GN Netcom AB Svarvargatan Stockholm Sverige. Tel: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GN Netcom AB Svarvargatan 11 100 28 Stockholm Sverige. Tel: +46 8 693 09 00 Fax: +46 8 654 84 80 www.gnnetcom.se"

Transkriptio

1 Page 1 GN 4800 VoIP Switch Dansk Vejledning i indstilling og brug Svenska Installations- och användarhandbok Suomi Asennus- ja käyttöopas GN Netcom Danmark Banemarksvej 50B 2605 Brøndby Danmark GN Netcom AB Svarvargatan Stockholm Sverige Teletekno Oy PL 60 (Ristipellontie 16) Helsinki Suomi Tlf.: Fax: Tel: Fax: Puhelin: Faksi: A 2005 GN Netcom All rights reserved. Page 16

2 Page 2 Operativsystemer: GN 4800 VoIP Switch fungerer sammen med Windows 98 SE, Windows 2000, Windows XP, og Mac O.S eller højere. Operativsystem: GN 4800 VoIP Switch fungerar med Windows 98 (andra utgåvan), Windows 2000, Windows XP och Mac O.S eller senare. Headset [1] Headset [2] Mikrofonafbryder [3] Ekstra ørepuder Baseenhed [4] Headsetholder [5] Baseenhed [6] Headset/håndsæt-omskifter [7] Telefon-/pc-indikator [8] Telefon-/pc-omskifter [9] Håndsætport [10] Telefonport [11] MiniUSB-port [12] Ministik til opkaldssensor [13] Headsetport [14] Telefontilpasningsknap Ledninger & adaptere [15] Ekstern opkaldssensor [16] Telefonledning [17] USB-ledning Headset [1] Headset [2] Sekretessreglage [3] Extra öronkuddar Basenhet [4] Headsetstativ [5] Basenhet [6] Omkopplare för headset-/lurläge [7] Indikator för bordstelefon-/datorläge [8] Omkopplare för bordstelefon-/datorläge [9] Luruttag [10] Telefonuttag [11] MiniUSB-port [12] Minikontakt för ringsensor [13] Headsetuttag [14] Systemvalsomkopplare Sladdar & adaptrar [15] Extern ringsensor [16] Telefonsladd [17] USB-sladd Sankaluuri [1] Sankaluuri [2] Mykistyskytkin [3] Ylimääräiset korvatyynyt Tukiyksikkö [4] Sankaluurin pidin [5] Tukiyksikkö [6] Sankaluuri/kuuloke-kytkin [7] Puhelin/tietokone-merkkivalo [8] Puhelin/tietokone-kytkin [9] Kuulokkeen liitäntä [10] Puhelinliitäntä [11] MiniUSB-portti [12] Soitontunnistimen liitäntä [13] Sankaluuriliitäntä [14] Puhelimenasetuskytkin Johdot ja sovittimet [15] Ulkoinen soitontunnistin [16] Puhelinjohto [17] USB-johto Käyttöjärjestelmät: GN 4800 VoIP Switch toimii käyttöjärjestelmissä Windows 98SE, Windows 2000, Windows XP sekä Mac O.S ja uudemmat versiot Overblik Översikt Yleiskuvaus Page 3

3 Page 4 GN 4800 VoIP Switch vil automatisk registrere en klartone og skifte fra pcposition til telefonposition, hvis du løfter håndsættet. Funktionen til registrering af klartone er aktiv, når headset er valgt. När du vill ringa från din bordstelefon och du är i datorläge så känner GN 4800 basenhet av kopplingstonen från bordstelefonen och kopplar automatiskt om från datorläge till bordstelefonläge. Telefon [2.1] Kobl håndsættet fra telefonen, og tilslut det til den port på baseenheden, der er markeret med. [2.2] Slut telefonledningen til den tomme håndsætport (ikke til headsetporten) på telefonen og til den port på baseenheden, der er markeret med. [2.3] Tilslut headsettet til porten i bunden af baseenheden. Opkaldssensor (valgfri) Når headsettet bruges i pc-position, vil opkaldssensoren skifte til telefonposition, når der kommer et indgående opkald. [2.4] Tilslut opkaldssensoren til ministikket på baseenheden, og fastgør den til telefonen tæt ved ringesignalkilden. Computer [2.5] Slut USB-ledningen til. Positionsindikatoren vil blinke rødt, når der forhandles strøm med computeren. Hvis lampen fortsætter med at blinke rødt, bruger du sandsynligvis en USB-hub. Indsæt i stedet USB-stikket direkte i computerens USB-port. Bordstelefon [2.1] Koppla ur lursladden från bordstelefonen och anslut till uttaget i basenheten som visar symbol. [2.2] Anslut telefonsladden till det tomma luruttaget i bordstelefonen och till uttaget i basenheten som visar symbol. [2.3] Anslut headsetet i uttaget på undersidan av basenhetens. Extern ringsensor [2.4] Anslut externa ringsensorn till minikontakten i basenheten. Fäst ringsensorn nära telefonens högtalare. När du är i datorläge kommer ringsensorn känna av inkommande ringsignal, och kopplar automatiskt över till bordstelefonenläge. Se 3.5, 3.6 för optimering. Dator [2.5] Anslut USB-sladdens MiniUSB i basenheten. Lägesindikatorn blinkar rött när ström förmedlas till datorn. Om det röda ljuset fortsätter att blinka använder du förmodligen ett USB-HUB. Sätt i stället in USBkontakten direkt i datorns USB-port. Puhelin [2.1] Irrota kuulokkeen johto puhelimesta ja liitä se tukiyksikön liitäntään, joka on merkitty symbolilla. [2.2] Liitä puhelinjohto puhelimen tyhjään liitäntään (ei sankaluurin liitäntään) ja tukiyksikön symbolilla merkittyyn liitäntään. [2.3] Liitä sankaluuri tukiyksikön pohjassa olevaan liitäntään. Soitontunnistin (lisävaruste) Kun käytät sankaluuria tietokonetilassa, soitontunnistin kytkee puhelintilan päälle havaitessaan tulevan puhelun. [2.4] Kytke soitontunnistin tukiyksikön liitäntään ja kiinnitä se sitten puhelimeen lähelle soittoäänen lähdettä. Tietokone [2.5] Liitä USB-johto. Tilan merkkivalo vilkkuu punaisena, kun laite yrittää ottaa virtaa tietokoneesta. Jos punainen valo vilkkuu jatkuvasti, käytät todennäköisesti USB-toistinta. Aseta USB-liitin toistimen sijaan suoraan tietokoneen USB-porttiin. Valintaäänen tunnistus: GN 4800 VoIP Switch tunnistaa valintaäänen automaattisesti ja siirtyy tietokonetilasta puhelintilaan, kun nostat kuulokkeen. Valintaäänen tunnistus on käytössä, kun sankaluuri on valittuna Opsætning Installation Asennus Page 5

4 Page 6 Du skal installere passende software på din computer for at kunne lytte til musik eller anvende VoIP. Sensor-installationen är klar när indikatorn för bordstelefon- /datorläge börjar slutar blinka. Detta kan ta upp till 50 sekunder. Jotta voit kuunnella musiikkia tai käyttää VoIP-toimintoja tietokoneella, tarvittavien ohjelmistojen on oltava asennettuina. Mikrofonafbryder [3.1] Sluk for mikrofonen under et opkald ved at flytte mikrofonafbryderen til. Indstilling af telefontilpasning [3.2] Kontrollér, at positionsindikatoren står på eller ikke lyser. Hvis den står på pc-positionen, skal du trykke én gang på positionsomskifteren, således at den står på positionen. Vælg. [3.3] Løft telefonens håndsæt, og vent på en klartone i headsettet. [3.4] Afprøv alle indstillinger for telefontilpasning, indtil klartonen er høj og klar. Opkaldssensor (se illustration 2.4 for opsætning) [3.5] Kontrollér, at VoIP Switch er forbundet til din computer via USB-kablet, og at computeren er tændt. [3.6] Hold positionsomskifteren nede i fem sekunder. Slip den, når positionsindikatoren begynder at blinke grønt. Ring til din bordtelefon, og lad den ringe. VoIP-Switch vil nu registrere ringesignalniveauet og indstille sig herefter. Indstilling er foretaget, når positionsindikatoren holder op med at blinke grønt. Dette kan tage op til 50 sekunder. Mikrofonsekretess [3.1] Stäng av headsetets mikrofon genom att flytta sekretessreglaget till. Inställning för bordstelefonen [3.2] Kontrollera att indikatorn är i bordstelefonläge. Om du är i datorläge trycker du på omkopplarknappen för att hamna i bordstelefonläge. Välj. [3.3] Lyft luren från klykan, och lyssna efter kopplingston. [3.4] Testa mellan lägen med systemvalsomkopplarens A, B, C tills kopplingston hörs, och att den du provar ringa till hör dig bra. Ringsensor (se 2.4 installationen) [3.5] Kontrollera att USB-kontakten är ansluten till datorns USB-port och att datorn är påslagen. [3.6] Tryck och håll ned omkopplarknappen i fem sekunder. Släpp omkopplarknappen när indikatorn för bordstelefon-/ datorläge börjar blinka rött. Under tiden (max 50 sekunder) det blinkar rött, ring din bordstelefon för att GN 4800 basenhet ska kunna minnas ringsig- Mykistys [3.1] Voit mykistää mikrofonin siirtämällä mykistyskytkimen asentoon. Puhelimen asetus [3.2] Varmista, että tilan merkkivalo on tai valo ei pala. Jos laite on tietokonetilassa, siirrä se asentoon painamalla puhelin/tietokone-kytkintä kerran. Valitse. [3.3] Nosta puhelimen kuuloke ja kuuntele valintaääntä sankaluurista. [3.4] Kokeile kaikkia puhelimenasetuskytkimen asentoja, kunnes valintaääni kuuluu selvänä ja voimakkaana. Soitontunnistin (katso asennusohjeet kuvasta 2.4) [3.5] Varmista, että VoIP Switch on liitetty tietokoneeseen USB-johdolla ja että tietokoneeseen on kytketty virta. [3.6] Pidä puhelin/tietokone-kytkin painettuna 5 s ja vapauta se, kun merkkivalo alkaa vilkkua vihreänä. Soita puhelimeen ja anna sen soida. VoIP Switch tunnistaa soittosignaalin ja määrittää oikean tunnistusherkkyyden. Mikrofonafbryder Mikrofonsekretess Mykistys 3.1 Indstilling af telefontilpasning Inställning för bordstelefonen Puhelimenasetuskytkin Opkaldssensor (se illustration 2.4 for opsætning) Ringsensor (se bild 2.4 där installationen visas) Soitontunnistin (katso asennusohjeet kuvasta 2.4) 3 Indstilling Optimera Säädöt Page 7

5 Page 8 Hvis positionsindikatoren ikke lyser, er computeren enten slukket eller ikke tilsluttet. Hvis positionsindikatoren lyser rødt, er enheden i telefonposition. Hvis positionsindikatoren lyser grønt, er enheden i pc-position. Tryk én gang på positionsomskifteren for at skifte imellem telefon- eller pc-position. Om indikatorn för bordstelefon-/datorläge inte lyser, är datorn antingen avstängd, inte ansluten eller att USB-kontakten inte sitter på plats ordentligt i GN 4800 basenhet eller i datorn. Jos tilan merkkivalo ei pala, tietokoneeseen ei ole kytketty virtaa tai laitetta ei ole liitetty tietokoneeseen. Jos merkkivalo palaa punaisena, laite on puhelintilassa. Jos merkkivalo palaa vihreänä, laite on tietokonetilassa. Valitse puhelin- tai tietokonetila painamalla käyttötilakytkintä kerran. Telefonposition med håndsæt Telefonläge med lur [4.1] Vælg, og tryk om nødvendigt [4.1] Välj och tryck på omkopplaren positionsomskifteren over på. för bordstelefonläge om det behövs. Sköts med automatik när man aktiverar [4.2] Løft håndsættet op til øret, ring bordstelefonen om man är i datorläge. op og afslut opkaldet som på en almindelig telefon. [4.2] Ring samtalet som vanlig. [4.3] Vælg. [4.4] Løft håndsættet op af holderen. (Funktionen til registrering af klartone vil automatisk skifte til ). Ring op og afslut opkaldet som på en almindelig telefon. [4.5] Vælg, og tryk om nødvendigt positionsomskifteren over på. [4.6] Løft håndsættet op til øret, og følg anvisningerne til VoIP på din computerskærm. [4.7] Vælg, og tryk om nødvendigt positionsomskifteren over på. [4.8] Følg anvisningerne til VoIP på din computerskærm. Telefonposition med håndsæt Telefonläge med lur Puhelintila kuuloketta [4.3] Välj och tryck på omkopplaren för bordstelefonläge om det behövs. Sköts med automatik när man aktiverar bordstelefonen om man är i datorläge. [4.4] Ring samtalet som vanligt. [4.5] Välj och tryck datorläge. [4.6] Ring via datorns IP-telefoni. [4.7] Välj och datorläge. [4.8] Ring via datorns IP-telefoni Tietokonetila kuuloketta Puhelintila kuuloketta [4.1] Valitse ja paina käyttötilakytkin tarvittaessa asentoon. [4.2] Nosta kuuloke, valitse numero ja lopeta puhelu samalla tavalla kuin tavallista puhelinta. Puhelintila sankaluuria [4.3] Valitse. [4.4] Nosta puhelimen kuuloke. (Kun laite tunnistaa valintaäänen, se siirtyy automaattisesti asentoon.) Valitse numero ja lopeta puhelu kuten tavallista puhelinta käyttäen. Tietokonetila kuuloketta [4.5] Valitse ja paina käyttötilakytkin tarvittaessa asentoon. [4.6] Nosta kuuloke ja noudata näytössä näkyviä VoIP-ohjeita. Tietokonetila sankaluuria [4.7] Valitse ja paina käyttötilakytkin tarvittaessa asentoon. [4.8] Noudata tietokoneen näytössä näkyviä VoIP-ohjeita. Puhelintila sankaluuria Tietokonetila sankaluuria 4 Opkald Ringa Soittaminen Page 9

6 Page 10 Det er muligt at skifte imellem headset og håndsæt før eller under et opkald. Det går att växla mellan headset och lur under ett samtal. Voit siirtyä käyttämään kuuloketta tai sankaluuria ennen puhelua tai sen aikana. Telefonposition med håndsæt Telefonläge med lur [5.1] Når telefonen ringer, skal du vælge [5.1] Välj och tryck på omkopplaren og om nødvendigt trykke positi- för bordstelefonläge, om det behövs. onsomskifteren over på. Sköts med automatik om man gjort [5.2] Besvar opkaldet som på en almindelig punkt 3.5, 3.6. telefon. [5.2] Besvara samtalet som vanligt. [5.3] Välj och tryck på omkopplaren [5.3] Når telefonen ringer, skal du vælge og om nødvendigt trykke positi- för bordstelefonläge, om det behövs. Sköts med automatik om man gjort onsomskifteren over på. (Hvis den punkt 3.5, 3.6. er monteret, vil opkaldssensoren automatisk skifte til, hvis den allerede er i [5.4] Besvara samtalet som vanligt. headsetposition. se opsætning). [5.5] Välj och datorläge. [5.4] Løft håndsættet op af holderen, og besvar opkaldet via headsettet. [5.5] Når computeren angiver indgående opkald, skal du vælge og om nødvendigt trykke positionsomskifteren over på. [5.6] Besvar opkaldet, og følg anvisningerne til VoIP på computerskærmen [5.6] Besvara samtalet via datorns IP-telefoni. [5.7] Välj och datorläge. [5.8] Besvara samtalet via datorns IP-telefoni. Puhelintila kuuloketta [5.1] Kun puhelin soi, valitse ja paina [5.2] Vastaa puheluun samalla tavalla kuin tavallista puhelinta. Puhelintila sankaluuria [5.3] Kun puhelin soi, valitse ja paina (Jos soittoäänen tunnistin on käytössä, se siirtyy sankaluuritilassa automaattisesti asentoon. Katso käyttöönotto-ohjeet.) [5.4] Nosta puhelimen kuuloke pidikkeestä ja vastaa puheluun sankaluurin kautta. Tietokonetila kuuloketta [5.5] Kun tietokone ilmoittaa saapuvasta VoIP-puhelusta, valitse ja paina [5.6] Vastaa puheluun ja noudata tietokoneen näytössä näkyviä VoIP-ohjeita. [5.7] Når computeren angiver indgående VoIP-opkald, skal du vælge og om nødvendigt trykke positionsomskifteren over på. [5.8] Besvar opkaldet, og følg anvisningerne til VoIP på computerskærmen. Tietokonetila sankaluuria [5.7] Kun tietokone ilmoittaa saapuvasta VoIP-puhelusta, valitse ja paina [5.8] Vastaa puheluun ja noudata tietokoneen näytössä näkyviä VoIP-ohjeita. Telefonposition med håndsæt Telefonläge med lur Puhelintila kuuloketta Puhelintila sankaluuria Tietokonetila kuuloketta Tietokonetila sankaluuria Besvarelse Svara Vastaaminen Page 11

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

GN9330e. Quick Start Guide

GN9330e. Quick Start Guide GN9330e Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Quick Start Guide Du kan få detaljerede oplysninger

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Oversigt headset [1] Mikrofon [2] Mikrofonarm [3] Online

Lisätiedot

GN9350e. Quick Start Guide

GN9350e. Quick Start Guide GN9350e Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Quick Start Guide Oversigt headset [1] Mikrofon

Lisätiedot

GN 6210. Kort vejledning til opsætning. Dansk Svenska Suomi. Guide för Snabbinstallation Pika-asennusopas

GN 6210. Kort vejledning til opsætning. Dansk Svenska Suomi. Guide för Snabbinstallation Pika-asennusopas GN 6210 Dansk Svenska Suomi Kort vejledning til opsætning Guide för Snabbinstallation Pika-asennusopas Headset [1] Højttaler/MiniGel [2] Headsetindikator [3] Multifunktionsknap [4] Volumenknap, op/ned

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 Modell/Malli: USB-NL2 Nr/Nro: 32-8825 Vers: 002-200312 SE Beskrivning Nätverkskabel för enkel filöverföring mellan datorer med USB

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Pikaopas 1 Kytke 2 Asenna 3 Nauti Mitä laatikko sisältää? Tukiasema TAI Luuri Akkutilan kansi Tukiasema ja

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin Modell/Malli: UN8BE Nr/Nro: 38-2150 Ver. 001-200607 SVENSKA USB till serieportsadapter Artikelnummer:

Lisätiedot

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Suomi Conference phones for every situation Oheiselta CD levyltä löydät kattavan käsikirjan josta saat lisätietoja Yleiskuva Kolme merkkivaloa Kolme kaiutinta Sininen

Lisätiedot

IP-adapter IP-sovitin

IP-adapter IP-sovitin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING IP-adapter IP-sovitin Nr/Nro: 36-2249 Ver: 001-200603 SVENSKA IP-adapter, art.nr 36-2249 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Lisätiedot

Digitaalinen langaton puhelin SE 240 Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja SE 245

Digitaalinen langaton puhelin SE 240 Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja SE 245 Digitaalinen langaton puhelin SE 240 Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja SE 245 TERVETULOA Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti Pakkauksen sisältö SE240/SE245 luuri SE240 tai SE245 tukiasema

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Digitaalinen langaton puhelin Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja TERVETULOA. Pikaopas. Liitä. Asenna. Nauti

Digitaalinen langaton puhelin Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja TERVETULOA. Pikaopas. Liitä. Asenna. Nauti Digitaalinen langaton puhelin Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja SE140 SE145 TERVETULOA Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti Pakkauksen sisältö SE140/SE145 luuri SE140 tai SE145 tukiasema Verkkolaite

Lisätiedot

GN 9120 DG. Dansk Indstillinger og anvendelse Svenska Installation och användning Soumi Asennus ja käyttö

GN 9120 DG. Dansk Indstillinger og anvendelse Svenska Installation och användning Soumi Asennus ja käyttö GN 9120 DG Dansk Indstillinger og anvendelse Svenska Installation och användning Soumi Asennus ja käyttö Dansk Svenska [1] Ladestation (base) [2] Hovedbøjle [2a] Online-indikator [2b] Volumenknap [2c]

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. Asennus. Kytkeminen. Instalace

Tervetuloa. Pikaopas. Asennus. Kytkeminen. Instalace Tervetuloa FI Pikaopas 1 2 3 Asennus Kytkeminen Instalace Mitä laatikko sisältää Luuri Tukiasema Tukiaseman verkkosovitin Puhelinjohto 2 AAA ladattavat akut Akkutilan kansi Käyttöopas Pika-aloitus opas

Lisätiedot

Pikaohje Konftel 55Wx

Pikaohje Konftel 55Wx SUOMI Pikaohje Konftel 55Wx Konftel 55Wx on neuvotteluyksikkö, jonka voi kytkeä pöytäpuhelimeen, matkapuhelimeen ja tietokoneeseen. Se muuntaa viestintälaitteesi neuvottelupuhelimiksi varustettuna Konftelin

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti philips + Pakkauksen sisältö CD640 tukiasema TAI - Connect Install Enjoy CD640/CD645 luuri CD645 tukiasema Tukiaseman verkkolaite Welcome Quick start guide

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

Bluetooth Hands Free -laite Bluetooth-matkapuhelimille. 2 vuoden takuu

Bluetooth Hands Free -laite Bluetooth-matkapuhelimille. 2 vuoden takuu Bluetooth Hands Free -laite Bluetooth-matkapuhelimille 2 vuoden takuu A. Tuotteen kuvaus SUPERTOOTH BUDDY on Bluetooth hands free -laite, joka tukee kuulokkeita ja hands free -profiilin omaavia puhelimia.

Lisätiedot

Webee Wireless N Router

Webee Wireless N Router Pika-asennusohje v1.1 Wireless N Router (Laiteversio 2) Pikaopas auttaa sinua pääsemään alkuun laitteen käytössä. Tässä neuvotaan perustoiminnot kuten laitteen kytkeminen tietokoneeseen ja laajakaistamodeemiin

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

DECT-telefon DECT-puhelin

DECT-telefon DECT-puhelin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING DECT-telefon DECT-puhelin Nr/Nro: 36-2712/36-2713 Modell/Malli: idect X1 SE s.3 NO s.47 FI s.87 Ver. 001-200612 SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Kort vejledning til opsætning

Kort vejledning til opsætning Dansk Svenska Suomi Kort vejledning til opsætning Guide för Snabbinstallation Pika-asennusopas Headsettet oplades i mindst 20 minutter, inden det tages i brug. Baseenhed [1] Online-indikator [2] Forbindelsesindikator

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

Calisto P240. USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS

Calisto P240. USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS Calisto P240 USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS Tervetuloa Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä opas sisältää Plantronics Calisto P240 -USB-kuulokkeen asennus- ja käyttöohjeet. Laitteen pikaoppaassa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till skrivaradapter USB til skriveradapter USB-kirjoitinporttisovitin Nr/Nro: 38-2149 Modell/Malli: UN1BE Ver. 001-000 SVENSKA USB till skrivaradapter Artikelnummer: 38-2149,

Lisätiedot

Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 50

Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 50 Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 50 Suomi Conference phones for every situation Yleiskuva Kolme merkkivaloa Vihreä kytketty Punainen mykistetty Kolme kaiutinta Mikrofoni, 360 toimintasäde Kaapelin syvennys

Lisätiedot

Modem externt Ulkoinen modeemi

Modem externt Ulkoinen modeemi KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Modem externt Ulkoinen modeemi Modell/Malli: LP-430 Nr/Nro: 38-1584 Ver. 001-200405 SE 1. Beskrivning Externt modem, V90 Hastighet upp till 56 Kbps Plug and Play Stöds av Windows

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Thisuserguidedescribeshow toconnectand configuretheadapter.

Thisuserguidedescribeshow toconnectand configuretheadapter. EnglishManual-DeltacoUSB SATA/PATA adaptersata- 61 2006-12-28 Sida 1(8) Introduction Thank you forbuyingthisdeltacoadaptergivingyou themeans ofconnectingmost kind of hard drivesand CD/DVD readerstoyourpc

Lisätiedot

Blackwire sarja

Blackwire sarja Blackwire 5200 -sarja Johdollinen USB-kuuloke, jossa on 3,5 mm:n liitäntä Käyttöopas Sisällysluettelo Yleiskatsaus 3 Asentaminen 4 Ohjelmiston lataaminen 4 Säätäminen 5 Pääsangan säätäminen 5 Puomin asettaminen

Lisätiedot

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas Plantronics M70 -M90 sarja - Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö* 4 Kielen valitseminen 5 Pariliitoksen muodostaminen 6 Kuulokkeen osat 7 Käytä turvallisesti! 7 Hallinta 8 Puheluun

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Plantronics VoYaGEr 510-UsB BLUETOOTH -kuulokejärjestelmä 0 0 0

KÄYTTÖOPAS Plantronics VoYaGEr 510-UsB BLUETOOTH -kuulokejärjestelmä 0 0 0 KÄYTTÖOPAS Plantronics VOYAGER 510-USB BLUETOOTH -kuulokejärjestelmä 0 0 0 TERVETULOA Tässä käyttöoppaassa on ohjeita Plantronics Voyager 510- ja USB Bluetooth -kuulokkeiden asetusten määrittämisestä ja

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 002-200412 Infraröd sändare/mottagare Langaton infrapunasovitin Modell/Malli: MII-890 Nr/Nro: 38-1034 SE Introduktion USB till IrDA adapter för trådlös kommunikation genom

Lisätiedot

Jabra SPEAK 410. Käyttöohje. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Käyttöohje. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Käyttöohje www.jabra.com Sisällysluettelo TERVETULOA...3 Tuotteen yleiskuvaus...3 Asennus...4 yhdistetään...4 ASENNUS...4 soittotoiminnot...4 Avun saaminen...6 2 TERVETULOA Onnittelut uudesta

Lisätiedot

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas HP:n UC-kaiutinpuhelin Käyttöopas Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Windows on Microsoftyritysryhmän

Lisätiedot

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide Plantronics DA80 Audio Processor User Guide Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Virta 4 Plantronics Spokes -ohjelmisto 5 Sovelluksen asentaminen 5 Aloita ohjelmistot 5 Hub-sovelluksen välilehdet 5 Kuulokkeen

Lisätiedot

ABB-Welcome-ovipuhelinjärjestelmä Pikakäyttöohjeet

ABB-Welcome-ovipuhelinjärjestelmä Pikakäyttöohjeet Pikakäyttöohjeet Ulkoyksikkö näppäimistöllä ja näytöllä Tervehdysteksti ja kellonaika vuorottelevat näytössä. Näytön taustavalo syttyy, kun on pimeää. Soittaminen asuntoon: Soitto tapahtuu näppäilemällä

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C620-M

Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C620-M Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C60-M KÄYTTÖOPAS TERVETULOA PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Tervetuloa Plantronicsin kuuloketuoteperheen pariin. Plantronics tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka kattaa tavoitteiden

Lisätiedot

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO tukee seuraavia protokollia HSP Headset Profile HFP Hands-free Profile A2DP Advanced Audio Distribution Profile AVRCP Audio/Video Remote Control Profile

Lisätiedot

Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Bluesia. Lue myös sen laitteen ohjeet, jonka kanssa aiot käyttää Bluesia ennekuin yhdistät laitteet.

Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Bluesia. Lue myös sen laitteen ohjeet, jonka kanssa aiot käyttää Bluesia ennekuin yhdistät laitteet. Bluetooth teknologiaa käyttävä vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Bluesia.

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA510v3 (c) ADSL 3G/4G Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Calisto P240-M. USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS

Calisto P240-M. USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS TM Calisto P240-M USB-kuuloke KÄYTTÖOPAS Tervetuloa Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä opas sisältää Plantronics Calisto P240-M -USB-kuulokkeen asennus- ja käyttöohjeet. Calisto

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Infraröd sändare/ mottagare. Infrapunalähetin/- vastaanotin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: CT-M06 Nr/Nro: 38-1034. Ver.

Infraröd sändare/ mottagare. Infrapunalähetin/- vastaanotin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: CT-M06 Nr/Nro: 38-1034. Ver. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Infraröd sändare/ mottagare Infrapunalähetin/- vastaanotin Modell/Malli: CT-M06 Nr/Nro: 38-1034 Ver. 001-200510 Bruksanvisningen Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

Pikaopas CD480/CD485

Pikaopas CD480/CD485 Pikaopas CD480/CD485 Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD485) Tukiasema (CD480) Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin

Lisätiedot

Profset Pro10 -käyttöopas

Profset Pro10 -käyttöopas Profset Pro10 -käyttöopas Onneksi olkoon! Olet hankkinut ammattitason matkapuhelinkuulokkeen huippuluokan taustamelun poistomikrofonilla. Pakkauksen sisältö Pakkaus sisältää Profset Pro10- kuulokkeen,

Lisätiedot

SmashBass. Langattomat kuulokkeet

SmashBass. Langattomat kuulokkeet SmashBass Langattomat kuulokkeet FI Käyttöohje- SmashBass beta Langattomat kuulokkeet Tuotteen turvallinen käsittely Lue nämä ohjeet ennen käyttöä! 1. Pidä kuulokkeet ja niiden mukana tulevat varusteet

Lisätiedot

Nokia Kannettava radio-hf HS-2R Käyttöohje. 9355494 2. painos

Nokia Kannettava radio-hf HS-2R Käyttöohje. 9355494 2. painos Nokia Kannettava radio-hf HS-2R Käyttöohje 9355494 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-2R noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Kytke Asenna Nauti Mitä laatikko sisältää? CD140-tukiasema TAI CD140/CD145 luuri CD145-tukiasema Tukiaseman verkkosovitin Puhelinjohto CD140 2 ladattavaa AAA akkua Pikaopas CD140

Lisätiedot

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 KÄYTTÖOPAS TERVETULOA Tervetuloa Plantronicsin kuuloketuoteperheen pariin. Plantronics tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka kattaa tavoitteiden ja liiketoiminnan

Lisätiedot

Ongelmatilanteita verkkokokousympäristössä (BigBlueButton) Mediamaisteri Group PL 82 (Sumeliuksenkatu 18 B) FI-33101 TAMPERE www.mediamaisteri.

Ongelmatilanteita verkkokokousympäristössä (BigBlueButton) Mediamaisteri Group PL 82 (Sumeliuksenkatu 18 B) FI-33101 TAMPERE www.mediamaisteri. Ongelmatilanteita verkkokokousympäristössä (BigBlueButton) Mediamaisteri Group PL 82 (Sumeliuksenkatu 18 B) FI-33101 TAMPERE www.mediamaisteri.com Mediamaisteri Group 2011 Ongelmat ja niiden ennaltaehkäisy

Lisätiedot

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE 2 KYTKIMET (kuva 1) 1. Kasettipesän kansi 2. Kasettipesän avaus (EJECT) 3. Nauhalaskuri ja nollauspainike (COUNTER/RESET) 4. Takaisinsiirto säätö (BACKSPACE)

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

Elisa Puhekaista. Asennus- ja käyttöohje

Elisa Puhekaista. Asennus- ja käyttöohje Elisa Puhekaista Asennus- ja käyttöohje 1 Tervetuloa Elisa Puhekaista -asiakkaaksi Elisa Puhekaista on palvelu, jonka avulla voit käyttää Elisa Laajakaista -liittymääsi myös puhumiseen. Voit soittaa ja

Lisätiedot

iloq P10S.10/20 -ohjelmointilaite Käyttöohje

iloq P10S.10/20 -ohjelmointilaite Käyttöohje iloq P10S.10/20 -ohjelmointilaite Käyttöohje SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 OHJELMOINTILAITTEEN KÄYTTÖ... 5 Virran kytkeminen... 5 Lukon ohjelmointi... 5 Avaimen ohjelmointi... 5 Lukon lokin lukeminen... 6 Paristojen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Low radiation DECT-phone DECT-puhelin

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Low radiation DECT-phone DECT-puhelin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Low radiation DECT-phone DECT-puhelin Modell/Malli: idect K1 Nr/Nro: 36-2708 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått den

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske...

Svenska... FIN. Suomalainen... Danske... Radio CD Bluetooth Svenska... Suomalainen... Danske... S FIN DK 1 Användningsföreskrifter................................................................... S.2 Allmän beskrivning......................................................................

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

JABRA MOVE WIRELESS. KäyttöOpas. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. KäyttöOpas. jabra.com/movewireless KäyttöOpas jabra.com/movewireless 1. TERVETULOA...3 2. TOIMITUSSISÄLTÖ... 4 3. KUINKA KÄYTÄT...5 3.1 KORKEUDEN SÄÄTÖ 4. LATAAMINEN... 6 4.1 AKUN TILA 5. KUINKA KYTKET...7 5.1 BLUETOOTHIN LIITTÄMINEN UUTEEN

Lisätiedot

VOYAGER 510 BLUETOOTH - KUULOKEJÄRJESTELMÄ. Käyttöopas

VOYAGER 510 BLUETOOTH - KUULOKEJÄRJESTELMÄ. Käyttöopas VOYAGER 510 BLUETOOTH - KUULOKEJÄRJESTELMÄ Käyttöopas TERVETULOA Voyager 510 Bluetooth -kuulokejärjestelmä Kiitos siitä, että olet valinnut Plantronicsin Voyager 510 Bluetooth -kuulokejärjestelmän. Voyager

Lisätiedot

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Tervetuloa 3 Järjestelmävaatimukset 3 Tarvitsetko ohjeita? 3 Pakkauksen sisältö 4 Perustiedot kuulokkeesta 5 Kuulokkeen käyttäminen 6 Pääsangan

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Suomenkielinen käyttöopas

Suomenkielinen käyttöopas Suomenkielinen käyttöopas Yleiskatsaus 1. Jatko-osa 2. -näppäin: Seuraava kappale 4. LED-merkkivalo a) Lataaminen LED-merkkivalo Punainen LED-merkkivalo palaa Lataaminen

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Pikaopas XL370/XL375

Pikaopas XL370/XL375 Pikaopas XL370/XL375 Pakkauksen sisältö Tukiasema (XL375) Tukiasema (XL370) Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti

Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti Nr/Nro: 38-1505 Modell/Malli: SOHO-GA1200T Ver: 001-200510 2 BRUKSANVISNING Läs igenom hela bruksanvisningen fö re användning och spara

Lisätiedot

BackBeat PRO 2 BackBeat PRO 2 Special Edition. Käyttöopas

BackBeat PRO 2 BackBeat PRO 2 Special Edition. Käyttöopas BackBeat PRO 2 BackBeat PRO 2 Special Edition Käyttöopas Sisällysluettelo Yleiskatsaus 3 Äänenvoimakkuus 3 Musiikin toisto/tauko 3 Kappaleen valinta 3 Avoin kuuntelu 3 Aktiivinen melunvaimennus 3 Lataaminen

Lisätiedot

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer FI SV Asennusohjeet Installationsinstruktioner I-VALO OY 14500 IITTALA FINLAND Tel. 010 446 6600 Fax 010 446 6500 www.i-valo.com I-VALO tuotenro: 28001 PRO

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Hitta information om din dator...9 Introduktion till den här handboken...10. Felsökning...12

Contents. Felsökning. Hitta information om din dator...9 Introduktion till den här handboken...10. Felsökning...12 Contents Hitta information om din dator...9 Introduktion till den här handboken...10 Felsökning Felsökning...12 Vad ska jag göra om datorn inte startar?... 12 Vad ska jag göra om ett BIOS-fel visas när

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot