Miksi? Mikä?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miksi? Mikä? www.fimecc.com"

Transkriptio

1 UX Miksi? Mikä?

2 UX Miksi? Mikä? Käyttäjäkokemuksesta kilpailuvaltti B2B-teollisuudelle

3 FIMECCin UXUS-tutkimusohjelma (User Experience and Usability in Complex Systems) pyrkii parantamaan suomalaisen metalli- ja konepajateollisuuden kilpailukykyä. Ohjelma haastaa nykyiset tuotteet, palvelut, rutiinit ja organisaatiokulttuurit tuomalla käyttäjäkokemusajattelua yrityksen toimintaan. UXUS on yksi FIMECCin (Finnish Metals and Engineering Competence Cluster) ohjelmista. Käyttäjäkokemuksesta kilpailuvaltti B2B-teollisuudelle - Numero 1 Toimituskunta Virpi Roto, Anssi Smedlund, Stefania Passera ja Maaria Nuutinen Avustajat Maarit Heikkinen, Hannu Karvonen, Hannamaija Määttä ja muut UXUS-ohjelman osallistujat Taitto ja graafinen suunnittelu: Joona Elo UXUS-ohjelman osallistujien valokuvat: Teemu Riihelä Yhteyshenkilö Maaria Nuutinen UXUS-ohjelmapäällikkö

4 UX Why? Sisältö Käyttäjä yhä tärkeämpi B2B-teollisuudelle 6 Käyttäjäkokemuksen määritelmä 8 Miksi käyttäjäkokemus on tärkeää? 10 Miksi B2B-yritykset ovat kiinnostuneita käyttäjäkokemuksesta? 12 UX liiketoiminnan tehostajana 14 Wau-elämys vai pitkäaikainen suhde? 16 Käytettävyys vs. UX 18 Käyttäjäkokemus vai asiakaskokemus? 20 Hyvän käyttäjäkokemuksen resepti? 22 UX-tavoitteet 24 Brändikokemus UX-tavoitteiden perustana 26 UX-sanasto 28 UX-linkkejä ja kirjallisuutta 30 Nimeä Teoksen tekijä on ilmoitettava siten kuin tekijä tai lisenssinantaja on sen määrännyt (mutta ei siten että ilmoitus viittaisi lisenssinantajan tukevan lisenssinsaajaa tai teoksen käyttötapaa). Epäkaupallinen Lisenssi ei salli teoksen käyttöä kaupallisesti. Ei muutettuja teoksia Teosta ei saa muuttaa, muunnella tai jatkokehittää.

5

6 UX Tervetuloa käyttäjäkokemuksen maailmaan! Tämän kirjasen tavoitteena on lisätä tietoa käyttäjäkokemuksesta (engl. user experience, UX) yritysten välisessä yhteistyössä erityisesti metalli- ja konepajateollisuudessa. Ensimmäinen numero käsittelee käyttäjäkokemuksen merkitystä. Toisen numeron aiheena on käyttäjäkokemuksen johtaminen. Kirjanen perustuu FIMEC- Cin UXUS- tutkimusohjemassa mukana olevien yritysten edustajien ja akateemisten tutkijoiden näkemyksiin. Kirjanen inspiroi lukijoita ajattelemaan käyttäjäkokemusta uudella tavalla työssään: käyttäjäkokemuksella on merkitystä ja se on oleellinen osa tulevaisuuden menestystä. Sisältöä on tiivistetty ja yksinkertaistettu positiivisen energian ja uusien ajatusten maksimoimiseksi. Kannustamme tutustumaan aiheeseen myös syvemmin!

7 Käyttäjä yhä tärkeämpi B2B-teollisuudelle Yritysten väliseen liiketoimintaan (business-to-business, B2B) keskittyvät yritykset ovat perinteisesti jättäneet käyttäjän sivuosaan tuotesuunnittelussa asiakasyritys tai sen asiakkaat ovat pitäneet huolen käyttäjäkokemuksesta. Ensimmäiset käyttäjän keskiöön ottavat B2B-yritykset ovat niitä, jotka siirtyvät ratkaisukeskeiseen liiketoimintaan (esim. Kone) tai palvelukeskeiseen logiikkaan (esim. IBM). Tämän muutoksen myötä huomio siirtyy asiakaskokemuksesta (customer experience, CX) käyttäjäkokemukseen (user experience, UX). Käyttäjä on monitieteisen UX:n keskiössä UX-asiantuntijat tulevat monilta aloilta. Kun he puhuvat käyttäjäkokemuksesta, he korostavat usein hyvinkin erilaisia, tärkeitä asioita. Psykologit puhuvat tunteista, ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen asiantuntijat käyttämisestä, muotoilijat estetiikasta ja markkinointi-ihmiset odotusten ylittämisestä. Olipa UX-asiantuntijoiden tausta mikä tahansa, keskustelu pyörii yleensä käyttäjän ajatusten ja tunteiden ympärillä käyttäjä on UX-työn ydin. 6

8 UX HCI* Hinnoittelu Kauppatieteet & markkinointi Mikä? Käytettävyys Arvo Konteksti Käyttöliittymä Hyödyllisyys Brändi Ilahduttavuus Tarve Odotusten ylittäminen Nautinto Tunneside Asenne Estetiikka Uutuus Yhteiskokemus Psykologia Wau-elämys Luottamus Käyttäytyminen Tunteet Hauskuus Muotoilu Merkitys * Human-Computer Interaction, ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus 7

9 Käyttäjäkokemuksen määritelmä Käyttäjäkokemukselle on yli 30 erilaista määritelmää, koska eri alojen asiantuntijat korostavat eri näkökohtia. Yksinkertaisin määritelmä tulee englanninkielisestä Wikipediasta: Käyttäjäkokemus (user experience, UX) viittaa siihen, miltä tuotteen, palvelun tai järjestelmän käyttäminen tuntuu FIMECCinUXUS-ohjelma tutkii käyttäjäkokemusta metallituote- ja koneenrakennusalan B2B-yrityksissä, jotka suunnittelevat tuotteita ja palveluita tukemaan asiakasyritysten toimintaa. Erityisesti suurissa teollisuuslaitoksissa käyttäjäkokemukseen keskittyminen voi tuottaa innovaatioita tuotekehitykseen. Tällaisessa ympäristössä hyvä UX johtaa motivoituneisiin ja tyytyväisiin työntekijöihin ja helpottaa parhaiden ihmisten houkuttelemista yritykseen. Uskomme, että näin edistetään asiakasyritysten menestystä. Käyttäjäkokemus työssä tarkoittaa sitä, miltä henkilöstä tuntuu käyttää tuotetta, palvelua tai järjestelmää työympäristössä ja miten tämä muokkaa hänen mielikuvaansa itsestään ammattilaisena. Vaikka meitä kiinnostaa eritoten henkilön ja tutkittavan järjestelmän suhde, käyttäjäkokemukseen vaikuttavat myös henkilön sisäinen ja fyysinen tila, kaikki järjestelmän ominaisuudet, sekä käyttötilanne kokonaisuudessaan. Käyttäjäkokemus työssä määritellään FI- MECCin UXUS-ohjelmassa näin: Haluatko tietää lisää? UX määritelmiä: 8

10 UX Esimerkkejä UX-määritelmistä IHMISEN & TIE- TOKONEEN VUORO- VAIKUTUS (HCI) Seuraus käyttäjän sisäisestä tilasta, järjestelmän piirteistä ja kontekstista, jossa vuorovaikutus tapahtuu Hassenzahl & Tractinsky 2006 KAUPPATIETEET Kaikki asiat, jotka liittyvät käyttäjän vuorovaikutukseen yrityksen ja sen palveluiden ja tuotteiden kanssa Nielsen Norman Group Mikä? MUOTOILU Tietyn designin käyttämisestä syntyvän kokemuksen laatu Uxnet PSYKOLOGIA Kaikki ne tunteet, jotka ilmenevät käyttäjän ja tuotteen välisessä vuorovaikutuksessa sisältäen (esteettisen kokemuksen) (merkityksen kokemuksen) (tunnekokemuksen) Desmet & Hekkert

11 Miksi käyttäjäkokemus on tärkeää? FIMECCin UXUS-ohjelma yhdistää tutkijat UX:n tärkeimmiltä sidosaloilta: psykologia, ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus, kauppatieteet ja muotoilu. Tutkijat haluavat parantaa käyttäjäkokemusta metallituote- ja koneenrakennusteollisuudessa, ja he lähestyvät UX:ää eri tavoin. Marko Seppänen Tampereen teknillinen yliopisto Kilpailuedun lähteet ovat niukka luonnonvara käyttäjäkokemus tarjoaa suomalaiselle teollisuudelle tilaisuuden pärjätä paremmin kansainvälisessä kilpailussa. Maamme loistava teknologinen osaaminen täytyy pystyä muokkaamaan sellaisiksi tuotteiksi ja palveluiksi, että asiakkaat kykenevät erottamaan ne ja ymmärtämään, miksi juuri ne ovat parhaita. Marko Seppänen Tampereen teknillinen yliopisto Pertti Saariluoma Jyväskylän yliopisto Pertti Saariluoma Jyväskylän yliopisto Käyttäjäkokemusta pidetään yleensä keskeisenä kulutustavaroiden, ei niinkään ammattituotteiden suunnittelussa. Ammattimarkkinoillakaan kyse ei ole vain suoritustehosta, vaan myös mielikuvista, imagosta, arvostuksista ja hyväksynnästä, koska sielläkin ihmiset tekevät tuotteiden ostopäätökset. On siis tärkeää, että myös ammattituotteiden käyttäjäkokemusta osataan arvostaa suunnittelussa. UXUS-projekti yhdistää maamme kärkiosaajat ja ydinosaamisen ammattituotteiden suunnittelukulttuurin kehittämiseksi. Ei ole mitään syytä laiminlyödä omien tuotteiden imagon tehokasta kehittämistä. 10

12 UX Maaria Nuutinen VTT Maaria Nuutinen VTT Kokemuksellisuuteen keskittyminen on todistetusti keskeinen menestystekijä ICT-alalla. Kyse ei ole pelkästään tuotteiden ja palveluiden haluttavuudesta, vaan koko toiminnan läpileikkaavasta periaatteesta. Kaikki lienevät yhtä mieltä siitä, että parempi asiakkaan ja käyttäjän ymmärtäminen on tarpeen myös B2B-aloilla. Uskon, että se on avain innovaatioihin ja uudistumiseen Suomen metalli- ja koneteollisuudessa. Käyttäjän kokemuksen ja maailman ymmärtäminen voi olla se tekijä, joka auttaa yhdistämään eri osaamisalueet ja teknologiat. Kyky asettua toisen ihmisen asemaan, maailman näkeminen ikään kuin hänen silmiensä kautta, on voima, joka yhdistää eri alojen asiantuntijat, toimittajat ja asiakkaat yhteiseen tavoitteeseen ja auttaa ylittämään yhteistyön esteet. Miksi? Leena Norros VTT Käyttäjäkokemuksen korostaminen on yritykseltä tärkeä viesti siitä, että tuotteita ja palveluja suunnitellaan käyttäjien arvoja, tarpeita ja tulevaisuudentoiveita silmällä pitäen. Työhön ja työvälineisiin kohdistuvissa tutkimuksissamme olemme huomanneet, että käyttäjäkokemus kietoutuu osaksi ammatti-ihmisten kokemusta onnistumisesta työn tekemisessä ja tunteesta, että työvälineet ovat yhtä tekijänsä kanssa. Leena Norros VTT Rick Schifferstein Delft University of Technology Lähes kaikki ihmisen toiminta on yhteydessä kokemukseen. Jos suunnitteluprosessissa keskitytään kokemuksiin ongelmien tai tuotteiden sijaan, pääsemme tuotesuunnittelun ytimeen: suunnittelemme uusia, houkuttelevia, miellyttäviä ja hyödyllisiä kokemuksia ihmisille. Kokemus on se, mistä kaikessa on loppujen lopuksi kysymys. Kokemuslähtöinen innovointi auttaa yrityksiä viestimään arvomaailmaansa kaikkien sidosryhmien kanssa. Brändi välittyy sidosryhmille montaa kautta: asiakkaille toimitetut tuotteet, kontaktit ulkopuolisiin palveluntuottajiin, päättäjiin ja viranomaisiin, suhteet työntekijöihin ja asiakkaiden huoliin vastaaminen. Nämä kaikki tarjoavat mahdollisuuden muokata ihmisten kokemusta siitä, millainen yritys on kyseessä ja mitä arvoja se edustaa. Rick Schifferstein Delft University of Technology 11

13 Miksi B2B-yritykset ovat kiinnostuneita käyttäjäkokemuksesta? Käyttäjäkokemus (UX) on perinteisesti liitetty kuluttajatuotteisiin ja palveluihin, kuten internetsivustoihin ja matkapuhelimiin. Käyttäjäkokemuksen pohtiminen voi kuulostaa kummalliselta metallituote- ja koneenrakennusalalla, varsinkaan jos käyttäjä ei osallistu ostopäätöksiin. Kysyimme FIMECCin UXUS-ohjelman kumppaniyrityksiltä, miksi ne uskovat UX:n tärkeyteen näillä aloilla. Iiro Lindborg Rolls-Royce Marine Iiro Lindborg Rolls-Royce Marine Käyttäjäkokemus ja kokemuksen vaikutuksen ymmärtäminen kaikilla organisaatiomme alueilla on avain menestykseen. Käyttäjäkokemus on läsnä myyntiprosessin alkuvaiheista tuotteen elinkaaren loppuun asti ja vielä sen jälkeenkin. On vain yksi mahdollisuus luoda ensivaikutelma, ja tästä syystä on oleellista keskittyä käyttäjäkokemukseen kaikessa, mitä teemme - näin voimme erottautua kilpailijoistamme. Kero Uusitalo Rocla Uskomme, että panostus käytettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen tuo liiketoimintaamme merkittävää lisäarvoa ja vaikuttaa lopulta positiivisesti yhtiön tulokseen ja kilpailukykyyn. Kero Uusitalo Rocla 12

14 UX Matti Nurminen Fastems Matti Nurminen Fastems Ihmisillä on merkittävä osuus tuottavuuden parantamisessa kone- ja metalliteollisuudessa automaation avulla. Panostamalla hyvään käyttäjäkokemukseen voidaan luoda maailman paras työympäristö. Kun näin saadaan luotua käyttäjille hyvä tunneside työympäristöön, paranee myös tuottavuus. Miksi? Johannes Tarkiainen Konecranes Konecranes on alansa johtava nostolaitevalmistaja, ja teemme jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Käyttökokemuksen suunnittelulla parannamme käyttäjäystävällisyyttä, turvallisuutta, tuottavuutta ja siten erottautumista markkinoilla. Esimerkkinä voidaan mainita uusi nosturiohjaamosarja, jossa käyttökokemuksen parannukset tuovat tuntuvia hyötyjä asiakkaalle. Johannes Tarkiainen Konecranes Hannu Paunonen Metso Automation B2B-ympäristöissä kehittäjillä ei yleensä ole luonnostaan kosketusta käyttäjiin. Siksi toimitusprosessien ja käyttötilanteiden ymmärtäminen vaatii tuotekehitykseltä erityistä paneutumista. Palautteen kerääminen asiakkailta voi riittää keskinkertaisen tuotteen kehittämiseen. Todellisen kilpailuedun toimittaja saavuttaa vain, jos se pystyy paneutumaan käyttäjien työhön empatialla ja siirtämään syntyneen ymmärryksen tuotteisiin ja koko toimitusketjuun. Hyvä tuote tuo käyttäjän elämään helppoutta, varmuutta ja hyvän olon tunnetta, joita hän ei osaa edes odottaa. Se yllättää positiivisesti. Hyvällä käytettävyydellä ja toimitusten sujuvuudella toimittaja kertoo myös, että asiakasta arvostetaan. Hannu Paunonen Metso Automation 13

15 UX liiketoiminnan tehostajana Teknologian kehittyminen on tehnyt laitteista entistä monimutkaisempia, ja käyttäjien rooli on muuttunut viime vuosien aikana. Käyttäjillä on yhä suurempi rooli tuotannon sujuvuudessa, minkä vuoksi koneet tulisi suunnitella käyttäjien tarpeet huomioon ottaen. Käyttäjät ovat tärkeä voimavara osana tuotantoa, ja parempaan käyttäjäkokemukseen panostaminen auttaa käyttäjiä tekemään työtehtävänsä tehokkaammin. Tällä on suora vaikutus asiakasyrityksen tuottavuuteen. UX myynnin edistäjänä Suomen metalli- ja konepajateollisuuden keskeinen haaste on se, että kilpailijoiden perustuotteet ovat keskenään samanlaisia. Markkinoilla menestyminen vaatii kilpailijoista erottautumista, ja käyttäjäkokemus on laadun ja luotettavuuden ohella innovatiivinen tapa erottautumiseen. Tuotteet, jotka mahdollistavat paremman käyttäjäkokemuksen, parantavat ergonomiaa ja työtyytyväisyyttä sekä lisäävät työn tehokkuutta. Käyttäjät nähdään tärkeinä palautteen antajina, minkä vuoksi he ovat myös olennainen osa myyntiprosessia. Viihtyvyydellä ja työhyvinvoinnilla on suora vaikutus tuottavuuteen. Asiakas Satuimme kävelemään uuden ohjaamon ohi, joka oli tätä uutta mallia. Sehän oli aivan eri planeetalta. Kuljettajat vertasivat sitä niihin, joita olimme suunnitelleet tilaavamme, ja tilaus meni täysin uusiksi. Asiakas UX brändin tunnettavuuden parantajana Tuotteet, jotka on suunniteltu tukemaan yrityksen brändiä, luovat positiivisen asiakaskokemuksen ja vahvistavat yrityksen imagoa. Nykyaikaiset tuotteet, jotka mahdollistavat wau-elämyksen, kiinnittävät asiakkaiden ja käyttäjien huomion sekä lisäävät kiinnostusta tuotteisiin. 14

16 UX Kyse ei ole teknisistä yksityiskohdista, vaan kuljettajan pitäisi olla ykkönen. Ihmiset työskentelevät nostureissa kaksikymmentä vuotta tai pidempään, ohjaamot ovat heidän toimistojaan. Asiakas Uusi ohjaamo korostaa innovatiivisuutta ja osoittaa, että perinteisessäkin teollisuudessa voidaan tehdä asioita uudella tavalla. Tuotekehitys Miksi? Yksi asia on varma: emme palaa vanhaan. Ohjaamot on nyt tuotu tälle vuosisadalle. Asiakas Asiakas oli vaikuttunut. Tämä ohjaamo vakuutti hänet siitä, että olemme vakavasti otettava yritys. Että todellakin tarjoamme jotain uutta. Myynti Ohjaamo on osa brändiämme. Tuotteemme näyttävät nyt Konecranesilta. Markkinointi 15

17 Wau-elämys vai pitkäaikainen suhde? UX-strategia voi tähdätä positiiviseen yllätykseen tai pitkäaikaiseen sitoutumiseen tai molempiin. Wau-elämys herättää ihmisten huomion ja voi olla hyvin tehokas uusien tuotteiden esittelyssä. B2B-ympäristössä ensimmäinen wau-elämys saattaa olla asiakkaan ainoa mieleenpainuva kokemus tuotteesta. Kuitenkin B2B-teollisuudessa asiakassuhde on usein pitkä. Tuotteiden ja palveluiden tulee siis olla asiakasta houkuttelevia vuosien ajan. Ennen kuin uusi sopimus tehdään, asiakkaat arvioivat aiempien tuotteiden pitkäaikaisen käyttäjäkokemuksen. Hyvä pitkäaikainen UX on asiakasuskollisuuden avaintekijä. Käyttäjäkokemuksen aikajanat Ihmisellä on aina odotuksia tuotteiden suhteen, ja käyttäjäkokemus määräytyy ainakin osin tuotteen kyvystä vastata odotuksiin tai tarjota odottamattomia positiivisia kokemuksia. Asiakkaalla ja käyttäjällä on monesti hyvin erilaiset odotukset tuotteesta, mutta molempia täytyy pystyä miellyttämään. Odotusten ja odotetun UX:n hallinta on vaikeaa, mutta siihen voi saada apua markkinoinnin ammattilaisilta. UX-asiantuntijoiden tavoite on saada tuotteen tai palvelun käytön aikainen vuorovaikutus-ux miellyttäväksi, jopa ilahduttavaksi. Lisäksi he selvittävät, mikä tuotteessa tai palvelussa on arvokasta ja mielenkiintoa ylläpitävää pitkällä aikavälillä, jotta pitkäaikainen UX olisi mahdollisimman hyvä. 16

18 UX Odotettu UX En halua opetella uutta järjestelmää. Mikä? Uusi tuote Vuorovaikutus-UX Wau, tämä uusi järjestelmä on itse asiassa kätevä ja hauska! Pitkäaikainen UX En haluaisi enää palata takaisin vanhaan järjestelmään, pidän työstäni enemmän nyt. Haluatko tietää lisää? 17

19 Käytettävyys vs. UX UX rinnastetaan toisinaan käytettävyyteen: hyvä UX tarkoittaa, että tuotetta on helppoa ja tehokasta käyttää. Tätä tulkintaa pidetään usein kapeana, ja yleensä UX-asiantuntijat näkevät käytettävyyden yhtenä UX:n osana, tyytymättömyyttä vähentävänä tekijänä. UX:n toinen, tunteisiin liittyvä puoli on toimia motivaattorina ja tyytyväisyyden luojana. Yleisen näkemyksen mukaan UX on parhaimmillaan, kun sekä olemistavoitteet että tekemistavoitteet toteutuvat. Olemistavoitteet (be-goals) liittyvät henkilökohtaisiin arvoihin, kuten haluun olla taitava, riippumaton, hyvä puoliso, suosittu tai turvassa. Olemistavoitteiden pohjalta luodaan tekemistavoitteita: osallistun kurssille tullakseni taitavammaksi, valitsen työajoiltaan joustavan työpaikan ollakseni riippumattomampi, laitan itselleni muistutuksen puolisoni syntymäpäivästä jne. Käytettävyys vastaa tekemistavoitteisiin parantamalla tekemiseen käytettyjen tuotteiden helppokäyttöisyyttä ja tehokkuutta. Sen sijaan olemistavoitteisiin käytettävyydellä pystytään vaikuttamaan vain harvoin. Käytettävyys pyrkii tekemään työkalujen käytöstä intuitiivista ja tehokasta. Kun käytettävyys on kunnossa, käyttäjä voi keskittyä itse tehtävään eikä työkaluun. Työpaikalla käytettävyys on edellytys flow-kokemukselle henkilö on täysin keskittynyt tavoitteelliseen työhön ja nauttii siitä. UX-asiantuntijoiden täytyy kuitenkin suunnitella tuoteominaisuuksia ja toimintoja, jotka pyrkivät toteuttamaan myös olemistavoitteita. UX pyrkii tarjoamaan positiivisia kokemuksia: kun UX on kunnossa, käyttäjä kohtelee työvälineitään kuin luotettua ja arvostettua työkaveria eikä harkitse niiden vaihtamista kilpailijan tuotteisiin. Kun työvälineellä on tällainen asema, sille annetaan anteeksi pienet käytettävyysongelmatkin. 18

20 UX Kun helppokäyttöisyys pilaa käyttäjäkokemuksen Ajattelemme helposti, että tuotteen tekeminen helppokäyttöisemmäksi johtaa aina parempaan käyttäjäkokemukseen. Kun suunnittelemme tuotteita asiantuntijoille, näin ei kuitenkaan ole. UX-lähtöisen suunnittelun kurssilla opiskelijat halusivat parantaa nosturinkäyttäjien taitavuuden tunnetta. Taitavimmat nosturinkäyttäjät pystyvät nostamaan kuorman maasta ilman, että se lähtee heilumaan. Opiskelijat halusivat tarjota tämän tunteen myös kokemattomammille käyttäjille. Nosturi saapuu Osoita kohteeseen Mikä? Opiskelijat uudistivat nosturin ja käyttäjän vuorovaikutuksen: sen sijaan, että käyttäjät ohjasivat nosturia itse eri suuntiin, heidän tarvitsi vain osoittaa laser-osoittimella kohtaa, jonne he halusivat nosturin siirtyvän. Näin nosturi oli paljon helpompi saada oikeaan kohtaan kuorman yläpuolelle. Myös uudet nosturinkäyttäjät voisivat tuntea itsensä taitaviksi. Kun tätä ideaa testattiin, tulokset yllättivät. Taitavuuden tunnetta ei saatu aikaan. Sen sijaan jotkut käyttäjät tunsivat itsensä jopa tyhmäksi, koska nosturin käyttö oli liian yksinkertaista. He eivät enää kontrolloineet nosturia itse, mikä aiheutti pikemminkin hallitsemattomuuden kuin taitavuuden tunteen. Kuorma ei heilu! Kun pyrimme parantamaan käyttäjäkokemusta, on selvitettävä, millaisilla tuoteominaisuuksilla tavoite saavutetaan. Työvälineen tekeminen erittäin helppokäyttöiseksi ei tässä tapauksessa parantanut käyttäjien taitavuuden kokemusta. Taitavuus tarkoittaa heille paremminkin haasteiden voittamista. Hertzbergin motivaatio-hygieniateoria: Flow-kokemus: Olemis- ja tekemistavoitteet työssä: 19

21 Käyttäjäkokemus vai asiakaskokemus? Käyttäjälähtöinen tuotteiden ja palveluiden suunnittelu on tärkeä tapa erottautua kilpailijoista. Yhtä tärkeää on suunnitella kokemuksellisia tapoja yrityksen ja asiakkaiden väliseen yhteistyöhön laajemminkin kuin tuotekehityksessä. Teollisten tuotteiden asiakkaat ja käyttäjät ovat harvoin samoja henkilöitä: kysymys kuuluukin, miten molemmille ryhmille voidaan tarjota positiivinen käyttäjäkokemus. Toisinaan, esimerkiksi paperikoneen toimitusprosessissa, asiakkaan ja käyttäjän välinen raja hämärtyy. Asiakaskokemus yritysten väliseen kaupankäyntiin Yhteistyösuhteeseen voidaan liittää sellaisia piirteitä kuten asiantuntijuus, luotettavuus, auttavaisuus, innovatiivisuus ja huolellisuus. Prosessit, toiminnot, työkalut ja käyttäytyminen voidaan suunnitella edistämään liiketoiminnan helppoutta ja miellyttävyyttä. Juuri tätä asiakaskokemus on: markkinoiden paras tuote ei välttämättä riitä, mikäli asiakas ei halua olla tekemisissä yrityksen kanssa. Asiakaskokemuksen parantaminen käyttäjäystävällisillä yritysten välisillä sopimuksilla Yritysten välinen yhteistyö pohjautuu aina sopimuksiin. Sopimukset ovat monesti monimutkaisia ja vaikeaselkoisia, eivätkä ne herätä positiivisia tunteita lukijoissaan. Useimmat kokevat sopimukset välttämättömänä pahana. UXUS-ohjelmassa rikomme raja-aitoja ja otimme tavoitteeksemme parantaa sopimusten käyttäjien neuvottelijoiden ja lukijoiden kokemusta suunnittelemalla sopimukset siten, että niitä on helpompi ja nopeampi lukea ja ymmärtää. 20

22 UX Mistä sovittiin? Yksinkertaistettu aikajana havainnollistaa sopimuksen keston Mikä? Date of signing End of the Agreement Date of signing If terminated with at least 6 months notice, the Agreement ends 3 years from date of signing. If not so terminated, the Agreement continues until either party gives at least 3 months notice Date of signing If terminated with at least 6 months notice, the Agreement ends 3 years from date of signing If not so terminated, the Agreement continues 1 year at a time until either party gives at least 3 months notice. Ruukki, Metso Paper ja FIMECC pilotoivat uusia sopimuksia, joissa käytetään informaatiosuunnittelun ja yksinkertaistamisen menetelmiä. Näin osapuolet voivat linjata odotuksensa paremmin ja viestiä selvästi sovituista rooleista ja vastuista englanniksikin. Yritysjuristien sekä hankinta- ja myyntipäälliköiden kanssa tehdyt kokeilut osoittavat, että visualisoidut sopimukset ovat nopeampia ja helpompia lukea. Lisäksi ne parantavat käyttäjäkokemusta. Kokeiluiden tulokset viittaavat siihen, että uudenlaisten sopimusten avulla yritys voi saavuttaa kilpailuetua, sillä se vaikuttaa asiakkaidensa silmissä innovatiiviselta, luotettavalta, yhteistyökykyiseltä ja läpinäkyvältä. 21

23 Hyvän käyttäjäkokemuksen resepti? Monet tutkijat ovat yrittäneet tunnistaa tuotteiden ominaisuuksia, jotka johtaisivat aina hyvään käyttäjäkokemukseen. Tämä on kuitenkin vaikeaa. Ihmisillä on erilaisia käsityksiä siitä, mikä on kaunista tai hauskaa. Myös heidän odotuksensa käyttötavasta ja toiminnallisuustarpeensa ovat erilaisia, ja eri tilanteissa he arvostavat erilaisia ominaisuuksia. Emme siis pysty tarjoamaan reseptiä parhaaseen käyttäjäkokemukseen, koska UX ei ole tuotteen ominaisuus. UX on käyttäjässä. Käyttäjäkokemus riippuu siitä, mitä tuoteominaisuuksia henkilö arvostaa tietyssä tilanteessa. Voimme kuitenkin tähdätä suunnittelussa hyvään käyttäjäkokemukseen. Työympäristössä hyvään UX:ään saatetaan päästä työntekijöiden ja heidän työnsä empaattisella ymmärtämisellä. Saan mielenrauhan kun tiedän mitä tuotantoprosessissa on meneillään ja miten voin ohjata sitä. 22

24 Hyvä UX on arvokas UX Tuote, joka tuottaa hyvän käyttäjäkokemuksen, luo käyttäjälleen arvoa tietyssä tilanteessa. Tämä arvo syntyy vastaamalla ihmisen psykologisiin perustarpeisiin. Arvo voi syntyä esimerkiksi tarpeesta tuntea itsensä päteväksi, itsenäiseksi, yhteisöön kuuluvaksi, turvalliseksi tai suosituksi. UX Mikä? Nautin vauhdista ja asioiden aikaansaamisesta. Haluatko tietää lisää? why-user-experience-cannot-be-designed/ 23

25 UX-tavoitteet Käyttäjäkokemus on monisyinen ilmiö, jota on vaikea hallita tuotekehityksessä. Yleensä tuotekehityksen investoinneille lasketaan tuottoprosentti, mutta UX-investoinnin tuottoa ei voida laskea tarkasti. Emme voi myöskään asettaa UX:lle samantyyppisiä vaatimuksia kuin tekniselle suorituskyvylle. Tässä mielessä UX muistuttaa teollista muotoilua. UX:ään sijoittaminen on strateginen päätös uskotaanko käyttäjäkokemukseen menestystekijänä vai ei. Tarkkojen arviointikriteerien puutteesta huolimatta käyttäjäkokemusta voidaan järjestelmällisesti työstää paremmaksi. Yritys voi asettaa UX-tavoitteet, jotka ovat linjassa yrityksen brändin kanssa. UX-tavoitteet ohjaavat sekä tuotesuunnittelua että tuotteiden arviointia. Lisää UX-suunnittelusta ja arvioinnista seuraavassa numerossa. Hallittua etäohjausta Konecranes tutkii FIMECCin UXUSohjelmassa nostureiden tulevaisuuden etäohjausmahdollisuuksia. Tutkimuksessa kehitettävälle etäohjauskonseptille on asetettu seuraavat käyttökokemustavoitteet: kokemus turvallisesta nosturin ohjaamisesta, hallinnan tunne, läsnäolon tuntu sekä yhteistyön helppous. 24

26 UX Tässä on taikaa! Myös Fastemsin tutkimus pohjautuu UXtavoitteisiin. Sen eleohjaukseen perustuva teollisuuskoneiden käyttöliittymäkonsepti syntyi sellaisista UX-tavoitteista kuin järjestelmän käyttö tuntuu taianomaiselta. Mikä? FIMECC Prize

27 Brändikokemus UX-tavoitteiden perustana Mitä kehittyneemmästä markkinasta on kyse, sitä suurempi tarve yrityksillä on erottautua kilpailijoistaan tarjoamalla muista poikkeavia käyttäjäkokemuksia. Hyvä brändi ja slogan auttavat asettamaan UX-tavoitteen, joka on linjassa muun viestinnän kanssa. Jokainen yritys voi miettiä UX-tavoitteita yritystasolla (perustuen brändiin) ja tuotetasolla (vieläkin brändiin perustuen). Neljä universaalia UX-tavoitetta voivat auttaa asettamaan UX-tavoitteita: hyvä tuote tarjoaa oikean toiminnallisuuden, käytettävyyden, arvon ja uutuuden. B2B-maailmassa on usein tärkeämpää huomioida asiakkaan brändi kuin yrityksen oma. Jos B2B-yritys haluaa kuitenkin siirtyä ratkaisubisnekseen, kokonaisratkaisun UX tuleekin sen vastuulle. Kokonaisratkaisun tarjoaja voi usein lyödä ratkaisuun oman brändileimansa. Autoteollisuus on mielenkiintoinen teollisuudenala UX:n näkökulmasta, koska se on jo kehittynyt suorituskeskeisestä elämyskeskeiseksi. Tämä kehitys näkyy paitsi mainoksista, myös brändin sloganeista. BMW:n sloganit ovat hyvä esimerkki tästä: The ultimate driving machine. ( ) vrt. Sheer Driving Pleasure (2006 ) Tällä hetkellä harvalla yrityksellä edes kuluttajapuolella on brändi-slogania, joka herättäisi vastakaikua tunnetasolla. Moni slogan korostaa suorituskykyä, paremmuutta, tai on yrityskeskeinen eikä asiakas- tai käyttäjäkeskeinen. Kun brändiarvot viestivät arvosta käyttäjälle, niitä voi käyttää tuotekehityksen UX-tavoitteina. Tarkempia UX-tavoitteita voi määritellä eri tuotteille erikseen, kunhan ne ovat linjassa brändikokemuksen kanssa. Jos nykyinen brändislogan ja brändiarvot eivät viesti arvosta käyttäjälle tai edes asiakkaalle, voi olla hyvä miettiä ensin UX-tavoitteet ja keksiä uusi brändislogan niiden pohjalta. 26

28 Toiminnallisuus Universaalit UX-tavoitteet Yrityksen UX-tavoitteet Arvo Toiminnallinen Tuotteen UX-tavoitteet Tunteita herättävä Käytettävyys Uutuus Suorituskykysloganeita High Performance. Delivered. - Accenture - and You re Done - Amazon.com - Your World. Delivered. - AT&T - We Make IT Happen - IBM/Unisys - Yrityskeskeisiä sloganeita We try harder - Avis - Intel Inside - Intel - I m lovin it - McDonalds - Your Vision, Our Future - Olympus - 27

29 UX-sanasto K Käyttäjä Käyttäjä Henkilö, joka hyödyntää tuotetta, palvelua tai järjestelmää. Otimme nykyisen tuotteemme käyttäjät mukaan testaamaan uusia trukkiprototyyppejämme: saimme heiltä paljon arvokkaita vinkkejä jatkokehitykseen. K Kokemus Kokemus: Tapahtuma tai sattumus, joka tekee vaikutuksen. Hollannin-matkamme oli upea kokemus. Käyttäjäkokemus: Se, miltä ihmisestä tuntuu käyttää tuotetta, palvelua tai järjestelmää. UX-arviointimme mukaan uusi ohjauspaneelimme näytti aluksi oudolta, mutta käytön jälkeen osallistujat pitivät siitä. Asiakaskokemus: Kaikki asiakkaan kokemukset tavarantoimittajasta tai palveluntarjoajasta. Varmistaaksemme positiivisen asiakaskokemuksen otimme käyttöön lyhyemmät sopimukset, joissa käytettiin yksinkertaisempaa kieltä ja visuaalisia kuvauksia. Näin asiakas tietää, ettei sille tule epämiellyttäviä yllätyksiä ja se voi luottaa meihin kumppanina. 28

30 UX Brändikokemus: Brändin herättämät aistimukset, mielipiteet ja tunteet. Haluamme erottautua markkinoilla brändikokemuksen kautta. Toivomme, että ihmiset näkisivät yrityksemme nuorekkaampana ja asiakasystävällisempänä tällä perinteisellä teollisuudenalalla. Mikä? K Käytettävyys Käytettävyys: Tuotteen, palvelun tai järjestelmän käytön helppous ja tehokkuus. Uusi nosturi on käytettävämpi kuin vanha: opin käyttämään sitä päivässä ja olen nyt paljon nopeampi työssäni! T Tyytyväisyys Tyytyväisyys: Henkilön toiveiden, odotusten tai tarpeiden täyttäminen tai nautinto, joka tästä syntyy. Asiakastyytyväisyys: Miten yrityksen tuotteet ja palvelut vastaavat asiakkaan odotuksia tai ylittävät ne. Olemme tyytyväisiä uuteen ylläpitopalveluun he ovat ystävällisiä ja tietävät, mitä tekevät. Nämä määritelmät on otettu Wikipediasta ja Oxford-sanakirjasta. Toimituskunta on muokannut esimerkkejä B2B-aihepiiriin sopiviksi. 29

31 UX-linkkejä ja kirjallisuutta Haluatko tietää lisää? Hassenzahl, Marc (2011) User Experience and Experience Design. In: Mads Soegaard and Rikke Friis Dam (eds.). Encyclopedia of Human-Computer Interaction. Aarhus, Denmark: The Interaction Design Foundation. Saatavilla verkosta: design.html Hassenzahl, M., Diefenbach, S., Göritz, A. (2010) Needs, Affect, and Interactive Products - Facets of User Experience. Interacting with Computers 22(5) Norman, D. (2004) Emotional Design: Why We Love or Hate Everyday Things. New York, Basic Books. Pine, J.B. and Gilmore, J.H. (1999), The Experience Economy: Work Is Theater and Every Business a Stage. Harvard Business School Press, Boston, MA. FIMECC UXUS

32 UX Miksi? Mikä? Yhdessä...

Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun. ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT

Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun. ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT 2 Hyvä käyttökokemus Laadukas käyttökokemus Ylivoimainen käyttäjäkokemus

Lisätiedot

Käyttökokemusta voi suunnitella - case UXUS. Design for Life -tilaisuus, Kiasma, 12.11.13 Hanna Koskinen, VTT

Käyttökokemusta voi suunnitella - case UXUS. Design for Life -tilaisuus, Kiasma, 12.11.13 Hanna Koskinen, VTT Käyttökokemusta voi suunnitella - case UXUS Design for Life -tilaisuus, Kiasma, 12.11.13 Hanna Koskinen, VTT 2 User Experience and Usability in Complex Systems (UXUS) FIMECC UXUS tutkimusohjelma keskittyy

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

Käyttäjänäkökulma teollisessa tuotekehityksessä

Käyttäjänäkökulma teollisessa tuotekehityksessä Käyttäjänäkökulma teollisessa tuotekehityksessä TJTA103 1.10.2013 Jussi P. P. Jokinen Jyväskylän yliopisto Sisältö teollisen työympäristön ominaispiirteitä käyttäjäkokemus teollisessä työympäristössä käyttäjäkokemuslähtöinen

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

HYVÄ VAI PARAS? Organisaatiokulttuurin itsearviointi UX-näkökulmasta Teknologiapainotteisuus Käyttökeskeisyys Kokemuksellisuus

HYVÄ VAI PARAS? Organisaatiokulttuurin itsearviointi UX-näkökulmasta Teknologiapainotteisuus Käyttökeskeisyys Kokemuksellisuus FIMECC UXUS julkaisu 27.11.2014 Maaria Nuutinen Hannamaija Määttä Maarit Halttunen Marja Liinasuo VTT Virpi Roto Aalto Arts HYVÄ VAI PARAS? Organisaatiokulttuurin itsearviointi UX-näkökulmasta Teknologiapainotteisuus

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft, 2005 Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft Globaalisti Maailman johtava ohjelmistovalmistaja 107 000 työntekijää Liikevaihto 40

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä

Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä Innovatiivisuus Suomen elintarvikeketjun menestystekijänä Visio- ja uutispäivä Toimitusjohtaja Elintarviketeollisuusliitto ry Tämä ei ole uutinen: Innovatiivisuus on ja on aina ollut kehittyvän yrityksen

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

Suomen Hiusyrittäjät ry Ajanvarausjärjestelmän tarjous

Suomen Hiusyrittäjät ry Ajanvarausjärjestelmän tarjous Ajanvarausjärjestelmän tarjous 13.1.2012 1/7 Tarjous Tarjous on osa yhteistä LeasIT Oyn ja DigitalBooker Finland Oyn yhteistarjousta jossa tarjoamme Kassa- ja ajanvarausjärjestelmien kombinaatiota. Tämä

Lisätiedot

CIO Forum. Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009

CIO Forum. Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009 CIO Forum Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009 Tervetuloa Taloudellisen tilanteen haasteet voidaan kääntää mahdollisuuksiksi vahvalla

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

Käyttäjäkokemuksia kaupunkiliikenteestä ja kaupunkienergiasta käyttäjät palveluiden kehittämisen resurssina

Käyttäjäkokemuksia kaupunkiliikenteestä ja kaupunkienergiasta käyttäjät palveluiden kehittämisen resurssina Käyttäjäkokemuksia kaupunkiliikenteestä ja kaupunkienergiasta käyttäjät palveluiden kehittämisen resurssina 6.11.2009 Vesa Kemppainen Movense Oy Mitä käyttäjäkokemus on? Käyttäjäkokemus on enemmän kuin

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, 2 op S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka Luento1: Mitä on tietoliikennetekniikka käyttäjän näkökulmasta? Luennon rakenne 1. Johdanto kurssin teemoihin

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto TEM/EIO nostaa keskusteluun yrityksille tärkeitä pullonkauloja ja luo edellytyksiä toimivalle toimintaympäristölle jossa yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Tunnistamme

Lisätiedot

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Pekka Kantola, OBN, 2015 Tervetuloa kehittämään liiketoimintaa kanssamme LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJA Perinteiset ja teknologiatoimialat PROFESSIONAL Oulu

Lisätiedot

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT 2 Miksi kuluttaja / käyttäjänäkökulma on mielenkiintoinen? Jokainen käyttäjä havainnoi teknologian

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA Matti Tiusanen Johtaja, hallituksen puheenjohtaja Motiwell tutkimuspalvelut www.motiwell.fi Työntekijät eivät enää sitoudu yrityksiin vaan mielekkääksi

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020 Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein Maitotiimi ProAgria Oulu ry MaitoManagement 2020 -hanke kehittää erityisesti isojen maitotilayritysten toimintamalleja sekä palveluja ja työvälineitä.

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström

1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström 1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström Ihmissuhdetaidoista riippuva palvelun käyttäjäkokemus Ihmiskäsitys, ihmissuhdekyvyt Itsensä/toisen arvostus Vuorovaikutus, viestintä Empatia Älykkyys

Lisätiedot

FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet. FINAS-päivä Jukka Verho

FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet. FINAS-päivä Jukka Verho FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet FINAS-päivä Jukka Verho Inspectan kasvu pienestä kansallisesta tarkastuslaitoksesta kansainväliseksi TIC toimijaksi 1995

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Valta koneille. K-E Michelsen 11.6.2015 15.6.2015 1

Valta koneille. K-E Michelsen 11.6.2015 15.6.2015 1 Valta koneille K-E Michelsen 11.6.2015 15.6.2015 1 - Tämän päivän ehkä suurin yksittäinen kysymys tulevaisuuden työmarkkinoille on koneen ja ihmisen välinen työnjako Kaksi kuvaa Auguste Rodinin veistoksesta

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Suomi palkkatyön yhteiskuntana Harri Melin Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Nopea muutos Tekninen muutos Globalisaatio Työmarkkinoiden joustot Globalisaatio ja demografinen muutos Jälkiteollisesta

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Miksi käytettävyys on tärkeää

Miksi käytettävyys on tärkeää WWW-suunnittelu Webissä tärkeintä on käytettävyys. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jos käyttäjä ei löydä jotakin tuotetta, hän ei myöskään osta sitä. Webissä asiakas on kuningas, hiiri aseenaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA

YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA Professori Hannu Kärkkäinen Tampereen teknillinen yliopisto KOULUTUSTILAISUUS 18.9.2012 KLO 9-12 YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA THE RANGE OF WHAT WE THINK AND DO IS LIMITED BY WHAT WE FAIL

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

MITEN MITATA DIGITAALISTA ASIAKASKOKEMUSTA?

MITEN MITATA DIGITAALISTA ASIAKASKOKEMUSTA? MITEN MITATA DIGITAALISTA ASIAKASKOKEMUSTA? Mediataivas FreshUp seminaari Digitaalinen asiakaskokemus 26.5.2016 by Heikki Karjaluoto CE is the sum-totality of how customers engage with your company and

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

4. Mitäpalvelumuotoilu on?

4. Mitäpalvelumuotoilu on? 4. Mitäpalvelumuotoilu on? Palvelumuotoilu on ajassa ja paikassa koettujen palveluprosessien ja palveluympäristöjen muotoilua, jotka tavoittavat ihmiset erilaisten kosketuspisteiden kautta. palvelumuotoilu

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Pro Desim Tuotekehityksen simulaatiomenetelmä

Pro Desim Tuotekehityksen simulaatiomenetelmä Pro Desim Tuotekehityksen simulaatiomenetelmä Mikä on ProDesim? ProDesim on suomalaisten työyhteisöjen ja tuotekehitysopetusta antavien oppilaitosten käyttöön suunniteltu yrityssimulaatio, jonka avulla

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Tuotanto-automaation automaation haasteet Answers for Industry Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Strategisen suunnittelun merkitys kasvaa Markkinoiden

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä Brändityöryhmä Kaarina Johansson, liiton varapj., pj. Merja Salanko-Vuorela, toiminnanjohtaja Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö Marianne Lind, liiton hallituksen jäsen, Hiidenseudun Omaish.

Lisätiedot

Työ intohimona caseina testaus, käytettävyys ja riskienhallinta

Työ intohimona caseina testaus, käytettävyys ja riskienhallinta Työ intohimona caseina testaus, käytettävyys ja riskienhallinta Mistä kumpuaa intohimo työhön? Kolme tiivistä casea: testaus, käytettävyys ja riskienhallinta. Matti Vuori, www.mattivuori.net 16.9.2010

Lisätiedot

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä 16.6.2016 Kehitysjohtaja Liisa Björklund Banksy Kuinka otamme hyvät käytännö t pysyvään käyttöön ja tavoitamme erityisesti haavoittuvat väestöryhmä

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään?

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Merja Fischer, TkT ja KTM Johtajana Nokia, ABB ja Wärtsilä (2003-2012) Partneri Valoma Oy www.valoma.fi (09/2012- >) ja tutkijana Aalto-

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Seitsemän syytä, miksi ekotehokkaan ICT:n visiot eivät ole toteutuneet + joitakin ratkaisuja

Seitsemän syytä, miksi ekotehokkaan ICT:n visiot eivät ole toteutuneet + joitakin ratkaisuja Seitsemän syytä, miksi ekotehokkaan ICT:n visiot eivät ole toteutuneet + joitakin ratkaisuja Eva Heiskanen Kuluttajatutkimuskeskus Alustus Tekesin Älykäs kaupunkiseminaarissa 26.3.2010 Uuden tekniikan

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

Miten kokonaisarkkitehtuurityöllä voidaan tukea muutosten johtamista? Jaakko Taskinen

Miten kokonaisarkkitehtuurityöllä voidaan tukea muutosten johtamista? Jaakko Taskinen Miten kokonaisarkkitehtuurityöllä voidaan tukea muutosten johtamista? Jaakko Taskinen 12.10.2017 Kuka? Jaakko Taskinen Kokonaisarkkitehtuurikonsultti Sofigatella Tuotantotalouden DI, taustaa liikkeenjohdon

Lisätiedot

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät?

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? 1 Hyvästä paras Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? Nimi: Nina Granqvist Päivämäärä: Teos: Hyvästä paras Kirjailija: Jim Collins Kirjapisteet: 3 2 Jim Collinsin teos Hyvästä paras on noussut

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Asiakkaan tarpeesta lisäarvoa tuotteelle; Palveluilla lisäarvoa asiakkaalle 3.11.2016, Teppo Aatola, toimitusjohtaja, Meconet Oy Ohjelma 10 min: Meconet konserni

Lisätiedot

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130903 Tuotanto: Valentin&Byhr. Paino: Strokirk-Landströms. Paperi: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efg.fi Tutustu meihin. EFG on johtava toimisto- ja julkisten

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Tekes työpaja 24.11.2009 Hajajätevesien käsittely PUHDASTA VETTÄ? Lisäarvoa asiakassuhteista Liiketoimintaa huolloista ja ylläpidosta ESITTELY

Tekes työpaja 24.11.2009 Hajajätevesien käsittely PUHDASTA VETTÄ? Lisäarvoa asiakassuhteista Liiketoimintaa huolloista ja ylläpidosta ESITTELY www. Sivu 1/8 Tekes työpaja 24.11.2009 Hajajätevesien käsittely PUHDASTA VETTÄ? Lisäarvoa asiakassuhteista Liiketoimintaa huolloista ja ylläpidosta Suomen Vesiosuuskuntien Tuki yhdistys sihteeri, Simo

Lisätiedot

Käyttäjäkokemuksen ulottuvuudet dppi03. Konseptointikirja sisältö pääpiirteittäin. Luotain/Mode seminaari 13.3.2003 Vesa Jääskö

Käyttäjäkokemuksen ulottuvuudet dppi03. Konseptointikirja sisältö pääpiirteittäin. Luotain/Mode seminaari 13.3.2003 Vesa Jääskö Käyttäjäkokemuksen ulottuvuudet dppi03 Konseptointikirja sisältö pääpiirteittäin Luotain/Mode seminaari 13.3.2003 Vesa Jääskö Käyttäjäkokemuksen malli? Käyttäjäkokemus konseptisuunnittelun näkökulmasta

Lisätiedot

Käytettävyydestä bisnestä: Tutkimuksesta tuotekehityksen kilpailutekijäksi

Käytettävyydestä bisnestä: Tutkimuksesta tuotekehityksen kilpailutekijäksi http://www.cs.tut.fi/ihte Käytettävyydestä bisnestä: Tutkimuksesta tuotekehityksen kilpailutekijäksi Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila 7.11.2007 Työajasta tuhraantuu yli kolme tuntia viikossa Kotimaiset yritykset

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot