TOTAL MOE. Muut ministeriöt Alueelliset. Yksityiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOTAL MOE. Muut ministeriöt Alueelliset. Yksityiset"

Transkriptio

1 KIINAN KORKEAKOULUPOLITIIKAN PAINOPISTEET Juha Tähkämaa CIMO Shanghai Helsinki..00 KIINAN TIETEEN NOUSU Kiinassa maailman suurin koulutusjärjestelmä (/0%) Tutkijoiden määrä Kiinassa kasvoi 75 % Vuoden 006 lopulla Kiinasta tuli maailman toiseksi suurin R&D investoija Yhdysvaltain jälkeen Kiina maailman toiseksi suurin tieteellisten artikkelien julkaisija (teknologia, maatalous, life sciences) Nanoteknologiassa Kiina on maailman. suurin julkaisija Miehitetty avaruuslento 00 KORKEAKOULUPOLITIIKAN TEHTÄVÄT Toimia osana yhteiskunnan kokonaissuunnittelua Tukea talouskasvua ja yhteiskunnallista kehitystä Korkeakoulujärjestelmän kokonaiskehitys ja sen koordinaatio Ensisijainen käytännön tavoite huolehtia lahjakkaiden yksilöiden koulutuksesta (vrt. yliopistot) Koulutusjärjestelmä kiinalaisin luonteenpiirtein Innovatiivinen yhteiskunta Useat ministeriöt osallistuvat koulutuspolitikaan suunnitteluun (MOE, MOF, MOL, NRDC) KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄN VAIHEET Kiinan korkeakoulujärjestelmä kokenut äärimmäisen rajuja heilahteluja Sosialisointi Kulttuurivallankumous Reformin aikakausi 977 -> Tutkimus osaksi yliopistojen tehtävää vasta 979 Tohtorikoulutus alkoi Kiinassa vasta 980-luvun alussa Korkeakoulutuksen päätavoite aina ollut opetus ja lahjakkaiden yksilöiden kasvattaminen

2 KORKEAKOULULAKI 998 Korkeakoulujen autonomiaa lisättiin Tutkijakoulut ja tutkimuslaitokset Oppiaineiden yhdistäminen Hallintouudistus Vapaus opetusohjelmien suunittelussa Vapaus henkilökunnan palkkaamisessa Yritysyhteistyön lisääminen Sisäänoton raju lisääminen Lukukausimaksut kaikkeen korkeakoulutukseen Kiinan nykyinen yliopistojärjestelmä ja MOE ovat tämän uudistuksen ja vuoden 998 korkeakoululain perua THE PLAN TO REVITALIZE CHINA S EDUCATION 999 Osa laajempaa hallinnonuudistusta, useita ministeriöitä lakkautetiin eri ministeriöitten alaista yliopistoa osaksi suurempia yksiköitä tai maakuntien vastuulle, ministeriöiden alaiset tutkimuslaitokset ykstyistettiin (n.00) Lisää fuusiota ja suurempia yliopistoja: yliopistoa yhdistetiin 70 yliopistoksi 7 yliopistoa suoraan opetusministeriön alaisuuteen Tavoitteena parantaa mm. korkeakoulutuksen koordinaatiota alueellisella tasolla ja sitoa korkeakoulut tiiviimmiin paikalliseen elinkeinoelämään 5 6 KORKEAKOULUJEN MÄÄRÄ 007 KORKEAKOULUJEN MÄÄRÄ korkeakoulua Kandidaatin tutkintoja myöntäviä korkeakouluja: 69 Maisterin tutkintoja myöntäviä instituutioita: 697 Tohtorin tutkintoja myöntäviä instituutioita: 7.6 milj. tiedekuntien jäsentä: % on maisterin tutkinto % on tohtorin tutkinto TOTAL MOE Muut ministeriöt Alueelliset Yksityiset 7 8

3 KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄ KORKEAKOULUJEN KEHITTÄMINEN OHJELMA ohjelma aloitettiin 995 Rahoitusta varattu RMB 0 mrd 00 yliopistolle toimintaedellytysten parantamiseen, opetusohjelmien kehittämiseen, yliopistojen yhteistyön kehittämiseen ja yliopistojen verkottumisen edistämiseen Tavoitteena tehostaa opetusta ja lisätä korkeakoulujen mahdollisuuksia korkeasti koulutetun työvoiman tarjoamiseen Painopiste teknologian ja luonnontieteiden opetuksen ja tarjonnan kehittämisessä Hakemusten perusteella (liikaa yliopistoja?) 0 KORKEAKOULUJEN KEHITTÄMINEN OHJELMA 5% valtiolta, loput maakuntahallinnolta ja mukana olevilta yliopistoilta 60 tutkimushanketta/ohjelmaa mukana Mukana mm. kirjastojen digitalisointihankkeita ja tutkimus ja opetusverkostojen perustamista Tavoitteena yliopistojen alueellisen roolin vahvistaminen ja paikallisen teollisuuden tukeminen Rahoitus jatkuu myös. viisivuotissuunitelman ajan Varoja käytetty myös henkilöstön palkkoihin KORKEAKOULUJEN KEHITTÄMINEN 985 OHJELMA Panostaa enemmän tieteellisten valmiuksien ja tutkimuksen tason nostamiseen kuin 985 ohjelma tarjosi aluksi (999-00) RMB miljardia 6 yliopistolle Ensi vaiheessa mukana vain yhdeksän yliopistoa, joista tarkoitus rakentaa Kiinan korkeakoulutuksen johtavat yksiköt Peking; Tsinghua; Zhejiang; Fudan; Nanjing; Shanghai Jiaotong; University of Science and Technology China; Xian Jiaotong ja Harbin Institute of Technology (Heilongjiang)

4 KORKEAKOULUJEN KEHITTÄMINEN 985 OHJELMA KIINAN KORKEAKOULUJEN HIERARKIA Pekingistä ja Tsinghuasta tarkoitus tehdä maailman johtavia yliopistoja Saivat alkuvaiheessa USD 5 miljoonaa kolmeksi vuodeksi Zhejiang, Nanjing ja Fudan USD 50 miljoonaa Varoja saatavilla mm. ulkomaisten huippututkijoiden palkkaamiseksi Kiinaan, kv. tutkimushankkeiden kehittelyyn, kansainväliseen opiskelija- ja henkilökuntavaihtoon Univ. Univ. Other universities Vocational and technical colleges Opetusministeriön alaiset 7 yliopistoa 985 YLIOPISTOT Yhteensä 9 kpl YLIOPISTOT Yhteensä kpl

5 MOE:n ALAISET YLIOPISTOT Yhteensä 87 kpl YLIVOIMAA projekti ( yliopistoa) 80% tohtoriopiskelijoista 67% maisteriopiskelijoista 50% kansainvälisistä opiskelijoista % ylioppilaspohjaisista opiskelijoista 70% tutkimusrahoituksesta 85% valtakunnallisista avain tiedekunnista 96% valtakunnallisista avain laboratorioista 7 8. VIISIVUOTISSUUNNITELMA Koulutus tärkeällä sijalla, painopiste yhteiskunnan kehittämisessä tieteen ja koulutuksen kautta sekä inhimillisten resurssien parantaminen Erityisesti korkeakoulutuksen laadun parantaminen ja kokonaisjärjestelmän koordinoitu kehitys tärkeää Samalla tarkoitus nostaa kotoperäisen teknologian ja teollisen tuotannon tasoa Työvoimavaltaisesta tuotannosta pääomavaltaisempaan ja palveluteollisuuden kehittäminen Tavoitteena mm. vähentää riippuvuutta ulkomaisesta teknologiasta 9 KORKEAKOULUTUKSEN ERITYISTAVOITTEET GER 5% vuoteen 00 mennessä, kokonaisopiskelijamäärä 0 miljoonaa Ammatillisen ja aikuiskoulutuksen asemaa parannetaan ja kehitetään oppivaa yhteiskuntaa Opettajien taitojen parantaminen Tutkintojärjestelmän uudistaminen ja 985 projekteja jatketaan Painopiste teknologisella innovaatiolla, luovien kykyjen jalostaminen Huippuyliopistojen innovaatiokapasiteetin nostaminen siten että niistä tulee innovaatioyhteiskunnan ydin 0

6 KORKEAKOULUTUKSEN ERITYISTAVOITTEET Laadunvalvontaa tehostetaan Opetus, tutkimus ja teollinen tuotanto pyritään yhdistämään Soveltava tutkimus ja teknologian siirto sekä kaupallisten tuotteiden kehittely tärkeässä asemassa Opettajien taitoja parannetaan Tavoitteena luoda Kiinaan lahjakkaiden kansainvälisen tason tutkijoiden joukko Koulutuksen osuus BKT:sta %:iin 00 mennessä Suuria investointeja ensisijaisesti TOP 0 yliopistoihin TULEVAISUUS 00 viimeinen vuosi. viisivuotissuunitelmassa. viisivuotissuunitelma julkaistaan ensi vuoden alussa Painopiste luonnontieteissä ja teknologiassa tulee säilymään, mutta yhteiskunta- ja humanistiset tieteet vahvistuvat, myös management laajassa mielessä Omaehtoisuuden painottaminen Kansainvälistyminen ja alueellisten erojen kaventaminen Painotus eliittiyliopistoihin jatkuu Ammatillisen koulutuksen vahvistaminen jatkuu Yliopistot yhä edelleen taloudellisen ja tieteellisen kehityksen palveluksessa KESKIPITKÄN- JA PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEKSI Voimassa 00-00, 00, luonnos julkaistu..00 Gross enrollment rate nostetaan 0%:iin Koulutuksen osuus BKT:sta nostetaan % jo vuonna 0 Gaokao ei enää ainoa tie korkeakouluun ja 985 yliopistojen suorituksia evaluoidaan ja myös poistaminen ohjelmasta mahdollista Korkeakoulujärjestelmän organisaatiota kehitetään Yliopistohallintoa ja lainsäädäntöä selvennetään Kansainvälistyminen jatkuu, yhteishankkeita YLIOPISTOT, TUTKIMUS JA INNOVAATIOTOIMINTA

7 INNOVAATIO- JA TEKNOLOGIAKEHITYS KIINASSA Innovaatiojärjestelmä luotu tyhjästä Valtion rahoitus ja hankkeet edelleen hyvin pitkälti top- down periaatteella Teknologia ja luonnontieteet dominoivat rahoitusta Sotilaallinen ja turvallisuusaspekti ohjaavat myös rahoitusta Rahoituksen kasvu nopeaa: n.9% vuodessa 995 lähtien OECD: vuonna 007 kokonaisinvestoinnit 0 Mrd PPP USD Suurin osa rahoituksesta yliopistoihin KANSALLISET S&T OHJELMAT Hallitus: Keskipitkän ja pitkän aikavälin S&T ohjelma MOST: 86, 97 Natural Science Foundation of China (NSFC) hoitaa omaa rahoitustaan -> 00 NSFC rahoituksesta 70% yliopistoille Kiinan tiedeakatemian ohjelma on Knowledge Innovation Programme (KIP), päättyy 00 Tavoitteena nostaa innovaatiorahoituksen osuus BKT:sta,5% vuoteen 00 mennessä (vuonna 005,5%) 5 6 YLIOPISTOJEN ROOLI TUTKIMUKSESSA 979 yliopistoille tutkimustehtävä 60% kansallisista tutkimushankkeista yliopistoille 0% kansallisten high-tech hankkeiden rahoituksesta yliopistoille Vuonna 00 70,8% kaikista Kiinan julkaisemista kansainvälisistä artikkeleista tuli yliopistoista Yli 70% tutkimuksesta soveltavaa Teollisuus, korkeakoulut ja hallitus investoivat 7.%, 8.5% ja 9.% kokonaisuudesta n. 70% R&D rahoituksesta TOP 50 yliopistoihin 7 C9: KIINAN TIETEEN MOOTTORI? C9 yliopistot muodostivat liittoutuman 009 lopussa (Beijing, Tsinghua, Zhejiang, Harbin Institute of Technology, Fudan, Shanghai Jiaotong, Nanjing, Xian Jiaotong, USTC) Yhteenliittymä tuottaa suurimman osan Kiinan tieteellisistä julkaisuista, enemmän kuin CAS Tässä ryhmässä kuuden tärkeimmän yliopiston joukko hallitseva (Peking, Tsinghua, Zhejiang, Fudan, Nanjing ja Shanghai Jiaotong) C6 tuottaa yhtä paljon julkaisuja kuin CAS CAS ja C6 tuottavat 0% julkaisuista ja 5% sitaateista Kiinassa, C9 vastaavasti 5% ja 50% 8

8 C9 OSUUS JULKAISUISTA 86 OHJELMA 9 Ohjelma hi-tech sektorin innovaatiokapasiteetin nostamiseksi Prioriteettialueet IT, bioteknologia ja maanviljelys, uudet materiaalit, automaatio, energia, luonnonvarat ja ympäristöteknologia Muuttunut yhä enemmän ulkomaista teknologiaa jäljittelevästä ohjelmasta kotoperäisen teknologian kehittämistä kannustavaksi Myös sotilasteknologian kehitys olennainen osa Nanoteknologia tärkeää, informaatiokäsittely Jatkuu. viisivuotissuunitelman ajan 0 97 OHJELMA Ohjelma perustutkimuksen vahvistamiseksi kansallisten päälinjojen mukaan 997 Suurimmat investoinnit kaikista valtion perustutkimusohjelmista, myös yksittäisten projektien tasolla Laadittiin MOSTin johdolla, johdetaan kansallisten strategisten tarpeiden mukaan koordinoidusti NSFCn ohjelmien kanssa Keskimäärin 0-0 miljoonaa RMB projektia kohden, kesto viisi vuotta Ohjelma avoinna EU:lle 97 OHJELMA Tavoitteena omaehtoisen innovaation kehittäminen Kiinan kannalta keskeisillä aloilla kannustaa tutkijoita innovatiiviseen tutkimukseen Painopistealat maatalous, energia, IT, ympäristö ja luonnonvarat, terveys, uudet materiaalit ja monitie- teinen tutkimus Tarpeet sidottu yhteiskunnan ongelmien ratkaisuun tieteen avulla Vuoteen 00 mennessä rahoitettu projektia 9. viisivuotissuunnitelman aikaan investoitiin n.50 miljoonaa euroa

9 KESKIPITKÄN- JA PITKÄN AIKAVÄLIN T&T SUUNNITELMA Tärkein Kiinan tiede- ja teknologiatoimia ohjaava suunintelma tällä hetkellä, voimassa Laatiminen kesti neljä vuotta ja siihen osallistui yli 000 asiantuntijaa Tarkoituksena tehdä Kiinasta innovaatio-orientoitunut orientoitunut valtio, tehostaa julkisten varojen käyttöä, lisätä innovaatiokapasiteettia yliopistoissa ja yrityksissä Tarkoituksena kehittää kotoperäistä teknologiaa ja standardeja Tehostaa yliopistojärjestelmää ja houkutella kiinalaisia expat-tutkijoita tutkijoita takaisin KESKIPITKÄN- JA PITKÄN AIKAVÄLIN T&T SUUNNITELMA 68 pääteemaa päätieteenalalla 6 teknologian suurhanketta (IT ja lääketiede) 8 pääteknologia-alaa alaa (bioteknologia, IT, uudet materiaalit ja valmistusmenetelmät, energia, meriteknologia, laser- ja avaruusteknologia) 8 päätieteenalaa (kognitiiviset tieteet, materian tutkimus, matematiikka, materiaalikemia, ympäristötiede ym.) tieteen suurprojektia (proteiinitutkimus, nanotieteet, kvanttimodulaatio ja growth and reproduction) TUTKIMUSPRIORITEETIT (myös. viisivuotissuunnitelma) Strategiset tavoitteet: energia- ja vesiresurssien kehittäminen ja ympäristönsuojelu IT-teknologian päivittäminen ja oman valmistusteknologian kehittäminen Bioteknologiaosaamisen tehostaminen Avaruus- ja meriteknologian kehittäminen Perustutkimuksen ja -tieteiden kehittäminen monitieteisyyden kautta 6 TEKNOLOGIAN SUURHANKETTA RMB 690 miljardia investoidaan 00 mennessä yhdeksään suurprojektiin 00 mrd keskushallitukselta, 00 mrd paikallishallituksilta, 90 mrd yrityksiltä Investointeja nopeutettu finanssikriisin seurauksena 009 RMB.8 mrd ja 00 0 mrd suurprojektiin Ensisijaisesti IT, luonnonvarat, energia 5 6

10 TEKNOLOGISTEN SUURHANKKEIDEN TAVOITTEET Kehittää omaehtoista ja kotoperäistä teknologiaa ja innovaatiota (omat IP-oikeudet!) Koko maan teollista kilpailukykyä parantavien teknologioiden kehittäminen Yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen pullonkaulojen ratkaiseminen Siviili- ja sotilasteknologian yhtäaikainen kehittäminen ja kansallisen turvallisuuden vahvistaminen INNOVAATIORAKENTEEN ONGELMIA Resurssit ovat lisääntyneet huomattavasti nopeammin kuin tulokset, infrastruktuurin ja henkilöstön puute vaikuttavat osaltaan Yrityssektorin heikko innovaatiokapasiteetti myös ongelma Järjestelmä ei vielä kovin integroitunut -> hajanaisia innovaatiosaarekkeita, mutta horisontaaliset siteet ja koordinaatio puuttuvat paikallisen ja valtakunnallisen tason välillä 7 8 KIITOS! 9

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Kimmo Viljamaa, Janne Lehenkari, Tarmo Lemola ja Terhi Tuominen Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan

Lisätiedot

Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia

Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia Kiinalaiset akateemiset maahanmuuttajat tulevaisuuden työvoimana Suomessa kiinalaisten käsityksiä suomalaisesta yhteiskunnasta REKRY-AMARE selvitys (1) TUOMO KAUHA 1.12.2012 Koulutus-ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

JAPANIN MATKA INNOVAATIOIDEN AIKAAN

JAPANIN MATKA INNOVAATIOIDEN AIKAAN ba JAPANIN MATKA INNOVAATIOIDEN AIKAAN Miten meloni muotoillaan kuutioksi? Teppo Turkki 1 Teppo Turkki: ba Japanin matka innovaatioiden aikaan Miten meloni muotoillaan kuutioksi? Taitto: Asmo Koste ISBN

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Antti Hautamäki (toim.) Tarmo Lemola (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 39 Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Toim. Antti Hautamäki

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. 31.12.2005 SISÄLLYS 1. Johdon katsaus toimintaan... 5 2. Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1.1 Alueellinen vaikuttavuus... 7

Lisätiedot

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2010:5 Helena

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

Suomi Intia-osaajavaihto

Suomi Intia-osaajavaihto SITRAN RAPORTTEJA 54 Suomi Intia-osaajavaihto Oskari Eronen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 54 2005 Sitra ja Oskari Eronen Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto: Maikki Rantala ISBN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Suomen Akatemian julkaisuja 9/09. Suomen tieteen tila ja taso 2009

Suomen Akatemian julkaisuja 9/09. Suomen tieteen tila ja taso 2009 Suomen Akatemian julkaisuja 9/9 Suomen tieteen tila ja taso 29 Suomen tieteen tila ja taso 29 Toimittaneet: Paavo Löppönen, Annamaija Lehvo, Kaisa Vaahtera & Anu Nuutinen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen

Lisätiedot

Kiina on noussut houkuttelevaksi. koulutusviennin. Kiinaan 1. Juha Tähkämaa. Seppo Hölttä. Yuzhuo Cai. Kiinan

Kiina on noussut houkuttelevaksi. koulutusviennin. Kiinaan 1. Juha Tähkämaa. Seppo Hölttä. Yuzhuo Cai. Kiinan Koulutusvienti Kiinaan 1 Seppo Hölttä Professori Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, seppo.holtta@uta.fi Juha Tähkämaa Kiina-korkeakouluasiantuntija, VTL Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

INNOVAATIOIDEN PERUSTA MURENEE

INNOVAATIOIDEN PERUSTA MURENEE PIENI VAALI- SARJA Arto Mustajoki Tuula Teeri INNOVAATIOIDEN PERUSTA MURENEE Yhdeksän ehdotusta yliopistojärjestelmän korjaamiseksi YHTEENVETO Suomen tieteen ja tutkimuksen taso on 2010-luvulla rapautunut.

Lisätiedot

TIEDEPOLITIIKAN SUUNTA

TIEDEPOLITIIKAN SUUNTA TIEDEPOLITIIKAN SUUNTA Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Suomen Akatemian kanssa tiistaina 22.11.2005 keskustelutilaisuuden "Tiedepolitiikan

Lisätiedot

Fysiikka. Työryhmän osallistujat

Fysiikka. Työryhmän osallistujat Fysiikka Työryhmän osallistujat Juha Äystö, Jyväskylän yliopisto (puheenjohtaja) Kari Enqvist, Helsingin yliopisto Keijo Hämäläinen, Helsingin yliopisto Martti Kauranen, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna ESPOO 2006 VTT WORKING PAPERS 44 Innovaatioympäristö tänään ja huomenna Jani Saarinen, Nina Rilla, Torsti Loikkanen & Juha Oksanen VTT Jaakko Alasaarela ZEF Solutions Oy ISBN 951 38 6596 7 (URL: http://www.vtt.fi/inf/pdf/)

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1)

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1) LEONARDO DA VINCI Community Vocational Training Action Programme Guidance and Counselling for Selfemployment. SELF-EMPLOYMENT Agreement No 2004-2242 / 001-001 LE2-51OREF Second phase: 2000-2006 State-of-the-art

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

SUOMEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

SUOMEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET 3.9.2010 KoTa-Kasvu SUOMEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Valtioneuvoston asetti 2008 Antti Tanskasen johtaman työryhmän selvittämään talouskasvun edellytysten vahvistamista ja keinoja nopeuttaa tuottavuuskasvua.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - ICT-ALAN INNOVATIIVINEN KEHITTÄJÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - ICT-ALAN INNOVATIIVINEN KEHITTÄJÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - ICT-ALAN INNOVATIIVINEN KEHITTÄJÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2014 SISÄLLYS ESIPUHE... 4 1 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot