Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 AJANKOHTAISTA VAKUUTUSOIKEUTTA Prof. Jaana Norio-Timonen syksy 2010 Kurssin pelisäännöt opintosuorituksena luennot & oppimispäiväkirja läsnäolopakko, korkeintaan kahden luentokerran poissaolo mahdollinen luentoaktiivisuus oppimispäiväkirja palautetaan viimeistään ma myöhästyminen alentaa arvosanaa jälkeen palautettuja ei arvostella Oppimispäiväkirja ei luentomuistiinpanot eikä pöytäkirja luennoista kuvaa oppimista omaa pohdintaa asioiden kytkeminen kurssin sisällä asioiden kytkeminen kurssin ulkopuolelle kyseenalaistaminen, omat kannanotot en tiennyt / luulin / opin rehellisyys, kriittisyys lähteiden käyttö 1

2 Oppimispäiväkirja (2) 1. Aluksi (tai oma otsikko) lähtötilanne tavoitteet, toiveet ja odotukset 2. Kunkin asiakokonaisuuden tarkastelu kaikki otsikot mukaan voi keskittyä kiinnostavimpiin kysymyksiin 3. Lopuksi (tai oma otsikko) vertaaminen aluksi-osaan yleisiä kommentteja kurssista ja omasta panoksesta siinä Oppimispäiväkirja (3) laajuus sivua asiatyyliä myös ulkoasultaan viimeistelty sivunumerot tavutus oikean reunan tasaus JOHDATUS VAKUUTUSTOIMINTAAN 2

3 Vakuutusten jaotteluja henkilövakuutus kohteena on luonnollinen henkilö (VSL 2 ) vahinkovakuutuksen vastakohta henkivakuutus vakuutus vakuutetun elämän tai kuoleman varalta (+ eläkevakuutus, VSL 2 ) osa henkilövakuutusta Vakuutusten jaotteluja (2) vahinkovakuutus vakuutus esinevahingon, vahingonkorvaus- velvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen korvaamiseksi (VSL 2 ) henkilövakuutuksen vastakohta EU ja Suomen yhteisöoikeus: jaottelu: henkivakuutus / vahinkovakuutus erona VSL:iin lähinnä tapaturma- ja sairausvakuutukset Vakuutusten jaotteluja (3) pakollinen: pakko ottaa vastakohta: vapaaehtoinen lakisääteinen: sisältö lailla säännelty vastakohta: vapaaehtoinen yksilöllinen / ryhmä /ryhmäetu 3

4 1. riskiturva Vakuutuksen tarkoitus halutaan turvaa siltä varalta, että jotakin ei- toivottavaa sattuu kuluja vastaava korvaus kiinteä korvaussumma ei vakuutustapahtumaa => ei korvausta; vakuutusmaksulla saatu turvallisuus Vakuutuksen tarkoitus (2) 2. säästäminen, sijoittaminen tarkoitus rahan säästäminen tulevaisuutta varten puhdas ylijäämän sijoittaminen vakuutustapahtuma voi olla toivottu vakuutusperiaate => kuolemanvaravakuutus 3. omaisuusjärjestelyt lahjoittaminen, kuolemaan liittyvät järjestelyt Vakuutuksen käsite yksittäinen vakuutussopimus: vakuutuksenantaja ottaa vakuutusmaksua vastaan tietyn riskin kantaakseen vakuutustoiminnan idea: joukko samankaltaiselle vaaralle alttiina olevia vahinkoriskin jakaminen kukin suorittaa määrätyn maksun kertyvillä varoilla maksetaan korvaus niille heistä, joita vahinko kohtaa vakuutus = sopimus, tuote 4

5 Vakuutuksen käsite (2) suurten lukujen laki moral hazard eli moraalinen uhkapeli adverse selection eli negatiivinen valikoituminen riskiluokittelu Moraalinen uhkapeli toimitaan toisin kuin jos vakuutusta ei olisi edellyttää mahdollisuutta vaikuttaa riskiin => pitäisikö vakuuttaa vain ns. puhtaita riskejä? ongelma vakuutuskollektiiville vakuutuksenantajalle yhteiskunnalle Negatiivinen valikoituminen ne, jotka mielestään maksavat riskiinsä nähden liian suurta vakuutusmaksua, jättäytyvät pois vakuutuskannasta => vakuutuskannan huononeminen => vakuutusmaksujen nousu => paras osa vakuutuskannasta jättäytyy pois => vakuutuskannan huononeminen 5

6 Negatiivinen valikoituminen (2) ehkäisykeinoina riskien parempi selvittäminen vakuutuksenantajan vastuuta rajoittavat ehdot riskiluokittelun parantaminen Riskimaksun määrääminen I riskianalyysi mitkä tekijät vaikuttavat riskin suuruuteen II riskiluokittelu mitkä em. tekijöistä valitaan tariffitekijöiksi stabiileja käytännössä mitattavissa ja kontrolloitavissa ilman kohtuuttomia vaikeuksia hallinnollisesti riittävän halpoja hyvän (vakuutus)tavan mukaisia (VYL 25:11) Riskimaksun määrääminen (2) miten riskit jaetaan samankaltaisten joukoiksi eli riskiluokiksi kullekin luokalle oma tariffinsa eli säännöstö, jonka perusteella riskimaksu määräytyy III määrätään kullekin riskiluokalle riskimaksu tilastojen ja muun saadun kokemuksen perusteella 6

7 Vakuutusalan toimijat vakuutusyritys henkivakuutusyhtiöt vahinkovakuutusyhtiöt ja -yhdistykset työeläkevakuutusyhtiöt jälleenvakuutusyritykset vakuutustuotteitten valmistajia Vakuutusalan toimijat (2) vakuutusasiamies luonnollinen henkilö / oikeushenkilö edustaa yhtä tai useampaa vakuutusyritystä vakuutusmeklari toimii vakuutuksenottajan puolesta oltava riippumaton vakuutusyrityksistä Missä säännellään? vakuutuksen sisältö vakuutussopimuslaki (543/1994) laki vakuutusluokista (526/2008) vakuutusyhtiölaki (521/2008) kuluttajansuojalain (38/1978) 3 ja 4 luku tuloverolaki (1535/1992) vakuutusten markkinointi, tiedonantovelvollisuus vakuutussopimuslaki vakuutusyhtiölaki laki vakuutusedustuksesta (570/2005) kuluttajansuojalain 2 ja 6a luku 7

8 Missä säännellään? (2) vakuutustoiminta vakuutusyhtiölaki vakuutusyhdistyslaki (1250/1987) laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (398/1995) laki työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997) osakeyhtiölaki (624/2006) laki vakuutusluokista vakuutusmeklaritoiminta laki vakuutusedustuksesta Sääntelyn tavoitteita vakuutussopimusten pitkäaikaisuus => tarve varmistaa yrityksen vakavaraisuus tai ainakin vakuutettujen edut vakuutustuotteen monimutkaisuus ja abstraktius sopijapuolten tiedollisten, taidollisten ja taloudellisten resurssien erilaisuus => asiakkaansuojasääntely Toimilupa (VYL 2 luku) edellytys vakuutusten myöntämiselle Finanssivalvonta myöntää yksi toimilupa koko ETA-alueelle ja kotimaan (taloudellinen) valvonta oikeus perustaa sivukonttori ulkomaille tai tarjota vakuutuksia yli rajojen kotimaasta käsin (vapaa tarjonta) erillisyysperiaate (VYL 1:15) 8

9 Muun liiketoiminnan harjoittaminen lähtökohta: vain vakuutusliiketoimintaa saa toimia toisen vakuutusyhtiön asiamiehenä lisäksi liitännäistoimintaa (VYL 2:16-17) 17) edustajana toimimista, markkinointia ja myyntiä, ei omaan lukuun oltava yhtiön harjoittaman vakuutustoiminnan luonteeseen sopivaa ei laajuudeltaan vakuutustoimintaan nähden olennaisessa asemassa ei saa vaarantaa vakavaraisuutta eikä vakuutettuja etuja SIRPALE- VAKUUTUKSET Käsite alaltaan suppea vakuutus henkilö- tai vahinkovakuutus kapea-alaiset alaiset vahinkovakuutukset eli tuotekohtaiset vakuutukset kapea-alaiset alaiset henkilövakuutukset vakava sairaus tapaturma 9

10 Tuotekohtaiset vakuutukset elektroniset laitteet silmälasit matkapuhelimet kortteihin liittyvät vakuutukset Vakuutus vakavan sairauden varalle dread disease, critical illness esim. syöpä, sydänkohtaus, aivoveritulppa, halvaantuminen, sokeutuminen korvaus, kun sairaus todetaan (kertakorvaus/toistuva) ja/tai kuolemantapaussumma korvauksen käyttötarkoitusta ei rajattu Tapaturmavakuutukset 100 %:n invaliditeetti (ja kuolema) luunmurtumat: eri luut hinnoiteltu luunmurtumien, palovammojen ja sijoiltaanmenojen varalta: korvaustaulukot sairaalahoito tapaturman tai sairauden johdosta: kiinteä korvaus sairaalahoito- ja sairauslomapäiviltä 10

11 Markkinointitavat tuotevakuutukset: vain tuotteen myyjä henkilövakuutukset: suoramarkkinointi yhteistyökumppanit internet kylkiäiset, lisäedut Ongelmia vastoin yleistä trendiä vakuutusturvan pirstaloituminen / aukollisuus hyödyllinen/hyödytön hyvä vakuutustapa (VYL 25:11) vakuutuksenantajan tunnistettavuus tuotevakuutukset myyntitilanne suhde virhevastuuseen ja takuuseen myyjän tiedonantovelvollisuus henkilövakuutukset Ongelmia (2) karenssiaika (VSL 10 ja 11 ) ja maksu verotus kulujen korvaaminen vs. summavakuutus pelolla markkinointi 11

12 VAKUUTUS- SIJOITTAMINEN Terminologiaa henkivakuutus: elämänvara/kuolemanvara säästöhenkivakuutus vakuutusmaksu maksetaan toistuvissa erissä vakuutuskorvaus kertakorvauksena eläkevakuutus vakuutuskorvaus useampana eränä sijoitusvakuutus kertamaksullinen henki- tai eläkevakuutus Terminologiaa (2) sijoitussidonnainen eli unit link -vakuutus henki- tai eläkevakuutus kyse tuottotavasta riski tuotosta ja pääomasta asiakkaalla kapitalisaatiosopimus talletuksen kaltaisia ei vakuutettua => määräaikaisia voi olla osaksi sijoitussidonnainen 12

13 vakuutusmaksu Maksut ja kulut useina erinä / kertamaksuinen joustavamaksuinen => VSL:n maksuviivästyssäännökset eivät sovellu kulut etukäteen kerralla / jatkuvina maksuina yhdistelmät esim. toimenpidepalkkioita vaikutus tuottoon Vakuutuksen tuotto vain säästölle, ei koko vakuutusmaksulle ei takuujärjestelmää huom. riskihenkivakuutus päävaihtoehdot: perinteinen sijoitussidonnainen 1. Perinteinen tuottotapa vakuutusyhtiö sijoittaa vakuutusyhtiö maksaa tuoton without/non profit: kiinteä tuotto with profit: myös asiakashyvitys pääoma säilyy, riskitön (melko) tasainen tuotto vaivaton asiakkaalle 13

14 2. Sijoitussidonnainen eli unit link(ed) vakuutuksenottaja valitsee rahastot vakuutusyhtiö ei takaa minkäänlaista tuottoa sijoitetun pääoman säilymistä =>riski asiakkaalla mahdollisuus suurempiin tuottoihin 2. Sijoitussidonnainen (2) eroja perinteiseen tuottotapaan korkeammat kulut ennenaikainen nostaminen halvempaa eroja arvopaperisijoituksiin riskin hajauttaminen (=> rahasto => vakuutus) vakuutusyhtiön asiantuntemus rahastojen vaihto verovapaasti pienet pääomat riittävät vakuutusyhtiön kulut henkivakuutus henkivakuutus: Verotus (TVL) ei verovähennysoikeutta maksusta tuotto verotettavaa pääomatuloa kuten eläkevakuutus, jos liittyy siihen ja otettu aikaisintaan eläkevakuutus: vakuutusmaksun verovähennysoikeus euroa/vuosi (ei kertamaksuinen) vakuutetun oikeus I: pääomatulosta; II: 28 % ansiotuloverosta; III: puolison ansiotuloverosta koko eläke verotettavaa pääomatuloa kertamaksuinen: osaksi ansiotuloa, osaksi verovapaa 14

15 Verotus (TVL) (2) eläkeiän oltava vähintään TyEL:n mukainen takaisinmaksuaika vanha: vähintään 2 v., puolivuosittain tai lyhyemmin välein uusi: vähintään 10 v. tai elinikä, vähintään kerran vuodessa (lykkäys 1 v., lyhennys 2 v. (max 4 v.) varojen ennenaikaisen nostamisen sallitut perusteet vähintään vuoden kestänyt työttömyys pysyvä työkyvyttömyys; myös osatyökyvyttömyys ( ) puolison kuolema avioero peruste, joka ei liity vakuutettuun Vakuutussijoituksen likvidiys Henkivakuutus vakuutuksenottajalla aina oikeus irtisanoa => takaisinostoarvo (VSL ) takaisinostoarvo voi olla säästöä pienempi perinteinen henkivakuutus: säästön nostoon vähimmäisaika, sanktioita (pitkäaikainen => lyhytaikainen) osittainen takaisinosto joustavamaksuiset tuotteet (ei kuitenkaan pankkitili) Vakuutussijoituksen likvidiys (2) Eläkevakuutus takaisinostomahdollisuus vain erityis- tilanteissa (VSL 13 ; TVL 54 d ): vähintään vuoden työttömyys pysyvä työkyvyttömyys puolison kuolema avioero oikeus siirtää takaisinostoarvo toiseen eläkevakuutukseen tai ps-tilille ( alkaen otettu vakuutus) 15

16 Markkinointi osaksi vaikeita tuotteita erilaisia tuotteita samankaltaisia tuotteita vertailuvaikeudet, sekoittumisvaara markkinointikanavat erilaiset säännökset VSL 5 ja 9 VAKUUTUS JA FINANSSIMARKKINAT Muutoksia markkinoilla vakuutusten myynti pankeissa myyntikanavalle suunniteltuja tuotteita samankaltaisia tuotteita kilpailun lisääntyminen toimialojen kesken 16

17 Hallinnollisia muutoksia Finanssialan Keskusliitto (FK) ( ) Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (Fine) ( ) erilliset lautakunnat Finanssivalvonta (Fiva Fiva) ( ) Näkökulmia kehitykseen lainsäädäntö erikseen eri sektoreille erilliset valmistelijat valvonta kaikkien yritysten vakavaraisuus katvealueet samat periaatteet ja toimintatavat synergiaedut yleisön finanssimarkkinatietämyksen edistäminen Näkökulmia kehitykseen (2) yritykset kilpailu, yhdenmukaiset kilpailuolosuhteet yhteistyö erilaisten säännösten samanaikainen noudattaminen asiakas yhden luukun periaate tuotteita ja niiden tarjoajia koskevat sekaannukset 17

18 Pitkäaikaissäästäminen L sidotusta pitkäaikaissäästämisestä (1183/2009), voimaan eläkkeitten rinnalle ps-sopimuksetsopimukset säästäjänä luonnollinen henkilö sopijapuolena talletuspankit, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt, vastaavat Suomessa toimivat ulkomaiset yritykset Pitkäaikaissäästäminen (2) laki ei koske vakuutuksia; varat voi siirtää vakuutuksesta ps-tilille ja päinvastoin rahat ps-tilillä, jolta ne voi siirtää pankkitalletukseen (talletussuoja) julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin arvopapereihin julkisyhteisön liikkeelle laskemiin arvopapereihin rahasto-osuuksiinosuuksiin Pitkäaikaissäästäminen (3) eläkeiän oltava vähintään TyEL:n mukainen takaisinmaksuaika vähintään 10 v. tai elinikä lykkäys TyEL-eläkeikään 1 v. => lyhennystä 2 v. (max 4 v.) maksetaan vähintään kerran vuodessa 18

19 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ KKO:n ratkaisuja Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus KKO 2002:65 KKO 2006:79 Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus KKO 2004:19 KKO 2010:25 VL KKO:n ratkaisuja (2) Pelastamisvelvollisuus KKO 2007:23 Samastaminen KKO 2001:52 KKO 2002:89 KKO 2005:100 19

20 KKO:n ratkaisuja (3) Edunsaajamääräys KKO 2004:40 Takautumisoikeus KKO 2008:113 Tapauksen esittely tapahtumakuvaus ongelma ratkaisu ja mihin se perustuu 3-5 min. VAKUUTUSSOPIMUS- LAIN UUDISTAMINEN 20

21 OM TR 2006:16 HE 63/2009 Yleistä L 426/2010, voimaan ei suuria muutoksia, tarkoituksena poistaa vakuutussopimuslain käytännön soveltamisessa ilmenneitä epäselvyyksiä ja ongelmia Soveltamisala (1 ) Ongelma muut vakuutukset kuin henkilö- ja vahinkovakuutukset? tällä hetkellä kapitalisaatiosopimukset L 426/2010 soveltamisalaksi muu vakuutus kuin lakisääteinen, entiset poikkeukset kapitalisaatiosopimuksiin sovellettavat säännökset (4 a ) Ongelma (3 ) Lain pakottavuus vakuutuksenottajina kuluttajiin rinnastettavat ei- elinkeinonharjoittajat? kuolinpesät asunto-osakeyhtiötosakeyhtiöt yhdistykset L 426/2010 kuluttajaan rinnastetaan asemaltaan vastaava muu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö HE: kuolinpesää pidetään tässä oikeushenkilönä 21

22 Ongelma (75 ) Lain pakottavuus (2) ovatko takautumisoikeussäännökset pakottavia vahingon aiheuttanutta kolmatta kohtaan? L 426/2010 pakottavuus, jos yksityishenkilö tai työntekijä yms. moottoriajoneuvovakuutukset: LVL 20 Karenssi vs. vastuun alkaminen Ongelmia karenssiaikoja yleisissä ehdoissa maksu karenssiajaltakin L 426/ : jollei muusta ajankohdasta ole yksilöllisesti sovittu vakuutuksenottajan kanssa 38 : Jos vakuutuksenantajan vastuu alkaa joltakin osin myöhemmin, tätä osaa koskevaa vakuutusmaksua ei tarvitse suorittaa ennen vastuun alkamista. Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus Ongelmia riittävät tiedot vakuutuksiin liittyvistä sijoituskohteista yhdenvertaisuus erilaisten sijoitusmuotojen kesken? L 426/ : Lisäksi huomiota on kiinnitettävä vakuutukseen mahdollisesti liittyvien sijoituskohteiden valinnan kannalta olennaisiin seikkoihin ottaen erityisesti huomioon vakuutuksen hakijan aikaisempi sijoituskokemus ja sijoittamisen tavoitteet 9 a : Fiva voi antaa määräyksiä kulujen laskemis- ja ilmoittamistavasta säästöhenki- ja eläkevakuutuksessa 22

23 Vakuutuksenottajapuolen tiedonantovelvollisuus Ongelma vahinkovakuutus: tiedot, joiden perusteella vakuutusmaksu määrätty selvästi liian pieneksi L 426/ : alivakuutussäännös Oikeus vakuutuksen saamiseen Ongelma oikeus saada perusvakuutuksia eli sopimuspakko? Työryhmä & L 426/2010 ei sopimuspakkoa kuluttajan yms. hakemuksen hylkäämiselle kirjallisesti lain ja hyvän vakuutustavan mukainen perustelu (6 a ) myös kuluttajan tms. vakuutuksen irtisanomiselle em. perustelu (16, 17 a ) hyvä vakuutustapa nyt myös vakuutussopimuslakiin Henkilövakuutuksen irtisanominen Ongelmia vakuutetun tahallaan aiheuttama vakuutustapahtuma vakuutetun vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antamat / antamatta jättämät tiedot, joilla merkitystä vakuutuksenantajan vastuun kannalta tapaturma-/sairausvakuutukset, joissa vakuutusmaksu- kausi alle 1 v. L 426/2010 em. tahallisuus ja vilppi: irtisanomisoikeus (17 ) em. tapaturma-/sairausvakuutukset: vain kalenterivuoden lopussa (17 a ) 23

24 Samastaminen moottoriajoneuvovakuutuksissa vakuutettuun samastetaan se, joka vakuutetun suostumuksella vastuussa ajoneuvosta (33 ) Ongelmia samastetaanko myös yhteisessä taloudessa asumisen ja yhteisen käytön perusteella; pitäisikö? Työryhmä käytäntö vakiintunut => ei muutosta Huumaavat aineet moottoriajoneuvovakuutuksissa vain alkoholin ja huumausaineen käyttö voi vaikuttaa korvaukseen (30 ) Ongelma huumaavat aineet, vrt. liikennevakuutus L 426/2010 ehdoissa liikennevakuutuksen tapaan (30 ) Edunsaajamääräys vs. testamentti edunsaajamääräyksen muuttaminen: ilmoitettava kirjallisesti vakuutuksenantajalle (48 ) edunsaajamääräyksen tulkinta: lähtökohtana vakuutuksenottajan tahto (59 ) Ongelmia vakuutuksen ottamisen jälkeen tehty yleistestamentti (KKO 2004:40) vakuutuskorvauksen maksaminen Työryhmä ei muutosta 24

25 Korvausvaatimuksen esittäminen korvausvaatimus esitettävä (73 ) vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija saanut tietää mahdollisuudestaan saada korvausta aina viimeistään 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta Ongelmia korvauksen hakeminen useasta lähteestä (paljon) myöhemmin ilmenevät vahingot Korvausvaatimuksen esittäminen (2) L 426/ v.: ratkaisevaa tieto vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta (73 ) 10 v.: vakuutustapahtumasta tai, jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta (73 ) Kanneaika 3 vuotta siitä, kun saanut kirjallisen tiedon vakuutuksenantajan päätöksestä ja tästä määräajasta (74 ) asian vieminen kuluttajariitalautakuntaan katkaisee vanhentumisen 25

26 Kanneaika (2) Ongelmia muut kuin korvauspäätökset? asian saattaminen Vakuutuslautakuntaan ei katkaise vanhentumisajan kulumista L 426/2010 kaikki vakuutuksenottajan, vakuutetun tai muun korvaukseen oikeutetun asemaan vaikuttavat päätökset (74 ) myös vakuutuslautakuntamenettely katkaisee vanhentumisen EUROOPPALAINEN VAKUUTUSSOPIMUS- LAKI Vakuutusalan harmonisointi vakuutusten sisämarkkinat toteutuneet normitasolla yhden toimiluvan periaate kotivaltion taloudellisen valvonnan periaate (vakavaraisuus, sijoitustoiminta) oikeus myydä toimiluvan mukaisia tuotteita koko ETA-alueella etukäteisvalvonnasta jälkikäteiskontrolliin 26

27 Vakuutusalan harmonisointi (2) vakuutussopimuslainsäädäntöä ei ole harmonisoitu vakuutusluokat vakuutusdirektiiveissä kansalliset vakuutussopimuslait eli 27 erilaista lakia ainakin kuluttajavakuutuksiin sovelletaan kansallisen lain pakottavia säännöksiä Työn lähtökohta vakuutussopimuksia säännellään kansallisesti pakottavin sopimusoikeudellisin säännöksin => vakuutuksen on täytettävä myyntivaltion lainsäädännön vaatimukset => eurooppalaiset vakuutusmarkkinat eivät voi toteutua ilman yhteistä vakuutussopimuslakia => tehdään yhteinen laki Työryhmä akateeminen työryhmä: Project Group "Restatement of European Insurance Contract Law (REICL) => Principles of European Insurance Contract Law (PEICL) aloitti vuonna 1999 perustettu vapaamuotoisesti, täydentää itse itseään tarpeen mukaan jäsenet eivät edusta kotivaltiotaan kotisivu: 27

28 Työryhmän tavoitteet tavoitteena ei ole kunkin jäsenen kansallisten intressien tai oman oikeusjärjestyksen puolustaminen kooste yleisimmistä eurooppalaisista säännöksistä eurooppalaisten vakuutussopimuslakien keskiarvo tai yhteinen minimitaso parhaan mahdollisen eurooppalaisen vakuutus- sopimuslain laatiminen eli yhtenäinen, hyvä normisto, jossa hyviä ratkaisumalleja eri maista sekä tarpeen mukaan uusia ratkaisuja Työryhmän tavoitteet (2) kuten kansalliset vakuutussopimuslait: puitteet, joissa vakuutusten ja laajasti ymmärrettynä vakuutussopimussuhteen hoitamisen tulee pysyä vakuutuksenottajapuolen henkilöiden suojaaminen yhteiskunnallisten näkökohtien huomioiminen valinnainen normi (optional instrument) Sisällöllinen ympäristö voimassa oleva EU-oikeus eurooppalaiset sopimusoikeusperiaatteet (PECL ) yhteinen viitekehys (Common Frame of Reference, CFR ) valinnainen instrumentti => kansalliset lainsäädännöt suljetaan pois 28

29 Lain (PEICL) rakenne luvut, artiklat Comments-osiotosiot artiklan tausta ja tavoitteet tulkinta- ja soveltamisohjeita keskeisiä yhdenmukaisen ymmärtämisen ja tulkinnan kannalta Notes-osiotosiot oikeusvertaileva aineisto eli oikeustila eri EU- valtioissa soveltamisala Lain sovellettavuus yksityisvakuutus yleisesti ei jälleenvakuutus opt in tulee sovellettavaksi, jos sopijapuolet niin päättävät syrjäyttää myös kv. yksityisoikeudellisesti pakottavat kansalliset säännökset pakottavuus ehkä tulossa absoluuttisesti pakottavia artikloita pakottava vakuutuksenottajan, vakuutetun ja edunsaajan hyväksi poikkeusmahdollisuudet Lain julkaistun osan sisältö julkaisu Principles of European Insurance Contract Law (2009, Sellier): teksti, comments, notes, käännöksiä Osa 1: Yleinen osa Introductory provisions Initial stage and duration of the insurance contract Insurance intermediaries The risk insured Insurance premium Insured event Prescription 29

30 Lain julkaistun osan sisältö (2) Osa 2: Vahinkovakuutus (indemnity insurance) Sum insured and insured value Entitlement to indemnity Right of subrogation Insured persons other than the policyholder Insured risk Osa 3: Summavakuutukset (insurance of fixed sums) vain määritelmäartikla (tapaturma, terveys, henki, avioliitto, syntymä ja muut henkilövakuutukset) Merkitys suomalaisesta näkökulmasta uusi mahdollisuus, ei pakko erilainen kuin Suomen vakuutussopimuslaki vakuutuksenantajamyönteisempi kuin VSL suomalaiselle vakuutusyritykselle mahdollisuus tarjota samanlaisia vakuutuksia kotimaassa ja ulkomailla suomalaiselle kuluttajalle kohtuullinen perussuoja merkitsee hintojen alenemista ja uusia tuotteita? Lain tulevaisuus ideavarasto kansallisille lainsäätäjille ja EU-lainsäätäjälle valinnainen instrumentti direktiivi asetus suhde yhteiseen viitekehykseen (CFR) ja sen kohtaloon? 30

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Merja Junnonen Tarjolla olevat tuotteet Eläkevakuutukset/säästö- ja sijoitusvakuutukset Sijoitussidonnaiset/laskuperustekorkoiset Yksilölliset

Lisätiedot

Jaana Norio-Timonen VAKUUTUSSOPIMUSLAIN PÄÄKOHDAT

Jaana Norio-Timonen VAKUUTUSSOPIMUSLAIN PÄÄKOHDAT Jaana Norio-Timonen VAKUUTUSSOPIMUSLAIN PÄÄKOHDAT Talentum Helsinki 2010 JURIDICA-KIRJASARJASSA ILMESTYNEET TEOKSET: 1. Hallintomenettelyn perusteet 2. Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus 3. Luotto-oikeuden

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästämisen verotus

Pitkäaikaissäästämisen verotus Pitkäaikaissäästämisen verotus Katariina Sorvanto lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Mistä on kyse? Pitkäaikaissäästämisessä tietyin ehdoin 1) Säästösumma on vähennyskelpoinen verotuksessa 2) Säästövarojen

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

Henkivakuutuksia eri tarpeisiin. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Henkivakuutuksia eri tarpeisiin. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Henkivakuutuksia eri tarpeisiin Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

VAHINGONKORVAUS- JA VAKUUTUSOIKEUS 5311609 5 OP VAKUUTUSOIKEUS 11/17/11 VAKUUTUSOIKEUDEN KESKEISET LÄHTÖKOHDAT

VAHINGONKORVAUS- JA VAKUUTUSOIKEUS 5311609 5 OP VAKUUTUSOIKEUS 11/17/11 VAKUUTUSOIKEUDEN KESKEISET LÄHTÖKOHDAT VAHINGONKORVAUS- JA VAKUUTUSOIKEUS 5311609 5 OP Syksy 2011 Onerva-Aulikki Suhonen onerva-aulikki. suhonen @uef.fi VAKUUTUSOIKEUS VAKUUTUSOIKEUDEN KESKEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittää sekä yksityisoikeuteen,

Lisätiedot

23.2.2010 1(5) 1. Mitä on sidottu pitkäaikaissäästäminen (PS-säästäminen)?

23.2.2010 1(5) 1. Mitä on sidottu pitkäaikaissäästäminen (PS-säästäminen)? 23.2.2010 1(5) PS-SÄÄSTÄMINEN Sidottua pitkäaikaissäästämistä koskeva laki (PS-laki) tuli voimaan 1.1.2010. Pankit, rahastoyhtiöt ja sijoituspalveluyritykset (palveluntarjoajat) voivat ryhtyä myymään uusia

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 162. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 6.9.2012 Tehtävästä 1 voi saada enintään 2 pistettä, tehtävästä 7

Lisätiedot

Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta

Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta Studia monetaria 25.10.2011 Esityksen sisältö Mitä henkivakuutuksella tarkoitetaan? Erilaisia henkivakuutuksia Riskihenkivakuutuksen ottamisesta Edunsaajamääräyksestä

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön. Tutustu

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINTO 170. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSOPPI 11.5.2015 Tentti muoostuu kolmesta kysymysryhmästä: I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 165. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 5.9.2013 Tehtävistä 1 ja 9 voi saada enintään 3 pistettä, tehtävästä

Lisätiedot

Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota?

Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota? Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12.11.2014

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS

YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS Voimassa 1.3.2014 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 2. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3.

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 2.11.2010 2.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl Esimerkkejä suorista sijoituksista Osakkeet Korot Hyödykkeet

Lisätiedot

Kysymykset 1 12 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea. Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin.

Kysymykset 1 12 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea. Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin. VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO, YLEINEN OSA 15.4.2016 Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta johonkin

Lisätiedot

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Matemaatikkona vakuutusyhtiössä Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Miksi vakuutusmatemaatikoilla on töitä Vakuutusyhtiölaki (2008/521) 6. luku Vakuutusyhtiössä

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 161. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 15.5.2012 Tehtävästä 2 voi saada enintään 2 pistettä, tehtävästä 4 enintään 6 pistettä

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 10.5.2011 Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoituskohteiden valikoimaan Sijoitustuotteiden keskeisiä ominaisuuksia

Lisätiedot

Kysymyskohtaiset enimmäispistemäärät on mainittu kysymyksen kohdalla. Yhteispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtaiset enimmäispistemäärät on mainittu kysymyksen kohdalla. Yhteispistemäärä on 50 pistettä. Henkilönumero VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 03.09.2007 YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero. Jos jätät vastaamatta kysymykseen,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ... 3 YLEISPERUSTELUT... 5

SISÄLLYSLUETTELO ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ... 3 YLEISPERUSTELUT... 5 1 SISÄLLYSLUETTELO ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ... 3 YLEISPERUSTELUT... 5 1. Nykytila... 5 1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö... 5 Vakuutussopimuslaki... 5 Yhtiöoikeudellinen lainsäädäntö... 7 Liikennevakuutus,

Lisätiedot

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen. RY1 R1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.7.2014 alkaen VAKUUTUSSOPIMUSLAKI JA RYHMÄVAKUUTUS (3 ja 4 ) Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä. Nämä säännökset

Lisätiedot

Kunkin kysymyksen kohdalla on mainittu vastauksen pisteytys.

Kunkin kysymyksen kohdalla on mainittu vastauksen pisteytys. VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 20.9.2017 SUORITUSTILAISUUS 177 Kunkin kysymyksen kohdalla on mainittu vastauksen pisteytys. 1. Mitä tarkoitetaan kielletyllä vastuunrajoituksella? Mainitse esimerkki. 2 pistettä

Lisätiedot

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä. Henkilönumero VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 9.2.2009 YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta

Lisätiedot

Pekka ja Tiina joutuvat auto-onnettomuuteen, jonka seurauksena Tiina kuolee heti ja Pekka seuraavana päivänä.

Pekka ja Tiina joutuvat auto-onnettomuuteen, jonka seurauksena Tiina kuolee heti ja Pekka seuraavana päivänä. 1. Pekka elää avoliitossa Tiinan kanssa. Pekka on eronnut ja hänellä on entisestä avioliitostaan Seijan kanssa lapset Sanna (21 vuotta) ja Silja (16 vuotta). Avioliitossa ollessaan Heikki oli ottanut henkivakuutuksen,

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä. Henkilönumero VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 31.8.2009 YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta

Lisätiedot

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto Vesa Korpela lakiasiain johtaja Välillinen sijoittaminen verotuksessa Sijoituskohde Vakuutusyhtiö Sijoitusrahasto Sijoituskohde Sijoituskohde Välillinen sijoittaminen

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSOPPI 13.1.2015 Tentti muoostuu kolmesta kysymysryhmästä: I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi

Lisätiedot

a) Millä menettelyllä vakuutuksen peruminen on mahdollista, ja mikä summa ja kenelle vakuutuksesta tällöin suoritetaan?

a) Millä menettelyllä vakuutuksen peruminen on mahdollista, ja mikä summa ja kenelle vakuutuksesta tällöin suoritetaan? 1. Pirkko otti 5.1.2013 vapaaehtoisen eläkevakuutuksen henkivakuutusyhtiöstä X. Hän maksoi vakuutukseen 1 000 euroa josta veloitettiin heti maksuun perustuvaa kuormitusta 5 %:a. 28.1.2013 vakuutussäästön

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Säästäjän vaihtoehdot Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Terhi Lambert-Karjalainen Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Pörssisäätiön Sijoituskoulu Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä,

Lisätiedot

Liikennevakuutuslain uudistaminen

Liikennevakuutuslain uudistaminen Liikennevakuutuslain uudistaminen Liikenneoikeuspäivä 27.10.2015 Hannu Ijäs Sosiaali- ja terveysministeriö Liikennevakuutus Suomessa Nykyinen laki tuli voimaan 1960. Liikennevakuutus perustuu monilta osin

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette?

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? Vakuutukset Alkutesti Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? a) Ette mitään, koska ette aio poistua laivasta. b) Kaikille oman matkustajavakuutuksen,

Lisätiedot

FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y)

FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y) FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y) SISÄLLYS 1 Käytettyjen käsitteiden määritelmiä 1 2 Vakuutuksen sisältö 1 3 Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet 1 4 Vakuutukseen voimassaolo

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 16.9.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista?

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Teksti Marika Javanainen Kuva Bosse Österberg Tiivistelmä esityksestä, jonka Suomen Syöpä yhdistyksen neuvontahoitaja Sirpa Lehtinen piti potilasverkostojen

Lisätiedot

Eläkesäästäminen. Eläkesäästäminen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta www.fine.fi. Sivu 1

Eläkesäästäminen. Eläkesäästäminen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta www.fine.fi. Sivu 1 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tiedot perustuvat 1.1.2014 voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 1 (6)

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 1 (6) Vakuutusosakeyhtiö 1 (6) SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2011 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

VAKUUTUSOIKEUDEN OPINTOMONISTE. Esko Hoppu Mika Hemmo. Helsingin yliopisto 2006

VAKUUTUSOIKEUDEN OPINTOMONISTE. Esko Hoppu Mika Hemmo. Helsingin yliopisto 2006 VAKUUTUSOIKEUDEN OPINTOMONISTE Esko Hoppu Mika Hemmo Helsingin yliopisto 2006 2 I VAKUUTUSTOIMINTA JA SEN SÄÄNTELY 1. VAKUUTUKSESTA 1.1. Yleistä Vakuutustoiminnan tarkoituksena on vahinko- ja haittariskin

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUKSEN EHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. VAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT...3 1.1. Vakuutuksen sisältö...3 1.2. Eräiden

Lisätiedot

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Tehokas ja joustava sijoitusvaihtoehto SEB Life on Pohjoismaiden johtava asiakkaalle räätälöityihin henkivakuutussijoituksiin erikoistunut henkivakuutus yhtiö. Henkivakuutusyhtiö

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen.

VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE Voimassa 1.12.2014 alkaen. 1 VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE VARAINHOITOVAKUUTUS Varainhoitovakuutus...4 Varainhoitovakuutuksella hallitset sijoitusomaisuuttasi

Lisätiedot

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK)

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK) HE98/2015 Finanssialan Keskusliitto (FK) 13.11.2015 1 HE98/2015 HALLITUKSEN ESITYS VAKUUTUSYHTIÖLAIN MUUTTAMISEKSI 1. FK katsoo, että STM:n olisi tullut laatia vain kirjanpitolain (KPL) muutoksista johtuvat

Lisätiedot

Kysymyskohtaiset enimmäispistemäärät on mainittu kysymyksen kohdalla. Yhteispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtaiset enimmäispistemäärät on mainittu kysymyksen kohdalla. Yhteispistemäärä on 50 pistettä. Henkilönumero VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 11.2.2008 YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero. Jos jätät vastaamatta kysymykseen,

Lisätiedot

Kuluttaja ulkomaisen vakuutusyhtiön asiakkaana

Kuluttaja ulkomaisen vakuutusyhtiön asiakkaana Kuluttaja ulkomaisen vakuutusyhtiön asiakkaana Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 20.10.2014 Tuomas Korkeamäki FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia

Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Yritysturva Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia VOIMASSA 1.8.2005 ALKAEN YT 01.5 1. VAKUUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET 3 2. TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VA- KUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINTO 163. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSOPPI 9.1.2013 Tentti muodostuu kolmesta kysymysryhmästä: I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 482. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 482. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003 N:o 482 496 SISÄLLYS N:o Sivu 482 luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 2191 483 sijoitusrahastolain muuttamisesta...

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Paula Kirppu ja Tero Oikarinen Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoitustuotteiden markkinoihin

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutussopimuslaki (543/1994) on vakuutussopimuksia koskeva laki, joka sisältää asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliseen sopimussuhteeseen ja eräiden kolmansien henkilöiden

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Yritykset ja yhteisöt. Vakuutusehdot. Voimassa 1.11.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Yritykset ja yhteisöt. Vakuutusehdot. Voimassa 1.11.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehdot Yleiset sopimusehdot Yritykset ja yhteisöt Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 3 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Etuja OP-eläkevakuutuksessa SISÄLLYS. Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3. Lakisääteinen työeläke 3

Etuja OP-eläkevakuutuksessa SISÄLLYS. Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3. Lakisääteinen työeläke 3 OP-eläkevakuutus OP-ELÄKEVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE SISÄLLYS Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3 Lakisääteinen työeläke 3 Sinulle suunniteltu OP-eläkevakuutus 4 Pistä rahat tuottamaan 6 OP-eläkevakuutuksen

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot 1.7.2014 Sovelletaan 1.7.2012 ja sen jälkeen alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Eräitä keskeisiä käsitteitä... 1 2. Tietojen antaminen

Lisätiedot

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)...

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... Sisällysluettelo YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... 2 1 Asiamiesten rekisteröinti (kumottu)... 2 2 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä ilmoittaminen

Lisätiedot

Fennia- Varainhoitovakuutus. Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen

Fennia- Varainhoitovakuutus. Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen Fennia- Varainhoitovakuutus Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen Miksi sijoittaa vakuutuksen kautta? Fennia-Varainhoitovakuutus on helppo ja verotuksellisesti järkevä tapa saada sijoitukselle tuottoa.

Lisätiedot

Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta

Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta 1 (5) Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta 1 Sijoituskorien asiakasmateriaalin laadussa kehitettävää Finanssivalvonta selvitti sijoitussidonnaisiin säästöhenkivakuutuksiin, eläkevakuutuksiin

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Yleiset sopimusehdot Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1. Eräät keskeiset käsitteet 3 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3 2.1 n tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä. VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 1.9.2008 YLEINEN OSA Henkilönumero Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus

Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Voimassa 1. 1. 2011 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä. Henkilönumero VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 15.2.2010 YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta

Lisätiedot

Kuluttaja ulkomaisen vakuutusyhtiön asiakkaana

Kuluttaja ulkomaisen vakuutusyhtiön asiakkaana Kuluttaja ulkomaisen vakuutusyhtiön asiakkaana 2017 Tuomas Korkeamäki FINE Sisällys 1 Johdanto 3 2 Suomessa toimivat vakuutusyhtiöt ja vakuutusten myyntikanavat 3 3 Suomalaiset tuomioistuimen ulkopuoliset

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITE

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITE TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi vakuutussopimuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta I JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on lähettänyt 14 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

TUOTESELOSTE 16.11.2015. Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 16.11.2015. Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus 16.11.2015 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta ja Parikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI KAPITALISAATIOSOPIMUKSEN VEROTUKSESTA

LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI KAPITALISAATIOSOPIMUKSEN VEROTUKSESTA Lausunto 1 (5) 14.8.2015 Verohallinto Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI KAPITALISAATIOSOPIMUKSEN VEROTUKSESTA Finanssialan keskusliitto (FK) pitää

Lisätiedot

yrityksen Matkaturva

yrityksen Matkaturva yrityksen Matkaturva Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 024 1 10.10 2 500 SISÄLLYSLUETTELO yrityksen Matkaturva...3 1 KESKEISET KÄSITTEET...3 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSsOPIMUKSEN

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINTO 165. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSOPPI 4.9.2013 Tentti muodostuu kolmesta kysymysryhmästä: I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Lääkevahinkovakuutus. Petri Ahonen

Lääkevahinkovakuutus. Petri Ahonen Lääkevahinkovakuutus Petri Ahonen 12.5.2017 Vakuutusturvan järjestäminen LÄÄKKEIDEN VALMISTAJAT, MAAHANTUOJAT, JAKELIJAT JA MUUT TOIMIJAT OSUUSKUNTA Ostaa vakuutuksen yhtiöltä Ottaa vakuutuksen jäsentensä

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINTO 168. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSOPPI 15.9.2014 Tentti muoostuu kolmesta kysymysryhmästä: I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINTO 162. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSOPPI 5.9.2012 Tentti muodostuu kolmesta kysymysryhmästä: I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN TUOTESELOSTE Varainhoitovakuutus...3 Varainhoitovakuutuksella hallitset sijoitusomaisuuttasi tehokkaasti... 3 Joustava tapa säästää... 3 Monipuoliset

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus Turvan Henkikulta ja Parikulta Kuolemanvaravakuutus 28.5.2016 VAKUUTUSEHDOT Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön.

Lisätiedot

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen YRITYKSEN MATKATURVA Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2002 alkaen 103 712 1 4.08 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2011 alkaen YL YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus...2

Lisätiedot

PS-sopimusten sekä vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta

PS-sopimusten sekä vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta PS-sopimusten sekä vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta Vero2013, Helsinki 13.3.2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 13.3.2013 Antti Lampinen 0 Tausta Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee tässä asiassa

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.12.2014 alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUS Vakuutusehdot 1. Vakuutuksen yleiset ehdot... 2 1.1. Vakuutuksen sisältö... 2 1.2. Eräiden termien merkitys... 2 1.3. Vakuutuksen

Lisätiedot

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 4/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 4/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 206/2000 vp). Talousvaliokunta on antanut asiasta

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus 1.1.2017 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta ja Parikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

19.3.2014. b) Miten vakuutuksenantajan vastuuseen vaikuttaa se, että tiedot on antanut Matille asiamies?

19.3.2014. b) Miten vakuutuksenantajan vastuuseen vaikuttaa se, että tiedot on antanut Matille asiamies? 1. Matti oli viime jouluna viemässä pakettia tädilleen, kun hän kaatui jäisellä jalkakäytävällä. Nilkka vääntyi. Pääkin kopsahti tiehen, mistä seurasi kova niskakipu. Matti hakeutui yksityiselle lääkäriasemalle,

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.12.2014 ALKAEN TUOTESELOSTE Varainhoitovakuutus...3 Varainhoitovakuutuksella hallitset sijoitusomaisuuttasi tehokkaasti... 3 Joustava tapa säästää... 3 Monipuoliset

Lisätiedot

Säästö- ja henkivakuutusselvitys

Säästö- ja henkivakuutusselvitys FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund SISÄLLYS Henkivakuutusmarkkinat Suomessa... 1 Maksutulo on pysynyt vakaana... 2 Vakuutussäästöt kasvavat tasaisesti... 2 Vakuutussäästäminen...

Lisätiedot

JALKAPALLOTURVA. Vakuutusehdot 1.1.2014 F1401 SISÄLLYSLUETTELO

JALKAPALLOTURVA. Vakuutusehdot 1.1.2014 F1401 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutusehdot 1.1.2014 F1401 JALKAPALLOTURVA SISÄLLYSLUETTELO JALKAPALLOTURVA... 2 1 Vakuutettu ja edunsaaja... 2 2 Voimassaolo... 2 3 Korvaukset... 2 4 Korvauksen hakeminen... 2 YLEISET SOPIMUSEHDOT...

Lisätiedot

Kriisiturvavakuutus. Kriisiturvavakuutuksen vakuutusehdot

Kriisiturvavakuutus. Kriisiturvavakuutuksen vakuutusehdot Autoturvan kriisiturvavakuutusehdot 1.1.2016 Kriisiturvavakuutus Sisällysluettelo Kriisiturvavakuutuksen vakuutusehdot...1 Yleiset sopimusehdot...2 Kriisiturvavakuutuksen vakuutusehdot Kriisiturvavakuutus

Lisätiedot

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN Tässä esityksessä oleva veroinformaatio sisältää yleistä informaatiota 1.1.2016 voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä sekä oikeus- ja verotuskäytännöstä. Se ei ole täydellinen

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

HE 63/2009 vp. III lueteltujen tietojen antamisesta. Finanssivalvonta. täsmentäviä teknisluonteisia määräyksiä.

HE 63/2009 vp. III lueteltujen tietojen antamisesta. Finanssivalvonta. täsmentäviä teknisluonteisia määräyksiä. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vakuutussopimuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisäyksiä ja muutoksia vakuutussopimuslakiin

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2016

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2016 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2016 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään tuotto, joka

Lisätiedot