Asennus Ohjeet Monterningsanvisning Kokkupanemisjuhised

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus Ohjeet Monterningsanvisning Kokkupanemisjuhised"

Transkriptio

1 Asennus Ohjeet Monterningsnvisning Kokkupnemisjuhised Blnce Hyrid Glzing cm / 144"x95½"x91" Finnish_Swedish_Estonish_72787 NEUVONTA / INFO: /

2 FI TÄRKEÄÄ Lue ensin huolellisesti nämä ohjeet ennen ksvihuoneen sentmist. Säitytä nämä ohjeet turvss vstisuuden vrlt. Asiks plvelu Jos trvitset pu / neuvoj sennukseen ti osien vihtoon käänny meidän kotisivujen, sähköpostin puoleen ti soit jälkimrkkinointiimme (tiedot löytyvät knsilehdestä) / Lisäinformtiot löydät vlmistjn sivuilt Turvllisuus ohje Ensisijisen tärkeätä on noudtt sennusohjeen järjestystä j ohjeit älä jäätä mitään tekemättä. Suosittelemme suojkäsineiden käyttöä sennustyössä. Käytä in tukevi kenkiä j suojlsej työskennellässäsi metllituotteiden knss. Jos käytät tikkit, puvälineitä, kkuporkonett - vrmist in myös työklu vlmistjn käyttöohjeet. Älä kosket sähköjohtoj ti lähteitä metllisten esineiden knss. Älä yritä pystyttää / sent ksvihuonett tuulisell, steisell ti huonoll säällä. Hävitä huolellisesti kikki muoviset pkkustuotteet j vrmist ettei ne pääse pienten lsten lähettyville. Pidä lpset loitoll työskentely lueelt j pidä myös lue in siistinä. Älä työnnä ti noj ksvihuoneen rkenteisiin sennusviheen ikn. Vlitse huolell ksvihuoneen sijinti, siten ettei se ole lttiin kovlle tuulelle ti ylimääräisille lumikuormille. Älä yritä sent tätä ksvihuonett puolikuntoisen, väsyneenä, päihteiden tikk lääkityksen vikutuksen lisen. Kuumt tuotteet kuten grillit, polttotyöklut, terssilämmittimet tulee säilöä mull k uin ksvihuoneess. Vrmist että mhnkiinnitys on turvllist j ettei mperässä ole putki ti sähköjohtoj. Tämä tuote on suunniteltu inostn ksvihuoneeksi. Huolto & ylläpito Kun ksvihuoneesi kip pesu & puhdistust, käytä inostn mieto sippuvettä j huuhtele runsll kylmällä vedellä. ÄLÄ KÄYTÄ cetooni, liuottimi ti muit voimkkit puhdistusineit ei myöskään mäntyöljypohjisi ineit. On suositeltv että sennuksen kunto trkistetn säännöllisesti, kttolevyt > kiinnikkeet (muoviset ost 329 & profiilit 981) ovt pikoilln. Työklut & Välineet Mittnuh Porus terät Työkäsineet Iso kumivsr Liukstusine Skset Ristipää ruuvimeisseli Kiintovin, Porrsskelm tikkt 7mm j 10mm T001 (vlmistjn tekemä erikoistyöklu, mukn toimituksess) Kokomisen ikn Suorit kokomisviheet ohjeiss esitetyssä järjestyksessä. Vihe 1: Vrmist, että sokkeli on neliö mittmll pituus kulmst kulmn, j että se on vksuorss käyttämällä vesivk. Vihe 5: Os 7063 on ksvihuoneen kynnys. Sen sentminen määrittää ksvihuoneen etupuolen. Vihe 8: Poikkitngoiss A256 olevt soiket reiät täytyy sent in ksvihuoneen sokkeliin. Vihe 47: Päätä ikkunn sijinti ennen sennust. Ikkunt voidn sent khteen osoitettuun sijintivihtoehtoon. Vihe 79: Kiinnitä ksvihuone välittömästi kokomisen jälkeen pysyvään sijintipikkn tsiselle lustlle. Ennen Asennustyötä Tämä on moniosinen sennustyö jok hoituu prhiten min. khden sentjn toimest. Vr ik ksvihuoneen pystytykselle vähintään puoli päivää. Ennen sitä tulee ksvihuoneen perust vlmist huolell vlittuun pikkn. Vrmist että perustn mitt vstvt ksvihuoneen sokkelin mittoj. Ksvihuoneen sijinnin vlinnss tulee huomioid seurvt seikt, perustn tulee oll suor, mielellään urinkoinen sijinti poiss puiden oksien läheisyydestä.smoin sijinnin tulisi oll pikss joss sen päälle ei pääse putomn lunt ti jäätä toisest rkennuksest. Kovin tuulist sijinti tulisi myös välttää. Ksvihuone tulee kiinnittää tukevsti perustn metllisokkelill. Metllisokkelin lreunss on vlmiit kiinnityspisteet. Aloit tyhjentämällä pkkukset j vrmistmll että kikki trvittvt nimetyt ost löytyvät trkist koontiluettelost tuotteet & määrät. Pidä ost lähettyvilläsi työlueell. Pidä pienet ost (ruuvit & mutterit j.n.e.) stiss, etteivät ne pääse hukkumn. Vrmistksenne osien oikeellisuuden ovt ost numeroidut, kikki ost tulee sent vlmiiseen huoneeseen. Joihinkin profiileihin stt jäädä käyttämättömiä ruuvin reikiä /ukkoj vlmistusteknisistä syistä. Ruuvej j muttereit käytetään koko kokomisprosessin jn. Ruuvit täytyy sent ksvihuoneen ulkopuolelt j mutterit ksvihuoneen sisäpuolelt. Ellei toisin ilmoitet, älä kiristä ruuvej j muttereit ( & ) enempää kuin 2-3 kierrost. Älä kiristä ennen kuin levyjen sennus on vlmis. Nämä 2 kuvkett osoittvt, täytyykö ruuvej kiristää vi ei. Joisskin viheiss ruuvien tilpäistä kiristämistä voidn kuitenkin trvit estämään profiilin ktuminen ennen kuin se on kokonn kiinnitetty seurviss viheiss.

3 SE Viktigt Läs noggrnt igenom dess instruktioner innn ni örjr monter växthuset. Spr instruktionern för möjligt efterhnd ehov. Kund Service För rådgivning v montering eller yte v delr vänligen kontkt vår hemsidor e-mil eller telefon hjälp (info på först sidn) / Tilläggs informtion hittr du på producentens hemsid: Säkerhetsföreskrifter Följ monteringsstegen i den ordning som nviss i instruktionern, utelemn eller hopp inte over steg. Vi rekommenderr tt hndskr, skor och skyddsglsögon lltid nvänds då mn retr med metl profiler. Vid nvändning v stege, redskp och orrmskin, följ även producenterns föreskriftelser. Vr nog med tt inte komm i kontkt med elklr då metl profiler hnters. Försök inte tt monter växthuset i dåligt, låsigt väder eller i regn. T väl hnd om ll plstpåsr och se till tt dom är utom räckhåll för rn. Låt inte rn vists på monteringspltsen och håll omgivningen snygg. Lut eller tryck inte på växthuset under montering. Välj omsorgsfult pltsen för växthuset så tt huset inte påfrästs v krftig vind eller extr snö. Försök inte monter växthuset om du känner dig, är påverkd v mediciner eller lkohol eller om du hr nlg för yrsel. Het föremål som en nyligen nvänd grill, låslmp eller dylikt får inte förvrs I växthuset. Försäkr tt det inte finns någr dold rör eller klr I mrken innn du slår ner metllfästen för tt förnkr växthuset. Denn product är vsedd för tt nvänds som växthus endst. Underhåll & skötsel När växthuset ehöver rengörs skll du nvänd ett milt rengöringsmedel och skölj rikligt med kllt & rent vtten. Använd inte cetone, slipnde rengöringsmedel eller ndr specilmedel för tt rengör pnelern. Vi rekommenderr tt mn tidvis kontrollerr tkpnelerns fäste (+ plstisk fästen 329 & profiler 981) och försäkrr ders rätt position. Verktyg & redskp Måttnd Hndskr Silikon spry Krysskruvmejsel Stege Drill it Hmmre (stor) Sx Skiftnyckel T001 verktyg (incl. förpckningen) Före montering Dett är ett mångfldigt monteringsrete som äst utförs v min. två personer. Reserver åtminstone en hlv dg för monterings processen. Före monteringen ör grunden vr välgjord på den vld pltsen. Försäkr tt grundens mått pssr ihop med växthusets sokkelns mått. Vid vl v växthusets positionering ör följnde sker iktgs, grunder ör vr rk, hällst solig plts ort ifrån vskuggnde träd och gränr.smtidigt order överlopps is och snökst från träd,gränr eller yggnder utesluts. Åven vindig pltser ör undviks. Växthuset ör stdigt fästs i grunden med husets metllsockel. Metllsockeln hr färdig fäst positioner. Börj med tt tömm förpckningen och försäkr tt ll väsentligoch enämd delr är tillgänglig kontroller från innehållsförtäckningen tt ll delr är rätt emärkt och finns i rätt mängd. Håll ll delr när dig vid monteringen. Förvr ll smådelr (skruvr & muttrr o.s.v.) i en skål, så tt de inte tpps ort. Delrn är emärkt med numror för kännedom ll delr ör ssemlers. I någr profiler kn fästen li onvänd p.g. produktionsteknisk grunder. Under montering Utför monteringsstegen i den ordning som nges i instruktionern. Steg 1: Se till tt otten är fyrkntig genom tt mät digonler och se till tt det är jämt med hjälp v ett vttenpss. Steg 5: Del 7063 är växthusets tröskel. Genom tt gör fst estämmer du vilken sid som lir växthusets frmsid. Steg 8: Det ovl hålet i spröjs A256 ör lltid vr monterd i otten v växthuset. Steg 47: Bestäm vr du vill plcer fönstren innn du örjr monteringen. Fönster kn instllers på två v de ngivn lterntiven. Steg 79: Fstgör växthuset ordentligt till en jämn slutlig plts omedelrt efter vslutd montering. Skruv och mutter nvänds genomgående i hel monteringsprocessen. Skruv sk monters från utsidn och mutter från växthusets insid. Om inte nnt nges, dr inte åt skruv och mutter ( och ) mer än 2-3 vrv. Dr inte åt dem förrän monteringen v pnelern är vslutd. Dess 2 ikoner nger om du ehöver dr åt skruv eller inte. Däremot kn tillfällig åtdrgning i viss steg v ett pr skruvr ehövs för tt förhindr en profil från tt fll tills den är fullt nsluten i kommnde steg.

4 ET TÄHTIS Plun lugege ksutusjuhised hooliklt läi enne kui hkkte om ksvuhoonet kokku pnem. Hoidke need juhised turvlised kohs edspidiseks ksutmiseks Klienditeenindus Aiks kokkupnemisel või vruosde joks plun logige sisse meie veeilehele või helistge klienditeenindusse (numer on tiitellehel) / Lisinformtsiooni või leid meie veeilehelt: Ohutusjuhised Soovitme tungivlt ksutd kokkupnekul töökindid. Kndke lti jlnõusid j kitseprille kui töötte pressitud lumiiniumig. Ksutdes redelit või elektritööriistu, veenduge, et järgite tootjpoolseid ohutusjuhiseid. Ärge ktsuge üleultuvid elektrikleid lumiiniumprofiilig. Ärge üritge ksvuhoonet kokku pnn tuulistes või niisketes tingimustes. Viske kõik plstikkotid ohutult är, et hoid need eeml väikestest lstest. Hoidke lpsed kokkupnemislst eeml. Ärge nõjtuge ksvuhoone vstu või lükke sed kokkupnekul. Ärge setge om ksvuhoonet koht kus on tugev tuul. Ärge üritge ksvuhoonet kokku pnn kui olete väsinud, ksutte rvimeid, olete trinud lkoholi või olete uimne. Kuumd esemed, ngu hiljuti ksuttud grill, leeklmp jm ei tohi hoid ksvuhoones. Veenduge, et vrjtud torusid või klit poleks mpinns enne vide sisestmist. See toode on mõeldud ksutmiseks inult ksvuhoonen. Hooldus j korrshoid Kui Teie ksvuhoone vj puhstmist, ksutge pehmet puhstusvhendit j loputge külm, puht veeg. ÄRGE KASUTAGE tsetooni, rsiivseid puhstusineid või teisi lhuseid pneelide puhstmiseks. On perioodiliselt soovitv kontrollid, et ktusepneelide vhed (plstosd 329 j profiil 981) oleksid oml kohl. Tööriistd j vrustus Mõõdulint Töökindd Määrdeõli Ristpeg kruvikeerj Redel Puur Suur hmer Käärid Mutrivõti T001 Enne kokkupnemist Sed mitmeoslist gregti s kõige premini kokku pnn khekesi. Võimldge endle vähemlt pool päev kokkupnekuks. Vlige koht ksvuhoone pe olem settud j pigldtud tssele pinnle Vlige päikeseline koht, eeml üleultuvtest puudest. Soovitme tungivlt kinnitd ksvuhoone otse etoonvundmendile. Sed tehes, ksutge eelnevlt puuritud uke metlllusel. Võtke välj kõik osd pkendist. Sorteerige osd j kontrollige sisu osde nimekirjg. Kokkupnekul peksid kõik osd olem lottud käeultusse. Hoidke väikesed osd (kruvid jm) kusis, et nd är ei koks. Et hõlustd osde eristmist j kokkupnekut, on selles ksvuhoones ksuttud kõiki positsioneeritud profile. Tulemusen ei ksutt kõiki vusi profiilides, kokkupnekul. Pigldmise käigus Teostge pigldmistoimingu smmud juhistes toodud järjekorrs. Etpp 5. Veenduge, et lus on täisnurkne, mõõtes är digonlid. Loodige vesiloodi il. Etpp 5. Os 7063 on ksvuhoone lävi. Selle kinnitmiseg määrtkse ksvuhoone esios. Etpp 8. Ovlne v põiklttides A256 tule pigldd lti ksvuhoone luse külge. Etpp 47. Akende sukoht otsustge är enne pigldmist. Aknd s pigldd khte näidtud koht. Etpp 79. Ühendge ksvuhoone kindllt loodis lõppsendisse vhetult pärst pigldmise lõpetmist. Kruvisid j mutreid ksuttkse kogu pigldustoimingu vältel. Kruvid pigldtkse ksvuhoonest väljspool j mutrid ksvuhoone sees. Kui pole näidtud teisiti, siis ärge keerke kruvisid j mutreid ( j ) kinni rohkem kui 2-3 pöörde võrr. Ärge keerke neid kinni enne, kui pneelide pigldmine on lõpettud. Need kks ikooni näitvd, ks kruvide kinnikeermine on vjlik või mitte. Tetud smmude puhul või oll vjlik mõne kruvi jutine kinnikeermine, et vältid profiili kukkumist, kuni see järgmiste smmude käigus täielikult ühendtkse.

5 Perustuksen teko on ksvihuoneen pystytyksen ensimmäinen vihe. Suosittelemme seurvi, vihtoehtoisi rtkisuj: 1. Vluperustus / omn metllisokkelin kiinnittäminen vluun Helpoin j nopein tp tehdä perustus ksvihuoneellesi on hyödyntää om mukn seurv metllisokkeli. okkeli toimitetn kokonisuuten, jok sisältää kikki trvittvt ost huoneen kiinnitystä vrten j m-nkkurit. Sokkeli on glvnoitu terästä j juuri oiken mittinen huoneellesi. okkelin korkeus on 15 cm, mikä ksvtt ksvihuoneesi tilvuutt. Asennus: Vlmis sokkeli kiinnitetään joko vlmll m-nkkurit esimerkiksi trkoitust vrten mhn upotettuihin muoviputkiin ti vstviin muotteihin. Trkist m-nkkureiden suoruus / tskorkeus pitkää lut j vesivk käyttäen. Huom; lähetys ei sisällä muoviputki ti muit vlumuottej eikä sementtiä. Metlliperustust käytettäessä suositelln lisäksi käytettäväksi trkoitust vrten stv suodtinkngst, jok erott m-inekset toisistn j näin estää niiden sekoittumisen täten st vrmistettu ksvumulln ldun j pidettyä jo mperässä mhdollisesti olevt rikkruohot loitommll. 2. Hrkkoperustus Itse rkennettujen perustusten ulkomitt ovt smt kuin kyseisen ksvihuoneen vlmisperustuksen mitt. Vr perustukselle tsinen pikk, kiv mt riittävältä syvyydeltä routimisen estämiseksi j senn pohjlle esim. styrox levyjä eristekerrokseksi. Lit eristyksen päälle min. 10cm sorpeti jonk yhteyteen voi myös lisäksi sent slojputket. Sorkerroksen päälle tulee hiekk, tiivistämään pohj. Perustuksen suoruus on syytä trkist pitkällä lnkull j vesivk hyväksi käyttäen. Aset hrkot j / ti pinekyllästetyt koolingit tiivistetyn sorkerroksen päälle. Ankkuroi hrkot / koolingit tukevsti kiinni mhn esim. riittävän suurill ruttngoill. Kiinnitä ksvihuoneen sokkeli tukevsti perustukseen. Ohess esimerkki hrkkoperustuksen rkentmisest, täydennetty pinekyllästetyllä koolingill. Yhteystiedot: Horisont Enterprises Ltd Oy Atomitie 5 FI HELSINKI puh: Fx:

6 PERUSTUKSET (Huom! Trvikkeet EIVÄT SISÄLLY toimitukseen) Ksvihuone voidn trvittess pystyttää vlmiille perustukselle. Perustuksen voi oll esim. pinekyllästetty koolinki ti lekhrkko. Vr perustukselle tsinen pikk. Kiv mt riittävältä syvyydeltä routimisen estämiseksi j senn pohjlle styrox eristekerros. Lit eristeiden päälle n.10 cm sorkerros j sen päälle n.5 cm hieno hiekk. Trkist perustuksen suoruus pitkää lut j vesivk käyttäen. Aset koolingit/lekhrkot tstun hiekkkerroksen päälle. Vrmist perustuksen suoruus ristimitll sen sisäkulmist. Kiinnitä koolingit toisiins kulmrudoill. Ankkuroi koolingit/ lekhrkot tukevsti kiinni mhn esim. riittävän suurill ruttngoill. Kiinnitä ksvihuoneen sokkeli tukevsti perustukseen. Yhteystiedot Kontkt info : Mhntuoj Importör Horisont Enterprises Ltd Oy Atomitie 5, FI HELSINKI Puh Vrost Reservdelr : sähköposti: fx: Huom! Ilmoit trksti trvitsemsi vrosn numero. (ktso. ohjeen osluettelo) Neuvont - Inf0: Tel / Tiedustele myyjäliikkeestä ksvihuoneen mksullist pystytysplvelu.

7 Contents Item Inc./cm Qty. Item Inc./cm Qty

8 Contents Item Inc./cm Qty. Item Inc./cm Qty

9 Contents Item Inc./cm Qty. Item Qty. Item Qty. Item Qty (PVC) 24 (+4) (PVC) (+1) T

10 Contents Item Qty. Item Qty. Item Qty. Item Qty. Item Qty L R M4 x 50mm M

11 Contents Item Qty. Item Qty. Item Qty M6 207 (+14) For ssemly use only Bitte NUR für die Montge verwenden Seulement pour une utilistion d'ssemlee M6 36 (+2) M6 248 (+16) 422 M4 28 (+2) (+1) 465 M4 24 (+1) M40mm 4 (+1) (+1)

12 cm / cm / cm / 95 = 242 cm / 95 =

13 x / x4

14 x4 x

15 x / c / 7059

16

17 x4 x

18 6 3 3 c c c

19 7 996 x4 x8 x8 996

20 8 256 x8 x8 x8 x

21 c c 256

22

23 c c 256

24

25

26 c c

27

28 c c

29

30 x

31 19 x4 x

32 /

33

34

35

36 x

37 25 x5 x

38 x

39 PVC x6 318 PVC 7011

40 x x8 x

41

42

43

44 x

45 33 x5 x

46 x

47 PVC x6 318 PVC 7011

48

49 Throw wy prt #7180 Jetez une prtie #7180 Werfen Sie weg Teil #

50

51 x4 x8 x x

52

53 c c

54 x3 x

55 x4 x

56

57 c d c c d

58 x4 x d c d c e e

59

60 48

61 x4 x

62 50 06 x4 x

63 51 0 0

64 x4 x

65 53 EN Window Loction GR Fenster Stndort FR Fenêtre Emplcement SP Ventn Uicción

66 x4 x4 x8 x x4

67 x4 x4 x

68 x4 x cm / 37 3 / 8 990

69

70 c 981 c

71 x6 x6 x

72 PVC PVC PVC 7078

73 PVC

74 PVC x9 981 x9 318 PVC c

75

76 x4 x

77 x

78 x

79 x

80

81 x

82 x /

83 x

84 x

85 73 x31 0 c c x8 d x3 983 d

86 x c c

87 x x4 x

88 x cm 6 5 / cm 36 7 / cm 60 2 / 8

89 M4 x 50mm

90 x x4 M40mm M4 M6 x

91 x

92 80 344L 344R x L 344L 344R 343

93 x c + c + c + c

94 x6 966 x6

95 x c + + c 966 x6 c 461

96 x x3

97 85 M96 x6 P328 x36 M96 or P328 Version1_12/2011

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: PI-S H 6x8 / 4.7m² - 18800 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 50xK193m LUE KOKOAMISOHJE huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo Puh.:

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden asennuksessa tulee noudattaa useita varotoimenpiteitä. Huomioi turvallisuussyistä alla esitetyt varoitukset

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU Asennusohje ESD-2995-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit AHXAMK-W 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki Puh:09-5123420

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Mitat: 6,1 x 3,66 x 9,15 m (L x K x P)

Mitat: 6,1 x 3,66 x 9,15 m (L x K x P) RANCH 9X6X3.6M KALUSTOHALLI Mitat: 6,1 x 3,66 x 9,15 m (L x K x P) TIEDOT Leveys: 6,1 m Pituus: 9,15 m Korkeus: 3,66 m Oven mitat: 4,3 x 3,2 m (L x K) TÄRKEÄÄ LUE OHJE ENNEN KOKOAMISTA Puutteellinen alueen

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Pystytysohje. Lue kaikki ohjeet huolella ennen Garden Villan pystytystä Säilytä ohjeet huolella myöhempää käyttöä varten

Pystytysohje. Lue kaikki ohjeet huolella ennen Garden Villan pystytystä Säilytä ohjeet huolella myöhempää käyttöä varten Pystytysohje Lue kaikki ohjeet huolella ennen Garden Villan pystytystä Säilytä ohjeet huolella myöhempää käyttöä varten ALKUSANAT Garden Villa on kotimainen puutarhan viherhuone, joka on suunniteltu sopimaan

Lisätiedot

Palosuojakanavajärjestelmä tehalit.fwk

Palosuojakanavajärjestelmä tehalit.fwk Plosuojknvjärjestelmä tehlit.fwk Tuliplo voi nopesti iheutt vkvi seurmuksi kerrostlo-, julkisen sektorin sekä teollisuuden kiinteistöissä.siksi uusi sähkösennuksi koskevss setuksess määrätään, että porrskäytäville

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Wehotek. Putkikannakkeet

Wehotek. Putkikannakkeet Wehotek Putkikannakkeet Rörupphängningar Pipe supports Eristettyjen Wehotek-putkien kannakointi Putkielementti kannakoidaan allamainituilla kannakkeilla kuoriputkesta tai erillisiä liukuholkkeja käyttäen.

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

NÄIN KOKOAT GT-KATOKSEN TARVITTAVAT TYÖKALUT # kaksi 17mm kiintoavainta, rautaviila # kahdet tikkaat # ruuvin väännin/porakone

NÄIN KOKOAT GT-KATOKSEN TARVITTAVAT TYÖKALUT # kaksi 17mm kiintoavainta, rautaviila # kahdet tikkaat # ruuvin väännin/porakone GT-KATOS Siisti ympäristöön istuva katos suojaa autot, veneet ja työkoneet ilmansaasteilta, puiden oksilta, lehdiltä ja sateilta. Katoksia voidaan jatkaa 2500mm moduleilla tai tarpeen muuttuessa myös lyhentää

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring PMB 224 PITUMAX G Sludgetrap G Sand/slamavskiljare för markförläggning Glasfiberarmerad polyester Lujitemuovia Hiekan-/lietteenerotin PITUMAX G on hiekan-/lietteenerotin, joka on tarkoitettu hiekan ja

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia.

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. ENNEN KUIN ALOITAT: Ennen vajan kokoamista tarkasta paikalliset rakennusmääräykset vajan

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Huonekalujen kokoamisohje

Huonekalujen kokoamisohje Huonekalujen kokoamisohje Tämä ohje on tehty antamaan yleisiä ohjeita huonekalujemme kasaamisesta sekä helpottamaan itse kasaamista. Huonekalujen kasaaminen voi joskus olla työlästä, mutta sitä ei kannata

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

6 Integraalilaskentaa

6 Integraalilaskentaa 6 Integrlilskent 6. Integrlifunktio Funktion f integrlifunktioksi snotn funktiot F, jonk derivtt on f. Siis F (x) = f (x) määrittelyjoukon jokisell muuttujn rvoll x. Merkitään F(x) = f (x) dx. Integrlifunktion

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

AUTOTALLI OMISTAJAN KÄSIKIRJA

AUTOTALLI OMISTAJAN KÄSIKIRJA AUTOTALLI OMISTAJAN KÄSIKIRJA ENNEN ALOITTAMISTA Omistajan käsikirja Kysy ennen töiden aloittamista kuntasi rakennusvalvonnalta tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue huolellisesti tämä ohjekirja. Tärkeät

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

kääntyvän suihkuseinän:

kääntyvän suihkuseinän: Näin asennat kääntyvän suihkuseinän: mallit: SS-450 / 650 / 750 / 850 sekä niistä kiinteän suihkuseinän ja -nurkan Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit 11/2011 Käyttäjätieto 999725011 fi sennus- j käyttöohje Niveltyötso K 9725-201-01 Johdnto Käyttäjätieto Niveltyötso K dnto Joh- by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725011-11/2011 Käyttäjätieto Niveltyötso

Lisätiedot

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin SLM Lineaarinen rakohajotin Tuloilmalaitteen vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennettavissa kattoon tai seinään. Voidaan asentaa seinästä seinään jatkuvana nauhana. Säädettävä

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

Kaba kalustelukot 4:1. Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73 info@kae.kaba.com, www.kaba.se. 1071V Vasenpuoleinen

Kaba kalustelukot 4:1. Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73 info@kae.kaba.com, www.kaba.se. 1071V Vasenpuoleinen Kaba kalustelukot 71 Pyöreä kalustelukko poraussuojalla postilaatikoihin, kaappeihin ym ym. Toimitetaan vakiona ilman telkeä. Sovitettu SS:n telkivalikoimaan mm 8450, 1870 ym. vain poistuu vain lukitussa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Classic 4,4-7,2. Kasvihuone on monta elämää. Ett växthus är många liv.

Classic 4,4-7,2. Kasvihuone on monta elämää. Ett växthus är många liv. Classic 4,4-7,2 Kasvihuone on monta elämää. Ett växthus är många liv. Osat Tillbehör Sokkeli Sockel Lisävaruste Tilläggsutrustning Taivuta Vrid ut Katsottuna sisäpuolelta Sett från insidan Leikkaa Klipp

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE MALLIT SNCG-A1, SNCG-C1, SNCG-C2 ENNEN KUIN ALOITAT KÄYTTÖOHJE Ennen asennusta on tärkeää, että otat yhteyttä paikallisiin viranomaisiin selvittääksesi, tarvitsetko rakennusluvan.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Laituripääty 2,5 x 6,0 kokoamisohje

Laituripääty 2,5 x 6,0 kokoamisohje 1/9 Laituripääty 2,5 x 6,0 kokoamisohje Asettele kiinnikkeet oikeaan järjestykseen, niitä on neljänlaisia. Tee puusta ja metallista ensin suora laatikko valmiiksi asti, ja kiinnitä ponttoonit vasta sitten.

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot

DIAMANT. Kivikangas Oy www.kivikangas.fi Puh. / Tel 06-781 2900 info@kivikangas.fi

DIAMANT. Kivikangas Oy www.kivikangas.fi Puh. / Tel 06-781 2900 info@kivikangas.fi DIAMANT Kivikangas Oy www.kivikangas.fi Puh. / Tel 06-781 2900 info@kivikangas.fi Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

TESTRAPPORT. Hållbarhets test för snörasskydd

TESTRAPPORT. Hållbarhets test för snörasskydd TESTRAPPORT Hållbarhets test för snörasskydd Testbeställare: Testare: (Seinäjokis yrkeshögskola tekniska enheten) Kontaktperson Projektledare Martti Ala-Louko tel: +358408304242 Testobjekt: TESTRAPPORT

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9010CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015. Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo

Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015. Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015 Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Varaus/ Reserveringen Varaus on voimassa 31.12.2015 saakka jos tontti on rakentamiskelpoinen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Alumiinirungon/Eristyskatto

Alumiinirungon/Eristyskatto 7970FI Alumiinirungon/Eristyskatto Kattolipan runko 8 Willab Garden 2016.05 3 2 4 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohjeet läpi ennen kuin aloitat asentamisen! Jos ohjeita ei noudateta, elementti ei toimi parhaalla

Lisätiedot

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan

Lisätiedot

ADORA

ADORA Adora har skandinavisk, exklusiv design som sitt signum. Adora är grundat i Danmark och företagets armaturer kännetecknas av trendkänslig stramhet, renhet och modern formgivning. Zebra Reklambyrå, Trollhättan

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee ()-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä, jäätymissuoj-nturi

Lisätiedot

VEKTOREILLA LASKEMINEN

VEKTOREILLA LASKEMINEN 3..07 VEKTOREILLA LASKEMINEN YHTEENLASKU VEKTORIT, MAA Vektoreiden j summ on vektori +. Tämän summvektorin + lkupiste on vektorin lkupiste j loppupiste vektorin loppupiste, kun vektorin lkupisteenä on

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot