Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?"

Transkriptio

1 Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien kolmen vuoden aikana ( ). Investointisuunnitelma käsittää kolme osiota: 1) investointirahoituksen hankkiminen julkista velkaa lisäämättä; 2) hankkeiden ja investointien tukeminen keskeisillä aloilla, joita ovat mm. infrastruktuuri, koulutus, tutkimus ja innovointi ja 3) alakohtaisten ja muiden, erityisesti rahoitukseen liittyvien investointiesteiden poistaminen. LISÄRAHAA INVESTOINTEIHIN LISÄRAHOITUS REAALITALOUDEN KÄYTTÖÖN INVESTOINTIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN Vähintään 315 miljardin euron lisärahoituksen hankkiminen investointeihin EU:n tasolla on Euroopan komission ja Euroopan investointipankin (EIP) yhteinen projekti. Jäsenvaltioita, kansallisia kehityspankkeja, alueviranomaisia ja yksityisiä sijoittajia kannustetaan antamaan siihen oma panoksensa. Näin toimitaan: Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) EU:n takaus 16 mrd. euroa* 5 mrd. euroa Mahdolliset muut julkiset ja yksityiset rahoitusosuudet Euroopan strategisten investointien rahasto 21 mrd. euroa 16 mrd. euroa 5 mrd. euroa x 15 Pitkän aikavälin investoinnit n. 240 mrd. euroa Pk- ja mid-cap-yritykset n. 75 mrd. euroa Lisäys yhteensä v : n. 315 mrd. euroa** * 50 %:n takaus = 8 mrd. euroa Verkkojen Eurooppa -välineestä (3,3), Horisontti ohjelmasta (2,7) ja talousarviovarauksesta (2) ** Nettona ilman takauksena käytettyä EU:n alustavaa rahoitusosuutta: 307 mrd. euroa

2 EIP:n yhteyteen perustetaan uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) 1. ESIRillä on nykyisistä rakenteista poikkeava riskiprofiili. Se tarjoaa täydentäviä rahoituslähteitä erityisesti hankkeille, joiden tuoma yhteiskunnallinen ja taloudellinen lisäarvo on suurempi kuin EIP:n tai EU:n nykyisistä ohjelmista rahoitettavilla hankkeilla. Rahaston perustamista varten EU:n talousarvioon otetaan 16 miljardin euron takaus rahastoa varten. EIP sitoo tähän tarkoitukseen 5 miljardia euroa. Rahasto voi näin aloittaa toimintansa merkittävän kapasiteetin turvin, ja ajan myötä sen toimintaa voidaan laajentaa ja kehittää edelleen. Myös jäsenvaltiot voivat osallistua rahastoon joko suoraan tai kansallisten kehityspankkiensa kautta osoittamalla sille pääomaa. On myös huomattava, että arvioidessaan julkista taloutta vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa komissio suhtautuu myönteisesti rahastoon osoitettuihin maksuosuuksiin. EU:n takaus perustuu EU:n talousarvion olemassa oleviin liikkumavaroihin (2 mrd euroa), Verkkojen Eurooppa -välineeseen (3,3 mrd euroa) ja Horisontti ohjelmaan (2,7 mrd euroa), eli yhteensä 8 miljardia euroa. Uuden rahaston ansiosta näiden EU:n varojen vaikutus reaalitalouteen voidaan moninkertaistaa verrattuna siihen, mitä niillä olisi voitu muuten saada aikaan. Tämä tarkoittaa lisää investointeja infrastruktuuriin, tutkimukseen ja innovointiin. Rahastolla on oma hallintorakenteensa. Sitä hallinnoidaan sovittujen investointisuuntaviivojen mukaisesti. Riippumaton investointikomitea validoi toteutettavat toimet ja hankkeet niiden elinkelpoisuuden mukaisesti ja varmistaen, että julkinen tuki ei sulje pois eikä syrjäytä yksityisiä investointeja. Euroopan investointipankkiryhmä osallistuu rahaston toimintaan myös osoittamalla henkilöstöä esimerkiksi tuotekehitykseen, hankejatkumon ja sen rakenteiden luomiseen, tekniseen tukeen, rahoituskapasiteettiin, kassanhallintaan, varojen ja velkojen hallintaan, takauksiin, salkunhoitoon, kirjanpitoon ja raportointiin. Jos rahasto saadaan perustettua nopeasti EU:n tasolta saatavan 21 miljardin alkupääoman turvin, se voi tuoda vähintään 315 miljardia euroa lisärahoitusta vuosina Tästä määrästä noin 240 miljardia euroa menee strategisiin investointeihin ja 75 miljardia euroa pk- ja mid-cap-yrityksille. Vaikutus on tietysti tätäkin merkittävämpi, jos jäsenvaltiot ja kansalliset kehityspankit tulevat mukaan. MITEN SE TOIMII KÄYTÄNNÖSSÄ? Rahaston tarkoituksena on tuoda lisää yksityistä rahoitusta tietyille sektoreille ja alueille. On arvioitu, että rahaston kerroinvaikutus talouteen tehtäviin reaali-investointeihin olisi 1:15. Arvio perustuu rahaston alustavaan riskinkantokykyyn. Kyseessä on keskimääräinen arvio, jonka on laskettu seuraavalla tavalla: tiettyyn hankkeeseen voidaan kutakin rahaston avulla suojattua euroa kohti tarjota kolme euroa toissijaisena lainana. Koska kyseiselle hankkeelle luodaan näin turvapuskuri, yksityisten sijoittajien voidaan odottaa tekevän investointeja saman hankkeen parempiin etuoikeusluokkiin. EIP:n ja Euroopan komission kokemusten perusteella 1 euron toissijainen laina tuottaa katalyyttina 5 euron 1 Komissio ja EIP sopivat, että rahasto perustetaan EIP:n yhteyteen erityisrahastona. Näin varmistetaan sen nopea käyttöönotto. Samalla rahasto hyötyy EIP:n nykyrakenteiden rahoituksesta ja asiantuntemuksesta laina- ja riskinhallintakysymyksissä.

3 kokonaisinvestoinnin: 1 euron toissijaisen lainan ja sen lisäksi 4 euroa etuoikeutettua lainaa. Tämä merkitsee sitä, että rahaston avulla suojattu 1 euro tuottaa reaalitalouteen 15 euron yksityisen investoinnin, joka ei muutoin olisi toteutunut. Tämä kerroinvaikutus (1:15) on varovasti laskettu keskiarvo, joka perustuu EU:n ohjelmista ja EIP:n toimista saatuun aiempaan kokemukseen. Kaikki hyöty irti Euroopan rakenne- ja investointirahastoista Investointiohjelman toteuttaminen edellyttää yhteistä ponnistelua, johon on saatava mukaan kaikki rahoituslähteet ja toimijat. Euroopan rakenne- ja investointirahastoja voidaan käyttää tehokkaammin keskittymällä keskeisiin aloihin ja hyödyntämällä jokaista investoitua euroa kerroinvaikutuksen avulla. Tämä edellyttää, että rahoitusvälineitä käytetään entistä enemmän lainojen, pääomanlisäysten ja takausten antamiseen, ei perinteisiin avustuksiin. Tätä varten voitaisiin toteuttaa kolme keskeistä toimenpidettä: 1. Innovatiivisten rahoitusvälineiden käyttö on kaiken kaikkiaan kaksinkertaistettava kaudella Taloudellista vipuvaikutusta kutakin käytettyä euroa kohti olisi voitava lisätä lisäämällä innovatiivisten rahoitusvälineiden käyttöä sen sijaan että käytetään avustuksia. Kaksinkertaistamalla innovatiivisten välineiden määrä ja hyödyntämällä näin aikaansaatua vipuvaikutusta voitaisiin reaalitaloudessa saada aikaan vähintään 20 miljardin euron lisäinvestoinnit vuosina Jäsenvaltiot ja alueet voivat parantaa EU-varojen kerroinvaikutusta kasvattamalla kansallisen yhteisrahoituksen määrää yli lakisääteisen vähimmäisvaatimuksen. 3. Lopuksi jäsenvaltioita kehotetaan käyttämään ohjelmakauden käytettävissä olevia EU-varoja parhaansa mukaan ja varmistamaan, että niillä tuetaan tätä investointiohjelmaa mahdollisimman hyvin.

4 Lisärahoitusta investointeihin - vipuvaikutus Kolmen vuoden aikana Myönteinen vaikutus investointeihin koko taloudessa Kansallisen ja alueellisen tason painopisteet (esim. pk-yritykset, tutkimus, liikenne, ympäristö) Jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien vaikutus rahastoon 315 mrd. euroa Pk-yritykset ja mid-cap-yritykset Paremmat investointiolosuhteet EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla Euroopan rakenne- ja investointirahastojen tehokkaampi hyödyntäminen Mahdolliset jäsenvaltioiden rahoitusosuudet rahastoon Euroopan kannalta tärkeät strategiset investoinnit energiaan, liikenteeseen, laajakaistaan, koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin Euroopan strategisten investointien rahasto: [X] mrd. (alkupääoma) Arvioidessaan julkista taloutta vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa komissio suhtautuu myönteisesti rahastoon osoitettuihin maksuosuuksiin

5

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2 Pääjohtajan katsaus 4 Vuoden 2014 saavutuksia Sisällysluettelo 6 Vahva vastaus talouskriisiin 12 18 Innovaatioista älykästä kasvua Eurooppaan Tukea pienille ja keskisuurille yrityksille

Lisätiedot

Tietosivu 1 MIKSI EU TARVITSEE INVESTOINTIOHJELMAN?

Tietosivu 1 MIKSI EU TARVITSEE INVESTOINTIOHJELMAN? Tietosivu 1 MIKSI EU TARVITSEE INVESTOINTIOHJELMAN? Maailmanlaajuisen talous- ja finanssikriisin puhkeamisesta lähtien EU on kärsinyt investointien alhaisesta tasosta. EU:n tasolla on tarpeen toteuttaa

Lisätiedot

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org

2012 EIP-ryhmän Euroopan investointipankki www.eib.org info@eib.org Euroopan investointirahasto www.eif.org info@eif.org Toimintakertomus 2012 Ruotsalaisen korkeateknologian teollisuuskonserni Sandvikin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta vahvistaa Euroopan asemaa teollisuusteknologiajohtajana. EIP tukee innovaatiotoimintaa

Lisätiedot

Toimintakertomus ja yritysvastuu

Toimintakertomus ja yritysvastuu Vuosikertomus 2007 Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Osa I Toimintakertomus ja yritysvastuu Vuosikertomus

Lisätiedot

Toimintakertomus. Osa I. Vuosikertomus 2010

Toimintakertomus. Osa I. Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Osa I Toimintakertomus Vuosikertomus 2010 Euroopan investointipankkiryhmä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.7.2012 COM(2012) 391 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2014 COM(2014) 639 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn

Lisätiedot

Euroopan komission ehdotus: vuosia 2014 2020 koskeva monivuotinen

Euroopan komission ehdotus: vuosia 2014 2020 koskeva monivuotinen Euroopan komission ehdotus: vuosia 2014 2020 koskeva monivuotinen rahoituskehys EUROOPAN KOMISSIO 1 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi. Yhteinen maksuton

Lisätiedot

PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT

PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT TALOUSTIEDE PRO GRADU -TUTKIELMA JOHTAMISKORKEAKOULU TAMPEREEN YLIOPISTO TOUKOKUU 2015 TUULI NIKUNEN TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu NIKUNEN, TUULI:

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

Alueet talousmuutoksen takana

Alueet talousmuutoksen takana Alueet talousmuutoksen takana FI Innovointia EU:n aluepolitiikan tuella 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT 1 JOHDANTO 2 Innovoivat alueet 2 Tutkimus- ja innovointitoiminnan kartoittaminen Euroopan unionin alueilla

Lisätiedot

FI 2014. Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN. nro

FI 2014. Erityiskertomus EUROOPAN TILINTARKASTUS TUOMIOISTUIN. nro FI 2014 nro 16 Erityiskertomus Alueellisia investointikehyksiä koskevien avustusten ja rahoituslaitosten myöntämien lainojen yhdistämisen vaikuttavuus EU:n ulkopolitiikan tukemisen kannalta EUROOPAN TILINTARKASTUS

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

EIP-ryhmä Toimintakertomus 2001

EIP-ryhmä Toimintakertomus 2001 EIP-ryhmä Toimintakertomus 2001 Tunnusluvut - EIP-ryhmä Euroopan investointipankki (Miljoonaa euroa) Toiminta vuonna 2001 Allekirjoitetut lainasopimukset Euroopan unionin jäsenmaat Hakijamaat Kumppanuusmaat

Lisätiedot

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOM (97) 7 Brysselissä YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE ALUEIDEN KOMITEALLE SEKÄ TALOUS-JA SOSIAALIKOMITEALLE - JOHDANTO - ASIA - TAUSTA RAKENNERAHASTOJEN

Lisätiedot

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti

Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Euroopan unionin talousarvio lyhyesti Mihin EU:n rahat käytetään? Mistä rahat tulevat? Miten talousarviosta päätetään? Miten varoja käytetään ja valvotaan? Miten varoista vastataan ja kenelle? EUROOPAN

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.8.2009 KOM(2009) 440 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia

Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia MEMO/11/150 Bryssel/Strasbourg 8. maaliskuuta 2011 Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia Miksi komissio on laatinut etenemissuunnitelman

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.4.2010 KOM(2010)186 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE Eurooppalainen puhtaiden ja energiatehokkaiden

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2009) 248/3 KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Euroopan unionin strategia

Lisätiedot