 nrg2004sisus9_lap.indd 5 07/21/04, 11:16 AM

8 1 NRG MITTARISTO 1.1 MITTARISTO JA HALLINTALAITTEET Polttoaineensuihkutuksen ohjausyksikkö ohjaa merkkivaloa (P). Valon toiminta tarkastetaan, kun moottori on käynnissä: Valo pois päältä: OK. Valo päällä: Ota yhteys valtuutettuun Piaggio/ Gilera-huoltoon. Valo päällä, valo vilkkuu: nrg2004sisus9_lap.indd Pysäytä moottori. Odota muutama kuva 1 minuutti ennen käynnistämistä. Ota A = Nopeusmittari I = Käynnistyspainike yhteys val tuutettuun Piaggio/Gile ra- B = Matkamittari L = Äänitorven painike huol toon. C = Polttoainemittari M = Vilkun valitsin D = Jäähdytysnesteen lämpömittari (*) N = (Ei käytössä) E = Tuorevoiteluöljyn varoitusvalo O = Kierroslukumittari F = Ajovalon merkkivalo P = Polttoainejärjestelmän merkkivalo G = Vilkun merkkivalo H = Polttoaineen varoitusvalo (*) ECU-ohjattu (5 tasoa). 6 nrg2004sisus9_lap.indd 6 07/21/04, 11:16 AM

9 HALLINTALAITTEET 1.2 VIRTALUKKO A (KUVA 2) VILKUN VALITSIN B (KUVA 3) Virtalukossa on 3 eri asentoa: Käännä katkaisinta vasemmalle (S) tai LOCK = Virta pois, ohjauslukko päällä, oikealle (D) kytkeäksesi vilkun päälle. avaimen voi poistaa. Katkaisin palautuu automaattisesti kes- OFF = Virta pois, ohjauslukko pois kiasentoonsa (0), mutta vilkku jää päälle. päältä, avaimen voi poistaa. Paina katkaisin sisään kytkeäksesi vilkun kuva 2 ON = Virta päällä, ohjauslukko pois päältä, avainta ei voi poistaa. pois päältä. ÄÄNITORVEN PAINIKE C (KUVA 3) nrg2004sisus9_lap.indd OHJAUSLUKON KYTKEMINEN Käännä ohjaustanko kokonaan vasemmalle. Käännä tämänjälkeen avain LOCK -asentoon, ja poista avain. Paina painiketta antaaksesi äänimerkin. KÄYNNISTYSPAINIKE E (KUVA 4) Paina painiketta pyörittääksesi käyn nis- Ohjauslukon avaaminen tapahtuu aset- tysmoottoria. Lue tämän käsikirjan kap- kuva 3 ta malla avain virtalukkoon, ja kään tä mällä se asentoon OFF. pale "Moottorin käynnistäminen", ennen kuin käynnistät moottorin. ÄLÄ KÄÄNNÄ AVAINTA ASEN TOON "LOCK" TAI "OFF", KUN AJAT. kuva 4 PIAGGIO NRG PUREJET 50 7 nrg2004sisus9_lap.indd 7 07/21/04, 11:16 AM

10 1 NRG AVAIMET 1.3 TUNNISTETIEDOT 1.4 AVAIMET RUNGON JA MOOTTORIN Ajoneuvon mukana toimitetaan yksi VALMISTENUMEROT avain ja sen kopio virtalukon ja satulalu- Valmistenumero koostuu koodista, jossa kon käyttöä varten. on kirjaimia ja numeroita ja sitä seuraa- Avainten mukana seuraa levy (kuva 1), vasta numerosarjasta, joka on työstetty kuva 1 jossa on tunnistenumero. Tätä tunnistenumeroa käytetään uusien avaimien run koon (kuva 4) ja moottoriin (kuva 5). Valmistenumeroita tarvitaan mm. tilaamiseen. mikäli tilaat varaosia ajoneuvoon. Varmista, että rungon ja moottorin val- kuva 2 SATULAN AVAAMINEN Laita avain satulan lukkoon A (kuva 2), käännä avainta vastapäivään, ja nosta satulaa ylöspäin. Satulan alla sijaitsee kypärän säilytystila. Aseta kypärä säilytystilaan, kuten kuvassa (kuva 3). miste numerot täsmäävät ajoneuvon viral lisissa dokumenteissa ilmoi tettuihin. VALMISTENU ME ROI DEN MUUTTAMINEN TAI POIS TA MINEN ON VAKAVA RIKOS, JOKA SAATTAA JOH TAA AJO NEUVON MENETTÄMISEEN, TAI MUIHIN RANGAISTUKSIIN. nrg2004sisus9_lap.indd HUOMAA SÄILYTÄ VARA-AVAIN JA TUNNIS- TE LEVY TURVALLISUUSSYISTÄ MUUALLA KUIN AJO NEUVOSSA. 8 kuva 3 nrg2004sisus9_lap.indd 8 07/21/04, 11:16 AM

11 2 KÄYTTÖ AJOONLÄHTÖTARKASTUKSET / TANKKAAMINEN 2.1 kuva 4 TARKASTA ENNEN AJAMISTA: 1. Polttoaineen määrä 2. Tuorevoiteluöljyn määrä 3. Peräöljyn määrä ( s. 15) 4. Rengaspaineet ( s. 16) 5. Valojen ja vilkkujen toiminta 6. Jarrujen toiminta 7. Jarrunestemäärä ( s. 19) 8. Jäähdytysnestemäärä ( s. 18) nrg2004sisus9_lap.indd kuva 5 PIAGGIO NRG PUREJET 50 TANKKAAMINEN Polttoainesäiliön ja tuorevoiteluöl jysäiliön täyttöaukot sijaitsevat satulan alla. Käytä lyijytöntä, vähintään 95-oktaanista polttoainetta. Älä koskaan täytä säiliötä likaisesta polttoainekanis te rista. Mittariston varoitusvalo syttyy, kun polt toaine on vähissä. Tankkaa viipymättä. TUOREVOITELUÖLJY Varoitusvalo ( E, sivu 6) syttyy, mikäli tuorevoiteluöljysäiliön öljy määrä laskee alle määritellyn tason. Täytä säiliö B kuva 6 (kuva 6) suositellun tyyppisellä öljyllä (tilavuus: ~1.3L). Valon tulee syttyä myös, kun virta kyt ke tään päälle, ja sammua parin sekun nin kuluttua mikäli öljymäärä on riittävä. Ellei näin tapahdu, ota yhteyttä valtuutettuun Piaggio/ Gilera-huoltoon. Mikäli tuorevoitelupumppu irroitetaan, tulee järjestelmä ilmata asianmukaisesti, 9 nrg2004sisus9_lap.indd 9 07/21/04, 11:16 AM

12 2 KÄYTTÖ AJOONLÄHTÖTARKASTUKSET / TANKKAAMINEN 2.1 Mikäli tuorevoitelupumppu irroitetaan, tulee järjestelmä ilmata asianmukaisesti, muussa tapauksessa siihen voi jäädä ilmaa. Tämä tulee suo rittaa valtuutetun Piaggio/Gilera-huollon toimesta. TULIPALON VAARA: PIDÄ AVO TULI, PALAVAT SA VUK- KEET YMS. POISSA POLT TOAI- NESÄILIÖN SUULTA. BEN SIINI HÖYRYT OVAT HAITALLISIA HENGI TET TYINÄ. Öljysuositukset: ( s. 35) SAMMUTA MOOTTORI AINA ENNEN TANKKAAMISTA. KÄYTÄ AINOASTAAN SUOSITELLUN TYYPPISIÄ BENSIINI- JA ÖLJYTUOTTEITA. ÄLÄ AJA POLTTOAINE SÄI- LI ÖTÄ TYHJÄKSI. MIKÄLI NÄIN KUITENKIN TAPAH- TUU, KÄÄNNÄ VIRTA POIS PÄÄLTÄ JA TANKKAA. MUU ME NET TELY VOI VAHIN GOITTAA POLT TOAI NEPUMP- PUA TAI KATALYSAATTORIA. MOOTTORIN KÄYTTÄMINEN LIIAN VÄHÄISELLÄ ÖLJY MÄÄ - RÄLLÄ VOI JOHTAA ERIT- TÄIN VAKAVAAN MOOTTORIVAU- RIOON /20/04, 3:02 PM

13 SISÄÄNAJO 2.2 nrg2004sisus9_lap.indd SISÄÄNAJOVAIHE ON TÄRKEÄ MOOT TORIN ASIANMUKAISEN TOI- MINNAN JA PITKÄN KÄYTTÖIÄN KAN NAL TA. ENSIMMÄISEN 1000KM:N AIKANA, ÄLÄ YLITÄ 80% MAKSIMINO PEU- DESTA, ÄLÄKÄ KÄYTÄ TÄYTTÄ KAASUA. VÄLTÄ MYÖSKIN PIT KIEN MATKOJEN AJAMISTA TASAI SELLA NOPEUDELLA. 1000KM:N JÄLKEEN VOIT VÄHITELLEN LISÄTÄ MOOTTO- RIN KUORMITUSTA MAK SI MINO PEU- TEEN ASTI. PIAGGIO NRG PUREJET nrg2004sisus9_lap.indd 11 07/21/04, 11:16 AM

14 2 KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN 2.3 Ajoneuvossa on myös automaattisesti MIKÄLI POLTTOAINE LOPPUU päälle kytkeytyvä rikastin, sekä polttoai- Täytä polttoainesäiliö. ne hana. Käännä virta- avain asentoon ON Etu- tai takajarrukahvan tulee olla 5 sekunnin ajaksi, ja asentoon OFF vedet tynä sisään (jarru päällä), jotta 2 sekunnin ajaksi. Toista menet tely 5 moot tori voi käynnistyä. kertaa. Yritä tämän jälkeen käynnistää ajo neuvo edellä kuvatun menet telyn MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN avulla. Älä käytä kaasua. Aseta ajoneuvo jalalle "E", ja kuva 1 var mista, ettei takarengas kosketa maata. Älä käytä kaasua, kun käynnistät. Käännä virta-avain D asentoon Ellei moottori näin menettelemällä käyn nisty, ota yhteyttä kauppiaaseesi tai val tuutettuun Piaggio/Gilera-huoltoon. nrg2004sisus9_lap.indd "ON" (tuorevoiteluöljyn varoitusva lon tulee syttyä parin sekunnin ajaksi). Odota n. 5 sekuntia, jotta polttoai nejärjestelmän paineistus ehtii tapahtua. PAKOKAASUT OVAT MYR- KYL LISIÄ. ÄLÄ KÄYNNISTÄ MOOTTORIA SISÄTILOISSA. HUOMIOI ENNEN KÄYNNISTÄMISTÄ NRG Purejet on varustettu automaattisella variaattorivaihteistolla. Älä käytä kaasua, kun käynnistät moottorin. Kun moottori käy, kierroksia lisäämällä ajoneuvo lähtee liikkeelle. Vedä jarrukahva B tai C sisään, ja paina sitten käynnistyspainiketta A. MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN Sulje kaasu, ja käännä virta-avain D asentoon OFF. Avaimen voi poistaa. MIKÄLI POLTTOAINESÄILIÖ ON TYHJÄ, EI KÄYNNISTYS- PAINIKETTA TULE KÄYTTÄÄ, EIKÄ VIRTAA KYTKEÄ PÄÄLLE. TÄMÄ VOI VAHINGOITTAA POLTTOAINE- PUMP PUA. 12 nrg2004sisus9_lap.indd 12 07/21/04, 11:16 AM

15 AJOTURVALLISUUS 2.4 AUTOMAATTINEN VARIAATTORI Välttääksesi ylikuumenemista: Maksimaalista käyttömukavuutta silmällä Rajoita edellä kuvattujen rasittavien pitäen, tämä ajoneuvo on varustettu olosuhteiden kestoa. automaattisella, portaattomasti sääty- Anna moottorin käydä tyhjäkäyntiä vällä vaihteistolla, jossa on keskipakois- muutaman minuutin, antaaksesi kytki- kytkin. Tämä mahdollistaa parhaan melle aikaa jäähtyä. suo ri tuskyvyn yhdistämisen matalaan kulu tukseen, ajettiinpa sitten tasaisella HUOMIOI KATALYSAAT TO- RIN KÄYTÖSSÄ: kuva 2 tai mäkisessä maastossa. Mikäli joudut pysähtymään ylämäkeen esim. liikennevaloihin, jonoon ym., pidä skootteri paikallaan vain jarrujen avulla (moottori tyhjäkäynnillä). Moottorin käyttäminen laitteen paikallaan pitämiseen voi johtaa kytkimen ylikuumenemiseen. Tämä johtuu keskipakois kyt kimen jatkuvasta luistamisesta. Lisäksi kytkin saattaa alkaa luistamaan hyvin jyrkissä ylämäissä tai kun lähdetään liikkeelle ylämäkeen raskaan kuorman kanssa. KATALYSAATTORIIN EI SAA TEHDÄ MUUTOSTÖITÄ, SILLÄ TÄMÄ VOI VAARANTAA MOOT- TORIN JA KATALYSAATTORIN TOIMINNAN. KATALYSAATTORI TULEE AJON AIKANA ERITTÄIN KUUMAKSI, JA SE VOI AIHEUTTAA PALO VAM MOJA. VARMISTA, ETTEI KATA LY SAAT TORI JOUDU KOSKE TUK SIIN MINKÄÄN PALAVAN MATERIAALIN KANSSA. ÄLÄ SAMMUTA MOOTTORIA AJON AIKANA, SILLÄ PALAMA- TONTA POLTTOAINETTA VOI JOUTUA KATALYSAATTORIIN, JA TÄMÄ VOI VAHINGOITTAA SITÄ. kuva 3 PIAGGIO NRG PUREJET /20/04, 3:02 PM

16 2 KÄYTTÖ AJOTURVALLISUUS 2.4 AJA AINA VALPPAASTI, YMPÄ RISTÖÄSI TARK KAIL- LEN, OMIEN KYKYJESI RAJOISSA SEKÄ NOPEUS RA JOI TUK- SIA NOUDATTAEN. ÄLÄ KOSKAAN AJA ALKOHOLIN TAI HUUMEIDEN VAIKUTUKSEN ALAISENA, KOSKA SILLOIN VAARANNAT NIIN ITSESI KUIN MUUTKIN. Käytä aina ajaessasi sopivan kokoista, tieliikennekäyt töön hyväksyttyä kypärää, ja kiinnitä se asianmukaisesti. Käytä myös suojaavia ajovarusteita. Vähennä nopeuttasi päällys tä mättömillä tai epätasaisilla pin noilla, ja noudata erityisen suurta varo- molemmille renkaille. Opettele tehokas jarrutustekniikka. Älä nouse skootterin päälle, kun se on keskijalkansa varassa. Ennen kuin lasket skoot terin keskijalalta, var mista, ettei taka rengas pyöri. vaisuutta tällaisissa olo suh teissa. Mikäli ajoneuvoa käytetään hiek- AJOTURVALLISUUS Seuraamalla tässä mainittuja ohjeita voit huomattavasti parantaa ajoturvallisuuttasi tien päällä. Mikäli ajat pitkään vesisateessa käyttämättä jarruja, niiden teho saattaa laskea. Näissä olosuhteissa, kai sessa, mutaisessa, suolaisessa tai lumisessa ympäristössä, puhdista jarrulevyt ajoittain miedolla pesuaineella välttääksesi lian ker tymistä käytä aika ajoin jarruja varovasti niihin, sekä myös jarrupalojen Ajotaitosi ja perusteellinen tietämyksesi kuivattaaksesi niitä ja parantaaksesi ennenaikaista kulumista. ajoneuvostasi ovat ajoturvallisuutesi niiden toimintaa. perusta. Harjoittele liikenteestä vapaalla Älä tee ajoneuvon ominaisuuksiin tai alueella, kunnes hallitset ajoneuvon Ole erityisen varovainen, kun käytät alkuperäisiin rakenteisiin muutok sia, käsit telyn erilaisissa olosuhteissa. Opet- jarruja märällä, päällystämättömällä sillä silloin se ei enää ole alkuperäisen tele myös hallintalaitteiden käyttö siten, tai muuten liukkaalla pinnalla. tyyp pi hyväksynnän mukainen. Nämä että pystyt käyttämään niitä katsomatta muu tokset voivat tehdä ajoneuvosta niihin. Käytä aina molempia jarruja samanai- lait toman, sekä lisäksi erittäin vaaral- kaisesti, jakaaksesi jarruvoiman li sen ajaa /20/04, 3:02 PM

17 3 HUOLLOT PERÄÖLJY 3.1 PERÄÖLJYMÄÄRÄN TARKASTUS Tarkasta peräöljy, kun ajoneuvo on suorassa. Tarkastus tapahtuu mittatikun A (kuva 1) avulla. Mittatikku tulee tarkastusta tehdessä kiertää kokonaan takaisin paikalleen, ja sitten irti. Peräöljyn MOOTTORIN KÄYTTÄMI- NEN VÄÄRÄLLÄ ÖLJYLLÄ, TAI RIIT TÄ MÄTTÖMÄLLÄ MÄÄRÄLLÄ ÖLJYÄ SAATTAA AIHE- UTTAA NOPEAA KULUMISTA, JA JOH TAA VAKAVAAN MOOTTORI- VAU RIOON. nrg2004sisus9_lap.indd kuva 1 kuva 2 määrän tulee olla mitta tikussa alhaalta laskien 2. merkin kohdalla (ks. kuva 3). Kierrä mitta tikku takaisin paikalleen tarkastuksen jälkeen. PERÄÖLJYN VAIHTO Irrota mittatikku A ja tyhjennystulppa B, ja valuta vanha öljy keräysastiaan. Laita tyhjennystulppa takaisin paikalleen, JÄTEÖLJY ON YMPÄRISTÖ- HAITTA. SUOSITTELEMME ÖLJYNVAIHTOJEN TEET TÄ- MISTÄ VALTUUTETUSSA PIAGGIO/ GILERA-HUOLLOSSA, SILLÄ NE ON VARUSTETTU KÄSITTELEMÄÄN JÄTE- ÖLJYÄ MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI, YMPÄRISTÖÄ VAHINGOITTA MATTA. ja täytä suositellun tyyppisellä öljyllä. Peräöljytilavuus: ( s. 30) Öljysuositus: ( s. 35) kuva 3 PIAGGIO NRG PUREJET nrg2004sisus9_lap.indd 15 07/21/04, 11:16 AM

18 3 HUOLLOT RENKAAT 3.2 kuva 1 RENKAIDEN KUNTO Tarkasta renkaiden ilmanpaine säännöllisin väliajoin. Renkaissa on kulumisen ilmaisevat merkit A (kuva 1). Renkaat tulee vaih taa, kun kulumismerkit ovat saavut ta neet renkaan kuviopinnan. Tarkasta myös, ettei renkaiden kulutuspinnalla tai sivuissa ole viiltoja, eikä rengas ole kulunut epätasaisesti. Renkaat tulee vaihdattaa huolto kor jaamossa, jolla on työhön sopivat välineet. RENGASPAINEET EDESSÄ: 1.2 BAR TAKANA: 1.6 BAR VÄÄRÄ RENGASPAINE AIHEUTTAA RENKAAN ENNENAIKAISTA KULUMISTA JA TEKEE LAITTEESTA EPÄVAKAAN JA MAHDOLLISESTI VAARALLISEN. HUOMIOI MYÖS KULUTUSPINNAN LAIN MUKAINEN MINIMISYVYYS. nrg2004sisus9_lap.indd Tarkasta rengaspaineet ainoastaan silloin, kun renkaat ovat kylmät. 16 nrg2004sisus9_lap.indd 16 07/21/04, 11:16 AM

19 SYTYTYSTULPPA 3.3 ILMANSUODATIN 3.4 kuva 2 kuva 3 SYTYTYSTULPPA (KUVAT 2-3) Irroita huoltoluukun kannen kiinnitysruuvi A (kuva 2), ja vedä sitten sytytys tul pan johto irti. Aseta sytytystulpan avain paikoilleen, kuten kuvassa 3, ja kierrä sytytystulppa irti. Asentaessasi sytytystulppaa takaisin, kierrä se ensin käsin kierteelle niin pitkälle kuin se menee. Suorita lopullinen kiris tys sytytystulpan avaimen avulla (1/4-kierrosta lisää). Älä kiristä sytytystulppaa liikaa, sillä tämä voi vahingoittaa sylinterikannen alumiinista kierrettä. Asentaessasi huoltoluukun paikalleen, varmista, että sen kiinnitystapit B asete taan asianmukaisesti paikoilleen. ILMANSUODATIN (KUVA 4) Irroita ilmansuodatinkotelon kansi C (kuva 4), poistamalla 6 kiinnitysruuvia D, ja irroita ilmansuodatinelementti. Pese elementti vedellä ja miedolla puhdistus aineella, ja kuivaa paineilmalla. Kyl lästä suodatinelementti ilmansuodatin öljyllä, ja purista ylimääräinen öljy pois. Anna elementin kuivua, ja asenna se sit ten takaisin. Ohivuotojen estämiseksi var mista, että kotelo ja elementti on asen nettu tiiviisti paikalleen. Sytytystulpan tyyppi: ( s. 30) Elektrodin kärkiväli: ( s. 30) IRROITA SYTYTYSTULPPA VAIN, KUN MOOTTORI ON KYLMÄ. KÄYTÄ AINOAS- TAAN SUOSITELLUN TYYPPISTÄ SYTY TYSTULPPAA. SYTYT YSTULPPA TULEE VAIHTAA HUOLTO-OHJEL- MASSA MAINITUIN VÄLEIN. Ilmansuodatinöljy: ( s. 35) kuva 4 PIAGGIO NRG PUREJET /20/04, 3:02 PM

20 3 HUOLLOT JÄÄHDYTYSNESTE 3.5 kuva 1 neis tettua jäähdytysnestettä, joka koostuu 50%/50%-seoksesta tislattua vettä ja glykolipohjaista jäätymisen esto ai netta. Seos sisältää myös ruostumisen esto ainetta. Moottorin asianmukaisen toiminnan takaami seksi, tulisi nesteen lämpötilan pysyä määritellyissä rajoissa. Mittaristossa sijait seva nesteen lämpö mit tari (kuva 2) ei saisi missään olosuhteissa nousta punaiselle alueelle. Mikäli näin kuitenkin tapahtuu, sammuta moottori, ja tarkasta jäähdytysnesteen määrä (moottorin tulee olla kylmä, kun tarkas tus suorite taan!) Mikäli nesteen määrä on sallitulla tasolla, ota yhteyttä valtuutettuun Piag gio/gilera-huoltoon. alustalla, tarkasta nestemäärä jäähdyttimen paisun ta säiliön vasemmalla sivulla olevista mer keistä. Nestemäärän tulee olla MIN ja MAX-merkkien välissä. Mikäli määrä on lähellä minimitasoa, avaa paisuntasäiliön korkki A (kuva 1) ja lisää suositellun tyyppistä nestettä. Tarkkaile jäähdytysnesteen määrää sään nöllisesti. Sen tulisi kaikissa olosuhteissa pysyä minimi- ja maksimimerkkien välissä. Mikäli jäähdytysnestettä jou dutaan lisäämään usein, se saattaa tarkoittaa vuotoa järjestelmässä. Tällöin ajo neuvo on syytä viedä valtuutetun Piaggio/Gilera-huollon tarkastettavaksi. Jäähdytysnestesuositus: ( s. 35) nrg2004sisus9_lap.indd kuva 2 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ Moottori on varustettu nestejääh dy tyksellä. Järjestelmässä kiertää n. 0,9 L pai- 18 JÄÄHDYTYSNESTEEN TARKASTUS Jäähdytysnesteen määrä tulee tarkastaa vähintään km välein, ja moottorin tulee tällöin olla kylmä. Kun ajoneuvo on jalallaan, tasaisella nrg2004sisus9_lap.indd 18 07/21/04, 11:16 AM

21 JARRUNESTE 3.6 ÄLÄ TÄYTÄ JÄÄHD YTYS- NES TETTÄ YLI "MAX"-MER- KIN, SILLÄ TÄLLÖIN SITÄ SAAT TAA VALUA POIS AJON AIKANA. KÄYTÄ AINOASTAAN SUOSITELLUN TYYPPISTÄ JÄÄHDYTYSNESTETTÄ. PALOVAMMOJEN VAARA! ÄLÄ KOSKAAN AVAA PAISUNTASÄILIÖN KORKKIA, KUN MOOTTORI ON KUUMA. JARRUNESTE Jarrunestesäiliöt on varustettu tarkastusikkunoilla A (kuva 3), jotka sijaitsevat ohjaustangon katteessa olevan aukon takana. Määrä tarkastetaan kun ohjaustanko on suorassa. Kun ikkuna on täynnä nestettä, määrä on yli minimin. kuva 3 kuva 4 kuva 5 ajoneuvo valtuutettuun Piaggio/Gilera- B (kuva 5). Lisää säiliöön suositellun tyyppistä jarrunestettä. Kiinnitä kansi ja ruuvit. Huomioi myös, että jarrunesteen määrä säiliössä laskee, kun jarrupalat kuluvat, joten niiden kunto tulee aina tarkastaa ennen kuin jarrunestettä lisätään. KÄYTÄ AINOASTAAN DOT 4-STANDARDIN MUKAISTA JARRUNESTETTÄ. PYYHI YLI VALUNUT JARRU- NESTE VÄLITTÖMÄSTI POIS, ERITYISESTI MAALATUILTA PINNOILTA. MIKÄLI JARRU PII RIIN KERÄÄN TYY KOS TE UTTA, JARRU- TEHO SAATTAA HEIKENTYÄ. Mikäli ikkunasta näkyy vähänkin ilmaa, määrä on minimissä, ja jarrunestettä tulee lisätä. Mikäli ikkunassa ei näy nestettä, määrä on alle minimin. Mikäli nestetaso putoaa alle minimin, vie huoltoon, jossa järjes telmä tarkastetaan, sekä tarvittaessa ilma taan. Lisätäksesi nestettä, irroita mittariston katteen 2 ruuvia (kuva 4) ja jarruneste säiliön kannen C kiinnitysruuvit NORMAALIOLOSUHTEISSA JARRUNESTE TULISI VAIHTAA KAHDEN VUODEN VÄLEIN. ÄLÄ KÄYTÄ NESTETTÄ AVATUSTA TAI VANHASTA PAKKAUKSESTA. PIAGGIO NRG PUREJET /20/04, 3:02 PM

22 3 HUOLLOT AKKU JA SULAKKEET 3.7 PITKÄÄN POISSA KÄYTÖSTÄ Mikäli ajoneuvo on poissa käytöstä, täytyy akku kuitenkin ladata noin 2 kuukauden välein. Käytä moottoripyörän ja mopon akuille tarkoitettua akkulaturia, jonka latausteho on akulle sopiva (n. 1/10 sen tehosta). Latausaika max. 10h. AKKU SISÄLTÄÄ YMPÄRIS- TÖLLE HAITALLISIA MYRK KYJÄ. KÄYTETYT AKUT TULEE HÄVITTÄÄ MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI. MIKÄLI EPÄSELVYYKSIÄ ILMENEE, OTA YHTEYTTÄ VALTUU- TETTUUN PIAGGIO/GILERA- HUOLTOON. kuva 1 kuva 2 AKKU Akku sijaitsee satulan alla. Avaa satula ja poista suojakansi irroittamalla kiinnitysruuvit, ja sitten akun navat. Akun napoja Akku tulee varastoida puhtaana ja täyteen ladattuna, ja paikan tulee olla kuiva ja hyvin tuuletettu. On myös suositeltavaa noin kerran kuu kaudessa käynnistää moottori hyvin tuu letetussa tilassa, ja antaa sen käydä hie man tyhjäkäynnin yläpuolella min ajan. Tämä on hyväksi moottorille sekä myös akulle. Katso myös muut säilytykseen liittyvät ohjeet tämän käsi kirjan kappaleessa (4.6.) SÄHKÖJÄR JESTELMÄN VAURIOITUMISEN VAARA: ÄLÄ IRROITA AKKUA, KUN MOOTTORI ON KÄYN NISSÄ. AKKUNESTE SISÄLTÄÄ HAPPOA: VÄLTÄ SEN JOUTU MISTA IHOLLE, SILMIIN TAI VAATTEISIIN. MI KÄLI SITÄ JOUTUU IHOLLE TAI VAATTEISIIN, HUUHDO RUNSAALLA VEDELLÄ JA HAKEUDU LÄÄKÄRIIN. ÄLÄ ASETA AJONEUVOA LIIAN KAL- LELLEEN, KOSKA AKKU NES TET- TÄ SAATTAA VUOTAA. ÄLÄ VIE AKKUA AVOTULEN TAI KIPINÄ- VAARAN ALUEELLE: RÄJÄHDYS- TAI PALOVAARA. nrg2004sisus9_lap.indd ei koskaan tule irroittaa moottorin ollessa käynnissä. 20 nrg2004sisus9_lap.indd 20 07/21/04, 11:16 AM

23 AKKU JA SULAKKEET 3.7 nrg2004sisus10_lap.indd SULAKKEET Sähköjärjestelmää suojaa yksi 20 A sulake akun kotelon vieressä (kuva 2), ja kaksi 5 A sulaketta etusäleikön alla (kuva 3). Etusäleikön irroitusohjeet ( ks. 4.1.) Ennen kuin vaihdat palaneen sulakkeen, etsi ja korjaa sen palamisen aiheuttanut vika. Älä KOSKAAN korvaa sulaketta mil lään muun tyyppisellä johtimella; tällainen menettely voi aiheuttaa vakavia vaurioita tai jopa tulipalon. Sulakelista: 20 A Pääsulake; polttoaineen suihkutusjär jestelmä 5 A Valot 5 A Merkkivalot, jarruvalot, vilkut, äänitorvi, kierroslukumittari kuva 3 kuva 4 PIAGGIO NRG PUREJET nrg2004sisus10_lap.indd 21 07/26/04, 1:06 PM

24 4 MITÄ TEHDÄ, JOS......POLTTIMO MENEE RIKKI 4.1 kuva 1 AJOVALOPOLTTIMOIDEN VAIHTO Päästäksesi käsiksi ajovalon polttimoihin, irroita ensin jäähdyttimen etusäleikkö irroitta malla ruuvi "A" (kuva 1), ja sit ten ilmanohjain "B" (kuva 2). Käännä polttimoiden pidikkeitä, ja vedä polttimot pois umpioista. TAKAVILKUN JA TAKAVALON POLTTIMOIDEN VAIHTO Vilkun polttimon vaihto tapahtuu irroittamalla ensin vilkun lasin kiinnitysruuvit (kuva 4), ja irroittamalla sitten polttimo painamalla ja kääntämällä sitä samalla vastapäivään. Takavalon polttimoiden vaihto tapahtuu irroittamalla ensin takavalon lasin kiin nitysruuvit (kuva 4), ja vetä mällä polttimot ulos. JARRUVALON POLTTIMOIDEN VAIHTO Irroita jarruvalon lasin kiinnitysruuvit (kuva 5), ja vedä sitten polttimot irti. ETUVILKUN POLTTIMOIDEN VAIHTO Irroita vilkun lasien kiinnitysruuvit "C" (kuva 3). Polttimo irtoaa, kun painat ja käännät samalla noin 30 vastapäivään. Vedä sitten polttimo irti. 22 kuva 2 kuva 3 kuva 4 kuva /20/04, 3:02 PM

25 ...AJOVALO VAATII SÄÄTÖÄ TAUSTAPEILI VAATII SÄÄTÖÄ 4.3 nrg2004sisus9_lap.indd kuva 6 kuva 7 AJOVALON SÄÄTÖ Ennen kuin säädät ajovaloa, varmista että ajoneuvon rengaspaineet ovat suosituksen mukaiset ( s.16). Aseta lastaamaton ajoneuvo tasai selle alustalle 10 metrin päähän suo rasta seinästä tai muusta pinnasta, josta näet valo keilan (ks. kuva 6). Tee sei n ään vaa ka suora mer kintä cm korkeu delle. Varmista, että ajovalo osoittaa koh ti suoraan seinään. Käynnistä moottori ja kytke lyhyt ajovalo päälle. Kirkkaasti valaistun alueen ei tulisi jat kua seinään merkitsemäsi viivan ylä puo lelle. Valokeilan säätö tapahtuu kään tä mällä edessä sijaitsevaa sää tö ruuvia (kuva 7). kuva 8 TAUSTAPEILIN SÄÄTÖ Säätääksesi varren asentoa, nosta varren kumisuojus, ja löysää sen alla sijaitsevaa 13 mm mutteria A (kuva 8). Käännä varsi haluttuun asentoon, ja kiristä mutteri uudelleen. PIAGGIO NRG PUREJET nrg2004sisus9_lap.indd 23 07/21/04, 11:17 AM

26 4 MITÄ TEHDÄ, JOS......RENGAS PUHKEAA 4.4 RENKAAT Tämä ajoneuvo on varustettu sisäkumittomilla eli ns. tubeless - renkailla, jotka yleensä tyhjenevät hitaasti, mikäli niihin MIKÄLI KÄYTÄT REN KAAN PAIK KAUS SARJAA, NOU DATA PAKKAUKSESSA OLE VIA OHJEITA. kuva 1 tulee pienikokoinen reikä. Tämä parantaa liiken neturvalli suutta. Pienikokoisen reiän voi paikata käyttä mällä erityistä tarkoitukseen valmis tet tua paikkaussprayta. Noudata pak kauksessa annettuja ohjeita. Paikkauk sen jälkeen, vie kuitenkin ajo neuvo mahdollisimman pian valtuutet tuun RENKAANVAIHDON JÄLKEEN VANNE JA RENGAS TULEE TASAPAINOTTAA. AJAMINEN VÄÄRILLÄ ILMANPAI- NEILLA, TAI TASAPAI NOTTA MAT- TO MILLA RENKAILLA VOI OLLA VAARALLISTA. Piaggio/Gilera-huoltoon tarkas tusta ja mahdollista renkaan vaihtoa varten /20/04, 3:02 PM

27 4 MITÄ TEHDÄ, JOS......JARRUT VAATIVAT SÄÄTÖÄ 4.5 nrg2004sisus9_lap.indd kuva 2 kuva 3 ETU- JA TAKALEVYJARRU Tarkasta jarrupalojen kunto säännöl lisesti, vähin tään 5.000km välein. Levyn ja palojen kuluminen kompen soi tuu automaattisesti, jolloin se ei vai kuta suoraan jarrutehoon. Levyjarrua ei tästä syystä tarvitse säätää. Pehmeä tuntuma jarrukahvassa, tai heikentynyt jarrutusteho saattaa tar koittaa, että järjestelmään on päässyt ilmaa, tai että siinä on muuta vikaa. Mikäli edellämainittuja ongelmia ilmenee, vie ajoneuvo valtuutettuun Piaggio/ Gilera-huoltoon tarkastusta varten. Muista tällöinkin jarrujen ensiarvoinen merkitys liikenneturvallisuudelle. TARKASTA JARRUPALOJEN KUNTO SÄÄNNÖL LI SESTI, VÄHIN TÄÄN 5.000KM VÄLEIN. MIKÄLI YHDEN TAI MOLEM- PIEN PALOJEN PAK SUUS ALITTAA 1,5 MM, TULEE MOLEMMAT PALAT VAIHTAA SAMANAIKAISESTI. SUOSITTELEMME VAIH TO TYÖN TEET- TÄ MISTÄ VAL TUU TE TUSSA PIAGGIO/ GILERA-HUOL LOSSA. KUN UUDET PALAT ON VAIHDETTU, PAINELE JARRUKAHVAA USEITA KERTOJA ENNEN KUIN LÄHDET AJAMAAN, JOTTA PALAT ASETTUVAT LEVYÄ VAS TEN, JA JARRUTEHO PALAU TUU. HUOMIOI MYÖS ENNEN AJOON LÄHTÖÄ, ETTÄ PALOJEN VAIHDON JÄLKEEN KESTÄÄ JONKIN AIKAA, KUNNES UUDET JARRU PALAT SAA- VUT TAVAT TÄYDEN JARRUTUS TE HON. JARRUN TOIMINNAN TULEE ALKAA, KUN JARRU KAHVAA ON PURIS TETTU N. 1/3 SEN LIIKEMATKASTA. PIAGGIO NRG PUREJET nrg2004sisus9_lap.indd 25 07/21/04, 11:17 AM

28 4 MITÄ TEHDÄ, JOS......AJONEUVO ON POISSA KÄYTÖSTÄ 4.6 SÄILYTYSVALMISTELUT Pese ajoneuvo huolellisesti. Irroita sytytystulppa, ja kaada sylinte riin hieman moottoriöljyä. Pyöritä moottoria 3-4 kierrosta, ja aseta syty tystulppa paikalleen. Tyhjennä polttoainejärjestelmä, ja levitä suo jarasvaa maalaamattomille 26 metalli osille (ei jarrulevyihin!) Aseta ajo neuvo keskijalan varaan tai puiselle telineelle siten, että jousitus painuu mahdollisimman vähän. Akun suhteen, seuraa menettelyä tämän käsikirjan kohdassa 3.7. Peitä ajoneuvo suojapeitteellä /20/04, 3:02 PM

29 ...AJONEUVO TÄYTYY PUHDISTAA 4.7 AJONEUVON PUHDISTAMINEN Irroittaaksesi mutaa ja likaa maalatuista osista, käytä vesiletkua. Voit pestä katteet autopesusienellä, runsaalla vedellä ÄLÄ KÄYTÄ VAHVOJA PUH DISTUS AINEITA MAA LAT- TUJEN MUOVIOSIEN PUHDIS- TAMISEEN. PUHDISTUSAINEET SAAS- TUT TAVAT VESISTÖJÄ JA MAA PERÄÄ. KUNNIOITA YMPÄRISTÖÄ (RAJOITA KÄYTTÄ- MÄSI PUHDISTUSAINEEN MÄÄRÄÄ). ja autopesuaineella (2-4% liuos). Vältä veden joutumista pakoputken sisään, sekä ilmansuodattimen imuaukkoon. Huuhtele runsaalla vedellä, ja kuivaa sää miskällä. Puhdista moottori tarkoituk seen soveltuvalla moottorin pe su aineella. Pese ja kuivaa ajoneuvo kunnolla, ennen kuin levität vahaa. KUN KÄYTÄT PAINEPESURIA: KÄYTÄ VAIN KARTION- MUOTOISTA SUIHKUA. PIDÄ SUUTIN VÄHINTÄÄN 60CM ETÄISYYDELLÄ AJONEUVOSTA. ÄLÄ KÄYTÄ YLI 40 C-ASTEISTA VETTÄ. ÄLÄ SUUNTAA SUIHKUA SUO- RAAN MOOTTORIIN, SÄHKÖKAA- PELEIHIN, TUULETTIMEEN, VAIH TEIS TON KOTELOON, TAI PYÖ- RÄN LAAKEREIHIN. ÄLÄ PESE SKOOTTERIA SUORASSA AURINGON- PAISTEESSA. LIUOTINAINEET KUIVUVAT ENNEN KUIN NE HUUH- DEL LAAN, JA TÄMÄ SAATTAA VAU RIOITTAA MAALIPINTOJA. ÄLÄ KÄYTÄ BENSIINIÄ MAALAT TUJEN OSIEN PUHDISTAMISEEN, SILLÄ TÄMÄ VOI VAHINGOITTAA VIIMEIS- TELTYJÄ PINTOJA. PIAGGIO NRG PUREJET /20/04, 3:02 PM

30 4 MITÄ TEHDÄ, JOS......AJONEUVOON TULEE VIKAA 4.8 Korkealaatuiset materiaalit ja valmistus- dista elek trodit bensiinillä ja teräs har- MOOTTORI SAMMUU KESKEN AJON prosessit, sekä ajoneuvon asianmukai- jalla. Tarkasta elektrodin kärkiväli Mahdollisia syitä: nen käyttö ja ajallaan suoritetut huollot ( s. 30). Tarkasta, ettei keraa misessa Tukos polttoainejärjestelmässä tai takaavat mahdollisimman hyvän luotet- eristeessä ole halkeamia. Mikäli syty- -letkuissa. Tarkasta ja puhdista. ta vuuden. Kuitenkin on mahdollista, että tys tulppa on kunnos sa, ota yhteyttä Sytytystulppa huonokuntoinen. ajoneuvoon tulee joskus vikaa. Seuraa- val tuutettuun Piaggio-huoltoon. Tarkista ja vaihda tarvittaessa. vassa on esitetty erilaisia ongelmata- Sytytystulppa kastunut. Käännä kaasu Syty tys jär jestelmän häiriö. Ota yhte- pauk sia, sekä niiden mahdollisia syitä ja auki, ja koeta käynnistää. Odota muu- yttä val tuu tet tuun Piaggio-huoltoon. kor jaustoimenpiteitä. tama minuutti, ja toista toimenpide. KÄYNNISTÄMINEN ON HANKALAA Mahdollisia syitä: Tarkasta myös sytytystulpan kunto. KORKEA POLTTOAINEEN KULUTUS Mahdollisia syitä: AUTOMAATTIVAIHTEISTON HÄIRIÖ Mahdollisia syitä: Kuluneet variaattorin rullat tai vetohihna. Ota yhteyttä valtuutettuun nrg2004sisus9_lap.indd Bensiini loppu. Täytä polttoainesäiliö. Ilmansuodatin tukossa. Puhdista tai Piaggio-huoltoon. Tukos suodattimessa, suuttimessa tai vaihda suodatin. pumpussa. Puhdista poltto ai nejär jes- Pakoputki tukossa. Puhdista tukos. HEIKKO JARRUTEHO telmä. Ellei tämä auta, ota yhteyttä Mahdollisia syitä: valtuutettuun Piaggio-huoltoon. HEIKKO PURISTUS Kuluneet jarrupalat. Vaihda tilalle Akku tyhjentynyt. Lataa akku. Mahdollisia syitä: uudet. Sytytystulpan kierre vaurioitunut; Öljyä tms. jarrupaloissa tai -levyissä. EPÄSÄÄNNÖLLINEN SYTYTYS sylinterikannen kiinnitys löysällä; Puhdista tai vaihda jarrupalat. Mahdollisia syitä: kuluneet männänrenkaat. Ota yhte- Ilmaa jarrujärjestelmässä. Ota yhteys Sytytystulppa väärä tai viallinen. Puh- yttä valtuutettuun Piaggio-huoltoon. valtuu tet tuun Piaggio-huoltoon. 28 nrg2004sisus9_lap.indd 28 07/21/04, 11:17 AM

GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja

GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja runner04kansi_2.indd 3 06/17/04, 4:46 PM Maahantuoja: SUMEKO OY Kytömaantie 14, 04200 KERAVA Puh. (09) 502 812 fax (09) 2587 7922 Sähköposti: etunimi.sukunimi@sgn.fi

Lisätiedot

Vespa LX 50 4T 4V / S50 4T 4V

Vespa LX 50 4T 4V / S50 4T 4V SUMEKO SUMEKO OY OY Vespa LX 50 4T 4V / S50 4T 4V Kä yttt öohjekirja Henkilötiedot Nimi Osoite Puh.nro Vakuutusyhtiö Vakuutuksen numero Lähin Vespa-myyjä Nimi Osoite Puh.nro Huolto Puh.nro Skootterisi

Lisätiedot

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie Vespa haluaa kiittää sinua tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman kattavasti. Lue se huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla

Lisätiedot

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy Piaggio Fly 50 4t 4v Käyttöohjekirja SGN Group / SGN Motors Oy PIAGGIO HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA!

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA! ESIPUHE Kiitos että valitsitte yrityksemme valmistaman ajoneuvon. Olemme varmoja, että valintasi oli oikea. Ennen ensimmäistä ajoonlähtöä suosittelemme, että luet tämän omistajan käsikirjan huolellisesti

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SUMEKO OY. DERBI Mulhacen 125 Käyttöohjekirja

SUMEKO OY. DERBI Mulhacen 125 Käyttöohjekirja SUMEKO OY DERBI Mulhacen 125 Käyttöohjekirja Henkilötiedot Nimi Osoite Puh.nro akuutusyhtiö akuutuksen numero Lähin Derbi-myyjä Nimi Osoite Puh.nro Huolto Puh.nro Moottoripyöräsi tunnistustiedot Merkki/malli

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA

KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA ECHO GT-2150 GT-2150SI VAROITUS VAARA LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE TARKASTI LÄPI ENNEN KUIN ALOITAT TRIMMERIN/TRIMMAUSSAHAN KÄYTÖN. TURVAMÄÄRÄYKSIÄ ON EHDOTTOMASTI NOUDATETTA- VA!

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. DRAC AllRoad Enduro RS Supermoto RS Supermoto Pro

Käyttöohjekirja. DRAC AllRoad Enduro RS Supermoto RS Supermoto Pro Käyttöohjekirja DRAC AllRoad Enduro RS Supermoto RS Supermoto Pro Haluamme kiittää yhtiötämme kohtaan osoittamastasi luottamuksesta ja onnitella ajoneuvon valinnasta. DRAC Enduro RS, Supermoto RS Supermoto

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING 2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING OMISTAJAN KÄSIKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 TAKUUEHDOT 3 TURVALLISUUSOHJEET 4-5 VAROITUSTARRAT 6-15 TAKUUKORTIN TÄYTTÖ 16 AJONEUVON VALMISTE-/MALLINUMEROT

Lisätiedot

JUNIORI CROSSIPYÖRÄ 70cc

JUNIORI CROSSIPYÖRÄ 70cc Ei tieliikennekäyttöön! KÄYTTÖOHJE JUNIORI CROSSIPYÖRÄ 70cc DAR0929 Käännös alkuperäisohjeista Översättning av originalanvisningarna JOHDANTO Kiitos päätöksestäsi hankkia yhtiömme valmistaman moottoripyörän.

Lisätiedot

ORION A36A50M KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

ORION A36A50M KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA ORION A36A50M KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Johdanto.... 2 Valmistenumero... 2 Rakenne..... 3 Tekniset tiedot.... 4 Mittaristo.... 6 Ohjaustangon hallintalaitteet......... 7 Polttoainesäiliö....

Lisätiedot

Omistajan käsikirja 2013. Hard-Ball Cross Country Cross Country Touring Cross Roads Classic

Omistajan käsikirja 2013. Hard-Ball Cross Country Cross Country Touring Cross Roads Classic Omistajan käsikirja 2013 Hard-Ball Cross Country Cross Country Touring Cross Roads Classic SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 ESIPUHE JA TAKUUEHDOT 3 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT 4 TURVALLISUUS Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

JC 50 Q-7 OMISTAJAN KÄSIKIRJA

JC 50 Q-7 OMISTAJAN KÄSIKIRJA JC 50 Q-7 OMISTAJAN KÄSIKIRJA ONNEKSI OLKOON HIENOSTA VALINNASTASI Olet nyt hyvin suunnitellun ja laadukkaasti valmistetun JINCHENG:n omistaja. Jotta voisit nauttia parhaiten uudesta mopostasi, lue tämä

Lisätiedot

ATV. 400 2x4 400 4x4. Käyttöohje SUMEKO OY

ATV. 400 2x4 400 4x4. Käyttöohje SUMEKO OY ATV Käyttöohje 400 2x4 400 4x4 SUMEKO OY Maastoajoneuvolla (ATV) ajaminen voi olla vaarallista. Törmäys tai kaatuminen voi tapahtua nopeasti, myös normaalissa ajossa, käännöksissä ja rinteillä ajettaessa

Lisätiedot

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2311 M FR 2312 MA Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus yleisillä

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

MOTORHISPANIA, kiittää Sinua kun olet valinnut pyöräksesi Furian.

MOTORHISPANIA, kiittää Sinua kun olet valinnut pyöräksesi Furian. Käyttöohjekirja (FI) MOTORHISPANIA, kiittää Sinua kun olet valinnut pyöräksesi Furian. Furia on suunniteltu ja valmistettu käyttäen hyväksi viimeisintä teknologiaa, tarjotakseen Sinulle huvia ja ajamisen

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi

Johdanto. Sisältö. Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Form No. 3373-714 Rev A Käyttöopas Johdanto Tämä lumilinko on tarkoitettu

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Käyttöopas. tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

Johdanto. Sisältö. Käyttöopas. tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään. STOP Form No. 3369-565 Rev B Power Max Heavy Duty 926/928/1028 OXE -lumilinko Mallinro: 38820 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38822 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38824 Sarjanro:

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 ESIPUHE 3 TAKUUEHDOT 4 TAKUUKORTIN TÄYTTÖOHJE 5 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT 6 TURVALLISUUS - Esipuhe 7 - Ajoneuvon

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot