Seminaari apurahan myöntäjille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seminaari apurahan myöntäjille 12.9.2013"

Transkriptio

1 Seminaari apurahan myöntäjille Ohjelma Seminaarin avaus, Antti Huhtamäki, Mela Kertaus vakuuttamisen perusteista ja tilastokatsaus, Henri Virtanen, Mela Apurahansaajan asema suomalaisessa sosiaaliturvassa ulkomaantyön vakuuttaminen, Sirkku Rekola, Mela ja Tero Uusimäki ETK Kahvi Apurahan myöntäjän ilmoituksen vaikutus vakuutusturvaan, Leena Vehkomäki, Mela Seminaarin päätös, Leena Vehkomäki, Mela

2 Apurahansaajan Mela-turva vakuutusturvan perusteet tilastokatsaus Seminaari apurahan myöntäjille Henri Virtanen, Mela

3 Apurahansaajan Mela turva Apurahansaajan lakisääteinen Mela-turva koostuu kolmesta osasta Eläke vakuutus (MYEL) kerryttää tulevaa eläkettä vanhuuden tai työkyvyttömyyden varalle Työtapaturmavakuutus (MATA) oikeuttaa apurahatyössä sattuneiden tapaturmien perusteella maksettaviin kulu- ja ansionmenetyskorvauksiin Ryhmähenkivakuutus turvaa apurahansaajan lähiomaisten (puoliso ja lapset) toimeentuloa mahdollisen kuolemantapauksen sattuessa Lisäksi vakuutettu apurahansaaja on oikeutettu Mela-sairauspäivärahaan Kelan sairauspäivärahan omavastuuajan osalta. Lakisääteistä vakuutusturvaa voi halutessaan täydentää kattavalla vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella. Vakuuttamisen edellytykset Suomesta myönnetyllä henkilökohtaisella tai työryhmälle myönnetyllä apurahalla tiedettä tai taidetta tekevän henkilön tulee ottaa itselleen eläke- ja työtapaturmavakuutus Melasta, kun apurahatyöskentely kestää yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta myönnetty apuraha on suuruudeltaan vähintään euroa vuositasolle suhteutettuna (vuonna 2013) apurahansaaja on vuotias eikä ole vanhuuseläkkeellä apurahansaaja kuuluu Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan

4 Vakuutuksen voimassaolo kunkin vakuuttamisen ehtojen täyttävän apurahan osalta vakuutusasia käsitellään erikseen. vakuutus vahvistetaan määräajaksi apurahan myöntäjän määrittämälle ajalle apurahan myöntäjän määrittämän keston mukaisesti tai apurahansaajan oman ilmoituksen mukaisesti (jos myöntäjä ei ota kantaa) aikaisintaan apurahan myöntöpäivästä työtapaturmavakuutus tulee automaattisesti voimaan eläkevakuutuksen rinnalla vapaa-ajan tapaturmavakuutus voi olla voimassa vain työtapaturmavakuutuksen rinnalla Vakuutusturvan taso Vakuutusturvan taso perustuu myönnettyyn apurahaan työtulon kautta Jos apuraha on myönnetty työskentelyn lisäksi myös siitä aiheutuviin kuluihin, voi apurahansaaja esittää kuluvähennyksiä työtulon vahvistamisen yhteydessä. Apurahansaajan työtulo on apurahan kokonaismäärä kuluihin kohdennettava osuus työskentelyaikaan sisältyvien päivien lukumäärä x 360 Työtulosta määräytyvät eläkekarttuma, maksettavat korvaukset ja vakuutusmaksut Työtulo vaikuttaa myös Kelan päivärahoihin, asumistukeen, YLE-veroon, jne. Työtuloa muutetaan vakuutuskauden aikana ainoastaan indeksitarkastuksien kautta

5 Vakuutusturvan keskeyttäminen Vakuutus vahvistetaan kerralla koko apurahakaudeksi Vakuutus voidaan keskeyttää sairauden, kuntoutuksen, varusmies- ja siviilipalvelun sekä lapsen syntymän ja alle 3-vuotiaan lapsen hoidon ajaksi tai muusta vastaavasta syystä, jos keskeytystä edeltää vähintään neljän kuukauden vakuutuskausi keskeytysaika on vähintään neljä kuukautta vakuutusturvaa on jäljellä keskeytysajankohtana vähintään neljä kuukautta keskeytys vaatii myöntäjältä vahvistuksen, apurahan maksu suunnitelman ei tarvitse muuttua, mutta myöntäjän on annettava hyväksyntä keskeytykselle Muun työn vastaanottaminen (palkkatyö, toinen apuraha, jne. ) ei ole keskeytysperuste. Vakuutus voidaan päättää ennenaikaisesti, jos apurahan käyttö päättyy ennenaikaisesti Esimerkki Apurahan myöntäjä myöntää apurahansaajalle euron apurahan kuuden kuukauden työskentelyyn ja siitä aiheutuviin kuluihin. Myöntäjä ei ota tarkempaa kantaa kuluihin tarkoitetun osan suuruudesta. Apurahansaaja ilmoittaa käyttävänsä apurahasta euroa konferenssimatkan kuluihin ja aloittavansa apurahan käytön Vakuutus vahvistetaan ajalle (6 kk) työtulolla e e Vakuutettu (alle 53-vuotias) maksaa vakuutusturvastaan noin euroa.

6 Vakuutetut ja vakuutukset Melan asiakkaana on kuukausittain noin apurahansaajaa, joista miesten osuus on 40 % ja taiteilijoiden osuus 35 % Vakuutuksia on keskimäärin kpl/kk Kuukausitilastoja julkaistaan Melan tilastosivuilta Apurahansaajien ikäjakauma vuonna 2012 Taide Tiede Kaikki vakuutetut 24 % 5 % 4 % 34 % 5 % 1 % 14 % 27 % 12 % 20 % 2 % 19 % 33 % 53 % 47 % Alle 30 v v v v. 60 v. tai yli

7 Apurahansaajien työtulon kehitys (euroa) Taide Tiede Miehet Naiset Taiteilija-apuraha Maksutulo ja vastuun kehitys (miljoonaa euroa) (arvio) Vakuutusmaksuvastuu Vakuutusmaksutulo

8 Eläke- ja korvausmenot (euroa) (arvio) Eläkemeno Korvausmeno Vakuutuskausien pituudet Taide Tiede 10 % 27 % 4 % 18 % 34 % 44 % 19 % 8 % 21 % 15 % 4 tai 5 kk 6 kk 7-11 kk 12 kk yli 12 kk

9 Apurahansaajien kotimaa, kansalaisuuden mukaan Apurahansaajien työskentelymaa

10 Apurahansaajan asema suomalaisessa sosiaaliturvassa ulkomaantyön n vakuuttaminen Seminaari apurahan myöntäjille Tero Uusimäki, Eläketurvakeskus Sirkku Rekola, Mela

11 ETK:n tehtävät kansainvälisissä asioissa Muut Työeläkejärjes- telmän yhteyselin Sovellettava lainsäädäntö Eläke- päätökset Todistusten rekisteröinti ETK:n tehtävät kansainvälisissä asioissa Eläke- hakemusten välittäminen Perintä- vaateiden välittäminen EYvirkamiesten eläkesiirrot Tutkimus Kuka lähtee? Ulkomaantyön vakuuttaminen Minne lähtee? Työntekijä Yrittäjä/ apurahansaaja Virkamies EU/ETA-maahan tai Sveitsiin Sosiaaliturvasopimusmaahan Sopimuksettomaan maahan

12 Lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA MAAT SOPIMUSMAA + SVEITSI Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan lait EUasetukset Ao. sosiaaliturvasopimus EU/ETA-maat, sopimusmaat ja sopimuksettomat maat Vakuuttamisen kannalta on ratkaisevaa missä maassa työ tehdään tai mistä maasta apurahansaaja tulee Euroopan unionissa jäsenvaltioiden välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaa säätelee EU:n sosiaaliturva-asetus 883/2004 Asetus koskee EU-maita, ETA-maita ja Sveitsiä EU-maat: Belgia, Bulgaria, Espanja, Hollanti, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro. ETA-maat: Islanti, Liechtenstein ja Norja Sveitsi Suomella on kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus Australian, Chilen, Israelin, Kanadan, Quebecin ja USA:n kanssa Sopimuksettomia maita ovat muut maat kuin EU- tai ETA-maat, Sveitsi tai sosiaaliturvasopimusmaat

13 Ulkomailla työskentelevät apurahansaajat EU/ETA-maat, Sveitsi ja sosiaaliturvasopimusmaat MYEL-vakuutettuun apurahansaajaan sovelletaan soveltuvin osin EU:n sosiaaliturva-asetusten ja sosiaaliturvasopimusten yrittäjiä koskevia säännöksiä Jos apurahansaaja ei ole MYEL-vakuutuksen piirissä, häntä ei katsota asetuksen/sopimuksen tarkoittamaksi yrittäjäksi. Apurahansaajana asia Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta siirtyy Kelan ratkaistavaksi. A1-todistus: EU/ETA-maat + Sveitsi Sopimusmaihin haetaan todistus ETK:sta (USA, Kanada, Quebec, Israel, Chile) Australiaan lähtevälle ei ETK:sta todistusta > Mela/Kela Ulkomailla työskentelevät apurahansaajat Melan rooli EU/ETA-maat ja sosiaaliturvasopimusmaat Mela ratkaisee voidaanko apurahatyö vakuuttaa ja mille ajalle ratkaisu edellyttää myöntäjän ilmoitusta Mela ilmoittaa ratkaisustaan ETK:lle ehdollisena Mela kehottaa asiakasta hakemaan sosiaaliturvaan (lomake ETK 2159) samalla kun kehotetaan hakemaan vakuutusta tai kun hakemus tullut Mela odottaa ETK:n kannan ja antaa päätöksen vasta kun ETK ratkaissut sosiaaliturvaan kuulumisen Jos ETK jo antanut samalle ajalle todistuksen esim. lähetettynä työntekijänä, Mela antaa tiedon apurahakaudesta ETK:lle ja antaa päätöksen jo annetun todistuksen perusteella jos ETK antanut todistuksen vakuutusajan alkuun, Mela myöntää vakuutuksen koko ajalle mutta jää valvomaan, että sosiaaliturva haetaan koko ajalle Jos asiakas ei tee hakemusta ETK:een, Mela hylkää sillä perusteella, että asiakas ei ole hakenut sosiaaliturvaan kuulumista ja antaa tiedot ETK:lle asia siirtyy Kelan ratkaistavaksi

14 Ulkomailla työskentelevät apurahansaajat Melan rooli Sopimuksettomat maat Alle vuoden sopimuksettomassa maassa: Mela antaa vakuutuspäätöksen mutta kehottaa asiakasta ilmoittamaan Kelaan ulkomailla työskentelystä Vuoden tai yli: Apuraha tulee olla myönnetty sopimuksettomassa maassa työskentelyä varten Mela kysyy Kelasta onko sosiaaliturvan säilymistä haettu Mela kehottaa asiakasta ottamaan yhteyttä Kelaan, jos hakemusta Kelaan ei ole tehty Melan ja Kelan välinen neuvottelu Mela ei voi vakuuttaa ilman Kelan päätöstä ETK ei käsittele ei-sopimusmaihin lähtevien asioita Suomessa työskentelevät ulkomaalaiset apurahansaajat Melan rooli EU-maista tulevat Mela vakuuttaa kun vakuuttamisen edellytykset täyttyvät Jos työ tehdään Suomessa Suomesta myönnetyn apurahan turvin, EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä tuleva apurahansaaja vakuutetaan pääsääntöisesti apurahatyöstä Suomessa, ellei hänellä ole esittää toisen jäsenvaltion viranomaisen antamaa A1 todistusta siitä, että hän kuuluu apurahalla työskentelyn osalta toisen maan sosiaaliturvan piiriin. Sosiaaliturvasopimusmaista tulevat Vakuutetaan pääosin samoin kuten sopimuksettomista maista tulevat

15 Suomessa työskentelevät ulkomaalaiset apurahansaajat Melan rooli Sopimuksettomasta maasta tulevat Mela kehottaa asiakasta hakemaan Kelasta päätöstä Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta vakuutetaan Kelan päätöksen mukaisesti Melalla oikeus ratkaista itsekin kun asiakas ei ole hakenut Kelasta mitään tai Kelan antama hylky Melan tietojen vastainen vakuutuksen edellytyksenä on vähintään 2 vuoden yhdenjaksoinen apurahatyö Todistuskäytäntöjä ei ole, vaan sovelletaan Suomen kansallista lainsäädäntöä Jos sopimuksettomasta maasta tuleva apurahansaaja ei työskentelyn alkaessa vielä täytä Suomessa asumisen ehtoja soveltamisalalain mukaisesti, mutta täyttää ne myöhemmin kesken apurahakauden, hänet MYEL-vakuutetaan siitä päivästä lukien, jolloin Suomessa asumisen edellytys täyttyy, jos vakuuttamisen ehdot muutoin täyttyvät jäljellä olevalle ajalle. Suomessa työskentelevät ulkomaalaiset apurahansaajat ETK:n rooli ETK:lta yleistä neuvontaa, ohjeistusta työeläkevakuuttamiseen, sosiaaliturvasopimuksiin liittyen, ja pyydettäessä soveltamisalaratkaisu työeläkelakien soveltamisesta ETK:lla yhteyselimen tehtävät tietojenvaihtoon tms. liittyen (liaison body, täytäntöönpanoasetus) Selvittelyt esimerkiksi ulkomaisen A1-todistuksen kiistämistilanteissa

16 Tapausesimerkit Kysymyksiä ja vastauksia Eläketurvakeskuksen yhteystiedot Puh Eläketurvakeskus Lakiosasto/Ulkomaantyön vakuuttamisasiat ELÄKETURVAKESKUS

17 Kysymys 1 Apurahansajaa työskentelee EU-maassa Jaana on hakenut MYEL-vakuutusta ajalle , ja hän kertoo työskentelevänsä Slovakiassa. Apurahan myöntäjä on ilmoittanut työskentelyn kestoksi 10 kk. Menettelyt MYEL-vakuutukseen kuulumiseksi? Vastaus 1 Mela: Jaana on hakenut MYEL-vakuutusta niin Mela voi vahvistaa ETK:lle apurahansaajan ilmoittaman työskentelyajan, koska se vastaa myöntäjän ilmoittamaa kestoa kun ETK tehnyt ratkaisunsa, Mela antaa asiakkaalla vakuuttamispäätöksen ja lähettää laskun ETK: Apurahansaajan tulisi hakea ETK:sta A1-todistusta A1-todistus voidaan antaa ETK:sta em. ajalle, jos Jaana on kuulunut lähtiessään Suomen sosiaaliturvan piiriin ja MYEL-vakuutus on vahvistettavissa ETK ilmoittaa ratkaisusta Melaan ja Kelaan

18 Kysymys 2 Apuraha ja rinnakkainen työntekijänä työskentely ulkomailla Slovakiaan apurahansaajana lähtenyt Jaana aloittaa osa-aikaisen työskentelyn slovakialaiselle tutkimusyhtiölle. Jaanalle on aiemmin apurahatyöhän myönnetty A1-todistus. Asetuksen työskentelymaan pääsäännön mukaan vakuuttaminen tulisi lähtökohtaisesti hoitaa työskentelymaahan. Apuraha on kuitenkin hänen pääasiallinen tulonlähteensä Slovakiassa. Miten käy A1-todistuksen? Miten käy sosiaaliturvan, jos A1-todistusta ei voida enää pitää voimassa? Vastaus 2 ETK voi harkita poikkeuslupaa Suomessa vakuuttamiseen, huomioiden mm. ovatko tulot pääasiallisesti edelleen Suomen apurahasta ja suostuisiko slovakialainen TA vakuuttamaan Jaanan Suomessa jos poikkeuslupaa ei haettaisi tai siihen ei suostuttaisi Slovakiassa, niin aiemmin annettu A1-todistus päätettäisiin slovakialaiselle TA:lle työskentelyn alkamiseen Mela: jos poikkeuslupaa ei saada, Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen päättyy kesken apurahakauden Mela kuulee asiakasta ja päättää vakuutuksen sen jälkeen ennenaikaisesti

19 Kysymys 3 Ei MYEL-vakuutusta, apurahatyö saksassa Tieteelliseen tutkimukseen apurahan saanut Anna lähtee Saksaan työskentelemään 11 kuukaudeksi. Hän ei kehotuksesta huolimatta hae Suomen sosiaaliturvaan kuulumista ETK:sta Miten Annan vakuutus hoidetaan? Entä jos Anna on samalla työsuhteessa suomalaiseen työnantajaan? Vastaus 3 Mela: kehottaa Annaa hakemaan ETK:lta sosiaaliturvaan kuulumista jos ei ole määräaikaan mennessä ottanut ETK:een yhteyttä, Mela jättää vakuuttamatta työ olisi vakuutettavaa, mutta koska ei ole hakenut Suomen sosiaaliturvaan kuulumista, Mela ei voi vakuuttaa Mela ilmoittaa ratkaisusta ETK:lle jos kuitenkin Anna olisi saanut vastaavalle ajalle ETK:sta lähetetyn työntekijän todistuksen Saksaan, hänet voidaan vakuuttaa ilman erillistä todistusta, jos apurahakausi mahtuu annetun todistuksen sisään ETK: Jos A1-todistusta ei ole haettu, työskentelymaassa vakuuttamisen sääntö soveltuu lähtökohtaisesti. Jos olisi hakenut ETK:sta A1-todistusta, mutta ei MYEL:iä, vaikka edellytykset täyttyisivät, katsottaisiin, että vakuutetaan työskentelymaassa (päätös tiedoksi myös Melalle ja Kelalle).

20 Kysymys 4 Apurahansaaja työskentelee Australiassa ja Uudessa-Seelannissa Apurahansaaja Aki on tehnyt Kelaan hakemuksen lomakkeella Y38, jossa hän ilmoittaa tekevänsä taiteellista työtä apurahan turvin Australiassa ja Uudessa-Seelannissa yhteensä 18 kuukautta. Akin ulkomaantyön MYEL-vakuuttaminen? Vastaus 4 Mela: Apurahansaaja Aki tekee Melaan hakemuksen Kelan kehotuksesta, jossa ilmoittaa työskentelevänsä ensin Australiassa ja sitten Uudessa-Seelannissa yhteensä 18 kk. Melassa ei ole vielä myöntäjän ilmoitusta, joten Mela pyytää sitä Myöntäjän ilmoituksen mukaan apuraha on myönnetty vain vuodeksi Australiassa tapahtuvaa taiteellista työskentelyä varten. Mela vakuuttaa asiakkaan vuodeksi ilmoitetusta työskentelyn alkamisajankohdasta alkaen ETK: Suomen ja Australian välinen sosiaaliturvasopimus ei koske yrittäjänä/apurahalla tehtävää työtä. Henkilön sosiaaliturva-asian ratkaisee Australian ja Uuden-Seelannin osalta Mela ja Kela Kela: Kela kehottaa apurahansaajaa hakemaan MYEL-vakuutusta Vuoden ajan kuuluu Suomen sos. turvaan, sen jälkeiseltä ajalta Kela tutkii voiko sosiaaliturvalainsäädännön soveltamista jatkaa SovAL 7 mukaan

21 Kysymys 5 Apurahansaaja tulee EU-maasta Apurahan myöntäjä on antanut Melaan ilmoituksen, jonka mukaan Günther on saanut apurahan väitöskirjaa varten neljäksi kuukaudeksi. Miten toimii Mela? Entä jos Günther esittää A1-todistuksen? Vastaus 5 Mela: Kehotetaan tekemään vakuutushakemus, koska saksalaisella Güntherillä on osoite Suomessa Annetaan vakuutuspäätös tuli hakemus tai ei Günther voidaan vakuuttaa EU-maasta tulevana kuten suomalainen apurahansaaja Jos Günther esittää A1 -todistuksen Saksasta, häntä ei voida vakuuttaa ETK: Tarvittaessa neuvontaa, rekisteröi mahdolliset todistukset, yhteydessä sopimusmaiden laitoksiin tarvittaessa Kela: Jos apuraha MYEL-vakuutetaan ja työ kestää vähintään 4 kk, pääsee Günther sairausvakuutuksen piiriin. Suomessa asuvana voidaan vakuuttaa jos työ jatkuu vähintään 2 vuotta

22 Kysymys 6 Apurahansaaja tulee sopimuksettomasta maasta Venäläinen Nikolai hakee vakuutusta alkaen. Apurahan myöntäjän ilmoituksen mukaan hän on saanut 1. vuoden apurahan tieteelliseen tutkimukseen Menettelyt ja vakuuttaminen Melan ja Kelan osalta? Entä jos apuraha on myönnetty vain vuodeksi? Vastaus 6 Mela: Selvittää Kelasta kuluuko Nikolai Suomen sosiaaliturvaan Jos hakemusta ei ole Kelassa, niin Mela kehottaa Nikolaita hakemaan Suomen sosiaaliturvaan Kelan lomakkeella Y77 Mela kysyy myöhemmin Kelasta uudelleen sosiaaliturvaan kuulumista Jos Kela vahvistaa sos. turvaan kuulumisen voidaan vakuuttaa MYELi:n mukaan Kela: Sopimuksettomista maista Suomeen muuttavien oikeus Suomen sosiaaliturvaan määräytyy yksinomaan asumisen aiotun keston perusteella Jos apurahatyö jatkuu vähintään 2 vuotta, joten katsotaan asuvan Suomessa alkaen Jos apuraha olisi myönnetty vain vuodeksi eikä muita vakinaista muuttotarkoitusta osoittavia seikkoja ole, Suomen sos. turvaan ei ole oikeutta, kuin sairauden varalta

23 Apurahan myöntäjän ilmoituksen vaikutus vakuutusturvaan Melan seminaari apurahan myöntäjille Leena Vehkomäki, Mela

24 Myöntäjän ilmoitusvelvollisuus Apurahan myöntäjän on ilmoitettava kirjallisesti Melalle, kun se myöntää tieteelliseen työskentelyyn tai taiteelliseen toimintaan tarkoitetun työskentelyapurahan vähintään neljän kuukauden ajalle ja apurahan suuruus on vähintään euroa (2013) (MYEL 141 b ) Ilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa apurahan maksatuksen aloittamisesta vakuuttamisen ja valvonnan takia Mela toivoo kuitenkin ilmoitusta heti kun mahdollista Sähköisesti suoraan Melan Apra-sovellukseen tai pdf-lomakkeella Myöntäjän ilmoitus ilmoituksen antajan tiedot Apurahan myöntäjän nimi Lähiosoite Postiosoite Y-tunnus Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero Sähköposti

25 Myöntäjän ilmoitus apurahan saajan henkilötiedot Saajan sukunimi Saajan etunimet Saajan henkilötunnus ulkomaalainen opiskelija ja väliaikainen henkilötunnus syntymäaika ei riitä, Mela tarvitsee henkilötunnuksen kohdistaakseen varmasti oikeaan henkilöön Saajan osoite ei ole pakollinen mutta helpottaa Melan valvontaa Myöntäjän ilmoitus myönnettyä apurahaa koskevat tiedot Myöntöpäätöksen päivämäärä Työskentelyaika tarkkana ajanjaksona tai työskentelyn kesto mikäli myöntäjä ottaa kantaa, Melan noudatettava tätä voi ruksata myös ettei myöntäjä ota kantaa voi antaa myös tarkennuksen käyttötarkoituksessa enintään 1 vuosi vähintään 4 kuukautta vuoden 2013 aikana Apurahan määrä euroina jos myönnetty muussa valuutassa, Mela muuntaa euroiksi myöntöpäivän virallisen kurssin mukaan Kulut ei/kyllä Melan noudatettava tätä kantaa voi asettaa rajoituksia, enintään tai vähintään xxx kuluihin Työryhmä Apurahan käyttötarkoitus

26 Apurahan käyttötarkoitus Mihin apuraha on myönnetty Tutkimuksen taso Mela ei vakuuta perusopintoja Työskentelymaa Työskentelyaikaan liittyvät tarkennukset Myöntäjän ilmoitus käytännössä Apra internetpohjainen palvelu mahdollisuus eräajona siirtämiseen mahdollista myös kirjata tiedot yksittäin eli ei tarvita mitään ohjelmaa käyttöönotto edellyttää tietoliikennesopimusta Paperi-ilmoitus pdf-lomake löytyy nettisivulta jokaisesta saajasta oma ilmoitus Mela ottaa vastaan myös muussa muodossa mutta ne hankaloittavat mm. valvonnan tekemistä

27 Perustietoa vakuutuksesta Vakuutus vahvistetaan apurahakohtaisesti tietylle vakuutusajalle vakuuttamisen edellytykset tarkastellaan apurahapäätöskohtaisesti Vakuutusjakson pituus määräytyy ensisijaisesti apurahan myöntäjän esittämän ajan tai keston mukaan Vakuutus alkaa apurahatyöskentelyn alkamispäivästä, kuitenkin aikaisintaan apurahan myöntöpäivästä. Vakuutusta haettava kolmen kuukauden kuluessa apurahatyöskentelyn alkamisesta Vakuutus voidaan vahvistaa takautuvasti kuluvan ja sitä edeltävän vuoden osalta Perustutkinto-opintoihin tai niihin liittyvään opinnäytetyöhön myönnetty apuraha ei ole vakuuttamisen piirissä. Esimerkkejä 1: työskentelyajan vaikutus Myönnetty euroa ajalle Myönnetty euroa 4 kk työskentelyyn Myönnetty euroa kahden vuoden työskentelyyn euron apuraha myönnetty ajalle Myönnetään euron apuraha pro gradu työn tekemiseen Apurahansaajalle on myönnetty apuraha ajalle ja apuraha ajalle

28 Esimerkkejä 1: työskentelyajan vaikutus vastaukset Myönnetty euroa ajalle ei vakuuteta Myönnetty euroa 4 kk työskentelyyn vakuutetaan apurahansaajan ilmoittamasta päivästä eteenpäin Myönnetty euroa kahden vuoden työskentelyyn ei vakuuteta, työtulo liian alhainen euron apuraha myönnetty ajalle ei vakuuteta Myönnetään euron apuraha pro gradu työn tekemiseen ei vakuuteta Apurahansaajalle on myönnetty apuraha ajalle ja apuraha ajalle ei vakuuteta Työtulo vakuutuksen perusteena Apurahansaajan vuosityötulo lasketaan henkilökohtaisen apurahan määrän ja työskentelyajan perusteella (apurahan kokonaismäärä - kulut) x 360 / työskentelypäivien lukumäärä Kulujen osuus otetaan huomioon vain, jos apurahan myöntäjä on tarkoittanut apurahan osittain myös kuluihin Työtuloa ei muuteta kesken vakuutuskauden vuosittain indeksitarkistus Työtulosta määräytyvät eläkekarttuma, tapaturmakorvaukset, Mela-sairauspäiväraha vakuutusmaksut (katso laskuri Melan sivuilla)

29 Esimerkkejä 2: apurahanmäärä ja kulut Myönnetty euroa 4 kk työskentelyyn Myönnetty euroa 4 kk työskentelyyn ja siitä aiheutuviin kuluihin Myönnetään euron matka-apuraha vuoden kestävään tutkijavierailuun Myönnetään euron apuraha vuoden tutkijavierailuun ja siitä aiheutuviin kuluihin Myönnetään euron apuraha vuoden tutkijavierailuun, josta vähintään e/kk työskentelyyn Esimerkkejä 2: apurahan määrä ja kulut - vastaukset Myönnetty euroa 4 kk työskentelyyn hakija esittää kuluvähennyksen euroa vakuutetaan työtulolla euroa /4*12 = euroa Myönnetty euroa 4 kk työskentelyyn ja siitä aiheutuviin kuluihin hakija esittää kuluvähennyksen euroa vakuutetaan työtulolla (7 000 e e)/4*12 = euroa Myönnetään euron matka-apuraha vuoden kestävään tutkijavierailuun apurahansaaja hakee vakuutusta ei vakuuteta, koska kyseessä on kuluapuraha Myönnetään euron apuraha vuoden tutkijavierailuun ja siitä aiheutuviin kuluihin apurahansaaja esittää kulujen osuudeksi euroa ja omaksi työskentelykorvauksekseen euroa vakuutetaan euron osuudesta, kuluihin hyväksytään enintään puolet apurahasta Myönnetään euron apuraha vuoden tutkijavierailuun, josta vähintään e/kk työskentelyyn vakuutetaan vähintään euroa osuudesta

30 Miksi Mela kyselee Mela kyselee vaikka maksu ei ole alkanut Asiakas ilmoittaa Melalle työskentelyn jo alkaneen Asiakas on lähdössä ulkomaille ja Mela tarvitsee tiedon apurahasta ennen kuin prosessi ETK:n kanssa voi lähteä liikkeelle Mela kyselee "alle 4 kk apurahasta" asiakas tehnyt hakemuksen joko hakeutuakseen vakuutukseen tai halutakseen päätöksen ettei vakuuteta Mela kyselee aina samaa asiaa jos kyse myöntäjän käytännöstä, Melalle voi antaa yleisluontoisen kannanoton jota Mela käyttää jatkossa kaikissa vastaavissa tapauksissa Mela kyselee vaikka annettu jo myöntäjän ilmoitus Mela saanut asiakkaalta hyvin erilaista tietoa kuin mitä myöntäjän ilmoituksella Mela kyselee jotain keskeytyksestä tai päättymisestä Mela ei voi antaa päätöstä ilman että asiakas ilmoittanut myöntäjälle Mela pyrkii saamaan asiakkaan kautta myöntäjän kanssa käydyn keskustelun Suojattu sähköposti Tavallisella sähköpostilla voi lähettää ainoastaan yleisluontoista tietoa, ei ketään yksittäistä henkilöä koskevia tietoja Kun saat Melasta viestin koskien suojattua sähköpostia, tulee sinun ensimmäisellä kerralla rekisteröityä Sen jälkeen riittää kun kirjautuu rekisteröidyllä tunnuksella sisään Pystyt lähettämään Melaan jatkossakin suojattua postia

31 Sähköpostiosoitteen rekisteröinti eli tunnuksen luominen Suojattuun sähköpostiin kirjautuminen kun tunnus luotu

32 Lisätietoa vakuuttamisesta Internet > Apurahansaajat myöntäjän ohje lomakkeet, esitteet ja FAQ myös englanninkielisenä Puhelinneuvonta Sähköpostineuvonta mahdollisuus suojattuun tuun sähköpostiin Vakuutushakemus verkossa (suomeksi tai ruotsiksi)

33 Mitä Mela odottaa myöntäjältä Myöntäjän muistilista Myöntäjän ilmoitus heti kun mahdollista Melaan Suosi sähköisiä ilmoitustapaa Ota kantaa kun kanta on myöntäjän eikä hakijan kanta Muista että Mela noudattaa myöntäjän kantaa eikä voi siitä poiketa Yhteyshenkilön tiedot ajan tasalla Jaa apurahansaajalle Melan esitteitä ja tee selväksi vakuutusvelvollisuus Yhdessä saamme vakuutettua ne joille vakuutus kuuluu Apurahan myöntäjä saa vastineen sosiaaliturvaan osoittamalleen osuudelle Tavoitteena tyytyväinen yhteinen asiakas

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013 KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist 27.8.2013 Aihepiirit Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta Työskentely EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa: vakuuttamista

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 31.8.2010 Eläketurvakeskus KOULUTTAA EU/ETA-maat ja Sveitsi 2 EU:n sosiaaliturva-asetukset 883/2004 ja 987/2009: EU: Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

Apurahatutkija ja vakuu-aminen. APURAHALLA APUA! Tieteiden talo, Helsinki 17.3.2014 Henri Virtanen

Apurahatutkija ja vakuu-aminen. APURAHALLA APUA! Tieteiden talo, Helsinki 17.3.2014 Henri Virtanen Apurahatutkija ja vakuu-aminen APURAHALLA APUA! Tieteiden talo, Helsinki Henri Virtanen Apurahansaajan Mela turva Apurahansaajan lakisääteinen Mela- turva koostuu kolmesta osasta: Eläkevakuutus (MYEL)

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA Työhön ja työnhakuun ulkomaille 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA EU/ETA + Sveitsi Sosiaaliturvasopimusmaat Muut maat EY-lainsäädäntö Sos.t.sopimus Kansallinen lainsäädäntö Lainsäädäntö ulkomaille muutettaessa

Lisätiedot

KV-kesäpäivät: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Tero Uusimäki

KV-kesäpäivät: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Tero Uusimäki KV-kesäpäivät: Ulkomaantyön vakuuttaminen Tero Uusimäki 25.8.2016 Aiheet Yleistä ulkomaantyöhön sovellettavasta sosiaaliturvalainsäädöstä Työskentely ulkomailla: EU/ETA-maat ja Sveitsi Sosiaaliturvasopimusmaat

Lisätiedot

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Eläkeläisen kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Lakiperusta Kansallinen lainsäädäntö Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/1993)= soveltamisalalaki

Lisätiedot

Opiskelijoiden ja tutkijoiden vakuuttaminen

Opiskelijoiden ja tutkijoiden vakuuttaminen Opiskelijoiden ja tutkijoiden vakuuttaminen - yleistä periaatteista Kesätilaisuus 31.8.2010 Ulkomaan yksikkö Sirpa Mattila Opiskelijana ulkomailla Alle vuoden ulkomailla tilapäisesti, esim. opiskelijavaihdossa

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Ulkomaantyö ja sosiaaliturva. Matias Kainu 22.5.2012

Ulkomaantyö ja sosiaaliturva. Matias Kainu 22.5.2012 Ulkomaantyö ja sosiaaliturva Matias Kainu 22.5.2012 Aihepiirit 1. Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta 2. Työskentely EU/ETA-maassa tai Sveitsissä vakuuttamista koskevat lainvalintasäännöt

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Ulkomaantyö ja sosiaaliturva

Ulkomaantyö ja sosiaaliturva Ulkomaantyö ja sosiaaliturva 17.2.2010 Marjaana Lundqvist Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus KOULUTTAA 2 Aiheet Kansainväliset sosiaaliturvamääräykset ja periaatteet Vakuuttamista koskevat säännöt eri tilanteissa

Lisätiedot

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg KV-kesäpäivät Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa Outi Äyräs-Blumberg 26.8.2016 Suomen eläkejärjestelmät Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat ETK toimii lakisääteisenä

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Ulkomaantyön vakuuttaminen - Kelan kesäpäivät 28.8.2012. Matias Kainu 28.8.2012

Ulkomaantyön vakuuttaminen - Kelan kesäpäivät 28.8.2012. Matias Kainu 28.8.2012 Ulkomaantyön vakuuttaminen - Kelan kesäpäivät 28.8.2012 Matias Kainu 28.8.2012 Aihepiirit 1. Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta 2. Työskentely EU/ETA-maassa tai Sveitsissä: vakuuttamista

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Ulkomaantyön vakuuttaminen

Ulkomaantyön vakuuttaminen Ulkomaantyön vakuuttaminen Tätä ohjetta sovelletaan valtion palveluksessa oleviin työntekijöihin (ei sovelleta yliopistojen palveluksessa oleviin) EU-maita ovat Belgia, Espanja, Hollanti, Irlanti, Iso-Britannia,

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 25.8.2011 Sanna Kuorikoski Sisältö Työhön ulkomaille Työskentely EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä ja sairaanhoito-oikeus

Lisätiedot

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 18.02.2015 Tina Sundqvist 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen

Lisätiedot

Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 31.8.2010. Kansaneläke. Päivi Kiviniemi-Bruun 31.8.2010

Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 31.8.2010. Kansaneläke. Päivi Kiviniemi-Bruun 31.8.2010 Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 31.8.2010 Kansaneläke Päivi Kiviniemi-Bruun 31.8.2010 Eläkkeensaajat eläkkeen rakenteen mukaan v. 2008 Eläkkeensaajat Suomessa asuvat Ulkomailla asuvat Yhteensä,

Lisätiedot

Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa. Leena Ikonen Suunnittelija, Kela 13.5.2014 Tampere

Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa. Leena Ikonen Suunnittelija, Kela 13.5.2014 Tampere Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa Leena Ikonen Suunnittelija, Kela 13.5.2014 Tampere Esityksen sisältö Lainsäädäntö: kansallinen, kansainvälinen Suomeen muutto

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta EU-tilanteissa Sisällys Yleistä.......................................... 1 Lippusääntö.................................. 1 Palkanmaksu merimiehen

Lisätiedot

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Melan vakuutusyksikkö / LV OHJE 15.10.2010 Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 1.10.2010 OHJE 2 (8) Sisältö 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 3 2 Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen

Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen Opiskelijana tai tutkijana Yhdysvalloissa -Sosiaaliturvaan kuuluminen - Opintotuki Leena Ikonen Kela Fulbright Finland, 17.5.2017 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen TYÖNANTAJALLE Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen Miten vakuutan ulkomaalaisen työntekijän Suomessa? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Töissä Suomessa eläkettä Suomesta Kun työntekijäsi tekee

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset

EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset EU:n sosiaaliturvajärjestelmien uudistus ja pohjoismaiset sopimukset Miten EU:n sosiaaliturvasopimus vaikuttaa Pohjoismaiden välillä liikkuviin? Heli Mäkipää, edunvalvontavastaava Pohjola-Norden/ Suomi

Lisätiedot

Eläkkeen hakeminen ulkomailta/ulkomaille

Eläkkeen hakeminen ulkomailta/ulkomaille Eläkkeen hakeminen ulkomailta/ulkomaille Kelan kesätilaisuus 31.8.2010 ETK/ Ulla Käyhkö Eläketurvakeskus KOULUTTAA Eläkkeen hakeminen ulkomailta Suomessa asuva eläkkeenhakija 2 Eläketurvakeskus välittää

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Eläkkeen hakeminen ulkomailta. Tiesitkö, että voit hakea eläkettä jopa 1960-luvulla ulkomailla tehdystä työstä?

Eläkkeen hakeminen ulkomailta. Tiesitkö, että voit hakea eläkettä jopa 1960-luvulla ulkomailla tehdystä työstä? Eläkkeen hakeminen ulkomailta Tiesitkö, että voit hakea eläkettä jopa 1960-luvulla ulkomailla tehdystä työstä? Eläketurvakeskus (ETK) on apunasi, kun haet eläkettä ulkomailta. ETK hoitaa yhteydenpidon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 10.10.2017 Ohje 1 (7) Sisällys 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 2 2 Ilmoitusvelvollisuus käytännössä... 2 2.1 Miten

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Rintamalisät 22.04.2016

Rintamalisät 22.04.2016 Rintamalisät 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Myöntämisedellytykset... 1 1.1.1 Määrä ja maksaminen... 1 1.1.2 Hakeminen ja alkamisajankohta... 1 1.2 Ylimääräinen rintamalisä... 2 1.2.1

Lisätiedot

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014

Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Fulbright Center 12.5.2014 Kelan sosiaaliturva: opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Fulbright Center 12.5.2014 Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen ja Yhdysvaltojen välillä

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014

Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Sosiaaliturva opiskelija- ja harjoittelijavaihdon aikana Korkeakoulujen Erasmus+ -yhdyshenkilöiden tapaaminen 30.1.2014 Tiina Rihko Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto Yleistä Suomen sosiaaliturvasta

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Helsingin yliopisto Lakisääteinen tapaturmavakuutus Helsingin yliopisto Lakisääteinen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Ville Viljanen 23.11.2011 Lakisääteiset tapaturmavakuutukset Ifissä Helsingin yliopistolla on voimassa kolme eri lakisääteistä ta: Numero 0011202707,

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Sanna Kuorikoski 17.2.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE),

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015

Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015 Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015 Sivu 2 Joulun rahankulutus suhteessa kotitalouden käytössä oleviin tuloihin Euroopan ja kansainyhteisön maiden kulutus jouluna 2015:

Lisätiedot

EU-kansalaisiin verrattavia ovat ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset. ETA-maita ovat Islanti, Norja ja Liechtenstein.

EU-kansalaisiin verrattavia ovat ETA-maiden ja Sveitsin kansalaiset. ETA-maita ovat Islanti, Norja ja Liechtenstein. 1 EU-kansalaisen tulo Vantaalle SYKSY 2013 EU maita ovat Suomen lisäksi Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg,

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Kuka voi hakea? Turun kaupunki myöntää tässä haussa vuoden (12 kk) apurahoja väitöskirjatutkimukseen ja väitöksen jälkeiseen (post- doc)

Lisätiedot

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu?

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? 13.9.2010 Jaana Rissanen Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus KOULUTTAA Asetus 883/2004 ja sen täytäntöönpanoasetus

Lisätiedot

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014

Rajat ylittävä sosiaaliturva. Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Rajat ylittävä sosiaaliturva Suvi Rasimus Lakimies 29.1.2014 Kansaneläke Työttömyyskassat Perheetuudet Kela Työttömyys Työtapaturmaja ammattitautietuudet Terveydenhoito huolto Sairaus- ja äitiysetuudet

Lisätiedot

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA Erkki Pekkarinen Varma on keskinäinen ja itsenäinen Varma on keskinäinen eli asiakkaidensa omistama yhtiö Päätösvaltaa Varmassa käyttävät kaikki, jotka maksavat

Lisätiedot

Opiskelijana Suomessa tai maailmalla

Opiskelijana Suomessa tai maailmalla Opiskelijana Suomessa tai maailmalla Aalto-yliopisto opiskelijavaihto 8.5.2014 Danske opiskelijoille Danske määrittelee opiskelijoiksi kaikki 18-32 vuotiaat. Opiskelijat saavat Danske Bankista maksuttoman

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? Eija Alakangas, VTT EUBIONET III, koordinaattori http://www.eubionet.net Esityksen sisältö Bioenergian tavoitteet vuonna

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät

Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 2009 2010 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Suosituimmat liikuntalajit Suomessa vuosina 9 1 3 18-vuotiaiden harrastajien lukumäärät Jalkapallo Pyöräily Uinti Juoksulenkkeily Hiihto 217 18 166 149 147 Muutoksia eri lajien harrastajien lukumäärissä

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen

Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen työnantajalle Ulkomaalaisen työntekijän vakuuttaminen Tietoa EU-maista tulevien työntekijöiden vakuuttamissäännöistä Työnantajan muistilista A1 Mikä on A1-todistus? Maksa ulkomaalaisesta työntekijästäsi

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset

Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset Kansainväliset sairaanhoitokorvaukset 17.12.2015 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Hyvä hallinto... 1 1.2 Tavoite... 2 1.3 Etuuden osat... 2 1.4 Oikeus ja edellytykset... 3 1.4.1 Ulkomailla syntyneet

Lisätiedot

Näin haet eläkettä ulkomailta

Näin haet eläkettä ulkomailta Kuva: istock OHJEITA YHTEYSTIEDOT Näin haet eläkettä ulkomailta ea k a h a Muist esi myös eläkke ailta! ulkom Eläketurvakeskus (ETK) on apunasi, kun haet eläkettä ulkomailta EU/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaissa

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Seitsemän miljardia? Väestölaskenta 2010 Suomessa, Euroopassa ja maailmassa

Seitsemän miljardia? Väestölaskenta 2010 Suomessa, Euroopassa ja maailmassa Seitsemän miljardia? Väestölaskenta 2010 Suomessa, Euroopassa ja maailmassa Tilastokeskuksen asiakasaamu 1.12.2011 Tilastokeskus Väestölaskenta tehdään lähes kaikissa maailman maissa 2010/2011 (2005-2014

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

APURAHANSAAJAN MYEL-VAKUUTUSOPAS 1

APURAHANSAAJAN MYEL-VAKUUTUSOPAS 1 MYEL-VAKUUTUSOPAS 1 1 TYÖELÄKEVAKUUTUS... 2 1.1 Yleistä työeläkevakuutuksesta... 2 1.2 Vakuuttamisen ehdot... 2 1.2.1 Apurahansaaja... 3 1.2.2 Apuraha tieteellisen tutkimuksen tekemiseen tai taiteellisen

Lisätiedot

Turvallisuus meillä ja muualla

Turvallisuus meillä ja muualla Hyvää matkaa ehjänä kotiin! Matkustamisen turvallisuusseminaari 13.11.2009 Rovaniemi, Hotel Santa Claus Turvallisuus meillä ja muualla Johtaja Erkki Yrjänheikki Sosiaali- ja terveysministeriö 1 13.11.2009

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Lasten ja lapsiperheiden toimeentulo Suomessa ja Euroopassa. Lasten ja lapsiperheiden elinolot -seminaari 26.2.2014 Kaisa-Mari Okkonen

Lasten ja lapsiperheiden toimeentulo Suomessa ja Euroopassa. Lasten ja lapsiperheiden elinolot -seminaari 26.2.2014 Kaisa-Mari Okkonen Lasten ja lapsiperheiden toimeentulo Suomessa ja Euroopassa Lasten ja lapsiperheiden elinolot -seminaari 26.2.2014 Kaisa-Mari Okkonen Tarkastelussa Lasten ja lapsiperheiden tulot, pienituloisuus ja koettu

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - maaliskuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - maaliskuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: maaliskuussa 2007 Luotu 01-Apr-2007 03:12 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100

KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 Tilaisuuden avaus ylijohtaja Jarmo Hyrkkö, Tilastokeskus Inflaatio tammikuussa 2011 uudistetun kuluttajahintaindeksin 2010=100 mukaan tilastopäällikkö Mari Ylä-Jarkko, Tilastokeskus

Lisätiedot

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa Ajoneuvotekniikka Tiedote 2/2007 katsastajille 24.1.2007 ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistuksen vaatiminen rekisteröintikatsastuksessa Muutos voimaan 1.2.2007 1.2.2007 alkaen tulee asiakkaan

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012 Työaika Suomessa ja muissa maissa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012 Suomessa työaika on lyhyt työtunteja tarvitaan lisää Lain ja sopimusten mukainen vuosityöaika on Suomessa maailman lyhimpiä

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion taiteilija-apurahoista annettua

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot