Componenta Oyj Osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013"

Transkriptio

1

2 Componenta Oyj Osavuosikatsaus Heikki Lehtonen toimitusjohtaja Componenta

3 Tuloslaskelma Me Q Q Muutos Q1-Q Q1-Q Muutos Tilauskanta 83,6 86,7-4 % 83,6 86,7-4 % Liikevaihto 119,0 120,7-1 % 387,0 427,5-9 % Käyttökate, ilman kertaluonteisia eriä 6,6-2,0 425 % 28,0 25,3 11 % Liikevoitto, ilman kertaluonteisia eriä 2,2-5,5 140 % 14,6 13,6 7 % Nettorahoituskulut -6,7-7,0-4 % -18,3-21,8-16 % Tulos rahoituserien jälkeen, ilman kertaluonteisia eriä -4,4-12,4 64 % -3,7-8,2 54 % Kertaluonteiset erät -0,8-0,1 728 % -1,8-0,3 458 % Tilikauden tulos -6,0-9,8 39 % -5,6-7,6 27 % Tulos/osake, ilman kertaluonteisia eriä, e -0,18-0,46 61 % -0,19-0,43 56 % Liiketoiminnan nettorahavirta -21,7-18,0-21 % -12,6-12,4-1 % Rahavarat ja käyttämättömät luottositoumukset 12,2 11,9 3 % 12,2 11,9 3 %

4 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) % Me

5 Liikevaihdon kehitys vuosineljänneksittäin Q Liikevaihto Rullaava liikevaihto 12 kk Liikevaihto vuosineljänneksittäin, Me Rullaava liikevaihto 12 kk, Me

6 Tuloslaskelman eroanalyysi ilman kertaluonteisia eriä Me Q Q Ero -% Q1-Q Q1-Q Ero -% Liikevaihto 119,0 120,7-1 % 387,0 427,5-9 % Tuotannon arvo 117,9 119,9-2 % 393,4 432,7-9 % Materiaalit -49,9-50,9-2 % -160,8-180,9-11 % Muuttuvat palkat ja ulkopuoliset palvelut -26,9-29,3-8 % -89,0-96,6-8 % Muut muuttuvat ja kiinteät kulut -34,4-41,8-18 % -115,6-129,9-11 % Kulut yhteensä -111,3-121,9-9 % -365,4-407,4-10 % Käyttökate 6,6-2,0 425 % 28,0 25,3 11 %

7 Liikevoitto ja tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä vuosineljänneksittäin Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Me Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Me

8 Tunnusluvut Me Omavaraisuusaste, % 21,0 16,5 18,1 Omavaraisuusaste, pääomalaina omana pääomana, % 21,6 21,7 23,2 Oman pääoman tuotto, ilman kertaluonteisia eriä, % -3,9-13,9-24,8 Oman pääoman tuotto, % -8,9-14,4-32,9 Sijoitetun pääoman tuotto, ilman kertaluonteisia eriä, % 6,2 6,3 4,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,5 6,2 2,0 Korolliset nettovelat, Me Net gearing, % Tilauskanta, Me 83,6 86,7 82,9 Tuotannolliset investoinnit, Me 12,4 14,3 19,2 Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima

9 Elokuussa 2013 toteutetut pääomamarkkinaoperaatiot Osakeanti, hybridilaina ja kaksi joukkovelkakirjalainaa, yhteensä noin 77,3 Me. Oman pääoman ehtoista rahoitusta yhteensä noin 28,8 Me. Muiden kuin pääomakonversioina yhtiöön sijoitettujen uusien varojen määrä oli noin 22,6 Me, joka sisälsi kahden suurimman osakkeenomistajan kesäkuussa yhtiöön tekemät yhteensä 4 Me:n sijoitukset. Varojen käyttö: erääntyneen joukkovelkakirjalainan 2010 jälleenrahoittaminen ja takaisinmaksu, muiden korollisten velkojen lyhennykset sekä yhtiön yleiset rahoitustarpeet. OSAKEANTI Suunnattu osakeanti osakkeenomistajille ja yleisölle uutta osaketta, merkintähinta 1,60 e, yhteensä 11,3 Me. Yhtiön osakemäärä kasvoi osakkeeseen. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi HYBRIDILAINA Rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia. Määrä 33,7 Me. Korko: 12,2 % vuodessa. Ensimmäinen takaisinmaksumahdollisuus JOUKKOVELKAKIRJALAINAT Kokeneille sijoittajille ja Componentan joukkovelkakirjalainan 2010 haltijoille suunnattu vakuudeton laina. Määrä 22,3 Me. Lainan korko 10,75 % ja laina-aika 3,5 vuotta. Lainan listaus alkoi Helsingin pörssissä Suomalaisen institutionaalisen sijoittajan merkitsemä vakuudellinen joukkovelkakirjalaina. Määrä 10 Me ja laina-aika 3 vuotta

10 Omavaraisuusaste, % Pääomalaina velkana Pääomalaina omana po:na

11 Rahavirtalaskelma Me 1-9/ / /2012 Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta, rahoituseriä ja veroja 23,1 25,7 22,7 Käyttöpääoman muutokset -13,5-15,6-1,0 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 9,6 10,1 21,7 Liiketoiminnan nettorahavirta -12,6-12,4-8,7 Investointien nettorahavirta -11,6-15,1-19,2 Rahoituksen nettorahavirta 10,7-3,3 5,9 Rahavarojen muutos -13,4-30,8-22,0 Käyttöpääoman kasvu kolmannen vuosineljänneksen aikana oli poikkeuksellisen suuri. Yhtiö on ryhtynyt toimenpiteisiin, joilla pyritään normalisoimaan käyttöpääoman tarve vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana

12 Liiketoiminnan nettorahavirran kehitys Me Q1/10Q2/10Q3/10Q4/10Q1/11Q2/11Q3/11Q4/11Q1/12Q2/12Q3/12Q4/12Q1/13Q2/13Q3/

13 Harkkorauta- ja kierrätysmetalli-indeksit Lähde: Reuters Metal Bulletin ja WV Stahl

14 Valuuttakurssien muutokset Turkin liira Daily QEURTRY= Line; QEURTRY=; Ask(Last) ; 2,7293 SMA; QEURTRY=; Ask(Last); ; 2, (GMT) Price TRY 2,7 2,65 2,6 2,55 2,5 2,45 2,4 2,35 2,3 Auto Q Q Q Q Lähde: Reuters

15 Valuuttakurssien muutokset Ruotsin kruunu Daily QEURSEK= Line; QEURSEK=; Ask(Last) ; 8,6401 SMA; QEURSEK=; Ask(Last); ; 8, (GMT) Price SEK 8,8 8,75 8,7 8,65 8,6 8,55 8,5 8,45 8,4 8, Q Q Q Q ,3 Auto Lähde: Reuters

16 Toiminnan tehostamisohjelma

17 Toiminnan tehostamisohjelma jatkuu (1) Lokakuussa 2012 käynnistynyt ohjelma on toteutunut tavoitteiden mukaisesti ja 25 Me:n vuotuiset kustannussäästöt vuoden 2014 loppuun mennessä ollaan saavuttamassa. Säästöjen tulosvaikutus noin 60 % jo vuonna Maa, yksikkö Q1 - Q toteutetut toimenpiteet Kokonaissäästö TURKKI Orhangazin valimo Ohjelma on edennyt suunnitellusti vuoden 2012 lopussa uudistetun organisaation ohjauksessa. Valimossa on toteutettu monia tehokkuutta lisääviä toimenpiteitä ja kokonaistuottavuus on kehittynyt tavoitteiden mukaisesti. 9 Me vuoden 2014 loppuun mennessä. HOLLANTI Kaikki yksiköt RUOTSI Främmestadin konepaja Tuotantoyksiköiden rakenneuudistus ja 55 työpaikan vähennykset saatiin päätökseen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tuottavuutta on parannettu kaikilla tuotantolinjoilla. Tehostamisohjelmaa laajennettiin toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä. Suurten sarjojen koneistustyöt keskitetään Orhangazin konepajaan, jonka laajennustyöt saatiin päätökseen syyskuussa Tuotesiirrot Främmestadista toteutetaan pääosin Q ja Q aikana. 5 Me vuoden 2014 loppuun mennessä. 3 Me vuoden 2014 loppuun mennessä

18 Toiminnan tehostamisohjelma jatkuu (2) Maa, yksikkö Q1 - Q toteutetut toimenpiteet Kokonaissäästö SUOMI Pietarsaaren valimo KONSERNI Hallinto, myynti ja suunnittelu Pietarsaaren valimon ison Disa-linjan toiminta päättyy suunnitellusti. Toimenpiteet tuotesiirtojen toteuttamiseksi Turkin Orhangazin ja Suomen Porin valimoihin ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Toiminnan tehokkuuden parantaminen ja kiinteiden kustannusten leikkaukset toteutettiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 3 Me vuoden 2014 loppuun mennessä. 3 Me vuonna RUOTSI Wirsbon takomot Smedjebackenin takomon alasajo ja tuotesiirrot Arvikaan aloitettiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Takomoliiketoiminnasta on vähennetty yhteensä 41 työpaikkaa vuoden 2013 aikana. 2 Me vuonna

19 Toiminnan tehostamisohjelman laajennus Syyskuussa 2013 tehostamisohjelmaa laajennettiin tavoitteena 10 Me:n vuotuinen kannattavuuden lisäparannus vuonna Maa, yksikkö Uudet kehitysprojektit ja toimenpiteet Kokonaissäästö TURKKI Orhangazin valimo HOLLANTI Heerlenin furaanivalimo SUOMI Kaikki valimot TURKKI, RUOTSI Orhangazi, Främmestad Valuhiekkajärjestelmän ja sulaton prosessiparannukset. Tuottavuutta ja laatua parannetaan ja tuotannon raaka-ainekäyttöä tehostetaan. Toimenpiteissä hyödynnetään konsernin parhaita käytäntöjä. Käyttöasteen parannus ja tuottavuuden edelleen kehittäminen mm. paremman tuotannonohjauksen ja nopeampien läpimenoaikojen avulla sekä laatua parantamalla. Uusmyyntiä tehostetaan. Käyttöasteen parannus ja kiinteiden kulujen pienentäminen. Pietarsaaren valimon mahdollinen yhdistäminen osaksi Porin valimoa vahvistaisi konsernin kilpailukykyä palvella pohjoismaisia asiakkaita joustavasti ja kustannustehokkaasti. Kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamisprojektin laajentaminen. Sisäisiä tuotesiirtoja Främmestadista Orhangaziin jatketaan. Orhangazin konepajan tuottavuutta kehitetään edelleen siirrettyjen volyymien kustannushyödyn varmistamiseksi. yhteensä 10 Me vuonna

20 Tavoitteena 35 Me:n tulosparannus Yllä mainitut luvut kuvaavat vain tehostamisohjelmien vaikutusta, eivätkä ota huomioon volyymikehitystä

21 Talouden indikaattorit

22 Teollisuuden ostopäälliköiden indeksit Lähde: Reuters

23 IFO-odotukset Lähde: IFO

24 CDS-indeksi Weekly QITEXO5Y= Line; QITEXO5Y=; Bid Spread(Last) ; 405, (GMT) Price EUR Auto Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Lähde: Reuters

25 Myynnin ja tilauskannan kehitys

26 Myynnin jakautuminen Myynti markkina-alueittain Q1 - Q Myynti liiketoimintasegmenteittäin*) Q1 - Q vs. Q1 - Q Me Saksa 21 % Ruotsi 19 % Turkki 13 % Iso-Britannia 12 % Suomi 9 % Benelux 7 % Ranska 6 % Italia 6 % Muut Euroopan maat 3 % USA 3 % Muut maat 2 % Valimodivisioona Konepajadivisioona Alumiinidivisioona Muu liiketoiminta Q1-Q Q1-Q *) Luvut ilman sisäisiä eriä

27 Myynti asiakastoimialoittain Q1 - Q Raskaat ajoneuvot Rakennus- ja kaivosteollisuus Koneenrakennus Maatalouskoneteollisuus Autoteollisuus 31 % (28 %) 19 % (24 %) 17 % (19 %) 18 % (15 %) 15 % (14 %)

28 Raskaan ajoneuvoteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q3/2013 vs. Q3/ % Myynti Raskaalle ajoneuvoteollisuudelle Q3/2013 vs. Q3/ %

29 Raskaiden ajoneuvojen tilausketjun kehitys verrattuna edellisvuoteen Componentan toimitukset raskaalle ajoneuvoteollisuudelle 1-9/2013 vs. 1-9/2012 Volvo Groupin toimitukset jälleenmyyjille Euroopassa 1-8/2013 vs. 1-8/2012 Uusien raskaiden ajoneuvojen rekisteröinnit Euroopassa 1-8/2013 vs. 1-8/ % -17 % -8 % Lähde: Volvon verkkosivut, ACEA

30 Uusien raskaiden ajoneuvojen rekisteröinnit Euroopassa (EU27) Muutos -% Muutos +% Lähde: ACEA

31 Rakennus- ja kaivosteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q3/2013 vs. Q3/ % Myynti Rakennus- ja kaivosteollisuudelle Q3/2013 vs. Q3/ %

32 Koneenrakennusteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q3/2013 vs. Q3/ % Myynti Koneenrakennusteollisuudelle Q3/2013 vs. Q3/ %

33 Maatalouskoneteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q3/2013 vs. Q3/ % Myynti Maatalouskoneteollisuudelle Q3/2013 vs. Q3/ %

34 Autoteollisuuden myynnin ja tilauskannan kehitys Tilauskanta Q3/2013 vs. Q3/ % Myynti Autoteollisuudelle Q3/2013 vs. Q3/ %

35 Uusien henkilöautojen rekisteröinnit Euroopassa (EU27)

36 Tarjoukset ja uusmyynti Kuukausittaiset tarjoukset, > e Konsernin tekemät tarjoukset Q1 - Q3/2013 ovat olleet hieman korkeammalla tasolla kuin kolmena aiempana vuonna. Componentan uusmyynti on jatkunut odotetusti vuonna

37 Liiketoimintasegmenttien kehitys

38 Valimodivisioonan kehitys Me Liikevaihto Me Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 8% 4% 0% -4% -8% -12% 0 Liikevoitto Liikevoitto - % Me Q1-Q Q1-Q Muutos Tilauskanta 46,7 56,4-17 % Liikevaihto 255,8 292,5-13 % Liikevoitto 5,6 1, % Henkilöstö % Valimodivisioonan liikevaihto laski heinäsyyskuussa 4 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Heinä-syyskuun liikevoitto parani edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta toiminnan tehostamisen, kustannussäästöjen ja Turkin liiran heikkenemisen johdosta

39 Konepajadivisioonan kehitys Me Liikevaihto Me Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6% 3% 0% % -6% Liikevoitto Liikevoitto - % Me Q1-Q Q1-Q Muutos Tilauskanta 19,2 18,9 +1 % Liikevaihto 85,3 91,9-7 % Liikevoitto 1,8 3,2-43 % Henkilöstö % Konepajadivisioonan liikevaihto laski heinäsyyskuussa prosentin edellisvuodesta. Heinä-syyskuun liikevoitto heikkeni edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen pienemmistä volyymeista ja tuottavuusongelmista

40 Me Alumiinidivisioonan kehitys Liikevaihto Me Liikevoitto Ilman kertaluonteisia eriä Liikevoitto Liikevoitto - % 20% 15% 10% 5% 0% Me Q1-Q Q1-Q Muutos Tilauskanta 13,0 11,4 +14 % Liikevaihto 54,3 56,5-4 % Liikevoitto 6,8 7,8-12 % Henkilöstö % Alumiinidivisioonan liikevaihto heinäsyyskuussa kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 7 %. Heinä-syyskuun liikevoiton paraneminen edellisvuodesta johtui kasvaneista volyymeista ja Turkin liiran heikkenemisestä

41 Näkymät

42 Toimintaympäristö 2013 Kysyntänäkymät paremmat Componentan Raskaat ajoneuvot -asiakastoimialan tilauskanta oli katsauskauden lopussa 3 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa matalammalla tasolla. Raskaiden ajoneuvojen kysynnän arvioidaan olevan parempi vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kysyntänäkymät heikommat Componentan Rakennus- ja kaivosteollisuus -asiakastoimialan tilauskanta oli katsauskauden lopussa 13 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa matalammalla tasolla. Rakennus- ja kaivoskoneiden kysynnän odotetaan laskevan hieman vuoden 2013 viimeisen neljänneksen aikana asiakkaiden valmistautuessa vuoden lopun seisokkeihin

43 Toimintaympäristö 2013 Kysyntänäkymät paremmat Componentan Koneenrakennus-asiakastoimialan tilauskanta katsauskauden lopussa oli 4 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Koneenrakennusteollisuuden näkymien odotetaan paranevan loppuvuonna verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kysyntänäkymät vakaat Componentan Maatalouskoneet-asiakastoimialan tilauskanta katsauskauden lopussa oli 3 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa matalammalla tasolla. Maatalouskoneiden kysynnän odotetaan pysyvän vakaana loppuvuoden ajan. Kysyntänäkymät paremmat Componentan Autoteollisuus-asiakastoimialan tilauskanta katsauskauden lopussa oli 3 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Componentan toimitusten autoteollisuudelle odotetaan kasvavan viimeisellä vuosineljänneksellä verrattuna edelliseen vuoteen

44 Componentan näkymät vuodelle 2013 Componentan näkymät loppuvuodelle 2013 perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan. Euroopan ja maailmantalouden jatkuva epävarmuus on heikentänyt Componentan asiakastoimialojen investointikysyntää. Componentan tilauskanta laski 4 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 84 Me (87 Me). Vuoden 2013 liikevaihdon odotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla ja toteutettavien rakenteellisten tehostamistoimien johdosta liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan edellisestä vuodesta

45

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015. Tulos ja kassavirta paranivat OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 Tulos ja kassavirta paranivat 27.4.2015 Osavuosikatsaus 1-3/2015 Ensimmäinen neljännes Liikevaihto oli 15 468 (9 521) milj. Ruotsin kruunua Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.10.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.20099 Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 57,1 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Itellan tilinpäätöstiedote 2009: Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin

Itellan tilinpäätöstiedote 2009: Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin 1 (3) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE ITELLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.2.2010 KELLO 10 Itellan tilinpäätöstiedote 2009: Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin Vuosi 2009 Itella konsernin liikevaihto oli 1 819,7

Lisätiedot

Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa

Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa Q2 Osavuosikatsaus 2/ Tammi kesäkuu Myönteinen kehitys jatkui IT-palveluissa IT-palveluiden orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa lähes 3 % Hyvä kannattavuuskehitys jatkui poikkeuksellisesta projektikustannuksesta

Lisätiedot

Huhtamäki 2013. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2013. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällys TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2013...1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013...2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2013... 8 Konsernin tuloslaskelma (IFRS)...8 Konsernitase

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot

OUT OKUMMUN VUOSIKERT OMUS

OUT OKUMMUN VUOSIKERT OMUS Vuosikertomus 2008 HAASTEEMME KUSTANNUSJOHTAJUUDEN YLLÄPITÄMINEN STANDARDILAADUISSA Integroidun tuotantoprosessinsa ansiosta Tornio Works on yksi maailman kustannustehokkaimmista ruostumattoman teräksen

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

KESKITTYMINEN JA UUDELLEENJÄRJESTELY

KESKITTYMINEN JA UUDELLEENJÄRJESTELY OM Osavuosikatsaus Tammikuu-kesäkuu Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 2 OM:n osavuosikatsaus kaudelta tammikuu-kesäkuu on laadittu ja julkistettu ruotsin ja englannin kielellä. Tämä suomenkielinen osavuosikatsaus

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013, klo 8.00 1 (45) TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa Katsauksen pääkohdat

Lisätiedot

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2014: Tulosparannustoimet käänsivät tuloksen kasvuun; Q4 liikevoitto parani merkittävästi

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2014: Tulosparannustoimet käänsivät tuloksen kasvuun; Q4 liikevoitto parani merkittävästi Cargotecin tilinpäätöstiedote 2014: Tulosparannustoimet käänsivät tuloksen kasvuun; Q4 liikevoitto parani merkittävästi Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Cargotec Oyj:n tilintarkastettuun

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2013

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2013 Kemira Oyj Tilinpäätös 2013 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2013

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2010

Lisätiedot

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 2 Konsernitilinpäätös 2010... 6

Lisätiedot

Myönteinen kehitys jatkui läpi vuoden

Myönteinen kehitys jatkui läpi vuoden 1 (28) ORION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 klo 12:00 Orion-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2010 Orionin liikevaihto vuodelta 2010 oli 850 miljoonaa euroa (772 miljoonaa euroa vuonna 2009) ja se kasvoi

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot