Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 AJANKOHTAISTA VAKUUTUSOIKEUTTA Prof. Jaana Norio-Timonen syksy 2010 Kurssin pelisäännöt opintosuorituksena luennot & oppimispäiväkirja läsnäolopakko, korkeintaan kahden luentokerran poissaolo mahdollinen luentoaktiivisuus oppimispäiväkirja palautetaan viimeistään ma myöhästyminen alentaa arvosanaa jälkeen palautettuja ei arvostella Oppimispäiväkirja ei luentomuistiinpanot eikä pöytäkirja luennoista kuvaa oppimista omaa pohdintaa asioiden kytkeminen kurssin sisällä asioiden kytkeminen kurssin ulkopuolelle kyseenalaistaminen, omat kannanotot en tiennyt / luulin / opin rehellisyys, kriittisyys lähteiden käyttö 1

2 Oppimispäiväkirja (2) 1. Aluksi (tai oma otsikko) lähtötilanne tavoitteet, toiveet ja odotukset 2. Kunkin asiakokonaisuuden tarkastelu kaikki otsikot mukaan voi keskittyä kiinnostavimpiin kysymyksiin 3. Lopuksi (tai oma otsikko) vertaaminen aluksi-osaan yleisiä kommentteja kurssista ja omasta panoksesta siinä Oppimispäiväkirja (3) laajuus sivua asiatyyliä myös ulkoasultaan viimeistelty sivunumerot tavutus oikean reunan tasaus JOHDATUS VAKUUTUSTOIMINTAAN 2

3 Vakuutusten jaotteluja henkilövakuutus kohteena on luonnollinen henkilö (VSL 2 ) vahinkovakuutuksen vastakohta henkivakuutus vakuutus vakuutetun elämän tai kuoleman varalta (+ eläkevakuutus, VSL 2 ) osa henkilövakuutusta Vakuutusten jaotteluja (2) vahinkovakuutus vakuutus esinevahingon, vahingonkorvaus- velvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen korvaamiseksi (VSL 2 ) henkilövakuutuksen vastakohta EU ja Suomen yhteisöoikeus: jaottelu: henkivakuutus / vahinkovakuutus erona VSL:iin lähinnä tapaturma- ja sairausvakuutukset Vakuutusten jaotteluja (3) pakollinen: pakko ottaa vastakohta: vapaaehtoinen lakisääteinen: sisältö lailla säännelty vastakohta: vapaaehtoinen yksilöllinen / ryhmä /ryhmäetu 3

4 1. riskiturva Vakuutuksen tarkoitus halutaan turvaa siltä varalta, että jotakin ei- toivottavaa sattuu kuluja vastaava korvaus kiinteä korvaussumma ei vakuutustapahtumaa => ei korvausta; vakuutusmaksulla saatu turvallisuus Vakuutuksen tarkoitus (2) 2. säästäminen, sijoittaminen tarkoitus rahan säästäminen tulevaisuutta varten puhdas ylijäämän sijoittaminen vakuutustapahtuma voi olla toivottu vakuutusperiaate => kuolemanvaravakuutus 3. omaisuusjärjestelyt lahjoittaminen, kuolemaan liittyvät järjestelyt Vakuutuksen käsite yksittäinen vakuutussopimus: vakuutuksenantaja ottaa vakuutusmaksua vastaan tietyn riskin kantaakseen vakuutustoiminnan idea: joukko samankaltaiselle vaaralle alttiina olevia vahinkoriskin jakaminen kukin suorittaa määrätyn maksun kertyvillä varoilla maksetaan korvaus niille heistä, joita vahinko kohtaa vakuutus = sopimus, tuote 4

5 Vakuutuksen käsite (2) suurten lukujen laki moral hazard eli moraalinen uhkapeli adverse selection eli negatiivinen valikoituminen riskiluokittelu Moraalinen uhkapeli toimitaan toisin kuin jos vakuutusta ei olisi edellyttää mahdollisuutta vaikuttaa riskiin => pitäisikö vakuuttaa vain ns. puhtaita riskejä? ongelma vakuutuskollektiiville vakuutuksenantajalle yhteiskunnalle Negatiivinen valikoituminen ne, jotka mielestään maksavat riskiinsä nähden liian suurta vakuutusmaksua, jättäytyvät pois vakuutuskannasta => vakuutuskannan huononeminen => vakuutusmaksujen nousu => paras osa vakuutuskannasta jättäytyy pois => vakuutuskannan huononeminen 5

6 Negatiivinen valikoituminen (2) ehkäisykeinoina riskien parempi selvittäminen vakuutuksenantajan vastuuta rajoittavat ehdot riskiluokittelun parantaminen Riskimaksun määrääminen I riskianalyysi mitkä tekijät vaikuttavat riskin suuruuteen II riskiluokittelu mitkä em. tekijöistä valitaan tariffitekijöiksi stabiileja käytännössä mitattavissa ja kontrolloitavissa ilman kohtuuttomia vaikeuksia hallinnollisesti riittävän halpoja hyvän (vakuutus)tavan mukaisia (VYL 25:11) Riskimaksun määrääminen (2) miten riskit jaetaan samankaltaisten joukoiksi eli riskiluokiksi kullekin luokalle oma tariffinsa eli säännöstö, jonka perusteella riskimaksu määräytyy III määrätään kullekin riskiluokalle riskimaksu tilastojen ja muun saadun kokemuksen perusteella 6

7 Vakuutusalan toimijat vakuutusyritys henkivakuutusyhtiöt vahinkovakuutusyhtiöt ja -yhdistykset työeläkevakuutusyhtiöt jälleenvakuutusyritykset vakuutustuotteitten valmistajia Vakuutusalan toimijat (2) vakuutusasiamies luonnollinen henkilö / oikeushenkilö edustaa yhtä tai useampaa vakuutusyritystä vakuutusmeklari toimii vakuutuksenottajan puolesta oltava riippumaton vakuutusyrityksistä Missä säännellään? vakuutuksen sisältö vakuutussopimuslaki (543/1994) laki vakuutusluokista (526/2008) vakuutusyhtiölaki (521/2008) kuluttajansuojalain (38/1978) 3 ja 4 luku tuloverolaki (1535/1992) vakuutusten markkinointi, tiedonantovelvollisuus vakuutussopimuslaki vakuutusyhtiölaki laki vakuutusedustuksesta (570/2005) kuluttajansuojalain 2 ja 6a luku 7

8 Missä säännellään? (2) vakuutustoiminta vakuutusyhtiölaki vakuutusyhdistyslaki (1250/1987) laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (398/1995) laki työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997) osakeyhtiölaki (624/2006) laki vakuutusluokista vakuutusmeklaritoiminta laki vakuutusedustuksesta Sääntelyn tavoitteita vakuutussopimusten pitkäaikaisuus => tarve varmistaa yrityksen vakavaraisuus tai ainakin vakuutettujen edut vakuutustuotteen monimutkaisuus ja abstraktius sopijapuolten tiedollisten, taidollisten ja taloudellisten resurssien erilaisuus => asiakkaansuojasääntely Toimilupa (VYL 2 luku) edellytys vakuutusten myöntämiselle Finanssivalvonta myöntää yksi toimilupa koko ETA-alueelle ja kotimaan (taloudellinen) valvonta oikeus perustaa sivukonttori ulkomaille tai tarjota vakuutuksia yli rajojen kotimaasta käsin (vapaa tarjonta) erillisyysperiaate (VYL 1:15) 8

9 Muun liiketoiminnan harjoittaminen lähtökohta: vain vakuutusliiketoimintaa saa toimia toisen vakuutusyhtiön asiamiehenä lisäksi liitännäistoimintaa (VYL 2:16-17) 17) edustajana toimimista, markkinointia ja myyntiä, ei omaan lukuun oltava yhtiön harjoittaman vakuutustoiminnan luonteeseen sopivaa ei laajuudeltaan vakuutustoimintaan nähden olennaisessa asemassa ei saa vaarantaa vakavaraisuutta eikä vakuutettuja etuja SIRPALE- VAKUUTUKSET Käsite alaltaan suppea vakuutus henkilö- tai vahinkovakuutus kapea-alaiset alaiset vahinkovakuutukset eli tuotekohtaiset vakuutukset kapea-alaiset alaiset henkilövakuutukset vakava sairaus tapaturma 9

10 Tuotekohtaiset vakuutukset elektroniset laitteet silmälasit matkapuhelimet kortteihin liittyvät vakuutukset Vakuutus vakavan sairauden varalle dread disease, critical illness esim. syöpä, sydänkohtaus, aivoveritulppa, halvaantuminen, sokeutuminen korvaus, kun sairaus todetaan (kertakorvaus/toistuva) ja/tai kuolemantapaussumma korvauksen käyttötarkoitusta ei rajattu Tapaturmavakuutukset 100 %:n invaliditeetti (ja kuolema) luunmurtumat: eri luut hinnoiteltu luunmurtumien, palovammojen ja sijoiltaanmenojen varalta: korvaustaulukot sairaalahoito tapaturman tai sairauden johdosta: kiinteä korvaus sairaalahoito- ja sairauslomapäiviltä 10

11 Markkinointitavat tuotevakuutukset: vain tuotteen myyjä henkilövakuutukset: suoramarkkinointi yhteistyökumppanit internet kylkiäiset, lisäedut Ongelmia vastoin yleistä trendiä vakuutusturvan pirstaloituminen / aukollisuus hyödyllinen/hyödytön hyvä vakuutustapa (VYL 25:11) vakuutuksenantajan tunnistettavuus tuotevakuutukset myyntitilanne suhde virhevastuuseen ja takuuseen myyjän tiedonantovelvollisuus henkilövakuutukset Ongelmia (2) karenssiaika (VSL 10 ja 11 ) ja maksu verotus kulujen korvaaminen vs. summavakuutus pelolla markkinointi 11

12 VAKUUTUS- SIJOITTAMINEN Terminologiaa henkivakuutus: elämänvara/kuolemanvara säästöhenkivakuutus vakuutusmaksu maksetaan toistuvissa erissä vakuutuskorvaus kertakorvauksena eläkevakuutus vakuutuskorvaus useampana eränä sijoitusvakuutus kertamaksullinen henki- tai eläkevakuutus Terminologiaa (2) sijoitussidonnainen eli unit link -vakuutus henki- tai eläkevakuutus kyse tuottotavasta riski tuotosta ja pääomasta asiakkaalla kapitalisaatiosopimus talletuksen kaltaisia ei vakuutettua => määräaikaisia voi olla osaksi sijoitussidonnainen 12

13 vakuutusmaksu Maksut ja kulut useina erinä / kertamaksuinen joustavamaksuinen => VSL:n maksuviivästyssäännökset eivät sovellu kulut etukäteen kerralla / jatkuvina maksuina yhdistelmät esim. toimenpidepalkkioita vaikutus tuottoon Vakuutuksen tuotto vain säästölle, ei koko vakuutusmaksulle ei takuujärjestelmää huom. riskihenkivakuutus päävaihtoehdot: perinteinen sijoitussidonnainen 1. Perinteinen tuottotapa vakuutusyhtiö sijoittaa vakuutusyhtiö maksaa tuoton without/non profit: kiinteä tuotto with profit: myös asiakashyvitys pääoma säilyy, riskitön (melko) tasainen tuotto vaivaton asiakkaalle 13

14 2. Sijoitussidonnainen eli unit link(ed) vakuutuksenottaja valitsee rahastot vakuutusyhtiö ei takaa minkäänlaista tuottoa sijoitetun pääoman säilymistä =>riski asiakkaalla mahdollisuus suurempiin tuottoihin 2. Sijoitussidonnainen (2) eroja perinteiseen tuottotapaan korkeammat kulut ennenaikainen nostaminen halvempaa eroja arvopaperisijoituksiin riskin hajauttaminen (=> rahasto => vakuutus) vakuutusyhtiön asiantuntemus rahastojen vaihto verovapaasti pienet pääomat riittävät vakuutusyhtiön kulut henkivakuutus henkivakuutus: Verotus (TVL) ei verovähennysoikeutta maksusta tuotto verotettavaa pääomatuloa kuten eläkevakuutus, jos liittyy siihen ja otettu aikaisintaan eläkevakuutus: vakuutusmaksun verovähennysoikeus euroa/vuosi (ei kertamaksuinen) vakuutetun oikeus I: pääomatulosta; II: 28 % ansiotuloverosta; III: puolison ansiotuloverosta koko eläke verotettavaa pääomatuloa kertamaksuinen: osaksi ansiotuloa, osaksi verovapaa 14

15 Verotus (TVL) (2) eläkeiän oltava vähintään TyEL:n mukainen takaisinmaksuaika vanha: vähintään 2 v., puolivuosittain tai lyhyemmin välein uusi: vähintään 10 v. tai elinikä, vähintään kerran vuodessa (lykkäys 1 v., lyhennys 2 v. (max 4 v.) varojen ennenaikaisen nostamisen sallitut perusteet vähintään vuoden kestänyt työttömyys pysyvä työkyvyttömyys; myös osatyökyvyttömyys ( ) puolison kuolema avioero peruste, joka ei liity vakuutettuun Vakuutussijoituksen likvidiys Henkivakuutus vakuutuksenottajalla aina oikeus irtisanoa => takaisinostoarvo (VSL ) takaisinostoarvo voi olla säästöä pienempi perinteinen henkivakuutus: säästön nostoon vähimmäisaika, sanktioita (pitkäaikainen => lyhytaikainen) osittainen takaisinosto joustavamaksuiset tuotteet (ei kuitenkaan pankkitili) Vakuutussijoituksen likvidiys (2) Eläkevakuutus takaisinostomahdollisuus vain erityis- tilanteissa (VSL 13 ; TVL 54 d ): vähintään vuoden työttömyys pysyvä työkyvyttömyys puolison kuolema avioero oikeus siirtää takaisinostoarvo toiseen eläkevakuutukseen tai ps-tilille ( alkaen otettu vakuutus) 15

16 Markkinointi osaksi vaikeita tuotteita erilaisia tuotteita samankaltaisia tuotteita vertailuvaikeudet, sekoittumisvaara markkinointikanavat erilaiset säännökset VSL 5 ja 9 VAKUUTUS JA FINANSSIMARKKINAT Muutoksia markkinoilla vakuutusten myynti pankeissa myyntikanavalle suunniteltuja tuotteita samankaltaisia tuotteita kilpailun lisääntyminen toimialojen kesken 16

17 Hallinnollisia muutoksia Finanssialan Keskusliitto (FK) ( ) Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (Fine) ( ) erilliset lautakunnat Finanssivalvonta (Fiva Fiva) ( ) Näkökulmia kehitykseen lainsäädäntö erikseen eri sektoreille erilliset valmistelijat valvonta kaikkien yritysten vakavaraisuus katvealueet samat periaatteet ja toimintatavat synergiaedut yleisön finanssimarkkinatietämyksen edistäminen Näkökulmia kehitykseen (2) yritykset kilpailu, yhdenmukaiset kilpailuolosuhteet yhteistyö erilaisten säännösten samanaikainen noudattaminen asiakas yhden luukun periaate tuotteita ja niiden tarjoajia koskevat sekaannukset 17

18 Pitkäaikaissäästäminen L sidotusta pitkäaikaissäästämisestä (1183/2009), voimaan eläkkeitten rinnalle ps-sopimuksetsopimukset säästäjänä luonnollinen henkilö sopijapuolena talletuspankit, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt, vastaavat Suomessa toimivat ulkomaiset yritykset Pitkäaikaissäästäminen (2) laki ei koske vakuutuksia; varat voi siirtää vakuutuksesta ps-tilille ja päinvastoin rahat ps-tilillä, jolta ne voi siirtää pankkitalletukseen (talletussuoja) julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin arvopapereihin julkisyhteisön liikkeelle laskemiin arvopapereihin rahasto-osuuksiinosuuksiin Pitkäaikaissäästäminen (3) eläkeiän oltava vähintään TyEL:n mukainen takaisinmaksuaika vähintään 10 v. tai elinikä lykkäys TyEL-eläkeikään 1 v. => lyhennystä 2 v. (max 4 v.) maksetaan vähintään kerran vuodessa 18

19 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ KKO:n ratkaisuja Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus KKO 2002:65 KKO 2006:79 Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus KKO 2004:19 KKO 2010:25 VL KKO:n ratkaisuja (2) Pelastamisvelvollisuus KKO 2007:23 Samastaminen KKO 2001:52 KKO 2002:89 KKO 2005:100 19

20 KKO:n ratkaisuja (3) Edunsaajamääräys KKO 2004:40 Takautumisoikeus KKO 2008:113 Tapauksen esittely tapahtumakuvaus ongelma ratkaisu ja mihin se perustuu 3-5 min. VAKUUTUSSOPIMUS- LAIN UUDISTAMINEN 20

21 OM TR 2006:16 HE 63/2009 Yleistä L 426/2010, voimaan ei suuria muutoksia, tarkoituksena poistaa vakuutussopimuslain käytännön soveltamisessa ilmenneitä epäselvyyksiä ja ongelmia Soveltamisala (1 ) Ongelma muut vakuutukset kuin henkilö- ja vahinkovakuutukset? tällä hetkellä kapitalisaatiosopimukset L 426/2010 soveltamisalaksi muu vakuutus kuin lakisääteinen, entiset poikkeukset kapitalisaatiosopimuksiin sovellettavat säännökset (4 a ) Ongelma (3 ) Lain pakottavuus vakuutuksenottajina kuluttajiin rinnastettavat ei- elinkeinonharjoittajat? kuolinpesät asunto-osakeyhtiötosakeyhtiöt yhdistykset L 426/2010 kuluttajaan rinnastetaan asemaltaan vastaava muu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö HE: kuolinpesää pidetään tässä oikeushenkilönä 21

22 Ongelma (75 ) Lain pakottavuus (2) ovatko takautumisoikeussäännökset pakottavia vahingon aiheuttanutta kolmatta kohtaan? L 426/2010 pakottavuus, jos yksityishenkilö tai työntekijä yms. moottoriajoneuvovakuutukset: LVL 20 Karenssi vs. vastuun alkaminen Ongelmia karenssiaikoja yleisissä ehdoissa maksu karenssiajaltakin L 426/ : jollei muusta ajankohdasta ole yksilöllisesti sovittu vakuutuksenottajan kanssa 38 : Jos vakuutuksenantajan vastuu alkaa joltakin osin myöhemmin, tätä osaa koskevaa vakuutusmaksua ei tarvitse suorittaa ennen vastuun alkamista. Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus Ongelmia riittävät tiedot vakuutuksiin liittyvistä sijoituskohteista yhdenvertaisuus erilaisten sijoitusmuotojen kesken? L 426/ : Lisäksi huomiota on kiinnitettävä vakuutukseen mahdollisesti liittyvien sijoituskohteiden valinnan kannalta olennaisiin seikkoihin ottaen erityisesti huomioon vakuutuksen hakijan aikaisempi sijoituskokemus ja sijoittamisen tavoitteet 9 a : Fiva voi antaa määräyksiä kulujen laskemis- ja ilmoittamistavasta säästöhenki- ja eläkevakuutuksessa 22

23 Vakuutuksenottajapuolen tiedonantovelvollisuus Ongelma vahinkovakuutus: tiedot, joiden perusteella vakuutusmaksu määrätty selvästi liian pieneksi L 426/ : alivakuutussäännös Oikeus vakuutuksen saamiseen Ongelma oikeus saada perusvakuutuksia eli sopimuspakko? Työryhmä & L 426/2010 ei sopimuspakkoa kuluttajan yms. hakemuksen hylkäämiselle kirjallisesti lain ja hyvän vakuutustavan mukainen perustelu (6 a ) myös kuluttajan tms. vakuutuksen irtisanomiselle em. perustelu (16, 17 a ) hyvä vakuutustapa nyt myös vakuutussopimuslakiin Henkilövakuutuksen irtisanominen Ongelmia vakuutetun tahallaan aiheuttama vakuutustapahtuma vakuutetun vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antamat / antamatta jättämät tiedot, joilla merkitystä vakuutuksenantajan vastuun kannalta tapaturma-/sairausvakuutukset, joissa vakuutusmaksu- kausi alle 1 v. L 426/2010 em. tahallisuus ja vilppi: irtisanomisoikeus (17 ) em. tapaturma-/sairausvakuutukset: vain kalenterivuoden lopussa (17 a ) 23

24 Samastaminen moottoriajoneuvovakuutuksissa vakuutettuun samastetaan se, joka vakuutetun suostumuksella vastuussa ajoneuvosta (33 ) Ongelmia samastetaanko myös yhteisessä taloudessa asumisen ja yhteisen käytön perusteella; pitäisikö? Työryhmä käytäntö vakiintunut => ei muutosta Huumaavat aineet moottoriajoneuvovakuutuksissa vain alkoholin ja huumausaineen käyttö voi vaikuttaa korvaukseen (30 ) Ongelma huumaavat aineet, vrt. liikennevakuutus L 426/2010 ehdoissa liikennevakuutuksen tapaan (30 ) Edunsaajamääräys vs. testamentti edunsaajamääräyksen muuttaminen: ilmoitettava kirjallisesti vakuutuksenantajalle (48 ) edunsaajamääräyksen tulkinta: lähtökohtana vakuutuksenottajan tahto (59 ) Ongelmia vakuutuksen ottamisen jälkeen tehty yleistestamentti (KKO 2004:40) vakuutuskorvauksen maksaminen Työryhmä ei muutosta 24

25 Korvausvaatimuksen esittäminen korvausvaatimus esitettävä (73 ) vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija saanut tietää mahdollisuudestaan saada korvausta aina viimeistään 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta Ongelmia korvauksen hakeminen useasta lähteestä (paljon) myöhemmin ilmenevät vahingot Korvausvaatimuksen esittäminen (2) L 426/ v.: ratkaisevaa tieto vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta (73 ) 10 v.: vakuutustapahtumasta tai, jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta (73 ) Kanneaika 3 vuotta siitä, kun saanut kirjallisen tiedon vakuutuksenantajan päätöksestä ja tästä määräajasta (74 ) asian vieminen kuluttajariitalautakuntaan katkaisee vanhentumisen 25

26 Kanneaika (2) Ongelmia muut kuin korvauspäätökset? asian saattaminen Vakuutuslautakuntaan ei katkaise vanhentumisajan kulumista L 426/2010 kaikki vakuutuksenottajan, vakuutetun tai muun korvaukseen oikeutetun asemaan vaikuttavat päätökset (74 ) myös vakuutuslautakuntamenettely katkaisee vanhentumisen EUROOPPALAINEN VAKUUTUSSOPIMUS- LAKI Vakuutusalan harmonisointi vakuutusten sisämarkkinat toteutuneet normitasolla yhden toimiluvan periaate kotivaltion taloudellisen valvonnan periaate (vakavaraisuus, sijoitustoiminta) oikeus myydä toimiluvan mukaisia tuotteita koko ETA-alueella etukäteisvalvonnasta jälkikäteiskontrolliin 26

27 Vakuutusalan harmonisointi (2) vakuutussopimuslainsäädäntöä ei ole harmonisoitu vakuutusluokat vakuutusdirektiiveissä kansalliset vakuutussopimuslait eli 27 erilaista lakia ainakin kuluttajavakuutuksiin sovelletaan kansallisen lain pakottavia säännöksiä Työn lähtökohta vakuutussopimuksia säännellään kansallisesti pakottavin sopimusoikeudellisin säännöksin => vakuutuksen on täytettävä myyntivaltion lainsäädännön vaatimukset => eurooppalaiset vakuutusmarkkinat eivät voi toteutua ilman yhteistä vakuutussopimuslakia => tehdään yhteinen laki Työryhmä akateeminen työryhmä: Project Group "Restatement of European Insurance Contract Law (REICL) => Principles of European Insurance Contract Law (PEICL) aloitti vuonna 1999 perustettu vapaamuotoisesti, täydentää itse itseään tarpeen mukaan jäsenet eivät edusta kotivaltiotaan kotisivu: 27

28 Työryhmän tavoitteet tavoitteena ei ole kunkin jäsenen kansallisten intressien tai oman oikeusjärjestyksen puolustaminen kooste yleisimmistä eurooppalaisista säännöksistä eurooppalaisten vakuutussopimuslakien keskiarvo tai yhteinen minimitaso parhaan mahdollisen eurooppalaisen vakuutus- sopimuslain laatiminen eli yhtenäinen, hyvä normisto, jossa hyviä ratkaisumalleja eri maista sekä tarpeen mukaan uusia ratkaisuja Työryhmän tavoitteet (2) kuten kansalliset vakuutussopimuslait: puitteet, joissa vakuutusten ja laajasti ymmärrettynä vakuutussopimussuhteen hoitamisen tulee pysyä vakuutuksenottajapuolen henkilöiden suojaaminen yhteiskunnallisten näkökohtien huomioiminen valinnainen normi (optional instrument) Sisällöllinen ympäristö voimassa oleva EU-oikeus eurooppalaiset sopimusoikeusperiaatteet (PECL ) yhteinen viitekehys (Common Frame of Reference, CFR ) valinnainen instrumentti => kansalliset lainsäädännöt suljetaan pois 28

29 Lain (PEICL) rakenne luvut, artiklat Comments-osiotosiot artiklan tausta ja tavoitteet tulkinta- ja soveltamisohjeita keskeisiä yhdenmukaisen ymmärtämisen ja tulkinnan kannalta Notes-osiotosiot oikeusvertaileva aineisto eli oikeustila eri EU- valtioissa soveltamisala Lain sovellettavuus yksityisvakuutus yleisesti ei jälleenvakuutus opt in tulee sovellettavaksi, jos sopijapuolet niin päättävät syrjäyttää myös kv. yksityisoikeudellisesti pakottavat kansalliset säännökset pakottavuus ehkä tulossa absoluuttisesti pakottavia artikloita pakottava vakuutuksenottajan, vakuutetun ja edunsaajan hyväksi poikkeusmahdollisuudet Lain julkaistun osan sisältö julkaisu Principles of European Insurance Contract Law (2009, Sellier): teksti, comments, notes, käännöksiä Osa 1: Yleinen osa Introductory provisions Initial stage and duration of the insurance contract Insurance intermediaries The risk insured Insurance premium Insured event Prescription 29

30 Lain julkaistun osan sisältö (2) Osa 2: Vahinkovakuutus (indemnity insurance) Sum insured and insured value Entitlement to indemnity Right of subrogation Insured persons other than the policyholder Insured risk Osa 3: Summavakuutukset (insurance of fixed sums) vain määritelmäartikla (tapaturma, terveys, henki, avioliitto, syntymä ja muut henkilövakuutukset) Merkitys suomalaisesta näkökulmasta uusi mahdollisuus, ei pakko erilainen kuin Suomen vakuutussopimuslaki vakuutuksenantajamyönteisempi kuin VSL suomalaiselle vakuutusyritykselle mahdollisuus tarjota samanlaisia vakuutuksia kotimaassa ja ulkomailla suomalaiselle kuluttajalle kohtuullinen perussuoja merkitsee hintojen alenemista ja uusia tuotteita? Lain tulevaisuus ideavarasto kansallisille lainsäätäjille ja EU-lainsäätäjälle valinnainen instrumentti direktiivi asetus suhde yhteiseen viitekehykseen (CFR) ja sen kohtaloon? 30

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

Kysymykset 1 12 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea. Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin.

Kysymykset 1 12 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea. Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin. VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO, YLEINEN OSA 15.4.2016 Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta johonkin

Lisätiedot

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen. RY1 R1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.7.2014 alkaen VAKUUTUSSOPIMUSLAKI JA RYHMÄVAKUUTUS (3 ja 4 ) Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä. Nämä säännökset

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

Kysymyskohtaiset enimmäispistemäärät on mainittu kysymyksen kohdalla. Yhteispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtaiset enimmäispistemäärät on mainittu kysymyksen kohdalla. Yhteispistemäärä on 50 pistettä. Henkilönumero VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 03.09.2007 YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero. Jos jätät vastaamatta kysymykseen,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä. Henkilönumero VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 9.2.2009 YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Paula Kirppu ja Tero Oikarinen Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoitustuotteiden markkinoihin

Lisätiedot

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)...

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... Sisällysluettelo YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... 2 1 Asiamiesten rekisteröinti (kumottu)... 2 2 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä ilmoittaminen

Lisätiedot

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä. Henkilönumero VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 31.8.2009 YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen.

VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE Voimassa 1.12.2014 alkaen. 1 VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE VARAINHOITOVAKUUTUS Varainhoitovakuutus...4 Varainhoitovakuutuksella hallitset sijoitusomaisuuttasi

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 16.9.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y)

FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y) FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y) SISÄLLYS 1 Käytettyjen käsitteiden määritelmiä 1 2 Vakuutuksen sisältö 1 3 Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet 1 4 Vakuutukseen voimassaolo

Lisätiedot

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK)

HE98/2015. Finanssialan Keskusliitto (FK) HE98/2015 Finanssialan Keskusliitto (FK) 13.11.2015 1 HE98/2015 HALLITUKSEN ESITYS VAKUUTUSYHTIÖLAIN MUUTTAMISEKSI 1. FK katsoo, että STM:n olisi tullut laatia vain kirjanpitolain (KPL) muutoksista johtuvat

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Fennia- Varainhoitovakuutus. Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen

Fennia- Varainhoitovakuutus. Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen Fennia- Varainhoitovakuutus Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen Miksi sijoittaa vakuutuksen kautta? Fennia-Varainhoitovakuutus on helppo ja verotuksellisesti järkevä tapa saada sijoitukselle tuottoa.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Etuja OP-eläkevakuutuksessa SISÄLLYS. Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3. Lakisääteinen työeläke 3

Etuja OP-eläkevakuutuksessa SISÄLLYS. Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3. Lakisääteinen työeläke 3 OP-eläkevakuutus OP-ELÄKEVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE SISÄLLYS Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3 Lakisääteinen työeläke 3 Sinulle suunniteltu OP-eläkevakuutus 4 Pistä rahat tuottamaan 6 OP-eläkevakuutuksen

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.12.2014 ALKAEN TUOTESELOSTE Varainhoitovakuutus...3 Varainhoitovakuutuksella hallitset sijoitusomaisuuttasi tehokkaasti... 3 Joustava tapa säästää... 3 Monipuoliset

Lisätiedot

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN Tässä esityksessä oleva veroinformaatio sisältää yleistä informaatiota 1.1.2016 voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä sekä oikeus- ja verotuskäytännöstä. Se ei ole täydellinen

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot 1.7.2014 Sovelletaan 1.7.2012 ja sen jälkeen alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Eräitä keskeisiä käsitteitä... 1 2. Tietojen antaminen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2013 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus Turvan Henkikulta ja Parikulta Kuolemanvaravakuutus 28.5.2016 VAKUUTUSEHDOT Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön.

Lisätiedot

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä. Henkilönumero VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 15.2.2010 YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

Kysymyskohtaiset enimmäispistemäärät on mainittu kysymyksen kohdalla. Yhteispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtaiset enimmäispistemäärät on mainittu kysymyksen kohdalla. Yhteispistemäärä on 50 pistettä. Henkilönumero VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 11.2.2008 YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero. Jos jätät vastaamatta kysymykseen,

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä. VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 1.9.2008 YLEINEN OSA Henkilönumero Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.12.2014 alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUS Vakuutusehdot 1. Vakuutuksen yleiset ehdot... 2 1.1. Vakuutuksen sisältö... 2 1.2. Eräiden termien merkitys... 2 1.3. Vakuutuksen

Lisätiedot

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen YRITYKSEN MATKATURVA Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2002 alkaen 103 712 1 4.08 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus 1.1.2017 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta ja Parikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Miehittämättömät ilma-alukset vakuutusalan näkökulma. RPAS-seminaari

Miehittämättömät ilma-alukset vakuutusalan näkökulma. RPAS-seminaari Miehittämättömät ilma-alukset vakuutusalan näkökulma RPAS-seminaari 29.4.2016 Vakuutusala keskeinen sidosryhmä Trafi 2014 Trafi ja LVM 2015 Tekesin työpaja Vakuutustoiminta ja älylennokit 2015 EU-tasolla

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 305/2015 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija Voimassa 15.11.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus 2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa alkaen 1.1.2016 www.eurooppalainen.fi Miksi Matkan Peruuntumisvakuutusta tarvitaan? Valmismatka Valmismatkan ostajia suojaa matkan peruutustilanteessa

Lisätiedot

Finanssivalvonnasta. Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista Erja Rautanen

Finanssivalvonnasta. Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista Erja Rautanen Finanssivalvonnasta Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista 11.5.2011 Finanssivalvonta (Fiva) Aloitti toimintansa 1.1.2009 Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston yhdistyttyä Hallinnollisesti

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot 1.1.2016 330 658f 11.16 Sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...1 YL 1 Eräät keskeiset käsitteet...1 YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä...1 YL

Lisätiedot

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa Arvopaperin aamu / Pasi Poikkeus 19.8.2014 1 Olemme osa Sampo-konsernia Pääset sijoittamaan kohteisiin, joita yleensä tarjotaan vain suursijoittajille. MIKSI MANDATUM LIFE? Maailman suurin varainhoitotalo

Lisätiedot

Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan ehdot. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Genworth Financial

Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan ehdot. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Genworth Financial Nordea Lainaturva Plus 1 (6) Nordea Lainaturva Plus Vakuutuksen tarkoitus Näissä vakuutusehdoissa termillä vakuutus tarkoitetaan sitä Nordea Lainaturva Plus -vakuutuksen osaa, joka kattaa työttömyyden

Lisätiedot

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä. VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 11.2.2013, YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta johonkin

Lisätiedot

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS -henk - ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS-VAKUUTUS turvaa sinut ja perheesi Primus on Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja heidän perheilleen tarkoitettu

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Vakuutuspolitiikka 1(5) 12.10.2015 Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Vastuut ja roolit vakuuttamisessa 3 Vakuuttamisen periaatteet Savonlinnan kaupungissa 3.1 Vakuuttamisen

Lisätiedot

Vakuutusyhtiön toiminta ulkomailla

Vakuutusyhtiön toiminta ulkomailla Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 11.11.2011 VH Vakuutusyhtiön toiminta ulkomailla VH-tiedonkeruussa kerätään vuosittaisia tietoja henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden ulkomaisista rahavirroista. Tiedot kerätään

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 151 1 10.10 (12.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

Unit Linked Sijoitusvakuutus

Unit Linked Sijoitusvakuutus Unit Linked Sijoitusvakuutus Unit Linked Sijoitusvakuutus Tietoa yrityksestä Nimellä SEB Life International kauppaa käyvä SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company on henkivakuutusyhtiö,

Lisätiedot

Fenniaturva vakuutusehdot

Fenniaturva vakuutusehdot Fenniaturva vakuutusehdot 1.7.2014 SISÄLLYS VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA 1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet... 1 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä...

Lisätiedot

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta. Organisaation/henkilön nimi: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo / Harri Christensen Ilmoita mikäli lausunto tulee merkitä salaiseksi: salainen/julkinen hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMINEN---------------------------------------------------------------------------------- 1 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE-----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Etuja OP-eläkevakuutuksessa. Sisällys. Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3. Lakisääteinen työeläke 3. Sinulle suunniteltu OP-eläkevakuutus 4

Etuja OP-eläkevakuutuksessa. Sisällys. Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3. Lakisääteinen työeläke 3. Sinulle suunniteltu OP-eläkevakuutus 4 OP-eläkevakuutus OP-eläkevakuutuksen tuoteseloste Voimassa 1/2017 lähtien Sisällys Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3 Lakisääteinen työeläke 3 Sinulle suunniteltu OP-eläkevakuutus 4 Pistä rahat tuottamaan

Lisätiedot

HE 63/2009 vp. III lueteltujen tietojen antamisesta. Finanssivalvonta. täsmentäviä teknisluonteisia määräyksiä.

HE 63/2009 vp. III lueteltujen tietojen antamisesta. Finanssivalvonta. täsmentäviä teknisluonteisia määräyksiä. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vakuutussopimuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisäyksiä ja muutoksia vakuutussopimuslakiin

Lisätiedot

Fenniaturvan Matkavakuutusehdot

Fenniaturvan Matkavakuutusehdot Fenniaturvan Matkavakuutusehdot Voimassa 1.7.2014 alkaen SISÄLLYS VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA 1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet... 1 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016 Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus pahan päivän varalle kattamaan äkillisen

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, 25.5.2016 Jouni Herkama Lakimies Twitter: @JouniHerkama Vakavaraisuus ja uudistukset 2017 lyhyesti Mitä vakavaraisuus on? Vakavaraisuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen

Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset Sisältö Koiran ja kissan sairaus- ja tapaturmavakuutukset 3 Voit valita lemmikillesi

Lisätiedot

AutoPlus AH1209. AIG Europe Limited sivuliikkeen puolesta. Juhani Talvia toimitusjohtaja AIG Europe Limited sivuliike

AutoPlus AH1209. AIG Europe Limited sivuliikkeen puolesta. Juhani Talvia toimitusjohtaja AIG Europe Limited sivuliike AutoPlus AH1209 Vakuutuksenottajan ja AIG Europe Limited sivuliikkeen (jäljempänä AIG ) välinen vakuutussopimus muodostuu vakuutuskirjasta, vakuutuskohtaisista erityisistä ehdoista sekä yleisistä vakuutusehdoista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

OP-SIJOITUSVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT (SIJVAK0416) Voimassa alkaen

OP-SIJOITUSVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT (SIJVAK0416) Voimassa alkaen OP-SIJOITUSVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT (SIJVAK0416) Voimassa 04.04.2016 alkaen OP-SIJOITUSVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT (SIJVAK0416) Vakuutuksenantajana on OP-Henkivakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö). Vakuutus

Lisätiedot

Fenniaturvan hevosen. tapaturma- ja sairausvakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen

Fenniaturvan hevosen. tapaturma- ja sairausvakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset Sisältö Hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset 3 Voit

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 Sisällys Lyhenteet 11 Esipuhe 13 I Johdanto 15 1. Rahoitusmarkkinat.......................... 15 1.1 Arvopaperimarkkinoiden synty ja kehitys..... 15 1.2 Kehitys Suomessa....................... 18 1.3 Rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100

urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100 U1101 urheiluvakuutus Vakuutusehdot Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen 103 715 1 10.10 100 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Fenniaturvan metsävakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen

Fenniaturvan metsävakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan metsävakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan metsävakuutukset Sisältö Metsäsi turvaksi Fenniaturvan metsävakuutukset 3 Valitse metsävakuutus tarpeesi mukaan 3 Metsävakuutuksella

Lisätiedot

Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta. Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö

Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta. Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö Matkamessut 20.1.2017 1 Taustaa Korvaa direktiivin 1990/314/ETY Tarve ajantasaistaa

Lisätiedot

URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT U0401 URHEILUVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2004 alkaen. 103 532 1 3.08 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE... 3 VAKUUTUSEHDOT... 3 1 VAKUUTETTU... 3 2 EDUNSAAJA...

Lisätiedot

Nordea Henkilöturva 1 (5) Tuoteseloste. Nordea Henkilöturva Henkilöasiakkaille. Voimassa 1.2.2016 alkaen

Nordea Henkilöturva 1 (5) Tuoteseloste. Nordea Henkilöturva Henkilöasiakkaille. Voimassa 1.2.2016 alkaen Nordea Henkilöturva 1 (5) Nordea Henkilöturva Henkilöasiakkaille 1 Vakuutustietoa Nordea Henkilöturvasta Nordea Henkilöturva on joustava ja yksilöllinen henkilövakuutus. Se soveltuu henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva Sisällysluettelo Dans ke Bankin Mas t e rcard yhdis telmäkortteihin lii tty

Lisätiedot

OP-yrityseläkevakuutus

OP-yrityseläkevakuutus OP-yrityseläkevakuutus Etuja OP-yrityseläkevakuutuksessa yritykselle kustannustehokas tapa sitouttaa ja palkita henkilöstöä sitouttamalla voidaan pienentää avainhenkilöriskiä turvaa jatkuvuutta sukupolvenvaihdos-

Lisätiedot

Fennia-Eläke. Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen

Fennia-Eläke. Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen Fennia-Eläke Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen Fennia-Eläke yrityksille ja yrittäjille Fennia-Eläke on vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus, jonka avulla voidaan täydentää lakisääteisestä eläkkeestä

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

NORDAX BANK LAINATURVA. Vakuutusehdot voimassa alkaen 17.6.2015. AXA PL 67, 00501 Helsinki Puh 010 802 844, Faksi 010 287 3022

NORDAX BANK LAINATURVA. Vakuutusehdot voimassa alkaen 17.6.2015. AXA PL 67, 00501 Helsinki Puh 010 802 844, Faksi 010 287 3022 NORDAX BANK LAINATURVA Vakuutusehdot voimassa alkaen 17.6.2015 AXA PL 67, 00501 Helsinki Puh 010 802 844, Faksi 010 287 3022 SISÄLLYSLUETTELO 1. VAKUUTETUT JA VAKUUTUKSENOTTAJA... 3 2. KELPOISUUSEHDOT

Lisätiedot

Säästösopimus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2014 alkaen

Säästösopimus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2014 alkaen Säästösopimus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2014 alkaen Mandatum Lifen Säästösopimus on yksityishenkilöille tarkoitettu vakuutusluokituksen mukainen sijoitussidonnainen ja/tai perustekorollinen kapitalisaatiosopimus.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Fennian tiivistelmä TVL:n tiedotteesta 7.5.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Vuoden 2016 alusta tulee voimaan työtapaturma- ja ammattitautilaki (säädöskokoelmanumero 459/2015, lyhenne

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa olleen henkilön (edunjättäjän) kuoltua hänen omaisilleen

Lisätiedot

Vakuutustoiminta 2015

Vakuutustoiminta 2015 Rahoitus ja vakuutus 2016 Vakuutustoiminta Vakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo vuoden lopussa 119,3 miljardia euroa Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tasearvo oli vuoden lopussa yhteensä 119,3 miljardia

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä työnantajia,

Lisätiedot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot Försäkringsaktiebolaget alandia Kuljetusvastuuvakuutuksen yleiset vakuutusehdot 1.1.2016 Sisältö sivu 3 vakuutuksen kohde 3 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO 3 OMAVASTUU 3 KORVAUSSÄÄNNÖT 4 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 2

Lisätiedot