Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero ESLH /Ha-7 Käsittelijä Taina Lommi Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Täydennettävänä VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Etelä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi KURKI, Kymenlaakson Uudistajaksi Resurssoidut Kiina-Innovaatiothanke Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Etelä-Suomen suuralueosio Toimintalinja 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijaorganisaation nimi Helsingin yliopisto, Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia (Koulutuskeskus Sinoa) Organisaatiotyyppi Yliopisto Y-tunnus Lähiosoite Prikaatintie 9 Puhelinnumero (050) Postinumero Postitoimipaikka Kouvola Faksinumero (09) Pankkiyhteys NORDEA Tilinumero Web-osoite ja Projektin vastuuhenkilön nimi Tuomo Kauha Asema organisaatiossa Kehittämispäällikkö Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Marja Sulomaa Asema organisaatiossa Osastosihteeri Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Tuomo Kauha Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Tuomo Kauha Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Tuomo Kauha Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/20

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Osatoteuttajien määrittely, nimeäminen, Y-tunnukset ja toteutusosuudet (kumppanuus- tai aiesopimukset) Osatoteuttajan nimi Kouvola Innovation Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Kouvola Innovation Oy osallistuu hankkeessa suunnitteluun ja toteutustoimenpiteiden työstöön seuraavin toimintamuodoin: 1) Hankkeeseen sopivimpien sidosryhmien koordinointi ja selvitystyö 2) Yritys- koulutus- ja julkishallintoyhteistyön koordinointiin osallistuminen (Kouvolan kaupunki, seudun yrittäjäjärjestöt ja koulutusalan toimijat), mm. ympäristö-ja matkailuala 3) Ajatushautomokonseptin suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen Tarkemmat vastuutukset ja tehtävävelvollisuudet kirjataan ylös molemmille toteuttajatahoille hankkeen alkaessa, tuolloin tehtävässä yhteistyösopimuksessa. Osatoteuttajan nimi Lappeenrannan teknillinen yliopisto Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kouvolan yksikkö tarjoaa hankkeeseen modernien teknologia- ja liiketoimintainnovaatioiden osaamista innovaatiojohtamisen ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen näkökulmasta seuraavilla osa-alueilla: 1. Verkostoituminen 2. Avoin innovaatio 3. Tuotteistaminen 4. Teknologian kaupallistaminen 5. Yritys- ja innovaatiokulttuuri 6. Tietopääoman hallinta, suojaaminen ja hyödyntäminen LUT Kouvola selvittää: (1) Kiinan markkinoiden mahdollisuudet, haasteet ja erityispiirteet Kouvolan alueen yrityksille valituilla liiketoimintasektoreilla, alueen elinkeinostrategia huomioiden sekä (2) millä innovaatiojohtamisen osa-alueilla tarvitaan yritysten osaamisen lisäämistä huomioiden kiinalainen toimintaympäristö. Yhteistyö ko. sektoreiden avaintoimijoiden kanssa konkretisoituu järjestettävien workshopien ja yrityshaastatteluiden kautta. Täten yritysten ja muiden toimijoiden innovaatiojohtamisen osaaminen vahvistuu ja konkretisoituu hankkeessa toteutettavan mentoroinnin ja tuotettavien opetusmateriaalien kautta. LUT Kouvolan kansainväliset yhteistyöverkostot ja kansainvälinen tutkimustieto tulevat hankkeen kautta aiempaa vahvemmin alueen yritysten ja kehittäjien hyödynnettäväksi. LUT osallistuu hankkeen KURKI-Diploma-erikoistumisohjelman toteuttamiseen. Tarkemmat vastuutukset ja tehtävävelvollisuudet kirjataan ylös molemmille toteuttajatahoille hankkeen alkaessa, tuolloin tehtävässä yhteistyösopimuksessa. EURA JÄRJESTELMÄ 2/20

3 4.2 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Hankkeen ohjausryhmään osallistuvat kaikki hankkeen prosessien etenemisen kannalta oleelliset substanssiasiantuntijat ja yhteistyökumppanit. Ohjausryhmää täydennetään prosessien edetessä tarpeen mukaan kutsuen ryhmän jäseneksi erityisasiantuntijoita. Ohjausryhmän toivottu kokoonpano sisältää ainakin seuraavien sidosryhmien ja kohderyhmien edustajia: Rahoittajien edustajat asiantuntijajäseninä Kouvolan kaupunki Helsingin yliopisto Kouvola Innovation Oy Kaakkois-Suomen TE-keskus Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kouvolan yksikkö Finpro, Kouvola Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus MEK Kouvolan seudun yrittäjien edustaja KURKI-Diploma-koulutukseen osallistuva toimija Kiinalainen yritysmaailman edustaja 4.3 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit 1. Kiina-keskuksen käynnistäminen Koulutuskeskus Sinoa rahoittajat: Kouvolan kaupunki ja Kymenlaakson liitto yhteyshenkilö: kehittämispäällikkö Tuomo Kauha, p. gsm +358 (0) Osaamiskeskusohjelma (OSKE): Kouvola Innovation Oy kuuluu digitaaliset sisällöt -klusteriin. Sen osaamisalana on monikielinen viestintä ja sisällönhallinta sekä klusterin Venäjä- ja Kiina-yhteistyö 3. KYMPIT (Kymenlaakson Maahanmuuttajien Paremman Integraation Tueksi, HY/Palmenia, Kouvola) 4. AMARE (HY/Palmenia) 5. Kestävä innovaatiojohtaminen: Yrityksen kyvykkyyksien kehittäminen kohti avointa innovaatiota (tutkimuskonsortiossa LUT Kouvola, Teknillinen korkeakoulu ja VTT, huhtikuussa 2009 käynnistynyt kaksivuotinen Tekes-hanke) EURA JÄRJESTELMÄ 3/20

4 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Projekti on seuraava askel Kouvolan seudun yritysten ja yhteisöjen Kiina-yhteistyökuvioissa. Projektilla haetaan vaihtoehtoja ja täydennyksiä olemassa olevien Kiina-toimintamuotojen lisäämiseksi elinkeino- ja koulutuspoliittisin tavoittein muodostaen sopivin toimintamalli ja alueellinen konsepti, joka voi toimia kansallisena esimerkkinä myös muihin liiketoiminta-alueisiin liittyen. Projekti hyödyntää alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä Kiina-suhteita ja rakentaa niitä hyväksikäyttäen aktiivisen ja verkostomaisen toiminnan, joka tähtää uusien, innovatiivisten liiketoimintamuotojen ja työpaikkojen syntymiseen eri toimialoille Kouvolan seudulle. Kouvolan seudun Kiina-yhteistyö on käsittänyt viimeisen vuosien ajalla hyvin moninaisia toimintamuotoja mm. seuraavilla aloilla: Ympäristö, logistiikka, kieli- ja kulttuuriala, digitaaliset sisällöt, opetusala, vienti- ja tuontitoiminta, terveydenhoito, palvelutoiminta, tapahtumatoiminta, jne. Kouvolan Kiina-toiminnat ovat kuitenkin hajallaan, yksittäisten toimijoiden toteutettavana ja usein synergiaedut jäävät usein monien resurssointihaasteiden vuoksi toteutumatta. On täten syytä muodostaa kokonaisvaltainen Kymenlaakson, eritoten Kouvolan Kiina-verkosto. Kiina-verkoston synnyttämä toiminta on riippumaton alueella jo olevan Kiina-logistiikkakeskuksen (China Center) tulevaisuuden toiminnoista, mutta voi saada tarpeen mukaan sieltä synergiatoimintoja, mikäli jokin verkoston toimija katsoo sen tarpeelliseksi. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Tarve on todennettu tämän hankkeen yhteistyökumppanien ja projektisuunnitelmassa mukana olleiden sidosryhmien keskinäisten keskustelujen pohjalta, sekä mm. muiden hankkeiden sisällä, kuten Innorailhankkeessa, Osaamiskeskusohjelmassa ja Koulutuskeskus Sinoan käynnistämisprojektin aikana. Hanke on osa Kouvolan elinkeinojen kehittämisen strategiatasoa 1: Osaamis- ja toimintakeskittymät. Myös seudullinen keskustelu eri toimijoiden osalta viestintävälineissä on esiinnostanut tarpeen muokata olemassa olevia Kiina-resursseja laajemmin ja hyödyntää ns. triple helix-mallia, eli tässä tapauksessa alueellisen yrityselämän, koulutusorganisaatioiden ja hallintoviranomaisten yhteistä toimintaa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Seudullisesti kaivataan edelleen myös vahvaa Kiinaan liittyvän osaamisen ja tietopääoman kasvattamista. Kouvolan Kiina-konseptia vastaava malli on kehitteillä myös Vantaalla, tosin tällä hetkellä (lokakuu 2009) voidaan arvioida, että Kouvolalla on kolmen vuoden etumatka mm. toimintainfrastruktuuria ajatellen. EURA JÄRJESTELMÄ 4/20

5 Hanke tukee myös mm. HY:n yliopiston elinikäisen oppimisen suunnitelmaa, LUT Kouvolan alueellisen vaikuttavuuden ja kansainvälistymisen suunnitelmaa, Opetusministeriön strategiaa 2015, Kymenlaakson Maakuntaohjelmaa , Opetusministeriön Aasia-selvityksiä, Kouvolan seudun rakennemuutosohjelmaa vuosille , InnoChina-ohjelmaa, Kasarminmäen korkeakoulukampuksen kehittämisohjelmaa ja Digitaaliset sisällöt-osaamiskeskusohjelmaa. 5.3 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Koulutuskeskus Sinoa: Sinoa toimii projektin hallinnoijana. Sinoa on 2,5 vuoden toimintansa aikana saanut vankan jalansijan osana Helsingin yliopistoa (ml.palmenia) ja verkottunut laajalti kansallisten ja kansainvälisten Kiina-toimijoiden kanssa (yliopistot, yritykset, yhteisöt) tuoden seudulle mm. kieli- ja kulttuuriosaamiseen littyviä toimintoja. Tämä projekti täydentää Sinoan tulevaisuuden toimintamuotoja, jotka liittyvät mm. kieliteknologiaan, Kiina-tapahtumatoimintaan, Kiinan opetusalan täydennyskoulutuksiin ja Kiinaan liittyviin hanke-ja projektitoimintoihin. Kouvola Innovation Oy: Kouvola Innovation Oy on käynnistänyt digibusiness-klusterin Kiina-koordinaation ja Kiina-portaalin suunnittelu- ja asiantuntijayhteistyön tähän hankkeeseen liittyen. Myös ympäristö-ja matkailualan projekteihin on Kiina-kontekstissa käyty alustavia keskusteluja ja tuleva Repoveden luonnonpuistohankesuunnitelma saa vahvaa taustatukea Kiinasta, jossa vuoden 2010 Kiina-viikon yhteistyökumppanilla, Zhangjiajiella on Unescon maailmanperintökohteen alainen kansallispuisto, jonka kanssa yhteistyökuvioita on voitu jo alustavasti viritellä. Aptual Oy:Yleinen asiantuntija-apu projektisuunnitelmaan liittyen,mm.finina-konseptissa. LUT Kouvola:Innovaatioympäristöt -ja johtaminen ja kv. liiketoimintaosaaminen. Teknologia- ja liiketoimintainnovaatiot prof., TkT Marko Torkkeli ja työryhmä. CID-ryhmä (Tulevaisuuden tutkimuskeskus,turun kauppakorkeakoulu): Asiantuntija-apu projektisuunnitelmaan 5.4 Missä määrin projektin kohderyhmään kuuluvien yritysten tai muiden organisaatioiden joukko / osallistuvat henkilöt ovat jo tiedossa? Kymenlaakson Kiina-verkon tueksi on osaltaan tiedossa alueella Kiinaan kohdentuvaa kaupankäyntiä harjoittavat yritykset. Tämän lisäksi ensimmäisten workshop-tilaisuuksien kautta loput yritykset, hallintoviranomaiset, koulutusorganisaatiot ja muut sidosryhmät organisoidaan toimintaan mukaan. 5.5 Miten kohderyhmien tarvekartoituksessa sekä toteutustavan ja toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu nais- ja miesnäkökulmat? Hanke edistää sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumista eri toimijoiden keskuudessa pyrkien tasaamaan mm. täydennyskoulutuksen mahdollistaman koulutusmahdollisuuksien ja informaation kasvattamisen turvin naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia toimia Kymenlaaksossa EURA JÄRJESTELMÄ 5/20

6 Kiina-aktiviteeteissa. 5.6 Mitkä tahot tulevat hyödyntämään projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä ja miten nämä tahot on kartoitettu? Hanketta voidaan käyttää myös osana Kouvolan kaupungin osaamis-ja toimintakeskittymiin perustuvaa strategiatyökalumallia, jossa se nivoutuu osaksi tieto-ja viestintäliiketoimintojen osaamiskeskittymää, metsä-, energia- ja ympäristösektorin osaamis-ja toimintakeskittymää, sekä vapaa-ajan ja matkailun osaamis-ja toimintakeskittymää. Tällä tavoin se on osa toimialamaastoa, jossa ympäristöystävällisyys, kansainvälisyys, osaaminen ja elinkeinorakenteen uudistuminen luovat uutta seudullista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää kaikki eri toimialoilla Kiina-aktiviteetteja harjoittavat yksiköt ja organisaatiot, kuten koulutusorganisaatiot, hallintotoimijat ja yritykset, eritoten Kymenlaakson ja Kouvolan seudun alueella. Alueellinen elinkeinoelämä pystyy hyödyntämään projektin aikana kerättyjä tutkimustuloksia, selvityksiä, workshop-tilaisuuksien osaamis- ja verkottumispääomaa sekä yleisten tietotaitojen kasvamista aiheeseen liittyen ja edesauttamaan triple helix-mallin toteutumista, jossa elinkeinoelämä, aluehallinto ja paikalliset opetusalan toimijat voivat vuorovaikutteisesti pyrkien edesauttamaan Kouvolan alueille tarpeellisimpien Kiina-aktiviteettien toteutumista. Hankkeen aikana suoritettua KURKI-Diploma-koulutusta voivat kaikki koulutuksen suorittaneet hyödyntää omissa, kansainvälisiin ja eritoten Kiinaan liittyvissä työtehtävissään. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Kymenlaakso Seutukunnat Kouvolan Kunnat Kouvola 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät? Kouvolan seudun yrittäjät ja yritykset, kuten esim. Kouvolan yrittäjien, Kymenlaakson kauppakamarin, Kouvolan nuorkauppakamarin jäsenyritykset, joilla on Kiinaan liittyviä aktiviteetteja ja muut Kiina-verkon toiminnasta kiinnostuneet yritykset ja yrittäjät. mm. ympäristö- ja matkailualalla, ja digitaalisissa sisällöissä. Kouvolan kaupungin edustamat toimijat mm. elinkeinotoimen, opetuksen, matkailun ja ympäristön alueilla, jotka tarvitsevat toimintaansa liittyviä, Kiinaa ja globaaleja toimintaympäristöjä koskevaa tutkimus- ja kehittämistietoa ja osaamista, sekä sidosryhmätoimintaa. Alueen asukkaat ja alueella toimivat, jotka tarvitsevat verkoston palveluja ja toimintamuotoja. EURA JÄRJESTELMÄ 6/20

7 Kymenlaaksolaiset digibusiness -osaamisklusterin toimijat, jotka ovat erikoistumassa eritoten Aasian kauppaan. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Yliopistot ja ammattikorkeakoulut, alueen muut koulutusorganisaatiot Yrittäjäjärjestöt Yksityiset yritykset Työ-ja elinkeinotoimistot TE-keskukset Kiinalaiset toimijat Suomessa Ympäristökeskukset MEK Finpro (Kouvola) Alueen elinkeinoelämän toimijat 6.4 Projektiin mukaan tulevien yritysten arvioitu lukumäärä henkilöstömäärän mukaan Henkilöstömäärä Yrityksiä, kpl alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai yli 0 Yhteensä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden kuvaus Kouvolan kaupunki Kaakkois-Suomen TE-Keskus Kouvolan työ- ja elinkeinotoimisto Kouvola Innovation Oy EURA JÄRJESTELMÄ 7/20

8 6.6 Projektissa aloittavien henkilöiden arviomäärät koko projektin keston ajalta vuosittain, naisten kokonaismäärä eriteltyinä. Yhteensä Yhteensä 30 joista naisia PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tulokset? Kouvola on Suomen johtavimpia Kiinan liittyvien osaamisalueiden keskittymiä. Keinot: 1) Uuden yritystoiminnan syntyminen Kiina-yhteistyöhön liittyen 2) Yritysten, organisaatioiden ja yhteisöjen Kiina- ja kansainvälistymisvalmiuksia on parannettu mm. KURKI-Diploman avulla 3) Kiina-verkko on aktiivinen toimija Kymenlaakson Kiina-toiminnoissa ja toimii pilotointimallina myös muihin liiketoiminta-alueisiin nähden 4) Kouvolan seutuun vaikuttavia globaaleja haasteita ja alueellisia innovaatioympäristöjä pystytään tulkitsemaan paremmin ja tekemään täten luotettavampia tulevaisuusennusteita 5) Ajatushautomotoiminnan (+Finina) kautta kehitetään uusia vaihtoehtoja kymenlaaksolaisten koulutusorganisaatioiden ja yrityselämän keskinäisiin toimintoihin mm. opiskelijavaihto-ohjelmien kohdalla (kts. liite). 6) Kiina-portaali luodaan pysyväksi toimintamuodoksi toimien kansallisena esimerkkinä alueellisesta yhteistyöstä kv. toiminnoissa 7) Kouvolan seudun ympäristö- ja matkailualan yritykset ja järjestöt toimivat Kiinan suhteen aktiivisesti pyrkien kehittämään alan yhteistyötä Kymenlaaksossa 8) Kouvola tunnetaan monialaisena Kiina-osaajana kansallisesti ja kansainvälisesti 9) Uusin innovaatiojohtamista koskeva tieto siirtyy yrityksiin ja alueiden kehittäjille 10) Yliopistojen kv. yhteistyöverkostot ja kansainvälinen tutkimustieto tulevat alueiden yritysten ja kehitysorganisaatioiden hyödynnettäväksi, jollioin saadaan ennakoivaa tietoa alueen elinkeinoelämän tarpeisiin 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 3 kpl joihin työllistyy naisia 1 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 1 kpl joista naisten perustamia 0 kpl EURA JÄRJESTELMÄ 8/20

9 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Projektin laadullisten vaikutusten arviointi keskittyy palautejärjestelmään ja sen kautta tehtävään arviointiin projektin eri vaiheissa. Hankkeen laadullisia vaikutuksia selvitetään hankkeen aikana mm. Kiinassa olevia hyviä käytänteitä silmällä pitäen ja arvioidaan niitä sekä hankkeen workshopeissa, että kehittämisseminaareissa. Hankkeen aikana syntyneitä uusia yrityksiä ja/tai työpaikkojen asemaa arvioidaan projektin antaman myötävaikutuksen valossa. Kts. kohta Millaisia vaikutuksia projektilla arvioidaan olevan kestävän kehityksen edistämisen kannalta? Hankkeella on kestävään kehitykseen positiivisia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Sosiaalinen ulottuvuus: 1) Kiinan kielen ja kulttuurin tuntemus alueella lisääntyy 2) Kiinalaisen liiketoimintakulttuurin ymmärrettävyys syvenee ja täten saavutetaan parempi valmiustaso yhteistyöhön kiinalaisessa toimintaympäristössä 3) Kymenlaakson Kiina-toimijoiden verkottautumisen kautta syntyvät synergiaedut 4) Kouvolan Kiina-aktiviteettien imago parantuu 5) Uusia työpaikkoja syntyy Taloudellinen ulottuvuus: 1) Kymenlaakson (eritoten Kouvolan) Kiina-aktiviteettien lisääntyvät 2) Kiina-osaamisen ja tietopääoman tarpeet tiedostetaan ja kehitetään täten mm. niihin sopivia koulutusosioita 3) Alueellinen Kiina-integroituminen edistyy 4) Monikulttuurinen, myös taloudellisesti, Kouvola kehittyy 5) Uusia Kiina-liiketoimintakuviomahdollisuuksia avautuu 6) Uusia työpaikkoja syntyy EURA JÄRJESTELMÄ 9/20

10 7.6 Kuinka monta tutkintoa projektissa suoritetaan? Tutkintoja, kpl Osatutkintoja, kpl Ammatillinen perustutkinto 0 0 Ammattitutkinto 0 0 Erikoisammattitutkinto 0 0 Ammattikorkeakoulututkinto 0 0 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 0 0 Alempi korkeakoulututkinto 0 0 Ylempi korkeakoulututkinto 0 0 Lisensiaatin tutkinto 0 0 Tohtorin tutkinto 0 0 Tutkintojen määrä yhteensä 0 0 joista naisten suorittamia PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? 1. Kymenlaakson Kiina-verkoston perustaminen ja käynnistäminen. Toimintamalliajatuksena mm. verkoston workshop-toiminta neljännesvuosittain. Toteutetaan hankkeen aikana Kiinan kulttuuria, kieltä ja liiketoimintamalleja koskeva Diploma-täydennyskoulutus (30op, kts. liite). 2. Kiina-portaalin perustaminen ja käynnistäminen yhteistyössä Kymenlaakson Kiina-verkon sekä jo olemassa olevien kiinalaisten, Suomessa toimivien portaalien kanssa. Portaalin kautta edesautetaan mm. kieli-ja kommunikointivalmiuksien kehittämistä ja moninaisia synergiatoimintoja. 3. Innovaatioselvitysten toteuttaminen liiketoimintasektoreittain Kouvolan elinkeinostrategia huomioiden, mm. Mahdolliset innovaatiojohtamisen kehittämistarpeet Kiina- kontekstissa. Yhteistyö ko. sektoreiden avaintoimijoiden kanssa konkretisoituu järjestettävien workshoppien ja yrityshaastatteluiden kautta. Yritysten ja muiden toimijoiden innovaatiojohtamisen osaaminen vahvistuu ja konkretisoituu hankkeessa toteutettavan mentoroinnin, sekä tuotettavien opetusmateriaalien kautta. 4. Kiina-toimintoihin ja kansainvälistymiseen keskittyvän ajatushautomotoiminnan konseptointi ja käynnistäminen. Kehitetään uusia toimintamalleja kymenlaaksolaisten opetusorganisaatioiden (yliopistoyksiköt, KyAMK, ammattiopisto), kehittäjäorganisaatioiden ja yritysten keskinäisiin toimintoihin, mm. opiskelijavaihto-ohjelmat ja Finina-konseptin kehittäminen. 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat ym.) ja tuotekehityksen työsuunnitelma Kymenlaakson Kiina-verkko: Kiina-verkon toiminta on tarkoitus rakentaa myös uusien mediamuotojen ja verkon jäsenten resurssointien kautta rakentuvaksi toiminta-alustaksi, joka edesauttaa kunkin toimijan Kiinaan liittyviä aktiviteetteja. EURA JÄRJESTELMÄ 10/20

11 Kiina-portaali: Kymenlaakson Kiina-verkon ja muiden sidosryhmien vuorovaikutuksellinen toimintaympäristö. Portaaliin luodaan kielen ja kulttuuri-/yhteiskuntatietouden opetussisältöä sekä suomalaiseen, että kiinalaiseen ympäristöön, sekä Kiina-verkoston haluamaa sisältöä liittyen mm. kansainvälistymistarpeisiin. Kiinan kulttuurin, kielen ja liiketoimintaosaamisen Diploma-täydennyskoulutus (koulutuskonsepti mallinnetaan Kiina-verkoston tarpeiden mukaan yhdessä alueellisten koulutusorganisaatioiden kanssa, kts.kurki-diploma liite) Finina-konsepti: Käynnistetään Kiina-aktiviteetteihin keskittyvä ajatushautomotoiminta ja kehitetään uusia vaihtoehtoja kymenlaaksolaisten koulutusorganisaatioiden ja yrityselämän keskinäisiin toimintoihin mm. opiskelijavaihto-ohjelmien kohdalla (kts. liite). Innovaatioselvitykset: Elinkeinostrategian mukaiset selvitysraportit Kiinan markkinoiden mahdollisuuksista, haasteista, erityispiirteistä Kouvolan alueella, liiketoimintasektoreittain, elinkeinostrategian mukaisesti (sis. suosituksia, potentiaalisia vaihtoehtoja, toimintamalleja ja hyviä käytännön esimerkkejä). Digitaaliset opetusmateriaalit (Kouvolalaisen avoimen innovaation osaamisen vienti) 8.3 Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät vuosittain Lähiopetuspäiviä Etäopetuspäiviä Ohjaus- tai Muita Yhteensä konsultointipäiviä henkilötyöpäiviä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 11/20

12 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2010 Tammikuu-huhtikuu Ohjausryhmän asettaminen ja kokoon kutsuminen, aikataulutus ja verkostomaisen yhteistyön aloittaminen, sekä hankkeesta tiedottaminen - Kiina-verkoston koostumuksen kartoittaminen ja aloitusseminaari - Tiedotussuunnitelman laatiminen - Innovaatioselvitystyön käynnistäminen - KURKI-Diploma-koulutusohjelman käynnistäminen - Eri toimijoiden vastuuttaminen ja tehtäväjako Toukokuu-joulukuu Kiina-portaalin työstämisen aloittaminen Kymenlaakson Kiina-verkon ensimmäisen kokoontumisen yhteydessä - Finina-konseptin jatkokehittämisen käynnistäminen sopivien yhteistyökumppanien kanssa - Kymenlaaksolaisten ympäristö- ja matkailutoimijoiden workshop ja tavoitteiden/toimenpiteiden määritteleminen, sekä yhteistyön käynnistäminen - Innovaatioselvityksiä ja yleisesti innovaatiotutkimustiedon levittämistä tukevien workshopien järjestäminen ja toteuttaminen - Väliraportointi - Ohjausryhmän kokoontuminen - Workshop Kiinassa yhteistyökumppani(e)n luona, hyvien käytäntöjen selvittäminen ja tiedonsiirto - Diploma-koulutusohjelman toteuttamisen jatkaminen 2011 Tammikuu-huhtikuu Väliraportointi - Hankkeen arviointia - Innovaatioselvityksiä ja tiedon levittämistä tukevat workshop(it) - Tulevaisuusskenaariotyön käynnistäminen - Kiina-portaalin kehittämistyön jatkaminen/workshop(it) - Finina-konseptin kehittämistyön jatkaminen/workshop(it) - Ohjausryhmän kokoontuminen - Diploma-koulutusohjelman toteuttamisen jatkaminen Toukokuu-joulukuu Workshopien arviointi ja jatkokehittäminen - Workshop Kiinassa yhteistyökumppani(e)n luona, hyvien käytäntöjen selvittäminen ja tiedonsiirto - Innovaatioselvitystöiden tulosten kokoaminen, yhteenvedot, käännöstyöt ja julkistaminen - Skenaarityön tulokset, raportti - Innovaatioselvitysten pohjalta mentoroinnin suunnittelu ja toteuttaminen yrityksiin - Innovaatioselvitysten pohjalta innovaatiojohtaminen-opetusmateriaalien suunnittelu ja toteuttaminen - Innovaatiojohtaminen-opetusmateriaalien pilotointi Suomessa ja Kiinassa (lähiopetus ja verkko-opetus) - Hankkeen arviointi ja raportointi - Ohjausryhmän kokoontuminen - Diploma-koulutusohjelman loppuunsaattaminen EURA JÄRJESTELMÄ 12/20

13 2012 Tammikuu-huhtikuu Väliraportointi - Päätösseminaarin valmistelua - Mentorointi yrityksiin (innovaatio-ja kansainvälistymisosaaminen) - Innovaatiojohtaminen-opetusmateriaalin pilotointi Suomessa ja Kiinassa (lähiopetus ja verkko-opetus) - Opetusmateriaalin ja opetus- ja oppimisprosessin arviointi ja jatkokehittäminen (monikulttuurisuus näkökulma) - Arviointi ja palaute innovaatioselvityksistä, jatkotoimenpiteiden suunnittelu - Hyvien käytänteiden ja tiedon levittäminen - Workshop Kiinassa yhteistyökumppani(e)n luona, hyvien käytäntöjen selvittäminen ja tiedonsiirto - Ohjausryhmän kokoontuminen Toukokuu-joulukuu Ohjausryhmän kokoontuminen - Workshopien ja Good Practices- seminaarien tulosten arviointi ja koonti - Päätösseminaarin valmistelu - Jatkotyöskentelystä sopiminen ja hankkeessa kerätyn tiedon hyödyntämissuunnitelma - Tiedon levittäminen - Hankeraportointi - Diploma-koulutusohjelman toteutuksen päättäminen - Päätösseminaari 9.2 Tiivistelmä Internetin tietopalvelua varten KURKI-hanke tähtää Kouvolan seudun elinkeinotoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen Kiinakontekstissa, sekä elinkeinoelämätoimijoiden, koulutusorganisaatioiden ja julkishallinnon toimijoiden osaamispääoman kehittämiseen Kiinaa koskien organisaatiolähtöisesti tarpeellisilla toimialoilla. Toiminnoilla pyritään kasvattamaan sekä uuden yritystoiminnan, että muun Suomen ja Kiinan välisten moninaisten yhteistyömahdollisuuksien syntymistä Kymenlaaksossa. Hankkeessa rakennetaan viisi osatoimintaa: 1) Muodostetaan aktiivinen Kymenlaakson Kiina-verkko triple helix- mallin mukaisesti. 2) Laaditaan selvitykset Kiinan markkinoiden mahdollisuuksista, haasteista ja erityispiirteistä Kouvolan alueella elinkeinostrategia huomioiden sekä toteutetaan workshopit yhteistyön vahvistamiseksi ja konkretisoimiseksi. Vahvistetaan samalla yritysten ja muiden toimijoiden innovaatiojohtamisen osaamista tiedonvaihdolla, mentoroinnilla, sekä opetusmateriaaleja tuottamalla. Vahvistetaan myös hankkeeseen osallistuvien Kiinaan kieleen, kulttuuriin ja liiketoimintaan liittyviä valmiuksia tarjoamalla mahdollisuus suorittaa "Kurki-Diploma - kiinan kielen, kulttuurin ja liiketoimintakulttuurin erikoistumisohjelma (30op) 3) Luodaan edellytyksiä koulutusorganisaatioiden ja yritysten laajempaan vuoropuheluun mm. ajatushautomotoiminnan ja opiskelijavaihtoon liittyvien uusien konseptien kautta. 4) Luodaan Kiina-portaali pysyväksi toimintamuodoksi toimien aluksi Kiina-verkon monialaisena toimintaportaalina. EURA JÄRJESTELMÄ 13/20

14 5) Kehitetään alueen mm. ympäristö- ja matkailualan yritysten ja järjestöjen Kiina-aktiviteetteja. 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin seurantatiedot kerätään? Hankkeen koordinaattori (Koulutuskeskus Sinoa) on päävastuullinen taho. Hankkeen koordinaattori kerää tiedot rahoittajaviranomaisen edellyttämää ESR-projektien määrämuotoista raportointia varten projektin toteutustilanteesta partnereilta ja yhteistyökumppaneilta. Tarkka keräystapa ja aikataulu sovitaan hankkeen alkaessa Miten projektin väli- ja loppuraportointi hoidetaan? Hankkeen koordinaattori (Koulutuskeskus Sinoa) kokoaa ja toimittaa projektin väliraportit ja loppuraportin rahoittajaviranomaisen vaatimusten mukaisesti. Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu raporttien tarkastelu ja hyväksyminen ennen niiden toimittamista rahoittajaviranomaiselle. Projektin päättyessä koordinaattori laatii yhteistyössä partnereiden kanssa loppuraportin, jossa esitetään yhteenveto projektin toiminnasta ja tuloksista ja kootaan yhteen osallistujia ja rahoitusta koskevat seurantatiedot. Loppuraportissa verrataan toteutumaa alkuperäiseen projektihakemukseen ja sen tavoitteisiin Miten projektin toimintaa arvioidaan? Hankkeen käynnistyessä laaditaan erillinen arviointisuunnitelma. Hankkeen aikana synnytettyjä toimintoja ja tuotoksia arvioidaan laadullisesti ja määrällisesti. Tuotoksista ja toiminnoista mitataan mm. tutkimusselvityksiä, työpajatoimintaa ja ajatushautomotoimintaa arvioimalla. Niin ikään arvioidaan hankkeen aikana rakentunutta toimijaverkostoa ja Kiina-portaalin asemaa. Itsearvioinnin kautta arvioidaan osa-alueet, joissa tarvitaan tehostettuja toimia tavoitteiden saavuttamiseksi ja ne toiminnot, joissa on jo päästy lähelle tavoitteita. Hanke tuottaa myös vähemmän konkreettisisesti arvioitavia tuloksia ja vaikutuksia, kuten asenneilmaston muuttuminen, tietotaidot ja uudet toimintakäytännöt. Näiden arviointi on hankalampaa, mutta myös siihen pyritään laatimaan sopivin työkalu. Itsearvioinnin ja arvioinnin suunnittelun tukena käytetään Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisua nro 82: Arviointi ja itsearviointi projektin työvälineenä. Itsearvioinnin lisäksi käytetään vertaisryhmäarviointia (yhteistyökumppanit) ja ohjausryhmätyöskentelyn tuottamia tuloksia. Kaikkia kehitettävät mallit arvioidaan ja ne raportoidaan ja julkaistaan. Arvioinnin mittareina käytetään mm. arviointiin soveltuvia kyselykaavakkeita, keskustelutuokioita ja ohjausryhmän antamaa suullista ja kirjallista arviointia ja palautetta, jotka kohdistetaan hankkeen kohderyhmille ja toteuttajille. Myös hankkeen talousseuranta on yksi arvioinnin mittareista. EURA JÄRJESTELMÄ 14/20

15 10.4 Miten projektin asiakaspalaute kerätään? Palautetta kerätään systemaattisesti kaikilta hankkeen toimijoilta ja mahdollisimman laajalti kohderyhmän edustajilta. Seminaareihin ja workshopeihin osallistuneilta kerätään palautetta määrämuotoisilla omilla palautelomakkeilla. Asiakaspalautetta analysoidaan hankkeen toimijoiden kanssa ja tarvittaessa tehdään muutoksia. 11. TIEDOTUS JA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Hankkeelle laaditaan oma tiedotussuunnitelma. MARKKINOINTIVAIHE Hankkeesta ja sen kehittämisprosesseista tiedotetaan kohderyhmille ja yhteistyötahoille tiedotustilaisuuksin, alueen työ- ja elinkeinotoimistojen, Palmenian/Sinoan ja LUT:n internetsivujen, digibusinessklusterin sivuston, osaamiskeskusohjelman, koulutuskalenterin sekä asiakaslehtien kautta. Kansainvälisesti tiedotetaan mm. eri Kiina-verkostojen kautta ja projektin yhteistyökumppaneiden välityksellä. TOTEUTUSVAIHE Toteutuksen aikana hankkeesta tiedotetaan hankkeen yhteistyökumppaneille ja ohjausryhmän jäsenille sähköpostitse ja internetsivustojen, sekä osatoteuttajien omien viestintävälineiden kautta. Myöhemmin projektin aikana kehitettävän Kiina-portaalin kautta. Hankkeen aikana toteutetaan selvitystyö hankkeessa kehitettävistä prosesseista, jolloin saatuja tuloksia välitetään ajantasaisesti kaikille hankkeen kohderyhmille, toimijoille ja suurelle yleisölle. Myös tiedotusvälineille lähetetään tiedotteita ja aiheesta pyritään saamaan artikkeleja tarpeen mukaan alueellisiin ja kansallisiin julkaisuihin. Kansainvälisesti tiedotetaan mm.kiina-verkostojen välityksellä. TULOSTEN LEVITTÄMINEN Projektista ja sen kehittämistä malleista, tutkimustuloksista ja julkaisuista tiedotetaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tiedotustilaisuuksin, sähköpostiverkostojen, muiden verkostojen ja henkilökohtaisten tapaamisten kautta. Tuloksista tiedotetaan myös tiedotusvälineille, mm. tiedotustilaisuuden kautta Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä 2010 Kiina-portaalin kehitystyö alkaa. Asiantuntijatyöryhmätyöt käynnistyvät: Tulokset levitetään työryhmien kautta osallistujaorganisaatioiden muidenkin toimijoiden käyttöön. Workshop-työskentelyn kautta tietoa EURA JÄRJESTELMÄ 15/20

16 levitetään sekä kansallisesti, että kansainvälisesti. Tulosten levitys Sinoan, Osaamiskeskusohjelman, LUT:n verkkosivujen ja seminaarien kautta (esim. kansallinen Innovaatiofoorumi Kouvolassa sekä kansainvälinen innovaatiotutkijaseminaari Kouvolassa.) Asiantuntijatyöryhmät jatkuvat; tulokset välittyvät työryhmien kautta osallistujaorganisaatioiden muidenkin toimijoiden käyttöön Tiedottaminen median kautta Tulosten levitys Sinoan, Osaamiskeskusohjelman ja LUT:n internetsivujen ja seminaarien kautta Asiantuntijatyöryhmät jatkuvat. Tulokset työryhmien kautta osallistujaorganisaatioiden muidenkin toimijoiden käyttöön. Workshopit ja seminaarit kaikkien toimijoiden kesken; tulosten levittäminen Tiedottaminen median kautta 2012 Kehittämisworkshopit jatkuvat Selvitysjulkaisut Kansainvälisesti käytäntöjä levitetään lisäksi eri Kiina-verkostojen kautta ja kansainvälisen yhteistyötuntijaverkoston välityksellä. Päätösseminaari Tiedottaminen median kautta 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Miten on järjestetty projektin asiakirjojen ja kirjanpitoaineiston säilytys ja arkistointi? Projektin asiakirjat ja kirjanpitoaineisto säilytetään ja arkistoidaan ESR-säädösten ja ohjeiden mukaan vähintään vuoden 2020 loppuun saakka. ESR -ohjelman asettamista vaatimuksista tiedotetaan organisaation arkistointivastaaville, joilla on jo entuudestaan pitkä kokemus eri EU-rahoitteisten hankkeiden arkistoinnista. Helsingin yliopistolla on arkistojohtosääntö ja arkistonmuodostussuunnitelma, jonka mukaisesti projektin asiakirjojen ja kirjanpitoaineiston arkistointi järjestetään, huomioonottaen rahoittajan antamat ohjeet. Projektiin liittyvä yleinen arkistointimateriaali säilytetään Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian yksiköissä. Projektipäällikkö ohjeistaa arkistoinnista vastuussa olevan henkilön arkistointiin. Hankkeen partnereita informoidaan asiakirjojen ja kirjanpitoaineistojen säilytyksen vaatimuksista ja ehdoista. Hankkeen osatoteuttajat säilyttävät omaa toimintaansa koskevan arkistomateriaalin oman organisaatioinsa arkistointisuunnitelman ja rahoittajan antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli jonkin projektin osapuolen toiminta päättyy, asiakirjat ja aineistot siirretään Palmenian arkistoon. EURA JÄRJESTELMÄ 16/20

17 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) 13. A Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv yhteensä 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Palvelujen ostot Matkakustannukset Muut kustannukset 0 6. Välilliset kustannukset Yhteensä Arvonlisävero 13. B Erikseen raportoitavat kustannukset, joihin ei myönnetä rahoitusta yhteensä 8. Kuntasektori Muu julkinen sektori Yksityinen sektori Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) 14. A Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät yhteensä 1. Haettava ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 0 5. Projektin tulot 0 Yhteensä B Erikseen raportoitavat muiden tahojen rahoitusosuudet, joihin ei myönnetä ESR:n tai valtion rahoitusta yhteensä 6. Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 8. Yksityinen rahoitus Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 17/20

18 RAHOITUS YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN ESR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Keskustelut Kouvolan kaupungin rahoituksesta on aloitettu elinkeinotoimen kaupunginjohtaja Aimo Ahtin ja hankejohtaja Leo Pyöriän kanssa. Vuotta 2010 koskevia rahoituspäätöksiä ei ole voitu tässä vaiheessa vuotta vielä allokoida, mutta tämän hankehaun mukana on liitteenä elinkeinotoimen kaupunginjohtaja Aimo Ahtin tukikirje, joka todentaa Kouvolan kaupungin halun olla tukemassa hanketta ja tukirahoituspäätökselle osoitetaan kaikki mahdollinen ponnistus myöhemmin tänä vuonna, jonka jälkeen mahdollinen positiivinen kuntarahapäätös saattaisi olla mahdollinen Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? De minimis -sääntöselvitys LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus EURA JÄRJESTELMÄ 18/20

19 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä KURKI ALLEKIRJOITUSLIITE-KOUVOLA INNOVATION OY KURKI ALLEKIRJOITUSLIITE-KOUVOLA LUT KURKI AIESOPIMUS PALMENIA/SINOA-KOUVOLA INNOVATION OY KURKI AIESOPIMUS PALMENIA/SINOA-LUT KURKI HANKESUUNNITELMA ESR ESR-HANKEHAKEMUKSEN LIITTEEKSI SELVITYS KUNTARAHOITUSMAHDOLLISUUDESTA HY Allekirjoitusoikeus VEROVELKATODISTUS LUT YTJ-REKISTERIOTE LUT ARVONLISÄVEROKÄYTÄNTÖ RAKENNERAHASTOHANKKEISSA LUT YTJ-REKISTERIOTE KOUVOLA INNOVATION OY VEROVELKATODISTUS KOUVOLA INNOVATION OY ARVONLISÄVEROKÄYTÄNTÖ RAKENNERAHASTOHANKKEISSA PALMENIA-SINOA FININA-KONSEPTISELVITYS ESIMERKKI DIGIBUSINESSKLUSTERI-YHTEISTYÖSTÄ SINOA JA KOUVOLA INNOVATION OY KURKI-DIPLOMA Kiinan kielen, kulttuurin ja liiketoimintaosaamisen erikoistumisohjelma (30op) KURKI-PROJEKTISUUNNITELMA KURKI-LASKENNALLISTEN LIITE HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja projektin mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtio vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä projektia koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan projektin tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija sitoutuu noudattamaan ESR-toimintaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä rahoittajan asettamia erityisiä ehtoja ja toimintaa koskevia ohjeita. Hakija sitoutuu pitämään sellaista kirjanpitoa, josta käy selvästi EURA JÄRJESTELMÄ 19/20

20 ilmi ESR-projektista aiheutuneet kustannukset sekä toimittamaan rahoittajalle seuranta- ja raportointitietoja sekä luovuttamaan tietoja ulkopuolisille evaluaattoreille. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklan mukaisesti hallintoviranomaisen on tiedotettava tuensaajille, että rahoituksen hyväksyminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että heidät mainitaan 7 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti julkaistussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Julkistaminen ei koske toimiin osallistuvien nimiä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy tiedottamisen. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus Kauko Hämäläinen Johtaja EURA JÄRJESTELMÄ 20/20

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 705097 Projektikoodi

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 16.03.2010

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 16.03.2010 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 704644 Projektikoodi

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32222 Tunniste A32222.0001 Tila

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 19.3.2008 Diaarinumero 41/3562/2008 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan seurantalomakkeen sisällön katselua varten. Lomake täytetään ja tulostetaan

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) Tuen hakemiseksi RAHOITUSHAKEMUS UUSI HAKEMUS JATKOHAKEMUS ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) -RAHASTA: Ennakoitu rakennemuutos Lappeenranta - Imatra -kasvusopimus ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k...

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k... 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700558 Projektikoodi

Lisätiedot

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks...

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks... EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.02.2011 Diaarinumero 46/00.01.05.20/2011 Käsittelijä Petri

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.1.2008 Diaarinumero LSLH-2008-1083/Ha-7 Käsittelijä Jaana

Lisätiedot

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 810509 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.02.2012 Diaarinumero KAIELY/120/04.00.05.00/2012 Käsittelijä Anne

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2010 Diaarinumero KASELY387/04.00.05.00/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen täyttää Saapunut Dnro Hakemusnro 1. HANKE a)

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 14.08.2012 Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Johanna

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806184 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.2.2009 Diaarinumero LLH-2009-00266/Ha-7 Käsittelijä Pohjonen Olli

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708090 Projektikoodi

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus 1.1 Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Kankkunen 1.2 Läsnäolijat: Markku Kankkunen, Eveliina Pekkanen,

Lisätiedot

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakijan taustalomake 1 (7) Hakijan nimi MTK-POHJOIS-KARJALA Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Yksityinen rahoitus Jakeluosoite Siltakatu 20a 21b Hakijan yhteyshenkilö KAKRIAINEN MAIJA

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.1.-20.1.2011, Helsinki Vinkkejä jatkotyöskentelyyn Petri Veijalainen VARSINAINEN HAKUAIKA Varsinainen hakuaika päättyy 16.2.2011 klo 15 Hakemus laadittu internetissä

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007)

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007) Projektikoodi: 510930 Projektin nimi: OKSA -projekti, Välityömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Päätöksenjärjestysnumero 6/6 HEINOLAN KAUPUNKI 4 iria; O 07-11-2013 itus 0 / C T - Euroopan unioni

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708080 Projektikoodi

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801497 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.01.2011 Diaarinumero 16/05.02.07/2011 Käsittelijä Antti Jokivirta

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806031 Projektikoodi

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3286/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.05.2010 Diaarinumero 550/2010 Käsittelijä Päivi Keisanen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 3666/KITY/2010 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801303 Projektikoodi

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 Työttömien ruokalatoiminta 1 (5) Hakijan tiedot Avustuksen hakija Y-tunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Yhteyshenkilö Puhelinnumero Faksi

Lisätiedot

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Hakemuksen/suunnitelman kohdat 6-16 Koulutus Seinäjoella 9.1.2012 Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero KASELY/231/05.02.

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero KASELY/231/05.02. ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero KASELY/231/05.02.07/2010 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi EAKR-maksatuspäätösmalli 28 3 2008 MAKSATUSPÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007 2013 [Tiedot tulevat järjestelmästä, pl. päiväys] Maksatuspäätöksen päiväys

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 18.04.2011 Diaarinumero 413/05.02.07/2010 Käsittelijä Leena Ruopuro

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Hankehallinnointikoulutus

Hankehallinnointikoulutus Hankehallinnointikoulutus Kankaanpää 16.4.2010 Maija Saari EU-koordinaattori Yleiset edellytykset, VN asetus Menojen tulee olla: - hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisia - määrältään kohtuullisia

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2009 Diaarinumero 9/544/2009 Käsittelijä Ira Nikoskinen Puhelinnumero

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin OKM/209/523/2016 AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RAHOITTAMASSA HANKKEESSA Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 1 OSAPUOLET Tämä

Lisätiedot

Seurantalomakkeet logiikka, hyvät käytännöt, pahimmat sudenkuopat. EU-projektineuvoja Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 25.5.2011

Seurantalomakkeet logiikka, hyvät käytännöt, pahimmat sudenkuopat. EU-projektineuvoja Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 25.5.2011 Seurantalomakkeet logiikka, hyvät käytännöt, pahimmat sudenkuopat EU-projektineuvoja Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 25.5.2011 Mihin seurantalomakkeita tarvitaan? Euroopan komission edellytys, jäsenvaltio

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE Hakijan tiedot. Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN HANKEAVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2018 1 (5) Hakijan tiedot Avustuksen hakija Y-tunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Yhteyshenkilö Puhelinnumero Faksi Yhteyshenkilön asema yhteisössä

Lisätiedot

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen 1 (3) Maksatushakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Käsittelijä Hankekoodi Tila Keskeneräinen Diaarinumero EURA 2014/3384/09

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700549 Projektikoodi

Lisätiedot

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2 1 (5) Päivämäärä: 17.11.2008 Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola Toimintamallin kehittäminen työssäoppimisen ajantasaiseen,

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2013

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2013 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 707608 Projektikoodi

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Vastaanottaja: Opetushallitus HAKEMUS Hakaniemenranta 6 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN 0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Hakijana toimivan koulutuksen järjestäjän/ylläpitäjän tiedot Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALINTAPERUSTEET

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALINTAPERUSTEET TM007:00/2007 1 EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN 2007-2013 VALINTAPERUSTEET Seurantakomitea on hyväksynyt 24. - 25.5.2007 pidetyssä kokouksessa alla mainitut valintaperusteet

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot