INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2005-2011"

Transkriptio

1 INVESTOINTIOSA

2 INVESTOINNIT YHTEENSÄ euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma MENOT Maa- ja vesialueet , Talonrakennus , Yhdyskuntarakentaminen , Irtain käyttöomaisuus , Osakkeet ja osuudet , YHTEENSÄ , Vesilaitos , Tilapalvelu , Total Kiinteistöpalvelu , Altek Aluetekniikka , K-S:n pelastuslaitos , YHTEENSÄ , TULOT Maa- ja vesialueet , Yhdyskuntarakentaminen , Osakkeet ja osuudet , YHTEENSÄ , Vesilaitos 3 0 0, Tilapalvelu , K-S:n pelastuslaitos , YHTEENSÄ , NETTOMENOT Maa- ja vesialueet , Talonrakennus , Yhdyskuntarakentaminen , Irtain käyttöomaisuus , Osakkeet ja osuudet , YHTEENSÄ , Vesilaitos , Tilapalvelu , Total kiinteistöpalvelu , Altek Aluetekniikka , K-S:n pelastuslaitos , YHTEENSÄ ,

3 INVESTOINTIOSAN ERITTELY TALOUSSUUNNITELMA euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma MAA- JA VESIALUEET Kaupunginhallitus , MENOT YHTEENSÄ , Maan myynti , TULOT YHTEENSÄ , Myyntivoitot -Yhdysk.t./KT , Yhteensä , NETTOMENOT , Määrärahaa käytetään raakamaakauppoihin ja järjestelykauppoihin täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi. IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS Sosiaali- ja terveystoimi , Opetustoimi , Liikuntatoimi , Yhdyskuntatoimi , Liiketoiminta , Konsernihallinto , MENOT YHTEENSÄ , TULOT YHTEENSÄ 0 0 0, NETTOMENOT , Irtaimistohankintojen määrärahoilla hankitaan yli euron arvoista ja käyttöiältään yli kolme vuotta olevaa poistonalaista käyttöomaisuutta. Valtuustoon nähden sitova tulo-/ menoerä

4 PERUSTELUT IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS Sosiaali- ja terveystoimi euroa Tietojärjestelmien investoinnit (pääosin Effica-järjestelmiä) Sosiaali- ja perhepalvelut CDSI-dokumentointiosio lastenvalvojan ohjelmaan, lomakkeiston uusiminen yksilö- ja perhehuollossa ja lastenvalvojan ohjelmassa, dynaaminen lomake, skannerit, ostolaskuosion menohyvityskorjaus, muuttumattomat tulosteet Avoterveydenhuollon palvelut Terveys Effican päivitys Rakenteinen terveyskertomus (siirtyy osittain vuodelle 2008) Cardiax-EKG Lasten päivähoitopalvelut Yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksatusohjelma Vuorohoidon sähköinen kirjautuminen Asiakasmaksujen muutokset Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala Kotiutusprosessin atk-ohjelma Terveyskeskussairaalan langaton Effica-järjestelmä (siirtyy osittain vuodelle 2008) Hammashuollon röntgenkuvauslaitteiden digitalisointi (investoinnin aloitus, toteutetaan pääosin vuonna 2008) Myllytuvan päiväkodin uudisrakennuksen kalusteet Terveydenhuollon laitehankinnat Autoklaavi Kyllön välinehuoltoon Gastroskooppi Hammashoitoyksikkö Kaksi hammashuollon autoklaavia Keljon vanhainkodin kuntosalin laitehankinnat Opetustoimi euroa Opetustoimen irtaimen käyttöomaisuuden hankinta on Viitaniemen koulun kielistudio, joka hankitaan jo väistökoulun tiloihin. Viitaniemen peruskorjauksen valmistuttua studiolaitteet siirretään uusiin tiloihin. Viitaniemen koulun nykyiset laitteet eivät ole siirrettävissä väistökoulutiloihin ja siksi on välttämätöntä tehdä hankinta jo ennen varsinaista peruskorjausta.

5 Liikuntatoimi euroa Liikuntatoimen irtaimistohankintojen suurin kohde on jäänhoitokoneen hankinta Viitaniemen isolle tekojääradalle. Perusteena hankinnalle ovat vanhan koneen suuret korjauskustannukset (vuositasolla euroa). Viitaniemen liikuntapuisto valmistui syksyllä 1990, jolloin sinne hankittiin nestekaasukäyttöinen jäänhoitokone, myöhemmin sinne siirrettiin myös toinen kone koska kentän hoito ei toimi yhdellä koneella riittävän tehokkaasti ja nopeasti (hoitojaksot muodostuvat ylipitkiksi/vuorotuotot vähenevät jne.). Jäänhoitokoneiden toiminnallinen käyttöikä on todettu ko. tyyppisessä käytössä vuodeksi, nyt kone on ollut käytössä jo 15 vuotta. Vapautuva vanha kone siirretään varakoneeksi toimipisteenä Hippoksen tekojäärata tai jokin liikuntapuisto, josta se siirrettävissä tarpeen tullen Viitaniemeen. Yhdyskuntatoimi euroa Katu- ja puisto-osasto euroa yleisten alueiden hallintajärjestelmän lisärahoitus Xstreet WeBMap ohjelmiston täydennys liikenteenohjauspalvelun (liikennemerkit) ja katugeometrian rakennelinjojen hakupalvelun osioilla. Hallinto- ja kehittämisosasto euroa Asiakirjojen hallinta ja arkistointi kehittyy entistä enemmän sähköiseen suuntaan. Yhdyskuntatoimen osastoilla on aloitettu vanhojen asiakirjojen laajamittainen skannaus, jotta mm. käsiarkistojen käyttö helpottuisi ja arkistotilan tarve vähenisi. Monet kartat ja suunnitelmat on laadittu suurempaan kokoon kuin käytössä olevilla skannereilla olisi mahdollista työstää. Siksi on suunniteltu A0-skannerin hankkimista koko yhdyskuntatoimen yhteiskäyttöön. Kaupunkisuunnittelu euroa Vuonna 2007 toteutetaan Yhdyskuntarakenteen hallintajärjestelmän (Yhmä): selailukäytön aloittaminen raportoinnin laajentaminen ja karttanäkymän hyödyntäminen selailukäytössä ja raportoinnissa. Tonttiosasto euroa Vuonna 2007 raha varataan Xcity-järjestelmän kehittämiseen dokumenttien paikkatietopohjaisen hallinnan osalta (ohjelmistohankinta) sekä A3-kokoisen karttatulostimen hankintaan. Ympäristöosasto euroa laboratorion laitteiston uusiminen.

6 Liiketoiminta euroa Tietohallinto Kuvapankki kartoitus euroa Jyväskylän kaupungin omistuksessa ja erilaisilla käyttöoikeuksilla on joukko kuvia, jotka on tällä hetkellä tallennettu eri paikkoihin ja eri välineille. Osa kuvista on tietojärjestelmissä, mutta suurin osa on yksiköissä henkilöiden työasemilla, palvelimilla tai cd-levyillä. Osaa kuvista käytetään viestinnällisiin tarkoituksiin, osa on yhdyskuntatoimen perustoimintaan liittyvää kuvamateriaalia, mm. erilaiset tonttikartat ja kiinteistökuvat, osa kuvamateriaalista on museotoimen pysyväisarkistoa. Kartoituksessa selvitetään, mitä kuvamateriaalia kaupungilla on ja mihin se on tällä hetkellä tallennettuna. Lisäksi kartoituksen tarkoituksena on selvittää, millaisia kuvapankkijärjestelmiä on markkinoilla olemassa ja mitkä kaupungin kuvamateriaalit jatkossa tallennetaan kuvapankkiin. Osa kuvista jätettäneen järjestelmiin, joissa ne jo nyt ovat, tai kokonaan sähköisten järjestelmien ulkopuolelle. Julkaisujärjestelmä extranet ja seutusivut euroa Julkaisujärjestelmällä on toteutettu kaupungin internet-sivuja ja intranet-sivuja vuoden 2006 aikana. Järjestelmän käyttöä laajennetaan vuoden 2007 aikana myös Jyväskylän seutusivujen ja extranet-sivujen tekemiseen. Julkaisujärjestelmän laajentaminen edellyttää uusia määrittelyjä, joissa ohjelmiston toimittajan pitää olla mukana ja tuoda projektiin oma asiantuntemuksensa. Lisäksi laajentaminen edellyttää uutta konekapasiteettia ainakin extranet-sivujen tuottamiseksi yritysten, yhteistyökumppanien ja kaupungin yhteistyön laajentamiseksi. Perusrekisterijärjestelmien päivitys euroa Kaupungin eri tietojärjestelmät hyödyntävät perusrekisterijärjestelmien tietokantoja (mm. väestö- ja kiinteistötiedot). Määrärahalla parannetaan rekisterijärjestelmien käytettävyyttä. Data- ja puhelinverkon hallinnan, verkkokapasiteetin ja perusinfrastruktuurin päivitykset ja uudistukset euroa Kaupungin tietoliikenteen alueverkko ja konesaliympäristö vaativat jatkuvia kehittämispanostuksia, jotta tietojärjestelmien palvelutaso on riittävä. Konsernihallinto euroa ERP-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät toimittajalle maksettavat toimitussopimuksen mukaiset maksut.

7 1 000 euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma OSAKKEET JA OSUUDET - Tipan sijoituspääoman lisäys , Osakkeet ja osuudet , MENOT YHTEENSÄ , Muut tulot , TULOT YHTEENSÄ , NETTOMENOT , YHDYSKUNTARAKENTAMINEN Liikuntalautakunta Peruskorjaukset , Matti Nykäsen mäki , Urheilu- ja retkailyalueet , tulot 0 0 0, Lisämäärärahalla turvataan Matti Nykäsen mäen talvikäytön turvallisuus. Määräraha kohdennetaan hyppytornin ikkunakarmien/ulko-ovien muutostöihin sekä ulkoseinien betonirakenteiden paikkaukseen. Perusteena on julkisivujen kunto sekä käyttöturvallisuus/veden ja lumen kulun estäminen tornin sisätiloihin. Muutostyöt perustuvat v laadittuun mäen kuntokartoitukseen. Määrärahaa voidaan käyttää edellyttäen, että kaupunginhallitus antaa siihen erikseen luvan. Kaupunkisuunnitelulautakunta (alustava erittely liitteessä) Katulaitos , Viherlaitos , Satamalaitos , Kunnallistekniikka , tulot , Yhdyskuntarakentaminen yhteensä MENOT YHTEENSÄ , TULOT YHTEENSÄ , NETTOMENOT , TALONRAKENNUS Uima- ja hipposhalli , MENOT YHTEENSÄ 0 0 0, Valtuustoon nähden sitova tulo-/ menoerä

8 Talonrakennus / Tilapalvelu 1000 euroa TA Taloussuunnitelma Kyllön terveysaseman peruskorjaus Lääkäritalon muutostyöt Nisulan päiväkodin laajennus 950 Kotalammen päiväkodin peruskorjaus Päiväkotiverkon muutostyöt 250 Teatterin lavanostimet 450 Uimahallin vedenkäsittely ja kylpylän katto 350 Museoiden varastohanke Viitaniemen koulun peruskorjaus Kortepohjan koulun kosteusvauriokorj. 150 Säynätsalon koulu ja päiväkoti Keltinmäen koulun peruskorjaus Kuokkalan keskuskeittiön muutostyöt Lohikosken koulun IVS-pk ja julkisivut Halssilan koulun julkisivujen kunnostus 150 Käsityöläistalojen siirto 300 Tikan päiväkodin peruskorjaus Hipposhallin/harjoitusjäähallin kosteusvauriokorj Jyväskylän Lyseon peruskorjaus Huhtasuon koulun ja Taimiston päiväk. pk Huhtaharjun koulun keittiön muutostyöt 400 Uimahallin LVI-korjaustöitä 100 Kaupungintalon peruskorjaus Keljon vanhainkodin B-osan peruskorjaus Lahjaharjun päiväkodin peruskorjaus Pelastuslaitoksen peruskorjaus Halssilan päiväkodin peruskorjaus Pääkirjaston muutostyöt Uimahallin naistenos. ja kuntosalin pk Keskustan terveysaseman IV-korjaus 100 Päiväharjun opetus- ja työkeskuksen pk 100 Teatterin peruskorjaus 100 Rakennussuojelukohteet Pihojen peruskorjaukset Tekniset peruskorjaukset Muut korjaukset Menot yhteensä Nettoinvestoinnit Vuokrahankkeena toteutetaan seuraavat kohteet: Myllytuvan uusi päiväkoti Nuorisokodit rakentaa, käytössä 8/2007 Kortesuon päiväkoti Ylioppilaskunta peruskorjaa ja laajentaa, käytössä 1/2008 Kypärämäen päiväkoti Työväenyhdistys peruskorjaa ja laajentaa, käytössä 8/2008 Keljonkankaan uusi päiväkoti toteutus vuokrahankkeena, käyttöönotto 8/2008 Investoinneista katettu poistoilla Peruspääomaa lisäävät investoinnit Yhteensä Investointitulot 1,5 Meuroa on kiinteistöjen myyntitavoite, joka perustuu laadittuun realisointiohjelmaan.

9 INVESTOINTIOSA Tilapalvelun talousarvio euroa Kustannus- TA/M Talousarvio 2006 arvio Kyllön terveysaseman peruskorjaus Menot Nettomenot Kyllön terveysaseman peruskorjauksen I-vaiheen rakennustyöt ja II-vaiheen suunnittelutyöt valmistuvat vuoden 2006 loppuun mennessä. II- vaiheen rakennustyöt ja III-vaiheen suunnittelutyöt tehdään vuoden 2007 aikana. II-vaiheessa peruskorjataan vanhat vuodeosastot 2 ja 5 lyhytaikaispotilaiden osastoiksi. III-vaiheessa vuodeosastot 3 ja 6 sekä poistuvan keittiön tilat peruskorjataan, osastojen toiminta säilyy ennallaan. Peruskorjaus jatkuu (vaiheet IV-VII) vuosina Hankesuunnitelma vaiheista IV-VII tehdään vuoden 2008 aikana. Lääkäritalon muutostyöt Menot Nettomenot Lääkäritalon muutostöiden hankesuunnitelma on hyväksytty Tilapalvelun johtokunnassa Lääkäritalon muutostyötarve johtuu päätöksestä keskittää Sosiaali- ja terveystoimen toimintoja mm. lääkäritalon osaketilaan ja samalla luopua muista pienemmistä tiloista. Samanaikaisesti tehdään kiinteistöyhtiön rahoittamia korjaustöitä. Nisulan päiväkodin laajennus Menot Nettomenot Nisulan päiväkodin laajennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty Tilapalvelun johtokunnassa Laajennus toteutetaan päiväkotiverkkopäätöksen mukaisesti vuonna Hanke korvaa osaltaan mm. Kolikkorinteen päiväkodin koko käytön ja peruskorjauksen. Kotalammen päiväkodin peruskorjaus Menot Nettomenot Kotalammen päiväkodin peruskorjauksesta valmistuu hankesuunnitelma vuonna 2006 ja suunnittelutyöt tehdään vuonna Sisäilmaselvitysten ja Örebro-kyselyn perusteella päiväkoti tarvitsee talotekniikan peruskorjausta ja rakenteiden mahdollisten kosteusvaurioiden korjausta.

10 1 000 euroa Kustannus- TA/M Talousarvio 2006 arvio Päiväkotiverkon muutostyöt Menot Nettomenot Päiväkotiverkon muutostyöt sisältävät Kangasvuoren toimintakeskuksen muutostyöt vuonna 2007, jonne tehdään lisätilat yhdelle päiväkotiryhmälle. Teatterin lavanostimet Menot Nettomenot Teatterin lavanostimia on kunnostettu jo aiemmin. Nyt kyseessä olevassa vaiheessa uusitaan varsinainen koneisto. Aikaisemmissa vaiheissa on uusittu turva- ja ohjausjärjestelmiä. Vuonna 2006 on korjattu nostokoneisto yhden lavan osalta ja tästä saatujen kokemusten perusteella korjataan vuonna 2007 loput. Uimahallin vedenkäsittelylaitteiden ja kylpylän katon korjaus Menot Nettomenot Uimahallin vedenkäsittelylaitteet on korjattu vuonna 2006 ja kylpylän katto suunnitellaan ja korjataan vuonna Museoiden varastohanke Menot Nettomenot Hankkeessa on kyse museoiden (Keski-Suomen museo, taidemuseo ja käsityön museo) varastotilahankkeesta. Alustavan selvityksen mukaan Salmirannassa oleva ammattiopiston entiseen rakennusalan halliin sijoitettaisiin museoiden varastot, jotka tällä hetkellä ovat hajallaan väliaikaisissa tiloissa. Hankesuunnitelma valmistuu vuonna Viitaniemen koulun peruskorjaus Menot Nettomenot Viitaniemen koulun peruskorjauksen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupungin valtuustossa Hankkeen suunnittelutyöt valmistuvat vuoden 2006 loppuun mennessä, rakennustyöt aloitetaan helmikuussa 2007 ja valmistuvat kesällä Opetusministeriö on hyväksynyt Cygnaeuslukion valtionavun siirtämisen tälle hankkeelle.

11 1 000 euroa Kustannus- TA/M Talousarvio 2006 arvio Kortepohjan koulun kosteusvaurio Menot Nettomenot Kortepohjan koulun kosteusvauriokorjaukset valmistuivat kesällä Lisätutkimuksissa on havaittu liikuntasalin ja niihin liittyvien sosiaalitilojen korjaustarpeet, jotka toteutetaan vuoden 2007 aikana. Säynätsalon koulu ja päiväkoti Menot Nettomenot Koulu- ja päiväkotiverkkopäätösten mukaan Säynätsalossa tutkitaan päiväkodin ja koulun toimintojen sijoittamista samaan rakennukseen. Hanke korvaa Säynätsalon koulun ja Koivulan päiväkodin koko käytön sekä peruskorjaushankkeet. Keltinmäen koulun peruskorjaus Menot Nettomenot Hankesuunnitelma koulunperuskorjauksesta valmistuu vuonna Korjaustöiden ajoitus on määräytynyt Örebro-kyselyn sekä koulusta tehtyjen kuntoarvioiden perusteella. Kuokkalan keskuskeittiö Menot Nettomenot Kuokkalan keskuskeittiön valmistuskapasiteettia nostetaan korvaamaan osittain Savelan keittiön tuotantoa. Savelan keskuskeittiön toiminta lopetetaan asteittain vuoden 2008 loppuun mennessä. Tämän jälkeen osa aterioista tullaan hankkimaan Kuokkalan keittiön ohella alueellisista koulujen keittiöistä ja osa ulkopuolelta ostopalveluna. Suunnittelutyö tehdään 2007 ja muutostyöt Lohikosken koulun IVS-peruskorjaus ja julkisivujen kunnostus Menot Nettomenot Lohikosken koulun lämpö- ja viemäriverkoston peruskorjaukset valmistuivat vuonna Koulun Ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmät sekä julkisivut olisi tarkoitus peruskorjata vuosina siten, että koulun toiminta jatkuisi rakennustöiden aikana. Hankesuunnitelma laaditaan 2007.

12 1 000 euroa Kustannus- TA/M Talousarvio 2006 arvio Halssilan koulun julkisivujen kunnostus Menot Nettomenot Halssilan koulu on peruskorjattu vuosina muilta osin, paitsi julkisivut on jätetty korjaamatta. Koulun julkisivut kunnostetaan vuonna Käsityöläistalojen siirto Menot Nettomenot Käsityöläistalot sijaitsevat Alvar Aallonkatu 6:ssa Senaatti-kiinteistöjen omistamalla tontilla. Talot on tarkoitus siirtää Cygnaeuksenkatu 2 tontille muiden puurakennusten joukkoon. Hankesuunnitelma siirrosta on valmistunut Tikan päiväkodin peruskorjaus Menot Nettomenot Sisäilmaselvitysten perusteella päiväkoti tarvitsee peruskorjauksen. Rakennuksessa on tehty pienempiä sisäilmaa parantavia korjaustöitä vuosina Hankesuunnitelma valmistuu vuonna Hipposhallin/harjoitusjäähallin kosteusvaurioiden korjaus Menot Nettomenot Hipposhallin toimisto-osan katossa on vuotoja ja harjoitusjäähallia ympäröivissä tiloissa on kondensoitumisesta aiheutuneita kosteusvaurioita. Toimintaa pidetään yllä tarvittaessa tilapäiskorjauksilla. Hankesuunnitelma laaditaan vuonna Jyväskylän Lyseon peruskorjaus Menot Nettomenot Hankesuunnitelma koulun peruskorjauksesta laaditaan vuonna Rakennuksessa on tehty kosteusvaurioselvityksiä ja -korjauksia vuosina 2004 ja 2005.

13 1 000 euroa Kustannus- TA/M Talousarvio 2006 arvio Huhtasuon koulun ja Taimiston päiväkodin peruskorjaus Menot Nettomenot Päiväkoti- ja kouluverkkopäätösten yhteydessä todettiin, että Huhtasuon koulussa sijaitsevaa Taimiston päiväkotia voidaan laajentaa. Näin Varikon päiväkodin peruskorjauksesta voidaan luopua. Huhtasuon koululla tehdään ennen peruskorjausta pienempiä sisäilmaa parantavia korjauksia, joiden avulla koulu ja päiväkoti voivat jatkaa toimintaansa peruskorjaukseen asti. Hankesuunnitelma laaditaan vuonna Huhtaharjun koulun keittiön muutostyöt Menot Nettomenot Savelan keskuskeittiö lakkautetaan vuoden 2008 loppuun mennessä. Huhtaharjun keittiöstä tullaan toimittamaan ruoka-annoksia koulun ulkopuolelle ja sen kapasiteettia on lisättävä. Hankesuunnitelma valmistuu Kuokkalan keskuskeittiön muutostöiden suunnittelun yhteydessä. Uimahallin LVI-korjaustöitä Menot Nettomenot Uimahallissa tehdään kiinteistön lämpöputkistojen ja ilmanvaihtolaitteiden korjauksia. Kaupungintalon peruskorjaus Menot Nettomenot Vuoden 2004 aikana tehdyissä selvityksissä rakennuksessa on havaittu kattavan peruskorjauksen tarve johtuen mm. kosteusvaurioista ja paloturvallisuudesta. Kaupungintalon peruskorjauksesta on valmistunut hankesuunnitelma vuonna Keljon vanhainkodin B-osan peruskorjaus Menot Nettomenot Rakennuksessa on tehty vuoden 2004 aikana ilmanvaihtojärjestelmän ja lämmitysjärjestelmän korjaustöitä. Hankesuunnitelma peruskorjauksesta laaditaan vuonna Rakennustyöt on tarkoitus ajoittaa vuosille

14 1 000 euroa Kustannus- TA/M Talousarvio 2006 arvio Lahjaharjun päiväkodin peruskorjaus Menot Nettomenot Päiväkodissa on tehty vuonna 2003 ja 2004 pienempiä sisäilmaa parantavia korjaustöitä, jonka vuoksi päiväkodin toiminta voi jatkua nykyisissä tiloissa hieman pidempään. Hankesuunnitelma peruskorjauksesta laaditaan vuonna Pelastuslaitoksen peruskorjaus (kaksi uutta asemaa ja johtokeskus) Menot Nettomenot Rakennus on valmistunut kahdessa osassa, 1960-luvun alussa sekä Peruskorjausta ei ole tehty. Hankesuunnitelma peruskorjauksesta on laadittavana ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2007 aikana. Tehtyjen kunto- ym. selvitysten mukaan rakennus on laajamittaisen peruskorjauksen tarpeessa. Hankesuunnittelun yhteydessä on selvitetty myös vaihtoehtoista toteutusratkaisua, missä toiminta jaetaan kahteen uuteen yksikköön. Halssilan päiväkodin peruskorjaus Menot Nettomenot Sisäilmaselvitysten perusteella laaja LVIS-peruskorjaus on tarpeellinen. Rakennuksessa on tehty sisäilmaa parantavia korjaustöitä vuonna Hankesuunnitelma laaditaan vuonna Pääkirjaston muutostyöt Menot Nettomenot Pääkirjaston toiminnallisista muutoksista on laadittu alustava hankesuunnitelma, joka tulisi tarkistaa. Hankkeessa on kyse toiminnallisista muutoksista, joiden myötä kirjasto saadaan paremmin palvelemaan käyttäjiä mm. IT-järjestelmien osalta. Lisäksi kirjastoverkon muutokset edellyttävät muutoksia pääkirjaston toimintoihin. Uimahallin naistenosaston ja kuntosalin peruskorjaus Menot Nettomenot Uimahallin naistenosasto ja kuntosali ovat alkuperäisessä 70-luvun kunnossa ja peruskorjauksen tarpeessa. Hankesuunnitelma tehdään vuonna 2009.

15 1 000 euroa Kustannus- TA/M Talousarvio 2006 arvio Keskustan terveysaseman IV-korjaus Menot Nettomenot Keskustan terveysasemalla on ollut ongelmia ilmanvaihdon riittävyydestä johtuen tilojen käyttöasteesta. Alustava selvitys korjaustöiden laajuudesta on tehty. Lopullinen hankesuunnitelma laaditaan kun koko palveluverkon muutokset saadaan selvitettyä. Päiväharjun opetus- ja työkeskuksen peruskorjaus Menot Nettomenot Päiväharjun opetus- ja työkeskuksessa on tehty kosteusvauriokorjauksia vuoden 2006 aikana. Sisäilmaselvitysten perusteella rakennus tarvitsee peruskorjauksen. Teatterin peruskorjaus Menot Nettomenot Tarveselvitys ja mahdollisesti hankesuunnitelma Teatterin peruskorjaustarpeesta laaditaan vuonna Rakennussuojelukohteet Menot Nettomenot Vuonna 2006 määräraha käytettiin Pienimäen museotalojen korjauksiin, Gummeruksenkatu 2:n ulkomaalaukseen, Valtiotalon turvallisuuskorjauksiin ja Kortesuon kartanon korjauksiin. Käsityöläistalojen siirron kustannukset nousevat niin korkeiksi, että rakennussuojelurahaa ei kohdenneta erikseen vuosina 2007 ja Pihojen peruskorjaukset Menot Nettomenot Määrärahaa käytetään vuosittain koulujen ja päiväkotien pihojen korjaustöihin. Vuonna 2006 korjattiin Kypärämäen koulun ja Huhtarinteen päiväkodin pihoja, tehtiin Keltinmäen koulun ministadionin pohjatyöt (stadion saatiin lahjoituksena) ja järjestettiin hallintokorttelin parkkipaikkoja.

16 1 000 euroa Kustannus- TA/M Talousarvio 2006 arvio Tekniset peruskorjaukset Menot Nettomenot Määrärahaa on käytetty vuosittain ilmenevien akuuttien kosteusvaurioiden ja sisäilmahaittojen korjaamiseen. Suurimmat kohteet vuonna 2006 oli Tietotalon ja Tikan koulun korjaustyöt. Muut korjaukset Menot Nettomenot Määrärahaa käytetään toimialojen muutoista ja toiminnallisista muutoksista johtuviin korjaustöihin. Vuonna 2006 näitä olivat mm. Tietotalon toiminnalliset muutostyöt, Säynätsalon asukastalon muutokset päiväkeskukseksi, Vapaudenkatu 28 muutostyöt ja neuvolatilojen muutostyöt.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2010

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2010 203 INVESTOINTIOSA 204 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2010 1 000 euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma MENOT 2004 2005 Maa- ja vesialueet 861 797 700,0 700 700 700 700 Talonrakennus 0 50 0,0 0 0 0 0 Yhdyskuntarakentaminen

Lisätiedot

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2009

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2009 185 INVESTOINTIOSA 186 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2003-2009 1 000 euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma MENOT 2003 2004 Maa- ja vesialueet 6 819 1 297 797,0 797 797 797 797 Talonrakennus 6 510 50 50,0 50 50

Lisätiedot

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi -

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - 2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma KOUVOLAN KAUPUNGIN Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 KH 29.11.2010 KV 13.12.2010 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 81 8961 80 8 6242 88 7 4212 51 50 1 52 57 10 9 4455 14 4 6 17 8013 724 2 135 k k k 20P k lava 20 7 3 20-3 8352 15 3 8 4 3 kt 2 4 24 3982 20P k 1 9042 3979 2 1 ar k 3980 8 20-46-5-8 20-46-5-6 34 134.1 133.8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 28.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja yleiset

Lisätiedot

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3.

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Nummelanharjun koulukeskus 4. Vihdin kunnan koulutoimen painopisteet

Lisätiedot

Paloasemia nousee kuin sieniä sateella

Paloasemia nousee kuin sieniä sateella Syynä sisäilmaongelmat ja sijainti Paloasemia nousee kuin sieniä sateella Suomessa monet paloasemat kärsivät ahtaudesta ja sisäilmaongelmista. Myös usean paloaseman sijainti on huono. Lähiaikoina ongelmat

Lisätiedot

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS suurten investointien esittelykortit

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS suurten investointien esittelykortit PALM 2013-2027 10.12.2012 TAMPEREEN VESI suurten investointien esittelykortit INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 1 PTS 2012-2026 Tero Tenhunen Pirkanmaan keskuspuhdistamo TAMPEREEN VESI 12.12.2011

Lisätiedot

LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit. PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1

LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit. PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1 2014 LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1 2014 TAMPEREEN VESI Suurten investointien esittelykortit PALM, maankäytön

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2014

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2014 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

RAK. Nro 2001 P U O L A R M E T S Ä N S A I R A A L A N K O R J A U S

RAK. Nro 2001 P U O L A R M E T S Ä N S A I R A A L A N K O R J A U S RAK. Nro 2001 P U O L A R M E T S Ä N S A I R A A L A N K O R J A U S HANKESUUNNITELMA 13.6.2013 1 S I S Ä L LY S L U E T T E L O 0. H A N K K E E N K U V A U S 1. Y H T E E N V E T O H A N K K E E S T

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 09.06.2015 klo 17:00 Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 37 Kokouksen

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) 57 KÄYTTÖTALOUSOSA 58 TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto 24 875,9 828,0-24 047,9 01 Kaupunginvaltuusto 334,0 0,0-334,0 04 Kaupunginhallitus 14 329,2 712,6-13 616,6

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kankaanpään kaupunki Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kaupunginhallitus 4.6.2012 JOHDANTO Vuoden 2011 heikon tuloksen ja vuodelle 2012 ennakoidun alijäämän surauksena kaupunginhallitus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä.

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä. Hallitus 80 14.12.2012 Hallitus 1 25.01.2013 Hallitus 11 15.02.2013 Hallitus 43 17.05.2013 Hallitus 60 14.06.2013 Hallitus 3 24.01.2014 Hallitus 17 28.03.2014 Hallitus 27 25.04.2014 Hallitus 51 29.08.2014

Lisätiedot

esh12 rak Sairaanhoito piirien Heikki Punnonen

esh12 rak Sairaanhoito piirien Heikki Punnonen Heikki Punnonen Sairaanhoito piirien rakennukset 2012 investoinnit 2000 2012 tulossa olevat suuret rakennushankkeet 2012 2021 käytöstä vapautuvat sairaalarakennukset esh12 rak Kooste sairaanhoitopiirien

Lisätiedot

1 ICT JOHDANTO 2 TEHDYT SELVITYKSET

1 ICT JOHDANTO 2 TEHDYT SELVITYKSET TUKIPALVELUT Sisällysluettelo 1 ICT JOHDANTO... 2 2 TEHDYT SELVITYKSET... 2 3 ICT-INFRARATKAISUT... 3 3.1 Perusinfrastruktuuripalvelut... 3 3.2 Tietoliikennepalvelut... 4 3.3 Puhelinliikenne- ja puhelinvaihdepalvelut...

Lisätiedot

Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle

Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2012 Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle Miia Anttila, Matias Johansson, Seppo Vänni & Matti Tapanainen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

1 9 9 3 2 0 0 3 aupunki Jyväskylän k

1 9 9 3 2 0 0 3 aupunki Jyväskylän k 1 9 9 3 2 0 0 3 Jyväskylän kaupunki Kymmenen vuotta sitten, vuonna 1993 Jyväskylän kaupunki keskitti julkisten rakennusten ja tilojensa hallinnan sekä koordinoinnin yhdelle vastuuyksikölle ensimmäisenä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Tilaviesti Jyväskylän Tilapalvelun asiakaslehti Numero 3 / 2003

Tilaviesti Jyväskylän Tilapalvelun asiakaslehti Numero 3 / 2003 Tilaviesti Jyväskylän Tilapalvelun asiakaslehti Numero 3 / 2003 Kahvimylly tuo asemarakennukseen ripauksen mannermaista tyyliä Halssilan koulun korjausaikataulua nopeutettiin Rakentajille helpotusta: kaikki

Lisätiedot