JÄÄPALAKONE ISMASKIN. ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄÄPALAKONE ISMASKIN. ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING"

Transkriptio

1 JÄÄPALAKONE ISMASKIN ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

2 VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä ohjeet vastaisuuden varalle. Tämä laite on suunniteltu kotitalouskäyttöön ja on käytettävä vain ohjeiden mukaisesti. Noudata erityisen huolellisesti asennukseen ja turvalliseen käyttöön liittyvät ohjeet. Väärin käytettynä laite voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. 1. Tärkeää turvallisuustietoa Tämä laite on asennettava ja käytettävä ohjeiden mukaisesti. Laitetta ei saa muokata millään tavalla, sillä se voi mitätöidä takuun ja aiheuttaa turvallisuusriskin. Varmista ettei laitteen sähköjohto joudu puristuksiin asentaessasi laitetta. Jos johto tai jokin muu osa laitteesta rikkoontuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään. Laitteessa ei ole käyttäjän huollattavia osia. Vain valtuutettu huoltohenkilö saa suorittaa tähän laitteeseen liittyviä sähköasennus- tai korjaustöitä. VAROITUS - Laite on asennettava siten, että sähköpistokkeeseen on helppo pääsy. VAROITUS - Älä tuki laitteen tuuletusaukkoja. VAROITUS - Älä vahingoita jäähdytyselementtiä tai mitään siihen liittyvää osaa. VAROITUS - Jos laitteen sähköjohto vahingoittuu, on se vaihdettava uuteen valtuutetun huoltoliikkeen toimesta. Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta. Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain kuivissa sisätiloissa. Laitetta ei saa asentaa kylpyhuoneeseen, saunaosastolle, kodinhoitohuoneeseen tai muuhun kosteaan tai puolikosteaan tilaan. Älä altista laitteen sähköosia vedelle tai muulle nesteelle. Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille. Älä altista laitetta sähkömagneettiselle säteilylle. Älä käsittele mitään laitteen osaa kostein käsin, poislukien puhdistuksessa käytettävät aineet, ohjeiden mukaisesti. Lapset tai henkilöt joilla ei ole fyysisiä tai henkisiä edellytyksiä käyttää laitetta turvallisesti eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa. Pidä huoli siitä ettei nuoret lapset pääse leikkimään laitteen kanssa. Väärä jännite vaurioittaa laitteen ja voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Tarkista laitteen merkkikilvestä että laitteen sijoituspaikalla on mahdollisuus syöttää sille sen vaatima jännite. Sammuta laite ennen puhdistusta, huollattamista tai laitteen siirtämistä, ja irrota sähköpistoke pistorasiasta. Älä käytä laitetta jos se on vahingoittunut (esim. pudotettu, tai jos siinä on näkyviä vaurioita) tai toimii epänormaalisti. Älä käytä laitetta jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut. Älä irrota virtajohtoa vetämällä johdosta, vaan vedä aina pistokkeesta. Jos et käytä laitetta vähään aikaan tai jos aiot varastoida laitteen, irrota virtajohto ja puhdista laite ennen varastointia. Laite on säilytettävä huoneenlämpöisessä tilassa. Siirtäessäsi laitetta vältä sen kallistamista yli 45 asteen kulmassa. Ennen ensimmäistä käyttökertaa laitteen on annettava seistä paikallaan muutaman tunnin. Varmista riittävä ilmanvaihto jättämällä vähintään 20 cm tilaa laitteen joka puolelle. Laitteessa ei ole käyttäjän huollattavia osia. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen sen rikkoonnuttua. Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja varaosia. Käytä vain puhdasta hanavettä tai pullotettua vettä jääpalojen tekemiseen. Älä käytä ionisoitua tai hiilihapotettua vettä tai mitään muita nesteitä. Laite ei ole tarkoitettu minkään muun elintarvikkeen jäähdyttämiseen. Älä säilytä laitteessa muuta kuin sen valmistamaa jäätä. Kompressorin suojelemiseksi laiteen virtaa ei saa kytkeä jatkuvasti päälle ja pois. Käynnistysten välin tulee olla yli 3 minuuttia. 2. Laitteen esittely Tämän laitteen käyttötarkoitus on valmistaa jäätä kotitalouden, toimiston tai pienen baarin tarpeisiin. Laitteella voi valmistaa noin 9 jääpalaa 5-10 minuutissa. Laitteen enimmäiskapasiteetti on kg jäätä vuorokaudessa.

3 1. Läpinäkyvä ikkuna 2. Kansi 3. Ohjauspaneeli 4. Ilmanpoistoaukko 5. Ilmanottoaukko 6. Virtajohto 7. Vedenpoisto 8. Jääpalakori 9. Kondensaatioyksikkö 10. Jäänvalmistusosa 3. Käyttö Ohjauspaneeli: Painike tai ilmaisin ICE FULL ADD WATER WORK Selite Virtanappi, jääpalojen tuotanto päälle/pois päältä Jääpalakori täynnä, poista jäät Vesisäiliö tyhjä, lisää vettä Virtavalo Ennen laitteen käyttöönottoa, poista laite pakkauksestaan ja poista kaikki pakkausmateriaalit, tarrat ja suojamuovit. Tarkista laite kuljetusvaurioiden ja valmistusvirheiden varalta. Jos huomaat laitteessa jonkin virheen, älä käytä laitetta vaan käänny jälleenmyyjäsi puoleen. Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa laitteen sisäpinnat on puhdistettava saippuavedellä kostutetulla liinalla. Pyyhi pinnat puhtaaksi saippuasta puhtaalla vedellä kostutetulla liinalla ja kuivata huolellisesti. Irrotettavan jääpalakorin sekä jääkauhan voit pestä käsin lämpimällä vedellä ja hellävaraisella astianpesunesteellä. 1. Liitä laitteen virtajohto maadoitettuun pistorasiaan. 2. Poista jääpalakori. Kaada puhdasta hanavettä tai pullotettua vettä vesisäiliöön merkittyyn enimmäisrajaan saakka. Laita jääpalakori paikalleen. 3. Paina virtapainiketta aloittaaksesi jääpalojen valmistuksen. Laitteen kompressori käynnistyy ja täysautomaattinen jääpalojen valmistusprosessi alkaa. Muutaman minuutin kuluessa ensimmäiset jääpalat syötetään jääpalakoriin. 4. Voit halutessasi pysäyttää jään valmistuksen painamalla virtapainiketta. Jääpalakorin täyttyessä: Käynnistyttyään, laite tuottaa jäätä kunnes jääpalakori on täynnä tai vesisäiliö on tyhjentynyt. Jääpalakorin täyttyessä ICE FULL -merkkivalo muuttuu punaiseksi ja laite pysähtyy. Kun jääpalakori tyhjennetään, merkkivalo sammuu ja laite tuottaa jäätä taas kun jääpalakori on paikallaan. Veden loppuessa: ADD WATER -merkkivalo muuttuu punaiseksi ilmoittaen veden loppumisesta ja laite pysähtyy. Lisää vettä vesisäiliöön merkittyyn enimmäisrajaan saakka, laita jääpalakori takaisin paikalleen ja laite jatkaa jään valmistamisen automaattisesti. Vesisäiliön tyhjennys: Voit tyhjentää vesisäiliön esim. puhdistusta varten irrottamalla laitteen takaosassa oleva tulppa. Valuta vesi viemäriin. Irrota aina laitteen sähköjohto ennen tätä toimenpidettä! Laitteen puhdistus: 1. Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta käytön jälkeen, ennen puhdistusta ja laittaessasi laitteen varastoon. 2. Pyyhi laitteen ulkopinnat pehmeällä, kevyesti kostutetulla liinalla. 3. Vie laite paikkaan jossa voit tyhjentää laitteessa olevan veden viemäriin ja irrota laitteen takana oleva tulppa. Pyyhi laitteen sisäpinnat astianpesunesteellä ja vedellä ja huuhtele kunnolla. Anna veden valua ulos tyhjennysaukosta. Kiinnitä pesun jälkeen tulppa kunnolla. 4. Käytä vain hellävaraista astianpesunestettä. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita. 5. Puhdista ja kuivaa laite huolellisesti ennen sen asettamista varastoon. 6. Laite on säilytettävä kuivassa, huoneenlämpöisessä tilassa.

4 4. Ongelmien ratkaisu Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Virtavalo ei syty ICE FULL -valo palaa tai vilkkuu ADD WATER -valo palaa ADD WATER ja ICE FULL palavat samanaikaisesti Laite tekee huonolaatuista jäätä Virtajohto ei liitetty tai pistorasia ei anna riittävää jännitettä. 1. Jääpalakori täynnä. 2. Alhaisen lämpötilan suoja lauennut. 1. Vesisäiliö tyhjä. 2. Vedensyötössä virhe. 1. Jääntekomekanismi tukossa. 2. Laitevika. 1. Lämmönpoisto ei toimi oikein. 2. Laitteeseen lisätty vesi on liian lämmintä. 3. Laitetta ympäröivä lämpötila on liian korkea. 4. Laite vuotaa kylmäainetta tai laitevirhe. Tarkista että virtajohto on kytketty toimivaan pistorasiaan. Ota tarvittaessa yhteys huoltoon. 1. Tyhjennä jääpalakori. Laite jatkaa jään valmistusta automaattisesti. 2. Käytä laitetta tilassa, jonka lämpötila on vähintään 5 o C. 1. Lisää vettä merkkiin asti ja kuittaa ongelma pois virtapainikkeella. 2. Ota yhteyttä huoltoon. 1. Tarkista mekanismi ja poista jäänsyöttöä mahdollisesti tukkinut jää. 2. Tarkista laitteen syöttömekanismi ja ota tarvittaessa yhteyttä huoltoon. 1. Tarkista että laite on asennettu ohjeiden mukaisesti ja puhdista ilmanotto- ja poisto paineilmalla. 2. Kaada laitteeseen vain kylmää vettä. 3. Viilennä käyttötilaa. 4. Ota yhteyttä huoltoon. Epätavallisia ääniä Laitevika, laite on kulunut tai pumppuongelmia. Varmista että laite on asennettu ohjeiden mukaisesti. Ota tarvittaessa yhteyttä huoltoon. 5. Tekniset tiedot Tuotanto Jääpalakorin tilavuus Vesisäiliön tilavuus 12 kg / 24 h 800 g 2.2 l Laitteen mitat 249 x 360 x 327 mm Laitteen paino Käyttölämpötila 11.5 kg o C Jännite Jäähdytysaine Eriste V ~50 Hz / 0.9 A R134a (46g) Syklopentaani

5 VARNING! För din egen och utomstående personers säkerhets skull är det viktigt att läsa igenom bruksanvisningen noggrannt innan du tar ismaskinen i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Denna apparat är ämnad för privat bruk och bör användas endast enligt bruksanvisningens instruktioner. Följ speciellt noga de instruktioner som angår montering och säker användning. Felanvänd kan enheten utgöra fara för elstöt. 1. Viktig säkerhetsinformation Denna enhet bör monteras och användas endast i enlighet med bruksanvisningen. Enheten får inte modifieras på något sätt, eftersom det kan annullera garantin och utgöra en säkerhetsrisk. Försäkra dig om att strömsladden inte kommer i kläm då enheten installeras. Om sladden eller någon annan del går sönder, kontakta en certifierad serviceverkstad eller återförsäljaren. Enheten innehåller inga delar som användaren kan reparera. Endast en certifierad eltekniker får utföra elinstallationer eller underhåll beträffande enheten. VARNING - Enheten bör installeras så att det är lätt att komma åt vägguttaget. VARNING - Täpp inte till enhetens ventilationsöppningar. VARNING - Skada inte kylkretsen eller någon del som är kopplad till den. VARNING - Om enhetens strömsladd skadas, bör den bytas ut av en certifierad serviceverkstad. Avlägsna all skyddsplast och alla dekaler från enheten. Enheten bör användas endast inomhus i torra utrymmen. Enheten får inte monteras i ett badrum, bastuavdelning, hemvårdsrum eller annat fuktigt eller halvfuktigt utrymme. Utsätt inte enhetens elektriska delar för vatten eller annan vätska. Utsätt inte enheten för eld, direkt solljus eller annan hetta, överdriven kyla eller frätande ämnen. Utsätt inte enheten för elektromagnetisk strålning. Behandla ingen del av enheten med fuktiga händer, förutom det som krävs för rengöring enligt de givna instruktionerna. Barn eller personer som inte har fysiska eller sensoriska förutsättningar att säkert använda enheten bör inte använda den utan översikt. Se till att små barn inte kommer åt att leka med enheten. Fel spänning skadar enheten och kan orsaka elchock. Kontrollera att enheten kan ta emot den spänning som anges på enhetens typskylt. Stäng av enheten innan den rengörs, underhålls eller flyttas, och ta loss strömkontakten från vägguttaget. Använd inte enheten om den har skadats (t.ex. tappats, eller om det finns synliga skador) eller fungerar onormalt. Använd inte enheten om strömsladden, strömkontakten eller vägguttaget har skadats. Koppla aldrig loss strömsladden genom att dra i sladden, utan dra alltid i kontakten. Om du inte ämnar använda enheten på en längre tid eller om du ska lagra enheten, koppla loss strömsladden och rengör enheten innan den lagras. Enheten bör förvaras i rumstemperatur. Enheten innehåller inga delar som användaren kan reparera. Leverera enheten till återförsäljaren eller en certifierad serviceverkstad då den gör sönder. Använd endast tillbehör och reservdelar som godkännts av tillverkaren. Då du flyttar enheten, undik att luta den över 45 grader. Innan enheten tas i bruk bör den stå på plats några timmar. Säkra tillräcklig lufttillförsel genom att lämna minst 20 cm utrymme på alla sidor om enheten. Använd endast rent kranvatten eller tappat vatten för att tillverka isbitar. Använd inte joniserat eller kolsyrat vatten eller andra vätskor. Enheten är inte ämnad för nerkylning av andra livsmedel. Förvara inget annat i enheten än den is som den producerar. För att skydda kompressorn får inte apparatens ström upprepat kopplas till och från. Vänta över 3 minuter mellan startgångerna. 2. Förevisning av enheten Denna enhets funktion är att tillverka is för hushåll, kontor eller en liten bar. Enheten kan tillverka ca. 9 isbitar på 5-10 minuter. Enhetens högsta kapacitet är kg is per dygn.

6 1. Genomskinligt fönster 2. Lock 3. Kontrollpanel 4. Luftutlopp 5. Luftinlopp 6. Strömsladd 7. Vattenutlopp 8. Isbitskorg 9. Kondensationsenhet 10. Isproduktionsdel 3. Användning Kontrollpanel: Tangent eller indikator Förklaring Strömknapp, Isbitsproduktion på/av ICE FULL ADD WATER WORK Isbitskorgen full, avlägsna isen Vattenbehållaren tom, fyll på vatten Strömljus Innan du tar enheten i bruk, avlägsna alla förpackningsmaterial, dekaler och skyddsplast. Kontrollera enheten i fall den tagit skada under transporten eller om det har uppstått tillverkningsfel. Om du upptäcker någon sorts fel på enheten, använd inte den utan kontakta din återförsäljare. Innan du använder enheten för första gången bör alla innerytor rengöras med en trasa som fuktats med en tvål-vattenlösning. Torka därefter bort alla spår av tvålvatten med en trasa som fuktats med rent vatten, och låt enheten torka ordentligt. Den löstagbara isbitskorgen och skopan kan tvättas med varmt vatten och ett skonsamt diskmedel. 1. Anslut strömsladden till ett jordat vägguttag. 2. Ta ut isbitskorgen. Häll rent kranvatten eller flaskvatten upp till gränsen som markerats i vattentanken. Lägg tillbaka isbitskorgen. 3. Tryck på strömknappen för att börja producera is. Enhetens kompressor startar och den fullt automatiska produktionen av isbitar startar. Inom några minuter matas de första isbitarna till isbitskorgen. 4. Du kan vid behov stoppa produktionen av is genom att trycka på strömknappen. Då isbitskorgen fylls: Efter start producerar enheten is tills isbitskorgen är full eller vattentanken har tömts. Då isbitskorgen fylls lyser ICE FULL-signalljuset rött och enheten stannar. När isbitskorgen avlägsnas och töms, slocknar signalljuset och enheten producerar åter is då isbitskorgen är på plats. Då vattnet tar slut: ADD WATER -signalljuset lyser rött för att meddela att vattnet tagit slut, och enheten stannar. Häll i mera vatten upp till gränsen som markerats i vattentanken, lägg tillbaka isbitskorgen och apparaten fortsätter automatiskt isproduktionen. Tömning av vattenbehållaren: Du kan vid behov tömma vattenbehållaren, exempelvis vid rengöring genom att ta loss pluggen baktill på apparaten. Låt vattnet rinna ut i avloppet. Koppla alltid loss strömsladden innan du utför detta ingrepp! Rengöring av apparaten: 1. Koppla loss apparatens strömsladd från vägguttaget efter användning, innan rengöring och innan du placerar apparaten i förvar. 2. Torka av apparatens yttre ytor med en mjuk, lätt fuktad trasa. 3. För apparaten till ett ställe där du kan tömma vattnet ur apparaten i avloppet och öppna pluggen baktill på apparaten. Torka av innerytorna med diskmedel och vatten och skölj ordentligt. Låt vattnet rinna ut genom vattenutloppet. Fäst därefter pluggen ordentligt. 4. Använd endast skonsamt diskmedel. Använd inte kraftiga eller slitande tvättmedel. 5. Rengör och torka apparaten ordentligt innan den placeras i förvar. 6. Apparaten bör förvaras torrt, i rumstemperatur.

7 4. Felsökning Problem Möjlig orsak Lösning Strömljuset tänds inte ICE FULL -ljuset lyser eller blinkar ADD WATER -ljuset lyser ADD WATER och ICE FULL lyser samtidigt Apparaten gör is av dålig kvalitet Strömsladden ej ansluten eller vägguttaget ger otillräcklig spänning 1. Isbitskorgen full. 2. Lågtemperaturskyddet har kopplats på. 1. Vattenbehållaren tom. 2. Fel i vattencirkulationen. 1. Isproduktionsmekanismen blockerad. 2. Maskinfel. 1. Värmeborttagningen fungerar inte rätt. 2. Vattnet som fyllts på i apparaten är för varmt. 3. Den omgivande temperaturen är för hög. 4. Apparaten läcker kylmedel eller maskinfel. Kontrollera att apparaten är ansluten till ett fungerande vägguttag. Kontakta vid behov service. 1. Töm isbitskorgen. Apparaten fortsätter automatiskt att tillverka is. 2. Använd apparaten i ett utrymme rä temperaturen är minst 5 o C. 1. Fyll på vatten till märket och kvittera felet genom att trycka på strömknappen. 2. Kontakta service. 1. Kontrollera mekanismen och avlägsna blockaget. 2. Kontrollera matningsmekanismen och kontakta vid behov service. 1. Kontrollera att apparaten är installerad enligt instruktionerna och rengör luftintaget och utloppet med tryckluft. 2. Fyll endast på kallt vatten. 3. Kyl ner utrymmet som apparaten används i. 4. Kontakta service. Onormala ljud Maskinfel, slitage eller problem med pumpen. Kontrollera att apparaten är installerad enligt instruktionerna. Kontakta vid behov service. 5. Teknisk information Produktion Isbitskorgens kapacitet Vattentankens kapacitet 12 kg / 24 h 800 g 2.2 l Apparatens storlek 249 x 360 x 327 mm Apparatens vikt Drifttemperatur 11.5 kg o C Spänning Kylmedel Isoleringsmedel V ~50 Hz / 0.9 A R134a (46g) Cyklopentan

8 Älä hävitä tuotetta normaalin talousjätteen seassa. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliseen kierrätyskeskukseen. Produkten skall inte hanteras som hushållsavfall. Kassera produkten genom att lämna in den till återförsäljaren eller din lokala återvinningscentral. Maahantuonti, jälleenmyynti ja huolto: Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu Helsinki Importör, återförsäljare och service: Verkkokauppa.com Oy Stillahavsgatan Helsingfors

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN Ota huomioon että paperisilppuri toimii ainoastaan oikein koottuna, roskakorin ollessa oikein sijoitettuna silppurin kaappiin, sekä paperinsyöttölokeron ollessa

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin KÄYTTÖOHJE Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin Onnittelut uuden kahvinkeittimen valinnasta. Ennen käyttöä huomioitavaa: 1. Tarkista laitteen pakkaus ulkoisesti, että se on ehjä. 2. Tarkista keitin ulkoisesti,

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Quad Percussion Massager

Quad Percussion Massager IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 1 Quad Percussion Massager Instruction Manual PAQ-30H-2EU IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 2 LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING.

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖ OHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

ASENNUS- JA KÄYTTÖ OHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING ASENNUS- JA KÄYTTÖ OHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Laatikossa pitää olla seuraavat osat 1-4 Förpackningen skall innehålla följande delar 1-4 1. EBS painevesipumppu EBS tryckvattenpump 2. Painekello

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE PAKKAUSSELOSTE ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE Metronidatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING KOSTEANTILAN LÄMMITIN SEINÄKIINNIKKEELLÄ PANELSTÅLVÄRMARE MED VÄGGFÄSTE UAA1126 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

HPS - HD - H Mod. 1012M - 1515T - 2015T - 1618T - 1521T - 1921T CMP 2260T - 2575T - 2960T - 2280T - 2880T

HPS - HD - H Mod. 1012M - 1515T - 2015T - 1618T - 1521T - 1921T CMP 2260T - 2575T - 2960T - 2280T - 2880T HPS - HD - H Mod. 1012M - 1515T - 2015T - 1618T - 1521T - 1921T CMP 2260T - 2575T - 2960T - 2280T - 2880T WARMWATER SCHOONMAAK APPARAAT/VARMTVANDSRENSER/HETVAT- TENTVÄTTAR/VARMTVANNSSPYLER KUUMAVESIPESURI/ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

IB-BBB200EUSwedFin-0212-01_Layout 1 09/02/2012 16:32 Page 1. Shiatsu+Massager. Instruction Manual BBB-200-EU

IB-BBB200EUSwedFin-0212-01_Layout 1 09/02/2012 16:32 Page 1. Shiatsu+Massager. Instruction Manual BBB-200-EU IB-BBB200EUSwedFin-0212-01_Layout 1 09/02/2012 16:32 Page 1 Shiatsu+Massager Instruction Manual BBB-200-EU IB-BBB200EUSwedFin-0212-01_Layout 1 09/02/2012 16:32 Page 2 LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING.

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje Toiminnot Aktiivisuusranneke on yhteensopiva sellaisten älypuhelinten ja tablettien kanssa, joilla on Bluetooth 4.0 yhteys, ja käytössä joko Android 4.3 tai myöhäisempi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 25 ÍSLENSKA 44

SUOMI 4 SVENSKA 25 ÍSLENSKA 44 FI KYLSLAGEN SE IS SUOMI 4 SVENSKA 25 ÍSLENSKA 44 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennus 7 Laitteen kuvaus 9 Käyttö 10 Päivittäinen käyttö 11 Vihjeitä ja neuvoja 14 Hoito ja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PÖLYNIMURI DAMMSUGARE UAA1028 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen laitteen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! rev.a 070615 PÖLYNIMURI

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta LASIOVIPAKASTIN Metos Profitbar SD-83 4242978 Asennus- ja käyttöohjeet 09.09.2012 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 09.09.2012 METOS Profitbar lasiovipakastin SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE AIR CONDITIONER A008-7KR KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USER MANUAL

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE AIR CONDITIONER A008-7KR KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USER MANUAL ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE AIR CONDITIONER A008-7KR KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USER MANUAL VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

JÄÄKAAPPI lokerolla KKJKL-160A+ KÄYTTÖOHJEET

JÄÄKAAPPI lokerolla KKJKL-160A+ KÄYTTÖOHJEET JÄÄKAAPPI lokerolla KKJKL-160A+ KÄYTTÖOHJEET Onnittelut uuden kylmälaitteen valinnasta. Ennen käyttöä lue nämä ohjeet huolellisesti läpi sekä tutustu samalla tuotteeseen. Säilytä ohjeet aina tuotteen mukana.

Lisätiedot

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERES35800 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING (3/08) ÖLJY-ROUDAX 6 Suoratoiminen öljykäyttöinen roudansulattaja Direktdriven olje-eldad upptiningsapparat av tjäle Valmistaja / Tillverkare: Polarintie 1 29100 LUVIA puh. 02-529

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

EUF2748AOW... FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 19

EUF2748AOW... FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 19 EUF2748AOW...... FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 19 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSOHJEET.................................................. 3 2. LAITTEEN KUVAUS......................................................

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCA G35

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCA G35 Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning SE SE Svenska,1 FI Suomi,17 DK Dansk,33 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Torktumlare Kuivaaja DPU 8360 X 2960310492_SV/170714.1922

Torktumlare Kuivaaja DPU 8360 X 2960310492_SV/170714.1922 Torktumlare Kuivaaja DPU 8360 X 2960310492_SV/170714.1922 Läs den här bruksanvisningen först! Bästa kund, Vi hoppas att du kommer att få ut maximalt av produkten som har tillverkats av högteknologiska

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500.

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500. PAKKAUSSELOSTE 1. Eläinlääkevalmisteen nimi Kefa-Mastin vet intramammaarivoide lypsävälle lehmälle 2. Vaikuttavat ja muut aineet Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0

Lisätiedot

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCE 8454X A

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCE 8454X A Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning SE SE Svenska,1 FI Suomi,17 DK Dansk,33 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Lisätiedot

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Vaikuttava aine: Basitrasiinisinkki 250 IU/g, neomysiinisulfaatti 3300 IU/g. Pakkauskoko: 20 g. Määräaikainen erityislupavalmiste. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Tämä itsehoitolääke on saatavissa apteekista ilman reseptiä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 886/2005 vp Palokunnan hälytystehtäviin osallistuvien ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Eräs nuori kirjoittaa olevansa sopimuspalokuntalainen. Aktiivisia toimijoita on pienellä paikkakunnalla

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCE G45

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCE G45 Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning SE SE Svenska,1 FI Suomi,17 DK Dansk,33 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot