VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012"

Transkriptio

1 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu

2 Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot... Koulutuksen vaikuttavuus... 7 Työssäoppimisen toteutuminen... 8 Työnantajan tuki työssäoppimisen aikana... 9 Työpaikkaohjaajan tuki työssäoppimisen aikana... 1 AUTO KAUPPA KOME KULJETUS... 59

3 Koulutusalojen yhteiset tiedot Tähän raporttiin on koottu e-lomakkeelle valmistuneille tehdystä kyselystä kaikkien koulutusalojen vastaukset. Raportin alkuun on koottu koulutusalojen yhteneviä vastauksia muutamista kysymyksistä. Ammattiosaamisen näyttöjen käyttöä arvioinnissa on pidetty yleisesti kaikilla aloilla hyvänä menetelmänä. Toimintatapa oli kuitenkin monelle opiskelijalle uusi ja tarvitsisi ehkä opiskelijoiden ja työnantajien perusteellisempaa perehdyttämistä. Työnantajien sitoutuminen vaihtelee paljon, mutta pääosin opiskelijat ovat kokeneet että olisivat halunneet enemmän tukea. Tarvittaisiinko työnantajille koulutusta myös työssäoppimisen suhteen. Ammattikorkeakoulujen kanssa tehty yhteistyö on suuressa osassa vastauksia koettu huonosti toimivaksi monista eri syistä (mm. informaation puute ja päällekkäisyydet, opetuksen taso). Yksittäisenä asiana tämä jakaa eniten vastaajien mielipiteitä koulutusalaan katsomatta. Verkko-opetuksen hyödyntäminen on ollut vähäistä suurimman osan vastaajista mielestä. Lisäksi suurin osa verkko-opetukseksi nimetystä opetuksesta ei ole ollut varsinaista opetusta vaan sähköisiä järjestelmiä on käytetty vain materiaalipankkeina ja kotitehtävien palautusalustana. Yleisesti ottaen koulutus on koettu onnistuneeksi ja sisällöt ovat olleet suurimman osan opiskelijoista mielestä tarpeellisia. Työnjohdollisten taitojen isoa osuutta pidettiin olennaisena. Mahdollisuus laajempaan valinnaisuuteen tai henkilökohtaistamiseen parantaisi osan opiskelijoista mielestä koulutuksesta koettua hyötyä. Nimikkeen puuttuminen valmistuessa aiheuttaa edelleen hämmennystä ja koetaan huonoksi asiaksi. Samassa asemassa olevien henkilöiden vertaistuki ja verkostoituminen koettiin suureksi eduksi koulutuksessa.

4 Taustatiedot Vastauksia yhteensä - kaikki koulutusalat Vastaukset koulutuksenjärjestäjittäin ja koulutusaloittain Koulutuksenjärjestäjä Auto Kauppa KoMe Kuljetus Ammattienedistämislaitos (AEL) Helsingin kaupunki / Helsingin tekniikan oppilaitos (Heltech) Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy (Mercuria) 23 Keski-Uudenmaan ammattiopisto (Keuda) 7 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSAO) 1 7 Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymä (Paiko) 2 3 Sastamalan koulutuskuntayhtymä (Sasky) 8 Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky) Svenska Österbotten förbund för utbildning och kultur 2 Tampereen kaupunki / Tampereen ammattiopisto (TAO) Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti (TAI) 3 3 Työtehoseura ry (TTS) Yht Kyselyyn vastasi yhteensä 13 henkilöä 86 valmistuneesta eli yhdistetty vastausprosentti kaikilta koulutusaloilta oli 28 %.

5 % 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Vastausprosentti kyselyyn koulutusaloittain 36% 32% 23% 18% Auto Kauppa KoMe Kuljetus Ammatillinen koulutustausta Auto Kauppa KoMe Kuljetus PT AT EAT Amk Y.AMK tai yliop. Muu koulutus Ei amm. koul.

6 Vastaajien ikä Auto Kauppa KoMe Kuljetus alle 25 v 25-3 v 31- v 1-5 v 51-6 v yli 6 v Alakohtainen työkokemus Auto Kauppa KoMe Kuljetus alle 2 v 2-5 v 5-1 v yli 1 v Vastaajat: Auto 7, Kauppa 59, KoMe 7, Kuljetus 19 Koulutusmuoto Auto Kauppa KoMe Kuljetus oppisopimus omaehtoinen (vos)

7 Koulutuksen vaikuttavuus Työnjohtokoulutuskokeilun valmistuneiden kyselyn yhteenveto 212 7% 6% Koulutus vaikutti työtehtävien muuttumiseen 57% 63% 5% % 3% 2% 1% 3% 37% % Auto Kauppa KoMe Kuljetus 1% 9% 8% 7% 6% 5% % 3% 2% 1% % Koulutuksesta oli hyötyä omiin työtehtäviin 1% 77% 67% 63% Auto Kauppa KoMe Kuljetus

8 Työssäoppimisen toteutuminen Työnjohtokoulutuskokeilun valmistuneiden kyselyn yhteenveto 212 Auto Kauppa erittäin huonosti melko huonosti en osaa sanoa melko hyvin erittäin hyvin erittäin huonosti melko huonosti en osaa sanoa melko hyvin erittäin hyvin KoMe Kuljetus erittäin huonosti melko huonosti en osaa sanoa melko hyvin erittäin hyvin erittäin huonosti melko huonosti en osaa sanoa melko hyvin erittäin hyvin

9 Työnantajan tuki työssäoppimisen aikana Auto Kauppa Erittäin melko vähäinen vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä Erittäin melko vähäinen vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä KoMe Kuljetus Erittäin melko vähäinen vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä Erittäin melko vähäinen vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä

10 Työpaikkaohjaajan tuki työssäoppimisen aikana Auto Kauppa Erittäin melko vähäinen vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä Erittäin melko vähäinen vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä KoMe Kuljetus Erittäin melko vähäinen vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä Erittäin melko vähäinen vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä

11 AUTO 5 Vastaajien määrä - Auto Ammattienedistämislaitos (AEL) Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymä (Paiko) Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky) Työnjohtokoulutuksen vaikutus työtehtävien muuttumiseen (koonti muuttuneista työtehtävistä) 1. Minkälaisissa tehtävissä toimit koulutuksen alkaessa (nimike ja työn sisältö lyhyesti) 2. Työtehtävien muutos koulutuksen aikana tai sen jälkeen Koulutuksen alkaessa vastaavana työnjohtajana pyörittää kahta korjaamoa ja rengasmyyntiä Mekaanikon ja työnjohtajan rooleissa. Huoltoneuvoja/asiakaspalvelija Kylmälaite asentaja, työnjohtajan sijainen Millä tavoin työtehtävät ovat muuttuneet? tullut vielä lisää vastuuta koko yrityksen pyörittämisen takia Teen sekä mekaanikon, että työnjohdollisia tehtäviä. Laskutus ja kirjanpidolliset työt ovat tulleet lisäksi Henkilöstöjärjestelyn myötä työnjohdolliset toimet siirretty toiselle henkilölle. 3. Oletko voinut hyödyntää koulutuksestasi saamiasi tietoja ja taitoja työssäsi? kyllä vastaajat a) Mitä tietoja ja taitoja olet voinut hyödyntää? työturvallisuus asioita kannattavuus laskelmia tietokoneen käyttöä työnjohdon koulutus ja atk tietojen päivitys Kokonaisvaltaista korjaamotoiminnan pyörittämistä. Resurssien hallinta, kokonaisvaltainen näkemys työnjohdon roolista ja vastuista. tehokkuuden seuranta Lakiasiat, koulutuksessa sai uusia näkökulmia Käytännön työkaluja ihmisten johtamiseen. b) Millaisissa työtehtävissä? jokapäiväisissä työtehtävissä tehtävien antamisen yhteydessä psykologin huomiointi Esimiestehtävissä, ongelmatilanteissa esim. asiakkaiden kanssa, lakiasiat korjaamon

12 Kaikissa Työtilanteissa, projekteissa yms... Mistä asioista koulutuksessa oli eniten hyötyä? tietotekniikka, kannattavuuslaskelmat Työharjoittelu Lakiosuus sekä kattavan näkemyksen luominen Näkökulmista ja työtehtävien selkiyttämisessä (esim. vastuut) Käytännönläheisistä opetusmetodeista 5. Mitkä asiat koulutuksessa jäivät eniten puutteellisiksi? ei tule mieleen saatiin hyvin sitä mitä haluttiin oppia tietotekniikka Omalla työpaikalla suoritettavat arvioinnit Itse työnjohtoa olisi voinut olla enemmän 6. Mitkä asiat opetettiin hyvin? yleisilmeellä kaikki Perehdytyksen tärkeys, vastuut Ehkä asiakaspalvelua koska tuntui että painotus oli siinä Projektit 7. Mitkä asiat opetettiin huonosti? Korjaamon/automyynnin juridiset vastuuasiat Tuloksen muodostumista ja sen tulkitsemista olisi voinut olla enemmän 8. Mitkä olivat koulutuksen suurimmat puutteet? Korjaamon/automyynnin juridiset vastuuasiat 9. Mikä oli positiivisinta koulutuksessa? Hyvin kattava ja kokonaisvaltainen yleiskäsitys työnjohdon työstä Sai uusia kontakteja opiskelutovereista Rento meininki, koulutuksen aikataulun joustavuus 1. Mihin tehtäviin koulutus tuotti hyvät valmiudet? autokorjaamon työnjohtajaksi työnjohdontehtävät Asiakaspalveluun Aloittelevalle työnjohtajalle

13 11. Kenelle suosittelisit työnjohtokoulutusta? meiltä jatkaa jo seuraava samalla linjalla Kenelle vaan. kaikille työnjohtoon siirtyville henkilöille. Täydennyskoulutuksena myös lähes kaikille työnjohtajille SEKÄ ESIMIEHILLE UPDATE nykyajan johtamismalleista!! Tehtävää aloitteleville jotta vastuut ja velvollisuudet tulevat tutuiksi ja opitaan johtamaan erilaisia ihmisiä Työnjohtoon suuntautuvalle tai jo siinä hetken toimineelle. 12. Oliko lähitunteja koulutuksen aikana mielestäsi? Riittävästi En osaa sanoa Liian vähän 13. Miten verkko-opetus / -ohjaus toteutui koulutuksessasi? verkossa tehtävät ja tapahtumat, ok Omien "oikeiden" töiden ohella suoritettavat työt eivät palvelleet tarkoitusta. Lähipäivät toimivat kun pystyi omistamaan päivän puhtaasti oppimiselle Keskinkertaisesti b) Toimiko verkko-opetus? Miten hyödynsit sitä? verkko-opetus rajoittui "läksyjen palauttamiseen" verkossa. Luin annetun verkkomateriaalin

14 1. Arvioi työnantajaltasi ja työpaikkaohjaajalta saamasi tukea 5 Työnantajan tuki Erittäin vähäinen melko vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä Työpaikkaohjaajan tuki Erittäin vähäinen melko vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä 15. Minkälaista tukea sait? apua yleensä koulussa kun ei ole 2 v opiskellut oli alkuun vähän vaikeata koulua sai käydä työajalla. Joustavuutta. Opastusta, teorian soveltamista käytäntöön, ohjeita, ideoita ja kannustusta Tukea olisi saanut ilman "työssäoppimista" koska työsuhde oli kuitenkin samanlainen kuin silloin kun koulutus alkoi. Apua hankaliin tehtäviin, pohdintaa yhdessä

15 16. Minkälaista tukea olisit toivonut vielä lisää? työnantajalta aikaa ohjaajan kanssa tapahtuvaan opiskeluun/palaveriin Syvempää paneutumista ongelma-alueille 17. Miten hyvin työssäoppiminen mielestäsi toteutui? erittäin huonosti melko huonosti en osaa sanoa melko hyvin erittäin hyvin 18. Miten työn ja opiskelun yhteensovittaminen onnistui? erittäin hyvin (2 vastausta) melko hyvin (3 vastausta) melko huonosti (2 vastausta) 19. Miten koit sen, että opiskelijan arviointi perustui ammattiosaamisen näyttöihin? hyvin Positiivisesti. Tämän päivän tarpeiden mukaisesti. Hyvin Hyvin, koska työtä ei voi tehdä kirjallisena Hyvä juttu 2. Miten hyvin ammattiosaamisen näytöt sopivat työnjohtokoulutukseen? hyvin (3 vastausta) ehdottoman tarpeellinen ja toimiva ratkaisu Melko huonosti koska otanta on niin pieni näytössä Mielestäni hyvin

16 21. Arvioi ammattiosaamisen näyttöjen toteutusta: mitä hyvää ja mitä huonoa? mielestäni hyvä toteutus kun vain pääsi kärryille Hyvää oli käytännön osaamisen tunnistaminen. Käytännön työn seuraaminen jäi ohjaajan vastuulle. Tämä on sekä hyvä että huono asia. Ohjaaja näkee vierestä näyttöjen toteutuksen mutta mahdollistaa riskin että työnantaja manipuloi tilannetta puoleen jos toiseen En ole vielä suorittanut näyttöä Pelkkää hyvää. Asiantunteva arvioitsija. 22. Miten hyvin mielestäsi pystyit osoittamaan osaamisesi ammattiosaamisen näytöissä? hyvin (2 vastausta) työni sopi hyvin tähän koska on vaihtelevaa ja vaativaa Erittäin hyvin. 23. Miten ammattiosaamisen näyttöjä pitäisi kehittää? ohjaaja - koulutuksen järjestäjä voisivat olla enemmän yhteydessä toisiinsa (arviointi ilman oppilasta/työnantajaa) 2. Oliko koulutuksessa ammattikorkeakoulun toteuttamaa koulutusta?: kaikki paitsi kaksi opiskelijaa vastasivat kyllä a) Mitkä asiat opetettiin ammattikorkeakoulun toimesta? en muista Talouden tunnusluvut ja korjaamon laskenta. Korjaamotalous ja logistiikka b) Oliko ammattikorkeakoulutasoinen koulutus ko. asioihin tarpeellista? Ehkä ei. kyllä c) Vastasiko opetus odotuksiasi? kyllä mielestäni omassa yksikössä saatiin parempi koulutus Ei, koulutuksen laatu oli ala-arvoista. d) Miten muuten ammattikorkeakouluyhteistyö näkyi koulutuksen toteutuksessa? luennoitsijan tittelissä / sähköpostissa... En tiedä

17 25. Miten huomioitiin aiempi osaamisesi koulutuksen aikana? olisi voitu hyväksi lukea mutta halusin olla mukana Hyvin. Mitään turhaa ja ylimääräistä ei ollut. Heikosti, mutta täysi räätälöiminen sirpaloittaisi koulutusta liikaa. Ei mielestäni mitenkään, en kyllä kokenut sitä tarpeelliseksikaan Keskinkertaisesti 26. Käytettiinkö opiskelussa jotain erityistä materiaalia, jota olet voinut hyödyntää työssäsi. Jos vastasit kyllä, kerro millaisia? laskukaavat ym.

18 KAUPPA Koulutus koettu läpi linjan oikein hyödyllisenä. Opetettuja asioita on koettu hyödyllisenä varsin laaja-alaisesti. Toisaalta vastaajista melko monet kokivat että talousasioita, budjetointia, kannattavuuslaskentaa olisi pitänyt käsitellä laajemmin. Toisena ongelmana koettiin lähipäivien vähyys ja käsiteltävien asioiden suuri määrä lähipäivissä. Vastaajien määrä - Kauppa Työnjohtokoulutuksen vaikutus työtehtävien muuttumiseen (koonti muuttuneista työtehtävistä) 1. Minkälaisissa tehtävissä toimit koulutuksen alkaessa (nimike ja työn sisältö lyhyesti) 2. Työtehtävien muutos koulutuksen aikana tai sen jälkeen Koulutuksen alkaessa osastovastaava, vastasin seitsemästä eri osastosta myyjä, vähittäistavarakauppa Kaupassa palvelutiskin vastaavana, vastuu valikoimista, tilauksista. kaupan osastovastaavana Myyjä Myymälävastaava, päivittäisten töiden organisointi päävastuuna myymälämarkkinointi ja tapahtumat osastovastaava Myyjänä pienessä elintarvikeliikkeessä myymälänhoitajan oikeana kätenä apulaismyymäläpäällikkö / myyjä Myyjä ja osastopäällikön kakkonen: (Myymäläosaston vastuu ja osastopäällikön ollessa poissa, hänen tehtävänsä. mm. työvuorot) Pääsääntöisesti myymälänhoitajan tehtävissä, mutta myös myymäläpäällikön sijaisena. Millä tavoin työtehtävät ovat muuttuneet? myymäläpäällikkö, vastaan koko myymälästä osastovastaava, myymälän päivittäisten toimintojen varmistaminen Siirryin heti koulutuksen alettua osuuskaupan konttorille palvelumyynnin kehittämispäällikön tehtäviin. Vastaan palvelutiskiemme valikoimista, myynnin johtamisesta, järjestäen koulutuksia. sekä koko Osuuskaupan Omavalvontavastaavana. Toimin päällikön sijaisena nyt olen päällikkönä omassa myymälässä. Tiimivalmentaja Uusien ja vanhojen työntekijöiden perehdyttämistä/ kouluttamista. Myynnin tapahtumatuottaja, järjestän kaikki kaupalliset tapahtumat (toisella työnantajalla) työvuorolistojen teko, mp:n sijaisuus työn sisältö on vastuullisempaa olen vaihtanut alaa Yt-neuvottelujen myötä työpaikassani tapahtui seuraava muutos: Olen nyt nimikkeeltäni "vain" myyjä, mutta vastuuni ovat laajemmat kuin ennen... Muutokset ovat lähinnä tapahtuneet omalla ajatuksen tasolla. Eli on alkanut ajatella omaa työtä enemmän esimiestehtävänä kuin aiemmin.

19 Tiimiesimies. Myyntityö. Osastovastaavana tekstiili, teknokemia ja taloustavaraosastoilla. Normaali myyjän työn lisäksi työvuorolistojen tekoa, inventointien valvontaa yms. tuoteryhmävastaavana hedelmä- ja vihannesosastolla miesten alusvaatteiden tuoteryhmävastaava, tuotteiden myynti ja tilaus. tuoteryhmävastaava miesten aluspukeutuminen, myynti, palvelu ja tuotteiden tilaus Myymäläpäällikkö, Lappeenrannan myymälän pyörittäminen Tuoteryhmävastaavana, vastasin "yhdestä" tuotealueesta, ei esimiesvastuuta Palveluassistentti. Henkilöstö esimies. Nimike on edelleen osastovastaava, mutta toimin nyt myös myymälämme vara myymäläpäällikkönä. Vastaan myös toiminnanohjausjärjestelmien kouluttamisesta, koko myymälän inventointien valvonnasta. tuoteryhmävastaavana maito-osastolla olen miesten os. myynti- ja palveluvastaava jolloin olen vastuussa koko osastosta. myynti ja palveluvastaava miesten os. esim. työvuorolistojen suunnittelu siirtyi minulle kokonaan Myynti- ja palveluvastaava. Koko ns. osaston tuoteryhmien vastuu, sekä esimiesvastuu 3. Oletko voinut hyödyntää koulutuksestasi saamiasi tietoja ja taitoja työssäsi? kyllä vastaajat a) Mitä tietoja ja taitoja olet voinut hyödyntää? Lähes kaikkea jossain määrin työaikalait, vuorovaikutuskoulutus, johtamisen henkiset ulottuvuudet Excel-koulutus oli hyödyllisin omalta kohdaltani Työelämään tutustutettavien koululaisten työnohjaus sekä ammattioppilaitoksista saatavien työharjoittelijoiden ohjaus ja neuvonta on jämäköitynyt, samoin työparityöskentely lähikirjaton johtajan kanssa. työvuorolistojen teko, kannattavuuden seuranta, markkinointi henkilöstöjohtamiseen ja kannattavuuden seurantaan liittyviä taitoja. parantanut työyhteisössä asiakaspalvelua Tietämys myynnistä on yleisesti parantunut. Organisointi ja suunnittelu on parantunut. Myös varmuutta on tullut lisää koulutuksen kautta. -sosiaaliset taidot -työkaluja työssä jaksamiseen ja sen jakamiseen, periaatteella ettei kaikkia tarvitse tehdä itse. -tietoa siitä mistä luvut ja tavoitteet muodostuvat, eikä joku ole niitä vaan hatusta vetänyt. Koulutuksessa käytyjä tehtäväesimerkkejä mm. erilaisia kokouskäytäntöjä olen tuonut tähän päivään mukanani. Uusia rutiineja tehty, henkilökunnan johtaminen sujuu vielä paremmin työehtosopimuksiin, työjohdollisiin valmiuksiin, palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvissä asioissa ensisijaisesti Kaupan alaan (TES ja kuluttajansuoja) liittyvä lainopillinen tieto on paremmin hallussa. Samoin markkinointiin. Olen oppinut ymmärtämään paremmin monia tuloksen tekoon ja liiketoimintaan liittyviä asioita. asiakasryhmien parempi huomiointi, budjetointiin perehtyminen, työyhteisön jäsenien yksilöinti, perehdyttämin, lainsäädäntö Olen saanut käyttää oppimiani esimiestaitoja työryhmässäni ja toimia enemmän työnantajanedustajan näkökulmasta. Tulosten seuraaminen niin euroissa kuin henkilö puolellakin on tullut "helpommaksi" ihmissuhdetaidot, työaikalaki, palkkalaki, kuluttajansuojalaki, budjetointi Excel-taulukoiden käyttö, sosiaalisten profiilien hyödyntäminen. Kokonaisnäkemystä tuli lisää, oma aiempi osaaminen syventyi ihmissuhdetaitoja on helpompi hyödyntää ku annettiin kunnon opit siihen Yleisesti lakisääteiset asiat, henkilöjohtamista ja työnohjaamista.

20 esimiestaitoja lähinnä työnjohtamistapoja, ajankäyttöä, resurssien hallinta, menekin edistäminen, markkinointi, markkinoiden tunteminen Koulutus oli tavattoman antoisa monella eri tavalla. on mahdotonta eritellä hyötyjä näin lyhyesti. Lähinnä enemmän avoimempaa keskustelua. Tarjota mahdollisimman paljon palautetta. Joitakin tehtäviä on voinut rinnastaa työtehtäviin. Opin etsimään sellaisista ihmisiltä jotain positiivista, joiden kanssa oli hankala tulla toimeen. lähiesimiestaitoja jalostanut omaa työn toteutusta; uusia ideoita, esillepanovinkkejä, hyviä ratkaisuja myynnin edistämiseen sekä opiskelukavereilta että opettajilta Tasapuolisuus työssä Olen oppinut hyödyntämään paremmin resurssien hallintaa sekä ymmärtämään tunnuslukuja paremmin. Olen perehtynyt paremmin oman yritykseni arvoihin ja liiketoimintamalliin mihin ei yleensä ole aikaa paneutua syvällisemmin. Lisäksi sain vinkkejä asiakkuuksien hoitoon Ainakin uusia työntekijöitä opastaessani ja muutenkin työilmapiirin parantamiseen. Excel-taulukko-ohjelmaa Henkilöstön johtamistehtävissä ja strategian suunnittelussa. esimiestaitoja Uusia näkökulmia ja tiedon jakamista eri opiskelijoiden kesken. Palautteen antamista ja vastaanottamista. palautteen anto, työryhmän erilaisten ihmisten kohtaaminen itseluottamusta palautteen antoa ja kiittämistä Esimiestaitoja, työntekijöiden ohjaamisessa Jokaiselta lähiopetustunnilta sain tuotua käytännön asioita myymälään ja noin koko henkilökunta sai uutta puhtia tekemisiin. Aina voi hyödyntää kaikkea, mutta mm. palautteen antamisen nostaisin ensimmäiseksi Vaikka koulutuksessa oli osa tavallaan vanhan kertausta, niin tuli myös uusia vinkkejä Tuloslaskelmien ja taseiden tarkeastelua. Budjetointia, markkinointia. Erilaisten ihmisten moninaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen. b) Millaisissa työtehtävissä? Myymäläpäällikkönä tarvitaan montaa eri osaamista Työvuorot tehokkaammiksi, tiimin ohjaaminen henkilötasolla sekä kehittynyt, että tullut itselle merkittävämmäksi, aidon innostuksen herättämisen merkitys mekaanisen johtamisen sijaan tullut itselle tärkeämmäksi Viikkoviestin teko, erilaisten raporttien täyttämisessä Työelämään tutustutettavien koululaisten työnohjaus sekä ammattioppilaitoksista saatavien työharjoittelijoiden ohjaus ja neuvonta on jämäköitynyt, samoin työparityöskentely lähikirjaton johtajan kanssa. työvuorolistojen teko, kannattavuuden seuranta, markkinointi Johtamisessa esim. siinä, miten erilailla asiat kannattaa ilmaista erityyppisille ihmisille. kassatyöskentelyssä Ilmeen suunnittelua kun osaa entistä laajemmin ottaa huomioon mikä kaikki vaikuttaa myymiseen. Olen myös parempi asiakaspalvelija. -työvuorosuunnittelussa -myös lakisääteisissä asioissa on saanut varmuutta että toimii oikein.. Mainonta, työvuorosuunnittelu, budjetointi, tulosraportointi, myynnin edistäminen... myynnin edistäminen, rekrytointi, kehityskeskustelut Päivittäisissä työtehtävissä. Tulosseuranta, työvuorot, työntekijöiden tsemppaaminen.

21 perehdytystehtävät, kiistat työvuorosuunnittelussa, kampanjoiden suunnittelu Budjetointi ja rekrytointi. vähän kaikessa työnjohdollisessa Kaupan esimiestehtävissä työnjohto lähiesimiehenä toiminen /osastovastaava Erityisesti hyödyt tulevat esiin henkilöstöjohtamisessa. Esimerkiksi kilpailijaseurantaa teen viikoittain ja siitä tuli myös koulutehtävä, joten ne tukivat toisiaan mukavasti. Kun saa vain negatiivista palautetta, niin oman käsityksen muuttaminen ko. ihmisestä helpotti yhteistyötä. henkilökunnan motivoinnissa kukkapisteen hoidossa infot ja omavalvonta paremmin hyödyksi, esillepanot ja hävikin minimointi aktiivisemmalla tuotekierrolla - esillepanojen muuttamisella Osastovastaavana Mm. työvuorosuunnittelussa. Kehitimme myymäläämme muutamien etätehtävien myötä ja sain ideoita muutamaan muuhunkin kehityskohteeseen. esimiestehtävissä Päivittäisessä työssä. ohjeitten antamiseen tiimiläisille. normaaleissa työ tehtävissä esim. palautteen anto. jokapäiväisissä töissä Suunnittelutyöstä käytännön tehtäviin Rakentavan palautteen antamisessa Myymälävastaavan tehtävissä Toiset ei pysty välttämättä sellaisiin tehtäviin, mihin toiset on luotu. Viikkopalaverit, tiedotus, aikataulutus, kaikessa järjestelyissä.. Mistä asioista koulutuksessa oli eniten hyötyä? Henkilökunnan ohjaaminen, tuli varmuus moneen asiaan Sosiaalisen tyylin profiilin analyysistä vuorovaikutusprofiilin saaminen ja keinot hyödyntää sitä työelämässä Etätehtävät olivat kokonaisuudessaan hyviä; laittoivat pohtimaan asioita laaja-alaisemmin. Vaikka asioita käsitteleekin päivittäin, tehtävien myötä moneen asiaan sai syvemmän näkökulman. Omanarvontunto, työnohjaus. myymäläpäällikön tehtäviin kuuluvat Excel-koulutuksesta, johtamistaidoista ja kannattavuuden seurannasta. Jotkin asiat ovat ennestään tuttuja merkonomin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Joihinkin asioihin sai enemmän lisää syvennystä kuten millaisia kaikkia lakeja joudumme noudattamaan Lähipäivät jossa oli paljon keskustelua. Miten pystyn vaikuttamaan tämän pisteen tulokseen. Näkökulmaa erilaisiin asioihin ja tapoihin toimia. Vuorovaikutusosiosta Kaikesta Valmiudet toimia ryhmän/tiimin esimiehenä ja esitaistelijana etulinjassa. Vaikea eritellä, kaikki osa-alueet erittäin hyödyllisiä! Päällimmäisenä mielessä henkilökunnan hyvinvointiin ja johtamiseen liittyvät asiat. Sekä myyntityö ihmistuntemus, lainsäädäntö, budjetit Tehtävät toimintaympäristöstä ja kilpailijoiden yllämainittuihin tehtäviin suunnatut opiskelut. Lainsäädäntö sekä laskennan asiat Kaikesta oli hyötyä ja sain itse luottamusta toimiympäristön kartoitus ja työnjohtokansion kokoaminen

22 koko koulutus oli oikein antoisaa Oman profiilin ja myös työtovereiden kanssa on helpompi työskennellä Lakiasiat ja henkilöjohtaminen. Kaikki, paitsi markkinointi liiketoiminnan mukainen toiminta, esimiehenä toimiminen Henkilöstön kanssa toimimisessa, itsensä johtamisessa. Keskusteluryhmät, joissa huomasi kuinka samanlaisia ongelmia ihmiset kohtasivat. Kaikista lähiesimiestaidoista johtamisen osioista ja käytännön esimerkeistä - opiskelukavereista Viestintä Kannattavuuden seuranta, asiakkuuksien hallinta sekä työlainsäädäntö. Oli mukava vertailla miten muilla hoidetaan asioita, ja jos niistä voi kopioida ideoita myös omaan yksikköön. Pohdittiin tunnilla ratkaisuja vaikeisiin kysymyksiin, mitä työpaikalla voi tulla esimiehelle työntekijöiden tai tiimin kanssa. Muiden opiskelijoiden kokemuksista ja opettajien esimerkeistä elävästä elämästä. katelaskelmista yms. Palautteen antaminen. muutamia hyviä vinkkejä tuli, suuri apu oli kollegoiden kanssa jaetusta tiedosta ihmisten erilaisuuden huomioiminen Yleisissä esimiestaitoihin liittyvissä asioissa. henkilösuhteet Paransi itsetuntoa ja lisäsi itsevarmuutta Teoriaosuuden ja kuinka ne saatiin heti otettua käytäntöön. Ja käytännön kautta oppiminen Sai moneen asiaan erilaisia näkökulmia Motivaatio kasvoi, asioiden jäsentely ajatustasolta kirjallisiksi suunnitelmiksi. 5. Mitkä asiat koulutuksessa jäivät eniten puutteellisiksi? Markkinointi, opetus markkinoinnissa oli perus myyjän opetusta. Olisi pitänyt mennä askelta pidemmälle esim. markkinointi lakiin. Lukujärjestys erittäin mielenkiintoinen, odotukset erittäin korkealla. Todellisuudessa asiat käytiin perustieto pohjalla ei päästy missään asiassa pintaa syvemmälle. Varsinaiset eväät vaikeiden tilanteiden hoitamiseen. Omiin työtehtäviin kuulumattomia osa-alueita vaikea soveltaa käytäntöön (budjetointi, logistiikka) Käytännön työtä tekevien työnjohtohenkilöiden tapaaminen, konkreettiset kokemukset. budjetointi käytiin liian pikaisesti läpi, vaikka sitä ei meidän firmassa tehdäkään myymälätasolla, mutta olisi muuten kiinnostanut Exceliä olisi voinut olla enemmänkin. Mielestäni koulutus oli hyvä näin ehkä kuluttajan/ yrittäjän lain määräämiä oikeuksia olisi voinut käydä syvemmin läpi Juridiikka. Varastonhallinta en osaa sanoa Lisää TES ja kuluttajansuoja-asioita. ajankäytön hallinta, rekrytointi Kannattavuus työpaikkaohjaajan panos pieni Johtamisesta olisi voinut enemmänkin olla asiaa. kehityskeskustelut ym. ihmistenjohtamismenetelmät Raha asiat En osaa valittaa olin tyytyväinen siihen Tekniset.. Muutama koulutukseen tarvittava ohjelma olisi voitu käydä heti alkuun läpi. Ja turvallisuusasioita ei käyty läpi juuri ollenkaan. kannattavuus, osa aiheista käsiteltiin kovin pintapuolisesti

23 Hankala sanoa, koska kyseessä on lähiesimies-koulutus, että mikä puuttui. Omasta mielestä koulutus vastasi aika tavalla käytännön työtä. Olisin toivonut enemmän aikaa budjetoinnille. kannattavuuden seuranta, hinnoittelu jotkut arvioinnit jäivät roikkumaan - vastaus tai arviointi tehtävästä pitäisi antaa tietyn ajan puitteissa, koska meidänkin pitää jättää tehtävät tietyssä aikataulussa Työlainsäädäntöä olisi saanut olla vielä enemmän ja lisäksi vinkkejä omaan työssä jaksamiseen. Koulutuksessa keskityttiin enemmän työntekijöiden jaksamiseen. Olisi saanut olla raporttien ja tuloskortin tulkintaa ym. tällaista. Viestintä tärkeä asia, mutta sille oli varattu liikaa aikaa. Aloitettiin tutkimuksen teko ohjelmalla, mutta sitä ei ollut aikaa käydä loppuun. Oli puhe, että opettaja opettaa sen etänä, muttei kukaan saanut etäopetusta / ohjausta. Tutkimus jäi kesken. Työlainsäädäntö ja esimiehenä jaksaminen. Olisin kaivannut silti enemmän työkaluja siihen, miten toimia ja vuorovaikuttaa erilaisissa tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. konkreettiset esimerkit kaupanalalla Konkretia. "spekuloiminen" ongelmatapauksissa Koulutuspäivinä liikaa aikaa kului edellisen kertaamiseen. Aikuisten kohdalla sitä ei tarvitse enää "jankuttaa". Omalta kohdaltani katsoen mikään ei oikeastaan jäänyt puutteelliseksi. Enemmän olisin halunnut pyöritellä numeroita ja opetella laskelmia ja siis rahallista puolta. Kielellinen taito, siis englanti! 6. Mitkä asiat opetettiin hyvin? Kaikki muu paitsi markkinointi Eri sosiaaliset tyylit. kaikki Tiedonhankinta, prosessien kulku. kaikki muu paitsi budjetointi vaan liian nopeasti Johtamistyylit. Lähiesimiehenä toimimisen opetuspaketti oli hyvä Olen tyytyväinen opetukseen sosiaalisen persoonan tunnistaminen kannattavuuden seuranta Itse oppimista pitkälti kaikki eli itsestä kiinni mitä haluaa ja kuinka paljon. Tuntui että kaikki lähipäivät olivat hyödyllisiä ja ohjaajat toivat omat asiat hyvin esille en osaa sanoa lainsäädäntö, työvuorosuunnittelu, ihmistuntemus liiketoimintamallin mukainen toiminta Kaikki opetettiin hyvin Lakiasiat oikeat ihmiset oikeisiin työtehtäviin on kaiken a ja o Kaikki Miltei kaikki! Valtaosa liiketoiminnan mukainen toiminta, Opetus oli kauttaaltaan erittäin laadukasta. Johtamisen ongelmanratkaisuja käytiin läpi kyllä kiitettävästi. Henkilöstö osaaminen. lähiesimiehenä toimiminen ja esimies henkilöstöosaajana Budjetointi Työlainsääntö, kannattavuus, asiakkuuksien hallinta. Erityisesti jäi mieleen elävät esimerkit esimiestyöstä ja tilanteista työntekijöiden kanssa ja miten niitä voisi yrittää hoitaa.

24 Viestintä, lähiesimiehenä toimiminen; osittain, kannattavuus osio. Lähiesimiehenä toimiminen kaikki opetettiin tosi hyvin ja selkeästi en osaa sanoa Palvelualttius Ihmisten profilointi. Ihmisten tunnistaminen ja kuinka heidän kanssa toimitaan eri tilanteissa. Aivan paras opetus esimiehille. Minusta tuntuu että koko koulutusohjelma oli opettajillakin vielä hakusessa. Oli koko koulutus aika sekavaa Koko koulutusmateriaali käytiin hyvin lävitse. Kaikki opetettiin hyvin, parasta oli että tunnit/päivät oli tehokkaita ja näin into pysyi yllä 7. Mitkä asiat opetettiin huonosti? Markkinointi Strategia. budjetointi ja katelaskelmat Kaikki asiat opetettiin hyvin, joihinkin vain olisi voinut käyttää enemmänkin aikaa. ei tule mitään mieleen Kannattavuuden tietokonetunnit olivat turhia. en osaa sanoa Mitään ei opetettu huonosti Nettikauppa ja siihen liittyvät tulevaisuuden näkymät jotkut myyjään liittyvät asiat opetettiin vähän siitä kulmasta että mitä myyjä tekee eikä siitä miten myyjää johdetaan Lainsäädäntö joka oli tylsää Markkinointi oli tylsää, kun ei kuulu ketjuohjatussa kaupassa meidän tehtäviin lainkaan kannattavuuden seuranta, liiketoimintamallin mukainen toiminta Liiketoimintamallin mukainen toiminta ei vastannut odotuksia, tunneilta ei oikein jäänyt mitään uutta asiaa mieleen. Liiketoimintamallin mukainen toiminta en osaa sanoa "ongelma" tilanteet Kokopäivän teoriat oli plääh, onneksi ei tainnut olla kuin yks päivä. 8. Mitkä olivat koulutuksen suurimmat puutteet? Ei siinä juuri ollut puutteita. Korkealentoiset tavoitteet. Opetus kuitenkin pelkkää perustietoa, lisämateriaalia syvempään tietoon ei saanut. Tavoitteet ja toteutus ei kohdannut, joten koko koulutuksen ajan oli vaikea hahmottaa mikä on tavoite taso? Etukäteen suunniteltu sisältö puuttui! Lähipäiviä olisi voinut olla enemmän, jolloin koulutus olisi ollut syvällisempi. Saada tehtävät sopimaan työyhteisöön. Olisin toivonut ehkä enemmän yhteistyötä ja informaation kulkua koulun ja työpaikka-ohjaajan välillä. tiukka aikataulu en osaa sanoa ei ollut puutteita Lisää käytäntöön suunniteltuja harjoitustehtäviä työssäoppimisjaksoille Paljon asioita oli tiivistetty muutamille koulupäiville Se opetuksessa käytettävien työkalujen läpikäynti. Esimerkkinä Excel tietenkin lähiopetuspäiviä olisi voinut olla enemmän, jolloin koulutuksestakin olisi saatu syvempi. nopea aikataulu ei ehkä sopinut kaikille

Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu. Raporttien yhteenveto vuodelta 2011

Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu. Raporttien yhteenveto vuodelta 2011 Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu Raporttien yhteenveto vuodelta 2011 Verkostotapaaminen 19.4.2012 Seurantatietoja Aloittaneet, valmistuneet ja keskeyttäneet opiskelijat koulutusaloittain 300 259

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy 1. Koulutusryhmä johon osallistuin (mikäli osallistuit päiviin eri ryhmistä vastaa 1. koulutuspäivän osalta) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 17: Turku 6. ja

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien.

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien. Mahdollista menestys koulutuksella! Kehitä itseäsi Kehitä yritystäsi Hanki kaupallinen tutkinto Pätevöidy esimiehenä Verkostoidu Menesty Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Arviointi oppilaiden näkökulmasta

Arviointi oppilaiden näkökulmasta Arviointi oppilaiden näkökulmasta Raija Niemi Oppilaat vastasivat jakson päätteeksi seitsemään kysymykseen koskien ravintotiedon opiskelua terveystietojaksolla. Luokista 8 A oli työskennellyt melkein koko

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA 1. Tehtävän vaatima koulutus ja työn kuvaus Korkeakoulututkinto sekä ajokortti 1.1 Oppisopimuksiin liittyvä operatiivinen, monialainen toiminta Koulutukseen

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot?

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? KTO etaitava 1. Viikko KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? Kerro alkutunnelmia työssäoppimisestasi KTO perehdyttämisen kysymykset

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form herttaoksanen@gmail.com 25 responses Edit this form View all responses Publish analytics Summary Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? 16% 28% 36% 20% Ei sovi. 5 20% Sopii melko hyvin. 9 36% Sopii hyvin.

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016)

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) 1 22.3.2016 Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) Koulutuksen ajankohta: 1.10.2015 5.2.2016, Yhteisöklubi Silta, Kokkola Kouluttajat: Anne Laimio & Heli Lumiaro 2 Kokkolan

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Lähiesimieskoulutus Lähiesimieskoulutuskokeilun vakiinnuttamissuunnitelmia Työnjohtokoulutuskokeilusta vakinaistamisprosessiin

Lähiesimieskoulutus Lähiesimieskoulutuskokeilun vakiinnuttamissuunnitelmia Työnjohtokoulutuskokeilusta vakinaistamisprosessiin Lähiesimieskoulutus 2012+ Lähiesimieskoulutuskokeilun vakiinnuttamissuunnitelmia yönjohtokoulutuskokeilusta vakinaistamisprosessiin OPH 30.1.2013 Kirsti Jokiranta MERCURA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys

Sukupuolijakauma. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET. Sukupuoli. Työllisyys KOULUTUSPALAUTTEET Koulutus Osallistujia Palautteita Elintapamuutokseen sitoutuminen 2.8.215 48 25 Miestyön abc 1.9.215 62 4 Syömishäiriöt 19.11.215 94 49 Poikatyö 14.1.216 5 9 Ikääntyneen ravitsemushoito

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

VOO 2 ja 3 Opiskelijoiden palautekysely

VOO 2 ja 3 Opiskelijoiden palautekysely VOO 2 ja 3 Opiskelijoiden palautekysely 1. Olen opiskelijana * nmlkj Koulutuskeskus Salpauksessa nmlkj Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa (ent. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto) nmlkji Ylivieskan

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Veijo Turpeinen, KT 2.2.2017 1 Tutkimus työpaikkaohjaajien työstä Työyhteisö Koulutustausta Yhteys ja tehtävä Työpaikkaohjaajakoulutus oppilaitokseen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala)

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijoiden vastauksia PKSSK:n toimintaan liittyen: 14. Tukiko PKSSK:ssa järjestetty alkuperehdytys ja vastaanotto harjoitteluun tuloasi? 15. Oliko harjoitteluyksikössä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2016 Vastausprosentti: 74,8 % Oppilaitos ja opiskelijahuolto Sivu 1 / 8 Oppilaitos ja opiskelijahuolto

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus Yhteenveto 1 Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset 1. Helsingin jatkokoulutus 20.9.2016 Vertaisohjaajien tukeminen työnohjauksellisin keinoin Kouluttaja: Riitta Mykkänen-Hänninen Paikka: Haaga Helia

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Soluopetus. LARK5 workshop Katja Wirenius Gsm

Soluopetus. LARK5 workshop Katja Wirenius Gsm Soluopetus LARK5 workshop 22.9.2016 Katja Wirenius katja.wirenius@keuda.fi Gsm 040 174 54 36 Yleisesittely soluopetuksesta: https://sway.com/y2bxmz5cjcjtwe4x SOLUOPETUS Omat polut MA TI KE TO PE Kouluympäristö

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä.

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Tervetuloa Careaan Sitoutuminen Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Sitoutuminen on hoitajan halua pysyä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Palvelutorin osaajaksi! RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Palvelutorin osaajaksi! RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Palvelutorin osaaksi! RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO - RUME23 Kenelle Esimiehille, tuoteryhmävastaaville, palvelutorivastaaville tai myyjille, joilla on vahva

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot