Romanikielen tutkimus ja yliopisto-opetus. Kimmo Granqvist Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ROMANIKIELEN JUHLASEMINAARI, Paasitorni 28.9.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Romanikielen tutkimus ja yliopisto-opetus. Kimmo Granqvist Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ROMANIKIELEN JUHLASEMINAARI, Paasitorni 28.9."

Transkriptio

1 Romanikielen tutkimus ja yliopisto-opetus Kimmo Granqvist Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ROMANIKIELEN JUHLASEMINAARI, Paasitorni

2 Käsitteitä Tieteen luonteenpiirteitä: objektiivisuus, kriittisyys, autonomia, progressiivisuus Paradigma (Kuhn 1996): yleisesti tunnustettuja tieteellisiä tuloksia, joista on tiedeyhteisölle tullut malliongelmia ja ratkaisuja Näkemyksiä teorioista ja sovellettavista metodeista Määrittävät normaalitieteen, jota tutkijakoulutuksessa korostetaan Romanikieltä on tutkittu Suomessa aina 1700-luvun loplta, mutta resurssit ovat aina olleet Suomessa vähäiset Romanikieli ei ole toistaiseksi koskaan ollut yliopistollisena oppiaineena Tutkimus on noudattanut ulkomaisen romanitutkimuksen tai muiden tieteenalojen paradigmoja tai näiden synteesejä Omaa romanilingvististä paradigmaa ei ole muodostunut Romanikielen tutkimuksessa erottuu useita paradigmaltaan verraten homogeenisiä kausia Paradigmojen vaihtumisen taustalla yleensä uusien toimijoiden nousu vanhojen tilalle, eivät tieteelliset vallankumoukset

3 Suomen romanikielen tutkimuksen aikajanoja: paradigmat muuttuvat Varhainen työ luku: sanaston keruuta, muistiinpanoja kielestä Indoeuropeistinen tutkimus luvun alku Fennistinen jakso luvun alku (loppu): uudempi sanakirjatyö, aineistotyö Yleislingvistinen jakso: 2000-luvun alusta lähtien

4 Suomen romanikielen tutkimuksen aikajanoja: varhainen työ Ganander Thesleff 1817 Arwidsson Kemell Jalkio Reinholm Kronqvist

5 Ganander (1780) (1) Undersökning om De så kallade TATTARE eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens, Deras härkomst, Lefnadssätt, språk m.m. Samt om, när och hwarest några satt sig ner i Swerige 46-sivuinen tutkielma romanien alkuperästä, elintavoista ja kielestä lähetetty 1780 Ruotsin kirjallisuusakatemialle (Vitterhets- Academien) toi akatemian hopeamitalin yli 150 romaninkielen sanaa ja lähes 60 lausetta ja sanontaa molemmat suvut (maskuliinin ja feminiinin), artikkelit ja verbinmuotoja dokumentoitu: Etlzer (1944); Joki (1956); Valtonen (1968)

6 Ganander (1780) (2)

7 Suomen romanikielen tutkimuksen aikajanoja: indoeuropeistinen työ(1) Romanikielen yhteys muinais- ja keski-indoarjaan Historismi (diakronia synkroniaa tärkeämpi < l. eurooppalainen romanikielen tutkmusperinne) Konkretismi (aidon kielenaineksen korostaminen) Fennistiset ihanteet: invarianssin ideaali Teoreettisten ambitioiden vähyys Tutkimusaiheet kuitenkin laajoja Konkretismi Kontakti-lingvistinen ja dialektologinen näkökulma Historioitseva näkökulma Teoria keskeistä Konkretismi aineistolähtöisyytenä

8 Suomen romanikielen tutkimuksen aikajanoja: indoeuropeistinen työ(2) pro 1966 Aalto, 1982 gradu 1968 artikkeleita FL tutkielma etymol l alku Valtonen sanakirja Valtonen: kesken jäänyt väitöskirja

9 Suomen romanikielen tutkimuksen aikajanoja: uudempi sanakirjatyö, aineistotyö(1) Romanikielen yhteys muinais- ja keski-indoarjaan Historismi (diakronia synkroniaa tärkeämpi < l. eurooppalainen romanikielen tutkmusperinne) Konkretismi (aidon kielenaineksen korostaminen) Fennistiset ihanteet: invarianssin ideaali Teoreettisten ambitioiden vähyys Tutkimusaiheet kuitenkin laajoja Konkretismi Kontakti-lingvistinen ja dialektologinen näkökulma Historioitseva näkökulma Teoria keskeistä Konkretismi aineistolähtöisyytenä

10 Suomen romanikielen tutkimuksen aikajanoja: uudempi sanakirjatyö, aineistotyö(2) Jussila: 1998 Koivisto: Koivisto: Hedman: Romani-suomi- artikkeli Granqvist: Suomi- Drabibosko uudisenglanti-sanakirja käänteissanasto romani- liin sanak. sanak Granqvist: artikkeli Lisäksi korpukset! Koivisto: Romani- suomi- sanakirja

11 Suomen romanikielen tutkimuksen aikajanoja: Yleislingvistinen jakso(1) Romanikielen yhteys muinais- ja keski-indoarjaan Historismi (diakronia synkroniaa tärkeämpi < l. eurooppalainen romanikielen tutkmusperinne) Konkretismi (aidon kielenaineksen korostaminen) Fennistiset ihanteet: invarianssin ideaali Teoreettisten ambitioiden vähyys Tutkimusaiheet kuitenkin laajoja Konkretismi Kontakti-lingvistinen ja dialektologinen näkökulma Historioitseva näkökulma Teoria keskeistä Konkretismi aineistolähtöisyytenä

12 Suomen romanikielen tutkimuksen aikajanoja: Yleislingvistinen jakso(2) 2001 Brandt- Taskinen: pro gradu 2002 Pirttisaari: pro gradu 2007 Granqvist: Suomen romanin äänne- ja muotorakenne (-2007) Fonologiaa Morfologiaa (morfosyntaksia) 2010 Kovanen: pro gradu 2011 Granqvist: deskriptiivinen kielioppi, Syntaksia 2012 Granqvist: lauseoppi kielihistorian oppikirja

13 2000-luvun tutkimuksen tuloksia(1) Taulukko 1. Painetut ja painamattomat julkaisut Suomen romanikielestä ; Kotuksen osalta arvio HY JyY Muut yo:t OPH Kotus (arvio) 2011 (arvio) tieteelliset 367/ /3 450/2 1050/2 monografiat ja opinnäytteet (s./kpl) tieteelliset artikkelit 63/5 2 10/1 8/1 227/ /3 70/3 (s./kpl) sanakirjat (s./kpl) [368/1] 3 463/1 200/1 aikuisopetuksen oppimateriaali (s./kpl) populaarijulkaisut (s./kpl) 136/2 200/1 250/2? 73,5/31,5 10/7 10/7 1 Brandt-Taskisen (2001), Pirttisaaren (2002) ja Kovasen (2010) pro gradu -työt. 2 Yhteisartikkelien sivumäärä ja lukumäärä jaettu puoliksi Helsingin yliopiston ja Kotuksen kesken 3 Viljo Koiviston Romani suomi englanti-sanakirjan 2. painos (1. painos ilm. 1994, 368 s., julk. Kotus & Painatuskeskus). 4 Hedmanin yhden yhteisjulkaisun sivumäärä ja lukumäärä jaettu puoliksi toisen tekijän kanssa.

14 2000-luvun tutkimuksen tuloksia(2) Taulukko 1. Romanikielen tutkimuksen esitelmät ja asiantuntijatehtävät ; Kotuksen osalta arvio HY Kotus (arvio) esitelmät ja luennot (kpl) 7,5(?) 39,5 4 8 yliopisto-opetus (vain romanikieli, tuntia) opinnäytteiden ohjaus/tarkastus (vain romanikieli, kpl) 2011 (arvio) 29(?) /3 2/1 1/1 1/1 1 Pia Brandt-Taskisen 2001 pitämä romanikielen kurssi, eri luentokurssien osina pidettyjä yksittäisiä luentoja. 2 Eri luentokurssien osina pidettyjä yksittäisiä luentoja, Granqvistin 28 t kurssi johdatus romanikieleen sl 2009, Granqvistin Suomen romanikielen peruskurssin alkupuoli kl Granqvistin Suomen romanikielen peruskurssin loppupuoli sl 2010, eri luentokurssien osina pidettyjä yksittäisiä luentoja

15 2000-luvun tutkimushankkeet ja Suomi-romani-sanakirja (Koivisto, Kotus) Drabibosko liin (Koivisto, Kotus) Suomen romanin äänne- ja muotorakenne (KG, Kotus) verkostot Romanikielen elvytyshanke (HH, Kotus) Suomen romanin syntaksia (KG, Kotus) Romanikielen dokumentointihanke (KG, Kotus) Romanikielen käyttöä koskeva kyselyhanke (HH, Kotus) Romanikielen uudissanakirja (HH, Kotus) Romlex (KG, Kotus) 2004 RMS (HH, Kotus,HY) Western-Eastern Europe: Centre-Periphery Dymanics (KG, Kotus) RMS (KG, Kotus) 2010 Romlex NV (KG, HY) 2012-?? Qualirom (KG, Kotus -> HY)

16 Kotimaisia ja kansainvälisiä sidosryhmiä Kotimaassa Opetushallituksen romaniväestön koulutusryhmä Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Kansalliset romanijärjestöt (esim. Suomen romaniyhdistys ry., Romano Missio ry., Elämä ja Valo ry.) Muistiorganisaatiot ja tieteelliset seurat Kansainvälisesti Grazin yliopisto Manchesterin yliopisto Kaarlen yliopisto (Praha) Institut för språk och folkminnen Centre Interuniversitaire d'études Hongroises Paris 3

17 Romanikielen yliopisto-opetus(1) Taulukko 1. Eräiden perinteisten vähemmistöjen kielten voimavarat yliopistoissa. työsuhteet HY TuY ÅA TaY JY I-SY VY OY Lapin viittomakieli professori (VAK) professori (MA) 1 1 (yliopiston)lehtori (VAK) 1 1 muut yhteensä 7 saamelaiskielet professori (VAK) 1 1 (yliopiston)lehtori (VAK) muut 1 1 yhteensä 5 karjalan kieli professori (VAK) 1 1 professori (MA) (yliopiston)lehtori (VAK) muut yhteensä 1 romanikieli professori (yliopiston)lehtori muut yhteensä 0 yo. SHH sum Taulukossa esitetään vakinaisissa ja määräaikaisissa työsuhteissa olevien määrät. Viittomakielen tiedot on kerätty Turun ja Jyväskylän yliopistojen www-sivuilta. Saamelaiskielten tiedot on poimittu Kotus-työryhmän ehdotuksesta. Karjalan kielen osalta tiedot on kysytty Itä-Suomen yliopistosta. Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa annetaan saamelaiskielten keskiasteen opetusta. Saamelaiskäräjillä on kieliturvasihteeri, kieliasiainsihteeri ja kääntäjiä, muttei kuitenkaan tutkimus- ja koulutusvirkoja. Karjalan kielessä on Itä-Suomen yliopistossa professorin lisäksi tuntiopettajia.

18 Romanikielen yliopisto-opetus(2) Taulukko 1. Yliopisto-opintojen laajuus eri vähemmistökielissä. HY TuY ÅA TaY JY I-SY VY OY HKKK SHH viittomakieli perusopinnot X X aineopinnot syventävät opinnot saamelaiskielet perusopinnot X X aineopinnot X X syventävät opinnot X X karjalan kieli perusopinnot aineopinnot syventävät opinnot romanikieli perusopinnot aineopinnot syventävät opinnot X X X X

19 Romanikielen yliopisto-opetus(3) Yksittäisiä kursseja Kohti systemaattista opetusta Vapaa-valintainen sivuaine (60 op.) Pääaine (180 op.) Epävirall. perus- ja aineopinnot Granqvist/HY 2011 Perus- ja aineopinnot Granqvist/HY Perus-, aine- ja syventävät opinnot Granqvist, Hedman, XX/HY PK Koivisto/HY PK Brandt- Taskinen/ HY Johdatus romanikieleen Granqvist/HY PK Granqvist/HY PK Granqvist/HY 2008 Aloite AAKKL:ään Granqvist/ HY Kotustyöryhmä 2010 Ehdotus romanikielen yliopisto-opetuksen järjestämisestä ja kustannusvaikutuksista -> OKM 2012 Tehtäväsiirrot Kotuksesta (KG, HH)

20 Lopuksi: Romanikielen yliopistoopetus(4) Tavoitteet: a) Romanikielen ja -kulttuurin opintojen tavoitteena on kouluttaa romanikielen opettajia eri kouluasteille sekä romanikielisen kulttuurin, kirjallisuuden ja viestinnän asiantuntijoita sekä kääntäjiä ja oppimateriaalien laatijoita. Romanikieltä ja kulttuuria tuntevien luokanopettajien ja lastentarhanopettajien kouluttamiseksi luodaan soveltuvat yhteistyön muodot. b) Romanikielen tutkimus ja huolto turvataan kouluttamalla uusia tutkijoita. Keskeistä on voida laajentaa tutkimuskenttää opinnäytetöiden (kandidaatintutkielmat, jatkossa myös pro gradut ja jatko-opintojen opinnäytteet) avulla.

Selvitys Suomen romanikielen nykytilasta sekä kielentutkimuksen ja -huollon tarpeista

Selvitys Suomen romanikielen nykytilasta sekä kielentutkimuksen ja -huollon tarpeista Selvitys Suomen romanikielen nykytilasta sekä kielentutkimuksen ja -huollon tarpeista Kimmo Granqvist 22.2.2006 1 Taustaa 1.1 Suomen romanit Suomen romaneja arvioidaan olevan kaikkiaan n. 13 000, joista

Lisätiedot

Romanikielen kielipoliittisen seurannan vuosiraportti 2009

Romanikielen kielipoliittisen seurannan vuosiraportti 2009 Romanikielen kielipoliittisen seurannan vuosiraportti 2009 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1.1. 31.12.2009 Henry Hedman 2 SISÄLLYS Esipuhe 1. Kielellisten oikeuksien vahvistamis ja toteutumistoimenpiteitä...3

Lisätiedot

Kielen aika. Valtionhallinnon 200-vuotisnäyttelystä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa 2.10.2009. Kielen kirjallinen käyttö

Kielen aika. Valtionhallinnon 200-vuotisnäyttelystä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa 2.10.2009. Kielen kirjallinen käyttö Kielen aika Valtionhallinnon 200-vuotisnäyttelystä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa 2.10.2009 Kielen asema 1200 Kielen kirjallinen käyttö 1200-luku Novgorodin karjalankieliset tuohikirjeet (mm.

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 2011

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 2011 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 2011 Sisällysluettelo I Kotuksen strategia 3 II Toimintaympäristön muutokset 5 III Toimintasuunnitelma 2008 2011 7 Suomen ja ruotsin

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009 1 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2005 Toimitus Ritva Paananen ja Sirkka Rautoja 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Toiminta-

Lisätiedot

Selvitys akateemisten suomenkielisten oppikirjojen nykytilanteesta Suomessa. Tietokirjallisuuden edistämiskeskus. Virpi Yliraudanjoki

Selvitys akateemisten suomenkielisten oppikirjojen nykytilanteesta Suomessa. Tietokirjallisuuden edistämiskeskus. Virpi Yliraudanjoki Selvitys akateemisten suomenkielisten oppikirjojen nykytilanteesta Suomessa Tietokirjallisuuden edistämiskeskus Virpi Yliraudanjoki 1 SISÄLLYS SAATTEEKSI 1 JOHDANTO 2 KUSTANNUSALA JA TIETOKIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

Kotimaisten kielten keskuksen strategia 2012 2015

Kotimaisten kielten keskuksen strategia 2012 2015 Kotimaisten kielten keskuksen strategia 2012 2015 Kotimaisten kielten keskus (Kotus) on valtion asiantuntijalaitos, joka toimii kotimaisten kielten aseman turvaamiseksi ja käytön edistämiseksi. Kotus tarkastelee

Lisätiedot

Yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä 1.9.2014 31.8.2017. Kirjallisuustiede, erityisesti kertomus- ja tekstiteoria

Yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä 1.9.2014 31.8.2017. Kirjallisuustiede, erityisesti kertomus- ja tekstiteoria TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorin tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala Yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorin

Lisätiedot

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI 24.3.2015 2 SISÄLTÖ 1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2017 Kotimaisten kielten keskus Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2017 Kuva: Sirkka Rautoja 1 Sisällys I Kotimaisten kielten keskuksen toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet 3 II Toimintaympäristö 4 III Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kotimaisten kielten keskus. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2019

Kotimaisten kielten keskus. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2019 Kotimaisten kielten keskus Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2019 Sisällys I Kotimaisten kielten keskuksen toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet 3 II Toimintaympäristö 4 III Toimintasuunnitelma 2016 2019

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Keskustelua. Fennistiikan tieteenparadigmasta ja sen ohjausvaikutuksesta 1

Keskustelua. Fennistiikan tieteenparadigmasta ja sen ohjausvaikutuksesta 1 Keskustelua Fennistiikan tieteenparadigmasta ja sen ohjausvaikutuksesta 1 1. Taustaksi. Empiirisen tieteen väitetään usein olevan arvopremisseistä vapaata ja objektiivista. Tämä väite saattaakin pitää

Lisätiedot

Kotimaisten kielten keskus. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2018

Kotimaisten kielten keskus. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2018 Kotimaisten kielten keskus Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2018 Sisällys I Kotimaisten kielten keskuksen toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet 3 II Toimintaympäristö 4 III Toimintasuunnitelma 2015 2018

Lisätiedot

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN 17. KOKOUS 5.2.2001

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN 17. KOKOUS 5.2.2001 PÖYTÄKIRJA Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suomalaisen viittomakielen lautakunnan 17. kokouksesta 5.2.2001. Viitottu pöytäkirja on käännetty tästä suomenkielisestä pöytäkirjasta. Viitotun pöytäkirjan

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Media + lapsi + kasvatus

Media + lapsi + kasvatus Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen Fanny Vilmilä Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen Fanny Vilmilä Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja 80 Mediakasvatuksen

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

Álgu käynnistyi KLAAS RUPPEL

Álgu käynnistyi KLAAS RUPPEL Álgu käynnistyi KLAAS RUPPEL otimaisten kielten tutkimuskeskuksessa ryhdyttiin vuonna 2000 suunnittelemaan saamelaiskielten sanojen alkuperää selvittelevää hanketta. Asiasta todennäköisesti kiinnostuneille

Lisätiedot

Opetusohjelma 2013 2014 Kotimainen kirjallisuus

Opetusohjelma 2013 2014 Kotimainen kirjallisuus Opetusohjelma 2013 2014 Kotimainen kirjallisuus Syksyn kursseille ilmoittaudutaan Weboodissa seuraavasti: aine- ja syventävien opintojen kursseille 20. 23.8. ja perusopintojen kursseille 27. 30.8. (ellei

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

SUOMEN NELJÄS RAPORTTI ALUEELLISIA KIELIÄ TAI VÄHEMMISTÖKIELIÄ KOSKEVAN EUROOPPALAISEN PERUSKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN NELJÄS RAPORTTI ALUEELLISIA KIELIÄ TAI VÄHEMMISTÖKIELIÄ KOSKEVAN EUROOPPALAISEN PERUSKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN NELJÄS RAPORTTI ALUEELLISIA KIELIÄ TAI VÄHEMMISTÖKIELIÄ KOSKEVAN EUROOPPALAISEN PERUSKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SYYSKUU 2010 JOHDANTO... 1 YLEINEN OSA... 3 1. PERUSTIETOA SUOMESTA... 3 Väestö, uskonto

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

11 Yliopistot. 11.1 Johdanto

11 Yliopistot. 11.1 Johdanto REETTA TOIVANEN JA MERJA PENTIKÄINEN * 11 Yliopistot 11.1 Johdanto Suomi osallistui vuonna 2010 toista kertaa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun

Lisätiedot

Tiede ja yhteiskunta -työryhmämuistion kartoituskyselyn yhteenveto

Tiede ja yhteiskunta -työryhmämuistion kartoituskyselyn yhteenveto Tiede ja yhteiskunta -työryhmämuistion kartoituskyselyn yhteenveto Yhteenveto tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja opetusministeriön kartoituksesta, miten tiede ja yhteiskunta -työryhmän muistion (opm

Lisätiedot

OIKEUSTULKKAUKSEN SELVITYSHANKE

OIKEUSTULKKAUKSEN SELVITYSHANKE OIKEUSTULKKAUKSEN SELVITYSHANKE Asiantuntijaryhmän raportti 2008 OIKEUSTULKKAUKSEN SELVITYSHANKE Asiantuntijaryhmän raportti opetusministeriölle ESIPUHE Selvityshankkeen asiantuntijaryhmän tehtävä Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yliopistonkatu 8 PL 122 96101 Rovaniemi Puhelin (016) 341 341 (vaihde) Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta vastaava toimittaja taitto paino Maija-Sisko

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla Karjalanpaistista kaksoiskonsonanttiin KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN 1 4 Kansainvälisen liikkuvuuden

Lisätiedot