Tiivistelmiä kansainvälisistä artikkeleista. Nina Kaituri Sosiaalialan osaamiskeskus Verso Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiivistelmiä kansainvälisistä artikkeleista. Nina Kaituri Sosiaalialan osaamiskeskus Verso Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme"

Transkriptio

1 Tiivistelmiä kansainvälisistä artikkeleista Nina Kaituri Sosiaalialan osaamiskeskus Verso Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme

2 Psychological therapies for pathological and problem gambling S. Cowlishaw, S. Merkouris, N. Dowling, C. Anderson, A. Jackson, S. Thomas 2012 Tutkimuksessa vertailtiin eri terapiamuotojen hyödyllisyyttä ongelmapelaamisen hoidossa Kognitiivinen käyttäytymisterapia osoittautui lyhyellä tähtäimellä tehokkaimmaksi hoitomenetelmäksi pidemmän aikavälin hyötyä ei pystytä arvioimaan, joten seurantatutkimuksia tarvitaan Motivoiva haastattelu vaikutti positiivisesti pelaamiskäyttäytymiseen, mutta ei juurikaan liitännäisoireisiin Kahdentoista askeleen ryhmäterapia antoi lupaavia tuloksia vähentäen osallistujien pelaamiskertoja, pelattua rahamäärää, peliongelman pahenemista ja masennusoireita

3 A meta-analysis of pathological gaming prevalence and comorbidity with mental health, academic and social problems C. J. Ferguson, M. Coulson, J. Barnett 2011 Patologisen pelaamisen esiintyvyys ja samanaikaisongelmien (comorbidity) yleisyys vaihtelevat suuresti eri tutkimusten välillä Tarkimmissa tutkimuksissa esiintyvyydeksi on mitattu 3.1% Suuret esiintyvyysluvut (jopa 8,9%) saattavat johtua ongelman ylidiagnosoimisesta jatkossa tulosten oikeellisuus ja hyödynnettävyys voisi olla parempi, jos pelaamisen haittoja tutkittaessa keskityttäisiin siihen, kuinka paljon se häiritsee muuta elämää ja arjen velvollisuuksista huolehtimista (ennemmin kuin itse pelaamisen määrään ja siihen liittyviin ajatuksiin/tunteisiin) Samanaikaisongelmien (mielenterveyteen, opiskeluun ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät vaikeudet) yleisyys vaihtelee vähäisen ja kohtuullisen välillä riippuen mittaustavasta, toisaalta vrt. tutkimus Frequency and Correlates of Gambling Problems in Outpatients With Major Depressive Disorder and Bipolar Disorder S.H. Kennedy

4 Internet addiction in adolescents: Prevalence and risk factors D.J. Kuss, A.J. van Rooij, G.W. Shorter, M.D. Griffiths, D. van de Mheen 2013 Alankomaissa tehdyn tutkimuksen mukaan 3.7% nuorista on mahdollisesti internet-riippuvaisia Addiktit käyttävät nettiä useampana päivänä, useamman tunnin / päivä, useammin keittiössä ja matkapuhelimella kuin ei-addiktit Persoonallisuuspiirteistä addiktiolle altistavat vähäinen mukautuvaisuus (agreeableness), vähäinen tunne-elämän tasapaino (emotional stability), vähäinen tunnollisuus (conscientiousness), neuvokkuus (resourcefulness) ja avoimuus uusille kokemuksille (openness to new experience) Addiktiolle näyttävät altistavan sovelluksista SNS (social network services, kuten Twitter) sekä ns. online-pelien runsas käyttö (jälkimmäinen etenkin jos on yhteydessä introverttiin persoonallisuuteen)

5 Online gaming as an educational tool in learning and training S. de Freitas and M. Griffiths 2007 Reaaliaikaiset verkossa pelattavat roolipelit perustuvat kokemukselliseen oppimiseen ja tarjoavat hyödyllisen oppimisalustan. Aihe on uusi ja sitä on tutkittu vasta vähän Kehitetty alunperin sotilaallisten taitojen (strategisen ajattelun, ryhmädynamiikkaan vaikuttamisen) harjoitteluun Käytetty esim. maantiedon, teknisten taitojen, sähköisen viestinnän ja johtamistaitojen opetuksessa ja huomattu kehittävän mm. ongelmanratkaisu- ja yhteistoimintakykyä Tutkimuksissa on todettu, että menetelmää käyttäneiden opiskelijoiden sitoutuminen ja luontainen motivaatio oppimiseen olivat korkeita

6 The Convergence of Gambling and Digital Media: Implications for Gambling in Young People D. King, P. Delfabbro & M. Griffiths 2009 Rahapelaamisen ja digitaalisen (ei-rahapelaamisen) raja hälvenee: käytetään virtuaalirahaa, peleissä on rahapelaamisen liittyviä elementtejä ja nuoret pääsevät pelaamaan rahapelejä netissä vanhempien luottokortilla. Etenkin murrosikäiset pelaavat, koska se stimuloi ja lievittää negatiivisia tunnetiloja. Pelien haitallisuutta arvioidessa rahapelaamiseen viittaavia elementtejä ei rinnasteta yhtä haitalliseksi kuin esim. väkivalta tai raaka kielenkäyttö Pelaamisen riskiä muodostua ongelmaksi lisää: pelien saatavuuden lisääntyminen, pelaamisen aloittaminen nuorella iällä, suuri voitto peliuran alussa, pelaaminen sosiaalisen eristäytyneisyyden tai masentuneisuuden vuoksi, vertaisten hyväksyntä tai paine pelaamiseen, asenteiden siirtyminen vanhemmilta ja pelaamisen sosiaalinen hyväksyntä Verkossa pelaaminen altistaa peliongelman syvenemiselle, koska se on saatavilla aina ja on anonyymiä (ongelma ja häviöt on helpompi salata)

7 Strategies for detecting and controlling electronic games vulnerabilities M. Griffiths 2009 Pelihaittojen ennaltaehkäisy ja riskiryhmien suojelu vaatii toimijoilta valppautta, sopeutumiskykyä ja kehittämistyötä Suositukset: 1. Pelaamisen fokuksen muuttaminen rahan voittamisesta viihteen ostamisen suuntaan 2. Panostaminen ennaltaehkäisyyn 3. Pelikäyttäytymistä koskevien tietojen salliminen vain suojaavaan tutkimukseen (ei peliyhtiön mainontaan) 4. Vastuullisen pelaamisen valvonnan työkalujen lisääminen 5. Peliyhtiöille velvoite järjestää oma ongelmapelaamisen asiakastuki 6. Ikärajojen tehokkaampi valvonta

8 Video game addiction and social responsibility A.J. Van Rooij, G-J Meerkerk, T.M. Schoenmakers, M. Griffiths, D. Van De Mheen 2010 Riippuvuutta aiheuttavat eniten verkossa pelattavat roolipelit (massively multiplayer online role-playing games, MMORPG ) Suurimmalla osalla pelien tuottajista ei ole käytössä vastuullisuusohjelmaa ääritapauksissa valtionhallinto on joutunut kieltämään pelejä Kuluttajia tulisi tiedottaa mahdollisesta riippuvuuden riskistä (World of Warcraft pelissä käytössä varoitusviestit) Pelien tuottajien tulisi tarjota asiakaspalvelua ja huolehtia peliongelmaisen jatkohoitoon saattamisesta

9 Online video gaming: what should educational psychologists know? M. Griffiths 2010 Riippuvuuden tunnusmerkit 1. Pelaamisesta tulee tärkein asia elämässä 2. Tunnetila muuttuu pelatessa voimakkaasti 3. Toleranssi kasvaa (tarvitsee koko ajan lisää) 4. Vieroitusoireet 5. Konfliktit (muut ihmiset, opiskelu/työ, sisäinen konflikti) 6. Retkahdukset Pelkästä pelaamisen määrästä ei voi päätellä riippuvuutta, jos muita tunnusmerkkejä ei ole Verkossa pelaaminen (online) addiktoi muuta pelaamista (offline) enemmän, koska pelillä ei ole varsinaista loppua ja pelikavereita (vastustajia) on aina paikalla Pelaamisen positiivisia vaikutuksia mm. itsetunnon nousu, arjen stressin väheneminen, roolikokeilut, uusien tuttavuuksien solmiminen Neuvoja lapsen/nuoren vanhemmille: 1. Tutki pelin sisältö 2. Valitse väkivallattomia pelejä 3. Rohkaise pelaamaan porukassa (ei yksin) 4. Aseta aikarajat 5. Valvo olosuhteita (esim. huoneen ja näytön valaistus) 6. Tarpeen vaatiessa ole valmis estämään pelaaminen väliaikaisesti

10 Problematic Video Game Use: Estimated Prevalence and Associations with Mental and Physical Health R. Mentzoni, G. Brunborg, H. Molde, H. Myrseth, K. Skouveroe, J. Hetland & S. Pallesen 2011 Norjalainen tutkimus (n=816), jonka mukaan ongelmallisen pelaamisen esiintyvyys on noin 4% väestöstä ja varsinaisia peliriippuvaisia on noin 0,6% Riskitekijöitä sukupuoli (mies), ikä (nuori), tyytymättömyys (life satisfaction), ahdistus, masennus Vähäisen vastaajamäärän vuoksi mahdotonta tehdä pitäviä johtopäätöksiä pelaamisen ja terveyden yhteydestä

11 The relationship between media use in the bedroom, sleep habits and symptoms of insomnia G. Brunborg, R. Mentzoni, H. Molde, H. Myrseth, K. Skouveroe, B. Bjorvatn, S. Pallesen 2011 Tutkimukseen osallistui 816 norjalaista (16-40v.) Tuloksissa ilmeni, että tietokoneen ja kännykän käyttö makuuhuoneessa on yhteydessä myöhäisempään nukahtamis- ja heräämisajankohtaan ja niiden epäsäännöllisyyteen Muun median käytöllä (tv, dvd, radio/musiikin kuuntelu) ei löytynyt vastaavaa yhteyttä Unettomuuden ja median käytön välillä ei löytynyt yhteyttä

12 Structural Characteristics in Gambling R. A. Mentzoni 2012 Tutkimuskohteet ja tulokset: 1. Kuinka pelisession alussa saatu voitto vaikuttaa pelaamisen verrattuna myöhemmin saatuun voittoon ei merkittävää tilastollista yhteyttä 2. Pelin nopeuden vaikutus pelipanosten suuruuteen riskipelaajilla pelipanos kasvoi pelin nopeutuessa 3. Taustamusiikin tempon vaikutus hitaan musiikin aikana asetettiin useampia panoksia, nopean musiikin aikana panokset asetettiin nopeammin

13 Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Problem Gambling S.M. de Lisle, N.A. Dowling & J.S. Allen 2011 MBCT (mindfulness-based cognitive therapy) on 8-viikkoinen ohjelma, joka perustuu tietoisen läsnäolon ja hengityksen säätelyn avulla tapahtuvaan negatiivisten ajatusten/tunteiden hallintaan Tutkittava oli 61-vuotias peliongelmasta, ahdistuksesta sekä masennusjaksoista kärsivä nainen, joka on aiemmin tuloksetta kokeillut mm. CBT terapiaa (cognitive behavioural therapy) Tutkittava ei tehnyt suositeltua päivittäistä 40 minuutin meditaatiota, mutta käytti 3 minuutin hengitysharjoitusta aina pelaamiseen liittyviä ajatuksia ja tunteita kohdatessaan MBCT jakso vähensi merkittävästi pelaamisen tiheyttä, kestoa ja hävittyä rahamäärää sekä paransi merkittävästi tutkittavan psykologista toimintakykyä vähentäen ahdistuksen ja masennuksen tunteita

14 The Relationship Between Aversive Conditioning and Risk-avoidance in Gambling G.S. Brunborg, B.H. Johnsen, S. Pallesen, H.Molde, R.A. Mentzoni, H. Myrseth 2010 Tutkimuksen tavoitteena oli osoittaa, kuinka erilaiset ehdollistumismekanismit ovat yhteydessä peliongelman kehittymiseen biologinen alttius peliongelman kehittymiselle Norjalainen tutkimus (N=60, ikä 18-28v.) joista noin puolella pelaamiseen liittyviä ongelmia (korkeat SOGS pisteet) Henkilöt, joiden ehdollistuminen negatiivisille ärsykkeille, kuten rahan menettämiselle, on alhaista ( decreased aversive conditioning ) omaavat myös suuremman taipumuksen riskinottoon. Tutkittavista noin puolella oli tämä ominaisuus. Henkilöillä, joiden ehdollistuminen stimuloiville ärsykkeille, kuten peliympäristön valoille ja äänille, on korkeaa ( increased appetitive conditioning ) jännitystila nousee voimakkaasti pelitapahtuman aikana

15 Tempo in electronic gaming machines affects behavior among at-risk gamblers R.A. Mentzoni, J.C. Laberg, G.S. Brunborg, H. Molde & S. Pallesen 2012 EGM (electronic gaming machines) on aiempien tutkimusten mukaan yksi addiktoivimmista pelaamisen muodoista Tutkimukseen osallistui 62 henkilöä ja siinä selvitettiin pelin nopeuden vaikutusta pelikäyttäytymiseen Tulokset: pelin tempo itsessään ei vaikuta pelikäyttäytymiseen, mutta ongelmapelaajilla on taipumus suurempiin pelipanoksiin pelin nopeuden kasvaessa Ongelmapelaajilla oli (hieman yllättäen) pienempi illuusio kontrollista kuin ei-ongelmapelaajilla

16 Motivational Interviewing Versus Cognitive Behavioral Group Therapy in the Treatment of Problem and Pathological Gambling: A Randomized Controlled Trial P. Carlbring, J. Jonsson, H. Josephson & L. Forsberg 2009 Tutkimukseen osallistui 150 ongelma/patologista pelaajaa, jotka jaettiin kolmeen ryhmään: 1. Ryhmää hoidettiin neljän kerran motivoivalla yksilöhaastattelulla 2. Ryhmää kahdeksan kerran kognitiivisen käyttäytymisterapian ryhmäistunnoilla 3. Ryhmä oli ns. kontrolliryhmä, joka ei saanut mitään hoitoa Merkittävä ero hoitoa saaneiden ja saamattomien ryhmien välillä lyhyellä tähtäimellä ja lupaavia tuloksia myös 12kk jälkeisessä seurannassa Hoitomuotojen tehokkuudessa ei havaittu suuria eroja

17 Attention Deficit Hyperactivity Disorder among Pathological and At-Risk Gamblers Seeking Treatment: A Hidden Disorder M. Grall-Bronnec, L. Wainstein, J. Augy, G. Bouju, F. Feuillet, J-L. Vénisse, V. Sébille- Rivain 2011 Tutkimuksen kohteena oli 84 patologista tai ongelmapelaajaa, joista 25%:lla oli ADHDhistoria ADHD-ryhmällä oli tutkimuksen mukaan vakavammat peliriippuvuuden oireet, muiden ongelmien yhteisesiintyvyys ja kohonnut itsemurhariski

18 Who Goes to Treatment? Predictors of Treatment Initiation among Gambling Help-Line Callers D.M. Ledgerwood, C.L. Arfken, A. Wiedemann, K.E. Bates, D. Holmes & L. Jones 2013 Harva peliongelmainen hakee apua ja puhelinpalvelut ovat merkittävässä asemassa motivoimassa ja opastamassa sinne soittaneita jatkohoitoon 67% puhelinpalveluun soittaneista oli hakeutunut puhelun jälkeen jatkohoitoon Hoitoon hakeutumista lisääviä tekijöitä olivat vakavat pelaamisesta aiheutuneet taloudelliset tai sosiaaliset ongelmat ja aiempi kokemus ongelmapelaamisen hoidoista Hoitoon hakeutuneet kuvasivat keskustelua puhelinpalvelussa arvokkaaksi ja kokivat olevansa hyvin motivoituneita muuttamaan pelaamiskäyttäytymistään työntekijän kyky lisätä asiakkaan motivaatiota esim. motivoiva haastattelu ym. lyhyet interventiot ovat merkittävässä asemassa hoitoon hakeutumisessa

19 The influence of depression and other co-occurring conditions on treatment outcomes for problem gamblers: a cohort study D.P. Smith, M.W. Battersby, P.W. Harvey, R.G. Pols, M.F. Baigent & J.E. Oakes 2011 Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yhteisesiintyvyyden (co-occurring conditions) vaikutus peliongelman hoidon tuloksiin Tutkimukseen osallistui 127 henkilöä, jotka saivat yksilöhoitona kognitiivista käyttäytymisterapiaa 1h/vko 12 viikon ajan Masentuneet ongelmapelaajat saivat huonoimmat hoitotulokset masennusta tulisi hoitaa myös, jotta pelikäyttäytyminen voisi muuttua Ahdistuksen, masennuksen ja alkoholiongelman tunnistaminen jo hoidon alkuvaiheessa tärkeää

20 Internet Gambling: Prevalence, Patterns, Problems, and Policy Options R. Wood & R. Williams 2009 Kaksi tutkimusta internet-pelaamisesta: kanadalainen ja kansainvälinen (tässä tuloksia vain jälkimmäisestä) Internetissä rahapelaajat ovat muihin pelaajiin verrattuna useammin: 1. Työssäkäyviä 2. Eronneita tai avoliitossa eläviä (vrt. Avioliitto) 3. Ei-eurooppalaista syntyperää 4. Käyttävät jotakin seuraavista: tupakka, alkoholi, huumausaineet 5. Paremmat tulot, korkeampi koulutustaso 6. Käyttävät useampia peliformaatteja ja tyyppejä (pokeri suosituin) 7. Ongelmapelaajia (3-4 kertainen esiintyvyys vrt. muihin pelaajiin) Ongelmallista internetissä tapahtuvaa rahapelaamista ennustaa: 1. Useiden peliformaattien käyttö 2. Käytettävän rahamäärän suuruus 3. Mielenterveysongelmat 4. Perheessä peliongelmia 5. Aasialainen alkuperä, mutta ei asu Aasiassa 6. Sinkkuus 7. Matala tulotaso 8. Useita pelaamiseen liittyviä harhakäsityksiä 9. Negatiiviset asenteet rahapeleihin (?) 10. Taustalla muita riippuvuuksia Ongelmapelaajista 9% oli hakenut apua ongelmiinsa (heistä 21% GA:sta, 18% tk:sta tai vastaavasta, 11% ystäviltä, 11% psykologilta, 7% seurakunnasta, 7% puhelinpalvelusta) Suuri enemmistö hakisi mieluummin apua kasvokkain tapahtuvasta neuvonnasta kuin nettipohjaisesta palvelusta (!)

21 A model to explain at-risk/problem gambling among male and female adolescents: Gender similarities and differences M.A. Donati, F. Chiesi, C. Primi 2013 Italialainen tutkimus (994 nuorta, 64% miehiä) Elämyshakuisuus ja taikauskoinen ajattelu ennustavat riski-/ongelmapelaamista molemmilla sukupuolilla Todennäköisyyksien ajattelukyky, käsitys suuren voiton mahdollisuudesta ja kaveripiirin pelikäyttäytyminen ennustavat riski- /ongelmapelaamista vain miehillä Vanhempien pelikäyttäytyminen ennustaa riski- /ongelmapelaamista vain naisilla

22 An analysis of problem gambling among the Finnish working-age population: a population survey S. Castrén, S. Basnet, M. Pankakoski, J-E. Ronkainen, S. Helakorpi, A. Uutela, H. Alho & T. Lahti 2013 Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää peliongelmaan liittyviä sosiaalisia tekijöitä, yhteisesiintyvyyttä esim. alkoholi- ja tupakkariippuvuuksiin ja ongelmia aiheuttavia pelityyppejä Tutkimukseen osallistui 2826 suomalaista, joista 1.1% identifioitui ongelmapelaajiksi Lieviä pelaamisen ongelmia ennustaa alle 12 vuoden koulutustausta, eroaminen avio-/avoliitosta, mies-sukupuoli, nuori ikä, alkoholin riskikäyttö ja (etenkin naisilla) tupakointi Merkittävä yhteys ongelmapelaamiseen oli työttömyydellä ja tupakoinnilla (yhdessä) Pelityypeistä ongelmallisimpia ovat hedelmäpelit, miehillä lisäksi nettipokeri, naisilla Kenon tapaiset pelit

23 Implicit gambling attitudes in problem gamblers: Positive but not negative implicit associations D. Brevers, A. Cleeremans, C. Hermant, H. Tibboel, C. Kornreich, P. Verbanck & X. Noël 2013 Implisiittinen (lat. implicare 'käsittää') tarkoittaa johonkin sisältyvää tai siitä pääteltävissä olevaa, toisin sanoen julkilausumatonta mutta asiayhteydestä pääteltävissä olevaa asiaa. Esimerkiksi kirjoittamaton sääntö tai hiljainen sopimus on niin sanottu implisiittinen sopimus. (Wikipedia) 50 koehenkilölle (joista 25 peliongelmaista ja 25 kontrolliryhmään kuuluvia) näytettiin pelaamiseen liittyviä kuvia ja pyydettiin assosioimaan kuviin liittyviä sanoja (positiivisia/ negatiivisia/neutraaleja) Ongelmapelaajat esittivät ainoastaan positiivisia (sekä implisiittisiä että eksplisiittisiä julkilausuttu, selvästi ilmaistu ) mielikuvia pelaamiseen liittyviä kuvia nähdessään huolimatta tiedossa olevista/tiedostetuista, vakavista pelaamiseen liittyvistä ongelmistaan Implisiittisiä asenteita on vaikea muuttaa, mutta niitä voidaan muuntaa esim. kognitiivisella käyttäytymisterapialla

24 Pathological gambling in eating disorders: Prevalence and clinical implications S. Jiménez-Murcia, H. Steiger, M. Isräel, R. Granero, R. Prat, J.J. Santamaría, L. Moragas, I. Sánchez, N. Custal, L. Orekhova, A.B. Fagundo, J. Menchón & F. Fernández-Aranda 2013 Tutkimukseen osallistui 1681 syömishäiriöistä henkilöä (105 miehiä) Tietyt persoonallisuuspiirteet (kuten taipumus hakea uusia kokemuksia), korkea painoindeksi ja mies-sukupuoli ovat vahvasti yhteydessä ongelmapelaamiseen (kun kaikilla tutkimuksen kohderyhmässä on jokin syömishäiriö) Ongelmapelaamista esiintyi erityisen paljon ahmimishäiriöstä kärsivillä henkilöillä

25 Phenomenology and Treatment of Behavioural Addictions J. E. Grant, L. Schreiber, B.L. Odlaug 2013 Käyttäytymisriippuvuuksia ovat esim. ongelmapelaaminen, kleptomania, pyromania, pakonomainen ostaminen tai seksuaalinen käyttäytyminen, internet-riippuvuus ja ahmimishäiriö Hoitomuotoja ovat erilaiset psykologiset ja lääkehoidot, joiden tehosta on vain vähän näyttöjä hoitosuosituksia on vaikea laatia Ongelmapelaamisen lääkehoitoina plaseboa parempia tuloksia on saatu opiaattijohdannaisilla (naltrexone and nalmefene) Serotoniinin takaisinestäjät (antidepressants) osoittaneet toimivan henkilöillä joilla pelaamiseen liittyy ahdistusoireita N-acetylcysteine (NAC) vähentänyt ongelmapelaamisen oireita ja pelaamiseen liittyviä ajatuksia, parantanut toimintakykyä Psykologisista hoidoista hyviä tuloksia on saatu kognitiviisesta käyttäytymisterapiasta (CBT) ja esim. imaginal desensitization toimii paremmin kuin GA ryhmät tai perinteinen terapia

26 Pathological Gambling: A General Overview L. Ashley & K. Boehlke 2012 Patologisen pelaamisen kriteerit (DSM-IV-TR, APA 2000) 1. Pelaamiseen liittyvät ajatukset valtaavat mielen 2. Toleranssi kasvaa 3. Toistuvia epäonnistuneita yrityksiä rajoittaa tai lopettaa pelaaminen 4. Levottomuus / ärtyneisyys kun pelaaminen estyy 5. Pelaa paetakseen ongelmia tai helpottaakseen negatiivisia tunnetiloja 6. Pelaa voittaakseen menetetyt rahat takaisin 7. Valehtelee pelaamisesta 8. Syyllistynyt laittomaan toimintaan pelaamisen vuoksi 9. Vaarantanut tai menettänyt ihmissuhteen, työn tai koulutuksen pelaamisen vuoksi 10. Joutuu pyytämään rahaa muilta pelaamisen aiheuttaman taloudellisen tilan vuoksi Kaikki pelaaminen ei ole ongelmallista

27 Beating the odds: Preparing graduates to address gambling-related problems R. Engel, J. Bechtold, Y.Kim & E. Mulvaney 2012 Yhdysvaltalainen tutkimus, kuinka sosiaalityön koulutusohjelmissa opetetaan peliongelman kohtaamista ja tunnistamista 38.4% kouluista sivuaa peliongelmaa riippuvuuksiin tai mielenterveyteen liittyvissä opintokokonaisuuksissa yhdessä koulussa oma erillinen kurssi ongelmapelaamisesta 61.6% kouluista ei huomioi ongelmapelaamista opetussuunnitelmassaan

28 Embedded Addiction: The Social Production of Gambling Knowledge and the Development of Gambling Markets J.F. Cosgrave 2010 Artikkelissa pohditaan, kuinka tietoisuus ongelmapelaamisesta on lisääntynyt ja miten se on vaikuttanut yhteiskunnan eri osa-alueiden kehitykseen Ongelmapelaajat ovat riski peliyhtiöille(kin) negatiivinen puhe liittyen pelaamiseen, rajoitukset/laillisuuden kyseenalaistaminen Kuluttamisen / kuluttajan käyttäytymisen rajoittaminen ilmiönä melko uusi vaatii lisätutkimuksia

29 Adolescent gambling: Temperament, sense of coherence and exposure to advertising B.G. Fried, M. Teichman & G. Rahav 2009 Israelissa tehty tutkimus (n=1069), jossa tutkittiin opiskelijoiden temperamentin, yhtenäisyyden tunteen (sense of coherence) ja mainonnalle altistumisen yhteyksiä ongelmapelaamiseen Tulokset: 77.6% nuorista pelasi jonkin verran kuluneen vuoden aikana luku vastaa esim. Yhdysvalloissa tehtyjä tutkimuksia Löytyi selvä yhteys pelaamiseen liittyvälle mainonnalle altistumisen ja ongelmapelaamisen välillä Ns. vaikean temperamentin yhteys pelaamiseen oli tytöillä, mutta ei pojilla Yhtenäisyyden tunteen ja pelaamisen välillä ei merkittävää yhteyttä Israelin pelikulttuuri on salliva, pelaaminen laillista ja valtionhallinnon säätelemää. Uskonnollisuus ei tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi suojaavan peliongelmalta.

30 Longitudinal patterns of gambling activities and associated risk factors in college students A.E. Goudriaan, W.S. Slutske, J.L. Krull & K.J. Sher 2009 Neljän vuoden pitkittäistutkimuksen kohteena yliopisto-opiskelijat Neljä rahapelaajatyyppiä: 1) vähän pelaavat 2) korttipelaajat 3) casinopelaajat ja 4) paljon pelaavat Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana tapahtui paljon siirtymää vähän pelaavista kortti- ja casinopelaajien ryhmiin (ikäraja 21 saavuttaminen) yhteydessä suurempaan alkoholin/huumausaineiden käyttöön, uutuudenhakuiseen käytökseen ja ongelmapelaamiseen

31 Typologies of young pathological gamblers based on sociodemographic and clinical characteristics S. Jiménez-Murcia, R. Granero, R. Stinchgield, F. Fernández-Aranda, E. Penelo, L.G. Savvidou, F. Fröberg, N. Aymamí, M. Gómez-Peña, L. Moragas, A. del Pino-Gutiérrez, A.B. Fagundo & J.M. Menchón 2013 Tutkittavat (n=154) espanjalaisia vuotiaita patologisia pelaajia Jaoteltiin kolmeen ryhmään: 1) vähän psyykkisiä oireita ja melko hyvä toimintakyky 2) emotionaalisia vaikeuksia (häpeää, kypsymättömyyttä, vihamielisyyttä) 3) vaikein psykologinen profiili, skitsofreenisiä piirteitä Tulokset noudattelevat aiempia teorioita (esim. pathways) jo nuorilla näkyy sama jako, joka on aikuisilla todettu 2. ja 3. ryhmän hoitomuotoihin kiinnitettävä erityistä huomiota

32 Frequency and Correlates of Gambling Problems in Outpatients With Major Depressive Disorder and Bipolar Disorder S.H. Kennedy, B.R. Welsh, K.Fulton, J.K. Soczynska, R.S. McIntyre, C. O Donovan, R. Milev, J-M. le Melledo, J.C. Biiserbe, M. Zimmerman & N. Martin 2010 Tutkimuksen kohderyhmä 579 henkilöä, joilla masennus tai kaksisuuntainen mielialahäiriö Vaikeaa masennusta sairastavilla peliongelman esiintyvyys tutkimuksessa 12.5% (ei eroa miesten ja naisten välillä) Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla peliongelman esiintyvyys 12.3% (miehet 19.5%, naiset 7.8%) Peliongelman todennäköisyyttä lisää, jos henkilöllä on em. sairauksien lisäksi paniikkihäiriö, pakkomielteitä, fobioita tai alkoholiriippuvuus Peliongelmaisilla tutkimuksen mukaan alempi elämän laadun tunne kuin ei-peliongelmaisilla

33 Irrational beliefs revisited: Exploring the role of gambling preferences in the development of misconceptions in gamblers I. Lund 2010 Irrationaalisten uskomusten määrä lisää pelaamisen tiheyttä, etenkin pelaajilla jotka suosivat hedelmäpelejä, urheiluveikkausta, bingoautomaatteja, korttipelejä ja Internet-pelejä Irrationaaliset uskomukset ovat yleisempiä miehillä, nuorilla ja matalan koulutustason omaavilla Pelkkään onneen perustuvia pelejä pelaavilla oli vähiten irrationaalisia uskomuksia

34 Seeking Safety Therapy for Pathological Gambling and PTSD: A Pilot Outcome Study L.M. Najavits, D. Smylie, K. Johnson, J. Lung. R.J. Gallop & C.C. Classen 2013 Posttraumaattinen stressi oireyhtymä (PTSD) liitetään usein ongelmapelaamiseen (arviolta 12-25% ongelmapelaajilla on PTSD) Seeking Safety terapia (SS) on yleisimmin käytetty terapia hoidettaessa posttraumaattista stressiä ja riippuvuutta yhdessä SS perustuu nykyhetkeen, koostuu 25 aiheesta (esim. rajojen asettaminen ihmissuhteissa, myötätunto, itsestä huolehtiminen, valintojen tekeminen ) ja on osa kognitiivista käyttäytymisterapiaa (CBT) Tulokset positiivisia, asiakastyytyväisyys hyvä

35 Pathological gambling recovery in the absence of abstinence W.S. Slutske, T.M. Piasecki, A. Blaszczynski & N.G. Martin 2010 Abstinence = täysraittius, kieltäytyminen Täydellinen pelaamattomuus katsotaan usein ainoaksi hoidoksi ongelmapelaamiseen (esim. GA ryhmät) 80% peliongelmaisista toipuu ilman hoitoa (väestötutkimukset USA:ssa ja Australiassa) Tässä tutkimuksessa 90% peliongelmasta toipuneista oli jatkanut pelaamista jonkin verran Ainoastaan 10% lopetti pelaamisen kokonaan Vähentäminen tavoitteena (vaihtoehtona kokonaan lopettamiselle) saattaisi parantaa hoitoon hakeutumista

RAHAPELIEN VETOVOIMA näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä

RAHAPELIEN VETOVOIMA näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä RAHAPELIEN VETOVOIMA näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä Milla Anttonen Pro gradu tutkielma Syksy 2011 Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto

Lisätiedot

Pojat ovat pelimiehiä, tytöt rahapelien harrastajia

Pojat ovat pelimiehiä, tytöt rahapelien harrastajia Pojat ovat pelimiehiä, tytöt rahapelien harrastajia Vuoden 2007 ESPAD-koululaiskyselyn tulosten tarkastelua Johanna Järvinen-Tassopoulos & Leena Metso Johdanto Rahapelaamisesta on tullut suomalaisille

Lisätiedot

Nuorten masennusta voidaan ehkäistä

Nuorten masennusta voidaan ehkäistä katsaus tieteessä Tiina-Maija Nuotio LL, psykiatriaan erikoistuva lääkäri Satakunnan sairaanhoitopiiri, Harjavallan sairaala tiina-maija.nuotio@rauma.fi Max Karukivi LT, nuorisopsykiatriaan erikoistuva

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

INTENTIOMME TÄNÄÄN TOIMINNALLISET RIIPPUVUUDET OHJELMAMME AIKATAULU HARRASTUKSENI KOULUTTAJANNE TÄNÄÄN. Opiskellaan minkälaisia ovat toiminnalliset

INTENTIOMME TÄNÄÄN TOIMINNALLISET RIIPPUVUUDET OHJELMAMME AIKATAULU HARRASTUKSENI KOULUTTAJANNE TÄNÄÄN. Opiskellaan minkälaisia ovat toiminnalliset TOIMINNALLISET RIIPPUVUUDET AROINTI JA HOITO Suomen Psykologinen Instituutti www.psyk.fi Raul Soisalo, VET kouluttajapsykoterapeutti, p kliininen yksilö-, pari- ja perheterapeutti INTTIOMME TÄNÄÄN Opiskellaan

Lisätiedot

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto Toimintakatsaus Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011 Tapio Jaakkola Antti Murto 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Väliraportti 2011... 4 1.1. Peliklinikka... 4 1.2. Peliklinikan palvelut ja asiakastyö

Lisätiedot

PELIKLINIKAN Toimintakatsaus 2012

PELIKLINIKAN Toimintakatsaus 2012 PELIKLINIKAN Toimintakatsaus 2012 Peluurin puolivuosiraportti 2012 Tapio Jaakkola Antti Murto Mari Pajula 1 Peliklinikka-hanke ja kirjoittajat Ulkoasu: Vinjetti Ky Antti Tapola 2 Tiivistelmä Peliklinikan

Lisätiedot

Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma?

Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma? Katsaus Tapio Jaakkola Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma? Peliriippuvuuden tunnistaminen on vaikeaa, koska pelaajat pyrkivät useimmiten salaamaan ongelmansa. Riippuvuuden seuraukset voivat olla

Lisätiedot

Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä

Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä Avomieli-hankkeen koulutuspäivä, Sosiaalitaito, Järvenpää-talo 8.6.2011 Koulutuspäällikkö Tuula-Leena Raiski 13.6.2011 Oma paikkani rahapeliongelmien palvelupolulla

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2005, 2, (1), 17-43. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Tanja Martin Tiivistelmä Tässä artikkelissa selvitetään

Lisätiedot

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Maritta Itäpuisto Katja Lampinen, Petri Miettinen, Sari Naappi, Anne-Maria Perttula, Kaija Smolander, Jyrki Vihriälä OPAS Rahapeliongelmien

Lisätiedot

Jäsenten kokema edistyminen peliongelmasta toipumisessaan kolmessa virtuaalisessa Pelivoimapiiri-vertaistukiryhmässä

Jäsenten kokema edistyminen peliongelmasta toipumisessaan kolmessa virtuaalisessa Pelivoimapiiri-vertaistukiryhmässä Jäsenten kokema edistyminen peliongelmasta toipumisessaan kolmessa virtuaalisessa Pelivoimapiiri-vertaistukiryhmässä Markus Sakari Sjöholm Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalipsykologia

Lisätiedot

Tiivistelmä. Peluuri. Vuosiraportti 2008

Tiivistelmä. Peluuri. Vuosiraportti 2008 Tapio Jaakkola Peluuri Vuosiraportti 2008 Peluuri Vuosiraportti 2008 Tiivistelmä Peluuri on valtakunnallinen auttava palvelu, joka tarjoaa peliongelmaisille, heidän läheisilleen ja hoitoalan ammattilaisille

Lisätiedot

Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää

Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka Terveyttä Lapista 2013 5.9.2013 Rovaniemi 3.9.2013 Peliklinikka 3.9.2013/TJ 1 Sisällys 1. Suomalaisten

Lisätiedot

A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 59. Jukka Ahonen. Ongelmapelaajien haastattelututkimus

A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 59. Jukka Ahonen. Ongelmapelaajien haastattelututkimus A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 59 Jukka Ahonen Ongelmapelaajien haastattelututkimus Jukka Ahonen Ongelmapelaajien haastattelututkimus Kaikki on menny sinne kaupan automaatteihin. A-klinikkasäätiön

Lisätiedot

Nuorten unen erityispiirteet ja ongelmat

Nuorten unen erityispiirteet ja ongelmat Katsaus tieteessä Anna Sofia Urrila LT, tutkija, nuorisopsykiatriaan erikoistuva lääkäri THL (MIPO/LAMI) ja HYKS nuorisopsykiatria anna.urrila@helsinki.fi Anu-Katriina Pesonen PsT, dosentti, yliopistonlehtori

Lisätiedot

Pelin jälkeen: velkaa vai voittoja?

Pelin jälkeen: velkaa vai voittoja? S T A K E S I N R A P O R T T E J A 2 5 / 2 0 0 8 jaana lähteenmaa ja teija strand Pelin jälkeen: velkaa vai voittoja? Tutkimus velan ottamisesta rahapeleihin, erityistarkastelussa nettipokeri ja pikavippaaminen

Lisätiedot

Ehkäisevät työkalut nuorten rahapelaamiseen 2007 2009

Ehkäisevät työkalut nuorten rahapelaamiseen 2007 2009 AVAUKSIA Kumpi on kampi? Ehkäisevät työkalut nuorten rahapelaamiseen 2007 2009 Projektin ulkoinen arviointi ja loppuraportti 4 2010 Kirjoittaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taitto: Keski-Suomen

Lisätiedot

JÄNNÄ JUTTU! -VERKKOKURSSI OSANA TEKNILLISEN YLIOPISTON OPISKELIJOIDEN JÄNNITTÄMISINTERVENTIOTA

JÄNNÄ JUTTU! -VERKKOKURSSI OSANA TEKNILLISEN YLIOPISTON OPISKELIJOIDEN JÄNNITTÄMISINTERVENTIOTA TAMPEREEN YLIOPISTO: KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN YLEMMÄN ERITYISTASON PSYKOTERAPIAKOULUTUS 2011-2015, HELSINKI JÄNNÄ JUTTU! -VERKKOKURSSI OSANA TEKNILLISEN YLIOPISTON OPISKELIJOIDEN JÄNNITTÄMISINTERVENTIOTA

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA

SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA Ida-Lina Lukkarila Pro gradu -tutkielma Ravitsemustiede Lääketieteen laitos Terveystieteiden tiedekunta Itä-Suomen

Lisätiedot

Tapio Jaakkola. PELUURI auttava puhelin peliongelmissa VUOSIRAPORTTI 2005

Tapio Jaakkola. PELUURI auttava puhelin peliongelmissa VUOSIRAPORTTI 2005 Tapio Jaakkola PELUURI auttava puhelin peliongelmissa VUOSIRAPORTTI 2005 2/30 SISÄLLYS Johdanto - Peluurin ensimmäinen toimintavuosi 3 1. Peluurin toiminta 4 Tavoite 4 Toimintamalli 4 Kokeiluvaihe 1.9.2004-31.5.2005

Lisätiedot

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA Pro gradu- tutkielma Minna Karjalainen Jyväskylän Yliopisto Psykologian laitos Toukokuu 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SOVELTAMINEN AIKUISEN ANOREKSIA- JA BULIMIAPOTILAAN PSYKIATRISESSA VUODEOSASTOHOIDOSSA

SOVELTAMINEN AIKUISEN ANOREKSIA- JA BULIMIAPOTILAAN PSYKIATRISESSA VUODEOSASTOHOIDOSSA KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN SOVELTAMINEN AIKUISEN ANOREKSIA- JA BULIMIAPOTILAAN PSYKIATRISESSA VUODEOSASTOHOIDOSSA KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIOPINTOJEN (ET) LOPPUTYÖ 2 ULLA

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. Uusi opiskelupaikka verkossa. diabetes.fi. Tyyppi 2 tutuksi

Diabetes ja lääkäri. Uusi opiskelupaikka verkossa. diabetes.fi. Tyyppi 2 tutuksi 4 2013 syyskuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri www.diabetes.fi/d-opisto Uusi opiskelupaikka verkossa Tyyppi 2 tutuksi Tule rohkeasti mukaan! D-opisto on Diabetesliiton uusi opiskelupaikka

Lisätiedot

Rahapelaaminen ja digitaalinen pelaaminen

Rahapelaaminen ja digitaalinen pelaaminen Rahapelaaminen ja digitaalinen pelaaminen Perhetyön koulutus 23.9.2014 14.10.2014 Minna Kesänen 1 Käsitteet Rahapelaaminen viittaa kaikkeen sellaiseen pelaamiseen, jossa voitto tai tappio on rahaa tai

Lisätiedot

Sattumanvaraisuudesta koordinointiin Ongelmapelaajien tuki- ja hoitopalvelut sekä hoitopalvelujärjestelmän kehittäminen

Sattumanvaraisuudesta koordinointiin Ongelmapelaajien tuki- ja hoitopalvelut sekä hoitopalvelujärjestelmän kehittäminen Kari Huotari Sattumanvaraisuudesta koordinointiin Ongelmapelaajien tuki- ja hoitopalvelut sekä hoitopalvelujärjestelmän kehittäminen RAPORTTI 21 2009 Kari Huotari ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-110-1

Lisätiedot

FOBIAN AIHEUTTAMA AHDISTUS elämää emetofobian varjossa

FOBIAN AIHEUTTAMA AHDISTUS elämää emetofobian varjossa FOBIAN AIHEUTTAMA AHDISTUS elämää emetofobian varjossa Jonna Rantala Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Terveysalan koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Matkalla muutokseen. Kappale 1 Tosiasioita pelaamisesta: Miten pelaaminen vaikuttaa elämääsi ja miten pelaamisesta voi tulla ongelma.

Matkalla muutokseen. Kappale 1 Tosiasioita pelaamisesta: Miten pelaaminen vaikuttaa elämääsi ja miten pelaamisesta voi tulla ongelma. Matkalla muutokseen Jos pelaaminen haittaa elämääsi ja harkitset muutosta tämä opas voi olla sinua varten. Tämän oppaan avulla voit oppia ymmärtämään pelaamistasi, selvittää muutosmotivaatiotasi, ja tutkia

Lisätiedot