Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero ESLH /Ha-7 Käsittelijä Taina Lommi Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Täydennettävänä VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Etelä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi KURKI, Kymenlaakson Uudistajaksi Resurssoidut Kiina-Innovaatiothanke Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Etelä-Suomen suuralueosio Toimintalinja 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijaorganisaation nimi Helsingin yliopisto, Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia (Koulutuskeskus Sinoa) Organisaatiotyyppi Yliopisto Y-tunnus Lähiosoite Prikaatintie 9 Puhelinnumero (050) Postinumero Postitoimipaikka Kouvola Faksinumero (09) Pankkiyhteys NORDEA Tilinumero Web-osoite ja Projektin vastuuhenkilön nimi Tuomo Kauha Asema organisaatiossa Kehittämispäällikkö Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Marja Sulomaa Asema organisaatiossa Osastosihteeri Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Tuomo Kauha Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Tuomo Kauha Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Tuomo Kauha Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/20

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Osatoteuttajien määrittely, nimeäminen, Y-tunnukset ja toteutusosuudet (kumppanuus- tai aiesopimukset) Osatoteuttajan nimi Kouvola Innovation Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Kouvola Innovation Oy osallistuu hankkeessa suunnitteluun ja toteutustoimenpiteiden työstöön seuraavin toimintamuodoin: 1) Hankkeeseen sopivimpien sidosryhmien koordinointi ja selvitystyö 2) Yritys- koulutus- ja julkishallintoyhteistyön koordinointiin osallistuminen (Kouvolan kaupunki, seudun yrittäjäjärjestöt ja koulutusalan toimijat), mm. ympäristö-ja matkailuala 3) Ajatushautomokonseptin suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen Tarkemmat vastuutukset ja tehtävävelvollisuudet kirjataan ylös molemmille toteuttajatahoille hankkeen alkaessa, tuolloin tehtävässä yhteistyösopimuksessa. Osatoteuttajan nimi Lappeenrannan teknillinen yliopisto Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kouvolan yksikkö tarjoaa hankkeeseen modernien teknologia- ja liiketoimintainnovaatioiden osaamista innovaatiojohtamisen ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen näkökulmasta seuraavilla osa-alueilla: 1. Verkostoituminen 2. Avoin innovaatio 3. Tuotteistaminen 4. Teknologian kaupallistaminen 5. Yritys- ja innovaatiokulttuuri 6. Tietopääoman hallinta, suojaaminen ja hyödyntäminen LUT Kouvola selvittää: (1) Kiinan markkinoiden mahdollisuudet, haasteet ja erityispiirteet Kouvolan alueen yrityksille valituilla liiketoimintasektoreilla, alueen elinkeinostrategia huomioiden sekä (2) millä innovaatiojohtamisen osa-alueilla tarvitaan yritysten osaamisen lisäämistä huomioiden kiinalainen toimintaympäristö. Yhteistyö ko. sektoreiden avaintoimijoiden kanssa konkretisoituu järjestettävien workshopien ja yrityshaastatteluiden kautta. Täten yritysten ja muiden toimijoiden innovaatiojohtamisen osaaminen vahvistuu ja konkretisoituu hankkeessa toteutettavan mentoroinnin ja tuotettavien opetusmateriaalien kautta. LUT Kouvolan kansainväliset yhteistyöverkostot ja kansainvälinen tutkimustieto tulevat hankkeen kautta aiempaa vahvemmin alueen yritysten ja kehittäjien hyödynnettäväksi. LUT osallistuu hankkeen KURKI-Diploma-erikoistumisohjelman toteuttamiseen. Tarkemmat vastuutukset ja tehtävävelvollisuudet kirjataan ylös molemmille toteuttajatahoille hankkeen alkaessa, tuolloin tehtävässä yhteistyösopimuksessa. EURA JÄRJESTELMÄ 2/20

3 4.2 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Hankkeen ohjausryhmään osallistuvat kaikki hankkeen prosessien etenemisen kannalta oleelliset substanssiasiantuntijat ja yhteistyökumppanit. Ohjausryhmää täydennetään prosessien edetessä tarpeen mukaan kutsuen ryhmän jäseneksi erityisasiantuntijoita. Ohjausryhmän toivottu kokoonpano sisältää ainakin seuraavien sidosryhmien ja kohderyhmien edustajia: Rahoittajien edustajat asiantuntijajäseninä Kouvolan kaupunki Helsingin yliopisto Kouvola Innovation Oy Kaakkois-Suomen TE-keskus Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kouvolan yksikkö Finpro, Kouvola Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus MEK Kouvolan seudun yrittäjien edustaja KURKI-Diploma-koulutukseen osallistuva toimija Kiinalainen yritysmaailman edustaja 4.3 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit 1. Kiina-keskuksen käynnistäminen Koulutuskeskus Sinoa rahoittajat: Kouvolan kaupunki ja Kymenlaakson liitto yhteyshenkilö: kehittämispäällikkö Tuomo Kauha, p. gsm +358 (0) Osaamiskeskusohjelma (OSKE): Kouvola Innovation Oy kuuluu digitaaliset sisällöt -klusteriin. Sen osaamisalana on monikielinen viestintä ja sisällönhallinta sekä klusterin Venäjä- ja Kiina-yhteistyö 3. KYMPIT (Kymenlaakson Maahanmuuttajien Paremman Integraation Tueksi, HY/Palmenia, Kouvola) 4. AMARE (HY/Palmenia) 5. Kestävä innovaatiojohtaminen: Yrityksen kyvykkyyksien kehittäminen kohti avointa innovaatiota (tutkimuskonsortiossa LUT Kouvola, Teknillinen korkeakoulu ja VTT, huhtikuussa 2009 käynnistynyt kaksivuotinen Tekes-hanke) EURA JÄRJESTELMÄ 3/20

4 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Projekti on seuraava askel Kouvolan seudun yritysten ja yhteisöjen Kiina-yhteistyökuvioissa. Projektilla haetaan vaihtoehtoja ja täydennyksiä olemassa olevien Kiina-toimintamuotojen lisäämiseksi elinkeino- ja koulutuspoliittisin tavoittein muodostaen sopivin toimintamalli ja alueellinen konsepti, joka voi toimia kansallisena esimerkkinä myös muihin liiketoiminta-alueisiin liittyen. Projekti hyödyntää alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä Kiina-suhteita ja rakentaa niitä hyväksikäyttäen aktiivisen ja verkostomaisen toiminnan, joka tähtää uusien, innovatiivisten liiketoimintamuotojen ja työpaikkojen syntymiseen eri toimialoille Kouvolan seudulle. Kouvolan seudun Kiina-yhteistyö on käsittänyt viimeisen vuosien ajalla hyvin moninaisia toimintamuotoja mm. seuraavilla aloilla: Ympäristö, logistiikka, kieli- ja kulttuuriala, digitaaliset sisällöt, opetusala, vienti- ja tuontitoiminta, terveydenhoito, palvelutoiminta, tapahtumatoiminta, jne. Kouvolan Kiina-toiminnat ovat kuitenkin hajallaan, yksittäisten toimijoiden toteutettavana ja usein synergiaedut jäävät usein monien resurssointihaasteiden vuoksi toteutumatta. On täten syytä muodostaa kokonaisvaltainen Kymenlaakson, eritoten Kouvolan Kiina-verkosto. Kiina-verkoston synnyttämä toiminta on riippumaton alueella jo olevan Kiina-logistiikkakeskuksen (China Center) tulevaisuuden toiminnoista, mutta voi saada tarpeen mukaan sieltä synergiatoimintoja, mikäli jokin verkoston toimija katsoo sen tarpeelliseksi. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Tarve on todennettu tämän hankkeen yhteistyökumppanien ja projektisuunnitelmassa mukana olleiden sidosryhmien keskinäisten keskustelujen pohjalta, sekä mm. muiden hankkeiden sisällä, kuten Innorailhankkeessa, Osaamiskeskusohjelmassa ja Koulutuskeskus Sinoan käynnistämisprojektin aikana. Hanke on osa Kouvolan elinkeinojen kehittämisen strategiatasoa 1: Osaamis- ja toimintakeskittymät. Myös seudullinen keskustelu eri toimijoiden osalta viestintävälineissä on esiinnostanut tarpeen muokata olemassa olevia Kiina-resursseja laajemmin ja hyödyntää ns. triple helix-mallia, eli tässä tapauksessa alueellisen yrityselämän, koulutusorganisaatioiden ja hallintoviranomaisten yhteistä toimintaa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Seudullisesti kaivataan edelleen myös vahvaa Kiinaan liittyvän osaamisen ja tietopääoman kasvattamista. Kouvolan Kiina-konseptia vastaava malli on kehitteillä myös Vantaalla, tosin tällä hetkellä (lokakuu 2009) voidaan arvioida, että Kouvolalla on kolmen vuoden etumatka mm. toimintainfrastruktuuria ajatellen. EURA JÄRJESTELMÄ 4/20

5 Hanke tukee myös mm. HY:n yliopiston elinikäisen oppimisen suunnitelmaa, LUT Kouvolan alueellisen vaikuttavuuden ja kansainvälistymisen suunnitelmaa, Opetusministeriön strategiaa 2015, Kymenlaakson Maakuntaohjelmaa , Opetusministeriön Aasia-selvityksiä, Kouvolan seudun rakennemuutosohjelmaa vuosille , InnoChina-ohjelmaa, Kasarminmäen korkeakoulukampuksen kehittämisohjelmaa ja Digitaaliset sisällöt-osaamiskeskusohjelmaa. 5.3 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Koulutuskeskus Sinoa: Sinoa toimii projektin hallinnoijana. Sinoa on 2,5 vuoden toimintansa aikana saanut vankan jalansijan osana Helsingin yliopistoa (ml.palmenia) ja verkottunut laajalti kansallisten ja kansainvälisten Kiina-toimijoiden kanssa (yliopistot, yritykset, yhteisöt) tuoden seudulle mm. kieli- ja kulttuuriosaamiseen littyviä toimintoja. Tämä projekti täydentää Sinoan tulevaisuuden toimintamuotoja, jotka liittyvät mm. kieliteknologiaan, Kiina-tapahtumatoimintaan, Kiinan opetusalan täydennyskoulutuksiin ja Kiinaan liittyviin hanke-ja projektitoimintoihin. Kouvola Innovation Oy: Kouvola Innovation Oy on käynnistänyt digibusiness-klusterin Kiina-koordinaation ja Kiina-portaalin suunnittelu- ja asiantuntijayhteistyön tähän hankkeeseen liittyen. Myös ympäristö-ja matkailualan projekteihin on Kiina-kontekstissa käyty alustavia keskusteluja ja tuleva Repoveden luonnonpuistohankesuunnitelma saa vahvaa taustatukea Kiinasta, jossa vuoden 2010 Kiina-viikon yhteistyökumppanilla, Zhangjiajiella on Unescon maailmanperintökohteen alainen kansallispuisto, jonka kanssa yhteistyökuvioita on voitu jo alustavasti viritellä. Aptual Oy:Yleinen asiantuntija-apu projektisuunnitelmaan liittyen,mm.finina-konseptissa. LUT Kouvola:Innovaatioympäristöt -ja johtaminen ja kv. liiketoimintaosaaminen. Teknologia- ja liiketoimintainnovaatiot prof., TkT Marko Torkkeli ja työryhmä. CID-ryhmä (Tulevaisuuden tutkimuskeskus,turun kauppakorkeakoulu): Asiantuntija-apu projektisuunnitelmaan 5.4 Missä määrin projektin kohderyhmään kuuluvien yritysten tai muiden organisaatioiden joukko / osallistuvat henkilöt ovat jo tiedossa? Kymenlaakson Kiina-verkon tueksi on osaltaan tiedossa alueella Kiinaan kohdentuvaa kaupankäyntiä harjoittavat yritykset. Tämän lisäksi ensimmäisten workshop-tilaisuuksien kautta loput yritykset, hallintoviranomaiset, koulutusorganisaatiot ja muut sidosryhmät organisoidaan toimintaan mukaan. 5.5 Miten kohderyhmien tarvekartoituksessa sekä toteutustavan ja toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu nais- ja miesnäkökulmat? Hanke edistää sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumista eri toimijoiden keskuudessa pyrkien tasaamaan mm. täydennyskoulutuksen mahdollistaman koulutusmahdollisuuksien ja informaation kasvattamisen turvin naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia toimia Kymenlaaksossa EURA JÄRJESTELMÄ 5/20

6 Kiina-aktiviteeteissa. 5.6 Mitkä tahot tulevat hyödyntämään projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä ja miten nämä tahot on kartoitettu? Hanketta voidaan käyttää myös osana Kouvolan kaupungin osaamis-ja toimintakeskittymiin perustuvaa strategiatyökalumallia, jossa se nivoutuu osaksi tieto-ja viestintäliiketoimintojen osaamiskeskittymää, metsä-, energia- ja ympäristösektorin osaamis-ja toimintakeskittymää, sekä vapaa-ajan ja matkailun osaamis-ja toimintakeskittymää. Tällä tavoin se on osa toimialamaastoa, jossa ympäristöystävällisyys, kansainvälisyys, osaaminen ja elinkeinorakenteen uudistuminen luovat uutta seudullista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää kaikki eri toimialoilla Kiina-aktiviteetteja harjoittavat yksiköt ja organisaatiot, kuten koulutusorganisaatiot, hallintotoimijat ja yritykset, eritoten Kymenlaakson ja Kouvolan seudun alueella. Alueellinen elinkeinoelämä pystyy hyödyntämään projektin aikana kerättyjä tutkimustuloksia, selvityksiä, workshop-tilaisuuksien osaamis- ja verkottumispääomaa sekä yleisten tietotaitojen kasvamista aiheeseen liittyen ja edesauttamaan triple helix-mallin toteutumista, jossa elinkeinoelämä, aluehallinto ja paikalliset opetusalan toimijat voivat vuorovaikutteisesti pyrkien edesauttamaan Kouvolan alueille tarpeellisimpien Kiina-aktiviteettien toteutumista. Hankkeen aikana suoritettua KURKI-Diploma-koulutusta voivat kaikki koulutuksen suorittaneet hyödyntää omissa, kansainvälisiin ja eritoten Kiinaan liittyvissä työtehtävissään. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Kymenlaakso Seutukunnat Kouvolan Kunnat Kouvola 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät? Kouvolan seudun yrittäjät ja yritykset, kuten esim. Kouvolan yrittäjien, Kymenlaakson kauppakamarin, Kouvolan nuorkauppakamarin jäsenyritykset, joilla on Kiinaan liittyviä aktiviteetteja ja muut Kiina-verkon toiminnasta kiinnostuneet yritykset ja yrittäjät. mm. ympäristö- ja matkailualalla, ja digitaalisissa sisällöissä. Kouvolan kaupungin edustamat toimijat mm. elinkeinotoimen, opetuksen, matkailun ja ympäristön alueilla, jotka tarvitsevat toimintaansa liittyviä, Kiinaa ja globaaleja toimintaympäristöjä koskevaa tutkimus- ja kehittämistietoa ja osaamista, sekä sidosryhmätoimintaa. Alueen asukkaat ja alueella toimivat, jotka tarvitsevat verkoston palveluja ja toimintamuotoja. EURA JÄRJESTELMÄ 6/20

7 Kymenlaaksolaiset digibusiness -osaamisklusterin toimijat, jotka ovat erikoistumassa eritoten Aasian kauppaan. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Yliopistot ja ammattikorkeakoulut, alueen muut koulutusorganisaatiot Yrittäjäjärjestöt Yksityiset yritykset Työ-ja elinkeinotoimistot TE-keskukset Kiinalaiset toimijat Suomessa Ympäristökeskukset MEK Finpro (Kouvola) Alueen elinkeinoelämän toimijat 6.4 Projektiin mukaan tulevien yritysten arvioitu lukumäärä henkilöstömäärän mukaan Henkilöstömäärä Yrityksiä, kpl alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai yli 0 Yhteensä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden kuvaus Kouvolan kaupunki Kaakkois-Suomen TE-Keskus Kouvolan työ- ja elinkeinotoimisto Kouvola Innovation Oy EURA JÄRJESTELMÄ 7/20

8 6.6 Projektissa aloittavien henkilöiden arviomäärät koko projektin keston ajalta vuosittain, naisten kokonaismäärä eriteltyinä. Yhteensä Yhteensä 30 joista naisia PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tulokset? Kouvola on Suomen johtavimpia Kiinan liittyvien osaamisalueiden keskittymiä. Keinot: 1) Uuden yritystoiminnan syntyminen Kiina-yhteistyöhön liittyen 2) Yritysten, organisaatioiden ja yhteisöjen Kiina- ja kansainvälistymisvalmiuksia on parannettu mm. KURKI-Diploman avulla 3) Kiina-verkko on aktiivinen toimija Kymenlaakson Kiina-toiminnoissa ja toimii pilotointimallina myös muihin liiketoiminta-alueisiin nähden 4) Kouvolan seutuun vaikuttavia globaaleja haasteita ja alueellisia innovaatioympäristöjä pystytään tulkitsemaan paremmin ja tekemään täten luotettavampia tulevaisuusennusteita 5) Ajatushautomotoiminnan (+Finina) kautta kehitetään uusia vaihtoehtoja kymenlaaksolaisten koulutusorganisaatioiden ja yrityselämän keskinäisiin toimintoihin mm. opiskelijavaihto-ohjelmien kohdalla (kts. liite). 6) Kiina-portaali luodaan pysyväksi toimintamuodoksi toimien kansallisena esimerkkinä alueellisesta yhteistyöstä kv. toiminnoissa 7) Kouvolan seudun ympäristö- ja matkailualan yritykset ja järjestöt toimivat Kiinan suhteen aktiivisesti pyrkien kehittämään alan yhteistyötä Kymenlaaksossa 8) Kouvola tunnetaan monialaisena Kiina-osaajana kansallisesti ja kansainvälisesti 9) Uusin innovaatiojohtamista koskeva tieto siirtyy yrityksiin ja alueiden kehittäjille 10) Yliopistojen kv. yhteistyöverkostot ja kansainvälinen tutkimustieto tulevat alueiden yritysten ja kehitysorganisaatioiden hyödynnettäväksi, jollioin saadaan ennakoivaa tietoa alueen elinkeinoelämän tarpeisiin 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 3 kpl joihin työllistyy naisia 1 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 1 kpl joista naisten perustamia 0 kpl EURA JÄRJESTELMÄ 8/20

9 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Projektin laadullisten vaikutusten arviointi keskittyy palautejärjestelmään ja sen kautta tehtävään arviointiin projektin eri vaiheissa. Hankkeen laadullisia vaikutuksia selvitetään hankkeen aikana mm. Kiinassa olevia hyviä käytänteitä silmällä pitäen ja arvioidaan niitä sekä hankkeen workshopeissa, että kehittämisseminaareissa. Hankkeen aikana syntyneitä uusia yrityksiä ja/tai työpaikkojen asemaa arvioidaan projektin antaman myötävaikutuksen valossa. Kts. kohta Millaisia vaikutuksia projektilla arvioidaan olevan kestävän kehityksen edistämisen kannalta? Hankkeella on kestävään kehitykseen positiivisia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Sosiaalinen ulottuvuus: 1) Kiinan kielen ja kulttuurin tuntemus alueella lisääntyy 2) Kiinalaisen liiketoimintakulttuurin ymmärrettävyys syvenee ja täten saavutetaan parempi valmiustaso yhteistyöhön kiinalaisessa toimintaympäristössä 3) Kymenlaakson Kiina-toimijoiden verkottautumisen kautta syntyvät synergiaedut 4) Kouvolan Kiina-aktiviteettien imago parantuu 5) Uusia työpaikkoja syntyy Taloudellinen ulottuvuus: 1) Kymenlaakson (eritoten Kouvolan) Kiina-aktiviteettien lisääntyvät 2) Kiina-osaamisen ja tietopääoman tarpeet tiedostetaan ja kehitetään täten mm. niihin sopivia koulutusosioita 3) Alueellinen Kiina-integroituminen edistyy 4) Monikulttuurinen, myös taloudellisesti, Kouvola kehittyy 5) Uusia Kiina-liiketoimintakuviomahdollisuuksia avautuu 6) Uusia työpaikkoja syntyy EURA JÄRJESTELMÄ 9/20

10 7.6 Kuinka monta tutkintoa projektissa suoritetaan? Tutkintoja, kpl Osatutkintoja, kpl Ammatillinen perustutkinto 0 0 Ammattitutkinto 0 0 Erikoisammattitutkinto 0 0 Ammattikorkeakoulututkinto 0 0 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 0 0 Alempi korkeakoulututkinto 0 0 Ylempi korkeakoulututkinto 0 0 Lisensiaatin tutkinto 0 0 Tohtorin tutkinto 0 0 Tutkintojen määrä yhteensä 0 0 joista naisten suorittamia PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? 1. Kymenlaakson Kiina-verkoston perustaminen ja käynnistäminen. Toimintamalliajatuksena mm. verkoston workshop-toiminta neljännesvuosittain. Toteutetaan hankkeen aikana Kiinan kulttuuria, kieltä ja liiketoimintamalleja koskeva Diploma-täydennyskoulutus (30op, kts. liite). 2. Kiina-portaalin perustaminen ja käynnistäminen yhteistyössä Kymenlaakson Kiina-verkon sekä jo olemassa olevien kiinalaisten, Suomessa toimivien portaalien kanssa. Portaalin kautta edesautetaan mm. kieli-ja kommunikointivalmiuksien kehittämistä ja moninaisia synergiatoimintoja. 3. Innovaatioselvitysten toteuttaminen liiketoimintasektoreittain Kouvolan elinkeinostrategia huomioiden, mm. Mahdolliset innovaatiojohtamisen kehittämistarpeet Kiina- kontekstissa. Yhteistyö ko. sektoreiden avaintoimijoiden kanssa konkretisoituu järjestettävien workshoppien ja yrityshaastatteluiden kautta. Yritysten ja muiden toimijoiden innovaatiojohtamisen osaaminen vahvistuu ja konkretisoituu hankkeessa toteutettavan mentoroinnin, sekä tuotettavien opetusmateriaalien kautta. 4. Kiina-toimintoihin ja kansainvälistymiseen keskittyvän ajatushautomotoiminnan konseptointi ja käynnistäminen. Kehitetään uusia toimintamalleja kymenlaaksolaisten opetusorganisaatioiden (yliopistoyksiköt, KyAMK, ammattiopisto), kehittäjäorganisaatioiden ja yritysten keskinäisiin toimintoihin, mm. opiskelijavaihto-ohjelmat ja Finina-konseptin kehittäminen. 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat ym.) ja tuotekehityksen työsuunnitelma Kymenlaakson Kiina-verkko: Kiina-verkon toiminta on tarkoitus rakentaa myös uusien mediamuotojen ja verkon jäsenten resurssointien kautta rakentuvaksi toiminta-alustaksi, joka edesauttaa kunkin toimijan Kiinaan liittyviä aktiviteetteja. EURA JÄRJESTELMÄ 10/20

11 Kiina-portaali: Kymenlaakson Kiina-verkon ja muiden sidosryhmien vuorovaikutuksellinen toimintaympäristö. Portaaliin luodaan kielen ja kulttuuri-/yhteiskuntatietouden opetussisältöä sekä suomalaiseen, että kiinalaiseen ympäristöön, sekä Kiina-verkoston haluamaa sisältöä liittyen mm. kansainvälistymistarpeisiin. Kiinan kulttuurin, kielen ja liiketoimintaosaamisen Diploma-täydennyskoulutus (koulutuskonsepti mallinnetaan Kiina-verkoston tarpeiden mukaan yhdessä alueellisten koulutusorganisaatioiden kanssa, kts.kurki-diploma liite) Finina-konsepti: Käynnistetään Kiina-aktiviteetteihin keskittyvä ajatushautomotoiminta ja kehitetään uusia vaihtoehtoja kymenlaaksolaisten koulutusorganisaatioiden ja yrityselämän keskinäisiin toimintoihin mm. opiskelijavaihto-ohjelmien kohdalla (kts. liite). Innovaatioselvitykset: Elinkeinostrategian mukaiset selvitysraportit Kiinan markkinoiden mahdollisuuksista, haasteista, erityispiirteistä Kouvolan alueella, liiketoimintasektoreittain, elinkeinostrategian mukaisesti (sis. suosituksia, potentiaalisia vaihtoehtoja, toimintamalleja ja hyviä käytännön esimerkkejä). Digitaaliset opetusmateriaalit (Kouvolalaisen avoimen innovaation osaamisen vienti) 8.3 Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät vuosittain Lähiopetuspäiviä Etäopetuspäiviä Ohjaus- tai Muita Yhteensä konsultointipäiviä henkilötyöpäiviä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 11/20

12 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2010 Tammikuu-huhtikuu Ohjausryhmän asettaminen ja kokoon kutsuminen, aikataulutus ja verkostomaisen yhteistyön aloittaminen, sekä hankkeesta tiedottaminen - Kiina-verkoston koostumuksen kartoittaminen ja aloitusseminaari - Tiedotussuunnitelman laatiminen - Innovaatioselvitystyön käynnistäminen - KURKI-Diploma-koulutusohjelman käynnistäminen - Eri toimijoiden vastuuttaminen ja tehtäväjako Toukokuu-joulukuu Kiina-portaalin työstämisen aloittaminen Kymenlaakson Kiina-verkon ensimmäisen kokoontumisen yhteydessä - Finina-konseptin jatkokehittämisen käynnistäminen sopivien yhteistyökumppanien kanssa - Kymenlaaksolaisten ympäristö- ja matkailutoimijoiden workshop ja tavoitteiden/toimenpiteiden määritteleminen, sekä yhteistyön käynnistäminen - Innovaatioselvityksiä ja yleisesti innovaatiotutkimustiedon levittämistä tukevien workshopien järjestäminen ja toteuttaminen - Väliraportointi - Ohjausryhmän kokoontuminen - Workshop Kiinassa yhteistyökumppani(e)n luona, hyvien käytäntöjen selvittäminen ja tiedonsiirto - Diploma-koulutusohjelman toteuttamisen jatkaminen 2011 Tammikuu-huhtikuu Väliraportointi - Hankkeen arviointia - Innovaatioselvityksiä ja tiedon levittämistä tukevat workshop(it) - Tulevaisuusskenaariotyön käynnistäminen - Kiina-portaalin kehittämistyön jatkaminen/workshop(it) - Finina-konseptin kehittämistyön jatkaminen/workshop(it) - Ohjausryhmän kokoontuminen - Diploma-koulutusohjelman toteuttamisen jatkaminen Toukokuu-joulukuu Workshopien arviointi ja jatkokehittäminen - Workshop Kiinassa yhteistyökumppani(e)n luona, hyvien käytäntöjen selvittäminen ja tiedonsiirto - Innovaatioselvitystöiden tulosten kokoaminen, yhteenvedot, käännöstyöt ja julkistaminen - Skenaarityön tulokset, raportti - Innovaatioselvitysten pohjalta mentoroinnin suunnittelu ja toteuttaminen yrityksiin - Innovaatioselvitysten pohjalta innovaatiojohtaminen-opetusmateriaalien suunnittelu ja toteuttaminen - Innovaatiojohtaminen-opetusmateriaalien pilotointi Suomessa ja Kiinassa (lähiopetus ja verkko-opetus) - Hankkeen arviointi ja raportointi - Ohjausryhmän kokoontuminen - Diploma-koulutusohjelman loppuunsaattaminen EURA JÄRJESTELMÄ 12/20

13 2012 Tammikuu-huhtikuu Väliraportointi - Päätösseminaarin valmistelua - Mentorointi yrityksiin (innovaatio-ja kansainvälistymisosaaminen) - Innovaatiojohtaminen-opetusmateriaalin pilotointi Suomessa ja Kiinassa (lähiopetus ja verkko-opetus) - Opetusmateriaalin ja opetus- ja oppimisprosessin arviointi ja jatkokehittäminen (monikulttuurisuus näkökulma) - Arviointi ja palaute innovaatioselvityksistä, jatkotoimenpiteiden suunnittelu - Hyvien käytänteiden ja tiedon levittäminen - Workshop Kiinassa yhteistyökumppani(e)n luona, hyvien käytäntöjen selvittäminen ja tiedonsiirto - Ohjausryhmän kokoontuminen Toukokuu-joulukuu Ohjausryhmän kokoontuminen - Workshopien ja Good Practices- seminaarien tulosten arviointi ja koonti - Päätösseminaarin valmistelu - Jatkotyöskentelystä sopiminen ja hankkeessa kerätyn tiedon hyödyntämissuunnitelma - Tiedon levittäminen - Hankeraportointi - Diploma-koulutusohjelman toteutuksen päättäminen - Päätösseminaari 9.2 Tiivistelmä Internetin tietopalvelua varten KURKI-hanke tähtää Kouvolan seudun elinkeinotoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen Kiinakontekstissa, sekä elinkeinoelämätoimijoiden, koulutusorganisaatioiden ja julkishallinnon toimijoiden osaamispääoman kehittämiseen Kiinaa koskien organisaatiolähtöisesti tarpeellisilla toimialoilla. Toiminnoilla pyritään kasvattamaan sekä uuden yritystoiminnan, että muun Suomen ja Kiinan välisten moninaisten yhteistyömahdollisuuksien syntymistä Kymenlaaksossa. Hankkeessa rakennetaan viisi osatoimintaa: 1) Muodostetaan aktiivinen Kymenlaakson Kiina-verkko triple helix- mallin mukaisesti. 2) Laaditaan selvitykset Kiinan markkinoiden mahdollisuuksista, haasteista ja erityispiirteistä Kouvolan alueella elinkeinostrategia huomioiden sekä toteutetaan workshopit yhteistyön vahvistamiseksi ja konkretisoimiseksi. Vahvistetaan samalla yritysten ja muiden toimijoiden innovaatiojohtamisen osaamista tiedonvaihdolla, mentoroinnilla, sekä opetusmateriaaleja tuottamalla. Vahvistetaan myös hankkeeseen osallistuvien Kiinaan kieleen, kulttuuriin ja liiketoimintaan liittyviä valmiuksia tarjoamalla mahdollisuus suorittaa "Kurki-Diploma - kiinan kielen, kulttuurin ja liiketoimintakulttuurin erikoistumisohjelma (30op) 3) Luodaan edellytyksiä koulutusorganisaatioiden ja yritysten laajempaan vuoropuheluun mm. ajatushautomotoiminnan ja opiskelijavaihtoon liittyvien uusien konseptien kautta. 4) Luodaan Kiina-portaali pysyväksi toimintamuodoksi toimien aluksi Kiina-verkon monialaisena toimintaportaalina. EURA JÄRJESTELMÄ 13/20

14 5) Kehitetään alueen mm. ympäristö- ja matkailualan yritysten ja järjestöjen Kiina-aktiviteetteja. 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin seurantatiedot kerätään? Hankkeen koordinaattori (Koulutuskeskus Sinoa) on päävastuullinen taho. Hankkeen koordinaattori kerää tiedot rahoittajaviranomaisen edellyttämää ESR-projektien määrämuotoista raportointia varten projektin toteutustilanteesta partnereilta ja yhteistyökumppaneilta. Tarkka keräystapa ja aikataulu sovitaan hankkeen alkaessa Miten projektin väli- ja loppuraportointi hoidetaan? Hankkeen koordinaattori (Koulutuskeskus Sinoa) kokoaa ja toimittaa projektin väliraportit ja loppuraportin rahoittajaviranomaisen vaatimusten mukaisesti. Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu raporttien tarkastelu ja hyväksyminen ennen niiden toimittamista rahoittajaviranomaiselle. Projektin päättyessä koordinaattori laatii yhteistyössä partnereiden kanssa loppuraportin, jossa esitetään yhteenveto projektin toiminnasta ja tuloksista ja kootaan yhteen osallistujia ja rahoitusta koskevat seurantatiedot. Loppuraportissa verrataan toteutumaa alkuperäiseen projektihakemukseen ja sen tavoitteisiin Miten projektin toimintaa arvioidaan? Hankkeen käynnistyessä laaditaan erillinen arviointisuunnitelma. Hankkeen aikana synnytettyjä toimintoja ja tuotoksia arvioidaan laadullisesti ja määrällisesti. Tuotoksista ja toiminnoista mitataan mm. tutkimusselvityksiä, työpajatoimintaa ja ajatushautomotoimintaa arvioimalla. Niin ikään arvioidaan hankkeen aikana rakentunutta toimijaverkostoa ja Kiina-portaalin asemaa. Itsearvioinnin kautta arvioidaan osa-alueet, joissa tarvitaan tehostettuja toimia tavoitteiden saavuttamiseksi ja ne toiminnot, joissa on jo päästy lähelle tavoitteita. Hanke tuottaa myös vähemmän konkreettisisesti arvioitavia tuloksia ja vaikutuksia, kuten asenneilmaston muuttuminen, tietotaidot ja uudet toimintakäytännöt. Näiden arviointi on hankalampaa, mutta myös siihen pyritään laatimaan sopivin työkalu. Itsearvioinnin ja arvioinnin suunnittelun tukena käytetään Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisua nro 82: Arviointi ja itsearviointi projektin työvälineenä. Itsearvioinnin lisäksi käytetään vertaisryhmäarviointia (yhteistyökumppanit) ja ohjausryhmätyöskentelyn tuottamia tuloksia. Kaikkia kehitettävät mallit arvioidaan ja ne raportoidaan ja julkaistaan. Arvioinnin mittareina käytetään mm. arviointiin soveltuvia kyselykaavakkeita, keskustelutuokioita ja ohjausryhmän antamaa suullista ja kirjallista arviointia ja palautetta, jotka kohdistetaan hankkeen kohderyhmille ja toteuttajille. Myös hankkeen talousseuranta on yksi arvioinnin mittareista. EURA JÄRJESTELMÄ 14/20

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa?

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero ESLH-2008-05900/Ha-7 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.12.2009 Diaarinumero ESLH-2009-10719/Ha-7 Käsittelijä Sari

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.1.2008 Diaarinumero ESLH-2008-00527/Ha-7 Käsittelijä Riitta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 3.7.2009 Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 808300 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.20/2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto Ohielmakausi 2007-2013

päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto Ohielmakausi 2007-2013 ProjekLikoodi: Sl 183 Projektin nirni: PaLaVa Palapelillü laacìukasta valinnaisunl.ta Päütöksenjür-jestysnnnrero 2/2 päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma A70177 Päätöksen järjestysnumero: 1/1 Hankkeen nimi: ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesp... Rahoittava viranomainen: Lapin liitto Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille 1. Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (16) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300562 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

Projektin vetäjän opas

Projektin vetäjän opas Projektin vetäjän opas ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Projektin vetäjän opas Etelä-Suomen lääninhallituksen EU-rakennerahastojulkaisut 2 Länsstyrelsen i Södra

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot