VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012"

Transkriptio

1 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu

2 Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot... Koulutuksen vaikuttavuus... 7 Työssäoppimisen toteutuminen... 8 Työnantajan tuki työssäoppimisen aikana... 9 Työpaikkaohjaajan tuki työssäoppimisen aikana... 1 AUTO KAUPPA KOME KULJETUS... 59

3 Koulutusalojen yhteiset tiedot Tähän raporttiin on koottu e-lomakkeelle valmistuneille tehdystä kyselystä kaikkien koulutusalojen vastaukset. Raportin alkuun on koottu koulutusalojen yhteneviä vastauksia muutamista kysymyksistä. Ammattiosaamisen näyttöjen käyttöä arvioinnissa on pidetty yleisesti kaikilla aloilla hyvänä menetelmänä. Toimintatapa oli kuitenkin monelle opiskelijalle uusi ja tarvitsisi ehkä opiskelijoiden ja työnantajien perusteellisempaa perehdyttämistä. Työnantajien sitoutuminen vaihtelee paljon, mutta pääosin opiskelijat ovat kokeneet että olisivat halunneet enemmän tukea. Tarvittaisiinko työnantajille koulutusta myös työssäoppimisen suhteen. Ammattikorkeakoulujen kanssa tehty yhteistyö on suuressa osassa vastauksia koettu huonosti toimivaksi monista eri syistä (mm. informaation puute ja päällekkäisyydet, opetuksen taso). Yksittäisenä asiana tämä jakaa eniten vastaajien mielipiteitä koulutusalaan katsomatta. Verkko-opetuksen hyödyntäminen on ollut vähäistä suurimman osan vastaajista mielestä. Lisäksi suurin osa verkko-opetukseksi nimetystä opetuksesta ei ole ollut varsinaista opetusta vaan sähköisiä järjestelmiä on käytetty vain materiaalipankkeina ja kotitehtävien palautusalustana. Yleisesti ottaen koulutus on koettu onnistuneeksi ja sisällöt ovat olleet suurimman osan opiskelijoista mielestä tarpeellisia. Työnjohdollisten taitojen isoa osuutta pidettiin olennaisena. Mahdollisuus laajempaan valinnaisuuteen tai henkilökohtaistamiseen parantaisi osan opiskelijoista mielestä koulutuksesta koettua hyötyä. Nimikkeen puuttuminen valmistuessa aiheuttaa edelleen hämmennystä ja koetaan huonoksi asiaksi. Samassa asemassa olevien henkilöiden vertaistuki ja verkostoituminen koettiin suureksi eduksi koulutuksessa.

4 Taustatiedot Vastauksia yhteensä - kaikki koulutusalat Vastaukset koulutuksenjärjestäjittäin ja koulutusaloittain Koulutuksenjärjestäjä Auto Kauppa KoMe Kuljetus Ammattienedistämislaitos (AEL) Helsingin kaupunki / Helsingin tekniikan oppilaitos (Heltech) Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy (Mercuria) 23 Keski-Uudenmaan ammattiopisto (Keuda) 7 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSAO) 1 7 Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymä (Paiko) 2 3 Sastamalan koulutuskuntayhtymä (Sasky) 8 Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky) Svenska Österbotten förbund för utbildning och kultur 2 Tampereen kaupunki / Tampereen ammattiopisto (TAO) Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti (TAI) 3 3 Työtehoseura ry (TTS) Yht Kyselyyn vastasi yhteensä 13 henkilöä 86 valmistuneesta eli yhdistetty vastausprosentti kaikilta koulutusaloilta oli 28 %.

5 % 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Vastausprosentti kyselyyn koulutusaloittain 36% 32% 23% 18% Auto Kauppa KoMe Kuljetus Ammatillinen koulutustausta Auto Kauppa KoMe Kuljetus PT AT EAT Amk Y.AMK tai yliop. Muu koulutus Ei amm. koul.

6 Vastaajien ikä Auto Kauppa KoMe Kuljetus alle 25 v 25-3 v 31- v 1-5 v 51-6 v yli 6 v Alakohtainen työkokemus Auto Kauppa KoMe Kuljetus alle 2 v 2-5 v 5-1 v yli 1 v Vastaajat: Auto 7, Kauppa 59, KoMe 7, Kuljetus 19 Koulutusmuoto Auto Kauppa KoMe Kuljetus oppisopimus omaehtoinen (vos)

7 Koulutuksen vaikuttavuus Työnjohtokoulutuskokeilun valmistuneiden kyselyn yhteenveto 212 7% 6% Koulutus vaikutti työtehtävien muuttumiseen 57% 63% 5% % 3% 2% 1% 3% 37% % Auto Kauppa KoMe Kuljetus 1% 9% 8% 7% 6% 5% % 3% 2% 1% % Koulutuksesta oli hyötyä omiin työtehtäviin 1% 77% 67% 63% Auto Kauppa KoMe Kuljetus

8 Työssäoppimisen toteutuminen Työnjohtokoulutuskokeilun valmistuneiden kyselyn yhteenveto 212 Auto Kauppa erittäin huonosti melko huonosti en osaa sanoa melko hyvin erittäin hyvin erittäin huonosti melko huonosti en osaa sanoa melko hyvin erittäin hyvin KoMe Kuljetus erittäin huonosti melko huonosti en osaa sanoa melko hyvin erittäin hyvin erittäin huonosti melko huonosti en osaa sanoa melko hyvin erittäin hyvin

9 Työnantajan tuki työssäoppimisen aikana Auto Kauppa Erittäin melko vähäinen vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä Erittäin melko vähäinen vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä KoMe Kuljetus Erittäin melko vähäinen vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä Erittäin melko vähäinen vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä

10 Työpaikkaohjaajan tuki työssäoppimisen aikana Auto Kauppa Erittäin melko vähäinen vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä Erittäin melko vähäinen vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä KoMe Kuljetus Erittäin melko vähäinen vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä Erittäin melko vähäinen vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä

11 AUTO 5 Vastaajien määrä - Auto Ammattienedistämislaitos (AEL) Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymä (Paiko) Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky) Työnjohtokoulutuksen vaikutus työtehtävien muuttumiseen (koonti muuttuneista työtehtävistä) 1. Minkälaisissa tehtävissä toimit koulutuksen alkaessa (nimike ja työn sisältö lyhyesti) 2. Työtehtävien muutos koulutuksen aikana tai sen jälkeen Koulutuksen alkaessa vastaavana työnjohtajana pyörittää kahta korjaamoa ja rengasmyyntiä Mekaanikon ja työnjohtajan rooleissa. Huoltoneuvoja/asiakaspalvelija Kylmälaite asentaja, työnjohtajan sijainen Millä tavoin työtehtävät ovat muuttuneet? tullut vielä lisää vastuuta koko yrityksen pyörittämisen takia Teen sekä mekaanikon, että työnjohdollisia tehtäviä. Laskutus ja kirjanpidolliset työt ovat tulleet lisäksi Henkilöstöjärjestelyn myötä työnjohdolliset toimet siirretty toiselle henkilölle. 3. Oletko voinut hyödyntää koulutuksestasi saamiasi tietoja ja taitoja työssäsi? kyllä vastaajat a) Mitä tietoja ja taitoja olet voinut hyödyntää? työturvallisuus asioita kannattavuus laskelmia tietokoneen käyttöä työnjohdon koulutus ja atk tietojen päivitys Kokonaisvaltaista korjaamotoiminnan pyörittämistä. Resurssien hallinta, kokonaisvaltainen näkemys työnjohdon roolista ja vastuista. tehokkuuden seuranta Lakiasiat, koulutuksessa sai uusia näkökulmia Käytännön työkaluja ihmisten johtamiseen. b) Millaisissa työtehtävissä? jokapäiväisissä työtehtävissä tehtävien antamisen yhteydessä psykologin huomiointi Esimiestehtävissä, ongelmatilanteissa esim. asiakkaiden kanssa, lakiasiat korjaamon

12 Kaikissa Työtilanteissa, projekteissa yms... Mistä asioista koulutuksessa oli eniten hyötyä? tietotekniikka, kannattavuuslaskelmat Työharjoittelu Lakiosuus sekä kattavan näkemyksen luominen Näkökulmista ja työtehtävien selkiyttämisessä (esim. vastuut) Käytännönläheisistä opetusmetodeista 5. Mitkä asiat koulutuksessa jäivät eniten puutteellisiksi? ei tule mieleen saatiin hyvin sitä mitä haluttiin oppia tietotekniikka Omalla työpaikalla suoritettavat arvioinnit Itse työnjohtoa olisi voinut olla enemmän 6. Mitkä asiat opetettiin hyvin? yleisilmeellä kaikki Perehdytyksen tärkeys, vastuut Ehkä asiakaspalvelua koska tuntui että painotus oli siinä Projektit 7. Mitkä asiat opetettiin huonosti? Korjaamon/automyynnin juridiset vastuuasiat Tuloksen muodostumista ja sen tulkitsemista olisi voinut olla enemmän 8. Mitkä olivat koulutuksen suurimmat puutteet? Korjaamon/automyynnin juridiset vastuuasiat 9. Mikä oli positiivisinta koulutuksessa? Hyvin kattava ja kokonaisvaltainen yleiskäsitys työnjohdon työstä Sai uusia kontakteja opiskelutovereista Rento meininki, koulutuksen aikataulun joustavuus 1. Mihin tehtäviin koulutus tuotti hyvät valmiudet? autokorjaamon työnjohtajaksi työnjohdontehtävät Asiakaspalveluun Aloittelevalle työnjohtajalle

13 11. Kenelle suosittelisit työnjohtokoulutusta? meiltä jatkaa jo seuraava samalla linjalla Kenelle vaan. kaikille työnjohtoon siirtyville henkilöille. Täydennyskoulutuksena myös lähes kaikille työnjohtajille SEKÄ ESIMIEHILLE UPDATE nykyajan johtamismalleista!! Tehtävää aloitteleville jotta vastuut ja velvollisuudet tulevat tutuiksi ja opitaan johtamaan erilaisia ihmisiä Työnjohtoon suuntautuvalle tai jo siinä hetken toimineelle. 12. Oliko lähitunteja koulutuksen aikana mielestäsi? Riittävästi En osaa sanoa Liian vähän 13. Miten verkko-opetus / -ohjaus toteutui koulutuksessasi? verkossa tehtävät ja tapahtumat, ok Omien "oikeiden" töiden ohella suoritettavat työt eivät palvelleet tarkoitusta. Lähipäivät toimivat kun pystyi omistamaan päivän puhtaasti oppimiselle Keskinkertaisesti b) Toimiko verkko-opetus? Miten hyödynsit sitä? verkko-opetus rajoittui "läksyjen palauttamiseen" verkossa. Luin annetun verkkomateriaalin

14 1. Arvioi työnantajaltasi ja työpaikkaohjaajalta saamasi tukea 5 Työnantajan tuki Erittäin vähäinen melko vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä Työpaikkaohjaajan tuki Erittäin vähäinen melko vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä 15. Minkälaista tukea sait? apua yleensä koulussa kun ei ole 2 v opiskellut oli alkuun vähän vaikeata koulua sai käydä työajalla. Joustavuutta. Opastusta, teorian soveltamista käytäntöön, ohjeita, ideoita ja kannustusta Tukea olisi saanut ilman "työssäoppimista" koska työsuhde oli kuitenkin samanlainen kuin silloin kun koulutus alkoi. Apua hankaliin tehtäviin, pohdintaa yhdessä

15 16. Minkälaista tukea olisit toivonut vielä lisää? työnantajalta aikaa ohjaajan kanssa tapahtuvaan opiskeluun/palaveriin Syvempää paneutumista ongelma-alueille 17. Miten hyvin työssäoppiminen mielestäsi toteutui? erittäin huonosti melko huonosti en osaa sanoa melko hyvin erittäin hyvin 18. Miten työn ja opiskelun yhteensovittaminen onnistui? erittäin hyvin (2 vastausta) melko hyvin (3 vastausta) melko huonosti (2 vastausta) 19. Miten koit sen, että opiskelijan arviointi perustui ammattiosaamisen näyttöihin? hyvin Positiivisesti. Tämän päivän tarpeiden mukaisesti. Hyvin Hyvin, koska työtä ei voi tehdä kirjallisena Hyvä juttu 2. Miten hyvin ammattiosaamisen näytöt sopivat työnjohtokoulutukseen? hyvin (3 vastausta) ehdottoman tarpeellinen ja toimiva ratkaisu Melko huonosti koska otanta on niin pieni näytössä Mielestäni hyvin

16 21. Arvioi ammattiosaamisen näyttöjen toteutusta: mitä hyvää ja mitä huonoa? mielestäni hyvä toteutus kun vain pääsi kärryille Hyvää oli käytännön osaamisen tunnistaminen. Käytännön työn seuraaminen jäi ohjaajan vastuulle. Tämä on sekä hyvä että huono asia. Ohjaaja näkee vierestä näyttöjen toteutuksen mutta mahdollistaa riskin että työnantaja manipuloi tilannetta puoleen jos toiseen En ole vielä suorittanut näyttöä Pelkkää hyvää. Asiantunteva arvioitsija. 22. Miten hyvin mielestäsi pystyit osoittamaan osaamisesi ammattiosaamisen näytöissä? hyvin (2 vastausta) työni sopi hyvin tähän koska on vaihtelevaa ja vaativaa Erittäin hyvin. 23. Miten ammattiosaamisen näyttöjä pitäisi kehittää? ohjaaja - koulutuksen järjestäjä voisivat olla enemmän yhteydessä toisiinsa (arviointi ilman oppilasta/työnantajaa) 2. Oliko koulutuksessa ammattikorkeakoulun toteuttamaa koulutusta?: kaikki paitsi kaksi opiskelijaa vastasivat kyllä a) Mitkä asiat opetettiin ammattikorkeakoulun toimesta? en muista Talouden tunnusluvut ja korjaamon laskenta. Korjaamotalous ja logistiikka b) Oliko ammattikorkeakoulutasoinen koulutus ko. asioihin tarpeellista? Ehkä ei. kyllä c) Vastasiko opetus odotuksiasi? kyllä mielestäni omassa yksikössä saatiin parempi koulutus Ei, koulutuksen laatu oli ala-arvoista. d) Miten muuten ammattikorkeakouluyhteistyö näkyi koulutuksen toteutuksessa? luennoitsijan tittelissä / sähköpostissa... En tiedä

17 25. Miten huomioitiin aiempi osaamisesi koulutuksen aikana? olisi voitu hyväksi lukea mutta halusin olla mukana Hyvin. Mitään turhaa ja ylimääräistä ei ollut. Heikosti, mutta täysi räätälöiminen sirpaloittaisi koulutusta liikaa. Ei mielestäni mitenkään, en kyllä kokenut sitä tarpeelliseksikaan Keskinkertaisesti 26. Käytettiinkö opiskelussa jotain erityistä materiaalia, jota olet voinut hyödyntää työssäsi. Jos vastasit kyllä, kerro millaisia? laskukaavat ym.

18 KAUPPA Koulutus koettu läpi linjan oikein hyödyllisenä. Opetettuja asioita on koettu hyödyllisenä varsin laaja-alaisesti. Toisaalta vastaajista melko monet kokivat että talousasioita, budjetointia, kannattavuuslaskentaa olisi pitänyt käsitellä laajemmin. Toisena ongelmana koettiin lähipäivien vähyys ja käsiteltävien asioiden suuri määrä lähipäivissä. Vastaajien määrä - Kauppa Työnjohtokoulutuksen vaikutus työtehtävien muuttumiseen (koonti muuttuneista työtehtävistä) 1. Minkälaisissa tehtävissä toimit koulutuksen alkaessa (nimike ja työn sisältö lyhyesti) 2. Työtehtävien muutos koulutuksen aikana tai sen jälkeen Koulutuksen alkaessa osastovastaava, vastasin seitsemästä eri osastosta myyjä, vähittäistavarakauppa Kaupassa palvelutiskin vastaavana, vastuu valikoimista, tilauksista. kaupan osastovastaavana Myyjä Myymälävastaava, päivittäisten töiden organisointi päävastuuna myymälämarkkinointi ja tapahtumat osastovastaava Myyjänä pienessä elintarvikeliikkeessä myymälänhoitajan oikeana kätenä apulaismyymäläpäällikkö / myyjä Myyjä ja osastopäällikön kakkonen: (Myymäläosaston vastuu ja osastopäällikön ollessa poissa, hänen tehtävänsä. mm. työvuorot) Pääsääntöisesti myymälänhoitajan tehtävissä, mutta myös myymäläpäällikön sijaisena. Millä tavoin työtehtävät ovat muuttuneet? myymäläpäällikkö, vastaan koko myymälästä osastovastaava, myymälän päivittäisten toimintojen varmistaminen Siirryin heti koulutuksen alettua osuuskaupan konttorille palvelumyynnin kehittämispäällikön tehtäviin. Vastaan palvelutiskiemme valikoimista, myynnin johtamisesta, järjestäen koulutuksia. sekä koko Osuuskaupan Omavalvontavastaavana. Toimin päällikön sijaisena nyt olen päällikkönä omassa myymälässä. Tiimivalmentaja Uusien ja vanhojen työntekijöiden perehdyttämistä/ kouluttamista. Myynnin tapahtumatuottaja, järjestän kaikki kaupalliset tapahtumat (toisella työnantajalla) työvuorolistojen teko, mp:n sijaisuus työn sisältö on vastuullisempaa olen vaihtanut alaa Yt-neuvottelujen myötä työpaikassani tapahtui seuraava muutos: Olen nyt nimikkeeltäni "vain" myyjä, mutta vastuuni ovat laajemmat kuin ennen... Muutokset ovat lähinnä tapahtuneet omalla ajatuksen tasolla. Eli on alkanut ajatella omaa työtä enemmän esimiestehtävänä kuin aiemmin.

19 Tiimiesimies. Myyntityö. Osastovastaavana tekstiili, teknokemia ja taloustavaraosastoilla. Normaali myyjän työn lisäksi työvuorolistojen tekoa, inventointien valvontaa yms. tuoteryhmävastaavana hedelmä- ja vihannesosastolla miesten alusvaatteiden tuoteryhmävastaava, tuotteiden myynti ja tilaus. tuoteryhmävastaava miesten aluspukeutuminen, myynti, palvelu ja tuotteiden tilaus Myymäläpäällikkö, Lappeenrannan myymälän pyörittäminen Tuoteryhmävastaavana, vastasin "yhdestä" tuotealueesta, ei esimiesvastuuta Palveluassistentti. Henkilöstö esimies. Nimike on edelleen osastovastaava, mutta toimin nyt myös myymälämme vara myymäläpäällikkönä. Vastaan myös toiminnanohjausjärjestelmien kouluttamisesta, koko myymälän inventointien valvonnasta. tuoteryhmävastaavana maito-osastolla olen miesten os. myynti- ja palveluvastaava jolloin olen vastuussa koko osastosta. myynti ja palveluvastaava miesten os. esim. työvuorolistojen suunnittelu siirtyi minulle kokonaan Myynti- ja palveluvastaava. Koko ns. osaston tuoteryhmien vastuu, sekä esimiesvastuu 3. Oletko voinut hyödyntää koulutuksestasi saamiasi tietoja ja taitoja työssäsi? kyllä vastaajat a) Mitä tietoja ja taitoja olet voinut hyödyntää? Lähes kaikkea jossain määrin työaikalait, vuorovaikutuskoulutus, johtamisen henkiset ulottuvuudet Excel-koulutus oli hyödyllisin omalta kohdaltani Työelämään tutustutettavien koululaisten työnohjaus sekä ammattioppilaitoksista saatavien työharjoittelijoiden ohjaus ja neuvonta on jämäköitynyt, samoin työparityöskentely lähikirjaton johtajan kanssa. työvuorolistojen teko, kannattavuuden seuranta, markkinointi henkilöstöjohtamiseen ja kannattavuuden seurantaan liittyviä taitoja. parantanut työyhteisössä asiakaspalvelua Tietämys myynnistä on yleisesti parantunut. Organisointi ja suunnittelu on parantunut. Myös varmuutta on tullut lisää koulutuksen kautta. -sosiaaliset taidot -työkaluja työssä jaksamiseen ja sen jakamiseen, periaatteella ettei kaikkia tarvitse tehdä itse. -tietoa siitä mistä luvut ja tavoitteet muodostuvat, eikä joku ole niitä vaan hatusta vetänyt. Koulutuksessa käytyjä tehtäväesimerkkejä mm. erilaisia kokouskäytäntöjä olen tuonut tähän päivään mukanani. Uusia rutiineja tehty, henkilökunnan johtaminen sujuu vielä paremmin työehtosopimuksiin, työjohdollisiin valmiuksiin, palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvissä asioissa ensisijaisesti Kaupan alaan (TES ja kuluttajansuoja) liittyvä lainopillinen tieto on paremmin hallussa. Samoin markkinointiin. Olen oppinut ymmärtämään paremmin monia tuloksen tekoon ja liiketoimintaan liittyviä asioita. asiakasryhmien parempi huomiointi, budjetointiin perehtyminen, työyhteisön jäsenien yksilöinti, perehdyttämin, lainsäädäntö Olen saanut käyttää oppimiani esimiestaitoja työryhmässäni ja toimia enemmän työnantajanedustajan näkökulmasta. Tulosten seuraaminen niin euroissa kuin henkilö puolellakin on tullut "helpommaksi" ihmissuhdetaidot, työaikalaki, palkkalaki, kuluttajansuojalaki, budjetointi Excel-taulukoiden käyttö, sosiaalisten profiilien hyödyntäminen. Kokonaisnäkemystä tuli lisää, oma aiempi osaaminen syventyi ihmissuhdetaitoja on helpompi hyödyntää ku annettiin kunnon opit siihen Yleisesti lakisääteiset asiat, henkilöjohtamista ja työnohjaamista.

20 esimiestaitoja lähinnä työnjohtamistapoja, ajankäyttöä, resurssien hallinta, menekin edistäminen, markkinointi, markkinoiden tunteminen Koulutus oli tavattoman antoisa monella eri tavalla. on mahdotonta eritellä hyötyjä näin lyhyesti. Lähinnä enemmän avoimempaa keskustelua. Tarjota mahdollisimman paljon palautetta. Joitakin tehtäviä on voinut rinnastaa työtehtäviin. Opin etsimään sellaisista ihmisiltä jotain positiivista, joiden kanssa oli hankala tulla toimeen. lähiesimiestaitoja jalostanut omaa työn toteutusta; uusia ideoita, esillepanovinkkejä, hyviä ratkaisuja myynnin edistämiseen sekä opiskelukavereilta että opettajilta Tasapuolisuus työssä Olen oppinut hyödyntämään paremmin resurssien hallintaa sekä ymmärtämään tunnuslukuja paremmin. Olen perehtynyt paremmin oman yritykseni arvoihin ja liiketoimintamalliin mihin ei yleensä ole aikaa paneutua syvällisemmin. Lisäksi sain vinkkejä asiakkuuksien hoitoon Ainakin uusia työntekijöitä opastaessani ja muutenkin työilmapiirin parantamiseen. Excel-taulukko-ohjelmaa Henkilöstön johtamistehtävissä ja strategian suunnittelussa. esimiestaitoja Uusia näkökulmia ja tiedon jakamista eri opiskelijoiden kesken. Palautteen antamista ja vastaanottamista. palautteen anto, työryhmän erilaisten ihmisten kohtaaminen itseluottamusta palautteen antoa ja kiittämistä Esimiestaitoja, työntekijöiden ohjaamisessa Jokaiselta lähiopetustunnilta sain tuotua käytännön asioita myymälään ja noin koko henkilökunta sai uutta puhtia tekemisiin. Aina voi hyödyntää kaikkea, mutta mm. palautteen antamisen nostaisin ensimmäiseksi Vaikka koulutuksessa oli osa tavallaan vanhan kertausta, niin tuli myös uusia vinkkejä Tuloslaskelmien ja taseiden tarkeastelua. Budjetointia, markkinointia. Erilaisten ihmisten moninaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen. b) Millaisissa työtehtävissä? Myymäläpäällikkönä tarvitaan montaa eri osaamista Työvuorot tehokkaammiksi, tiimin ohjaaminen henkilötasolla sekä kehittynyt, että tullut itselle merkittävämmäksi, aidon innostuksen herättämisen merkitys mekaanisen johtamisen sijaan tullut itselle tärkeämmäksi Viikkoviestin teko, erilaisten raporttien täyttämisessä Työelämään tutustutettavien koululaisten työnohjaus sekä ammattioppilaitoksista saatavien työharjoittelijoiden ohjaus ja neuvonta on jämäköitynyt, samoin työparityöskentely lähikirjaton johtajan kanssa. työvuorolistojen teko, kannattavuuden seuranta, markkinointi Johtamisessa esim. siinä, miten erilailla asiat kannattaa ilmaista erityyppisille ihmisille. kassatyöskentelyssä Ilmeen suunnittelua kun osaa entistä laajemmin ottaa huomioon mikä kaikki vaikuttaa myymiseen. Olen myös parempi asiakaspalvelija. -työvuorosuunnittelussa -myös lakisääteisissä asioissa on saanut varmuutta että toimii oikein.. Mainonta, työvuorosuunnittelu, budjetointi, tulosraportointi, myynnin edistäminen... myynnin edistäminen, rekrytointi, kehityskeskustelut Päivittäisissä työtehtävissä. Tulosseuranta, työvuorot, työntekijöiden tsemppaaminen.

21 perehdytystehtävät, kiistat työvuorosuunnittelussa, kampanjoiden suunnittelu Budjetointi ja rekrytointi. vähän kaikessa työnjohdollisessa Kaupan esimiestehtävissä työnjohto lähiesimiehenä toiminen /osastovastaava Erityisesti hyödyt tulevat esiin henkilöstöjohtamisessa. Esimerkiksi kilpailijaseurantaa teen viikoittain ja siitä tuli myös koulutehtävä, joten ne tukivat toisiaan mukavasti. Kun saa vain negatiivista palautetta, niin oman käsityksen muuttaminen ko. ihmisestä helpotti yhteistyötä. henkilökunnan motivoinnissa kukkapisteen hoidossa infot ja omavalvonta paremmin hyödyksi, esillepanot ja hävikin minimointi aktiivisemmalla tuotekierrolla - esillepanojen muuttamisella Osastovastaavana Mm. työvuorosuunnittelussa. Kehitimme myymäläämme muutamien etätehtävien myötä ja sain ideoita muutamaan muuhunkin kehityskohteeseen. esimiestehtävissä Päivittäisessä työssä. ohjeitten antamiseen tiimiläisille. normaaleissa työ tehtävissä esim. palautteen anto. jokapäiväisissä töissä Suunnittelutyöstä käytännön tehtäviin Rakentavan palautteen antamisessa Myymälävastaavan tehtävissä Toiset ei pysty välttämättä sellaisiin tehtäviin, mihin toiset on luotu. Viikkopalaverit, tiedotus, aikataulutus, kaikessa järjestelyissä.. Mistä asioista koulutuksessa oli eniten hyötyä? Henkilökunnan ohjaaminen, tuli varmuus moneen asiaan Sosiaalisen tyylin profiilin analyysistä vuorovaikutusprofiilin saaminen ja keinot hyödyntää sitä työelämässä Etätehtävät olivat kokonaisuudessaan hyviä; laittoivat pohtimaan asioita laaja-alaisemmin. Vaikka asioita käsitteleekin päivittäin, tehtävien myötä moneen asiaan sai syvemmän näkökulman. Omanarvontunto, työnohjaus. myymäläpäällikön tehtäviin kuuluvat Excel-koulutuksesta, johtamistaidoista ja kannattavuuden seurannasta. Jotkin asiat ovat ennestään tuttuja merkonomin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Joihinkin asioihin sai enemmän lisää syvennystä kuten millaisia kaikkia lakeja joudumme noudattamaan Lähipäivät jossa oli paljon keskustelua. Miten pystyn vaikuttamaan tämän pisteen tulokseen. Näkökulmaa erilaisiin asioihin ja tapoihin toimia. Vuorovaikutusosiosta Kaikesta Valmiudet toimia ryhmän/tiimin esimiehenä ja esitaistelijana etulinjassa. Vaikea eritellä, kaikki osa-alueet erittäin hyödyllisiä! Päällimmäisenä mielessä henkilökunnan hyvinvointiin ja johtamiseen liittyvät asiat. Sekä myyntityö ihmistuntemus, lainsäädäntö, budjetit Tehtävät toimintaympäristöstä ja kilpailijoiden yllämainittuihin tehtäviin suunnatut opiskelut. Lainsäädäntö sekä laskennan asiat Kaikesta oli hyötyä ja sain itse luottamusta toimiympäristön kartoitus ja työnjohtokansion kokoaminen

22 koko koulutus oli oikein antoisaa Oman profiilin ja myös työtovereiden kanssa on helpompi työskennellä Lakiasiat ja henkilöjohtaminen. Kaikki, paitsi markkinointi liiketoiminnan mukainen toiminta, esimiehenä toimiminen Henkilöstön kanssa toimimisessa, itsensä johtamisessa. Keskusteluryhmät, joissa huomasi kuinka samanlaisia ongelmia ihmiset kohtasivat. Kaikista lähiesimiestaidoista johtamisen osioista ja käytännön esimerkeistä - opiskelukavereista Viestintä Kannattavuuden seuranta, asiakkuuksien hallinta sekä työlainsäädäntö. Oli mukava vertailla miten muilla hoidetaan asioita, ja jos niistä voi kopioida ideoita myös omaan yksikköön. Pohdittiin tunnilla ratkaisuja vaikeisiin kysymyksiin, mitä työpaikalla voi tulla esimiehelle työntekijöiden tai tiimin kanssa. Muiden opiskelijoiden kokemuksista ja opettajien esimerkeistä elävästä elämästä. katelaskelmista yms. Palautteen antaminen. muutamia hyviä vinkkejä tuli, suuri apu oli kollegoiden kanssa jaetusta tiedosta ihmisten erilaisuuden huomioiminen Yleisissä esimiestaitoihin liittyvissä asioissa. henkilösuhteet Paransi itsetuntoa ja lisäsi itsevarmuutta Teoriaosuuden ja kuinka ne saatiin heti otettua käytäntöön. Ja käytännön kautta oppiminen Sai moneen asiaan erilaisia näkökulmia Motivaatio kasvoi, asioiden jäsentely ajatustasolta kirjallisiksi suunnitelmiksi. 5. Mitkä asiat koulutuksessa jäivät eniten puutteellisiksi? Markkinointi, opetus markkinoinnissa oli perus myyjän opetusta. Olisi pitänyt mennä askelta pidemmälle esim. markkinointi lakiin. Lukujärjestys erittäin mielenkiintoinen, odotukset erittäin korkealla. Todellisuudessa asiat käytiin perustieto pohjalla ei päästy missään asiassa pintaa syvemmälle. Varsinaiset eväät vaikeiden tilanteiden hoitamiseen. Omiin työtehtäviin kuulumattomia osa-alueita vaikea soveltaa käytäntöön (budjetointi, logistiikka) Käytännön työtä tekevien työnjohtohenkilöiden tapaaminen, konkreettiset kokemukset. budjetointi käytiin liian pikaisesti läpi, vaikka sitä ei meidän firmassa tehdäkään myymälätasolla, mutta olisi muuten kiinnostanut Exceliä olisi voinut olla enemmänkin. Mielestäni koulutus oli hyvä näin ehkä kuluttajan/ yrittäjän lain määräämiä oikeuksia olisi voinut käydä syvemmin läpi Juridiikka. Varastonhallinta en osaa sanoa Lisää TES ja kuluttajansuoja-asioita. ajankäytön hallinta, rekrytointi Kannattavuus työpaikkaohjaajan panos pieni Johtamisesta olisi voinut enemmänkin olla asiaa. kehityskeskustelut ym. ihmistenjohtamismenetelmät Raha asiat En osaa valittaa olin tyytyväinen siihen Tekniset.. Muutama koulutukseen tarvittava ohjelma olisi voitu käydä heti alkuun läpi. Ja turvallisuusasioita ei käyty läpi juuri ollenkaan. kannattavuus, osa aiheista käsiteltiin kovin pintapuolisesti

23 Hankala sanoa, koska kyseessä on lähiesimies-koulutus, että mikä puuttui. Omasta mielestä koulutus vastasi aika tavalla käytännön työtä. Olisin toivonut enemmän aikaa budjetoinnille. kannattavuuden seuranta, hinnoittelu jotkut arvioinnit jäivät roikkumaan - vastaus tai arviointi tehtävästä pitäisi antaa tietyn ajan puitteissa, koska meidänkin pitää jättää tehtävät tietyssä aikataulussa Työlainsäädäntöä olisi saanut olla vielä enemmän ja lisäksi vinkkejä omaan työssä jaksamiseen. Koulutuksessa keskityttiin enemmän työntekijöiden jaksamiseen. Olisi saanut olla raporttien ja tuloskortin tulkintaa ym. tällaista. Viestintä tärkeä asia, mutta sille oli varattu liikaa aikaa. Aloitettiin tutkimuksen teko ohjelmalla, mutta sitä ei ollut aikaa käydä loppuun. Oli puhe, että opettaja opettaa sen etänä, muttei kukaan saanut etäopetusta / ohjausta. Tutkimus jäi kesken. Työlainsäädäntö ja esimiehenä jaksaminen. Olisin kaivannut silti enemmän työkaluja siihen, miten toimia ja vuorovaikuttaa erilaisissa tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. konkreettiset esimerkit kaupanalalla Konkretia. "spekuloiminen" ongelmatapauksissa Koulutuspäivinä liikaa aikaa kului edellisen kertaamiseen. Aikuisten kohdalla sitä ei tarvitse enää "jankuttaa". Omalta kohdaltani katsoen mikään ei oikeastaan jäänyt puutteelliseksi. Enemmän olisin halunnut pyöritellä numeroita ja opetella laskelmia ja siis rahallista puolta. Kielellinen taito, siis englanti! 6. Mitkä asiat opetettiin hyvin? Kaikki muu paitsi markkinointi Eri sosiaaliset tyylit. kaikki Tiedonhankinta, prosessien kulku. kaikki muu paitsi budjetointi vaan liian nopeasti Johtamistyylit. Lähiesimiehenä toimimisen opetuspaketti oli hyvä Olen tyytyväinen opetukseen sosiaalisen persoonan tunnistaminen kannattavuuden seuranta Itse oppimista pitkälti kaikki eli itsestä kiinni mitä haluaa ja kuinka paljon. Tuntui että kaikki lähipäivät olivat hyödyllisiä ja ohjaajat toivat omat asiat hyvin esille en osaa sanoa lainsäädäntö, työvuorosuunnittelu, ihmistuntemus liiketoimintamallin mukainen toiminta Kaikki opetettiin hyvin Lakiasiat oikeat ihmiset oikeisiin työtehtäviin on kaiken a ja o Kaikki Miltei kaikki! Valtaosa liiketoiminnan mukainen toiminta, Opetus oli kauttaaltaan erittäin laadukasta. Johtamisen ongelmanratkaisuja käytiin läpi kyllä kiitettävästi. Henkilöstö osaaminen. lähiesimiehenä toimiminen ja esimies henkilöstöosaajana Budjetointi Työlainsääntö, kannattavuus, asiakkuuksien hallinta. Erityisesti jäi mieleen elävät esimerkit esimiestyöstä ja tilanteista työntekijöiden kanssa ja miten niitä voisi yrittää hoitaa.

24 Viestintä, lähiesimiehenä toimiminen; osittain, kannattavuus osio. Lähiesimiehenä toimiminen kaikki opetettiin tosi hyvin ja selkeästi en osaa sanoa Palvelualttius Ihmisten profilointi. Ihmisten tunnistaminen ja kuinka heidän kanssa toimitaan eri tilanteissa. Aivan paras opetus esimiehille. Minusta tuntuu että koko koulutusohjelma oli opettajillakin vielä hakusessa. Oli koko koulutus aika sekavaa Koko koulutusmateriaali käytiin hyvin lävitse. Kaikki opetettiin hyvin, parasta oli että tunnit/päivät oli tehokkaita ja näin into pysyi yllä 7. Mitkä asiat opetettiin huonosti? Markkinointi Strategia. budjetointi ja katelaskelmat Kaikki asiat opetettiin hyvin, joihinkin vain olisi voinut käyttää enemmänkin aikaa. ei tule mitään mieleen Kannattavuuden tietokonetunnit olivat turhia. en osaa sanoa Mitään ei opetettu huonosti Nettikauppa ja siihen liittyvät tulevaisuuden näkymät jotkut myyjään liittyvät asiat opetettiin vähän siitä kulmasta että mitä myyjä tekee eikä siitä miten myyjää johdetaan Lainsäädäntö joka oli tylsää Markkinointi oli tylsää, kun ei kuulu ketjuohjatussa kaupassa meidän tehtäviin lainkaan kannattavuuden seuranta, liiketoimintamallin mukainen toiminta Liiketoimintamallin mukainen toiminta ei vastannut odotuksia, tunneilta ei oikein jäänyt mitään uutta asiaa mieleen. Liiketoimintamallin mukainen toiminta en osaa sanoa "ongelma" tilanteet Kokopäivän teoriat oli plääh, onneksi ei tainnut olla kuin yks päivä. 8. Mitkä olivat koulutuksen suurimmat puutteet? Ei siinä juuri ollut puutteita. Korkealentoiset tavoitteet. Opetus kuitenkin pelkkää perustietoa, lisämateriaalia syvempään tietoon ei saanut. Tavoitteet ja toteutus ei kohdannut, joten koko koulutuksen ajan oli vaikea hahmottaa mikä on tavoite taso? Etukäteen suunniteltu sisältö puuttui! Lähipäiviä olisi voinut olla enemmän, jolloin koulutus olisi ollut syvällisempi. Saada tehtävät sopimaan työyhteisöön. Olisin toivonut ehkä enemmän yhteistyötä ja informaation kulkua koulun ja työpaikka-ohjaajan välillä. tiukka aikataulu en osaa sanoa ei ollut puutteita Lisää käytäntöön suunniteltuja harjoitustehtäviä työssäoppimisjaksoille Paljon asioita oli tiivistetty muutamille koulupäiville Se opetuksessa käytettävien työkalujen läpikäynti. Esimerkkinä Excel tietenkin lähiopetuspäiviä olisi voinut olla enemmän, jolloin koulutuksestakin olisi saatu syvempi. nopea aikataulu ei ehkä sopinut kaikille

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25

DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25 DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25 B1: Kuinka usein ja minkä pituiseen täydennyskoulutukseen olet osallistunut viimeisen viiden (5) vuoden aikana? B2: Millaisena olet pitänyt täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Kuva: Juha Sarkkinen 55

Kuva: Juha Sarkkinen 55 Kuva: Juha Sarkkinen 55 KIRJOITTANUT: PEKKA YLITALO HENKILÖKUVASSA JARNO MAJAVA Jarno Majava syntyi Rovaniemellä, ja vietti siellä lapsuutensa eri osissa kaupunkia: keskustassa, Ounasrinteellä ja myöhemmin

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS on profiloitunut aktiiviseksi toimijaksi työelämän kanssa. Tässä lehdessä: Rehtori 2 Alaesittelyt 3-11 Liiketalouden perustutkintoa

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon. Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen

Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon. Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen ISBN 978-952-99304-6-3 (PDF) ISBN 978-952-99304-7-0 (nid.) Nykypaino Oy Vantaa 2013

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen

Lisätiedot

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 Selvitys opintojen keskeyttämisestä Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 1. Taustaa: - Kohderyhmänä laskentapäivästä toisen jakson loppuun mennessä opintonsa keskeyttäneet opiskelijat

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö

Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Esipuhe Koskaan ei tiedä, mihin joutuu, kun lähettää henkilöstöään koulutukseen. Yhdestä koulutuspäivästä voi poikia parin vuoden ja suuren työmäärän jälkeen

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE

KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE Suvi Heinonen Opinnäytetyö Lokakuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä TILOISSA JA PILVESSÄ Attribution 1.0 Finland Toimittaja Toimituskunta Sarjan ulkoasu Taitto Kansi Juhana

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot