Tiivistelmiä kansainvälisistä artikkeleista. Nina Kaituri Sosiaalialan osaamiskeskus Verso Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiivistelmiä kansainvälisistä artikkeleista. Nina Kaituri Sosiaalialan osaamiskeskus Verso Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme"

Transkriptio

1 Tiivistelmiä kansainvälisistä artikkeleista Nina Kaituri Sosiaalialan osaamiskeskus Verso Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme

2 Psychological therapies for pathological and problem gambling S. Cowlishaw, S. Merkouris, N. Dowling, C. Anderson, A. Jackson, S. Thomas 2012 Tutkimuksessa vertailtiin eri terapiamuotojen hyödyllisyyttä ongelmapelaamisen hoidossa Kognitiivinen käyttäytymisterapia osoittautui lyhyellä tähtäimellä tehokkaimmaksi hoitomenetelmäksi pidemmän aikavälin hyötyä ei pystytä arvioimaan, joten seurantatutkimuksia tarvitaan Motivoiva haastattelu vaikutti positiivisesti pelaamiskäyttäytymiseen, mutta ei juurikaan liitännäisoireisiin Kahdentoista askeleen ryhmäterapia antoi lupaavia tuloksia vähentäen osallistujien pelaamiskertoja, pelattua rahamäärää, peliongelman pahenemista ja masennusoireita

3 A meta-analysis of pathological gaming prevalence and comorbidity with mental health, academic and social problems C. J. Ferguson, M. Coulson, J. Barnett 2011 Patologisen pelaamisen esiintyvyys ja samanaikaisongelmien (comorbidity) yleisyys vaihtelevat suuresti eri tutkimusten välillä Tarkimmissa tutkimuksissa esiintyvyydeksi on mitattu 3.1% Suuret esiintyvyysluvut (jopa 8,9%) saattavat johtua ongelman ylidiagnosoimisesta jatkossa tulosten oikeellisuus ja hyödynnettävyys voisi olla parempi, jos pelaamisen haittoja tutkittaessa keskityttäisiin siihen, kuinka paljon se häiritsee muuta elämää ja arjen velvollisuuksista huolehtimista (ennemmin kuin itse pelaamisen määrään ja siihen liittyviin ajatuksiin/tunteisiin) Samanaikaisongelmien (mielenterveyteen, opiskeluun ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät vaikeudet) yleisyys vaihtelee vähäisen ja kohtuullisen välillä riippuen mittaustavasta, toisaalta vrt. tutkimus Frequency and Correlates of Gambling Problems in Outpatients With Major Depressive Disorder and Bipolar Disorder S.H. Kennedy

4 Internet addiction in adolescents: Prevalence and risk factors D.J. Kuss, A.J. van Rooij, G.W. Shorter, M.D. Griffiths, D. van de Mheen 2013 Alankomaissa tehdyn tutkimuksen mukaan 3.7% nuorista on mahdollisesti internet-riippuvaisia Addiktit käyttävät nettiä useampana päivänä, useamman tunnin / päivä, useammin keittiössä ja matkapuhelimella kuin ei-addiktit Persoonallisuuspiirteistä addiktiolle altistavat vähäinen mukautuvaisuus (agreeableness), vähäinen tunne-elämän tasapaino (emotional stability), vähäinen tunnollisuus (conscientiousness), neuvokkuus (resourcefulness) ja avoimuus uusille kokemuksille (openness to new experience) Addiktiolle näyttävät altistavan sovelluksista SNS (social network services, kuten Twitter) sekä ns. online-pelien runsas käyttö (jälkimmäinen etenkin jos on yhteydessä introverttiin persoonallisuuteen)

5 Online gaming as an educational tool in learning and training S. de Freitas and M. Griffiths 2007 Reaaliaikaiset verkossa pelattavat roolipelit perustuvat kokemukselliseen oppimiseen ja tarjoavat hyödyllisen oppimisalustan. Aihe on uusi ja sitä on tutkittu vasta vähän Kehitetty alunperin sotilaallisten taitojen (strategisen ajattelun, ryhmädynamiikkaan vaikuttamisen) harjoitteluun Käytetty esim. maantiedon, teknisten taitojen, sähköisen viestinnän ja johtamistaitojen opetuksessa ja huomattu kehittävän mm. ongelmanratkaisu- ja yhteistoimintakykyä Tutkimuksissa on todettu, että menetelmää käyttäneiden opiskelijoiden sitoutuminen ja luontainen motivaatio oppimiseen olivat korkeita

6 The Convergence of Gambling and Digital Media: Implications for Gambling in Young People D. King, P. Delfabbro & M. Griffiths 2009 Rahapelaamisen ja digitaalisen (ei-rahapelaamisen) raja hälvenee: käytetään virtuaalirahaa, peleissä on rahapelaamisen liittyviä elementtejä ja nuoret pääsevät pelaamaan rahapelejä netissä vanhempien luottokortilla. Etenkin murrosikäiset pelaavat, koska se stimuloi ja lievittää negatiivisia tunnetiloja. Pelien haitallisuutta arvioidessa rahapelaamiseen viittaavia elementtejä ei rinnasteta yhtä haitalliseksi kuin esim. väkivalta tai raaka kielenkäyttö Pelaamisen riskiä muodostua ongelmaksi lisää: pelien saatavuuden lisääntyminen, pelaamisen aloittaminen nuorella iällä, suuri voitto peliuran alussa, pelaaminen sosiaalisen eristäytyneisyyden tai masentuneisuuden vuoksi, vertaisten hyväksyntä tai paine pelaamiseen, asenteiden siirtyminen vanhemmilta ja pelaamisen sosiaalinen hyväksyntä Verkossa pelaaminen altistaa peliongelman syvenemiselle, koska se on saatavilla aina ja on anonyymiä (ongelma ja häviöt on helpompi salata)

7 Strategies for detecting and controlling electronic games vulnerabilities M. Griffiths 2009 Pelihaittojen ennaltaehkäisy ja riskiryhmien suojelu vaatii toimijoilta valppautta, sopeutumiskykyä ja kehittämistyötä Suositukset: 1. Pelaamisen fokuksen muuttaminen rahan voittamisesta viihteen ostamisen suuntaan 2. Panostaminen ennaltaehkäisyyn 3. Pelikäyttäytymistä koskevien tietojen salliminen vain suojaavaan tutkimukseen (ei peliyhtiön mainontaan) 4. Vastuullisen pelaamisen valvonnan työkalujen lisääminen 5. Peliyhtiöille velvoite järjestää oma ongelmapelaamisen asiakastuki 6. Ikärajojen tehokkaampi valvonta

8 Video game addiction and social responsibility A.J. Van Rooij, G-J Meerkerk, T.M. Schoenmakers, M. Griffiths, D. Van De Mheen 2010 Riippuvuutta aiheuttavat eniten verkossa pelattavat roolipelit (massively multiplayer online role-playing games, MMORPG ) Suurimmalla osalla pelien tuottajista ei ole käytössä vastuullisuusohjelmaa ääritapauksissa valtionhallinto on joutunut kieltämään pelejä Kuluttajia tulisi tiedottaa mahdollisesta riippuvuuden riskistä (World of Warcraft pelissä käytössä varoitusviestit) Pelien tuottajien tulisi tarjota asiakaspalvelua ja huolehtia peliongelmaisen jatkohoitoon saattamisesta

9 Online video gaming: what should educational psychologists know? M. Griffiths 2010 Riippuvuuden tunnusmerkit 1. Pelaamisesta tulee tärkein asia elämässä 2. Tunnetila muuttuu pelatessa voimakkaasti 3. Toleranssi kasvaa (tarvitsee koko ajan lisää) 4. Vieroitusoireet 5. Konfliktit (muut ihmiset, opiskelu/työ, sisäinen konflikti) 6. Retkahdukset Pelkästä pelaamisen määrästä ei voi päätellä riippuvuutta, jos muita tunnusmerkkejä ei ole Verkossa pelaaminen (online) addiktoi muuta pelaamista (offline) enemmän, koska pelillä ei ole varsinaista loppua ja pelikavereita (vastustajia) on aina paikalla Pelaamisen positiivisia vaikutuksia mm. itsetunnon nousu, arjen stressin väheneminen, roolikokeilut, uusien tuttavuuksien solmiminen Neuvoja lapsen/nuoren vanhemmille: 1. Tutki pelin sisältö 2. Valitse väkivallattomia pelejä 3. Rohkaise pelaamaan porukassa (ei yksin) 4. Aseta aikarajat 5. Valvo olosuhteita (esim. huoneen ja näytön valaistus) 6. Tarpeen vaatiessa ole valmis estämään pelaaminen väliaikaisesti

10 Problematic Video Game Use: Estimated Prevalence and Associations with Mental and Physical Health R. Mentzoni, G. Brunborg, H. Molde, H. Myrseth, K. Skouveroe, J. Hetland & S. Pallesen 2011 Norjalainen tutkimus (n=816), jonka mukaan ongelmallisen pelaamisen esiintyvyys on noin 4% väestöstä ja varsinaisia peliriippuvaisia on noin 0,6% Riskitekijöitä sukupuoli (mies), ikä (nuori), tyytymättömyys (life satisfaction), ahdistus, masennus Vähäisen vastaajamäärän vuoksi mahdotonta tehdä pitäviä johtopäätöksiä pelaamisen ja terveyden yhteydestä

11 The relationship between media use in the bedroom, sleep habits and symptoms of insomnia G. Brunborg, R. Mentzoni, H. Molde, H. Myrseth, K. Skouveroe, B. Bjorvatn, S. Pallesen 2011 Tutkimukseen osallistui 816 norjalaista (16-40v.) Tuloksissa ilmeni, että tietokoneen ja kännykän käyttö makuuhuoneessa on yhteydessä myöhäisempään nukahtamis- ja heräämisajankohtaan ja niiden epäsäännöllisyyteen Muun median käytöllä (tv, dvd, radio/musiikin kuuntelu) ei löytynyt vastaavaa yhteyttä Unettomuuden ja median käytön välillä ei löytynyt yhteyttä

12 Structural Characteristics in Gambling R. A. Mentzoni 2012 Tutkimuskohteet ja tulokset: 1. Kuinka pelisession alussa saatu voitto vaikuttaa pelaamisen verrattuna myöhemmin saatuun voittoon ei merkittävää tilastollista yhteyttä 2. Pelin nopeuden vaikutus pelipanosten suuruuteen riskipelaajilla pelipanos kasvoi pelin nopeutuessa 3. Taustamusiikin tempon vaikutus hitaan musiikin aikana asetettiin useampia panoksia, nopean musiikin aikana panokset asetettiin nopeammin

13 Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Problem Gambling S.M. de Lisle, N.A. Dowling & J.S. Allen 2011 MBCT (mindfulness-based cognitive therapy) on 8-viikkoinen ohjelma, joka perustuu tietoisen läsnäolon ja hengityksen säätelyn avulla tapahtuvaan negatiivisten ajatusten/tunteiden hallintaan Tutkittava oli 61-vuotias peliongelmasta, ahdistuksesta sekä masennusjaksoista kärsivä nainen, joka on aiemmin tuloksetta kokeillut mm. CBT terapiaa (cognitive behavioural therapy) Tutkittava ei tehnyt suositeltua päivittäistä 40 minuutin meditaatiota, mutta käytti 3 minuutin hengitysharjoitusta aina pelaamiseen liittyviä ajatuksia ja tunteita kohdatessaan MBCT jakso vähensi merkittävästi pelaamisen tiheyttä, kestoa ja hävittyä rahamäärää sekä paransi merkittävästi tutkittavan psykologista toimintakykyä vähentäen ahdistuksen ja masennuksen tunteita

14 The Relationship Between Aversive Conditioning and Risk-avoidance in Gambling G.S. Brunborg, B.H. Johnsen, S. Pallesen, H.Molde, R.A. Mentzoni, H. Myrseth 2010 Tutkimuksen tavoitteena oli osoittaa, kuinka erilaiset ehdollistumismekanismit ovat yhteydessä peliongelman kehittymiseen biologinen alttius peliongelman kehittymiselle Norjalainen tutkimus (N=60, ikä 18-28v.) joista noin puolella pelaamiseen liittyviä ongelmia (korkeat SOGS pisteet) Henkilöt, joiden ehdollistuminen negatiivisille ärsykkeille, kuten rahan menettämiselle, on alhaista ( decreased aversive conditioning ) omaavat myös suuremman taipumuksen riskinottoon. Tutkittavista noin puolella oli tämä ominaisuus. Henkilöillä, joiden ehdollistuminen stimuloiville ärsykkeille, kuten peliympäristön valoille ja äänille, on korkeaa ( increased appetitive conditioning ) jännitystila nousee voimakkaasti pelitapahtuman aikana

15 Tempo in electronic gaming machines affects behavior among at-risk gamblers R.A. Mentzoni, J.C. Laberg, G.S. Brunborg, H. Molde & S. Pallesen 2012 EGM (electronic gaming machines) on aiempien tutkimusten mukaan yksi addiktoivimmista pelaamisen muodoista Tutkimukseen osallistui 62 henkilöä ja siinä selvitettiin pelin nopeuden vaikutusta pelikäyttäytymiseen Tulokset: pelin tempo itsessään ei vaikuta pelikäyttäytymiseen, mutta ongelmapelaajilla on taipumus suurempiin pelipanoksiin pelin nopeuden kasvaessa Ongelmapelaajilla oli (hieman yllättäen) pienempi illuusio kontrollista kuin ei-ongelmapelaajilla

16 Motivational Interviewing Versus Cognitive Behavioral Group Therapy in the Treatment of Problem and Pathological Gambling: A Randomized Controlled Trial P. Carlbring, J. Jonsson, H. Josephson & L. Forsberg 2009 Tutkimukseen osallistui 150 ongelma/patologista pelaajaa, jotka jaettiin kolmeen ryhmään: 1. Ryhmää hoidettiin neljän kerran motivoivalla yksilöhaastattelulla 2. Ryhmää kahdeksan kerran kognitiivisen käyttäytymisterapian ryhmäistunnoilla 3. Ryhmä oli ns. kontrolliryhmä, joka ei saanut mitään hoitoa Merkittävä ero hoitoa saaneiden ja saamattomien ryhmien välillä lyhyellä tähtäimellä ja lupaavia tuloksia myös 12kk jälkeisessä seurannassa Hoitomuotojen tehokkuudessa ei havaittu suuria eroja

17 Attention Deficit Hyperactivity Disorder among Pathological and At-Risk Gamblers Seeking Treatment: A Hidden Disorder M. Grall-Bronnec, L. Wainstein, J. Augy, G. Bouju, F. Feuillet, J-L. Vénisse, V. Sébille- Rivain 2011 Tutkimuksen kohteena oli 84 patologista tai ongelmapelaajaa, joista 25%:lla oli ADHDhistoria ADHD-ryhmällä oli tutkimuksen mukaan vakavammat peliriippuvuuden oireet, muiden ongelmien yhteisesiintyvyys ja kohonnut itsemurhariski

18 Who Goes to Treatment? Predictors of Treatment Initiation among Gambling Help-Line Callers D.M. Ledgerwood, C.L. Arfken, A. Wiedemann, K.E. Bates, D. Holmes & L. Jones 2013 Harva peliongelmainen hakee apua ja puhelinpalvelut ovat merkittävässä asemassa motivoimassa ja opastamassa sinne soittaneita jatkohoitoon 67% puhelinpalveluun soittaneista oli hakeutunut puhelun jälkeen jatkohoitoon Hoitoon hakeutumista lisääviä tekijöitä olivat vakavat pelaamisesta aiheutuneet taloudelliset tai sosiaaliset ongelmat ja aiempi kokemus ongelmapelaamisen hoidoista Hoitoon hakeutuneet kuvasivat keskustelua puhelinpalvelussa arvokkaaksi ja kokivat olevansa hyvin motivoituneita muuttamaan pelaamiskäyttäytymistään työntekijän kyky lisätä asiakkaan motivaatiota esim. motivoiva haastattelu ym. lyhyet interventiot ovat merkittävässä asemassa hoitoon hakeutumisessa

19 The influence of depression and other co-occurring conditions on treatment outcomes for problem gamblers: a cohort study D.P. Smith, M.W. Battersby, P.W. Harvey, R.G. Pols, M.F. Baigent & J.E. Oakes 2011 Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yhteisesiintyvyyden (co-occurring conditions) vaikutus peliongelman hoidon tuloksiin Tutkimukseen osallistui 127 henkilöä, jotka saivat yksilöhoitona kognitiivista käyttäytymisterapiaa 1h/vko 12 viikon ajan Masentuneet ongelmapelaajat saivat huonoimmat hoitotulokset masennusta tulisi hoitaa myös, jotta pelikäyttäytyminen voisi muuttua Ahdistuksen, masennuksen ja alkoholiongelman tunnistaminen jo hoidon alkuvaiheessa tärkeää

20 Internet Gambling: Prevalence, Patterns, Problems, and Policy Options R. Wood & R. Williams 2009 Kaksi tutkimusta internet-pelaamisesta: kanadalainen ja kansainvälinen (tässä tuloksia vain jälkimmäisestä) Internetissä rahapelaajat ovat muihin pelaajiin verrattuna useammin: 1. Työssäkäyviä 2. Eronneita tai avoliitossa eläviä (vrt. Avioliitto) 3. Ei-eurooppalaista syntyperää 4. Käyttävät jotakin seuraavista: tupakka, alkoholi, huumausaineet 5. Paremmat tulot, korkeampi koulutustaso 6. Käyttävät useampia peliformaatteja ja tyyppejä (pokeri suosituin) 7. Ongelmapelaajia (3-4 kertainen esiintyvyys vrt. muihin pelaajiin) Ongelmallista internetissä tapahtuvaa rahapelaamista ennustaa: 1. Useiden peliformaattien käyttö 2. Käytettävän rahamäärän suuruus 3. Mielenterveysongelmat 4. Perheessä peliongelmia 5. Aasialainen alkuperä, mutta ei asu Aasiassa 6. Sinkkuus 7. Matala tulotaso 8. Useita pelaamiseen liittyviä harhakäsityksiä 9. Negatiiviset asenteet rahapeleihin (?) 10. Taustalla muita riippuvuuksia Ongelmapelaajista 9% oli hakenut apua ongelmiinsa (heistä 21% GA:sta, 18% tk:sta tai vastaavasta, 11% ystäviltä, 11% psykologilta, 7% seurakunnasta, 7% puhelinpalvelusta) Suuri enemmistö hakisi mieluummin apua kasvokkain tapahtuvasta neuvonnasta kuin nettipohjaisesta palvelusta (!)

21 A model to explain at-risk/problem gambling among male and female adolescents: Gender similarities and differences M.A. Donati, F. Chiesi, C. Primi 2013 Italialainen tutkimus (994 nuorta, 64% miehiä) Elämyshakuisuus ja taikauskoinen ajattelu ennustavat riski-/ongelmapelaamista molemmilla sukupuolilla Todennäköisyyksien ajattelukyky, käsitys suuren voiton mahdollisuudesta ja kaveripiirin pelikäyttäytyminen ennustavat riski- /ongelmapelaamista vain miehillä Vanhempien pelikäyttäytyminen ennustaa riski- /ongelmapelaamista vain naisilla

22 An analysis of problem gambling among the Finnish working-age population: a population survey S. Castrén, S. Basnet, M. Pankakoski, J-E. Ronkainen, S. Helakorpi, A. Uutela, H. Alho & T. Lahti 2013 Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää peliongelmaan liittyviä sosiaalisia tekijöitä, yhteisesiintyvyyttä esim. alkoholi- ja tupakkariippuvuuksiin ja ongelmia aiheuttavia pelityyppejä Tutkimukseen osallistui 2826 suomalaista, joista 1.1% identifioitui ongelmapelaajiksi Lieviä pelaamisen ongelmia ennustaa alle 12 vuoden koulutustausta, eroaminen avio-/avoliitosta, mies-sukupuoli, nuori ikä, alkoholin riskikäyttö ja (etenkin naisilla) tupakointi Merkittävä yhteys ongelmapelaamiseen oli työttömyydellä ja tupakoinnilla (yhdessä) Pelityypeistä ongelmallisimpia ovat hedelmäpelit, miehillä lisäksi nettipokeri, naisilla Kenon tapaiset pelit

23 Implicit gambling attitudes in problem gamblers: Positive but not negative implicit associations D. Brevers, A. Cleeremans, C. Hermant, H. Tibboel, C. Kornreich, P. Verbanck & X. Noël 2013 Implisiittinen (lat. implicare 'käsittää') tarkoittaa johonkin sisältyvää tai siitä pääteltävissä olevaa, toisin sanoen julkilausumatonta mutta asiayhteydestä pääteltävissä olevaa asiaa. Esimerkiksi kirjoittamaton sääntö tai hiljainen sopimus on niin sanottu implisiittinen sopimus. (Wikipedia) 50 koehenkilölle (joista 25 peliongelmaista ja 25 kontrolliryhmään kuuluvia) näytettiin pelaamiseen liittyviä kuvia ja pyydettiin assosioimaan kuviin liittyviä sanoja (positiivisia/ negatiivisia/neutraaleja) Ongelmapelaajat esittivät ainoastaan positiivisia (sekä implisiittisiä että eksplisiittisiä julkilausuttu, selvästi ilmaistu ) mielikuvia pelaamiseen liittyviä kuvia nähdessään huolimatta tiedossa olevista/tiedostetuista, vakavista pelaamiseen liittyvistä ongelmistaan Implisiittisiä asenteita on vaikea muuttaa, mutta niitä voidaan muuntaa esim. kognitiivisella käyttäytymisterapialla

24 Pathological gambling in eating disorders: Prevalence and clinical implications S. Jiménez-Murcia, H. Steiger, M. Isräel, R. Granero, R. Prat, J.J. Santamaría, L. Moragas, I. Sánchez, N. Custal, L. Orekhova, A.B. Fagundo, J. Menchón & F. Fernández-Aranda 2013 Tutkimukseen osallistui 1681 syömishäiriöistä henkilöä (105 miehiä) Tietyt persoonallisuuspiirteet (kuten taipumus hakea uusia kokemuksia), korkea painoindeksi ja mies-sukupuoli ovat vahvasti yhteydessä ongelmapelaamiseen (kun kaikilla tutkimuksen kohderyhmässä on jokin syömishäiriö) Ongelmapelaamista esiintyi erityisen paljon ahmimishäiriöstä kärsivillä henkilöillä

25 Phenomenology and Treatment of Behavioural Addictions J. E. Grant, L. Schreiber, B.L. Odlaug 2013 Käyttäytymisriippuvuuksia ovat esim. ongelmapelaaminen, kleptomania, pyromania, pakonomainen ostaminen tai seksuaalinen käyttäytyminen, internet-riippuvuus ja ahmimishäiriö Hoitomuotoja ovat erilaiset psykologiset ja lääkehoidot, joiden tehosta on vain vähän näyttöjä hoitosuosituksia on vaikea laatia Ongelmapelaamisen lääkehoitoina plaseboa parempia tuloksia on saatu opiaattijohdannaisilla (naltrexone and nalmefene) Serotoniinin takaisinestäjät (antidepressants) osoittaneet toimivan henkilöillä joilla pelaamiseen liittyy ahdistusoireita N-acetylcysteine (NAC) vähentänyt ongelmapelaamisen oireita ja pelaamiseen liittyviä ajatuksia, parantanut toimintakykyä Psykologisista hoidoista hyviä tuloksia on saatu kognitiviisesta käyttäytymisterapiasta (CBT) ja esim. imaginal desensitization toimii paremmin kuin GA ryhmät tai perinteinen terapia

26 Pathological Gambling: A General Overview L. Ashley & K. Boehlke 2012 Patologisen pelaamisen kriteerit (DSM-IV-TR, APA 2000) 1. Pelaamiseen liittyvät ajatukset valtaavat mielen 2. Toleranssi kasvaa 3. Toistuvia epäonnistuneita yrityksiä rajoittaa tai lopettaa pelaaminen 4. Levottomuus / ärtyneisyys kun pelaaminen estyy 5. Pelaa paetakseen ongelmia tai helpottaakseen negatiivisia tunnetiloja 6. Pelaa voittaakseen menetetyt rahat takaisin 7. Valehtelee pelaamisesta 8. Syyllistynyt laittomaan toimintaan pelaamisen vuoksi 9. Vaarantanut tai menettänyt ihmissuhteen, työn tai koulutuksen pelaamisen vuoksi 10. Joutuu pyytämään rahaa muilta pelaamisen aiheuttaman taloudellisen tilan vuoksi Kaikki pelaaminen ei ole ongelmallista

27 Beating the odds: Preparing graduates to address gambling-related problems R. Engel, J. Bechtold, Y.Kim & E. Mulvaney 2012 Yhdysvaltalainen tutkimus, kuinka sosiaalityön koulutusohjelmissa opetetaan peliongelman kohtaamista ja tunnistamista 38.4% kouluista sivuaa peliongelmaa riippuvuuksiin tai mielenterveyteen liittyvissä opintokokonaisuuksissa yhdessä koulussa oma erillinen kurssi ongelmapelaamisesta 61.6% kouluista ei huomioi ongelmapelaamista opetussuunnitelmassaan

28 Embedded Addiction: The Social Production of Gambling Knowledge and the Development of Gambling Markets J.F. Cosgrave 2010 Artikkelissa pohditaan, kuinka tietoisuus ongelmapelaamisesta on lisääntynyt ja miten se on vaikuttanut yhteiskunnan eri osa-alueiden kehitykseen Ongelmapelaajat ovat riski peliyhtiöille(kin) negatiivinen puhe liittyen pelaamiseen, rajoitukset/laillisuuden kyseenalaistaminen Kuluttamisen / kuluttajan käyttäytymisen rajoittaminen ilmiönä melko uusi vaatii lisätutkimuksia

29 Adolescent gambling: Temperament, sense of coherence and exposure to advertising B.G. Fried, M. Teichman & G. Rahav 2009 Israelissa tehty tutkimus (n=1069), jossa tutkittiin opiskelijoiden temperamentin, yhtenäisyyden tunteen (sense of coherence) ja mainonnalle altistumisen yhteyksiä ongelmapelaamiseen Tulokset: 77.6% nuorista pelasi jonkin verran kuluneen vuoden aikana luku vastaa esim. Yhdysvalloissa tehtyjä tutkimuksia Löytyi selvä yhteys pelaamiseen liittyvälle mainonnalle altistumisen ja ongelmapelaamisen välillä Ns. vaikean temperamentin yhteys pelaamiseen oli tytöillä, mutta ei pojilla Yhtenäisyyden tunteen ja pelaamisen välillä ei merkittävää yhteyttä Israelin pelikulttuuri on salliva, pelaaminen laillista ja valtionhallinnon säätelemää. Uskonnollisuus ei tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi suojaavan peliongelmalta.

30 Longitudinal patterns of gambling activities and associated risk factors in college students A.E. Goudriaan, W.S. Slutske, J.L. Krull & K.J. Sher 2009 Neljän vuoden pitkittäistutkimuksen kohteena yliopisto-opiskelijat Neljä rahapelaajatyyppiä: 1) vähän pelaavat 2) korttipelaajat 3) casinopelaajat ja 4) paljon pelaavat Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana tapahtui paljon siirtymää vähän pelaavista kortti- ja casinopelaajien ryhmiin (ikäraja 21 saavuttaminen) yhteydessä suurempaan alkoholin/huumausaineiden käyttöön, uutuudenhakuiseen käytökseen ja ongelmapelaamiseen

31 Typologies of young pathological gamblers based on sociodemographic and clinical characteristics S. Jiménez-Murcia, R. Granero, R. Stinchgield, F. Fernández-Aranda, E. Penelo, L.G. Savvidou, F. Fröberg, N. Aymamí, M. Gómez-Peña, L. Moragas, A. del Pino-Gutiérrez, A.B. Fagundo & J.M. Menchón 2013 Tutkittavat (n=154) espanjalaisia vuotiaita patologisia pelaajia Jaoteltiin kolmeen ryhmään: 1) vähän psyykkisiä oireita ja melko hyvä toimintakyky 2) emotionaalisia vaikeuksia (häpeää, kypsymättömyyttä, vihamielisyyttä) 3) vaikein psykologinen profiili, skitsofreenisiä piirteitä Tulokset noudattelevat aiempia teorioita (esim. pathways) jo nuorilla näkyy sama jako, joka on aikuisilla todettu 2. ja 3. ryhmän hoitomuotoihin kiinnitettävä erityistä huomiota

32 Frequency and Correlates of Gambling Problems in Outpatients With Major Depressive Disorder and Bipolar Disorder S.H. Kennedy, B.R. Welsh, K.Fulton, J.K. Soczynska, R.S. McIntyre, C. O Donovan, R. Milev, J-M. le Melledo, J.C. Biiserbe, M. Zimmerman & N. Martin 2010 Tutkimuksen kohderyhmä 579 henkilöä, joilla masennus tai kaksisuuntainen mielialahäiriö Vaikeaa masennusta sairastavilla peliongelman esiintyvyys tutkimuksessa 12.5% (ei eroa miesten ja naisten välillä) Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla peliongelman esiintyvyys 12.3% (miehet 19.5%, naiset 7.8%) Peliongelman todennäköisyyttä lisää, jos henkilöllä on em. sairauksien lisäksi paniikkihäiriö, pakkomielteitä, fobioita tai alkoholiriippuvuus Peliongelmaisilla tutkimuksen mukaan alempi elämän laadun tunne kuin ei-peliongelmaisilla

33 Irrational beliefs revisited: Exploring the role of gambling preferences in the development of misconceptions in gamblers I. Lund 2010 Irrationaalisten uskomusten määrä lisää pelaamisen tiheyttä, etenkin pelaajilla jotka suosivat hedelmäpelejä, urheiluveikkausta, bingoautomaatteja, korttipelejä ja Internet-pelejä Irrationaaliset uskomukset ovat yleisempiä miehillä, nuorilla ja matalan koulutustason omaavilla Pelkkään onneen perustuvia pelejä pelaavilla oli vähiten irrationaalisia uskomuksia

34 Seeking Safety Therapy for Pathological Gambling and PTSD: A Pilot Outcome Study L.M. Najavits, D. Smylie, K. Johnson, J. Lung. R.J. Gallop & C.C. Classen 2013 Posttraumaattinen stressi oireyhtymä (PTSD) liitetään usein ongelmapelaamiseen (arviolta 12-25% ongelmapelaajilla on PTSD) Seeking Safety terapia (SS) on yleisimmin käytetty terapia hoidettaessa posttraumaattista stressiä ja riippuvuutta yhdessä SS perustuu nykyhetkeen, koostuu 25 aiheesta (esim. rajojen asettaminen ihmissuhteissa, myötätunto, itsestä huolehtiminen, valintojen tekeminen ) ja on osa kognitiivista käyttäytymisterapiaa (CBT) Tulokset positiivisia, asiakastyytyväisyys hyvä

35 Pathological gambling recovery in the absence of abstinence W.S. Slutske, T.M. Piasecki, A. Blaszczynski & N.G. Martin 2010 Abstinence = täysraittius, kieltäytyminen Täydellinen pelaamattomuus katsotaan usein ainoaksi hoidoksi ongelmapelaamiseen (esim. GA ryhmät) 80% peliongelmaisista toipuu ilman hoitoa (väestötutkimukset USA:ssa ja Australiassa) Tässä tutkimuksessa 90% peliongelmasta toipuneista oli jatkanut pelaamista jonkin verran Ainoastaan 10% lopetti pelaamisen kokonaan Vähentäminen tavoitteena (vaihtoehtona kokonaan lopettamiselle) saattaisi parantaa hoitoon hakeutumista

Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme

Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme Rahapelit (1) Rahapeli pelin voitto tai tappio on rahaa tai rahan arvoinen, perustuu pääosin sattumaan.

Lisätiedot

Vaikuttavaa pelihaittojen ehkäisyä? - Rahapelaaminen - Digitaalinen pelaaminen

Vaikuttavaa pelihaittojen ehkäisyä? - Rahapelaaminen - Digitaalinen pelaaminen Saini Mustalampi, THL Vaikuttavaa pelihaittojen ehkäisyä? - Rahapelaaminen - Digitaalinen pelaaminen (Raha)pelihaittojen ehkäisyä on tieteellisesti tutkittu kansainvälisestikin vasta vähän, Suomessa ei

Lisätiedot

Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen

Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen Lahti 9.4.2014 11.4.2014 Minna Kesänen 1 Rahapelaaminen ja digitaalinen pelaaminen Rahapelaaminen viittaa kaikkeen sellaiseen pelaamiseen, jossa voitto tai tappio

Lisätiedot

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015

Rahapelaamisen riskirajoilla. Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Mirka Smolej, Salla Karjalainen, Tapio Jaakkola 5.11.2015 Rahapelaamisen riskirajoilla Arpa-projekti Arpa-projekti tukee aikuisten rahapelaamisen hallintaa Tietoa ja välineitä

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret

Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret Rahapelihaittojen ehkäisystä uutta otetta työhön: Case nuoret, nuoret aikuiset ja rahapelit Tapio Jaakkola 19.4.2016 Tampere Rahapelaamisen jatkumo Ei pelaa Maltillinen pelaaminen Ammattimainen ja patologinen

Lisätiedot

Pokeri ja emootiot. Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi

Pokeri ja emootiot. Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi Pokeri ja emootiot Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi Internetin villit pelikuviot -seminaari Tiistai 11.12.12 Esityksen sisältö Pokeripelin

Lisätiedot

Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma

Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma Nuoret ja rahapelaaminen - saatavuuden näkökulma Vantaa 4.11.2015 Suunnittelija Minna Kesänen Koske/THL Pakka toimintamalli Vaikuttavaksi todettu käytännönläheinen toimintamalli paikallisten alkoholi-,

Lisätiedot

Ikäihmisten rahapelaaminen

Ikäihmisten rahapelaaminen Ikäihmisten rahapelaaminen TERVE-SOS 2009, Helsinki Johanna Järvinen-Tassopoulos, erikoistutkija Päihteiden ja ehkäisevän päihdetyön yksikkö 14.5.2009 Johanna Järvinen-Tassopoulos 1 1. Aluksi Marketin

Lisätiedot

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus

Pekka Lund 24.2.2015. Ikääntyneiden peliriippuvuus Ikääntyneiden peliriippuvuus Ketä sinä ajattelet, kun alamme puhua ikäihmisten peliongelmista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Milloin pelaaminen on ongelmallista? Pelaamista ei tule ylipatologisoida:

Lisätiedot

Rahapeliongelma epidemiologia ja hoitomuodot

Rahapeliongelma epidemiologia ja hoitomuodot Rahapeliongelma epidemiologia ja hoitomuodot Neurofysiologian dosentti, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mielenterveys- ja päihdepalvelut-osasto Taustaa www.yours4money.org www.feeclub.com

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi 2013 12.9.2013 Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen lukuina Ongelmallinen rahapelaaminen Pelihaittojen ehkäisy Rahapelaaminen Suomessa Rahapelaaminen

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy Helsinki 23.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen

Lisätiedot

Jukka Halme Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto (MIPO) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Lahti 14.09.2011

Jukka Halme Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto (MIPO) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Lahti 14.09.2011 Jukka Halme Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto (MIPO) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Lahti 14.09.2011 Rahapelaaminen ja terveys, mitä tekemistä niillä on keskenään? Kun katsotaan rahapelaamisen

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen

Rahapelihaittojen ehkäisy Minna Kesänen Rahapelihaittojen ehkäisy Esityksen sisältö Yleistä rahapelaamisesta Rahapelihaittojen ehkäisy yhteisössä Rahapeliongelmien ehkäisy yksilötyössä Rahapelaamisesta yleisesti Rahapeleillä tarkoitetaan kaikkea

Lisätiedot

Työikäisten pelaaminen

Työikäisten pelaaminen Työikäisten pelaaminen O-Pete 16.5.2012 Lahti Mari Pajula kehittämispäällikkö, Peluuri Peluuri ensikäden palveluna Peluuri tarjoaa valtakunnallisia, anonyymejä ja ilmaisia matalan kynnyksen neuvonta-,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012

Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012 1 Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012 2 Pelitaito-projekti (2010-2014) Tavoitteena on lasten ja nuorten liikapelaamisen ja pelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisy Pelaamisella

Lisätiedot

Riskipelaaminen Pelitukifoorumi Tapio Jaakkola EHYT ry

Riskipelaaminen Pelitukifoorumi Tapio Jaakkola EHYT ry Riskipelaaminen 10.5.2017 Pelitukifoorumi Tapio Jaakkola EHYT ry Miksi puhua rahapelaamisesta? Voisiko asia kuulua minulle? Miksi rahapelaamisesta pitäisi puhua? Riskipelaaminen tai peliongelma ei näy

Lisätiedot

Rahapeliriippuvuus. Taustaa, tunnistaminen, hoito Päihde- ja mielenterveystyön kehittäjien verkosto/sari Castrén 1

Rahapeliriippuvuus. Taustaa, tunnistaminen, hoito Päihde- ja mielenterveystyön kehittäjien verkosto/sari Castrén 1 Rahapeliriippuvuus Taustaa, tunnistaminen, hoito 14.11.2013 Päihde- ja mielenterveystyön kehittäjien verkosto/sari Castrén 1 Taustaa THL koordinoi rahapelihaittojen ja ehkäisyn tuki- ja hoitopalvelujen

Lisätiedot

Väkivalta, alkoholi ja mielenterveys. RutiiNiksi pilottikoulutus

Väkivalta, alkoholi ja mielenterveys. RutiiNiksi pilottikoulutus Väkivalta, alkoholi ja mielenterveys RutiiNiksi pilottikoulutus 24.2.2014 1 Alkoholin yhteys parisuhdeväkivallan seurauksiin? (Aineistona vuoden 2005 naisuhritutkimus, Piispa & Heiskanen 2009) 24.2.2014

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia vanhuusiän depressioiden hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia vanhuusiän depressioiden hoidossa Kognitiivinen psykoterapia vanhuusiän depressioiden hoidossa Marja Saarenheimo FT, psykologi, psykoterapeutti Vanhustyön keskusliitto/ Terapiahuone MielenTila Kognitiivinen psykoterapia (CBT) Aaron Beck

Lisätiedot

Maestro masennuksen ennaltaehkäisyä stressinhallintaa oppimalla

Maestro masennuksen ennaltaehkäisyä stressinhallintaa oppimalla THL Opiskelijoiden terveys ja hyvinvointi: Mitä voimme tehdä yhdessä 5.6.2013 Riitta Pelkonen, osastonhoitaja HYKS nuorisopsykiatrian avohoidon klinikka 11.6.2013 1 Maestro masennuksen ennaltaehkäisyä

Lisätiedot

Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan?

Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan? Mitä alkoholin suurkulutuksella tarkoitetaan? Mauri Aalto Dosentti, ylilääkäri Kansanterveyslaitos Miksi kysymys esitetään? On olemassa alkoholin käyttöä, johon ei liity riskiä tai riski on vähäinen Mini-intervention

Lisätiedot

Pelaaminen osana elämänhallintaa - Viekö nuori peliä vai peli nuorta? Helsinki 10.10.2013

Pelaaminen osana elämänhallintaa - Viekö nuori peliä vai peli nuorta? Helsinki 10.10.2013 Pelaaminen osana elämänhallintaa - Viekö nuori peliä vai peli nuorta? Helsinki 10.10.2013 Positiiviset vaikutukset Negatiiviset vaikutukset/ Liiallinen pelaaminen Negatiiviset vaikutukset/ Pelaamisen vaikutukset

Lisätiedot

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia

Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peliongelma Suomessa - Peluurin kokemuksia Peluurin sidosryhmäseminaari 1.3.2006 Tapio Jaakkola projektipäällikkö Peluuri Liikaa pelissä? Soita Peluuri 0800 100 101 - www.peluuri.fi Motto: Some dance to

Lisätiedot

Verkkopelaamisen hyödyt ja haitat Asumisen päivät 9.4.2013

Verkkopelaamisen hyödyt ja haitat Asumisen päivät 9.4.2013 Verkkopelaamisen hyödyt ja haitat Asumisen päivät 9.4.2013 Mikko Meriläinen mikko.merilainen@ehyt.fi Pelitaito-projekti EHYT ry:n viisivuotinen projekti (2010 2014) Pelaamisella tarkoitetaan digitaalista

Lisätiedot

Rahapelaamisen riskit varhainen tunnistaminen ja puheeksiottaminen. Aluefoorumi Kajaani Tapio Jaakkola

Rahapelaamisen riskit varhainen tunnistaminen ja puheeksiottaminen. Aluefoorumi Kajaani Tapio Jaakkola Rahapelaamisen riskit varhainen tunnistaminen ja puheeksiottaminen Aluefoorumi 7.10.2017 Kajaani Tapio Jaakkola Rahapelaaminen Se on tuurista kiinni. Millainen rahapelaaja olet? Tee testi Katsotaan, millainen

Lisätiedot

Toiminnalliset riippuvuudet

Toiminnalliset riippuvuudet Toiminnalliset riippuvuudet Pekka Heinälä Päihdelääketieteen päivät Turku 6.3.2009 Addiktiot Päihderiippuvuudet Toiminnalliset riippuvuudet Käytös- ja hillitsemishäiriöt Ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöt

Lisätiedot

Millaisia toimivia ennaltaehkäiseviä välineitä rahapeli ja muihin riippuvuuksiin? Antti Murto Tutkija Peliklinikka / Socca Kuntoutuspäivät 19.3.

Millaisia toimivia ennaltaehkäiseviä välineitä rahapeli ja muihin riippuvuuksiin? Antti Murto Tutkija Peliklinikka / Socca Kuntoutuspäivät 19.3. Millaisia toimivia ennaltaehkäiseviä välineitä rahapeli ja muihin riippuvuuksiin? Antti Murto Tutkija Peliklinikka / Socca Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Yleisesti (riippuvuusongelmat) Riippuvuudet (erityisesti

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus. 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus 9.9.2015 Annamari Rouhos LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Riippuvuuden tunnusmerkkejä voimakas halu tai pakonomainen tarve käyttää

Lisätiedot

Rahapeliongelman hoito

Rahapeliongelman hoito Rahapeliongelman hoito Kognitiivisella käyttäytymisterapialla 11/27/2015 Rahapeliongelman hoito_kbt_pppp_vaasa_sari Castrén 1 Taustaa THL koordinoi rahapelihaittojen ja ehkäisyn tuki- ja hoitopalvelujen

Lisätiedot

Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi Erikoissuunnittelija Antti Murto, THL

Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi Erikoissuunnittelija Antti Murto, THL Rahapelihaittojen ehkäisy Rundi, Rovaniemi 12.3.2013 Esityksen kulku Suomen rahapelijärjestelmä ja tulokulmia rahapelikysymykseen Paljonko suomalaiset pelaavat rahapelejä Mitä pelejä pelataan ja missä

Lisätiedot

PELIADDIKTIO. Raha- ja netti pokeri pelit

PELIADDIKTIO. Raha- ja netti pokeri pelit PELIADDIKTIO Raha- ja netti pokeri pelit NÄILTÄ SIVUILTA LÖYTYY Tietoa rahapeleistä Pelaamisen yleisyydestä Kuka pelaa ja miksi? Lainsäädäntö joka koskee rahapelaamista Onko pelaaminen ongelma? Mitä ongelmalle

Lisätiedot

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen

Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihteiden käyttö ja mielenterveys (kaksoisdiagnoosit) Psyk. sh Katriina Paavilainen Päihderiippuvuuden synty Psyykkinen riippuvuus johtaa siihen ettei nuori koe tulevansa toimeen ilman ainetta. Sosiaalinen

Lisätiedot

Pelaaminen haltuun johdatus digitaalisen pelaamisen kulttuuriin

Pelaaminen haltuun johdatus digitaalisen pelaamisen kulttuuriin Pelaaminen haltuun johdatus digitaalisen pelaamisen kulttuuriin Mikko Meriläinen mikko.merilainen@ehyt.fi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi

Lisätiedot

Rahapelaamisen puheeksiotto ja tunnistaminen

Rahapelaamisen puheeksiotto ja tunnistaminen Rahapelaamisen puheeksiotto ja tunnistaminen Lahti 11.10.2017 EHYT ry Koulutuksen sisältö 1. Koulutuksen tavoitteet 2. Rahapelaaminen ja rahapeliongelma 3. Rahapelaamisen puheeksioton haasteet -työpaja

Lisätiedot

Pelaamishäiriöiden hoito

Pelaamishäiriöiden hoito Pelaamishäiriöiden hoito Jos meillä olisi suosituksia, mitä ne voisivat olla ja mihin ne voisivat perustua? Jukka Halme Tutkija, PsM Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Tarve hoitojen arviointiin Kansainvälisesti

Lisätiedot

Tomi Lintonen www.alkoholitutkimussaatio.fi

Tomi Lintonen www.alkoholitutkimussaatio.fi Tomi Lintonen www.alkoholitutkimussaatio.fi Rahapelitutkimus Alkoholitutkimussäätiössä STM:n kautta kanavoitua Arpajaislain 52 perustuvaa tutkimusrahoitusta rahapelihaittojen tutkimukseen vuodesta 2007

Lisätiedot

Kahden mindfulness-mittarin itsetuntoon. suomennos ja Kahden validointi mindfulness-mittarin suomennos ja validointi

Kahden mindfulness-mittarin itsetuntoon. suomennos ja Kahden validointi mindfulness-mittarin suomennos ja validointi Mindfulness-taitojen Mindfulness-taitojen yhteys yhteys masennukseen, onnellisuuteen masennukseen, ja itsetuntoon. onnellisuuteen ja Kahden mindfulness-mittarin itsetuntoon. suomennos ja Kahden validointi

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöiden näyttöön perustuva ennaltaehkäisy läpi elämänkaaren

Mielenterveyden häiriöiden näyttöön perustuva ennaltaehkäisy läpi elämänkaaren Mielenterveyden häiriöiden näyttöön perustuva ennaltaehkäisy läpi elämänkaaren Marjut Vastamäki Hankekoordinaattori VALO2 preventiohanke Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 7.11.2012 LAHTI SISÄLTÖ

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Rahapeliriippuvuus. Taustaa, tunnistaminen ja hoito. 4.12.2014 Rahapeliriippuvuus_Alkoholitutkimussäätiö_12_14_Sari Castrén 1

Rahapeliriippuvuus. Taustaa, tunnistaminen ja hoito. 4.12.2014 Rahapeliriippuvuus_Alkoholitutkimussäätiö_12_14_Sari Castrén 1 Rahapeliriippuvuus Taustaa, tunnistaminen ja hoito 4.12.2014 Rahapeliriippuvuus_Alkoholitutkimussäätiö_12_14_Sari Castrén 1 Taustaa THL koordinoi rahapelihaittojen ja ehkäisyn tuki- ja hoitopalvelujen

Lisätiedot

LIIKAA JA VAARALLISTA? Näkökulmia ongelmalliseen pelaamiseen. Jarkko Järvelin Projektipäällikkö Sovatek-säätiö, Pelituki-hanke

LIIKAA JA VAARALLISTA? Näkökulmia ongelmalliseen pelaamiseen. Jarkko Järvelin Projektipäällikkö Sovatek-säätiö, Pelituki-hanke LIIKAA JA VAARALLISTA? Näkökulmia ongelmalliseen pelaamiseen Jarkko Järvelin Projektipäällikkö Sovatek-säätiö, Pelituki-hanke Mistä puhutaan, kun puhutaan ongelmallisesta pelaamisesta Mediakasvatuksesta

Lisätiedot

Miten tunnistaa pelihimo?

Miten tunnistaa pelihimo? Miten tunnistaa pelihimo? Päihdelääketieteen luentosarja / Syksy 2008 4.9.2008 Tapio Jaakkola Projektipäällikkö Peluuri Rahapelit Rahapelien pelaaminen Panos rahaa ja voitto/tappio rahaa Rahapelien tuotto

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

Digitaalisten pelit hyvinvoinnin edistämisessä

Digitaalisten pelit hyvinvoinnin edistämisessä Digitaalisten pelit hyvinvoinnin edistämisessä Jukka Vahlo CCR / Up Your Game -pelitutkimusverkosto PELIT JA PELILLISYYS Digitaaliset pelit erotellaan viihdepeleihin sekä hyötypeleihin. Viihdepeleillä

Lisätiedot

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Yleistä Alkoholin kokonaiskulutus oli noin 10,1 litraa asukasta kohden vuonna 2012. Yli 90 % suomalaisista

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ PELISSÄ Voi hyvin työssä -kiertue. Salla

TYÖELÄMÄ PELISSÄ Voi hyvin työssä -kiertue. Salla TYÖELÄMÄ PELISSÄ Voi hyvin työssä -kiertue Salla Karjalainen @sallakar_ Miksi rahapelejä pelataan? Unelma jättipotista, ajanviete, älyllinen haaste, mielialan säätely, sosiaaliset tekijät Miten rahapelihaitat

Lisätiedot

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA Pekka Saarnio terapeuttivaikutus, asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyösuhde sekä asiakkaan hoitoa koskevat odotukset (N = 327/33) terapeutin motiivit hakeutua alalle (N =

Lisätiedot

Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina?

Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina? Mari Pajula Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana ja motiivina? Kommenttipuheenvuoro alustukseen: Verkkopelaamisen sosiaaliset taustat - yhteisö pelaamisen rajoittajana

Lisätiedot

Mielenterveyden ensiapu terveyden edistäjänä. Mikko Häikiö, Pohjanmaa hanke X Terve Kunta päivät 24.1.2007 Paasitorni, Helsinki

Mielenterveyden ensiapu terveyden edistäjänä. Mikko Häikiö, Pohjanmaa hanke X Terve Kunta päivät 24.1.2007 Paasitorni, Helsinki Mielenterveyden ensiapu terveyden edistäjänä Mikko Häikiö, Pohjanmaa hanke X Terve Kunta päivät 24.1.2007 Paasitorni, Helsinki Terveyden edistäminen Prosessi, joka antaa yksilölle ja yhteisölle paremmat

Lisätiedot

PELIONGELMIEN EHKÄISY ON PITKÄ JÄNTEISTÄ TYÖTÄ. Mediatilaisuus Olli Sarekoski, toimitusjohtaja Pekka Ilmivalta, vastuullisuusjohtaja

PELIONGELMIEN EHKÄISY ON PITKÄ JÄNTEISTÄ TYÖTÄ. Mediatilaisuus Olli Sarekoski, toimitusjohtaja Pekka Ilmivalta, vastuullisuusjohtaja PELIONGELMIEN EHKÄISY ON PITKÄ JÄNTEISTÄ TYÖTÄ Mediatilaisuus 19.12.2017 Olli Sarekoski, toimitusjohtaja Pekka Ilmivalta, vastuullisuusjohtaja Veikkaus Julkinen 13.12.2017 2 TAVOITTEENA TÄYSTUNNISTAUTUMINEN

Lisätiedot

VIRTAHEPO OLOHUONEESSA VAI KISSA PÖYDÄLLÄ? Laura Mäkelä Ronja Kuitunen Sosionomi-opiskelijat Lahden ammattikorkeakoulu

VIRTAHEPO OLOHUONEESSA VAI KISSA PÖYDÄLLÄ? Laura Mäkelä Ronja Kuitunen Sosionomi-opiskelijat Lahden ammattikorkeakoulu VIRTAHEPO OLOHUONEESSA VAI KISSA PÖYDÄLLÄ? Laura Mäkelä Ronja Kuitunen Sosionomi-opiskelijat Lahden ammattikorkeakoulu NELJÄ TUULTA KESKUUDESSAMME Päihdeongelmat Noin 2800 ihmistä kuoli vuonna 2012 päihteiden

Lisätiedot

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 Lapsuus, nuoruus ja keski-iän päihteidenkäyttö FT, vanhempi tutkija, Järvenpään sosiaalisairaala, A-klinikkasäätiö Tuuli.pitkanen@a-klinikka.fi (http://info.stakes.fi/kouluterveyskysely)

Lisätiedot

Tunnistamisen ja puheeksioton välineet, hoitopolut

Tunnistamisen ja puheeksioton välineet, hoitopolut Tunnistamisen ja puheeksioton välineet, hoitopolut Lasten ja nuorten liikapelaaminen ja pelihaittojen ehkäisy koulutus 1 Lähteet ja tukimateriaali 2 1 Pelihaittojen ehkäisy Aikuisen vastuu Vanhempien roolin

Lisätiedot

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen Nuoret ja netti kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen Mervi Keinänen Netin käyttö koostuu pienistä paloista Viihdekäyttö Kaverisuhteiden ylläpitäminen Rentoutuminen ja viihtyminen Hyötykäyttö

Lisätiedot

VEIKKAUKSEN VÄESTÖTASON PELIONGELMATUTKIMUS, JOULUKUU 2017

VEIKKAUKSEN VÄESTÖTASON PELIONGELMATUTKIMUS, JOULUKUU 2017 VEIKKAUKSEN VÄESTÖTASON PELIONGELMATUTKIMUS, JOULUKUU 207.2.207 Tuomo Turja Taloustutkimus t-63/ttu 20..207 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimus on toteutettu Veikkaus Oy:n toimeksiannosta Tutkimuksen tarkoitus

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 8.5.2014, Turku Seutukoordinaattori, YTM Susanna Leimio Sosiaalialan osaamiskeskus Verso Pakka

Lisätiedot

Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää

Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka Terveyttä Lapista 2013 5.9.2013 Rovaniemi 3.9.2013 Peliklinikka 3.9.2013/TJ 1 Sisällys 1. Suomalaisten

Lisätiedot

Pelihimon neurobiologiaa. Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos, farmakologia Helsingin yliopisto

Pelihimon neurobiologiaa. Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos, farmakologia Helsingin yliopisto Pelihimon neurobiologiaa Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos, farmakologia Helsingin yliopisto Pelihimo aivoperäinen häiriö? Riippuvuussyndrooma Toistuva ja voimakas tarve pelata normaalien

Lisätiedot

AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu

AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu AVH-päivät 13.10.2010 Helsinki Anu Berg, PsT anu.berg@eksote.fi Masennus on yleistä aivoverenkiertohäiriöiden jälkeen noin

Lisätiedot

Yleistä addiktioista

Yleistä addiktioista Yleistä addiktioista Addictio (lat.) = jättäminen/jättäytyminen jonkun valtaan Pakonomainen tarve harjoittaa jotakin toimintoa tai kokea tietynlainen tunnetila eli ei enää oma valinta riippuvuus Sana kärsinyt

Lisätiedot

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi.

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi. TerveysInfo Alkoholi : kohtuuden rajoilla Ohjelmassa seurataan alkoholin käyttöä viiden parikymppisen nuoren päivälliskutsujen yhteydessä. Samalla kun katsoja perehtyy erilaisiin alkoholin käyttötyyleihin,

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

Peliongelman tunnistaminen

Peliongelman tunnistaminen Peliongelman tunnistaminen XIII Valtakunnalliset Päihdepäivät 14.9.2006 Tapio Jaakkola projektipäällikkö Peluuri Liikaa pelissä? Soita Peluuri 0800 100 101 - www.peluuri.fi Rahapelit 1 Rahapelien pelaaminen

Lisätiedot

Rahapelaamisen tiheys on yhteydessä terveysriskeihin työikäisillä suomalaisilla

Rahapelaamisen tiheys on yhteydessä terveysriskeihin työikäisillä suomalaisilla Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2010: 47 98 108 A r t i k k e l i Rahapelaamisen tiheys on yhteydessä terveysriskeihin työikäisillä suomalaisilla Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten rahapelaamisen

Lisätiedot

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe, liike ja toipuminen Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe liike toipuminen? 2.9.2014 Hätönen H 2 Perinteitä ja uusia näkökulmia Perinteinen näkökulma: Mielenterveyden ongelmien hoidossa painotus

Lisätiedot

Uutta Suomessa mielenterveyden ensiapu. Mikko Häikiö Pohjanmaa hanke Vaasa 11.5.2007

Uutta Suomessa mielenterveyden ensiapu. Mikko Häikiö Pohjanmaa hanke Vaasa 11.5.2007 Uutta Suomessa mielenterveyden ensiapu Mikko Häikiö Pohjanmaa hanke Vaasa 11.5.2007 Pohjanmaa hankkeen toiminta alue Vaasan sairaanhoitopiiri väestömäärä n. 174 300 pinta ala 7930 km 2 Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

SEKASTRATEGIAT PELITEORIASSA

SEKASTRATEGIAT PELITEORIASSA SEKASTRATEGIAT PELITEORIASSA Matti Estola 8. joulukuuta 2013 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Ratkaistaan sukupuolten välinen taistelu sekastrategioiden avulla 5 Teksti on suomennettu kirjasta: Gibbons: A Primer

Lisätiedot

Digitaalinen pelaaminen ilmiönä ja välineenä sosiaali- ja terveysalalla

Digitaalinen pelaaminen ilmiönä ja välineenä sosiaali- ja terveysalalla Digitaalinen pelaaminen ilmiönä ja välineenä sosiaali- ja terveysalalla Anna-Laura Marjeta Sosiaalipsykologi, projektisuunnittelija Pelitalo Helsingin nuorisoasiainkeskus 5.2.2014 Päivän ohjelma 12.00-12.15

Lisätiedot

Nuoret pelissä pelihaitat ja niiden ehkäisy Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 1.12.1012

Nuoret pelissä pelihaitat ja niiden ehkäisy Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 1.12.1012 Nuoret pelissä pelihaitat ja niiden ehkäisy Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 1.12.1012 1 Elämä On Parasta Huumetta ry - EOPH EOPH tekee terveyttä edistävää ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Adhd lasten kohtaama päivähoito

Adhd lasten kohtaama päivähoito Adhd lasten kohtaama päivähoito ORIENTAATIO KONFERENSSI 23.5.2012 JÄRVENPÄÄ ALISA ALIJOKI HELSINGIN YLIOPISTO ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) Neurobiologinen aivojen toiminnan häiriö Neurobiologisesta

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Hyvää mieltä perheen arkeen

Hyvää mieltä perheen arkeen Hyvää mieltä perheen arkeen Marja Snellman-, KM, LO, Sos.tt. Suomen Mielenterveysseura Maailman vanhin mielenterveysjärjestö Sitoutumaton kansanterveys- ja kansalaisjärjestö Mielenterveysseura pyrkii siirtämään

Lisätiedot

Lasten ja nuorten pelaaminen ja pelihaitat

Lasten ja nuorten pelaaminen ja pelihaitat Lasten ja nuorten pelaaminen ja pelihaitat 14.9.2011/Lahti 1 Elämä On Parasta Huumetta ry - EOPH EOPH tekee terveyttä edistävää ehkäisevää päihdetyötä lapsen ja nuoren edun näkökulmasta. Toimimme kouluissa,

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Mikä masentaa maailman onnellisinta kansaa? Sari Aalto-Matturi, Toiminnanjohtaja, Suomen Mielenterveysseura SOSTEtalk!

Mikä masentaa maailman onnellisinta kansaa? Sari Aalto-Matturi, Toiminnanjohtaja, Suomen Mielenterveysseura SOSTEtalk! Mikä masentaa maailman onnellisinta kansaa? Sari Aalto-Matturi, Toiminnanjohtaja, Suomen Mielenterveysseura SOSTEtalk! 3.10.2017 3.10.2017 2 Suomi on maailman vakain valtio. vapain maa, Norjan ja Ruotsin

Lisätiedot

Miten nuoret oireilevat? Tiia Huhto

Miten nuoret oireilevat? Tiia Huhto Miten nuoret oireilevat? Tiia Huhto Nuorten psyykkiset häiriöt Mielialahäiriöt Ahdistuneisuushäiriöt Tarkkaavaisuushäiriöt Käytöshäiriöt Todellisuudentajun häiriöt Syömishäiriöt Päihdeongelmat Mielialahäiriöt

Lisätiedot

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mental health: a state of well-being (WHO) in which every individual realizes

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT RY KOULUTYÖ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI Mikä EHYT? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi

Lisätiedot

Mitä tehdä? Solja Niemelä. Työelämäprofessori (psykiatria ja päihdelääketiede) Oulun yliopisto

Mitä tehdä? Solja Niemelä. Työelämäprofessori (psykiatria ja päihdelääketiede) Oulun yliopisto Kannabista käyttävä nuori Mitä tehdä? Solja Niemelä Työelämäprofessori (psykiatria ja päihdelääketiede) Oulun yliopisto Ylilääkäri Psykiatrian tulosalue, Lapin sairaanhoitopiiri Oletko koskaan käyttänyt

Lisätiedot

Mobiilileikkipaikka! www.lappset.com/mobi

Mobiilileikkipaikka! www.lappset.com/mobi Mobiilileikkipaikka! www.lappset.com/mobi Jos et voi voittaa heitä, liity heihin Pelikulttuuri on yhä enenevässä määrin läsnä yhteiskunnassamme. Tietokonepelejä pelataan jokaisessa kodissa tietokoneella,

Lisätiedot

A. Naumanen. Tytöt U15-sarjassa. Esitys SAJL Nuorisokokoukselle

A. Naumanen. Tytöt U15-sarjassa. Esitys SAJL Nuorisokokoukselle A. Naumanen Tytöt U15-sarjassa Esitys SAJL Nuorisokokoukselle 25.10.2014 Tytöt U15 Nuorten kilpailujärjestelmä 2014-2016 hyväksyttiin syysliittokokouksessa 2013. Kilpailujärjestelmässä:! Pelattavaksi ehdotettavat

Lisätiedot

Alkoholimainonnan rajoittaminen hallituksen esityksessä HE 70/2013. Hallitusneuvos Ismo Tuominen 11.9.2013

Alkoholimainonnan rajoittaminen hallituksen esityksessä HE 70/2013. Hallitusneuvos Ismo Tuominen 11.9.2013 Alkoholimainonnan rajoittaminen hallituksen esityksessä HE 70/2013 Hallitusneuvos Ismo Tuominen 11.9.2013 1. Alkoholijuomien mainonta kiellettiin 1977 2. Mietojen alkoholijuomien mainonta sallittiin uudessa

Lisätiedot

Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito

Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito Iäkkään muistipotilaan masennuksen hoito Sinikka Luutonen Psykiatrian dosentti, geriatrian erikoislääkäri Turun yliopisto ja VSSHP/Psykiatrian tulosalue Sidonnaisuudet toiminut luennoitsijana terveydenhuollon

Lisätiedot

Suomalaisten mielenterveys

Suomalaisten mielenterveys Suomalaisten mielenterveys LT, dosentti Jaana Suvisaari Yksikön päällikkö, Mielenterveysongelmat ja päihdepalvelut -yksikkö 18.2.2013 Suomalaisten mielenterveys / Jaana Suvisaari 1 Suomalaisten mielenterveys

Lisätiedot

ALKOHOLI JA HENKINEN HYVINVOINTI

ALKOHOLI JA HENKINEN HYVINVOINTI ALKOHOLI JA HENKINEN HYVINVOINTI apulaisylilääkäri Sari Leinonen P-KSSK, riippuvuuspoliklinikka 25.4.2013 1 Alkoholi ja mielialan säätely yleisesti käytössä iloisen mielialan saavuttaminen harmituksen

Lisätiedot

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen - Toimiva lapsi&perhe menetelmäkoulutus syksy 06 kevät 07 Beardsleen perheinterventio, lapset

Lisätiedot

mg kertaa päivässä mg kertaa päivässä mg kertaa päivässä mg kertaa päivässä mg kertaa päivässä mg kertaa päivässä mg kertaa viikossa Ei koskaan

mg kertaa päivässä mg kertaa päivässä mg kertaa päivässä mg kertaa päivässä mg kertaa päivässä mg kertaa päivässä mg kertaa viikossa Ei koskaan Olotilakysely Käyttämäsi Parkinson-lääkkeet: Muut lääkkeet, joita otat säännöllisesti mg kertaa viikossa 1. Mieliala Oletko alakuloinen? Onko sinulla masennusta? Itkettääkö sinua ilman syytä? Ahdistaako

Lisätiedot

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA!

Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä TERVETULOA! Peliriippuvuus sekä sen ehkäisy, hoito ja kuntoutus Päijät-Hämeessä Susanna Leimio-Reijonen Ehkäisevän mielenterveys- ja

Lisätiedot

Hakusessa-hanke 4.2.2014

Hakusessa-hanke 4.2.2014 MITÄ ON RIIPPUVUUS? PSYKIATRIAN PROFESSORI SOLJA NIEMELÄ PÄIHDELÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYS OULUN YLIOPISTO, LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Hyvinvointi hakusessa hankkeen luentosarja 4.2.2014 Mitä on riippuvuus

Lisätiedot

Lataa Liikaa pelissä? (20 kpl) - Mari Pajula. Lataa

Lataa Liikaa pelissä? (20 kpl) - Mari Pajula. Lataa Lataa Liikaa pelissä? (20 kpl) - Mari Pajula Lataa Kirjailija: Mari Pajula ISBN: 9789523025783 Sivumäärä: 32 sivua Formaatti: PDF Tiedoston koko: 16.37 Mb Suomessa pelataan paljon rahapelejä ja joillekin

Lisätiedot

Miten auttaa sodassa traumatisoituneita lapsia ja nuoria - Tutkimustietoa

Miten auttaa sodassa traumatisoituneita lapsia ja nuoria - Tutkimustietoa Miten auttaa sodassa traumatisoituneita lapsia ja nuoria - Tutkimustietoa Kriisityön päivät 7.4 2016 Helsinki, Paasitorni Kirsi Peltonen, Pst. Dos. Tampereen Yliopisto Taustaa Vuonna 2014, 230 miljoonaa

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Mainonta ja tuotesijoittelu digitaalisissa peleissä. Olli Raatikainen 13.5.2014 Viestintätieteet

Mainonta ja tuotesijoittelu digitaalisissa peleissä. Olli Raatikainen 13.5.2014 Viestintätieteet Mainonta ja tuotesijoittelu digitaalisissa peleissä Olli Raatikainen Viestintätieteet Digitaaliset pelit? Digitaalisilla peleissä viitataan yleensä konsoleilla, PC:llä ja mobiililaitteilla (puhelimet ja

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot

VIRTSANKARKAILU, FYSIOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS

VIRTSANKARKAILU, FYSIOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS VIRTSANKARKAILU, FYSIOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS - FYSIOTERAPEUTIN KÄYTÄNNÖN NÄKEMYS Fysioterapeutti, TtM Minna Törnävä, TAYS ft, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS),TtM, TtT-opisk SIDONNAISUUDET KAHDEN

Lisätiedot

Onko tavarariippuvuus uusi ilmiö?

Onko tavarariippuvuus uusi ilmiö? + Onko tavarariippuvuus uusi ilmiö? Jyrki Psykiatrian professori, Turun Yliopisto Ylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri + Tavarariippuvuus 2 Rakastaako tavaraa? Kuinka monta tavaraa sydämeen mahtuu?

Lisätiedot

Matkalla muutokseen. Kappale 1 Tosiasioita pelaamisesta: Miten pelaaminen vaikuttaa elämääsi ja miten pelaamisesta voi tulla ongelma.

Matkalla muutokseen. Kappale 1 Tosiasioita pelaamisesta: Miten pelaaminen vaikuttaa elämääsi ja miten pelaamisesta voi tulla ongelma. Matkalla muutokseen Jos pelaaminen haittaa elämääsi ja harkitset muutosta tämä opas voi olla sinua varten. Tämän oppaan avulla voit oppia ymmärtämään pelaamistasi, selvittää muutosmotivaatiotasi, ja tutkia

Lisätiedot