Sopimusoikeus Soili Nysten-Haarala. Sopimusoikeus ja tuomioistuinjuridiikka v. käytännön sopimustoiminta liikeelämässä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimusoikeus 2011. Soili Nysten-Haarala. Sopimusoikeus ja tuomioistuinjuridiikka v. käytännön sopimustoiminta liikeelämässä"

Transkriptio

1 Sopimusoikeus 2011 Soili Nysten-Haarala JOHDANTO Mikä on sopimus? Millaisia sopimuksia olet viimeksi tehnyt? Miksi tehdään sopimuksia? Sopimusoikeus ja tuomioistuinjuridiikka v. käytännön sopimustoiminta liikeelämässä Kaksi eri maailmaa Samoin julkisoikeus ja yksityisoikeus eri mallit Oikeudellisesti sopimus liitetään sopimusosapuolten tahtoon ja määritellään tahdonilmaisujen yhtymiseksi Sopimus on oikeustoimi eli tahdonilmaisu, jolla oikeuksia perustetaan tai muutetaan YKSITYISAUTONOMIA! 1

2 Sopimusoikeuden yleiset opit systematiikka ja käsitteet esim. jako yksityis- ja julkisoikeuteen, varallisuusoikeus: velvoite-, esine- ja immateriaalioikeus Velvoiteoikeus= sopimus, vahingonkorvaus ja perusteettoman edun palautus Oikeustoimi, sopimus Teoriat Esim. tahto- ja luottamusteoriat Vilpittömän mielen merkitys Periaatteet Esim. kohtuusperiaate, heikomman suoja, lojaliteettiperiaate, sopimusvapaus Menevät usein keskenään päällekkäin ja ovat ristiriidassa keskenään, Lojaliteettiperiaatteen tuominen tuomioistuinkäytäntöön KKO 1993:130 Hangon sataman tapaus, jossa periaate löydettiin sopimuksesta. Tarkoitettu paikkaamaan aukkoja. EI PERUSPERIAATE KKO:2007:72 Yleiset opit vaikuttavat a) kysymysten asettelussa, b) argumentoinnissa USEITA ERI LOGIIKOITA Sopimus = dokumentti Pakottava lainsäädäntö Sopimusehdot Kauppatavat, sopimuskäytännöt Dispositiivinen lainsäädäntö 2

3 Liike-elämässä toisenlainen logiikka kuin tuomioistuinjuridiikassa Sopimuksia ei tehdä tuomioistuimia varten tai niiden varalle, Ei myöskään pitäisi tehdä kassakaappiin, vaan yhteistyön välineeksi. Hyvin hoidettu sopiminen on osa liiketoimintaa. Se alkaa ostajan puolella jo hankintojen suunnittelusta ja myyjän puolella tuotteiden kehittämisestä tai palveluiden tuotteistamisesta. Sopiminen ei pääty sopimusdokumenttien allekirjoittamiseen, vaan siihen kuuluu myös sopimuksen toteuttaminen ja hallittu päättäminen. Huom. Esim. julkisissa hankinnoissa palaute toteutuspuolelta ei siirry hankintaosastolle. Julkisella puolella sopimuksellistuminen? Sopimuksia tulkitaan yksityisoikeuden yleisten oppien mukaan, ei hallintooikeuden! Liiketoiminta ja sopiminen Liiketoiminta: Yrityksen tarpeet ja mahdollisuudet Yritysstrategiat Hankintojen suunnittelu markkinointi ja myynti Kumppanuuksien kehittäminen Toimeenpano ja toimitus Hallinta Sopiminen: Valmistautuminen ja Sitoutuminen Toteuttaminen ja Päättäminen Ostaja Päätökset : tehdä vai ostaa Hankintojen tavoitteet ja suunnittelu Hankinta strategia Tarjouspyy-nön Tarjouspyynnöt suun-nittelu ja esivalintakriteerit Kumppanien valinta sopimusneuvottelu, Laatiminen ja allekirjoittaminen Sopimuksen toimeenpano Maksusuoritukset, yhteistyö/kommunikointi, suorituksen/tuloksen seuranta/valvonta Myyjä Myynnin valmistelu Tuotekehitys ja Tuotteistaminen Myynti Tarjous- ja myyntityö Sopimus neuvottelu, laatiminen allekirjoittaminen Sopimuksen toimeenpano Toimeenpano/suoritukset/toimitukset yhteistoiminta/kommunikointi, projektin hallinta, toimitusketjun hallinta jne. prosessit Kuvio 1. CCC Research consortium (SOPO Tutkimusprojekti) 3

4 Yleinen sopimusoikeuden malli on kehitetty irtaimen kaupasta. irtaimen kaupan logiikka Nykyisin palveluiden kauppa alkaa olla jo tuotteiden kauppaa merkittävämpää liiketoimintaa. Mallista aiheutuva ongelma = soveltumattomuus kestosopimuksiin Liike-elämän nykyisen kehityksen myötä, siirtymää monimutkaisempiin ja pitkäaikaisempiin sopimuksiin tapahtuu yhä enemmän. Monimuotoinen kohde transaktio 3. Avaimet käteen Myydyn tehtaan huolto 1, irtaimen kauppa Myydyn laitteen huolto 4. franchising elinkaarisopimukset kestosuhde 3. lisenssisopimus Yksinkertainen kohde Kuvio 2. sopimustyyppien kehittyminen Nysten-Haarala 1998; Nysten- Haarala

5 SOPIMUKSEN SOLMINEN Sopimusvapauden periaate vrt. julkiset hankinnat Kuluttajasopimukset v. B2B sopimukset sopimuspakko Oikeustoimilain sopimuksentekomalli: tarjous-vastaus Voiko sopimuksella syrjäyttää lain? Voi, jos kyseessä dispositiivinen laki OikTL 1 säännöksiä sovelletaan, jollei toisin ole sovittu Sekä tarjous että vastaus lähtökohtaisesti sitovia (tahdonilmaisun sitovuus, lupauksen sitovuus) Vrt. common law: tarjous pääsääntöisesti peruutettavissa Vrt. kansainvälinen kauppalaki (CISG) Art välimuoto näistä. OikTL 2 ja 3 aika, jonka kuluessa vastattava, että katsotaan oikea-aikaiseksi vastaukseksi 4 liian myöhään tullut vastaus = uusi tarjous 6 modifioitu vastaus = uusi tarjous Reklamointivelvollisuus Passiivisuuden vaikutus KKO 2011:6 7 tarjouksen tai vastauksen peruuttaminen Siihen asti, kunnes vastaanottaja on voinut ottaa selon Vrt. CISG 18 art. Siihen asti, kun hyväksyvä vastaus saapunut perille KKO 2008:57 ei voinut enää perua 5

6 Sopimuksen tekemisen tapoja (Kurt Grönfors, Avtalslagen 1995) a) Tarjous oikea-aikainen ja puhdas vastaus b) Tarjous liian myöhäinen tai epäpuhdas vastaus, joka on uusi tarjous oikea-aikainen ja puhdas vastaus c) C) tarjous liian myöhäinen tai epäpuhdas vastaus passiivisuus d) Tarjous ilman aikarajaa vastaus kyselyyn tai käyttöönotto e) Tarjous ilman aikarajaa passiivisuus f) Tarjous vastaus tilausvahvistus g) Tarjouspyyntö tarjous oikea-aikainen ja puhdas vastaus tai pelkkä passiivisuus h) Suullinen sopimus i) Neuvottelusopimus, jonka katsotaan syntyvän kirjallisella yhteisymmärryksellä (sovitaan kirjallisesta muodosta) j) Vaiheittainen sopiminen k) Olosuhteisiin perustuva sopimus avtalsgrundande rättsfakta Faktische Vertragsverhältnisse vrt. ns. parkkisakkotapaus 2010:23. Sopimuksen syntyminen vaiheittain (sopimus prosessina) Traditionaalinen konstruktio: ennen sopimuksen solmimista = culpa in contrahendo + korvaus negatiivisen sopimusedun mukaan, Sopimuksen solmimisen jälkeen sopimusvastuu ja positiivisen sopimusedun mukainen korvaus Vaiheittainen sopiminen tarkoittaa sitä, että sopimussitovuus syntyy vähitellen ja saattaa myös päättyä vähitellen. Sitovuus on eri aikoina eri sisältöistä KKO 1990:22 sopimuksen syntyhetki ei ollut tärkeä, vaan se, että sopimuksen katsottiin syntyneen, kun yhteistyöt oltiin tehty, eikä vahvistuskirjettä aikanaan reklamoitu vrt. määrämuotoiset sopimukset esim. kiinteistökauppa MK1:2. 6

7 Vrt. kuvio1 sopimusprosessista, jossa on eri logiikka Sopimus nähdään vielä laajempana kuin ym. näkemyksessä sopimuksesta prosessina. Kuviossa 1 kyse sopimusprosessien yhdistämisestä liiketoimintamalliin (contract management) 3. AIESOPIMUS JA ESISOPIMUS Sitovia vai ei? Esisopimus sitova sopimus tulevasta sopimuksen solmimisesta Aiesopimus vain ilmaistu pyrkimys tai aikomus sopimukseen ei sitova KKO 1996: 7 aiesopimukseksi otsikoitu, mutta olikin sisältönsä perusteella sitova esisopimus Huom. Kiinteistökaupan esisopimus Käsiraha Sopimusneuvotteluvastuu culpa in contrahendo KKO 1993:130; KKO 2009:45 4. VAKIOSOPIMUKSET Vrt. Saarnilehdon esitys Ja Haapio ym. kirjan esitys, jossa käsitellään eri vakiosopimusten kuten NL-, Orgalime-, YLOM-ehtojen vaikutusta sopimusten tulkintaa yhdessä ongelmatapauksessa Alojen vakioehdot Yritysten omat vakioehdot (usein myös nettisivuilla) Liike-elämässä B2B yhä enemmän räätälöity vrt. kuluttajasopimukset Liityntä: Sopimuksen liitteenä Tai muuten mahdollisuus tutustua Myös hiljainen hyväksyntä mahdollinen Vakioehdot kauppatapana? Harvoin mahdollista Vrt. NL-ehdot (Helsingin HO:n tapaus NL-ehtojen kohtuullistamisesta), YSE-ehdot, KSE-ehdot - liityntä oltava KKO 2006:56 7

8 Battle of forms: First shot Last shot Knock-out Suomessa ei vain yhtä sääntöä, vaan sovelletaan tapauskohtaisesti 5. VALTUUTUS JA PÄTEMÄTTÖMYYS Harjoitustapauksen avulla Yli 70-vuotias Aino sairastaa sepelvaltimotautia ja asuu yksinään kirkonkylällä. Toinen hänen lapsistaan Pipsa oli rahan tarpeessa, koska oli jäänyt työttömäksi ja koska hänen peliriippuvainen poikaystävänsä Hanski ei pystynyt antamaan hänelle rahaa. Pipsa kertoi äidilleen, että sekä hänet että Hanski oli uhattu tapaa, jollei Hanski maksaisi euron velkojaan viikonloppuun mennessä. Varmuuden vuoksi Pipsa vielä juotti äidilleen pullollisen viiniä ja sai tämän herkälle mielelle. Lopulta he itkivät yhdessä. Aino kaivoi piirongin laatikosta euroa, jotka hän oli tuonut turvaan jatkuvasti hupenevista rahastoista. Rahat Pipsa kuitenkin käytti auton ostoon OikTl 28 törkeä pakko? 29 lievä pakko? 30 petollinen viettely? 31 kiskominen 33 kunnianvastainen ja arvoton menettely? TULKITAAN AHTAASTI 8

9 Hanski tuli vaatimaan, että Ainon olisi myytävä toinen asuntonsa, jota hän ei enää tarvitse, Hanskin ystävälle Pekalle. Kun Aino ei halunnut myydä, Hanski sanoi, että hän tappaisi Pipsan sekä kertoisi Ainon uskovaisille ystäville, että Aino oli 1950-luvun alussa teini-ikäisenä synnyttänyt lapsen, joka adoptoitiin Tanskaan. Hanski väitti tuntevansa kyseisen lapsen, josta Aino ei ollut kuullut adoption jälkeen mitään. Säikähtäneenä Aino allekirjoitti valtakirjan asunnon myyntiin. Hanski lupasi myydä sen käypään hintaan. Hanski kuitenkin myi asunnon eurolla, vaikka sen käypä hinta olisi ollut n euron luokkaa. Ainolle hän sanoi, että hinnat ovat laskeneet ja että remonttia kaipaava tyhjillään oleva asunto olisi syytä myydä ennen kuin sen arvo laskee lisää. Pekka oli kauppaan tyytyväinen. Hanski olikin hänelle palveluksen velkaa. Pekalle Hanski ei kertonut, miten oli saanut valtakirjan myyntiin. 28, 29, 30, 31, 33 Vilpitön mieli ja sen vaikutus? Valtakirja kelpoisuus ja toimivalta Analyyttinen pätemättömyysoppi: 1. Voimaansaattaminen 2. Korjaantuminen 3. ulottuvuus 9

10 6. SOPIMUSTEN TULKINTA (tuomioistuimissa) Objektiivinen tulkinta CISG 8 art. Sopijapuolen tarkoitus Järkevä ja huolellinen henkilö kokonaisarviointi Oikeuslähteet: Pakottava lainsäädäntö Sopimuksen ehdot, mitä on sovittu Kauppatavat ja sopimusosapuolten välinen käytäntö Dispositiivinen lainsäädäntö Yleiset opit Tulkinta-aineisto Sopimusneuvottelut Sopimuksen sanamuoto Aikaisempi käyttäytyminen Yleinen kielenkäyttö Ammattisanasto Sopimuksen laatu Kauppatapa Esim. KKO 1990:99 talopakettikauppa esimerkkiä kokonaistulkinnasta 10

11 Tulkintasäännöt Epäselvyyssääntö Vakiosopimusten tulkinta: Yllättävä ja ankara ehto KKO 1991:75, KKO 1990:73 (huom. Nykyisin takauslaki); KKO:2008:53 yllättävä ja ankara ehto leasingsopimuksessa Epäselvyyssääntö v. kokonaistulkinta KKO 1980 II 82 KKO 1993:18 Vrt. KSL 4 luku epäselvyyssääntö kuluttajan eduksi KKO 1993:18 ja KKO 1990:99 ratkaisu ennen KSL muutosta KKO:2011:13 epäselvyyssääntö vedonlyönnissä Hox! Sopimusosapuolet ovat yksityisautonomiansa puitteissa vapaita tulkitsemaan sopimuksiaan, miten itse haluavat. Kumpaakin tyydyttävä ratkaisu voi olla toisenlainen kuin mihin sopimusoikeuden tulkinnan perusteella päädyttäisiin. 7. OLOSUHTEIDEN MUUTOSTEN VAIKUTUS Sopimuksen sitovuus alkuperäisessä muodossaan sopimusoikeudessa lähtökohtana pacta sunt servanda Olosuhteiden muutos voi vain poikkeuksellisesti vapauttaa suoristusvelvollisuudesta Vrt. liike-elämässä esim. elinkaari- ja palveluliiketoiminnassa muutos on käytännössä enemmän sääntö kuin poikkeus Pohjoismainen ratkaisu sopimusten sovittelu Kohtuuttomien tai kohtuuttomiksi muuttuvien sopimusten osalta OikTL 36 :n yleissäännös: Oikeustoimen koko sisältö Valinneet olosuhteet a) Sopimuksen tekohetkellä b) Olosuhteiden muuttuessa 11

12 Tapauksissa kyse usein olosuhteiden arvioinnista sekä heikomman suojasta Siksi käytetty useammin kuluttajasopimuksissa, harvemmin B2B sopimuksissa. Esim. KKO 1996:27; KKO 2003:60 Tosin koskaan ei voi tietää sillä periaatteessa sovittelu on mahdollista kaikissa sopimuksissa Esim. Hgin HO No 3488 S 01/494 sähkökaapelitapaus ja NL 92 vakioehdot (alalla yleisesti käytetyt) NL92 ehtojen yhden vuoden reklamointiaika katsottiin tässä tapauksessa kohtuuttomaksi, kun virhe ei tullut esille vielä leudon talven aikana vaan vasta kun talvi oli riittävän ankara. Erityislaeissa runsaasti omia sovittelusäännöksiä KSL 4 luku kuluttajan kannalta kohtuuton ehto Olosuhteiden muuttumista ei saa ottaa huomioon kuluttajan vahingoksi Vahingonkorvauksen kohtuullistaminen VahL:ssa. Voiko sopimusperusteista vahinkoa kohtuullistaa? VahL 1:1. KKO 2006:56 kyse arkkitehdin virheestä, joka jäi koko ketjussa huomaamatta KSE-ehdot oli jääneet liittämättä sopimukseen (vastuunrajoitus tehdyn työn arvoon asti) Tapauksessa KKO myös vahvisti, että sopimussuhteista vahingonkorvausta voi sovitella. Sovittelumahdollisuus haettiin yleisestä sovittelusäännöstä (OikTL 36 ). Olosuhteiden muutos lainsäädännössä Ylivoimainen este CISG 79 art. Myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella + ei ennakoitavissa sopimuksen tekohetkellä Vapauttaa myyjän suoritusvelvollisuudesta Tulkitaan hyvin suppeasti. KL:n ylivoimainen este 23 Viittaa myös liikavaikeuteen ja taloudelliseen mahdottomuuteen Esitetty, että CISG:n valossa tulkittava suppeammin kuin aiemmin (Björn Sandvik) Vähän uutta oikeuskäytäntöä, koska yleensä välimiesmenettelyssä Yleensä sopimuslausekkeilla muokataan oma ylivoimainen este tai liikavaikeus. 12

13 Miten sopimuksissa voidaan ennakoida olosuhteiden muutoksia? Force majeure lausekkeet Määritellään mikä on force majeure + mitä aiheuttaa ja miten tulee toimia Hardship ja uudelleenneuvottelulausekkeet taloudellisen mahdottomuuden ja liikavaikeuden tilanteissa. Usein ei luoda erityisiä muutosmekanismeja, vaan todetaan ainoastaan velvollisuus neuvotella sopimusehdot uudelleen. Johtuu ehkä mallien puutteesta tai siitä, että selviytyminen olosuhteiden muutoksesta halutaan tietoisesi jättää osapuolten yhteistyötaitojen varaan. Tuomioistuimia ja välimiesmenettelyä pyritään välttämään riitojenratkaisukeinona. 8. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN, PURKAMINEN TAI MUU PÄÄTTÄMINEN ENNENAIKAISESTI Toistaiseksi voimassaoleva sopimus/ määräaikainen sopimus Irtisanomislausekkeet KKO 2010:69 irtisanomiseen vaadittiin pätevä syy, joka ei KKO:n mielestä toteutunut, Ei laajentavaa tulkintaa, koska epäselvyyssääntö Heikomman suoja B2B sopimuksessa Osapuolten tulee itse varautua olosuhteiden muutoksiin Huom. Eriävä mielipide Purku olennaisuusvaatimus KKO 2008:53 13

14 9. OIKEUSSUOJAKEINOT (irtaimen kaupassa) Huom. Irtaimen kaupan logiikka pohjana myös muille sopimuksille. Tyypillisiä riitoihin johtavia ongelmia 1. Ymmärretään eri tavoin sopimuksen kohde, velvoitteiden jako tai vastuun jako 2. Tärkeitä sopimusehtoja ei ole otettu mukaan tai ne on epäselvästi määritelty tai sisältävät kohtuuttomia lisävastuita esim. takuuehdot 3. Sopimusta ei täytetä ollenkaan ajallaan (viivästys) oikein (virhe) 4. Sopimuksen kohde aiheuttaa vahingon (tuotevastuu) 5. Osto-osaston sopimukset eivät tue myyntipuolen sopimuksia tai jokin muu organisaation sisäiseen sopimusprosessiin liittyvä ongelma. Sopimuksentekotaidot tärkeitä! Sopimusrikkomuksen seuraamukset A. Sopimukseen perustuvat, erikseen sovitut 1. Sopimussakko 2. Takuu 3. Hinnanalennus tai tavaran palautus 4. Vahingonkorvaus/vapautuslausekkeet 5. Sopimuksen purku Sovitut seuraamukset voivat sulkea lakisääteiset seuraamukset ulkopuolelle tai ne voivat olla lisäseuraamuksia 14

15 B. Lakisääteiset seuraamukset 1. Oman suorituksen täyttämättä jättäminen 2. Luontoissuorituksen vaatiminen 3. Korjaus (myyjän oikeus/myyjän velvollisuus) 4. Vahingonkorvaus 5. Hinnanalennus 6. Purku tai muu sopimuksen päättäminen Ostajan oikeus vaatia seuraamuksia Täyttyvätkö yleiset edellytykset vaatimuksille? a) Erityisesti sovitut sopimusehdot b) Lakiin perustuvat edellytykset 1. Onko sopimus pätevä ja voimassa ostajaa kohtaan? 2. Onko ostaja täyttänyt omat velvoitteensa oikein? 3. Onko ostaja tarkastanut tavaran ajallaan a) kuten on sovittu (jos on sovittu) b) lakiin perustuvien oletussääntöjen perusteella 4. Onko ostaja reklamoinut ajallaan ja oikein? a) kuten on sovittu b) lakiin perustuvien oletussääntöjen perusteella 5. Johtuuko sopimusrikkomus esteestä, joka vapauttaa toimitusvelvoitteesta ja onko myyjä vedonnut esteeseen oikein ja ajallaan a) kuten on sovittu b) oletussääntöjen mukaan Täyttyvätkö erityisesti tiettyyn seuraamukseen liittyvät edellytykset Esim. viivästyksen tai virheen olennaisuus. 15

16 näkyvä Toimitus ja viivästys Sopimuksen näkyvä ja näkymätön osa 1. Toimitusvelvoite Miten toimituksen tuli tapahtua? 1. A. Nimenomaisesti sovittu sopimusperusteinen velvoite näkymätön 1. B. Oletussäännöistä johtuva oletussääntöperusteinen velvoite 2. Onko toimitus tapahtunut oikeaan aikaan? Velvoitteen ja tapahtuneen suorituksen vertailu 3. Onko toimittaja vastuussa viivästyksestä? Voiko tilaaja esittää vaatimuksia sopimusrikkomuksen johdosta? 3A. Sopimusperusteiset edellytykset ja rajoitukset esim. Force-majeure ehdot Sallittu toleranssi Tilaaja vedonnut viivästykseen asianmukaisesti ja ajoissa 3B. Oletussääntöperusteiset edellytykset ja rajoitukset, esim. Tilaaja täyttänyt velvoitteensa Ei vapauttavaa suoritusestettä Tilaaja esittänyt vaatimuksensa kohtuullisessa ajassa 4. Onko vastuu edelleen voimassa? Vastuun kesto ja vanhentuminen 4.A. Sopimusperusteinen vastuun kesto ja vanhentuminen 4. B. Oletussääntöperusteinen vastuun kesto ja vanhentuminen 16

17 5. Viivästyksen seuraamukset Mitä vaatimuksia tilaaja voi esittää? 5.A. sopimusperusteiset seuraamukset: viivästyssakko ja muut seuraamukset Sopimusperusteiset edellytykset ja rajoitukset 5.B. oletussääntöperusteiset vahingonkorvaus ja purkuoikeus Oletussääntöperusteiset edellytykset ja rajoitukset XY Oy oli ostanut boilerijärjestelmän modernisoinnin tehtaalleen 2 milj. euron hintaan. BB:n työn olisi pitänyt olla valmis mennessä, mutta BB onnistui saamaan työn päätökseen vasta Syy myöhästymiseen oli BB:n alihankkija, joka myöhästyi omassa toimituksessaan. BB väitti, että alihankkijan tehtaalla oli ollut sikainfluenssaa ja 10 työntekijää oli ollut sen takia poissa kaksi viikkoa, eikä sijaisia saatu epidemian takia. Tämän esteen vuoksi XY:n olisi pitänyt odottaa ja sietää viivästystä. XY vaatii vahingonkorvauksia menetetystä voitosta ( euroa), joka sille aiheutui, koska sen asiakas olikin tilannut kilpailijalta sen vuoksi, ettei BB oli toimittanut ajoissa. Miten ratkaiset riidan a) Perustuen kauppalakiin? b) Perustuen kansainväliseen kauppalakiin (CISG)? c) Jos NL ehdot ovat osa sopimusta? 17

18 Ostajan oikeus vaatia vahingonkorvausta sopimusrikkomuksen perusteella Ellei mitään ole sovittu; kansainvälinen kauppalaki CISG Onko tavara sopimuksen mukaista? Art. 35, 36 EI Onko ostaja säilyttänyt oikeutensa vedota sopimuksenvastaisuuteen Art ON Johtuuko vahinko sopimusrikkomuksesta? Oliko vahinko ennakoitavissa? Art 74 KYLLÄ Johtuiko vahinko myyjän kontrollin ulkopuolella olevasta vahingosta? Art. 79 Vahingonkorvaus Huom. Art. 77 vahingon rajoittaminen EI Onko mitään muuta sovittu? 18

19 Ostajan oikeus vaatia vahingonkorvausta sopimusrikkomuksen perusteella; kauppalaki Ellei mitään muuta ole sovittu Onko tavara sopimuksen mukaista (17 ) Onko ostaja säilyttänyt oikeutensa vedota sopimuksenvastaisuuteen 20, EI ON Onko vahinko seurausta sopimusrikkomuksesta (67 ) ON Onko olemassa myyjän kontrollivastuun ulkopuolinen este, jota hän ei ole voinut ottaa huomioon (27, 40 ) EI Vahingonkorvaus välittömistä vahingoista JA Johtuiko vahinko huolimattomuudesta myyjän puolella tai poikkesiko tavara siitä, mitä myyjä oli erityisesti luvannut (40 3) KYLLÄ Vahingonkorvaus välillisistä vahingoista 19

20 Ostajan oikeus vaatia kaupan purkua sopimusrikkomuksen perusteella CISG Jos mitään muuta ei ole sovittu Onko tavara sopimuksen mukaista? Art 35,36 EI Onko ostaja säilyttänyt oikeutensa nojata sopimuksenvastaisuuteen? Art ON Johtuuko vahinko sopimusrikkomuksesta? Onko rikkomus olennainen? Oliko se ennakoitavissa? Art 25 KYLLÄ Onko ostaja säilyttänyt oikeutensa vedota purkuun? Art. 49, 26 KYLLÄ PURKU Vahingonkorvaukset Art. 74, 75, 76, 77 Onko jotain muuta sovittu? 20

21 Ostajan oikeus vaatia kaupan purkua, kauppalaki Ellei mitään muuta ole sovittu Onko tavara sopimuksen mukaista 17 EI Onko ostaja säilyttänyt oikeutensa nojata sopimuksenvastaisuuteen 20, KYLLÄ Johtuuko vahinko sopimusrikkomuksesta 67 Oliko rikkomus olennainen? 39, 25 KYLLÄ Onko ostaja säilyttänyt oikeutensa purkuun?39 2, 29 KYLLÄ PURKU Vahingonkorvaus 40, 27, 67 Onko jotain muuta sovittu? Voiko purkuoikeutta rajoittaa? KKO 2008:53 21

22 Virhe: Laite OY on hyvämaineinen yritys, joka on erikoistunut tuottamaan laitteita paperija selluteollisuuudelle. Paper Mill Ltd. tilasi Laite Oy:ltä laitteen euron hintaan. Laite alkoi toimia heti, kun se oli asennettu ja työ hyväksytty. Oli tavallinen päivä syyskuussa Tehdas toimi normaalisti, kunnes yhtäkkiä tapahtuu häiriö tuotteessa, jonka Laite Oy oli myynyt. Tästä häiriöstä johtuen paperikone rikkoutui pahasti. Paperikonetta ei voitu käyttää ja se ajettiin alas. Kone ja tehdas piti puhdistaa. Tarkastus ja korjaus kesti 7 päivää ja paperitehtaan piti laittaa henkilökuntansa töihin vapaa-ajallaan vähentääkseen vahinkoa. Toimitukset asiakkaille myöhästyivät. Paperitehdas vaatii: a) Laitteen korjausta b) euroa paperikoneelle aiheutuneesta vahingosta c) euroa ylimääräisestä työstä d) euroa tuotannon keskeytymisestä aiheutuneista vahingoista Laite Oy väittää: 1) Sen alihankkija aiheutti vahingon 2) Se ei ole vastuussa vahingoista, eikä ainakaan välillisistä vahingoista, koska alalla on tapana sulkea välilliset vahingot korvausvelvollisuuden ulkopuolelle Onko myyjä vastuussa vahingoista ja missä määrin a) CISG:n mukaan? b) Kauppalain mukaan? c) Jos ORGALIME ehdot ovat osa sopimusta? d) Jos NL-ehdot ovat osa sopimusta? 22

23 9. SOPIMUSTEN SUUNNITTELU Tavoitteiden ja kustannusten yhteensovittaminen Transaktiokustannukset Sitouttaminen ja luottamuksen ylläpito Juridiikan osuus sopimussuunnittelussa Sopimusten suunnittelussa ja hallinnassa ovat tärkeitä sopimuksen funktioiden asiallinen huomioonottaminen sekä se, että sopiminen on koordinoitu liiketoimintamalliin vrt. sopimusprosessikuvio Sopimusten funktiot: Taustafunktiot: 1. Arvon tuottaminen 2. sitouttaminen Käytännölliset funktiot ja niiden yhteys sopimuslausekkeisiin 1. Koordinointi ja kontrolli: tehtävien jako, laadunvalvonta, viestintä 2. Olosuhteiden muutoksiin varautuminen ja riitojen ratkaisu Force majeure, hardship, uudelleenneuvottelu, välityslauseke, vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt 3. Riskien hallinta Vastuunrajaukset tyypillisiä esim. NL ja ORGALIME-ehdoissa Takuulausekkeet Turun HO nro 949, S 00/855 Indemnity esim. patenttipuhtausehto tai ympäristövastuu Vakuuttamisvelvollisuus Salassapitolausekkeet Ennenaikainen sopimuksen päättäminen lainvalinta 23

24 10. PALVELUIDEN KAUPPA JA SOPIMUSMUSTOIMINNAN MUUTOS Palvelut, ratkaisut, palvelukeskeiset tuotteet Ei säännelty kauppalaissa (2, 3 mom.), eikä CISG:ssä (3 Art.) Yleiset sopimusoikeuden periaatteet? Eroja irtaimen kauppaan: Vastuu määräytyy palvelun laajuuden määrittelyn mukaan Usein sopivia vakioehtoja joko ei ole tai ne eivät sovellu sellaisinaan Muutosmekanismien tarpeellisuus Koordinoinnin ja muutosmekanismien tärkeys kasvaa suhteessa perinteiseen riskeiltä suojautumiseen? Top 10 today Top 10 in the future 1. Limitation of Liability Scope and Goals 2. Indemnification Change Management 3. Price/Charge/Price Changes Responsibilities of the Parties 4. Intellectual Property Communications and Reporting 5. Confidential Information/Data Service Levels and Warranties Protection 6. Service Levels and Warranties Price/Change/Price Changes 7. Delivery/Acceptance Delivery/Acceptance 8. Payment Limitation of Liability 9. Liquidated Damages Dispute Resolution 10. Applicable Law/Jurisdiction Indemnification IACCM

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka Sopimusjuridiikan perusteet 8.11.2016 Maarit Päivike, lakimies Miksi kirjallinen sopimus Yhteistyön väline Sopimusten merkitys korostuu usein silloin, kun asiat eivät

Lisätiedot

Maatilan sopimukset. Lihatilan talous hanke, ProAgria 27.11.2014 Olavi Kuja-Lipasti

Maatilan sopimukset. Lihatilan talous hanke, ProAgria 27.11.2014 Olavi Kuja-Lipasti Maatilan sopimukset Lihatilan talous hanke, ProAgria 27.11.2014 Olavi Kuja-Lipasti Kirjallisten sopimusten tarve lisääntynyt Liikesuhteet ovat lisääntyneet ja monimutkaistuneet, vain dokumentoitu tieto

Lisätiedot

Immateriaalioikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Aineettomien oikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Sopimusoikeus. Sopimusvapauden periaate

Immateriaalioikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Aineettomien oikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Sopimusoikeus. Sopimusvapauden periaate Immateriaalioikeuksien hyödyntäminen sopimuksin Aineettomien oikeuksien hyödyntäminen sopimuksin 26.2.2004 Teemu Soininen Sopimuksen syntyminen Sopimuksen sitovuus IT-alan sopimukset, erityisesti lisenssisopimukset

Lisätiedot

Pk-yrityksen sopimukset ja riskienhallinta

Pk-yrityksen sopimukset ja riskienhallinta Pk-yrityksen sopimukset ja riskienhallinta Marja Välilä Laurea-ammattikorkeakoulu www.laurea.fi Pk-yrityksen sopimukset ja sopimusriskit! Sopimukset kuuluvat olennaisesti kaikkeen yritystoimintaan. Prosessi!

Lisätiedot

Sopimukset yritystoiminnassa. Perusasiaa yrittäjälle

Sopimukset yritystoiminnassa. Perusasiaa yrittäjälle Sopimukset yritystoiminnassa Perusasiaa yrittäjälle Sopimukset yritystoiminnan selkäranka Lähes kaikki vaihdanta modernissa markkinataloudessa perustuu sopimuksiin: myynnit, ostot, vuokraus. Hyvin tehdyt

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

NEUVOTTELU JA SOPIMUSPROSESSI VENÄJÄLLÄ EAST-RISK MANAGEMENT 1

NEUVOTTELU JA SOPIMUSPROSESSI VENÄJÄLLÄ EAST-RISK MANAGEMENT 1 NEUVOTTELU JA SOPIMUSPROSESSI VENÄJÄLLÄ EAST-RISK MANAGEMENT 1 GK RF (= Venäjän Federaation Siviilikaari) SOPIMUS on välipuheita siviilioikeuksien ja velvollisuuksien synnyttämiseksi, muuttamiseksi ja

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

Infrarakentajan sopimusopas

Infrarakentajan sopimusopas Mika Kortene Tiina Olin Infrarakentajan sopimusopas Rakennustieto Oy Helsinki Sisällys 1. Sopimusoikeudellinen lainsäädäntö ja sopimusoikeudelliset periaatteet... 4 Lainsäädäntö... 4 Sopimusvapaus ja muut

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Ohjelmistosopimusten vakioehdot. T Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen

Ohjelmistosopimusten vakioehdot. T Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Ohjelmistosopimusten vakioehdot T-76.632 Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Vakioehdot Vakiosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka joltakin osiltaan solmitaan käyttämällä vakioehtoja eli yleisiä

Lisätiedot

Yritystoiminnan sopimukset

Yritystoiminnan sopimukset Yritystoiminnan sopimukset Osakkeiden merkintäajankohdan jälkeen käyttämättömät optio oikeudet raukeavat automaattisesti. Christel Finne VASEK Startia info 27.1.2016 Fondia lyhyesti Lakipalveluyritys Liikejuridiikan

Lisätiedot

Oikeusjärjestys Suomessa

Oikeusjärjestys Suomessa Yrittäjien välisten kaupallisten sopimusten ja sopimusoikeuden pääperiaatteita Suomessa on: sopimusvapauden periaate, päätäntävapaus, sopimuskumppanin valitsemisvapaus, muotovapaus, tyyppi- ja sisältövapaus.

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUDEN PERUSTEET I. Professori Juha Karhu 15.9.2014 ONPOOL21 Varallisuusoikeus

SOPIMUSOIKEUDEN PERUSTEET I. Professori Juha Karhu 15.9.2014 ONPOOL21 Varallisuusoikeus SOPIMUSOIKEUDEN PERUSTEET I Professori Juha Karhu 15.9.2014 ONPOOL21 Varallisuusoikeus Siviilioikeuden yleiset periaatteet Varallisuusoikeus s. 71-166 Kaksi esimerkkiä: ParkCom ja Airbnb Periaatteet (yhtä

Lisätiedot

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000 IT-sopimukset Sopimusoikeus ja tietotekniikka Dosentti, OTT Tuomas Pöysti Helsingin yliopisto Neuvotteleva virkamies Valtiovarainministeriö IT-sopimukset Tietohallinnon sopimukset Tietoaineistoja koskevat

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus-, vastuu- ja verokysymykset

Taiteilijan sopimus-, vastuu- ja verokysymykset Taiteilijan sopimus-, vastuu- ja verokysymykset Anna Nousiainen Lakimies Suomen Taiteilijaseura Kuinka elää kuvataiteella -hanke Julkisen taiteen tilaustyössä ja muutoinkin toimittaessa taloudellisen vaihdannan

Lisätiedot

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Sopimus Huolehdi, että sopimuksessa on Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Yleistä kansainvälisistä sopimuksista Riskien ja kustannusten hallinnan

Lisätiedot

HETKY seminaari. Tarjousten laatiminen sudenkuopat ja vastuut Asianajaja, osakas Jesper Nevalainen 12.6.2012

HETKY seminaari. Tarjousten laatiminen sudenkuopat ja vastuut Asianajaja, osakas Jesper Nevalainen 12.6.2012 HETKY seminaari Tarjousten laatiminen sudenkuopat ja vastuut Asianajaja, osakas Jesper Nevalainen 12.6.2012 Esityksen sisältö Mikä on tarjous? Tarjous oikeustoimilain mukaan Tarjouksen sitovuuden päättyminen

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

KIRJALLISET SOPIMUKSET JA SOPIMUSTEN YKSIPUOLINEN MUUTTAMINEN

KIRJALLISET SOPIMUKSET JA SOPIMUSTEN YKSIPUOLINEN MUUTTAMINEN ELINTARVIKEKETJUN KAUPPATAPALAUTAKUNTA 23.1.2018 SUOSITUS: KIRJALLISET SOPIMUKSET JA SOPIMUSTEN YKSIPUOLINEN MUUTTAMINEN Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta suosittaa, että elintarvikeketjun sopimussuhteissa

Lisätiedot

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja Juha-Matti Moilanen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: Avenue ISBN 978-952-14-1470-1

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Sopimus kansainvälisessä kaupassa. Enterprise Europe Network, Helsingin seudun kauppakamari päällikkö, OTK Maija Kärkäs 12.6.

Sopimus kansainvälisessä kaupassa. Enterprise Europe Network, Helsingin seudun kauppakamari päällikkö, OTK Maija Kärkäs 12.6. Sopimus kansainvälisessä kaupassa Enterprise Europe Network, Helsingin seudun kauppakamari päällikkö, OTK Maija Kärkäs 12.6.2013, Turku Esityksen sisältö Yleistä sopimusten tekemisestä Sopimuksen checklist

Lisätiedot

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus...

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XIII Lyhenteet... XXXI I JOHDANTO... 1 1 Tutkimuskohde... 1 2 Tutkimuskohteen valinnan perustelut... 8 3 Tutkimuksen tavoitteet ja merkitys... 10 4 Tutkimusmenetelmä

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi

Lisätiedot

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sopimusluonnos 1 (5) Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo... 2 4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys...

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

KULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere

KULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere KULUTTJASOPIMUKSET 23.3.2011 Tampere Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere Laki ja rakentaminen Laki on pakottavaa oikeutta Ei koske kahden yksityishenkilön välistä riitaa Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Julkinen hankinta Hankinnan suunnittelu ja toteutus Kilpailutus valmistelu Sopimuskausi, esim.

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Pacta sunt servanda!

Pacta sunt servanda! Pacta sunt servanda! osapuolten täytyy kärsiä seuraukset siitä, että tapahtumat kehittyvät niiden kannalta epäedulliseen suuntaan Sopimushallinta periaatteet ja käytänteet Monna Alatalo 11.2.2015 Sopimushallinta

Lisätiedot

LIIKE-ELÄMÄN SOPIMUSSUHTEIDEN VAHINGONKORVAUSVASTUUN PERUSTEITA

LIIKE-ELÄMÄN SOPIMUSSUHTEIDEN VAHINGONKORVAUSVASTUUN PERUSTEITA LIIKE-ELÄMÄN SOPIMUSSUHTEIDEN VAHINGONKORVAUSVASTUUN PERUSTEITA Professori Juha Karhu Lapin yliopisto 3.3.2005 Lakimiesliiton koulutus 3.3.2005 Juha Karhu Lapin yliopisto 1 Liikesuhteiden sopimusvastuun

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a 22.11.2011 S Y S : n s y y s k o k o u s K a r i M a r t t i n e n P a r t n e r A s i a n a j o t o i m i s t o

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

IT2015 EKT-ehtojen käyttö

IT2015 EKT-ehtojen käyttö -ehtojen käyttö Erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä Näiden ohjeiden tavoitteena on helpottaa sopimista ketterien menetelmien käytöstä IT-alalla ja nostaa esiin keskeisiä sopimusta

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

METSURIPALVELUT

METSURIPALVELUT HANKINTASOPIMUS 1 (5) METSURIPALVELUT 2014-2015 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Espoon kaupunki / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 6400 Teirinsyrjä 4 02070 ESPOON KAUPUNKI Yhteyshlö etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kaavoitusta koskevat sopimukset

Kaavoitusta koskevat sopimukset Kaavoitusta koskevat sopimukset DECOMB hankkeen Sopimukset ja lainsäädäntö työryhmän kokous 27.9.2005 Tutkija Esa Hakkola Helsingin yliopisto Yksityisoikeuden laitos Lähtökohtia Maankäyttösopimus perinteinen

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Järjestön ja yrityksen välinen yhteistyö JOACHIM REIMERS, LAKIMIES

Järjestön ja yrityksen välinen yhteistyö JOACHIM REIMERS, LAKIMIES Järjestön ja yrityksen välinen yhteistyö JOACHIM REIMERS, LAKIMIES Kansalaisareenan julkaisuja 1/2017 Julkaisija: Kansalaisareena ry Tekijä: Joachim Reimers Ulkoasu ja taitto: Teppo Jäntti / Kallo Works

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

SOPIMUSTEN JA HÄIRIÖTILANTEIDEN HALLINTA RAKENNUSPROJEKTEISSA

SOPIMUSTEN JA HÄIRIÖTILANTEIDEN HALLINTA RAKENNUSPROJEKTEISSA SOPIMUSTEN JA HÄIRIÖTILANTEIDEN HALLINTA RAKENNUSPROJEKTEISSA SOPIMUSTEN JA HÄIRIÖTILANTEIDEN HALLINTA RAKENNUSPROJEKTEISSA Toimittaneet Helena Haapio ja Ritva Sipilä TIETOSANOMA Tietosanoma Oy ja kirjoittajat

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 9.2.2009

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 9.2.2009 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 9.2.2009 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi kirjoitusrivi,

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus-, vero- ja vastuukysymyksistä julkisen taiteen tilausteoksissa

Taiteilijan sopimus-, vero- ja vastuukysymyksistä julkisen taiteen tilausteoksissa 27.2.2015 Taiteilijan sopimus-, vero- ja vastuukysymyksistä julkisen taiteen tilausteoksissa OTM Anne Vilppula Hyvä sopimus Selkeä Jättää mahdollisimman vähän tulkinnanvaraa Riittävän yksityiskohtainen

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

BUSINESS BREAKFAST Tarvitaanko sopimuksia?

BUSINESS BREAKFAST Tarvitaanko sopimuksia? BUSINESS BREAKFAST Tarvitaanko sopimuksia? Oulu, 4.10.2013 OTK, VT Anu Kangasniemi Agenda Sopimusten hyödyistä ja sudenkuopista Riskienhallinnasta Osakassopimus - tiekartta vai pahan päivän vara? 1 Kirjallisen

Lisätiedot

Yrityksen sopimukset käytännössä Valinnainen kurssi

Yrityksen sopimukset käytännössä Valinnainen kurssi Yrityksen sopimukset käytännössä Valinnainen kurssi 1 Yrityksen sopimukset käytännössä, valinnainen kurssi Kuulustelu 22.4.2015 1. Yritys A valmisti lastinkäsittelyjärjestelmiä. Se oli kehittänyt lastinkäsittelyjärjestelmän,

Lisätiedot

Parkkisakko vai sopimus vai?

Parkkisakko vai sopimus vai? Minä ja tiede Parkkisakko vai sopimus vai? Vesa Annola Professori 2016 2 2016 3 2016 4 Korkein oikeus 2010:23 (16.3.2010) 9. Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus määrätä omistamansa tai hallitsemansa

Lisätiedot

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1 VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1. Kaupan kohde Näitä sopimusehtoja sovelletaan veneiden, moottorien ja venetarvikkeiden kauppaan. Kaupan kohteesta käytetään jäljempänä nimitystä vene. Uusi runkonumerolla

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 LUONNOS 6.8.2015 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Sopimus- ja vastuuriskien

Sopimus- ja vastuuriskien Sopimus- ja vastuuriskien hallinta VTT Automaatio Turun kauppakorkeakoulu Työterveyslaitos Tampereen teknillinen korkeakoulu Copyright 2000 PK-RH -hanke. Työvälinesarjan ovat pääosin rahoittaneet Euroopan

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus 14.4.2004 pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti 2 Tehtävä 1 (Aurejärvi) Esisopimus ei merkitse samaa kuin Letter of intent. Ks. Hemmo I s. 253-261. Asiakirjan otsikko

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Sopimisen ABC. Ovatko sinun yrityksessäsi toimitussopimuksiin liittyvät riskit hallinnassa?

Sopimisen ABC. Ovatko sinun yrityksessäsi toimitussopimuksiin liittyvät riskit hallinnassa? Sopimisen ABC Ovatko sinun yrityksessäsi toimitussopimuksiin liittyvät riskit hallinnassa? Sisältö Mikä on sopimus 3 Miksi sopimus on tärkeä 4 Millainen on hyvä sopimus 4 Sopimuksiin liittyviä riskejä

Lisätiedot

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Hallitusseminaari 2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä?

Lisätiedot

Tietotekniikkaoikeuden seminaari Toimittajan näkökulma 19.3.2008

Tietotekniikkaoikeuden seminaari Toimittajan näkökulma 19.3.2008 Tietotekniikkaoikeuden seminaari Toimittajan näkökulma 19.3.2008 Tausta: Pirjo Saksa DI, maanmittaus 1985 yli 20 vuotta IT alalla erilaisissa rooleissa (projektipäällikkö, tiiminvetäjä, myyjä,...) jatko-opintoja

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Isännöinnin ostaminen ja sopimushallinta 15.4.2015. Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa

Isännöinnin ostaminen ja sopimushallinta 15.4.2015. Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa Isännöinnin ostaminen ja sopimushallinta 15.4.2015 Kai Haarma Toiminnanjohtaja, OTK Kiinteistöliitto Uusimaa Isännöinti Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä? Yhtiöjärjestys määrää Yhtiökokous niin

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa UKK Instituutti 25. 3.2011Tiina Schaarschmidt- Pernaa 25.3.2011 Tiina Schaarschmidt-Pernaa Suunnittelijan ja urakoitsijan vastuu Vastuun perusteet

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / 2017-2020 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2 (6) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), Y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 6.5.2013

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 6.5.2013 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 6.5.2013 Mallivastaukset Kysymys 1 Osakeyhtiö X:n (myöhemmin X Oy) edustaja ottaa yhteyttä paikanninlaitteita mittatilaustyönä valmistavan osakeyhtiö Y:n (myöhemmin

Lisätiedot

OSTO-OSAAMINEN JA SOPIMUSHALLINTA -KIERTUE PALVELUSOPIMUKSET

OSTO-OSAAMINEN JA SOPIMUSHALLINTA -KIERTUE PALVELUSOPIMUKSET OSTO-OSAAMINEN JA SOPIMUSHALLINTA -KIERTUE PALVELUSOPIMUKSET YLEISET SOPIMUSEHDOT KP YSE 2007 (Kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot) korvaavat KH & I YSE 2000 ehdot sekä SSLL ry:n YSE ehdot ISE 2007

Lisätiedot

Lauri Pakka, varatuomari Maanomistajien Arviointikeskus Oy Seinäjoki, Kokkolassa vastaanotto sopimuksen mukaan 0207411066,

Lauri Pakka, varatuomari Maanomistajien Arviointikeskus Oy Seinäjoki, Kokkolassa vastaanotto sopimuksen mukaan 0207411066, Lauri Pakka, varatuomari Maanomistajien Arviointikeskus Oy Seinäjoki, Kokkolassa vastaanotto sopimuksen mukaan 0207411066, lauri.pakka@arviointikeskus.fi www.arviointikeskus.fi 12.1.2012 Vuokralaiselle:

Lisätiedot

PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT Tässä liitteessä kerrotaan Propagandan ja asiakkaan väliset palvelu- ja toimitusehdot. Myöhemmin sopijapuolista käytetään nimityksiä Propaganda ja Asiakas sekä yhdessä Sopijapuolet.

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN OSUUSKUNTIEN SOPIMUSOSAAMISEN KARTOITTAMINEN

AMMATTIKORKEAKOULUJEN OSUUSKUNTIEN SOPIMUSOSAAMISEN KARTOITTAMINEN Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Moona Mikkola AMMATTIKORKEAKOULUJEN OSUUSKUNTIEN SOPIMUSOSAAMISEN KARTOITTAMINEN

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS JA HANKINTA Uusimmat lainsäädöntövaatimukset hankintasopimuksissa

SOPIMUSOIKEUS JA HANKINTA Uusimmat lainsäädöntövaatimukset hankintasopimuksissa SOPIMUSOIKEUS JA HANKINTA Uusimmat lainsäädöntövaatimukset hankintasopimuksissa 20.5.2014 Johanna Sorvettula hallintojohtaja, varatuomari Johanna Sorvettula 1 SOPIMUSOIKEUS JA HANKINTA Tarjous on sopimuksen

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot