Where Research Comes To Life TBRC TBRC KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Where Research Comes To Life TBRC TBRC. www.tbrc.fi 10.12.10 KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS"

Transkriptio

1 Where Research Comes To Life KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS 1

2 Agenda The Virtual Service Project Digital Business Ecosystem Information model 2

3 The Virtual Service Project Research Scope Participants Developing next generation streamlined demand-supply network for the maintenance of Global Forest Industry Business process integration Product and service flow models Finance flow, e.g. transaction banking Working closely with international standardization and global software providers to generalize the results for wider adoption 3

4 Research on Digital Business Ecosystem DBE Energy and pulp, Paper, and Engineered materials Sales 8.9 billion Production plants in 15 countries Employs 22,000 people? Paper, packaging and wood products Sales 10.3 billion Production plants in 35 countries Employs 26,000 people 4

5 Digital Business Ecosystem As-Is -> To-Be One to many License model From B2B to DBE Many to many eecosystem Government Large company SME Bank Catalog Quoting Ordering Shipping Maintenance Invoicing 5 Kari Korpela

6 Work Packages WP WP 1: Virtual Value Net Requirements and Drivers WP 2: Business process model for maintenance supply chain WP 3: Data model for business processes WP 4: Collaboration platform for DBE WP 5: How to reach DBE savings WP 6: How redesign affects the entire eecosystem WP 7: Orchestration, collaboration and capabilities WP8: Decision making for Implementation project

7 Virtual Service Requirements and Drivers 1 st Results from Questionnaire

8 What How Where Who When Why Scope Data Function Network People Time Motivation List of Things Important to Business List of Processes the Business Performs List of Locations Important to Business List of Organizations Important to Business List of Events Significant to Business List of Business Goals/Strategies (contextual) Investor Enterprise Model Entity=Class of Business Thing e.g., Entity Relationship Diagram Function=Class of Business Process e.g., Function Flow Diagram Node=Major Business Location e.g., Logistics Network Agent=Class of Agent e.g., Organization Chart Time=Major Business Event e.g., Master Schedule End/Means=Major Business Goal e.g., Business Plan (conceptual) Owner Ent=Business Entity Rel=Business Rule Function=Business Process Node=Business Location Link=Business Linkage Agent=Org Unit Work=Work Product Time= Business Event Cycle=Business Cycle End=Business Objectives Means=Business Strategy Information System Model e.g., Data Model e.g., Data Flow Diagram e.g., Distributed System Architecture e.g., Human Interface Structure Analyst Eng Secy e.g., Processing Structure e.g., Knowledge Architecture (logical) Designer Entity=Data Entity Relationship= Data Relationship Funct=Appl Function Arg=User Views Node=Info Sys Funct Link=Line Char Phone WS WS Agent=Role Work=Job Time=Trigger Cycle=Component Cycle End=Criterion Means=Option Technology Model e.g., Data Design e.g., Structure Chart e.g., System Architecture e.g., Human/ Technology Interface Analyst Eng Secy e.g., Control Structure e.g., Knowledge Organization (physical) Builder Entity=Segment/Row Relationship=Pointer/ Key Funct=Computer Funct Arg=Screen/Device Formats Node=Hardware/ System Software Link=Line Specification Phone WS WS Agent=User Work=Job Time=Execute Cycle=Component Cycle End=Condition Means=Action Components (out-of-context) e.g., Data Definition Description e.g., Program e.g., Network Architecture e.g., Security Architecture e.g., Timing Definition e.g., Knowledge Definition Subcontractor Ent=Fields Rel=Addresses Funct=Language Stmts Arg=Control Blocks Node=Addresses Link=Protocols Agent=Identity Work=Transaction Time=Interrupt Cycle=Machine Cycle End= Means Functioning System e.g., Data e.g., Function e.g., Network e.g., Organization e.g., Schedule e.g., Strategy

9 FI Why Who What How Where Why Strategy (contextual) Motivation People Data Process Network B2B integrointisuunnitelm amme tukee yhtiön strategisia tavoitteita ja mahdollistaa uusien strategioiden syntymisen Ylin johtomme on tietoinen B2B integroinnin tuomista mahdollisuuksista yritykselle ja osallistuu aktiivisesti suunnitteluun Ylin johtomme on määritellyt mitä standardeja yhtiö käyttää liiketoimintatiedon ja - prosessien integroimiseen Ylin johtomme on määritellyt mitä standardeja yhtiö käyttää liiketoimintatiedon ja -prosessien integroimiseen Ylin johtomme on määritellyt ja priorisoinut, missä liiketoimintayksiköissä integroinnit toteutetaan Cost-Profit Ylin johtomme on tietoinen B2B integroinnin tuomista hyödyistä ja on siksi sitoutunut käyttämään yhteisiä standardeja koko verkoston kanssa Business Model (conceptual) B2B integrointisuunnitelm amme tukee liiketoimintayksiköid en tehtävää ja tavoitteiden saavuttamista Liiketoimintajohto osallistuu aktiivisesti B2B integroinnin suunnitteluun ja on nimennyt kaikille keskeisille liketoimintaprosesseille omistajat Liiketoimintajohto on priorisoinut liiketoiminta prosessit, joissa standardeja käyttämällä on nopeutettu integrointejaintegrointeja Liiketoimintajohto on priorisoinut liiketoiminta prosessit, joissa standardeja käyttämällä on nopeutettu integrointejaintegrointeja Ylin johtomme on määritellyt ja priorisoinut, missä liiketoimintayksiköissä integroinnit toteutetaan Liiketoimintajohto mittaa toimittajaverkoston suorituskykyä yhtiömme suorituskykyyn kuten toimitustäsmällisyytt ä, -aika, -puutteet Enterprise Architecture (logical) Yhtiöllämme on tietojärjestelmistä tiivis graafinen kuvaus, joka helpottaa kokonaisuuden ymmärtämistä IT johtomme osallistuu aktiivisesti B2B integrointisuunnielm an kehittämiseen ja on määritellyt tietojärjestelmäkuva ukseen vastuulliset henkilöt Tietojärjestelmäkuva uksemme kertoo missä tieto sijaitsee, mistä tietoa kerätään ja mihin tietoa jaetaan Tietojärjestelmäkuva uksemme kertoo missä liiketoimintaosioissa prosessien integroinnit toteutetaan Tietojärjestelmäkuvau ksemme sisältää keskeiset käyttäjäryhmät yrityksen sisällä ja verkostossa Yrityksemme IT budjetti voidaan esittää tietojärjestelmän kuvauksen mukaisesti.. Standards (physical) Integration (out-of-context) Service portfolio Standardien käyttö mahdollistaa järjestelmien nopean integroinnin ja helpon skaalautuvuuden Järjestelmien yhteensopivuus mahdollistaa reaaliaikaisen toimittajien välisen yhteistyön Yhteensopivat järjestelmät toimittajien ja asiakkaiden välillä parantavat asiakkaiden pysyvyyttä ja mahdollistavat uusien palveluiden ja tuotteiden tarjonnan Meillä on käytettävissä asiantuntijat, jotka osaavat standardien hyödyntämisen ja järjestelmien modulaarisuus on parantunut Meillä on ohjeet mitä tietoa jaetaan läpinäkyvästi ja kenelle. Ylin, liiketoiminta ja IT johto ovat yhdessä huolehtineet siitä, että toteutukseen on oikeat asiantuntijat Standardisanomilla välitettävä tieto on parantanut tiedon reaaliaikaisuutta, virheettömyyttä ja luotettavuutta Tiedon yhteensopivuus järjestelmien välillä sekä liitteenä tarvittaessa toimitettava lisätieto minimoi tuotteiden tai palveluiden toimituksen liittyviä Meillä puutteita on käytettävissä testausmenetelmät liiketoiminta prosessien integrointiin, jotta järjestelmien välinen integrointi nopeutuisi Standardit liiketoimintaprosessit mahdollistaa prosessien automatisoinnin Avoimet tietojärjestelmien rajapinta-kuvaukset vähentävät järjestelmien integrointikustannuk sia Meillä on käytettävissä testausmenetelmät liiketoiminta prosessien integrointiin, jotta järjestelmien välinen integrointi nopeutuisi Yhteiset standardit mahdollistavat globaalin toimittajaverkoston integroinnin. Verkostollamme on yhteinen toimintamalli B2B integroinnin toteuttamiseen ja vaiheistamiseen Verkostomme tarjoaa kehittäjille ja käyttäjille yhteiset tukipalvelut integrointiin Verkoston osapuolet ovat sopineet integroinnissa käytettävästä standardista kustannusten minimoimiseksi Olemme saavuttaneet riittävän integrointitason ja pystyneet purkamaan manualisia prosesseja. Avoin tiedonjako integroinnin toteutuksessa on nopeuttanut integrointeja

10 Tier -0 Why Who What How Where Motivation People Data Process Network Why Cost-Profit Strategy (contextual) 4,3 4,4 4,1 3,8 4,2 4,0 Business Model 4,4 3,8 4,2 3,8 3,9 3,9 (conceptual) Enterprise Architecture 4,5 4,2 4,6 4,5 4,4 3,7 (logical) Standards (physical) 4,3 4,1 4,3 4,3 4,0 3,5 Integration (out-of-context) 4,1 3,7 4,3 4,4 2,9 3,3 Service portfolio 4,3 3,8 3,5 3,3 3,4 3,6

11 Why Who What How Where Motivation People Data Process Network 3,8 4,3 4,1 4,4 3,9 3,8 3,6 4,2 4,3 4,4 3,9 3,8 3,4 4,5 4,2 4,3 3,6 4,6 3,1 4,1 4,2 4,3 4,5 4,2 3,4 3,8 3,5 4,3 3,0 3,5 3,8 3,8 3,5 3,9 3,3 4,5 3,6 4,4 3,1 3,3 4,0 4,4 3,6 4,0 2,8 2,9 3,4 3,4 3,4 4,1 3,9 4,3 4,0 4,2 4,1 4,3 3,7 3,7 4,7 4,1 Why Cost-Profit 4,2 4,0 4,1 3,9 3,4 3,7 3,0 3,5 3,2 3,3 3,1 3,6 Strategy (contextual) Business Model (conceptual) Enterprise Architecture (logical) Standards (physical) Integration (out-of-context) Service portfolio Tier -1

12 Virtual Service As-Is Electronic documents - penetration Penetration 100 % Manual > electronic -> automated Real time information Critical mass Service portfolio Remark, only electronic invoicing could reduce supply chain costs by 243 billion EUR across Europe Ecosystems competitiveness

13 Virtual Service Virtual Service Information model

14 Virtual Service - Core Model idea will be ready XML UBL RosettaNet Repository and data elements UN CEFACT, CCTS. Keskeistä on että elementtejä on yhteensä 136, joista; - 25 sellaisenaan samoja (vastaanottaja, dokumentti ID jne.) - 25 joilla tekee kaikki keskeiset asiat - 3*~25 elementtiä, joita tarvitaan katalogissa, logistiikassa ja laskutuksessa. EDI EDI idoc Core Model Common processes Interoperable elements

15 Catalogue to Order to Pay eyellowpage (UDDI register IP s and organizations) ecatalogue (product info) Quotation Order Delivery Invoicing Buyer City Health Industry Need to order Analyze Ordering needs Request products availability Analyze product answers Request a new quote Yes Set specifications and create a quote request Analyze quote answers Create purchase order request Analyze purchase Order confirmation Shipment receipt Invoice workflow Process payment Process invoice Standard xml messages 2A2 2A2 3A1 3A1 3A4 3A4 4B2 3C3 Finvoice Seller SME s Analyze product request Create product Catalogue Can we mee the requirements Oh the quote? Yes Collect detailed information for the quote line items Analyze purchase order request Notify accepted or rejected Confirm purchase order (line item accepted or reject) Analyze of shipment receipt Create invoice

16 Catalog Catalog Catalogue Request Catalogue Product Marketing Information is needed Buyer Query marketing information Analyse the marketing Information response Supplier Process marketing Information query Create a marketing Information response

17 Quoting Quoting Request For Quotation Quotation Request a new quote Buyer Set specifications and create a quote request Analyze quote answers Supplier Collect detailed information for the quote line items Yes Can we meet the requirements Oh the quote?

18 Ordering Ordering Order Order Response Order Change The process of Issuing a purchase order typically occurs after: checking for price and availability or request quotes Buyer Create purchase order request Analyze purchase Order confirmation Request purchase order change Supplier Analyze purchase order request Confirm purchase order (line item accepted or reject) Analyze purchase order change

19 Warehouse Logistics Logictics Stock Availability - Document Availability Request Stock Availability Report Despatch Advice Receipt Advice Buyer Define requested Products and availability request Analyze the inventory report Process the advance shipment notification Create shipment delivery report Supplier Analyze availability request Create an inventory report (status of the inventory) Create the detailed advance shipment notification Analyze the Shipment receipt

20 Maintenance Maintenance Despatch Advice (service done) Receipt Advice (service approved) Buyer Process the service done notification Create service approved report Supplier Create the detailed Service done notification Analyze the service approved report

21 Invoicing Application Response Invoicing Invoice Self Billed Invoice Remittance Advice (Invoice Reject) Yes Is invoice Accepted? No The need to issue Self-billing invoice based on contracts Buyer Process the invoice Notify of invoice rejection Create billing Statement notification Create remittance ddvice notification Supplier Create invoice Process invoice rejection Process billing statement Process remittance advice

22 Process Example: Maintenance Service Work

23 Process Example: Maintenance Service Parts

24 Result of business processes prioritizing

25 Process Example

26 Elements in all Business Processes

27 Virtual Service Workflow Model for Building Digital Business Ecosystem

28 Findings Literature - Innovation network - Hub orchestration - Knowledge mobility - Clear story - Social networks Qualitative Focus group Business Research Standards Expert group - Different maturity and industry view - Standards for Hub - Process consolidation - Different datamodel Evolutionary Knowledge Cap - Process view (workflow) - Capabilities in process - No core model

29 Features B2B INTEGRATION STEPS AND TIME FRAME Capabilities Collaboration Goals Digital Business Ecosystem Shared understanding Decision day? My Business Network process Key Buyer Supply Chain +1-6 m? My Company project Project workflow m?

30 WORKFLOW MODEL Capabilities Collaboration Goals Strategy (contextual) Business Model (conceptual) Real-time information for decision making Business processes re-design Enterprise Architecture (logical) Information integration (intra-inter) Standards (physical) Information model and workflow Integration (out-of-context) Open information of interfaces Service portfolio Service testing validation and maintenance

31 Contact information Virtual Service Project Kari Korpela int

Yritysarkkitehtuuri. Hypeä vai asiaa? Jari Isokallio. Copyright 2004 TietoEnator Corporation

Yritysarkkitehtuuri. Hypeä vai asiaa? Jari Isokallio. Copyright 2004 TietoEnator Corporation Yritysarkkitehtuuri Hypeä vai asiaa? Jari Isokallio Tavoitteet esityksekselle Tämä esitys pohjautuu enemmän käytännön kokemukseen ja yritysarkkitehtuurimallien soveltamiseen kuin ko. mallien esittelyyn

Lisätiedot

Enterprise Architectures

Enterprise Architectures Enterprise Architectures, Paavo Kotinurmi, Matti Hämäläinen 1 In the early days... Input Output Automation of manual tasks Payroll Bookkeeping Order entry Invoicing Statistics Data Program Computer 2 The

Lisätiedot

Suomen riskienhallintayhdistyksen jäsentilaisuus

Suomen riskienhallintayhdistyksen jäsentilaisuus IBM Suomen riskienhallintayhdistyksen jäsentilaisuus Liiketoiminnan IT-riskien hallinta ja IT riskienhallinnan tukena IBM Corporation 29.1.2009 Copyright IBM Corporation 2009 AGENDA 14:00 Seminaarin aloitus,

Lisätiedot

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Lisätiedot

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish English Term English Description Translated term Translated description accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having

Lisätiedot

Business Dynamics and Scenarios of Change

Business Dynamics and Scenarios of Change Tekes Review 274/2010 Business Dynamics and Scenarios of Change Petri Ahokangas, Miikka Blomster, Lauri Haapanen, Matti Leppäniemi, Vesa Puhakka, Veikko Seppänen & Juhani Warsta 10 Petri Ahokangas, Miikka

Lisätiedot

Digital Services ohjelma esitteli tuloksiaan kansainväliselle arvioitsijajoukolle. Young Elderly Wellness - Change the Limits of the Possible

Digital Services ohjelma esitteli tuloksiaan kansainväliselle arvioitsijajoukolle. Young Elderly Wellness - Change the Limits of the Possible Digile Digital Services update Petra Söderling, October 17, 2014 Digital Services ohjelma esitteli tuloksiaan kansainväliselle arvioitsijajoukolle 16-17.9. Kirkkonummen Långvikissä pidettiin Digital Services

Lisätiedot

ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen

ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen ITIL Suomenkielinen sanasto, v1.0, 29 heinäkuuta 2011 perustuu englanninkieliseen sanastoon v1.0, 29 heinäkuuta 2011 ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen Tämä sanasto on vapaasti ladattavissa. Katso

Lisätiedot

Castrén & Snellman 1

Castrén & Snellman 1 Castrén & Snellman 1 Uuden sukupolven IT-ulkoistussopimukset - mitä hyötyjä hyvin kilpailutetulla sopimuksella saavutetaan? IT-iltapäivä 16.12.2009 Castrén & Snellman 2 Esityskokonaisuuden rakenne: 1.

Lisätiedot

A CASE STUDY: ANALYSING CURRENT STATE OF DOCUMENTATION AND ITS EFFECTS. Siiri Tammisto

A CASE STUDY: ANALYSING CURRENT STATE OF DOCUMENTATION AND ITS EFFECTS. Siiri Tammisto A CASE STUDY: ANALYSING CURRENT STATE OF DOCUMENTATION AND ITS EFFECTS Siiri Tammisto University of Tampere School of Information Sciences Computer Science M.Sc. thesis August 2014 UNIVERSITY OF TAMPERE

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI TTE1-2002-21

TUTKIMUSRAPORTTI TTE1-2002-21 VTT TIETOTEKNIIKKA TUTKIMUSRAPORTTI TTE1-2002-21 Toiminnanohjausjärjestelmät -tuoteselvitys Versio 1.1 12.6.2002 Yhteystiedot Tuula Käpylä VTT Tietotekniikka PL 1201, FIN-02044 VTT Katuosoite: Tekniikantie

Lisätiedot

Status and future of Industrial Internet

Status and future of Industrial Internet VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Status and future of Industrial Internet Eemeli Workshop 21.5.2015 Heikki Ailisto, VTT Oyj 2 Content Industrial internet is part of digitalization trend Industrial

Lisätiedot

InfraTM Sanasto. Dokumentin lisätiedot

InfraTM Sanasto. Dokumentin lisätiedot Doc Id 42625EB1C630 Versio 0.3 Luokitus T - Technical reports Pvm 2010-08-12 Status Luonnos InfraTM Sanasto Dokumentin lisätiedot Projektiviite Tekijä(t) Dokumentin omistaja Julkisuus InfraTM Kalle Serén

Lisätiedot

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING Anna Torvinen DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS Thesis for Master of Science degree has been submitted

Lisätiedot

Suomesta ovelta-ovelle palveluiden edelläkävijämarkkina! Finland as a lead market of door-to-doorservices!

Suomesta ovelta-ovelle palveluiden edelläkävijämarkkina! Finland as a lead market of door-to-doorservices! Suomesta ovelta-ovelle palveluiden edelläkävijämarkkina! Finland as a lead market of door-to-doorservices! Kaupunkilaisen arjen logistiikan palvelu Tuup Oy Tuup aims to be internationally significant mobility

Lisätiedot

Serve Innovatiiviset palvelut

Serve Innovatiiviset palvelut Serve Innovatiiviset palvelut Serve Innovatiiviset palvelut Projektikatsaus 2007 ONE Oyj Myllykoski Paper Oy Elematic Oy Ab Halton Oy Teleste Oyj ABB Oy orelase Oy Makron Oy Empower Oy Kemppi Oy M-real

Lisätiedot

Arkkitehtuurisuunnittelun haasteet: tänään SOA ja Web Services, mitä huomenna?

Arkkitehtuurisuunnittelun haasteet: tänään SOA ja Web Services, mitä huomenna? Arkkitehtuurisuunnittelun haasteet: tänään SOA ja Web Services, mitä huomenna? Sytyke laivaseminaari 8.9.2004 Lauri Keltikangas TietoEnator Digital Innovations lauri.keltikangas@tietoenator.com 08.09.2004

Lisätiedot

Konferenssin ohjelma Conference Programme

Konferenssin ohjelma Conference Programme Konferenssin ohjelma Conference Programme Hilton Kalastajatorppa Helsinki 2. 3.10.2014 Konferenssin esitykset löydä sisäinen James Bondisi! Puhuja- ja case-esitykset pideteään Siirtomaasaleissa 1 ja 2

Lisätiedot

Timo Poranen (ed.) Software project management summaries 2013

Timo Poranen (ed.) Software project management summaries 2013 Timo Poranen (ed.) Software project management summaries 2013 UNIVERSITY OF TAMPERE SCHOOL OF INFORMATION SCIENCES REPORTS IN INFORMATION SCIENCES 22 TAMPERE 2013 UNIVERSITY OF TAMPERE SCHOOL OF INFORMATION

Lisätiedot

Home Automation A Challenge for Electrical Designers, Contractors and Electricians

Home Automation A Challenge for Electrical Designers, Contractors and Electricians HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Electronics, Communications and Automation Lighting Technology Degree Program Satu Marttila Home Automation A Challenge for Electrical Designers, Contractors

Lisätiedot

Julkistusseminaarit Turku 28.10.2014 Espoo 6.11.2014

Julkistusseminaarit Turku 28.10.2014 Espoo 6.11.2014 Julkistusseminaarit Turku 28.10.2014 Espoo 6.11.2014 Ketteryys Ketterät menetelmät Agile methods Iteratiivinen ja inkrementaalinen tuotekehitysprosessi. Toimivan tuotteen toimittaminen säännöllisin väliajoin.

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

RETURN ON GIVING. Best mindset and practices for co-designing. Book 2: Co-designing in the field. Fuad-Luke Salokannel Keinänen

RETURN ON GIVING. Best mindset and practices for co-designing. Book 2: Co-designing in the field. Fuad-Luke Salokannel Keinänen RETURN ON GIVING Best mindset and practices for co-designing Book 2: Co-designing in the field Fuad-Luke Salokannel Keinänen First edition produced and published by LADEC, Lahti, Finland, June 2015 Authors:

Lisätiedot

Industrial Internet: Challenge and Opportunity

Industrial Internet: Challenge and Opportunity Industrial Internet: Challenge and Opportunity Martti Mäntylä Aalto University School of Science and School of Engineering Älykäs meriteollisuus seminaari 21.4.2015 What Is Going On? Phenomenon Älyn lisääminen

Lisätiedot

Project proposals for TIE-PROJ course 2014

Project proposals for TIE-PROJ course 2014 1 (39) Matti Vuori, 3.9.2014 Project proposals for TIE-PROJ course 2014 This document contains the project proposals from potential customers, for the student groups to select from. New projects will be

Lisätiedot

Suomenkielinen termi Englanninkielinen käännös Lokalisoitu suomenkielinen kuvaus Englanninkielinen kuvaus

Suomenkielinen termi Englanninkielinen käännös Lokalisoitu suomenkielinen kuvaus Englanninkielinen kuvaus ISTQB:n testaussanasto v. 2.3 Suomi - Englanti Tämä on ISTQB:n testaussanastostandardin suomennos. Lähde: Standard glossary of terms used in Software Testing Version 2.2 (dd. October 19th, 2012) Produced

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUS. Perusopinnot

TUOTANTOTALOUS. Perusopinnot TUOTANTOTALOUS Perusopinnot Kestävä energialiiketoiminta Sustainable Energy Business Koodi: TUTA1110 Laajuus: 5 op Osaamistavoitteet: energiatuotannon liiketoimintamalleihin perehtyminen ja kestävän kehityksen

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan.

Lisätiedot

INTEGRATED BUSINESS AND TECHNICAL PRODUCT RELIABILITY DESIGN

INTEGRATED BUSINESS AND TECHNICAL PRODUCT RELIABILITY DESIGN PROJECT REPORT KOTEL 56 3..8 INTEGRATED BUSINESS AND TECHNICAL PRODUCT RELIABILITY DESIGN KOTEL 56 Page FOREWORD The traditional and still dominating method for product design is focused on optimising

Lisätiedot