VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012"

Transkriptio

1 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu

2 Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot... Koulutuksen vaikuttavuus... 7 Työssäoppimisen toteutuminen... 8 Työnantajan tuki työssäoppimisen aikana... 9 Työpaikkaohjaajan tuki työssäoppimisen aikana... 1 AUTO KAUPPA KOME KULJETUS... 59

3 Koulutusalojen yhteiset tiedot Tähän raporttiin on koottu e-lomakkeelle valmistuneille tehdystä kyselystä kaikkien koulutusalojen vastaukset. Raportin alkuun on koottu koulutusalojen yhteneviä vastauksia muutamista kysymyksistä. Ammattiosaamisen näyttöjen käyttöä arvioinnissa on pidetty yleisesti kaikilla aloilla hyvänä menetelmänä. Toimintatapa oli kuitenkin monelle opiskelijalle uusi ja tarvitsisi ehkä opiskelijoiden ja työnantajien perusteellisempaa perehdyttämistä. Työnantajien sitoutuminen vaihtelee paljon, mutta pääosin opiskelijat ovat kokeneet että olisivat halunneet enemmän tukea. Tarvittaisiinko työnantajille koulutusta myös työssäoppimisen suhteen. Ammattikorkeakoulujen kanssa tehty yhteistyö on suuressa osassa vastauksia koettu huonosti toimivaksi monista eri syistä (mm. informaation puute ja päällekkäisyydet, opetuksen taso). Yksittäisenä asiana tämä jakaa eniten vastaajien mielipiteitä koulutusalaan katsomatta. Verkko-opetuksen hyödyntäminen on ollut vähäistä suurimman osan vastaajista mielestä. Lisäksi suurin osa verkko-opetukseksi nimetystä opetuksesta ei ole ollut varsinaista opetusta vaan sähköisiä järjestelmiä on käytetty vain materiaalipankkeina ja kotitehtävien palautusalustana. Yleisesti ottaen koulutus on koettu onnistuneeksi ja sisällöt ovat olleet suurimman osan opiskelijoista mielestä tarpeellisia. Työnjohdollisten taitojen isoa osuutta pidettiin olennaisena. Mahdollisuus laajempaan valinnaisuuteen tai henkilökohtaistamiseen parantaisi osan opiskelijoista mielestä koulutuksesta koettua hyötyä. Nimikkeen puuttuminen valmistuessa aiheuttaa edelleen hämmennystä ja koetaan huonoksi asiaksi. Samassa asemassa olevien henkilöiden vertaistuki ja verkostoituminen koettiin suureksi eduksi koulutuksessa.

4 Taustatiedot Vastauksia yhteensä - kaikki koulutusalat Vastaukset koulutuksenjärjestäjittäin ja koulutusaloittain Koulutuksenjärjestäjä Auto Kauppa KoMe Kuljetus Ammattienedistämislaitos (AEL) Helsingin kaupunki / Helsingin tekniikan oppilaitos (Heltech) Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy (Mercuria) 23 Keski-Uudenmaan ammattiopisto (Keuda) 7 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSAO) 1 7 Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymä (Paiko) 2 3 Sastamalan koulutuskuntayhtymä (Sasky) 8 Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky) Svenska Österbotten förbund för utbildning och kultur 2 Tampereen kaupunki / Tampereen ammattiopisto (TAO) Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti (TAI) 3 3 Työtehoseura ry (TTS) Yht Kyselyyn vastasi yhteensä 13 henkilöä 86 valmistuneesta eli yhdistetty vastausprosentti kaikilta koulutusaloilta oli 28 %.

5 % 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Vastausprosentti kyselyyn koulutusaloittain 36% 32% 23% 18% Auto Kauppa KoMe Kuljetus Ammatillinen koulutustausta Auto Kauppa KoMe Kuljetus PT AT EAT Amk Y.AMK tai yliop. Muu koulutus Ei amm. koul.

6 Vastaajien ikä Auto Kauppa KoMe Kuljetus alle 25 v 25-3 v 31- v 1-5 v 51-6 v yli 6 v Alakohtainen työkokemus Auto Kauppa KoMe Kuljetus alle 2 v 2-5 v 5-1 v yli 1 v Vastaajat: Auto 7, Kauppa 59, KoMe 7, Kuljetus 19 Koulutusmuoto Auto Kauppa KoMe Kuljetus oppisopimus omaehtoinen (vos)

7 Koulutuksen vaikuttavuus Työnjohtokoulutuskokeilun valmistuneiden kyselyn yhteenveto 212 7% 6% Koulutus vaikutti työtehtävien muuttumiseen 57% 63% 5% % 3% 2% 1% 3% 37% % Auto Kauppa KoMe Kuljetus 1% 9% 8% 7% 6% 5% % 3% 2% 1% % Koulutuksesta oli hyötyä omiin työtehtäviin 1% 77% 67% 63% Auto Kauppa KoMe Kuljetus

8 Työssäoppimisen toteutuminen Työnjohtokoulutuskokeilun valmistuneiden kyselyn yhteenveto 212 Auto Kauppa erittäin huonosti melko huonosti en osaa sanoa melko hyvin erittäin hyvin erittäin huonosti melko huonosti en osaa sanoa melko hyvin erittäin hyvin KoMe Kuljetus erittäin huonosti melko huonosti en osaa sanoa melko hyvin erittäin hyvin erittäin huonosti melko huonosti en osaa sanoa melko hyvin erittäin hyvin

9 Työnantajan tuki työssäoppimisen aikana Auto Kauppa Erittäin melko vähäinen vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä Erittäin melko vähäinen vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä KoMe Kuljetus Erittäin melko vähäinen vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä Erittäin melko vähäinen vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä

10 Työpaikkaohjaajan tuki työssäoppimisen aikana Auto Kauppa Erittäin melko vähäinen vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä Erittäin melko vähäinen vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä KoMe Kuljetus Erittäin melko vähäinen vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä Erittäin melko vähäinen vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä

11 AUTO 5 Vastaajien määrä - Auto Ammattienedistämislaitos (AEL) Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymä (Paiko) Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky) Työnjohtokoulutuksen vaikutus työtehtävien muuttumiseen (koonti muuttuneista työtehtävistä) 1. Minkälaisissa tehtävissä toimit koulutuksen alkaessa (nimike ja työn sisältö lyhyesti) 2. Työtehtävien muutos koulutuksen aikana tai sen jälkeen Koulutuksen alkaessa vastaavana työnjohtajana pyörittää kahta korjaamoa ja rengasmyyntiä Mekaanikon ja työnjohtajan rooleissa. Huoltoneuvoja/asiakaspalvelija Kylmälaite asentaja, työnjohtajan sijainen Millä tavoin työtehtävät ovat muuttuneet? tullut vielä lisää vastuuta koko yrityksen pyörittämisen takia Teen sekä mekaanikon, että työnjohdollisia tehtäviä. Laskutus ja kirjanpidolliset työt ovat tulleet lisäksi Henkilöstöjärjestelyn myötä työnjohdolliset toimet siirretty toiselle henkilölle. 3. Oletko voinut hyödyntää koulutuksestasi saamiasi tietoja ja taitoja työssäsi? kyllä vastaajat a) Mitä tietoja ja taitoja olet voinut hyödyntää? työturvallisuus asioita kannattavuus laskelmia tietokoneen käyttöä työnjohdon koulutus ja atk tietojen päivitys Kokonaisvaltaista korjaamotoiminnan pyörittämistä. Resurssien hallinta, kokonaisvaltainen näkemys työnjohdon roolista ja vastuista. tehokkuuden seuranta Lakiasiat, koulutuksessa sai uusia näkökulmia Käytännön työkaluja ihmisten johtamiseen. b) Millaisissa työtehtävissä? jokapäiväisissä työtehtävissä tehtävien antamisen yhteydessä psykologin huomiointi Esimiestehtävissä, ongelmatilanteissa esim. asiakkaiden kanssa, lakiasiat korjaamon

12 Kaikissa Työtilanteissa, projekteissa yms... Mistä asioista koulutuksessa oli eniten hyötyä? tietotekniikka, kannattavuuslaskelmat Työharjoittelu Lakiosuus sekä kattavan näkemyksen luominen Näkökulmista ja työtehtävien selkiyttämisessä (esim. vastuut) Käytännönläheisistä opetusmetodeista 5. Mitkä asiat koulutuksessa jäivät eniten puutteellisiksi? ei tule mieleen saatiin hyvin sitä mitä haluttiin oppia tietotekniikka Omalla työpaikalla suoritettavat arvioinnit Itse työnjohtoa olisi voinut olla enemmän 6. Mitkä asiat opetettiin hyvin? yleisilmeellä kaikki Perehdytyksen tärkeys, vastuut Ehkä asiakaspalvelua koska tuntui että painotus oli siinä Projektit 7. Mitkä asiat opetettiin huonosti? Korjaamon/automyynnin juridiset vastuuasiat Tuloksen muodostumista ja sen tulkitsemista olisi voinut olla enemmän 8. Mitkä olivat koulutuksen suurimmat puutteet? Korjaamon/automyynnin juridiset vastuuasiat 9. Mikä oli positiivisinta koulutuksessa? Hyvin kattava ja kokonaisvaltainen yleiskäsitys työnjohdon työstä Sai uusia kontakteja opiskelutovereista Rento meininki, koulutuksen aikataulun joustavuus 1. Mihin tehtäviin koulutus tuotti hyvät valmiudet? autokorjaamon työnjohtajaksi työnjohdontehtävät Asiakaspalveluun Aloittelevalle työnjohtajalle

13 11. Kenelle suosittelisit työnjohtokoulutusta? meiltä jatkaa jo seuraava samalla linjalla Kenelle vaan. kaikille työnjohtoon siirtyville henkilöille. Täydennyskoulutuksena myös lähes kaikille työnjohtajille SEKÄ ESIMIEHILLE UPDATE nykyajan johtamismalleista!! Tehtävää aloitteleville jotta vastuut ja velvollisuudet tulevat tutuiksi ja opitaan johtamaan erilaisia ihmisiä Työnjohtoon suuntautuvalle tai jo siinä hetken toimineelle. 12. Oliko lähitunteja koulutuksen aikana mielestäsi? Riittävästi En osaa sanoa Liian vähän 13. Miten verkko-opetus / -ohjaus toteutui koulutuksessasi? verkossa tehtävät ja tapahtumat, ok Omien "oikeiden" töiden ohella suoritettavat työt eivät palvelleet tarkoitusta. Lähipäivät toimivat kun pystyi omistamaan päivän puhtaasti oppimiselle Keskinkertaisesti b) Toimiko verkko-opetus? Miten hyödynsit sitä? verkko-opetus rajoittui "läksyjen palauttamiseen" verkossa. Luin annetun verkkomateriaalin

14 1. Arvioi työnantajaltasi ja työpaikkaohjaajalta saamasi tukea 5 Työnantajan tuki Erittäin vähäinen melko vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä Työpaikkaohjaajan tuki Erittäin vähäinen melko vähäinen en osaa sanoa melko hyvä erittäin hyvä 15. Minkälaista tukea sait? apua yleensä koulussa kun ei ole 2 v opiskellut oli alkuun vähän vaikeata koulua sai käydä työajalla. Joustavuutta. Opastusta, teorian soveltamista käytäntöön, ohjeita, ideoita ja kannustusta Tukea olisi saanut ilman "työssäoppimista" koska työsuhde oli kuitenkin samanlainen kuin silloin kun koulutus alkoi. Apua hankaliin tehtäviin, pohdintaa yhdessä

15 16. Minkälaista tukea olisit toivonut vielä lisää? työnantajalta aikaa ohjaajan kanssa tapahtuvaan opiskeluun/palaveriin Syvempää paneutumista ongelma-alueille 17. Miten hyvin työssäoppiminen mielestäsi toteutui? erittäin huonosti melko huonosti en osaa sanoa melko hyvin erittäin hyvin 18. Miten työn ja opiskelun yhteensovittaminen onnistui? erittäin hyvin (2 vastausta) melko hyvin (3 vastausta) melko huonosti (2 vastausta) 19. Miten koit sen, että opiskelijan arviointi perustui ammattiosaamisen näyttöihin? hyvin Positiivisesti. Tämän päivän tarpeiden mukaisesti. Hyvin Hyvin, koska työtä ei voi tehdä kirjallisena Hyvä juttu 2. Miten hyvin ammattiosaamisen näytöt sopivat työnjohtokoulutukseen? hyvin (3 vastausta) ehdottoman tarpeellinen ja toimiva ratkaisu Melko huonosti koska otanta on niin pieni näytössä Mielestäni hyvin

16 21. Arvioi ammattiosaamisen näyttöjen toteutusta: mitä hyvää ja mitä huonoa? mielestäni hyvä toteutus kun vain pääsi kärryille Hyvää oli käytännön osaamisen tunnistaminen. Käytännön työn seuraaminen jäi ohjaajan vastuulle. Tämä on sekä hyvä että huono asia. Ohjaaja näkee vierestä näyttöjen toteutuksen mutta mahdollistaa riskin että työnantaja manipuloi tilannetta puoleen jos toiseen En ole vielä suorittanut näyttöä Pelkkää hyvää. Asiantunteva arvioitsija. 22. Miten hyvin mielestäsi pystyit osoittamaan osaamisesi ammattiosaamisen näytöissä? hyvin (2 vastausta) työni sopi hyvin tähän koska on vaihtelevaa ja vaativaa Erittäin hyvin. 23. Miten ammattiosaamisen näyttöjä pitäisi kehittää? ohjaaja - koulutuksen järjestäjä voisivat olla enemmän yhteydessä toisiinsa (arviointi ilman oppilasta/työnantajaa) 2. Oliko koulutuksessa ammattikorkeakoulun toteuttamaa koulutusta?: kaikki paitsi kaksi opiskelijaa vastasivat kyllä a) Mitkä asiat opetettiin ammattikorkeakoulun toimesta? en muista Talouden tunnusluvut ja korjaamon laskenta. Korjaamotalous ja logistiikka b) Oliko ammattikorkeakoulutasoinen koulutus ko. asioihin tarpeellista? Ehkä ei. kyllä c) Vastasiko opetus odotuksiasi? kyllä mielestäni omassa yksikössä saatiin parempi koulutus Ei, koulutuksen laatu oli ala-arvoista. d) Miten muuten ammattikorkeakouluyhteistyö näkyi koulutuksen toteutuksessa? luennoitsijan tittelissä / sähköpostissa... En tiedä

17 25. Miten huomioitiin aiempi osaamisesi koulutuksen aikana? olisi voitu hyväksi lukea mutta halusin olla mukana Hyvin. Mitään turhaa ja ylimääräistä ei ollut. Heikosti, mutta täysi räätälöiminen sirpaloittaisi koulutusta liikaa. Ei mielestäni mitenkään, en kyllä kokenut sitä tarpeelliseksikaan Keskinkertaisesti 26. Käytettiinkö opiskelussa jotain erityistä materiaalia, jota olet voinut hyödyntää työssäsi. Jos vastasit kyllä, kerro millaisia? laskukaavat ym.

18 KAUPPA Koulutus koettu läpi linjan oikein hyödyllisenä. Opetettuja asioita on koettu hyödyllisenä varsin laaja-alaisesti. Toisaalta vastaajista melko monet kokivat että talousasioita, budjetointia, kannattavuuslaskentaa olisi pitänyt käsitellä laajemmin. Toisena ongelmana koettiin lähipäivien vähyys ja käsiteltävien asioiden suuri määrä lähipäivissä. Vastaajien määrä - Kauppa Työnjohtokoulutuksen vaikutus työtehtävien muuttumiseen (koonti muuttuneista työtehtävistä) 1. Minkälaisissa tehtävissä toimit koulutuksen alkaessa (nimike ja työn sisältö lyhyesti) 2. Työtehtävien muutos koulutuksen aikana tai sen jälkeen Koulutuksen alkaessa osastovastaava, vastasin seitsemästä eri osastosta myyjä, vähittäistavarakauppa Kaupassa palvelutiskin vastaavana, vastuu valikoimista, tilauksista. kaupan osastovastaavana Myyjä Myymälävastaava, päivittäisten töiden organisointi päävastuuna myymälämarkkinointi ja tapahtumat osastovastaava Myyjänä pienessä elintarvikeliikkeessä myymälänhoitajan oikeana kätenä apulaismyymäläpäällikkö / myyjä Myyjä ja osastopäällikön kakkonen: (Myymäläosaston vastuu ja osastopäällikön ollessa poissa, hänen tehtävänsä. mm. työvuorot) Pääsääntöisesti myymälänhoitajan tehtävissä, mutta myös myymäläpäällikön sijaisena. Millä tavoin työtehtävät ovat muuttuneet? myymäläpäällikkö, vastaan koko myymälästä osastovastaava, myymälän päivittäisten toimintojen varmistaminen Siirryin heti koulutuksen alettua osuuskaupan konttorille palvelumyynnin kehittämispäällikön tehtäviin. Vastaan palvelutiskiemme valikoimista, myynnin johtamisesta, järjestäen koulutuksia. sekä koko Osuuskaupan Omavalvontavastaavana. Toimin päällikön sijaisena nyt olen päällikkönä omassa myymälässä. Tiimivalmentaja Uusien ja vanhojen työntekijöiden perehdyttämistä/ kouluttamista. Myynnin tapahtumatuottaja, järjestän kaikki kaupalliset tapahtumat (toisella työnantajalla) työvuorolistojen teko, mp:n sijaisuus työn sisältö on vastuullisempaa olen vaihtanut alaa Yt-neuvottelujen myötä työpaikassani tapahtui seuraava muutos: Olen nyt nimikkeeltäni "vain" myyjä, mutta vastuuni ovat laajemmat kuin ennen... Muutokset ovat lähinnä tapahtuneet omalla ajatuksen tasolla. Eli on alkanut ajatella omaa työtä enemmän esimiestehtävänä kuin aiemmin.

19 Tiimiesimies. Myyntityö. Osastovastaavana tekstiili, teknokemia ja taloustavaraosastoilla. Normaali myyjän työn lisäksi työvuorolistojen tekoa, inventointien valvontaa yms. tuoteryhmävastaavana hedelmä- ja vihannesosastolla miesten alusvaatteiden tuoteryhmävastaava, tuotteiden myynti ja tilaus. tuoteryhmävastaava miesten aluspukeutuminen, myynti, palvelu ja tuotteiden tilaus Myymäläpäällikkö, Lappeenrannan myymälän pyörittäminen Tuoteryhmävastaavana, vastasin "yhdestä" tuotealueesta, ei esimiesvastuuta Palveluassistentti. Henkilöstö esimies. Nimike on edelleen osastovastaava, mutta toimin nyt myös myymälämme vara myymäläpäällikkönä. Vastaan myös toiminnanohjausjärjestelmien kouluttamisesta, koko myymälän inventointien valvonnasta. tuoteryhmävastaavana maito-osastolla olen miesten os. myynti- ja palveluvastaava jolloin olen vastuussa koko osastosta. myynti ja palveluvastaava miesten os. esim. työvuorolistojen suunnittelu siirtyi minulle kokonaan Myynti- ja palveluvastaava. Koko ns. osaston tuoteryhmien vastuu, sekä esimiesvastuu 3. Oletko voinut hyödyntää koulutuksestasi saamiasi tietoja ja taitoja työssäsi? kyllä vastaajat a) Mitä tietoja ja taitoja olet voinut hyödyntää? Lähes kaikkea jossain määrin työaikalait, vuorovaikutuskoulutus, johtamisen henkiset ulottuvuudet Excel-koulutus oli hyödyllisin omalta kohdaltani Työelämään tutustutettavien koululaisten työnohjaus sekä ammattioppilaitoksista saatavien työharjoittelijoiden ohjaus ja neuvonta on jämäköitynyt, samoin työparityöskentely lähikirjaton johtajan kanssa. työvuorolistojen teko, kannattavuuden seuranta, markkinointi henkilöstöjohtamiseen ja kannattavuuden seurantaan liittyviä taitoja. parantanut työyhteisössä asiakaspalvelua Tietämys myynnistä on yleisesti parantunut. Organisointi ja suunnittelu on parantunut. Myös varmuutta on tullut lisää koulutuksen kautta. -sosiaaliset taidot -työkaluja työssä jaksamiseen ja sen jakamiseen, periaatteella ettei kaikkia tarvitse tehdä itse. -tietoa siitä mistä luvut ja tavoitteet muodostuvat, eikä joku ole niitä vaan hatusta vetänyt. Koulutuksessa käytyjä tehtäväesimerkkejä mm. erilaisia kokouskäytäntöjä olen tuonut tähän päivään mukanani. Uusia rutiineja tehty, henkilökunnan johtaminen sujuu vielä paremmin työehtosopimuksiin, työjohdollisiin valmiuksiin, palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvissä asioissa ensisijaisesti Kaupan alaan (TES ja kuluttajansuoja) liittyvä lainopillinen tieto on paremmin hallussa. Samoin markkinointiin. Olen oppinut ymmärtämään paremmin monia tuloksen tekoon ja liiketoimintaan liittyviä asioita. asiakasryhmien parempi huomiointi, budjetointiin perehtyminen, työyhteisön jäsenien yksilöinti, perehdyttämin, lainsäädäntö Olen saanut käyttää oppimiani esimiestaitoja työryhmässäni ja toimia enemmän työnantajanedustajan näkökulmasta. Tulosten seuraaminen niin euroissa kuin henkilö puolellakin on tullut "helpommaksi" ihmissuhdetaidot, työaikalaki, palkkalaki, kuluttajansuojalaki, budjetointi Excel-taulukoiden käyttö, sosiaalisten profiilien hyödyntäminen. Kokonaisnäkemystä tuli lisää, oma aiempi osaaminen syventyi ihmissuhdetaitoja on helpompi hyödyntää ku annettiin kunnon opit siihen Yleisesti lakisääteiset asiat, henkilöjohtamista ja työnohjaamista.

20 esimiestaitoja lähinnä työnjohtamistapoja, ajankäyttöä, resurssien hallinta, menekin edistäminen, markkinointi, markkinoiden tunteminen Koulutus oli tavattoman antoisa monella eri tavalla. on mahdotonta eritellä hyötyjä näin lyhyesti. Lähinnä enemmän avoimempaa keskustelua. Tarjota mahdollisimman paljon palautetta. Joitakin tehtäviä on voinut rinnastaa työtehtäviin. Opin etsimään sellaisista ihmisiltä jotain positiivista, joiden kanssa oli hankala tulla toimeen. lähiesimiestaitoja jalostanut omaa työn toteutusta; uusia ideoita, esillepanovinkkejä, hyviä ratkaisuja myynnin edistämiseen sekä opiskelukavereilta että opettajilta Tasapuolisuus työssä Olen oppinut hyödyntämään paremmin resurssien hallintaa sekä ymmärtämään tunnuslukuja paremmin. Olen perehtynyt paremmin oman yritykseni arvoihin ja liiketoimintamalliin mihin ei yleensä ole aikaa paneutua syvällisemmin. Lisäksi sain vinkkejä asiakkuuksien hoitoon Ainakin uusia työntekijöitä opastaessani ja muutenkin työilmapiirin parantamiseen. Excel-taulukko-ohjelmaa Henkilöstön johtamistehtävissä ja strategian suunnittelussa. esimiestaitoja Uusia näkökulmia ja tiedon jakamista eri opiskelijoiden kesken. Palautteen antamista ja vastaanottamista. palautteen anto, työryhmän erilaisten ihmisten kohtaaminen itseluottamusta palautteen antoa ja kiittämistä Esimiestaitoja, työntekijöiden ohjaamisessa Jokaiselta lähiopetustunnilta sain tuotua käytännön asioita myymälään ja noin koko henkilökunta sai uutta puhtia tekemisiin. Aina voi hyödyntää kaikkea, mutta mm. palautteen antamisen nostaisin ensimmäiseksi Vaikka koulutuksessa oli osa tavallaan vanhan kertausta, niin tuli myös uusia vinkkejä Tuloslaskelmien ja taseiden tarkeastelua. Budjetointia, markkinointia. Erilaisten ihmisten moninaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen. b) Millaisissa työtehtävissä? Myymäläpäällikkönä tarvitaan montaa eri osaamista Työvuorot tehokkaammiksi, tiimin ohjaaminen henkilötasolla sekä kehittynyt, että tullut itselle merkittävämmäksi, aidon innostuksen herättämisen merkitys mekaanisen johtamisen sijaan tullut itselle tärkeämmäksi Viikkoviestin teko, erilaisten raporttien täyttämisessä Työelämään tutustutettavien koululaisten työnohjaus sekä ammattioppilaitoksista saatavien työharjoittelijoiden ohjaus ja neuvonta on jämäköitynyt, samoin työparityöskentely lähikirjaton johtajan kanssa. työvuorolistojen teko, kannattavuuden seuranta, markkinointi Johtamisessa esim. siinä, miten erilailla asiat kannattaa ilmaista erityyppisille ihmisille. kassatyöskentelyssä Ilmeen suunnittelua kun osaa entistä laajemmin ottaa huomioon mikä kaikki vaikuttaa myymiseen. Olen myös parempi asiakaspalvelija. -työvuorosuunnittelussa -myös lakisääteisissä asioissa on saanut varmuutta että toimii oikein.. Mainonta, työvuorosuunnittelu, budjetointi, tulosraportointi, myynnin edistäminen... myynnin edistäminen, rekrytointi, kehityskeskustelut Päivittäisissä työtehtävissä. Tulosseuranta, työvuorot, työntekijöiden tsemppaaminen.

21 perehdytystehtävät, kiistat työvuorosuunnittelussa, kampanjoiden suunnittelu Budjetointi ja rekrytointi. vähän kaikessa työnjohdollisessa Kaupan esimiestehtävissä työnjohto lähiesimiehenä toiminen /osastovastaava Erityisesti hyödyt tulevat esiin henkilöstöjohtamisessa. Esimerkiksi kilpailijaseurantaa teen viikoittain ja siitä tuli myös koulutehtävä, joten ne tukivat toisiaan mukavasti. Kun saa vain negatiivista palautetta, niin oman käsityksen muuttaminen ko. ihmisestä helpotti yhteistyötä. henkilökunnan motivoinnissa kukkapisteen hoidossa infot ja omavalvonta paremmin hyödyksi, esillepanot ja hävikin minimointi aktiivisemmalla tuotekierrolla - esillepanojen muuttamisella Osastovastaavana Mm. työvuorosuunnittelussa. Kehitimme myymäläämme muutamien etätehtävien myötä ja sain ideoita muutamaan muuhunkin kehityskohteeseen. esimiestehtävissä Päivittäisessä työssä. ohjeitten antamiseen tiimiläisille. normaaleissa työ tehtävissä esim. palautteen anto. jokapäiväisissä töissä Suunnittelutyöstä käytännön tehtäviin Rakentavan palautteen antamisessa Myymälävastaavan tehtävissä Toiset ei pysty välttämättä sellaisiin tehtäviin, mihin toiset on luotu. Viikkopalaverit, tiedotus, aikataulutus, kaikessa järjestelyissä.. Mistä asioista koulutuksessa oli eniten hyötyä? Henkilökunnan ohjaaminen, tuli varmuus moneen asiaan Sosiaalisen tyylin profiilin analyysistä vuorovaikutusprofiilin saaminen ja keinot hyödyntää sitä työelämässä Etätehtävät olivat kokonaisuudessaan hyviä; laittoivat pohtimaan asioita laaja-alaisemmin. Vaikka asioita käsitteleekin päivittäin, tehtävien myötä moneen asiaan sai syvemmän näkökulman. Omanarvontunto, työnohjaus. myymäläpäällikön tehtäviin kuuluvat Excel-koulutuksesta, johtamistaidoista ja kannattavuuden seurannasta. Jotkin asiat ovat ennestään tuttuja merkonomin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Joihinkin asioihin sai enemmän lisää syvennystä kuten millaisia kaikkia lakeja joudumme noudattamaan Lähipäivät jossa oli paljon keskustelua. Miten pystyn vaikuttamaan tämän pisteen tulokseen. Näkökulmaa erilaisiin asioihin ja tapoihin toimia. Vuorovaikutusosiosta Kaikesta Valmiudet toimia ryhmän/tiimin esimiehenä ja esitaistelijana etulinjassa. Vaikea eritellä, kaikki osa-alueet erittäin hyödyllisiä! Päällimmäisenä mielessä henkilökunnan hyvinvointiin ja johtamiseen liittyvät asiat. Sekä myyntityö ihmistuntemus, lainsäädäntö, budjetit Tehtävät toimintaympäristöstä ja kilpailijoiden yllämainittuihin tehtäviin suunnatut opiskelut. Lainsäädäntö sekä laskennan asiat Kaikesta oli hyötyä ja sain itse luottamusta toimiympäristön kartoitus ja työnjohtokansion kokoaminen

22 koko koulutus oli oikein antoisaa Oman profiilin ja myös työtovereiden kanssa on helpompi työskennellä Lakiasiat ja henkilöjohtaminen. Kaikki, paitsi markkinointi liiketoiminnan mukainen toiminta, esimiehenä toimiminen Henkilöstön kanssa toimimisessa, itsensä johtamisessa. Keskusteluryhmät, joissa huomasi kuinka samanlaisia ongelmia ihmiset kohtasivat. Kaikista lähiesimiestaidoista johtamisen osioista ja käytännön esimerkeistä - opiskelukavereista Viestintä Kannattavuuden seuranta, asiakkuuksien hallinta sekä työlainsäädäntö. Oli mukava vertailla miten muilla hoidetaan asioita, ja jos niistä voi kopioida ideoita myös omaan yksikköön. Pohdittiin tunnilla ratkaisuja vaikeisiin kysymyksiin, mitä työpaikalla voi tulla esimiehelle työntekijöiden tai tiimin kanssa. Muiden opiskelijoiden kokemuksista ja opettajien esimerkeistä elävästä elämästä. katelaskelmista yms. Palautteen antaminen. muutamia hyviä vinkkejä tuli, suuri apu oli kollegoiden kanssa jaetusta tiedosta ihmisten erilaisuuden huomioiminen Yleisissä esimiestaitoihin liittyvissä asioissa. henkilösuhteet Paransi itsetuntoa ja lisäsi itsevarmuutta Teoriaosuuden ja kuinka ne saatiin heti otettua käytäntöön. Ja käytännön kautta oppiminen Sai moneen asiaan erilaisia näkökulmia Motivaatio kasvoi, asioiden jäsentely ajatustasolta kirjallisiksi suunnitelmiksi. 5. Mitkä asiat koulutuksessa jäivät eniten puutteellisiksi? Markkinointi, opetus markkinoinnissa oli perus myyjän opetusta. Olisi pitänyt mennä askelta pidemmälle esim. markkinointi lakiin. Lukujärjestys erittäin mielenkiintoinen, odotukset erittäin korkealla. Todellisuudessa asiat käytiin perustieto pohjalla ei päästy missään asiassa pintaa syvemmälle. Varsinaiset eväät vaikeiden tilanteiden hoitamiseen. Omiin työtehtäviin kuulumattomia osa-alueita vaikea soveltaa käytäntöön (budjetointi, logistiikka) Käytännön työtä tekevien työnjohtohenkilöiden tapaaminen, konkreettiset kokemukset. budjetointi käytiin liian pikaisesti läpi, vaikka sitä ei meidän firmassa tehdäkään myymälätasolla, mutta olisi muuten kiinnostanut Exceliä olisi voinut olla enemmänkin. Mielestäni koulutus oli hyvä näin ehkä kuluttajan/ yrittäjän lain määräämiä oikeuksia olisi voinut käydä syvemmin läpi Juridiikka. Varastonhallinta en osaa sanoa Lisää TES ja kuluttajansuoja-asioita. ajankäytön hallinta, rekrytointi Kannattavuus työpaikkaohjaajan panos pieni Johtamisesta olisi voinut enemmänkin olla asiaa. kehityskeskustelut ym. ihmistenjohtamismenetelmät Raha asiat En osaa valittaa olin tyytyväinen siihen Tekniset.. Muutama koulutukseen tarvittava ohjelma olisi voitu käydä heti alkuun läpi. Ja turvallisuusasioita ei käyty läpi juuri ollenkaan. kannattavuus, osa aiheista käsiteltiin kovin pintapuolisesti

23 Hankala sanoa, koska kyseessä on lähiesimies-koulutus, että mikä puuttui. Omasta mielestä koulutus vastasi aika tavalla käytännön työtä. Olisin toivonut enemmän aikaa budjetoinnille. kannattavuuden seuranta, hinnoittelu jotkut arvioinnit jäivät roikkumaan - vastaus tai arviointi tehtävästä pitäisi antaa tietyn ajan puitteissa, koska meidänkin pitää jättää tehtävät tietyssä aikataulussa Työlainsäädäntöä olisi saanut olla vielä enemmän ja lisäksi vinkkejä omaan työssä jaksamiseen. Koulutuksessa keskityttiin enemmän työntekijöiden jaksamiseen. Olisi saanut olla raporttien ja tuloskortin tulkintaa ym. tällaista. Viestintä tärkeä asia, mutta sille oli varattu liikaa aikaa. Aloitettiin tutkimuksen teko ohjelmalla, mutta sitä ei ollut aikaa käydä loppuun. Oli puhe, että opettaja opettaa sen etänä, muttei kukaan saanut etäopetusta / ohjausta. Tutkimus jäi kesken. Työlainsäädäntö ja esimiehenä jaksaminen. Olisin kaivannut silti enemmän työkaluja siihen, miten toimia ja vuorovaikuttaa erilaisissa tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. konkreettiset esimerkit kaupanalalla Konkretia. "spekuloiminen" ongelmatapauksissa Koulutuspäivinä liikaa aikaa kului edellisen kertaamiseen. Aikuisten kohdalla sitä ei tarvitse enää "jankuttaa". Omalta kohdaltani katsoen mikään ei oikeastaan jäänyt puutteelliseksi. Enemmän olisin halunnut pyöritellä numeroita ja opetella laskelmia ja siis rahallista puolta. Kielellinen taito, siis englanti! 6. Mitkä asiat opetettiin hyvin? Kaikki muu paitsi markkinointi Eri sosiaaliset tyylit. kaikki Tiedonhankinta, prosessien kulku. kaikki muu paitsi budjetointi vaan liian nopeasti Johtamistyylit. Lähiesimiehenä toimimisen opetuspaketti oli hyvä Olen tyytyväinen opetukseen sosiaalisen persoonan tunnistaminen kannattavuuden seuranta Itse oppimista pitkälti kaikki eli itsestä kiinni mitä haluaa ja kuinka paljon. Tuntui että kaikki lähipäivät olivat hyödyllisiä ja ohjaajat toivat omat asiat hyvin esille en osaa sanoa lainsäädäntö, työvuorosuunnittelu, ihmistuntemus liiketoimintamallin mukainen toiminta Kaikki opetettiin hyvin Lakiasiat oikeat ihmiset oikeisiin työtehtäviin on kaiken a ja o Kaikki Miltei kaikki! Valtaosa liiketoiminnan mukainen toiminta, Opetus oli kauttaaltaan erittäin laadukasta. Johtamisen ongelmanratkaisuja käytiin läpi kyllä kiitettävästi. Henkilöstö osaaminen. lähiesimiehenä toimiminen ja esimies henkilöstöosaajana Budjetointi Työlainsääntö, kannattavuus, asiakkuuksien hallinta. Erityisesti jäi mieleen elävät esimerkit esimiestyöstä ja tilanteista työntekijöiden kanssa ja miten niitä voisi yrittää hoitaa.

24 Viestintä, lähiesimiehenä toimiminen; osittain, kannattavuus osio. Lähiesimiehenä toimiminen kaikki opetettiin tosi hyvin ja selkeästi en osaa sanoa Palvelualttius Ihmisten profilointi. Ihmisten tunnistaminen ja kuinka heidän kanssa toimitaan eri tilanteissa. Aivan paras opetus esimiehille. Minusta tuntuu että koko koulutusohjelma oli opettajillakin vielä hakusessa. Oli koko koulutus aika sekavaa Koko koulutusmateriaali käytiin hyvin lävitse. Kaikki opetettiin hyvin, parasta oli että tunnit/päivät oli tehokkaita ja näin into pysyi yllä 7. Mitkä asiat opetettiin huonosti? Markkinointi Strategia. budjetointi ja katelaskelmat Kaikki asiat opetettiin hyvin, joihinkin vain olisi voinut käyttää enemmänkin aikaa. ei tule mitään mieleen Kannattavuuden tietokonetunnit olivat turhia. en osaa sanoa Mitään ei opetettu huonosti Nettikauppa ja siihen liittyvät tulevaisuuden näkymät jotkut myyjään liittyvät asiat opetettiin vähän siitä kulmasta että mitä myyjä tekee eikä siitä miten myyjää johdetaan Lainsäädäntö joka oli tylsää Markkinointi oli tylsää, kun ei kuulu ketjuohjatussa kaupassa meidän tehtäviin lainkaan kannattavuuden seuranta, liiketoimintamallin mukainen toiminta Liiketoimintamallin mukainen toiminta ei vastannut odotuksia, tunneilta ei oikein jäänyt mitään uutta asiaa mieleen. Liiketoimintamallin mukainen toiminta en osaa sanoa "ongelma" tilanteet Kokopäivän teoriat oli plääh, onneksi ei tainnut olla kuin yks päivä. 8. Mitkä olivat koulutuksen suurimmat puutteet? Ei siinä juuri ollut puutteita. Korkealentoiset tavoitteet. Opetus kuitenkin pelkkää perustietoa, lisämateriaalia syvempään tietoon ei saanut. Tavoitteet ja toteutus ei kohdannut, joten koko koulutuksen ajan oli vaikea hahmottaa mikä on tavoite taso? Etukäteen suunniteltu sisältö puuttui! Lähipäiviä olisi voinut olla enemmän, jolloin koulutus olisi ollut syvällisempi. Saada tehtävät sopimaan työyhteisöön. Olisin toivonut ehkä enemmän yhteistyötä ja informaation kulkua koulun ja työpaikka-ohjaajan välillä. tiukka aikataulu en osaa sanoa ei ollut puutteita Lisää käytäntöön suunniteltuja harjoitustehtäviä työssäoppimisjaksoille Paljon asioita oli tiivistetty muutamille koulupäiville Se opetuksessa käytettävien työkalujen läpikäynti. Esimerkkinä Excel tietenkin lähiopetuspäiviä olisi voinut olla enemmän, jolloin koulutuksestakin olisi saatu syvempi. nopea aikataulu ei ehkä sopinut kaikille

Työnjohtokoulutuskokeilu valmistuneiden kysely. verkostotapaaminen 25.4.2013 Riku Kumpu

Työnjohtokoulutuskokeilu valmistuneiden kysely. verkostotapaaminen 25.4.2013 Riku Kumpu Työnjohtokoulutuskokeilu valmistuneiden kysely verkostotapaaminen.. Riku Kumpu Vastaukset koulutuksenjärjestäjittäin ja koulutusaloittain Koulutuksenjärjestäjä Auto Kauppa KoMe Kuljetus Ammattienedistämislaitos

Lisätiedot

Selvitys työnjohtokoulutuskokeilun vakinaistamisedellytyksistä ja järjestämismuodoista. Kyselyn tulokset ja niiden esittely 27.5.

Selvitys työnjohtokoulutuskokeilun vakinaistamisedellytyksistä ja järjestämismuodoista. Kyselyn tulokset ja niiden esittely 27.5. Selvitys työnjohtokoulutuskokeilun vakinaistamisedellytyksistä ja järjestämismuodoista Kyselyn tulokset ja niiden esittely 27.5.2011 JOHDANTO Koulutuksen järjestäjille lähetettiin OPH:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu. Raporttien yhteenveto vuodelta 2011

Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu. Raporttien yhteenveto vuodelta 2011 Valtakunnallinen Työnjohtokoulutuskokeilu Raporttien yhteenveto vuodelta 2011 Verkostotapaaminen 19.4.2012 Seurantatietoja Aloittaneet, valmistuneet ja keskeyttäneet opiskelijat koulutusaloittain 300 259

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus uutta osaamista kaupan kentälle MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kirsti Jokiranta Työnjohtokoulutuskokeilun verkostopäivä 25.5.2009 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Miksi

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Hyväksytty 2.10.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala... 3 Asiakkuuksien hallinta, 25 ov... 3 Lähiesimiehenä toimiminen,

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kaupan ala

Työnjohtokoulutus/kaupan ala Työnjohtokoulutus/kaupan ala Hyväksytty 17.8.2009 Rehtori Jarmo Paloniemi Hyväksytty 25.1.2011 Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset täydennykset hyväksytty 17.06.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 Työnjohtokoulutuskokeilun valmistuneiden kyselyn yhteenveto VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 9- Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Tarja Nieminen Päivi

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 TOP palaute Työssäoppimisesta palautetta antoi yhteensä 431 opiskelijaa ja 16 työpaikkaohjaajaa Kokonaisarvio työssäoppimisesta asteikolla 1-5: opiskelijat 4,19

Lisätiedot

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1 LIITE 1 Työssäoppimisen alueelliseen sopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN. TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät!

Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät! OPPILAS 1 Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät! Kurssi oli superhyvä, juuri sellainen mitä halusin, jopa parempi! Tietokoneohjelma oli loistava opiskeluapuri

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Työnjohtokoulutuskokeilujen tilannekatsaus ja työnjohto-osaamista koskevat selvitykset

Työnjohtokoulutuskokeilujen tilannekatsaus ja työnjohto-osaamista koskevat selvitykset Työnjohtokoulutuskokeilujen tilannekatsaus ja työnjohto-osaamista koskevat selvitykset Verkostotapaaminen 25.4.2013 Tampere Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus - yksikön päällikkö, opetusneuvos

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Lähiesimieskoulutus 2012 MERCURIASSA

Lähiesimieskoulutus 2012 MERCURIASSA Lähiesimieskoulutus 2012 MERCURIASSA Kirsti Jokiranta MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kauppiaitten Kauppaoppilaitos MERCURIA - paikkoja bisnesluokassa Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetus-

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2016 Vastausprosentti: 82,2 % I Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2017 Vastausprosentti: 83,8 % I Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy 1. Koulutusryhmä johon osallistuin (mikäli osallistuit päiviin eri ryhmistä vastaa 1. koulutuspäivän osalta) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 17: Turku 6. ja

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

AmAk Opettajakysely - Perusraportti

AmAk Opettajakysely - Perusraportti AmAk Opettajakysely - Perusraportti 1. Yksikkö? 2. Osaamisala? 3. Kuinka monta Ammattiakatemian opiskelijaa on ollut ryhmässäsi? 4. Montako opiskelijaa on ryhmässäsi kokonaisuudessaan? (numeerinen vastaus)

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET05 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1 Liite 2 Työssäoppimisen alueellisen yhteistyösopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan tällä

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke Alueellinen työhyvinvointikysely Voimaa ossaamisesta! -hanke Taustatiedot Vastaajia 1 983 henkilöä miehiä 14 % naisia 86 % Toimiala Hotelli- ja ravintola 5 % Kauppa- ja palvelu 17 % Muu julkishallinto

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET06 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajan tehtävät. momutoko. monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

Työpaikkaohjaajan tehtävät. momutoko. monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Työpaikkaohjaajan tehtävät momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Työpaikkaohjaaja voi monin tavoin auttaa opiskelijan oppimista työssäoppimisjaksoilla. Ohjaaja voi ottaa huomioon oppimisen

Lisätiedot

Suorita liiketalouden perustutkinto (merkonomi) yrittäjän oppisopimuksella

Suorita liiketalouden perustutkinto (merkonomi) yrittäjän oppisopimuksella Suorita liiketalouden perustutkinto (merkonomi) yrittäjän oppisopimuksella Kehitä itseäsi. Kehitä yritystäsi. Verkostoidu. Menesty. Koulutus on rahoitettu. Tutkintomaksu on 58. KOULUTUKSEN AIKATAULU Aika:

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2017 Vastausprosentti: 42,4 % 1. Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet 1. Sivu 1 / 10 1. Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 43 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien.

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien. Mahdollista menestys koulutuksella! Kehitä itseäsi Kehitä yritystäsi Hanki kaupallinen tutkinto Pätevöidy esimiehenä Verkostoidu Menesty Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE 2016 Vastausprosentti: 50 % 1. Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 1. Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa

Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa Kirsi Viitanen Palautteen merkitys oppijalle Oppimisen edistäminen Osaamisen tunnistaminen Ongelmanratkaisun kehittäminen Ryhmässä toimiminen vuorovaikutustaidot Itsetuntemuksen

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Arviointi oppilaiden näkökulmasta

Arviointi oppilaiden näkökulmasta Arviointi oppilaiden näkökulmasta Raija Niemi Oppilaat vastasivat jakson päätteeksi seitsemään kysymykseen koskien ravintotiedon opiskelua terveystietojaksolla. Luokista 8 A oli työskennellyt melkein koko

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusalan perustutkinto Ammattiosaamisen näyttö vartiointi- ja palvelutoiminnot opintokokonaisuudesta Kuva: Timo Paakkanen Taustaa Ammattiosaamisen näytön suoritti kolmannen vuoden opiskelija. Hänellä

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien.

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien. Mahdollista menestys koulutuksella! Kehitä itseäsi Kehitä yritystäsi Hanki kaupallinen tutkinto Pätevöidy esimiehenä Verkostoidu Menesty Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA

KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA KOULUTUSSUUNNITTELIJA OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA 1. Tehtävän vaatima koulutus ja työn kuvaus Korkeakoulututkinto sekä ajokortti 1.1 Oppisopimuksiin liittyvä operatiivinen, monialainen toiminta Koulutukseen

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO osaamista monialaiseen työnjohtamiseen ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkintorakenne Tekniikan erikoisammattitutkinto on virallinen Opetushallituksen vahvistama erikoisammattitutkinto.

Lisätiedot

Koulutuksen lähipäivät ovat Espossa.

Koulutuksen lähipäivät ovat Espossa. Suorita liiketalouden perustutkinto, merkonomi + pätevyys esimiehenä työssä oppien. Koulutus on rahoitettu. Tutkintomaksu on 58. Koulutuksen lähipäivät ovat Espossa. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 79,9 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi?

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Sinustako TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Mitä työnantajan on hyvä tietää työpaikkakouluttajan tehtävästä oppisopimuskoulutuksessa? Mitä nuoren työpaikkakouluttajan valinnassa tulisi ottaa huomioon?

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus MIKSI JA KENELLE FINANSSIALAN MERKONOMI ON TARKOITETTU? Kenelle? Eri alueosuuskauppojen S-Pankin asiakaspalvelupisteissä pankki- ja asiakasomistajatyötä

Lisätiedot

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Yleisopas Suomi IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Sisältö 1 Yleistietoutta työssäoppimisesta... 3 2 Osapuolten

Lisätiedot

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:39:29 2014 Kaikki koulutusalat, N=40, vastausprosentti keskimäärin

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

SAATEKIRJE KYSYMYKSET. Taustakysymykset. Hei!

SAATEKIRJE KYSYMYKSET. Taustakysymykset. Hei! SAATEKIRJE Hei! Olemme TAOK:in ammatillisen opettajakoulutuksen opiskelijoita ja teemme koulutukseemme liittyvän kehittämistyön yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopisto, Tredun aikuiskoulutuksen ja

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies. Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle?

Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies. Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle? Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle? Puustinen 19.4.2012 Kokeiluohjelmasta poimittua Tavoitteet ammattikorkeakouluyhteistyölle

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely Kysely lähetettiin 190 työnantajalle, joista 93 vastasi. Etelä-Karjalan alueelta vastauksia 36 kpl, Kymenlaakson alueelta 54 kpl. Anonyymeja

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot