GN Kort vejledning til opsætning. Dansk Svenska Suomi. Guide för Snabbinstallation Pika-asennusopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GN 6210. Kort vejledning til opsætning. Dansk Svenska Suomi. Guide för Snabbinstallation Pika-asennusopas"

Transkriptio

1 GN 6210 Dansk Svenska Suomi Kort vejledning til opsætning Guide för Snabbinstallation Pika-asennusopas

2 Headset [1] Højttaler/MiniGel [2] Headsetindikator [3] Multifunktionsknap [4] Volumenknap, op/ned [5] Mikrofon [6] Rejseoplader med ledning (90-240V) Basestation [7] Håndsætindgang [8] Kontakt til justering af klartonen [9] Knap til indstilling af mikrofonens lydstyrke [10] Knap til indstilling af højttalervolumen [11] Adapterindgang [12] Telefonindgang [13] Batteriindikator [14] Online-indikator [15] Opladningsholder [16] Multifunktionsknap [17] Telefonledning [18] Adapter Headset [1] Högtalare/MiniGel-öronplugg [2] Headsetindikator [3] Multifunktionsknapp (headset) [4] Volymknapp öka/minska [5] Mikrofon [6] Reseladdare och sladd (90 240V) Basenhet [7] Anslutning för lur [8] Omkopplare för telefonkompatibilitet [9] Volymkontroll för mikrofon [10] Volymbalanskontroll [11] Anslutning för nätspänningsadapter [12] Telefonuttag [13] Batteriladdningsindikator [14] On-line indikator [15] Laddningsvagga [16] Multifunktionsknapp (basenhet) [17] Telefonsladd [18] Nätspänningsadapter Kevytkuuloke [1] Kuuloke/MiniGel [2] Kevytkuulokkeen merkkivalo [3] Kevytkuulokkeen monitoimipainike [4] Äänenvoimakkuuspainike /+ [5] Mikrofoni [6] Matkalaturi ja johto ( V) Tukiasema [7] Kuulokeliitäntä [8] Valintaäänen asetuskytkin [9] Mikrofonin äänenvoimakkuussäädin [10] Äänenvoimakkuuden tasapainosäädin [11] Verkkolaiteliitäntä [12] Puhelinliitäntä [13] Latausmerkkivalo [14] Puhelinyhteys-merkkivalo [15] Latausteline [16] Tukiaseman monitoimipainike [17] Puhelinjohto [18] Verkkolaite Headset 2 3 Base Oversigt Översikt Yleiskatsaus

3 GN 1000 håndsætløfter, som er ekstraudstyr, tilsluttes til porten mærket AUX i bunden af basestationen. I brugervejledningen, der følger med GN 1000, findes en grundig vejledning i opsætning og brug. Som tillbehör finns fjärrsvarsenheten GN 1000 RHL, med vars hjälp du kan besvara/avsluta samtal även när du inte befinner dig vid ditt skrivbord. Anslut den till uttaget för AUX på basenhetens undersida. [ ] Træk stikket på håndsættets spiralledning ud af telefonens håndsætport (lad den anden ende af spiralledningen sidde i håndsættet). [2.3] Sæt ledningens stik ind i håndsætindgangen i bunden af basestationen. [2.4] Tilslut den ene ende af den medfølgende telefonledning til den nu ledige håndsætport på telefonen. Tilslut den anden ende af telefonledningen til telefonindgangen i bunden af basestationen. [2.5] Sæt adapterstikket i adapterindgangen i bunden af basestationen. Sæt adapteren i stikkontakten. [ ] Koppla loss lurens spiralsladd från telefonens anslutning för lur (låt den andra änden av spiralsladden sitta kvar i luren). [2.3] Koppla in sladden i anslutningen för lur på basenhetens undersida. [2.4] Sätt i en ände av medföljande telefonsladd i den nu fria anslutningen för lur på telefonen. Sätt i den andra änden av telefonsladdden i anslutningen för telefon på basenhetens undersida. [2.5] Anslut nätspänningsadapterns kontakt till anslutningen för nätspänningsadapter på basenhetens undersida. Anslut nätspänningsadaptern till ett eluttag. [ ] Irrota kuulokkeen johto puhelimen kuulokeliitännästä (jätä johdon toinen pää kiinni kuulokkeeseen). [2.3] Kytke johto tukiaseman pohjassa olevaan kuulokeliitäntään. [2.4] Kytke laitteen mukana toimitettu puhelinjohto puhelimen kuulokeliitäntään, josta juuri irrotit kuulokkeen. Kytke johdon toinen pää tukiaseman pohjassa olevaan puhelinliitäntään. [2.5] Kytke verkkolaitteen liitin tukiaseman pohjassa olevaan verkkolaiteliitäntään. Kytke verkkolaite pistorasiaan. Fullständiga anvisningar finns i bruksanvisningen för GN 1000 RHL. 2.1 [2.3] [2.4] [2.5] Jos olet hankkinut lisävarusteena GN linjakytkimen (RHL), kytke se keskusyksikön pohjassa olevaan AUX-liitäntään. Asenna linjakytkinlaite ja käytä sitä mukana toimitettuja asennus- ja käyttöohjeita noudattaen Opsætning Installation Käyttöönotto

4 For at spare strøm vil headsettet slå over til hvilefunktion efter 1 minuts inaktivitet. Det genaktiveres automatisk. För att spara energi går headsetet över i viloläge efter 1 minuts inaktivitet. Återaktivering sker automatiskt. Virran säästämiseksi kevytkuuloke siirtyy valmiustilaan oltuaan minuutin ajan käyttämättömänä. Tarvittaessa se aktivoituu automaattisesti uudelleen. [3.1] Når headsettet skal oplades, anbringes det i opladningsholderen på basestationen. Headset- og batteriindikatorlamperne lyser, når opladningen er i gang. [3.2] Headsettet skal første gang oplades i mindst 2 timer, før opsætningen kan fortsætte. Fastnettelefonen kan fortsat anvendes som normalt. [3.3] Headsettet frigøres fra basestationen ved blot at tage det ud af basestationen. [3.4] Når du er ude at rejse eller ikke er i nærheden af basestationen, oplades headsettet ved at tilslutte det til rejseopladeren. [3.5] Headsettet tændes/slukkes ved at trykke på i 3/6 sek. (I headsettet høres der toner fra hhv. lav til høj og fra høj til lav). Bemærk: Under og efter opladning vil headsettet være tændt. [3.1] Ladda headsetet genom att placera det i laddningsvaggan på basenheten. Headsetindikatorn och batteriladdningsindikatorn lyser under laddning. [3.2] Ladda headsetet minst en timme innan du fortsätter med installationen. Bordstelefonen kan användas som vanligt medan headsetet laddas. [3.3] För att frigöra headsetet från basenheten drar du helt enkelt loss det från basenheten. [3.4] När du är på resa eller inte har basenheten i närheten laddar du headsetet genom placera det i resebatteriladdarens vagga. [3.5] Till- och frånslagning av headsetet; Håll intryckt i 3/6 sekunder (tonsignal växlande låg till hög respektive hög till låg hörs i headsetet). Obs: Under och efter laddning förblir headsetet tillslaget. [3.1] Aseta kevytkuuloke tukiasemaan latautumaan. Kevytkuulokkeen merkkivalo ja latausmerkkivalo palavat lataamisen aikana. [3.2] Anna kevytkuulokkeen latautua vähintään kahden tunnin ajan, ennen kuin jatkat asennusta. Voit jatkaa puhelimen käyttöä normaalisti. [3.3] Kun kevytkuuloke on latautunut, nosta se tukiasemasta. [3.4] Jos olet muualla kuin toimistossa, voit ladata kevytkuulokkeen matkalaturilla. [3.5] Sankaluurin kytkeminen päälle / pois päältä. Paina 3/6 sekuntia, jolloin kevytkuulokkeesta kuuluu äänimerkkien sarja (päälle = matalasta korkeaan, pois = korkeasta matalaan). Huomautus: Kevytkuuloke on päällä latauksen aikana ja sen jälkeen TURN ON 3 sec. 6 sec. TURN OFF 3 Opladning Uppladdning Lataaminen

5 Ved justering af klartonen kan man på indersiden af brugervejledningens bagsideomslag se opsætningen af de mest almindelige telefoner. För inställning av tydlig kopplingston, se anvisningarna om de vanligaste telefoninställningarna, på insidan av bruksanvisningens bakre pärm. Käyttöoppaan sisätakakannessa on tietoja yleisimmistä puhelinmalleista ja valintaääniasetuksista. [4.1] Tag headsettet på og tryk på. Der høres en kort tone i headsettet. [4.2] Løft håndsættet fra telefonen. [4.3] Vent, til der høres en klartone i headsettet. [ ] Hvis der ikke er nogen klartone, eller hvis den er utydelig, åbnes låget i bunden af basestationen, hvor kontakten til justering af klartonen sidder. Prøv at sætte kontakten på alle 7 indstillinger (A-G). [4.6] Vælg den indstilling, hvor du får den tydeligste klartone. Hvis klartonen er lige tydelig i både A- og G-indstillingen, sættes den på A. [4.1] Ta på dig headsetet och tryck helt kort på på headsetet. En kort ljudsignal hörs i headsetet. [4.2] Lyft av telefonluren från klykan. [4.3] Lyssna om en kopplingston hörs i headsetet. [ ] Om du hör kopplingstonen svagt eller inte alls i headsetet öppnar du locket på basenhetens undersida där omkopplaren för telefonkompatibilitet finns. För omkopplaren genom dess 7 lägen (A G). [4.6] Ställ omkopplaren i det läge som ger den tydligaste kopplingstonen. Ställ omkopplaren i läge A om kopplingstonen är lika tydlig i läge A som G. [4.1] Aseta kevytkuuloke korvallesi ja paina kevytkuulokkeen painiketta. Kevytkuulokkeesta kuuluu lyhyt merkkiääni. [4.2] Nosta puhelinkuuloke pöydälle. [4.3] Kuuntele valintaääntä kevytkuulokkeen kautta. [ ] Jos valintaääni ei kuulu tai se kuuluu huonosti, avaa tukiaseman pohjassa oleva kansi ja kokeile valintaäänen asetuskytkimen kaikkia 7 asentoa (A G). [4.6] Aseta kytkin asentoon, jossa valintaääni kuuluu selkeimmin. Jos valintaääni kuuluu yhtä selvästi sekä asennossa A että asennossa G, aseta kytkin asentoon A A B C D E F G A B C D E F G AUX 4 Indstilling Inställningar Asetus

6 [5.1] Headsettet skal være opladet inden etablering af forbindelse. [5.1] Se till att headsetet är laddat innan du börjar matchningen. [5.1] Varmista, että kevytkuuloke on ladattu ennen pariliitoksen muodostamista. Basestationen og headsettet er forbundet ved leveringen. Hvis du ønsker at bruge headsettet sammen med din mobiltelefon, skal mobiltelefonen været udstyret med Bluetooth, og der skal være etableret forbindelse mellem de to apparater. I brugsanvisningen til mobiltelefonen er der en vejledning i, hvordan søgningen skal foretages (jf. også [5.5]) Ditt headset har matchats till basenheten före leverans. För att kunna använda headsetet med en mobiltelefon måste mobiltelefonen vara utrustad med Bluetooth och de två enheterna måste matchas. I bruksanvisningen till mobiltelefonen finns anvisningar för hur du sätter i gång en enhetsssökning från mobiltelefonen (se även anvisningar under [5.5]). [5.2] Headsettet skal være slukket (se [3.5] i denne vejledning). [5.3] For at kunne etablere forbindelsen slukkes basestationen ved at fjerne adapteren fra basestationen. [5.4] Etablering af forbindelse påbegyndes ved at trykke på, indtil der er et vedvarende blåt lys (ca. 8 sek.), hvorefter der gives slip. [5.5] Foretag en apparatsøgning fra mobiltelefonen, så mobiltelefonen kan etablere forbindelse med headsettet. Når mobiltelefonen giver et signal, indtastes den 4-cifrede kode: Mobiltelefonen begynder nu etablering af forbindelsen og gemmer headsettet i hukommelsen. [5.6] Når forbindelsen er etableret, blinker headsetindikatoren hurtigt 10 gange, og der høres en bippelyd i headsettet. Du bør også modtage en besked på mobiltelefonen om, at forbindelsen er tilendebragt. [5.7] Tilslut strømmen på basestationen igen. [5.2] Kontrollera att headsetet är avstängt (se [3.5] i denna handledning). [5.3] För att kunna genomföra matchningen måste du stänga av basenheten genom att koppla bort basenhetens nätadapter. [5.4] Starta matchningen genom att hålla nedtryckt tills ett fast blått sken visas (cirka 8 sekunder) och släpp sedan. [5.5] Gör en enhetssökning från din mobiltelefon, så att den hittar headsetet och matchas till det. Skriv in den fyrsiffriga PIN-koden 0000 när du uppmanas till det av mobiltelefonen. Mobiltelefonen börjar då matchas och lagrar headsetet i sitt minne. [5.6] När matchningen är klar blinkar headsetindikatorn snabbt 10 gånger och en ljudsignal hörs från headsetet. Du bör också få ett meddelande på mobiltelefonen om att matchningen är klar. [5.7] Anslut nätadaptern på basenhetens undersida igen. [5.2] Varmista, että kevytkuuloke on kytketty pois päältä (katso [3.5]). [5.3] Jotta voit muodostaa pariliitoksen, kytke tukiasema pois päältä irrottamalla siitä verkkolaite. [5.4] Aloita pariliitoksen muodostaminen painamalla kevytkuulokkeen painiketta ja pidä se painettuna, kunnes sininen valo palaa (noin 8 sekuntia) ja vapauta sitten. [5.5] Käynnistä matkapuhelimessa yhteensopivien laitteiden etsintä, jolloin matkapuhelin etsii kevytkuulokkeen ja muodostaa sen kanssa pariliitoksen. Anna pyydettäessä matkapuhelimeen nelinumeroinen salasana: Matkapuhelin muodostaa nyt pariliitoksen ja tallentaa kevytkuulokkeen tiedot muistiin. [5.6] Kun pariliitoksen muodostaminen on onnistunut, kevytkuulokkeen merkkivalo vilkkuu nopeasti 10 kertaa ja kevytkuulokkeesta kuuluu merkkiääni. Lisäksi matkapuhelimen näyttöön tulee sanoma pariliitoksen onnistumisesta. [5.7] Kytke verkkolaite uudelleen tukiasemaan. Kevytkuulokkeen ja keskusyksikön välinen pariliitos on muodostettu valmiiksi. Kevytkuulokkeen käyttäminen matkapuhelimen kanssa edellyttää sitä, että matkapuhelin on Bluetoothyhteensopiva ja että pariliitos on muodostettu. Lisätietoja Bluetooth-toiminnon käyttöönotosta on matkapuhelimen käyttöoppaassa. (Katso ohjeita myös kohdasta [5.5].) sec Parring Matchning Pariliitos

7 Når headsettet ikke benyttes, kan man beholde det på, eller det kan placeres i opladningsholderen. Du kan ha headsetet på när det inte används eller ta av det och sätta det i laddningsvaggan. Kun puhelu ei ole käynnissä, voit pitää kevytkuulokkeen korvallasi tai asettaa sen lataustelineeseen. Opkald fra fastnettelefon [6.1] Tryk på eller på. Online-indikatoren på basestationen blinker. [6.2] Løft håndsættet fra telefonen. Foretag/besvar opkaldet på telefonen. [6.3] Når du skal afslutte opkaldet, lægges håndsættet tilbage på telefonen. [6.4] Tryk på eller på. Opkald fra mobiltelefon [6.5] For at foretage et opkald tastes nummeret ind på mobiltelefonen. Opkaldet går nu via headsettet. Jf. nedenfor. [6.6] For at modtage et opkald skal du trykke på, når du hører en ringetone i det. Opkaldet går nu via headsettet. Jf. nedenfor. [6.7] For at afslutte et opkald tryk kortvarigt på knappen, eller tryk på afslut samtaleknappen på mobiltelefonen. Bemærk: Ved nogle mobiltelefoner skal der trykkes på i 2 sek. for at få opkaldet i headsettet. På gn6210/ support/ findes der en liste over disse mobiltelefoner. Bordstelefonsamtal [6.1] Tryck på headsetet eller på basenheten. On-line indikatorn på basenheten blinkar. [6.2] Lyft av telefonluren från klykan. Slå numret på telefonen för att ringa upp, eller besvara inkommande samtal. [6.3] Avsluta ett samtal genom att lägga tillbaka luren i klykan. [6.4] Tryck på headsetet eller på basenheten. Mobiltelefonsamtal [6.5] Slå numret på mobiltelefonen för att ringa ett samtal. Samtalet går via headsetet. Se nedan. [6.6] För att ta emot ett inkommande samtal, tryck när du hör en ringsignal i headsetet. Samtalet går via headsetet. Se nedan. [6.7] För att avsluta ett samtal tryck på eller på avslutningsknappen på mobiltelefonen. Obs: Vissa mobiltelefoner kräver att knappen hålls intryckt i 2 sekunder för att samtalet skall gå via headsetet. Kontakta för en lista över dessa mobiltelefoner. Pöytäpuhelin [6.1] Paina kevytkuulokkeen tai tukiaseman painiketta. Tukiaseman puhelinyhteys merkkivalo alkaa vilkkua. [6.2] Nosta puhelinkuuloke pöydälle. Soita puhelu / vastaa puheluun. [6.3] Voit lopettaa puhelun asettamalla kuulokkeen takaisin paikalleen. [6,4] Paina kevytkuulokkeen ta tukiaseman painiketta. Matkapuhelin [6.5] Soita puhelu valitsemalla numero matkapuhelimella. Puhelu siirtyy kevytkuulokkeeseen. Katso alla oleva huomautus. [6.6] Vastaa puheluun painamalla kevytkuulokkeen -painiketta, kun kuulet soittoäänen kevytkuulokkeesta (edellyttäen, että Bluetoothyhteys on päällä). Katso alla oleva huomautus. [6.7] Lopeta puhelu painamalla kevytkuulokkeen -painiketta ja vapauttamalla se tai painamalla matkapuhelimesi lopeta puhelu -painiketta. Huomautus: Joissain matkapuhelimissa puhelu saadaan kevytkuulokkeeseen vain painamalla kevytkuulokkeen painiketta 2 sekunnin ajan. Nämä matkapuhelimet on lueteltu osoitteessa Opkald fra fastnettelefon Bordstelefonsamtal Puhelut pöytäpuhelimella Opkald fra mobiltelefon Mobiltelefonsamtal Puhelut matkapuhelimella Opkald Ringa Upp Soittaminen

8 Lydstyrken på mobiltelefonen og bordtelefonen kan indstilles, så den lyder ens i headsettet. For at tilpasse lydstyrken, skal der foretages ét opkald fra hver telefon. Ring bekvämare genom att ställa in volymen för mobil- och bordstelefon så att ljudvolymen är lika hög i headsetet. Du måste ringa två samtal ett från varje telefon för att volymerna ska stämma överens. Voit varmistaa ihanteellisen kevytkuulokkeen käyttömukavuuden säätämällä matkapuhelimen ja pöytäpuhelimen äänenvoimakkuuden samalle tasolle. Äänenvoimakkuuden tasapainoasetus määritetään soittamalla puhelu kummallakin puhelimella. Indstilling af mikrofonens lydstyrke [7.1] Luk låget i bunden af basestationen op og find den blå volumenknap. [7.2] Foretag et opkald fra fastnettelefonen, mens du har headsettet på. [7.3] Indstil den blå volumenknap, indtil personen i den anden ende kan høre dig med en passende lydstyrke. Knap til indstilling af højttalervolumen [7.4] Foretag et opkald fra mobiltelefonen, mens du har headsettet på. Justér lydstyrken på dit bærbare headset, indtil lyden ligger på et passende niveau. Husk lydstyrkeniveauet, når du afslutter opkaldet. [7.6] Foretag et opkald til den samme person fra bordtelefonen, mens du har headsettet på. Luk låget i bunden af basestationen op. Drej på knappen, indtil lydstyrken på denne samtale er den samme som på den samtale, du foretog fra mobiltelefonen. Inställning av mikrofonvolym [7.1] Öppna locket på basenhetens undersida och lokalisera den blå volymkontrollen för mikrofonen. [7.2] Ring upp från bordstelefonen medan du har headsetet på dig. [7.3] Justera, med hjälp av den blå volymkontrollen, mikrofonvolymen tills den du talar med hör dig med lämplig ljudnivå. Justering av högtalarens volym [7.4] Ring upp från mobiltelefonen medan du har headsetet på dig. Justera ljudvolymen i headsetet tills ljudet har lämplig nivå. Kom ihåg denna volymnivå när du avslutar samtalet. [ ] Ring upp samma person från bordstelefonen medan du har headsetet på dig. Öppna locket på basenhetens undersida. Justera med volymbalanskontrollen tills ljudnivån för detta samtal är densamma som för det samtal du ringde från mobiltelefonen. Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätö [7.1] Avaa tukiaseman pohjassa oleva kansi ja paikanna sininen mikrofonin äänenvoimakkuussäädin. [7.2] Aseta kevytkuuloke korvallesi ja soita puhelu pöytäpuhelimella. [7.3] Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta, kunnes puhelun toisen osapuolen mielestä ääni on sopiva. Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö (tasapainoasetus) [7,4] Aseta kevytkuuloke korvallesi ja soita puhelu matkapuhelimella. Säädä kevytkuulokkeen äänenvoimakkuutta, kunnes se on miellyttävä. Muista tämä äänenvoimakkuus lopettaessasi puhelun. [ ] Aseta kevytkuuloke korvallesi ja soita samalle henkilölle pöytäpuhelimella. Avaa tukiaseman pohjassa oleva kansi. Säädä tulevaa ääntä äänenvoimakkuuden tasapainosäätimellä, kunnes ääni on sama kuin käytettäessä matkapuhelinta. Indstilling af mikrofonens lydstyrke Inställning av mikrofonvolym Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätö A B C D E F G AUX Knap til indstilling af højttalervolumen Justering av högtalarens volym Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö (tasapainoasetus) A B C D E F G AUX 7 Lydjustering Ljudjusteringar Äänensäätö

9 Ændring af bæremåde Olika sätt att bära Käyttöpuolen vaihtaminen Denmark ) Sweden ) Finland ) Brug af headsettet på højre eller venstre øre [8.1] Indstillingen ændres ved forsigtigt at dreje MiniGel-ørespidsen 180 grader. Placering af headsettet [8.2] Sæt MiniGel-ørespidsen ind i øret. Optimal løsning [8.3] Headsettet og mobiltelefonen anbringes i samme side. Generelt sikrer dette den bedste løsning, idet der så ikke er noget, der forstyrrer mellem headsettet og telefonen. Höger eller vänster öra [8.1] För att ändra till andra örat, vrid försiktigt MiniGel-öronpluggen 180 grader. Placering av headsetet [8.2] Sätt in MiniGel-öronpluggen i örat. Bästa prestanda [8.3] Ha headsetet och mobiltelefonen på samma sida av kroppen. Normalt ger detta bäst prestanda, eftersom det inte finns några hinder mellan headset och telefon. Oikea tai vasen korva [8.1] Voit vaihtaa käyttöpuolta kääntämällä MiniGeliä 180 astetta. Kevytkuulokkeen asettaminen [8.2] Aseta MiniGel korvaasi. Paras toimivuus [8.3] Käytä kevytkuuloketta samalla puolella kuin missä pidät matkapuhelinta. Tämä varmistaa yleensä parhaan yhteyden, koska kevytkuulokkeen ja matkapuhelimen välillä ei ole esteitä Tips og råd om daglig brug Tips och lösningar för dagligt bruk Käyttövinkkejä ja -ratkaisuja Taletid/standby-tid: Op til 8/240 timer alt efter typen af mobiltelefon og brugen. Når batterierne er ved at være afladet, høres der hvert 20. sekund to hurtige toner. Taltid/standbytid: Upp till 8 respektive 240 timmar beroende på mobiltelefontyp och användningsintensitet. Låg batterinivå indikeras med två korta tonstötar var 20: e sekund. Puhe-/valmiusaika: Jopa 8/240 tuntia matkapuhelimesta ja käytöstä riippuen. Kun akun varaus on lopussa, kuuluu kaksi lyhyttä äänimerkkiä 20 sekunnin välein A Yderligere vejledning: Læs brugervejledningen for at få mere vejledning og yderligere oplysninger. Ytterligare anvisningar: Fullständiga anvisningar och kompletterande information finns i bruksanvisningen. Lisätiedot: Katso tarkemmat ohjeet ja lisätiedot käyttöoppaasta GN Netcom All rights reserved.

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

GN9330e. Quick Start Guide

GN9330e. Quick Start Guide GN9330e Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Quick Start Guide Du kan få detaljerede oplysninger

Lisätiedot

GN Netcom AB Svarvargatan 11 100 28 Stockholm Sverige. Tel: +46 8 693 09 00 Fax: +46 8 654 84 80 www.gnnetcom.se

GN Netcom AB Svarvargatan 11 100 28 Stockholm Sverige. Tel: +46 8 693 09 00 Fax: +46 8 654 84 80 www.gnnetcom.se Page 1 GN 4800 VoIP Switch Dansk Vejledning i indstilling og brug Svenska Installations- och användarhandbok Suomi Asennus- ja käyttöopas GN Netcom Danmark Banemarksvej 50B 2605 Brøndby Danmark GN Netcom

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Oversigt headset [1] Mikrofon [2] Mikrofonarm [3] Online

Lisätiedot

GN9350e. Quick Start Guide

GN9350e. Quick Start Guide GN9350e Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Quick Start Guide Oversigt headset [1] Mikrofon

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

GN 9120 DG. Dansk Indstillinger og anvendelse Svenska Installation och användning Soumi Asennus ja käyttö

GN 9120 DG. Dansk Indstillinger og anvendelse Svenska Installation och användning Soumi Asennus ja käyttö GN 9120 DG Dansk Indstillinger og anvendelse Svenska Installation och användning Soumi Asennus ja käyttö Dansk Svenska [1] Ladestation (base) [2] Hovedbøjle [2a] Online-indikator [2b] Volumenknap [2c]

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Kort vejledning til opsætning

Kort vejledning til opsætning Dansk Svenska Suomi Kort vejledning til opsætning Guide för Snabbinstallation Pika-asennusopas Headsettet oplades i mindst 20 minutter, inden det tages i brug. Baseenhed [1] Online-indikator [2] Forbindelsesindikator

Lisätiedot

SoundGate. Bernafon SoundGate. Näppäinlukko. Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen. Puhelu. Musiikki/audio-painike. Bluetooth -painike

SoundGate. Bernafon SoundGate. Näppäinlukko. Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen. Puhelu. Musiikki/audio-painike. Bluetooth -painike Bernafon SoundGate SoundGate PIKAOHJE Näppäinlukko Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen Puhelu Musiikki/audio-painike Bluetooth -painike Akun merkkivalo Tämä ohje on vain lyhyt tiivistelmä. Tärkeä

Lisätiedot

Profset Pro10 -käyttöopas

Profset Pro10 -käyttöopas Profset Pro10 -käyttöopas Onneksi olkoon! Olet hankkinut ammattitason matkapuhelinkuulokkeen huippuluokan taustamelun poistomikrofonilla. Pakkauksen sisältö Pakkaus sisältää Profset Pro10- kuulokkeen,

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO tukee seuraavia protokollia HSP Headset Profile HFP Hands-free Profile A2DP Advanced Audio Distribution Profile AVRCP Audio/Video Remote Control Profile

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Pikaopas 1 Kytke 2 Asenna 3 Nauti Mitä laatikko sisältää? Tukiasema TAI Luuri Akkutilan kansi Tukiasema ja

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema Pikaopas SE888 Pakkauksen sisältö Tukiasema Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti philips + Pakkauksen sisältö CD640 tukiasema TAI - Connect Install Enjoy CD640/CD645 luuri CD645 tukiasema Tukiaseman verkkolaite Welcome Quick start guide

Lisätiedot

Pikaopas CD480/CD485

Pikaopas CD480/CD485 Pikaopas CD480/CD485 Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD485) Tukiasema (CD480) Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin

Lisätiedot

Digitaalinen langaton puhelin SE 240 Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja SE 245

Digitaalinen langaton puhelin SE 240 Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja SE 245 Digitaalinen langaton puhelin SE 240 Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja SE 245 TERVETULOA Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti Pakkauksen sisältö SE240/SE245 luuri SE240 tai SE245 tukiasema

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Lisätiedot

Digitaalinen langaton puhelin Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja TERVETULOA. Pikaopas. Liitä. Asenna. Nauti

Digitaalinen langaton puhelin Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja TERVETULOA. Pikaopas. Liitä. Asenna. Nauti Digitaalinen langaton puhelin Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja SE140 SE145 TERVETULOA Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti Pakkauksen sisältö SE140/SE145 luuri SE140 tai SE145 tukiasema Verkkolaite

Lisätiedot

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas Plantronics M70 -M90 sarja - Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö* 4 Kielen valitseminen 5 Pariliitoksen muodostaminen 6 Kuulokkeen osat 7 Käytä turvallisesti! 7 Hallinta 8 Puheluun

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Suomi Conference phones for every situation Oheiselta CD levyltä löydät kattavan käsikirjan josta saat lisätietoja Yleiskuva Kolme merkkivaloa Kolme kaiutinta Sininen

Lisätiedot

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 Modell/Malli: USB-NL2 Nr/Nro: 32-8825 Vers: 002-200312 SE Beskrivning Nätverkskabel för enkel filöverföring mellan datorer med USB

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Pikaopas XL370/XL375

Pikaopas XL370/XL375 Pikaopas XL370/XL375 Pakkauksen sisältö Tukiasema (XL375) Tukiasema (XL370) Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide Plantronics DA80 Audio Processor User Guide Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Virta 4 Plantronics Spokes -ohjelmisto 5 Sovelluksen asentaminen 5 Aloita ohjelmistot 5 Hub-sovelluksen välilehdet 5 Kuulokkeen

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Pikaohje Konftel 55Wx

Pikaohje Konftel 55Wx SUOMI Pikaohje Konftel 55Wx Konftel 55Wx on neuvotteluyksikkö, jonka voi kytkeä pöytäpuhelimeen, matkapuhelimeen ja tietokoneeseen. Se muuntaa viestintälaitteesi neuvottelupuhelimiksi varustettuna Konftelin

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. Asennus. Kytkeminen. Instalace

Tervetuloa. Pikaopas. Asennus. Kytkeminen. Instalace Tervetuloa FI Pikaopas 1 2 3 Asennus Kytkeminen Instalace Mitä laatikko sisältää Luuri Tukiasema Tukiaseman verkkosovitin Puhelinjohto 2 AAA ladattavat akut Akkutilan kansi Käyttöopas Pika-aloitus opas

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Plantronics DA -sarjan vahvistin. Käyttöopas

Plantronics DA -sarjan vahvistin. Käyttöopas Plantronics DA -sarjan vahvistin Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Virta 4 Plantronics-ohjelmisto 5 Sovelluksen asentaminen 5 Aloita ohjelmistot 5 Hub-sovelluksen välilehdet 5 Kuulokkeen käyttäminen

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske...

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske... Radio CD Bluetooth Svenska... Suomalainen... Danske... S FIN DK 1 Användningsföreskrifter................................................................... S.2 Allmän beskrivning......................................................................

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Plantronics VoYaGEr 510-UsB BLUETOOTH -kuulokejärjestelmä 0 0 0

KÄYTTÖOPAS Plantronics VoYaGEr 510-UsB BLUETOOTH -kuulokejärjestelmä 0 0 0 KÄYTTÖOPAS Plantronics VOYAGER 510-USB BLUETOOTH -kuulokejärjestelmä 0 0 0 TERVETULOA Tässä käyttöoppaassa on ohjeita Plantronics Voyager 510- ja USB Bluetooth -kuulokkeiden asetusten määrittämisestä ja

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

DECT-telefon DECT-puhelin

DECT-telefon DECT-puhelin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING DECT-telefon DECT-puhelin Nr/Nro: 36-2712/36-2713 Modell/Malli: idect X1 SE s.3 NO s.47 FI s.87 Ver. 001-200612 SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas HP:n UC-kaiutinpuhelin Käyttöopas Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Windows on Microsoftyritysryhmän

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

SmashBass. Langattomat kuulokkeet

SmashBass. Langattomat kuulokkeet SmashBass Langattomat kuulokkeet FI Käyttöohje- SmashBass beta Langattomat kuulokkeet Tuotteen turvallinen käsittely Lue nämä ohjeet ennen käyttöä! 1. Pidä kuulokkeet ja niiden mukana tulevat varusteet

Lisätiedot

VOYAGER 510 BLUETOOTH - KUULOKEJÄRJESTELMÄ. Käyttöopas

VOYAGER 510 BLUETOOTH - KUULOKEJÄRJESTELMÄ. Käyttöopas VOYAGER 510 BLUETOOTH - KUULOKEJÄRJESTELMÄ Käyttöopas TERVETULOA Voyager 510 Bluetooth -kuulokejärjestelmä Kiitos siitä, että olet valinnut Plantronicsin Voyager 510 Bluetooth -kuulokejärjestelmän. Voyager

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Suomenkielinen käyttöopas

Suomenkielinen käyttöopas Suomenkielinen käyttöopas Yleiskatsaus 1. Jatko-osa 2. -näppäin: Seuraava kappale 4. LED-merkkivalo a) Lataaminen LED-merkkivalo Punainen LED-merkkivalo palaa Lataaminen

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Calisto P240. USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS

Calisto P240. USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS Calisto P240 USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS Tervetuloa Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä opas sisältää Plantronics Calisto P240 -USB-kuulokkeen asennus- ja käyttöohjeet. Laitteen pikaoppaassa

Lisätiedot

Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Bluesia. Lue myös sen laitteen ohjeet, jonka kanssa aiot käyttää Bluesia ennekuin yhdistät laitteet.

Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Bluesia. Lue myös sen laitteen ohjeet, jonka kanssa aiot käyttää Bluesia ennekuin yhdistät laitteet. Bluetooth teknologiaa käyttävä vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Bluesia.

Lisätiedot

BackBeat PRO 2 BackBeat PRO 2 Special Edition. Käyttöopas

BackBeat PRO 2 BackBeat PRO 2 Special Edition. Käyttöopas BackBeat PRO 2 BackBeat PRO 2 Special Edition Käyttöopas Sisällysluettelo Yleiskatsaus 3 Äänenvoimakkuus 3 Musiikin toisto/tauko 3 Kappaleen valinta 3 Avoin kuuntelu 3 Aktiivinen melunvaimennus 3 Lataaminen

Lisätiedot

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas Plantronics Explorer 10 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Käyttöohje (c) Bat. Power Oy ja Cardo Systems 2010

Käyttöohje (c) Bat. Power Oy ja Cardo Systems 2010 Käyttöohje Suomi (c) Bat. Power Oy ja Cardo Systems 2010 Sisällysluettelo Sivu 3. Sivu 4. Sivu 5. Sivu 6. Esipuhe Myyntipakkauksen sisältö Laitteiden yleiskatsaus Laitteen lataaminen Asennus Asennus Matkustaja

Lisätiedot

Bluetooth Hands Free -laite Bluetooth-matkapuhelimille. 2 vuoden takuu

Bluetooth Hands Free -laite Bluetooth-matkapuhelimille. 2 vuoden takuu Bluetooth Hands Free -laite Bluetooth-matkapuhelimille 2 vuoden takuu A. Tuotteen kuvaus SUPERTOOTH BUDDY on Bluetooth hands free -laite, joka tukee kuulokkeita ja hands free -profiilin omaavia puhelimia.

Lisätiedot

Jabra EASYGO USER MANUAL

Jabra EASYGO USER MANUAL USER MANUAL Sisällysluettelo KIITOS......................................................... 2 ESITTELYSSÄ JABRA EASYGO................................... 2 KUULOKKEEN OMINAISUUDET.................................

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador Bedienungsanleitung Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Lisätiedot

IP-adapter IP-sovitin

IP-adapter IP-sovitin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING IP-adapter IP-sovitin Nr/Nro: 36-2249 Ver: 001-200603 SVENSKA IP-adapter, art.nr 36-2249 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Kytke Asenna Nauti Mitä laatikko sisältää? CD140-tukiasema TAI CD140/CD145 luuri CD145-tukiasema Tukiaseman verkkosovitin Puhelinjohto CD140 2 ladattavaa AAA akkua Pikaopas CD140

Lisätiedot

Plantronics Voyager 835 Käyttöopas

Plantronics Voyager 835 Käyttöopas Plantronics Voyager 835 Käyttöopas Tervetuloa Kiitos, että valitsit Plantronics Voyager 835 -kevytkuulokkeen. Tämä käyttöopas sisältää kevytkuulokkeen asennus- ja käyttöohjeet. Laitteen mukana toimitetussa

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Käyttöohje BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Käyttöohje BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Painikkeiden ohjeet: Virta päälle/pois Siirtyy parinmuodostuksen tilaan Tauko/toisto Vastaa puheluun Päätä puhelu Hylkää puhelu Lisää äänenvoimakkuutta

Lisätiedot

BUTLER 4850/TWIN/ TRIPLE/QUATTRO BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE

BUTLER 4850/TWIN/ TRIPLE/QUATTRO BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE BUTLER 4850/TWIN/ TRIPLE/QUATTRO BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE 2.0 Viktigt För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt

Lisätiedot

Webee Wireless N Router

Webee Wireless N Router Pika-asennusohje v1.1 Wireless N Router (Laiteversio 2) Pikaopas auttaa sinua pääsemään alkuun laitteen käytössä. Tässä neuvotaan perustoiminnot kuten laitteen kytkeminen tietokoneeseen ja laajakaistamodeemiin

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Hurtig vejledning Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Fremgangsmåde 1. Sæt panden på. 2. Vælg kogefelt. 3. Tryk på symbolet Ô. 4. Vælg indstillingen Manuel. 5. Tryk på symbolet X, og vælg det

Lisätiedot

Doro Secure 580. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580 Käyttöopas Suomi Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois 2. Kuulokemikrofoniliitäntä 3. Laturin

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-900 Käyttöohje

Nokia Bluetooth-HF BH-900 Käyttöohje Nokia Bluetooth-HF BH-900 Käyttöohje 9248116 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-25W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Langattoman Nokia AD-5B -äänisovittimen käyttöohje. 9230632 1. painos

Langattoman Nokia AD-5B -äänisovittimen käyttöohje. 9230632 1. painos Langattoman Nokia AD-5B -äänisovittimen käyttöohje 9230632 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-5B noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

TERVETULOA. Langaton CS60 DECT -kuulokejärjestelmä Käyttöopas. www.plantronics.com

TERVETULOA. Langaton CS60 DECT -kuulokejärjestelmä Käyttöopas. www.plantronics.com UK TERVETULOA Langaton CS60 DECT -kuulokejärjestelmä Käyttöopas Kiitos siitä, että olet valinnut Plantronicsin langattoman CS60 DECT - kuulokejärjestelmän. CS60 on langaton hands-freelaite, joka tarjoaa

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-HF BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-107Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista:

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: TCD300NE_QG(fi-fi).fm Page 1 Friday, November 12, 2004 2:01 PM Pikaopas Digitaalinen johdoton puhelin Malli KX-TCD300NE Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: Painikkeet Luuri A B C D E F G H

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Plantronics Explorer 210 -sarja

Plantronics Explorer 210 -sarja Plantronics Explorer 210 -sarja Käyttöopas Tervetuloa Onnittelumme Plantronics-kevytkuulokkeen hankinnasta. Tämä käyttöopas sisältää Plantronics Explorer 210 -kevytkuulokkeen asennus- ja käyttöohjeet.

Lisätiedot

Blackwire sarja

Blackwire sarja Blackwire 5200 -sarja Johdollinen USB-kuuloke, jossa on 3,5 mm:n liitäntä Käyttöopas Sisällysluettelo Yleiskatsaus 3 Asentaminen 4 Ohjelmiston lataaminen 4 Säätäminen 5 Pääsangan säätäminen 5 Puomin asettaminen

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

JABRA MOVE WIRELESS. KäyttöOpas. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. KäyttöOpas. jabra.com/movewireless KäyttöOpas jabra.com/movewireless 1. TERVETULOA...3 2. TOIMITUSSISÄLTÖ... 4 3. KUINKA KÄYTÄT...5 3.1 KORKEUDEN SÄÄTÖ 4. LATAAMINEN... 6 4.1 AKUN TILA 5. KUINKA KYTKET...7 5.1 BLUETOOTHIN LIITTÄMINEN UUTEEN

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot