Componenta Oyj:n osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Componenta Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2004"

Transkriptio

1 1 Componenta Oyj:n osavuosikatsaus

2 2 Tuloslaskelma Liikevaihto 73, 46,3 Liikevaihdon muutos % Valu- ja muut komponentit ryhmän liikevoitto 1,8 2,1 De Globen liikevoitto,2 - Muun liiketoiminnan liikevoitto -,1 -,5 Liikevoitto (ilman kertaluontoisia eriä) 2, 1,6 Rahoitustuotot ja -kulut -1,7-2,1 Tulos rahoituserien jälkeen (ilman kertaluontoisia eriä),2 -,5 Kertaluontoiset erät +12,5, Tulos rahoituserien jälkeen 12,7 -,5 Nettotulos 1,5 -,4

3 Tunnusluvut Tulos/osake, e 1,9 -,4 Omavaraisuusaste, % (pääomalaina omana pääomana) 32,3 29,3 Oman pääoman tuotto, % 95,1-4,1 Oma pääoma/osake, e 4,4 3,76 Sijoitettu pääoma, 186,6 186,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 34,4 4, Korolliset nettovelat, (pääomalaina omana pääomana) 11,9 12, Net gearing, % (pääomalaina omana pääomana) 129,7 188,3 Tilauskanta, 48, 27,1 Tuotannolliset investoinnit, 2,,3 Henkilöstö keskimäärin

4 Rahavirtalaskelma Tulos ennen satunnaisia eriä 12,7 -,5 Poistot ja arvonalennukset -1,6 3, Rahoituksen tuotot ja kulut 1,6 2,1 Muut tuotot ja kulut sekä muut korjaukset -4,2 1,7 Käyttöpääoman muutos -4,7-2,5 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3,9 3,8 Rahoituksen tuotot ja kulut -2,5-3,6 Liiketoiminnan rahavirta 1,4,2 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,9 -,3 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot,, Muut investoinnit ja myönnetyt lainat -5,, Muut luovutustulot ja lainasaamisten takaisinmaksut 15,8,1 Investointien rahavirta 8,9 -,2 4 Osingonjako, -1, Pääomalainan lisäys (+)/vähennys (-) -3,2-3,1 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) -6,6 15,7 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) -,3-12,3 Rahoituksen rahavirta -1,1 -,6 Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-),2 -,6

5 5 Katsauskausi lyhyesti Alvestan valimon alasajo ja tuotannon siirto Karkkilaan on edennyt suunnitelmien mukaan. Osakkuusyhtiö Thermia AB:n osakkeet myytiin Procuritas Capital Investors III:lle 16, :n kauppahinnalla ja kaupasta kirjattiin 8,6 :n myyntivoitto. Hollantilaisen valimoyrityksen De Globen osakkeista ja äänivallasta ostettiin 55 % 3,6 :n kauppahinnalla. Lisäksi sovittiin optiosta ostaa jäljelle jäävät osakkeet vuoden 27 loppuun mennessä. De Globen tuottavuuden parantamiseksi käynnistettiin projekti, jossa Belfeldissa sijaitseva valimo suljetaan ja sen tuotanto siirretään Hoensbroekiin. Componentan myyntiorganisaatio Pohjoismaissa ja De Globen myyntiorganisaatio Keski-Euroopassa yhdistetään vahvaksi yhteiseksi Euroopan myyntiorganisaatioksi. Componentan konepajat ja koneistusosaaminen mahdollistavat laajemman palvelutarjonnan De Globen asiakkaille.

6 6 Markkinat ja kehitys asiakastoimialoittain Componentan liikevaihto kasvoi 58 % 73, :oon De Globen oston seurauksena. De Globen myynti Saksaan, Belgiaan, Hollantiin, Ranskaan ja USA:han täydentää hyvin Componentan maantieteellistä myyntiä. De Globen myynti työkoneteollisuudelle, raskaalle ajoneuvoteollisuudelle sekä kompressoreihin ja paineastioihin täydentää hyvin Componentan asiakaskuntaa. Valu- ja muut komponentit -ryhmän liikevaihto kasvoi 3 %, De Globen liikevaihto 18 % ja muun liiketoiminnan liikevaihto 2 %. Componentan vertailukelpoiset toimitukset raskaalle ajoneuvoteollisuudelle nousivat 6 % edellisvuodesta. Työkoneteollisuuden vertailukelpoiset toimitukset kasvoivat 16 %. Energia- ja voimansiirtoteollisuuden toimitukset nousivat 1 %. Myynti koneenrakennusteollisuudelle kasvoi 1 % edellisvuodesta.

7 7 Liikevaihto ja tilauskanta Liikevaihto Tilauskanta

8 8 Liikevoitto ja tulos rahoituserien jälkeen (ilman kertaluontoisia eriä) Liikevoitto 3,5 % 7 Tulos rahoituserien jälkeen 1, ,5 2 1, ,5 -,5, , % 24 % 23 24

9 9 Omavaraisuusaste, % Pääomalaina velkana Pääomalaina opo:na

10 Myynnin jakautuminen Myynti markkinaalueittain 18 % 6 % 35 % Myynti liiketoimintaryhmittäin 12 % 37 % 39 % 53 % 1 Keski-Eurooppa Skandinavia Suomi Muut maat Valu- ja muut komponentit De Globe Muu liiketoiminta

11 11 Myynti asiakasteollisuuksille Raskaat Työkoneet Energia- ja Koneen- Muut ajoneuvot voimansiirto rakennus 46 % (56 %) 24 % (14 %) 14 % (13 %) 12 % (13 %) 3 % (4 %)

12 12 Myynti raskaalle ajoneuvoteollisuudelle Valu- ja muut komponentit sekä muu liiketoiminta 24 Valu- ja muut komponentit sekä muu liiketoiminta 23 De Globe 24 De Globe

13 13 Myynti työkoneteollisuudelle Valu- ja muut komponentit sekä muu liiketoiminta 24 Valu- ja muut komponentit sekä muu liiketoiminta 23 De Globe 24 De Globe

14 14 Myynti energia- ja voimansiirtoteollisuudelle Valu- ja muut komponentit sekä muu liiketoiminta 24 Valu- ja muut komponentit sekä muu liiketoiminta 23 De Globe 24 De Globe

15 15 Myynti koneenrakennusteollisuudelle Valu- ja muut komponentit sekä muu liiketoiminta 24 Valu- ja muut komponentit sekä muu liiketoiminta 23 De Globe 24 De Globe

16 Valu- ja muut komponentit Liikevaihto Liikevoitto % ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1, % 24 %

17 17 Valu- ja muut komponentit -ryhmän kehitys Erittäin korkea romun hinta heikensi ryhmän ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta. Romun hinnan nousun kustannusvaikutus on siirretty tuotehintoihin toisen vuosineljänneksen alusta alkaen. Vuoden 23 lokakuussa käynnistetty Alvestan valimon alasajo ja tuotannon siirto Karkkilaan on edennyt sunnitelmien mukaan. Alvestan tuotanto päättyy ja tuotantokatkoksen vaatimia varmuusvarastoja on valmistettu tavoitteen mukaisesti. Karkkilan henkilöstön rekrytointi ja koulutus sekä investointien suunnittelu ja toteutus ovat myös sujuneet suunnitelmien mukaan. Valimoiden yhdistämisellä arvioidaan saavutettavan noin 5 :n vuosittaiset kustannussäästöt vuodesta 25 alkaen.

18 18 De Globe Liikevaihto 3 Liikevoitto 1 % ,5 -, , , % 24 % -14

19 19 De Globen kehitys Liikevaihdon kasvu paransi De Globen tulosta, kun taas romun hinnan nousu hidasti positiivista tuloskehitystä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Romun hinnan nousun kustannusvaikutus on siirretty tuotehintoihin toisen vuosineljänneksen alusta alkaen. Tuottavuuden parantamiseksi on käynnistetty projekti, jossa Belfeldissa sijaitseva valimo suljetaan ja sen tuotanto siirretään Hoensbroekissa sijaitsevaan valimoon. Tuotannon siirron yhteydessä tehtävät investoinnit ovat noin 9. Toiminnan lopettamis- ja siirtokulut ovat yhteensä 3, jotka on varattu yhtiön vuoden 23 tilinpäätökseen. Valimoiden yhdistämisellä ennakoidaan saavutettavan noin 4 :n vuosittaiset kustannussäästöt vuodesta 25 alkaen.

20 2 Muu liiketoiminta Liikevaihto Liikevoitto (ilman kertaluontoisia eriä) 1,5 1,5 -,

21 21 Muu liiketoiminta ja osakkuusyhtiöt Wirsbon takomoiden liikevaihto kasvoi edellisvuodesta ja liikevoitto nousi säästöohjelman seurauksena positiiviseksi. Säästöohjelman ja toiminnan tehostamisen odotetaan parantavan oleellisesti Wirsbon koko vuoden tulosta. Osakkuusyhtiöiden tulososuus oli,1 (-,2 ). Thermia AB:n osakkeet myytiin Procuritas Capital Investors III:lle. Osakkuusyhtiöiden Keycastin ja Ulefosin tulokset rahoituserien jälkeen olivat positiiviset. Ulefos NV:n toiminta on tervehtynyt viime vuonna käynnistettyjen toimenpiteiden seurauksena.

22 22 Näkymät Q2/24 Componentan näkymät perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan. Epävarmuuden väheneminen ja alhainen korkotaso ovat luoneet edellytyksiä teollisten investointien käynnistymiselle. Investointien lisääntyminen toteutunee hitaasti ja siten suurempia teollisia investointeja saataneen edelleen odottaa. Raskaan ajoneuvoteollisuuden komponenttien kysynnän kolme vuotta jatkunut lasku on päättynyt ja kysyntä on kääntynyt nousuun. Työkoneteollisuuden komponenttien kysyntä on kääntynyt nousuun. Energia- ja voimansiirtoteollisuuden sekä koneenrakennusteollisuuden komponenttien kysynnän odotetaan jatkavan lievää vahvistumista.

23 23 Näkymät Q2/24 Markkinoiden kasvuun liittyy edelleen riskitekijöitä. Valu- ja muut komponentit -ryhmän ja De Globen toisen vuosineljänneksen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan edellisvuodesta. Componentan toisen vuosineljänneksen tuloksen ilman kertaluontoisia eriä ennakoidaan olevan edellisvuoden vastaavaa jaksoa parempi ja liiketoiminnan rahavirran positiivinen.

tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä oli 5,5 Me (10,1 Me).

tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä oli 5,5 Me (10,1 Me). COMPONENTA Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2007 Liikevaihto katsauskaudella oli 328,6 Me (308,5 Me). Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 11,4 %. Konsernin tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia

Lisätiedot

Vuosikertomus 2004. Casting Future Solutions

Vuosikertomus 2004. Casting Future Solutions Vuosikertomus 2004 Casting Future Solutions Componenta Oyj Vuosikertomus 2004 Componenta lyhyesti Componenta lyhyesti Componenta on sitoutunut jatkuvaan laadun parantamiseen koko toiminnassaan. Tuotannon

Lisätiedot

The Leading Component Supplier COMPONENTA 2002. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002

The Leading Component Supplier COMPONENTA 2002. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002 The Leading Component Supplier COMPONENTA 2002 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002 Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002 Componenta-konsernin vuoden 2002 ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevaihto oli

Lisätiedot

Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013

Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013 Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 21.10.2013 Componenta Tuloslaskelma Me Q3 2013 Q3 2012 Muutos Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2012 Muutos Tilauskanta 83,6 86,7-4 % 83,6

Lisätiedot

The Leading Component Supplier. COMPONENTA 2002 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002

The Leading Component Supplier. COMPONENTA 2002 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002 The Leading Component Supplier COMPONENTA 2002 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002 Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002 Componenta-konsernin vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 47,1

Lisätiedot

COMPONENTAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 2014

COMPONENTAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 2014 COMPONENTAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 2014 1 Tilikauden operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto parani edellisvuodesta liikevaihdon laskusta huolimatta Tammi - joulukuu 2014

Lisätiedot

Casting Future Solutions

Casting Future Solutions Vuosikertomus 2005 Casting Future Solutions Componenta lyhyesti Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, joka valmistaa valettuja, koneistettuja ja pintakäsiteltyjä, asennusvalmiita

Lisätiedot

Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi.

Valuuttakurssit ovat vaikuttaneet tammi-syyskuussa tulosta heikentävästi. Oyj Pörssitiedote 31.10.2006 klo 11.00 1(10) -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 (9 kk) - Liikevaihto: 144,9 (130,9) miljoonaa euroa. - Liikevoitto: 19,8 (15,6) miljoonaa euroa. - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Incap Oyj Osavuosikatsaus Q2

Incap Oyj Osavuosikatsaus Q2 Incap Oyj Osavuosikatsaus Q2 Incap Oyj Pörssitiedote 5.8.2009 klo 8.30 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2009: LIIKEVAIHTO LASKI SUUNNITELLUSTI TULOS PARANI SELKEÄSTI LIIKEVAIHDON LASKUSTA

Lisätiedot

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti.

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti. 25.4.2013 KLO 9.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Tammi maaliskuu - Liikevaihto 44,0 (Q1 2012: 42,6), kasvua 3,3 % - Liikevoitto 2,0 (Q1 2012: 1,4), 4,6 % liikevaihdosta (Q1 2012: 3,4

Lisätiedot

Toukokuussa alkanut matkustajamäärän lasku jatkui ja tammi syyskuun liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson.

Toukokuussa alkanut matkustajamäärän lasku jatkui ja tammi syyskuun liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson. 1 (9) 5.11.2012 FINAVIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 Toukokuussa alkanut matkustajamäärän lasku jatkui ja tammi syyskuun liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson. Hyvän alkuvuoden

Lisätiedot

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 (IFRS)

AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2008 (IFRS) 1 (13) PÖRSSITIEDOTE 6.8. klo 13.00 AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU (IFRS) Amer Sportsin liikevaihto laski 6 % ja oli 648,1 milj. euroa. Liikevaihtoa rasitti erityisesti Yhdysvaltain dollarin

Lisätiedot

TilinpääTöS HalliTukSen ToiminTakerTomuS 2012 Toiminnan tehostamisohjelma 2012-2014 Componentan toimintaympäristön ja

TilinpääTöS HalliTukSen ToiminTakerTomuS 2012 Toiminnan tehostamisohjelma 2012-2014 Componentan toimintaympäristön ja T I L I N P Ä Ä T Ö S 2012 Sisältö 2 Hallituksen toimintakertomus 2012 6 Konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12. 7 Konsernin tase 31.12. 8 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.-31.12. 8 Laskelma konsernin oman

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2010-28.2.2011

OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2010-28.2.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2010-28.2.2011 2 Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.9.2010-28.2.2011 Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2010 28.2.2011 oli 24,9 milj. euroa (edellisen tilikauden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45 1 (17) Osavuosikatsaus klo 08.45 PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 (IFRS) Prohan liiketulos tavoitteiden mukainen ilman luovutusvoittoa (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätös / COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2013

Tilinpäätös / COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2013 Tilinpäätös / COMPONENTA VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 8 Konsernin tuloslaskelma 1.1.31.12. 9 Konsernin tase 31.12. 10 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.31.12. 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 5.8.2014 KLO 9.00 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Huhti kesäkuu - Liikevaihto 60,6 (Q2 2013: 48,7), kasvua 24,4 % - Liikevoitto 5,2 (3,1), 8,6 % liikevaihdosta (6,3 %) - Voitto katsauskaudella

Lisätiedot

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014

COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS COMPONENTA VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin tuloslaskelma 1.1. - 31.12. 10 Konsernin tase 31.12. 11 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.

Lisätiedot

Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118, GSM 050 2261

Jouko M. Jaakkola, toimitusjohtaja, M-real Oyj, puh. 010 469 4118, GSM 050 2261 M-REAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2002 KLO 12.00 1(16) M-REAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2002 M-realin alkuvuoden tulos edellistä neljännestä parempi M-realin vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen tulos

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013 KANNATTAVUUS PARANI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 1-6/2013 (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): Liikevaihto 308,6 (321,4) milj. euroa; muutos -4,0 %. Liikevaihdon muutos

Lisätiedot

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Vacon Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2008 kello 9.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

2 (15) Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila:

2 (15) Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: 1 (15) Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 9.00 MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2011 Tammi-kesäkuussa 2011 Marimekko-konsernin liikevaihto nousi markkinatilanteeseen nähden vahvasti,

Lisätiedot

Itella Oyj. Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2009 22.10.2009. Yleistä

Itella Oyj. Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2009 22.10.2009. Yleistä 1 (7) 22.10.2009 Itella Oyj Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2009 Yleistä Talouden suhdannekehitys on heikentänyt Itellan palvelujen kysyntää merkittävästi. Suomessa logistiikka ja postivolyymit vähentyivät

Lisätiedot

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 2 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa).

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 2 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa). ENDERO OYJ Pörssitiedote 26.4.2005 klo 12.45 ENDERO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2005 - Liikevaihto 1410 tuhatta euroa (1223 tuhatta euroa 31.3.2004) - Liiketulos rahoituserien jälkeen -138 tuhatta euroa

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00 1 ( 8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Huhti kesäkuu 2012: Liikevaihto 27,3 Me (29,1 Me), 6,1% edellisestä vuodesta Liikevoitto

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot