Tiivistelmiä kansainvälisistä artikkeleista. Nina Kaituri Sosiaalialan osaamiskeskus Verso Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiivistelmiä kansainvälisistä artikkeleista. Nina Kaituri Sosiaalialan osaamiskeskus Verso Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme"

Transkriptio

1 Tiivistelmiä kansainvälisistä artikkeleista Nina Kaituri Sosiaalialan osaamiskeskus Verso Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme

2 Psychological therapies for pathological and problem gambling S. Cowlishaw, S. Merkouris, N. Dowling, C. Anderson, A. Jackson, S. Thomas 2012 Tutkimuksessa vertailtiin eri terapiamuotojen hyödyllisyyttä ongelmapelaamisen hoidossa Kognitiivinen käyttäytymisterapia osoittautui lyhyellä tähtäimellä tehokkaimmaksi hoitomenetelmäksi pidemmän aikavälin hyötyä ei pystytä arvioimaan, joten seurantatutkimuksia tarvitaan Motivoiva haastattelu vaikutti positiivisesti pelaamiskäyttäytymiseen, mutta ei juurikaan liitännäisoireisiin Kahdentoista askeleen ryhmäterapia antoi lupaavia tuloksia vähentäen osallistujien pelaamiskertoja, pelattua rahamäärää, peliongelman pahenemista ja masennusoireita

3 A meta-analysis of pathological gaming prevalence and comorbidity with mental health, academic and social problems C. J. Ferguson, M. Coulson, J. Barnett 2011 Patologisen pelaamisen esiintyvyys ja samanaikaisongelmien (comorbidity) yleisyys vaihtelevat suuresti eri tutkimusten välillä Tarkimmissa tutkimuksissa esiintyvyydeksi on mitattu 3.1% Suuret esiintyvyysluvut (jopa 8,9%) saattavat johtua ongelman ylidiagnosoimisesta jatkossa tulosten oikeellisuus ja hyödynnettävyys voisi olla parempi, jos pelaamisen haittoja tutkittaessa keskityttäisiin siihen, kuinka paljon se häiritsee muuta elämää ja arjen velvollisuuksista huolehtimista (ennemmin kuin itse pelaamisen määrään ja siihen liittyviin ajatuksiin/tunteisiin) Samanaikaisongelmien (mielenterveyteen, opiskeluun ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät vaikeudet) yleisyys vaihtelee vähäisen ja kohtuullisen välillä riippuen mittaustavasta, toisaalta vrt. tutkimus Frequency and Correlates of Gambling Problems in Outpatients With Major Depressive Disorder and Bipolar Disorder S.H. Kennedy

4 Internet addiction in adolescents: Prevalence and risk factors D.J. Kuss, A.J. van Rooij, G.W. Shorter, M.D. Griffiths, D. van de Mheen 2013 Alankomaissa tehdyn tutkimuksen mukaan 3.7% nuorista on mahdollisesti internet-riippuvaisia Addiktit käyttävät nettiä useampana päivänä, useamman tunnin / päivä, useammin keittiössä ja matkapuhelimella kuin ei-addiktit Persoonallisuuspiirteistä addiktiolle altistavat vähäinen mukautuvaisuus (agreeableness), vähäinen tunne-elämän tasapaino (emotional stability), vähäinen tunnollisuus (conscientiousness), neuvokkuus (resourcefulness) ja avoimuus uusille kokemuksille (openness to new experience) Addiktiolle näyttävät altistavan sovelluksista SNS (social network services, kuten Twitter) sekä ns. online-pelien runsas käyttö (jälkimmäinen etenkin jos on yhteydessä introverttiin persoonallisuuteen)

5 Online gaming as an educational tool in learning and training S. de Freitas and M. Griffiths 2007 Reaaliaikaiset verkossa pelattavat roolipelit perustuvat kokemukselliseen oppimiseen ja tarjoavat hyödyllisen oppimisalustan. Aihe on uusi ja sitä on tutkittu vasta vähän Kehitetty alunperin sotilaallisten taitojen (strategisen ajattelun, ryhmädynamiikkaan vaikuttamisen) harjoitteluun Käytetty esim. maantiedon, teknisten taitojen, sähköisen viestinnän ja johtamistaitojen opetuksessa ja huomattu kehittävän mm. ongelmanratkaisu- ja yhteistoimintakykyä Tutkimuksissa on todettu, että menetelmää käyttäneiden opiskelijoiden sitoutuminen ja luontainen motivaatio oppimiseen olivat korkeita

6 The Convergence of Gambling and Digital Media: Implications for Gambling in Young People D. King, P. Delfabbro & M. Griffiths 2009 Rahapelaamisen ja digitaalisen (ei-rahapelaamisen) raja hälvenee: käytetään virtuaalirahaa, peleissä on rahapelaamisen liittyviä elementtejä ja nuoret pääsevät pelaamaan rahapelejä netissä vanhempien luottokortilla. Etenkin murrosikäiset pelaavat, koska se stimuloi ja lievittää negatiivisia tunnetiloja. Pelien haitallisuutta arvioidessa rahapelaamiseen viittaavia elementtejä ei rinnasteta yhtä haitalliseksi kuin esim. väkivalta tai raaka kielenkäyttö Pelaamisen riskiä muodostua ongelmaksi lisää: pelien saatavuuden lisääntyminen, pelaamisen aloittaminen nuorella iällä, suuri voitto peliuran alussa, pelaaminen sosiaalisen eristäytyneisyyden tai masentuneisuuden vuoksi, vertaisten hyväksyntä tai paine pelaamiseen, asenteiden siirtyminen vanhemmilta ja pelaamisen sosiaalinen hyväksyntä Verkossa pelaaminen altistaa peliongelman syvenemiselle, koska se on saatavilla aina ja on anonyymiä (ongelma ja häviöt on helpompi salata)

7 Strategies for detecting and controlling electronic games vulnerabilities M. Griffiths 2009 Pelihaittojen ennaltaehkäisy ja riskiryhmien suojelu vaatii toimijoilta valppautta, sopeutumiskykyä ja kehittämistyötä Suositukset: 1. Pelaamisen fokuksen muuttaminen rahan voittamisesta viihteen ostamisen suuntaan 2. Panostaminen ennaltaehkäisyyn 3. Pelikäyttäytymistä koskevien tietojen salliminen vain suojaavaan tutkimukseen (ei peliyhtiön mainontaan) 4. Vastuullisen pelaamisen valvonnan työkalujen lisääminen 5. Peliyhtiöille velvoite järjestää oma ongelmapelaamisen asiakastuki 6. Ikärajojen tehokkaampi valvonta

8 Video game addiction and social responsibility A.J. Van Rooij, G-J Meerkerk, T.M. Schoenmakers, M. Griffiths, D. Van De Mheen 2010 Riippuvuutta aiheuttavat eniten verkossa pelattavat roolipelit (massively multiplayer online role-playing games, MMORPG ) Suurimmalla osalla pelien tuottajista ei ole käytössä vastuullisuusohjelmaa ääritapauksissa valtionhallinto on joutunut kieltämään pelejä Kuluttajia tulisi tiedottaa mahdollisesta riippuvuuden riskistä (World of Warcraft pelissä käytössä varoitusviestit) Pelien tuottajien tulisi tarjota asiakaspalvelua ja huolehtia peliongelmaisen jatkohoitoon saattamisesta

9 Online video gaming: what should educational psychologists know? M. Griffiths 2010 Riippuvuuden tunnusmerkit 1. Pelaamisesta tulee tärkein asia elämässä 2. Tunnetila muuttuu pelatessa voimakkaasti 3. Toleranssi kasvaa (tarvitsee koko ajan lisää) 4. Vieroitusoireet 5. Konfliktit (muut ihmiset, opiskelu/työ, sisäinen konflikti) 6. Retkahdukset Pelkästä pelaamisen määrästä ei voi päätellä riippuvuutta, jos muita tunnusmerkkejä ei ole Verkossa pelaaminen (online) addiktoi muuta pelaamista (offline) enemmän, koska pelillä ei ole varsinaista loppua ja pelikavereita (vastustajia) on aina paikalla Pelaamisen positiivisia vaikutuksia mm. itsetunnon nousu, arjen stressin väheneminen, roolikokeilut, uusien tuttavuuksien solmiminen Neuvoja lapsen/nuoren vanhemmille: 1. Tutki pelin sisältö 2. Valitse väkivallattomia pelejä 3. Rohkaise pelaamaan porukassa (ei yksin) 4. Aseta aikarajat 5. Valvo olosuhteita (esim. huoneen ja näytön valaistus) 6. Tarpeen vaatiessa ole valmis estämään pelaaminen väliaikaisesti

10 Problematic Video Game Use: Estimated Prevalence and Associations with Mental and Physical Health R. Mentzoni, G. Brunborg, H. Molde, H. Myrseth, K. Skouveroe, J. Hetland & S. Pallesen 2011 Norjalainen tutkimus (n=816), jonka mukaan ongelmallisen pelaamisen esiintyvyys on noin 4% väestöstä ja varsinaisia peliriippuvaisia on noin 0,6% Riskitekijöitä sukupuoli (mies), ikä (nuori), tyytymättömyys (life satisfaction), ahdistus, masennus Vähäisen vastaajamäärän vuoksi mahdotonta tehdä pitäviä johtopäätöksiä pelaamisen ja terveyden yhteydestä

11 The relationship between media use in the bedroom, sleep habits and symptoms of insomnia G. Brunborg, R. Mentzoni, H. Molde, H. Myrseth, K. Skouveroe, B. Bjorvatn, S. Pallesen 2011 Tutkimukseen osallistui 816 norjalaista (16-40v.) Tuloksissa ilmeni, että tietokoneen ja kännykän käyttö makuuhuoneessa on yhteydessä myöhäisempään nukahtamis- ja heräämisajankohtaan ja niiden epäsäännöllisyyteen Muun median käytöllä (tv, dvd, radio/musiikin kuuntelu) ei löytynyt vastaavaa yhteyttä Unettomuuden ja median käytön välillä ei löytynyt yhteyttä

12 Structural Characteristics in Gambling R. A. Mentzoni 2012 Tutkimuskohteet ja tulokset: 1. Kuinka pelisession alussa saatu voitto vaikuttaa pelaamisen verrattuna myöhemmin saatuun voittoon ei merkittävää tilastollista yhteyttä 2. Pelin nopeuden vaikutus pelipanosten suuruuteen riskipelaajilla pelipanos kasvoi pelin nopeutuessa 3. Taustamusiikin tempon vaikutus hitaan musiikin aikana asetettiin useampia panoksia, nopean musiikin aikana panokset asetettiin nopeammin

13 Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Problem Gambling S.M. de Lisle, N.A. Dowling & J.S. Allen 2011 MBCT (mindfulness-based cognitive therapy) on 8-viikkoinen ohjelma, joka perustuu tietoisen läsnäolon ja hengityksen säätelyn avulla tapahtuvaan negatiivisten ajatusten/tunteiden hallintaan Tutkittava oli 61-vuotias peliongelmasta, ahdistuksesta sekä masennusjaksoista kärsivä nainen, joka on aiemmin tuloksetta kokeillut mm. CBT terapiaa (cognitive behavioural therapy) Tutkittava ei tehnyt suositeltua päivittäistä 40 minuutin meditaatiota, mutta käytti 3 minuutin hengitysharjoitusta aina pelaamiseen liittyviä ajatuksia ja tunteita kohdatessaan MBCT jakso vähensi merkittävästi pelaamisen tiheyttä, kestoa ja hävittyä rahamäärää sekä paransi merkittävästi tutkittavan psykologista toimintakykyä vähentäen ahdistuksen ja masennuksen tunteita

14 The Relationship Between Aversive Conditioning and Risk-avoidance in Gambling G.S. Brunborg, B.H. Johnsen, S. Pallesen, H.Molde, R.A. Mentzoni, H. Myrseth 2010 Tutkimuksen tavoitteena oli osoittaa, kuinka erilaiset ehdollistumismekanismit ovat yhteydessä peliongelman kehittymiseen biologinen alttius peliongelman kehittymiselle Norjalainen tutkimus (N=60, ikä 18-28v.) joista noin puolella pelaamiseen liittyviä ongelmia (korkeat SOGS pisteet) Henkilöt, joiden ehdollistuminen negatiivisille ärsykkeille, kuten rahan menettämiselle, on alhaista ( decreased aversive conditioning ) omaavat myös suuremman taipumuksen riskinottoon. Tutkittavista noin puolella oli tämä ominaisuus. Henkilöillä, joiden ehdollistuminen stimuloiville ärsykkeille, kuten peliympäristön valoille ja äänille, on korkeaa ( increased appetitive conditioning ) jännitystila nousee voimakkaasti pelitapahtuman aikana

15 Tempo in electronic gaming machines affects behavior among at-risk gamblers R.A. Mentzoni, J.C. Laberg, G.S. Brunborg, H. Molde & S. Pallesen 2012 EGM (electronic gaming machines) on aiempien tutkimusten mukaan yksi addiktoivimmista pelaamisen muodoista Tutkimukseen osallistui 62 henkilöä ja siinä selvitettiin pelin nopeuden vaikutusta pelikäyttäytymiseen Tulokset: pelin tempo itsessään ei vaikuta pelikäyttäytymiseen, mutta ongelmapelaajilla on taipumus suurempiin pelipanoksiin pelin nopeuden kasvaessa Ongelmapelaajilla oli (hieman yllättäen) pienempi illuusio kontrollista kuin ei-ongelmapelaajilla

16 Motivational Interviewing Versus Cognitive Behavioral Group Therapy in the Treatment of Problem and Pathological Gambling: A Randomized Controlled Trial P. Carlbring, J. Jonsson, H. Josephson & L. Forsberg 2009 Tutkimukseen osallistui 150 ongelma/patologista pelaajaa, jotka jaettiin kolmeen ryhmään: 1. Ryhmää hoidettiin neljän kerran motivoivalla yksilöhaastattelulla 2. Ryhmää kahdeksan kerran kognitiivisen käyttäytymisterapian ryhmäistunnoilla 3. Ryhmä oli ns. kontrolliryhmä, joka ei saanut mitään hoitoa Merkittävä ero hoitoa saaneiden ja saamattomien ryhmien välillä lyhyellä tähtäimellä ja lupaavia tuloksia myös 12kk jälkeisessä seurannassa Hoitomuotojen tehokkuudessa ei havaittu suuria eroja

17 Attention Deficit Hyperactivity Disorder among Pathological and At-Risk Gamblers Seeking Treatment: A Hidden Disorder M. Grall-Bronnec, L. Wainstein, J. Augy, G. Bouju, F. Feuillet, J-L. Vénisse, V. Sébille- Rivain 2011 Tutkimuksen kohteena oli 84 patologista tai ongelmapelaajaa, joista 25%:lla oli ADHDhistoria ADHD-ryhmällä oli tutkimuksen mukaan vakavammat peliriippuvuuden oireet, muiden ongelmien yhteisesiintyvyys ja kohonnut itsemurhariski

18 Who Goes to Treatment? Predictors of Treatment Initiation among Gambling Help-Line Callers D.M. Ledgerwood, C.L. Arfken, A. Wiedemann, K.E. Bates, D. Holmes & L. Jones 2013 Harva peliongelmainen hakee apua ja puhelinpalvelut ovat merkittävässä asemassa motivoimassa ja opastamassa sinne soittaneita jatkohoitoon 67% puhelinpalveluun soittaneista oli hakeutunut puhelun jälkeen jatkohoitoon Hoitoon hakeutumista lisääviä tekijöitä olivat vakavat pelaamisesta aiheutuneet taloudelliset tai sosiaaliset ongelmat ja aiempi kokemus ongelmapelaamisen hoidoista Hoitoon hakeutuneet kuvasivat keskustelua puhelinpalvelussa arvokkaaksi ja kokivat olevansa hyvin motivoituneita muuttamaan pelaamiskäyttäytymistään työntekijän kyky lisätä asiakkaan motivaatiota esim. motivoiva haastattelu ym. lyhyet interventiot ovat merkittävässä asemassa hoitoon hakeutumisessa

19 The influence of depression and other co-occurring conditions on treatment outcomes for problem gamblers: a cohort study D.P. Smith, M.W. Battersby, P.W. Harvey, R.G. Pols, M.F. Baigent & J.E. Oakes 2011 Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yhteisesiintyvyyden (co-occurring conditions) vaikutus peliongelman hoidon tuloksiin Tutkimukseen osallistui 127 henkilöä, jotka saivat yksilöhoitona kognitiivista käyttäytymisterapiaa 1h/vko 12 viikon ajan Masentuneet ongelmapelaajat saivat huonoimmat hoitotulokset masennusta tulisi hoitaa myös, jotta pelikäyttäytyminen voisi muuttua Ahdistuksen, masennuksen ja alkoholiongelman tunnistaminen jo hoidon alkuvaiheessa tärkeää

20 Internet Gambling: Prevalence, Patterns, Problems, and Policy Options R. Wood & R. Williams 2009 Kaksi tutkimusta internet-pelaamisesta: kanadalainen ja kansainvälinen (tässä tuloksia vain jälkimmäisestä) Internetissä rahapelaajat ovat muihin pelaajiin verrattuna useammin: 1. Työssäkäyviä 2. Eronneita tai avoliitossa eläviä (vrt. Avioliitto) 3. Ei-eurooppalaista syntyperää 4. Käyttävät jotakin seuraavista: tupakka, alkoholi, huumausaineet 5. Paremmat tulot, korkeampi koulutustaso 6. Käyttävät useampia peliformaatteja ja tyyppejä (pokeri suosituin) 7. Ongelmapelaajia (3-4 kertainen esiintyvyys vrt. muihin pelaajiin) Ongelmallista internetissä tapahtuvaa rahapelaamista ennustaa: 1. Useiden peliformaattien käyttö 2. Käytettävän rahamäärän suuruus 3. Mielenterveysongelmat 4. Perheessä peliongelmia 5. Aasialainen alkuperä, mutta ei asu Aasiassa 6. Sinkkuus 7. Matala tulotaso 8. Useita pelaamiseen liittyviä harhakäsityksiä 9. Negatiiviset asenteet rahapeleihin (?) 10. Taustalla muita riippuvuuksia Ongelmapelaajista 9% oli hakenut apua ongelmiinsa (heistä 21% GA:sta, 18% tk:sta tai vastaavasta, 11% ystäviltä, 11% psykologilta, 7% seurakunnasta, 7% puhelinpalvelusta) Suuri enemmistö hakisi mieluummin apua kasvokkain tapahtuvasta neuvonnasta kuin nettipohjaisesta palvelusta (!)

21 A model to explain at-risk/problem gambling among male and female adolescents: Gender similarities and differences M.A. Donati, F. Chiesi, C. Primi 2013 Italialainen tutkimus (994 nuorta, 64% miehiä) Elämyshakuisuus ja taikauskoinen ajattelu ennustavat riski-/ongelmapelaamista molemmilla sukupuolilla Todennäköisyyksien ajattelukyky, käsitys suuren voiton mahdollisuudesta ja kaveripiirin pelikäyttäytyminen ennustavat riski- /ongelmapelaamista vain miehillä Vanhempien pelikäyttäytyminen ennustaa riski- /ongelmapelaamista vain naisilla

22 An analysis of problem gambling among the Finnish working-age population: a population survey S. Castrén, S. Basnet, M. Pankakoski, J-E. Ronkainen, S. Helakorpi, A. Uutela, H. Alho & T. Lahti 2013 Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää peliongelmaan liittyviä sosiaalisia tekijöitä, yhteisesiintyvyyttä esim. alkoholi- ja tupakkariippuvuuksiin ja ongelmia aiheuttavia pelityyppejä Tutkimukseen osallistui 2826 suomalaista, joista 1.1% identifioitui ongelmapelaajiksi Lieviä pelaamisen ongelmia ennustaa alle 12 vuoden koulutustausta, eroaminen avio-/avoliitosta, mies-sukupuoli, nuori ikä, alkoholin riskikäyttö ja (etenkin naisilla) tupakointi Merkittävä yhteys ongelmapelaamiseen oli työttömyydellä ja tupakoinnilla (yhdessä) Pelityypeistä ongelmallisimpia ovat hedelmäpelit, miehillä lisäksi nettipokeri, naisilla Kenon tapaiset pelit

23 Implicit gambling attitudes in problem gamblers: Positive but not negative implicit associations D. Brevers, A. Cleeremans, C. Hermant, H. Tibboel, C. Kornreich, P. Verbanck & X. Noël 2013 Implisiittinen (lat. implicare 'käsittää') tarkoittaa johonkin sisältyvää tai siitä pääteltävissä olevaa, toisin sanoen julkilausumatonta mutta asiayhteydestä pääteltävissä olevaa asiaa. Esimerkiksi kirjoittamaton sääntö tai hiljainen sopimus on niin sanottu implisiittinen sopimus. (Wikipedia) 50 koehenkilölle (joista 25 peliongelmaista ja 25 kontrolliryhmään kuuluvia) näytettiin pelaamiseen liittyviä kuvia ja pyydettiin assosioimaan kuviin liittyviä sanoja (positiivisia/ negatiivisia/neutraaleja) Ongelmapelaajat esittivät ainoastaan positiivisia (sekä implisiittisiä että eksplisiittisiä julkilausuttu, selvästi ilmaistu ) mielikuvia pelaamiseen liittyviä kuvia nähdessään huolimatta tiedossa olevista/tiedostetuista, vakavista pelaamiseen liittyvistä ongelmistaan Implisiittisiä asenteita on vaikea muuttaa, mutta niitä voidaan muuntaa esim. kognitiivisella käyttäytymisterapialla

24 Pathological gambling in eating disorders: Prevalence and clinical implications S. Jiménez-Murcia, H. Steiger, M. Isräel, R. Granero, R. Prat, J.J. Santamaría, L. Moragas, I. Sánchez, N. Custal, L. Orekhova, A.B. Fagundo, J. Menchón & F. Fernández-Aranda 2013 Tutkimukseen osallistui 1681 syömishäiriöistä henkilöä (105 miehiä) Tietyt persoonallisuuspiirteet (kuten taipumus hakea uusia kokemuksia), korkea painoindeksi ja mies-sukupuoli ovat vahvasti yhteydessä ongelmapelaamiseen (kun kaikilla tutkimuksen kohderyhmässä on jokin syömishäiriö) Ongelmapelaamista esiintyi erityisen paljon ahmimishäiriöstä kärsivillä henkilöillä

25 Phenomenology and Treatment of Behavioural Addictions J. E. Grant, L. Schreiber, B.L. Odlaug 2013 Käyttäytymisriippuvuuksia ovat esim. ongelmapelaaminen, kleptomania, pyromania, pakonomainen ostaminen tai seksuaalinen käyttäytyminen, internet-riippuvuus ja ahmimishäiriö Hoitomuotoja ovat erilaiset psykologiset ja lääkehoidot, joiden tehosta on vain vähän näyttöjä hoitosuosituksia on vaikea laatia Ongelmapelaamisen lääkehoitoina plaseboa parempia tuloksia on saatu opiaattijohdannaisilla (naltrexone and nalmefene) Serotoniinin takaisinestäjät (antidepressants) osoittaneet toimivan henkilöillä joilla pelaamiseen liittyy ahdistusoireita N-acetylcysteine (NAC) vähentänyt ongelmapelaamisen oireita ja pelaamiseen liittyviä ajatuksia, parantanut toimintakykyä Psykologisista hoidoista hyviä tuloksia on saatu kognitiviisesta käyttäytymisterapiasta (CBT) ja esim. imaginal desensitization toimii paremmin kuin GA ryhmät tai perinteinen terapia

26 Pathological Gambling: A General Overview L. Ashley & K. Boehlke 2012 Patologisen pelaamisen kriteerit (DSM-IV-TR, APA 2000) 1. Pelaamiseen liittyvät ajatukset valtaavat mielen 2. Toleranssi kasvaa 3. Toistuvia epäonnistuneita yrityksiä rajoittaa tai lopettaa pelaaminen 4. Levottomuus / ärtyneisyys kun pelaaminen estyy 5. Pelaa paetakseen ongelmia tai helpottaakseen negatiivisia tunnetiloja 6. Pelaa voittaakseen menetetyt rahat takaisin 7. Valehtelee pelaamisesta 8. Syyllistynyt laittomaan toimintaan pelaamisen vuoksi 9. Vaarantanut tai menettänyt ihmissuhteen, työn tai koulutuksen pelaamisen vuoksi 10. Joutuu pyytämään rahaa muilta pelaamisen aiheuttaman taloudellisen tilan vuoksi Kaikki pelaaminen ei ole ongelmallista

27 Beating the odds: Preparing graduates to address gambling-related problems R. Engel, J. Bechtold, Y.Kim & E. Mulvaney 2012 Yhdysvaltalainen tutkimus, kuinka sosiaalityön koulutusohjelmissa opetetaan peliongelman kohtaamista ja tunnistamista 38.4% kouluista sivuaa peliongelmaa riippuvuuksiin tai mielenterveyteen liittyvissä opintokokonaisuuksissa yhdessä koulussa oma erillinen kurssi ongelmapelaamisesta 61.6% kouluista ei huomioi ongelmapelaamista opetussuunnitelmassaan

28 Embedded Addiction: The Social Production of Gambling Knowledge and the Development of Gambling Markets J.F. Cosgrave 2010 Artikkelissa pohditaan, kuinka tietoisuus ongelmapelaamisesta on lisääntynyt ja miten se on vaikuttanut yhteiskunnan eri osa-alueiden kehitykseen Ongelmapelaajat ovat riski peliyhtiöille(kin) negatiivinen puhe liittyen pelaamiseen, rajoitukset/laillisuuden kyseenalaistaminen Kuluttamisen / kuluttajan käyttäytymisen rajoittaminen ilmiönä melko uusi vaatii lisätutkimuksia

29 Adolescent gambling: Temperament, sense of coherence and exposure to advertising B.G. Fried, M. Teichman & G. Rahav 2009 Israelissa tehty tutkimus (n=1069), jossa tutkittiin opiskelijoiden temperamentin, yhtenäisyyden tunteen (sense of coherence) ja mainonnalle altistumisen yhteyksiä ongelmapelaamiseen Tulokset: 77.6% nuorista pelasi jonkin verran kuluneen vuoden aikana luku vastaa esim. Yhdysvalloissa tehtyjä tutkimuksia Löytyi selvä yhteys pelaamiseen liittyvälle mainonnalle altistumisen ja ongelmapelaamisen välillä Ns. vaikean temperamentin yhteys pelaamiseen oli tytöillä, mutta ei pojilla Yhtenäisyyden tunteen ja pelaamisen välillä ei merkittävää yhteyttä Israelin pelikulttuuri on salliva, pelaaminen laillista ja valtionhallinnon säätelemää. Uskonnollisuus ei tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi suojaavan peliongelmalta.

30 Longitudinal patterns of gambling activities and associated risk factors in college students A.E. Goudriaan, W.S. Slutske, J.L. Krull & K.J. Sher 2009 Neljän vuoden pitkittäistutkimuksen kohteena yliopisto-opiskelijat Neljä rahapelaajatyyppiä: 1) vähän pelaavat 2) korttipelaajat 3) casinopelaajat ja 4) paljon pelaavat Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana tapahtui paljon siirtymää vähän pelaavista kortti- ja casinopelaajien ryhmiin (ikäraja 21 saavuttaminen) yhteydessä suurempaan alkoholin/huumausaineiden käyttöön, uutuudenhakuiseen käytökseen ja ongelmapelaamiseen

31 Typologies of young pathological gamblers based on sociodemographic and clinical characteristics S. Jiménez-Murcia, R. Granero, R. Stinchgield, F. Fernández-Aranda, E. Penelo, L.G. Savvidou, F. Fröberg, N. Aymamí, M. Gómez-Peña, L. Moragas, A. del Pino-Gutiérrez, A.B. Fagundo & J.M. Menchón 2013 Tutkittavat (n=154) espanjalaisia vuotiaita patologisia pelaajia Jaoteltiin kolmeen ryhmään: 1) vähän psyykkisiä oireita ja melko hyvä toimintakyky 2) emotionaalisia vaikeuksia (häpeää, kypsymättömyyttä, vihamielisyyttä) 3) vaikein psykologinen profiili, skitsofreenisiä piirteitä Tulokset noudattelevat aiempia teorioita (esim. pathways) jo nuorilla näkyy sama jako, joka on aikuisilla todettu 2. ja 3. ryhmän hoitomuotoihin kiinnitettävä erityistä huomiota

32 Frequency and Correlates of Gambling Problems in Outpatients With Major Depressive Disorder and Bipolar Disorder S.H. Kennedy, B.R. Welsh, K.Fulton, J.K. Soczynska, R.S. McIntyre, C. O Donovan, R. Milev, J-M. le Melledo, J.C. Biiserbe, M. Zimmerman & N. Martin 2010 Tutkimuksen kohderyhmä 579 henkilöä, joilla masennus tai kaksisuuntainen mielialahäiriö Vaikeaa masennusta sairastavilla peliongelman esiintyvyys tutkimuksessa 12.5% (ei eroa miesten ja naisten välillä) Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla peliongelman esiintyvyys 12.3% (miehet 19.5%, naiset 7.8%) Peliongelman todennäköisyyttä lisää, jos henkilöllä on em. sairauksien lisäksi paniikkihäiriö, pakkomielteitä, fobioita tai alkoholiriippuvuus Peliongelmaisilla tutkimuksen mukaan alempi elämän laadun tunne kuin ei-peliongelmaisilla

33 Irrational beliefs revisited: Exploring the role of gambling preferences in the development of misconceptions in gamblers I. Lund 2010 Irrationaalisten uskomusten määrä lisää pelaamisen tiheyttä, etenkin pelaajilla jotka suosivat hedelmäpelejä, urheiluveikkausta, bingoautomaatteja, korttipelejä ja Internet-pelejä Irrationaaliset uskomukset ovat yleisempiä miehillä, nuorilla ja matalan koulutustason omaavilla Pelkkään onneen perustuvia pelejä pelaavilla oli vähiten irrationaalisia uskomuksia

34 Seeking Safety Therapy for Pathological Gambling and PTSD: A Pilot Outcome Study L.M. Najavits, D. Smylie, K. Johnson, J. Lung. R.J. Gallop & C.C. Classen 2013 Posttraumaattinen stressi oireyhtymä (PTSD) liitetään usein ongelmapelaamiseen (arviolta 12-25% ongelmapelaajilla on PTSD) Seeking Safety terapia (SS) on yleisimmin käytetty terapia hoidettaessa posttraumaattista stressiä ja riippuvuutta yhdessä SS perustuu nykyhetkeen, koostuu 25 aiheesta (esim. rajojen asettaminen ihmissuhteissa, myötätunto, itsestä huolehtiminen, valintojen tekeminen ) ja on osa kognitiivista käyttäytymisterapiaa (CBT) Tulokset positiivisia, asiakastyytyväisyys hyvä

35 Pathological gambling recovery in the absence of abstinence W.S. Slutske, T.M. Piasecki, A. Blaszczynski & N.G. Martin 2010 Abstinence = täysraittius, kieltäytyminen Täydellinen pelaamattomuus katsotaan usein ainoaksi hoidoksi ongelmapelaamiseen (esim. GA ryhmät) 80% peliongelmaisista toipuu ilman hoitoa (väestötutkimukset USA:ssa ja Australiassa) Tässä tutkimuksessa 90% peliongelmasta toipuneista oli jatkanut pelaamista jonkin verran Ainoastaan 10% lopetti pelaamisen kokonaan Vähentäminen tavoitteena (vaihtoehtona kokonaan lopettamiselle) saattaisi parantaa hoitoon hakeutumista

Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret

Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret aikuiset ja rahapelit Tapio Jaakkola 19.4.2016 Tampere Rahapelaamisen jatkumo Ei pelaa Maltillinen pelaaminen Ammattimainen ja patologinen

Lisätiedot

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus Ikääntyneiden peliriippuvuus Ketä sinä ajattelet, kun alamme puhua ikäihmisten peliongelmista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Pelaamista ei tule ylipatologisoida:

Lisätiedot

Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma

Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma Vantaa 4.11.2015 Suunnittelija Minna Kesänen Koske/THL Pakka toimintamalli Vaikuttavaksi todettu käytännönläheinen toimintamalli paikallisten alkoholi-,

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy Helsinki 23.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen Rahapelihaittojen ehkäisy Esityksen sisältö Yleistä rahapelaamisesta Rahapelihaittojen ehkäisy yhteisössä Rahapeliongelmien ehkäisy yksilötyössä Rahapelaamisesta yleisesti Rahapeleillä tarkoitetaan kaikkea

Lisätiedot

Työikäisten pelaaminen

Työikäisten pelaaminen Työikäisten pelaaminen O-Pete 16.5.2012 Lahti Mari Pajula kehittämispäällikkö, Peluuri Peluuri ensikäden palveluna Peluuri tarjoaa valtakunnallisia, anonyymejä ja ilmaisia matalan kynnyksen neuvonta-,

Lisätiedot

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peluurin sidosryhmäseminaari 1.3.2006 Tapio Jaakkola projektipäällikkö Peluuri Liikaa pelissä? Soita Peluuri 0800 100 101 - www.peluuri.fi Motto: Some dance to

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöiden näyttöön perustuva ennaltaehkäisy läpi elämänkaaren

Mielenterveyden häiriöiden näyttöön perustuva ennaltaehkäisy läpi elämänkaaren Mielenterveyden häiriöiden näyttöön perustuva ennaltaehkäisy läpi elämänkaaren Marjut Vastamäki Hankekoordinaattori VALO2 preventiohanke Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 7.11.2012 LAHTI SISÄLTÖ

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi Erikoissuunnittelija Antti Murto, THL

Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi Erikoissuunnittelija Antti Murto, THL Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi 12.3.2013 Esityksen kulku Suomen rahapelijärjestelmä ja tulokulmia rahapelikysymykseen Paljonko suomalaiset pelaavat rahapelejä Mitä pelejä pelataan ja missä

Lisätiedot

Hyvää mieltä perheen arkeen

Hyvää mieltä perheen arkeen Hyvää mieltä perheen arkeen Marja Snellman-, KM, LO, Sos.tt. Suomen Mielenterveysseura Maailman vanhin mielenterveysjärjestö Sitoutumaton kansanterveys- ja kansalaisjärjestö Mielenterveysseura pyrkii siirtämään

Lisätiedot

Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina?

Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina? Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina? Kommenttipuheenvuoro alustukseen: Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana

Lisätiedot

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA Pekka Saarnio terapeuttivaikutus, asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyösuhde sekä asiakkaan hoitoa koskevat odotukset (N = 327/33) terapeutin motiivit hakeutua alalle (N =

Lisätiedot

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 Lapsuus, nuoruus ja keski-iän päihteidenkäyttö FT, vanhempi tutkija, Järvenpään sosiaalisairaala, A-klinikkasäätiö Tuuli.pitkanen@a-klinikka.fi (http://info.stakes.fi/kouluterveyskysely)

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen Nuoret ja netti kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen Mervi Keinänen Netin käyttö koostuu pienistä paloista Viihdekäyttö Kaverisuhteiden ylläpitäminen Rentoutuminen ja viihtyminen Hyötykäyttö

Lisätiedot

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mental health: a state of well-being (WHO) in which every individual realizes

Lisätiedot

Adhd lasten kohtaama päivähoito

Adhd lasten kohtaama päivähoito Adhd lasten kohtaama päivähoito ORIENTAATIO KONFERENSSI 23.5.2012 JÄRVENPÄÄ ALISA ALIJOKI HELSINGIN YLIOPISTO ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) Neurobiologinen aivojen toiminnan häiriö Neurobiologisesta

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot

Mitä tehdä? Solja Niemelä. Työelämäprofessori (psykiatria ja päihdelääketiede) Oulun yliopisto

Mitä tehdä? Solja Niemelä. Työelämäprofessori (psykiatria ja päihdelääketiede) Oulun yliopisto Kannabista käyttävä nuori Mitä tehdä? Solja Niemelä Työelämäprofessori (psykiatria ja päihdelääketiede) Oulun yliopisto Ylilääkäri Psykiatrian tulosalue, Lapin sairaanhoitopiiri Oletko koskaan käyttänyt

Lisätiedot

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi.

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi. TerveysInfo Alkoholi : kohtuuden rajoilla Ohjelmassa seurataan alkoholin käyttöä viiden parikymppisen nuoren päivälliskutsujen yhteydessä. Samalla kun katsoja perehtyy erilaisiin alkoholin käyttötyyleihin,

Lisätiedot

Mobiilileikkipaikka! www.lappset.com/mobi

Mobiilileikkipaikka! www.lappset.com/mobi Mobiilileikkipaikka! www.lappset.com/mobi Jos et voi voittaa heitä, liity heihin Pelikulttuuri on yhä enenevässä määrin läsnä yhteiskunnassamme. Tietokonepelejä pelataan jokaisessa kodissa tietokoneella,

Lisätiedot

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen - Toimiva lapsi&perhe menetelmäkoulutus syksy 06 kevät 07 Beardsleen perheinterventio, lapset

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

Hakusessa-hanke 4.2.2014

Hakusessa-hanke 4.2.2014 MITÄ ON RIIPPUVUUS? PSYKIATRIAN PROFESSORI SOLJA NIEMELÄ PÄIHDELÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYS OULUN YLIOPISTO, LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Hyvinvointi hakusessa hankkeen luentosarja 4.2.2014 Mitä on riippuvuus

Lisätiedot

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK)

Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Projektipäällikkö/lehtori Paula Poikela, Rovaniemi Ammattikorkeakoulu (RAMK) Vuorovaikutuksen Menetelmien Prosessien turvallisuus turvallisuus turvallisuus Paula, Poikela & Paula Yliniemi 1 Kompetenssiperusteinen

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT RY KOULUTYÖ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI Mikä EHYT? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi

Lisätiedot

Miten auttaa sodassa traumatisoituneita lapsia ja nuoria - Tutkimustietoa

Miten auttaa sodassa traumatisoituneita lapsia ja nuoria - Tutkimustietoa Miten auttaa sodassa traumatisoituneita lapsia ja nuoria - Tutkimustietoa Kriisityön päivät 7.4 2016 Helsinki, Paasitorni Kirsi Peltonen, Pst. Dos. Tampereen Yliopisto Taustaa Vuonna 2014, 230 miljoonaa

Lisätiedot

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö 1 INTERVENTIOMATERIAALI YLÄKOULUIKÄISTEN VANHEMPAINILTAAN Tavoitteena huoltajien tietoisuuden lisääminen nuorten päihteiden käytöstä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Interventiomateriaali sisältää 1.

Lisätiedot

A. Naumanen. Tytöt U15-sarjassa. Esitys SAJL Nuorisokokoukselle

A. Naumanen. Tytöt U15-sarjassa. Esitys SAJL Nuorisokokoukselle A. Naumanen Tytöt U15-sarjassa Esitys SAJL Nuorisokokoukselle 25.10.2014 Tytöt U15 Nuorten kilpailujärjestelmä 2014-2016 hyväksyttiin syysliittokokouksessa 2013. Kilpailujärjestelmässä:! Pelattavaksi ehdotettavat

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

Nuoret pelissä pelihaitat ja niiden ehkäisy Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 1.12.1012

Nuoret pelissä pelihaitat ja niiden ehkäisy Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 1.12.1012 Nuoret pelissä pelihaitat ja niiden ehkäisy Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 1.12.1012 1 Elämä On Parasta Huumetta ry - EOPH EOPH tekee terveyttä edistävää ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet ja tunneelämän. -yhteyksien ymmärtäminen

Oppimisvaikeudet ja tunneelämän. -yhteyksien ymmärtäminen Oppimisvaikeudet ja tunneelämän ongelmat -yhteyksien ymmärtäminen Nina Kultti-Lavikainen Lastentutkimusklinikka Niilo Mäki Instituutti & Jyväskylän perheneuvola Kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi

Lisätiedot

Tunnistaminen ja kohtaaminen

Tunnistaminen ja kohtaaminen Ari Terävä 23.11.2016 Tunnistaminen ja kohtaaminen Päihdetyön asiantuntijakoulutus Point Collage Addiktio ja riippuvuus Pidetään usein synonyymeinä, mutta... Addiktio on mielle- ja motivaatiojärjestelmän

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Onko tavarariippuvuus uusi ilmiö?

Onko tavarariippuvuus uusi ilmiö? + Onko tavarariippuvuus uusi ilmiö? Jyrki Psykiatrian professori, Turun Yliopisto Ylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri + Tavarariippuvuus 2 Rakastaako tavaraa? Kuinka monta tavaraa sydämeen mahtuu?

Lisätiedot

Mitä tietoa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus on antanut mielen sairaudesta ja mielenterveydestä?

Mitä tietoa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus on antanut mielen sairaudesta ja mielenterveydestä? Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu Mitä tietoa Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus on antanut mielen sairaudesta ja mielenterveydestä? Professori Jouko Miettunen Elinikäisen

Lisätiedot

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä

Lisätiedot

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Annamari Tuulio-Henriksson Dosentti, johtava tutkija, Kelan tutkimusosasto Suomen epidemiologian seuran ja Kelan seminaari 27.10.2011 Nuoret ja työllistymisen

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla

Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla Palveluista ja asiakkaista Peliklinikalla Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka PELISEMINAARI 16.9.2013 Lahti 16.9.2013 Peliklinikka 16.9.2013/TJ 1 Peliklinikan palvelut tarjoavat Avokuntoutusta

Lisätiedot

Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen

Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen Kemi 4.9.2015 Marja Koivusalo, lastenneurologian erikoislääkäri, Kolpeneen palvelukeskus Lasten ja nuorten normaali kehitys Normaalin

Lisätiedot

21.3.2013 Kristiina Manninen Sost.tt (YTM), perheterapeutti (ET), työnohjaaja (Story)

21.3.2013 Kristiina Manninen Sost.tt (YTM), perheterapeutti (ET), työnohjaaja (Story) 21.3.2013 Kristiina Manninen Sost.tt (YTM), perheterapeutti (ET), työnohjaaja (Story) Lat. addictio = jättäminen jonkun valtaan, jonkun omaksi tuomitsemista tai julistamista Terveet / haitalliset riippuvuudet

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN MIELENTERVEYSHÄIRIÖT JA KÄYTTÄYTYMINEN. Anneli Tynjälä Johtava psykologi, psykoterapeutti VET PKSSK

KEHITYSVAMMAISEN MIELENTERVEYSHÄIRIÖT JA KÄYTTÄYTYMINEN. Anneli Tynjälä Johtava psykologi, psykoterapeutti VET PKSSK KEHITYSVAMMAISEN MIELENTERVEYSHÄIRIÖT JA KÄYTTÄYTYMINEN Anneli Tynjälä Johtava psykologi, psykoterapeutti VET PKSSK 1 HAASTAVASTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ ja MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖISTÄ KEHITYSVAMMAISILLA Kehitysvammaisista

Lisätiedot

RESILIENSSI l. joustava palautuvuus Resilientit yksilöt ponnahtavat takaisin stressaavasta kokemuksesta nopeasti ja tehokkaasti.

RESILIENSSI l. joustava palautuvuus Resilientit yksilöt ponnahtavat takaisin stressaavasta kokemuksesta nopeasti ja tehokkaasti. RESILIENSSI l. joustava palautuvuus Resilientit yksilöt ponnahtavat takaisin stressaavasta kokemuksesta nopeasti ja tehokkaasti. Reagoi nykyiseen todellisuuteen, parhaillaan tapahtuvaan, murehtii vähemmän

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Miten mielenterveyttä vahvistetaan?

Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä kunnosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Arjen rytmitys. Kuormitus ei ohita voimavaroja. Rasitus vs. lepo. Monipuolinen ravinto

Lisätiedot

Hyvää mieltä perheen arkeen

Hyvää mieltä perheen arkeen Hyvää mieltä perheen arkeen Susanna Kosonen (KM, LO, LTO, AO, OPO, taidekasvatuksen yo) Hyvää mieltä perheen arkeen / Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura Maailman vanhin mielenterveysjärjestö

Lisätiedot

Miten elämänhallintaa voi mitata?

Miten elämänhallintaa voi mitata? Miten elämänhallintaa voi mitata? Varsinais-Suomen XII Yleislääkäripäivä 11.5.2016 Päivi Korhonen Terveenä pysyy parhaiten, jos: Ei tupakoi Liikkuu 30 min 5 kertaa viikossa Syö terveellisesti Ei ole ylipainoinen

Lisätiedot

Rahapelaamisen tiheys on yhteydessä terveysriskeihin työikäisillä suomalaisilla

Rahapelaamisen tiheys on yhteydessä terveysriskeihin työikäisillä suomalaisilla Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2010: 47 98 108 A r t i k k e l i Rahapelaamisen tiheys on yhteydessä terveysriskeihin työikäisillä suomalaisilla Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten rahapelaamisen

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi 2 Kehittyvä ihminen I Johdatus kehityspsykologiaan 1. Kehityspsykologian perusteet Mitä kehityspsykologia on? Kehitys

Lisätiedot

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitos Pihla Markkanen, TtM, TtT-opiskelija Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Esityksen sisältö Taustaa Tutkimuksen (pro gradu työn)

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveys voimavarana Mielenterveys voimavarana Mielenterveydestä on esitetty aikojen kuluessa useita erilaisia näkemyksiä. Moderni määritelmä mielenterveydestä on terveyslähtöinen eli salutogeeninen. Mielenterveys nähdään

Lisätiedot

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen?

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? 12.2.2015 Tutkija Minna Pietilä Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliitto 1 Mielenterveyden edistämisen, ongelmien ehkäisyn ja varhaisen

Lisätiedot

Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa. Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2.

Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa. Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2. Kannabis yleistyy, nopeat interventiot terveydenhoidossa Ylilääkäri Pekka Salmela A-klinikkasäätiö/Pirkanmaa Puhutaan huumeista 18.2.2014 Kannabis Hamppukasvista/Cannabis Sativa) saatavien erilaisten valmisteiden

Lisätiedot

Lapin alueen väestön mielen hyvinvointi ja sen vahvistaminen Lapin väestökyselyn tulokset

Lapin alueen väestön mielen hyvinvointi ja sen vahvistaminen Lapin väestökyselyn tulokset Lapin alueen väestön mielen hyvinvointi ja sen vahvistaminen Lapin väestökyselyn tulokset Lapin terveyden edistämis-, mielenterveys- ja päihdepäivät Rovaniemi, Lapin yliopisto, 4.-5.9.2013 8.9.2013 Hätönen

Lisätiedot

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA!

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä Susanna Leimio-Reijonen Ehkäisevän mielenterveys- ja

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa. Henna Haravuori

Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa. Henna Haravuori Masentuneen opiskelijan arvio ja hoito opiskeluterveydenhuollossa Henna Haravuori 1 Työnjako nuorten masennustilojen hoidossa Perusterveydenhuolto (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, terveyskeskukset,

Lisätiedot

FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena

FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena Perustettu 1988 Toiminta alkanut vertaisryhmäperiaatteella Tällä hetkellä 13 työntekijää RAY:n tuella Omaisten tuki ja neuvonta: Neljä työntekijää Lapsiperhetyö

Lisätiedot

Lapset ja Internetin turvallinen käyttö

Lapset ja Internetin turvallinen käyttö Lapset ja Internetin turvallinen käyttö 1 JOHDANTO... 1 2 VANHEMPIEN VASTUU... 1 2.1 Internetin käytön seuraaminen... 1 2.2 Suodatinohjelmat... 1 2.3 Henkilöllisyyden pitäminen salassa... 2 2.4 Kaupallisuus...

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP ADHD:n Käypä hoito -suositus Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP Sidonnaisuudet kolmen viimeisen vuoden ajalta LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykoterapian erityispätevyys

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

Toimiva lapsi &perhe tutkimuksen tuloksia

Toimiva lapsi &perhe tutkimuksen tuloksia Toimiva lapsi &perhe tutkimuksen tuloksia Seinäjoki 17.11.2010 17.11.2010 Sipilä 1 Tuloksia Ovatko interventiot turvallisia haitta? Ovatko ne käyttökelpoisia? Perheenjäsenten ja työntekijöiden kokemukset

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

PSYKOLOGINEN PÄÄOMA. ja miten sitä johdetaan. Ammattikeittiöosaajat ry, Ilona Rauhala psykologiaa ilonarauhala.

PSYKOLOGINEN PÄÄOMA. ja miten sitä johdetaan. Ammattikeittiöosaajat ry, Ilona Rauhala psykologiaa ilonarauhala. PSYKOLOGINEN PÄÄOMA ja miten sitä johdetaan. Ammattikeittiöosaajat ry, 11.10.2016 Ilona Rauhala psykologiaa johtajille @IlonaRauhala ilonarauhala.fi Materiaalin Copyright 2016 Ilona Rauhala Oy. Kaikki

Lisätiedot

Tiedot, taidot ja osaaminen oppivassa yhteiskunnassa

Tiedot, taidot ja osaaminen oppivassa yhteiskunnassa Tiedot, taidot ja osaaminen oppivassa yhteiskunnassa Prof. Sanna Järvelä Oulun yliopisto Oppijan taidot & oppivan yhteiskunnan haasteet Tarvitaan ehjät ja pidemmät työurat. Pään sisällä tehtävän työn osuus

Lisätiedot

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto Saatavuus merkittävä osa psyykkisesti oireilevista suomalaisista ei ilmeisesti hae tai ei eri

Lisätiedot

Mitä sinuun jäi? Sukupuoli sosiaalipsykologiassa

Mitä sinuun jäi? Sukupuoli sosiaalipsykologiassa Mitä sinuun jäi? Sukupuoli sosiaalipsykologiassa 16.1-23.2.2012 Pohdinta Mitä ajattelit sukupuolesta kurssin alussa? Mitä ajattelet siitä nyt? ( Seuraako sukupuolesta ihmiselle jotain? Jos, niin mitä?)

Lisätiedot

LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY. Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen

LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY. Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen Hoitotyön tutkimuspäivä 31.10.2016 Minna Kinnunen, oh, TtM Johdanto: Ikääntyneiden

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Kysely lähetettiin postikyselynä 1 000 Työterveysasemalle osoitettuna vastaavalle työterveyslääkärille. Kyselyyn saatiin yhteensä 228 vastausta.

Kysely lähetettiin postikyselynä 1 000 Työterveysasemalle osoitettuna vastaavalle työterveyslääkärille. Kyselyyn saatiin yhteensä 228 vastausta. MIELENTERVEYS TYÖELÄMÄSSÄ -KYSELYN TULOKSET TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT Kysely lähetettiin postikyselynä 1 000 Työterveysasemalle osoitettuna vastaavalle työterveyslääkärille. Kyselyyn saatiin yhteensä 228 vastausta.

Lisätiedot

Mikä auttaa selviytymään?

Mikä auttaa selviytymään? Mikä auttaa selviytymään? Johanna Korkeamäki, tutkija, VTM Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Kuntoutussäätiö johanna.korkeamaki@kuntoutussaatio.fi Tutkimuksen tausta Osana Kuntoutussäätiön Opi

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

SUOJELUSTA SIVISTYKSEEN PELIKASVATUKSEN SUUNTAVIIVOJA

SUOJELUSTA SIVISTYKSEEN PELIKASVATUKSEN SUUNTAVIIVOJA SUOJELUSTA SIVISTYKSEEN PELIKASVATUKSEN SUUNTAVIIVOJA SEINÄJOEN NUORISOKESKUS 5.4.2016 Mikko Meriläinen Helsingin yliopisto @MVMerilainen www.mikkomerilainen.com TERMISTÖÄ Pelisivistys osaaminen ja tahto

Lisätiedot

PELAAMINEN JA OPPIMINEN

PELAAMINEN JA OPPIMINEN Huom! Osa esityksen kuvamateriaallista pelivalmistahien sivuilta Oppitorilla ill 24.9.2008 2008 Reetta Koski, Tieturi PELAAMINEN JA OPPIMINEN 1 Esityksen teemoja Pelimaailma tänään Mitä pelit ovat? Demoja

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

Tapio Jaakkola. Peluuri Puolivuotisraportti 2008

Tapio Jaakkola. Peluuri Puolivuotisraportti 2008 Tapio Jaakkola Peluuri Puolivuotisraportti 2008 2 Johdanto...3 Yhteenveto...3 Peluurin toiminta...4 Toiminnan tavoite...4 Auttava puhelin...4 Palvelun tuottaminen ja hallinto...4 Kotisivut...4 Peluurin

Lisätiedot

Psyykkisten rakenteiden kehitys

Psyykkisten rakenteiden kehitys Psyykkisten rakenteiden kehitys Bio-psykososiaalinen näkemys: Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys riippuu bioloogisista, psykoloogisista ja sosiaalisista tekijöistä Lapsen psyykkisen kehityksen kannalta

Lisätiedot

SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.

SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT. SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI LUENNOITSIJA JA INTRESSIT Jan-Henry Stenberg FT., PsL, erikoispsykologi,

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

Tutkimus Lohjan yhteislyseon oppilaiden unitottumuksista. Jesse Palmroos Psykologian tutkimuskurssi

Tutkimus Lohjan yhteislyseon oppilaiden unitottumuksista. Jesse Palmroos Psykologian tutkimuskurssi Tutkimus Lohjan yhteislyseon oppilaiden unitottumuksista Jesse Palmroos Psykologian tutkimuskurssi 5.2.2015 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 1 2. Oma tutkimusongelma 1 3. Tutkimusmenetelmät 1 4. Tutkimustulokset

Lisätiedot

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Perustietoa verkkokäyttäytymisestä kaupan silmin Seppo Roponen TNS Gallup 6.4.2011 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Copyright TNS 2011 AGENDA Internet kuluttajien arjessa

Lisätiedot

Hyvä skitsofrenian hoitovaste avohoidossa. Prof. Hannu Koponen Kuopion yliopisto, psykiatrian klinikka Helsinki

Hyvä skitsofrenian hoitovaste avohoidossa. Prof. Hannu Koponen Kuopion yliopisto, psykiatrian klinikka Helsinki Hyvä skitsofrenian hoitovaste avohoidossa Prof. Hannu Koponen Kuopion yliopisto, psykiatrian klinikka Helsinki 28.8.2007 Skitsofrenia - epidemiologiaa Suomessa 50 000 skitsofreniapotilasta yli puolet psykiatristen

Lisätiedot

Esityksen sisältö. (c) Professori Solja Niemelä OY, LSHP solja.niemela@lshp.fi. KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito

Esityksen sisältö. (c) Professori Solja Niemelä OY, LSHP solja.niemela@lshp.fi. KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito KaksoisdiagnoosipoMlaan laadukas hoito Tervey&ä Lapista 2015 Solja Niemelä Psykiatrian professori, ylilääkäri Oulun yliopisto Lapin sairaanhoitopiiri Kaksoisdiagnoosi? Määritelmä Esiintyvyys Kliininen

Lisätiedot

Kun aika ei hoida! Finlandia-talo

Kun aika ei hoida! Finlandia-talo Kun aika ei hoida! Finlandia-talo Masennuksen merkitys Veli-Pekka Valkonen, ylilääkäri 6.5.2015 Oikeus hyvinvointiin Mistä syistä eläköidytään? Päivitetty: 30.4.2015 - Anna palautetta tai kysy Seuraava

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

Voiko tietokonepeleistä tulla riippuvaiseksi? Jaana Wessman LL, FT, lpsyk eval Ropecon 2016

Voiko tietokonepeleistä tulla riippuvaiseksi? Jaana Wessman LL, FT, lpsyk eval Ropecon 2016 Voiko tietokonepeleistä tulla riippuvaiseksi? Jaana Wessman LL, FT, lpsyk eval Ropecon 2016 Voi. Mutta ei pelaamalla liikaa. PS. Muistakaa nukkua tarpeeksi. Mistä sä sen tiiät? peliharrastaja n. 30 vuotta

Lisätiedot

VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua

VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua Lasten ja nuorten mahdollisuus hyvään kasvuun on perusta kansan hyvinvoinnille nyt ja tulevaisuudessa! THL: Lapsi kasvaa kunnassa 16.10.2012

Lisätiedot

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Kangasniemi Anu 1,2,3 1 LIKES - tutkimuskeskus, Jyväskylä ; 2 Lääkärikeskus Dextra, Jyväskylä; 3 Liikunta- ja hyvinvointiakatemia

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot