Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero ESLH /Ha-7 Käsittelijä Taina Lommi Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Täydennettävänä VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Etelä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi KURKI, Kymenlaakson Uudistajaksi Resurssoidut Kiina-Innovaatiothanke Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Etelä-Suomen suuralueosio Toimintalinja 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijaorganisaation nimi Helsingin yliopisto, Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia (Koulutuskeskus Sinoa) Organisaatiotyyppi Yliopisto Y-tunnus Lähiosoite Prikaatintie 9 Puhelinnumero (050) Postinumero Postitoimipaikka Kouvola Faksinumero (09) Pankkiyhteys NORDEA Tilinumero Web-osoite ja Projektin vastuuhenkilön nimi Tuomo Kauha Asema organisaatiossa Kehittämispäällikkö Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Marja Sulomaa Asema organisaatiossa Osastosihteeri Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Tuomo Kauha Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Tuomo Kauha Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Tuomo Kauha Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/20

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Osatoteuttajien määrittely, nimeäminen, Y-tunnukset ja toteutusosuudet (kumppanuus- tai aiesopimukset) Osatoteuttajan nimi Kouvola Innovation Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Kouvola Innovation Oy osallistuu hankkeessa suunnitteluun ja toteutustoimenpiteiden työstöön seuraavin toimintamuodoin: 1) Hankkeeseen sopivimpien sidosryhmien koordinointi ja selvitystyö 2) Yritys- koulutus- ja julkishallintoyhteistyön koordinointiin osallistuminen (Kouvolan kaupunki, seudun yrittäjäjärjestöt ja koulutusalan toimijat), mm. ympäristö-ja matkailuala 3) Ajatushautomokonseptin suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen Tarkemmat vastuutukset ja tehtävävelvollisuudet kirjataan ylös molemmille toteuttajatahoille hankkeen alkaessa, tuolloin tehtävässä yhteistyösopimuksessa. Osatoteuttajan nimi Lappeenrannan teknillinen yliopisto Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kouvolan yksikkö tarjoaa hankkeeseen modernien teknologia- ja liiketoimintainnovaatioiden osaamista innovaatiojohtamisen ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen näkökulmasta seuraavilla osa-alueilla: 1. Verkostoituminen 2. Avoin innovaatio 3. Tuotteistaminen 4. Teknologian kaupallistaminen 5. Yritys- ja innovaatiokulttuuri 6. Tietopääoman hallinta, suojaaminen ja hyödyntäminen LUT Kouvola selvittää: (1) Kiinan markkinoiden mahdollisuudet, haasteet ja erityispiirteet Kouvolan alueen yrityksille valituilla liiketoimintasektoreilla, alueen elinkeinostrategia huomioiden sekä (2) millä innovaatiojohtamisen osa-alueilla tarvitaan yritysten osaamisen lisäämistä huomioiden kiinalainen toimintaympäristö. Yhteistyö ko. sektoreiden avaintoimijoiden kanssa konkretisoituu järjestettävien workshopien ja yrityshaastatteluiden kautta. Täten yritysten ja muiden toimijoiden innovaatiojohtamisen osaaminen vahvistuu ja konkretisoituu hankkeessa toteutettavan mentoroinnin ja tuotettavien opetusmateriaalien kautta. LUT Kouvolan kansainväliset yhteistyöverkostot ja kansainvälinen tutkimustieto tulevat hankkeen kautta aiempaa vahvemmin alueen yritysten ja kehittäjien hyödynnettäväksi. LUT osallistuu hankkeen KURKI-Diploma-erikoistumisohjelman toteuttamiseen. Tarkemmat vastuutukset ja tehtävävelvollisuudet kirjataan ylös molemmille toteuttajatahoille hankkeen alkaessa, tuolloin tehtävässä yhteistyösopimuksessa. EURA JÄRJESTELMÄ 2/20

3 4.2 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Hankkeen ohjausryhmään osallistuvat kaikki hankkeen prosessien etenemisen kannalta oleelliset substanssiasiantuntijat ja yhteistyökumppanit. Ohjausryhmää täydennetään prosessien edetessä tarpeen mukaan kutsuen ryhmän jäseneksi erityisasiantuntijoita. Ohjausryhmän toivottu kokoonpano sisältää ainakin seuraavien sidosryhmien ja kohderyhmien edustajia: Rahoittajien edustajat asiantuntijajäseninä Kouvolan kaupunki Helsingin yliopisto Kouvola Innovation Oy Kaakkois-Suomen TE-keskus Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kouvolan yksikkö Finpro, Kouvola Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus MEK Kouvolan seudun yrittäjien edustaja KURKI-Diploma-koulutukseen osallistuva toimija Kiinalainen yritysmaailman edustaja 4.3 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit 1. Kiina-keskuksen käynnistäminen Koulutuskeskus Sinoa rahoittajat: Kouvolan kaupunki ja Kymenlaakson liitto yhteyshenkilö: kehittämispäällikkö Tuomo Kauha, p. gsm +358 (0) Osaamiskeskusohjelma (OSKE): Kouvola Innovation Oy kuuluu digitaaliset sisällöt -klusteriin. Sen osaamisalana on monikielinen viestintä ja sisällönhallinta sekä klusterin Venäjä- ja Kiina-yhteistyö 3. KYMPIT (Kymenlaakson Maahanmuuttajien Paremman Integraation Tueksi, HY/Palmenia, Kouvola) 4. AMARE (HY/Palmenia) 5. Kestävä innovaatiojohtaminen: Yrityksen kyvykkyyksien kehittäminen kohti avointa innovaatiota (tutkimuskonsortiossa LUT Kouvola, Teknillinen korkeakoulu ja VTT, huhtikuussa 2009 käynnistynyt kaksivuotinen Tekes-hanke) EURA JÄRJESTELMÄ 3/20

4 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Projekti on seuraava askel Kouvolan seudun yritysten ja yhteisöjen Kiina-yhteistyökuvioissa. Projektilla haetaan vaihtoehtoja ja täydennyksiä olemassa olevien Kiina-toimintamuotojen lisäämiseksi elinkeino- ja koulutuspoliittisin tavoittein muodostaen sopivin toimintamalli ja alueellinen konsepti, joka voi toimia kansallisena esimerkkinä myös muihin liiketoiminta-alueisiin liittyen. Projekti hyödyntää alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä Kiina-suhteita ja rakentaa niitä hyväksikäyttäen aktiivisen ja verkostomaisen toiminnan, joka tähtää uusien, innovatiivisten liiketoimintamuotojen ja työpaikkojen syntymiseen eri toimialoille Kouvolan seudulle. Kouvolan seudun Kiina-yhteistyö on käsittänyt viimeisen vuosien ajalla hyvin moninaisia toimintamuotoja mm. seuraavilla aloilla: Ympäristö, logistiikka, kieli- ja kulttuuriala, digitaaliset sisällöt, opetusala, vienti- ja tuontitoiminta, terveydenhoito, palvelutoiminta, tapahtumatoiminta, jne. Kouvolan Kiina-toiminnat ovat kuitenkin hajallaan, yksittäisten toimijoiden toteutettavana ja usein synergiaedut jäävät usein monien resurssointihaasteiden vuoksi toteutumatta. On täten syytä muodostaa kokonaisvaltainen Kymenlaakson, eritoten Kouvolan Kiina-verkosto. Kiina-verkoston synnyttämä toiminta on riippumaton alueella jo olevan Kiina-logistiikkakeskuksen (China Center) tulevaisuuden toiminnoista, mutta voi saada tarpeen mukaan sieltä synergiatoimintoja, mikäli jokin verkoston toimija katsoo sen tarpeelliseksi. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Tarve on todennettu tämän hankkeen yhteistyökumppanien ja projektisuunnitelmassa mukana olleiden sidosryhmien keskinäisten keskustelujen pohjalta, sekä mm. muiden hankkeiden sisällä, kuten Innorailhankkeessa, Osaamiskeskusohjelmassa ja Koulutuskeskus Sinoan käynnistämisprojektin aikana. Hanke on osa Kouvolan elinkeinojen kehittämisen strategiatasoa 1: Osaamis- ja toimintakeskittymät. Myös seudullinen keskustelu eri toimijoiden osalta viestintävälineissä on esiinnostanut tarpeen muokata olemassa olevia Kiina-resursseja laajemmin ja hyödyntää ns. triple helix-mallia, eli tässä tapauksessa alueellisen yrityselämän, koulutusorganisaatioiden ja hallintoviranomaisten yhteistä toimintaa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Seudullisesti kaivataan edelleen myös vahvaa Kiinaan liittyvän osaamisen ja tietopääoman kasvattamista. Kouvolan Kiina-konseptia vastaava malli on kehitteillä myös Vantaalla, tosin tällä hetkellä (lokakuu 2009) voidaan arvioida, että Kouvolalla on kolmen vuoden etumatka mm. toimintainfrastruktuuria ajatellen. EURA JÄRJESTELMÄ 4/20

5 Hanke tukee myös mm. HY:n yliopiston elinikäisen oppimisen suunnitelmaa, LUT Kouvolan alueellisen vaikuttavuuden ja kansainvälistymisen suunnitelmaa, Opetusministeriön strategiaa 2015, Kymenlaakson Maakuntaohjelmaa , Opetusministeriön Aasia-selvityksiä, Kouvolan seudun rakennemuutosohjelmaa vuosille , InnoChina-ohjelmaa, Kasarminmäen korkeakoulukampuksen kehittämisohjelmaa ja Digitaaliset sisällöt-osaamiskeskusohjelmaa. 5.3 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Koulutuskeskus Sinoa: Sinoa toimii projektin hallinnoijana. Sinoa on 2,5 vuoden toimintansa aikana saanut vankan jalansijan osana Helsingin yliopistoa (ml.palmenia) ja verkottunut laajalti kansallisten ja kansainvälisten Kiina-toimijoiden kanssa (yliopistot, yritykset, yhteisöt) tuoden seudulle mm. kieli- ja kulttuuriosaamiseen littyviä toimintoja. Tämä projekti täydentää Sinoan tulevaisuuden toimintamuotoja, jotka liittyvät mm. kieliteknologiaan, Kiina-tapahtumatoimintaan, Kiinan opetusalan täydennyskoulutuksiin ja Kiinaan liittyviin hanke-ja projektitoimintoihin. Kouvola Innovation Oy: Kouvola Innovation Oy on käynnistänyt digibusiness-klusterin Kiina-koordinaation ja Kiina-portaalin suunnittelu- ja asiantuntijayhteistyön tähän hankkeeseen liittyen. Myös ympäristö-ja matkailualan projekteihin on Kiina-kontekstissa käyty alustavia keskusteluja ja tuleva Repoveden luonnonpuistohankesuunnitelma saa vahvaa taustatukea Kiinasta, jossa vuoden 2010 Kiina-viikon yhteistyökumppanilla, Zhangjiajiella on Unescon maailmanperintökohteen alainen kansallispuisto, jonka kanssa yhteistyökuvioita on voitu jo alustavasti viritellä. Aptual Oy:Yleinen asiantuntija-apu projektisuunnitelmaan liittyen,mm.finina-konseptissa. LUT Kouvola:Innovaatioympäristöt -ja johtaminen ja kv. liiketoimintaosaaminen. Teknologia- ja liiketoimintainnovaatiot prof., TkT Marko Torkkeli ja työryhmä. CID-ryhmä (Tulevaisuuden tutkimuskeskus,turun kauppakorkeakoulu): Asiantuntija-apu projektisuunnitelmaan 5.4 Missä määrin projektin kohderyhmään kuuluvien yritysten tai muiden organisaatioiden joukko / osallistuvat henkilöt ovat jo tiedossa? Kymenlaakson Kiina-verkon tueksi on osaltaan tiedossa alueella Kiinaan kohdentuvaa kaupankäyntiä harjoittavat yritykset. Tämän lisäksi ensimmäisten workshop-tilaisuuksien kautta loput yritykset, hallintoviranomaiset, koulutusorganisaatiot ja muut sidosryhmät organisoidaan toimintaan mukaan. 5.5 Miten kohderyhmien tarvekartoituksessa sekä toteutustavan ja toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu nais- ja miesnäkökulmat? Hanke edistää sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumista eri toimijoiden keskuudessa pyrkien tasaamaan mm. täydennyskoulutuksen mahdollistaman koulutusmahdollisuuksien ja informaation kasvattamisen turvin naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia toimia Kymenlaaksossa EURA JÄRJESTELMÄ 5/20

6 Kiina-aktiviteeteissa. 5.6 Mitkä tahot tulevat hyödyntämään projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä ja miten nämä tahot on kartoitettu? Hanketta voidaan käyttää myös osana Kouvolan kaupungin osaamis-ja toimintakeskittymiin perustuvaa strategiatyökalumallia, jossa se nivoutuu osaksi tieto-ja viestintäliiketoimintojen osaamiskeskittymää, metsä-, energia- ja ympäristösektorin osaamis-ja toimintakeskittymää, sekä vapaa-ajan ja matkailun osaamis-ja toimintakeskittymää. Tällä tavoin se on osa toimialamaastoa, jossa ympäristöystävällisyys, kansainvälisyys, osaaminen ja elinkeinorakenteen uudistuminen luovat uutta seudullista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää kaikki eri toimialoilla Kiina-aktiviteetteja harjoittavat yksiköt ja organisaatiot, kuten koulutusorganisaatiot, hallintotoimijat ja yritykset, eritoten Kymenlaakson ja Kouvolan seudun alueella. Alueellinen elinkeinoelämä pystyy hyödyntämään projektin aikana kerättyjä tutkimustuloksia, selvityksiä, workshop-tilaisuuksien osaamis- ja verkottumispääomaa sekä yleisten tietotaitojen kasvamista aiheeseen liittyen ja edesauttamaan triple helix-mallin toteutumista, jossa elinkeinoelämä, aluehallinto ja paikalliset opetusalan toimijat voivat vuorovaikutteisesti pyrkien edesauttamaan Kouvolan alueille tarpeellisimpien Kiina-aktiviteettien toteutumista. Hankkeen aikana suoritettua KURKI-Diploma-koulutusta voivat kaikki koulutuksen suorittaneet hyödyntää omissa, kansainvälisiin ja eritoten Kiinaan liittyvissä työtehtävissään. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Kymenlaakso Seutukunnat Kouvolan Kunnat Kouvola 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät? Kouvolan seudun yrittäjät ja yritykset, kuten esim. Kouvolan yrittäjien, Kymenlaakson kauppakamarin, Kouvolan nuorkauppakamarin jäsenyritykset, joilla on Kiinaan liittyviä aktiviteetteja ja muut Kiina-verkon toiminnasta kiinnostuneet yritykset ja yrittäjät. mm. ympäristö- ja matkailualalla, ja digitaalisissa sisällöissä. Kouvolan kaupungin edustamat toimijat mm. elinkeinotoimen, opetuksen, matkailun ja ympäristön alueilla, jotka tarvitsevat toimintaansa liittyviä, Kiinaa ja globaaleja toimintaympäristöjä koskevaa tutkimus- ja kehittämistietoa ja osaamista, sekä sidosryhmätoimintaa. Alueen asukkaat ja alueella toimivat, jotka tarvitsevat verkoston palveluja ja toimintamuotoja. EURA JÄRJESTELMÄ 6/20

7 Kymenlaaksolaiset digibusiness -osaamisklusterin toimijat, jotka ovat erikoistumassa eritoten Aasian kauppaan. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Yliopistot ja ammattikorkeakoulut, alueen muut koulutusorganisaatiot Yrittäjäjärjestöt Yksityiset yritykset Työ-ja elinkeinotoimistot TE-keskukset Kiinalaiset toimijat Suomessa Ympäristökeskukset MEK Finpro (Kouvola) Alueen elinkeinoelämän toimijat 6.4 Projektiin mukaan tulevien yritysten arvioitu lukumäärä henkilöstömäärän mukaan Henkilöstömäärä Yrityksiä, kpl alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai yli 0 Yhteensä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden kuvaus Kouvolan kaupunki Kaakkois-Suomen TE-Keskus Kouvolan työ- ja elinkeinotoimisto Kouvola Innovation Oy EURA JÄRJESTELMÄ 7/20

8 6.6 Projektissa aloittavien henkilöiden arviomäärät koko projektin keston ajalta vuosittain, naisten kokonaismäärä eriteltyinä. Yhteensä Yhteensä 30 joista naisia PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tulokset? Kouvola on Suomen johtavimpia Kiinan liittyvien osaamisalueiden keskittymiä. Keinot: 1) Uuden yritystoiminnan syntyminen Kiina-yhteistyöhön liittyen 2) Yritysten, organisaatioiden ja yhteisöjen Kiina- ja kansainvälistymisvalmiuksia on parannettu mm. KURKI-Diploman avulla 3) Kiina-verkko on aktiivinen toimija Kymenlaakson Kiina-toiminnoissa ja toimii pilotointimallina myös muihin liiketoiminta-alueisiin nähden 4) Kouvolan seutuun vaikuttavia globaaleja haasteita ja alueellisia innovaatioympäristöjä pystytään tulkitsemaan paremmin ja tekemään täten luotettavampia tulevaisuusennusteita 5) Ajatushautomotoiminnan (+Finina) kautta kehitetään uusia vaihtoehtoja kymenlaaksolaisten koulutusorganisaatioiden ja yrityselämän keskinäisiin toimintoihin mm. opiskelijavaihto-ohjelmien kohdalla (kts. liite). 6) Kiina-portaali luodaan pysyväksi toimintamuodoksi toimien kansallisena esimerkkinä alueellisesta yhteistyöstä kv. toiminnoissa 7) Kouvolan seudun ympäristö- ja matkailualan yritykset ja järjestöt toimivat Kiinan suhteen aktiivisesti pyrkien kehittämään alan yhteistyötä Kymenlaaksossa 8) Kouvola tunnetaan monialaisena Kiina-osaajana kansallisesti ja kansainvälisesti 9) Uusin innovaatiojohtamista koskeva tieto siirtyy yrityksiin ja alueiden kehittäjille 10) Yliopistojen kv. yhteistyöverkostot ja kansainvälinen tutkimustieto tulevat alueiden yritysten ja kehitysorganisaatioiden hyödynnettäväksi, jollioin saadaan ennakoivaa tietoa alueen elinkeinoelämän tarpeisiin 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 3 kpl joihin työllistyy naisia 1 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 1 kpl joista naisten perustamia 0 kpl EURA JÄRJESTELMÄ 8/20

9 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Projektin laadullisten vaikutusten arviointi keskittyy palautejärjestelmään ja sen kautta tehtävään arviointiin projektin eri vaiheissa. Hankkeen laadullisia vaikutuksia selvitetään hankkeen aikana mm. Kiinassa olevia hyviä käytänteitä silmällä pitäen ja arvioidaan niitä sekä hankkeen workshopeissa, että kehittämisseminaareissa. Hankkeen aikana syntyneitä uusia yrityksiä ja/tai työpaikkojen asemaa arvioidaan projektin antaman myötävaikutuksen valossa. Kts. kohta Millaisia vaikutuksia projektilla arvioidaan olevan kestävän kehityksen edistämisen kannalta? Hankkeella on kestävään kehitykseen positiivisia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Sosiaalinen ulottuvuus: 1) Kiinan kielen ja kulttuurin tuntemus alueella lisääntyy 2) Kiinalaisen liiketoimintakulttuurin ymmärrettävyys syvenee ja täten saavutetaan parempi valmiustaso yhteistyöhön kiinalaisessa toimintaympäristössä 3) Kymenlaakson Kiina-toimijoiden verkottautumisen kautta syntyvät synergiaedut 4) Kouvolan Kiina-aktiviteettien imago parantuu 5) Uusia työpaikkoja syntyy Taloudellinen ulottuvuus: 1) Kymenlaakson (eritoten Kouvolan) Kiina-aktiviteettien lisääntyvät 2) Kiina-osaamisen ja tietopääoman tarpeet tiedostetaan ja kehitetään täten mm. niihin sopivia koulutusosioita 3) Alueellinen Kiina-integroituminen edistyy 4) Monikulttuurinen, myös taloudellisesti, Kouvola kehittyy 5) Uusia Kiina-liiketoimintakuviomahdollisuuksia avautuu 6) Uusia työpaikkoja syntyy EURA JÄRJESTELMÄ 9/20

10 7.6 Kuinka monta tutkintoa projektissa suoritetaan? Tutkintoja, kpl Osatutkintoja, kpl Ammatillinen perustutkinto 0 0 Ammattitutkinto 0 0 Erikoisammattitutkinto 0 0 Ammattikorkeakoulututkinto 0 0 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 0 0 Alempi korkeakoulututkinto 0 0 Ylempi korkeakoulututkinto 0 0 Lisensiaatin tutkinto 0 0 Tohtorin tutkinto 0 0 Tutkintojen määrä yhteensä 0 0 joista naisten suorittamia PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? 1. Kymenlaakson Kiina-verkoston perustaminen ja käynnistäminen. Toimintamalliajatuksena mm. verkoston workshop-toiminta neljännesvuosittain. Toteutetaan hankkeen aikana Kiinan kulttuuria, kieltä ja liiketoimintamalleja koskeva Diploma-täydennyskoulutus (30op, kts. liite). 2. Kiina-portaalin perustaminen ja käynnistäminen yhteistyössä Kymenlaakson Kiina-verkon sekä jo olemassa olevien kiinalaisten, Suomessa toimivien portaalien kanssa. Portaalin kautta edesautetaan mm. kieli-ja kommunikointivalmiuksien kehittämistä ja moninaisia synergiatoimintoja. 3. Innovaatioselvitysten toteuttaminen liiketoimintasektoreittain Kouvolan elinkeinostrategia huomioiden, mm. Mahdolliset innovaatiojohtamisen kehittämistarpeet Kiina- kontekstissa. Yhteistyö ko. sektoreiden avaintoimijoiden kanssa konkretisoituu järjestettävien workshoppien ja yrityshaastatteluiden kautta. Yritysten ja muiden toimijoiden innovaatiojohtamisen osaaminen vahvistuu ja konkretisoituu hankkeessa toteutettavan mentoroinnin, sekä tuotettavien opetusmateriaalien kautta. 4. Kiina-toimintoihin ja kansainvälistymiseen keskittyvän ajatushautomotoiminnan konseptointi ja käynnistäminen. Kehitetään uusia toimintamalleja kymenlaaksolaisten opetusorganisaatioiden (yliopistoyksiköt, KyAMK, ammattiopisto), kehittäjäorganisaatioiden ja yritysten keskinäisiin toimintoihin, mm. opiskelijavaihto-ohjelmat ja Finina-konseptin kehittäminen. 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat ym.) ja tuotekehityksen työsuunnitelma Kymenlaakson Kiina-verkko: Kiina-verkon toiminta on tarkoitus rakentaa myös uusien mediamuotojen ja verkon jäsenten resurssointien kautta rakentuvaksi toiminta-alustaksi, joka edesauttaa kunkin toimijan Kiinaan liittyviä aktiviteetteja. EURA JÄRJESTELMÄ 10/20

11 Kiina-portaali: Kymenlaakson Kiina-verkon ja muiden sidosryhmien vuorovaikutuksellinen toimintaympäristö. Portaaliin luodaan kielen ja kulttuuri-/yhteiskuntatietouden opetussisältöä sekä suomalaiseen, että kiinalaiseen ympäristöön, sekä Kiina-verkoston haluamaa sisältöä liittyen mm. kansainvälistymistarpeisiin. Kiinan kulttuurin, kielen ja liiketoimintaosaamisen Diploma-täydennyskoulutus (koulutuskonsepti mallinnetaan Kiina-verkoston tarpeiden mukaan yhdessä alueellisten koulutusorganisaatioiden kanssa, kts.kurki-diploma liite) Finina-konsepti: Käynnistetään Kiina-aktiviteetteihin keskittyvä ajatushautomotoiminta ja kehitetään uusia vaihtoehtoja kymenlaaksolaisten koulutusorganisaatioiden ja yrityselämän keskinäisiin toimintoihin mm. opiskelijavaihto-ohjelmien kohdalla (kts. liite). Innovaatioselvitykset: Elinkeinostrategian mukaiset selvitysraportit Kiinan markkinoiden mahdollisuuksista, haasteista, erityispiirteistä Kouvolan alueella, liiketoimintasektoreittain, elinkeinostrategian mukaisesti (sis. suosituksia, potentiaalisia vaihtoehtoja, toimintamalleja ja hyviä käytännön esimerkkejä). Digitaaliset opetusmateriaalit (Kouvolalaisen avoimen innovaation osaamisen vienti) 8.3 Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät vuosittain Lähiopetuspäiviä Etäopetuspäiviä Ohjaus- tai Muita Yhteensä konsultointipäiviä henkilötyöpäiviä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 11/20

12 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2010 Tammikuu-huhtikuu Ohjausryhmän asettaminen ja kokoon kutsuminen, aikataulutus ja verkostomaisen yhteistyön aloittaminen, sekä hankkeesta tiedottaminen - Kiina-verkoston koostumuksen kartoittaminen ja aloitusseminaari - Tiedotussuunnitelman laatiminen - Innovaatioselvitystyön käynnistäminen - KURKI-Diploma-koulutusohjelman käynnistäminen - Eri toimijoiden vastuuttaminen ja tehtäväjako Toukokuu-joulukuu Kiina-portaalin työstämisen aloittaminen Kymenlaakson Kiina-verkon ensimmäisen kokoontumisen yhteydessä - Finina-konseptin jatkokehittämisen käynnistäminen sopivien yhteistyökumppanien kanssa - Kymenlaaksolaisten ympäristö- ja matkailutoimijoiden workshop ja tavoitteiden/toimenpiteiden määritteleminen, sekä yhteistyön käynnistäminen - Innovaatioselvityksiä ja yleisesti innovaatiotutkimustiedon levittämistä tukevien workshopien järjestäminen ja toteuttaminen - Väliraportointi - Ohjausryhmän kokoontuminen - Workshop Kiinassa yhteistyökumppani(e)n luona, hyvien käytäntöjen selvittäminen ja tiedonsiirto - Diploma-koulutusohjelman toteuttamisen jatkaminen 2011 Tammikuu-huhtikuu Väliraportointi - Hankkeen arviointia - Innovaatioselvityksiä ja tiedon levittämistä tukevat workshop(it) - Tulevaisuusskenaariotyön käynnistäminen - Kiina-portaalin kehittämistyön jatkaminen/workshop(it) - Finina-konseptin kehittämistyön jatkaminen/workshop(it) - Ohjausryhmän kokoontuminen - Diploma-koulutusohjelman toteuttamisen jatkaminen Toukokuu-joulukuu Workshopien arviointi ja jatkokehittäminen - Workshop Kiinassa yhteistyökumppani(e)n luona, hyvien käytäntöjen selvittäminen ja tiedonsiirto - Innovaatioselvitystöiden tulosten kokoaminen, yhteenvedot, käännöstyöt ja julkistaminen - Skenaarityön tulokset, raportti - Innovaatioselvitysten pohjalta mentoroinnin suunnittelu ja toteuttaminen yrityksiin - Innovaatioselvitysten pohjalta innovaatiojohtaminen-opetusmateriaalien suunnittelu ja toteuttaminen - Innovaatiojohtaminen-opetusmateriaalien pilotointi Suomessa ja Kiinassa (lähiopetus ja verkko-opetus) - Hankkeen arviointi ja raportointi - Ohjausryhmän kokoontuminen - Diploma-koulutusohjelman loppuunsaattaminen EURA JÄRJESTELMÄ 12/20

13 2012 Tammikuu-huhtikuu Väliraportointi - Päätösseminaarin valmistelua - Mentorointi yrityksiin (innovaatio-ja kansainvälistymisosaaminen) - Innovaatiojohtaminen-opetusmateriaalin pilotointi Suomessa ja Kiinassa (lähiopetus ja verkko-opetus) - Opetusmateriaalin ja opetus- ja oppimisprosessin arviointi ja jatkokehittäminen (monikulttuurisuus näkökulma) - Arviointi ja palaute innovaatioselvityksistä, jatkotoimenpiteiden suunnittelu - Hyvien käytänteiden ja tiedon levittäminen - Workshop Kiinassa yhteistyökumppani(e)n luona, hyvien käytäntöjen selvittäminen ja tiedonsiirto - Ohjausryhmän kokoontuminen Toukokuu-joulukuu Ohjausryhmän kokoontuminen - Workshopien ja Good Practices- seminaarien tulosten arviointi ja koonti - Päätösseminaarin valmistelu - Jatkotyöskentelystä sopiminen ja hankkeessa kerätyn tiedon hyödyntämissuunnitelma - Tiedon levittäminen - Hankeraportointi - Diploma-koulutusohjelman toteutuksen päättäminen - Päätösseminaari 9.2 Tiivistelmä Internetin tietopalvelua varten KURKI-hanke tähtää Kouvolan seudun elinkeinotoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen Kiinakontekstissa, sekä elinkeinoelämätoimijoiden, koulutusorganisaatioiden ja julkishallinnon toimijoiden osaamispääoman kehittämiseen Kiinaa koskien organisaatiolähtöisesti tarpeellisilla toimialoilla. Toiminnoilla pyritään kasvattamaan sekä uuden yritystoiminnan, että muun Suomen ja Kiinan välisten moninaisten yhteistyömahdollisuuksien syntymistä Kymenlaaksossa. Hankkeessa rakennetaan viisi osatoimintaa: 1) Muodostetaan aktiivinen Kymenlaakson Kiina-verkko triple helix- mallin mukaisesti. 2) Laaditaan selvitykset Kiinan markkinoiden mahdollisuuksista, haasteista ja erityispiirteistä Kouvolan alueella elinkeinostrategia huomioiden sekä toteutetaan workshopit yhteistyön vahvistamiseksi ja konkretisoimiseksi. Vahvistetaan samalla yritysten ja muiden toimijoiden innovaatiojohtamisen osaamista tiedonvaihdolla, mentoroinnilla, sekä opetusmateriaaleja tuottamalla. Vahvistetaan myös hankkeeseen osallistuvien Kiinaan kieleen, kulttuuriin ja liiketoimintaan liittyviä valmiuksia tarjoamalla mahdollisuus suorittaa "Kurki-Diploma - kiinan kielen, kulttuurin ja liiketoimintakulttuurin erikoistumisohjelma (30op) 3) Luodaan edellytyksiä koulutusorganisaatioiden ja yritysten laajempaan vuoropuheluun mm. ajatushautomotoiminnan ja opiskelijavaihtoon liittyvien uusien konseptien kautta. 4) Luodaan Kiina-portaali pysyväksi toimintamuodoksi toimien aluksi Kiina-verkon monialaisena toimintaportaalina. EURA JÄRJESTELMÄ 13/20

14 5) Kehitetään alueen mm. ympäristö- ja matkailualan yritysten ja järjestöjen Kiina-aktiviteetteja. 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin seurantatiedot kerätään? Hankkeen koordinaattori (Koulutuskeskus Sinoa) on päävastuullinen taho. Hankkeen koordinaattori kerää tiedot rahoittajaviranomaisen edellyttämää ESR-projektien määrämuotoista raportointia varten projektin toteutustilanteesta partnereilta ja yhteistyökumppaneilta. Tarkka keräystapa ja aikataulu sovitaan hankkeen alkaessa Miten projektin väli- ja loppuraportointi hoidetaan? Hankkeen koordinaattori (Koulutuskeskus Sinoa) kokoaa ja toimittaa projektin väliraportit ja loppuraportin rahoittajaviranomaisen vaatimusten mukaisesti. Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu raporttien tarkastelu ja hyväksyminen ennen niiden toimittamista rahoittajaviranomaiselle. Projektin päättyessä koordinaattori laatii yhteistyössä partnereiden kanssa loppuraportin, jossa esitetään yhteenveto projektin toiminnasta ja tuloksista ja kootaan yhteen osallistujia ja rahoitusta koskevat seurantatiedot. Loppuraportissa verrataan toteutumaa alkuperäiseen projektihakemukseen ja sen tavoitteisiin Miten projektin toimintaa arvioidaan? Hankkeen käynnistyessä laaditaan erillinen arviointisuunnitelma. Hankkeen aikana synnytettyjä toimintoja ja tuotoksia arvioidaan laadullisesti ja määrällisesti. Tuotoksista ja toiminnoista mitataan mm. tutkimusselvityksiä, työpajatoimintaa ja ajatushautomotoimintaa arvioimalla. Niin ikään arvioidaan hankkeen aikana rakentunutta toimijaverkostoa ja Kiina-portaalin asemaa. Itsearvioinnin kautta arvioidaan osa-alueet, joissa tarvitaan tehostettuja toimia tavoitteiden saavuttamiseksi ja ne toiminnot, joissa on jo päästy lähelle tavoitteita. Hanke tuottaa myös vähemmän konkreettisisesti arvioitavia tuloksia ja vaikutuksia, kuten asenneilmaston muuttuminen, tietotaidot ja uudet toimintakäytännöt. Näiden arviointi on hankalampaa, mutta myös siihen pyritään laatimaan sopivin työkalu. Itsearvioinnin ja arvioinnin suunnittelun tukena käytetään Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisua nro 82: Arviointi ja itsearviointi projektin työvälineenä. Itsearvioinnin lisäksi käytetään vertaisryhmäarviointia (yhteistyökumppanit) ja ohjausryhmätyöskentelyn tuottamia tuloksia. Kaikkia kehitettävät mallit arvioidaan ja ne raportoidaan ja julkaistaan. Arvioinnin mittareina käytetään mm. arviointiin soveltuvia kyselykaavakkeita, keskustelutuokioita ja ohjausryhmän antamaa suullista ja kirjallista arviointia ja palautetta, jotka kohdistetaan hankkeen kohderyhmille ja toteuttajille. Myös hankkeen talousseuranta on yksi arvioinnin mittareista. EURA JÄRJESTELMÄ 14/20

15 10.4 Miten projektin asiakaspalaute kerätään? Palautetta kerätään systemaattisesti kaikilta hankkeen toimijoilta ja mahdollisimman laajalti kohderyhmän edustajilta. Seminaareihin ja workshopeihin osallistuneilta kerätään palautetta määrämuotoisilla omilla palautelomakkeilla. Asiakaspalautetta analysoidaan hankkeen toimijoiden kanssa ja tarvittaessa tehdään muutoksia. 11. TIEDOTUS JA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Hankkeelle laaditaan oma tiedotussuunnitelma. MARKKINOINTIVAIHE Hankkeesta ja sen kehittämisprosesseista tiedotetaan kohderyhmille ja yhteistyötahoille tiedotustilaisuuksin, alueen työ- ja elinkeinotoimistojen, Palmenian/Sinoan ja LUT:n internetsivujen, digibusinessklusterin sivuston, osaamiskeskusohjelman, koulutuskalenterin sekä asiakaslehtien kautta. Kansainvälisesti tiedotetaan mm. eri Kiina-verkostojen kautta ja projektin yhteistyökumppaneiden välityksellä. TOTEUTUSVAIHE Toteutuksen aikana hankkeesta tiedotetaan hankkeen yhteistyökumppaneille ja ohjausryhmän jäsenille sähköpostitse ja internetsivustojen, sekä osatoteuttajien omien viestintävälineiden kautta. Myöhemmin projektin aikana kehitettävän Kiina-portaalin kautta. Hankkeen aikana toteutetaan selvitystyö hankkeessa kehitettävistä prosesseista, jolloin saatuja tuloksia välitetään ajantasaisesti kaikille hankkeen kohderyhmille, toimijoille ja suurelle yleisölle. Myös tiedotusvälineille lähetetään tiedotteita ja aiheesta pyritään saamaan artikkeleja tarpeen mukaan alueellisiin ja kansallisiin julkaisuihin. Kansainvälisesti tiedotetaan mm.kiina-verkostojen välityksellä. TULOSTEN LEVITTÄMINEN Projektista ja sen kehittämistä malleista, tutkimustuloksista ja julkaisuista tiedotetaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tiedotustilaisuuksin, sähköpostiverkostojen, muiden verkostojen ja henkilökohtaisten tapaamisten kautta. Tuloksista tiedotetaan myös tiedotusvälineille, mm. tiedotustilaisuuden kautta Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä 2010 Kiina-portaalin kehitystyö alkaa. Asiantuntijatyöryhmätyöt käynnistyvät: Tulokset levitetään työryhmien kautta osallistujaorganisaatioiden muidenkin toimijoiden käyttöön. Workshop-työskentelyn kautta tietoa EURA JÄRJESTELMÄ 15/20

16 levitetään sekä kansallisesti, että kansainvälisesti. Tulosten levitys Sinoan, Osaamiskeskusohjelman, LUT:n verkkosivujen ja seminaarien kautta (esim. kansallinen Innovaatiofoorumi Kouvolassa sekä kansainvälinen innovaatiotutkijaseminaari Kouvolassa.) Asiantuntijatyöryhmät jatkuvat; tulokset välittyvät työryhmien kautta osallistujaorganisaatioiden muidenkin toimijoiden käyttöön Tiedottaminen median kautta Tulosten levitys Sinoan, Osaamiskeskusohjelman ja LUT:n internetsivujen ja seminaarien kautta Asiantuntijatyöryhmät jatkuvat. Tulokset työryhmien kautta osallistujaorganisaatioiden muidenkin toimijoiden käyttöön. Workshopit ja seminaarit kaikkien toimijoiden kesken; tulosten levittäminen Tiedottaminen median kautta 2012 Kehittämisworkshopit jatkuvat Selvitysjulkaisut Kansainvälisesti käytäntöjä levitetään lisäksi eri Kiina-verkostojen kautta ja kansainvälisen yhteistyötuntijaverkoston välityksellä. Päätösseminaari Tiedottaminen median kautta 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Miten on järjestetty projektin asiakirjojen ja kirjanpitoaineiston säilytys ja arkistointi? Projektin asiakirjat ja kirjanpitoaineisto säilytetään ja arkistoidaan ESR-säädösten ja ohjeiden mukaan vähintään vuoden 2020 loppuun saakka. ESR -ohjelman asettamista vaatimuksista tiedotetaan organisaation arkistointivastaaville, joilla on jo entuudestaan pitkä kokemus eri EU-rahoitteisten hankkeiden arkistoinnista. Helsingin yliopistolla on arkistojohtosääntö ja arkistonmuodostussuunnitelma, jonka mukaisesti projektin asiakirjojen ja kirjanpitoaineiston arkistointi järjestetään, huomioonottaen rahoittajan antamat ohjeet. Projektiin liittyvä yleinen arkistointimateriaali säilytetään Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian yksiköissä. Projektipäällikkö ohjeistaa arkistoinnista vastuussa olevan henkilön arkistointiin. Hankkeen partnereita informoidaan asiakirjojen ja kirjanpitoaineistojen säilytyksen vaatimuksista ja ehdoista. Hankkeen osatoteuttajat säilyttävät omaa toimintaansa koskevan arkistomateriaalin oman organisaatioinsa arkistointisuunnitelman ja rahoittajan antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli jonkin projektin osapuolen toiminta päättyy, asiakirjat ja aineistot siirretään Palmenian arkistoon. EURA JÄRJESTELMÄ 16/20

17 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) 13. A Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv yhteensä 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Palvelujen ostot Matkakustannukset Muut kustannukset 0 6. Välilliset kustannukset Yhteensä Arvonlisävero 13. B Erikseen raportoitavat kustannukset, joihin ei myönnetä rahoitusta yhteensä 8. Kuntasektori Muu julkinen sektori Yksityinen sektori Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) 14. A Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät yhteensä 1. Haettava ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 0 5. Projektin tulot 0 Yhteensä B Erikseen raportoitavat muiden tahojen rahoitusosuudet, joihin ei myönnetä ESR:n tai valtion rahoitusta yhteensä 6. Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 8. Yksityinen rahoitus Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 17/20

18 RAHOITUS YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN ESR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Keskustelut Kouvolan kaupungin rahoituksesta on aloitettu elinkeinotoimen kaupunginjohtaja Aimo Ahtin ja hankejohtaja Leo Pyöriän kanssa. Vuotta 2010 koskevia rahoituspäätöksiä ei ole voitu tässä vaiheessa vuotta vielä allokoida, mutta tämän hankehaun mukana on liitteenä elinkeinotoimen kaupunginjohtaja Aimo Ahtin tukikirje, joka todentaa Kouvolan kaupungin halun olla tukemassa hanketta ja tukirahoituspäätökselle osoitetaan kaikki mahdollinen ponnistus myöhemmin tänä vuonna, jonka jälkeen mahdollinen positiivinen kuntarahapäätös saattaisi olla mahdollinen Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? De minimis -sääntöselvitys LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus EURA JÄRJESTELMÄ 18/20

19 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä KURKI ALLEKIRJOITUSLIITE-KOUVOLA INNOVATION OY KURKI ALLEKIRJOITUSLIITE-KOUVOLA LUT KURKI AIESOPIMUS PALMENIA/SINOA-KOUVOLA INNOVATION OY KURKI AIESOPIMUS PALMENIA/SINOA-LUT KURKI HANKESUUNNITELMA ESR ESR-HANKEHAKEMUKSEN LIITTEEKSI SELVITYS KUNTARAHOITUSMAHDOLLISUUDESTA HY Allekirjoitusoikeus VEROVELKATODISTUS LUT YTJ-REKISTERIOTE LUT ARVONLISÄVEROKÄYTÄNTÖ RAKENNERAHASTOHANKKEISSA LUT YTJ-REKISTERIOTE KOUVOLA INNOVATION OY VEROVELKATODISTUS KOUVOLA INNOVATION OY ARVONLISÄVEROKÄYTÄNTÖ RAKENNERAHASTOHANKKEISSA PALMENIA-SINOA FININA-KONSEPTISELVITYS ESIMERKKI DIGIBUSINESSKLUSTERI-YHTEISTYÖSTÄ SINOA JA KOUVOLA INNOVATION OY KURKI-DIPLOMA Kiinan kielen, kulttuurin ja liiketoimintaosaamisen erikoistumisohjelma (30op) KURKI-PROJEKTISUUNNITELMA KURKI-LASKENNALLISTEN LIITE HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja projektin mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtio vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä projektia koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan projektin tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija sitoutuu noudattamaan ESR-toimintaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä rahoittajan asettamia erityisiä ehtoja ja toimintaa koskevia ohjeita. Hakija sitoutuu pitämään sellaista kirjanpitoa, josta käy selvästi EURA JÄRJESTELMÄ 19/20

20 ilmi ESR-projektista aiheutuneet kustannukset sekä toimittamaan rahoittajalle seuranta- ja raportointitietoja sekä luovuttamaan tietoja ulkopuolisille evaluaattoreille. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklan mukaisesti hallintoviranomaisen on tiedotettava tuensaajille, että rahoituksen hyväksyminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että heidät mainitaan 7 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti julkaistussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Julkistaminen ei koske toimiin osallistuvien nimiä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy tiedottamisen. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus Kauko Hämäläinen Johtaja EURA JÄRJESTELMÄ 20/20

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 19.3.2008 Diaarinumero 41/3562/2008 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k...

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k... 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700558 Projektikoodi

Lisätiedot

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen täyttää Saapunut Dnro Hakemusnro 1. HANKE a)

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2010 Diaarinumero KASELY387/04.00.05.00/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.1.2008 Diaarinumero LSLH-2008-1083/Ha-7 Käsittelijä Jaana

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 14.08.2012 Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Johanna

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708090 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806184 Projektikoodi

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801497 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708080 Projektikoodi

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin OKM/209/523/2016 AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RAHOITTAMASSA HANKKEESSA Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 1 OSAPUOLET Tämä

Lisätiedot

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi EAKR-maksatuspäätösmalli 28 3 2008 MAKSATUSPÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007 2013 [Tiedot tulevat järjestelmästä, pl. päiväys] Maksatuspäätöksen päiväys

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 3666/KITY/2010 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2009 Diaarinumero 9/544/2009 Käsittelijä Ira Nikoskinen Puhelinnumero

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke.

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke. Tarkastuslautakunta 21.10.2014 LIITE 1 Ongelma johtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia RKK Strategian kriittiset menestystekijät

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Hakemuksen/suunnitelman kohdat 6-16 Koulutus Seinäjoella 9.1.2012 Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500 Kymenlaakson Liitto PL 35 (Karhulantie 36 B) 48601 KOTKA (05) 230 8900 Faksi (05) 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi http://www.kymenlaakso.fi RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Uusi hakemus

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje)

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Teemahankkeen seurantatiedot (indikaattoritiedot) tallennetaan

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801653 Projektikoodi

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 87/3562/2009 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Makkonen Keijo Yhtymäjohtaja

Makkonen Keijo Yhtymäjohtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden rahoituslailla (KEMERA)

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean määrittely ja rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa I Ydinidean merkitys Hyvä ydinidea kiteyttää hankkeen tavoitteet, kohderyhmät, tulokset ja odotetut

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot