ONNITTELUT! GILERA SMT RCR. smtrcr25.indd

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONNITTELUT! GILERA SMT RCR. smtrcr25.indd"

Transkriptio

1 smt_rcr04kansi_2.indd 3 08/31/04, 1:58 PM

2 ONNITTELUT! Olette tehneet erinomaisen valinnan hankkiessanne uuden Gileran. Ennen kuin lähdette matkaan, lukekaa tämä käyttöopas huolella. Löydätte käyttö oppaasta kaiken tarpeellisen oppiaksenne tuntemaan ajoneuvon sekä käyttämään sitä oikein. Kun käytte läpi sen lukuisat ominaisuudet ja tekniset tiedot, saatte paremman käsityksen uudesta ajoneuvostanne ja pohjan pitkään kestävälle ajamisen nautinnolle! GILERA SMT RCR 1

3 SISÄLLYSLUETTELO GILERA SMT / RCR 1... Alkusanat 2... Ajoneuvo 3... Käyttö 4... Huollot ja tarkastukset 5... Tekniset tiedot 6... Varaosat / lisävarusteet 7... Määräaikaishuollot 2

4 ALKUSANAT GILERA SMT / RCR KÄSIKIRJA Tässä käsikirjassa annetut ohjeet on suunniteltu antamaan selkeät ja yksin- var ten. Löydät myös ohjeet useisiin yksinkertaisiin korjaustöihin, jotka voit piaiden tai valtuutettujen huoltokorjaamoiden toimesta. ker taiset ohjeet uuden ajoneuvon käyt- tehdä itsekin. Kaikki sellaiset toimenpi- Harmaalla korostetuilla alueilla on töä varten. Käsikirja sisältää myös teet, joita ei kirjassa ole erikseen tärkeää ajoneuvon käyttöön tai liiken- ohjeita Gilera-kauppiaiden ja valtuu tet- kuvat tu, vaativat erikoistyökalujen käyt- neturvallisuuteen liittyvää tietoa. tujen korjaamoiden suorittamia huolto- töä tai erityistä teknistä osaamista, ja töitä ja määräaikaisia tarkistuksia ne tulisi siksi suorittaa vain Gilera-kaup- GILERA SMT RCR 3

5 1 ALKUSANAT SYMBOLIT AJONEUVON OIKEANLAISTA KÄYTTÖÄ VARTEN Tällä sivulla olevat symbolit ovat tärkeitä. Ne osoittavat sellaisia kohtia käsikirjassa, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Nopean havaitsemisen takaamiseksi käytössä on kolme erilaista symbolia. HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS Varoitus Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä seuraa vakava henkilövammojen riski. YMPÄRISTÖN HUOMIOINTI Tällä symbolilla merkityt kohdat osoittavat ajoneuvon oikean käyttötavan ympäristön hyvinvoinnin huomioiden. AJONEUVON TURVALLISUUS Varoitus Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä seuraa ajoneuvon vaurioitumisen riski sekä tietyissä tapauksissa myös takuun raukeaminen. 4

6 2 AJONEUVO HALLINTALAITTEET (kuva 1) A = Kytkinkahva B = Valojen, vilkkujen ja äänitorven katkaisija C = Mittaristo D = Virtalukko E = Kierroslukumittari ( SMT) F = Etujarrunestesäiliö G = Etujarrukahva H = Kaasukahva kuva 1 GILERA SMT RCR 5

7 2 AJONEUVO MITTARISTO SMT (kuva 2) I = Nopeusmittari L = Matkamittari M = Kaukovalon merkkivalo N = Jäähdytysnesteen merkkivalo (kun valo syttyy, jäähdytysnesteen lämpötila on yli 105 C) O = Suuntavilkun merkkivalo P = Tuorevoiteluöljyn varoitusvalo (syttyy, kun öljyä jäljellä n. 0,25 L). Q = Polttoaineen merkkivalo (syttyy, kun jäljellä on n. 1,3 L). R = Kierroslukumittari kuva 2 6

8 MITTARISTO MITTARISTO RCR (kuva 3) H = Nopeusmittari I = Matkamittari L = Kaukovalon merkkivalo M = Jäähdytysnesteen merkkivalo (kun valo syttyy, jäähdytysnesteen lämpötila on yli 105 C) N = Suuntavilkun merkkivalo O = Tuorevoiteluöljyn varoitusvalo (syttyy, kun öljyä jäljellä n. 0,25 L). P = Polttoaineen merkkivalo (syttyy, kun jäljellä on n. 1,3 L). kuva 3 GILERA SMT RCR 7

9 2 AJONEUVO VIRTALUKKO (kuva 4) = Virta pois päältä, avaimen voi poistaa, ohjauslukko auki. = Virta päällä, avainta ei voi poistaa, ohjauslukko auki. = Valot päällä. = Virta pois päältä, avaimen voi poistaa, ohjaus lukittu OHJAUKSEN LUKITSEMINEN Käännä ohjaustanko ensin kokonaan vasem malle tai oikealle. Käännä sitten ohjauslukon avai n asentoon, kunnes ohjaus lukko kytkeytyy. Mikäli ohjauslukon kyt keminen ei onnistu, varmista, että ohjaus tanko on käännetty ääri asentoonsa vasemmalle. ÄLÄ KOSKAAN KÄÄNNÄ AVAINTA ASENTOON "LOCK" SILLOIN KUN AJAT. 8 kuva 4

10 VIRTALUKKO JA AVAIMET OHJAUSLUKON AVAAMINEN ÄÄNIMERKIN PAINIKE "B (kuva 4) Laita avain virtalukkoon, ja käännä Paina painiketta antaaksesi ääni mer kin. avainta myötä päi vään. Mikäli avain ei käänny, liikuttele ohjaustankoa hieman AJOVALON VALITSIN "C" (kuva 4) samalla kun käännät avainta. Alempi asento = lyhyt ajovalo päällä. Ylempi asento = kaukovalo päällä SUUNTAVILKUN KATKAISIJA A Ajovalon valitsinta voidaan käyttää, kun Kääntämällä katkaisijaa vasemmalle tai virta on kytketty päälle (virtalukko on kuva 5 oikealle, suuntavilkku kytkeytyy päälle. asennossa ). Kytkin palaa automaattisesti keskiasen- toonsa, mutta vilkku jää päälle. Kytkeäksesi vilkun pois päältä, paina ka t- kaisin sisään AVAIMET (kuva 5) Ajoneuvon mukana toimitetaan kaksi samanlaista avainta, virtalukon ja polttoai nesäiliön lukon käyttöä varten. Avainten mukana tulee tunnistelevy, jossa on numero. Tätä numeroa tarvitaan, mikäli avaimista tilataan kopioita. SÄILYTÄ VARA-AVAIN JA TUNNISTELEVY TURVALLI- SESSA PAIKASSA. GILERA SMT RCR 9

11 2 AJONEUVO TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT (kuvat 6/7) MUUTTAMINEN TAI POISTAMINEN kuva 6 AJONEUVOSTA ON VAKAVA RIKOS, JOSTA VOI SEU RATA AJONEUVON TAKAVA RI KOINTI TAI MUU OIKEUDELLINEN SEURAAMUS. kuva 7 10 HUOMAA: VALMISTENUMEROIDEN Ajoneuvon valmistenumero (sarjanumero) koostuu alkuosasta ja sitä seuraavista numeroista. Nämä numerot on merkitty runkoon (kuva 6) ja moottoriin (kuva 7).Valmistenumeroita tarvitaan esim. mikäli ajoneuvoon tilataan varaosia.

12 3 KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN TARKASTA ENNEN KÄYNNISTÄMISTÄ: 1. Polttoaineen ja tuorevoiteluöljyn määrä. 2. Moottorin öljymäärä. 3. Että vaihde on vapaalla. 4. Että renkaat ovat hyväkuntoiset ja rengaspaineet suosituksen mukaiset. 5. Valojen ja vilkkujen toiminta 6. Etu- ja takajarrun toiminta. 7. Jarrunestesäiliöiden nestemäärä. 8. Että toisioketju on voideltu ja asianmukaisesti kiristetty. 9. Jäähdytysnesteen määrä. POLTTOAINE ON ERIT TÄIN HERKÄSTI SYTTY VÄÄ. SAM- MUTA MOOT TORI AINA ENNEN KUIN TANK KAAT, JA VARO VALUTTAMASTA POLTTOAINETTA AJONEUVON PÄÄLLE. GILERA SMT RCR 11

13 3 KÄYTTÖ SATULA (kuvat 8/9) Irroittaaksesi satulan, aseta avain tankin lukkoon A, ja käännä avainta oikealle samalla kun nostat kantta. Irroita sitten kiinnitystapit B. Öljysäiliö, akku ja työkalusarja sijaitsevat satulan alla. kuva 8 12 kuva 9

14 POLTTOAINESÄILIÖ / ÖLJYSÄILIÖ POLTTOAINESÄILIÖ (kuvat 10/11) Polttoainesäiliön tilavuus on ~ 7 L (josta 1,3 L varalla). Avataksesi polttoainesäiliön, aseta virta-avain tankin korkin lukkoon, ja käännä oikealle samalla kun nostat kantta. PIDÄ KUUMAT TAI PALAVAT KOH TEET LOITOLLA POLTTOAINE SÄI LI ÖSTÄ. TULIPA LON VAARA! ÄLÄ HENGITÄ POLT TOAINE HÖY RYJÄ, SILLÄ NE OVAT MYRKYLLISIÄ. kuva ÖLJYSÄILIÖ (kuva 12) Tuorevoiteluöljyn säiliö sijaitsee satulan alla. Säiliön tilavuus on ~ 0,9 L (josta 0,25 L varalla). Käytä synteettistä öljyä, luokitus: API TC++ (tai ylempi). MUIDEN KUIN SUOSITELTU JEN ÖLJYTUOTTEIDEN TAI SYTYTYSTULPPIEN KÄYTTÖ SAATTAA VAURIOITTAA MOOTTORIA. kuva 11 kuva 12 GILERA SMT RCR 13

15 3 KÄYTTÖ SISÄÄNAJO SISÄÄNAJO Sisäänajon aikana liikkuvat osat kuluvat Ensimmäisten 1000 kilometrin aikana: toisiinsa sopiviksi. On erityisen tärkeää, Älä käytä yli 80% maksiminopeu- että vältetään ajoneuvon liiallista kuor- desta. mi tusta sisäänajovaiheen aikana: Vältä kaasun avaamista täysin auki. Kun käynnistät moottorin, anna sen Vaihtele käyntinopeutta, äläkä aja lämmitä kunnolla ennen kuin ajat. pitkiä matkoja tasaisella nopeudella. Mikäli ajat pitkään tasaisella nopeudella, päästä välillä kaasua hetkeksi, 1000 kilometrin jälkeen voit vähitellen jotta kierrosluku vaihtelee. lisätä nopeutta maksiminopeuteen asti. Ajaessasi ylämäkeen, vaihda pienem- kuva 13 SISÄÄNAJON HUOLEL LI- NEN SUORITTAMINEN ON mälle vaihteelle, jotta vältät rasittamasta moottoria tarpeettomasti. Ajettuasi anna moottorin käydä ENSIARVOISEN TÄRKEÄÄ hetken ajan tyhjäkäyntiä, ennen kuin MOOTTORIN PARHAAN MAHDOL- sammutat. LI SEN TOIMINNAN JA AJONEUVON Tarkkaile säännöllisesti, ettei öljy- PITKÄN KÄYTTÖIÄN VARMISTA- bensiini- tai jarrunestevuotoja MISEKSI. esiin ny. Mikäli mitään sivuääniä tai muuta normaalista poikkeavaa esiintyy, selvitä sen syy välittömästi. Noudata tarkasti sisäänajovaiheesta annettuja suosituksia. 14

16 MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN Mikäli moottori on kylmä, voi kaasut timessa sijaitsevan kylmäkäyn nistin vivun avaaminen olla tarpeellista (ks. kuva 15). Aseta ajoneuvo tasaiselle alustalle. Aseta virta-avain lukkoon, ja käännä se asentoon. Paina käynnistinpoljinta (kuva 14). Toista menettely, ellei moottori käynnisty. Mikäli moottori on lämmin, ei kylmäkäynnistinvipua tule käyttää. Hätätilanteessa voit käynnistää myös työntämällä. Kytke virta päälle, aseta 2. vaihde päälle ja työnnä ajoneuvoa pitämällä kytkin kahva sisään vedettynä. Kerää vauhtia, ja aseta sitten painoa takapyörälle, samalla kun päästät kytkimen. Toista menettely tarvittaessa. kuva 14 PAKOKAASU ON HEN GEN VAA RALLISEN MYR KYL LISTÄ. ÄLÄ KOS KAAN KÄYNNISTÄ TAI KÄYTÄ MOOTTORIA SISÄTILOISSA. kuva 15 GILERA SMT RCR 15

17 3 KÄYTTÖ AJAMINEN AJAMINEN kahva sisään hieman ennen kuin ajo- Käynnistäminen neuvo pysähtyy. Kun moottori käy tyhjäkäyntiä, vedä kyt kinkahva A (kuva 16) sisään, ja Moottorin sammuttaminen kuva 16 paina vaihdepoljinta C (kuva 18) ajo neuvon vasemmalla puolella kytke äk- Kytke vaihde vapaalle, ja käännä virtaavain asentoon. sesi 1-vaihteen päälle. Päästä varo vasti kytkintä ja lisää kaasua kääntämällä kaa- Pysäköinti sukahvaa B (kuva 17), jolloin ajo- Varmista että maa ajoneuvon alla on neuvo lähtee liikkeelle. kova ja tasainen. Laske sivujalka koko- kuva 17 Vaihtaminen Päästä kaasua ja vedä kytkinkahva sisään, naan alas, ja tue ajoneuvo sen varaan. POLKUKÄYNNISTINTÄ samalla kun vaihdat vaihdepolki mesta TULEE KÄYTTÄÄ VAIN, seuraavan ylemmän tai alemman vaih- KUN VAIHDE ON KYTKET- teen päälle. Kun vähennät nopeutta, TYNÄ VAPAALLE. kuva 18 vaihda alemmalle vaihteelle. Jarruttaminen / pysähtyminen Käytä samanaikaisesti etujarrua E (kuva 17) ja takajarrua D (kuva 19), ja vaihda samalla pienemmälle vaihteelle 16 kuva 19 pysäyttääksesi ajoneuvon. Vedä kytkin-

18 KATALYSAATTORILLA VARUSTETUT MALLIT Huomioi katalysaattorin käytössä: ITSE TEHDYT MUUTOS- TYÖT OVAT KIELLETTYJÄ JA NE SAATTAVAT VAA- RANTAA MOOTTORIN JA KATALY- SAATTORIN TOIMINNAN. KATALYSAATTORI TULEE kuva 20 AJON AIKANA HYVIN KUU MAKSI. VARMISTA, ETTEI MIKÄÄN PAKOPUTKISTON OSA OLE KOSKETUKSISSA PALAVAN MATERIAALIN KANSSA. ÄLÄ SAMMUTA MOOT TO- RIA KESKEN AJON, SILLÄ BEN SII NIÄ VOI KUL KEA KAASUTTIMEN LÄPI KATA LY SAAT- TORIIN VAHINGOITTAEN SITÄ. kuva 21 GILERA SMT RCR 17

19 3 KÄYTTÖ AJOTURVALLISUUS TURVALLINEN AJAMINEN Aja aina oman ajotaitosi puitteissa, rengaspainetta. Noudata silti suurta Ajotaitosi ja perusteellinen tietämyksesi muuta liikennettä tarkkaillen ja lii- varovaisuutta. ajoneuvostasi ovat ajoturvallisuutesi kennesääntöjä noudattaen. Mikäli laitetta käytetään hiekkaisessa, perusta. Harjoittele liikenteestä vapaalla Ennen liikkeelle lähtöä, pue päällesi mutaisessa, suolaisessa tai lumisessa alueella, kunnes hallitset laitteen käsit- hyväksytty kypärä ja kiinnitä se asian- ympäristössä, puhdista jarrulevyt telyn erilaisissa olosuhteissa. mukaisesti. ajoit tain miedolla pesuaineella vält- Seuraamalla näitä yksinkertaisia ohjeita Vähennä nopeutta päällystämättö- tääksesi lian kertymistä niihin sekä voit huomattavasti parantaa ajoturval li- millä tai epätasaisilla pinnoilla ja jarrupalojen ennenaikaista kulu mista. suuttasi. noudata suurta varovaisuutta. Mikäli teet ajoneuvon ominaisuuksiin Jos olet ajanut pitkään vesisateessa tai alkuperäisiin rakenteisiin muu- ÄLÄ KOSKAAN AJA ALKO- HOLIN TAI HUUMEIDEN VAIKUTUKSEN ALAISENA, käyttämättä jarruja, niiden teho laskee. Näissä olosuhteissa, käytä aika ajoin jarruja varovasti saadaksesi ne tok sia, se ei enää ole alku pe räi sen tyyppihyväk synnän mukainen. Muutos työt ovat kiel lettyjä ja ne voi vat KOSKA SILLOIN VAARANNAT NIIN kuivumaan ja tarkistaaksesi niiden olla vaarallisia. ITSESI KUIN MUUTKIN. toiminnan. Ole varovainen, kun käytät jarruja märällä, päällystämättömällä tai muuten liukkaalla pinnalla. Käytä aina molempia jarruja yhtä aikaa, jakaaksesi jarruvoiman kummallekin pyörälle. Ajaessasi erittäin pehmeässä maastossa, voit saada lisää pitoa laskemalla 18

20 4 HUOLLOT JA TARKASTUKSET VAIHTEISTOÖLJY VAIHTEISTOÖLJYN TARKASTUS Laita tyhjennystulpat takaisin paikalleen, Tarkasta vaihteistoöljyn määrä vähin- ja lisää täyttöaukosta uutta öljyä. tään km välein. Tarkastus tulee suorittaa kun ajoneuvo on pysty- Täyttötilavuus: ~ 0,65 L suo rassa asennossa, ja se tapahtuu irroit ta malla täyttöaukon korkki "A" Tarkasta lopuksi öljymäärä uudestaan ja (kuva 22), ja tarkastamalla mittatikusta, kiinnitä täyttöaukon korkki. että öljymäärä on yli minimimäärää kuva 22 ilmai sevan merkin. Lisää tarvittaessa Öljysuositus: API GL-4 (tai ylempi). suositellun tyyppistä öljyä. Tarkasta öljymäärä uudestaan ja kiinnitä täyt töaukon korkki. ÖLJYNVAIHDON LAIMIN- LYÖNTI, MOOTTORIN KÄYTTÄMINEN LIIAN VAIHTEISTOÖLJYN VAIHTO VÄHÄISELLÄ ÖLJYMÄÄRÄLLÄ TAI Öljynvaihto tulee tehdä ensimmäisten km jälkeen ja jokaisen km VÄÄRÄN TYYP PI SEN ÖLJYN KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAKAVAN MOOT TO- kuva 23 kohdalla. Moottorin tulee olla lämmin, RI VAURION. jotta öljy valuisi mahdollisimman täydellisesti ulos. Irroita täyttöaukon korkki "A", sekä tyhjennystulppa "B" JÄTEÖLJY ON YMPÄRISTÖ- (kuva 24) kampikammion keskellä ja "C" HAITTA. HÄVITÄ JÄTEÖLJY (kuva 23) oikean puolen kopassa, ja MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI. valuta vanha öljy ulos. GILERA SMT RCR kuva 24 19

21 4 HUOLLOT JA TARKASTUKSET JÄÄHDYTYSNESTE JÄÄHDYTYSNESTEEN TARKASTUS Käytä etyleeniglykolipohjaista jäähdytys- Tarkasta jäähdytysnesteen määrä vähin- nestettä. tään 1000 km välein. Paisuntasäiliö sijaitsee etukatteen alla ajoneuvon Huomaa: vasem malla puolella. Tarkastus tulee Tarkasta järjestelmän letkujen kunto suo rittaa moottorin ollessa kylmä. Tar- säännöllisesti. kasta, että jäähdytysnesteen pinta on Mikäli jäähdytysnesteen varoitusvalo kuva 25 pai suntasäiliössä olevien minimimäärää syttyy normaalin käytön aikana, A ja maksimimäärää B ilmaisevien sammuta moottori ja odota nesteen merk kien välissä (kuva 25). jäähtymistä. Tarkasta sitten nestemäärä Jäähdytysnesteen vaihto tapahtuu irroittamalla paisuntasäiliön korkki sekä vesi- ja lisää tarvittaessa. Älä koskaan avaa paisuntasäiliön korkkia mikäli moottori on kuuma. pum pulle vievä letku, ja valuttamalla Lisää jäähdytysnestettä, kun moottori on vanha jäähdytysneste ulos. Kytke letku viilentynyt. takaisin, ja täytä paisuntasäiliön täyt töau kon kautta järjestelmä uudella jäähdy- Jäähdytysneste tulee vaihtaa kahden tys nesteellä. vuoden välein. Tämä toimenpide tulee ÄLÄ KOSKAAN AVAA PAI- suorittaa valtuutetun Gilera-huollon SUNTASÄILIÖN KORK KIA Jäähdytysjärjestelmän nestetilavuus: toimesta. MIKÄLI MOOTTORI ON ~ 1,1L KUUMA. PALOVAMMOJEN VAARA! 20

22 RENKAAT kuva RENKAAT Tarkasta renkaiden ilmanpaine sään nöllisin väliajoin. Tarkasta myös, ettei renkaiden kulutuspinnalla tai sivuissa ole viiltoja ja ettei rengas ole kulunut epätasaisesti. Renkaat tulee vaihtaa valtuutetussa huol to kor jaamossa, jolla on työhön sopivat välineet. RENGASPAINEET SMT (PELKKÄ KULJETTAJA) EDESSÄ: 1.7 BAR TAKANA: 2.0 BAR (KULJETTAJA JA MATKUSTAJA) EDESSÄ: 1.8 BAR TAKANA: 2.1 BAR VÄÄRÄ RENGASPAINE AIHEUTTAA RENKAAN ENNENAIKAISTA KULU- MISTA JA TEKEE LAITTEESTA EPÄ VAKAAN JA MAHDOLLISESTI VAA- RALLISEN. KULUTUSPINNAN LAIN MUKAINEN MINIMISYVYYS ON 1MM. RCR (PELKKÄ KULJETTAJA) EDESSÄ: 1.0 BAR TAKANA: 1.2 BAR (KULJETTAJA JA MATKUSTAJA) EDESSÄ: 1.1 BAR TAKANA: 1.3 BAR HUOMAA: RENGASPAINEET MITATAAN KYLMISTÄ RENKAISTA. GILERA SMT RCR 21

23 4 HUOLLOT JA TARKASTUKSET SYTYTYSTULPPA kuva SYTYTYSTULPPA Tarkasta sytytystulpan kunto säännölli sin väliajoin. Tarkasta samalla, että kes ki elektrodin välys on 0,5 mm, ja säädä tarvittaessa. Vältä vahin goit tamasta keraamista eristettä kun säädät välystä. Sytytystulpan tyyppi: NGK B9ES (CHAMPION N2C) SYTYTYSTULPAN VAIHTO TULEE SUORITTAA, KUN MOOTTORI ON KYLMÄ. VÄÄRÄN TYYPPISEN, ESIM. VÄÄ- RÄLLÄ LÄMPÖARVOLLA TAI ERILAI SELLA KIERTEELLÄ VARUS- TE TUN SYTYTYSTULPAN KÄYTTÖ VOI VAHINGOITTAA MOOTTORIA VAKAVASTI. VAIHDA SYTYTYSTULPPA VÄHINTÄÄN KM VÄLEIN. 22

24 ILMANSUODATIN kuva 28 kuva ILMANSUODATTIMEN IRROITTAMINEN JA PUHDISTAMINEN Tarkasta ilmansuodattimen kunto vähintään 5000km välein, sekä useam min mikäli ajoneuvolla ajetaan maas tossa tai muuten erityisen märissä tai pölyisissä olosuhteissa. Toimi seuraavasti: Irroita satula Irroita oikean puolen kate A (kuva 28) irroittamalla 3 kiinnitysruuvia Irroita ilmansuodatinkotelon 4 kiinnitysruuvia B (kuva 29) ja poista suodatinelementti Pese elementti vedellä ja miedolla puhdistusaineella; kuivaa puhtaalla kankaalla tai varovasti paineilmalla Kyllästä elementti 50/50-seoksella bensiiniä ja ilmansuodatinöljyä Poista ylimääräinen öljy elementistä, ja aseta se takaisin paikalleen. Varmista erityisen huolellisesti, että elementti asetetaan oikein ilmansuo datti men koteloon, jotta huulitiiviste on koko matkaltaan asianmukaisesti kiinni elementissä. TUKKOINEN ILMANSUO- DATIN LISÄÄ IMU VAS- TUSTA, LASKEE TEHOA JA NOSTAA POLTTOAINEEN KULU TUSTA. GILERA SMT RCR 23

25 4 HUOLLOT JA TARKASTUKSET HALLINTALAITTEIDEN SÄÄTÖ HALLINTALAITTEIDEN SÄÄTÖ aina jarrupalojen kunto ennen kuin lisäät jarrunestettä. Kaasuvaijeri Tarkasta, että kaasuvaijerissa on 4mm Etujarru kuva 30 vapaaliike kaikissa ohjaustangon asennoissa. Säädä vapaaliike tarvittaessa Etujarrunestesäiliössä on tarkastus ikkuna C (kuva 32) josta nestemäärä pois tamalla kumisuojus ja kääntämällä tarkastetaan. Mikäli ikkuna C on sää dintä B (kuva 31). täynnä nestettä, nestemäärä on oikea; mikäli ikkuna C on osittain täynnä, Kytkin nestemäärä on minimissä, ja mikäli nes- kuva 31 Tarkasta, että kytkinkahvassa on 8mm vapaaliike kaikissa ohjaustangon asennoissa. Säädä vapaaliike tarvittaessa tettä ei näy ikkunassa C, nestemäärä on alle minimin. Lisää tarvittaessa nestettä avaamalla jarrunestesäiliön kaksi kääntämällä säädintä A (kuva 30). kiinnitysruuvia D (kuva 32), nosta kansi ja lisää DOT4-tyyppistä jar runes- Jarrut tettä. Sulje kansi ja kiinnitä ruuvit D. kuva 32 Etujarru ei tarvitse säätöä, vain nesteen määrää jarrunestesäiliössä tulee tark- Takajarru kailla säännöllisesti. Tarkastusta tehdessä Takajarrunestesäiliössä (kuva 33) on tulee ajoneuvon olla pysty suo rassa indeksimerkit, joiden välissä nestepin- asennossa. nan tulee olla. Lisää tarvittaessa nestettä Huomaa, että jar runeste määrä säiliöissä avaamalla jarrunestesäiliön kansi E 24 kuva 33 laskee kun jarrupalat kuluvat. Tarkasta (kuva 33) vastapäivään kiertämällä, ja

26 JARRUNESTE lisää DOT4-tyyppistä jarrunestettä JARRUNESTE NORMAALIOLOSUHTEISSA Nestemäärä ei kummassakaan säiliössä JARRUNESTE TÄYTYY saisi laskea alle minimin, sillä jarrujär- VAIH TAA KAHDEN VUO- jes telmään voi päästä ilmaa. Mikäli näin KÄYTÄ AINOASTAAN DEN VÄLEIN. tapahtuu, vie ajoneuvo valtuutettuun DOT4-TYYP PISTÄ JARRU- Gilera-huoltoon tarkastettavaksi. NES TETTÄ. PAKKAUKSESSA OLEVA MERKINTÄ EROTTAA SYN- JARRUNESTE ON HYVIN TEETTISET JARRUNES TEET SYÖ VYT TÄ VÄÄ, JA SE ON MINERAALIPOHJAISISTA. KÄYTÄ ERI TYI SEN VAHINGOLLISTA MAA LA TUILLE PINNOILLE. PYYHI VALU NUT JAR RU NESTE VÄ LIT TÖ- AINOASTAAN SYNTEETTISTÄ JAR RU- NESTETTÄ. MÄSTI POIS JA HUUHTELE RUN- SAALLA VEDELLÄ. JARRUNESTE IMEE KOS- TEUTTA ILMASTA. MIKÄLI JARRUPIIRIIN PÄÄSEE KOSTEUTTA, JARRUTEHO SAATTAA VÄHENTYÄ TUNTUVASTI. GILERA SMT RCR 25

27 4 HUOLLOT JA TARKASTUKSET TOISIOKETJU TOISIOKETJU ketjussa voi olla tiukempia ja väljempiä Toisioketjun käyttöikä riippuu olennai- kohtia. sesti voitelusta sekä ketjun säätämisestä oikealle kireydelle TOISIOKETJUN SÄÄTÖ Riittämätön voitelu tai väärin säädetty, Aseta lastaamaton ajoneuvo sivujalalle erityisesti liian kireä ketju, aiheut tavat ja vaihde vapaalle. Löysää taka-akselin nopeaa ketjun ja hammasrattaiden kulu- kiinnityspultti A (kuva 35). Säädä kuva 34 mista, sekä tehohäviötä. kiris timiä B, kunnes toisioketju on Toisioketju tulee voidella säännöllisesti asianmukaisella kireydellä. Huomaa, että koko matkalta, samoin sen välystä tulee kiristimien B tulee olla molemmin tarkkailla TOISIOKETJUN KIREYDEN puolin takahaarukkaa samassa asennossa, muuten ketjulinja ei ole suorassa. Kiristä taka-akselin kiristyspultti TARKASTUS (kiristystiukkuus: 70-80Nm). kuva 35 Aseta lastaamaton ajoneuvo sivujalalle ja vaihde vapaalle. Ota toisioketjusta kiinni puolivälistä etu- ja takarattaan VAIHDA AINA TOISIOKETJU välistä ja liikuta ketjua ylös-alas. Vapaa- JA RATTAAT SAMAAN liik keen tulee olla: AIKAAN. UUSI KETJU VAN mm. HOILLA RATTAILLA TAI TOISINPÄIN AIHEUTTAA MOLEMPIEN ERITTÄIN Huomaa, että vapaaliikkeen tulee olla NOPEAA KULUMISTA. 26 kuva 36 riittävä ketjun koko matkalla; kuluneessa

28 AKKU TOISIOKETJUN VOITELU Voitele ketju huolellisesti kauttaaltaan. Käytä moottoripyöräkäyttöön ja O-rengasketjuille tarkoitettua ketjuöljyä. Ketjuöljyä on saatavilla esim. Gilerakaup piaaltasi tai moottoripyö rä tar vikeliikkeistä AKKU Päästäksesi käsiksi akkuun, laita virtaavain tankin suojan lukkoon, ja käännä avainta oikealle, nostaen samalla suojaa. Irroita satulan kiinnitysmutterit ja nosta satula. Akku sijaitsee satulan alla. Akkua täytyy huoltaa säännöllisesti. Akkunesteen määrän tulee olla akkuun merkityllä maksimitasolla. Ellei näin ole, lisää akun kennoihin tislattua vettä, kunnes nestemäärä on ilmoitetulla tasolla. Mikäli akkunestettä joudutaan lisäämään usein, tämä voi olla merkki ylila taami sesta tai muusta ongelmasta sähköjär jes telmässä joka voi johtaa akun nopeaan kulumiseen. kuva 37 AKKU SISÄLTÄÄ YMPÄRIS- TÖLLE HAITALLISIA AINEITA. SUOSITTELEMME AKUN VAIHDATTAMISTA VALTUUTE- TUSSA GILERA-HUOLLOSSA, JOKA ON VARUSTETTU KÄSITTELEMÄÄN AKUT MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI. GILERA SMT RCR 27

29 4 HUOLLOT JA TARKASTUKSET AKUN VARASTOINTI SULAKKEET AKUN VARASTOINTI Akun varaustaso laskee, mikäli ajoneuvo on pitkään varastoituna. Välttääksesi ongelmia, irroita akku säilytyksen ajaksi ja lataa se säännöllisin väliajoin, vähintään kahden kuukauden välein. Varastoi akku kuivaan ja hyvin tuuletettuun tilaan. Huomaa: Akkua tulee ladata noin 1/10 teholla sen omasta tehosta, korkeintaan 8 tunnin ajan. Suosittelemme toimenpi teen teettämistä valtuutetussa Gilera-huollossa. Kun asennat akun takaisin pai kalleen, var- AKKUNESTE SISÄLTÄÄ HAPPOA. VÄLTÄ SEN JOUTUMISTA SILMIIN, IHOLLE TAI VAATTEILLE. MIKÄLI AKKUNESTETTÄ PÄÄSEE SILMIIN, IHOLLE TAI VAATTEILLE, HUUHDO RUNSAALLA VEDELLÄ JA HAKEUDU LÄÄKÄRIIN. ÄLÄ MYÖSKÄÄN KALLISTA AJONEUVOA LIIALLISESTI, SILLÄ AKKUNESTETTÄ VOI PÄÄSTÄ VUOTAMAAN SULAKKEET Sähköjärjestelmää suojaa 4 ampeerin sulake B (kuva 39), joka sijaitsee sulak keen pidikkeessä A (kuva 38) akun plus-navan (+) johdossa. Ennen kuin vaihdat sulakkeen, korjaa vika joka aiheutti sen palamisen. Älä korvaa sulaketta millään muulla joh timella, tai sähköjärjestelmä voi vauri oitua vakavasti. mista että akun navat kyt ketään oikein päin. ÄLÄ KOSKAAN IRROITA AKUN NAPOJA MOOTTORIN KÄYDESSÄ. kuva kuva 39

30 POLTTIMOT AJOVALO SUUNTAVILKKUJEN Irroita kaksi etuhaarukan neljästä kiin- POLTTIMOIDEN VAIHTO nik keestä (kuva 40). Irroita etumaski ja Irroita ruuvi C (kuva 43). Polttimossa sitten ajovalon suojus A (kuva 41). on pikakiinnitys: paina ja käännä vasta- Polttimossa on pikakiinnitys: paina ja käännä vastapäivään n.1/10 kierrosta, päi vään n.1/10 kierrosta, jolloin polt ti mo irtoaa. kuva 40 jolloin polttimo irtoaa. Älä koske polttimoiden lasiosiin paljain käsin TAUSTAPEILIN SÄÄTÖ Löysää peilinvarren lukitusmutteri, ja TAKAVALO käännä peili haluttuun asentoon. Kiristä Irroita takavalon kiinnitysruuvit B (kuva 42), jotta voit vaihtaa takavalon polt timot. lukitusmutteri. kuva 41 kuva 42 GILERA SMT RCR kuva 43 29

31 4 HUOLLOT JA TARKASTUKSET AJOVALON SÄÄTÖ AJOVALON SÄÄTÖ Aseta ajoneuvo tasaiselle alustalle, kohti suoraan 10 m etäisyydelle tasaisesta sei nästä. Käynnistä moottori ja lisää n. 1/3 kaasua. Kytke lyhyt ajovalo päälle. Kirk kaasti valaistun alueen tulisi heijastua seinään n. 8/10 korkeudella ajovalon keskeltä mitatusta korkeudesta. Säädä tarvittaessa ajovalon korkeutta kääntämällä ruuvia A (kuva 45). kuva 44 Tar kasta ennen ajovalon säätämistä, että rengaspaineet ovat suosituksen mukaiset (ks. käsikirjan kohta RENKAAT). Huomaa: Ajovalon korkeuden tulee noudattaa myös maakohtaisia määräyksiä, jotka voivat vaihdella maittain. 30 kuva 45

32 TYHJÄKÄYNNIN SÄÄTÖ TYHJÄKÄYNNIN SÄÄTÖ Kaasuttimen säätöarvot on tehtaalla asetettu optimaalisen toiminnan takaamiseksi, eikä niitä tule muuttaa. Tyhjäkäynnin säätö tulee suorittaa, kun moottori on lämmin. Säätäminen tapahtuu kään tämällä säädintä A kaasut timessa (kuva 46). kuva 46 Tyhjäkäynti: rpm. KUN SÄÄDÄT TYHJÄKÄYN- TIÄ, MUISTA ETTÄ PAKO- PUT KISTO TULEE HYVIN KUUMAKSI MOOTTORIN KÄYDESSÄ. MIKÄLI TYHJÄKÄYNNIN SÄÄTÖ ON ONGELMAL- LISTA, SAATTAA CO-ARVO JEN SÄÄTÖ OLLA TARPEEL- LISTA. TÄMÄ TOIMENPIDE TULEE SUORITTAA VALTUUTETUN GILERA- HUOLLON TOIMESTA. GILERA SMT RCR 31

33 4 HUOLLOT JA TARKASTUKSET LEVYJARRUT kuva LEVYJARRUT Levyjen ja palojen kuluminen kompensoi tuu automaattisesti. Jarru ei näinollen vaadi säätöä. Mikäli jarru tuntuu pehmeältä tai painuu liian syvälle, se voi olla merkki siitä, että järjestelmään on päässyt ilmaa tai siinä on muuta vikaa. Vie ajoneuvo tällöin välittömästi valtuutetun Gilera-huollon tarkastettavaksi, ja muista ettei ajoneuvolla tule ajaa, mikäli on syytä epäillä vähäisintäkään vikaa jarrujärjestelmässä. JARRUPALOJEN KUNTOA TULEE TARKKAILLA SÄÄN- NÖLLISESTI, VÄHINTÄÄN KM VÄLEIN. MIKÄLI JOMMAN KUMMAN PALAN PAKSUUS ALITTAA 1,5 MM (KS. KUVA 48), TULEE MOLEM- MAT PALAT VAIHTAA VALTUUTE TUSSA GILERA-HUOLLOSSA. JARRUPALOJEN VAIHDON JÄL KEEN, PAINELE JARRUKAHVAA USEITA KER- TOJA ENNEN KUIN AJAT, JOTTA JARRU ALKAA TOIMIMAAN. 32 kuva 48

34 RENGASRIKKO Ajoneuvo on varustettu tubeless-renkailla. Mikäli tämän tyyppinen rengas puhkeaa, se yleensä tyhjenee hitaasti, mikä parantaa ajoturvallisuutta. Pienen reiän voi yleensä paikata kohdassa Aseta ajoneuvo esim. puisen tuen päälle siten, että jousitus painuu mahdollisimman vähän. Peitä ajoneuvo suojapeitteellä. PUHDISTUSAINEET SAAS- TUT TAVAT VESISTÖJÄ JA MAAPERÄÄ. KUNNIOITA YMPÄRISTÖÄ (RAJOITA KÄYTTÄ- MÄSI PUHDISTUSAINEEN MÄÄRÄÄ). tar koi tuk seen valmistetulla paikkaus PESEMINEN spraylla. Rengasrikon jälkeen ajoneuvo Suihkuta irtolika ja muta pois, ja pese ÄLÄ PESE AJONEUVOA on kuitenkin hyvä viedä valtuutetun ajoneuvo pehmeällä sienellä ja 2-4% SUORASSA AURINGON- Gi lera-huollon tarkastettavaksi. seoksella vettä ja mietoa pesuainetta. PAISTEESSA. LIUOTIN AI AJONEUVON TALVISÄILYTYS Pese ajoneuvo huolellisesti. Sitkeän lian irroittamiseen esim. moot torista voit käyttää moottorinpesuainetta tai bensiiniä; huomaa, NEET KUIVUVAT ENNEN KUIN NE HUUHDELLAAN JA NE VOIVAT VAU RIOITTAA MAALIPINTOJA. ÄLÄ Irroita sytytystulppa, ja kaada sylinte- että bensiini voi vahingoittaa maalat- KÄYTÄ BENSIINIÄ TAI DIESELÖLJYÄ riin ruokalusikallinen kaksitahti öl jyä. tuja pintoja. MAA LAT TUJEN PINTOJEN PUHDIS TA- Pyöritä moottoria muutama kier ros, Kuivaa pesun jälkeen säämiskällä, ja MISEEN, SILLÄ NE VOIVAT VAHIN- jotta öljy leviää sylinteriin, ja asenna vahaa ajoneuvo kuivumisen jälkeen GOITTUA. sytytystulppa paikalleen. silikonipohjaisella vahalla. Tyhjennä polttoainesäiliö, ja valuta polttoaine pois kaasuttimesta. Suihkuta maalaamattomat osat ruostesuoja-aineella (älä jarrulevyjä!) Akun suhteen, seuraa menettelyä GILERA SMT RCR 33

35 4 HUOLLOT JA TARKASTUKSET MIKÄLI KÄYTÄT PAINEPE- SURIA, KÄYTÄ VAIN LEVEÄÄ SUIHKUA. ÄLÄ VIE SUUTINTA 60 CM LÄHEMMÄS AJONEUVOA, ÄLÄKÄ KÄYTÄ YLI 40 C LÄMPÖISTÄ VETTÄ. ÄLÄ SUUN- TAA SUIHKUA SUORAAN KAA- SUTTIMEEN, SÄHKÖOSIIN, JÄÄHDYT TIMEEN, PYÖRÄN NAPOI- HIN TAI VOIMANSIIRRON OSIIN VIANETSINTÄ Gilera on tehty kestämään, ja toimii oikein huollettuna pitkään ja luotetta vasti. Korkealaatuiseen tuotteeseenkin voi kuitenkin jos kus tulla vikaa. Seuraavassa on lueteltu erilaisia oireita, nii den mahdollisia syitä sekä ehdotetut korjaamismenettelyt. HUONO / EPÄSÄÄNNÖLLINEN SYTYTYS Mahdollisia syitä: Sytytystulppa väärä tai viallinen. Mittaa elektrodin väli (0,5-0,6mm). Puhdista elektrodi bensiinillä ja teräsharjalla. Sytytystulppa kastunut. Käännä kaasu auki ja koeta startata. Odota muutama minuutti ja toista toimenpide. Tarkasta myös tulpan kunto ja vaihda tarvittaessa. KORKEA POLTTOAINEEN KULUTUS Mahdollisia syitä: Ilmansuodatin tukossa. Puhdista tai vaihda suodatin. Pakoputki tukossa. Puhdista tukos. HEIKKO PURISTUS Mahdollisia syitä: Tarkasta, ettei keraamisessa eristeessä Sytytystulpan kierre vaurioitunut; ole halkeamia. Mikäli sytytystulppa on sylinterikannen kiinnitys epätäydellinen; ehjä, käänny valtuutetun Gilera-huollon kuluneet männänrenkaat. Ota yhteyttä puoleen. valtuutettuun Gilera-huoltoon. SUURJÄNNITE! TÄMÄ TAR- MOOTTORI SAMMUU KESKEN AJON KAS TUS TULEE SUORITTAA Mahdollisia syitä: VAIN AMMATTITAITOISEN Tukos kaasuttimessa tai polttoaine- HUOLTOKORJAAMON TOIMESTA. letkuissa. Tarkasta ja puhdista. Sytytystulppa huonokuntoinen. Tar- 34

36 VIANETSINTÄ kasta ja vaihda tarvittaessa. Ilmaa jarrujärjestelmässä. Ota yhteyttä Kuluneet kytkinlevyt. Ota yhteyttä val- Häiriö elektronisessa sytytysjärjestel- valtuutettuun Gile ra-huoltoon. tuutettuun Gile ra-huoltoon. mässä. Ota yhteyttä valtuutettuun Jarrujärjestelmä koottu väärin. Ota Gile ra-huoltoon. yhteyttä valtuutettuun Gile ra-huoltoon. KÄYNNISTÄMINEN VAIKEAA Mahdollisia syitä: KÄYNTIHÄIRIÖITÄ KIIHDYTYKSESSÄ TAI MUUTTUNUT PAKOÄÄNI Bensiini loppu. Täytä polttoainetankki. MÄKEÄ NOUSTESSA Mahdollisia syitä: Tukos suodattimessa, suuttimessa Mahdollinen syy: Tukos äänenvaimentimessa. Ota tai kaasuttimessa. Puhdista poltto ai ne- Tulppa tai tulpanhattu viallinen. Tarkasta yhteyttä valtuutettuun Gilera-huoltoon. järjestelmä; pese kaasutin bensiinillä ja ja vaihda tarvittaessa. Ota yhte yttä val- puhdista paineilmalla. tuu tettuun Gile ra-huoltoon. KORKEA TAI EPÄSÄÄNNÖLLINEN JOUSITUKSEN HUONO TOIMINTA Mahdollisia syitä: Nestevuoto. Ota yhteyttä valtuutet- Mikäli ajoneuvo käy huonosti, sammuu mata lilla kierroksilla tai vaihteisto tai TYHJÄKÄYNTI tuun Gile ra-huoltoon. kytkin eivät toimi normaalisti, eikä vika Mahdollinen syy: Kuluneet kiinnikkeet tai kiinnitysku- löydy tästä listasta, älä aja ajoneuvolla Vaijeri jumissa. Tarkista ja voitele. Ota mit. Ota yhteyttä valtuutettuun Gile ra- vaan toimita se valtuutetun Gilera-huol- yhteyttä valtuutettuun Gile ra-huoltoon. huoltoon. lon tarkastettavaksi. HUONO JARRUTEHO VOIMANSIIRRON JA KYTKIMEN TOIMINTA Mahdollisia syitä: EPÄTARKKAA Kuluneet jarrupalat. Vaihda uusiin. Mahdollisia syitä: Öljyä tms. jarrupaloissa tai levyissä. Vaijeri säädetty väärin. Ota yhteyttä Puhdista, vaihda palat tarvittaessa. valtuutettuun Gile ra-huoltoon. GILERA SMT RCR 35

PIAGGIO NRG Purejet 50 Omistajan käsikirja

PIAGGIO NRG Purejet 50 Omistajan käsikirja PIAGGIO NRG Purejet 50 Omistajan käsikirja nrg04kansi_1.indd 3 06/17/04, 4:31 PM Maahantuoja: SUMEKO OY Kytömaantie 14, 04200 KERAVA Puh. (09) 502 812 fax (09) 2587 7922 Sähköposti: etunimi.sukunimi@sgn.fi

Lisätiedot

GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja

GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja GILERA Runner Purejet 50 Omistajan käsikirja runner04kansi_2.indd 3 06/17/04, 4:46 PM Maahantuoja: SUMEKO OY Kytömaantie 14, 04200 KERAVA Puh. (09) 502 812 fax (09) 2587 7922 Sähköposti: etunimi.sukunimi@sgn.fi

Lisätiedot

GILERA H@K 50 KÄSIKIRJA

GILERA H@K 50 KÄSIKIRJA ONNITTELUT! Olette tehneet erinomaisen valinnan hankkiessanne Gilera H@K:n. Ennen kuin lähdette matkaan, lukekaa tämä käyttöopas huolella. Löydätte käyttöoppaasta kaiken tarpeellisen oppiaksenne tuntemaan

Lisätiedot

1 1 02/09/02, 10:23 PM 2 02/09/02, 10:23 PM 3 02/09/02, 10:23 PM 4 4 02/09/02, 10:23 PM ONNITTELUT! Olette tehneet erinomaisen valinnan hankkiessanne Piaggio Diesis 50:n. Ennen kuin lähdette matkaan, lukekaa

Lisätiedot

GILERA ICE 50 KÄSIKIRJA

GILERA ICE 50 KÄSIKIRJA ONNITTELUT! Olette tehneet erinomaisen valinnan hankkiessanne Gilera Icen. Ennen kuin lähdette matkaan, lukekaa tämä käyttöopas huolella. Löydätte käyttöoppaasta kaiken tarpeellisen oppiaksenne tuntemaan

Lisätiedot

Derbi Senda R/SM 125 4T Baja Käyttöohjekirja SUMEKO OY

Derbi Senda R/SM 125 4T Baja Käyttöohjekirja SUMEKO OY SUMEKO OY Derbi Senda R/SM 125 4T Baja Käyttöohjekirja Henkilötiedot Nimi Osoite Puh.nro Vakuutusyhtiö Vakuutuksen numero Lähin DERBI-myyjä Nimi Osoite Puh.nro Huolto Puh.nro Moottoripyöräsi tunnistustiedot

Lisätiedot

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie Vespa haluaa kiittää sinua tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman kattavasti. Lue se huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla

Lisätiedot

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy Piaggio Fly 50 4t 4v Käyttöohjekirja SGN Group / SGN Motors Oy PIAGGIO HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman

Lisätiedot

Vespa LX 50 4T 4V / S50 4T 4V

Vespa LX 50 4T 4V / S50 4T 4V SUMEKO SUMEKO OY OY Vespa LX 50 4T 4V / S50 4T 4V Kä yttt öohjekirja Henkilötiedot Nimi Osoite Puh.nro Vakuutusyhtiö Vakuutuksen numero Lähin Vespa-myyjä Nimi Osoite Puh.nro Huolto Puh.nro Skootterisi

Lisätiedot

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön.

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön. TÄRKEÄÄ TIETOA KULJETTAJA JA MATKUSTAJA Tämä moottoripyörä on suunniteltu kuljettajan ja yhden matkustajan kuljetukseen. Älä koskaan ylitä pyörän maksimikantavuutta, mukaan laskien lisävarusteet ja kuorma.

Lisätiedot

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön.

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön. TÄRKEÄÄ TIETOA KULJETTAJA JA MATKUSTAJA Tämä moottoripyörä on suunniteltu kuljettajan ja yhden matkustajan kuljetukseen. Älä koskaan ylitä pyörän maksimikantavuutta, mukaan laskien lisävarusteet ja kuorma.

Lisätiedot

ESIPUHE KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA!

ESIPUHE KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA! Sivu 1 (36) ESIPUHE Aluksi haluamme kiittää päätöksestänne hankkia CPI ajoneuvo. Ennen ajoneuvonne käyttöönottoa pyydämme teitä tutustumaan tähän omistajan käsikirjaan hyvin huolellisesti. Se sisältää

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA!

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA! ESIPUHE Kiitos että valitsitte yrityksemme valmistaman ajoneuvon. Olemme varmoja, että valintasi oli oikea. Ennen ensimmäistä ajoonlähtöä suosittelemme, että luet tämän omistajan käsikirjan huolellisesti

Lisätiedot

SUMEKO OY. DERBI GP1 / GP1 OPEN Käyttöohjekirja

SUMEKO OY. DERBI GP1 / GP1 OPEN Käyttöohjekirja SUMEKO OY DERBI GP1 / GP1 OPEN Käyttöohjekirja Henkilötiedot Nimi Osoite Puh.nro Vakuutusyhtiö Vakuutuksen numero Lähin Derbi-myyjä Nimi Osoite Puh.nro Huolto Puh.nro Skootterisi tunnistustiedot Merkki/malli

Lisätiedot

03/05/08 21:19:23 3FKRH600_001. Honda XR125L OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Honda Motor Co., Ltd. 2003

03/05/08 21:19:23 3FKRH600_001. Honda XR125L OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Honda Motor Co., Ltd. 2003 03/05/08 21:19:23 3FKRH600_001 Honda XR125L OMISTAJAN KÄSIKIRJA Honda Motor Co., Ltd. 2003 03/05/08 21:19:28 3FKRH600_002 TÄRKEÄÄ TIETOA KULJETTAJA JA MATKUSTAJA Tämä moottoripyörä on suunniteltu kuljettajan

Lisätiedot

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä skootteri on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön.

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä skootteri on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön. TÄRKEÄÄ TIETOA KULJETTAJA JA MATKUSTAJA Tämä skootteri on suunniteltu kuljettajan ja yhden matkustajan kuljetukseen. Älä koskaan ylitä skootterin maksimikantavuutta, mukaan laskien lisävarusteet ja kuorma.

Lisätiedot

TERVETULOA. Onnittelut koska valintasi oli Honda ATV.

TERVETULOA. Onnittelut koska valintasi oli Honda ATV. TERVETULOA Onnittelut koska valintasi oli Honda ATV. Sinun Hondasi on suunniteltu maastoajoon ja ainoastaan yhdelle henkilölle. Kohdataksesi turvallisesti ajon tarjoamat haasteet ja voidaksesi nauttia

Lisätiedot

Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet

Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet Ei tieliikennekäyttöön! Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet MÖNKIJÄ 250cc DAR0952 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Käännös alkuperäisohjeista Älä käytä tätä ajoneuvoa ennen kuin olet

Lisätiedot

SUMEKO OY. DERBI Mulhacen 125 Käyttöohjekirja

SUMEKO OY. DERBI Mulhacen 125 Käyttöohjekirja SUMEKO OY DERBI Mulhacen 125 Käyttöohjekirja Henkilötiedot Nimi Osoite Puh.nro akuutusyhtiö akuutuksen numero Lähin Derbi-myyjä Nimi Osoite Puh.nro Huolto Puh.nro Moottoripyöräsi tunnistustiedot Merkki/malli

Lisätiedot

S I N U N L A A T U T A K U U S I

S I N U N L A A T U T A K U U S I ESIPUHE Aluksi haluamme kiittää päätöksestänne hankkia CPI mönkijä. Ennen ajoneuvonne käyttöönottoa pyydämme teitä tutustumaan tähän Omistajankäsikirja:an hyvin huolellisesti. Se sisältää paljon tärkeää

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. DRAC AllRoad Enduro RS Supermoto RS Supermoto Pro

Käyttöohjekirja. DRAC AllRoad Enduro RS Supermoto RS Supermoto Pro Käyttöohjekirja DRAC AllRoad Enduro RS Supermoto RS Supermoto Pro Haluamme kiittää yhtiötämme kohtaan osoittamastasi luottamuksesta ja onnitella ajoneuvon valinnasta. DRAC Enduro RS, Supermoto RS Supermoto

Lisätiedot

PERÄMOOTTORI. Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan.

PERÄMOOTTORI. Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. PERÄMOOTTORI Omistajan käsikirja F25W (F20W) Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. PARSUN-perämoottorit ovat tehokkaita, taloudellisia ja

Lisätiedot

2000-2012 LASTEN KELKKA 120 OMISTAJAN KÄSIKIRJA

2000-2012 LASTEN KELKKA 120 OMISTAJAN KÄSIKIRJA 2000 2012 LASTEN KELKKA 120 OMISTAJAN KÄSIKIRJA TERVETULOA POLARISTIIMIIN! Olet valinnut laadukkaan Polarisajoneuvon. Ne ovat luokissaan edelläkävijöitä ja tunnettuja laadustaan. Polaris Industries Inc.

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA

KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA ECHO GT-2150 GT-2150SI VAROITUS VAARA LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE TARKASTI LÄPI ENNEN KUIN ALOITAT TRIMMERIN/TRIMMAUSSAHAN KÄYTÖN. TURVAMÄÄRÄYKSIÄ ON EHDOTTOMASTI NOUDATETTA- VA!

Lisätiedot

2006-2007 SPORTSMAN 450/X2/500/500 EFI/700/700 EFI/800 EFI OMISTAJAN KÄSIKIRJA

2006-2007 SPORTSMAN 450/X2/500/500 EFI/700/700 EFI/800 EFI OMISTAJAN KÄSIKIRJA 2006-2007 SPORTSMAN 450/X2/500/500 EFI/700/700 EFI/800 EFI OMISTAJAN KÄSIKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 TAKUUEHDOT 3 TURVALLISUUSOHJEET 4-5 VAROITUSTARRAT 6-15 TAKUUKORTIN TÄYTTÖ 16 AJONEUVON

Lisätiedot

MOTORHISPANIA, kiittää Sinua kun olet valinnut pyöräksesi Furian.

MOTORHISPANIA, kiittää Sinua kun olet valinnut pyöräksesi Furian. Käyttöohjekirja (FI) MOTORHISPANIA, kiittää Sinua kun olet valinnut pyöräksesi Furian. Furia on suunniteltu ja valmistettu käyttäen hyväksi viimeisintä teknologiaa, tarjotakseen Sinulle huvia ja ajamisen

Lisätiedot

JUNIORI CROSSIPYÖRÄ 70cc

JUNIORI CROSSIPYÖRÄ 70cc Ei tieliikennekäyttöön! KÄYTTÖOHJE JUNIORI CROSSIPYÖRÄ 70cc DAR0929 Käännös alkuperäisohjeista Översättning av originalanvisningarna JOHDANTO Kiitos päätöksestäsi hankkia yhtiömme valmistaman moottoripyörän.

Lisätiedot