Muu tieteellinen julkaisutoiminta - Other scientific publications

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muu tieteellinen julkaisutoiminta - Other scientific publications"

Transkriptio

1 Psykologian laitos Department of Psychology Väitöskirjat - Doctoral theses Kivijärvi, M. 2005: "A contented baby has a sensitive mother". The construct and determinants of maternal sensitivity behaviour, and its association with infant temperament and behaviour in early interaction. Annales Universitatis Turkuensis, B 281, 103 [41] s. Anglé, S. 2005: Poor eating in young children and body dissatisfaction in prepubertal girls and boys. Findings in a prospective atherosclerosis prevention trial for children. Annales Universitatis Turkuensis, B 279, 64 [28] s. Muu tieteellinen julkaisutoiminta - Other scientific publications Aalto S., Brück A., *Laine M., Någren K., Rinne J.O. 2005: Frontal and temporal dopamine release during working memory and attention tasks in healthy humans: a positron emission tomography study using the high-affinity dopamine D2 receptor ligand [11C] FLB Journal of Neuroscience 25(10): [C] Alhola, P., *Portin, R., *Kylmälä, M., *Tallus, M., Polo-Kantola, P. 2005: Sleep Deprivation, Cognitive Performance and Hormone Therapy in Postmenopausal Women. - Menopause 12(2): [C] *Bliss, I. & Hämäläinen, H. 2005: Development and Aging. Different working memory capacity in normal young adults for visual and tactile letter recognition task. - Scandinavian Journal of Psychology 46: [C] *Baughan, C., *Gregersen, N.P., *Hendrix, M. & Keskinen, E. (eds.) 2005: Towards European Standards for Testing Final Report, Brussels: CIECA, 305 p. [E] *Baughan, C. & Keskinen, E. 2005: Meeting the needs of novice drivers. - In *Baughan, C., *Gregersen, N.P., *Hendrix, M. & Keskinen, E. (eds.): Towards European Standars for Testing Final Report, Brussels: CIECA, pp [E] Finnilä, K., *Santtila, P., *Sainio, M. & Niemi, P. 2005: Connections between experience, beliefs, scientific knowledge and self-evaluated expertise among investigators of child sexual abuse in Finland. - Scandinavian Journal of Psychology 46: [C] *Grönholm, P., *Rinne, J.O., Vorobyev, V. & *Laine, M. 2005: Naming of newly learned objects: A PET activation study. - Cognitive brain research 25: [C] *Haarala C. *Bergman M., *Laine M., Revonsuo A., Koivisto M. & Hämäläinen H. 2005: The electromagnetic field emitted by 902 MHz mobile phones shows no effects on children's cognitive function. - Bioelectromagnetics Supplement 7: S144-S150. [C] *Hautala, L., *Liuksiala, P-L., Räihä, H., *Väänänen, A-M., *Väinälä, A., *Jalava, A. & Saarijärvi, S. 2005: Häiriintyneen syömiskäyttäytymisen varhainen toteaminen kouluterveydenhuollossa. - Suomen Lääkärilehti 45: [c] *Hautaviita, A., *Romana, A. & Keskinen, E. 2005: Mihin esimies haki ja sai tukea työnohjauksesta bioteknologian alan yrityksessä? - Teoksessa Keskinen, S., Leimala, L. & 1

2 Romana, A. (toim.): Työnohjaus, sparraus ja coaching esimiestyössä. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja B:20: [d] Heinonen, M., Keskinen, E. & Sipiläinen, P. 2005: Raskaan liikenteen kuljettajien käsityksiä työ- ja liikenneturvallisuudesta. Turku: Tiehallinto, sisäisiä julkaisuja 18: 41 s. [e] Hernetkoski, K., Katila, A., & Keskinen, E. 2005: Examiner questionnaires: analysis of collected data. - In *Baughan, C., *Gregersen, N.P., *Hendrix, M. & Keskinen, E. (eds.): Towards European Standars for Testing Final Report, Brussels: CIECA, pp [E] Hernetkoski, K., Katila, A. & Keskinen, E. 2005: Moottoripyöräilijöiden ja mopoilijoiden vakavien liikenneonnettomuuksien kehitys Suomessa ja onnettomuuksien riskitekijät. - Liikennevakuutuskeskus, Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT), 67 s.[e] Hernetkoski, K., Katila, A. & Keskinen, E. 2005: Moottoripyöräilijöiden ja mopoilijoiden vakavien liikenneonnettomuuksien kehitys Suomessa ja onnettomuuksien riskitekijät. - Tienäyttäjä 6: [i] Hirvonen J., *van Erp T.G., Huttunen J., Aalto S., Någren K., *Huttunen M., *Lönnqvist J., *Kaprio J., Hietala J., *Cannon T.D. 2005: Increased caudate dopamine D2 receptor availability as a genetic marker for schizophrenia. - Archives of General Psychiatry 62(4): [C] Hyönä, J., *Pollatsek, A., & Bertram, R. 2005: Identifying compound words in reading: An overview and a model. - In: G. Underwoord (ed.), Cognitive processes in eye guidance. Oxford: Oxford University Press, pp [D] Hyönä, J., & Häikiö, T. 2005: Is emotional content obtained from parafoveal words during reading? An eye movement analysis. - Scandinavian Journal of Psychology 46: [C] Julkunen, L., Tenovuo, O., Jääskeläinen, S.K. & Hämäläinen, H. 2005: Recovery of somatosensory deficits in acute stroke. - Acta Neurologica Scandinavica 111: [C] Järvikivi, J., *van Gompel, R.P.G., Hyönä, J., & Bertram, R. 2005: Ambiguous pronoun resolution: Contrasting the first-mention and subject-preference accounts. - Psychological Science 16: [C] *Kaakinen, J.K., & Hyönä, J. 2005: Perspective effects on expository text comprehension: Evidence from think-aloud protocols, eyetracking, and recalls. - Discourse Processes, 40: [C] *Kaarlenkaski, T., *Kupiainen, K., *Pankamo, H., Pyykkönen, P., & *Pöysä, J.(toim.) 2005: Joensuun paikat. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura. Kultaneito 5, Joensuu. Gummerus Kirjapaino Oy, Vaajakoski, 438 s.[g] *Kallio, S. & Keskinen, E. 2005: Kehityskeskustelu osana johtamista. - Teoksessa Keskinen, S. & Keskinen, E. (toim.): Kehitystä ja keskustelua kehityskeskustelun mahdollisuudet yliopistotyössä. Turun yliopisto: Turun yliopiston rehtorinviraston sarja 2: [d] *Kallio S. & Revonsuo A. 2005: Altering the state of the altered state debate: reply to commentaries. - Contemporary Hypnosis 22(1): [C] 2

3 *Kallio S. & Revonsuo A. 2005: The observer remains hidden. - Contemporary Hypnosis 22: [C] *Kallio S., Revonsuo A. & *Lang H. 2005: Can hypnosis and hypnotic hallucination change information processing in the brain? - Hypnos 32: [C] Katila, A., Keskinen, E. 2005: Vt 8 Turku-Merikarvia - Vuoden 2004 liikenneturvallisuuskampanjan arviointi. - Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 10, 25 s. [e] Kaukiainen, A., Junttila, N., Kinnunen, R. & Vauras, M. 2005: MASK - Monitahoarviointi sosiaalisesta kompetenssista. Oppimistutkimuksen keskus, Turun yliopisto, 55 s.[e] *Keiski-Salonen, I., Keskinen, S. & Keskinen, E. 2005: Temperamentin yhteys psykosomaattiseen oireiluun varhaislapsuudessa. - Teoksessa: *Parkkinen, T. & Keskinen, S. Lapsen sosiaalisen kehityksen moninaisuus. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 21: [d] Keskinen, E., & *Baughan, C. 2005: Homogeneity. - In *Baughan, C., *Gregersen, N.P., *Hendrix, M. & Keskinen, E. (eds.): Towards European Standars for Testing Final Report, Brussels: CIECA, pp [E] Keskinen, S. & Keskinen, E. (toim.) 2005: Kehitystä ja keskustelua kehityskeskustelun mahdollisuudet yliopistotyössä. Turun yliopisto: Turun yliopiston rehtorinviraston sarja 2: 82 s. [g] Keskinen, S., *Lepistö, O. & Keskinen, E. 2005: Yliopisto-opettajien identiteetti. - Teoksessa: *Aittola, H. & *Ylijoki, O-H. 2005: Tulosohjattua autonomiaa. Tampere: Gaudeamus, ss [d] Kivijärvi, M., Räihä, H., Kaljonen, A.,*Tamminen, T. & Piha, J. 2005: Infant Temperament and Maternal Sensitivity Behaviour in the First Year of Life. - Scandinavian Journal of Psychology, 46 (5): [C] Koivisto M. & Revonsuo A. 2005: Pre-change ERPs predict change blindness in various attention conditions. - Neuroreport 16(8): [C] Koivisto M., Revonsuo A. & Salminen N. 2005: Independence of visual awareness from attention at early processing stages. - Neuroreport 16(8): [C] *Kuikka, P., Peräaho, M., Laapotti, S., *Nybo, T., *Akila, R. 2005: Aivojen tiedonkäsittely on tärkeä osa ajoterveyttä. -Suomen lääkärilehti 60(5): [c] *Laakso V., Niemi P.M., Grönroos M., Aalto S., *Karlsson H. 2005: The worried young adult as a primary care patient. - Family Practice Advance Access 4: [C] Laapotti, S. 2005: What are young female drivers made of? Differences in Driving Behavior and Attitudes of Young Women and Men in Finland. - In Research on Women s Issues in Transportation. Conference Proceedings 35 (2): Technical papers. Transportation Research Board of the National Academies, Washington D.C. pp [D] Laapotti, S., Keskinen, E. 2005: Ehjänä elämässä - liikenneturvallisuusesityksen vastaanotto ja vaikutukset. - Liikenneturvan tutkimusmonisteita 102/2005. Liikenneturva. Helsinki. 45 s. [e] 3

4 Laapotti, S., Keskinen, E. 2005: Kuolemaan johtaneet yksittäis- ja ajoneuvon hallinnanmenetysonnettomuudet Suomessa vuosina Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 38 /2005. Helsinki. 76 s. [e] *Lehtonen, M.H., *Laine, M., *Niemi, J., *Thomsen, T., Vorobyev, V.A. & *Hugdahl, K. 2005: Brain correlates of sentence translation in Finnish-Norwegian bilinguals. - Neuroreport 16(6): [C] Lepola, J., Poskiparta, E., Laakkonen, E., & Niemi, P. 2005: Developmental interaction of phonological and motivational processes and naming speed in predicting word recognition in grade 1. - Scientific Studies of Reading 9: [C] *Mattila, M-L.; Ojanlatva, A,; Räihä, H. & *Rautava, P. 2005: Perhe asiakkaana hammashuollossa. - Suomen Hammaslääkärilehti 8: [c] Nummenmaa, L. 2005: Efektikoko psykologisessa tutkimuksessa. - Psykologia 5-6: [c] Nummenmaa, L., & Hyönä, J. 2005: Mitä näet tässä kuvassa? Voiko projektiivisiin testeihin luottaa? - Psykologi 3: [i] Ojanen, T., Grönroos, M., & Salmivalli, C Applying the interpersonal circumplex model into children's social goals: Connections with peer reported behavior and sociometric status. - Developmental Psychology 41: [C] Peltola, M.S., Kuntola, M., Tamminen, H., Hämäläinen, H. & Aaltonen, O. 2005: Early exposure to non-native language alters preattentive vowel discrimination. - Neuroscience Letters 388: [C] Peräaho, M. & Keskinen, E. 2005: Iäkkäiden kuljettajien ajokyvyn arviointi liikenteessä. Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma. - LINTU-julkaisuja 4. Liikenne- ja viestintäministeriö, Helsinki. 52 s. [e] *Pollatsek, A., & Hyönä, J. 2005: The role of semantic transparency in the processing of Finnish compound words. Language and Cognitive Processes 20: [C] Renvall, K., *Laine, M., & *Martin, N. 2005: Contextual priming in semantic anomia: A case study. - Brain and Language 95: [C] Renvall, K. 2005: Konnektionistinen malli nimeämiskuntoutuksen lähtökohtana. - Teoksessa: Korpijaakko-Huuhka, A-M., Pekkala, S. & Heimo, H. (toim.): Kielen ja kognition suhde. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja 37. Helsinki: Yliopistopaino, s [d] Revonsuo A. 2005: The Self in Dreams. - Teoksessa: Feinberg T.E. & Keenan J.P. (eds.): The Damaged Self: Pathologies of the Brain and Mind. New York: Oxford University Press, pp [D] Revonsuo A. 2005: Unennäkö: vain aivojen tuottamaa neurofysiologista kohinaa? Arvostelu teoksesta Allan Hobson: Unennäöstä. - Tieteessä tapahtuu 1: [f] Revonsuo A 2005: Luonnontieteellisen maailmankuvan ja reduktiivisen materialismin ylistyslaulu. Arvostelu teoksesta Patricia Churchland: Neurofilosofia. - Tieteessä tapahtuu 4: [f] 4

5 Salmi E., Långsjö J.W., Aalto S., Någren K., Metsähonkala L., Kaisti K.K., *Korpi E.R., Hietala J., Scheinin H. 2005: Subanesthetic ketamine does not affect 11C-flumazenil binding in humans. - Anesthesia & Analgesia 101(3): [C] Salmivalli, C. 2005: Consequences of school bullying and victimization. - In: Munthe, E. & Solli, E., Ytre-Arne, E., & Roland, E. (eds): Taking the fear out of schools. Conference report, University of Stavanger, Centre for Behavioural Research, pp [D] Salmivalli, C. 2005: Kaverien kanssa. Vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. Opetus 2000-sarja. Jyväskylä: PS-kustannus, 240 s. [h] Salmivalli, C. & Kivivuori, J. 2005: Opettajakin voi olla kiusaaja mutta myös kiusattu. Aliokirjoitus, Turun Sanomat [i] Salmivalli, C. & *Isaacs, J. 2005: Prospective relations among victimization, rejection, friendlessness, and children's self- and peer-perceptions. - Child Development 76: [C] Salmivalli, C., Kaukiainen, A., & *Voeten, M Anti-bullying intervention: implementation and outcome. - British Journal of Educational Psychology 75: [C]. Salmivalli, C., Ojanen, T., *Haanpää, J., & Peets, K "I'm O.K. but you're not" and other peer-relational schemas. Explaining individual differences in children's social goals. - Developmental Psychology 41: [C] Salmivalli, C. 2005: Koulukiusaaminen itsepintainen ongelma koulussa? - Teoksessa E. Korkeakoski (toim.), Koulutuksen perusturva ja oppimisen tuki perusopetuksessa. Osaraportti 3: Syventävät artikkelit. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino, ss [i] Tiuraniemi, J. 2005: Psicoterapia en Finlandia (Psychotherapy in Finland). - Revista Argentina de Clínica Psycológica 14 (1): [C] Tiuraniemi, J. 2005: Vuorovaikutusilmiöt työnohjauksessa. - Aikuiskasvatus 25 (2): [c] Tiuraniemi J. 2005: Ammatillinen kehittyminen. Pääkirjoitus. - Kognitiivisen psykoterapian tieteellinen verkkolehti 2: [m] Tiuraniemi J Psykoterapeuttien ammattikäytännöistä. Pääkirjoitus. - Kognitiivisen psykoterapian tieteellinen verkkolehti 2: 1-2. [m] Valli, K., Revonsuo, A., *Pälkäs, O., *Ismail, K.H., *Ali, K.J., *Punamäki, R.L.2005: The threat simulation theory of the evolutionary function of dreaming: Evidence from dreams of traumatized children. - Consciousness and Cognition 14(1): [C] 5

LIST OF PUBLICATIONS. Suvi Stolt

LIST OF PUBLICATIONS. Suvi Stolt LIST OF PUBLICATIONS Suvi Stolt 1a. Articles in international refereed scientific journals In preparation: Stolt, S., Savini, S., Guarini, A., Caselli, M., Matomäki, J., Lapinleimu, H., Haataja, L., Lehtonen,

Lisätiedot

COBI Consumer Behavior in Information Economy

COBI Consumer Behavior in Information Economy COBI Consumer Behavior in Information Economy Helsingin Sanomain säätiölle Selvitys tutkimushankkeen vaikuttavuudesta tähän mennessä Hankkeen nimi: Kuluttaja ja viestintä tietotaloudessa (COBI Consumer

Lisätiedot

PROFICIENCY IN LANGUAGES

PROFICIENCY IN LANGUAGES CURRICULUM VITAE Hyvärinen Lea Varpu Marjatta (born Lallukka) 22.1.1940 Student examination, Jyväskylä Girls' Gymnasium 28.5.1958 Candidate of Medicine 30.5.1961 Clinical training as house officer 1.3.-31.3.1962

Lisätiedot

Konsekutiivi- ja simultaanitulkit vieraiden kielten ekspertteinä: Muisti- ja tarkkaavaisuusprosessien eroavuuksista

Konsekutiivi- ja simultaanitulkit vieraiden kielten ekspertteinä: Muisti- ja tarkkaavaisuusprosessien eroavuuksista 15.2.2012 1/10 Konsekutiivi- ja simultaanitulkit vieraiden kielten ekspertteinä: Muisti- ja tarkkaavaisuusprosessien eroavuuksista 1. Väitöstutkimuksen tavoitteet...1 2. Tutkimuksen taustaa...1 3. Tutkimusongelmat

Lisätiedot

KiVa koulu -ohjelma Taustaa Toteuttaminen

KiVa koulu -ohjelma Taustaa Toteuttaminen KiVa koulu -ohjelma Taustaa Koulukiusaaminen on vakava ongelma, josta on Suomessa käyty laajaa keskustelua 1990-luvun alusta lähtien. Vaikka Suomi on pitkään ollut yksi kiusaamista koskevan tutkimuksen

Lisätiedot

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective The cultural construction of school mathematics and student achievement Paul Andrews Stockholm University, Sweden paul.andrews@mnd.su.se In this talk I will consider the extent to which school mathematics

Lisätiedot

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals 34. Verburg, R., Bosch-Sijtsema, P.M. & Vartiainen, M. (2012) Getting it done: Critical success factors

Lisätiedot

opettajille kirjallisuutta

opettajille kirjallisuutta opettajille kirjallisuutta Kirjallisuutta Eurooppalaiseen viitekehykseen ja Kielisalkkuun liittyvästä tutkimus- ja kehittämistyöstä 2 Alanen, R. & Kajander, K. 2008. Kielisalkku ja reflektio. Teoksessa

Lisätiedot

Spaces for learning: past, present and future

Spaces for learning: past, present and future Spaces for learning: past, present and future Proceedings of the FMSERA 30 th annual symposium in Vaasa, November 6-8, 2013 Ann-Sofi Röj-Lindberg, Lars Burman, Berit Kurtén-Finnäs & Karin Linnanmäki (Eds.)

Lisätiedot

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341.

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341. Jaana Seikkula-Leino (November 15, 2013) List of Publications A) Peer-reviewed scientific articles A1) Original scientific article International Seikkula-Leino, Satuvuori, T., Ruskovaara, E., Hannula,

Lisätiedot

Tomi Lintonen www.alkoholitutkimussaatio.fi

Tomi Lintonen www.alkoholitutkimussaatio.fi Tomi Lintonen www.alkoholitutkimussaatio.fi Rahapelitutkimus Alkoholitutkimussäätiössä STM:n kautta kanavoitua Arpajaislain 52 perustuvaa tutkimusrahoitusta rahapelihaittojen tutkimukseen vuodesta 2007

Lisätiedot

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952)

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) Aalto University School of Economics Home address: P.O.Box 21210, 00076 AALTO, Finland Arkadiankatu 33 A 21 Tel

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson)

CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 I. PROFESSIONAL RECORD. 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) CURRICULUM VITAE, Kirsi Valkeapää 3/2015 1 I. PROFESSIONAL RECORD 1. Name Kirsi Maaret Valkeapää (ex Johansson) 2. Current position Dean, Faculty of Social and Health Care, Lahti University of Applied

Lisätiedot

Autio S. Aspartylglucosaminuria. Analysis of thirty-four patients. J Ment Defic Res, Monorg Ser I, 1972

Autio S. Aspartylglucosaminuria. Analysis of thirty-four patients. J Ment Defic Res, Monorg Ser I, 1972 1 VÄITÖSKIRJATYÖT Academic dissertations Palo J. Eräiden aineenvaihduntahäiriöiden esiintyminen keskushermoston kehitysvauriotapauksissa; tutkimus 2177 suomalaisesta vajaamielisestä henkilöstä. Väitöskirja,

Lisätiedot

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015 Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Code: ORI1RZ001 Extent: 9 ECTS Timing: Year 1, Period

Lisätiedot

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto Suomalaiset lapset ovat menestyneet hyvin kansainvälisissä lukutaitovertailuissa.

Lisätiedot

A Closer Look at PISA Results

A Closer Look at PISA Results Closer Look at PIS Results Patrik Scheinin Faculty of Behavioural Sciences Department of Education nd Centre for Educational ssessment International Conference on Strategic Issues of Modernizing the ungarian

Lisätiedot

Päihdeongelmaisten odottavien äitien hoidon kehittäminen

Päihdeongelmaisten odottavien äitien hoidon kehittäminen TIETEESSÄ MARJUKKA PAJULO LT, tutkija, pikkulapsipsykiatri Turun yliopisto, lastenpsykiatria Folkhälsan Research Center marjukka.pajulo@utu.fi Päihdeongelmaisten odottavien äitien hoidon kehittäminen erityispiirteet,

Lisätiedot

Appendix 2: CV / Publications

Appendix 2: CV / Publications Appendix 2: CV / Publications Name: Ilpo Kalevi Koskinen Home address: Iso-Roobertinkatu 35-37 E 49 00120 HKI (09) - 635 293 +358-50-329 6021 (GSM) ikoskine@uiah.fi http://www2.uiah.fi/~ikoskine/ Home

Lisätiedot

Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015

Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015 Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015 Principles of Marketing and Sales Code: SOC1RB001 Extent: 3 ECTS (81 h) Timing: Semester 1-2 Language: English

Lisätiedot

Studying Market Place Cultures

Studying Market Place Cultures 8 2/ 2014 Studying Market Place Cultures Special issue on 3rd Nordic Conference on Consumer Research Studying Marketplace Cultures and Communities using Practice Theories: Methodological Challenges Practice

Lisätiedot

Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer?

Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer? Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer? From the lay(wo)man s perspective, the grammar of the Finnish language has been regarded as a precondition for the successful

Lisätiedot

Musiikkiterapia masennuksen hoidossa

Musiikkiterapia masennuksen hoidossa Katsaus Jaakko Erkkilä professori Jyväskylän yliopisto, Musiikin laitos, Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö jaakko.erkkila@jyu.fi Mari Tervaniemi professori Jyväskylän yliopisto, psykologian

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA Julkaisija Kasvatustieteen laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta PL 39 00014 Helsingin yliopisto sähköposti ktl-publications@helsinki.fi Internet www.helsinki.fi/ktl/

Lisätiedot

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO D 2010 2 TAMPERE 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS JULKAISUSARJA D VERKKOJULKAISUT

Lisätiedot

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia Siirtolaisuus Migration 4/2011 38. vuosikerta / 38th year ISSN 0355-3779 (painettu) ISSN 1799-6406 (verkkojulkaisu) Julkaisija / Publisher Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet The Institute of

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

Hoitosuosituksiin liittyvää kirjallisuutta

Hoitosuosituksiin liittyvää kirjallisuutta Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hoitosuosituksiin liittyvää 1(11) Hoitosuosituksiin liittyvää Oheiseen kirjallisuusluetteloon on koottu hoitosuositusten metodologiaan ja laatuun vaikuttavuuteen ja kustannusvaikuttavuuteen

Lisätiedot

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Curriculum Vitae Nimi Syntymäpaikka Työpaikka Vesa Matti Routamaa Lempäälä Vaasan yliopisto Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Sähköposti vmr@uwasa.fi www www.uwasa.fi/~vmr/,

Lisätiedot

http://www.socialmedicine.fi/

http://www.socialmedicine.fi/ Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta sekä eri paikkakunnilta tulevien yhteinen keskustelufoorumi. Yhdistys toimii Suomen sosiaalilääketieteen ja kansanterveystieteen

Lisätiedot