GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja"

Transkriptio

1 GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja runner04kansi_2.indd 3 06/17/04, 4:46 PM

2 Maahantuoja: SUMEKO OY Kytömaantie 14, KERAVA Puh. (09) fax (09) Sähköposti: GILERA tekee jatkuvaa kehitystyötä. Varaamme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Tulostus: Edita Prima Oy 2004 Käännöksen tarkastus / kannen suunnittelu: Pekka Niinivaara runner04kansi_2.indd 2 06/17/04, 4:46 PM

3 ONNITTELUT! Olette tehneet erinomaisen valinnan hankkiessanne Gilera Runnerin. Ennen kuin lähdette matkaan, lukekaa tämä käyttöopas huolella. Löydätte käyttöoppaasta kaiken tarpeellisen oppiaksenne tuntemaan ajoneuvon ja käyttämään sitä oikein. Kun käytte läpi käsikirjassa kuvatut ominaisuudet sekä tekniset tiedot, saatte paremman käsityksen uudesta ajoneuvostanne, ja pohjan pitkään kestävälle ajamisen nautinnolle! GILERA RUNNER PUREJET 50 1

4 GILERA RUNNER KÄSIKIRJA Tässä käsikirjassa annetut ohjeet on suunniteltu antamaan selkeät ja yksinkertaiset ohjeet uuden ajoneuvon kastuksia varten. Löydät myös ohjeet sellaisiin huoltotöihin, jotka on mahdol lista suorittaa omatoimisesti. syystä suorittaa ainoastaan Piaggio/ Gilera-kaup piaiden tai valtuutettujen huolto kor jaamoiden toimesta. käyttöä varten. Käsikirja sisältää myös Kaikki sellaiset toimenpiteet, joita ei Harmaalla korostetuilla alueilla on tär- ohjeita Piaggio/Gilera-kauppiaiden ja kirjassa ole erikseen kuvattu, vaativat keää ajoneuvon käyttöön tai liikennetur- valtuu tettujen huoltokorjaamoiden suo- erikoistyökalujen käyttöä tai erityistä vallisuuteen liittyvää lisätietoa; lue myös rittamia huoltotöitä ja määräaikaisia tar- teknistä osaamista, ja ne tulisi siitä nämä tiedot huolellisesti. 2 Tämän käsikirjan tiedot tekstit, kuvat tai piirrokset eivät ole sitovia. Piaggio-yhtymä varaa oikeu den tehdä kehitystyön vaatimia muutoksia tuotteisiinsa ilman ennakkoilmoitusta. Oleellisten tai mer kit tävien mallimuutosten yhteydessä myös käsikirjan aineisto päivitetään. Tämä käsikirja sisältää kaikki malliversiot, joten siinä saattaa esiintyä tietoja, jotka eivät koske Suomen malliversiota. Lisätietoa malli ver si oista saat tarvittaessa Piaggio/Gilera-kauppiaaltasi. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä julkaisua tai mitään tämän julkaisun osaa ei saa uudelleenjulkaista ilman kirjallista lupaa. Piaggio & C. S.p.A. After Sales Service, Viale R. Piaggio, PONTEDERA (Pi), ITALY

5 SYMBOLIT AJONEUVON ASIANMUKAISTA KÄYTTÖÄ VARTEN Tällä sivulla olevat symbolit ovat tärkeitä. Ne osoittavat sellaisia kohtia käsikirjassa, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Nopean havaitsemisen takaamiseksi käytössä on kolme erilaista symbolia. HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS Varoitus Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä seuraa vakava hen kilövahinkojen riski. YMPÄRISTÖN HUOMIOINTI Tällä symbolilla merkityt kohdat osoitta vat ajoneuvon oikean käyttötavan ympäristön hyvinvoinnin huomioiden. AJONEUVON TURVALLISUUS Varoitus Näiden ohjeiden noudattamatta jät tämisestä seuraa ajoneuvon vaurioitu misen riski, sekä tietyissä tapauksissa myös takuun raukeaminen. GILERA RUNNER PUREJET 50 3

6 SISÄLLYSLUETTELO 1 RUNNER MITTARISTO... HALLINTALAITTEET... AVAIMET... TUNNISTETIEDOT... 2 KÄYTTÖ AJOONLÄHTÖTARKASTUKSET / TANKKAAMINEN... SISÄÄNAJO... ILMANOHJAIMET... MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN... AJOTURVALLISUUS... 3 HUOLLOT PERÄÖLJY... RENKAAT... SYTYTYSTULPPA... ILMANSUODATIN... JÄÄHDYTYSNESTE... JARRUNESTE... AKKU JA SULAKKEET

7 SISÄLLYSLUETTELO 4 MITÄ TEHDÄ, JOS......POLTTIMO MENEE RIKKI...AJOVALO VAATII SÄÄTÖÄ TAUSTAPEILI VAATII SÄÄTÖÄ......RENGAS PUHKEAA......JARRUT VAATIVAT SÄÄTÖÄ......AJONEUVO ON POISSA KÄYTÖSTÄ......AJONEUVO TÄYTYY PUHDISTAA......AJONEUVOON TULEE VIKAA... 5 TEKNISET TIEDOT MITAT... TEKNISET TIEDOT... 6 VARAOSAT JA LISÄVARUSTEET VARAOSAT JA LISÄVARUSTEET HUOLTO-OHJELMA MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT SUOSITELTAVAT TUOTTEET TAKUUEHDOT / SUORITETUT HUOLLOT... KÄSIKIRJAN LOPUSSA GILERA RUNNER PUREJET 50 5

8 1 RUNNER MITTARISTO JA HALLINTALAITTEET kuva 1 (*) Polttoaineensuihkutuksen ohjausyksikkö ohjaa merkkivaloa. Valon toiminta tarkastetaan, kun moottori on käynnissä: Valo pois päältä: OK Valo päällä: Ota yhteys valtuutettuun Piaggio/ Gilera-huoltoon Valo päällä, valo vilkkuu: Pysäytä moottori. Odota muutama minuutti ennen käynnistämistä. Ota yhteys val tuutettuun Piaggio/Gile rahuol toon. A = Nopeusmittari I = Ajovalon merkkivalo S = Polttoainejärjestelmän varoitus- B = Matkamittari L = (Ei käytössä) valo (*) C = Polttoainemittari M = Vilkun valitsin T = Lähivalon / kaukovalon valitsin D = Jäähdytysnesteen lämpömittari N = Äänitorven painike U = Osamatkamittari E = Vilkun merkkivalo O = Käynnistyspainike V = Osamatkamittarin nollauspainike F = Tuorevoiteluöljyn varoitusvalo P = Kaasukahva Z = Merkkivalo G = Kaukovalon merkkivalo Q = Etujarrukahva H = Polttoaineen varoitusvalo R = Takajarrukahva 6

9 MITTARISTO 1.1 HALLINTALAITTEET 1.2 VIRTALUKKO A (KUVA 2) VILKUN VALITSIN B (KUVA 3) Virtalukossa on 3 eri asentoa: Käännä katkaisinta vasemmalle tai LOCK = Virta pois, ohjauslukko päällä, oikealle kytkeäksesi vilkun päälle. avaimen voi poistaa. Katkaisin palautuu automaattisesti kes- OFF = Virta pois, ohjauslukko pois kiasentoonsa, mutta vilkku jää päälle. päältä, avaimen voi poistaa. Paina katkaisin sisään kytkeäksesi vilkun kuva 2 ON = Virta päällä, ohjauslukko pois päältä, avainta ei voi poistaa. pois päältä. AJOVALON VALITSIN F (KUVA 3) OHJAUSLUKON KYTKEMINEN Käännä ohjaustanko kokonaan vasemmalle. Käännä tämänjälkeen avain LOCK - asentoon ja poista avain. Ohjauslukon avaaminen tapahtuu aset- 1 = Lyhyt ajovalo 2 = Kaukovalo ÄÄNITORVI C (KUVA 3) kuva 3 ta malla avain virtalukkoon ja kään tä mällä se asentoon OFF. KÄYNNISTYSPAINIKE E (KUVA 4) ÄLÄ KÄÄNNÄ AVAINTA ASEN TOON "LOCK" TAI "OFF", KUN AJAT. kuva 4 GILERA RUNNER PUREJET 50 7

10 1 RUNNER AVAIMET 1.3 TUNNISTETIEDOT 1.4 AVAIMET RUNGON JA MOOTTORIN Ajoneuvon mukana toimitetaan yksi VALMISTENUMEROT avain ja sen kopio virtalukon ja satulalu- Valmistenumero koostuu koodista, jossa kon käyttöä varten. on kirjaimia ja numeroita ja sitä seuraa- Avainten mukana seuraa levy (kuva 1), vasta numerosarjasta, joka on työstetty kuva 1 jossa on tunnistenumero. Tätä tunnistenumeroa käytetään uusien avaimien run koon (kuva 4) ja moottoriin (kuva 5). Valmistenumeroita tarvitaan mm. tilaamiseen. mikäli tilaat varaosia ajoneuvoon. Varmista, että rungon ja moottorin val- kuva 2 SATULAN AVAAMINEN Laita avain satulan lukkoon A (kuva 2), käännä avainta vastapäivään, ja nosta satulaa ylöspäin. Satulan alla sijaitsee kypärän säilytystila. Aseta kypärä säilytystilaan, kuten kuvassa (kuva 3). miste numerot täsmäävät ajoneuvon viral lisissa dokumenteissa ilmoi tettuihin. VALMISTENU ME ROI DEN MUUTTAMINEN TAI POIS TA MINEN ON VAKAVA RIKOS, JOKA SAATTAA JOH TAA AJO NEUVON MENETTÄMISEEN, TAI MUIHIN RANGAISTUKSIIN. HUOMAA SÄILYTÄ VARA-AVAIN JA TUNNIS- TE LEVY TURVALLISUUSSYISTÄ MUUALLA KUIN AJO NEUVOSSA. 8 kuva 3

11 2 KÄYTTÖ AJOONLÄHTÖTARKASTUKSET / TANKKAAMINEN 2.1 TARKASTA ENNEN AJAMISTA: 1. Polttoaineen määrä 2. Tuorevoiteluöljyn määrä 3. Peräöljyn määrä ( s. 15) 4. Rengaspaineet ( s. 16) 5. Valojen ja vilkkujen toiminta 6. Jarrujen toiminta 7. Jarrunestemäärä ( s. 19) 8. Jäähdytysnestemäärä ( s. 18) kuva 4 TANKKAAMINEN Polttoainesäiliön täyttöluukku A (kuva 6) saadaan esille painamalla virtaavainta, kun se on asennossa ON kuva 6 tai OFF. Käytä lyijytöntä, vähintään 95-oktaanista polttoainetta. Mittariston varoitusvalo syttyy, kun polt toaine on vähissä. Täytä säiliö viipymättä. TUOREVOITELUÖLJY Varoitusvalo syttyy, mikäli säiliön öljymäärä laskee alle määritellyn tason. kuva 5 GILERA RUNNER PUREJET 50 Täytä säiliö B (kuva 7) suositellun kuva 7 9

12 2 KÄYTTÖ AJOONLÄHTÖTARKASTUKSET / TANKKAAMINEN 2.1 tyyppisellä öljyllä (tilavuus: ~1.8L). Valon tulee syttyä myös, kun virta kyt ke tään päälle, ja sammua parin sekun nin kuluttua mikäli öljymäärä on riittävä. Ellei näin tapahdu, ota yhteyttä valtuutettuun Piaggio/Gilera-huoltoon. Mikäli tuorevoitelupumppu irroitetaan, tulee järjestelmä ilmata. Tämä tulee suorittaa valtuutetun Piaggio/Gilera-huollon toimesta. Öljysuositukset: ( s. 35) SAMMUTA MOOTTORI AINA ENNEN TANKKAAMISTA. KÄYTÄ AINOASTAAN SUOSITELLUN TYYPPISIÄ BENSIINI- JA ÖLJYTUOTTEITA. TULIPALON VAARA: PIDÄ AVO TULI, PALAVAT SA VUK- KEET YMS. POISSA POLT TOAI- NESÄILIÖN SUULTA. BEN SIINI HÖYRYT OVAT HAITALLISIA HENGI TET TYINÄ. MOOTTORIN KÄYTTÄMINEN LIIAN VÄHÄISELLÄ ÖLJY MÄÄ - RÄLLÄ VOI JOHTAA ERIT- TÄIN VAKAVAAN MOOTTORIVAU- RIOON. ÄLÄ AJA POLTTOAINE SÄI- LI ÖTÄ TYHJÄKSI. MIKÄLI NÄIN KUITENKIN TAPAH- TUU, KÄÄNNÄ VIRTA POIS PÄÄLTÄ JA TANKKAA. MUU ME NET TELY VOI VAHIN GOITTAA POLT TOAI NEPUMP- PUA TAI KATALYSAATTORIA. 10

13 SISÄÄNAJO 2.2 ILMANOHJAIMET 2.3 SISÄÄNAJOVAIHE ON TÄRKEÄ MOOT TORIN ASIANMUKAISEN TOI- MINNAN JA PITKÄN KÄYTTÖIÄN KAN NAL TA. ENSIMMÄISEN 1000KM:N AIKANA, ÄLÄ YLITÄ 80% MAKSIMINO PEU- DESTA, ÄLÄKÄ KÄYTÄ TÄYTTÄ KAASUA. VÄLTÄ MYÖSKIN PIT KIEN MATKOJEN AJAMISTA TASAI SELLA NOPEUDELLA. 1000KM:N JÄLKEEN VOIT VÄHITELLEN LISÄTÄ MOOTTO- RIN KUORMITUSTA MAK SI MINO PEU- TEEN ASTI. kuva 1 ILMANOHJAIMET (KUVA 1) Kylmällä säällä ilmanohjainten A avulla voidaan jäähdyttimeltä tulevaa ilmaa ohjata lämmittämään kuljettajaa. Käännä säädintä B alaspäin avataksesi tuuletus luukun. Käännä säädintä ylöspäin sulke aksesi sen. GILERA RUNNER PUREJET 50 11

14 2 KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN 2.4 päälle kytkeytyvä rikastin, sekä polttoaine hana. Etu- tai takajarrukahvan tulee olla PAKOKAASUT OVAT MYR- KYL LISIÄ. ÄLÄ KÄYNNISTÄ MOOTTORIA SISÄTILOISSA. vedet tynä sisään (jarru päällä), jotta moot tori voi käynnistyä. MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN Aseta ajoneuvo jalalle "E", ja var mista, ettei takarengas kosketa MIKÄLI POLTTOAINESÄILIÖ ON TYHJÄ, EI KÄYNNISTYS- PAINIKETTA TULE KÄYTTÄÄ, EIKÄ VIRTAA KYTKEÄ PÄÄLLE. TÄMÄ VOI VAHINGOITTAA POLTTOAINE- PUMP PUA. kuva 1 maata. Älä käytä kaasua, kun käynnistät. Käännä virta-avain D asentoon "ON" (tuorevoiteluöljyn varoitusva lon tulee syttyä parin sekunnin ajaksi). MIKÄLI POLTTOAINE LOPPUU Täytä polttoainesäiliö. Käännä virta- avain asentoon ON Vedä jarrukahva B tai C sisään, ja 5 sekunnin ajaksi, ja asentoon OFF paina sitten käynnistyspainiketta A. 2 sekunnin ajaksi. Toista menet tely 5 HUOMIOI ENNEN KÄYNNISTÄMISTÄ kertaa. Yritä tämän jälkeen käynnistää Runner on varustettu automaattisella MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN ajo neuvo edellä kuvatun menet telyn variaattorivaihteistolla. Älä käytä kaasua, Sulje kaasu ja käännä virta-avain D avulla. Älä käytä kaasua. kun käynnistät moottorin. Kun moot- asentoon OFF. Avaimen voi poistaa. tori käy, kierroksia lisäämällä ajo neuvo Ellei moottori käynnisty, ota yhteyttä lähtee liikkeelle. kauppiaaseesi tai valtuutettuun Piaggio/ Ajoneuvossa on myös automaattisesti Gilera-huoltoon. 12

15 AJOTURVALLISUUS 2.5 AUTOMAATTINEN VARIAATTORI Välttääksesi ylikuumenemista: Maksimaalista käyttömukavuutta silmällä Rajoita edellä kuvattujen rasittavien pitäen, tämä ajoneuvo on varustettu olosuhteiden kestoa. automaattisella, portaattomasti sääty- Anna moottorin käydä tyhjäkäyntiä vällä vaihteistolla, jossa on keskipakois- muutaman minuutin, antaaksesi kytki- kytkin. Tämä mahdollistaa parhaan melle aikaa jäähtyä. suo ri tuskyvyn yhdistämisen matalaan kulu tukseen, ajettiinpa sitten tasaisella HUOMIOI KATALYSAAT TO- RIN KÄYTÖSSÄ: kuva 2 tai mäkisessä maastossa. Mikäli joudut pysähtymään ylämäkeen esim. liikennevaloihin, jonoon ym., pidä skootteri paikallaan vain jarrujen avulla (moottori tyhjäkäynnillä). Moottorin käyttäminen laitteen paikallaan pitämiseen voi johtaa kytkimen ylikuumenemiseen. Tämä johtuu keskipakois kyt kimen jatkuvasta luistamisesta. Lisäksi kytkin saattaa alkaa luistamaan hyvin jyrkissä ylämäissä tai kun lähdetään liikkeelle ylämäkeen raskaan kuorman kanssa. KATALYSAATTORIIN EI SAA TEHDÄ MUUTOSTÖITÄ, SILLÄ TÄMÄ VOI VAARANTAA MOOT- TORIN JA KATALYSAATTORIN TOIMINNAN. KATALYSAATTORI TULEE AJON AIKANA ERITTÄIN KUUMAKSI, JA SE VOI AIHEUTTAA PALO VAM MOJA. VARMISTA, ETTEI KATA LY SAAT TORI JOUDU KOSKE TUK SIIN MINKÄÄN PALAVAN MATERIAALIN KANSSA. ÄLÄ SAMMUTA MOOTTORIA AJON AIKANA, SILLÄ PALAMA- TONTA POLTTOAINETTA VOI JOUTUA KATALYSAATTORIIN, JA TÄMÄ VOI VAHINGOITTAA SITÄ. kuva 3 GILERA RUNNER PUREJET 50 13

16 2 KÄYTTÖ AJOTURVALLISUUS 2.5 AJA AINA VALPPAASTI, YMPÄ RISTÖÄSI TARK KAIL- LEN, OMIEN KYKYJESI RAJOISSA SEKÄ NOPEUS RA JOI TUK- SIA NOUDATTAEN. ÄLÄ KOSKAAN AJA ALKOHOLIN TAI HUUMEIDEN VAIKUTUKSEN ALAISENA, KOSKA SILLOIN VAARANNAT NIIN ITSESI KUIN MUUTKIN. Ennen liikkeelle lähtöä, pue päällesi sopivan kokoinen, tieliikennekäyttöön hyväksytty kypärä, ja kiinnitä se asianmukaisesti. Vähennä nopeuttasi päällys tä mättömillä tai epätasaisilla pin noilla, ja noudata erityisen suurta varo- molemmille renkaille. Opettele tehokas jarrutustekniikka. Älä nouse skootterin päälle, kun se on keskijalkansa varassa. Ennen kuin lasket skoot terin keskijalalta, var mista, ettei taka rengas pyöri. vaisuutta tällaisissa olo suh teissa. Mikäli ajoneuvoa käytetään hiek- AJOTURVALLISUUS Seuraamalla tässä mainittuja ohjeita voit huomattavasti parantaa ajoturvallisuuttasi tien päällä. Mikäli ajat pitkään vesisateessa käyttämättä jarruja, niiden teho saattaa laskea. Näissä olosuhteissa, käytä aika ajoin jarruja varovasti kai sessa, mutaisessa, suolaisessa tai lumisessa ympäristössä, puhdista jarrulevyt ajoittain miedolla pesuaineella välttääksesi lian ker tymistä niihin, sekä myös jarrupalojen Ajotaitosi ja perusteellinen tietämyksesi kuivattaaksesi niitä ja parantaaksesi ennenaikaista kulumista. ajoneuvostasi ovat ajoturvallisuutesi niiden toimintaa. perusta. Harjoittele liikenteestä vapaalla Älä tee ajoneuvon ominaisuuksiin tai alueella, kunnes hallitset ajoneuvon Ole erityisen varovainen, kun käytät alkuperäisiin rakenteisiin muutok sia, käsit telyn erilaisissa olosuhteissa. Opet- jarruja märällä, päällystämättömällä sillä silloin se ei enää ole alkuperäisen tele myös hallintalaitteiden käyttö siten, tai muuten liukkaalla pinnalla. tyyp pi hyväksynnän mukainen. Nämä että pystyt käyttämään niitä katsomatta muu tokset voivat tehdä ajoneuvosta niihin. Käytä aina molempia jarruja samanai- lait toman, sekä lisäksi erittäin vaaral- kaisesti, jakaaksesi jarruvoiman li sen ajaa. 14

17 3 HUOLLOT PERÄÖLJY 3.1 PERÄÖLJYMÄÄRÄN TARKASTUS Tarkasta peräöljy, kun ajoneuvo on suorassa. Tarkastus tapahtuu mittatikun A (kuva 1) avulla. Mittatikku tulee tarkastusta tehdessä kiertää kokonaan takaisin paikalleen, ja sitten irti. Peräöljyn MOOTTORIN KÄYTTÄMI- NEN VÄÄRÄLLÄ ÖLJYLLÄ, TAI RIIT TÄ MÄTTÖMÄLLÄ MÄÄRÄLLÄ ÖLJYÄ SAATTAA AIHE- UTTAA NOPEAA KULUMISTA, JA JOH TAA VAKAVAAN MOOTTORI- VAU RIOON. kuva 1 kuva 2 määrän tulee olla mitta tikussa alhaalta laskien 2. merkin kohdalla (ks. kuva 3). Kierrä mitta tikku takaisin paikalleen tarkastuksen jälkeen. PERÄÖLJYN VAIHTO Irrota mittatikku A ja tyhjennystulppa B, ja valuta vanha öljy keräysastiaan. Laita tyhjennystulppa takaisin paikalleen, JÄTEÖLJY ON YMPÄRISTÖ- HAITTA. SUOSITTELEMME ÖLJYNVAIHTOJEN TEET TÄ- MISTÄ VALTUUTETUSSA PIAGGIO/ GILERA-HUOLLOSSA, SILLÄ NE ON VARUSTETTU KÄSITTELEMÄÄN JÄTE- ÖLJYÄ MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI, YMPÄRISTÖÄ VAHINGOITTA MATTA. ja täytä suositellun tyyppisellä öljyllä. Peräöljytilavuus: ( s. 30) Öljysuositus: ( s. 35) kuva 3 GILERA RUNNER PUREJET 50 15

18 3 HUOLLOT RENKAAT 3.2 kuva 1 RENKAIDEN KUNTO Tarkasta renkaiden ilmanpaine säännöllisin väliajoin. Renkaissa on kulumisen ilmaisevat merkit (kuva 1). Renkaat tulee vaih taa, kun kulumismerkit ovat saavutta neet renkaan kuviopinnan. Tarkasta myös, ettei renkaiden kulutuspinnalla tai sivuissa ole viiltoja, ja ettei rengas ole kulunut epätasaisesti. Renkaat tulee vaihdattaa huolto kor jaamossa, jolla on työhön sopivat välineet. RENGASPAINEET EDESSÄ: 1.6 BAR TAKANA: 1.8 BAR VÄÄRÄ RENGASPAINE AIHEUTTAA RENKAAN ENNENAIKAISTA KULUMISTA JA TEKEE LAITTEESTA EPÄVAKAAN JA MAHDOLLISESTI VAARALLISEN. HUOMIOI MYÖS KULUTUSPINNAN LAIN MUKAINEN MINIMISYVYYS. Tarkasta rengaspaineet ainoastaan silloin, kun renkaat ovat kylmät. 16

19 SYTYTYSTULPPA 3.3 ILMANSUODATIN 3.4 kuva 2 kuva 3 SYTYTYSTULPPA Irroita huoltoluukun kansi (kuva 2), ja vedä sitten sytytystulpan johto irti. Aseta sytytystulpan avain paikoilleen, kuten kuvassa 3, ja kierrä sytytystulppa irti. Asentaessasi sytytystulpan takaisin, kierrä se käsin kierteelle, ja suorita vasta lopullinen kiristys työkalun avulla. Asentaessasi huoltoluukun paikalleen, varmista, että sen kiinnitystapit tulevat asianmukaisesti paikoilleen. IRROITA SYTYTYSTULPPA VAIN, KUN MOOTTORI ON KYLMÄ. VÄÄRÄN TYYPPISEN, TAI VÄÄRÄN LÄM PÖ AR VON OMAA- VAN SYTY TYS TULPAN KÄYT TÄ MI NEN SAATTAA JOHTAA VAKA VAAN MOOTTORI VAURIOON. SYTYT YSTULPPA TULEE VAIHTAA HUOLTO-OHJELMASSA MAINITUIN VÄLEIN. ILMANSUODATIN Irroita ilmansuodatinkotelon kansi (kuva 4), poistamalla 6 kiinnitysruuvia, ja irroita ilmansuodatinelementti. Pese elementti vedellä ja miedolla puhdistusaineella, ja kuivaa paineilmalla. Kyllästä suodatinelementti ilmansuoda tinöljyllä, ja purista ylimääräinen öljy pois. Anna elementin kuivua, ja asenna se sit ten takaisin. Ohivuotojen estämi seksi, varmista, että kotelo ja elementti on asennettu tiiviisti paikalleen. Sytytystulpan tyyppi: ( s. 30) Elektrodin kärkiväli: ( s. 30) Ilmansuodatinöljy: ( s. 35) kuva 4 GILERA RUNNER PUREJET 50 17

20 3 HUOLLOT JÄÄHDYTYSNESTE 3.5 kuva 1 kuva 2 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ Moottori on varustettu nestejääh dy tyksellä. Järjestelmässä kiertää n. 0,9 L 18 paineistettua jäähdytysnestettä, joka koos tuu 50%/50%-seoksesta tislattua vettä ja glykolipohjaista jäätymisen estoai netta. Seos sisältää myös ruostumisen esto ainetta. Moottorin asianmukaisen toiminnan takaami seksi, tulisi nesteen lämpötilan pysyä välillä 60 C 105 C. Mittaristossa sijait seva nesteen lämpö mit tari ei saisi missään olosuhteissa nousta punaiselle alueelle. Mikäli näin kuitenkin tapahtuu, sammuta moottori, ja tarkasta jäähdytysnesteen määrä (moottorin tulee olla kylmä, kun tarkastus suoritetaan!) Mikäli nesteen määrä on sallitulla tasolla, ota yhteyttä valtuutettuun Piaggio/Gilera-huoltoon. JÄÄHDYTYSNESTEEN TARKASTUS Jäähdytysnesteen määrä tulee tarkastaa vähintään km välein, ja moottorin tulee tällöin olla kylmä. Kun ajoneuvo on jalallaan, tasaisella alustalla, irroita etukatteen suoja, jolloin näet jäähdyttimen paisuntasäiliössä olevat MIN ja MAX-merkinnät. Nestemää rän tulee olla näiden merkintöjen välissä. Mikäli määrä on lähellä minimitasoa, avaa paisuntasäiliön korkki A (kuva 1) ja lisää suositellun tyyppistä nestettä. Tarkkaile jäähdytysnesteen määrää sään nöllisesti. Sen tulisi kaikissa olosuhteissa pysyä minimi- ja maksimimerkkien välissä. Mikäli jäähdytysnestettä jou dutaan lisäämään usein, se saattaa tarkoittaa vuotoa järjestelmässä. Tällöin ajo neuvo on syytä viedä valtuutetun Piaggio/Gilera-huollon tarkastettavaksi. Jäähdytysjärjestelmän neste tulee uusia 2 vuoden välein. Tämä toimenpide tulee suorittaa vain valtuutetun Piaggio/ Gilera-huollon toimesta. Jäähdytysnestesuositus: ( s. 35)

21 JARRUNESTE 3.6 ÄLÄ TÄYTÄ JÄÄHD YTYS- NES TETTÄ YLI "MAX"-MER- KIN, SILLÄ TÄLLÖIN SITÄ SAAT TAA VALUA POIS AJON AIKANA. KÄYTÄ AINOASTAAN SUOSITELLUN TYYPPISTÄ JÄÄHDYTYSNESTETTÄ. Lisätäksesi nestettä, irroita ruuvit B (kuva 4) ja jarrunestesäiliön kansi C. Lisää säiliöön suositellun tyyppistä jarrunestettä. Kiinnitä kansi ja ruuvit. Huomioi myös, että jarrunesteen määrä PALOVAMMOJEN VAARA! ÄLÄ KOSKAAN AVAA PAISUNTASÄILIÖN KORKKIA, KUN MOOTTORI ON KUUMA. JARRUNESTE Jarrunestesäiliöt on varustettu tarkastusikkunoilla A (kuva 3), jotka sijaitsevat ohjaustangon katteessa olevan aukon takana. Määrä tarkastetaan kun ohjaustanko on suorassa. Kun ikkuna on kuva 3 kuva 4 Jarrunestetaso saattaa normaalisti laskea jarrupalojen kulumisen seurauk- säiliössä laskee, kun jarrupalat kuluvat, joten niiden kunto tulee aina tarkastaa ennen kuin jarrunestettä lisätään. KÄYTÄ AINOASTAAN DOT 4-STANDARDIN MUKAISTA JARRUNESTETTÄ. PYYHI YLI VALUNUT JARRU- NESTE VÄLITTÖMÄSTI POIS, ERITYISESTI MAALATUILTA PINNOILTA. MIKÄLI JARRU PII RIIN KERÄÄN TYY KOS TE UTTA, JARRU- TEHO SAATTAA HEIKENTYÄ. täynnä nestettä, määrä on yli minimin. Mikäli ikkunasta näkyy vähänkin ilmaa, määrä on minimissä, ja jarrunestettä tulee lisätä. Mikäli ikkunassa ei näy nestettä, määrä on alle minimin. sena. Mikäli nestetaso putoaa alle minimin, vie ajoneuvo valtuutettuun Piaggio/Gilera-huoltoon, jossa järjestelmä tarkastetaan, sekä tarvittaessa ilma taan. NORMAALIOLOSUHTEISSA JARRUNESTE TULISI VAIHTAA KAHDEN VUODEN VÄLEIN. ÄLÄ KÄYTÄ NESTETTÄ AVATUSTA TAI VANHASTA PAKKAUKSESTA. GILERA RUNNER PUREJET 50 19

22 3 HUOLLOT AKKU JA SULAKKEET 3.7 AKKU PITKÄÄN POISSA KÄYTÖSTÄ Akku "B" (kuva 1) sijaitsee satulan Mikäli ajoneuvo on poissa käytöstä, alla. Avaa satula ja poista suojakansi täytyy akku kuitenkin ladata noin 3 kuu- irroittamalla kaksi ruuvia "A" (kuva 2), kauden välein. Käytä moottoripyörän ja ja sitten akun navat. Akku on sähkö jär- mopon akuille tarkoitettua akkulaturia, jestelmän tärkeä osa, ja se vaatii sään- jonka latausteho on akulle sopiva (n. nöllistä tarkkailua sekä huol toa. 1/10 sen tehosta). Latausaika max. 10h. Akku tulee varastoida puhtaana ja täy- kuva 1 AKKUNESTEMÄÄRÄN TARKASTUS Tarkasta säännöllisin väliajoin, että akkunesteen pinta on akkuun merkityllä mak simitasolla. Lisää tarvittaessa tis lattua vettä. Mikäli akkunesteen määrä jatkuvasti laskee, voi tämä olla merkki teen ladattuna, ja paikan tulee olla kuiva ja hyvin tuuletettu. On myös suositeltavaa noin kerran kuu kaudessa käynnistää moottori hyvin tuu letetussa tilassa, ja antaa sen käydä järjestelmän ylikuormituksesta, mikä voi hie man tyhjäkäynnin yläpuolella kuva 2 johtaa akun kunnon nopeaan heik kenemiseen. min ajan. Tämä on hyväksi moottorille sekä myös akulle. Katso myös muut säi- Diagnosointiliitin "C" (kuva 3) on tar- lytykseen liittyvät ohjeet tämän käsi kir- koi tettu valtuutetussa Piaggio/Gilera- jan kappaleessa (4.6.) huol lossa tehtäviä tarkastuksia varten. 20 kuva 3

23 AKKU JA SULAKKEET 3.7 AKKU SISÄLTÄÄ YMPÄRIS- TÖLLE HAITALLISIA MYRK KYJÄ. KÄYTETYT AKUT TULEE HÄVITTÄÄ MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI. MIKÄLI EPÄSELVYYKSIÄ ILMENEE, OTA YHTEYTTÄ VALTUU- TETTUUN PIAGGIO/GILERA- HUOLTOON. SÄHKÖJÄR JESTELMÄN VAURIOITUMISEN VAARA: ÄLÄ IRROITA AKKUA, KUN MOOTTORI ON KÄYN NISSÄ. AKKUNESTE SISÄLTÄÄ HAPPOA: VÄLTÄ SEN JOUTU MISTA IHOLLE, SILMIIN TAI VAATTEISIIN. MI KÄLI SITÄ JOUTUU IHOLLE TAI VAATTEISIIN, HUUHDO RUNSAALLA VEDELLÄ JA HAKEUDU LÄÄKÄRIIN. ÄLÄ ASETA AJONEUVOA LIIAN KAL- LELLEEN, KOSKA AKKU NES TET- TÄ SAATTAA VUOTAA. ÄLÄ VIE AKKUA AVOTULEN TAI KIPINÄ- VAARAN ALUEELLE: RÄJÄHDYS- TAI PALOVAARA. SULAKKEET Sähköjärjestelmää suojaa kaksi 15 A sulaketta akun kotelon vieressä (kuva 4), ja kaksi 7.5 A sulaketta etukatteen alla (kuva 5). Ennen kuin vaihdat palaneen sulakkeen, etsi ja korjaa sen palamisen aiheuttanut vika. Älä KOSKAAN korvaa sulaketta mil lään muun tyyppisellä johtimella; tällainen menettely voi aiheuttaa vakavia vaurioita tai jopa tulipalon. Sulakelista: 15 A Polttoaineen suihkutusjärjestelmä, suurjännitepuola, akun lataus 15 A Polttoainepumpun virransyöttö, virtalukko 7.5 A Valot 7.5 A Varoitusvalot, jarruvalot, vilkut, äänitorvi kuva 4 kuva 5 GILERA RUNNER PUREJET 50 21

24 4 MITÄ TEHDÄ, JOS......POLTTIMO MENEE RIKKI 4.1 kuva 3 (kuva 4), ja poista takavalon lasi. Vilkun lasit kiinnittyvät siihen. Polttimo irtoaa, kun painat ja käännät samalla noin 30 vastapäivään. Vaihda rikkoutuneet polttimot, ja kiinnitä takavalon lasi. kuva 1 kuva 2 AJOVALOPOLTTIMOIDEN VAIHTO Irroita etukatteen ruuvi (kuva 1), sekä ajovaloumpion 3 kiinnitysruuvia (kuva 2). Irroita ajovaloumpio. Irroita polttimoi den kumisuojat umpion takaa, ja vedä polttimot irti kiinnikkeistään. Vaihda rikkoutuneet polttimot, ja kokoa osat käänteisessä järjestyk sessä. 22 kuva 4 ETUVILKUN POLTTIMOIDEN VAIHTO Irroita vilkun lasin kiinnitysruuvit "C" (kuva 3). Polttimo irtoaa, kun painat ja käännät samalla noin 30 vastapäivään. Vaihda rikkoutuneet polttimot ja kiinnitä vilkun lasi. TAKAVILKUN JA TAKAVALON POLTTIMOIDEN VAIHTO Vaih taaksesi takavilkun tai takavalon polttimon, irroita kaksi ruuvia "D"

25 ...AJOVALO VAATII SÄÄTÖÄ TAUSTAPEILI VAATII SÄÄTÖÄ 4.3 kuva 5 kuva 6 AJOVALON SÄÄTÖ Ennen kuin säädät ajovaloa, varmista että ajoneuvon rengaspaineet ovat suosituksen mukaiset ( s.16). Aseta lastaamaton ajoneuvo tasai selle alustalle 10 metrin päähän suo rasta seinästä tai muusta pinnasta, josta näet valo keilan (ks. kuva 5). Tee sei n ään vaa ka suora mer kintä cm korkeu delle. Varmista, että ajovalo osoittaa koh ti suoraan seinään. Käynnistä moottori ja kytke lyhyt ajovalo päälle; kirkkaasti valaistun alueen ei tulisi jat kua seinään merkitsemäsi viivan ylä puo lelle. Valokeilan säätö tapahtuu kään tä mällä valon yläpuolella sijaitsevaa sää tö ruuvia (kuva 6). kuva 7 TAUSTAPEILIN SÄÄTÖ Säätääksesi varren asentoa, nosta varren kumisuojus, ja löysää sen alla sijaitsevaa 13 mm mutteria A (kuva 7). Käännä varsi haluttuun asentoon, ja kiristä mutteri uudelleen. Peilissä on pallonivelkiinnitys, joten sen asentoa voidaan muuttaa painamalla haluttuun suuntaan. GILERA RUNNER PUREJET 50 23

26 4 MITÄ TEHDÄ, JOS......RENGAS PUHKEAA 4.4 mahdollisimman pian valtuutet tuun Piaggio/Gilera-huoltoon tarkas tusta ja mahdollista renkaan vaihtoa varten. MIKÄLI KÄYTÄT REN KAAN PAIK KAUS SARJAA, NOU DATA PAKKAUKSESSA OLE VIA OHJEITA. RENKAANVAIHDON JÄLKEEN VANNE JA RENGAS TULEE TASAPAINOTTAA. AJAMINEN VÄÄRILLÄ ILMANPAI- NEILLA, TAI TASAPAI NOTTA MAT- TO MILLA RENKAILLA VOI OLLA VAARALLISTA. kuva 1 RENKAAT Tämä ajoneuvo on varustettu sisäkumittomilla eli ns. tubeless - renkailla, jotka yleensä tyhjenevät hitaasti, mikäli niihin tulee pienikokoinen reikä. Tämä parantaa liiken neturvalli suutta. 24 Pienikokoisen reiän voi paikata käyttä mällä erityistä tarkoitukseen valmis tet tua paikkaussprayta. Noudata pak kauksessa annettuja ohjeita. Paikkauk sen jälkeen, vie kuitenkin ajo neuvo

27 4 MITÄ TEHDÄ, JOS......JARRUT VAATIVAT SÄÄTÖÄ 4.5 kuva 2 automaattisesti, jolloin se ei vai kuta suoraan jarrutehoon. Levyjarrua ei tästä syystä tarvitse säätää. Pehmeä tuntuma jarrukahvassa, tai heikentynyt jarrutusteho saattaa tar koittaa, että järjestelmään on päässyt ilmaa, tai että siinä on muuta vikaa. Mikäli edellämainittuja ongelmia ilmenee, vie ajoneuvo valtuutettuun Piaggio/ Gilera-huoltoon tarkastusta varten. Muista tällöinkin jarrujen ensiarvoinen merkitys liikenneturvallisuudelle. TARKASTA JARRUPALOJEN KUNTO SÄÄNNÖL LI SESTI, VÄHIN TÄÄN 5.000KM VÄLEIN. MIKÄLI YHDEN TAI MOLEM- PIEN PALOJEN PAK SUUS ALITTAA 1,5 MM, TULEE MOLEMMAT PALAT VAIHTAA SAMANAIKAISESTI. SUOSITTELEMME VAIH TO TYÖN TEET- TÄ MISTÄ VAL TUU TE TUSSA PIAGGIO/ GILERA-HUOL LOSSA. KUN UUDET PALAT ON VAIHDETTU, PAINELE JARRUKAHVAA USEITA KERTOJA ENNEN KUIN LÄHDET AJAMAAN, JOTTA PALAT ASETTUVAT LEVYÄ VAS TEN, JA JARRUTEHO PALAU TUU. HUOMIOI MYÖS ENNEN AJOON LÄHTÖÄ, ETTÄ PALOJEN VAIHDON JÄLKEEN KESTÄÄ JONKIN AIKAA, KUNNES UUDET JARRU PALAT SAA- VUT TAVAT TÄYDEN JARRUTUS TE HON. kuva 3 ETU- JA TAKALEVYJARRU Tarkasta jarrupalojen kunto säännöl lisesti, vähin tään 5.000km välein. Levyn ja palojen kuluminen kompen soi tuu GILERA RUNNER PUREJET 50 JARRUN TOIMINNAN TULEE ALKAA, KUN JARRU KAHVAA ON PURIS TETTU N. 1/3 SEN LIIKEMATKASTA. 25

28 4 MITÄ TEHDÄ, JOS......AJONEUVO ON POISSA KÄYTÖSTÄ 4.6 SÄILYTYSVALMISTELUT Pese ajoneuvo huolellisesti. Irroita sytytystulppa, ja kaada sylinte riin hieman moottoriöljyä. Pyöritä moottoria 3-4 kierrosta, ja aseta syty tystulppa paikalleen. Tyhjennä polttoainejärjestelmä, ja levitä suo jarasvaa maalaamattomille 26 metalli osille (ei jarrulevyihin!) Aseta ajo neuvo keskijalan varaan tai puiselle telineelle siten, että jousitus painuu mahdollisimman vähän. Akun suhteen, seuraa menettelyä tämän käsikirjan kohdassa 3.7. Peitä ajoneuvo suojapeitteellä.

29 ...AJONEUVO TÄYTYY PUHDISTAA 4.7 AJONEUVON PUHDISTAMINEN Irroittaaksesi mutaa ja likaa maalatuista osista, käytä vesiletkua. Voit pestä katteet autopesusienellä, runsaalla vedellä ÄLÄ KÄYTÄ VAHVOJA PUH DISTUS AINEITA MAA LAT- TUJEN MUOVIOSIEN PUHDIS- TAMISEEN. PUHDISTUSAINEET SAAS- TUT TAVAT VESISTÖJÄ JA MAA PERÄÄ. KUNNIOITA YMPÄRISTÖÄ (RAJOITA KÄYTTÄ- MÄSI PUHDISTUSAINEEN MÄÄRÄÄ). ja autopesuaineella (2-4% liuos). Vältä veden joutumista pakoputken sisään, sekä ilmansuodattimen imuaukkoon. Huuhtele runsaalla vedellä, ja kuivaa sää miskällä. Puhdista moottori tarkoituk seen soveltuvalla moottorin pe su aineella. Pese ja kuivaa ajoneuvo kunnolla, ennen kuin levität vahaa. KUN KÄYTÄT PAINEPESURIA: KÄYTÄ VAIN KARTION- MUOTOISTA SUIHKUA. PIDÄ SUUTIN VÄHINTÄÄN 60CM ETÄISYYDELLÄ AJONEUVOSTA. ÄLÄ KÄYTÄ YLI 40 C-ASTEISTA VETTÄ. ÄLÄ SUUNTAA SUIHKUA SUO- RAAN MOOTTORIIN, SÄHKÖKAA- PELEIHIN, TUULETTIMEEN, VAIH TEIS TON KOTELOON, TAI PYÖ- RÄN LAAKEREIHIN. ÄLÄ PESE SKOOTTERIA SUORASSA AURINGON- PAISTEESSA. LIUOTINAINEET KUIVUVAT ENNEN KUIN NE HUUH- DEL LAAN, JA TÄMÄ SAATTAA VAU RIOITTAA MAALIPINTOJA. ÄLÄ KÄYTÄ BENSIINIÄ MAALAT TUJEN OSIEN PUHDISTAMISEEN, SILLÄ TÄMÄ VOI VAHINGOITTAA VIIMEIS- TELTYJÄ PINTOJA. GILERA RUNNER PUREJET 50 27

30 4 MITÄ TEHDÄ, JOS......AJONEUVOON TULEE VIKAA 4.8 Korkealaatuiset materiaalit ja valmistus- dista elek trodit bensiinillä ja teräs har- MOOTTORI SAMMUU KESKEN AJON prosessit, sekä ajoneuvon asianmukai- jalla. Tarkasta elektrodin kärkiväli Mahdollisia syitä: nen käyttö ja ajallaan suoritetut huollot ( s. 30). Tarkasta, ettei keraa misessa Tukos polttoainejärjestelmässä tai takaavat mahdollisimman hyvän luotet- eristeessä ole halkeamia. Mikäli syty- -letkuissa. Tarkista ja puhdista. tavuuden. Kuitenkin on mahdollista, että tys tulppa on kunnos sa, ota yhteyttä Sytytystulppa huonokuntoinen. ajoneuvoon tulee joskus vikaa. Seuraa- val tuutettuun Gilera-huoltoon. Tarkista ja vaihda tarvittaessa. vassa on esitetty erilaisia ongelmata- Sytytystulppa kastunut. Käännä kaasu Syty tys jär jestelmän häiriö. Ota yhte- pauk sia, sekä niiden mahdollisia syitä ja auki, ja koeta käynnistää. Odota muu- yttä val tuu tet tuun Gilera-huoltoon. korjaustoimenpiteitä. tama minuutti, ja toista toimenpide. KÄYNNISTÄMINEN ON HANKALAA Mahdollisia syitä: Bensiini loppu. Täytä polttoainesäiliö. Tarkasta myös sytytystulpan kunto. KORKEA POLTTOAINEEN KULUTUS Mahdollisia syitä: Ilmansuodatin tukossa. Puhdista tai AUTOMAATTIVAIHTEISTON HÄIRIÖ Mahdollisia syitä: Kuluneet variaattorin rullat tai vetohihna. Ota yhteyttä valtuutettuun Gile ra-huoltoon. Tukos suodattimessa, suuttimessa tai vaihda suodatin. pumpussa. Puhdista poltto ai nejär- Pakoputki tukossa. Puhdista tukos. HEIKKO JARRUTEHO jestelmä. Ellei tämä auta, ota yhteyttä Mahdollisia syitä: valtuutettuun Gilera-huoltoon. HEIKKO PURISTUS Kuluneet jarrupalat. Vaihda tilalle Akku tyhjentynyt. Lataa akku. Mahdollisia syitä: uudet. Sytytystulpan kierre vaurioitunut; Öljyä tms. jarrupaloissa tai -levyissä. EPÄSÄÄNNÖLLINEN SYTYTYS sylinterikannen kiinnitys löysällä; Puhdista tai vaihda jarrupalat. Mahdollisia syitä: kuluneet männänrenkaat. Ota yhte- Ilmaa jarrujärjestelmässä. Ota yhteys Sytytystulppa väärä tai viallinen. Puh- yttä valtuutettuun Gilera-huoltoon. valtuu tet tuun Gilera-huoltoon. 28

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA!

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA! ESIPUHE Kiitos että valitsitte yrityksemme valmistaman ajoneuvon. Olemme varmoja, että valintasi oli oikea. Ennen ensimmäistä ajoonlähtöä suosittelemme, että luet tämän omistajan käsikirjan huolellisesti

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B 30141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT 4 3. MOOTTORIN OSAT 5 4. MOOTTORIN ASENNUS 6 MOOTTORIN

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

BT49QT-12A. Käyttäjän käsikirja

BT49QT-12A. Käyttäjän käsikirja BT49QT-12A Käyttäjän käsikirja JOHDANTO Kiitoksia, kun olet hankkinut JIANGMEN SINO-HONGKONG BAOTIAN MOTORCYCLE INDUSTRIAL CO., LTD:n valmistaman ja ROKOMERA TUKKU OY:n Suomeen maahantuoman skootterin

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

TOHATSU MFS 15C, 20C OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 15C MFS 20C

TOHATSU MFS 15C, 20C OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 15C MFS 20C TOHATSU MFS 15C, 20C OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 15C MFS 20C 1520141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT 4 3. MOOTTORIN OSAT 5 4. MOOTTORIN ASENNUS

Lisätiedot

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS Pyörän Omistajan Opas 9:s painos, 2007 Tämä opas täyttää EN Standardit 14764, 14765, 14766 ja 14781. TÄRKEÄÄ: Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja, jotka koskevat pyörän

Lisätiedot

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO

VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 KÄYTTÖ JA HUOLTO KÄYTTÄJÄLLE, VAMISTENO:T, TURVALLISUUS- OHJEET, ESITTELY MITTARI- JA HALLINTALAITTEET KÄYTTÖ- JA AJO- OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 502 TYÖOHJEET HUOLTO- JA TÄYTÖSTAULUKOT

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

VALMET 702 KÄYTTÖ JA HUOLTO

VALMET 702 KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 702 703 KÄYTTÖ JA HUOLTO KÄYTTÄJÄLLE, VAMISTENO:T, TURVALLISUUS- OHJEET, ESITTELY MITTARI- JA HALLINTALAITTEET KÄYTTÖ- JA AJO- OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO VALMET 702, 703 TYÖOHJEET HUOLTO- JA TÄYTÖSTAULUKOT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 150ZX KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta 3904 3 SISÄLLYSLUETTELO ULOTTUVUUSKAAVIO...6

Lisätiedot

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326R -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

S60. Käyttöohjekirja

S60. Käyttöohjekirja S60 Käyttöohjekirja HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta

Lisätiedot

Yamarin 68 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Yamarin 68 Day Cruiser KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2 (43) ESIPUHE Arvoisa Yamarin 68 Day Cruiserin omistaja! Kiitämme Teitä siitä, että valitsitte Yamarinin! Käyttöohjekirja perehdyttää Sinut uuden veneesi ominaisuuksiin sekä auttaa

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-5 HP-20 PUMP04SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot