Liikenteen murros ja digitalisaatio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenteen murros ja digitalisaatio"

Transkriptio

1 Liikenteen murros ja digitalisaatio

2 Think Tank Liikenteen murros ja digitalisaatio 04 ESIPUHE 24 MIKÄ RAJOITTAA? 05 THINK TANK JÄSENET 26 KUKA TUOTTAA PALVELUT? 06 LIIKENTEEN MURROKSET 28 VERKKOKAPASITEETTI & Digitaalisuus on mahdollistaja LIIKENTEEN KÄRKIPAIKKA MUUTOKSEN AJURIT LIIKENNE PALVELUNA TULEVAISUUDEN LOGISTIIKKARATKAISUT SUOMI ON UNIIKKI LIIKENTEEN LABORATORIO Kaupungista maaseudulle koko maa liikkuu TEESIÄ TULEVAISUUDEN LIIKENTEESTÄ Mobiililiikenne Uudenlaiset palvelut ja hinnoittelumallit Länsimaiden pyhä lehmä auto 20 TIETOA, TEKNOLOGIAA, ANALYTIKKAA Analytiikka nousee entistä suurempaan rooliin Avoimuus ja yhteensopivuus Julkaisija: Solita Oy Copyright: Solita Oy 2015 Yhteystiedot: Lue lisää: solita.fi/think-tank Kuvat: Olli Keskinen ja Ari Hallami 2 3

3 ESIPUHE Solitan Think Tank -ryhmät pohtivat Suomen, suomalaisten yritysten ja julkishallinnon digitaalista tulevaisuutta. Ryhmät koostuvat maamme eturivin päättäjistä, vaikuttajista ja asiantuntijoista. Liikenne on aihe, joka jollain tavalla koskettaa meitä kaikkia. Liikkuminen paikasta toiseen on yksi arkielämän peruspilareista, lähes jokapäiväinen välttämättömyys. Liikenteestä riittää mielipiteitä, ja siitä voi puhua kuten säästä. Jokainen meistä on joskus seissyt ruuhkassa tai odottanut myöhässä olevaa junaa kärsimättömänä. Joukkoliikenteen toimivuus on usein parjauksen kohteena, mutta osassa kansakuntaa paheksuntaa herättävät myös ne, jotka röyhkeästi ajavat omalla autolla työpaikan pihaan. Kun liikenne-sanaan lisätään vielä sanat digi ja äly, kasvavat mielipiteet eksponentiaalisesti - saattaapa jopa puheen äänensävykin muuttua vakaasta kiihkeäksi. Liikennemäärät ovat olleet jo pitkään kasvussa, eikä ilmiölle näy loppua. Vaikka tietoliikenne ja internet ovat kutistaneet maapallon ennennäkemättömän pieneksi, on ihmisillä edelleen halu ja mahdollisuus liikkua paikasta toiseen. Lentoliikenteen osalta kasvu on erityisen vahvaa. Muissa liikennemuodoissa oleellisin asia ei niinkään ole absoluuttinen määrien kasvu, vaan muutokset eri kulkumuotojen kesken. Viime aikoina meillä Suomessa on nähty Onnibussin huikea kasvu henkilöautoilun ja junan kustannuksella, sekä pyöräilyn suosion lisääntyminen. Tänä päivänä nuorten kaupunkilaisten ajamien ajokorttien määrä on kääntynyt Yhdysvaltain ja Tukholman tavoin laskuun. Tulevaisuudessa auton omistamisen sijaan rahaa käytetäänkin enenevissä määrin erilaisiin liikkumisen palveluihin. Liikenteen muutoksessa avainasemassa ovat kaupungistuminen, arvojen muuttuminen sekä digitaalisuuden leviäminen toimialariippumattomasti. Oma auto ei enää ole jokaiselle suomalaisille välttämättömyys tai entisenlainen statussymboli. Ihmisten muuttaessa yhä enemmän kasvukeskuksiin, tulee myös infran kehittämisen painopiste pitää näillä alueilla. Liikenteen suunnittelun tärkeys tulee korostumaan entisestään. Suomi kulkee digitaalisen liikenteen kehittämisen kärkijoukossa. Meillä julkishallinto ja yksityinen sektori tekevät poikkeuksellista yhteistyötä tulevaisuuden liikennejärjestelyiden ja -palveluiden kehittämiseksi. Suomella on kokemusta tietoverkkojen suunnittelusta ja rakentamisesta, ja tätä osaamista voidaan hyödyntää myös liikenteen digitalisoinnissa. Suomella on kaikki mahdollisuudet toimia älyliikenteen kärkimaana ja tehdä digitaalisesta liikenteestä uusi talouden vientiveturi. Nyt tarvitaan vain kykyä tunnistaa mahdollisuudet ja rohkeutta tarttua tilaisuuteen! TIMO HONKO Solita Oy Aiemmin ilmestyneet Think Tank -raportit voit lukea osoitteessa solita.fi/think-tank. Think Tank -jäsenet TIMO HONKO johtaja, Solita LAURI HELKE johtaja, Onnibus TERO JOKILEHTO erityisasiantuntija, Kansainvälinen merenkulkujärjestö RISTO MURTO liikenneneuvos, Liikenne- ja viestintäministeriö MIA NYKOPP toimialajohtaja, Trafi TONI PALLASPURO osastopäällikkö, Trafi TONI SILFVERBERG liiketoimintajohtaja, Vianor TIINA TUURNALA ylijohtaja, Liikennevirasto ALEXEJ VON BAGH Vice President, Vianor JOUNI WALLANDER liikennealan konsultti, Innosto 4 5

4 LIIKENTEEN MURROKSET Liikenteessä on tällä hetkellä käynnissä viisi isoa murrosta: Digitalisaatio. Suuret tietomäärät ja niiden hyödyntäminen muuttavat liiketoimintamalleja. Avoimen datan hyödyntäminen, Big Data ja esineiden internet (Internet of Things) tuovat uusia mahdollisuuksia. Palvelumallit. Tulevaisuudessa liikkuminen ostetaan palveluna. Kuljetukseen ja liikkumiseen syntyy aivan uudenlaisia konsepteja ja palvelukokonaisuuksia. Ihmisten tottumukset ja arvomaailman muutos antavat tukensa uusille liikennepalveluille ja niiden käytölle. Robotiikka. Digitaalisuus mahdollistaa robotiikan. Viimeistään vuonna 2030 teillämme ajaa jo ilman kuljettajaa kulkevia robottiautoja. Yläilmoissa lentää kauko-ohjattavia pienoishelikoptereita, jotka hoitavat tavarankuljetusta. Robotiikka etenee vaiheittain, ja siitä on jo ensimmäisiä kokeiluja. Robotiikka on valtava autoteollisuuden kehitystrendi. Tämä edellyttää kuitenkin lainsäädännöllisiä muutoksia, vastuukysymysten käsittelyä sekä pilottikokeiluja. Kaupungistumisen kiihtyminen muuttaa tulevaisuuden liikennetarpeita ja ihmisten liikkumista. Eri liikennemuotojen kilpailun avautuminen tuo markkinoille uusi pelureita ja täysin uusia palveluita. 6 7

5 DIGITAALISUUS ON MAHDOLLISTAJA Digitalisaation yhteydessä puhutaan usein siitä, kuinka prosessit tulee muuttaa sähköisiksi. Todellisuudessa kyse ei kuitenkaan ole nykyisten mallien viemisestä sähköiseen muotoon, vaan toimintatavat ja logiikat on rakennettava kokonaan uudestaan. Liikenteen digitaalisuuden muutos on kokonaisvaltainen - se on yhtä iso muutos kuin aikanaan höyryn korvaaminen sähköllä. Seuraava kehitys koskee tiedon ja robotiikan entistä tehokkaampaa hyödyntämistä. Maailmanlaajuisesti liikennemuodot ja -mallit ovat hyvin erilaisia sijainnista riippuen. Länsimaissa liikenne on esimerkiksi hyvin erilaista kuin Kaukoidässä. Kehitystä tapahtuu toki joka paikassa, mutta länsimaissa kehityksen arvot ja tavoitteet on erilaisia kuin kehittyvissä maissa. Meillä sääntely on voimakasta ja turvallisuus on yksi merkittävin tekijä. Myös ympäristötekijät vaikuttavat vaa assa. Tällä hetkellä hyötyjä pyritään hakemaan uudesta teknologiasta ja sen tuomista mahdollisuuksista. Digitaalisuus on se, joka mahdollistaa arvojen ja tapojen muuttumisen digi ei siis ole draiveri, vaan mahdollistaja. Digitaalisuus on se, joka vapauttaa meidän innovoimaan uusia mahdollisuuksia. Tero Jokilehto Suomella on vahva liikenneinfra, jonka ylläpito on kallista maamme suuruudesta johtuen. Pitkät välimatkat ja etäisyydet ovat yksi Suomen liikenteen erikoisuus. Kaupunkien lisäksi meiltä löytyy valtavasti harvaan asuttuja maaseutualueita. Liikenteelle haasteita asettaa myös ilmastomme: jäiset ja lumen peittämät tiet asettavat robotiikallekin toisenlaisia haasteita kuin Kalifornian auringon alla ajaminen. Liikenne tulee olemaan huomattavasti turvallisempaa. Liikennekuolemat ovat jo vähentyneet paljon, mutta suurin riski eli ihminen, on vielä yhtälöstä ratkaisematta. Timo Honko Suomessa keskustellaan tällä hetkellä vahvasti liikennepalveluiden sääntelyn lopettamisesta ja kilpailun avaamisesta. Tähän vaikuttaa osaltaan EU-lainsäädäntö, mutta samalla on myös huomattu, että kilpailu kannattaa avata. Kilpailun myötä palvelut paranevat ja monipuolistuvat ainakin siellä, missä on ihmisiä eli käyttäjiä. Ensimmäisiä avauksia on jo nähtykin esimerkiksi Onnibussin tullessa markkinoille sekä Uber- ja Kutsuplus-kokeilujen ollessa käynnissä parhaillaan. Älyliikenne syntyy palvelumarkkinoista, ei viranomaistoimintana, ja siksi markkinatoimijuus on äärimmäisen tärkeää. 8 9

6 MUUTOKSEN AJURIT Polttoainetta autot tulevat tarvitsemaan myös jatkossa. Nähtäväksi jää, mikä on tulevaisuudessa huoltoasemilla myytävä energiamuoto. Autoilu tulee kuitenkin varmasti olemaan puhtaampaa, mutta kokonaan se ei tule häviämään. Tehokkaammaksi se kyllä muuttuu. Alexej Von Bagh Liikkuminen ja liikkumistarpeet muuttuvat yksilöllisemmiksi ja yhteisöllisimmiksi. Kaupungeissa asutaan tiiviisti ja se vähentää autoilun tarvetta. Auto seisoo käyttämättömänä paikallaan tällä hetkellä yli 90 % ajasta. Jatkossa henkilöautot voisivat olla yhteiskäytössä, jolloin käyttöastekin nousisi korkeammaksi. Tiina Tuurnala Työnteon sekä palveluiden sähköistäminen muuttavat liikkumista. Myös elinkeinoelämän rakennemuutos vaikuttaa liikenteeseen. Asiantuntijatyö tapahtuu kaupungeissa, jonne myös palvelut keskittyvät. Asiointi siirtyy yhä enemmän internetiin ja palvelut digitalisoituvat. Digitaalisuus luo järjestelmän, joka hoitaa asioita ihmisen puolesta. Mitä enemmän on asiakaspoolia eli käyttäjiä, se mahdollistaa paremmat palvelut. Tässä tullaan kaupungistumiseen ja sen luomiin ilmiöihin. Jouni Wallander Sähköisyys tekee sen, ettei ihmisten tarvitse enää fyysisesti mennä joka paikkaan. Esimerkiksi jo nyt töihin mennään sosiaalisuuden, ei tarpeen vuoksi. Tero Jokilehto Samalla on tapahtunut myös arvomaailman muutos. Enää jokaisen suomalaisen ei ole välttämätöntä omistaa autoa. Ajokortteja ajetaan entistä vähemmän sekä Suomessa että muissa maailman kaupungeissa trendin oletetaan jatkavan leviämistään kaupungistuneilla alueilla luvuilla meillä oli vapaan autoilun ideologia ja infran piti se mahdollistaa. Nyt tämä on muuttumassa selvästi: peräänkuulutetaan kestävämpiä ja tehokkaampia liikennemuotoja. Jouni Wallander Arvomaailmassa ekologisuus kasvattaa suosiotaan sekä yksilöiden että yhteiskunnan edistämänä ja yksityisautoilun väheneminen onkin selkeä ympäristöetu. Digitaalisuus on koko yhteiskunnassamme iso murros: se antaa mahdollisuuden luoda uusia palveluita ja vaihtoehtoja sekä tehdä muutoksesta liiketoimintaa ja rahaa. Jatkossa liikennepalveluihin syntyykin aivan uusia innovatiivisia palvelukonsepteja, toimijakenttä muuttuu ja mukaan saadaan aivan uudenlaisia pelureita ja palveluita. Vanhat rakenteet, monopolit ja järjestelmät murtuvat ja liikenteen markkina siivutetaan uusiksi. Jonkun liiketoiminta tulee menemään kuralle, mutta se ei voi estää koko yhteiskunnan kehitystä. Vanhojen instituutioiden on taivuttava muutokseen ja kehityttävä sen mukana. Liikkumiseen käytetään verrattain paljon rahaa: keskimäärin euroa kuukaudessa per henkilö. Koko Suomen liikennemarkkina on noin 40 miljardia euroa. Maailmanlaajuisesti vastaava luku on arvioiden mukaan noin miljardia. Tällä rahamäärällä on mahdollista jo ostaa ja tuottaa paljon palveluita. Liikenteeseen käytetty rahamäärä tuskin kasvaa, mutta se jakautuu eri tavalla. Eniten markkinaosuutta tullaan keräämään yksityisautoilusta sen vähenemisen kautta

7 LIIKENNE PALVELUNA Jatkossa liikenne muuttuu palveluksi kulkuvälineestä riippumatta. Yhteiskunnan muuttuessa myös ihmisten liikkumistarpeet muuttuvat. Eri liikennemuotojen rajat hämärtyvät. Ihmisillä tulee olemaan käytössä jonkinlainen kuukausitai matkakortti nykyisten puhelinoperaattoreiden dataliittymien tapaan. Kuukausihinnalla saa käyttää kaikkia eri liikennemuotoja oman palvelupaketin arvon mukaisesti. Eri tarkoituksiin on erilaisia liikkumispalveluita ja käyttäjä valitsee itselleen sopivimmat. Yksi kortti yhdistää siis niin junat, bussit, taksit kuin uudet, vielä tuntemattomat, palvelut yhden kokonaisuuden alle. Enää ei osteta lippuja eri liikennevälineisiin, vaan ostetaan yksi matkalippu, joka vie perille asti. Digitaalisen Suomen ja digitaalisen liikenteen rakentaminen ei ole mahdollista ilman laadukasta tietoa. Tieto on muokannut koko liikennesektorin ajattelua aivan uudella tavalla. Älyliikenteen tuomat mahdollisuudet ovat nostaneet tiedon merkitystä uudenlaisen liikenteen luomisessa. Tietoa kerätään valtavasti jo nyt mm. erilaisista liikenteen häiriöistä, liikennevirroista, tietöistä, liikenteen sujuvuudesta sekä kelistä. Jatkossa erilaiset tietoon perustuvat palvelut tukevat liikkumista ja tekevät siitä entistä helpompaa ja sujuvampaa. Tulevaisuuden liikenteen kehitys perustuu digitaalisuuteen ja tiedon päälle rakennettaviin palveluihin. Avoin data ja suurten tietovarastojen avaaminen moninkertaistavat käytössä olevan tiedon määrän. Tieto on yhteiskäyttöistä ja liikenteen operaattorit vastaavat asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin puhelinoperaattorien tavoin. Tieto on liikenteen viides muoto ja se nivoo yhteen neljä muuta muotoa: ilmailun, merenkulun, rautatiet ja tieliikenteen. Suomessa on puhuttu paljon palveluväylästä. Liikenne voisi toimia tämän hyödyntäjänä ja edelläkävijänä. Liikenteessä tarvittavat tiedot voisi välittyä palveluväylän kautta, ja olla siten saatavilla kaikille. Mia Nykopp Tieto liikennemuotona tuo entistä vahvemmin esiin yksittäiset kansalaiset ja heidän tarpeensa, sillä se keskittyy liikkumiseen erityisesti palveluiden ja käyttäjän näkökulmasta. Liikenteen muuttuessa palveluksi muuttuu myös tapa, jolla liikennettä tarjotaan kuluttajille. Palvelun tulee olla mahdollisimman helppoa ja sujuvaa ja liikenteen palvelukokemus nouseekin suureen rooliin. Pelkkä paikasta toiseen siirtyminen ei enää riitä, vaan varaamisen helppous, aikataulujen selvittäminen, kustannukset sekä matkustuksen aikana käytössä olevat palvelut nousevat tärkeiksi tekijöiksi. Digitaalisen liiketoiminnan yhteydessä usein kuultavat termit palvelumuotoilu, käyttöliittymä ja käyttäjäkokemus yleistyvät myös liikennepalveluiden suunnittelussa. Esimerkiksi Onnibussissa ei ole lainkaan screenejä, sillä lähes kaikilla matkustajilla on mukanaan omat padit ja sisällöt. Tärkeämpää on sähkö ja nettiyhteys, jotka mahdollistavat sujuvan työnteon matkustuksen aikana. Lauri Helke

8 KAUPUNGISTA MAASEUDULLE KOKO MAA LIIKKUU Robottiautot mahdollistavat sujuvan työnteon ja matka-ajan tehokkaan hyödyntämisen. Oman matkaketjun henkilökohtainen räätälöitävyys ja ennustettavuus parantuvat. Reaaliaikaisuus, tarkat sijaintitiedot ja eri liikennemuotojen parempi linkittäminen tuovat mahdollisuuden seurata liikennetietoja aivan toisella tapaa. Valtaosa ihmisistä kulkee aina tiettyjä reittejä; tämä tulee huomioida myös liikennepalveluita tarjottaessa. Sovelluksen on turha kysyä mihin aikaan ja minne haluat kulkea, mikäli päivittäin matkustat samaa reittiä tiettyyn aikaan. Käytettävyys ja palvelukokemus nousevat myös liikennematkustajan arkeen. Tärkeintä on tehdä matkustuksesta mahdollisimman huomaamatonta ja helppoa. Meillä tulevat yleistymään uudet energiamuodot, sähköautot ja ilman kuljettajaa liikkuvat autot sekä erilaiset ovelta ovelle -tyyppiset kuljetusketjut myös henkilöliikenteeseen. Tiina Tuurnala Mia Nykopp Yksi iso muutos on tuottovaatimus. Nykyiselle infralle ja kalustolle odotetaan jatkossa ihan toista, parempaa käyttöastetta. Valtaosa autoista on käytössä vain muutaman prosentin päivästä ja sama koskee myös tieverkkoa. Digitaalisuuden myötä käyttöastetta saadaan paremmaksi. Aika- ja paikkaperusteisilla ruuhkamaksuilla puolestaan voidaan tasoittaa ruuhkapiikkejä siten, ettei uusia kaistoja tarvitse rakentaa. Jouni Wallander Liikenne on pitkälti jakautunut kaupunkien, kaupunkiseutujen ja maaseudun välillä. Nämä tullaan todennäköisesti tulevaisuudessa integroimaan yhteen niin, että valtakunnallinen matkalippukortti toimii kaikissa liikennevälineissä. Paikallisliikenteeseen syntyy brändejä, jotka ovat huolellisesti mietittyjä kaupunkikohtaisesti. Tampereella tulee esimerkiksi olemaan punaiset bussit, Lahdessa siniset. Lähijuna ja kaupunkiratikka tulevat Helsingin lisäksi myös muihin kaupunkeihin. Kaukoliikenteessä meillä tulee olemaan muutamia omia brändejä ja kaupunkiseutujen välille rakennetaan nopeita ja toimivia yhteyksiä, jotka ovat aitoja vaihtoehtoja omalle autolle. Näin ollen hitaat, pysäkiltä toiselle ajavat reittiliikennevuorot tulevat nykyisenlaisina häviämään. Lauri Helke Paikallisliikenne saa tällä hetkellä melko paljon tukea ja jatkossa tämä tuki tulee todennäköisesti siirtymään yksityiselle puolelle, joka myös järjestää paikallisliikenteen. Jatkossa myös pienemmät yritykset voivat todennäköisesti osallistua kilpailutuksiin ja päästä mukaan kaupunkiliikenteeseen. Maaseudulle tulee syntymään uudenlaisia hybridipalveluita, jotka yhdistävät esimerkiksi nykyiset taksi- ja bussikuljetukset. Yksi toimija saattaa maaseudulla hoitaa pikkubussikuljetuksena esimerkiksi vanhusten palveluajot, lasten koulukyytiajot sekä postiliikenteen. Erilaiset kimppakyyditykset tulevat kasvamaan myös maaseudulla. Maaseudulla tuetulta liikenteeltä edellytetään suurempaa tehokkuutta, ja maaseudun liikennepalvelut ovatkin iso kysymysmerkki ja kehityshaaste. Nythän hassua on esimerkiksi se, että tällä hetkellä taksi ei lain mukaan saa kerätä useita matkustajia samaan kyytiin, ja tämä estää kimppakyytien järjestämisen. Jouni Wallander Samat ongelmat, joihin uudet palvelut, kuten esimerkiksi Uber uhkaavat kaatua, estävät maaseudulla uusien palveluiden synnyn. Nämä rajoitteet tulevat poistumaan, sillä maaseutuliikenne on meillä yksi erittäin iso kysymys. Myös sinne tulee saada digitaaliset palvelut ja maaseutu on saatava mukaan kehitykseen. Siksi on tärkeää, että näemme mahdollisuuksia, emme vain uhkakuvia. Tero Jokilehto Maaseudun liikennekysymykseen liittyy myös autoilun verotus. Todennäköisesti käyttömaksut tulevat maaseudulla, jossa autoa tarvitaan enemmän, olemaan edullisemmat kuin kaupunkien ytimessä, jossa on toimivat joukkoliikenneyhteydet

9 MOBIILILIIKENNE Jatkossa kaikki tulee menemään mobiiliin. Ennen ajateltiin, että kaduilla ja pysäkeillä olisi joitakin digitaalisia laitteita, mutta nyt selkeä trendi on mobiili. Toki pysäkeillä olevia laitteita on jatkossakin, mutta niiden suhteellinen osuus vähenee. Jouni Wallander Jatkossa matkaketjut haetaan helposti älypuhelinten kautta - matkat myös varataan ja maksetaan mobiilisti. Älykkäät sovellukset etsivät parhaat reitit matkustajan puolesta ja tarjoavat joustavat vaihtoehdot yksilöllisen tarpeen tai mieltymysten mukaan. Samalla mobiilista kertyy myös paljon dataa: paikkaja ostotietoja, jotka helpottavat palveluntarjoajia ja mahdollistavat paremman palvelun tarjoamisen matkustajalle. Koko matkaketju siirtyy siis aidosti kännykkään älypuhelimesta tulee nykyistäkin enemmän ihmisten toimintojen moottori ja mahdollistaja. Uudet palvelut hyödyntävät käyttäjän tunnistamista, paikantamista, tiedonsiirtoa sekä mobiilia maksuprosessia. Samalla myös liikenteen suunnittelu helpottuu, kun tiedetään miten ja missä ihmiset liikkuvat, ja miten he haluavat liikkua. Yksi esimerkki tällaisesta tiedonkeruusta löytyy Tallinnasta, jossa Sports Trackeria käyttäviltä pyöräilijöiltä on pyydetty lupa heidän paikkatietojensa käyttämiseen. Sovelluksen avulla seurataan, millä reiteillä ja missä tallinnalaiset pyöräilevät. Tällä hetkellä kaupungissa ei ole kunnollista pyöräilyverkostoa, ja kerätyn tiedon avulla pyöräteitä voidaan jatkossa rakentaa oikeisiin paikkoihin. Samantyyppisiä kokeiluhankkeita on käynnissä ympäri maailman, ja ne tulevat yleistymään globaalisti eri liikennemuotoihin. Mobiilipalvelut voidaan jakaa viranomaisten tuottamiin yleisiin palveluihin sekä yksityisten tuottamiin kaupallisiin palveluihin. Viranomaispalveluja voivat olla esimerkiksi erilaiset liikenteen turvatiedotteet ja maksut, kaupallisia puolestaan esimerkiksi kaluston hallintaan, navigointiin, liikennetiedotukseen, sähköiseen maksamiseen ja varaamiseen liittyvät sovellukset. UUDENLAISET PALVELUT JA HINNOITTELUMALLIT Erilaisten, kaikki liikennevälineet kokoavien liikennepakettien lisäksi uudet liikennepalvelut tulevat muuttamaan myös liikenteen hinnoittelua. Jatkossa tullaan siirtymään enenevissä määrin dynaamiseen hinnoitteluun, jossa liput hinnoitellaan kysynnän mukaan. Ensimmäiset liput ovat aina muita halvempia, jotta liikenneväline saadaan mahdollisimman täyteen. Hinnoittelu myös ohjaa kysyntää. Esimerkiksi junareitin kustannukset ovat matkustajamärästä riippumatta aina samat, tuotto vain vaihtelee sen mukaan, onko kulkuneuvo täynnä vai ei. VR onkin jo muuttanut hinnoitteluaan niin, että matkan varauksen ajankohta vaikuttaa matkan hintaan - tyhjillä junilla ajaminen ei ole kannattavaa liiketoimintaa. Liikenteessä, niin kuin muussakin liiketoiminnassa, digitaalisuus muuttaa myös ansaintalogiikoita. Media on ollut yksi tyyppiesimerkki siitä, kuinka digitaalisuus on pakottanut koko toimialan miettimään uudestaan niin liiketoimintamalleja kuin ansaintalogiikoitakin selviytyäkseen maailman muutoksessa. Todennäköisesti Googlen, Spotifyn, Netflixin ja muiden vastaavanlaisten palveluiden hinnoittelumallit tulevat yleistymään myös liikennepalveluissa. Liikenteen hinnoitteluun sekä palvelukonsepteihin tarvitaan uudenlaisia innovaatioita, joilla synnytetään rahaa ja mahdollistetaan uudenlainen liiketoiminta. Yhteiskunnan on mietittävä millaisia ansaintalogiikoita tulevaisuuden liikkumispalveluille sallitaan. Millä keinoilla yritykset ja järjestelmät voivat ottaa rahaa vastaan? Sallitaanko esimerkiksi julkishallinnon puolelta ylläpidettäviä karttoja, joihin yritykset voivat ostaa mainoksen, niin että kartta ohjaa kahville esimerkiksi tiettyyn kahvilaan? Voidaanko liikennepalveluissa hyväksyä tuotesijoittelu? Palveluiden kehittämiseen tarvittava raha on joka tapauksessa kerättävä jostakin: voiko esimerkiksi Trivago-tyyppinen malli nostaa tietyt yritykset liikennekarttojen tai -hakujen kärkeen maksua vastaan? Valitettavan usein ilmaiset palvelut ovat tehottomia eivätkä ne kehity. Siksi liikenteen tulisi olla yritysten, ei yhteiskunnan bisnes. Tero Jokilehto Isosti tulevat lyömään läpi mallit, jotka helpottavat ihmisen arkea. Liikenteeseen syntyy uusia lisäarvopalveluita, jotka helpottavat kuluttajan arkea. Tämä tulee myös muuttamaan palvelurakennetta. Jatkossa esimerkiksi verkkokauppaostokset voidaan toimittaa suoraan parkissa olevaan autoon. Toni Silvferberg Jatkossa ainakaan pitkän matkan liikenne ei toimi nykyisellä tavalla, jossa esimerkiksi bussit ajavat tiettyjä reittejä siltä varalta, että joku hyppää pysäkiltä kyytiin. Tulevaisuudessa lippu varataan aina sähköisistä järjestelmistä, joiden kautta voi ostaa paikan eri liikennevälineisiin sekä vertailla sujuvasti eri lippujen hintoja Hotels.com tai e-bookers.com -palveluiden tapaan. Jotta joukkoliikenne olisi aidosti vaihtoehto yksityisautoilulle, tulee sen olla helppoa ja sujuvaa sekä edullista. Jotta kustannukset taas pysyisivät edullisina, tarkoittaa se sitä, että paikat on myytävä täyteen. Vastaavan kaltainen esimerkki on ollut lentoliikenteessä käytössä jo pitkään. Murrosvaiheessa tullaan varmasti näkemään erilaisia hinnoittelumalleja, mutta suunta tulee olemaan matkustajaa suosivaan suuntaan. Matkustajat tarvitsevat enemmän joustoa ja liikennevälineen vapaampaa valintaa

10 Uusien palveluiden myötä ihminen voi aidosti valita, että auto jää tänään kotiin, koska joukkoliikenne on helppoa ja halpaa. Meillä tulevat yleistymään kokonaisuudet, jotka eivät ole vain yksityisautoilua tai joukkoliikennettä, vaan hybridimalli, joka yhdistelee sujuvasti molempia. Yksityisautoilu ei poistu, mutta jatkossa ihminen voi paremmin valita meneekö hän autolla vai ei. Joukkoliikenteestä tulee aito vaihtoehto, ei vain pakkokäyttö. Lauri Helke Kutsuplussan tapaisen kokeilut tulevat yleistymään. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka julkishallinto on mukana kehittämässä tulevaisuuden liikennettä. Kukaan yritys tuskin olisi uskaltanut ottaa kokeilua ja riskiä niskoilleen. Näiden kokemusten perusteella saadaan arvokasta tietoa matkustajien mieltymyksistä ja voidaan palvelua kehittää edelleen entistäkin toimivammaksi. Tiina Tuurnala PYHÄ LEHMÄ AUTO Yksityisautoilun puolella tullaan siirtymään yhä enemmän käyttöperusteisiin maksuihin. Todennäköisesti polttoaineen verotus pienenee ja käytöstä maksetaan todellisen käytön mukaan esimerkiksi tiemaksuilla sekä ajetuilla kilometreillä. Osa liikennevyöhykkeistä saattaa olla muita kalliimpia ruuhkien rajoittamiseksi ja liikenteen jakamiseksi. Myös auton omistajuus vähenee ja haltijuus lisääntyy. Jo nyt on mahdollista kerätä erilaista hallitsijatietoa ja kohdistaa maksut käyttäjäkohtaisesti. Jatkossa auto saattaa käynnistyä esimerkiksi sirullisella ajokortilla tai sormenjälkitunnistimella, joka mahdollistaa todenmukaisen käyttäjätunnistuksen. Henkilöautojen väheneminen on virheellinen tulkinta. En usko, että henkilöautoilu lakkaa, mutta se muuttuu tehokkaammaksi esimerkiksi erilaisten yhteisautojen kautta. Autoilu on kuitenkin tehokkain tapa liikkua paikasta toiseen. Teillämme tulee siis jatkossakin olemaan autoja, mutta se mihin ja minne liikutaan, muuttuu. Kellonaikoihin tulee joustoa ja liikennevirtoihin muutoksia esimerkiksi joustavien työaikojen, etätöiden ja teiden ruuhkamaksujen lisääntymisen myötä. Tällä tulee olemaan iso merkitys kaupunkien liikenteelle ja liikenneruuhkille. Autojen kehityksen myötä niiden päästöt pienenevät ja liikkuminen on nykyistä puhtaampaa. Jatkossa autolla paikasta toiseen siirtyminen ei ole se juttu, vaan tärkeään osaa nousee elämyksellisyys. En usko lentäviin autoihin, kyllä niillä ajetaan jatkossakin, mutta ajamisesta haetaan nautintoa harrastuksen tavoin. Tätä voisi verrata esimerkiksi nyt moottoripyöriin, joilla ei ajeta tarpeen, vaan elämyksellisyyden ja nautinnon vuoksi. Toni Pallaspuro Autoilu ei tule katoamaan minnekään. Jatkossa yksityisautoilu todennäköisesti muuttuu niin, että joku myy kiinteällä hinnalla kaiken autoon liittyvän huoltoineen päivineen ja varsinainen omistajuus vähenee. Oleellinen kysymys liittyy siihen, kuka vastaa ja huolehtii näistä yhteiskäyttöautoista, jos ei sillä ole varsinaista omistajaa. Alexej Von Bagh Liikenteen turvallisuus tulee parantumaan ajoneuvojen kehityksen myötä. Tällä hetkellä ihminen on usein liikenteen suurin riski, sillä huomion herpaantuminen voi helposti johtaa esimerkiksi peräänajoon. Teknologian avulla tällaisia riskejä voidaan vähentää ihmisellä kuluu noin yksi sekunti ennen kuin hän kykenee reagoimaan. Teknologian reaktionopeus on paljon nopeampi. Keskeinen kysymys liittyy auton omistamiseen. Luottavatko ihmiset niin paljon julkiseen palveluun ja joukkoliikenteeseen, että uskaltavat olla ilman autoa? Palveluihin ja teknologiaan tulee voida luottaa 100-prosenttisesti, varmuus on aivan keskeinen juttu. Jos digitaaliset palvelut toimivat kuten nykyiset tietokoneet, jotka kaatuilevat juuri silloin kuin niitä tarvitsisi, silloin ei voida luottaa, eikä omasta autosta luovuta. Robottiajoneuvojen kehitys vaikuttaa myös vanhusten ja muiden erityisryhmien liikkumiseen. Kun ajoneuvolla ei ole tarvetta kuljettajalle, voi kuka tahansa hypätä robottiauton kuljetettavaksi. Tämä tuo kuitenkin monenlaisia vastuukysymyksiä ja vaatimuksia myös lainsäädännölle. Kuka on vastuussa, joka robottiajoneuvo joutuu onnettomuuteen?

11 TIETOA, TEKNOLOGIAA, ANALYTIKKAA Avoin data ja sen hyödyntämismahdollisuudet kehittyvät koko ajan - tieto menee pilveen. Meillä Suomessa osataan jo nyt paljon, ongelma on se, että me emme osaa kaupallistaa. Tero Jokilehto Teknologia ei rajoita uusien palveluiden kehittämistä. Kaikki tarvittava tieto, teknologia ja osaaminen on jo olemassa. Liikennepalveluiden kehittäjien käytössä on valtavasti erilaista ja eri kanavista saatavaa tietoa. Liikennevirasto on jo avannut isoja datavarastojaan yleiseen käyttöön ja loputkin tullaan avaamaan vuoteen 2016 mennessä. Internet of Things, laitteiden anturointi sekä tele- ja paikkatiedot tuovat jatkuvasti uutta ja erittäin tarkkaa tietoa kehittäjien käytettäviksi. Analytiikan avulla näistä tiedoista on löydettävissä asioita ja ilmiöitä, joita ihminen ei kykene havaitsemaan, ja niitä voidaan hyödyntää palveluiden kehittämisen lisäksi esimerkiksi liikenteen reaaliaikaiseen seurantaan ja ohjaamiseen. Suuria, eri paikoista saatavia datamassoja yhdistämällä ja analysoimalla voidaan löytää yhteyksiä, joita ei muuten olisi mahdollista löytää. Tiedon keräys, louhinta ja kehittynyt analysointi on älykkään liikenteen peruskivi. Älykäs liikenne edellyttää anturointia, tiedon keräämistä, välittämistä, analysointia ja sen kytkemistä takaisin palveluntuottajan liiketoimintaprosessiin. Timo Honko Teknologian hinta on ratkaisevaa. Jotta uusi teknologia saadaan massatuotantoon ja kaikkiin ajoneuvoihin, tulee hinnan olla halpa. Tämän mahdollistaa ajoneuvokannan uudistamisen ja sitä kautta älyliikenteen. Toni Silvferberg

12 Julkishallinnolla on valtavat tietovarannot, joita avataan yhteiseen, vapaaseen käyttöön parhaillaan. Liikennevirasto on avannut tietojansa esimerkiksi junien kulkutietojen osalta ja se on poikinut heti muutamia sovelluksia. Timo Honko Aikaisemmin jotkin julkishallinnon organisaatiot ovat saaneet tiedon luovuttamisesta tuloja, joten tiedon avautuminen merkitsee niille liiketoiminnan uudelleen suunnittelua. Myös yksityinen sektori tuottaa jo nyt paljon tietoa esimerkiksi liikenneinfrastruktuurista. Palvelut kuten HERE ja Google keräävät jatkuvasti valtavia määriä dataa, ja tästä syystä toimiva yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä on palvelukehityksen ja erilaisten palveluiden yhteen kytkemisen kannalta erittäin tärkeää. Avoin data on äärimmäisen tärkeää liikenteen suunnittelulle. Sitä kautta voidaan saada tietoa esimerkiksi siitä, kuinka paljon yksityisautoja ja matkustajia kulkee vaikkapa Helsinki-Tampere -tiellä. Tätä kautta tunnetaan siis liikkujien määrä ja sitä kautta markkinavolyymi. Lauri Helke Liikennedata on mielenkiintoista myös monien muiden kuin liikennealan toimijoiden kannalta. Liikkeenharjoittajille matkustajat ovat asiakkaita. Matkustusvirrat määrittelevät kauppakeskusten ja liikkeiden sijaintia, ja siksi on oleellisen tärkeää tietää, kuinka ihmiset liikkuvat ja missä he viettävät aikaansa. Tiedon keruun lisäksi tulee myös huolehtia siitä, että luottamus tietoon säilyy. Tiina Tuurnala ANALYTIIKKA NOUSEE ENTISTÄ SUUREMPAAN ROOLIIN Älykkäät liikennepalvelut eivät synny ilman analytiikkaa. Analytiikan avulla erilaisia sovelluksia voidaan kehittää eri liikennemuotoihin ja automaation määrä kasvaa. Busseille voidaan analytiikan avulla rakentaa vihreiden valojen linjaa ja kuljettajaa neuvoa vauhdin optimaalisessa säätelyssä. Sama koskee vaikkapa kävelyä paikkatietojen avulla kävelijää voidaan ohjeistaa liikkumaan joko nopeammin tai hitaammin, jotta hän pääsisi jatkuvasti kulkemaan vihreää linjaa ilman turhia pysähdyksiä. Tiellä liikkujilta voidaan kerätä erilaista dataa joko ajoneuvojen antureista, teillä olevista antureista tai paikkatiedonnuksien kautta. Analytiikka mahdollistaa esimerkiksi tiedon saannin teiden kunnossapidosta; tien lämpötilasta, liukkaudesta, onko tie aurattu, hiekoitettu ja niin edelleen. Analytiikkaa hyödyntämällä voidaan siis vaikuttaa liikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen. Poikkeustilanteissa liikennettä voidaan älykkäästi ohjata erilaisille poikkeusreiteille, ilman että kaikki siirretään samalle tieosuudelle. Monissa uusissa ajoneuvoissa on jo nyt erilaisia antureita, joiden avulla voidaan kerätä erilaista liikennetietoa. Haasteena on saada nämä tiedot vapaaseen hyötykäyttöön, sillä tällä hetkellä käytössä ei juurikaan ole yhteisiä standardeja ja normeja. Tällä hetkellä tiedot ovat auto- ja huoltoyrityksien omassa käytössä ja nämä tiedot tulisi valjastaa koko yhteiskunnan hyödyksi. Yhteiset standardit ovat jo käytössä monissa antureissa, mutta jatkossa tämä pitää laajentaa myös muuhun teknologiaan. Jatkossa autot tulevat kommunikoimaan myös keskenään ja jakamaan toisilleen mm. säähän, keliin ja lähialueisiin liittyvää liikennetietoa. Suomessa on melko vanha autokanta ja jo nyt ostetut uudet autot tulevat olemaan käytössä vielä 20 vuoden päästä. Meillä tulee olemaan mielenkiintoinen murrosaika, jolloin teillämme liikkuu uusia ja vanhoja, miehitettyä ja miehittämättömiä ajoneuvoja yhtä aikaa. Ajoneuvojen anturoinnilla ja elektroniikalla saadaan ajoneuvoihin liittyvää teknistä dataa, jota voitaisiin hyödyntää paljon nykyistä paremmin. Näiden avulla esimerkiksi autojen huollot voitaisiin hoitaa anturitietojen mukaisesti jopa tehdä etänä. Toni Silvferberg Uusin autoihin on jo tulossa järjestelmät, jotka voidaan integroida mihin tahansa palveluun. Auton nettiselaimesta voi ladata erilaisia appseja oman tarpeen mukaan, Nykytekniikka siirretään täysimääräisesti myös autoihin - auton sydän ei enää ole moottori, vaan täysiverinen tietokone. Alexej Von Bagh AVOIMUUS JA YHTEENSOPIVUUS Liikenteessä äly on valtavassa roolissa jo nyt. Samalla tieto on myös älykkäiden järjestelmien kulmakivi. Tämän päivän liikenteen hallinta ja ohjaus vaativat älyä, teknologiaa ja tiedon hyödyntämistä. Uusia palveluita kehitettäessä tärkeiksi tekijöiksi nousee mm. datan saatavuus ja datan laatu. Avoin data mahdollistaa moninkertaiset hyödyt sekä uudet innovaatiot ja palvelut. Avoin lähdekoodi on kaiken uuden perusta, ja se tulee huomioida uuden kehittämisessä. Tiedolla johtaminen mahdollistaa tuottavuuden nostamisen aivan uudelle tasolle, jos mahdollisuudet vain osataan hyödyntää. En usko mihinkään the master of all -järjestelmään. Järjestelmien määrä tulee kasvamaan entisestään, mutta kaikissa järjestelmissä pitäisi olla avaimet rajapinnat, joiden avulla ne voivat keskustella keskenään. Meidän täytyy kyetä kehittämään sellainen yhteinen arkkitehtuuri, jossa tiedon siirto järjestelmästä toiseen onnistuu sujuvasti. Yhteiset standardit ovat välttämättömyys esimerkiksi lipunmyyntijärjestelmien kehittämiselle. Jouni Wallander Ajoneuvoteknisiin tietoihin ja teknisiin asioihin tulisi saada yhteiset EU-tason normit ja standardit, jotka tukisivat yhteistä älyliikennettä ja digitaalisuuden etenemistä. Esimerkiksi autotekniikan tulisi olla yhteensopivaa, jotta ajoneuvosta saatavia tietoja voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Toni Pallaspuro

13 MIKÄ RAJOITTAA? Liikenteen toimiala on perinteisiltä osin vielä hyvin keskittynyt ja kehittyviltä osin pirstaleinen. Nykypelureiden muutoshalukkuus ja/tai vastarinta vaikuttavat liikennepalveluiden kehittymisen nopeuteen. Asenteet, sekä kuluttajien että virkamiesten, ovat tällä hetkellä yksi suurin kehityksen estäjä. Bisnesmalli ei myöskään ole valmis, ja tällä hetkellä kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Nyt haetaan näitä malleja, rakentamistyö on käynnissä ja se vaatii ponnisteluja. Liikenteen digitaalisuuden eteneminen ja uuden kehittäminen nopeutuu jos yritykset näkevät siinä huomattavia liiketoimintamahdollisuuksia. Jos liikenne on kuin hunajapurkki, syntyy siihen bisnestä ja toimintaa. Pitää muistaa, että tämä ei ole vain Suomi-juttu, vaan valtava globaali mahdollisuus. Tällä hetkellä toiminnot ovat vielä melko eriytyneitä ja esimerkiksi lainsäädäntö asettaa vielä omat rajoituksensa. Tästä yhtenä esimerkkinä on taksilainsäädäntö, joka uhkaa estää Uberin kaltaisten toimijoiden markkinoille pääsyn. Linja-autoliikenteessä eletään siirtymäaikaa vuoteen 2019 saakka ja rautatiepuolella asiat ovat vielä pitkälti auki. Lainsäädännöllisten rajoitusten lisäksi meillä on vielä paljon suljettuna, ei-yhteensopivia järjestelmiä, jotka hidastavat esimerkiksi valtakunnallisen matkalippujärjestelmän kehittämistä sekä tiedon siirtoa järjestelmästä toiseen. Esteinä toimivat myös hallinnolliset siilot ja eri toimijoiden ja organisaatioiden riittämätön yhteistyö ja erilaiset näkemykset tulevaisuuden liikenteen järjestämisestä. Uudet lakimuutokset vähentävät eri toimijoiden rajoituksia ja vaatimuksia, ja uusien toimijoiden pääsy liikennemarkkinoille helpottuu. Tämä tulee avaamaan kilpailua ja luo vaihtoehtoja aidolle markkinaehtoiselle toimijuudelle. Tero Jokilehto Myös liikennemuotojen keskinäinen kilpailu vaikuttaa kehitykseen. Liikennepalvelun tarjoajan kannalta merkitystä on omalla liiketoiminnalla ja matkustajan kannalta taas sujuvalla matkanteolla. Näitä esteitä täytyisi pystyä purkamaan, ja siksi rakenteiden muuttaminen on välttämätöntä. Se puolestaan aiheuttaa jonkun liiketoiminnan, esimerkiksi taksiliikenteen ajautumisen vaikeuksiin kilpailun myötä. Nyt kuitenkin tarvitaan poliittista rohkeutta ja asennetta, viisautta nähdä pitkälle sekä ymmärtää suuri kokonaiskuva, jotta liikenne saadaan koko yhteiskunnan kannalta toimivaksi ja koko kokonaisuutta hyödyttäväksi. Markkinatalous päättää, mitkä ovat parhaat palvelut. Toni Pallaspuro Yhtenä esimerkkinä matkustajan arjen helpottamisesta on Sveitsi, jossa on mahdollista matkustaa yhdellä lipulla liikennemuodosta riippumatta. Timo Honko Kuten edellä jo todettiin, tällä hetkellä eri liikennetarjoajien järjestelmät ovat eri siiloina eikä niitä saada toimimaan yhteen. Tästä syystä meillä on useita kymmeniä eri matkalippujärjestelmiä, jotka eivät helpota asiakkaan matkan suunnittelua. Suomeen ollaan nyt rakentamassa valtakunnallista reittiopasta, jota Liikennevirasto kehittää yhteistyössä HSL:n kanssa. Keskeistä on parantaa tiedon laatua valtakunnallisella tasolla sekä mahdollistaa sen kautta kaikki liikennepalvelut yhdestä paikasta. Uusi reittiopas on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2016 loppuun mennessä. Yksi suuri kysymys liittyy yksityisyydensuojaan ja paikkatietoihin. Näitä tietoja voitaisiin kerätä teleoperaattoreilta ja autojen GPS-sirukorteista. Ihmisten luottamus viranomaisiin on nyt heikohko. Luottamus täytyy saada rakennettua niin, että paikannustietoja voidaan käyttää liikenteen hyödyksi yhteisiksi toimintamalleiksi. Tällä hetkellä käynnissä on mielenkiintoisia hankkeita, joissa liikennettä kehitetään entistä käyttäjälähtöisemmäksi. Yksi näistä kokeiluista on nimeltään Liikennelabra, jossa yksityisistä autoista kerätään dataa viranomaisten käyttöön ja edelleen kaikkien liikkujien hyödynnettäväksi. Toinen mielenkiintoinen testi on Soneran älyliikennesovellus Matkalainen, joka tilastoi ajomatkaan liittyviä tietoja, kuten polttoaineen kulutusta ja ajonopeuksia. Palvelu myös ilmoittaa käyttäjälle reittiä lähellä olevista ruuhkista ja onnettomuuksista ja siten sujuvoittaa matkantekoa. Mia Nykopp

14 KUKA TUOTTAA PALVELUT? Meillä on vielä paljolti vallalla ajatus siitä, että yhteiskunnan tehtävä on tuottaa liikennepalveluja. Toisaalta valtiolla on myös aikaisemmin ollut kova tarve tehdä asioita itse. Todellisuudessa kuitenkin kilpailun vapautuminen ja kaupallisuus tuovat lisäarvoa ja lisäarvopalveluita kuluttajien hyödyksi. Palvelut kehittyvät markkinatalouden myötä hyvät jäävät elämään ja huonot kuihtuvat pois. Tänä päivänä nähdään, että yhteiskunnan tehtävänä voisi olla järjestelmien luominen yhteisillä varoilla, mutta ei osallistua varsinaisiin palveluiden tuottamiseen. Julkishallinnon velvollisuus on mahdollistaa ja säätää. Telemarkkinat ovat tästä hyvä esimerkki ja sama analogia tulisi saada myös liikenteeseen. Operaattorit rakentavat infraa ja tuottavat palvelut. Viranomainen valvoo, että palvelu on laajasti saatavilla ja että hinnat ovat kohtuulliset. Yhteiskunnan tehtävänä on paitsi mahdollistaa toimivien palveluiden syntyminen, myös varmistaa niiden toimintaedellytykset ja purkaa olemassa olevia esteitä. Julkisen puolen fokus on pysyä viranomaispuolella eikä kilpailla yksityisiä toimijoita vastaan. Julkishallinnon tehtäviin kuuluu mahdollisuuksien antaminen ja tiedon avaaminen, ei lisäarvopalveluiden tuottaminen. Tiina Tuurnala Viranomaisen tehtävänä on myös vastata turvallisuudesta ja riskien ymmärtämisestä ja suojata liikkujaa. Tietosuojakysymykset ja muut vastaavat ratkeavat kyllä kehityksen myötä. Kun kuluttajat huomaavat, että erilaisten tietojen luovuttaminen aidosti hyödyttää heitä, lisää se myös halukkuutta jakaa tietoa. Suomessa viranomaisella on kyllä tahtotila mahdollistaa liikenteen kehittymistä ja purkaa sääntelyä. Nyt olisi toive, että liikenteen puolen toimijat kertoisivat, mitä he haluavat, niin viranomainen voi niitä sitten edistää. Nyt on tarvetta yhteiselle brainstormingille! Toni Pallaspuro Tärkeää on se, että emme puhu lainkaan älyliikenteestä. Nyt on pitkään menty älyliikenne-termi edellä, mutta se on helppo sivuuttaa, jos ei ole rahaa. Jotta tämä asia aidosti edistyisi, pitää sen olla integroitu yleiseen liikkumispolitiikkaan, ei olla erillinen kehityskonsepti. Koko tämä älyliikenne pitää hankkeistaa poliitikot ymmärtävät hankkeita ja älyliikenne pitää saada yhdeksi kokonaiseksi hankkeeksi ilman että juututaan yksityiskohtaiseen siltarumpupolitiikkaan

15 VERKKO- KAPASITEETTI & LIIKENTEEN KÄRKIPAIKKA Liikennepalveluiden digitalisoiminen ja koko liikenteen digitaalisuus luovat aivan uudenlaisia vaatimuksia myös mobiiliteknologialle ja verkoille. Kaiken siirtyminen mobiiliin kuormittaa verkkoja ja tuo haasteen verkkojen luottavasta valtakunnallisesta toimivuudesta. Verkkokapasiteetin riittämättömyys olisi este paitsi sähköisten liikennemyös muiden palveluiden ja koko digitaalisen yhteiskunnan kehitykselle. Tärkeä kysymys liittyykin siihen, saadaanko jatkoa varten kehitettyä nykyisen 3G-verkon korvaajaksi 4G- tai 5G-verkko ja riittävätkö nekään? Mobiiliverkot ovat iso pullonkaula. Nyt tässä liikennepalvelu- ja digisuunnittelussa on menty vähän hype edellä. Vasta nyt on alettu pohtimaan, että miten nämä oikein saadaan todellisuudessa toimimaan. Suomi on iso maa ja kaikkialla ei ole samat verkkoyhteydet kuin Helsingin keskustassa. Pitkään on jo puhuttu tuotteista, jotka kommunikoivat keskenään ja nyt osa tuotteista alkaa jo lähestyä kaupallistamisvaihetta. Tällaisten tavaroiden yleistyessä kasvaa myös paine riittäville verkoille. Keskenään kommunikoivat autot ja jääkaapit muodostavat keskenään ekosysteemejä, joissa liikkuvan tiedon määrä tulee moninkertaistumaan. 5G-verkkojen kapasiteetti on nykyisiin verrattuna moninkertainen ja se mahdollistaa myös uudenlaisten palveluiden kehittymisen. Suomi on kehittänyt GSM-verkot ja liikenteessä toimii sama analogia. Uusien tehokkaampien verkkojen kehittyminen tuo uudenlaisia, globaaleja menestysmahdollisuuksia. Liikenteestä voi hyvinkin tulla Suomen suurin vientituote, jos onnistumme hyödyntämään nykyiset mahdollisuudet ja kehitysvaiheet. Suomi on pieni ja ketterä maa, ja nykyinen osaamisemme tarjoaa meille tähän tuhannen taalan paikan maailmanlaajuiseen menestykseen

16 TULEVAISUUDEN LOGISTIIKKA- RATKAISUT Logistiikkaan tulevat lentävät härpäkkeet, eli kauko-ohjattavat multikopterit (RPAS), joilla voi tehdä monenlaisia työtehtäviä sekä kuljettaa mm. paketteja. Tällaiset kokeilut ovat jo menossa Yhdysvalloissa esimerkiksi verkkokauppojen tavarantoimituksissa. Suomessakin viranomainen mahdollistaa uutta liiketoimintaa. Trafi antaa kauko-ohjattavia multikoptereita koskevan määräyksen pian. Mia Nykopp Jatkossa tarve noutaa tavaroita vähenee, ne tuodaan ihmisille. Roskat liikkuvat putkissa, tulevatko tavaratkin putkia pitkin? Tero Jokilehto Edellä kuvatun tyyppiset kauko-ohjattavat vempaimet ja muunlaiset miehittämättömät ilma-alukset lentävät matalalle, eivätkä vie tilaa lentoliikenteeltä. Maantiekuljetuksiin tulevat raskaat high capacity -rekat, joiden kuljetuskapasiteetti on merkittävästi nykyisiä rekkoja korkeampi. Tällaiset ratkaisut vähentävät rekkojen määrää teillä ja sitä kautta myös päästöjä. Tällaiset monsterirekat kuitenkin tuovat vaatimuksia myös teiden kestolle, ja siksi niillä voitaisiinkin ajaa vain tietyillä tieosuuksilla. Samalla on visioitu myös ilman kuljettajaa kulkevista automaattirekoista, joihin pätee vielä samat rajoitukset kuin muihinkin ilman kuljettajaa kulkeviin ajoneuvoihin. Turvallisuus ja vastuukysymykset kaipaavat vielä pohdintaa ja kehittämistä. Logistiikka on jo tällä hetkellä muuta liikennettä pidemmällä tiedon hyödyntämisessä, järjestelmien kehityksessä sekä prosessien tehostamisessa ja automatisoinnissa, mutta tekemistä on silti vielä paljon. Yksittäiset yksiköt kuljettavat mahdollisimman suuria lasteja. Tavaraa kuljetetaan myös paluukuormilla, eikä ajella enää tyhjillä autoilla. Yksinkertaistetusti voisi sanoa, että jos kaksi tukkirekkaa tulee tiellä vastakkain, silloin on jokin mennyt vikaan. On tärkeää, että turha kuljettaminen vähenee. Lauri Helke Tietoa liikutellaan vielä paljon paperisten rahtiasiakirjojen muodossa ja tämä on tavarankäsittelyn kannalta haasteellista. Esimerkiksi vähittäiskauppojen suurten logistiikkakeskusten tavaran vastaanotto ei automatisoidu ennen kuin kaikki lavamerkinnät ovat moitteettomat. Jatkossa onkin äärimmäisen tärkeää, että tieto on läpinäkyvää ja se kulkee saumattomasti eri operaattoreiden järjestelmissä. Reaaliaikainen tiedonkerääminen mahdollistaa paremman reittioptimoinnin. Esimerkiksi jakelussa voidaan vakioreitin sijasta optimoida reitti automaattisesti asiakkaan varastosaldon, kuljetettavien tuotteiden lukumäärän, keskinäisen suhteen ja ruuhkatilanteen mukaan. Loppuasiakkaat saavat yhä tarkemman tiedon kuljetuksen sisällöstä ja lähetyksen saapumisajasta. Timo Honko Tilausjärjestelmissä on varmasti kehitettävää, mutta perusideologia tavaraliikenteessä toimii jo. Tämä sama pitää saada henkilöpuolelle: ei kannata omistaa omaa autoa, kun yhtä hyvät palvelut saadaan halvemmalla ostettuina. Pakettien kuljetuksessa tulee yleistymään erilaiset vertaistoiminnan ratkaisut, joissa sama ajoneuvo kuljettaa sekä tavaraa että henkilöitä. Päätrendinä on se, että logistiset ketjut lyhenevät ajallisesti ja myös toimijoiden määrä tulee kutistumaan. Valmistavat tehtaat pyrkivät lähemmäs loppukuluttajaa, välivarastointi vähenee ja ennustettavuus sekä seuranta paranevat. Toni Silvferberg

17 SUOMI ON UNIIKKI LIIKENTEEN LABORATORIO Suomi on koko liikenteen ajattelumallissa maailman kärjessä. Muu Eurooppa näkee liikenteen vielä infrana, mutta Suomi on lähtenyt aivan vallankumouksellisesti uudistamaan liikennettä. Osittain Suomen edelläkävijyys pohjautuu juuri kännykkäverkkoihin, mutta myös mobiiliteknologian osaamiseen sekä täysin poikkeukselliseen yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöhön. Muualla maailmassa korostuu edelleen valtiovetoisuus, Suomen tapa ajatella liikenneasioita on täysin uniikki. Liikenteen viranomaiset ovat avoimesti ilmaisseet tahtotilansa muutokseen. Linjaukset ja pelkät päätökset eivät kuitenkaan riitä, vaan tarvetta on nyt konkretialle ja lainsäädännön muutoksille. Sääntelyä tullaan pikkuhiljaa purkamaan ja tämä mahdollistaa uusien toimijoiden nousun liikennemarkkinoille. Tarvitaan yhtenäisiä linjauksia. Tahtotila on mahdollistavalle sääntelylle, nyt on tehtävä töitä asian edistämiseksi. Keskeistä on, että viranomainen luo yleiset pelisäännöt. Vastuullinen liikenteen toimija osaa kyllä järjestää toimintansa parhaalla mahdollisella tavalla ilman viranomaisen yksityiskohtaista ohjeistusta ja opastusta. Mia Nykopp Joukkoistaminen on yksi asia, jota liikenteen kehittämisessä voitaisiin käyttää nykyistäkin enemmän hyödyksi. Esimerkiksi Kehäradan suunnittelussa asukkaat on otettu vahvasti mukaan suunnitteluun. Liikenne on palvelu, jossa on valtavat massat ja tätä kautta on mahdollista koota valtavasti käyttäjiin liittyvää tietoa. Esimerkiksi Liikenne- ja viestintäministeriö on jo tehnyt kokeiluja, jossa joukkoistamiseen hyödynnettiin erilaisia sosiaalisen median kanavia, ja tulokset ovat olleet hyviä. Tällä hetkellä liikenteessä on menossa joukkoistamisen murros. Aikaisemmin meillä on ollut keskukset, joiden kautta tieto jaetaan käyttäjille. Nyt esimerkiksi Google joukkoistaa tämän homman ihmisille - ihmiset itse ilmoittavat kännykällä kolareista ja ruuhkista ja muista poikkeustiloista, ja Google toimittaa tiedon edelleen muille käyttäjille. Ihmiset suostuvat joukkoistamiseen, koska siitä on heille itselleen hyötyä. Jouni Wallander Vaikka mielipiteet tulevaisuuden liikennemuodoista ja -palveluista vielä vaihtelevat, on tärkeää, että Suomeen saadaan rakennettua älykäs ja oikeudenmukainen liikennejärjestelmä, josta hyötyy koko maa. Nykyinen joukkoliikenne on liian heikko palvelemaan ihmisten kaikkia tarpeita ja tähän on saatava muutos. Muutokseen liittyvät niin liikenteen hinnoittelu kuin kilpailun avaaminen ja uusien palvelumallien salliminen. Muutokseen vaikuttavia tekijöitä on paljon: ihmisten arvot ja asenteet, energian saatavuus ja hinta, väestötekijät, yhdyskuntarakenne, liikenteeseen liittyvän teknologian kehitys, vapaa-aika ja matkailu, elinkeinoelämä, päätöksenteko ja kansainväliset muutokset. Kehitys on kuitenkin väistämätön ja on tärkeää pysyä siinä mukana mieluiten jopa toimia edelläkävijänä. Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, nyt puhutaan vain skenaarioista. Tieto on apunamme tässäkin. Analysoimalla laajasti eri hallinnonalojen tietoa, löydetään uusia näkökulmia tulevaisuuden tarpeiden tunnistamiseen. Mia Nykopp Suomessa on jo nyt nähty hyviä avauksia digitaalisen liikenteen kehittämisestä ja osa kehityshankkeista on herättänyt jopa kansainvälistä kiinnostusta. Tulevaisuuden autottomasta Helsingistä ja liikkumisesta palveluna ovat kertoneet muun muassa uutistoimisto Bloomberg, sanomalehti The Guardian sekä aikakauslehti Time. Myös Wired-lehti on kirjoittanut artikkelin Kutsuplussasta ja ihmetellyt sen edistyksellistä konseptia. Kyllä tässä digitaalisen liikenteen asiassakin katseet kääntyvät nyt uuteen hallitukseen

18 Tulevaisuudessa liikenne on automatisoidumpaa, energiatehokkaampaa, taloudellisempaa sekä palveluna nykyistä parempaa. Liikenne avautuu kilpailulle: monopolit murtuvat ja mukaan tulee uusia innovatiivisia liikennetoimijoita. Tieto tulee olemaan kaikkien liikennepalveluiden lähtökohta. Yksityisautoilu nykyisessä muodossaan vähenee erilaiset yhteiskäyttöautot ja kimppakyydit yleistyvät. Koko liikenne muuttuu palvelukonseptiksi, joka yhdistelee sujuvasti eri liikkumismuotoja. Liikenne menee mobiiliin: matkaketjut suunnitellaan ja maksetaan mobiilisti. Liikenteen hinnoittelu muuttuu dynaamiseksi ja käyttäjä ostaa palvelua pakettina. Robotiikka yleistyy ja ilman kuljettajaa kulkevat ajoneuvot siirtyvät tieliikenteeseen sekä henkilö- että tavarakuljetuksiin. Suomi on lähtenyt uudistamaan liikennettä täysin poikkeuksellisesti. Suomella on mahdollisuus olla älyliikenteen globaali edelläkävijä. Tulevaisuuden liikenne edellyttää yksityisen ja julkisen puolen tiivistä yhteistyötä. LIIKENNE DIGITALISOITUU - OLETKO VALMIS? Maailman suurin järjestelmä, liikenne, on valtavassa murroksessa. Digitalisoituminen on tämän murroksen suurin moottori. Solita rakentaa digitaalista infrastruktuuria ja auttaa jalostamaan liikennedatasta uusien ratkaisujen polttoainetta. Rakennamme ratkaisuja liiketoiminnan, liikennevirtojen ja logistiikan johtamiseen, hallintaan, suunnitteluun ja mallinnukseen. Työllistämme yli 360 digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijaa Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. solita.fi/liikenne 3 4

19 Solita on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys. Olemme asiakkaidemme matkaopas muuttuvassa maailmassa. Solita suunnittelee ja tuottaa digitaalisia ratkaisuja ja verkkopalveluita sähköiseen liiketoimintaan ja asiointiin sekä tiedolla johtamiseen niin yrityksille kuin julkiselle sektorille. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 36,8 miljoonaa euroa. Solita työllistää yli 360 digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijaa Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle N:O 02 SOLITA THINK TANKIN LOPPURAPORTTI 2 SYYSKUU 2014 04 06 08 16 ESIPUHE THINK TANK -RYHMÄN JÄSENET JULKISHALLINTO JA DIGITALISAATIO MISSÄ MENNÄÄN VUONNA 2014 Julkishallintoa leimaa tehottomuus ja yhteistyön

Lisätiedot

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Digitalisaation perusperiaatteet... 5 1. Johdanto...

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Digitalisaatio KASVUN veturina

Digitalisaatio KASVUN veturina RATKAISU CGI:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 02.2015 Digitalisaatio KASVUN veturina s. 10 Anne Neimala Kela digitalisoi palvelujaan Olli-Pekka Ahonen Stora Enson emetsä palvelee Jukka Ylitalo Matkahuolto

Lisätiedot

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto 3-4 2. Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen 5 5 3. Teollisen internetin mahdollistamat

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

7 Asiakkaana liikenteessä

7 Asiakkaana liikenteessä 7 Asiakkaana liikenteessä Liikkuminen palveluna - julkishallinto muutoksen edistäjänä Sonja Heikkilä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin alueen asukasmäärä kasvaa merkittävästi, eikä tilaa

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

8 SOK:n Taavi Heikkilä

8 SOK:n Taavi Heikkilä nro 2 2014 8 SOK:n Taavi Heikkilä Digitaalisuus on enemmän kuin verkkokauppa 14 Big data pehmentää bussimatkaa 16 Kumppaniekosysteemi: paras kasvun kirittäjä 24 Taipuuko johtaminen uuden työn haasteisiin?

Lisätiedot

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama v Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriö t yö- ja elinkeinoministeriö valtiovarainministeriö ympäristöministeriö sitra liikennevirasto trafi tivit oy rym oy v a l l a n

Lisätiedot

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2013 Satu Miettinen, professori: Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015

Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015 Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015 THINK TANK KAUPAN TRENDIT JA TULEVAISUUS 2015 TOUKOKUU 2015 04 SAATESANAT Vahva konsepti avainasemassa Syrjäyttääkö nouto kotiinkuljetuksen? 05 HAASTATELTAVAT JA TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Harri Pursiainen Teknologia muuttaa liikennettä s. 8. Älyliikenne haastaa ja helpottaa s. 12 Pyöräilykypärä tutkijoiden silmin s.

Harri Pursiainen Teknologia muuttaa liikennettä s. 8. Älyliikenne haastaa ja helpottaa s. 12 Pyöräilykypärä tutkijoiden silmin s. 3 2014 Älyliikenne haastaa ja helpottaa s. 12 Pyöräilykypärä tutkijoiden silmin s. 26 Harri Pursiainen Teknologia muuttaa liikennettä s. 8 Vapaasti kohkaaminen vähenee tien päällä. Sampo Hietanen, ITS

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

demos helsingin tulevaisuuskatsaus PELOTON 17 tapaa luoda uusia markkinoita

demos helsingin tulevaisuuskatsaus PELOTON 17 tapaa luoda uusia markkinoita demos helsingin tulevaisuuskatsaus Sharetribe, RePack, Venuu ja seitsemän muuta resurssiviisasta kasvuyritystä PELOTON 17 tapaa luoda uusia markkinoita Tekesin Soini: Kasvua kokeilualueilta YM:n Nikula:

Lisätiedot

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu?

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu? nro 1 2015 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja 20 Millainen on 2100-luvun koulu? 24 Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Pekka Horo ja avaimet uuteen tuottavuuteen KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on

Lisätiedot

Isännöinnin tulevaisuus

Isännöinnin tulevaisuus Isännöinnin tulevaisuus Selvityshenkilöraportti KAJ HEDVALL MATIAS JOHANSSON TUULI KASKINEN Selvityshenkilötyö isännöinnin tulevaisuudesta - Kaj Hedvall, Matias Johansson ja Tuuli Kaskinen 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta. Heikki Sundquist Klaus Oesch

Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta. Heikki Sundquist Klaus Oesch Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta Heikki Sundquist Klaus Oesch 1 Sisällysluettelo: ALKUSANAT...3 JOHDANTO... 4 1. DATAJALOSTUKSEN TAUSTAA 1.1. Teollisen ajan käytännöistä tietoyhteiskuntaan...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents

MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents 1. Käytetty luokittelukehikko ja määrät luokittain... 2 2. Ideointi ja palvelukehitys... 3 3. Tuotanto... 7 4. Asiakkaan kohtaaminen...

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Anna Toiva, KTM AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Millainen Suomi on vuosina 2015 2020 ja mitä merkitystä sillä on autojen jälkimarkkinointitoiminnalle Suomessa? SATL:n raportti

Lisätiedot

Amadeuksen online toi tehoja matkahallintaan

Amadeuksen online toi tehoja matkahallintaan On the move Amadeus Finlandin asiakaslehti SYYSKUU 2012 Amadeuksen online toi tehoja matkahallintaan TeliaSonera kannustaa yrityksiä pohtimaan matkahankintansa ohjaamista sivu 7 + Aalto-yliopiston soljuvat

Lisätiedot

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne 3/2008 Arki paremmaksi 3 Joukkoliikenteeseen satsaaminen on kannattava sijoitus 4 Joukkoliikenne paremmin huomioon

Lisätiedot

Uuskasvua ymmärtämässä. kutsu kestävään tuottavuuteen

Uuskasvua ymmärtämässä. kutsu kestävään tuottavuuteen Uuskasvua ymmärtämässä kutsu kestävään tuottavuuteen Uuskasvua ymmärtämässä kutsu kestävään tuottavuuteen 1 Julkaisija: TeliaSonera Finland Oyj Toimitus: Riitta Grönroos (TeliaSonera) Kirjoittajat: Mika

Lisätiedot

Katsaus Viestintäviraston TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN

Katsaus Viestintäviraston TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN Katsaus Viestintäviraston TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN 2012 2016 Sisällys Johdanto 3 MUUTOSTEKIJÄT 4... Poliittiset muutostekijät 5... Taloudelliset muutostekijät 7... Sosiaaliset muutostekijät 9... Teknologiset

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot