Sopimusoikeus Soili Nysten-Haarala. Sopimusoikeus ja tuomioistuinjuridiikka v. käytännön sopimustoiminta liikeelämässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimusoikeus 2011. Soili Nysten-Haarala. Sopimusoikeus ja tuomioistuinjuridiikka v. käytännön sopimustoiminta liikeelämässä"

Transkriptio

1 Sopimusoikeus 2011 Soili Nysten-Haarala JOHDANTO Mikä on sopimus? Millaisia sopimuksia olet viimeksi tehnyt? Miksi tehdään sopimuksia? Sopimusoikeus ja tuomioistuinjuridiikka v. käytännön sopimustoiminta liikeelämässä Kaksi eri maailmaa Samoin julkisoikeus ja yksityisoikeus eri mallit Oikeudellisesti sopimus liitetään sopimusosapuolten tahtoon ja määritellään tahdonilmaisujen yhtymiseksi Sopimus on oikeustoimi eli tahdonilmaisu, jolla oikeuksia perustetaan tai muutetaan YKSITYISAUTONOMIA! 1

2 Sopimusoikeuden yleiset opit systematiikka ja käsitteet esim. jako yksityis- ja julkisoikeuteen, varallisuusoikeus: velvoite-, esine- ja immateriaalioikeus Velvoiteoikeus= sopimus, vahingonkorvaus ja perusteettoman edun palautus Oikeustoimi, sopimus Teoriat Esim. tahto- ja luottamusteoriat Vilpittömän mielen merkitys Periaatteet Esim. kohtuusperiaate, heikomman suoja, lojaliteettiperiaate, sopimusvapaus Menevät usein keskenään päällekkäin ja ovat ristiriidassa keskenään, Lojaliteettiperiaatteen tuominen tuomioistuinkäytäntöön KKO 1993:130 Hangon sataman tapaus, jossa periaate löydettiin sopimuksesta. Tarkoitettu paikkaamaan aukkoja. EI PERUSPERIAATE KKO:2007:72 Yleiset opit vaikuttavat a) kysymysten asettelussa, b) argumentoinnissa USEITA ERI LOGIIKOITA Sopimus = dokumentti Pakottava lainsäädäntö Sopimusehdot Kauppatavat, sopimuskäytännöt Dispositiivinen lainsäädäntö 2

3 Liike-elämässä toisenlainen logiikka kuin tuomioistuinjuridiikassa Sopimuksia ei tehdä tuomioistuimia varten tai niiden varalle, Ei myöskään pitäisi tehdä kassakaappiin, vaan yhteistyön välineeksi. Hyvin hoidettu sopiminen on osa liiketoimintaa. Se alkaa ostajan puolella jo hankintojen suunnittelusta ja myyjän puolella tuotteiden kehittämisestä tai palveluiden tuotteistamisesta. Sopiminen ei pääty sopimusdokumenttien allekirjoittamiseen, vaan siihen kuuluu myös sopimuksen toteuttaminen ja hallittu päättäminen. Huom. Esim. julkisissa hankinnoissa palaute toteutuspuolelta ei siirry hankintaosastolle. Julkisella puolella sopimuksellistuminen? Sopimuksia tulkitaan yksityisoikeuden yleisten oppien mukaan, ei hallintooikeuden! Liiketoiminta ja sopiminen Liiketoiminta: Yrityksen tarpeet ja mahdollisuudet Yritysstrategiat Hankintojen suunnittelu markkinointi ja myynti Kumppanuuksien kehittäminen Toimeenpano ja toimitus Hallinta Sopiminen: Valmistautuminen ja Sitoutuminen Toteuttaminen ja Päättäminen Ostaja Päätökset : tehdä vai ostaa Hankintojen tavoitteet ja suunnittelu Hankinta strategia Tarjouspyy-nön Tarjouspyynnöt suun-nittelu ja esivalintakriteerit Kumppanien valinta sopimusneuvottelu, Laatiminen ja allekirjoittaminen Sopimuksen toimeenpano Maksusuoritukset, yhteistyö/kommunikointi, suorituksen/tuloksen seuranta/valvonta Myyjä Myynnin valmistelu Tuotekehitys ja Tuotteistaminen Myynti Tarjous- ja myyntityö Sopimus neuvottelu, laatiminen allekirjoittaminen Sopimuksen toimeenpano Toimeenpano/suoritukset/toimitukset yhteistoiminta/kommunikointi, projektin hallinta, toimitusketjun hallinta jne. prosessit Kuvio 1. CCC Research consortium (SOPO Tutkimusprojekti) 3

4 Yleinen sopimusoikeuden malli on kehitetty irtaimen kaupasta. irtaimen kaupan logiikka Nykyisin palveluiden kauppa alkaa olla jo tuotteiden kauppaa merkittävämpää liiketoimintaa. Mallista aiheutuva ongelma = soveltumattomuus kestosopimuksiin Liike-elämän nykyisen kehityksen myötä, siirtymää monimutkaisempiin ja pitkäaikaisempiin sopimuksiin tapahtuu yhä enemmän. Monimuotoinen kohde transaktio 3. Avaimet käteen Myydyn tehtaan huolto 1, irtaimen kauppa Myydyn laitteen huolto 4. franchising elinkaarisopimukset kestosuhde 3. lisenssisopimus Yksinkertainen kohde Kuvio 2. sopimustyyppien kehittyminen Nysten-Haarala 1998; Nysten- Haarala

5 SOPIMUKSEN SOLMINEN Sopimusvapauden periaate vrt. julkiset hankinnat Kuluttajasopimukset v. B2B sopimukset sopimuspakko Oikeustoimilain sopimuksentekomalli: tarjous-vastaus Voiko sopimuksella syrjäyttää lain? Voi, jos kyseessä dispositiivinen laki OikTL 1 säännöksiä sovelletaan, jollei toisin ole sovittu Sekä tarjous että vastaus lähtökohtaisesti sitovia (tahdonilmaisun sitovuus, lupauksen sitovuus) Vrt. common law: tarjous pääsääntöisesti peruutettavissa Vrt. kansainvälinen kauppalaki (CISG) Art välimuoto näistä. OikTL 2 ja 3 aika, jonka kuluessa vastattava, että katsotaan oikea-aikaiseksi vastaukseksi 4 liian myöhään tullut vastaus = uusi tarjous 6 modifioitu vastaus = uusi tarjous Reklamointivelvollisuus Passiivisuuden vaikutus KKO 2011:6 7 tarjouksen tai vastauksen peruuttaminen Siihen asti, kunnes vastaanottaja on voinut ottaa selon Vrt. CISG 18 art. Siihen asti, kun hyväksyvä vastaus saapunut perille KKO 2008:57 ei voinut enää perua 5

6 Sopimuksen tekemisen tapoja (Kurt Grönfors, Avtalslagen 1995) a) Tarjous oikea-aikainen ja puhdas vastaus b) Tarjous liian myöhäinen tai epäpuhdas vastaus, joka on uusi tarjous oikea-aikainen ja puhdas vastaus c) C) tarjous liian myöhäinen tai epäpuhdas vastaus passiivisuus d) Tarjous ilman aikarajaa vastaus kyselyyn tai käyttöönotto e) Tarjous ilman aikarajaa passiivisuus f) Tarjous vastaus tilausvahvistus g) Tarjouspyyntö tarjous oikea-aikainen ja puhdas vastaus tai pelkkä passiivisuus h) Suullinen sopimus i) Neuvottelusopimus, jonka katsotaan syntyvän kirjallisella yhteisymmärryksellä (sovitaan kirjallisesta muodosta) j) Vaiheittainen sopiminen k) Olosuhteisiin perustuva sopimus avtalsgrundande rättsfakta Faktische Vertragsverhältnisse vrt. ns. parkkisakkotapaus 2010:23. Sopimuksen syntyminen vaiheittain (sopimus prosessina) Traditionaalinen konstruktio: ennen sopimuksen solmimista = culpa in contrahendo + korvaus negatiivisen sopimusedun mukaan, Sopimuksen solmimisen jälkeen sopimusvastuu ja positiivisen sopimusedun mukainen korvaus Vaiheittainen sopiminen tarkoittaa sitä, että sopimussitovuus syntyy vähitellen ja saattaa myös päättyä vähitellen. Sitovuus on eri aikoina eri sisältöistä KKO 1990:22 sopimuksen syntyhetki ei ollut tärkeä, vaan se, että sopimuksen katsottiin syntyneen, kun yhteistyöt oltiin tehty, eikä vahvistuskirjettä aikanaan reklamoitu vrt. määrämuotoiset sopimukset esim. kiinteistökauppa MK1:2. 6

7 Vrt. kuvio1 sopimusprosessista, jossa on eri logiikka Sopimus nähdään vielä laajempana kuin ym. näkemyksessä sopimuksesta prosessina. Kuviossa 1 kyse sopimusprosessien yhdistämisestä liiketoimintamalliin (contract management) 3. AIESOPIMUS JA ESISOPIMUS Sitovia vai ei? Esisopimus sitova sopimus tulevasta sopimuksen solmimisesta Aiesopimus vain ilmaistu pyrkimys tai aikomus sopimukseen ei sitova KKO 1996: 7 aiesopimukseksi otsikoitu, mutta olikin sisältönsä perusteella sitova esisopimus Huom. Kiinteistökaupan esisopimus Käsiraha Sopimusneuvotteluvastuu culpa in contrahendo KKO 1993:130; KKO 2009:45 4. VAKIOSOPIMUKSET Vrt. Saarnilehdon esitys Ja Haapio ym. kirjan esitys, jossa käsitellään eri vakiosopimusten kuten NL-, Orgalime-, YLOM-ehtojen vaikutusta sopimusten tulkintaa yhdessä ongelmatapauksessa Alojen vakioehdot Yritysten omat vakioehdot (usein myös nettisivuilla) Liike-elämässä B2B yhä enemmän räätälöity vrt. kuluttajasopimukset Liityntä: Sopimuksen liitteenä Tai muuten mahdollisuus tutustua Myös hiljainen hyväksyntä mahdollinen Vakioehdot kauppatapana? Harvoin mahdollista Vrt. NL-ehdot (Helsingin HO:n tapaus NL-ehtojen kohtuullistamisesta), YSE-ehdot, KSE-ehdot - liityntä oltava KKO 2006:56 7

8 Battle of forms: First shot Last shot Knock-out Suomessa ei vain yhtä sääntöä, vaan sovelletaan tapauskohtaisesti 5. VALTUUTUS JA PÄTEMÄTTÖMYYS Harjoitustapauksen avulla Yli 70-vuotias Aino sairastaa sepelvaltimotautia ja asuu yksinään kirkonkylällä. Toinen hänen lapsistaan Pipsa oli rahan tarpeessa, koska oli jäänyt työttömäksi ja koska hänen peliriippuvainen poikaystävänsä Hanski ei pystynyt antamaan hänelle rahaa. Pipsa kertoi äidilleen, että sekä hänet että Hanski oli uhattu tapaa, jollei Hanski maksaisi euron velkojaan viikonloppuun mennessä. Varmuuden vuoksi Pipsa vielä juotti äidilleen pullollisen viiniä ja sai tämän herkälle mielelle. Lopulta he itkivät yhdessä. Aino kaivoi piirongin laatikosta euroa, jotka hän oli tuonut turvaan jatkuvasti hupenevista rahastoista. Rahat Pipsa kuitenkin käytti auton ostoon OikTl 28 törkeä pakko? 29 lievä pakko? 30 petollinen viettely? 31 kiskominen 33 kunnianvastainen ja arvoton menettely? TULKITAAN AHTAASTI 8

9 Hanski tuli vaatimaan, että Ainon olisi myytävä toinen asuntonsa, jota hän ei enää tarvitse, Hanskin ystävälle Pekalle. Kun Aino ei halunnut myydä, Hanski sanoi, että hän tappaisi Pipsan sekä kertoisi Ainon uskovaisille ystäville, että Aino oli 1950-luvun alussa teini-ikäisenä synnyttänyt lapsen, joka adoptoitiin Tanskaan. Hanski väitti tuntevansa kyseisen lapsen, josta Aino ei ollut kuullut adoption jälkeen mitään. Säikähtäneenä Aino allekirjoitti valtakirjan asunnon myyntiin. Hanski lupasi myydä sen käypään hintaan. Hanski kuitenkin myi asunnon eurolla, vaikka sen käypä hinta olisi ollut n euron luokkaa. Ainolle hän sanoi, että hinnat ovat laskeneet ja että remonttia kaipaava tyhjillään oleva asunto olisi syytä myydä ennen kuin sen arvo laskee lisää. Pekka oli kauppaan tyytyväinen. Hanski olikin hänelle palveluksen velkaa. Pekalle Hanski ei kertonut, miten oli saanut valtakirjan myyntiin. 28, 29, 30, 31, 33 Vilpitön mieli ja sen vaikutus? Valtakirja kelpoisuus ja toimivalta Analyyttinen pätemättömyysoppi: 1. Voimaansaattaminen 2. Korjaantuminen 3. ulottuvuus 9

10 6. SOPIMUSTEN TULKINTA (tuomioistuimissa) Objektiivinen tulkinta CISG 8 art. Sopijapuolen tarkoitus Järkevä ja huolellinen henkilö kokonaisarviointi Oikeuslähteet: Pakottava lainsäädäntö Sopimuksen ehdot, mitä on sovittu Kauppatavat ja sopimusosapuolten välinen käytäntö Dispositiivinen lainsäädäntö Yleiset opit Tulkinta-aineisto Sopimusneuvottelut Sopimuksen sanamuoto Aikaisempi käyttäytyminen Yleinen kielenkäyttö Ammattisanasto Sopimuksen laatu Kauppatapa Esim. KKO 1990:99 talopakettikauppa esimerkkiä kokonaistulkinnasta 10

11 Tulkintasäännöt Epäselvyyssääntö Vakiosopimusten tulkinta: Yllättävä ja ankara ehto KKO 1991:75, KKO 1990:73 (huom. Nykyisin takauslaki); KKO:2008:53 yllättävä ja ankara ehto leasingsopimuksessa Epäselvyyssääntö v. kokonaistulkinta KKO 1980 II 82 KKO 1993:18 Vrt. KSL 4 luku epäselvyyssääntö kuluttajan eduksi KKO 1993:18 ja KKO 1990:99 ratkaisu ennen KSL muutosta KKO:2011:13 epäselvyyssääntö vedonlyönnissä Hox! Sopimusosapuolet ovat yksityisautonomiansa puitteissa vapaita tulkitsemaan sopimuksiaan, miten itse haluavat. Kumpaakin tyydyttävä ratkaisu voi olla toisenlainen kuin mihin sopimusoikeuden tulkinnan perusteella päädyttäisiin. 7. OLOSUHTEIDEN MUUTOSTEN VAIKUTUS Sopimuksen sitovuus alkuperäisessä muodossaan sopimusoikeudessa lähtökohtana pacta sunt servanda Olosuhteiden muutos voi vain poikkeuksellisesti vapauttaa suoristusvelvollisuudesta Vrt. liike-elämässä esim. elinkaari- ja palveluliiketoiminnassa muutos on käytännössä enemmän sääntö kuin poikkeus Pohjoismainen ratkaisu sopimusten sovittelu Kohtuuttomien tai kohtuuttomiksi muuttuvien sopimusten osalta OikTL 36 :n yleissäännös: Oikeustoimen koko sisältö Valinneet olosuhteet a) Sopimuksen tekohetkellä b) Olosuhteiden muuttuessa 11

12 Tapauksissa kyse usein olosuhteiden arvioinnista sekä heikomman suojasta Siksi käytetty useammin kuluttajasopimuksissa, harvemmin B2B sopimuksissa. Esim. KKO 1996:27; KKO 2003:60 Tosin koskaan ei voi tietää sillä periaatteessa sovittelu on mahdollista kaikissa sopimuksissa Esim. Hgin HO No 3488 S 01/494 sähkökaapelitapaus ja NL 92 vakioehdot (alalla yleisesti käytetyt) NL92 ehtojen yhden vuoden reklamointiaika katsottiin tässä tapauksessa kohtuuttomaksi, kun virhe ei tullut esille vielä leudon talven aikana vaan vasta kun talvi oli riittävän ankara. Erityislaeissa runsaasti omia sovittelusäännöksiä KSL 4 luku kuluttajan kannalta kohtuuton ehto Olosuhteiden muuttumista ei saa ottaa huomioon kuluttajan vahingoksi Vahingonkorvauksen kohtuullistaminen VahL:ssa. Voiko sopimusperusteista vahinkoa kohtuullistaa? VahL 1:1. KKO 2006:56 kyse arkkitehdin virheestä, joka jäi koko ketjussa huomaamatta KSE-ehdot oli jääneet liittämättä sopimukseen (vastuunrajoitus tehdyn työn arvoon asti) Tapauksessa KKO myös vahvisti, että sopimussuhteista vahingonkorvausta voi sovitella. Sovittelumahdollisuus haettiin yleisestä sovittelusäännöstä (OikTL 36 ). Olosuhteiden muutos lainsäädännössä Ylivoimainen este CISG 79 art. Myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella + ei ennakoitavissa sopimuksen tekohetkellä Vapauttaa myyjän suoritusvelvollisuudesta Tulkitaan hyvin suppeasti. KL:n ylivoimainen este 23 Viittaa myös liikavaikeuteen ja taloudelliseen mahdottomuuteen Esitetty, että CISG:n valossa tulkittava suppeammin kuin aiemmin (Björn Sandvik) Vähän uutta oikeuskäytäntöä, koska yleensä välimiesmenettelyssä Yleensä sopimuslausekkeilla muokataan oma ylivoimainen este tai liikavaikeus. 12

13 Miten sopimuksissa voidaan ennakoida olosuhteiden muutoksia? Force majeure lausekkeet Määritellään mikä on force majeure + mitä aiheuttaa ja miten tulee toimia Hardship ja uudelleenneuvottelulausekkeet taloudellisen mahdottomuuden ja liikavaikeuden tilanteissa. Usein ei luoda erityisiä muutosmekanismeja, vaan todetaan ainoastaan velvollisuus neuvotella sopimusehdot uudelleen. Johtuu ehkä mallien puutteesta tai siitä, että selviytyminen olosuhteiden muutoksesta halutaan tietoisesi jättää osapuolten yhteistyötaitojen varaan. Tuomioistuimia ja välimiesmenettelyä pyritään välttämään riitojenratkaisukeinona. 8. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN, PURKAMINEN TAI MUU PÄÄTTÄMINEN ENNENAIKAISESTI Toistaiseksi voimassaoleva sopimus/ määräaikainen sopimus Irtisanomislausekkeet KKO 2010:69 irtisanomiseen vaadittiin pätevä syy, joka ei KKO:n mielestä toteutunut, Ei laajentavaa tulkintaa, koska epäselvyyssääntö Heikomman suoja B2B sopimuksessa Osapuolten tulee itse varautua olosuhteiden muutoksiin Huom. Eriävä mielipide Purku olennaisuusvaatimus KKO 2008:53 13

14 9. OIKEUSSUOJAKEINOT (irtaimen kaupassa) Huom. Irtaimen kaupan logiikka pohjana myös muille sopimuksille. Tyypillisiä riitoihin johtavia ongelmia 1. Ymmärretään eri tavoin sopimuksen kohde, velvoitteiden jako tai vastuun jako 2. Tärkeitä sopimusehtoja ei ole otettu mukaan tai ne on epäselvästi määritelty tai sisältävät kohtuuttomia lisävastuita esim. takuuehdot 3. Sopimusta ei täytetä ollenkaan ajallaan (viivästys) oikein (virhe) 4. Sopimuksen kohde aiheuttaa vahingon (tuotevastuu) 5. Osto-osaston sopimukset eivät tue myyntipuolen sopimuksia tai jokin muu organisaation sisäiseen sopimusprosessiin liittyvä ongelma. Sopimuksentekotaidot tärkeitä! Sopimusrikkomuksen seuraamukset A. Sopimukseen perustuvat, erikseen sovitut 1. Sopimussakko 2. Takuu 3. Hinnanalennus tai tavaran palautus 4. Vahingonkorvaus/vapautuslausekkeet 5. Sopimuksen purku Sovitut seuraamukset voivat sulkea lakisääteiset seuraamukset ulkopuolelle tai ne voivat olla lisäseuraamuksia 14

15 B. Lakisääteiset seuraamukset 1. Oman suorituksen täyttämättä jättäminen 2. Luontoissuorituksen vaatiminen 3. Korjaus (myyjän oikeus/myyjän velvollisuus) 4. Vahingonkorvaus 5. Hinnanalennus 6. Purku tai muu sopimuksen päättäminen Ostajan oikeus vaatia seuraamuksia Täyttyvätkö yleiset edellytykset vaatimuksille? a) Erityisesti sovitut sopimusehdot b) Lakiin perustuvat edellytykset 1. Onko sopimus pätevä ja voimassa ostajaa kohtaan? 2. Onko ostaja täyttänyt omat velvoitteensa oikein? 3. Onko ostaja tarkastanut tavaran ajallaan a) kuten on sovittu (jos on sovittu) b) lakiin perustuvien oletussääntöjen perusteella 4. Onko ostaja reklamoinut ajallaan ja oikein? a) kuten on sovittu b) lakiin perustuvien oletussääntöjen perusteella 5. Johtuuko sopimusrikkomus esteestä, joka vapauttaa toimitusvelvoitteesta ja onko myyjä vedonnut esteeseen oikein ja ajallaan a) kuten on sovittu b) oletussääntöjen mukaan Täyttyvätkö erityisesti tiettyyn seuraamukseen liittyvät edellytykset Esim. viivästyksen tai virheen olennaisuus. 15

16 näkyvä Toimitus ja viivästys Sopimuksen näkyvä ja näkymätön osa 1. Toimitusvelvoite Miten toimituksen tuli tapahtua? 1. A. Nimenomaisesti sovittu sopimusperusteinen velvoite näkymätön 1. B. Oletussäännöistä johtuva oletussääntöperusteinen velvoite 2. Onko toimitus tapahtunut oikeaan aikaan? Velvoitteen ja tapahtuneen suorituksen vertailu 3. Onko toimittaja vastuussa viivästyksestä? Voiko tilaaja esittää vaatimuksia sopimusrikkomuksen johdosta? 3A. Sopimusperusteiset edellytykset ja rajoitukset esim. Force-majeure ehdot Sallittu toleranssi Tilaaja vedonnut viivästykseen asianmukaisesti ja ajoissa 3B. Oletussääntöperusteiset edellytykset ja rajoitukset, esim. Tilaaja täyttänyt velvoitteensa Ei vapauttavaa suoritusestettä Tilaaja esittänyt vaatimuksensa kohtuullisessa ajassa 4. Onko vastuu edelleen voimassa? Vastuun kesto ja vanhentuminen 4.A. Sopimusperusteinen vastuun kesto ja vanhentuminen 4. B. Oletussääntöperusteinen vastuun kesto ja vanhentuminen 16

17 5. Viivästyksen seuraamukset Mitä vaatimuksia tilaaja voi esittää? 5.A. sopimusperusteiset seuraamukset: viivästyssakko ja muut seuraamukset Sopimusperusteiset edellytykset ja rajoitukset 5.B. oletussääntöperusteiset vahingonkorvaus ja purkuoikeus Oletussääntöperusteiset edellytykset ja rajoitukset XY Oy oli ostanut boilerijärjestelmän modernisoinnin tehtaalleen 2 milj. euron hintaan. BB:n työn olisi pitänyt olla valmis mennessä, mutta BB onnistui saamaan työn päätökseen vasta Syy myöhästymiseen oli BB:n alihankkija, joka myöhästyi omassa toimituksessaan. BB väitti, että alihankkijan tehtaalla oli ollut sikainfluenssaa ja 10 työntekijää oli ollut sen takia poissa kaksi viikkoa, eikä sijaisia saatu epidemian takia. Tämän esteen vuoksi XY:n olisi pitänyt odottaa ja sietää viivästystä. XY vaatii vahingonkorvauksia menetetystä voitosta ( euroa), joka sille aiheutui, koska sen asiakas olikin tilannut kilpailijalta sen vuoksi, ettei BB oli toimittanut ajoissa. Miten ratkaiset riidan a) Perustuen kauppalakiin? b) Perustuen kansainväliseen kauppalakiin (CISG)? c) Jos NL ehdot ovat osa sopimusta? 17

18 Ostajan oikeus vaatia vahingonkorvausta sopimusrikkomuksen perusteella Ellei mitään ole sovittu; kansainvälinen kauppalaki CISG Onko tavara sopimuksen mukaista? Art. 35, 36 EI Onko ostaja säilyttänyt oikeutensa vedota sopimuksenvastaisuuteen Art ON Johtuuko vahinko sopimusrikkomuksesta? Oliko vahinko ennakoitavissa? Art 74 KYLLÄ Johtuiko vahinko myyjän kontrollin ulkopuolella olevasta vahingosta? Art. 79 Vahingonkorvaus Huom. Art. 77 vahingon rajoittaminen EI Onko mitään muuta sovittu? 18

19 Ostajan oikeus vaatia vahingonkorvausta sopimusrikkomuksen perusteella; kauppalaki Ellei mitään muuta ole sovittu Onko tavara sopimuksen mukaista (17 ) Onko ostaja säilyttänyt oikeutensa vedota sopimuksenvastaisuuteen 20, EI ON Onko vahinko seurausta sopimusrikkomuksesta (67 ) ON Onko olemassa myyjän kontrollivastuun ulkopuolinen este, jota hän ei ole voinut ottaa huomioon (27, 40 ) EI Vahingonkorvaus välittömistä vahingoista JA Johtuiko vahinko huolimattomuudesta myyjän puolella tai poikkesiko tavara siitä, mitä myyjä oli erityisesti luvannut (40 3) KYLLÄ Vahingonkorvaus välillisistä vahingoista 19

20 Ostajan oikeus vaatia kaupan purkua sopimusrikkomuksen perusteella CISG Jos mitään muuta ei ole sovittu Onko tavara sopimuksen mukaista? Art 35,36 EI Onko ostaja säilyttänyt oikeutensa nojata sopimuksenvastaisuuteen? Art ON Johtuuko vahinko sopimusrikkomuksesta? Onko rikkomus olennainen? Oliko se ennakoitavissa? Art 25 KYLLÄ Onko ostaja säilyttänyt oikeutensa vedota purkuun? Art. 49, 26 KYLLÄ PURKU Vahingonkorvaukset Art. 74, 75, 76, 77 Onko jotain muuta sovittu? 20

21 Ostajan oikeus vaatia kaupan purkua, kauppalaki Ellei mitään muuta ole sovittu Onko tavara sopimuksen mukaista 17 EI Onko ostaja säilyttänyt oikeutensa nojata sopimuksenvastaisuuteen 20, KYLLÄ Johtuuko vahinko sopimusrikkomuksesta 67 Oliko rikkomus olennainen? 39, 25 KYLLÄ Onko ostaja säilyttänyt oikeutensa purkuun?39 2, 29 KYLLÄ PURKU Vahingonkorvaus 40, 27, 67 Onko jotain muuta sovittu? Voiko purkuoikeutta rajoittaa? KKO 2008:53 21

22 Virhe: Laite OY on hyvämaineinen yritys, joka on erikoistunut tuottamaan laitteita paperija selluteollisuuudelle. Paper Mill Ltd. tilasi Laite Oy:ltä laitteen euron hintaan. Laite alkoi toimia heti, kun se oli asennettu ja työ hyväksytty. Oli tavallinen päivä syyskuussa Tehdas toimi normaalisti, kunnes yhtäkkiä tapahtuu häiriö tuotteessa, jonka Laite Oy oli myynyt. Tästä häiriöstä johtuen paperikone rikkoutui pahasti. Paperikonetta ei voitu käyttää ja se ajettiin alas. Kone ja tehdas piti puhdistaa. Tarkastus ja korjaus kesti 7 päivää ja paperitehtaan piti laittaa henkilökuntansa töihin vapaa-ajallaan vähentääkseen vahinkoa. Toimitukset asiakkaille myöhästyivät. Paperitehdas vaatii: a) Laitteen korjausta b) euroa paperikoneelle aiheutuneesta vahingosta c) euroa ylimääräisestä työstä d) euroa tuotannon keskeytymisestä aiheutuneista vahingoista Laite Oy väittää: 1) Sen alihankkija aiheutti vahingon 2) Se ei ole vastuussa vahingoista, eikä ainakaan välillisistä vahingoista, koska alalla on tapana sulkea välilliset vahingot korvausvelvollisuuden ulkopuolelle Onko myyjä vastuussa vahingoista ja missä määrin a) CISG:n mukaan? b) Kauppalain mukaan? c) Jos ORGALIME ehdot ovat osa sopimusta? d) Jos NL-ehdot ovat osa sopimusta? 22

23 9. SOPIMUSTEN SUUNNITTELU Tavoitteiden ja kustannusten yhteensovittaminen Transaktiokustannukset Sitouttaminen ja luottamuksen ylläpito Juridiikan osuus sopimussuunnittelussa Sopimusten suunnittelussa ja hallinnassa ovat tärkeitä sopimuksen funktioiden asiallinen huomioonottaminen sekä se, että sopiminen on koordinoitu liiketoimintamalliin vrt. sopimusprosessikuvio Sopimusten funktiot: Taustafunktiot: 1. Arvon tuottaminen 2. sitouttaminen Käytännölliset funktiot ja niiden yhteys sopimuslausekkeisiin 1. Koordinointi ja kontrolli: tehtävien jako, laadunvalvonta, viestintä 2. Olosuhteiden muutoksiin varautuminen ja riitojen ratkaisu Force majeure, hardship, uudelleenneuvottelu, välityslauseke, vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt 3. Riskien hallinta Vastuunrajaukset tyypillisiä esim. NL ja ORGALIME-ehdoissa Takuulausekkeet Turun HO nro 949, S 00/855 Indemnity esim. patenttipuhtausehto tai ympäristövastuu Vakuuttamisvelvollisuus Salassapitolausekkeet Ennenaikainen sopimuksen päättäminen lainvalinta 23

24 10. PALVELUIDEN KAUPPA JA SOPIMUSMUSTOIMINNAN MUUTOS Palvelut, ratkaisut, palvelukeskeiset tuotteet Ei säännelty kauppalaissa (2, 3 mom.), eikä CISG:ssä (3 Art.) Yleiset sopimusoikeuden periaatteet? Eroja irtaimen kauppaan: Vastuu määräytyy palvelun laajuuden määrittelyn mukaan Usein sopivia vakioehtoja joko ei ole tai ne eivät sovellu sellaisinaan Muutosmekanismien tarpeellisuus Koordinoinnin ja muutosmekanismien tärkeys kasvaa suhteessa perinteiseen riskeiltä suojautumiseen? Top 10 today Top 10 in the future 1. Limitation of Liability Scope and Goals 2. Indemnification Change Management 3. Price/Charge/Price Changes Responsibilities of the Parties 4. Intellectual Property Communications and Reporting 5. Confidential Information/Data Service Levels and Warranties Protection 6. Service Levels and Warranties Price/Change/Price Changes 7. Delivery/Acceptance Delivery/Acceptance 8. Payment Limitation of Liability 9. Liquidated Damages Dispute Resolution 10. Applicable Law/Jurisdiction Indemnification IACCM

Immateriaalioikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Aineettomien oikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Sopimusoikeus. Sopimusvapauden periaate

Immateriaalioikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Aineettomien oikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Sopimusoikeus. Sopimusvapauden periaate Immateriaalioikeuksien hyödyntäminen sopimuksin Aineettomien oikeuksien hyödyntäminen sopimuksin 26.2.2004 Teemu Soininen Sopimuksen syntyminen Sopimuksen sitovuus IT-alan sopimukset, erityisesti lisenssisopimukset

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Ohjelmistosopimusten vakioehdot. T Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen

Ohjelmistosopimusten vakioehdot. T Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Ohjelmistosopimusten vakioehdot T-76.632 Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Vakioehdot Vakiosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka joltakin osiltaan solmitaan käyttämällä vakioehtoja eli yleisiä

Lisätiedot

Yritystoiminnan sopimukset

Yritystoiminnan sopimukset Yritystoiminnan sopimukset Osakkeiden merkintäajankohdan jälkeen käyttämättömät optio oikeudet raukeavat automaattisesti. Christel Finne VASEK Startia info 27.1.2016 Fondia lyhyesti Lakipalveluyritys Liikejuridiikan

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000 IT-sopimukset Sopimusoikeus ja tietotekniikka Dosentti, OTT Tuomas Pöysti Helsingin yliopisto Neuvotteleva virkamies Valtiovarainministeriö IT-sopimukset Tietohallinnon sopimukset Tietoaineistoja koskevat

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Oikeusjärjestys Suomessa

Oikeusjärjestys Suomessa Yrittäjien välisten kaupallisten sopimusten ja sopimusoikeuden pääperiaatteita Suomessa on: sopimusvapauden periaate, päätäntävapaus, sopimuskumppanin valitsemisvapaus, muotovapaus, tyyppi- ja sisältövapaus.

Lisätiedot

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Sopimus Huolehdi, että sopimuksessa on Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Yleistä kansainvälisistä sopimuksista Riskien ja kustannusten hallinnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUDEN PERUSTEET I. Professori Juha Karhu 15.9.2014 ONPOOL21 Varallisuusoikeus

SOPIMUSOIKEUDEN PERUSTEET I. Professori Juha Karhu 15.9.2014 ONPOOL21 Varallisuusoikeus SOPIMUSOIKEUDEN PERUSTEET I Professori Juha Karhu 15.9.2014 ONPOOL21 Varallisuusoikeus Siviilioikeuden yleiset periaatteet Varallisuusoikeus s. 71-166 Kaksi esimerkkiä: ParkCom ja Airbnb Periaatteet (yhtä

Lisätiedot

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja Juha-Matti Moilanen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: Avenue ISBN 978-952-14-1470-1

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

Kaavoitusta koskevat sopimukset

Kaavoitusta koskevat sopimukset Kaavoitusta koskevat sopimukset DECOMB hankkeen Sopimukset ja lainsäädäntö työryhmän kokous 27.9.2005 Tutkija Esa Hakkola Helsingin yliopisto Yksityisoikeuden laitos Lähtökohtia Maankäyttösopimus perinteinen

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Lausunto 1 (7) 15.10.2013. rts@rakennustieto.fi. Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013

Lausunto 1 (7) 15.10.2013. rts@rakennustieto.fi. Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013 Lausunto 1 (7) rts@rakennustieto.fi Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013 Suomen kiinteistöliitosta (Kiinteistöliitto/Suomen Kiinteistöliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa yksilöidyistä

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia. Kuntamarkkinat lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen

Ajankohtaisia oikeustapauksia. Kuntamarkkinat lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen Ajankohtaisia oikeustapauksia Kuntamarkkinat 15.9.2016 lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen Sopimukset ketä kiinnostaa 2 KKO 2016:10 (sopimus - sopimuksen tulkinta - oikeustoimi - oikeustoimen tulkinta

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus 14.4.2004 pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti 2 Tehtävä 1 (Aurejärvi) Esisopimus ei merkitse samaa kuin Letter of intent. Ks. Hemmo I s. 253-261. Asiakirjan otsikko

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

LIIKE-ELÄMÄN SOPIMUSSUHTEIDEN VAHINGONKORVAUSVASTUUN PERUSTEITA

LIIKE-ELÄMÄN SOPIMUSSUHTEIDEN VAHINGONKORVAUSVASTUUN PERUSTEITA LIIKE-ELÄMÄN SOPIMUSSUHTEIDEN VAHINGONKORVAUSVASTUUN PERUSTEITA Professori Juha Karhu Lapin yliopisto 3.3.2005 Lakimiesliiton koulutus 3.3.2005 Juha Karhu Lapin yliopisto 1 Liikesuhteiden sopimusvastuun

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

Sopimisen ABC. Ovatko sinun yrityksessäsi toimitussopimuksiin liittyvät riskit hallinnassa?

Sopimisen ABC. Ovatko sinun yrityksessäsi toimitussopimuksiin liittyvät riskit hallinnassa? Sopimisen ABC Ovatko sinun yrityksessäsi toimitussopimuksiin liittyvät riskit hallinnassa? Sisältö Mikä on sopimus 3 Miksi sopimus on tärkeä 4 Millainen on hyvä sopimus 4 Sopimuksiin liittyviä riskejä

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot Soveltamisala Nämä toimitusehdot koskevat kaikkia Dental-Systems Oy:n omasta varastosta tai Dental-Systems Oy:n myötävaikutuksella tavarantoimittajalta tai valmistajalta tapahtuvia

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Vahingonkorvaus. Hankintalain 107 :n perusteella. Janne Penttinen

Vahingonkorvaus. Hankintalain 107 :n perusteella. Janne Penttinen Vahingonkorvaus Hankintalain 107 :n perusteella Janne Penttinen 040-550 1231 Janne.penttinen@gmx.com Edellytyksiä Koskee kaikkia hankintamenettelyjä Vahingonkorvauksen saaminen ei edellytä tuottamusta

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Asia: Lausunto kohtuullista korvausta koskevasta OKM:n selvityksestä 5.2.2014

Asia: Lausunto kohtuullista korvausta koskevasta OKM:n selvityksestä 5.2.2014 Sivu 1 / 6 Suomen tietokirjailijat ry Mariankatu 5, 3. krs. 00170 Helsinki LAUSUNTO Opetus- ja kulttuuriministeriö tuula.maijala@minedu.fi Asia: Lausunto kohtuullista korvausta koskevasta OKM:n selvityksestä

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Korjaushankkeen keskeiset sopimusriskit (asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry , Oulun pääkirjasto.

Korjaushankkeen keskeiset sopimusriskit (asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry , Oulun pääkirjasto. (asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry 25.2.2016, Oulun pääkirjasto. AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Korjaushankkeen keskeiset riskit? Vahinkoriskit.

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN OSUUSKUNTIEN SOPIMUSOSAAMISEN KARTOITTAMINEN

AMMATTIKORKEAKOULUJEN OSUUSKUNTIEN SOPIMUSOSAAMISEN KARTOITTAMINEN Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Moona Mikkola AMMATTIKORKEAKOULUJEN OSUUSKUNTIEN SOPIMUSOSAAMISEN KARTOITTAMINEN

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO Kysely rehulain ankarasta vastuusta Evira 30.3.2012 Hannu Miettinen MMM/ELO Ankara vastuu? Tuottamuksesta riippumaton vastuu Korvausvastuun syntyminen ilman tahallista tai huolimatonta toimintaa taikka

Lisätiedot

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula. www.dlapiper.com 2015 0

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula. www.dlapiper.com 2015 0 TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Päättämissopimus, lähtökohtia päättämissopimuksella työsuhde lakkaa ja irtisanomiseen liittyvät

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

RUNKOSOPIMUS TAKSIMATKOJEN SUORAKORVAUSMENETTELYSTÄ. Runkosopimuksella tarkoitetaan tätä sopimusta.

RUNKOSOPIMUS TAKSIMATKOJEN SUORAKORVAUSMENETTELYSTÄ. Runkosopimuksella tarkoitetaan tätä sopimusta. Dnro 80/323/2008 RUNKOSOPIMUS TAKSIMATKOJEN SUORAKORVAUSMENETTELYSTÄ 1 Sopimusosapuolet 2 Määritelmiä 1. Kansaneläkelaitos 2. Suomen Taksiliitto ry. Runkosopimuksella tarkoitetaan tätä sopimusta. Valtakirjasopimuksella

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008 Avoin lähdekoodi ja hankinnat JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 13.5.2008 Sisältö: Ohjelmistohankintojen haasteet Hankintalaki ja ohjelmistot Case: toimisto-ohjelmiston hankinta

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

SOPIMUKSET HALLINTAAN

SOPIMUKSET HALLINTAAN Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma Juridiikka 2014 Kati Pitkänen SOPIMUKSET HALLINTAAN käsikirja Ankkurin sopimukset osioon OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden

Lisätiedot

LAPSIOIKEUS Isyysolettama

LAPSIOIKEUS Isyysolettama Isyysolettama Isyys voidaan todeta tai vahvistaa a) Todeta avioliiton perusteella (syntymähetken tilanne) legaalinen olettama, joka voidaan kumota b) vahvistaa tunnustamisen / tuomion perustella - Jos

Lisätiedot

Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla

Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla Taloyhtiö 2016 -tapahtuma asianajaja, diplomi-insinööri Emma Niemistö 1 2 Puheenvuoron rajauksia Yhtiön ja urakoitsijan välinen sopimus tietyn

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen 1 SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen Versio 30.3.2016: Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen kehittämishanke (Tapio Oy, maa- ja metsätalousministeriö) Sopimuspohja on tarkoitettu

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

SOPIMUKSET PROJEKTISYKLIN ERI VAIHEISSA

SOPIMUKSET PROJEKTISYKLIN ERI VAIHEISSA SOPIMUKSET PROJEKTISYKLIN ERI VAIHEISSA PPP-RAHOITUSMALLIT JA PROJEKTISOPOIMUSJURIDIIKKA LÄHIALUEHANKKEISSA GREENNET 1 SOPIMUKSET VALMISTAUTUMINEN TARJOUSKILPAILUUN 1. NDA 2. TARJOUSVAIHEEN KONSORTIOSOPIMUS/LOI

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti Yleinen velvoiteoikeus kesätentti 14.8.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön?

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Vastaus: Hankinta vaiheistetaan, kts. tarjouspyyntö kohta 7.6: Tavoitteena on suorittaa toimitus yksikkö kerrallaan, mutta

Lisätiedot