Miksi? Mikä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miksi? Mikä? www.fimecc.com"

Transkriptio

1 UX Miksi? Mikä?

2 UX Miksi? Mikä? Käyttäjäkokemuksesta kilpailuvaltti B2B-teollisuudelle

3 FIMECCin UXUS-tutkimusohjelma (User Experience and Usability in Complex Systems) pyrkii parantamaan suomalaisen metalli- ja konepajateollisuuden kilpailukykyä. Ohjelma haastaa nykyiset tuotteet, palvelut, rutiinit ja organisaatiokulttuurit tuomalla käyttäjäkokemusajattelua yrityksen toimintaan. UXUS on yksi FIMECCin (Finnish Metals and Engineering Competence Cluster) ohjelmista. Käyttäjäkokemuksesta kilpailuvaltti B2B-teollisuudelle - Numero 1 Toimituskunta Virpi Roto, Anssi Smedlund, Stefania Passera ja Maaria Nuutinen Avustajat Maarit Heikkinen, Hannu Karvonen, Hannamaija Määttä ja muut UXUS-ohjelman osallistujat Taitto ja graafinen suunnittelu: Joona Elo UXUS-ohjelman osallistujien valokuvat: Teemu Riihelä Yhteyshenkilö Maaria Nuutinen UXUS-ohjelmapäällikkö

4 UX Why? Sisältö Käyttäjä yhä tärkeämpi B2B-teollisuudelle 6 Käyttäjäkokemuksen määritelmä 8 Miksi käyttäjäkokemus on tärkeää? 10 Miksi B2B-yritykset ovat kiinnostuneita käyttäjäkokemuksesta? 12 UX liiketoiminnan tehostajana 14 Wau-elämys vai pitkäaikainen suhde? 16 Käytettävyys vs. UX 18 Käyttäjäkokemus vai asiakaskokemus? 20 Hyvän käyttäjäkokemuksen resepti? 22 UX-tavoitteet 24 Brändikokemus UX-tavoitteiden perustana 26 UX-sanasto 28 UX-linkkejä ja kirjallisuutta 30 Nimeä Teoksen tekijä on ilmoitettava siten kuin tekijä tai lisenssinantaja on sen määrännyt (mutta ei siten että ilmoitus viittaisi lisenssinantajan tukevan lisenssinsaajaa tai teoksen käyttötapaa). Epäkaupallinen Lisenssi ei salli teoksen käyttöä kaupallisesti. Ei muutettuja teoksia Teosta ei saa muuttaa, muunnella tai jatkokehittää.

5

6 UX Tervetuloa käyttäjäkokemuksen maailmaan! Tämän kirjasen tavoitteena on lisätä tietoa käyttäjäkokemuksesta (engl. user experience, UX) yritysten välisessä yhteistyössä erityisesti metalli- ja konepajateollisuudessa. Ensimmäinen numero käsittelee käyttäjäkokemuksen merkitystä. Toisen numeron aiheena on käyttäjäkokemuksen johtaminen. Kirjanen perustuu FIMEC- Cin UXUS- tutkimusohjemassa mukana olevien yritysten edustajien ja akateemisten tutkijoiden näkemyksiin. Kirjanen inspiroi lukijoita ajattelemaan käyttäjäkokemusta uudella tavalla työssään: käyttäjäkokemuksella on merkitystä ja se on oleellinen osa tulevaisuuden menestystä. Sisältöä on tiivistetty ja yksinkertaistettu positiivisen energian ja uusien ajatusten maksimoimiseksi. Kannustamme tutustumaan aiheeseen myös syvemmin!

7 Käyttäjä yhä tärkeämpi B2B-teollisuudelle Yritysten väliseen liiketoimintaan (business-to-business, B2B) keskittyvät yritykset ovat perinteisesti jättäneet käyttäjän sivuosaan tuotesuunnittelussa asiakasyritys tai sen asiakkaat ovat pitäneet huolen käyttäjäkokemuksesta. Ensimmäiset käyttäjän keskiöön ottavat B2B-yritykset ovat niitä, jotka siirtyvät ratkaisukeskeiseen liiketoimintaan (esim. Kone) tai palvelukeskeiseen logiikkaan (esim. IBM). Tämän muutoksen myötä huomio siirtyy asiakaskokemuksesta (customer experience, CX) käyttäjäkokemukseen (user experience, UX). Käyttäjä on monitieteisen UX:n keskiössä UX-asiantuntijat tulevat monilta aloilta. Kun he puhuvat käyttäjäkokemuksesta, he korostavat usein hyvinkin erilaisia, tärkeitä asioita. Psykologit puhuvat tunteista, ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen asiantuntijat käyttämisestä, muotoilijat estetiikasta ja markkinointi-ihmiset odotusten ylittämisestä. Olipa UX-asiantuntijoiden tausta mikä tahansa, keskustelu pyörii yleensä käyttäjän ajatusten ja tunteiden ympärillä käyttäjä on UX-työn ydin. 6

8 UX HCI* Hinnoittelu Kauppatieteet & markkinointi Mikä? Käytettävyys Arvo Konteksti Käyttöliittymä Hyödyllisyys Brändi Ilahduttavuus Tarve Odotusten ylittäminen Nautinto Tunneside Asenne Estetiikka Uutuus Yhteiskokemus Psykologia Wau-elämys Luottamus Käyttäytyminen Tunteet Hauskuus Muotoilu Merkitys * Human-Computer Interaction, ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus 7

9 Käyttäjäkokemuksen määritelmä Käyttäjäkokemukselle on yli 30 erilaista määritelmää, koska eri alojen asiantuntijat korostavat eri näkökohtia. Yksinkertaisin määritelmä tulee englanninkielisestä Wikipediasta: Käyttäjäkokemus (user experience, UX) viittaa siihen, miltä tuotteen, palvelun tai järjestelmän käyttäminen tuntuu FIMECCinUXUS-ohjelma tutkii käyttäjäkokemusta metallituote- ja koneenrakennusalan B2B-yrityksissä, jotka suunnittelevat tuotteita ja palveluita tukemaan asiakasyritysten toimintaa. Erityisesti suurissa teollisuuslaitoksissa käyttäjäkokemukseen keskittyminen voi tuottaa innovaatioita tuotekehitykseen. Tällaisessa ympäristössä hyvä UX johtaa motivoituneisiin ja tyytyväisiin työntekijöihin ja helpottaa parhaiden ihmisten houkuttelemista yritykseen. Uskomme, että näin edistetään asiakasyritysten menestystä. Käyttäjäkokemus työssä tarkoittaa sitä, miltä henkilöstä tuntuu käyttää tuotetta, palvelua tai järjestelmää työympäristössä ja miten tämä muokkaa hänen mielikuvaansa itsestään ammattilaisena. Vaikka meitä kiinnostaa eritoten henkilön ja tutkittavan järjestelmän suhde, käyttäjäkokemukseen vaikuttavat myös henkilön sisäinen ja fyysinen tila, kaikki järjestelmän ominaisuudet, sekä käyttötilanne kokonaisuudessaan. Käyttäjäkokemus työssä määritellään FI- MECCin UXUS-ohjelmassa näin: Haluatko tietää lisää? UX määritelmiä: 8

10 UX Esimerkkejä UX-määritelmistä IHMISEN & TIE- TOKONEEN VUORO- VAIKUTUS (HCI) Seuraus käyttäjän sisäisestä tilasta, järjestelmän piirteistä ja kontekstista, jossa vuorovaikutus tapahtuu Hassenzahl & Tractinsky 2006 KAUPPATIETEET Kaikki asiat, jotka liittyvät käyttäjän vuorovaikutukseen yrityksen ja sen palveluiden ja tuotteiden kanssa Nielsen Norman Group Mikä? MUOTOILU Tietyn designin käyttämisestä syntyvän kokemuksen laatu Uxnet PSYKOLOGIA Kaikki ne tunteet, jotka ilmenevät käyttäjän ja tuotteen välisessä vuorovaikutuksessa sisältäen (esteettisen kokemuksen) (merkityksen kokemuksen) (tunnekokemuksen) Desmet & Hekkert

11 Miksi käyttäjäkokemus on tärkeää? FIMECCin UXUS-ohjelma yhdistää tutkijat UX:n tärkeimmiltä sidosaloilta: psykologia, ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus, kauppatieteet ja muotoilu. Tutkijat haluavat parantaa käyttäjäkokemusta metallituote- ja koneenrakennusteollisuudessa, ja he lähestyvät UX:ää eri tavoin. Marko Seppänen Tampereen teknillinen yliopisto Kilpailuedun lähteet ovat niukka luonnonvara käyttäjäkokemus tarjoaa suomalaiselle teollisuudelle tilaisuuden pärjätä paremmin kansainvälisessä kilpailussa. Maamme loistava teknologinen osaaminen täytyy pystyä muokkaamaan sellaisiksi tuotteiksi ja palveluiksi, että asiakkaat kykenevät erottamaan ne ja ymmärtämään, miksi juuri ne ovat parhaita. Marko Seppänen Tampereen teknillinen yliopisto Pertti Saariluoma Jyväskylän yliopisto Pertti Saariluoma Jyväskylän yliopisto Käyttäjäkokemusta pidetään yleensä keskeisenä kulutustavaroiden, ei niinkään ammattituotteiden suunnittelussa. Ammattimarkkinoillakaan kyse ei ole vain suoritustehosta, vaan myös mielikuvista, imagosta, arvostuksista ja hyväksynnästä, koska sielläkin ihmiset tekevät tuotteiden ostopäätökset. On siis tärkeää, että myös ammattituotteiden käyttäjäkokemusta osataan arvostaa suunnittelussa. UXUS-projekti yhdistää maamme kärkiosaajat ja ydinosaamisen ammattituotteiden suunnittelukulttuurin kehittämiseksi. Ei ole mitään syytä laiminlyödä omien tuotteiden imagon tehokasta kehittämistä. 10

12 UX Maaria Nuutinen VTT Maaria Nuutinen VTT Kokemuksellisuuteen keskittyminen on todistetusti keskeinen menestystekijä ICT-alalla. Kyse ei ole pelkästään tuotteiden ja palveluiden haluttavuudesta, vaan koko toiminnan läpileikkaavasta periaatteesta. Kaikki lienevät yhtä mieltä siitä, että parempi asiakkaan ja käyttäjän ymmärtäminen on tarpeen myös B2B-aloilla. Uskon, että se on avain innovaatioihin ja uudistumiseen Suomen metalli- ja koneteollisuudessa. Käyttäjän kokemuksen ja maailman ymmärtäminen voi olla se tekijä, joka auttaa yhdistämään eri osaamisalueet ja teknologiat. Kyky asettua toisen ihmisen asemaan, maailman näkeminen ikään kuin hänen silmiensä kautta, on voima, joka yhdistää eri alojen asiantuntijat, toimittajat ja asiakkaat yhteiseen tavoitteeseen ja auttaa ylittämään yhteistyön esteet. Miksi? Leena Norros VTT Käyttäjäkokemuksen korostaminen on yritykseltä tärkeä viesti siitä, että tuotteita ja palveluja suunnitellaan käyttäjien arvoja, tarpeita ja tulevaisuudentoiveita silmällä pitäen. Työhön ja työvälineisiin kohdistuvissa tutkimuksissamme olemme huomanneet, että käyttäjäkokemus kietoutuu osaksi ammatti-ihmisten kokemusta onnistumisesta työn tekemisessä ja tunteesta, että työvälineet ovat yhtä tekijänsä kanssa. Leena Norros VTT Rick Schifferstein Delft University of Technology Lähes kaikki ihmisen toiminta on yhteydessä kokemukseen. Jos suunnitteluprosessissa keskitytään kokemuksiin ongelmien tai tuotteiden sijaan, pääsemme tuotesuunnittelun ytimeen: suunnittelemme uusia, houkuttelevia, miellyttäviä ja hyödyllisiä kokemuksia ihmisille. Kokemus on se, mistä kaikessa on loppujen lopuksi kysymys. Kokemuslähtöinen innovointi auttaa yrityksiä viestimään arvomaailmaansa kaikkien sidosryhmien kanssa. Brändi välittyy sidosryhmille montaa kautta: asiakkaille toimitetut tuotteet, kontaktit ulkopuolisiin palveluntuottajiin, päättäjiin ja viranomaisiin, suhteet työntekijöihin ja asiakkaiden huoliin vastaaminen. Nämä kaikki tarjoavat mahdollisuuden muokata ihmisten kokemusta siitä, millainen yritys on kyseessä ja mitä arvoja se edustaa. Rick Schifferstein Delft University of Technology 11

13 Miksi B2B-yritykset ovat kiinnostuneita käyttäjäkokemuksesta? Käyttäjäkokemus (UX) on perinteisesti liitetty kuluttajatuotteisiin ja palveluihin, kuten internetsivustoihin ja matkapuhelimiin. Käyttäjäkokemuksen pohtiminen voi kuulostaa kummalliselta metallituote- ja koneenrakennusalalla, varsinkaan jos käyttäjä ei osallistu ostopäätöksiin. Kysyimme FIMECCin UXUS-ohjelman kumppaniyrityksiltä, miksi ne uskovat UX:n tärkeyteen näillä aloilla. Iiro Lindborg Rolls-Royce Marine Iiro Lindborg Rolls-Royce Marine Käyttäjäkokemus ja kokemuksen vaikutuksen ymmärtäminen kaikilla organisaatiomme alueilla on avain menestykseen. Käyttäjäkokemus on läsnä myyntiprosessin alkuvaiheista tuotteen elinkaaren loppuun asti ja vielä sen jälkeenkin. On vain yksi mahdollisuus luoda ensivaikutelma, ja tästä syystä on oleellista keskittyä käyttäjäkokemukseen kaikessa, mitä teemme - näin voimme erottautua kilpailijoistamme. Kero Uusitalo Rocla Uskomme, että panostus käytettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen tuo liiketoimintaamme merkittävää lisäarvoa ja vaikuttaa lopulta positiivisesti yhtiön tulokseen ja kilpailukykyyn. Kero Uusitalo Rocla 12

14 UX Matti Nurminen Fastems Matti Nurminen Fastems Ihmisillä on merkittävä osuus tuottavuuden parantamisessa kone- ja metalliteollisuudessa automaation avulla. Panostamalla hyvään käyttäjäkokemukseen voidaan luoda maailman paras työympäristö. Kun näin saadaan luotua käyttäjille hyvä tunneside työympäristöön, paranee myös tuottavuus. Miksi? Johannes Tarkiainen Konecranes Konecranes on alansa johtava nostolaitevalmistaja, ja teemme jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Käyttökokemuksen suunnittelulla parannamme käyttäjäystävällisyyttä, turvallisuutta, tuottavuutta ja siten erottautumista markkinoilla. Esimerkkinä voidaan mainita uusi nosturiohjaamosarja, jossa käyttökokemuksen parannukset tuovat tuntuvia hyötyjä asiakkaalle. Johannes Tarkiainen Konecranes Hannu Paunonen Metso Automation B2B-ympäristöissä kehittäjillä ei yleensä ole luonnostaan kosketusta käyttäjiin. Siksi toimitusprosessien ja käyttötilanteiden ymmärtäminen vaatii tuotekehitykseltä erityistä paneutumista. Palautteen kerääminen asiakkailta voi riittää keskinkertaisen tuotteen kehittämiseen. Todellisen kilpailuedun toimittaja saavuttaa vain, jos se pystyy paneutumaan käyttäjien työhön empatialla ja siirtämään syntyneen ymmärryksen tuotteisiin ja koko toimitusketjuun. Hyvä tuote tuo käyttäjän elämään helppoutta, varmuutta ja hyvän olon tunnetta, joita hän ei osaa edes odottaa. Se yllättää positiivisesti. Hyvällä käytettävyydellä ja toimitusten sujuvuudella toimittaja kertoo myös, että asiakasta arvostetaan. Hannu Paunonen Metso Automation 13

15 UX liiketoiminnan tehostajana Teknologian kehittyminen on tehnyt laitteista entistä monimutkaisempia, ja käyttäjien rooli on muuttunut viime vuosien aikana. Käyttäjillä on yhä suurempi rooli tuotannon sujuvuudessa, minkä vuoksi koneet tulisi suunnitella käyttäjien tarpeet huomioon ottaen. Käyttäjät ovat tärkeä voimavara osana tuotantoa, ja parempaan käyttäjäkokemukseen panostaminen auttaa käyttäjiä tekemään työtehtävänsä tehokkaammin. Tällä on suora vaikutus asiakasyrityksen tuottavuuteen. UX myynnin edistäjänä Suomen metalli- ja konepajateollisuuden keskeinen haaste on se, että kilpailijoiden perustuotteet ovat keskenään samanlaisia. Markkinoilla menestyminen vaatii kilpailijoista erottautumista, ja käyttäjäkokemus on laadun ja luotettavuuden ohella innovatiivinen tapa erottautumiseen. Tuotteet, jotka mahdollistavat paremman käyttäjäkokemuksen, parantavat ergonomiaa ja työtyytyväisyyttä sekä lisäävät työn tehokkuutta. Käyttäjät nähdään tärkeinä palautteen antajina, minkä vuoksi he ovat myös olennainen osa myyntiprosessia. Viihtyvyydellä ja työhyvinvoinnilla on suora vaikutus tuottavuuteen. Asiakas Satuimme kävelemään uuden ohjaamon ohi, joka oli tätä uutta mallia. Sehän oli aivan eri planeetalta. Kuljettajat vertasivat sitä niihin, joita olimme suunnitelleet tilaavamme, ja tilaus meni täysin uusiksi. Asiakas UX brändin tunnettavuuden parantajana Tuotteet, jotka on suunniteltu tukemaan yrityksen brändiä, luovat positiivisen asiakaskokemuksen ja vahvistavat yrityksen imagoa. Nykyaikaiset tuotteet, jotka mahdollistavat wau-elämyksen, kiinnittävät asiakkaiden ja käyttäjien huomion sekä lisäävät kiinnostusta tuotteisiin. 14

16 UX Kyse ei ole teknisistä yksityiskohdista, vaan kuljettajan pitäisi olla ykkönen. Ihmiset työskentelevät nostureissa kaksikymmentä vuotta tai pidempään, ohjaamot ovat heidän toimistojaan. Asiakas Uusi ohjaamo korostaa innovatiivisuutta ja osoittaa, että perinteisessäkin teollisuudessa voidaan tehdä asioita uudella tavalla. Tuotekehitys Miksi? Yksi asia on varma: emme palaa vanhaan. Ohjaamot on nyt tuotu tälle vuosisadalle. Asiakas Asiakas oli vaikuttunut. Tämä ohjaamo vakuutti hänet siitä, että olemme vakavasti otettava yritys. Että todellakin tarjoamme jotain uutta. Myynti Ohjaamo on osa brändiämme. Tuotteemme näyttävät nyt Konecranesilta. Markkinointi 15

17 Wau-elämys vai pitkäaikainen suhde? UX-strategia voi tähdätä positiiviseen yllätykseen tai pitkäaikaiseen sitoutumiseen tai molempiin. Wau-elämys herättää ihmisten huomion ja voi olla hyvin tehokas uusien tuotteiden esittelyssä. B2B-ympäristössä ensimmäinen wau-elämys saattaa olla asiakkaan ainoa mieleenpainuva kokemus tuotteesta. Kuitenkin B2B-teollisuudessa asiakassuhde on usein pitkä. Tuotteiden ja palveluiden tulee siis olla asiakasta houkuttelevia vuosien ajan. Ennen kuin uusi sopimus tehdään, asiakkaat arvioivat aiempien tuotteiden pitkäaikaisen käyttäjäkokemuksen. Hyvä pitkäaikainen UX on asiakasuskollisuuden avaintekijä. Käyttäjäkokemuksen aikajanat Ihmisellä on aina odotuksia tuotteiden suhteen, ja käyttäjäkokemus määräytyy ainakin osin tuotteen kyvystä vastata odotuksiin tai tarjota odottamattomia positiivisia kokemuksia. Asiakkaalla ja käyttäjällä on monesti hyvin erilaiset odotukset tuotteesta, mutta molempia täytyy pystyä miellyttämään. Odotusten ja odotetun UX:n hallinta on vaikeaa, mutta siihen voi saada apua markkinoinnin ammattilaisilta. UX-asiantuntijoiden tavoite on saada tuotteen tai palvelun käytön aikainen vuorovaikutus-ux miellyttäväksi, jopa ilahduttavaksi. Lisäksi he selvittävät, mikä tuotteessa tai palvelussa on arvokasta ja mielenkiintoa ylläpitävää pitkällä aikavälillä, jotta pitkäaikainen UX olisi mahdollisimman hyvä. 16

18 UX Odotettu UX En halua opetella uutta järjestelmää. Mikä? Uusi tuote Vuorovaikutus-UX Wau, tämä uusi järjestelmä on itse asiassa kätevä ja hauska! Pitkäaikainen UX En haluaisi enää palata takaisin vanhaan järjestelmään, pidän työstäni enemmän nyt. Haluatko tietää lisää? 17

19 Käytettävyys vs. UX UX rinnastetaan toisinaan käytettävyyteen: hyvä UX tarkoittaa, että tuotetta on helppoa ja tehokasta käyttää. Tätä tulkintaa pidetään usein kapeana, ja yleensä UX-asiantuntijat näkevät käytettävyyden yhtenä UX:n osana, tyytymättömyyttä vähentävänä tekijänä. UX:n toinen, tunteisiin liittyvä puoli on toimia motivaattorina ja tyytyväisyyden luojana. Yleisen näkemyksen mukaan UX on parhaimmillaan, kun sekä olemistavoitteet että tekemistavoitteet toteutuvat. Olemistavoitteet (be-goals) liittyvät henkilökohtaisiin arvoihin, kuten haluun olla taitava, riippumaton, hyvä puoliso, suosittu tai turvassa. Olemistavoitteiden pohjalta luodaan tekemistavoitteita: osallistun kurssille tullakseni taitavammaksi, valitsen työajoiltaan joustavan työpaikan ollakseni riippumattomampi, laitan itselleni muistutuksen puolisoni syntymäpäivästä jne. Käytettävyys vastaa tekemistavoitteisiin parantamalla tekemiseen käytettyjen tuotteiden helppokäyttöisyyttä ja tehokkuutta. Sen sijaan olemistavoitteisiin käytettävyydellä pystytään vaikuttamaan vain harvoin. Käytettävyys pyrkii tekemään työkalujen käytöstä intuitiivista ja tehokasta. Kun käytettävyys on kunnossa, käyttäjä voi keskittyä itse tehtävään eikä työkaluun. Työpaikalla käytettävyys on edellytys flow-kokemukselle henkilö on täysin keskittynyt tavoitteelliseen työhön ja nauttii siitä. UX-asiantuntijoiden täytyy kuitenkin suunnitella tuoteominaisuuksia ja toimintoja, jotka pyrkivät toteuttamaan myös olemistavoitteita. UX pyrkii tarjoamaan positiivisia kokemuksia: kun UX on kunnossa, käyttäjä kohtelee työvälineitään kuin luotettua ja arvostettua työkaveria eikä harkitse niiden vaihtamista kilpailijan tuotteisiin. Kun työvälineellä on tällainen asema, sille annetaan anteeksi pienet käytettävyysongelmatkin. 18

20 UX Kun helppokäyttöisyys pilaa käyttäjäkokemuksen Ajattelemme helposti, että tuotteen tekeminen helppokäyttöisemmäksi johtaa aina parempaan käyttäjäkokemukseen. Kun suunnittelemme tuotteita asiantuntijoille, näin ei kuitenkaan ole. UX-lähtöisen suunnittelun kurssilla opiskelijat halusivat parantaa nosturinkäyttäjien taitavuuden tunnetta. Taitavimmat nosturinkäyttäjät pystyvät nostamaan kuorman maasta ilman, että se lähtee heilumaan. Opiskelijat halusivat tarjota tämän tunteen myös kokemattomammille käyttäjille. Nosturi saapuu Osoita kohteeseen Mikä? Opiskelijat uudistivat nosturin ja käyttäjän vuorovaikutuksen: sen sijaan, että käyttäjät ohjasivat nosturia itse eri suuntiin, heidän tarvitsi vain osoittaa laser-osoittimella kohtaa, jonne he halusivat nosturin siirtyvän. Näin nosturi oli paljon helpompi saada oikeaan kohtaan kuorman yläpuolelle. Myös uudet nosturinkäyttäjät voisivat tuntea itsensä taitaviksi. Kun tätä ideaa testattiin, tulokset yllättivät. Taitavuuden tunnetta ei saatu aikaan. Sen sijaan jotkut käyttäjät tunsivat itsensä jopa tyhmäksi, koska nosturin käyttö oli liian yksinkertaista. He eivät enää kontrolloineet nosturia itse, mikä aiheutti pikemminkin hallitsemattomuuden kuin taitavuuden tunteen. Kuorma ei heilu! Kun pyrimme parantamaan käyttäjäkokemusta, on selvitettävä, millaisilla tuoteominaisuuksilla tavoite saavutetaan. Työvälineen tekeminen erittäin helppokäyttöiseksi ei tässä tapauksessa parantanut käyttäjien taitavuuden kokemusta. Taitavuus tarkoittaa heille paremminkin haasteiden voittamista. Hertzbergin motivaatio-hygieniateoria: Flow-kokemus: Olemis- ja tekemistavoitteet työssä: 19

21 Käyttäjäkokemus vai asiakaskokemus? Käyttäjälähtöinen tuotteiden ja palveluiden suunnittelu on tärkeä tapa erottautua kilpailijoista. Yhtä tärkeää on suunnitella kokemuksellisia tapoja yrityksen ja asiakkaiden väliseen yhteistyöhön laajemminkin kuin tuotekehityksessä. Teollisten tuotteiden asiakkaat ja käyttäjät ovat harvoin samoja henkilöitä: kysymys kuuluukin, miten molemmille ryhmille voidaan tarjota positiivinen käyttäjäkokemus. Toisinaan, esimerkiksi paperikoneen toimitusprosessissa, asiakkaan ja käyttäjän välinen raja hämärtyy. Asiakaskokemus yritysten väliseen kaupankäyntiin Yhteistyösuhteeseen voidaan liittää sellaisia piirteitä kuten asiantuntijuus, luotettavuus, auttavaisuus, innovatiivisuus ja huolellisuus. Prosessit, toiminnot, työkalut ja käyttäytyminen voidaan suunnitella edistämään liiketoiminnan helppoutta ja miellyttävyyttä. Juuri tätä asiakaskokemus on: markkinoiden paras tuote ei välttämättä riitä, mikäli asiakas ei halua olla tekemisissä yrityksen kanssa. Asiakaskokemuksen parantaminen käyttäjäystävällisillä yritysten välisillä sopimuksilla Yritysten välinen yhteistyö pohjautuu aina sopimuksiin. Sopimukset ovat monesti monimutkaisia ja vaikeaselkoisia, eivätkä ne herätä positiivisia tunteita lukijoissaan. Useimmat kokevat sopimukset välttämättömänä pahana. UXUS-ohjelmassa rikomme raja-aitoja ja otimme tavoitteeksemme parantaa sopimusten käyttäjien neuvottelijoiden ja lukijoiden kokemusta suunnittelemalla sopimukset siten, että niitä on helpompi ja nopeampi lukea ja ymmärtää. 20

22 UX Mistä sovittiin? Yksinkertaistettu aikajana havainnollistaa sopimuksen keston Mikä? Date of signing End of the Agreement Date of signing If terminated with at least 6 months notice, the Agreement ends 3 years from date of signing. If not so terminated, the Agreement continues until either party gives at least 3 months notice Date of signing If terminated with at least 6 months notice, the Agreement ends 3 years from date of signing If not so terminated, the Agreement continues 1 year at a time until either party gives at least 3 months notice. Ruukki, Metso Paper ja FIMECC pilotoivat uusia sopimuksia, joissa käytetään informaatiosuunnittelun ja yksinkertaistamisen menetelmiä. Näin osapuolet voivat linjata odotuksensa paremmin ja viestiä selvästi sovituista rooleista ja vastuista englanniksikin. Yritysjuristien sekä hankinta- ja myyntipäälliköiden kanssa tehdyt kokeilut osoittavat, että visualisoidut sopimukset ovat nopeampia ja helpompia lukea. Lisäksi ne parantavat käyttäjäkokemusta. Kokeiluiden tulokset viittaavat siihen, että uudenlaisten sopimusten avulla yritys voi saavuttaa kilpailuetua, sillä se vaikuttaa asiakkaidensa silmissä innovatiiviselta, luotettavalta, yhteistyökykyiseltä ja läpinäkyvältä. 21

23 Hyvän käyttäjäkokemuksen resepti? Monet tutkijat ovat yrittäneet tunnistaa tuotteiden ominaisuuksia, jotka johtaisivat aina hyvään käyttäjäkokemukseen. Tämä on kuitenkin vaikeaa. Ihmisillä on erilaisia käsityksiä siitä, mikä on kaunista tai hauskaa. Myös heidän odotuksensa käyttötavasta ja toiminnallisuustarpeensa ovat erilaisia, ja eri tilanteissa he arvostavat erilaisia ominaisuuksia. Emme siis pysty tarjoamaan reseptiä parhaaseen käyttäjäkokemukseen, koska UX ei ole tuotteen ominaisuus. UX on käyttäjässä. Käyttäjäkokemus riippuu siitä, mitä tuoteominaisuuksia henkilö arvostaa tietyssä tilanteessa. Voimme kuitenkin tähdätä suunnittelussa hyvään käyttäjäkokemukseen. Työympäristössä hyvään UX:ään saatetaan päästä työntekijöiden ja heidän työnsä empaattisella ymmärtämisellä. Saan mielenrauhan kun tiedän mitä tuotantoprosessissa on meneillään ja miten voin ohjata sitä. 22

24 Hyvä UX on arvokas UX Tuote, joka tuottaa hyvän käyttäjäkokemuksen, luo käyttäjälleen arvoa tietyssä tilanteessa. Tämä arvo syntyy vastaamalla ihmisen psykologisiin perustarpeisiin. Arvo voi syntyä esimerkiksi tarpeesta tuntea itsensä päteväksi, itsenäiseksi, yhteisöön kuuluvaksi, turvalliseksi tai suosituksi. UX Mikä? Nautin vauhdista ja asioiden aikaansaamisesta. Haluatko tietää lisää? why-user-experience-cannot-be-designed/ 23

25 UX-tavoitteet Käyttäjäkokemus on monisyinen ilmiö, jota on vaikea hallita tuotekehityksessä. Yleensä tuotekehityksen investoinneille lasketaan tuottoprosentti, mutta UX-investoinnin tuottoa ei voida laskea tarkasti. Emme voi myöskään asettaa UX:lle samantyyppisiä vaatimuksia kuin tekniselle suorituskyvylle. Tässä mielessä UX muistuttaa teollista muotoilua. UX:ään sijoittaminen on strateginen päätös uskotaanko käyttäjäkokemukseen menestystekijänä vai ei. Tarkkojen arviointikriteerien puutteesta huolimatta käyttäjäkokemusta voidaan järjestelmällisesti työstää paremmaksi. Yritys voi asettaa UX-tavoitteet, jotka ovat linjassa yrityksen brändin kanssa. UX-tavoitteet ohjaavat sekä tuotesuunnittelua että tuotteiden arviointia. Lisää UX-suunnittelusta ja arvioinnista seuraavassa numerossa. Hallittua etäohjausta Konecranes tutkii FIMECCin UXUSohjelmassa nostureiden tulevaisuuden etäohjausmahdollisuuksia. Tutkimuksessa kehitettävälle etäohjauskonseptille on asetettu seuraavat käyttökokemustavoitteet: kokemus turvallisesta nosturin ohjaamisesta, hallinnan tunne, läsnäolon tuntu sekä yhteistyön helppous. 24

26 UX Tässä on taikaa! Myös Fastemsin tutkimus pohjautuu UXtavoitteisiin. Sen eleohjaukseen perustuva teollisuuskoneiden käyttöliittymäkonsepti syntyi sellaisista UX-tavoitteista kuin järjestelmän käyttö tuntuu taianomaiselta. Mikä? FIMECC Prize

27 Brändikokemus UX-tavoitteiden perustana Mitä kehittyneemmästä markkinasta on kyse, sitä suurempi tarve yrityksillä on erottautua kilpailijoistaan tarjoamalla muista poikkeavia käyttäjäkokemuksia. Hyvä brändi ja slogan auttavat asettamaan UX-tavoitteen, joka on linjassa muun viestinnän kanssa. Jokainen yritys voi miettiä UX-tavoitteita yritystasolla (perustuen brändiin) ja tuotetasolla (vieläkin brändiin perustuen). Neljä universaalia UX-tavoitetta voivat auttaa asettamaan UX-tavoitteita: hyvä tuote tarjoaa oikean toiminnallisuuden, käytettävyyden, arvon ja uutuuden. B2B-maailmassa on usein tärkeämpää huomioida asiakkaan brändi kuin yrityksen oma. Jos B2B-yritys haluaa kuitenkin siirtyä ratkaisubisnekseen, kokonaisratkaisun UX tuleekin sen vastuulle. Kokonaisratkaisun tarjoaja voi usein lyödä ratkaisuun oman brändileimansa. Autoteollisuus on mielenkiintoinen teollisuudenala UX:n näkökulmasta, koska se on jo kehittynyt suorituskeskeisestä elämyskeskeiseksi. Tämä kehitys näkyy paitsi mainoksista, myös brändin sloganeista. BMW:n sloganit ovat hyvä esimerkki tästä: The ultimate driving machine. ( ) vrt. Sheer Driving Pleasure (2006 ) Tällä hetkellä harvalla yrityksellä edes kuluttajapuolella on brändi-slogania, joka herättäisi vastakaikua tunnetasolla. Moni slogan korostaa suorituskykyä, paremmuutta, tai on yrityskeskeinen eikä asiakas- tai käyttäjäkeskeinen. Kun brändiarvot viestivät arvosta käyttäjälle, niitä voi käyttää tuotekehityksen UX-tavoitteina. Tarkempia UX-tavoitteita voi määritellä eri tuotteille erikseen, kunhan ne ovat linjassa brändikokemuksen kanssa. Jos nykyinen brändislogan ja brändiarvot eivät viesti arvosta käyttäjälle tai edes asiakkaalle, voi olla hyvä miettiä ensin UX-tavoitteet ja keksiä uusi brändislogan niiden pohjalta. 26

28 Toiminnallisuus Universaalit UX-tavoitteet Yrityksen UX-tavoitteet Arvo Toiminnallinen Tuotteen UX-tavoitteet Tunteita herättävä Käytettävyys Uutuus Suorituskykysloganeita High Performance. Delivered. - Accenture - and You re Done - Amazon.com - Your World. Delivered. - AT&T - We Make IT Happen - IBM/Unisys - Yrityskeskeisiä sloganeita We try harder - Avis - Intel Inside - Intel - I m lovin it - McDonalds - Your Vision, Our Future - Olympus - 27

29 UX-sanasto K Käyttäjä Käyttäjä Henkilö, joka hyödyntää tuotetta, palvelua tai järjestelmää. Otimme nykyisen tuotteemme käyttäjät mukaan testaamaan uusia trukkiprototyyppejämme: saimme heiltä paljon arvokkaita vinkkejä jatkokehitykseen. K Kokemus Kokemus: Tapahtuma tai sattumus, joka tekee vaikutuksen. Hollannin-matkamme oli upea kokemus. Käyttäjäkokemus: Se, miltä ihmisestä tuntuu käyttää tuotetta, palvelua tai järjestelmää. UX-arviointimme mukaan uusi ohjauspaneelimme näytti aluksi oudolta, mutta käytön jälkeen osallistujat pitivät siitä. Asiakaskokemus: Kaikki asiakkaan kokemukset tavarantoimittajasta tai palveluntarjoajasta. Varmistaaksemme positiivisen asiakaskokemuksen otimme käyttöön lyhyemmät sopimukset, joissa käytettiin yksinkertaisempaa kieltä ja visuaalisia kuvauksia. Näin asiakas tietää, ettei sille tule epämiellyttäviä yllätyksiä ja se voi luottaa meihin kumppanina. 28

30 UX Brändikokemus: Brändin herättämät aistimukset, mielipiteet ja tunteet. Haluamme erottautua markkinoilla brändikokemuksen kautta. Toivomme, että ihmiset näkisivät yrityksemme nuorekkaampana ja asiakasystävällisempänä tällä perinteisellä teollisuudenalalla. Mikä? K Käytettävyys Käytettävyys: Tuotteen, palvelun tai järjestelmän käytön helppous ja tehokkuus. Uusi nosturi on käytettävämpi kuin vanha: opin käyttämään sitä päivässä ja olen nyt paljon nopeampi työssäni! T Tyytyväisyys Tyytyväisyys: Henkilön toiveiden, odotusten tai tarpeiden täyttäminen tai nautinto, joka tästä syntyy. Asiakastyytyväisyys: Miten yrityksen tuotteet ja palvelut vastaavat asiakkaan odotuksia tai ylittävät ne. Olemme tyytyväisiä uuteen ylläpitopalveluun he ovat ystävällisiä ja tietävät, mitä tekevät. Nämä määritelmät on otettu Wikipediasta ja Oxford-sanakirjasta. Toimituskunta on muokannut esimerkkejä B2B-aihepiiriin sopiviksi. 29

31 UX-linkkejä ja kirjallisuutta Haluatko tietää lisää? Hassenzahl, Marc (2011) User Experience and Experience Design. In: Mads Soegaard and Rikke Friis Dam (eds.). Encyclopedia of Human-Computer Interaction. Aarhus, Denmark: The Interaction Design Foundation. Saatavilla verkosta: design.html Hassenzahl, M., Diefenbach, S., Göritz, A. (2010) Needs, Affect, and Interactive Products - Facets of User Experience. Interacting with Computers 22(5) Norman, D. (2004) Emotional Design: Why We Love or Hate Everyday Things. New York, Basic Books. Pine, J.B. and Gilmore, J.H. (1999), The Experience Economy: Work Is Theater and Every Business a Stage. Harvard Business School Press, Boston, MA. FIMECC UXUS

32 UX Miksi? Mikä? Yhdessä...

Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun. ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT

Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun. ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT 2 Hyvä käyttökokemus Laadukas käyttökokemus Ylivoimainen käyttäjäkokemus

Lisätiedot

Käyttäjänäkökulma teollisessa tuotekehityksessä

Käyttäjänäkökulma teollisessa tuotekehityksessä Käyttäjänäkökulma teollisessa tuotekehityksessä TJTA103 1.10.2013 Jussi P. P. Jokinen Jyväskylän yliopisto Sisältö teollisen työympäristön ominaispiirteitä käyttäjäkokemus teollisessä työympäristössä käyttäjäkokemuslähtöinen

Lisätiedot

HYVÄ VAI PARAS? Organisaatiokulttuurin itsearviointi UX-näkökulmasta Teknologiapainotteisuus Käyttökeskeisyys Kokemuksellisuus

HYVÄ VAI PARAS? Organisaatiokulttuurin itsearviointi UX-näkökulmasta Teknologiapainotteisuus Käyttökeskeisyys Kokemuksellisuus FIMECC UXUS julkaisu 27.11.2014 Maaria Nuutinen Hannamaija Määttä Maarit Halttunen Marja Liinasuo VTT Virpi Roto Aalto Arts HYVÄ VAI PARAS? Organisaatiokulttuurin itsearviointi UX-näkökulmasta Teknologiapainotteisuus

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA Matti Tiusanen Johtaja, hallituksen puheenjohtaja Motiwell tutkimuspalvelut www.motiwell.fi Työntekijät eivät enää sitoudu yrityksiin vaan mielekkääksi

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA

YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA Professori Hannu Kärkkäinen Tampereen teknillinen yliopisto KOULUTUSTILAISUUS 18.9.2012 KLO 9-12 YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA THE RANGE OF WHAT WE THINK AND DO IS LIMITED BY WHAT WE FAIL

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka, 2 op S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka Luento1: Mitä on tietoliikennetekniikka käyttäjän näkökulmasta? Luennon rakenne 1. Johdanto kurssin teemoihin

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään?

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Merja Fischer, TkT ja KTM Johtajana Nokia, ABB ja Wärtsilä (2003-2012) Partneri Valoma Oy www.valoma.fi (09/2012- >) ja tutkijana Aalto-

Lisätiedot

MITEN MITATA DIGITAALISTA ASIAKASKOKEMUSTA?

MITEN MITATA DIGITAALISTA ASIAKASKOKEMUSTA? MITEN MITATA DIGITAALISTA ASIAKASKOKEMUSTA? Mediataivas FreshUp seminaari Digitaalinen asiakaskokemus 26.5.2016 by Heikki Karjaluoto CE is the sum-totality of how customers engage with your company and

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä 16.6.2016 Kehitysjohtaja Liisa Björklund Banksy Kuinka otamme hyvät käytännö t pysyvään käyttöön ja tavoitamme erityisesti haavoittuvat väestöryhmä

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä

Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Yli 100 vuotta Yli 100 kertaa päivässä Asiakkaan tarpeesta lisäarvoa tuotteelle; Palveluilla lisäarvoa asiakkaalle 3.11.2016, Teppo Aatola, toimitusjohtaja, Meconet Oy Ohjelma 10 min: Meconet konserni

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi

Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi PARISUHTEEN JA PERHEEN HYVINVOINTI Parisuhde on kahden ihmisen välinen tila, joka syntyy yhteisestä sopimuksesta ja jota molemmat tai jompikumpi

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007

Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007 Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007 Tänään Aiheita Tausta Oma näkemys käyttäjälähtöisestä suunnittelusta Käyttäjälähtöinen suunnittelu käytännössä

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA Jani Roman YLI 20 VUOTTA TUTKIMUSTA Oivallus, joka muutti työurani 1995: Todellinen muutos on suhtautumisen muutos. MIKSI Systeeminen ymmärrys aikaansaa pieniä

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Mitä on käyttäjäkeskeinen suunnittelu? Mitä on käyttäjäkeskeinen muotoilu? Pieniä harjoituksia

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Mitä on käyttäjäkeskeinen suunnittelu? Mitä on käyttäjäkeskeinen muotoilu? Pieniä harjoituksia KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op Mitä on käyttäjäkeskeinen suunnittelu? Katja Soini TaiK 21.3.2007 1. MÄÄRITTELE 2. TUNNISTA RATKAISU 5. ARVIOI 3. MÄÄRITTELE 4. LUO Aiheena keskiviikkona 21.3.2007 Luento

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka

1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka 1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka Intro http://www.comlab.hut.fi/studies/1510/etusivu.html 1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka Ohjelma tänään Kurssin käytännön järjestelyt Katsaus käyttäjäkeskeiseen

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Organisaatiokulttuurit. CxO Academy Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy Organisaatiokulttuurit CxO Academy 16.4.2014 Eerik Lundmark Menestystekijät luovat kulttuurin Joustavuus Kontrolli Sisäinen Ulkoinen Painopiste Kohdennus Organisaatiokulttuurin moodit Joustavuus

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

OMA 1m2 coffee shop.

OMA 1m2 coffee shop. OMA 1m 2 coffee shop. Oma 1m 2 coffee SHOP. Mitä sanoisit, jos voisit antaa liiketoiminnallesi nostetta tarjoamalla täydellisen valikoiman herkullisia erikoiskahveja? Tarvitset vain yhden 1m 2 tilaa ja

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 ELINA HILTUNEN i matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Elina Hiltunen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Päivi Koipijärvi Kuvat: Elina Hiltunen, Virpi Lehtinen

Lisätiedot

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö 24.11 Verkkokonsulttien työpaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö TAVOITTEENA Lisätä virtu.fi palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä TOTEUTUS 1. ssa tuettiin tietoa ensin esteistä/haasteista,

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Lasse Nykänen VTT

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Lasse Nykänen VTT Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli Lasse Nykänen VTT Vastuullisuus Triple bottom line: economic, social and environment Lähtökohta vastuullisuusmallin kokeilututkimuksissa: Turvallisuus,

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011 CxO Mentor Oy CxO Mentor Oy MDM-työpaja -esittely Luonnos (08/2011) Miksi? IT/ICT, IT-palvelut ja niillä käsiteltävä tieto ovat nykyään tuottavuuden lisäämisen, innovaatioiden ja kasvun tärkein lähde.

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa Kerromme, miten......löytää oma miksi...asetat tavoitteesi...suunnittelet haasteesi...jaat tavoitteen osatavoitteiksi...seuraat

Lisätiedot

Digia lyhyesti 81 M 5,9 M. Pörssiyhtiö NASDAQ Helsinki

Digia lyhyesti 81 M 5,9 M. Pörssiyhtiö NASDAQ Helsinki Ihmiset strategiamuutoksen ytimessä Kohti uudenlaista digiarkea Johtajuuden merkitys uusien asioiden tekemisessä Huippuasiantuntijoiden rooli muutoksessa J.Juppo, 1.11.2016 Digia lyhyesti Kasvava digitaalisiin

Lisätiedot

Steve Jobs omin sanoin. Toimittanut George Beahm

Steve Jobs omin sanoin. Toimittanut George Beahm Steve Jobs omin sanoin Toimittanut George Beahm Talentum Helsinki 2011 Englanninkielinen alkuteos: I, Steve. Steve Jobs In His Own Words Copyright 2011 by George Beahm Through arrangement with the Mendel

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

DESIGN JA ASIAKKAAN ERIKOISKAUPASSA

DESIGN JA ASIAKKAAN ERIKOISKAUPASSA DESIGN JA ASIAKKAAN KOKEMUS ERIKOISKAUPASSA KTM, FM Maria Pecoraro Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulu Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 DESIGN Menettelytapa, yleinen käsite Toimintaa Suunnitelma tai

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Samuli Alapuranen Taitto:

Lisätiedot

HYVINVOIVA ORGANISAATIO ON TEHOKAS ORGANISAATIO

HYVINVOIVA ORGANISAATIO ON TEHOKAS ORGANISAATIO HYVINVOIVA ORGANISAATIO ON TEHOKAS ORGANISAATIO Newolo on markkinoiden edistyksellisin virtuaalivalmentaja henkilökohtaisen hyvinvoinnin kehittämiseksi. Newolo VirtualCoach antaa välineitä muutoksenhallintaan,

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot