Asennus Ohjeet Monterningsanvisning Kokkupanemisjuhised

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus Ohjeet Monterningsanvisning Kokkupanemisjuhised"

Transkriptio

1 Asennus Ohjeet Monterningsnvisning Kokkupnemisjuhised Blnce Hyrid Glzing cm / 144"x95½"x91" Finnish_Swedish_Estonish_72787 NEUVONTA / INFO: /

2 FI TÄRKEÄÄ Lue ensin huolellisesti nämä ohjeet ennen ksvihuoneen sentmist. Säitytä nämä ohjeet turvss vstisuuden vrlt. Asiks plvelu Jos trvitset pu / neuvoj sennukseen ti osien vihtoon käänny meidän kotisivujen, sähköpostin puoleen ti soit jälkimrkkinointiimme (tiedot löytyvät knsilehdestä) / Lisäinformtiot löydät vlmistjn sivuilt Turvllisuus ohje Ensisijisen tärkeätä on noudtt sennusohjeen järjestystä j ohjeit älä jäätä mitään tekemättä. Suosittelemme suojkäsineiden käyttöä sennustyössä. Käytä in tukevi kenkiä j suojlsej työskennellässäsi metllituotteiden knss. Jos käytät tikkit, puvälineitä, kkuporkonett - vrmist in myös työklu vlmistjn käyttöohjeet. Älä kosket sähköjohtoj ti lähteitä metllisten esineiden knss. Älä yritä pystyttää / sent ksvihuonett tuulisell, steisell ti huonoll säällä. Hävitä huolellisesti kikki muoviset pkkustuotteet j vrmist ettei ne pääse pienten lsten lähettyville. Pidä lpset loitoll työskentely lueelt j pidä myös lue in siistinä. Älä työnnä ti noj ksvihuoneen rkenteisiin sennusviheen ikn. Vlitse huolell ksvihuoneen sijinti, siten ettei se ole lttiin kovlle tuulelle ti ylimääräisille lumikuormille. Älä yritä sent tätä ksvihuonett puolikuntoisen, väsyneenä, päihteiden tikk lääkityksen vikutuksen lisen. Kuumt tuotteet kuten grillit, polttotyöklut, terssilämmittimet tulee säilöä mull k uin ksvihuoneess. Vrmist että mhnkiinnitys on turvllist j ettei mperässä ole putki ti sähköjohtoj. Tämä tuote on suunniteltu inostn ksvihuoneeksi. Huolto & ylläpito Kun ksvihuoneesi kip pesu & puhdistust, käytä inostn mieto sippuvettä j huuhtele runsll kylmällä vedellä. ÄLÄ KÄYTÄ cetooni, liuottimi ti muit voimkkit puhdistusineit ei myöskään mäntyöljypohjisi ineit. On suositeltv että sennuksen kunto trkistetn säännöllisesti, kttolevyt > kiinnikkeet (muoviset ost 329 & profiilit 981) ovt pikoilln. Työklut & Välineet Mittnuh Porus terät Työkäsineet Iso kumivsr Liukstusine Skset Ristipää ruuvimeisseli Kiintovin, Porrsskelm tikkt 7mm j 10mm T001 (vlmistjn tekemä erikoistyöklu, mukn toimituksess) Kokomisen ikn Suorit kokomisviheet ohjeiss esitetyssä järjestyksessä. Vihe 1: Vrmist, että sokkeli on neliö mittmll pituus kulmst kulmn, j että se on vksuorss käyttämällä vesivk. Vihe 5: Os 7063 on ksvihuoneen kynnys. Sen sentminen määrittää ksvihuoneen etupuolen. Vihe 8: Poikkitngoiss A256 olevt soiket reiät täytyy sent in ksvihuoneen sokkeliin. Vihe 47: Päätä ikkunn sijinti ennen sennust. Ikkunt voidn sent khteen osoitettuun sijintivihtoehtoon. Vihe 79: Kiinnitä ksvihuone välittömästi kokomisen jälkeen pysyvään sijintipikkn tsiselle lustlle. Ennen Asennustyötä Tämä on moniosinen sennustyö jok hoituu prhiten min. khden sentjn toimest. Vr ik ksvihuoneen pystytykselle vähintään puoli päivää. Ennen sitä tulee ksvihuoneen perust vlmist huolell vlittuun pikkn. Vrmist että perustn mitt vstvt ksvihuoneen sokkelin mittoj. Ksvihuoneen sijinnin vlinnss tulee huomioid seurvt seikt, perustn tulee oll suor, mielellään urinkoinen sijinti poiss puiden oksien läheisyydestä.smoin sijinnin tulisi oll pikss joss sen päälle ei pääse putomn lunt ti jäätä toisest rkennuksest. Kovin tuulist sijinti tulisi myös välttää. Ksvihuone tulee kiinnittää tukevsti perustn metllisokkelill. Metllisokkelin lreunss on vlmiit kiinnityspisteet. Aloit tyhjentämällä pkkukset j vrmistmll että kikki trvittvt nimetyt ost löytyvät trkist koontiluettelost tuotteet & määrät. Pidä ost lähettyvilläsi työlueell. Pidä pienet ost (ruuvit & mutterit j.n.e.) stiss, etteivät ne pääse hukkumn. Vrmistksenne osien oikeellisuuden ovt ost numeroidut, kikki ost tulee sent vlmiiseen huoneeseen. Joihinkin profiileihin stt jäädä käyttämättömiä ruuvin reikiä /ukkoj vlmistusteknisistä syistä. Ruuvej j muttereit käytetään koko kokomisprosessin jn. Ruuvit täytyy sent ksvihuoneen ulkopuolelt j mutterit ksvihuoneen sisäpuolelt. Ellei toisin ilmoitet, älä kiristä ruuvej j muttereit ( & ) enempää kuin 2-3 kierrost. Älä kiristä ennen kuin levyjen sennus on vlmis. Nämä 2 kuvkett osoittvt, täytyykö ruuvej kiristää vi ei. Joisskin viheiss ruuvien tilpäistä kiristämistä voidn kuitenkin trvit estämään profiilin ktuminen ennen kuin se on kokonn kiinnitetty seurviss viheiss.

3 SE Viktigt Läs noggrnt igenom dess instruktioner innn ni örjr monter växthuset. Spr instruktionern för möjligt efterhnd ehov. Kund Service För rådgivning v montering eller yte v delr vänligen kontkt vår hemsidor e-mil eller telefon hjälp (info på först sidn) / Tilläggs informtion hittr du på producentens hemsid: Säkerhetsföreskrifter Följ monteringsstegen i den ordning som nviss i instruktionern, utelemn eller hopp inte over steg. Vi rekommenderr tt hndskr, skor och skyddsglsögon lltid nvänds då mn retr med metl profiler. Vid nvändning v stege, redskp och orrmskin, följ även producenterns föreskriftelser. Vr nog med tt inte komm i kontkt med elklr då metl profiler hnters. Försök inte tt monter växthuset i dåligt, låsigt väder eller i regn. T väl hnd om ll plstpåsr och se till tt dom är utom räckhåll för rn. Låt inte rn vists på monteringspltsen och håll omgivningen snygg. Lut eller tryck inte på växthuset under montering. Välj omsorgsfult pltsen för växthuset så tt huset inte påfrästs v krftig vind eller extr snö. Försök inte monter växthuset om du känner dig, är påverkd v mediciner eller lkohol eller om du hr nlg för yrsel. Het föremål som en nyligen nvänd grill, låslmp eller dylikt får inte förvrs I växthuset. Försäkr tt det inte finns någr dold rör eller klr I mrken innn du slår ner metllfästen för tt förnkr växthuset. Denn product är vsedd för tt nvänds som växthus endst. Underhåll & skötsel När växthuset ehöver rengörs skll du nvänd ett milt rengöringsmedel och skölj rikligt med kllt & rent vtten. Använd inte cetone, slipnde rengöringsmedel eller ndr specilmedel för tt rengör pnelern. Vi rekommenderr tt mn tidvis kontrollerr tkpnelerns fäste (+ plstisk fästen 329 & profiler 981) och försäkrr ders rätt position. Verktyg & redskp Måttnd Hndskr Silikon spry Krysskruvmejsel Stege Drill it Hmmre (stor) Sx Skiftnyckel T001 verktyg (incl. förpckningen) Före montering Dett är ett mångfldigt monteringsrete som äst utförs v min. två personer. Reserver åtminstone en hlv dg för monterings processen. Före monteringen ör grunden vr välgjord på den vld pltsen. Försäkr tt grundens mått pssr ihop med växthusets sokkelns mått. Vid vl v växthusets positionering ör följnde sker iktgs, grunder ör vr rk, hällst solig plts ort ifrån vskuggnde träd och gränr.smtidigt order överlopps is och snökst från träd,gränr eller yggnder utesluts. Åven vindig pltser ör undviks. Växthuset ör stdigt fästs i grunden med husets metllsockel. Metllsockeln hr färdig fäst positioner. Börj med tt tömm förpckningen och försäkr tt ll väsentligoch enämd delr är tillgänglig kontroller från innehållsförtäckningen tt ll delr är rätt emärkt och finns i rätt mängd. Håll ll delr när dig vid monteringen. Förvr ll smådelr (skruvr & muttrr o.s.v.) i en skål, så tt de inte tpps ort. Delrn är emärkt med numror för kännedom ll delr ör ssemlers. I någr profiler kn fästen li onvänd p.g. produktionsteknisk grunder. Under montering Utför monteringsstegen i den ordning som nges i instruktionern. Steg 1: Se till tt otten är fyrkntig genom tt mät digonler och se till tt det är jämt med hjälp v ett vttenpss. Steg 5: Del 7063 är växthusets tröskel. Genom tt gör fst estämmer du vilken sid som lir växthusets frmsid. Steg 8: Det ovl hålet i spröjs A256 ör lltid vr monterd i otten v växthuset. Steg 47: Bestäm vr du vill plcer fönstren innn du örjr monteringen. Fönster kn instllers på två v de ngivn lterntiven. Steg 79: Fstgör växthuset ordentligt till en jämn slutlig plts omedelrt efter vslutd montering. Skruv och mutter nvänds genomgående i hel monteringsprocessen. Skruv sk monters från utsidn och mutter från växthusets insid. Om inte nnt nges, dr inte åt skruv och mutter ( och ) mer än 2-3 vrv. Dr inte åt dem förrän monteringen v pnelern är vslutd. Dess 2 ikoner nger om du ehöver dr åt skruv eller inte. Däremot kn tillfällig åtdrgning i viss steg v ett pr skruvr ehövs för tt förhindr en profil från tt fll tills den är fullt nsluten i kommnde steg.

4 ET TÄHTIS Plun lugege ksutusjuhised hooliklt läi enne kui hkkte om ksvuhoonet kokku pnem. Hoidke need juhised turvlised kohs edspidiseks ksutmiseks Klienditeenindus Aiks kokkupnemisel või vruosde joks plun logige sisse meie veeilehele või helistge klienditeenindusse (numer on tiitellehel) / Lisinformtsiooni või leid meie veeilehelt: Ohutusjuhised Soovitme tungivlt ksutd kokkupnekul töökindid. Kndke lti jlnõusid j kitseprille kui töötte pressitud lumiiniumig. Ksutdes redelit või elektritööriistu, veenduge, et järgite tootjpoolseid ohutusjuhiseid. Ärge ktsuge üleultuvid elektrikleid lumiiniumprofiilig. Ärge üritge ksvuhoonet kokku pnn tuulistes või niisketes tingimustes. Viske kõik plstikkotid ohutult är, et hoid need eeml väikestest lstest. Hoidke lpsed kokkupnemislst eeml. Ärge nõjtuge ksvuhoone vstu või lükke sed kokkupnekul. Ärge setge om ksvuhoonet koht kus on tugev tuul. Ärge üritge ksvuhoonet kokku pnn kui olete väsinud, ksutte rvimeid, olete trinud lkoholi või olete uimne. Kuumd esemed, ngu hiljuti ksuttud grill, leeklmp jm ei tohi hoid ksvuhoones. Veenduge, et vrjtud torusid või klit poleks mpinns enne vide sisestmist. See toode on mõeldud ksutmiseks inult ksvuhoonen. Hooldus j korrshoid Kui Teie ksvuhoone vj puhstmist, ksutge pehmet puhstusvhendit j loputge külm, puht veeg. ÄRGE KASUTAGE tsetooni, rsiivseid puhstusineid või teisi lhuseid pneelide puhstmiseks. On perioodiliselt soovitv kontrollid, et ktusepneelide vhed (plstosd 329 j profiil 981) oleksid oml kohl. Tööriistd j vrustus Mõõdulint Töökindd Määrdeõli Ristpeg kruvikeerj Redel Puur Suur hmer Käärid Mutrivõti T001 Enne kokkupnemist Sed mitmeoslist gregti s kõige premini kokku pnn khekesi. Võimldge endle vähemlt pool päev kokkupnekuks. Vlige koht ksvuhoone pe olem settud j pigldtud tssele pinnle Vlige päikeseline koht, eeml üleultuvtest puudest. Soovitme tungivlt kinnitd ksvuhoone otse etoonvundmendile. Sed tehes, ksutge eelnevlt puuritud uke metlllusel. Võtke välj kõik osd pkendist. Sorteerige osd j kontrollige sisu osde nimekirjg. Kokkupnekul peksid kõik osd olem lottud käeultusse. Hoidke väikesed osd (kruvid jm) kusis, et nd är ei koks. Et hõlustd osde eristmist j kokkupnekut, on selles ksvuhoones ksuttud kõiki positsioneeritud profile. Tulemusen ei ksutt kõiki vusi profiilides, kokkupnekul. Pigldmise käigus Teostge pigldmistoimingu smmud juhistes toodud järjekorrs. Etpp 5. Veenduge, et lus on täisnurkne, mõõtes är digonlid. Loodige vesiloodi il. Etpp 5. Os 7063 on ksvuhoone lävi. Selle kinnitmiseg määrtkse ksvuhoone esios. Etpp 8. Ovlne v põiklttides A256 tule pigldd lti ksvuhoone luse külge. Etpp 47. Akende sukoht otsustge är enne pigldmist. Aknd s pigldd khte näidtud koht. Etpp 79. Ühendge ksvuhoone kindllt loodis lõppsendisse vhetult pärst pigldmise lõpetmist. Kruvisid j mutreid ksuttkse kogu pigldustoimingu vältel. Kruvid pigldtkse ksvuhoonest väljspool j mutrid ksvuhoone sees. Kui pole näidtud teisiti, siis ärge keerke kruvisid j mutreid ( j ) kinni rohkem kui 2-3 pöörde võrr. Ärge keerke neid kinni enne, kui pneelide pigldmine on lõpettud. Need kks ikooni näitvd, ks kruvide kinnikeermine on vjlik või mitte. Tetud smmude puhul või oll vjlik mõne kruvi jutine kinnikeermine, et vältid profiili kukkumist, kuni see järgmiste smmude käigus täielikult ühendtkse.

5 Perustuksen teko on ksvihuoneen pystytyksen ensimmäinen vihe. Suosittelemme seurvi, vihtoehtoisi rtkisuj: 1. Vluperustus / omn metllisokkelin kiinnittäminen vluun Helpoin j nopein tp tehdä perustus ksvihuoneellesi on hyödyntää om mukn seurv metllisokkeli. okkeli toimitetn kokonisuuten, jok sisältää kikki trvittvt ost huoneen kiinnitystä vrten j m-nkkurit. Sokkeli on glvnoitu terästä j juuri oiken mittinen huoneellesi. okkelin korkeus on 15 cm, mikä ksvtt ksvihuoneesi tilvuutt. Asennus: Vlmis sokkeli kiinnitetään joko vlmll m-nkkurit esimerkiksi trkoitust vrten mhn upotettuihin muoviputkiin ti vstviin muotteihin. Trkist m-nkkureiden suoruus / tskorkeus pitkää lut j vesivk käyttäen. Huom; lähetys ei sisällä muoviputki ti muit vlumuottej eikä sementtiä. Metlliperustust käytettäessä suositelln lisäksi käytettäväksi trkoitust vrten stv suodtinkngst, jok erott m-inekset toisistn j näin estää niiden sekoittumisen täten st vrmistettu ksvumulln ldun j pidettyä jo mperässä mhdollisesti olevt rikkruohot loitommll. 2. Hrkkoperustus Itse rkennettujen perustusten ulkomitt ovt smt kuin kyseisen ksvihuoneen vlmisperustuksen mitt. Vr perustukselle tsinen pikk, kiv mt riittävältä syvyydeltä routimisen estämiseksi j senn pohjlle esim. styrox levyjä eristekerrokseksi. Lit eristyksen päälle min. 10cm sorpeti jonk yhteyteen voi myös lisäksi sent slojputket. Sorkerroksen päälle tulee hiekk, tiivistämään pohj. Perustuksen suoruus on syytä trkist pitkällä lnkull j vesivk hyväksi käyttäen. Aset hrkot j / ti pinekyllästetyt koolingit tiivistetyn sorkerroksen päälle. Ankkuroi hrkot / koolingit tukevsti kiinni mhn esim. riittävän suurill ruttngoill. Kiinnitä ksvihuoneen sokkeli tukevsti perustukseen. Ohess esimerkki hrkkoperustuksen rkentmisest, täydennetty pinekyllästetyllä koolingill. Yhteystiedot: Horisont Enterprises Ltd Oy Atomitie 5 FI HELSINKI puh: Fx:

6 PERUSTUKSET (Huom! Trvikkeet EIVÄT SISÄLLY toimitukseen) Ksvihuone voidn trvittess pystyttää vlmiille perustukselle. Perustuksen voi oll esim. pinekyllästetty koolinki ti lekhrkko. Vr perustukselle tsinen pikk. Kiv mt riittävältä syvyydeltä routimisen estämiseksi j senn pohjlle styrox eristekerros. Lit eristeiden päälle n.10 cm sorkerros j sen päälle n.5 cm hieno hiekk. Trkist perustuksen suoruus pitkää lut j vesivk käyttäen. Aset koolingit/lekhrkot tstun hiekkkerroksen päälle. Vrmist perustuksen suoruus ristimitll sen sisäkulmist. Kiinnitä koolingit toisiins kulmrudoill. Ankkuroi koolingit/ lekhrkot tukevsti kiinni mhn esim. riittävän suurill ruttngoill. Kiinnitä ksvihuoneen sokkeli tukevsti perustukseen. Yhteystiedot Kontkt info : Mhntuoj Importör Horisont Enterprises Ltd Oy Atomitie 5, FI HELSINKI Puh Vrost Reservdelr : sähköposti: fx: Huom! Ilmoit trksti trvitsemsi vrosn numero. (ktso. ohjeen osluettelo) Neuvont - Inf0: Tel / Tiedustele myyjäliikkeestä ksvihuoneen mksullist pystytysplvelu.

7 Contents Item Inc./cm Qty. Item Inc./cm Qty

8 Contents Item Inc./cm Qty. Item Inc./cm Qty

9 Contents Item Inc./cm Qty. Item Qty. Item Qty. Item Qty (PVC) 24 (+4) (PVC) (+1) T

10 Contents Item Qty. Item Qty. Item Qty. Item Qty. Item Qty L R M4 x 50mm M

11 Contents Item Qty. Item Qty. Item Qty M6 207 (+14) For ssemly use only Bitte NUR für die Montge verwenden Seulement pour une utilistion d'ssemlee M6 36 (+2) M6 248 (+16) 422 M4 28 (+2) (+1) 465 M4 24 (+1) M40mm 4 (+1) (+1)

12 cm / cm / cm / 95 = 242 cm / 95 =

13 x / x4

14 x4 x

15 x / c / 7059

16

17 x4 x

18 6 3 3 c c c

19 7 996 x4 x8 x8 996

20 8 256 x8 x8 x8 x

21 c c 256

22

23 c c 256

24

25

26 c c

27

28 c c

29

30 x

31 19 x4 x

32 /

33

34

35

36 x

37 25 x5 x

38 x

39 PVC x6 318 PVC 7011

40 x x8 x

41

42

43

44 x

45 33 x5 x

46 x

47 PVC x6 318 PVC 7011

48

49 Throw wy prt #7180 Jetez une prtie #7180 Werfen Sie weg Teil #

50

51 x4 x8 x x

52

53 c c

54 x3 x

55 x4 x

56

57 c d c c d

58 x4 x d c d c e e

59

60 48

61 x4 x

62 50 06 x4 x

63 51 0 0

64 x4 x

65 53 EN Window Loction GR Fenster Stndort FR Fenêtre Emplcement SP Ventn Uicción

66 x4 x4 x8 x x4

67 x4 x4 x

68 x4 x cm / 37 3 / 8 990

69

70 c 981 c

71 x6 x6 x

72 PVC PVC PVC 7078

73 PVC

74 PVC x9 981 x9 318 PVC c

75

76 x4 x

77 x

78 x

79 x

80

81 x

82 x /

83 x

84 x

85 73 x31 0 c c x8 d x3 983 d

86 x c c

87 x x4 x

88 x cm 6 5 / cm 36 7 / cm 60 2 / 8

89 M4 x 50mm

90 x x4 M40mm M4 M6 x

91 x

92 80 344L 344R x L 344L 344R 343

93 x c + c + c + c

94 x6 966 x6

95 x c + + c 966 x6 c 461

96 x x3

97 85 M96 x6 P328 x36 M96 or P328 Version1_12/2011

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill TORNADO 221294 gr4;:>12sfefmhlr Valmistuttaja / Tillverkat för / Tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, FINLAND SISÄLLYS Turvaohjeet 4 Kuvitettu osaluettelo 6 Kokoamisohjeet

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI!

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI! ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! ACES HIGH Ost tkksi j svupiippusi SYTYTYSVALMIS sintuntijlt. TAKKAPAKETTI! Kikki sennettun - Tulitikkuvlmist! Nyt myös joustv rhoitus, ktso lisää: - Concept - Design -

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

KANNETTAVA VINSSI MOBIL VINSCH TEISALDATAV VINTS

KANNETTAVA VINSSI MOBIL VINSCH TEISALDATAV VINTS AWD1134 KANNETTAVA VINSSI MOBIL VINSCH TEISALDATAV VINTS Käyttöohje Bruksanvisning Kasutusjuhend Alkuperäisten ohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Originaaljuhend HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54.

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54. Quick Strt guide In-Cr Audio Visul Nvigtion DE Deutsch 2 IT Itlino 106 EN English 28 ES Espñol 54 FR Frnçis 80 NL Nederlnds 132 PT Português 158 FI Suomi 184 Tämän litteen turvlliseen käyttöön Kiitos kun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL ko1012 240321/ ZHQ1821 SH-ADC KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL 230 V ~ 50Hz 2100 W IP44 Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland FI Lue nämä

Lisätiedot

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa.

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa. Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist

Lisätiedot

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013 Plveluksesssi Lehti Itäkeskuksen Apteekin sikkille 1/2013 Itäkeskuksen Apteekki & kevään prht jutut tt? m t t o s t e k ä lä Jäikö oo käinen kert rk ä K s ii L ri so ii v Pro lustmme s 6. e lv p lu e k

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

SE - 2-19 FI - 20-37 DK

SE - 2-19 FI - 20-37 DK SE - Monterings- och bruksanvisning anpassat till svenska säkerhetskrav 2-19 FI - Asennus- ja käyttöohje mukautettu suomalaisiin turvavaatimuksiin 20-37 DK - Monterings- og brugervejledning tilpasset Danske

Lisätiedot

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI AWD0070 RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI Käyttöohje Bruksanvisning Kasutusjuhend Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Originaaljuhend HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus Alkuvlmistelut Ompelun perusteet Tietokoneistettu ompelu- j kirjontkone Käyttöohje Hyötyompeleet Kirjinmerkit/ koristeompeleet Kirjont Kirjonnn muokkus MY CUSTOM STITCH (OMAN PISTOKUVION SUUNNITTELU) Liite

Lisätiedot

GRILLI GRILL BARBECUE

GRILLI GRILL BARBECUE kt0911 GRILLI GRILL BARBECUE A Jalusta B Pöytälevy C D Tulisija E Savukupu F Kattolevy A bas B bordsplatta C D grillhärd E rökfång F skorstenshuv A - alus B- grillplaat C, D - südamik E - pliidikumm F

Lisätiedot

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande.

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Finos-XH 60 PNC: 5500XH liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 2 versio Monterings- och bruksanvisningar 15 10/2013 Arvoisa

Lisätiedot

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland ko1112 210656/TAM-GB2111L Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill ALICANTE TEKNISET TIEDOT Malli: 210656/TAM-GB2111L Kaasu: I3B/P LPG butaani / propaani Kaasupullo: butaanikaasupullo 3-5-11 kg Paine: 30 mbar Kaasun

Lisätiedot

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.1 ELHO EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump 933853 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen SUOMI

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.5 ELHO ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump 933756 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

SAVUSTUSUUNI (KUVA 7) 3. Kiinnitä jalat (4) savustuslaatikon (2) alapuolelle. (KUVA 3)

SAVUSTUSUUNI (KUVA 7) 3. Kiinnitä jalat (4) savustuslaatikon (2) alapuolelle. (KUVA 3) SAVUSTUSUUNI Ohje: 1. Kiinnitä koukkulevy (16) pakkauksen mukana tulleilla ruuveilla savustuslaatikon (2) yläosaan sisäpuolelle. Tuuletin (1) kiinnittyy samalla automaattisesti. (KUVA 1) 2. Ota kahva (3)

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov.

Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov. Lipovacuum - enkelt men verksamt Vi gratulerar dig till ditt inköp av Lipovacuum. Med Lipovacuum får du alla fördelarna med Lipo-Dermology utan att behöva gå på kostsamma salongbehandlingar. Lipo-Dermology

Lisätiedot

Attract TREADMILL HMT-1030

Attract TREADMILL HMT-1030 Attract TREADMILL HMT-030 IMPORTANT! Read the entire manual carefully before assembly and use. Förord Tack för att du väljer Attract! Attract s motionsband har genomgått omfattande tester och är bekräftat

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot