Tuotesääntelyuudistus Suomen kannalta ja toimeenpanosuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotesääntelyuudistus Suomen kannalta ja toimeenpanosuunnitelma"

Transkriptio

1 Tuotesääntelyuudistus Suomen kannalta ja toimeenpanosuunnitelma EU:n tuotelainsäädäntö kehittyy mitä vaikuttaa meillä seminaari Säätytalo, Helsinki kaupallinen neuvos Tomi Lounema

2 Tuotesääntelyn nykytilanne EU-tuotesääntelyn pohjana ns. New Legislative Frameworklainsäädäntömalli (NLF-asetus ja puitepäätös) Usealla tuoteryhmällä oma direktiivi tai EU-asetus Puhutaan harmonisoiduista sektoreista Sekä kuluttaja- että teollisuustuotteita Kansallisesti sektorilakeja ja muita säädöksiä Yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi Kuluttajille tarjottavat tuotteet (jos ei sektorisääntelyä tai sitä täydentäen) Yleinen turvallisuusvaatimus tuotteille

3 Markkinavalvontaa koskeva sääntely: nykytila Harmonisoidut tuotteet Harmonisoimattomat tuotteet Kuluttajakäyttö NLF-asetus / GPSD / sektorisäädökset Esim. lelut (lelud), ruohonleikkurit (MD) GPSD Esim. kynttilätuotteet, urheiluvälineet, huonekalut Ei kuluttajakäyttö, ns. teollisuustuotteet NLF-asetus Esim. ATEX, torninosturi (MD) --- Esim. yksin teollisuuskäytössä olevat tikkaat GPSD = Yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi NLF-asetus = akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetus (New Legislative Framework)

4 Nykytilanteen haasteita Sääntely kokonaisuutena sekavahko Eri tuotesektoreilla sovelletaan eri sääntelyä (esim. erilaiset määritelmät, eri toiminnanharjoittajien roolit ja velvollisuudet, tuotteille asetettavat yleiset vaatimukset jne.) Markkinavalvontaa koskevat säännökset erilaisia harmonisoimattomalla ja harmonisoidulla sektorilla Markkinavalvonta erilaista eri jäsenmaissa Eri tietojärjestelmiä tarve sovittaa yhteen Euroopan parlamentin paine tehostaa markkinavalvontaa

5 EU:ssa käynnissä olevat uudistukset Tuotedirektiivipaketti 9 eri tuotedirektiivin harmonisointi NLF-mallin mukaisesti Marraskuu > direktiivit annetaan syksyllä 2013 Tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti Annettu helmikuussa 2013, työryhmätyö EU:ssa käynnistynyt Sisältää mm. ehdotukset asetukseksi tuotteiden markkinavalvonnasta asetukseksi kulutustavaroiden turvallisuudesta Tavoite: Mm. kuluttajien/ammattikäyttäjien turvallisuus paranee, markkinavalvonta tehostuu, yrityksiä kohdellaan yhdenmukaisesti

6 Mitä markkinavalvonta-asetus sisältää? Markkinavalvontasäännökset nykyisestä NLF-asetuksesta sekä yleisestä tuoteturvallisuusdirektiivistä Nykyiset ao. säännökset kumottaisiin (muutetaan yht. 19 direktiiviä ja 3 asetusta) Sovellettaisiin harmonisoiduilla sektoreilla sekä yleisen tuoteturvallisuuden alueella Ulkopuolelle harmonisoimattomat teollisuustuotteet ja esim. elintarvikkeet Asetus suoraan sovellettava Markkinavalvonta mahdollisimman yhdenmukaista kaikissa jäsenmaissa (jotain säädettävä kansallisesti)

7 Mitä uutta markkinavalvonta-asetus toisi? Markkinavalvonnan menettelyt kuvattu kronologisesti Yhtäältä EU:n sisällä, toisaalta ulkorajoilla Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä esim. markkinavalvonnan kohdentamisesta Jäsenmaiden mahdollisuus esittää toisilleen avunpyyntöjä tarkastuksista, tutkimuksista jne. Ilmoitus- ja tiedonvaihtojärjestelmiä yksinkertaistettaisiin (vain 1 ilmoitus) ICSMS toimisi tietopankkina markkinavalvonnan toimista Perustettaisiin Euroopan markkinavalvontafoorumi Komissio voi nimetä EU:n vertailulaboratorioita

8 Mitä tuoteturvallisuusasetus sisältää? = Yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi + elintarvikejäljitelmäasia Ns. harmonisoimattoman alueen sektorisäädös Määritelmät ym. sopeutettu NLF-mallin mukaisesti Harmonisoimatonta sektoria tuotaisiin vaatimusten osalta lähemmäs harmonisoitua aluetta Standardisointi uuden standardointiasetuksen mukaisesti Valvontaan sovellettaisiin uutta markkinavalvonta-asetusta

9 Mitä uutta tuoteturvallisuusasetus toisi? Roolit: Valmistaja (/valtuutettu edustaja), maahantuoja ja jakelija Tuotteiden jäljitettävyys Toimijan tiedettävä jakeluketjun lähimmät portaat ( one up, one down ) Tuotteessa tyyppi-/erä-/sarjanumero tmv. Tekninen dokumentaatio tuotteesta Valmistajan tekninen asiakirja (yleiskuvaus, riskiarvio, riskiä vähentävät toimet ml. testit, mikä standardi/vaatimus koskee) Ei kuitenkaan CE-merkintää Tuotteiden pakollinen alkuperämaamerkintä ( made in ) Herättänyt keskustelua, TEM tekee tarkempaa selvitystä Poikkeuksia velvollisuuteen ilmoittaa vaarallisesta tuotteesta tai toimijatiedoista itse tuotteessa

10 EU-valmistelun aikataulu Komission ehdotukset U-kirjelmä eduskunnalle Talousvaliokunta yhtynyt valtioneuvoston kantaan (alkuperämaamerkinnän osalta joustava) Käsittely neuvostossa eri työryhmissä Raportöörit Euroopan parlamentissa: Markkinavalvonta-asetus: Sirpa Pietikäinen (EPP) Tuoteturvallisuusasetus: Christel Schaldemose (S&D) Paketin hyväksyminen keväällä 2014 (ennen kesän 2014 EP-vaaleja)? Ehdotusten suunniteltu tulevan voimaan ja sovellettaviksi 2015 alusta Asettaa haasteen kansalliselle valmistelulle (2015 eduskuntavaalien vaikutus säädösvalmisteluaikatauluun)

11 Kansallisen täytäntöönpanon lähtökohtia Kaksi osin päällekkäistä uudistusta käynnissä Tuotedirektiivipaketissa yhdeksän täytäntöönpantavaa direktiiviä arvioitu täytäntöönpanoaika 2 vuotta päättynee syksyllä 2015 Tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti tavoitteena saada asetukset voimaan vuoden 2015 alussa Pakettien kansallisen täytäntöönpanon/voimaantulon ajankohdalla (yhtä aikaa/eri ajankohtina, missä järjestyksessä?) on erityinen merkitys kansallisen markkinavalvontasääntelyn tarpeen kannalta.

12 Täytäntöönpanon keskeisiä kysymyksiä 1. Mikä on EU-valmistelussa olevien pakettien aikataulu? Kumpaa on sovellettava ensin? 2. Lähdetäänkö tekemään myös sisällön uudistamista? Voidaanko sisällön uudistamiselta mitenkään kokonaan välttyä? 3. Mitä seuraa säädöstasojen uudistamistarpeesta? Kuinka paljon vaatii valmisteluresursseja? 4. Mikä on neuvottelukuntien rooli? Miten neuvottelukuntia parhaiten hyödynnettäisiin? 5. Työn aikataulutus / tekemisen järjestys? 6. Mitkä ovat mahdollisuudet käyttää viittaustekniikkaa? 7. Miten hankkeen horisontaalisuus hallitaan (koskee useita hallinnonaloja)?

13 Kansallisen valmistelun organisointimalli Työryhmä 1: horisontaaliset kysymykset Perustana EU-asetukset Markkinavalvonta- ja akkreditointikokonaisuus sekä tuoteturvallisuusasetuksen horisontaaliset säännökset Laaja kokoonpano Työryhmä 2: TEM:n hallinnonalan sektorisäädösten valmistelu Perustana direktiivit ja uusi tuoteturvallisuusasetus sekä osin puhtaasti kansallinen sääntely Työryhmä rajoittuisi TEM:n alan sidosryhmiin Koordinoisi substanssisäädösten (sähkö, kemikaaliturvallisuus ) valmistelun.

14 Käytännön eteneminen Muodostettu kansallinen taustaverkosto tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapakettiin Tiedon jakaminen Näkemysten kerääminen Valmistelutyöryhmien asettaminen Nimeämispyynnöt lähetetty Työryhmien työ käynnistyy alkusyksystä 2013 Hankkeesta verkossa: tai TEM:n sivuilla seuraavaa polkua seuraten: Etusivu Ajankohtaista Vireillä Lainsäädäntöhankkeet EU:n tuote- ja markkinavalvontalainsäädännön uudistaminen

15 Kansallinen sääntely Laki kuluttajapalveluiden turvallisuudesta (puhtaasti kansallinen) EU Kesä 2015 Yhteensä 9 direktiiviä 1 Markkinavalvonta-asetus (MSR) 3 Tuoteturvallisuusasetus (CPSR) 4 PainelaiteL (toimeenpanee myös PED:n) Uusi sähköturvallisuuslaki (kattaisi myös puhtaasti kansallisen sääntelyn, mm. sähköalan työt, sähkölaitteistojen turvallisuus) Hissiturvallisuuslaki Mittauslaitelaki Uusi kemikaaliturvallisuuslaki (kattaisi myös puhtaasti kansallisen sääntelyn, mm.) Sektorilaki xxx (jos tarvetta) LVD (2006/95/EY) EMC (2004/108/EY) LD (95/16/EY) SIMPLE (2009/105/EY) NAWI (2009/23/EY) MID (2004/22/EY) SivRäj (93/15/EY) ATEX (94/9/EY) Pyro (2007/23/EY) Myöh. mukautettavat dir:t, mm. PED ja GAD 2) Säätää edelleen akkreditoinnista 3) Kattaa NLF-asetuksen ja GPSD:n markkinavalvontasäännökset 4) Korvaa GPSD:n, sisältää mm. yleisen turvallisuusvaatimuksen Huom. Kyseessä on alustava malli. Lopullinen toteutus voi olla hyvinkin erilainen. 1) Direktiivit annetaan uusina direktiiveinä, joten numerot muuttuvat NLF-asetus (765/2008/EY) 2 NLF-päätös (768/2008/EY) Akkreditointilaki 5 Markkinavalvontalaki 6 Uusi tuoteturvallisuuslaki 7 5) Ainakin TEM:n hallinnonala, mahd. horisontaalinen 6) Koskee vain TEM:n sektoria. MSR:n myötä kansallisesti säädettäväksi jäänee mm. valvonta-viranomaisista ja sanktioista sekä mahd. viittaustekniikan käyttö 7) Sen mukaan kun nykyisessä KuTuL:ssa olevat kulutustavaroita koskevat velvoitteet ja oikeudet eivät sisälly MSR ja CPSR. Huom. Koskee vain kulutustavaroita 5-7) AkkrL, MvL ja TuTuL todennäköisesti melko lyhyitä. Mahdollisesti yhdistettävissä? Yllä mainittujen lakien nojalla annettavat tarvittavat VN:n ja TEM:n asetukset Luonnos

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Konedirektiivin 2006/42/EY

Konedirektiivin 2006/42/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINTA Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisopas Toinen painos Kesäkuu 2010 Toisen painoksen johdanto Direktiivillä 2006/42/EY on tarkistettu konedirektiiviä,

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Alkoholilaki (ValmisteveroL ) Alkoholilaki Alkoholilaki Kyllä. Lääkelaki 41, 43

Alkoholilaki (ValmisteveroL ) Alkoholilaki Alkoholilaki Kyllä. Lääkelaki 41, 43 Vastuuministeriö Aihe Pääasiallinen ehdotus Normin taso ja lähde Muutos mahdollinen vai ei Jos ei, miksei Alkoholijuoman valmistustapa Poistettava päivittäistavarakaupalta valmistustaparajoite ("käymisteitse

Lisätiedot

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO

Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Biotekniikan neuvottelukunnan mietintö MUUNTOGEENISTEN VILJELYKASVIEN SEKÄ TAVANOMAISEN JA LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON RINNAKKAISELO Joulukuussa 2004 Mietinnön paperitulosteen saa tilamalla sihteeriltä,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tekijänoikeuslakia ja rikoslakia.

Lisätiedot

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 2 2013 katsaus 14 Tulossa ohjeita verkkokaupankäyntiin 12 Kemikaalien markkinavalvonta siirtyi Tukesille Laitostarkastus on myös oppimistilaisuus 8 Aki

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon

Ympäristöterveydenhuollon Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2001:10 Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset Loppuraportti Helsinki 2001 Tiivistelmä Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset. Loppuraportti.

Lisätiedot

Hyvä sääntely parempi Suomi

Hyvä sääntely parempi Suomi Hyvä sääntely parempi Suomi Elinkeinoelämän 5 teesiä ja käytännön ehdotuksia, joilla sääntelyä vähennetään ja parannetaan Hyvä sääntely kilpailukykyä kasvua työllistämistä Sääntelyn on tuettava yritysten

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ Tommi Nieppola, OTL EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 9 / 2002 EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA

Lisätiedot

KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5

KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5 Kuva: Öljyalan Keskusliitto Kuva: Sievin Jalkine Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n julkaisu Talouselämässä 18.10.2013 KASVUA standardeilla Tuulen ja tuiskunkin se kestää Standardit ovat keskeisessä

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Soveltamisohjeita. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Soveltamisohjeita. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi Koneturvallisuus Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus Soveltamisohjeita Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi matti.sundquist@sundcon.fi Uuden menettelyn mukaisia direktiivejä MD: Uusi

Lisätiedot

Teräskokoonpanojen CE-merkintä

Teräskokoonpanojen CE-merkintä Teräskokoonpanojen CE-merkintä Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Oikeutta, tietoa ja kilpailua kestävän kulutuksen kustannuksella

Oikeutta, tietoa ja kilpailua kestävän kulutuksen kustannuksella Oikeutta, tietoa ja kilpailua kestävän kulutuksen kustannuksella - SUOMEN JA EUROOPAN UNIONIN KULUTTAJAPOLIITTISET TOIMENPITEET TARKASTELUSSA Petteri Repo TIIVISTELMÄ Kaksi suomalaisen kuluttajan näkökulmasta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot