Finnair Oyj Helsinki-Vantaan lentoasema Tietotie 11 A FINNAIR Puhelinvaihde (09)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finnair Oyj Helsinki-Vantaan lentoasema Tietotie 11 A 01053 FINNAIR Puhelinvaihde (09) 818 81 www.finnair.fi/osakeanti"

Transkriptio

1 Finnair Oyj Helsinki-Vantaan lentoasema Tietotie 11 A FINNAIR Puhelinvaihde (09)

2 Finnairin osakeanti Markkinointiesite Tämä ei ole listalleottoesite Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat listalleottoesitteeseen, johon sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Listalleottoesite ja lisätietoja on saatavissa merkintäpaikoissa ja Finnairin internet-sivulta osoitteesta 2

3 Osakeanti pähkinänkuoressa Osakeanti lyhyesti Osakeannissa Finnairin osakkeenomistajat saavat jokaista omistamaansa osaketta kohden yhden merkintäoikeuden automaattisesti arvo-osuustilillensä. Jokaisen neljän (4) uuden osakkeen merkintään tarvitaan yhdeksän (9) merkintäoikeutta. Merkintähinta on 6,30 euroa osakkeelta ja se maksetaan merkittäessä. Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Merkintäoikeuksilla voi käydä kauppaa Helsingin Pörssissä. Kaupankäynti merkintäoikeuksilla tapahtuu oman tilinhoitajayhteisön kautta tai heidän ohjeidensa mukaan. Osallistuminen osakeantiin Mikäli olet ollut Finnairin osakkeenomistaja osakeannin täsmäytyspäivänä , voit osallistua käyttämällä osakeomistuksen perusteella saamasi merkintäoikeudet. Voit myös ostaa lisää merkintäoikeuksia ja merkitä niillä osakkeita. Mikäli et ole Finnairin osakkeenomistaja, voit osallistua ostamalla merkintäoikeuksia ja merkitsemällä osakkeita niiden perusteella. Mikäli et halua osallistua osakeantiin, voit myydä merkintäoikeutesi Helsingin Pörssissä mennessä. Toimi ripeästi Osakeannin merkintäaika ja merkintä oi keuk - si en kaupankäyntiaika ovat kohtuullisen ly - hy et. Anna osakeantia koskevat toiminta ohjeesi ajoissa tilinhoitajayhteisöllesi. Huomioi eri tyisesti, että tilinhoitajayhteisösi saattaa pyytää toimeksiantosi jo ennen kuin kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy. Merkintäpaikat Merkintäpaikkoja ovat Sampo Pankki Oyj:n henkilöasiakaskonttorit ja Mandatum Yksityispankin konttorit sekä Sampo Pankki Oyj:n puhelinpalvelu Puhelinpankissa tehtävä merkintä edellyttää, että merkitsijällä on voimassa oleva palvelusopimus puhelinpalveluista Sampo Pankki Oyj:n kanssa. Myös tilinhoitaja- ja säilytysyhteisöt, jotka ovat tehneet Sampo Pankki Oyj:n kanssa sopimuksen asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä, vastaanottavat merkintätoimeksiantoja. Tärkeimmät päivämäärät Osakkeiden merkintäaika ja kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkavat Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy Osakkeiden merkintäaika päättyy Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa (arviolta) Kaupankäynti osakkeilla alkaa (arviolta) Sisällys 1 Toimitusjohtajan tervehdys 2 Osakeannin tausta 3 Finnairin menestystekijät 4 Finnair lyhyesti 5 Visio ja strategia 6 Liiketoimintaympäristö 7 Reittiliikenne 8 Lentotoimintapalvelut 9 Matkapalvelut ja Lomaliikenne 10 Finnairin tunnuslukuja 11 Tietoa sijoittajille 12 Osakeannin ehdot 14 Kysymyksiä ja vastauksia 16 Laivasto ja reitit

4 Toimitusjohtajan tervehdys Olemme Finnairissa rakentaneet Eurooppa-Aasiaverkostoamme hyvin järjestelmällisesti vuosituhannen alusta lähtien. Strategiamme perustuu Helsingin suotuisaan sijaintiin. Tarjoamme Helsingin kautta lyhyimmät yhteydet niille matkustajille, joilla ei ole suoraa lentoyhteyttä Euroopan ja Aasian välillä. Tulevaisuudessa voimme tarjota nopeimmat yhteydet tie tyil le reiteille myös Pohjois-Amerikasta Aasiaan. Visi om me on rakentaa Via Helsinki -konseptia hyödyntäen Finnairista laatu- ja ympäristötietoisen matkustajan halutuin vaihtoehto pohjoisen pallonpuoliskon mannertenvälisessä liikenteessä vuoteen 2017 mennessä. Finnair on nopeimmin Aasian-liikenteessä kasvava eurooppalainen lentoyhtiö ja eurooppalaisista Aasiaoperaattoreista neljänneksi merkittävin. Finnairin Aasian-strategia on käytännössä testattu ja se toimii. Laivaston rakenteella on lentoyhtiön kannattavuudelle iso merkitys. Öljyn hinnan jatkaessa nousuaan polttoainekustannukset ovat muodostumas sa lentoyhtiön suurimmaksi kustannustekijäksi. Uusien koneiden polttoainetalous ja päästöt ovat merkit tävästi kilpailukykyisemmällä tasolla. Lentokoneiden parempi polttoainetehokkuus merkitsee kustannuksissa kymmeniä miljoonia euroja vuodessa. Olemme uudistaneet jo Eurooppa-laivastomme, se on jo nyt maanosan nykyaikaisimpia. Nyt on kaukolaivas ton vuoro. Aiomme korvata nykyiset laajarunkokoneem me uusilla Airbus-koneilla vuoden 2010 alkuun mennessä. Uusi konekanta soveltuu hyvin yksiin Euroopan-liikenteessä käytettävän laivaston kanssa. Samat Uusilla lentokoneilla Aasian aamuihin. Sijoitus Finnairiin on sijoitus Aasian kasvuun. Meillä on käsissämme Aasian-kasvutarina, jonka haluamme toteuttaa yhdessä osakkeenomistajiemme kanssa. Mah dollisuuksien hyödyntäminen edellyttää nyt satsausta uuteen kaukoliikennelaivastoon. miehistöt voivat lentää sekä pitkiä kaukoreittejä että Euroopan- ja kotimaanliikennettä. Laivaston nykyaikaistaminen korvausinves toinneil la on jo sinällään sijoitus tulevaisuuteen. Hyö dyntääksemme kasvumahdollisuudet voimme kas vat taa nykyisen kymmenen laajarunkokoneen laivas tom me jopa 15 koneeseen vuosikymmenen loppuun mennes sä. Toinen investointiaalto on ajoitettu ensi vuosikymmenen puoliväliin. Silloin otamme käyttöön uuden teknologian Airbus A350XWB -konetyypin. Investoimme vuosikymmenen loppuun mennessä yhteensä yli miljardi euroa. Liiketoiminnan kassavirran ja leasing- sekä velkarahoituksen ohella rahoitamme laivaston uudistusohjelmaamme sekä kasvustrategiaamme tukevia investointeja myös nykyisille osakkeenomistajille suunnatulla noin 248,5 miljoonan euron osakeannilla. Haluamme olla sijoituskohde, jota omistajat halua vat omistaa. Kasvamalla kan nat ta vas ti kaukoliikenteessä hyödyn näm me tehokkaimmin menestystekijäm me ja tuotamme lisäarvoa omistajillemme. Kutsun sinut mukaan rakentamaan pohjoisen pallonpuoliskon halutuinta vaihtoehtoa mannertenvälisessä liikenteessä vahvaa lentoyhtiötä, joka saapuu Aasian aamuihin juuri oikeaan aikaan. Jukka Hienonen Toimitusjohtaja

5 Osakeannin tausta Finnairin kasvustrategian keskeinen osatekijä on Euroopan ja Aasian välisen liikenteen kasvattaminen hyödyntämällä Helsinki- Vantaan lentokentän suotuisaa maantieteellistä sijaintia. Lentokoneinvestoinnit Sen lisäksi, että Finnair on lisännyt kohteitaan Aasias sa, se on viime vuosina keskittynyt kehittämään Euroopan sisäistä reittiverkostoaan tarjoamalla useita päivittäisiä reittilentoja Helsinki-Vantaan lentokentältä valikoituihin eurooppalaisiin kaupunkeihin. Finnairin tarkoituksena on lisätä syöttöliikenteen vaihtoehtoja kaukolennoille Aasiaan, tarjota aasialaisille asiakkaille enemmän kohteita Euroopassa sekä tarjota suomalaisille ja eurooppalaisille liikeasiakkaille mahdolli suus päivänsisäiseen edestakaiseen matkaan. Yhtiön Eurooppa-laivaston uusiminen on saatettu lähes päätökseen, ja uudet investoinnit keskittyvät pääasiassa kaukoliikennelaivaston uusimiseen. Niiden tarkoituksena on laajentaa Finnairin kaukoreittiverkostoa ja parantaa sen kilpailukykyä. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö odottaa uusineensa koko laivastonsa ensi vuosikymmenen alkuun mennessä, jolloin sillä olisi yksi Euroopan nykyaikaisimmista laivastoista. Yhtiön investointiohjelma, mukaan lukien infrastruktuuri-investoinnit, on suuruudeltaan yli miljardi euroa vuoden 2010 loppuun mennessä. Osakeannin lisäksi Finnair odottaa rahoittavansa investointiohjelmansa ensisijaisesti liiketoiminnan rahavirralla ja lisäksi käyttävänsä leasing- ja velkarahoitusta rahoitustarpeensa mukaan. Finnairin tavoitteena on säilyttää taloudellinen joustavuutensa myös suurten investointien aikana. Kaukoliikennelaivaston investoinnit Ensimmäinen laajarunkoinen Airbus A340 -lentokone hankittiin heinäkuussa 2006, ja vuonna 2006 yhtiö tilasi neljä uutta Airbus A340 -lentokonetta toimitettavaksi vuosina 2007 ja Yhtiöllä on lisäksi sitova tilaus seitsemästä laajarunkoisesta Airbus A330 -lentokoneesta, jotka on määrä toimittaa vuosina ja lisäksi yhtiöllä on kolme käyttämätöntä optiota tilata Airbus A330- tai A340 -lentokoneita Euroopan ja kotimaan laivaston investoinnit Viime vuosina Finnairin investoinnit ovat keskittyneet laivaston uudistamiseen Euroopan ja kotimaan reiteillä. Vuosien 1999 ja 2004 välillä yhtiö hankki 29 Airbus A320 -koneperheen lentokonetta Euroopan ja kotimaan liikenteeseen. Kesäkuussa 2004 yhtiö julkisti suunnitelmansa hankkia kymmenen Embraer 170- ja kymmenen Embraer 190 -lentokonetta, jotka on määrä toimittaa vuosina Lisäksi yhtiöllä on käyttämättömiä optioita kuuteen Embraerlentokoneeseen. 2

6 Finnairin menestystekijät Yhtiön johto uskoo, että Finnairin asema yhtenä Pohjois-Euroopan johtavista lentoyhtiöistä perustuu seuraaviin vahvuuksiin: Johtava markkina-asema Suomessa Finnair on markkinajohtaja kotimaan reittilii ken teessä sekä tänne saapuvissa ja täältä lähtevissä kan - sain välisissä lennoissa. Sen markkinaosuus kaikista Suomeen saapuvista ja Suomesta lähtevistä lennoista oli 59 prosenttia tämän vuoden yhdeksän ensim mäisen kuukauden aikana. Lisäksi Aurinkomatkoilla oli noin 37 prosentin markkinaosuus valmismatkoista Suomen markkinoilla vuonna Monet kansainväliset yritykset ovat yhtiön avainasiakkaita. Helsinki-Vantaan strateginen sijainti ja korkealaatuinen infrastruktuuri Yhtiö hyödyntää Helsinki-Vantaan lentoaseman suotuisaa maantieteellistä sijaintia, joka mahdollis taa lyhimmän mahdollisen lentoajan Euroopan ja Aa si an välillä yli 250 kaupunkipariyhdistelmän osalta. Lisäksi Finnair hyötyy Helsinki-Vantaan lentoaseman korkealaatuisesta infrastruktuurista ja kuljetusyhteyksistä, joiden ansiosta Helsinki-Vantaa on useissa asiakaskyselyissä sijoittunut yhdeksi maailman parhaista lentoasemista. Keskeinen kilpailuasema Eurooppa Aasia -liikenteessä Verkostoyhtiönä Finnair lentää tällä hetkellä yhteensä 58 kohteeseen liikenteellisestä keskuksestaan Helsinki- Vantaan lentoasemalta. Yhtiön asema lähtö- ja saapumisaikojen jaossa Helsinki-Vantaan lentoasemalla on vahva. Finnairilla on hallussaan merkittävä määrä tärkeimpiä lähtö- ja saapumisaikoja. Tämä on tärkeä edellytys kauttakulkuliikenteen vaihtoajan minimoinnille ja vähentää kokonaismatka-aikaa Euroopan ja Aasian välillä, mikä on tärkeä tekijä lentoja varaaville matkatoimistoille ja matkustajille. Moderni ja yhtenäinen laivasto Yhtiö toteuttaa parhaillaan laajaa investointiohjelmaa laivastonsa uudistamiseksi ja odottaa, että ensi vuosikymmenen alussa sillä on nykyaikainen, ainoastaan Airbus A340/A330-lentokoneista koostuva kaukoliikennelaivasto. Nykyaikainen laivasto pienentää polttoainekustannuksia modernien lentokoneiden paremman polttoainetehokkuuden myötä, vähentää huoltokustannuksia sekä pidentää huoltoväliä. Uusi teknologia myös rasittaa ympäristöä vähemmän. Vahva brändi ja korkea palvelutaso Finnairin brändi on vakiintunut ja vahva Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Finnairin brändi asettaa sen korkean palvelun lentoyhtiöksi, jolla on vahvat näytöt asiakastyytyväisyydestä. Finnairin brändiarvoja ovat turvallisuus, raikkaus, luovuus ja suomalaisuus. Menestyksekäs maailmanlaajuinen yhteistyöverkosto Yhtiö on korkealaatuisten lentoyhtiöiden maailmanlaajuisen oneworld -allianssin jäsen. Yhteistyö oneworld -allianssin ja muiden lentoyhtiöiden kanssa tuo Finnairille näkyvyyttä maailmanlaajuisesti sekä lisätuottoja ja kustannussäästöjä. Kokenut johto ja pätevä henkilöstö Finnairilla on kokenut johto ja erittäin pätevät lentäjät, matkustamopalveluhenkilökunta sekä tek-ninen ja maapalveluhenkilöstö. Ammattitaitoinen, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö on eräs yhtiön toiminnan tärkeimmistä voimavaroista. 3

7 Finnair lyhyesti Finnair on yksi maailman vanhimmista toiminnassa olevista lentoyhtiöistä, ja se perustettiin vuonna Finnair lentää kotimaan, Euroopan ja mannertenvälisiä reittejä. Tällä hetkellä yhtiö tarjoaa matkustajareittiliikenne- ja lentorahtipalveluja 13 kotimaan reitillä Suomessa, 34 suoralla reitillä Euroopan kohteisiin ja 10 suoralla mannertenvälisellä reitillä Aasiaan sekä yhdellä suoralla reitillä New Yorkiin Pohjois- Amerikassa. Yhtiö on yksi yhdestätoista kansainvälisestä lentoyhtiöstä, jotka yhdessä muodostavat oneworld -lentoyhtiöallianssin. Yhtiön liikevaihto kuluvan vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana oli 1 611,8 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli vastaavalla ajanjaksolla keskimäärin henkilöä. Matkustajareittiliikenne- ja lentorahtipalvelujen lisäksi Finnairilla on vahva asema suomalaisilla lomaliikenne- ja matkapalvelumarkkinoilla, ja se tarjoaa lentotoimintaan liittyviä palveluja, kuten huolto-, maa- ja cateringpalveluja. Yhtiön liiketoiminta on jaettu seuraaviin segmentteihin: Reittiliikenne, Lomaliikenne, Lentotoimintapalvelut ja Matkapalvelut. Finnairin reittiverkoston perusta on sen liikenteellinen keskus, Helsinki-Vantaan lentoasema. Yhtiön reittiverkosto on suunniteltu siten, että se yhdistää Finnairin Euroopan kohteet kasvavaan määrään Aasian kohteita Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta. Helsinki-Vantaan lentoaseman suotuisa maantieteellinen sijainti Euroopan koillisnurkassa mahdollistaa lyhimmän mahdollisen lentoajan Euroopan ja Aasian välillä yli 250 kaupunkipariyhdistelmän osalta. Finnairin reittiverkosto Euroopassa tarjoaa useita päivittäisiä lentoja valikoitujen eurooppa lais ten kaupunkien ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä, mahdollistaen näin tehokkaan syöttölii ken teen kaukolennoille Aasiaan. Yhtiön kohteita Aasiassa ovat tällä hetkellä Peking, Shanghai, Hongkong ja Guangzhou Kiinassa; Delhi ja Mumbai Intiassa; Tokio, Osaka ja Nagoya Japanissa sekä Bangkok Thaimaassa. Yhtiö on myös ilmoittanut aikeistaan avata uuden reitin Souliin, Etelä-Koreaan kesällä Milj. euroa Liikevaihto sijoitetun pääoman tuotto % liikevaihdon jakauma 1-9/2007 oikaistu liikevoitto (* Milj. euroa (* Liikevoitto ilman myyntivoittoja, järjestelykuluja ja johdannaisten käyvän arvon muutosta. oikaistu nettovelkaantumisaste % Reittiliikenne 65 % Lomaliikenne 15 % Lentotoimintapalvelut 17 % Matkapalvelut 3 % Henkilöstöjakauma liiketoiminta-alueittain 1-9/2007 Reittiliikenne 43 % Lomaliikenne 4 % Lentotoimintapalvelut 39 % Matkapalvelut 12 % Muut 2 % 4

8 Visio ja strategia Finnairin visiona on olla laatuja ympäristötietoisen lentomatkustajan halutuin vaihtoehto pohjoisen pallonpuoliskon mannertenvälisessä liikenteessä strategiansa mukaisilla alueilla vuoteen 2017 mennessä. Taloudelliset tavoitteet Strategiansa mukaisesti Finnair on määritellyt tavoitteikseen jatkuvan kasvun ja kannattavuuden, ja tuottaa siten taloudellista lisäarvoa enemmän kuin arvioitu pääoman painotettu keskikustannus ennen veroja 9,5 prosenttia. Yhtiö katsoo onnistuneensa tavoitteessaan, mikäli Finnair saavuttaa koko taloudellisen suhdannekierron ajalta kuuden prosentin liikevoittomarginaalin ja 17 prosentin EBITDAR-marginaalin. Lisäksi Finnairin tavoite on, että lentokoneiden leasingvastuilla oikaistu nettovelkaantumisaste ei saa nousta yli 140 prosenttiin. Finnairin strateginen päämäärä on kestävä ja kannattava kasvu, joka tekee siitä houkuttelevan sijoituskohteen osakkeenomistajilleen. Johto uskoo, että päämäärä voidaan saavuttaa toteuttamalla seuraavia strategisia toimenpiteitä: Euroopan ja Aasian välisen liikenteen kasvattaminen Yhtiön kasvustrategian keskeisenä tavoitteena on hyödyntää Helsinki-Vantaan lentoaseman maantieteellistä sijaintia ja korkealaatuista palveluntarjontaa kasvattaakseen edelleen liikennettään Euroopan ja Aasian välillä. Tulevaisuudessa yhtiö saattaa etsiä myös mahdollisuuksia kasvattaa liikennettä Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Pohjois-Amerikan ja Intian välillä. Vahva markkina-asema Suomessa, kasvua lähialueilta Finnair pyrkii vastaamaan jatkossakin kotimaan lentojen sekä Suomen ja Euroopan kohteiden välisten reittien avainasiakaskuntansa vaatimuksiin sekä houkuttelemaan uusia asiakkaita tarjoamalla matkapalveluja kaikille asiakasryhmille. Lisäksi yhtiö etsii jatkuvasti uusia mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa Itämeren alueella, erityisesti Baltian maissa ja Venäjällä. Laivastoon tehtyjen investointien hyödyntäminen Finnair uskoo, että uusia tilattuja lentokoneita voi daan hyödyntää tehokkaasti Aasiaan-liikenteen kas va van kysynnän tyydyttämiseen. Yhtiön johto suunnit te lee keskittävänsä kapasiteetin kasvua ennemmin vuorotiheyksien lisäämiseen nykyisiin kohteisiin kuin uusien reittien avaamiseen. Tuottojen maksimointi Yhtiö aikoo keskittyä jatkossakin laivastonsa tehokkaaseen käyttöön, jossa optimoidaan koneiden lentotuntimäärä ja maksimoidaan matkustaja- ja rahtituotot aktiivisen tuotonhallinnan ja hinnoittelun avulla. Finnair aikoo edelleen noudattaa kurinalaisuutta uusien reittien avaamisessa ja seuraa jatkuvasti kunkin reitin kannattavuutta. Kustannusten tarkka hallinta Finnair keskittyy jatkossakin tarkkaan kustannusten hallintaan säilyttääkseen kilpailukykynsä. Yhtiön laivaston uudistaminen tarjoaa hyvän perustan yksikkökustannusten alentamiseen, ja sen odotetaan toteuduttuaan johtavan konkreettisiin kustannussäästöihin. Tärkeä osa kustannustenhallintaa on myös tuottavuuden parantaminen. Liiketoimintaportfolion optimointi Hallitakseen kustannusrakennettaan Finnair optimoi jatkuvasti liiketoimintaportfoliotaan parantaakseen operatiivista tehokkuuttaan. Yhtiö on myynyt ja ul koistanut osan tukitoiminnoistaan ja arvioi jatkossakin liiketoimintaportfoliotaan sekä tavoittelee lisäarvoa ulkoistusten, kumppanuuksien ja omistajuusjärjestelyjen avulla. 5

9 Liiketoimintaympäristö Finnairin tärkeimmät maantieteelliset markkinat ovat Suomen ja Pohjois-Euroopan lentoliikennemarkkinat sekä Euroopan ja Aasian väliset kaukolentoliikennemarkkinat. Maailmanlaajuinen lentoliikenne on syklinen toimiala, ja liikenteen kasvu korreloi voimakkaasti bruttokansantuotteen kasvun kanssa. Lentomatkojen kysyntä vaihtelee maailmanlaajuisesti ja paikallisen yleisen taloustilan teen mukaan, ja siihen voivat vaikuttaa myös ulkoiset odottamattomat tekijät kuten terrorismi. Suomen talous on kasvanut nopeasti muuta mana viime vuonna voimakkaan vientikysynnän ja yksityisen kulutuksen ansiosta. Suomen lentoliikennemarkkinat Kotimaan lentomarkkinat ovat keskittyneet Helsinki-Vantaan lentoasemalle saapuviin ja sieltä lähteviin lentoihin, ja kotimaan reittejä ja len toja muiden kohteiden kuin Helsinki-Vantaan vä lil lä on vain rajallisesti. Myös maantieteellisillä tekijöillä on merkittävä vaikutus lentoliikennemarkkinoihin, eikä lentojen lukumäärä korreloi suoraan kunkin kotimaan kohteen asukasmäärän kanssa. Yhtiön strategiana kotimaan reittiverkostossa on keskittyä vilkkaampiin reitteihin ja etsiä yhteistyökumppaneita matalamman volyymin reiteille. Euroopan lentoliikennemarkkinat Viime vuosien suotuisa taloudellinen ympäristö on auttanut lentoyhtiöitä saavuttamaan historiallisen korkeat liikennevolyymit. IATAn ennusteen mukaan matkustajamäärä Euroopassa kasvaa keskimäärin 4,8 prosenttia vuosina Euroopan lentoliikennealan keskipitkän aika vä lin nä ky miin vaikuttavat ensisijaisesti tasapaino ky syn nän kas vun ja lentokonekapasiteetin tarjonnan kas vun vä lil lä. Halpalentoyhtiöt ovat tilanneet Euroopassa merkittävän määrän lyhyillä reiteillä käytettäviä len tokoneita, ja niiden odotetaan kasvattavan jatkossakin markkinaosuuttaan lyhyillä reiteillä. Aasia Finnairin Aasianliikenne on kasvanut voimakkaasti, viimeiset kuusi vuotta keskimäärin lähes 25 % vuodessa. Euroopan ja Aasian välisen lentoliikenteen markkinat perustuvat pitkiin lentoihin, jotka tehdään kaukoliikennekoneilla. Monet eurooppalaiset ja aasialaiset lentoyhtiöt toimivat näillä markkinoilla. Merkittävä osa lentomatkustajista käyttää jatkoyhteyksiä, jolloin kaukolentoon yhdistetään yksi tai useampi lyhyt lento. Aasian-toiminnoissaan Finnair kilpailee merkittävässä määrin laajemmilla Eurooppa Aasia/Tyynenmeren alue -markkinoilla. Nämä markkinat ovat kasvaneet nopeasti viime vuosina, ja IATAn ennusteiden mukaan kasvun arvioidaan jatkuvan keskimäärin 6,5 prosentin vuosivauhdilla vuo si na Lähde: IATA Pohjois-Amerikka Tällä hetkellä Finnair lentää päivittäin New Yorkiin Pohjois-Amerikassa, jossa se hyödyntää yhteistyösopimuksia oneworld kump panuuslentoyhtiöiden kans sa saadakseen jatkoyhteyksiä muihin Amerikan mantereen kohteisiin. IATA ennustaa Eurooppa Pohjois-Amerikka -markkinoiden kasvavan vuosittain keskimäärin 4,2 prosenttia vuosina matkustajamäärä matkustajamäärä eurooppa aasia/ eurooppa EUROOPPA tyynimeri kehitys kehitys Miljoonaa Miljoonaa

10 Reittiliikenne Finnair Reittiliikenteen Aasian-strategia perustuu Helsingin kautta kulkevaan liikenteeseen yli 30 Euroopan ja kymmenen Aasian kaupungin välillä. Finnairin verkosto tarjoaa yli 250 nopeinta yhteyttä mannerten välille. Riittävän laaja verkosto ja korkea vuorotiheys ovat edellytyksenä työmatkustuskysynnälle. Nopeita yhteyksiä täydentävä korkealuokkainen business-luokka vuodeistuimineen sekä erinomaisine ruoka- ja juomatarjoiluineen lisää Finnairin suosiota. Finnair on neljänneksi suurin ja nopeimmin kasvava eurooppalainen lentoyhtiö Aasian-liikenteessä. Suuri osa Finnairin Aasian-lentojen matkustajista on aasialaisia, mutta asiakkaita tulee runsaasti myös Euroopan eri maista, erityisesti Skandinaviasta. Myös lentorahdin osuus Aasian- ja Pohjois-Amerikan-liikenteen tuotoista on merkittävä. Joustava laivasto lisää kannattavuutta Euroopan-liikenteessä Finnairilla on yksi maanosan moderneimpia laivastoja. Erikokoisista lentokoneista koostuva Airbus A320- ja Embraer-laivastot mahdollistavat sopivan kokoisen lentokoneen osoittamisen kullekin reitille kysynnän mukaan. Kaukoliikennelaivaston uudistaminen aloitettiin kesällä Kaukoliikennelaivasto voi kasvaa nykyises tä kymmenestä koneesta jopa 15 Airbus-laajarunkokoneeseen vuosikymmenen loppuun mennessä. Ensi vuosikymmenen puolivälissä kaukoliikennelaivaston rungon muodostavat modernit Airbus A350 -koneet. Laivaston nykyaikaisuus alentaa polttoainekustannuksia ja päästöjä. Gateway of India Mumbain-lahden rannalla, legendaarisen Taj Mahal -hotellin vieressä seisoo jykevä riemukaari, Gateway of India, joka symboloi Intian yhteyksiä maailmalle. Myös Finnairille Mumbain-reitin avaus viime kesänä merkitsee suuria mahdollisuuksia Intiassa. Finnair aloitti lennot Delhiin vuosi sitten. Tänä vuonna Finnair nelinkertaisti Intianliikenteensä. Kiinan ohella Intia on Aasian voimakkaimmin kasvava talous ja yhteydet Euroopan ja Intian välillä lisääntyvät. Finnair toimii Aasiassa erilaisilla mark ki noil la, mi kä hajauttaa markkinariskiä. Kysyntä Inti assa, Kiinassa, Japanissa ja Thaimaassa pe rus tuu erilaisiin ajureihin. Matka Mumbaista Tokioon on yhtä pitkä kuin Suomesta päiväntasaajalle. Avainlukuja 2006 Reittiliikenteen liikevaihto (milj. euroa) Matkustajia reittilennoilla (milj. matkustajaa) 7,5 Rahtia kuljetettu (milj. kiloa) 94 Henkilöstö keskimäärin REITTILIIKENTEEN myydyt henkilökilometrit liikennelajeittain 1-9/2007 Aasia 49 % Pohjois-Amerikka 6 % Eurooppa 39 % Kotimaa 6 % REITTILIIKENTEEn RAHTIkilojen JAKAUMA liikennelajeittain 1-9/2007 Aasia 63 % Pohjois-Amerikka 9 % Eurooppa 24 % Kotimaa 4 % 7

11 Lentotoimintapalvelut Finnairin lentotoimintapalveluihin kuuluvat seu raa vat tukitoiminnot: tekniikka, maapalvelut, cateringpalvelut ja toimitilojen hankinta. Lentotoimin tapalveluiden pääasiallinen asiakas on Finnair Reittiliikenne, mutta palveluja myydään myös konsernin ulkopuolisille asiakkaille. Lento toimintapalvelujen osuus Finnair-konsernin ulkoisesta liikevaihdosta on kuitenkin vähäinen. Tekniikka-liiketoimintayksikkö on henkilön organisaatio, joka huolehtii Finnairin laivaston teknisestä kunnosta ja luotettavuudesta. Yksikkö koostuu neljästä toiminnosta. Lentokoneiden päivittäisistä tarkistuksista ja huolloista huolehtii linjahuolto. Lentokonekorjaamo on keskittynyt pidemmän aikavälin huoltoihin. Laitekorjaamon vastuulla ovat puolestaan lentokoneen mittarit ja hallintalaitteet. Lisäksi yksikköön kuuluu moottorikorjaamo. Finnair Catering Oy tuottaa ateriapalveluja ensisijaisesti lentoliikenteen tarpeisiin, mutta sen tytäryhtiö Finncatering Oy valmistaa eineksiä myös päivittäistavarakauppaan. Finnair Catering on Suomen suurin Kannattavuutta tehostamisella Lentotoimintapalvelujen keskeisenä tavoitteena on tuottaa konserninsisäiset palvelut kustannustehokkaasti sekä luoda kannattavia asiakkuuksia konsernin ulkopuolelle. Finnair Tekniikassa käynnistettiin vuoden 2006 alussa kilpailukykyprojekti, jossa on käyty läpi koko organisaatio arvioiden resurssien oikeaa kohdentumista. Huolto- ja materiaalivirtojen prosesseja sekä toimintamalleja on kehitetty kannattavuuden parantamiseksi. Joistakin toiminnoista on myös luovuttu. Lentokaluston tekninen kehitys on muun muassa pidentänyt huoltovälejä ja on siten vähentänyt huoltotoimintoihin sitoutuvaa työvoimaa. Finnair on karsinut laivastostaan poistuneiden konetyyppien huoltovalmiutta ja keskittynyt harvempien konetyyppien syvempään huolto-osaamiseen. Finnair Tekniikan kannattavuus on parantunut vuonna 2007 merkittävästi. ravintolakeittiö, joka valmistaa noin ateriaa päivittäin. Finnair Cateringin liiketoimintaan sisältyy myös myymälät Helsinki-Vantaan lentoasemalla sekä lentokoneissa tapahtuva myynti. Maapalveluyhtiö Northport Oy:n toimialaan kuuluvat lentoasemalla tapahtuva matkustajapalvelu- sekä koneselvitystoiminnot. Matkatavaran ja rahdin kuormaus ovat niinikään keskeinen osa maapalvelutoimintoja. Maapalvelujen toimivuus on verkostoyhtiön luotettavuudelle ja täsmällisyydelle tärkeää. Lentotoimintapalvelut toimivat pääosin Helsinki- Vantaan lentoasemalla. Avainlukuja 2006 Liikevaihto yhteensä, milj. euroa 408 josta ulkoista liikevaihtoa, milj. euroa 109 Henkilöstö keskimäärin lentotoiminta PALVELUJEn HEnkilöstö JAKAUMA 1-9/2007 Tekniikka Catering 960 Maapalvelut 899 Toimitilojen hallinta 15 8

12 Matkapalvelut Matkapalveluihin kuuluvat Suomen Matkatoimisto, jonka tytäryhtiö Estravel toimii Baltian maissa, Matkatoimisto Area sekä tietotekniikkapalveluja myyvä Amadeus Finland. Finnair on tehostanut matkatoimistotoimintojaan. Konsernin matkatoimistojen toimintoja on yhdistetty ja vahvuusalueita selkeytetty. Matkakaupan siirtyminen verkkoon on tuonut niin matkatoimistoille kuin tietoteknisiä palveluja kehittävälle Amadeus Finlandillekin uusia mahdollisuuksia. Sähköisen lentolipun yleistyminen ja Internet-palvelujen nopea kehitys matkojen myynnissä on muuttanut lyhyessä ajassa matkatoimistojen ansaintalo giik kaa vapaa-ajan ja liikematkojen myynnissä. Kuluttajat ostavat yksittäismatkat yhä useammin Internetin kaut ta joko suoraan kuljetusyhtiöltä tai käyttävät matkatoimistojen sähköisiä palveluja hyödyntäen. Matkatoimistot ja Amadeus Finland ovat kehittäneet sovelluksia yritysten matkanhallinnan tarpeisiin. Avainlukuja 2006 Area-konsernin liikevaihto (milj. euroa) 19 Area-konsernin myymät lentoliput SMT-konsernin liikevaihto (milj. euroa) 60 SMT-konsernin myymät lentoliput Amadeus Finlandin liikevaihto (milj. euroa) 11 Lomaliikenne Aurinkomatkat on lomamatkailun edelläkävijä ja alansa ykkösbrändi Suomessa. Joka kolmas valmismatka on Aurinkomatka. Yhteistyössä Finnairin Lomalentojen kanssa Aurinkomatkat vie vuosittain yli suomalaista toteuttamaan lomaunelmaansa eri puolille maailmaa. Perinteisten Euroopan-rantakohteiden rinnalle ovat tulleet myös kaukokohteet sekä teema- ja harrastusmatkat. Aurinkomatkat on Suomen suurin valmismatkajärjestäjä 37 prosentin markkinaosuudellaan. Aurinkomatkat on myös laajentanut toimintaansa yritysostoin Viroon ja Venäjälle. Finnair Lomalennot on merkittävin valmismatkajärjestäjien lentopalvelujen tarjoaja Suomessa. Aurinkomatkojen tuotannon jakauma Talvikausi 2006/2007 Avainlukuja 2006 Aurinkomatkojen liikevaihto (milj. euroa) 261 Aurinkomatkojen myydyt matkat Lomalentojen liikevaihto (milj. euroa) 238 Lomalentojen matkustajamäärä Espanja 48 % Kaukokohteet 30 % SunSki 5 % Lähi-itä 3 % Portugali 3 % Muut 11 % Aurinkomatkojen tuotannon jakauma kesäkausi 2007 Kreikka 39 % Italia 11 % Espanja 10 % Turkki 8 % Bulgaria 7 % Kaukokohteet 5 % Muut 20 % 9

13 Finnairin tunnuslukuja TULOSLASKELMATIETOJA Tilintarkastamaton Tilintarkastettu Miljoonaa euroa 1-9/ / Liikevaihto Liikevoitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Osakekohtainen tulos, euroa 0,84 0,07-0,16 0,73 0,30 Oikaistu liikevoitto (1, miljoonaa euroa Oikaistu liikevoitto (1 liikevaihdosta, % 4,5 2,4 0,6 3,7 1,5 TASETIETOJA Miljoonaa euroa 9/2007 9/ Pitkäaikaiset varat Lyhytaikaiset varat Varat yhteensä Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Oma pääoma ja velat yhteensä TASEEN TUNNUSLUVUT Korolliset nettovelat Omavaraisuusaste, % 37,5 38,9 37,2 42,2 40,2 Oikaistu nettovelkaantumisaste (2, % 103,3 108,0 112,8 66,8 102,5 TOIMINNAN AVAINLUVUT 1-9/ / Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,3 1,7-0,1 11,1 6,1 Lentotoiminnan yksikkötuotot, sentteinä/rtk 72,8 73,9 74,0 73,7 71,0 Lentotoiminnan yksikkökulut, sentteinä/atk 43,7 45,8 46,1 45,3 50,7 Tarjotut henkilökilometrit, miljoonaa Myydyt henkilökilometrit, miljoonaa Matkustajakäyttöaste, % 75,9 76,1 75,2 72,6 71,2 Tarjotut tonnikilometrit, miljoonaa Myydyt tonnikilometrit, miljoonaa Matkustajat, tuhatta Rahti ja posti, tuhatta kiloa ) Liikevoitto ilman myyntivoittoja, järjestelykuluja ja johdannaisten käyvän arvon muutosta. 2) Korollisiin nettovelkoihin lisätty vuosittaiset lentokoneiden leasevuokrat kerrottuna seitsemällä. 10

14 Tietoa sijoittajille Finnairin kurssikehitys verrattuna valikoituihin osakeindekseihin Euroa /04 04/04 07/04 10/04 01/05 04/05 07/05 10/05 01/06 04/06 07/06 10/06 01/07 04/07 07/07 10/07 Finnairin osake Bloomberg Europe Airlines -indeksi OMX Helsinki Cap -indeksi Tulevaisuuden näkymät Johto arvioi Finnairin Aasian-liikenteen jatkavan ripeää kasvuaan lähitulevaisuudessakin. Ennätyskorkean öljyn hinnan ei odoteta vaikuttavan merkittävästi yhtiön polttoainekustannuk siin vuon na 2007, mutta heijastuvan niihin vuoden 2008 jälkipuoliskolta alkaen. Finnairin johdon arvion mukaan uudet reittiavaukset rasittavat vielä jossain määrin yhtiön käyttöasteita, mutta vähemmän kuin vuoden 2007 kolmannen neljänneksen aikana. Yksikkötuottojen kehityksen arvioidaan jatkuvan laskevana, joskin lievemmin kuin vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä. Yhtiön tuottavuuden parantamiseksi käynnistetystä rakennemuutosohjelmasta johto odottaa yli 40 miljoonan euron säästöjä vuonna 2007 sekä säästöjen täysimittaista vaikutusta vuoden 2008 loppuun mennessä. Lisäksi johto arvioi, että vuoden 2007 oikaistu liikevoitto on yli 90 miljoonaa euroa ja vuoden 2007 viimeisen neljänneksen toiminnallinen tulos on selvästi voitollinen. Osinkopolitiikka Yhtiön tavoitteena on maksaa suhdannekierron aikana keskimäärin vähintään kolmasosa osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina. Mahdollisten tulevien osinkojen määrä riippuu muun muassa yhtiön liiketoiminnan tuloksesta ja tulevaisuudennäkymistä, taloudellisesta asemasta ja pääomatarpeesta, yleisistä liiketoimintaolosuhteista ja muista tekijöistä, joita yhtiön hallitus pitää merkittävinä. Riskitekijät Merkintäoikeuksiin ja tarjottaviin osakkeisiin sijoittamiseen liittyy monia riskejä, joista useimmat kuuluvat Finnarin toimialan tai liiketoiminnan luonteeseen ja voivat olla merkittäviä. Yhtiön toimintaan mahdollisesti vaikuttavat riskit eivät rajoitu ainoastaan listalleottoesitteessä kuvattuihin. Finnairin toimialaan liittyviä riskejä ovat muun muas sa intensiivinen kilpailu, lentopetrolin hintakehitykseen ja saatavuuteen liittyvät riskit sekä toimialan luontee seen kuuluvat matalat katteet ja korkeat kiinteät kus tannukset. Finnairin liiketoimintaan liittyviä ris ke jä ovat muun muassa yhtiön kasvustrategian toteuttamisen epäonnistumisen riski, Helsinki-Vantaan lentokentän kyky täyttää kentän kasvavan lentoliikenteen tarpeet sekä viivästykset tai epäonnistuminen laivaston uudistamisessa. Yhtiöön mahdollisesti kohdistuvia sääntelyriskejä ovat muun muassa liiketoimintaan vaikuttavien uusien määräysten säätäminen sekä ympäristölakeihin perustuvien rajoitusten soveltaminen tulevaisuudessa. Osakeantiin liittyviä riskejä ovat lisäksi muun muassa Suomen valtion merkittävä omistusosuus yhtiössä myös osakeannin jälkeen, tulevien osakeantien tai merkittävien osakemäärien myyntien epäedullinen vaikutus osakkeiden markkinahintaan ja merkintäoikeuksien raukeamisen tai arvottomiksi muuttumisen riski. Osakeannissa osakkeenomistajilla on mahdollisuus merkitä tarjottavia osakkeita tietyin lakisääteisin rajoituksin. Jos osakkeenomistaja ei osallistu osakeantiin, tämän suhteellinen omistusosuus ja äänimäärä yhtiössä laimenevat vastaavasti. Näistä riskeistä on esitetty lisätietoja listalleottoesitteen kohdassa Riskitekijät. 11

15 Osakeannin ehdot Finnair Oyj:n (Yhtiö) ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin näillä ennestään on Yhtiön osakkeita. Valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään myös muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää mahdollisesti Merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta toissijaisesti hallituksen päättämien tahojen merkittäväksi. Yhtiön hallitus on yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella päättänyt laskea liikkeeseen enintään uutta tarjottavaa osaketta (Tarjottavat osakkeet) näiden osakeannin ehtojen mukaisesti (Osakeanti). Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena kasvaa osakkeesta enintään osakkeeseen. Osakeannissa Tarjottavat osakkeet vastaavat 44,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia. Merkintäoikeus Tarjottavat osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi näiden osakeomistuksen suhteessa. Osakeannin täsmäytyspäivä on (Täsmäytyspäivä). Osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n (APK) ylläpitämään osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu APK:n ylläpitämään osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) arvo-osuusmuotoisen vapaasti luovutettavissa olevan merkintäoikeuden (Merkintäoikeus) (ISIN-tunnus FI ) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa osaketta kohden. Osakkeenomistaja taikka henkilö tai yhteisö, jolle osakkeenomistajan Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään neljä (4) Tarjottavaa osaketta jokaisella yhdeksällä (9) Merkintäoikeudella. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei ole mahdollista merkitä. Merkintähinta Merkintähinta on 6,30 euroa (Merkintähinta) Tarjottavalta osakkeelta. Merkintähinta on määritelty siten, että se sisältää merkintäetuoikeusanneille tavanomaisen alennuksen, jonka suuruus Osakeannissa on noin 34,7 prosenttia osakeantipäätöstä edeltävän kaupankäyntipäivän päätöskurssiin nähden. Yhtiön hallituksen päätöksen mukaan Merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintäaika Merkintäaika alkaa ja päättyy klo (Merkintäaika). Merkintäpaikat vastaanottavat merkintätoimeksiantoja tavanomaisina aukioloaikoinaan. Merkintäoikeutta voidaan käyttää koko Merkintäajan. Merkintäoikeuksien nojalla mahdollisesti Merkitsemättä jääneiden osakkeiden toissijaisesta merkinnästä määrätään kohdassa Merkitsemättä jääneiden osakkeiden toissijainen merkintä jäljempänä. Osakkeenomistajien on syytä huomioida, että tilinhoitaja- ja selvitysyhteisöt voivat pyytää asiakkaitaan antamaan merkintätoimeksiantonsa jo ennen kuin julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy. Merkintäpaikat Merkintäpaikkoja ovat Sampo Pankki Oyj:n henkilöasiakaskonttorit ja Mandatum Yksityispankin konttorit sekä Sampo Pankki Oyj:n puhelinpalvelu (suomenkielinen) ja (ruotsinkielinen). Puhelinpankissa tehtävä merkintä edellyttää, että merkitsijällä on voimassa oleva palvelusopimus puhelinpalveluista Sampo Pankki Oyj:n kanssa. Myös tilinhoitaja- ja säilytysyhteisöt, jotka ovat tehneet Sampo Pankki Oyj:n kanssa sopimuksen asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä, vastaanottavat merkintätoimeksiantoja. Osakkeiden merkintä ja maksaminen Osakkeenomistaja tai muu sijoittaja osallistuu Osakeantiin merkitsemällä Tarjottavia osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Jokainen yhdeksän (9) Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään neljä (4) Tarjottavaa osaketta. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. Osakeantiin osallistuakseen osakkeenomistajan tai muun sijoittajan on annettava merkintätoimeksianto säilytys- tai tilinhoitajayhteisönsä antamien ohjeiden mukaisesti. Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan (tai muun säilytysyhteisön) nimiin, on annettava merkintätoimeksianto oman hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa lukuun ottamatta kohdan Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa mukaisia tilanteita. Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään Merkintäajan päättyessä , raukeavat. Merkitsemättä jääneiden osakkeiden toissijainen merkintä Pääjärjestäjät ja Yhtiö voivat erikseen sopia toissijaisen merkinnän järjestämisestä Merkitsemättä jääneiden osakkeiden osalta. Tällöin pääjärjestäjät voivat Yhtiön kanssa tehtävän erillisen sopimuksen mukaisesti joko (i) pyrkiä hankkimaan merkitsijöitä Merkitsemättä jääneille osakkeille markkinoilla tai tarjousmenettelyn kautta tai (ii) merkitä Merkitsemättä jääneet osakkeet harkintansa mukaan ja myydä nämä osakkeet Merkintäoikeuksien haltijoiden lukuun joko markkinoilla tai tarjousmenettelyn kautta. Yhtiön hallitus voi päättää toissijaisen merkinnän suorittamisesta, jolloin merkintäaika toissijaisten merkintöjen osalta jatkuu korkeintaan asti. Hallitus voi kuitenkin päättää toissijaisen merkintäajan keskeyttämisestä ennen tätä päivää. 12

16 Pääjärjestäjät tilittävät edellä kohdassa (ii) tarkoitetussa tilanteessa saadun nettotuoton (Merkitsemättä jääneiden osakkeiden myyntihinta vähennettynä Merkintähinnalla, pääjärjestäjien palkkioilla, varainsiirtoverolla ja muilla kuluilla) käyttämättömien Merkintäoikeuksien haltijoille, joilla olisi ollut oikeus merkitä Merkitsemättä jääneet osakkeet. Nettotuotto tilitetään arviolta Merkintäoikeuden haltija voi kieltäytyä vastaanottamasta nettotuoton tilitystä ilmoittamalla tästä kirjallisesti tilinhoitajayhteisölleen Merkintäajan kuluessa eli viimeistään Merkitsemättä jääneiden osakkeiden merkintä tai myynti on ehdollinen Yhtiön ja pääjärjestäjien väliselle sopimukselle sekä markkinaolosuhteille eikä merkinnästä tai myynnistä ole takeita. Tämän takia rauenneiden Merkintäoikeuksien haltijat eivät välttämättä saa hyvitystä rauenneista Merkintäoikeuksistaan. Pääjärjestäjät voivat ryhtyä edellä kuvattuihin toimenpiteisiin rauenneiden Merkintäoikeuksien osalta ilman Merkintäoikeuden omistajan suostumusta. Pääjärjestäjillä ei ole velvollisuutta myydä Merkitsemättä jääneitä osakkeita tai hankkia niille merkitsijöitä ja pääjärjestäjät voivat, Yhtiön suostumuksella, hyväksyä myös markkinahintaa alempia tarjouksia Merkitsemättä jääneiden osakkeiden osalta. Yhtiö hyväksyy lopullisesti Merkitsemättä jääneiden osakkeiden myynnit ja merkinnät. Mikäli edellä kuvattua toissijaista merkintää ei toteuteta, Merkitsemättä jääneet osakkeet voidaan suunnata hallituksen päättämän tahon merkittäväksi. Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa Sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Tarjottavia osakkeita, on oikeus arvopaperimarkkinalain mukaan peruuttaa merkintänsä, mikäli listalleottoesitettä täydennetään sellaisen siinä esitettyihin tietoihin liittyvän olennaisen virheen tai puutteen johdosta, joka saattaa vaikuttaa arvioon Tarjottavista osakkeista. Merkintä on peruutettava kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun listalleottoesitteen täydennys on julkistettu. Rahoitustarkastuksella on oikeus erityisestä syystä päättää peruutusoikeuden määräajaksi enintään neljä (4) pankkipäivää. Peruutusoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että sijoittaja on sitoutunut merkintään ennen listalleottoesitteen täydennyksen julkistamista ja että täydennys julkistetaan sen jälkeen, kun Rahoitustarkastus on hyväksynyt listalleottoesitteen ja ennen kuin kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa. Merkinnän peruuttamisen mahdollistavat toimenpiteet julkistetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti listalleottoesitteen mahdollisen täydentämisen kanssa. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa koko Merkintäajan. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa Helsingin Pörssissä ja päättyy Merkintäoikeuden hinta Helsingin Pörssissä määräytyy vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Merkintäoikeuksia voi hankkia tai luovuttaa antamalla osto- tai myyntitoimeksiannon omalle säilytys- tai tilinhoitajayhteisölleen tai arvopaperinvälittäjälle. Merkintäoikeuksien kaupankäyntitunnus on FIA1SU0107. Merkintöjen maksu Osakeannissa merkittyjen Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä merkintäpaikan ja asianomaisen säilytystai tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintöjen hyväksyminen Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat voimassa Merkintäajan päättyessä, sekä mahdolliset Merkintäetuoikeuksien nojalla Merkitsemättä jääneiden osakkeiden toissijaiset merkinnät. Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta Tarjottavien osakkeiden kirjaaminen arvoosuustileille ja kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla Osakeannissa merkityt Tarjottavat osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina APK:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Tarjottavat osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnus FI , kaupankäyntitunnus FIA1SN0107), jotka vastaavat Tarjottavia osakkeita. Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen, arviolta Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-tunnus FI , kaupankäyntitunnus FIA1S), kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta Tarjottavat osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa. Osakasoikeudet Tarjottavat osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin, arviolta Tiedottaminen Osakeyhtiölain 5 luvun 21 :ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tietotie 11 A, FINNAIR ja Yhtiön internetsivuilla Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Muut asiat Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä. 13

17 Kysymyksiä ja vastauksia Mikä on Finnairin osakeannin tavoite ja mihin kerättävät varat käytetään? Finnairin tavoitteena on kerätä osakeannilla noin 248,5 miljoonaa euroa. Annin nettovarat on tarkoitus käyttää laivaston uudistamisohjelmaan ja muihin kasvustrategiaa tukeviin investointeihin. Kuinka paljon uusia osakkeita voin merkitä? Yhdeksällä (9) merkintäoikeudella voi merkitä neljä (4) uutta osaketta. Miten merkintäoikeuksia voi ostaa? Mikäli haluat ostaa merkintäoikeuksia, ota yhteyttä tilinhoitajayhteisöösi tai arvonpaperinvälittäjääsi. Merkintäoikeuksilla käydään kauppaa Helsingin Pörssissä Tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperinvälittäjät veloittavat kaupankäynnistä merkintäoikeuksilla palveluhinnastonsa mukaisen palkkion. Miten osakkeiden merkitseminen merkintäoikeuksilla käytännössä tapahtuu? Osakkeenomistajana saat tilinhoitajayhteisöltäsi merkintäajan alkaessa ohjeet merkinnän tekemiseksi sekä lomakkeen, jolla merkintäsitoumuksen voi antaa. Toimi tilinhoitajayhteisösi antamien ohjeiden mukaan. Mikäli et vielä ole Finnairin osakkeenomistaja, mutta olet ostanut merkintäoikeuksia, ota yhteyttä tilinhoitajayhteisöösi merkinnän tekemiseksi. Osakkeet on maksettava merkittäessä. Merkintähinta on 6,30 euroa. Mikä on merkintäoikeuden hinta? Merkintäoikeuksien hinta määräytyy markkinatilanteen mukaan kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä. Mikä on osakkeiden merkintähinta? Osakkeiden merkintähinta on 6,30 euroa osakkeelta. Esimerkiksi merkitessäsi 90 merkintäoikeudella 40 osaketta, maksettava määrä on yhteensä 252 euroa. Aiheutuuko osakkeiden merkinnästä kuluja? Osakemerkinnästä ei veloiteta erillisiä kuluja tai palkkioita. Tilinhoitajayhteisöt voivat sopimustensa mukaisesti veloittaa palkkion muun muassa toimeksiantolomakkeen lähettämisestä. Voinko peruuttaa merkintäni? Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi peruuttaa tai muuttaa, muutoin kuin ehdoissa kuvatuissa tilanteissa. Ellen halua merkitä osakkeita, mitä minun kannattaa tehdä? Mikäli et halua käyttää merkintäoikeuksiasi, voit pyr kiä myymään ne antamalla niistä myyntitoimeksi an non arvopaperinvälittäjällesi. Merkintäoikeuksilla käydään kauppaa Helsingin Pörssissä asti. Myynnin onnistumista ei kuitenkaan voida taata. Mitä tapahtuu, ellen käytä merkintäoikeuksiani? Ellet käytä merkintäoikeuksiasi viimeistään , ne raukeavat arvottomina. Tällöin suhteellinen osakeomistuksesi Finnairissa pienenee. Useat tilinhoitajayhteisöt pyrkivät omaisuudenhoitosopimustensa perusteella myymään käyttämättä jääneet merkintäoikeudet asiakkaan lukuun Helsingin Pörssissä. On myös mahdollista, että Finnair ja osakeannin pääjärjestäjät kuitenkin sopivat jäljelle jääneiden osakkeiden myymisestä markkinoille tai hankkivat niille merkitsijöitä. Siinä tapauksessa pääjärjestäjät tilittävät saadun nettotuoton (merkitsemättä jääneiden osakkeiden myyntihinta vähennettynä merkintähinnalla, pääjärjestäjien palkkioilla, varainsiirtoverolla ja muilla kuluilla) käyttämättömien merkintäoikeuksien haltijoille ehdoissa kuvatulla tavalla. Tällaisesta myynnistä tai merkinnästä kuitenkaan ole takeita, joten rauenneiden merkintäoikeuksien haltijat eivät välttämättä saa hyvitystä rauenneista merkintäoikeuksistaan. Hyväksytäänkö kaikki merkinnät täysimääräisesti? Merkintäoikeuksien perusteella ehtojen mukaisesti tehdyt ja maksetut merkinnät hyväksytään täysimääräisesti. Milloin saan merkitsemäni osakkeet ja koska voin käydä niillä kauppaa? Merkityt osakkeet kirjataan arvo-osuustilillesi osakemerkinnän jälkeen. Tällöin osakkeet kirjataan Finnair Uudet -arvo-osuuslajisina ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla siten, että kau- 14

18 pankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa ensimmäisenä pörssipäivänä merkintäajan päättymisen jälkeen eli arviolta Finnairin uudet -arvo-osuuslaji yhdistetään nykyiseen, kun vastaava osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin, arviolta Millaisia verovaikutuksia merkintäoikeuksilla ja osakkeiden merkitsemisellä on luonnolliselle henkilölle? Merkintäoikeuksien saaminen aiemman osakeomistuksen perusteella ja uusien osakkeiden merkintä merkintäoikeuksilla eivät sellaisenaan aiheuta tuloveroseuraamuksia. Osakkeiden luovutusvoitosta on maksettava 28 prosenttia veroa. Luovutusvoittoa verotettaessa uusien osakkeiden hankinta-ajankohdaksi katsotaan se ajankohta, jolloin hankit merkintäoikeuksiin oikeuttavat osakkeet. Merkintäoikeuksien luovutusvoittoa verotetaan kuten osakkeen luovutusvoittoa. Vanhan osakeomistuksen perusteella saatujen merkintäoikeuksien hankinta-ajankohta on sama kuin merkintäoikeuksiin oikeuttavien osakkeiden hankintaajankohta. Luovutusvoitto lasketaan vähentämällä myyntihinnasta merkintäoikeuksien mahdollinen hankintahinta sekä hankinta- ja myyntikulut. Osakeomistuksen perusteella saatujen merkintäoikeuksien hankintahinta on lähtökohtaisesti nolla, koska niistä ei ole maksettu erikseen. Myynnin yhteydessä voidaan kuitenkin soveltaa hankintameno-olettamaa, jonka mukaisesti osakkeen myyntihinnasta voidaan vähentää 20 prosenttia tai, jos osakkeet, joiden perusteella merkintäoikeudet on saatu, on omistettu vähintään 10 vuotta, 40 prosenttia. Mistä saan lisätietoja? Tutustu ennen sijoituspäätöksen tekemistä Finnairin listalleottoesitteeseen. Esite on saatavissa merkintäpaikoista sekä internetistä osoitteesta fi/osakeanti ja Lisätietoja saat omalta tilinhoitajayhteisöltäsi. 15

19 HELSINKI DELHI MUMBAI Laivasto ja reitit ( ) Finnairin liikennöimät Istuimia Omat Vuokratut Koko laivasto Keskim. ikä (vuotta) Kiinteät tilaukset Optiot Airbus A ,0 0 0 Airbus A ,2 0 0 Airbus A ,7 0 0 Airbus A ,5 2 3 (1) Airbus A330 n/a (1) Boeing MD ,2 0 0 Boeing B757 (2) ,3 0 0 Embraer ,5 0 6 (3) Embraer ,5 6 6 (3) ATR 72 (4) ,0 0 0 Airbus A350XWB Yhteensä , (1) Optio ostaa yhteensä kolme Airbus A340- tai Airbus A330 lentokonetta. (2) Käytetään pääasiassa lomalennoissa. (3) Optio ostaa yhteensä kuusi Embraer 170- tai Embraer 190 -lentokonetta. (4) ATR 72 -laivasto on Finnairin määräysvallassa olevan tytäryhtiön Aero Airlinesin käytössä. Yhtiö on ilmoittanut lopettavansa Aero Airlinesin toiminnan vuoden 2008 alussa. Samassa yhteydessä myydään jäljellä olevat kolme potkuriturbiinikonetta. 16

20 Tokio NAGOYA Osaka SHANGHAI PEKING BANGKOK Hongkong Kanton KOHTEET 2007: Amsterdam, Bangkok, Barcelona, Berliini, Bryssel, Budapest, Bukarest, Delhi, Dublin, Düsseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Gdansk, Geneve, Göteborg, Hampuri, Helsinki, Hongkong, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kanton, Kiova, Kittilä, Kokkola/Pietarsaari, Krakova, Kuopio, Kuusamo, Kööpenhamina, Lissabon, Ljubljana, Lontoo, Madrid, Manchester, Milano, Moskova, Mumbai, München, Nagoya, New York, Nürnberg, Osaka, Oslo, Oulu, Pariisi, Peking, Pietari, Pisa/Firenze, Praha, Riika, Rooma, Rovaniemi, Shanghai, Tallinna, Tampere, Tokio, Tukholma, Turku, Vaasa, Varsova, Venetsia, Vilna, Wien, Zürich Airbus A340 Airbus A321 Airbus A320 Airbus A319 Embraer 190 Embraer 170 Boeing MD-11 Boeing 757 ATR 72 (Aero)

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite.

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Aspon osakeanti 13. 29.4.2011 Kasvua kaikilta toimialoilta 1 Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Toimintaohjeet Annin pääkohdat Osakeannilla on tarkoitus

Lisätiedot

powering your future. osakeanti 1. 15.4.2011

powering your future. osakeanti 1. 15.4.2011 powering your future. osakeanti 1. 15.4. I 1 Cramo vuokrausalaa uudistamassa Tarjoamme kone- ja laitevuokrausratkaisuja. Tuote- ja palveluvalikoimaamme kuuluvat työkalut, maanrakennuskoneet, nostinkalusto

Lisätiedot

VUOSIKAT SAUS 2007 www.f innair.f i/konser ni

VUOSIKAT SAUS 2007 www.f innair.f i/konser ni VUOSIKAT SAUS 2007 www.f innair.f i/konser ni +100 % Amerikka-Aasia nyt 16 miljoonaa matkustajaa, 32 miljoonaa vuonna 2017. +100 % Eurooppa-Aasia nyt 30 miljoonaa matkustajaa, 60 miljoonaa vuonna 2017.

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

UUSI SILKKITIE VUOSIKAT SAUS 2005 www.f innair.f i/2005

UUSI SILKKITIE VUOSIKAT SAUS 2005 www.f innair.f i/2005 UUSI SILKKITIE VUOSIKATSAUS 2005 www.f innair.f i/2005 Sisältö Tietoa osakkeenomistajille...2 Liikennetiedot ja laivasto...3 Avainluvut 2005...4 Finnair lyhyesti...5 Pääjohtajan katsaus...7 Uuden toimitusjohtajan

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus taloudellinen KATSAUS 2007 www.finnair.fi/konserni SISÄLTÖ Finnair-konsernin avainlukuja... 2 Hallituksen toimintakertomus... 4 Osakkeet ja osakkeenomistajat...16 Taloudellinen kehitys 2005 2007... 20

Lisätiedot

Markkinointiesite Technopoliksen osakeanti 12.11. 29.11.2013

Markkinointiesite Technopoliksen osakeanti 12.11. 29.11.2013 Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Finanssivalvonnan hyväksymään rekisteröintiasiakirjaan sekä arvopaperiliitteeseen ja tiivistelmään,

Lisätiedot

CITYCON OYJ:N OSAKEANTI 23.6. 7.7.2015. Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite.

CITYCON OYJ:N OSAKEANTI 23.6. 7.7.2015. Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. CITYCON OYJ:N OSAKEANTI 23.6. 7.7.2015 Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Hyvä Cityconin osakkeenomistaja, Allekirjoitimme 25.5.2015 sopimuksen Norjan toiseksi suurimman kauppakeskusten

Lisätiedot

Sijoita suomalaisen teollisuuden tulevaisuuteen

Sijoita suomalaisen teollisuuden tulevaisuuteen Outokummun osakeanti 10. 26.3.2014 Sijoita suomalaisen teollisuuden tulevaisuuteen outokumpu.fi/osakeanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Ruostumaton teräs on pitkäikäinen materiaali.

Lisätiedot

Amer Sports osakeanti 5. 19.10.2009

Amer Sports osakeanti 5. 19.10.2009 Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Amer Sports osakeanti 5. 19.10.2009 Merkintäoikeusannissa Amer Sports Oyj:n osakkeenomistaja voi merkitä 3 osakkeella 2 uutta osaketta 3,30 euron hintaan

Lisätiedot

Osakkeiden merkitseminen Osakasoikeudet Merkintäoikeuksien kaupankäynti Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen haltijat

Osakkeiden merkitseminen Osakasoikeudet Merkintäoikeuksien kaupankäynti Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen haltijat SIJOITUSPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOITAVAA Osakeanti lyhyesti Muistathan: Osakkeiden merkitseminen Cityconin osakkeenomistajana saat arvo-osuustilillesi automaattisesti yhden (1) merkintäoikeuden jokaista osakeannin

Lisätiedot

Pääjärjestäjä Nordea

Pääjärjestäjä Nordea ESITE 25.8.2009 1.611.977 Tarjottavaa A-sarjan osaketta ja 2.129.810 Tarjottavaa B-sarjan osaketta Merkintähinta 12,00 euroa Tarjottavalta A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy osakkeenomistajien

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2002. Most Experienced in Northern Skies

VUOSIKERTOMUS 2002. Most Experienced in Northern Skies VUOSIKERTOMUS 22 Most Experienced in Northern Skies www.finnair.fi/22 SISÄLTÖ Tietoa osakkeenomistajille...1 Avainluvut 22...2 Pääjohtajan katsaus...3 Finnair lyhyesti...4 Kannattavaa kasvua ydinliiketoiminnoilla...5

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2004 Finnair Oyj

VUOSIKERTOMUS 2004 Finnair Oyj VUOSIKER TOMUS 24 www.finnair.fi/24 SISÄLTÖ Tietoa osakkeenomistajille...1 Avainluvut 24...2 Finnair lyhyesti...3 Pääjohtajan katsaus...4 Reittiliikenne...6 Lomaliikenne...1 Matkapalvelut...12 Lentotoimintapalvelut...14

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2003. Most Experienced In Northern Skies

VUOSIKERTOMUS 2003. Most Experienced In Northern Skies VUOSIKERTOMUS 23 Most Experienced In Northern Skies www.finnair.fi/23 SISÄLTÖ Liiketoimintakatsaus Avainluvut 23...1 Finnair lyhyesti...2 Kenen siivet kantavat?...3 Pääjohtajan katsaus...4 Reittiliikenne...6

Lisätiedot

Taloudellinen. katsaus 2012

Taloudellinen. katsaus 2012 Taloudellinen katsaus 2012 FINNAIR 2012 / AVAINLUVUT / TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS / STRATEGIA / HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS / TILINPÄÄTÖS / HALLINNOINTI Taloudellinen katsaus 2012 Sisältö Finnairin vuosi

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2008. Kestävä kehitys on koko toimialan elinehto. Lentoyhtiössä vastuun kantaminen alkaa taloudesta.

Vuosikatsaus 2008. Kestävä kehitys on koko toimialan elinehto. Lentoyhtiössä vastuun kantaminen alkaa taloudesta. Vuosikatsaus 2008 Talous Matkailu Yritysvastuu Tulevaisuus Vuosi 2008 tarjosi lentoyhtiöille kylmää kyytiä. Kurimus jatkuu, mutta selviytyjiäkin on. Lomalta haetaan nyt laatua. Tarjoilu on kilpailuvaltti

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 30.5.2003 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti 26.211.838 osaketta Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( Biotie tai Yhtiö ) on 26.5.2003 päättänyt korottaa osakkeenomistajien

Lisätiedot

Yhtiöesite First North Finland 2012

Yhtiöesite First North Finland 2012 YHTIÖESITE 2012 Yhtiöesite First North Finland 2012 First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 28.10.2003 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI. Enintään 7 913 154 osaketta. Merkintähinta 2,70 euroa osakkeelta

LISTALLEOTTOESITE 28.10.2003 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI. Enintään 7 913 154 osaketta. Merkintähinta 2,70 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 28.10.2003 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI Enintään 7 913 154 osaketta Merkintähinta 2,70 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Yhtiö tai Suominen ) tarjoaa osakkeenomistajiensa merkittäväksi

Lisätiedot

kotipizzan 5. 17.6.2015 listautumisannissa

kotipizzan 5. 17.6.2015 listautumisannissa kotipizzan listautumisannissa 5. 17.6.2015 Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite saatavilla osoitteesta ipo.kotipizzagroup.com 1 KOTIPIZZA LYHYESTI (LUVUT 31.1.2015) Kotipizza

Lisätiedot

Sisältö. Tietoja osakkaille... 2. Finnair lyhyesti... 4. Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen... 8. Pääjohtajan katsaus... 12

Sisältö. Tietoja osakkaille... 2. Finnair lyhyesti... 4. Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen... 8. Pääjohtajan katsaus... 12 Vuosikertomus 19/2000 Sisältö Tietoja osakkaille.................. 2 Finnair lyhyesti.................... 4 Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen... 8 Pääjohtajan katsaus................ 12 Toimintaympäristö..................

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus 4 Taloudellinen katsaus Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.21 Markkinat ja yleiskatsaus Vuosi 21 alkoi edellisvuotta alemman kysynnän ja hintatason merkeissä. Rahtikysyntä oli kääntynyt kasvuun jo

Lisätiedot

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE 4.4.2006 SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE Enintään 2 312 731 osaketta Merkintähinta 0,43 euroa osakkeelta SanomaWSOY Oyj:n 3.4.2006 pidetty varsinainen

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus 2010

Taloudellinen katsaus 2010 Taloudellinen katsaus 2010 Konsernitilinpäätös 2010 www.finnair.fi/konserni Taloudellinen katsaus Sisältö Finnair-konsernin avainlukuja...2 Hallituksen toimintakertomus...4 Osakkeet ja osakkeenomistajat...15

Lisätiedot

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT Tausta Citycon Oyj ( Yhtiö ) allekirjoitti 25.5.2015 sopimuksen norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n kaikkien osakkeiden hankkimiseksi ("Yrityskauppa"). Cityconin

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot