Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 AJANKOHTAISTA VAKUUTUSOIKEUTTA Prof. Jaana Norio-Timonen syksy 2010 Kurssin pelisäännöt opintosuorituksena luennot & oppimispäiväkirja läsnäolopakko, korkeintaan kahden luentokerran poissaolo mahdollinen luentoaktiivisuus oppimispäiväkirja palautetaan viimeistään ma myöhästyminen alentaa arvosanaa jälkeen palautettuja ei arvostella Oppimispäiväkirja ei luentomuistiinpanot eikä pöytäkirja luennoista kuvaa oppimista omaa pohdintaa asioiden kytkeminen kurssin sisällä asioiden kytkeminen kurssin ulkopuolelle kyseenalaistaminen, omat kannanotot en tiennyt / luulin / opin rehellisyys, kriittisyys lähteiden käyttö 1

2 Oppimispäiväkirja (2) 1. Aluksi (tai oma otsikko) lähtötilanne tavoitteet, toiveet ja odotukset 2. Kunkin asiakokonaisuuden tarkastelu kaikki otsikot mukaan voi keskittyä kiinnostavimpiin kysymyksiin 3. Lopuksi (tai oma otsikko) vertaaminen aluksi-osaan yleisiä kommentteja kurssista ja omasta panoksesta siinä Oppimispäiväkirja (3) laajuus sivua asiatyyliä myös ulkoasultaan viimeistelty sivunumerot tavutus oikean reunan tasaus JOHDATUS VAKUUTUSTOIMINTAAN 2

3 Vakuutusten jaotteluja henkilövakuutus kohteena on luonnollinen henkilö (VSL 2 ) vahinkovakuutuksen vastakohta henkivakuutus vakuutus vakuutetun elämän tai kuoleman varalta (+ eläkevakuutus, VSL 2 ) osa henkilövakuutusta Vakuutusten jaotteluja (2) vahinkovakuutus vakuutus esinevahingon, vahingonkorvaus- velvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen korvaamiseksi (VSL 2 ) henkilövakuutuksen vastakohta EU ja Suomen yhteisöoikeus: jaottelu: henkivakuutus / vahinkovakuutus erona VSL:iin lähinnä tapaturma- ja sairausvakuutukset Vakuutusten jaotteluja (3) pakollinen: pakko ottaa vastakohta: vapaaehtoinen lakisääteinen: sisältö lailla säännelty vastakohta: vapaaehtoinen yksilöllinen / ryhmä /ryhmäetu 3

4 1. riskiturva Vakuutuksen tarkoitus halutaan turvaa siltä varalta, että jotakin ei- toivottavaa sattuu kuluja vastaava korvaus kiinteä korvaussumma ei vakuutustapahtumaa => ei korvausta; vakuutusmaksulla saatu turvallisuus Vakuutuksen tarkoitus (2) 2. säästäminen, sijoittaminen tarkoitus rahan säästäminen tulevaisuutta varten puhdas ylijäämän sijoittaminen vakuutustapahtuma voi olla toivottu vakuutusperiaate => kuolemanvaravakuutus 3. omaisuusjärjestelyt lahjoittaminen, kuolemaan liittyvät järjestelyt Vakuutuksen käsite yksittäinen vakuutussopimus: vakuutuksenantaja ottaa vakuutusmaksua vastaan tietyn riskin kantaakseen vakuutustoiminnan idea: joukko samankaltaiselle vaaralle alttiina olevia vahinkoriskin jakaminen kukin suorittaa määrätyn maksun kertyvillä varoilla maksetaan korvaus niille heistä, joita vahinko kohtaa vakuutus = sopimus, tuote 4

5 Vakuutuksen käsite (2) suurten lukujen laki moral hazard eli moraalinen uhkapeli adverse selection eli negatiivinen valikoituminen riskiluokittelu Moraalinen uhkapeli toimitaan toisin kuin jos vakuutusta ei olisi edellyttää mahdollisuutta vaikuttaa riskiin => pitäisikö vakuuttaa vain ns. puhtaita riskejä? ongelma vakuutuskollektiiville vakuutuksenantajalle yhteiskunnalle Negatiivinen valikoituminen ne, jotka mielestään maksavat riskiinsä nähden liian suurta vakuutusmaksua, jättäytyvät pois vakuutuskannasta => vakuutuskannan huononeminen => vakuutusmaksujen nousu => paras osa vakuutuskannasta jättäytyy pois => vakuutuskannan huononeminen 5

6 Negatiivinen valikoituminen (2) ehkäisykeinoina riskien parempi selvittäminen vakuutuksenantajan vastuuta rajoittavat ehdot riskiluokittelun parantaminen Riskimaksun määrääminen I riskianalyysi mitkä tekijät vaikuttavat riskin suuruuteen II riskiluokittelu mitkä em. tekijöistä valitaan tariffitekijöiksi stabiileja käytännössä mitattavissa ja kontrolloitavissa ilman kohtuuttomia vaikeuksia hallinnollisesti riittävän halpoja hyvän (vakuutus)tavan mukaisia (VYL 25:11) Riskimaksun määrääminen (2) miten riskit jaetaan samankaltaisten joukoiksi eli riskiluokiksi kullekin luokalle oma tariffinsa eli säännöstö, jonka perusteella riskimaksu määräytyy III määrätään kullekin riskiluokalle riskimaksu tilastojen ja muun saadun kokemuksen perusteella 6

7 Vakuutusalan toimijat vakuutusyritys henkivakuutusyhtiöt vahinkovakuutusyhtiöt ja -yhdistykset työeläkevakuutusyhtiöt jälleenvakuutusyritykset vakuutustuotteitten valmistajia Vakuutusalan toimijat (2) vakuutusasiamies luonnollinen henkilö / oikeushenkilö edustaa yhtä tai useampaa vakuutusyritystä vakuutusmeklari toimii vakuutuksenottajan puolesta oltava riippumaton vakuutusyrityksistä Missä säännellään? vakuutuksen sisältö vakuutussopimuslaki (543/1994) laki vakuutusluokista (526/2008) vakuutusyhtiölaki (521/2008) kuluttajansuojalain (38/1978) 3 ja 4 luku tuloverolaki (1535/1992) vakuutusten markkinointi, tiedonantovelvollisuus vakuutussopimuslaki vakuutusyhtiölaki laki vakuutusedustuksesta (570/2005) kuluttajansuojalain 2 ja 6a luku 7

8 Missä säännellään? (2) vakuutustoiminta vakuutusyhtiölaki vakuutusyhdistyslaki (1250/1987) laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (398/1995) laki työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997) osakeyhtiölaki (624/2006) laki vakuutusluokista vakuutusmeklaritoiminta laki vakuutusedustuksesta Sääntelyn tavoitteita vakuutussopimusten pitkäaikaisuus => tarve varmistaa yrityksen vakavaraisuus tai ainakin vakuutettujen edut vakuutustuotteen monimutkaisuus ja abstraktius sopijapuolten tiedollisten, taidollisten ja taloudellisten resurssien erilaisuus => asiakkaansuojasääntely Toimilupa (VYL 2 luku) edellytys vakuutusten myöntämiselle Finanssivalvonta myöntää yksi toimilupa koko ETA-alueelle ja kotimaan (taloudellinen) valvonta oikeus perustaa sivukonttori ulkomaille tai tarjota vakuutuksia yli rajojen kotimaasta käsin (vapaa tarjonta) erillisyysperiaate (VYL 1:15) 8

9 Muun liiketoiminnan harjoittaminen lähtökohta: vain vakuutusliiketoimintaa saa toimia toisen vakuutusyhtiön asiamiehenä lisäksi liitännäistoimintaa (VYL 2:16-17) 17) edustajana toimimista, markkinointia ja myyntiä, ei omaan lukuun oltava yhtiön harjoittaman vakuutustoiminnan luonteeseen sopivaa ei laajuudeltaan vakuutustoimintaan nähden olennaisessa asemassa ei saa vaarantaa vakavaraisuutta eikä vakuutettuja etuja SIRPALE- VAKUUTUKSET Käsite alaltaan suppea vakuutus henkilö- tai vahinkovakuutus kapea-alaiset alaiset vahinkovakuutukset eli tuotekohtaiset vakuutukset kapea-alaiset alaiset henkilövakuutukset vakava sairaus tapaturma 9

10 Tuotekohtaiset vakuutukset elektroniset laitteet silmälasit matkapuhelimet kortteihin liittyvät vakuutukset Vakuutus vakavan sairauden varalle dread disease, critical illness esim. syöpä, sydänkohtaus, aivoveritulppa, halvaantuminen, sokeutuminen korvaus, kun sairaus todetaan (kertakorvaus/toistuva) ja/tai kuolemantapaussumma korvauksen käyttötarkoitusta ei rajattu Tapaturmavakuutukset 100 %:n invaliditeetti (ja kuolema) luunmurtumat: eri luut hinnoiteltu luunmurtumien, palovammojen ja sijoiltaanmenojen varalta: korvaustaulukot sairaalahoito tapaturman tai sairauden johdosta: kiinteä korvaus sairaalahoito- ja sairauslomapäiviltä 10

11 Markkinointitavat tuotevakuutukset: vain tuotteen myyjä henkilövakuutukset: suoramarkkinointi yhteistyökumppanit internet kylkiäiset, lisäedut Ongelmia vastoin yleistä trendiä vakuutusturvan pirstaloituminen / aukollisuus hyödyllinen/hyödytön hyvä vakuutustapa (VYL 25:11) vakuutuksenantajan tunnistettavuus tuotevakuutukset myyntitilanne suhde virhevastuuseen ja takuuseen myyjän tiedonantovelvollisuus henkilövakuutukset Ongelmia (2) karenssiaika (VSL 10 ja 11 ) ja maksu verotus kulujen korvaaminen vs. summavakuutus pelolla markkinointi 11

12 VAKUUTUS- SIJOITTAMINEN Terminologiaa henkivakuutus: elämänvara/kuolemanvara säästöhenkivakuutus vakuutusmaksu maksetaan toistuvissa erissä vakuutuskorvaus kertakorvauksena eläkevakuutus vakuutuskorvaus useampana eränä sijoitusvakuutus kertamaksullinen henki- tai eläkevakuutus Terminologiaa (2) sijoitussidonnainen eli unit link -vakuutus henki- tai eläkevakuutus kyse tuottotavasta riski tuotosta ja pääomasta asiakkaalla kapitalisaatiosopimus talletuksen kaltaisia ei vakuutettua => määräaikaisia voi olla osaksi sijoitussidonnainen 12

13 vakuutusmaksu Maksut ja kulut useina erinä / kertamaksuinen joustavamaksuinen => VSL:n maksuviivästyssäännökset eivät sovellu kulut etukäteen kerralla / jatkuvina maksuina yhdistelmät esim. toimenpidepalkkioita vaikutus tuottoon Vakuutuksen tuotto vain säästölle, ei koko vakuutusmaksulle ei takuujärjestelmää huom. riskihenkivakuutus päävaihtoehdot: perinteinen sijoitussidonnainen 1. Perinteinen tuottotapa vakuutusyhtiö sijoittaa vakuutusyhtiö maksaa tuoton without/non profit: kiinteä tuotto with profit: myös asiakashyvitys pääoma säilyy, riskitön (melko) tasainen tuotto vaivaton asiakkaalle 13

14 2. Sijoitussidonnainen eli unit link(ed) vakuutuksenottaja valitsee rahastot vakuutusyhtiö ei takaa minkäänlaista tuottoa sijoitetun pääoman säilymistä =>riski asiakkaalla mahdollisuus suurempiin tuottoihin 2. Sijoitussidonnainen (2) eroja perinteiseen tuottotapaan korkeammat kulut ennenaikainen nostaminen halvempaa eroja arvopaperisijoituksiin riskin hajauttaminen (=> rahasto => vakuutus) vakuutusyhtiön asiantuntemus rahastojen vaihto verovapaasti pienet pääomat riittävät vakuutusyhtiön kulut henkivakuutus henkivakuutus: Verotus (TVL) ei verovähennysoikeutta maksusta tuotto verotettavaa pääomatuloa kuten eläkevakuutus, jos liittyy siihen ja otettu aikaisintaan eläkevakuutus: vakuutusmaksun verovähennysoikeus euroa/vuosi (ei kertamaksuinen) vakuutetun oikeus I: pääomatulosta; II: 28 % ansiotuloverosta; III: puolison ansiotuloverosta koko eläke verotettavaa pääomatuloa kertamaksuinen: osaksi ansiotuloa, osaksi verovapaa 14

15 Verotus (TVL) (2) eläkeiän oltava vähintään TyEL:n mukainen takaisinmaksuaika vanha: vähintään 2 v., puolivuosittain tai lyhyemmin välein uusi: vähintään 10 v. tai elinikä, vähintään kerran vuodessa (lykkäys 1 v., lyhennys 2 v. (max 4 v.) varojen ennenaikaisen nostamisen sallitut perusteet vähintään vuoden kestänyt työttömyys pysyvä työkyvyttömyys; myös osatyökyvyttömyys ( ) puolison kuolema avioero peruste, joka ei liity vakuutettuun Vakuutussijoituksen likvidiys Henkivakuutus vakuutuksenottajalla aina oikeus irtisanoa => takaisinostoarvo (VSL ) takaisinostoarvo voi olla säästöä pienempi perinteinen henkivakuutus: säästön nostoon vähimmäisaika, sanktioita (pitkäaikainen => lyhytaikainen) osittainen takaisinosto joustavamaksuiset tuotteet (ei kuitenkaan pankkitili) Vakuutussijoituksen likvidiys (2) Eläkevakuutus takaisinostomahdollisuus vain erityis- tilanteissa (VSL 13 ; TVL 54 d ): vähintään vuoden työttömyys pysyvä työkyvyttömyys puolison kuolema avioero oikeus siirtää takaisinostoarvo toiseen eläkevakuutukseen tai ps-tilille ( alkaen otettu vakuutus) 15

16 Markkinointi osaksi vaikeita tuotteita erilaisia tuotteita samankaltaisia tuotteita vertailuvaikeudet, sekoittumisvaara markkinointikanavat erilaiset säännökset VSL 5 ja 9 VAKUUTUS JA FINANSSIMARKKINAT Muutoksia markkinoilla vakuutusten myynti pankeissa myyntikanavalle suunniteltuja tuotteita samankaltaisia tuotteita kilpailun lisääntyminen toimialojen kesken 16

17 Hallinnollisia muutoksia Finanssialan Keskusliitto (FK) ( ) Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (Fine) ( ) erilliset lautakunnat Finanssivalvonta (Fiva Fiva) ( ) Näkökulmia kehitykseen lainsäädäntö erikseen eri sektoreille erilliset valmistelijat valvonta kaikkien yritysten vakavaraisuus katvealueet samat periaatteet ja toimintatavat synergiaedut yleisön finanssimarkkinatietämyksen edistäminen Näkökulmia kehitykseen (2) yritykset kilpailu, yhdenmukaiset kilpailuolosuhteet yhteistyö erilaisten säännösten samanaikainen noudattaminen asiakas yhden luukun periaate tuotteita ja niiden tarjoajia koskevat sekaannukset 17

18 Pitkäaikaissäästäminen L sidotusta pitkäaikaissäästämisestä (1183/2009), voimaan eläkkeitten rinnalle ps-sopimuksetsopimukset säästäjänä luonnollinen henkilö sopijapuolena talletuspankit, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt, vastaavat Suomessa toimivat ulkomaiset yritykset Pitkäaikaissäästäminen (2) laki ei koske vakuutuksia; varat voi siirtää vakuutuksesta ps-tilille ja päinvastoin rahat ps-tilillä, jolta ne voi siirtää pankkitalletukseen (talletussuoja) julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin arvopapereihin julkisyhteisön liikkeelle laskemiin arvopapereihin rahasto-osuuksiinosuuksiin Pitkäaikaissäästäminen (3) eläkeiän oltava vähintään TyEL:n mukainen takaisinmaksuaika vähintään 10 v. tai elinikä lykkäys TyEL-eläkeikään 1 v. => lyhennystä 2 v. (max 4 v.) maksetaan vähintään kerran vuodessa 18

19 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ KKO:n ratkaisuja Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus KKO 2002:65 KKO 2006:79 Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus KKO 2004:19 KKO 2010:25 VL KKO:n ratkaisuja (2) Pelastamisvelvollisuus KKO 2007:23 Samastaminen KKO 2001:52 KKO 2002:89 KKO 2005:100 19

20 KKO:n ratkaisuja (3) Edunsaajamääräys KKO 2004:40 Takautumisoikeus KKO 2008:113 Tapauksen esittely tapahtumakuvaus ongelma ratkaisu ja mihin se perustuu 3-5 min. VAKUUTUSSOPIMUS- LAIN UUDISTAMINEN 20

21 OM TR 2006:16 HE 63/2009 Yleistä L 426/2010, voimaan ei suuria muutoksia, tarkoituksena poistaa vakuutussopimuslain käytännön soveltamisessa ilmenneitä epäselvyyksiä ja ongelmia Soveltamisala (1 ) Ongelma muut vakuutukset kuin henkilö- ja vahinkovakuutukset? tällä hetkellä kapitalisaatiosopimukset L 426/2010 soveltamisalaksi muu vakuutus kuin lakisääteinen, entiset poikkeukset kapitalisaatiosopimuksiin sovellettavat säännökset (4 a ) Ongelma (3 ) Lain pakottavuus vakuutuksenottajina kuluttajiin rinnastettavat ei- elinkeinonharjoittajat? kuolinpesät asunto-osakeyhtiötosakeyhtiöt yhdistykset L 426/2010 kuluttajaan rinnastetaan asemaltaan vastaava muu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö HE: kuolinpesää pidetään tässä oikeushenkilönä 21

22 Ongelma (75 ) Lain pakottavuus (2) ovatko takautumisoikeussäännökset pakottavia vahingon aiheuttanutta kolmatta kohtaan? L 426/2010 pakottavuus, jos yksityishenkilö tai työntekijä yms. moottoriajoneuvovakuutukset: LVL 20 Karenssi vs. vastuun alkaminen Ongelmia karenssiaikoja yleisissä ehdoissa maksu karenssiajaltakin L 426/ : jollei muusta ajankohdasta ole yksilöllisesti sovittu vakuutuksenottajan kanssa 38 : Jos vakuutuksenantajan vastuu alkaa joltakin osin myöhemmin, tätä osaa koskevaa vakuutusmaksua ei tarvitse suorittaa ennen vastuun alkamista. Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus Ongelmia riittävät tiedot vakuutuksiin liittyvistä sijoituskohteista yhdenvertaisuus erilaisten sijoitusmuotojen kesken? L 426/ : Lisäksi huomiota on kiinnitettävä vakuutukseen mahdollisesti liittyvien sijoituskohteiden valinnan kannalta olennaisiin seikkoihin ottaen erityisesti huomioon vakuutuksen hakijan aikaisempi sijoituskokemus ja sijoittamisen tavoitteet 9 a : Fiva voi antaa määräyksiä kulujen laskemis- ja ilmoittamistavasta säästöhenki- ja eläkevakuutuksessa 22

23 Vakuutuksenottajapuolen tiedonantovelvollisuus Ongelma vahinkovakuutus: tiedot, joiden perusteella vakuutusmaksu määrätty selvästi liian pieneksi L 426/ : alivakuutussäännös Oikeus vakuutuksen saamiseen Ongelma oikeus saada perusvakuutuksia eli sopimuspakko? Työryhmä & L 426/2010 ei sopimuspakkoa kuluttajan yms. hakemuksen hylkäämiselle kirjallisesti lain ja hyvän vakuutustavan mukainen perustelu (6 a ) myös kuluttajan tms. vakuutuksen irtisanomiselle em. perustelu (16, 17 a ) hyvä vakuutustapa nyt myös vakuutussopimuslakiin Henkilövakuutuksen irtisanominen Ongelmia vakuutetun tahallaan aiheuttama vakuutustapahtuma vakuutetun vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antamat / antamatta jättämät tiedot, joilla merkitystä vakuutuksenantajan vastuun kannalta tapaturma-/sairausvakuutukset, joissa vakuutusmaksu- kausi alle 1 v. L 426/2010 em. tahallisuus ja vilppi: irtisanomisoikeus (17 ) em. tapaturma-/sairausvakuutukset: vain kalenterivuoden lopussa (17 a ) 23

24 Samastaminen moottoriajoneuvovakuutuksissa vakuutettuun samastetaan se, joka vakuutetun suostumuksella vastuussa ajoneuvosta (33 ) Ongelmia samastetaanko myös yhteisessä taloudessa asumisen ja yhteisen käytön perusteella; pitäisikö? Työryhmä käytäntö vakiintunut => ei muutosta Huumaavat aineet moottoriajoneuvovakuutuksissa vain alkoholin ja huumausaineen käyttö voi vaikuttaa korvaukseen (30 ) Ongelma huumaavat aineet, vrt. liikennevakuutus L 426/2010 ehdoissa liikennevakuutuksen tapaan (30 ) Edunsaajamääräys vs. testamentti edunsaajamääräyksen muuttaminen: ilmoitettava kirjallisesti vakuutuksenantajalle (48 ) edunsaajamääräyksen tulkinta: lähtökohtana vakuutuksenottajan tahto (59 ) Ongelmia vakuutuksen ottamisen jälkeen tehty yleistestamentti (KKO 2004:40) vakuutuskorvauksen maksaminen Työryhmä ei muutosta 24

25 Korvausvaatimuksen esittäminen korvausvaatimus esitettävä (73 ) vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija saanut tietää mahdollisuudestaan saada korvausta aina viimeistään 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta Ongelmia korvauksen hakeminen useasta lähteestä (paljon) myöhemmin ilmenevät vahingot Korvausvaatimuksen esittäminen (2) L 426/ v.: ratkaisevaa tieto vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta (73 ) 10 v.: vakuutustapahtumasta tai, jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta (73 ) Kanneaika 3 vuotta siitä, kun saanut kirjallisen tiedon vakuutuksenantajan päätöksestä ja tästä määräajasta (74 ) asian vieminen kuluttajariitalautakuntaan katkaisee vanhentumisen 25

26 Kanneaika (2) Ongelmia muut kuin korvauspäätökset? asian saattaminen Vakuutuslautakuntaan ei katkaise vanhentumisajan kulumista L 426/2010 kaikki vakuutuksenottajan, vakuutetun tai muun korvaukseen oikeutetun asemaan vaikuttavat päätökset (74 ) myös vakuutuslautakuntamenettely katkaisee vanhentumisen EUROOPPALAINEN VAKUUTUSSOPIMUS- LAKI Vakuutusalan harmonisointi vakuutusten sisämarkkinat toteutuneet normitasolla yhden toimiluvan periaate kotivaltion taloudellisen valvonnan periaate (vakavaraisuus, sijoitustoiminta) oikeus myydä toimiluvan mukaisia tuotteita koko ETA-alueella etukäteisvalvonnasta jälkikäteiskontrolliin 26

27 Vakuutusalan harmonisointi (2) vakuutussopimuslainsäädäntöä ei ole harmonisoitu vakuutusluokat vakuutusdirektiiveissä kansalliset vakuutussopimuslait eli 27 erilaista lakia ainakin kuluttajavakuutuksiin sovelletaan kansallisen lain pakottavia säännöksiä Työn lähtökohta vakuutussopimuksia säännellään kansallisesti pakottavin sopimusoikeudellisin säännöksin => vakuutuksen on täytettävä myyntivaltion lainsäädännön vaatimukset => eurooppalaiset vakuutusmarkkinat eivät voi toteutua ilman yhteistä vakuutussopimuslakia => tehdään yhteinen laki Työryhmä akateeminen työryhmä: Project Group "Restatement of European Insurance Contract Law (REICL) => Principles of European Insurance Contract Law (PEICL) aloitti vuonna 1999 perustettu vapaamuotoisesti, täydentää itse itseään tarpeen mukaan jäsenet eivät edusta kotivaltiotaan kotisivu: 27

28 Työryhmän tavoitteet tavoitteena ei ole kunkin jäsenen kansallisten intressien tai oman oikeusjärjestyksen puolustaminen kooste yleisimmistä eurooppalaisista säännöksistä eurooppalaisten vakuutussopimuslakien keskiarvo tai yhteinen minimitaso parhaan mahdollisen eurooppalaisen vakuutus- sopimuslain laatiminen eli yhtenäinen, hyvä normisto, jossa hyviä ratkaisumalleja eri maista sekä tarpeen mukaan uusia ratkaisuja Työryhmän tavoitteet (2) kuten kansalliset vakuutussopimuslait: puitteet, joissa vakuutusten ja laajasti ymmärrettynä vakuutussopimussuhteen hoitamisen tulee pysyä vakuutuksenottajapuolen henkilöiden suojaaminen yhteiskunnallisten näkökohtien huomioiminen valinnainen normi (optional instrument) Sisällöllinen ympäristö voimassa oleva EU-oikeus eurooppalaiset sopimusoikeusperiaatteet (PECL ) yhteinen viitekehys (Common Frame of Reference, CFR ) valinnainen instrumentti => kansalliset lainsäädännöt suljetaan pois 28

29 Lain (PEICL) rakenne luvut, artiklat Comments-osiotosiot artiklan tausta ja tavoitteet tulkinta- ja soveltamisohjeita keskeisiä yhdenmukaisen ymmärtämisen ja tulkinnan kannalta Notes-osiotosiot oikeusvertaileva aineisto eli oikeustila eri EU- valtioissa soveltamisala Lain sovellettavuus yksityisvakuutus yleisesti ei jälleenvakuutus opt in tulee sovellettavaksi, jos sopijapuolet niin päättävät syrjäyttää myös kv. yksityisoikeudellisesti pakottavat kansalliset säännökset pakottavuus ehkä tulossa absoluuttisesti pakottavia artikloita pakottava vakuutuksenottajan, vakuutetun ja edunsaajan hyväksi poikkeusmahdollisuudet Lain julkaistun osan sisältö julkaisu Principles of European Insurance Contract Law (2009, Sellier): teksti, comments, notes, käännöksiä Osa 1: Yleinen osa Introductory provisions Initial stage and duration of the insurance contract Insurance intermediaries The risk insured Insurance premium Insured event Prescription 29

30 Lain julkaistun osan sisältö (2) Osa 2: Vahinkovakuutus (indemnity insurance) Sum insured and insured value Entitlement to indemnity Right of subrogation Insured persons other than the policyholder Insured risk Osa 3: Summavakuutukset (insurance of fixed sums) vain määritelmäartikla (tapaturma, terveys, henki, avioliitto, syntymä ja muut henkilövakuutukset) Merkitys suomalaisesta näkökulmasta uusi mahdollisuus, ei pakko erilainen kuin Suomen vakuutussopimuslaki vakuutuksenantajamyönteisempi kuin VSL suomalaiselle vakuutusyritykselle mahdollisuus tarjota samanlaisia vakuutuksia kotimaassa ja ulkomailla suomalaiselle kuluttajalle kohtuullinen perussuoja merkitsee hintojen alenemista ja uusia tuotteita? Lain tulevaisuus ideavarasto kansallisille lainsäätäjille ja EU-lainsäätäjälle valinnainen instrumentti direktiivi asetus suhde yhteiseen viitekehykseen (CFR) ja sen kohtaloon? 30

Eläkesäästäminen 2011

Eläkesäästäminen 2011 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen 2011 Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille yksityishenkilöille yleistä tietoa pitkäaikaissäästämissopimuksista

Lisätiedot

SIJOITUSSIDONNAISTEN SÄÄSTÖHENKIVAKUUTUSTEN KÄYTETTÄVYYS JA VERTAILTAVUUS SIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA

SIJOITUSSIDONNAISTEN SÄÄSTÖHENKIVAKUUTUSTEN KÄYTETTÄVYYS JA VERTAILTAVUUS SIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos SIJOITUSSIDONNAISTEN SÄÄSTÖHENKIVAKUUTUSTEN KÄYTETTÄVYYS JA VERTAILTAVUUS SIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Tekijä:

Lisätiedot

Ehdotus vakuutussopimuslain uudistamiseksi

Ehdotus vakuutussopimuslain uudistamiseksi LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2007:10 Ehdotus vakuutussopimuslain uudistamiseksi Lausuntotiivistelmä OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2007:10 Ehdotus vakuutussopimuslain uudistamiseksi Lausuntotiivistelmä

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

23.9.2009. Vakuutus Suomessa. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

23.9.2009. Vakuutus Suomessa. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö Vakuutuksella hallitaan elämän riskejä...3 Vakuutusmarkkinat...4 Vakuutustoiminta Suomessa...5 Vakuutus tärkeä osa sosiaaliturvaa...5

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

Hannes Männistö. Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys

Hannes Männistö. Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys Hannes Männistö Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys Helsingin yliopisto Perhe- ja jäämistöoikeuden projekti Pro gradu -tutkielma Professori Urpo Kangas 5.5.2014 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT L1301 SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen 133 720 1 9.12 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

Vakuuttamisvirheet ja korvauslupaukset vakuutuksenottajan oikeusturvana

Vakuuttamisvirheet ja korvauslupaukset vakuutuksenottajan oikeusturvana Vakuuttamisvirheet ja korvauslupaukset vakuutuksenottajan oikeusturvana Kaisa Nykänen 0121442 Oikeusinformatiikka Oikeustieteiden tiedekunta Lapin Yliopisto Syksy 2012 II Tiivistelmä Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

LAINATURVA, MIKÄ SE ON JA KUINKA PALJON SE MAKSAA?

LAINATURVA, MIKÄ SE ON JA KUINKA PALJON SE MAKSAA? SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO LAINATURVA, MIKÄ SE ON JA KUINKA PALJON SE MAKSAA? Katja Takala Tradenomin opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2010 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee tässä asiassa

Lisätiedot

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 L0901 sporttiturvan VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3

Lisätiedot

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus V1201 Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen 133 625 1 10.11 SISÄLLYSLUETTELO Vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen tuotekuvaus...3 Vapaaehtoisen

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 15/2013

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi Dnro FIVA 6/01.00/2012 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA 1 (15) LAUSUNTO Nina Väänänen 11.6.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 3/2013-2.5.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

Vakuutussäästäminen ja sähköiset vakuutussäästöpalvelut

Vakuutussäästäminen ja sähköiset vakuutussäästöpalvelut TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 114 2008 Vakuutussäästäminen ja sähköiset vakuutussäästöpalvelut Pekka Puustinen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 114 2008 Vakuutussäästäminen ja sähköiset vakuutussäästöpalvelut

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 11.3.2014 Marjo Ylönen FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE (STM022:00/2011)

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE (STM022:00/2011) SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE (STM022:00/2011) Sosiaali- ja terveysministeriön pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa sosiaali- ja terveysministeriön laatimasta arviomuistiosta 8.2.2013 eläkesäätiö- ja

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA

ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet

Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet Vakuutusyhtiölaki (521/2008) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997) Vakuutusyhdistyslaki (1250/1987) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

KESKENÄÄN KILPAILEVAT SÄÄSTÖTUOTTEET. Siva-työryhmän väliraportti 4/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

KESKENÄÄN KILPAILEVAT SÄÄSTÖTUOTTEET. Siva-työryhmän väliraportti 4/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA KESKENÄÄN KILPAILEVAT SÄÄSTÖTUOTTEET Siva-työryhmän väliraportti 4/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista

Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Leena Snellman 2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 1

Lisätiedot

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet.

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet. 1 LAUSUNTO Valtionvarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto Snellmaninkatu 1 A Sähköpostisoite: valtiovarainministeriö@vm.fi Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA PL 800 00101 Helsinki VALTIOVARAINMINISTERIÖN

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Hanna Salo 18.11.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 2 Perus-

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot