Turvatiimi Oyj. Merkintäoikeusanti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvatiimi Oyj. Merkintäoikeusanti 3.9. 18.9.2012"

Transkriptio

1 MARKKINOINTIESITE Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä, osakeannista laadittu esite Turvatiimi Oyj Merkintäoikeusanti Tärkeitä päivämääriä: Täsmäytyspäivä eli tämän päivän omistajaluettelon mukaan jaetaan merkintäoikeudet Osakkeiden merkintäaika ja kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkavat Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy Osakkeiden merkintäaika päättyy, käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Kaupankäynti uusia osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa Annin lopullinen tulos julkistetaan (arviolta) Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa (arviolta) Toissijaisessa merkinnässä allokoidut osakkeet kirjataan arvo-osuustilille (arviolta) Toissijaisessa annissa mahdollisesti merkitsemättä jäävistä merkintämaksuista maksettava hyvitys tilitetään (arviolta) Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Turvatiimi Oyj:n hallituksen päättämään merkintäoikeusantiin liittyvään Finanssivalvonnan hyväksymään perusesitteeseen sekä arvopaperiliitteeseen ( Esite ), joihin sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Esite on saatavilla alkaen Yhtiön kotisivuilla ja osoitteessa Pyydettäessä Esite on saatavana myös paperiversiona Yhtiöstä osoitteesta Turvatiimi Oyj, Esterinportti 2, Helsinki sekä merkintäpaikoista.

2 Hyvä Turvatiimin osakkeenomistaja Olemme uudistamassa Turvatiimiä kannattavan kasvun tielle ja siksi lähestyn nyt teitä. Uudistunut Turvatiimi on luotettava, laadukas ja moderni turvallisuuden kokonaispalvelun tarjoaja suomalaisille kotitalouksille sekä Suomessa toimiville yrityksille ja yhteisöille. Yhtiö hyödyntää paikallisuuden tuomaa joustavuutta, nopeutta ja innovatiivisuutta palvelutuotteistuksessa ja liiketoimintamalleissa pysyvän kilpailuedun saavuttamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Yhtiön kasvustrategiana on tehdä asiakaslähtöinen turvallisuuspalveluiden uudistaminen ja monipuolistaminen. Kasvun painopistealueet ovat teknisten ratkaisujen tehokkaammassa hyödyntämisessä, korkeamman lisäarvon palveluissa sekä yhtiön valtakunnallisen toiminta-alueen kehittämisessä orgaanisesti, yritysjärjestelyillä sekä Turvatiimi-yrittäjä konseptilla. Yhtiö myös investoi jatkuvasti sekä asiakkuuksiin että henkilöstöön, tavoitteenaan saavuttaa toimialan paras asiakastyytyväisyys sekä olla selkeästi toimialan halutuin ja arvostetuin työpaikka. Turvatiimin hallitus on päättänyt järjestää nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvan osakeannin, jonka tavoitteena on kerätä noin 4,4 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Merkintäoikeusannista kertyvät nettovarat Yhtiö suunnittelee käyttävänsä lainojensa lyhentämiseen, liiketoimintansa orgaanisen sekä mahdollisesti myös yritys- ja/tai liiketoimintakauppojen kautta tapahtuvan kasvun rahoittamiseen, käyttöpääomansa rahoittamiseen sekä Yhtiön maksuvalmiuden vahvistamiseen. Yhtiön suurin osakkeenomistaja Atine Group Oy on antanut merkintäoikeusannille 4,0 miljoonan euron määräisen ehdollisen merkintäsitoumuksen ja -takauksen. Merkintäoikeusanti tarjoaa Teille mielenkiintoisen mahdollisuuden osallistua Turvatiimin tulevaisuuden rakentamiseen. Lisätietoja vaihtoehdoistanne merkintäoikeusannissa saatte tästä markkinointiesitteestä sekä Yhtiön merkintäoikeusantia koskevasta Esitteestä, joissa kerrotaan selkeällä tavalla, mitä ja milloin Teidän nykyisenä osakkeenomistajana on tehtävä voidaksenne osallistua antiin ja sitä kautta olla mukana Turvatiimin tulevaisuuden rakentamisessa. Turvatiimiä koskevia tietoja saatte Yhtiön julkaisemasta Perusesitteestä. Toivon, että tartutte tähän tilaisuuteen. Juha Murtopuro, toimitusjohtaja

3 Turvatiimin Merkintäoikeusanti lyhyesti Osakeannin tausta ja tavoitteet Merkintäoikeusannin tavoitteena on hankkia Yhtiölle uutta omaa pääomaa vähintään 4,0 miljoonaa euroa. Mikäli Merkintäoikeusannissa merkittäisiin kaikki tarjotut osakkeet, Yhtiö saisi merkintäoikeusannista bruttona enintään 4,4 miljoonaa euroa uusia käteisvaroja. Yhtiö arvioi maksavansa merkintäoikeusannin yhteydessä noin 0,3 miljoonaa euroa kertaluonteisina palkkioina ja kuluina. Yhtiö tulee lyhentämään merkintäoikeusannista kertyvillä nettovaroilla lyhytaikaisia rahoituslaitoslainojaan 1,0 miljoonalla eurolla sekä takaisinmaksamaan Atine Group Oy:ltä nostamansa väliaikaisen rahoituksen pääomamäärältään 1,0 miljoonaa euroa. Muut merkintäoikeusannista kertyvät nettovarat Yhtiö suunnittelee käyttävänsä liiketoimintansa orgaanisen sekä mahdollisesti myös yritys- ja/tai liiketoimintakauppojen kautta tapahtuvan kasvun rahoittamiseen, käyttöpääomansa rahoittamiseen sekä Yhtiön maksuvalmiuden vahvistamiseen. Osakeannin rakenne ja aikataulu Turvatiimi tarjoaa merkintäoikeusannissa uusia osakkeita Yhtiön vanhoille osakkeenomistajille siten, että jokaisella osakkeenomistajalla on mahdollisuus merkitä kolme (3) uutta osaketta kutakin täsmäytyspäivänä omistamaansa Turvatiimin osaketta kohtaan. Osakeanti toteutetaan ns. merkintäoikeuksia käyttäen siten, että Turvatiimin osakkeenomistajat saavat automaattisesti arvo-osuustililleen jokaista omistamaansa osaketta kohden yhden arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden. Kolmen (3) uuden osakkeen merkintään tarvitaan yksi (1) merkintäoikeus. Minimimerkintä on kolme (3) osaketta. Merkintähinta on 0,01 euroa osakkeelta ja se maksetaan osakkeita merkittäessä. Merkintäaika on Merkintäpaikat Merkintä tulee tehdä ensisijaisesti oman tilinhoitajayhteisönne (pankkinne) ilmoittamalla tavalla. Useimmat tilinhoitajayhteisöt lähettävät asiakkailleen toimintaohjeet postitse merkintäajan alussa. Merkinnän voi tehdä myös Nordean konttorissa (viimeistään ). Toimikaa ripeästi Osakeannin merkintäaika ja merkintäoikeuksien kaupankäyntiaika ovat melko lyhyet. Antakaa merkintäoikeusantia koskevat toimintaohjeenne ajoissa tilinhoitajayhteisöllenne. Huomioikaa erityisesti, että tilinhoitajayhteisönne saattaa pyytää toimeksiantoanne jo ennen kuin kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy Osakeantiin liittyvä perusesite ja arvopaperiliite Yhtiö on merkintäoikeusantiin liittyen laatinut perusesitteen sekä arvopaperiliitteen ( Esite ), jonka Finanssivalvonta on hyväksynyt Esite on saatavilla alkaen Yhtiön kotisivuilla ja osoitteessa Pyydettäessä Esite on saatavana myös paperiversiona Yhtiöstä osoitteesta Turvatiimi Oyj, Esterinportti 2, Helsinki sekä merkintäpaikoista. Riskitekijät Merkintäoikeusantiin osallistumiseen liittyy riskejä, jotka liittyvät muun muassa Turvatiimin taloudelliseen asemaan, rahoituksen riittävyyteen, strategian toteutuksen onnistumiseen sekä Turvatiimin toimialan ja liiketoiminnan luonteeseen. Merkintäoikeusannin toteutuessakin Turvatiimin rahoituksen riittävyys pitkällä aikavälillä edellyttää kannattavuuden parantumista tai varautumista rahoituksen uudelleenjärjestelyyn ja/tai lisärahoitusta. Sijoitusta harkitsevan tulee tutustua Turvatiimin osakeannista laadittuun perusesitteeseen ja erityisesti sen kohdassa Riskitekijät kuvattuihin riskeihin sekä arvopaperiliitteeseen ja erityisesti sen kohdassa Turvatiimin arvopapereihin ja merkintäoikeusantiin liittyviä riskitekijöitä kuvattuihin riskeihin.

4 Toimintavaihtoehdot A) Voitte saamillanne merkintäoikeuksilla merkitä uusia osakkeita omistuksenne suhteessa - Merkintäaika alkaa 3.9. ja päättyy ; - Merkinnät on tehtävä arvo-osuustilikohtaisesti. B) Voitte pyrkiä myymään saamanne merkintäoikeudet osittain tai kokonaan Helsingin Pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki Oy) - Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa 3.9. ja päättyy C) Voitte pyrkiä ostamaan lisää merkintäoikeuksia Helsingin Pörssistä - Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa 3.9. ja päättyy ; - Merkintätoimeksianto myös Helsingin Pörssistä hankittujen merkintäoikeuksien nojalla tulee tehdä merkintäaikana D) Mikäli olette vaihtoehdon A) mukaisesti käyttäneet merkintäoikeuksianne, voitte merkitä toissijaisen merkintäoikeuden nojalla merkintäoikeuksien perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääviä osakkeita - Merkintä on tehtävä ja maksettava samanaikaisesti vaihtoehdossa A) kuvatun osakemerkinnän kanssa välisenä aikana; - Mahdollisten ylimääräisten merkintämaksujen palautus tapahtuu arviolta ; - Yhtiö lähettää ilmoituksen merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä kaikille toissijaisessa merkinnässä merkintätoimeksiannon antaneille sijoittajille. E) Voitte olla tekemättä mitään - Merkintäajan päättyessä , käyttämättömät merkintäoikeutenne raukeavat arvottomina. Niitä ei Turvatiimin tai muiden tahojen puolesta myydä, eikä niistä siten makseta hyvitystä.

5 Kysymyksiä ja vastauksia Mitä tarkoittaa merkintäoikeusanti? Merkintäoikeusannissa Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tarjotaan mahdollisuus merkitä uusia osakkeita tasapuolisesti olemassa olevan omistuksen suhteessa. Omistajille annetaan merkintäoikeuksia, joiden nojalla he voivat merkitä uusia osakkeita maksamalla merkinnän tekemisen yhteydessä osakkeiden merkintähinnan. Kuinka paljon uusia osakkeita voin merkitä? Jokaisella yhdellä (1) vanhalla osakkeella saa yhden merkintäoikeuden, joka oikeuttaa merkitsemään kolme (3) uutta osaketta. Miten osakkeiden merkitseminen merkintäoikeuksilla käytännössä tapahtuu? Osakkeenomistajana saatte tilinhoitajayhteisöltänne merkintäajan alkaessa ohjeet merkinnän tekemiseksi. Toimikaa tilinhoitajayhteisönne antamien ohjeiden mukaan. Mikäli olette Euroclear Finlandin asiakas (entinen Suomen Arvopaperikeskus), tai ette saa ohjeita omalta tilinhoitajayhteisöltänne, teidän tulee tehdä merkintänne Nordean konttorissa. Osakkeet on maksettava merkittäessä. Mikä on tilinhoitajayhteisö? Tilinhoitajayhteisö on yhteisö, jolle on myönnetty oikeus tehdä kirjauksia arvo-osuusrekisteriin. Esimerkiksi pankit ja arvopaperikeskus ovat tilinhoitajayhteisöjä. Mikä on osakkeiden merkintähinta? Osakkeen merkintähinta on 0,01 euroa osakkeelta. Esimerkiksi merkitessänne omistuksessanne olevilla osakkeen merkintäoikeuksilla yhteensä uutta osaketta, maksettava määrä on yhteensä 30,00 euroa. Mikä on merkintäoikeuden hinta? Merkintäoikeuksien hinta vaihtelee markkinatilanteen mukaan ja määräytyy kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä. Miten merkintäoikeuksia voi ostaa tai myydä? Mikäli haluatte ostaa merkintäoikeuksia, ottakaa yhteyttä tilinhoitajayhteisöönne tai arvonpaperinvälittäjäänne. Merkintäoikeuksilla käydään kauppaa Helsingin Pörssissä Tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperinvälittäjät veloittavat kaupankäynnistä merkintäoikeuksilla palveluhinnastonsa mukaisen palkkion. Aiheutuuko osakkeiden merkinnästä kuluja? Osakemerkinnästä ei veloiteta erillisiä kuluja tai palkkioita. Tilinhoitajayhteisöt voivat ehtojensa mukaisesti veloittaa palkkion joistain toimenpiteistä (kuten merkintäoikeuksien myynnistä tai ostosta). Mitä tarkoitetaan toissijaisella merkinnällä ja ketkä voivat osallistua toissijaiseen merkintään? Toissijaisella merkinnällä tarkoitetaan mahdollisuutta merkitä merkintäoikeuksien nojalla mahdollisesti merkitsemättä jääneitä osakkeita ilman merkintäoikeuksia. Toissijaiseen merkintään voivat osallistua vain merkintäoikeuksien nojalla uusia osakkeita merkinneet osakkeenomistajat sekä merkintäoikeusannille merkintätakauksen antanut sijoittaja. Voinko peruuttaa merkintäni? Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi peruuttaa tai muuttaa muutoin kuin merkintäoikeusannin ehdoissa kuvatuissa poikkeustilanteissa. Ellen halua merkitä osakkeita, mitä minun kannattaa tehdä? Mikäli ette halua käyttää merkintäoikeuksianne, voitte pyrkiä myymään ne antamalla niistä myyntitoimeksiannon arvopaperinvälittäjällenne. Merkintäoikeuksilla käydään kauppaa Helsingin Pörssissä Myynnin onnistumista ei kuitenkaan voida taata. Voitte myös olla tekemättä mitään. Katsokaa vastaus seuraavaan kysymykseen.

6 Mitä tapahtuu, ellen käytä merkintäoikeuksiani enkä myy niitä? Merkintäajan päättyessä käyttämättömät merkintäoikeutenne raukeavat arvottomina. Niitä ei Turvatiimin tai muiden tahojen puolesta myydä, eikä niistä siten makseta hyvitystä. Hyväksytäänkö kaikki merkinnät täysimääräisesti? Merkintäoikeuksien perusteella osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt ja maksetut merkinnät hyväksytään täysimääräisesti. Katsokaa lisäksi vastaus seuraavaan kysymykseen toissijaiseen merkintään liittyen. Mitä tapahtuu jos osakkeita ei riitä kaikille toissijaisessa merkinnässä merkintätoimeksiannon antaneille? Mikäli toissijaisessa merkinnässä merkittävissä olevat osakkeet ylimerkitään, allokoidaan merkittävissä olevat osakkeet sijoittajille näiden merkintäoikeusannissa merkintäoikeuksien nojalla tekemien osakemerkintöjen suhteessa. Toissijaisessa merkinnässä merkinneille osakkeenomistajille lähetetään vahvistus heille toissijaisessa merkinnässä allokoitujen osakkeiden määrästä ja mahdollinen ylimääräinen merkintämaksu palautetaan arviolta Milloin saan merkitsemäni osakkeet ja koska voin käydä niillä kauppaa? Merkityt osakkeet kirjataan arvo-osuustilillenne osakemerkinnän jälkeen. Tällöin osakkeet kirjataan väliaikaisina osakkeina ja niillä kaupankäynti alkaa Helsingin Pörssissä arviolta Väliaikaiset osakkeet yhdistetään nykyisiin osakkeisiin arviolta Toissijaisessa merkinnässä allokoidut osakkeet toimitetaan sijoittajille arviolta Millaisia verovaikutuksia merkintäoikeuksilla ja osakkeiden merkitsemisellä on yksityiselle henkilölle? Tietoja verotuksesta saatte ottamalla yhteyttä verottajaan tai arvopaperiliitteen kohdasta Verotus. Mistä saan lisätietoja? Tutustukaa ennen sijoituspäätöksen tekemistä Turvatiimin merkintä-osakeantia koskeviin perusesitteeseen ja arvopaperiliitteeseen. Perusesite ja arvopaperiliite ovat saatavilla alkaen Yhtiön kotisivuilla ja osoitteessa Pyydettäessä Esite on saatavana myös paperiversiona Yhtiöstä osoitteesta Turvatiimi Oyj, Esterinportti 2, Helsinki sekä merkintäpaikoista. Tutustukaa erityisesti perusesitteen kohdassa Riskitekijät kuvattuihin riskeihin sekä arvopaperiliitteen kohdassa Turvatiimin arvopapereihin ja merkintäoikeusantiin liittyviä riskitekijöitä kuvattuihin riskeihin, Lisätietoja saatte myös omalta tilinhoitajayhteisöltänne.

Markkinointiesite Technopoliksen osakeanti 12.11. 29.11.2013

Markkinointiesite Technopoliksen osakeanti 12.11. 29.11.2013 Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Finanssivalvonnan hyväksymään rekisteröintiasiakirjaan sekä arvopaperiliitteeseen ja tiivistelmään,

Lisätiedot

Sijoita suomalaisen teollisuuden tulevaisuuteen

Sijoita suomalaisen teollisuuden tulevaisuuteen Outokummun osakeanti 10. 26.3.2014 Sijoita suomalaisen teollisuuden tulevaisuuteen outokumpu.fi/osakeanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Ruostumaton teräs on pitkäikäinen materiaali.

Lisätiedot

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite.

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Aspon osakeanti 13. 29.4.2011 Kasvua kaikilta toimialoilta 1 Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Toimintaohjeet Annin pääkohdat Osakeannilla on tarkoitus

Lisätiedot

powering your future. osakeanti 1. 15.4.2011

powering your future. osakeanti 1. 15.4.2011 powering your future. osakeanti 1. 15.4. I 1 Cramo vuokrausalaa uudistamassa Tarjoamme kone- ja laitevuokrausratkaisuja. Tuote- ja palveluvalikoimaamme kuuluvat työkalut, maanrakennuskoneet, nostinkalusto

Lisätiedot

Osakkeiden merkitseminen Osakasoikeudet Merkintäoikeuksien kaupankäynti Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen haltijat

Osakkeiden merkitseminen Osakasoikeudet Merkintäoikeuksien kaupankäynti Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen haltijat SIJOITUSPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOITAVAA Osakeanti lyhyesti Muistathan: Osakkeiden merkitseminen Cityconin osakkeenomistajana saat arvo-osuustilillesi automaattisesti yhden (1) merkintäoikeuden jokaista osakeannin

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

CITYCON OYJ:N OSAKEANTI 23.6. 7.7.2015. Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite.

CITYCON OYJ:N OSAKEANTI 23.6. 7.7.2015. Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. CITYCON OYJ:N OSAKEANTI 23.6. 7.7.2015 Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Hyvä Cityconin osakkeenomistaja, Allekirjoitimme 25.5.2015 sopimuksen Norjan toiseksi suurimman kauppakeskusten

Lisätiedot

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT Tausta Citycon Oyj ( Yhtiö ) allekirjoitti 25.5.2015 sopimuksen norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n kaikkien osakkeiden hankkimiseksi ("Yrityskauppa"). Cityconin

Lisätiedot

Amer Sports osakeanti 5. 19.10.2009

Amer Sports osakeanti 5. 19.10.2009 Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Amer Sports osakeanti 5. 19.10.2009 Merkintäoikeusannissa Amer Sports Oyj:n osakkeenomistaja voi merkitä 3 osakkeella 2 uutta osaketta 3,30 euron hintaan

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 30.5.2003 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti 26.211.838 osaketta Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( Biotie tai Yhtiö ) on 26.5.2003 päättänyt korottaa osakkeenomistajien

Lisätiedot

Pääjärjestäjä Nordea

Pääjärjestäjä Nordea ESITE 25.8.2009 1.611.977 Tarjottavaa A-sarjan osaketta ja 2.129.810 Tarjottavaa B-sarjan osaketta Merkintähinta 12,00 euroa Tarjottavalta A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy osakkeenomistajien

Lisätiedot

Yhtiöesite First North Finland 2012

Yhtiöesite First North Finland 2012 YHTIÖESITE 2012 Yhtiöesite First North Finland 2012 First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä

Lisätiedot

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu YHTIÖTIEDOTE 1.6.2015 klo 9:30 FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 12.9.2011 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Turvatiimi Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Talenom Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) enintään 2 044 119 uutta Yhtiön osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) yksityishenkilöille

Lisätiedot

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.5.2015 klo 9.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANA- DASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA

Lisätiedot

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE 4.4.2006 SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE Enintään 2 312 731 osaketta Merkintähinta 0,43 euroa osakkeelta SanomaWSOY Oyj:n 3.4.2006 pidetty varsinainen

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY Kotipizza Group Oyj Yhtiötiedote 4.6.2015, Klo 18.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE,

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 28.10.2003 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI. Enintään 7 913 154 osaketta. Merkintähinta 2,70 euroa osakkeelta

LISTALLEOTTOESITE 28.10.2003 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI. Enintään 7 913 154 osaketta. Merkintähinta 2,70 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 28.10.2003 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI Enintään 7 913 154 osaketta Merkintähinta 2,70 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Yhtiö tai Suominen ) tarjoaa osakkeenomistajiensa merkittäväksi

Lisätiedot

RESTAMAX OYJ:N LISTAUTUMISANTI 12. 21.11.2013*

RESTAMAX OYJ:N LISTAUTUMISANTI 12. 21.11.2013* RESTAMAX OYJ:N LISTAUTUMISANTI 2. 2..203* Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat listalleottoesitteeseen, johon Restamax Oyj:n osakkeisiin sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Pihlajalinnan listalleottoesite on julkistettu

Pihlajalinnan listalleottoesite on julkistettu PIHLAJALINNA OYJ YHTIÖTIEDOTE 25.5.2015, KLO 9.45 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yhtiö tarjoaa enintään 2 873 563 Yhtiön uutta Osaketta ("Antiosakkeet") merkittäväksi ("Osakeanti"). Osakeanti koostuu:

OSAKEANNIN EHDOT. Yhtiö tarjoaa enintään 2 873 563 Yhtiön uutta Osaketta (Antiosakkeet) merkittäväksi (Osakeanti). Osakeanti koostuu: OSAKEANNIN EHDOT Osakeantivaltuutukset Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 29.9.2014 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 10 000 000 uuden tai Yhtiön hallussa olevan osakkeen ("Osake") liikkeeseenlaskusta.

Lisätiedot