ONNITTELUT! GILERA SMT RCR. smtrcr25.indd

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONNITTELUT! GILERA SMT RCR. smtrcr25.indd"

Transkriptio

1 smt_rcr04kansi_2.indd 3 08/31/04, 1:58 PM

2 ONNITTELUT! Olette tehneet erinomaisen valinnan hankkiessanne uuden Gileran. Ennen kuin lähdette matkaan, lukekaa tämä käyttöopas huolella. Löydätte käyttö oppaasta kaiken tarpeellisen oppiaksenne tuntemaan ajoneuvon sekä käyttämään sitä oikein. Kun käytte läpi sen lukuisat ominaisuudet ja tekniset tiedot, saatte paremman käsityksen uudesta ajoneuvostanne ja pohjan pitkään kestävälle ajamisen nautinnolle! GILERA SMT RCR 1

3 SISÄLLYSLUETTELO GILERA SMT / RCR 1... Alkusanat 2... Ajoneuvo 3... Käyttö 4... Huollot ja tarkastukset 5... Tekniset tiedot 6... Varaosat / lisävarusteet 7... Määräaikaishuollot 2

4 ALKUSANAT GILERA SMT / RCR KÄSIKIRJA Tässä käsikirjassa annetut ohjeet on suunniteltu antamaan selkeät ja yksin- var ten. Löydät myös ohjeet useisiin yksinkertaisiin korjaustöihin, jotka voit piaiden tai valtuutettujen huoltokorjaamoiden toimesta. ker taiset ohjeet uuden ajoneuvon käyt- tehdä itsekin. Kaikki sellaiset toimenpi- Harmaalla korostetuilla alueilla on töä varten. Käsikirja sisältää myös teet, joita ei kirjassa ole erikseen tärkeää ajoneuvon käyttöön tai liiken- ohjeita Gilera-kauppiaiden ja valtuu tet- kuvat tu, vaativat erikoistyökalujen käyt- neturvallisuuteen liittyvää tietoa. tujen korjaamoiden suorittamia huolto- töä tai erityistä teknistä osaamista, ja töitä ja määräaikaisia tarkistuksia ne tulisi siksi suorittaa vain Gilera-kaup- GILERA SMT RCR 3

5 1 ALKUSANAT SYMBOLIT AJONEUVON OIKEANLAISTA KÄYTTÖÄ VARTEN Tällä sivulla olevat symbolit ovat tärkeitä. Ne osoittavat sellaisia kohtia käsikirjassa, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Nopean havaitsemisen takaamiseksi käytössä on kolme erilaista symbolia. HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS Varoitus Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä seuraa vakava henkilövammojen riski. YMPÄRISTÖN HUOMIOINTI Tällä symbolilla merkityt kohdat osoittavat ajoneuvon oikean käyttötavan ympäristön hyvinvoinnin huomioiden. AJONEUVON TURVALLISUUS Varoitus Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä seuraa ajoneuvon vaurioitumisen riski sekä tietyissä tapauksissa myös takuun raukeaminen. 4

6 2 AJONEUVO HALLINTALAITTEET (kuva 1) A = Kytkinkahva B = Valojen, vilkkujen ja äänitorven katkaisija C = Mittaristo D = Virtalukko E = Kierroslukumittari ( SMT) F = Etujarrunestesäiliö G = Etujarrukahva H = Kaasukahva kuva 1 GILERA SMT RCR 5

7 2 AJONEUVO MITTARISTO SMT (kuva 2) I = Nopeusmittari L = Matkamittari M = Kaukovalon merkkivalo N = Jäähdytysnesteen merkkivalo (kun valo syttyy, jäähdytysnesteen lämpötila on yli 105 C) O = Suuntavilkun merkkivalo P = Tuorevoiteluöljyn varoitusvalo (syttyy, kun öljyä jäljellä n. 0,25 L). Q = Polttoaineen merkkivalo (syttyy, kun jäljellä on n. 1,3 L). R = Kierroslukumittari kuva 2 6

8 MITTARISTO MITTARISTO RCR (kuva 3) H = Nopeusmittari I = Matkamittari L = Kaukovalon merkkivalo M = Jäähdytysnesteen merkkivalo (kun valo syttyy, jäähdytysnesteen lämpötila on yli 105 C) N = Suuntavilkun merkkivalo O = Tuorevoiteluöljyn varoitusvalo (syttyy, kun öljyä jäljellä n. 0,25 L). P = Polttoaineen merkkivalo (syttyy, kun jäljellä on n. 1,3 L). kuva 3 GILERA SMT RCR 7

9 2 AJONEUVO VIRTALUKKO (kuva 4) = Virta pois päältä, avaimen voi poistaa, ohjauslukko auki. = Virta päällä, avainta ei voi poistaa, ohjauslukko auki. = Valot päällä. = Virta pois päältä, avaimen voi poistaa, ohjaus lukittu OHJAUKSEN LUKITSEMINEN Käännä ohjaustanko ensin kokonaan vasem malle tai oikealle. Käännä sitten ohjauslukon avai n asentoon, kunnes ohjaus lukko kytkeytyy. Mikäli ohjauslukon kyt keminen ei onnistu, varmista, että ohjaus tanko on käännetty ääri asentoonsa vasemmalle. ÄLÄ KOSKAAN KÄÄNNÄ AVAINTA ASENTOON "LOCK" SILLOIN KUN AJAT. 8 kuva 4

10 VIRTALUKKO JA AVAIMET OHJAUSLUKON AVAAMINEN ÄÄNIMERKIN PAINIKE "B (kuva 4) Laita avain virtalukkoon, ja käännä Paina painiketta antaaksesi ääni mer kin. avainta myötä päi vään. Mikäli avain ei käänny, liikuttele ohjaustankoa hieman AJOVALON VALITSIN "C" (kuva 4) samalla kun käännät avainta. Alempi asento = lyhyt ajovalo päällä. Ylempi asento = kaukovalo päällä SUUNTAVILKUN KATKAISIJA A Ajovalon valitsinta voidaan käyttää, kun Kääntämällä katkaisijaa vasemmalle tai virta on kytketty päälle (virtalukko on kuva 5 oikealle, suuntavilkku kytkeytyy päälle. asennossa ). Kytkin palaa automaattisesti keskiasen- toonsa, mutta vilkku jää päälle. Kytkeäksesi vilkun pois päältä, paina ka t- kaisin sisään AVAIMET (kuva 5) Ajoneuvon mukana toimitetaan kaksi samanlaista avainta, virtalukon ja polttoai nesäiliön lukon käyttöä varten. Avainten mukana tulee tunnistelevy, jossa on numero. Tätä numeroa tarvitaan, mikäli avaimista tilataan kopioita. SÄILYTÄ VARA-AVAIN JA TUNNISTELEVY TURVALLI- SESSA PAIKASSA. GILERA SMT RCR 9

11 2 AJONEUVO TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT (kuvat 6/7) MUUTTAMINEN TAI POISTAMINEN kuva 6 AJONEUVOSTA ON VAKAVA RIKOS, JOSTA VOI SEU RATA AJONEUVON TAKAVA RI KOINTI TAI MUU OIKEUDELLINEN SEURAAMUS. kuva 7 10 HUOMAA: VALMISTENUMEROIDEN Ajoneuvon valmistenumero (sarjanumero) koostuu alkuosasta ja sitä seuraavista numeroista. Nämä numerot on merkitty runkoon (kuva 6) ja moottoriin (kuva 7).Valmistenumeroita tarvitaan esim. mikäli ajoneuvoon tilataan varaosia.

12 3 KÄYTTÖ MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN TARKASTA ENNEN KÄYNNISTÄMISTÄ: 1. Polttoaineen ja tuorevoiteluöljyn määrä. 2. Moottorin öljymäärä. 3. Että vaihde on vapaalla. 4. Että renkaat ovat hyväkuntoiset ja rengaspaineet suosituksen mukaiset. 5. Valojen ja vilkkujen toiminta 6. Etu- ja takajarrun toiminta. 7. Jarrunestesäiliöiden nestemäärä. 8. Että toisioketju on voideltu ja asianmukaisesti kiristetty. 9. Jäähdytysnesteen määrä. POLTTOAINE ON ERIT TÄIN HERKÄSTI SYTTY VÄÄ. SAM- MUTA MOOT TORI AINA ENNEN KUIN TANK KAAT, JA VARO VALUTTAMASTA POLTTOAINETTA AJONEUVON PÄÄLLE. GILERA SMT RCR 11

13 3 KÄYTTÖ SATULA (kuvat 8/9) Irroittaaksesi satulan, aseta avain tankin lukkoon A, ja käännä avainta oikealle samalla kun nostat kantta. Irroita sitten kiinnitystapit B. Öljysäiliö, akku ja työkalusarja sijaitsevat satulan alla. kuva 8 12 kuva 9

14 POLTTOAINESÄILIÖ / ÖLJYSÄILIÖ POLTTOAINESÄILIÖ (kuvat 10/11) Polttoainesäiliön tilavuus on ~ 7 L (josta 1,3 L varalla). Avataksesi polttoainesäiliön, aseta virta-avain tankin korkin lukkoon, ja käännä oikealle samalla kun nostat kantta. PIDÄ KUUMAT TAI PALAVAT KOH TEET LOITOLLA POLTTOAINE SÄI LI ÖSTÄ. TULIPA LON VAARA! ÄLÄ HENGITÄ POLT TOAINE HÖY RYJÄ, SILLÄ NE OVAT MYRKYLLISIÄ. kuva ÖLJYSÄILIÖ (kuva 12) Tuorevoiteluöljyn säiliö sijaitsee satulan alla. Säiliön tilavuus on ~ 0,9 L (josta 0,25 L varalla). Käytä synteettistä öljyä, luokitus: API TC++ (tai ylempi). MUIDEN KUIN SUOSITELTU JEN ÖLJYTUOTTEIDEN TAI SYTYTYSTULPPIEN KÄYTTÖ SAATTAA VAURIOITTAA MOOTTORIA. kuva 11 kuva 12 GILERA SMT RCR 13

15 3 KÄYTTÖ SISÄÄNAJO SISÄÄNAJO Sisäänajon aikana liikkuvat osat kuluvat Ensimmäisten 1000 kilometrin aikana: toisiinsa sopiviksi. On erityisen tärkeää, Älä käytä yli 80% maksiminopeu- että vältetään ajoneuvon liiallista kuor- desta. mi tusta sisäänajovaiheen aikana: Vältä kaasun avaamista täysin auki. Kun käynnistät moottorin, anna sen Vaihtele käyntinopeutta, äläkä aja lämmitä kunnolla ennen kuin ajat. pitkiä matkoja tasaisella nopeudella. Mikäli ajat pitkään tasaisella nopeudella, päästä välillä kaasua hetkeksi, 1000 kilometrin jälkeen voit vähitellen jotta kierrosluku vaihtelee. lisätä nopeutta maksiminopeuteen asti. Ajaessasi ylämäkeen, vaihda pienem- kuva 13 SISÄÄNAJON HUOLEL LI- NEN SUORITTAMINEN ON mälle vaihteelle, jotta vältät rasittamasta moottoria tarpeettomasti. Ajettuasi anna moottorin käydä ENSIARVOISEN TÄRKEÄÄ hetken ajan tyhjäkäyntiä, ennen kuin MOOTTORIN PARHAAN MAHDOL- sammutat. LI SEN TOIMINNAN JA AJONEUVON Tarkkaile säännöllisesti, ettei öljy- PITKÄN KÄYTTÖIÄN VARMISTA- bensiini- tai jarrunestevuotoja MISEKSI. esiin ny. Mikäli mitään sivuääniä tai muuta normaalista poikkeavaa esiintyy, selvitä sen syy välittömästi. Noudata tarkasti sisäänajovaiheesta annettuja suosituksia. 14

16 MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN Mikäli moottori on kylmä, voi kaasut timessa sijaitsevan kylmäkäyn nistin vivun avaaminen olla tarpeellista (ks. kuva 15). Aseta ajoneuvo tasaiselle alustalle. Aseta virta-avain lukkoon, ja käännä se asentoon. Paina käynnistinpoljinta (kuva 14). Toista menettely, ellei moottori käynnisty. Mikäli moottori on lämmin, ei kylmäkäynnistinvipua tule käyttää. Hätätilanteessa voit käynnistää myös työntämällä. Kytke virta päälle, aseta 2. vaihde päälle ja työnnä ajoneuvoa pitämällä kytkin kahva sisään vedettynä. Kerää vauhtia, ja aseta sitten painoa takapyörälle, samalla kun päästät kytkimen. Toista menettely tarvittaessa. kuva 14 PAKOKAASU ON HEN GEN VAA RALLISEN MYR KYL LISTÄ. ÄLÄ KOS KAAN KÄYNNISTÄ TAI KÄYTÄ MOOTTORIA SISÄTILOISSA. kuva 15 GILERA SMT RCR 15

17 3 KÄYTTÖ AJAMINEN AJAMINEN kahva sisään hieman ennen kuin ajo- Käynnistäminen neuvo pysähtyy. Kun moottori käy tyhjäkäyntiä, vedä kyt kinkahva A (kuva 16) sisään, ja Moottorin sammuttaminen kuva 16 paina vaihdepoljinta C (kuva 18) ajo neuvon vasemmalla puolella kytke äk- Kytke vaihde vapaalle, ja käännä virtaavain asentoon. sesi 1-vaihteen päälle. Päästä varo vasti kytkintä ja lisää kaasua kääntämällä kaa- Pysäköinti sukahvaa B (kuva 17), jolloin ajo- Varmista että maa ajoneuvon alla on neuvo lähtee liikkeelle. kova ja tasainen. Laske sivujalka koko- kuva 17 Vaihtaminen Päästä kaasua ja vedä kytkinkahva sisään, naan alas, ja tue ajoneuvo sen varaan. POLKUKÄYNNISTINTÄ samalla kun vaihdat vaihdepolki mesta TULEE KÄYTTÄÄ VAIN, seuraavan ylemmän tai alemman vaih- KUN VAIHDE ON KYTKET- teen päälle. Kun vähennät nopeutta, TYNÄ VAPAALLE. kuva 18 vaihda alemmalle vaihteelle. Jarruttaminen / pysähtyminen Käytä samanaikaisesti etujarrua E (kuva 17) ja takajarrua D (kuva 19), ja vaihda samalla pienemmälle vaihteelle 16 kuva 19 pysäyttääksesi ajoneuvon. Vedä kytkin-

18 KATALYSAATTORILLA VARUSTETUT MALLIT Huomioi katalysaattorin käytössä: ITSE TEHDYT MUUTOS- TYÖT OVAT KIELLETTYJÄ JA NE SAATTAVAT VAA- RANTAA MOOTTORIN JA KATALY- SAATTORIN TOIMINNAN. KATALYSAATTORI TULEE kuva 20 AJON AIKANA HYVIN KUU MAKSI. VARMISTA, ETTEI MIKÄÄN PAKOPUTKISTON OSA OLE KOSKETUKSISSA PALAVAN MATERIAALIN KANSSA. ÄLÄ SAMMUTA MOOT TO- RIA KESKEN AJON, SILLÄ BEN SII NIÄ VOI KUL KEA KAASUTTIMEN LÄPI KATA LY SAAT- TORIIN VAHINGOITTAEN SITÄ. kuva 21 GILERA SMT RCR 17

19 3 KÄYTTÖ AJOTURVALLISUUS TURVALLINEN AJAMINEN Aja aina oman ajotaitosi puitteissa, rengaspainetta. Noudata silti suurta Ajotaitosi ja perusteellinen tietämyksesi muuta liikennettä tarkkaillen ja lii- varovaisuutta. ajoneuvostasi ovat ajoturvallisuutesi kennesääntöjä noudattaen. Mikäli laitetta käytetään hiekkaisessa, perusta. Harjoittele liikenteestä vapaalla Ennen liikkeelle lähtöä, pue päällesi mutaisessa, suolaisessa tai lumisessa alueella, kunnes hallitset laitteen käsit- hyväksytty kypärä ja kiinnitä se asian- ympäristössä, puhdista jarrulevyt telyn erilaisissa olosuhteissa. mukaisesti. ajoit tain miedolla pesuaineella vält- Seuraamalla näitä yksinkertaisia ohjeita Vähennä nopeutta päällystämättö- tääksesi lian kertymistä niihin sekä voit huomattavasti parantaa ajoturval li- millä tai epätasaisilla pinnoilla ja jarrupalojen ennenaikaista kulu mista. suuttasi. noudata suurta varovaisuutta. Mikäli teet ajoneuvon ominaisuuksiin Jos olet ajanut pitkään vesisateessa tai alkuperäisiin rakenteisiin muu- ÄLÄ KOSKAAN AJA ALKO- HOLIN TAI HUUMEIDEN VAIKUTUKSEN ALAISENA, käyttämättä jarruja, niiden teho laskee. Näissä olosuhteissa, käytä aika ajoin jarruja varovasti saadaksesi ne tok sia, se ei enää ole alku pe räi sen tyyppihyväk synnän mukainen. Muutos työt ovat kiel lettyjä ja ne voi vat KOSKA SILLOIN VAARANNAT NIIN kuivumaan ja tarkistaaksesi niiden olla vaarallisia. ITSESI KUIN MUUTKIN. toiminnan. Ole varovainen, kun käytät jarruja märällä, päällystämättömällä tai muuten liukkaalla pinnalla. Käytä aina molempia jarruja yhtä aikaa, jakaaksesi jarruvoiman kummallekin pyörälle. Ajaessasi erittäin pehmeässä maastossa, voit saada lisää pitoa laskemalla 18

20 4 HUOLLOT JA TARKASTUKSET VAIHTEISTOÖLJY VAIHTEISTOÖLJYN TARKASTUS Laita tyhjennystulpat takaisin paikalleen, Tarkasta vaihteistoöljyn määrä vähin- ja lisää täyttöaukosta uutta öljyä. tään km välein. Tarkastus tulee suorittaa kun ajoneuvo on pysty- Täyttötilavuus: ~ 0,65 L suo rassa asennossa, ja se tapahtuu irroit ta malla täyttöaukon korkki "A" Tarkasta lopuksi öljymäärä uudestaan ja (kuva 22), ja tarkastamalla mittatikusta, kiinnitä täyttöaukon korkki. että öljymäärä on yli minimimäärää kuva 22 ilmai sevan merkin. Lisää tarvittaessa Öljysuositus: API GL-4 (tai ylempi). suositellun tyyppistä öljyä. Tarkasta öljymäärä uudestaan ja kiinnitä täyt töaukon korkki. ÖLJYNVAIHDON LAIMIN- LYÖNTI, MOOTTORIN KÄYTTÄMINEN LIIAN VAIHTEISTOÖLJYN VAIHTO VÄHÄISELLÄ ÖLJYMÄÄRÄLLÄ TAI Öljynvaihto tulee tehdä ensimmäisten km jälkeen ja jokaisen km VÄÄRÄN TYYP PI SEN ÖLJYN KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAKAVAN MOOT TO- kuva 23 kohdalla. Moottorin tulee olla lämmin, RI VAURION. jotta öljy valuisi mahdollisimman täydellisesti ulos. Irroita täyttöaukon korkki "A", sekä tyhjennystulppa "B" JÄTEÖLJY ON YMPÄRISTÖ- (kuva 24) kampikammion keskellä ja "C" HAITTA. HÄVITÄ JÄTEÖLJY (kuva 23) oikean puolen kopassa, ja MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI. valuta vanha öljy ulos. GILERA SMT RCR kuva 24 19

21 4 HUOLLOT JA TARKASTUKSET JÄÄHDYTYSNESTE JÄÄHDYTYSNESTEEN TARKASTUS Käytä etyleeniglykolipohjaista jäähdytys- Tarkasta jäähdytysnesteen määrä vähin- nestettä. tään 1000 km välein. Paisuntasäiliö sijaitsee etukatteen alla ajoneuvon Huomaa: vasem malla puolella. Tarkastus tulee Tarkasta järjestelmän letkujen kunto suo rittaa moottorin ollessa kylmä. Tar- säännöllisesti. kasta, että jäähdytysnesteen pinta on Mikäli jäähdytysnesteen varoitusvalo kuva 25 pai suntasäiliössä olevien minimimäärää syttyy normaalin käytön aikana, A ja maksimimäärää B ilmaisevien sammuta moottori ja odota nesteen merk kien välissä (kuva 25). jäähtymistä. Tarkasta sitten nestemäärä Jäähdytysnesteen vaihto tapahtuu irroittamalla paisuntasäiliön korkki sekä vesi- ja lisää tarvittaessa. Älä koskaan avaa paisuntasäiliön korkkia mikäli moottori on kuuma. pum pulle vievä letku, ja valuttamalla Lisää jäähdytysnestettä, kun moottori on vanha jäähdytysneste ulos. Kytke letku viilentynyt. takaisin, ja täytä paisuntasäiliön täyt töau kon kautta järjestelmä uudella jäähdy- Jäähdytysneste tulee vaihtaa kahden tys nesteellä. vuoden välein. Tämä toimenpide tulee ÄLÄ KOSKAAN AVAA PAI- suorittaa valtuutetun Gilera-huollon SUNTASÄILIÖN KORK KIA Jäähdytysjärjestelmän nestetilavuus: toimesta. MIKÄLI MOOTTORI ON ~ 1,1L KUUMA. PALOVAMMOJEN VAARA! 20

22 RENKAAT kuva RENKAAT Tarkasta renkaiden ilmanpaine sään nöllisin väliajoin. Tarkasta myös, ettei renkaiden kulutuspinnalla tai sivuissa ole viiltoja ja ettei rengas ole kulunut epätasaisesti. Renkaat tulee vaihtaa valtuutetussa huol to kor jaamossa, jolla on työhön sopivat välineet. RENGASPAINEET SMT (PELKKÄ KULJETTAJA) EDESSÄ: 1.7 BAR TAKANA: 2.0 BAR (KULJETTAJA JA MATKUSTAJA) EDESSÄ: 1.8 BAR TAKANA: 2.1 BAR VÄÄRÄ RENGASPAINE AIHEUTTAA RENKAAN ENNENAIKAISTA KULU- MISTA JA TEKEE LAITTEESTA EPÄ VAKAAN JA MAHDOLLISESTI VAA- RALLISEN. KULUTUSPINNAN LAIN MUKAINEN MINIMISYVYYS ON 1MM. RCR (PELKKÄ KULJETTAJA) EDESSÄ: 1.0 BAR TAKANA: 1.2 BAR (KULJETTAJA JA MATKUSTAJA) EDESSÄ: 1.1 BAR TAKANA: 1.3 BAR HUOMAA: RENGASPAINEET MITATAAN KYLMISTÄ RENKAISTA. GILERA SMT RCR 21

23 4 HUOLLOT JA TARKASTUKSET SYTYTYSTULPPA kuva SYTYTYSTULPPA Tarkasta sytytystulpan kunto säännölli sin väliajoin. Tarkasta samalla, että kes ki elektrodin välys on 0,5 mm, ja säädä tarvittaessa. Vältä vahin goit tamasta keraamista eristettä kun säädät välystä. Sytytystulpan tyyppi: NGK B9ES (CHAMPION N2C) SYTYTYSTULPAN VAIHTO TULEE SUORITTAA, KUN MOOTTORI ON KYLMÄ. VÄÄRÄN TYYPPISEN, ESIM. VÄÄ- RÄLLÄ LÄMPÖARVOLLA TAI ERILAI SELLA KIERTEELLÄ VARUS- TE TUN SYTYTYSTULPAN KÄYTTÖ VOI VAHINGOITTAA MOOTTORIA VAKAVASTI. VAIHDA SYTYTYSTULPPA VÄHINTÄÄN KM VÄLEIN. 22

24 ILMANSUODATIN kuva 28 kuva ILMANSUODATTIMEN IRROITTAMINEN JA PUHDISTAMINEN Tarkasta ilmansuodattimen kunto vähintään 5000km välein, sekä useam min mikäli ajoneuvolla ajetaan maas tossa tai muuten erityisen märissä tai pölyisissä olosuhteissa. Toimi seuraavasti: Irroita satula Irroita oikean puolen kate A (kuva 28) irroittamalla 3 kiinnitysruuvia Irroita ilmansuodatinkotelon 4 kiinnitysruuvia B (kuva 29) ja poista suodatinelementti Pese elementti vedellä ja miedolla puhdistusaineella; kuivaa puhtaalla kankaalla tai varovasti paineilmalla Kyllästä elementti 50/50-seoksella bensiiniä ja ilmansuodatinöljyä Poista ylimääräinen öljy elementistä, ja aseta se takaisin paikalleen. Varmista erityisen huolellisesti, että elementti asetetaan oikein ilmansuo datti men koteloon, jotta huulitiiviste on koko matkaltaan asianmukaisesti kiinni elementissä. TUKKOINEN ILMANSUO- DATIN LISÄÄ IMU VAS- TUSTA, LASKEE TEHOA JA NOSTAA POLTTOAINEEN KULU TUSTA. GILERA SMT RCR 23

25 4 HUOLLOT JA TARKASTUKSET HALLINTALAITTEIDEN SÄÄTÖ HALLINTALAITTEIDEN SÄÄTÖ aina jarrupalojen kunto ennen kuin lisäät jarrunestettä. Kaasuvaijeri Tarkasta, että kaasuvaijerissa on 4mm Etujarru kuva 30 vapaaliike kaikissa ohjaustangon asennoissa. Säädä vapaaliike tarvittaessa Etujarrunestesäiliössä on tarkastus ikkuna C (kuva 32) josta nestemäärä pois tamalla kumisuojus ja kääntämällä tarkastetaan. Mikäli ikkuna C on sää dintä B (kuva 31). täynnä nestettä, nestemäärä on oikea; mikäli ikkuna C on osittain täynnä, Kytkin nestemäärä on minimissä, ja mikäli nes- kuva 31 Tarkasta, että kytkinkahvassa on 8mm vapaaliike kaikissa ohjaustangon asennoissa. Säädä vapaaliike tarvittaessa tettä ei näy ikkunassa C, nestemäärä on alle minimin. Lisää tarvittaessa nestettä avaamalla jarrunestesäiliön kaksi kääntämällä säädintä A (kuva 30). kiinnitysruuvia D (kuva 32), nosta kansi ja lisää DOT4-tyyppistä jar runes- Jarrut tettä. Sulje kansi ja kiinnitä ruuvit D. kuva 32 Etujarru ei tarvitse säätöä, vain nesteen määrää jarrunestesäiliössä tulee tark- Takajarru kailla säännöllisesti. Tarkastusta tehdessä Takajarrunestesäiliössä (kuva 33) on tulee ajoneuvon olla pysty suo rassa indeksimerkit, joiden välissä nestepin- asennossa. nan tulee olla. Lisää tarvittaessa nestettä Huomaa, että jar runeste määrä säiliöissä avaamalla jarrunestesäiliön kansi E 24 kuva 33 laskee kun jarrupalat kuluvat. Tarkasta (kuva 33) vastapäivään kiertämällä, ja

26 JARRUNESTE lisää DOT4-tyyppistä jarrunestettä JARRUNESTE NORMAALIOLOSUHTEISSA Nestemäärä ei kummassakaan säiliössä JARRUNESTE TÄYTYY saisi laskea alle minimin, sillä jarrujär- VAIH TAA KAHDEN VUO- jes telmään voi päästä ilmaa. Mikäli näin KÄYTÄ AINOASTAAN DEN VÄLEIN. tapahtuu, vie ajoneuvo valtuutettuun DOT4-TYYP PISTÄ JARRU- Gilera-huoltoon tarkastettavaksi. NES TETTÄ. PAKKAUKSESSA OLEVA MERKINTÄ EROTTAA SYN- JARRUNESTE ON HYVIN TEETTISET JARRUNES TEET SYÖ VYT TÄ VÄÄ, JA SE ON MINERAALIPOHJAISISTA. KÄYTÄ ERI TYI SEN VAHINGOLLISTA MAA LA TUILLE PINNOILLE. PYYHI VALU NUT JAR RU NESTE VÄ LIT TÖ- AINOASTAAN SYNTEETTISTÄ JAR RU- NESTETTÄ. MÄSTI POIS JA HUUHTELE RUN- SAALLA VEDELLÄ. JARRUNESTE IMEE KOS- TEUTTA ILMASTA. MIKÄLI JARRUPIIRIIN PÄÄSEE KOSTEUTTA, JARRUTEHO SAATTAA VÄHENTYÄ TUNTUVASTI. GILERA SMT RCR 25

27 4 HUOLLOT JA TARKASTUKSET TOISIOKETJU TOISIOKETJU ketjussa voi olla tiukempia ja väljempiä Toisioketjun käyttöikä riippuu olennai- kohtia. sesti voitelusta sekä ketjun säätämisestä oikealle kireydelle TOISIOKETJUN SÄÄTÖ Riittämätön voitelu tai väärin säädetty, Aseta lastaamaton ajoneuvo sivujalalle erityisesti liian kireä ketju, aiheut tavat ja vaihde vapaalle. Löysää taka-akselin nopeaa ketjun ja hammasrattaiden kulu- kiinnityspultti A (kuva 35). Säädä kuva 34 mista, sekä tehohäviötä. kiris timiä B, kunnes toisioketju on Toisioketju tulee voidella säännöllisesti asianmukaisella kireydellä. Huomaa, että koko matkalta, samoin sen välystä tulee kiristimien B tulee olla molemmin tarkkailla TOISIOKETJUN KIREYDEN puolin takahaarukkaa samassa asennossa, muuten ketjulinja ei ole suorassa. Kiristä taka-akselin kiristyspultti TARKASTUS (kiristystiukkuus: 70-80Nm). kuva 35 Aseta lastaamaton ajoneuvo sivujalalle ja vaihde vapaalle. Ota toisioketjusta kiinni puolivälistä etu- ja takarattaan VAIHDA AINA TOISIOKETJU välistä ja liikuta ketjua ylös-alas. Vapaa- JA RATTAAT SAMAAN liik keen tulee olla: AIKAAN. UUSI KETJU VAN mm. HOILLA RATTAILLA TAI TOISINPÄIN AIHEUTTAA MOLEMPIEN ERITTÄIN Huomaa, että vapaaliikkeen tulee olla NOPEAA KULUMISTA. 26 kuva 36 riittävä ketjun koko matkalla; kuluneessa

28 AKKU TOISIOKETJUN VOITELU Voitele ketju huolellisesti kauttaaltaan. Käytä moottoripyöräkäyttöön ja O-rengasketjuille tarkoitettua ketjuöljyä. Ketjuöljyä on saatavilla esim. Gilerakaup piaaltasi tai moottoripyö rä tar vikeliikkeistä AKKU Päästäksesi käsiksi akkuun, laita virtaavain tankin suojan lukkoon, ja käännä avainta oikealle, nostaen samalla suojaa. Irroita satulan kiinnitysmutterit ja nosta satula. Akku sijaitsee satulan alla. Akkua täytyy huoltaa säännöllisesti. Akkunesteen määrän tulee olla akkuun merkityllä maksimitasolla. Ellei näin ole, lisää akun kennoihin tislattua vettä, kunnes nestemäärä on ilmoitetulla tasolla. Mikäli akkunestettä joudutaan lisäämään usein, tämä voi olla merkki ylila taami sesta tai muusta ongelmasta sähköjär jes telmässä joka voi johtaa akun nopeaan kulumiseen. kuva 37 AKKU SISÄLTÄÄ YMPÄRIS- TÖLLE HAITALLISIA AINEITA. SUOSITTELEMME AKUN VAIHDATTAMISTA VALTUUTE- TUSSA GILERA-HUOLLOSSA, JOKA ON VARUSTETTU KÄSITTELEMÄÄN AKUT MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI. GILERA SMT RCR 27

29 4 HUOLLOT JA TARKASTUKSET AKUN VARASTOINTI SULAKKEET AKUN VARASTOINTI Akun varaustaso laskee, mikäli ajoneuvo on pitkään varastoituna. Välttääksesi ongelmia, irroita akku säilytyksen ajaksi ja lataa se säännöllisin väliajoin, vähintään kahden kuukauden välein. Varastoi akku kuivaan ja hyvin tuuletettuun tilaan. Huomaa: Akkua tulee ladata noin 1/10 teholla sen omasta tehosta, korkeintaan 8 tunnin ajan. Suosittelemme toimenpi teen teettämistä valtuutetussa Gilera-huollossa. Kun asennat akun takaisin pai kalleen, var- AKKUNESTE SISÄLTÄÄ HAPPOA. VÄLTÄ SEN JOUTUMISTA SILMIIN, IHOLLE TAI VAATTEILLE. MIKÄLI AKKUNESTETTÄ PÄÄSEE SILMIIN, IHOLLE TAI VAATTEILLE, HUUHDO RUNSAALLA VEDELLÄ JA HAKEUDU LÄÄKÄRIIN. ÄLÄ MYÖSKÄÄN KALLISTA AJONEUVOA LIIALLISESTI, SILLÄ AKKUNESTETTÄ VOI PÄÄSTÄ VUOTAMAAN SULAKKEET Sähköjärjestelmää suojaa 4 ampeerin sulake B (kuva 39), joka sijaitsee sulak keen pidikkeessä A (kuva 38) akun plus-navan (+) johdossa. Ennen kuin vaihdat sulakkeen, korjaa vika joka aiheutti sen palamisen. Älä korvaa sulaketta millään muulla joh timella, tai sähköjärjestelmä voi vauri oitua vakavasti. mista että akun navat kyt ketään oikein päin. ÄLÄ KOSKAAN IRROITA AKUN NAPOJA MOOTTORIN KÄYDESSÄ. kuva kuva 39

30 POLTTIMOT AJOVALO SUUNTAVILKKUJEN Irroita kaksi etuhaarukan neljästä kiin- POLTTIMOIDEN VAIHTO nik keestä (kuva 40). Irroita etumaski ja Irroita ruuvi C (kuva 43). Polttimossa sitten ajovalon suojus A (kuva 41). on pikakiinnitys: paina ja käännä vasta- Polttimossa on pikakiinnitys: paina ja käännä vastapäivään n.1/10 kierrosta, päi vään n.1/10 kierrosta, jolloin polt ti mo irtoaa. kuva 40 jolloin polttimo irtoaa. Älä koske polttimoiden lasiosiin paljain käsin TAUSTAPEILIN SÄÄTÖ Löysää peilinvarren lukitusmutteri, ja TAKAVALO käännä peili haluttuun asentoon. Kiristä Irroita takavalon kiinnitysruuvit B (kuva 42), jotta voit vaihtaa takavalon polt timot. lukitusmutteri. kuva 41 kuva 42 GILERA SMT RCR kuva 43 29

31 4 HUOLLOT JA TARKASTUKSET AJOVALON SÄÄTÖ AJOVALON SÄÄTÖ Aseta ajoneuvo tasaiselle alustalle, kohti suoraan 10 m etäisyydelle tasaisesta sei nästä. Käynnistä moottori ja lisää n. 1/3 kaasua. Kytke lyhyt ajovalo päälle. Kirk kaasti valaistun alueen tulisi heijastua seinään n. 8/10 korkeudella ajovalon keskeltä mitatusta korkeudesta. Säädä tarvittaessa ajovalon korkeutta kääntämällä ruuvia A (kuva 45). kuva 44 Tar kasta ennen ajovalon säätämistä, että rengaspaineet ovat suosituksen mukaiset (ks. käsikirjan kohta RENKAAT). Huomaa: Ajovalon korkeuden tulee noudattaa myös maakohtaisia määräyksiä, jotka voivat vaihdella maittain. 30 kuva 45

32 TYHJÄKÄYNNIN SÄÄTÖ TYHJÄKÄYNNIN SÄÄTÖ Kaasuttimen säätöarvot on tehtaalla asetettu optimaalisen toiminnan takaamiseksi, eikä niitä tule muuttaa. Tyhjäkäynnin säätö tulee suorittaa, kun moottori on lämmin. Säätäminen tapahtuu kään tämällä säädintä A kaasut timessa (kuva 46). kuva 46 Tyhjäkäynti: rpm. KUN SÄÄDÄT TYHJÄKÄYN- TIÄ, MUISTA ETTÄ PAKO- PUT KISTO TULEE HYVIN KUUMAKSI MOOTTORIN KÄYDESSÄ. MIKÄLI TYHJÄKÄYNNIN SÄÄTÖ ON ONGELMAL- LISTA, SAATTAA CO-ARVO JEN SÄÄTÖ OLLA TARPEEL- LISTA. TÄMÄ TOIMENPIDE TULEE SUORITTAA VALTUUTETUN GILERA- HUOLLON TOIMESTA. GILERA SMT RCR 31

33 4 HUOLLOT JA TARKASTUKSET LEVYJARRUT kuva LEVYJARRUT Levyjen ja palojen kuluminen kompensoi tuu automaattisesti. Jarru ei näinollen vaadi säätöä. Mikäli jarru tuntuu pehmeältä tai painuu liian syvälle, se voi olla merkki siitä, että järjestelmään on päässyt ilmaa tai siinä on muuta vikaa. Vie ajoneuvo tällöin välittömästi valtuutetun Gilera-huollon tarkastettavaksi, ja muista ettei ajoneuvolla tule ajaa, mikäli on syytä epäillä vähäisintäkään vikaa jarrujärjestelmässä. JARRUPALOJEN KUNTOA TULEE TARKKAILLA SÄÄN- NÖLLISESTI, VÄHINTÄÄN KM VÄLEIN. MIKÄLI JOMMAN KUMMAN PALAN PAKSUUS ALITTAA 1,5 MM (KS. KUVA 48), TULEE MOLEM- MAT PALAT VAIHTAA VALTUUTE TUSSA GILERA-HUOLLOSSA. JARRUPALOJEN VAIHDON JÄL KEEN, PAINELE JARRUKAHVAA USEITA KER- TOJA ENNEN KUIN AJAT, JOTTA JARRU ALKAA TOIMIMAAN. 32 kuva 48

34 RENGASRIKKO Ajoneuvo on varustettu tubeless-renkailla. Mikäli tämän tyyppinen rengas puhkeaa, se yleensä tyhjenee hitaasti, mikä parantaa ajoturvallisuutta. Pienen reiän voi yleensä paikata kohdassa Aseta ajoneuvo esim. puisen tuen päälle siten, että jousitus painuu mahdollisimman vähän. Peitä ajoneuvo suojapeitteellä. PUHDISTUSAINEET SAAS- TUT TAVAT VESISTÖJÄ JA MAAPERÄÄ. KUNNIOITA YMPÄRISTÖÄ (RAJOITA KÄYTTÄ- MÄSI PUHDISTUSAINEEN MÄÄRÄÄ). tar koi tuk seen valmistetulla paikkaus PESEMINEN spraylla. Rengasrikon jälkeen ajoneuvo Suihkuta irtolika ja muta pois, ja pese ÄLÄ PESE AJONEUVOA on kuitenkin hyvä viedä valtuutetun ajoneuvo pehmeällä sienellä ja 2-4% SUORASSA AURINGON- Gi lera-huollon tarkastettavaksi. seoksella vettä ja mietoa pesuainetta. PAISTEESSA. LIUOTIN AI AJONEUVON TALVISÄILYTYS Pese ajoneuvo huolellisesti. Sitkeän lian irroittamiseen esim. moot torista voit käyttää moottorinpesuainetta tai bensiiniä; huomaa, NEET KUIVUVAT ENNEN KUIN NE HUUHDELLAAN JA NE VOIVAT VAU RIOITTAA MAALIPINTOJA. ÄLÄ Irroita sytytystulppa, ja kaada sylinte- että bensiini voi vahingoittaa maalat- KÄYTÄ BENSIINIÄ TAI DIESELÖLJYÄ riin ruokalusikallinen kaksitahti öl jyä. tuja pintoja. MAA LAT TUJEN PINTOJEN PUHDIS TA- Pyöritä moottoria muutama kier ros, Kuivaa pesun jälkeen säämiskällä, ja MISEEN, SILLÄ NE VOIVAT VAHIN- jotta öljy leviää sylinteriin, ja asenna vahaa ajoneuvo kuivumisen jälkeen GOITTUA. sytytystulppa paikalleen. silikonipohjaisella vahalla. Tyhjennä polttoainesäiliö, ja valuta polttoaine pois kaasuttimesta. Suihkuta maalaamattomat osat ruostesuoja-aineella (älä jarrulevyjä!) Akun suhteen, seuraa menettelyä GILERA SMT RCR 33

35 4 HUOLLOT JA TARKASTUKSET MIKÄLI KÄYTÄT PAINEPE- SURIA, KÄYTÄ VAIN LEVEÄÄ SUIHKUA. ÄLÄ VIE SUUTINTA 60 CM LÄHEMMÄS AJONEUVOA, ÄLÄKÄ KÄYTÄ YLI 40 C LÄMPÖISTÄ VETTÄ. ÄLÄ SUUN- TAA SUIHKUA SUORAAN KAA- SUTTIMEEN, SÄHKÖOSIIN, JÄÄHDYT TIMEEN, PYÖRÄN NAPOI- HIN TAI VOIMANSIIRRON OSIIN VIANETSINTÄ Gilera on tehty kestämään, ja toimii oikein huollettuna pitkään ja luotetta vasti. Korkealaatuiseen tuotteeseenkin voi kuitenkin jos kus tulla vikaa. Seuraavassa on lueteltu erilaisia oireita, nii den mahdollisia syitä sekä ehdotetut korjaamismenettelyt. HUONO / EPÄSÄÄNNÖLLINEN SYTYTYS Mahdollisia syitä: Sytytystulppa väärä tai viallinen. Mittaa elektrodin väli (0,5-0,6mm). Puhdista elektrodi bensiinillä ja teräsharjalla. Sytytystulppa kastunut. Käännä kaasu auki ja koeta startata. Odota muutama minuutti ja toista toimenpide. Tarkasta myös tulpan kunto ja vaihda tarvittaessa. KORKEA POLTTOAINEEN KULUTUS Mahdollisia syitä: Ilmansuodatin tukossa. Puhdista tai vaihda suodatin. Pakoputki tukossa. Puhdista tukos. HEIKKO PURISTUS Mahdollisia syitä: Tarkasta, ettei keraamisessa eristeessä Sytytystulpan kierre vaurioitunut; ole halkeamia. Mikäli sytytystulppa on sylinterikannen kiinnitys epätäydellinen; ehjä, käänny valtuutetun Gilera-huollon kuluneet männänrenkaat. Ota yhteyttä puoleen. valtuutettuun Gilera-huoltoon. SUURJÄNNITE! TÄMÄ TAR- MOOTTORI SAMMUU KESKEN AJON KAS TUS TULEE SUORITTAA Mahdollisia syitä: VAIN AMMATTITAITOISEN Tukos kaasuttimessa tai polttoaine- HUOLTOKORJAAMON TOIMESTA. letkuissa. Tarkasta ja puhdista. Sytytystulppa huonokuntoinen. Tar- 34

36 VIANETSINTÄ kasta ja vaihda tarvittaessa. Ilmaa jarrujärjestelmässä. Ota yhteyttä Kuluneet kytkinlevyt. Ota yhteyttä val- Häiriö elektronisessa sytytysjärjestel- valtuutettuun Gile ra-huoltoon. tuutettuun Gile ra-huoltoon. mässä. Ota yhteyttä valtuutettuun Jarrujärjestelmä koottu väärin. Ota Gile ra-huoltoon. yhteyttä valtuutettuun Gile ra-huoltoon. KÄYNNISTÄMINEN VAIKEAA Mahdollisia syitä: KÄYNTIHÄIRIÖITÄ KIIHDYTYKSESSÄ TAI MUUTTUNUT PAKOÄÄNI Bensiini loppu. Täytä polttoainetankki. MÄKEÄ NOUSTESSA Mahdollisia syitä: Tukos suodattimessa, suuttimessa Mahdollinen syy: Tukos äänenvaimentimessa. Ota tai kaasuttimessa. Puhdista poltto ai ne- Tulppa tai tulpanhattu viallinen. Tarkasta yhteyttä valtuutettuun Gilera-huoltoon. järjestelmä; pese kaasutin bensiinillä ja ja vaihda tarvittaessa. Ota yhte yttä val- puhdista paineilmalla. tuu tettuun Gile ra-huoltoon. KORKEA TAI EPÄSÄÄNNÖLLINEN JOUSITUKSEN HUONO TOIMINTA Mahdollisia syitä: Nestevuoto. Ota yhteyttä valtuutet- Mikäli ajoneuvo käy huonosti, sammuu mata lilla kierroksilla tai vaihteisto tai TYHJÄKÄYNTI tuun Gile ra-huoltoon. kytkin eivät toimi normaalisti, eikä vika Mahdollinen syy: Kuluneet kiinnikkeet tai kiinnitysku- löydy tästä listasta, älä aja ajoneuvolla Vaijeri jumissa. Tarkista ja voitele. Ota mit. Ota yhteyttä valtuutettuun Gile ra- vaan toimita se valtuutetun Gilera-huol- yhteyttä valtuutettuun Gile ra-huoltoon. huoltoon. lon tarkastettavaksi. HUONO JARRUTEHO VOIMANSIIRRON JA KYTKIMEN TOIMINTA Mahdollisia syitä: EPÄTARKKAA Kuluneet jarrupalat. Vaihda uusiin. Mahdollisia syitä: Öljyä tms. jarrupaloissa tai levyissä. Vaijeri säädetty väärin. Ota yhteyttä Puhdista, vaihda palat tarvittaessa. valtuutettuun Gile ra-huoltoon. GILERA SMT RCR 35

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja Takuuasiat, neuvonta ja varaosat: puh. 0201 222 600 asiakaspalvelu@bikeservice.fi KÄYTTÖÖNOTTO Uuden Solifer Tupla-Potkupyörän käyttöönotto on helppoa. Nosta pyörän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme,

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, Keittiöhanat Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, riippumaton instituutti testaa ja hyväksyy

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat SUOMI Kylpyhuoneen hanat Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Riippumaton instituutti testaa kaikki hanamme huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu-

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

XTR ONE -KUNTOPYÖRÄ 91024

XTR ONE -KUNTOPYÖRÄ 91024 TR ONE -KUNTOPYÖRÄ 91024 Turvallisuusohjeet * Neuvottele lääkärisi kanssa ennen harjoitusohjelman aloittamista saadaksesi harjoittelusta parhaan mahdollisen hyödyn. * Varoitus: vääränlainen/ylenpalttinen

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

-KÄYTTÖOHJE- SKOOTTERI 50 CC DAR0928. Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen ajoneuvon käyttöönottoa!

-KÄYTTÖOHJE- SKOOTTERI 50 CC DAR0928. Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen ajoneuvon käyttöönottoa! -KÄYTTÖOHJE- SKOOTTERI 50 CC DAR0928 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen ajoneuvon käyttöönottoa! JOHDANTO Tämä ohjekirja sisältää moottoripyörän käyttö- ja huolto-ohjeet. Lue se huolellisesti ennen moottoripyörän

Lisätiedot

Ei tieliikennekäyttöön!

Ei tieliikennekäyttöön! Ei tieliikennekäyttöön! KÄYTTÖOHJE 110CC 4-TAHTI MÖNKIJÄ DAR0948 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! 110CC 4-TAHTI MÖNKIJÄ Onneksi olkoon onnistuneen valinnan johdosta! Ole hyvä,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

JC 50 Q-7 OMISTAJAN KÄSIKIRJA

JC 50 Q-7 OMISTAJAN KÄSIKIRJA JC 50 Q-7 OMISTAJAN KÄSIKIRJA ONNEKSI OLKOON HIENOSTA VALINNASTASI Olet nyt hyvin suunnitellun ja laadukkaasti valmistetun JINCHENG:n omistaja. Jotta voisit nauttia parhaiten uudesta mopostasi, lue tämä

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat Doblò paketti- / farmari ajoneuvot (263) 1,6 D Multijet ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. EKTORP-tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät

Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. EKTORP-tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät EKTORP Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. EKTORP-tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukimmat kotikäytölle asetetut laatu- ja kestävyysvaatimukset

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Evanix Blizzard S10 käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy

Evanix Blizzard S10 käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy Evanix Blizzard S10 käyttöohje Eräliike Riistamaa Oy Varoitukset Älä koskaan suuntaa asetta ihmistä kohti, lataamattomanakaan. Käytä aina ampujan laseja/turvalaseja ampuessasi. Varmista myös että kaikilla

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Ei tieliikennekäyttöön!

Ei tieliikennekäyttöön! Ei tieliikennekäyttöön! KÄYTTÖOHJE LASTEN 4-TAHTI MÖNKIJÄ DAR0900 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.d 070327 LASTEN 4-TAHTI MÖNKIJÄ Onneksi olkoon onnistuneen valinnan johdosta!

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

IKEA 365+ GNISTRA. IKEA_365_GNISTRA_FY13_FI.indd

IKEA 365+ GNISTRA. IKEA_365_GNISTRA_FY13_FI.indd IKEA 365+ GNISTRA IKEA_365_GNISTRA_FY13_FI.indd 1 24.8.2012 18.01 IKEA 365+ GNISTRA -veitset on suunniteltu arkikäyttöön. Hyvin suunniteltujen yksityiskohtien ja korkean laatunsa ansiosta sarjan veitset

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

O M I S T A J A N O P A S / K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A. MOOTTORISAHA 49,3CC / 3hP HANDAI PROFESSIONAL SERIES / 9917

O M I S T A J A N O P A S / K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A. MOOTTORISAHA 49,3CC / 3hP HANDAI PROFESSIONAL SERIES / 9917 O M I S T A J A N O P A S / K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A MOOTTORISAHA 49,3CC / 3hP HANDAI PROFESSIONAL SERIES / 9917 LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN KONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA WWW.HANDAI.FI Sisällysluettelo

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset.

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset. Käyttöohjeet // Tuotteen esittely Comfi Cask on käsin valmistettu monikäyttöinen polttotynnyri! Se on terassilla, pihalla tai mökillä palavaa elävää tulta, joka lämmittää, luo viihtyisän tunnelman ja

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15 Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700 Käyttö ja Kunnossapito, 97-08-15 Bensiinimoottori: Honda GX200 Dieselmoottori: Yanmar L60AE, L100AE Hatz 1D31S, 1D60S, 1D60Z, 1D81S Ohje

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

SUOMI IKEA 365+ Ruoanlaittoastiat

SUOMI IKEA 365+ Ruoanlaittoastiat SUOMI IKEA 365+ Ruoanlaittoastiat Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu-

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

KOJELAUTA MITTARISTO. A Nopeusmittari B Polttoainemittari C Moottorin lämpömittari D Kierroslukumittari E Monitoiminäyttö (perus/laajennettu)

KOJELAUTA MITTARISTO. A Nopeusmittari B Polttoainemittari C Moottorin lämpömittari D Kierroslukumittari E Monitoiminäyttö (perus/laajennettu) F I A T C R O M A P I K A O P A S KOJELAUTA 1 Ohjauspyörän vasen vipu: ulkovalot - 2 Mittaristo - 3 Ohjauspyörän oikea vipu: tuuli- ja takalasin pyyhkijät sekä ajotietokoneen näppäimet - 4 Connect Nav+

Lisätiedot

A u"ro*r. Työkaluihin tai niiden osiin ei saa tehdä mitään luvattom,ia muutoksia tai muunnelmia. Erasure on annettava kirjallinen lupa

A uro*r. Työkaluihin tai niiden osiin ei saa tehdä mitään luvattom,ia muutoksia tai muunnelmia. Erasure on annettava kirjallinen lupa a,,t 1(5) ERASURE RAIVAUSSAHAN TRIMMERIPAAN KAYTTÖOHJE Lue käyttöohje ennen ERASURE trirnmeripään käyttöönottoa. Tarkista, että leikkuuosa on asennettu ja lukittu. Katso tarkemmin kohdasta ERASU REN trimmeripään

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Tervetuloa iloiseen Kickbike potkulautailijoiden joukkoon!

Tervetuloa iloiseen Kickbike potkulautailijoiden joukkoon! Tervetuloa iloiseen Kickbike potkulautailijoiden joukkoon! Tämä on kokoonpano ja säätöohje, jota noudattamalla saat potkulaudastasi parhaan käyttönautinnon turvallisesti. Ohjeessa neuvotaan havainnollisesti

Lisätiedot

TAKUU JA HOITO-OHJEET.

TAKUU JA HOITO-OHJEET. TAKUU JA HOITO-OHJEET www.bellus.com Käyttöohje Bellus sohville Onnittelemme teitä uudesta Bellus sohvasta. Tämän ohjeen tarkoitus on antaa teille tietoa sohvan käytöstä ja hoidosta, sekä siihen liittyvästä

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot