ASIANTUNTIJALAUSUNTO MELUMALLINNUS JA KÄYTÖNAJAN MELUTASOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIANTUNTIJALAUSUNTO MELUMALLINNUS JA KÄYTÖNAJAN MELUTASOT"

Transkriptio

1 Tilaajat: Turku Lasse Heino, Matti Sjöberg, Tero Kannisto, Keijo Tång, 1(14) Kari Iltanen, Keijo Kuisma, Jussi Jokela c/o Peräläntie 59, Vaskio ASIANTUNTIJALAUSUNTO MELUMALLINNUS JA KÄYTÖNAJAN MELUTASOT Kohde: Salo Märynummi, tuulivoima-alue Tarkasteltavat asiakirjat: 1) Kannikkometsän tuulivoimala, vaikutusten arviointi ympäristöön, Ympäristötekniikka Minna Hakala, ) Tuulivoimakohteen ympäristövaikutusten lisäselvitys: Palomäki-Salo, Numerola Oy ) Tuulivoimakohteen melu- ja välkevarjostusvaikutus: Palomäki-Salo, Numerola Oy ) Rakennuslupapäätös, Salon kaupunki, Dnro , 404, ) Melumittaukset: Pöyry Oyj, Porin Peittoo , Noisecontrol Salon Märynummi ja Salon kaupunki, ympäristöterveydenhuolto ) Asukkaiden melumittauspyynnöt ja ) Tuulivoimakohteen melu- ja välkevarjostusmallinnus: Salo -Märynummi, Numerola Oy ) Restuuli Oy:n ja TuuliWatti Oy:n vastine Salon kaupungin kuulemiskirjeeseen Märynummen tuulivoimaloiden meluselvityspyyntöön ja meluvalitukseen liittyen ) Salon rakennus- ja ympäristölautakunta esitys 110, Vesa Viljanen johtava ääniasiantuntija, fyysikko, FM y-tunnus: Sivu 1 / 14

2 Sisällysluettelo Tiivistelmä Tausta Märynummen melumallinnukset suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa varten Melumallinnukset ja Salo-Märynummi Tuulivoimalan Gamesan G 128 käytönajan mittaustuloksia (Märynummi) Johtopäätökset ja yhteenveto Lisätietoa Liitteet Tuulivoimalan Gamesan G128 käytönajan mittaustuloksia (Pori) Esimerkkejä mallinnuksissa esitetyistä melutasoista ja käytönaikaisista melutasoista eri paikkakunnilla 13 y-tunnus: Sivu 2 / 14

3 TIIVISTELMÄ Salon Märynummelle on rakennettu kolme tuulivoimalaa kaksi TuuliWatti Oy:lle ja yksi Restuuli Oy:lle. Voimalat on tehty suunnittelutarveratkaisulla Salon rakennuslautakunnan lupapäätöksillä vuonna Melumallinnuksia on tehty 2011 (Ympäristötoimi Minna Hakala), 2013 ja 2015 Numerola Oy. Tuulivoimalat (Gamesa G128 a 5 MW) ovat käynnistyneet marraskuussa Asukkaat ovat kokeneet meluhaittaa ja edellyttäneet Salon kaupungilta puolueettomia tuulivoimaloiden käytönajan melumittauksia. Salon kaupunki on kuulemismenettelyllä pyytänyt tuulivoimatoimijoilta vastineen asukkaiden melumittauspyyntöön. Tuulivoimatoimijat esittävät vastineessaan (Salo 559/ /2015), että tuulivoimaloiden käytönajan melumittauksia ei tarvita vetoamalla melumallinnuksien oikeellisuuteen. Tuulivoimatoimijat vetoavat myös Salon kaupungin ympäristöviranomaisten tekemään tuulivoimaloiden käytönajan melumittaukseen ( ) Matti Sjöbergin lomakiinteistöllä ( ) Sisämeluselvityksiä tai mallinnuksia ei ole esitetty lupamenettelyn yhteydessä. Ympäristötoimenjohtaja Pirkko Paranko on lausunnossaan (drno 1038/2011) tuonut esille, että laadittuihin ympäristötekijöiden arviointiin ei liity huomautettavaa. Tässä asukkaiden tilaamassa asiantuntijalausunnossa tuodaan esille, että laaditut melumallinnukset ja viranomaismittaus ( ) ovat harhaanjohtavia verrattuna tuulivoimaloiden käytönajan melutasoihin. Viimeinen melumallinnus on päivätty (Numerola Oy), jossa melumallinnustulokset ovat ristiriitaisia Numerola Oy:n aikaisempaan melumallinnukseen nähden. Uusi melumallinnus ( ) on laadittu useita kuukausia voimaloiden käynnistymisen jälkeen. Tällöin olisi voinut mitata käytönajan melutasoja ja verrata mallinnustuloksiin. Tällaista vertailua ei kuitenkaan ole tehty. Salon kaupunginlakimies Esa Nieminen on ilmoittanut sähköpostilla asukasedustaja Lasse Heinolle, että asukkaiden mittausvaatimuksesta kysytään kannanottoa Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. ELY-keskuksen kannanottoon saattaa liittyä jääviyskysymys Restuuli Oy:n osalta. Restuuli Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja rakennusluvan haltija Markku Alm on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoituspalveluiden toimialapäällikkö. y-tunnus: Sivu 3 / 14

4 1. TAUSTA Salon kaupungin rakennusvalvontayksikkö on myöntänyt suunnittelutarveratkaisulla Märynummen tuulivoimaloille rakennusluvat seuraavasti: 1) Kannikkometsän yhdelle tuulivoimalalle on myönnetty rakennuslupa 3 MW:n WinWindvoimalalle napakorkeudella 120 m. Tälle luvalle on haettu muutosta, joka on hyväksytty yhdelle 4,5 MW Gamesan-voimalalle napakorkeudella 140 metriä, luvan saajina Markku ja Pirjo Alm. 2) Rakennuslupa myönnetty Palomäki-Salo kahdelle tuulivoimalalle Gamesan 4,5 MW, napakorkeus 140 m hakijana Saarelan Energia Oy. Näiden Gamesa-voimaloiden Numerola Oy:n melumallinnuksissa äänitehoksi on ilmoitettu L WA = 107,5 db(a). Tulee huomata, että Ramboll Oy:n melumallinnuksessa saman tyypin Gamesa G MW tuulivoimalalle taattuna äänitehona on käytetty (L WAd) = 110,3 db. (Ramboll Oy:n melumallinnus Louhu- Möksy, Alajärvi). Märynummen voimalat käynnistyivät marraskuussa Kaikki rakennetut kolme (3) tuulivoimalaa ovat tyypiltään GamesanV128 nimellisteholtaan 5 MW. Asukkaat ovat jättäneet Salon kaupungille ja melumittauspyynnön perusteena tuulivoimaloista kokemansa meluhaitta. Asukasvalituksiin Tuuliwatti Oy ja Restuuli Oy ovat antaneet vastineen Salon kaupungin kuulemispyyntöön Kuuleminen Märynummen tuulivoimaloiden meluselvityspyyntöön ja meluvalitukseen liittyen (559/ /2015). Vastineessaan tuulivoimatoimijat esittävät, että käytönajan melumittaukset ovat tarpeettomia, koska tehdyt melumallinnukset ovat päteviä. Tässä asukkaiden tilaamassa asiantuntijalausunnossa tarkastellaan Märynummen alueelle laadittuja melumallinnuksia. Mallinnustuloksia verrataan Märynummen alueella tehtyihin Gamesa G128 tuulivoimatyypin käytönajan melumittaustuloksiin sekä Salon viranhaltijoiden melumittaustulokseen Liitteissä 1 ja 2 esitetään tuulivoimaloiden melumallinnusten ja käytönajan mittaustulosten vertailua sekä Porin Peittoossa tehtyjä tuulivoimaloiden (Gamesa V 128-4,5 MW) käytönajan melumittaustuloksia. 2. MÄRYNUMMEN MELUMALLINNUKSET SUUNNITTELUTARVERATKAISUA JA RAKENNUSLUPAA VARTEN Kannikkometsän tuulivoimalalle on tehty suunnittelutarveratkaisua varten ensimmäinen melumallinnusselvitys ( ) Ympäristötoimi Minna Hakalan laatimana. Voimalatyyppinä mallinnuksessa on ollut WinWind-3-D109, jonka äänitehoksi valmistaja on ilmoittanut 108,0 db(a) ja napakorkeus 100 m. Tilaajana Restuuli Oy, Markku Alm. y-tunnus: Sivu 4 / 14

5 Kuva 1. Melumallinnuskuva rakennuslupaa varten voimalalle T1, Ympäristötekniikka Minna Hakala Salon rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt Kannikkometsän voimalalle rakennusluvan teholtaan 3 MW ja napakorkeudella 120 m. y-tunnus: Sivu 5 / 14

6 Lausunnon tämän voimalatyypin ympäristövaikutuksista on antanut ympäristötoimenjohtaja Pirkko Paranko (drno 1038/2011). Lausunnossa todetaan että ympäristötekijöiden arviointiin ei liity huomautettavaa. Rakennusluvalle on haettu muutoslupaa, joka on hyväksytty Salon rakennuslautakunnassa maksimissaan 4,5 MW voimalalle napakorkeudella 140 metriä. Erillistä melumallinnusta tälle Kannikkometsän 4,5 MW:n voimalalle ei ole tehty lupamuutoksen yhteydessä. Palomäen alueen kahdelle 4,5 MW:n Gamesan G128 voimalalle melumallinnuksen on laatinut Numerola Oy , melumallinnuksen tilaajana oli NWE Sales/Kimmo Kaila. Kuva 2. Melumallinnus T2 ja T3 voimaloille rakennuslupaa varten Numerola Oy Palomäki-Salo Mallinnuskuvaan on merkitty Kanniston kiinteistö (1), Rauvosentie (2), maanvuokraaja Saarela (3), Sjöbergin lomakiinteistö (4 mökki) ja Luutnantintie asunnot (5) TuuliWatti Oy rakennutti Palomäen alueelle kaksi Gamesa G128 a 5,0 MW voimalaa ja Restuuli Oy yhden Gamesa G128-5 MW voimala Kannikkometsän alueelle. Näille voimaloille ei ole laadittu melumallinnusta lupamenettelyn yhteydessä. y-tunnus: Sivu 6 / 14

7 Melumallinukset tehtiin (Numerola Oy ) toteutetuille voimaloille (Gamesan G128 5,0 MW) (vrt luku 3) useita kuukausia voimaloiden käynnistymisen jälkeen. Tämä melumallinnus poikkeaa selvästi Numerola Oy:n vuonna 2013 tehdystä mallinnuksesta (vrt mallinnuskuvia 2 ja 3) pienentämällä melualuetta. Tähän uuteen mallinnukseen lisättiin myös suunnitteilla oleva voimala T4. Vaikka tuulivoimalat ovat olleet toiminnassa useita kuukausia, niin tuulivoimaloiden melun vastaanottomittauksia ei ole kaupungin taholta edellytetty eikä myöskään tehty. Tähän saattaa olla syynä tuulivoimalatoimijoiden kaupungille toimittama vastine, jossa tuodaan esille mallinnukset ovat riittäviä ei tarvita mittauksia. Salon kaupunginlakimies Esa Nieminen on ilmoittanut sähköpostilla asukasedustaja Lasse Heinolle, että asukkaiden mittausvaatimuksesta kysytään kannanottoa Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. ELY-keskuksen kannanottoon saattaa liittyä jääviyskysymys Restuuli Oy:n osalta. Restuuli Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja rakennusluvan haltija Markku Alm on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoituspalveluiden toimialapäällikkö. 3. MELUMALLINNUKSET JA SALO-MÄRYNUMMI Salo-Märynummen alueelle tuulivoivoimakohteen melumallinnus (Numerola Oy ) on tehty kolmelle käynnissä olevalle tuulivoimalalle Gamesa G128-5,0 MW, jotka on merkitty T1, T2 ja T3 ja yhdelle suunnitteilla olevalle T4. Numerola Oy on laatinut uuden melumallinnuksen Restuuli Oy:n (Markku Alm) tilaamana.tässä viimeisessä mallinnuksessa melukäyristä on poistettu db melualue, muilta osin mallinnus on lähes sama kuin laadittu melumallinnus. Valmistajan ilmoittamaksi maksimiäänitehotasoksi mallinnuksissa on käytetty kaikille voimaloille 107,5 db(a) ilman taattua arvoa (L WAd). Huomattavaa on, että kaikkien kolmen käynnistyneiden voimaloiden tyyppi on Gamesan V128-5,0 MW, jonka taatuksi äänitehoksi on ilmoitettu (L WAd) = 110,3 db Ramboll Oy:n melumallinnuksessa Alajärven Louhu-Möksy tuulivoimahankkeessa. Tässä yhteydessä voidaan todeta, että Gamesan-voimalan valmistaja ei toimita pyydettäessäkään standardin , ed, 2012 mukaisesti laadittuja äänitehoja valmistamilleen voimaloille. y-tunnus: Sivu 7 / 14

8 Kuva 3. Melumallinnus toimiville voimaloille T1, T2, T3 sekä suunnitteilla olevalle T4, Numerola Oy Numerointi vastaa kuvan 2 kohteita. Numerola Oy:n mallinnuksessa ( vrt kuva 2) Kanniston kiinteistö sijaitsi db:n melualueella. Tällöin tuulivoimala T1 ei ollut mukana mallinnuksessa. Tuulivoimalan T2 etäisyys Kanniston kiinteistöön on 1400 m. Uudessakin melumallinnuksessa Kanniston kiinteistö on melualueella db, vaikka uudessa melumallinuksessa voimala T1 sijaitsee 600 metrin etäisyydellä Kanniston kiinteistöstä. Meluvalituksen tehneen Matti Sjöbergin lomakiinteistö sijaitsee noin 1000 metrin etäisyydellä voimaloiden T1, T2 ja T3 itäpuolella. Lomakiinteistöä ei ole merkitty karttaan eikä huomioitu mallinnuksessa. Seuraavassa on esitetty Gamesa G128 5 MW ja 4,5 MW tuulivoimaloiden käytönajan mitattuja melutasoja Salon Märynummella sekä Salon terveystarkastajien mittaustulokset Sjöbergin lomakiinteistöllä. y-tunnus: Sivu 8 / 14

9 4. TUULIVOIMALAN GAMESAN G 128 KÄYTÖNAJAN MITTAUSTULOKSIA (MÄRYNUMMI) 1) Mittaustulos Kanniston kiinteistöllä L Aeq3min = 46 db. Tuulivoimalan ääni on humahtelevaa ja selvästi erottuvaa. Maksimitaso L AFmax = 52 db. Tuulen aiheuttama taustaäänitaso 38 db(a). Salon Märynummi, Kanniston kiinteistö, Noisecontrol, Tuuli 13 m/s, käyntiteho 3,3 MW (TuuliWatti Oy:n nettisivut) Kuva 4. Tuulivoimalan aiheuttama melutaso Kanniston kiinteistöllä. y-tunnus: Sivu 9 / 14

10 2) Salon Märynummi, Salon kaupunki, terveystarkastajan mittaukset Hirvitie 190 (Matti Sjöbergin lomakiinteistö). Mittauspöytäkirja 1825/ /2014 Etäisyys lähimpiin voimaloihin T1 ja T2 n metriä Tuulen nopeus n. 4 m/s, itätuuli, pilvipouta -3 C. Mittauspöytäkirjassa esitetyt johtopäätökset: Mittausajankohtana melutaso ei ylittänyt Valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (993/1992) mainitun loma-asumiseen käytettävän alueen päiväohjearvoa 45 db (klo 7-22), eikä vastaavaa yöohjearvoa 40 db (klo 22-7). Tuulivoimalan aiheuttama kokonaisääni sisältää kuitenkin impulsiivisia ja kapeakastaisia osatekijöitä, jolloin mittaus- tai laskentatuloksiin tulisi lisätä 5 db. Mikäli mitattuihin arvoihin lisätään 5 db ja otetaan huomioon äänitasomittarin epävarmuus (+/- 2 db), niin tällöin sivutaan em. 45 db:n päiväohjearvoa ja ylitetään 40 db:n yöohjearvo. Murskaamo aiheutti tasaisesti taustamelua mittauksen aikana, joten sen osuus tulisi ottaa huomioon tuloksia tarkasteltaessa. Murskaamo ei aiheuta taustamelua yöaikaan, joten myös tämä tulisi huomioida, mikäli mittaustuloksia verrataan yöohjearvoon. Mittaus tehtiin suuntaa antavana nopeuttamaan asukkaan meluvalituksen käsittelyä. y-tunnus: Sivu 10 / 14

11 5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO Tuulivoimaloiden melumallinnuksilla pyritään esittämään mahdollisimman hyvin sijoitettavien tuulivoimaloiden aiheuttamia melutasoja lähimmillä asuinalueilla. Mallinnukset laaditaan pääsääntöisesti kuntapäättäjien kaavoituspäätöksiä varten. Useilla tuulivoimapaikkakunnilla voimaloiden käynnistymisen jälkeen on voitu todeta, että laaditut melumallinnukset aliarvioivat selvästi tuulivoimaloiden käytönajan melutasoja. Myös Salon Märynummen tuulivoimaloille laaditut melumallinnukset ovat harhaanjohtavia ja tarkoituksenhakuisia. Vertaamalla Numerola Oy:n laatimia melumallinnuksia (kuva 2 ja kuva 3), niin voidaan todeta, että tuulivoimaloiden T2 ja T3 mallinnuksessa (kuva 2) Kanniston kiinteistö (karttanumero 1) ja Iltasen kiinteistö (karttanumero 2) ovat db melualueilla. Sjöbergin lomakiinteistöpaikkaa (karttanumero 4) ei ole esitetty ollenkaan. Vertaamalla Numerola Oy:n melumallinnuksia ( , ja ) voidaan todeta niissä selviä ristiriitaisuuksia. Uudessa mallinnuksessa Kanniston kiinteistö sijaitsee edelleen db melualueella, vaikka voimala T1 on huomioitu mallinnuksessa. Voimala T1 sijaitsee uudessa mallinnuksessa 650 metrin etäisyydellä Kanniston kiinteistöstä. Aikaisemmassa mallinnuksessa lähin voimala T2 sijaitsi 1400 metrin etäisyydellä. Käytönajan mittausten tarpeettomuuteen tuulivoimalatoimijat (TuuliWatti Oy ja Restuuli Oy) vetoavat Salon ympäristösuojelun melumittaustulokseen alle 40 db(a) ( ) Sjöbergin kiinteistöllä. Tätä terveystarkastajan mittausta voidaan pitää täysin harhaanjohtavana, koska mittaukset tehtiin tuulennopeudella 4 m/s. Melumittauksen mukaan Kanniston kiinteistöllä tuulivoimalan aiheuttamaksi ulkomelutaso on L Aeq = 46 db(a) + 5 db = 51 db(a) amplitudimodulaatiolisäyksellä. ( Noisecontrol, Vesa Viljanen vrt luku 4) Yhteenvetona edellä olevan perusteella voidaan todeta, että Numerola Oy:n laatimat melumallinnukset ovat epäluotettavia ja johtavat päätöksentekijöitä harhaan tuulivoimaloista T1, T2 ja T3 syntyvien käytönajan melutasojen suhteen lähimmillä asuinkiinteistöillä. Asukkaiden edellyttämät todellisten melualtistuksien selvittämiseksi sekä ulko- että sisätiloissa Märynummen tuulivoimaloiden käytönajan melutasot tulee mitata tuulivoimatoimijoista riippumattomien asiantuntijoiden toimesta YM ohjeen 4/2014, Tuulivoimaloiden melutason mittaaminen altistuvassa kohteessa, mukaisesti. Melualtistusten luotettavuuden takia mittauskohteita tulee olla useita esimerkiksi Kanniston, Iltasen ja Sjöbergin kiinteistöt sekä yksi Luutnantintien kiinteistöstä. 6. LISÄTIETOA Vesa Viljanen Noisere/Noisecontrol puh sp LIITTEET 1) Porin Peittoo melumittauksia Gamesan G128 (sama tyyppi kuin Märynummella) y-tunnus: Sivu 11 / 14

12 2) Esimerkkejä mallinnuksissa esitetyistä melutasoista ja käytönaikainen melu eri paikkakunnilla Liite 1 TUULIVOIMALAN GAMESAN G128 KÄYTÖNAJAN MITTAUSTULOKSIA (PORI) 1) Porin Peittoo Saaristotie 862 kiinteistö sijaitsee n. 600 metrin etäisyydellä lähimmästä tuulivoimalasta. Kiinteistön omistaa nykyisin TuuliWatti Oy. Mittaustulos Saaristotie 862: 44 db(a) + 5 db = 49 db(a). Mittaaja Pöyry Oyj, Carlo di Napoli y-tunnus: Sivu 12 / 14

13 2) Porin Peittoo Saaristotie 862 (sama paikka kuin edellä) (kevät 2014) Mittaustulos L Aeq = 46 db(a) + 5 db = 51 db(a). Mittaaja Noisecontrol, Vesa Viljanen Huomaa etäisyydellä 80 metriä mitattu tuulivoimalan aiheuttama äänitaso 55 db(a) (oikeanpuoleinen käyrästö) Liite 2 ESIMERKKEJÄ MALLINNUKSISSA ESITETYISTÄ MELUTASOISTA JA KÄYTÖNAIKAISISTA MELUTASOISTA ERI PAIKKAKUNNILLA Useilla tuulivoimapaikkakunnilla on tullut esille, että käytönaikaiset melukokemukset ja melumittaustulokset eivät vastaa tehtyjä melumallinnuksia. Mallinnusten on todettu tuottavan liian pieniä meluarvoja verrattuna todellisiin melutasoihin. Tämä ristiriita on tullut esille esimerkiksi Porin Peittoon, Raahen Kopsan, Salon Märynummen, Siikaisten Jäneskankaan ja Luhangan Latamäen tuulivoima-alueilla. Porin Peittoon tuulivoima-alueelle valmistui noin vuosi sitten (2014) 12 kpl Gamesa 4,5 MW:n tuulivoimaloita napakorkeudeltaan 140 metriä. Kahden kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista on yli 100 asukasta. Voimaloiden käynnistyttyä asukkaat kertoivat kokevansa merkittävää meluhaittaa ja kuvailivat ääntä seuraavasti: kuin Hornet-lentokone yrittäisi nousta, mutta ei pääse. y-tunnus: Sivu 13 / 14

14 Peittoon mallinnukset oli tehty aivan toisen tyyppisillä voimaloilla verrattuna rakennettuihin. Mallinnetut voimalat olivat tyypiltään Fuhrlander 2,5 MW ja toteutetut Gamesa 4,5 MW. YVA-selostuksen yleisötilaisuudessa (2011) asukkaille ja kuntapäättäjille esitettiin, että melua ei juuri esiinny. Vastaavasti syksyllä 2013 Raahen Kopsassa asukkaat valittivat meluhaitasta heti tuulivoimaloiden käynnistymisen jälkeen. Meluhaittaa koetaan mm. 1,5 km:n etäisyydellä sijaitsevassa omakotitalossa. Kopsassa on rakennettu 7 kpl Siemens SWT-3,0 DD-113-tuulivoimaloita, joiden napakorkeus on 142 m. Työterveyslaitoksen tekemän mittauksen (raportti AR , ) mukaan ulkomelutasot ylittävät selkeästi suunnitteluohjearvon 40 db(a). Myös sisämelutasot ylittävät asumisterveysohjeessa annetun yöajan melurajan 25 db(a). Kopsan tuulivoimaloiden tuottama melu on tehdyn tutkimuksen mukaan selkeästi amplitudimoduloitunutta sekä ulkona että sisällä, jolloin mittaustuloksiin on ohjeiden mukaan lisättävä +5 db ennen niiden vertaamista ohjearvoihin. Käytönaikaiset tuulivoimaloiden melutasot on todettu selkeästi suuremmiksi kuin mitä melumallinnuksissa on esitetty (mm. Porin Peittoo, Raahen Kopsa, Salon Märynummi, Siikainen ja Luhangan Latamäki y-tunnus: Sivu 14 / 14

MELUN HUOMIOIMINEN TUULIVOIMALOIDEN SIJOITTAMISESSA OSA 2

MELUN HUOMIOIMINEN TUULIVOIMALOIDEN SIJOITTAMISESSA OSA 2 Ympäristömelu Raportti PR Y1698 2 Sivu 1 (10) Tilaaja: Turku 17.3.2013 Kaarlo Jaakkola Kaisalahdentie 11 64100 Kristiinankaupunki Täydennysosa lausuntoon (PR Y1349 2, 28.4.2011) MELUN HUOMIOIMINEN TUULIVOIMALOIDEN

Lisätiedot

PORI PEITTOON TUULIVOIMAMELU YLEISÖTILAISUUS 28.4.2015

PORI PEITTOON TUULIVOIMAMELU YLEISÖTILAISUUS 28.4.2015 PORI PEITTOON TUULIVOIMAMELU YLEISÖTILAISUUS 28.4.2015 PEITTOON TUULIVOIMAHANKKEEN MITTAUSTULOKSET 28.4.2015 Carlo Di Napoli Pöyry Finland Oy Energia carlo.dinapoli@poyry.com +358405857674 ESITYKSEN OHJELMA

Lisätiedot

127 14.10.2015. Valitukset ja toimenpidevaatimukset Märynummen tuulivoimaloiden aiheuttamasta melusta

127 14.10.2015. Valitukset ja toimenpidevaatimukset Märynummen tuulivoimaloiden aiheuttamasta melusta Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 14.10.2015 Valitukset ja toimenpidevaatimukset Märynummen tuulivoimaloiden aiheuttamasta melusta 559/11.03.01.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 14.10.2015 127

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Melumallinnus Erkki Heikkola Raportin otsikko ja kirjoittajat Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka - Melumallinnus Erkki Heikkola Numerola Oy Asiakas Ilmatar Luhanka Oy Tiivistelmä

Lisätiedot

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET Tuulivoima Kotkassa 28.11.2013 Jani Kankare Puh. 040 574 0028 Jani.Kankare@promethor.fi Promethor Oy Vuonna 1995 perustettu asiantuntijayritys, jonka yhtenä toimialueena

Lisätiedot

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 Karri Kauppila KOTKAN JA HAMINAN TUULIVOIMALOIDEN MELUMITTAUKSET 21.08.2013 Melumittausraportti 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 2.1 Summan mittauspisteet 4 2.2 Mäkelänkankaan mittauspisteet

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio - Melumallinnus

Lisätiedot

Meluraportti, Honkamäki

Meluraportti, Honkamäki Page 1 of 9 Honkamaki_CG140320- Rev1.3-meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Honkamäki Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev1.1 24.3.2014 Christian Granlund, Antti

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Melumittaukset Märynummen tuulivoimala-alueen naapurustossa 559/ /2015

Rakennus- ja ympäristölautakunta Melumittaukset Märynummen tuulivoimala-alueen naapurustossa 559/ /2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 13.09.2017 Melumittaukset Märynummen tuulivoimala-alueen naapurustossa 559/11.03.01.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.09.2017 45 Valmistelijat: rakennus- ja

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR Y2008 10 Sivu 1 (7) Oy Turku Energia Jätteenpolttolaitos PL 105 (Linnankatu 65) 20101 Turku Turku 13.11.2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Raportin vakuudeksi Olli

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

RAPORTTI 16WWE0726 12.6.2013. Raahen eteläisten tuulivoimapuistojen melumallinnus

RAPORTTI 16WWE0726 12.6.2013. Raahen eteläisten tuulivoimapuistojen melumallinnus RAPORTTI 16WWE0726 12.6.2013 Raahen eteläisten tuulivoimapuistojen melumallinnus Sivu 1 (6) Sisältö 1 YLEISTÄ 2 1.1 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu 2012 2 1.2 Tuulivoimamelun mallinnusohjeet 2013 2

Lisätiedot

TUULIVOIMAMELUN IMMISSIOMITTAUSOHJE. KOKEMUKSIA JA KEHITYSEHDOTUKSIA

TUULIVOIMAMELUN IMMISSIOMITTAUSOHJE. KOKEMUKSIA JA KEHITYSEHDOTUKSIA OHJE. KOKEMUKSIA JA KEHITYSEHDOTUKSIA Denis Siponen 1, Hannu Nykänen 2, Vesa Viljanen 3, Tapio Lahti 4 1 AkustiikkaSiponen 2 Rantamäentie 14 Kivirannantie 19 37550 LEMPÄÄLÄ 40270 PALOKKA hannu.j.nykanen@outlook.com

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta Sairaalantie 2 30.3.2015 43100 Saarijärvi

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta Sairaalantie 2 30.3.2015 43100 Saarijärvi 1 / 7 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi LAUSUNTO ympäristöterveysvalvonta Sairaalantie 2 30.3.2015 43100 Saarijärvi HALLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, Kaavaluonnos Kyyjärvi Kyyjärven kunta

Lisätiedot

Raahen eteläisten ja itäisten, sekä Kopsan tuulivoimapuistojen yhteisvaikutukset - melu

Raahen eteläisten ja itäisten, sekä Kopsan tuulivoimapuistojen yhteisvaikutukset - melu Päiväys 3.10.2012 Sivu 1 (8) Raahen eteläisten ja itäisten, sekä Kopsan tuulivoimapuistojen yhteisvaikutukset - melu Yhteyshlö Carlo Di Napoli Tehokkuus- ja mittauspalvelut Puh. 010 33 24587 Faksi 010

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Huittinen-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kiimasuo, Huittinen Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Lisätiedot

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Sivu 1/11 Saunamaa_CG140609-Rev4- meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev3 9.6.2014 Christian Granlund

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä - Melumallinnus Samir

Lisätiedot

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy

Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014. 19.3.2014 Projektinumero: 305683. WSP Finland Oy Mervento Oy, Vaasa Tuulivoimalan melun leviämisen mallinnus 2014 19.3.2014 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1 Äänitehotasojen mittaus... 3 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Kemoran moottoriradan melupäästömittaukset

Kemoran moottoriradan melupäästömittaukset Kemoran moottoriradan melupäästömittaukset Pitkäkoski Oy/Kemoran moottorirata Sito-Yhtiöt Juha Korhonen 29.6.2012 2 (9) 29.6.2012 Kemoran moottoriradan meluselvitys SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Melun

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE Meluselvitys Lounaisvoima Oy 24.9.2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT... 3 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä äänestä... 3 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas - Melumallinnus Samir

Lisätiedot

TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ

TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ SISÄLTÖ Tuulivoimalamelun synty ja ominaisuudet Tuulivoimalamelun mallinnuksen haasteet Olhavan tuulipuiston melumittaukset MELUN SYNTY JA OMINAISUUDET

Lisätiedot

TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS

TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510020841 TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT MELUMALLINNUS

Lisätiedot

MELUN HUOMIOIMINEN TUULIVOIMALOIDEN SIJOITTAMISESSA

MELUN HUOMIOIMINEN TUULIVOIMALOIDEN SIJOITTAMISESSA Ympäristömelu Raportti PR-Y1698-4 Sivu 1 (9) Tilaaja: Turku 4.9.2013 Taru Feldt Hartola MELUN HUOMIOIMINEN TUULIVOIMALOIDEN SIJOITTAMISESSA Vesa Viljanen fyysikko, FM johtava ääniasiantuntija H E L S I

Lisätiedot

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 12 Ketunperä_Meluselvitys_yhtei svaikutukset-ykjr150528-8_rev3 Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys - Yhteisvaikutukset Versio Päivämäärä Tekijät

Lisätiedot

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE Meluselvitys Lounaisvoima Oy 2.4.2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT... 4 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä melusta... 4 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Innopower OY Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23440 Raportti 1 (9) Märsylä Janne Sisällysluettelo

Lisätiedot

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.4.2012 Viite 82139905 MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS MUNNINMÄEN TUULIVOIMALAT MELUMALLINNUS Päivämäärä 5.4.2012 Laatija

Lisätiedot

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MUISTUTUSTEN VASTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21191 MUISTUTUSTEN VASTI Sisällysluettelo 1 Aino Tammela...

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä - Melumallinnus Samir

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA - Missä vaiheessa ja miten terveydensuojelu voi vaikuttaa? Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Tuulivoima, ympäristöystävällisyyden symboli vai lintusilppuri?

Lisätiedot

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA 16 Mittaussuunnitelma PR-Y1384 Tuusulan Moottorikerho ry Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA Tuusulan Moottorikerho ry

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi

Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi Intercon Energy Oy Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi 1.11.2013 Empower Oy Atomitie 2C 00370 Helsinki Puh. 029 020 011 Fax. 029 020 2290 www.empower.fi Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 2402137-5

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta Sairaalantie 2 13.1.2015 43100 Saarijärvi

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta Sairaalantie 2 13.1.2015 43100 Saarijärvi 1 / 5 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi LAUSUNTO ympäristöterveysvalvonta Sairaalantie 2 13.1.2015 43100 Saarijärvi VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, Kaavaluonnos Karstula Karstulan kunta pyytää

Lisätiedot

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.12.2013 Viite 1510008051 KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELUMALLINNUS

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE)

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE) Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584-001 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI MELUMALLINNUS (OSAYLEISKAA- VAN EHDOTUSVAIHE)

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy, Infra Oy ja Oy Göran Hagelberg Ab ovat maa-aineslupa- ja

Lisätiedot

MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS

MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS Vastaanottaja Aurinkosiipi Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.9.2014 Viite 1510002627 MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Päivämäärä 29.9.2014 Laatija

Lisätiedot

Lämpötila Tuulensuunta Tuulen nopeus Suhteellinen kosteus Tiistai 23.05.2006 o

Lämpötila Tuulensuunta Tuulen nopeus Suhteellinen kosteus Tiistai 23.05.2006 o 1 / 6 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO Jokikatu 7 80220 Joensuu JOENSUN UKONLAHDEN SYVÄSATAMAN MELUMITTAUKSET TAUSTAA Mittaukset suoritettiin liittyen Ukonlahden syväsataman ympäristölupaan.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus tuulivoimalan rakennuslupaa koskevassa asiassa, Märynummen 4. voimala

Oikaisuvaatimus tuulivoimalan rakennuslupaa koskevassa asiassa, Märynummen 4. voimala Rakennus- ja ympäristölautakunta 122 12.10.2016 Oikaisuvaatimus tuulivoimalan rakennuslupaa 2015-206 koskevassa asiassa, Märynummen 4. voimala 885/10.03.00.01.00/2016 Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.10.2016

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas, Karvia Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Jäkäläkangas - Melumallinnus Samir

Lisätiedot

GUMBÖLEBERGET TUU- LIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS

GUMBÖLEBERGET TUU- LIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.11.2013 Viite 82139678-01 GUMBÖLEBERGET TUU- LIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS GUMBÖLEBERGET TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN

TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN TUULIVOIMAMELUN MITTAUS- JA MALLINNUSTULOSTEN VERTAILUA WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 00210 Helsinki tuukka.lyly@wspgroup.fi Tiivistelmä WSP Finland Oy on yhdessä WSP Akustik Göteborgin yksikön kanssa

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, valtteri.hongisto@ttl.fi Turun ammattikorkeakoulu, valtteri.hongisto@turkuamk.fi +358 40 5851 888 Tulokset julkistettu

Lisätiedot

Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Märynummen tuulivoimaloiden aiheuttamasta melusta

Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Märynummen tuulivoimaloiden aiheuttamasta melusta Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 14.10.2015 54 20.04.2016 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Märynummen tuulivoimaloiden aiheuttamasta melusta 559/11.03.01.00/2015

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3811 Y02 Sivu 1 (6) GrIFK Alpine ry Jussi Kattelus Turku 9.1.2017 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelumittaus 5.1.2017 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

sähköyhteyden alustava linjaus: Pyhäjärvi - Murtomäki Mika Laitinen ja Riku Suutari Numerola Oy NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä

sähköyhteyden alustava linjaus: Pyhäjärvi - Murtomäki Mika Laitinen ja Riku Suutari Numerola Oy NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä Tuulivoimakohteen melu- ja välkevarjostusmallinnus sekä huoltoteiden ja sähköyhteyden alustava linjaus: Pyhäjärvi - Murtomäki Mika Laitinen ja Riku Suutari Numerola Oy Tulosten käyttö- ja jakeluoikeudet

Lisätiedot

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki

Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC FINLAND OY Lappfjärdin tuulivoimahanke, Kristiinankaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16589 varjostusmallinnukset GE 2,5 1 (9) Janne Märsylä Sisällysluettelo

Lisätiedot

HANKOSAAREN TUULIVOIMA- HANKE, UUSIKAUPUNKI MELUMALLINNUS

HANKOSAAREN TUULIVOIMA- HANKE, UUSIKAUPUNKI MELUMALLINNUS Vastaanottaja Empower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 24.2.2014 Viite 1510009311 HANKOSAAREN TUULIVOIMA- HANKE, UUSIKAUPUNKI MELUMALLINNUS HANKOSAAREN TUULIVOIMAHANKE, UUSIKAUPUNKI MELUMALLINNUS

Lisätiedot

Pääesikunta Lausunto 1 (2) Operatiivinen osasto HELSINKI AL14569 5.10.2015 24/10.03/2015

Pääesikunta Lausunto 1 (2) Operatiivinen osasto HELSINKI AL14569 5.10.2015 24/10.03/2015 Pääesikunta Lausunto 1 (2) Operatiivinen osasto HELSINKI AL14569 5.10.2015 24/10.03/2015 Salon kaupunki Kaupunkisuunnittelu PL 77 24101 Salo Finland SALON MÄRYNUMMEN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUKSEN HYVÄKSYTTÄVYYDESTÄ

Lisätiedot

RAPORTTI 16X199888.10.Q860-002 25.2.2015. TUULIWATTI OY Pori Peittoo tuulivoimapuisto sisätilan melumittaukset Porin Saaristotie 862

RAPORTTI 16X199888.10.Q860-002 25.2.2015. TUULIWATTI OY Pori Peittoo tuulivoimapuisto sisätilan melumittaukset Porin Saaristotie 862 RAPORTTI 16X199888.10.Q860-002 25.2.2015 TUULIWATTI OY Pori Peittoo tuulivoimapuisto sisätilan melumittaukset Porin Saaristotie 862 Viite 16X19988810.Q860-002 Yhteenveto Pöyry Finland Oy mittasi sisätilamelua

Lisätiedot

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011 Ympäristömelumittaus 1(6) Tilaaja: Tikalan Oy Tapio Tikka Kalmarintie 160 43270 Kalmari Käsittelijä: Jussi Kärtevä Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS

Lisätiedot

TUULIVOIMALAMELU. Tuulivoimalatilaisuus 12.9.2013 Kemiönsaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT

TUULIVOIMALAMELU. Tuulivoimalatilaisuus 12.9.2013 Kemiönsaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT TUULIVOIMALAMELU Tuulivoimalatilaisuus 12.9.2013 Kemiönsaari Denis Siponen Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Aiheita Nykyiset melun ohjearvot Tuulivoimalamelu ja sen erityispiirteet Tuulivoimalamelun leviäminen

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

HONKAMÄEN TUULIVOIMA- HANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET

HONKAMÄEN TUULIVOIMA- HANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET Vastaanottaja Megatuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.3.2014 Viite 1510011471 HONKAMÄEN TUULIVOIMA- HANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET HONKAMÄEN TUULIVOIMAHANKE, VESANTO MELUN LISÄSELVITYKSET

Lisätiedot

Tuulivoimaa Satakuntaan - case TuuliWatti. Jari Suominen

Tuulivoimaa Satakuntaan - case TuuliWatti. Jari Suominen Tuulivoimaa Satakuntaan - case TuuliWatti Jari Suominen Miksi tuulivoimaa? Tuulivoima on puhdas, uusiutuva energiamuoto tuulivoiman ympäristöhyödyt ovat moninkertaiset verrattuna haittoihin Tuulivoima

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

ERISTELEVYN ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET

ERISTELEVYN ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET 14 Rakennusakustiikka Raportti PR-R18-1B Warmia Oy Sivu 1/4 Warmia Oy Turku 29.6.2012 Peter Jansén Lämmittäjänkatu 3 207 Kaarina ERISTELEVYN ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET WARMIA OY Mittaukset tehty 26.6.2012

Lisätiedot

RAPORTTI 16X199888.10.Q860-001 14.4.2015. TUULIWATTI OY Pori Peittoo tuulivoimapuisto ympäristömelumittaukset viidessä asuinkohteessa

RAPORTTI 16X199888.10.Q860-001 14.4.2015. TUULIWATTI OY Pori Peittoo tuulivoimapuisto ympäristömelumittaukset viidessä asuinkohteessa RAPORTTI 16X199888.10.Q860-001 14.4.2015 TUULIWATTI OY Pori Peittoo tuulivoimapuisto ympäristömelumittaukset viidessä asuinkohteessa Sivu 1 (12) Yhteenveto Pöyry Finland Oy mittasi Porin Peittoon tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto. Voimamylly Oy Humppila - Urjala 30.8.2012

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto. Voimamylly Oy Humppila - Urjala 30.8.2012 Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Voimamylly Oy Humppila - Urjala 30.8.2012 Suomen tavoitteet vuoteen 2020 mennessä Suomi on sitoutunut nostamaan uusiutuvan energian käytön osuuden noin 20 %:iin Tämän

Lisätiedot

1 Viranhaltijapäätös 16.01.2015 kirjaamo@kyyjarvi.fi Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2014 EPL/179/03.08.06/2014 Suunnittelujohtajan päätös 1/2015 Lausunto Peuralinnan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta,

Lisätiedot

TuuliWatti Oy: Maatianvuoren tuulivoimapuisto 1/4

TuuliWatti Oy: Maatianvuoren tuulivoimapuisto 1/4 Liite 1 TuuliWatti Oy: Maatianvuoren tuulivoimapuisto 1/4 Hanke: TuuliWatti Oy:llä on tarkoitus rakentaa Jyväskylän Korpilahden Maatianvuoren alueelle viisi (5) tuulivoimalaitosta tyyppiä Gamesa G 132.

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Alastaro-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Alastaro Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu 531 Haukilahden kylän tilalle Anttila Rn:o 6:66 tuulivoimalalle WTG K1, TuuliSaimaa Oy

Suunnittelutarveratkaisu 531 Haukilahden kylän tilalle Anttila Rn:o 6:66 tuulivoimalalle WTG K1, TuuliSaimaa Oy Tekninen lautakunta 199 24.06.2015 Suunnittelutarveratkaisu 531 Haukilahden kylän tilalle Anttila Rn:o 6:66 tuulivoimalalle WTG K1, TuuliSaimaa Oy 1424/10.03.00.03/2014 TEKLA 199 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Esitämme mielipiteenämme Kiimassuon asemakaavaluonnoksesta seuraavaa:

Esitämme mielipiteenämme Kiimassuon asemakaavaluonnoksesta seuraavaa: Forssan kaupunki Tekninen ja ympäristötoimi Maankäytön suunnittelu,ail;å1q,'läl U?:;

Lisätiedot

KORPI-MATIN TUULIVOIMA- PUISTO, MERIKARVIA MELUMALLINNUS

KORPI-MATIN TUULIVOIMA- PUISTO, MERIKARVIA MELUMALLINNUS Vastaanottaja EPV Tuulivoima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy ja TuuliWatti Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014, täyd. 18.9.2014 Viite EPV Tuulivoima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy ja TuuliWatti Oy KORPI-MATIN

Lisätiedot

Tuulivoimaloiden ympäristövaikutukset

Tuulivoimaloiden ympäristövaikutukset 25.10.2012 1 (6) Tilaaja Suomen Tuulivoima Oy y-tunnus 24098903 Tuulivoimaloiden ympäristövaikutukset Savonrannan Syvälahden tuulivoimalat 25.10.2012 2 (6) Turbiinien varjovaikutus Turbiinin pyörivä roottori

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä - Melumallinnus Samir

Lisätiedot

Täydennetty lausunto Mastokankaan tuulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Täydennetty lausunto Mastokankaan tuulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 30.6.2015 POPELY/1/07.04/2014 Tuulikolmio Oy Heikki Kauppinen Lars Sonckin kaari 14 02600 Espoo Täydennetty lausunto Mastokankaan tuulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ELY-keskus

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 3.11.2014 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

TUULIVOIMALAPUISTON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

TUULIVOIMALAPUISTON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 127 Ympäristömelu Raportti PR-Y1892 VentusVis Oy Turku 16.8.2012 Kotkamills Oy Sivu 1(27) TUULIVOIMALAPUISTON YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kohde: Halla ja Kotkansaari, Kotka Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Louen tuulivoimapuisto

Louen tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Louen tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (11) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Louen tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 3.11.2015 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS

SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Somero Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2013 Viite 1510001380-003 SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS SOMERON TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Päivämäärä 27.6.2013 Laatija

Lisätiedot

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Voimamylly Oy 3.10.2012 Voimamylly Oy Yhtiön kotipaikka Humppila Perustettu helmikuussa 2012 Valmistelu alkoi vuonna 2011 Humppilaan ideoitujen hankkeiden yhtenä osana,

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Paholammi, Honkajoki

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Paholammi, Honkajoki Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Paholammi, Honkajoki Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Paholammi - Melumallinnus Samir

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Ympäristömelu Suunnitelma PR3698 TY01 Sivu 1 (6) Rudus Oy Liisa Suhonen Turku 10.2.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Soran murskaus Kunnioittavasti Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

LIITE 2 KAAVAMUUTOSEHDOTUSTA KOSKEVAAN MUISTUTUKSEEN 16.4.2012

LIITE 2 KAAVAMUUTOSEHDOTUSTA KOSKEVAAN MUISTUTUKSEEN 16.4.2012 1 LIITE 2 KAAVAMUUTOSEHDOTUSTA KOSKEVAAN MUISTUTUKSEEN 16.4.2012 MUISTUTUS: PURNUVUOREN TUULIVOIMAHANKKEEN POIKKEAMISLUPA Olemme perehtyneet Ilmatar Windpower Oyj:n poikkeamislupahakemukseen kolmen tuulivoimalan

Lisätiedot

TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) OSAYLEISKAAVA, YPÄJÄ

TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) OSAYLEISKAAVA, YPÄJÄ TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) YHTEENVETO JA VASTINEET KAAVAEHDOTUKSEN LAUSUNNOISTA JA MUISTUTUKSISTA Nähtävilläoloaika 16.9. 13.11.2015 Lausunnot L1 Lausunnon Varsinais- Suomen

Lisätiedot

KAUKKORVEN TUULIVOIMA- LAITOKSET, LAPPEENRANTA MELUMALLINNUS

KAUKKORVEN TUULIVOIMA- LAITOKSET, LAPPEENRANTA MELUMALLINNUS Vastaanottaja Tuulisaimaa Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.10.2014 Viite 1510015613 KAUKKORVEN TUULIVOIMA- LAITOKSET, LAPPEENRANTA MELUMALLINNUS KAUKKORVEN TUULIVOIMALAITOKSET, LAPPEENRANTA MELUMALLINNUS

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen melu- ja välkevarjostusmallinnus

Tuulivoimakohteen melu- ja välkevarjostusmallinnus Tuulivoimakohteen melu- ja välkevarjostusmallinnus Kyyjärvi Peuralinna Asiakas: YIT Rakennus Oy 20.5.2015 Tulosten käyttö- ja jakeluoikeudet Tämä raportti on luottamuksellinen ja laadittu yksinomaan raportissa

Lisätiedot

Tuulivoimaloiden melun mallinnus, mittaaminen ja tulosten vertailtavuus

Tuulivoimaloiden melun mallinnus, mittaaminen ja tulosten vertailtavuus Tuulivoimaloiden melun mallinnus, mittaaminen ja tulosten vertailtavuus Meluntorjuntapäivät 2015 Mauno Aho Tuulivoimaloiden melun mallinnus ja mittaus Mallinnus Ympäristöhallinon ohjeen 2/2014 mukaisesti

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

TUULIVOIMA KOTKASSA 28.11.2013. Tuulivoima Suomessa

TUULIVOIMA KOTKASSA 28.11.2013. Tuulivoima Suomessa TUULIVOIMA KOTKASSA Tuulivoima Suomessa Heidi Lettojärvi 1 Tuulivoimatilanne EU:ssa ja Suomessa Kansalliset tavoitteet ja suunnitteilla oleva tuulivoima Yleiset tuulivoima-asenteet Tuulivoimahankkeen kehitys

Lisätiedot

TERVETULOA. Steningen Tuulipuiston osayleiskaava. Yleisötilaisuus 21.11.2013 Sauvo

TERVETULOA. Steningen Tuulipuiston osayleiskaava. Yleisötilaisuus 21.11.2013 Sauvo TERVETULOA Steningen Tuulipuiston osayleiskaava Yleisötilaisuus 21.11.2013 Sauvo OHJELMA 18.00 Kahvitarjoilu TILAISUUDEN AVAUS Seppo Allen, Sauvon kunnanjohtaja KAAVAHANKKEEN ESITTELY Anne Karlsson, kaavan

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella

Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella 1 Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 12.5.2015 Tämä esitys on vapaasti nähtävissä sivulla:

Lisätiedot

Uutta tuulivoimaa Suomeen. TuuliWatti Oy

Uutta tuulivoimaa Suomeen. TuuliWatti Oy Uutta tuulivoimaa Suomeen TuuliWatti Oy Päivän agenda Tervetuloa viestintäpäällikkö Liisa Joenpolvi, TuuliWatti TuuliWatin investointiuutiset toimitusjohtaja Jari Suominen, TuuliWatti Simo uusiutuvan energian

Lisätiedot