Sopimusoikeus Soili Nysten-Haarala. Sopimusoikeus ja tuomioistuinjuridiikka v. käytännön sopimustoiminta liikeelämässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimusoikeus 2011. Soili Nysten-Haarala. Sopimusoikeus ja tuomioistuinjuridiikka v. käytännön sopimustoiminta liikeelämässä"

Transkriptio

1 Sopimusoikeus 2011 Soili Nysten-Haarala JOHDANTO Mikä on sopimus? Millaisia sopimuksia olet viimeksi tehnyt? Miksi tehdään sopimuksia? Sopimusoikeus ja tuomioistuinjuridiikka v. käytännön sopimustoiminta liikeelämässä Kaksi eri maailmaa Samoin julkisoikeus ja yksityisoikeus eri mallit Oikeudellisesti sopimus liitetään sopimusosapuolten tahtoon ja määritellään tahdonilmaisujen yhtymiseksi Sopimus on oikeustoimi eli tahdonilmaisu, jolla oikeuksia perustetaan tai muutetaan YKSITYISAUTONOMIA! 1

2 Sopimusoikeuden yleiset opit systematiikka ja käsitteet esim. jako yksityis- ja julkisoikeuteen, varallisuusoikeus: velvoite-, esine- ja immateriaalioikeus Velvoiteoikeus= sopimus, vahingonkorvaus ja perusteettoman edun palautus Oikeustoimi, sopimus Teoriat Esim. tahto- ja luottamusteoriat Vilpittömän mielen merkitys Periaatteet Esim. kohtuusperiaate, heikomman suoja, lojaliteettiperiaate, sopimusvapaus Menevät usein keskenään päällekkäin ja ovat ristiriidassa keskenään, Lojaliteettiperiaatteen tuominen tuomioistuinkäytäntöön KKO 1993:130 Hangon sataman tapaus, jossa periaate löydettiin sopimuksesta. Tarkoitettu paikkaamaan aukkoja. EI PERUSPERIAATE KKO:2007:72 Yleiset opit vaikuttavat a) kysymysten asettelussa, b) argumentoinnissa USEITA ERI LOGIIKOITA Sopimus = dokumentti Pakottava lainsäädäntö Sopimusehdot Kauppatavat, sopimuskäytännöt Dispositiivinen lainsäädäntö 2

3 Liike-elämässä toisenlainen logiikka kuin tuomioistuinjuridiikassa Sopimuksia ei tehdä tuomioistuimia varten tai niiden varalle, Ei myöskään pitäisi tehdä kassakaappiin, vaan yhteistyön välineeksi. Hyvin hoidettu sopiminen on osa liiketoimintaa. Se alkaa ostajan puolella jo hankintojen suunnittelusta ja myyjän puolella tuotteiden kehittämisestä tai palveluiden tuotteistamisesta. Sopiminen ei pääty sopimusdokumenttien allekirjoittamiseen, vaan siihen kuuluu myös sopimuksen toteuttaminen ja hallittu päättäminen. Huom. Esim. julkisissa hankinnoissa palaute toteutuspuolelta ei siirry hankintaosastolle. Julkisella puolella sopimuksellistuminen? Sopimuksia tulkitaan yksityisoikeuden yleisten oppien mukaan, ei hallintooikeuden! Liiketoiminta ja sopiminen Liiketoiminta: Yrityksen tarpeet ja mahdollisuudet Yritysstrategiat Hankintojen suunnittelu markkinointi ja myynti Kumppanuuksien kehittäminen Toimeenpano ja toimitus Hallinta Sopiminen: Valmistautuminen ja Sitoutuminen Toteuttaminen ja Päättäminen Ostaja Päätökset : tehdä vai ostaa Hankintojen tavoitteet ja suunnittelu Hankinta strategia Tarjouspyy-nön Tarjouspyynnöt suun-nittelu ja esivalintakriteerit Kumppanien valinta sopimusneuvottelu, Laatiminen ja allekirjoittaminen Sopimuksen toimeenpano Maksusuoritukset, yhteistyö/kommunikointi, suorituksen/tuloksen seuranta/valvonta Myyjä Myynnin valmistelu Tuotekehitys ja Tuotteistaminen Myynti Tarjous- ja myyntityö Sopimus neuvottelu, laatiminen allekirjoittaminen Sopimuksen toimeenpano Toimeenpano/suoritukset/toimitukset yhteistoiminta/kommunikointi, projektin hallinta, toimitusketjun hallinta jne. prosessit Kuvio 1. CCC Research consortium (SOPO Tutkimusprojekti) 3

4 Yleinen sopimusoikeuden malli on kehitetty irtaimen kaupasta. irtaimen kaupan logiikka Nykyisin palveluiden kauppa alkaa olla jo tuotteiden kauppaa merkittävämpää liiketoimintaa. Mallista aiheutuva ongelma = soveltumattomuus kestosopimuksiin Liike-elämän nykyisen kehityksen myötä, siirtymää monimutkaisempiin ja pitkäaikaisempiin sopimuksiin tapahtuu yhä enemmän. Monimuotoinen kohde transaktio 3. Avaimet käteen Myydyn tehtaan huolto 1, irtaimen kauppa Myydyn laitteen huolto 4. franchising elinkaarisopimukset kestosuhde 3. lisenssisopimus Yksinkertainen kohde Kuvio 2. sopimustyyppien kehittyminen Nysten-Haarala 1998; Nysten- Haarala

5 SOPIMUKSEN SOLMINEN Sopimusvapauden periaate vrt. julkiset hankinnat Kuluttajasopimukset v. B2B sopimukset sopimuspakko Oikeustoimilain sopimuksentekomalli: tarjous-vastaus Voiko sopimuksella syrjäyttää lain? Voi, jos kyseessä dispositiivinen laki OikTL 1 säännöksiä sovelletaan, jollei toisin ole sovittu Sekä tarjous että vastaus lähtökohtaisesti sitovia (tahdonilmaisun sitovuus, lupauksen sitovuus) Vrt. common law: tarjous pääsääntöisesti peruutettavissa Vrt. kansainvälinen kauppalaki (CISG) Art välimuoto näistä. OikTL 2 ja 3 aika, jonka kuluessa vastattava, että katsotaan oikea-aikaiseksi vastaukseksi 4 liian myöhään tullut vastaus = uusi tarjous 6 modifioitu vastaus = uusi tarjous Reklamointivelvollisuus Passiivisuuden vaikutus KKO 2011:6 7 tarjouksen tai vastauksen peruuttaminen Siihen asti, kunnes vastaanottaja on voinut ottaa selon Vrt. CISG 18 art. Siihen asti, kun hyväksyvä vastaus saapunut perille KKO 2008:57 ei voinut enää perua 5

6 Sopimuksen tekemisen tapoja (Kurt Grönfors, Avtalslagen 1995) a) Tarjous oikea-aikainen ja puhdas vastaus b) Tarjous liian myöhäinen tai epäpuhdas vastaus, joka on uusi tarjous oikea-aikainen ja puhdas vastaus c) C) tarjous liian myöhäinen tai epäpuhdas vastaus passiivisuus d) Tarjous ilman aikarajaa vastaus kyselyyn tai käyttöönotto e) Tarjous ilman aikarajaa passiivisuus f) Tarjous vastaus tilausvahvistus g) Tarjouspyyntö tarjous oikea-aikainen ja puhdas vastaus tai pelkkä passiivisuus h) Suullinen sopimus i) Neuvottelusopimus, jonka katsotaan syntyvän kirjallisella yhteisymmärryksellä (sovitaan kirjallisesta muodosta) j) Vaiheittainen sopiminen k) Olosuhteisiin perustuva sopimus avtalsgrundande rättsfakta Faktische Vertragsverhältnisse vrt. ns. parkkisakkotapaus 2010:23. Sopimuksen syntyminen vaiheittain (sopimus prosessina) Traditionaalinen konstruktio: ennen sopimuksen solmimista = culpa in contrahendo + korvaus negatiivisen sopimusedun mukaan, Sopimuksen solmimisen jälkeen sopimusvastuu ja positiivisen sopimusedun mukainen korvaus Vaiheittainen sopiminen tarkoittaa sitä, että sopimussitovuus syntyy vähitellen ja saattaa myös päättyä vähitellen. Sitovuus on eri aikoina eri sisältöistä KKO 1990:22 sopimuksen syntyhetki ei ollut tärkeä, vaan se, että sopimuksen katsottiin syntyneen, kun yhteistyöt oltiin tehty, eikä vahvistuskirjettä aikanaan reklamoitu vrt. määrämuotoiset sopimukset esim. kiinteistökauppa MK1:2. 6

7 Vrt. kuvio1 sopimusprosessista, jossa on eri logiikka Sopimus nähdään vielä laajempana kuin ym. näkemyksessä sopimuksesta prosessina. Kuviossa 1 kyse sopimusprosessien yhdistämisestä liiketoimintamalliin (contract management) 3. AIESOPIMUS JA ESISOPIMUS Sitovia vai ei? Esisopimus sitova sopimus tulevasta sopimuksen solmimisesta Aiesopimus vain ilmaistu pyrkimys tai aikomus sopimukseen ei sitova KKO 1996: 7 aiesopimukseksi otsikoitu, mutta olikin sisältönsä perusteella sitova esisopimus Huom. Kiinteistökaupan esisopimus Käsiraha Sopimusneuvotteluvastuu culpa in contrahendo KKO 1993:130; KKO 2009:45 4. VAKIOSOPIMUKSET Vrt. Saarnilehdon esitys Ja Haapio ym. kirjan esitys, jossa käsitellään eri vakiosopimusten kuten NL-, Orgalime-, YLOM-ehtojen vaikutusta sopimusten tulkintaa yhdessä ongelmatapauksessa Alojen vakioehdot Yritysten omat vakioehdot (usein myös nettisivuilla) Liike-elämässä B2B yhä enemmän räätälöity vrt. kuluttajasopimukset Liityntä: Sopimuksen liitteenä Tai muuten mahdollisuus tutustua Myös hiljainen hyväksyntä mahdollinen Vakioehdot kauppatapana? Harvoin mahdollista Vrt. NL-ehdot (Helsingin HO:n tapaus NL-ehtojen kohtuullistamisesta), YSE-ehdot, KSE-ehdot - liityntä oltava KKO 2006:56 7

8 Battle of forms: First shot Last shot Knock-out Suomessa ei vain yhtä sääntöä, vaan sovelletaan tapauskohtaisesti 5. VALTUUTUS JA PÄTEMÄTTÖMYYS Harjoitustapauksen avulla Yli 70-vuotias Aino sairastaa sepelvaltimotautia ja asuu yksinään kirkonkylällä. Toinen hänen lapsistaan Pipsa oli rahan tarpeessa, koska oli jäänyt työttömäksi ja koska hänen peliriippuvainen poikaystävänsä Hanski ei pystynyt antamaan hänelle rahaa. Pipsa kertoi äidilleen, että sekä hänet että Hanski oli uhattu tapaa, jollei Hanski maksaisi euron velkojaan viikonloppuun mennessä. Varmuuden vuoksi Pipsa vielä juotti äidilleen pullollisen viiniä ja sai tämän herkälle mielelle. Lopulta he itkivät yhdessä. Aino kaivoi piirongin laatikosta euroa, jotka hän oli tuonut turvaan jatkuvasti hupenevista rahastoista. Rahat Pipsa kuitenkin käytti auton ostoon OikTl 28 törkeä pakko? 29 lievä pakko? 30 petollinen viettely? 31 kiskominen 33 kunnianvastainen ja arvoton menettely? TULKITAAN AHTAASTI 8

9 Hanski tuli vaatimaan, että Ainon olisi myytävä toinen asuntonsa, jota hän ei enää tarvitse, Hanskin ystävälle Pekalle. Kun Aino ei halunnut myydä, Hanski sanoi, että hän tappaisi Pipsan sekä kertoisi Ainon uskovaisille ystäville, että Aino oli 1950-luvun alussa teini-ikäisenä synnyttänyt lapsen, joka adoptoitiin Tanskaan. Hanski väitti tuntevansa kyseisen lapsen, josta Aino ei ollut kuullut adoption jälkeen mitään. Säikähtäneenä Aino allekirjoitti valtakirjan asunnon myyntiin. Hanski lupasi myydä sen käypään hintaan. Hanski kuitenkin myi asunnon eurolla, vaikka sen käypä hinta olisi ollut n euron luokkaa. Ainolle hän sanoi, että hinnat ovat laskeneet ja että remonttia kaipaava tyhjillään oleva asunto olisi syytä myydä ennen kuin sen arvo laskee lisää. Pekka oli kauppaan tyytyväinen. Hanski olikin hänelle palveluksen velkaa. Pekalle Hanski ei kertonut, miten oli saanut valtakirjan myyntiin. 28, 29, 30, 31, 33 Vilpitön mieli ja sen vaikutus? Valtakirja kelpoisuus ja toimivalta Analyyttinen pätemättömyysoppi: 1. Voimaansaattaminen 2. Korjaantuminen 3. ulottuvuus 9

10 6. SOPIMUSTEN TULKINTA (tuomioistuimissa) Objektiivinen tulkinta CISG 8 art. Sopijapuolen tarkoitus Järkevä ja huolellinen henkilö kokonaisarviointi Oikeuslähteet: Pakottava lainsäädäntö Sopimuksen ehdot, mitä on sovittu Kauppatavat ja sopimusosapuolten välinen käytäntö Dispositiivinen lainsäädäntö Yleiset opit Tulkinta-aineisto Sopimusneuvottelut Sopimuksen sanamuoto Aikaisempi käyttäytyminen Yleinen kielenkäyttö Ammattisanasto Sopimuksen laatu Kauppatapa Esim. KKO 1990:99 talopakettikauppa esimerkkiä kokonaistulkinnasta 10

11 Tulkintasäännöt Epäselvyyssääntö Vakiosopimusten tulkinta: Yllättävä ja ankara ehto KKO 1991:75, KKO 1990:73 (huom. Nykyisin takauslaki); KKO:2008:53 yllättävä ja ankara ehto leasingsopimuksessa Epäselvyyssääntö v. kokonaistulkinta KKO 1980 II 82 KKO 1993:18 Vrt. KSL 4 luku epäselvyyssääntö kuluttajan eduksi KKO 1993:18 ja KKO 1990:99 ratkaisu ennen KSL muutosta KKO:2011:13 epäselvyyssääntö vedonlyönnissä Hox! Sopimusosapuolet ovat yksityisautonomiansa puitteissa vapaita tulkitsemaan sopimuksiaan, miten itse haluavat. Kumpaakin tyydyttävä ratkaisu voi olla toisenlainen kuin mihin sopimusoikeuden tulkinnan perusteella päädyttäisiin. 7. OLOSUHTEIDEN MUUTOSTEN VAIKUTUS Sopimuksen sitovuus alkuperäisessä muodossaan sopimusoikeudessa lähtökohtana pacta sunt servanda Olosuhteiden muutos voi vain poikkeuksellisesti vapauttaa suoristusvelvollisuudesta Vrt. liike-elämässä esim. elinkaari- ja palveluliiketoiminnassa muutos on käytännössä enemmän sääntö kuin poikkeus Pohjoismainen ratkaisu sopimusten sovittelu Kohtuuttomien tai kohtuuttomiksi muuttuvien sopimusten osalta OikTL 36 :n yleissäännös: Oikeustoimen koko sisältö Valinneet olosuhteet a) Sopimuksen tekohetkellä b) Olosuhteiden muuttuessa 11

12 Tapauksissa kyse usein olosuhteiden arvioinnista sekä heikomman suojasta Siksi käytetty useammin kuluttajasopimuksissa, harvemmin B2B sopimuksissa. Esim. KKO 1996:27; KKO 2003:60 Tosin koskaan ei voi tietää sillä periaatteessa sovittelu on mahdollista kaikissa sopimuksissa Esim. Hgin HO No 3488 S 01/494 sähkökaapelitapaus ja NL 92 vakioehdot (alalla yleisesti käytetyt) NL92 ehtojen yhden vuoden reklamointiaika katsottiin tässä tapauksessa kohtuuttomaksi, kun virhe ei tullut esille vielä leudon talven aikana vaan vasta kun talvi oli riittävän ankara. Erityislaeissa runsaasti omia sovittelusäännöksiä KSL 4 luku kuluttajan kannalta kohtuuton ehto Olosuhteiden muuttumista ei saa ottaa huomioon kuluttajan vahingoksi Vahingonkorvauksen kohtuullistaminen VahL:ssa. Voiko sopimusperusteista vahinkoa kohtuullistaa? VahL 1:1. KKO 2006:56 kyse arkkitehdin virheestä, joka jäi koko ketjussa huomaamatta KSE-ehdot oli jääneet liittämättä sopimukseen (vastuunrajoitus tehdyn työn arvoon asti) Tapauksessa KKO myös vahvisti, että sopimussuhteista vahingonkorvausta voi sovitella. Sovittelumahdollisuus haettiin yleisestä sovittelusäännöstä (OikTL 36 ). Olosuhteiden muutos lainsäädännössä Ylivoimainen este CISG 79 art. Myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella + ei ennakoitavissa sopimuksen tekohetkellä Vapauttaa myyjän suoritusvelvollisuudesta Tulkitaan hyvin suppeasti. KL:n ylivoimainen este 23 Viittaa myös liikavaikeuteen ja taloudelliseen mahdottomuuteen Esitetty, että CISG:n valossa tulkittava suppeammin kuin aiemmin (Björn Sandvik) Vähän uutta oikeuskäytäntöä, koska yleensä välimiesmenettelyssä Yleensä sopimuslausekkeilla muokataan oma ylivoimainen este tai liikavaikeus. 12

13 Miten sopimuksissa voidaan ennakoida olosuhteiden muutoksia? Force majeure lausekkeet Määritellään mikä on force majeure + mitä aiheuttaa ja miten tulee toimia Hardship ja uudelleenneuvottelulausekkeet taloudellisen mahdottomuuden ja liikavaikeuden tilanteissa. Usein ei luoda erityisiä muutosmekanismeja, vaan todetaan ainoastaan velvollisuus neuvotella sopimusehdot uudelleen. Johtuu ehkä mallien puutteesta tai siitä, että selviytyminen olosuhteiden muutoksesta halutaan tietoisesi jättää osapuolten yhteistyötaitojen varaan. Tuomioistuimia ja välimiesmenettelyä pyritään välttämään riitojenratkaisukeinona. 8. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN, PURKAMINEN TAI MUU PÄÄTTÄMINEN ENNENAIKAISESTI Toistaiseksi voimassaoleva sopimus/ määräaikainen sopimus Irtisanomislausekkeet KKO 2010:69 irtisanomiseen vaadittiin pätevä syy, joka ei KKO:n mielestä toteutunut, Ei laajentavaa tulkintaa, koska epäselvyyssääntö Heikomman suoja B2B sopimuksessa Osapuolten tulee itse varautua olosuhteiden muutoksiin Huom. Eriävä mielipide Purku olennaisuusvaatimus KKO 2008:53 13

14 9. OIKEUSSUOJAKEINOT (irtaimen kaupassa) Huom. Irtaimen kaupan logiikka pohjana myös muille sopimuksille. Tyypillisiä riitoihin johtavia ongelmia 1. Ymmärretään eri tavoin sopimuksen kohde, velvoitteiden jako tai vastuun jako 2. Tärkeitä sopimusehtoja ei ole otettu mukaan tai ne on epäselvästi määritelty tai sisältävät kohtuuttomia lisävastuita esim. takuuehdot 3. Sopimusta ei täytetä ollenkaan ajallaan (viivästys) oikein (virhe) 4. Sopimuksen kohde aiheuttaa vahingon (tuotevastuu) 5. Osto-osaston sopimukset eivät tue myyntipuolen sopimuksia tai jokin muu organisaation sisäiseen sopimusprosessiin liittyvä ongelma. Sopimuksentekotaidot tärkeitä! Sopimusrikkomuksen seuraamukset A. Sopimukseen perustuvat, erikseen sovitut 1. Sopimussakko 2. Takuu 3. Hinnanalennus tai tavaran palautus 4. Vahingonkorvaus/vapautuslausekkeet 5. Sopimuksen purku Sovitut seuraamukset voivat sulkea lakisääteiset seuraamukset ulkopuolelle tai ne voivat olla lisäseuraamuksia 14

15 B. Lakisääteiset seuraamukset 1. Oman suorituksen täyttämättä jättäminen 2. Luontoissuorituksen vaatiminen 3. Korjaus (myyjän oikeus/myyjän velvollisuus) 4. Vahingonkorvaus 5. Hinnanalennus 6. Purku tai muu sopimuksen päättäminen Ostajan oikeus vaatia seuraamuksia Täyttyvätkö yleiset edellytykset vaatimuksille? a) Erityisesti sovitut sopimusehdot b) Lakiin perustuvat edellytykset 1. Onko sopimus pätevä ja voimassa ostajaa kohtaan? 2. Onko ostaja täyttänyt omat velvoitteensa oikein? 3. Onko ostaja tarkastanut tavaran ajallaan a) kuten on sovittu (jos on sovittu) b) lakiin perustuvien oletussääntöjen perusteella 4. Onko ostaja reklamoinut ajallaan ja oikein? a) kuten on sovittu b) lakiin perustuvien oletussääntöjen perusteella 5. Johtuuko sopimusrikkomus esteestä, joka vapauttaa toimitusvelvoitteesta ja onko myyjä vedonnut esteeseen oikein ja ajallaan a) kuten on sovittu b) oletussääntöjen mukaan Täyttyvätkö erityisesti tiettyyn seuraamukseen liittyvät edellytykset Esim. viivästyksen tai virheen olennaisuus. 15

16 näkyvä Toimitus ja viivästys Sopimuksen näkyvä ja näkymätön osa 1. Toimitusvelvoite Miten toimituksen tuli tapahtua? 1. A. Nimenomaisesti sovittu sopimusperusteinen velvoite näkymätön 1. B. Oletussäännöistä johtuva oletussääntöperusteinen velvoite 2. Onko toimitus tapahtunut oikeaan aikaan? Velvoitteen ja tapahtuneen suorituksen vertailu 3. Onko toimittaja vastuussa viivästyksestä? Voiko tilaaja esittää vaatimuksia sopimusrikkomuksen johdosta? 3A. Sopimusperusteiset edellytykset ja rajoitukset esim. Force-majeure ehdot Sallittu toleranssi Tilaaja vedonnut viivästykseen asianmukaisesti ja ajoissa 3B. Oletussääntöperusteiset edellytykset ja rajoitukset, esim. Tilaaja täyttänyt velvoitteensa Ei vapauttavaa suoritusestettä Tilaaja esittänyt vaatimuksensa kohtuullisessa ajassa 4. Onko vastuu edelleen voimassa? Vastuun kesto ja vanhentuminen 4.A. Sopimusperusteinen vastuun kesto ja vanhentuminen 4. B. Oletussääntöperusteinen vastuun kesto ja vanhentuminen 16

17 5. Viivästyksen seuraamukset Mitä vaatimuksia tilaaja voi esittää? 5.A. sopimusperusteiset seuraamukset: viivästyssakko ja muut seuraamukset Sopimusperusteiset edellytykset ja rajoitukset 5.B. oletussääntöperusteiset vahingonkorvaus ja purkuoikeus Oletussääntöperusteiset edellytykset ja rajoitukset XY Oy oli ostanut boilerijärjestelmän modernisoinnin tehtaalleen 2 milj. euron hintaan. BB:n työn olisi pitänyt olla valmis mennessä, mutta BB onnistui saamaan työn päätökseen vasta Syy myöhästymiseen oli BB:n alihankkija, joka myöhästyi omassa toimituksessaan. BB väitti, että alihankkijan tehtaalla oli ollut sikainfluenssaa ja 10 työntekijää oli ollut sen takia poissa kaksi viikkoa, eikä sijaisia saatu epidemian takia. Tämän esteen vuoksi XY:n olisi pitänyt odottaa ja sietää viivästystä. XY vaatii vahingonkorvauksia menetetystä voitosta ( euroa), joka sille aiheutui, koska sen asiakas olikin tilannut kilpailijalta sen vuoksi, ettei BB oli toimittanut ajoissa. Miten ratkaiset riidan a) Perustuen kauppalakiin? b) Perustuen kansainväliseen kauppalakiin (CISG)? c) Jos NL ehdot ovat osa sopimusta? 17

18 Ostajan oikeus vaatia vahingonkorvausta sopimusrikkomuksen perusteella Ellei mitään ole sovittu; kansainvälinen kauppalaki CISG Onko tavara sopimuksen mukaista? Art. 35, 36 EI Onko ostaja säilyttänyt oikeutensa vedota sopimuksenvastaisuuteen Art ON Johtuuko vahinko sopimusrikkomuksesta? Oliko vahinko ennakoitavissa? Art 74 KYLLÄ Johtuiko vahinko myyjän kontrollin ulkopuolella olevasta vahingosta? Art. 79 Vahingonkorvaus Huom. Art. 77 vahingon rajoittaminen EI Onko mitään muuta sovittu? 18

19 Ostajan oikeus vaatia vahingonkorvausta sopimusrikkomuksen perusteella; kauppalaki Ellei mitään muuta ole sovittu Onko tavara sopimuksen mukaista (17 ) Onko ostaja säilyttänyt oikeutensa vedota sopimuksenvastaisuuteen 20, EI ON Onko vahinko seurausta sopimusrikkomuksesta (67 ) ON Onko olemassa myyjän kontrollivastuun ulkopuolinen este, jota hän ei ole voinut ottaa huomioon (27, 40 ) EI Vahingonkorvaus välittömistä vahingoista JA Johtuiko vahinko huolimattomuudesta myyjän puolella tai poikkesiko tavara siitä, mitä myyjä oli erityisesti luvannut (40 3) KYLLÄ Vahingonkorvaus välillisistä vahingoista 19

20 Ostajan oikeus vaatia kaupan purkua sopimusrikkomuksen perusteella CISG Jos mitään muuta ei ole sovittu Onko tavara sopimuksen mukaista? Art 35,36 EI Onko ostaja säilyttänyt oikeutensa nojata sopimuksenvastaisuuteen? Art ON Johtuuko vahinko sopimusrikkomuksesta? Onko rikkomus olennainen? Oliko se ennakoitavissa? Art 25 KYLLÄ Onko ostaja säilyttänyt oikeutensa vedota purkuun? Art. 49, 26 KYLLÄ PURKU Vahingonkorvaukset Art. 74, 75, 76, 77 Onko jotain muuta sovittu? 20

21 Ostajan oikeus vaatia kaupan purkua, kauppalaki Ellei mitään muuta ole sovittu Onko tavara sopimuksen mukaista 17 EI Onko ostaja säilyttänyt oikeutensa nojata sopimuksenvastaisuuteen 20, KYLLÄ Johtuuko vahinko sopimusrikkomuksesta 67 Oliko rikkomus olennainen? 39, 25 KYLLÄ Onko ostaja säilyttänyt oikeutensa purkuun?39 2, 29 KYLLÄ PURKU Vahingonkorvaus 40, 27, 67 Onko jotain muuta sovittu? Voiko purkuoikeutta rajoittaa? KKO 2008:53 21

22 Virhe: Laite OY on hyvämaineinen yritys, joka on erikoistunut tuottamaan laitteita paperija selluteollisuuudelle. Paper Mill Ltd. tilasi Laite Oy:ltä laitteen euron hintaan. Laite alkoi toimia heti, kun se oli asennettu ja työ hyväksytty. Oli tavallinen päivä syyskuussa Tehdas toimi normaalisti, kunnes yhtäkkiä tapahtuu häiriö tuotteessa, jonka Laite Oy oli myynyt. Tästä häiriöstä johtuen paperikone rikkoutui pahasti. Paperikonetta ei voitu käyttää ja se ajettiin alas. Kone ja tehdas piti puhdistaa. Tarkastus ja korjaus kesti 7 päivää ja paperitehtaan piti laittaa henkilökuntansa töihin vapaa-ajallaan vähentääkseen vahinkoa. Toimitukset asiakkaille myöhästyivät. Paperitehdas vaatii: a) Laitteen korjausta b) euroa paperikoneelle aiheutuneesta vahingosta c) euroa ylimääräisestä työstä d) euroa tuotannon keskeytymisestä aiheutuneista vahingoista Laite Oy väittää: 1) Sen alihankkija aiheutti vahingon 2) Se ei ole vastuussa vahingoista, eikä ainakaan välillisistä vahingoista, koska alalla on tapana sulkea välilliset vahingot korvausvelvollisuuden ulkopuolelle Onko myyjä vastuussa vahingoista ja missä määrin a) CISG:n mukaan? b) Kauppalain mukaan? c) Jos ORGALIME ehdot ovat osa sopimusta? d) Jos NL-ehdot ovat osa sopimusta? 22

23 9. SOPIMUSTEN SUUNNITTELU Tavoitteiden ja kustannusten yhteensovittaminen Transaktiokustannukset Sitouttaminen ja luottamuksen ylläpito Juridiikan osuus sopimussuunnittelussa Sopimusten suunnittelussa ja hallinnassa ovat tärkeitä sopimuksen funktioiden asiallinen huomioonottaminen sekä se, että sopiminen on koordinoitu liiketoimintamalliin vrt. sopimusprosessikuvio Sopimusten funktiot: Taustafunktiot: 1. Arvon tuottaminen 2. sitouttaminen Käytännölliset funktiot ja niiden yhteys sopimuslausekkeisiin 1. Koordinointi ja kontrolli: tehtävien jako, laadunvalvonta, viestintä 2. Olosuhteiden muutoksiin varautuminen ja riitojen ratkaisu Force majeure, hardship, uudelleenneuvottelu, välityslauseke, vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt 3. Riskien hallinta Vastuunrajaukset tyypillisiä esim. NL ja ORGALIME-ehdoissa Takuulausekkeet Turun HO nro 949, S 00/855 Indemnity esim. patenttipuhtausehto tai ympäristövastuu Vakuuttamisvelvollisuus Salassapitolausekkeet Ennenaikainen sopimuksen päättäminen lainvalinta 23

24 10. PALVELUIDEN KAUPPA JA SOPIMUSMUSTOIMINNAN MUUTOS Palvelut, ratkaisut, palvelukeskeiset tuotteet Ei säännelty kauppalaissa (2, 3 mom.), eikä CISG:ssä (3 Art.) Yleiset sopimusoikeuden periaatteet? Eroja irtaimen kauppaan: Vastuu määräytyy palvelun laajuuden määrittelyn mukaan Usein sopivia vakioehtoja joko ei ole tai ne eivät sovellu sellaisinaan Muutosmekanismien tarpeellisuus Koordinoinnin ja muutosmekanismien tärkeys kasvaa suhteessa perinteiseen riskeiltä suojautumiseen? Top 10 today Top 10 in the future 1. Limitation of Liability Scope and Goals 2. Indemnification Change Management 3. Price/Charge/Price Changes Responsibilities of the Parties 4. Intellectual Property Communications and Reporting 5. Confidential Information/Data Service Levels and Warranties Protection 6. Service Levels and Warranties Price/Change/Price Changes 7. Delivery/Acceptance Delivery/Acceptance 8. Payment Limitation of Liability 9. Liquidated Damages Dispute Resolution 10. Applicable Law/Jurisdiction Indemnification IACCM

Sopimusoikeus SL 2010 Antti Kolehmainen

Sopimusoikeus SL 2010 Antti Kolehmainen Sopimusoikeus SL 2010 Antti Kolehmainen KURSSIN TAVOITTEET Kokonaiskuva seuraavista asioista: 1. Sopimusoikeudellisen yleisistä opeista 2. Sopimuksen syntyminen eri sopimuksen tekotavat 3. Sopimuksen pätevyyden

Lisätiedot

Irtaimen kauppa. Helsingin yliopisto 14.1.-22.1.2010. AA, OTT Marko Mononen Asianajotoimisto Oy Juridia Ab

Irtaimen kauppa. Helsingin yliopisto 14.1.-22.1.2010. AA, OTT Marko Mononen Asianajotoimisto Oy Juridia Ab Irtaimen kauppa Helsingin yliopisto 14.1.-22.1.2010 AA, OTT Marko Mononen Asianajotoimisto Oy Juridia Ab Luentorunko I. PERUSKÄSITTEET II. IRTAIMEN KAUPAN SÄÄNTELY III.TAVARAN LUOVUTUS JA VAARANVASTUU

Lisätiedot

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO Diplomityö Tarkastajat: professori Olavi Uusitalo ja lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAN KORVAUSVASTUU JA VELVOLLISUUDET

ASIANTUNTIJAN KORVAUSVASTUU JA VELVOLLISUUDET ASIANTUNTIJAN KORVAUSVASTUU JA VELVOLLISUUDET Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Eerik Aleksi Ahola Velvoiteoikeus Kevät 2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ Jukka Pentikäinen TUTKIELMA ESINEOIKEUS SYKSY 2009 I Sisällys SISÄLLYS...I LÄHTEET...IV 1 Johdanto...

Lisätiedot

Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa

Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa Nina Åkerblom 32133 Esineoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Syksy 2012 ii Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 14/2002 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

Maatilan sopimukset. Lihatilan talous hanke, ProAgria 27.11.2014 Olavi Kuja-Lipasti

Maatilan sopimukset. Lihatilan talous hanke, ProAgria 27.11.2014 Olavi Kuja-Lipasti Maatilan sopimukset Lihatilan talous hanke, ProAgria 27.11.2014 Olavi Kuja-Lipasti Kirjallisten sopimusten tarve lisääntynyt Liikesuhteet ovat lisääntyneet ja monimutkaistuneet, vain dokumentoitu tieto

Lisätiedot

SOSIAALISTA SUORITUSESTETTÄ KOSKEVAN OIKEUSPERIAATTEEN ASEMAN KEHITYS ERITYISESTI KULUTTAJAOIKEUDESSA 1990- JA 2000-LUVUILLA

SOSIAALISTA SUORITUSESTETTÄ KOSKEVAN OIKEUSPERIAATTEEN ASEMAN KEHITYS ERITYISESTI KULUTTAJAOIKEUDESSA 1990- JA 2000-LUVUILLA Veera Kojo SOSIAALISTA SUORITUSESTETTÄ KOSKEVAN OIKEUSPERIAATTEEN ASEMAN KEHITYS ERITYISESTI KULUTTAJAOIKEUDESSA 1990- JA 2000-LUVUILLA Referee-artikkeli Maaliskuu 2008 Julkaistu Edilexissä 2.12.2008 www.edilex.fi/lakikirjasto/5480

Lisätiedot

Sopimusten joustavuus pitkäkestoisissa kumppanuuksissa Antti Tieva, OTM Tutkija, Teknillinen korkeakoulu antti.tieva@tkk.fi

Sopimusten joustavuus pitkäkestoisissa kumppanuuksissa Antti Tieva, OTM Tutkija, Teknillinen korkeakoulu antti.tieva@tkk.fi Sopimusten joustavuus pitkäkestoisissa kumppanuuksissa Antti Tieva, OTM Tutkija, Teknillinen korkeakoulu antti.tieva@tkk.fi 378 1 Johdanto Kirjoitus pohjautuu rakennusalalla viime vuosina tapahtuneisiin

Lisätiedot

VENÄJÄN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN ERITYISPIIRTEET

VENÄJÄN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN ERITYISPIIRTEET TAPIO MUSTONEN VENÄJÄN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN ERITYISPIIRTEET VENÄLÄINEN KULTTUURI Kulttuuri käsitteenä on mielenkiintoinen ja monisäikeinen asia. Usein puhumme kansallisesta kulttuurista, perinteistä

Lisätiedot

Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa

Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa Eveliina Ahlsten 0237585 Pro gradu -tutkielma Esineoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Kevät 2014 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset

1.2. Tutkimuskohde, tavoitteet ja rajaukset 1. JOHDANTO 1.1. Taustaa Asunnon hankinta on usein suurin kauppa, mitä koko ihmiselämän aikana tehdään. Asuntokaupalla on kaupan osapuolille suuri taloudellinen merkitys. Koska kyse on isosta asiasta ja

Lisätiedot

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Tiivistelmä Tekijä: Esa Rosendahl Työn nimi: IT2000 tietotekniikka-alan yleisten sopimusehtojen soveltaminen

Lisätiedot

S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e

S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e Yrittäjä & kuluttajansuoja Kuka vastaa tuotteen virheestä ja miten? Mitä tehdä, kun asiakas vaatii kaupan purkamista? Kuka

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Luotonantajan prekontraktuaalinen tiedonantovelvollisuus. erityisesti lojaliteettiperiaatteen kannalta

Luotonantajan prekontraktuaalinen tiedonantovelvollisuus. erityisesti lojaliteettiperiaatteen kannalta Luotonantajan prekontraktuaalinen tiedonantovelvollisuus kuluttajaluotoissa erityisesti lojaliteettiperiaatteen kannalta Lari Ruokamo 0122205 Pro gradu -tutkielma Oikeustieteen tiedekunta Velvoiteoikeus

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA I TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Joel Kokko KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU ERITYISESTI PINTA- ALAVIRHEESTÄ ASUINHUONEISTOKAUPASSA Pro Gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2013 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10

Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10 Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10 NLM 10 ovat yleiset sopimusehdot, jotka on tarkoitettu käytettäviksi koneiden sekä mekaanisten, sähköisten ja elektronisten laitteiden asennustoimituksissa

Lisätiedot

TEHOKAS SOPIMUSRIKKOMUS

TEHOKAS SOPIMUSRIKKOMUS TEHOKAS SOPIMUSRIKKOMUS Sopimusrikkomusta ja siitä seuraavaa optimaalista vahingonkorvausta koskevan oikeustaloustieteellisen teorian suhde kotimaiseen lainsäädäntöön Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

NÄINHÄN ME SOVITTIIN. Pysäköintisopimuksen ja muiden arkisten vakiosopimusten syntytavat, kohtuullisuus ja lainsäädäntökehitys

NÄINHÄN ME SOVITTIIN. Pysäköintisopimuksen ja muiden arkisten vakiosopimusten syntytavat, kohtuullisuus ja lainsäädäntökehitys NÄINHÄN ME SOVITTIIN Pysäköintisopimuksen ja muiden arkisten vakiosopimusten syntytavat, kohtuullisuus ja lainsäädäntökehitys Lapin yliopisto Pro Gradu Aleksi Hyyryläinen Velvoiteoikeus Syksy 2014 Lapin

Lisätiedot

Heikkilä & Co 20 vuotta. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014

Heikkilä & Co 20 vuotta. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Tässä numerossa: Heikkilä & Co 20 vuotta Vastuukysymyksistä irtaimen kauppaan liittyvissä sopimusketjuissa Asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuun

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 123

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 123 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 123 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Jyrki Tala

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot