Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus"

Transkriptio

1 Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 14/2002 Elinkeino-osasto

2

3 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Tutkimuksia- ja raportteja Aleksanterinkatu HELSINKI PL VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telekopio (09) /2002 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Sopimusohjaushanke - johtoryhmä puheenjohtaja Jorma Immonen sihteeri Teuvo Juurela Julkaisuaika Toukokuu 2002 Toimeksiantaja(t) Kauppa- ja teollisuusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Tiivistelmä Tehokkaiden yhteistoimintaverkkojen avulla yritykset kykenevät olennaisella tavalla parantamaan kilpailuedellytyksiään. Sopimusohjaushankkeen tavoitteena oli edistää yritysten yhteistyötä ja keskinäistä verkostoitumista laatimalla apuvälineitä yhteistyösopimusten tekemiseen. Franchising-toiminnan muodossa tapahtuvaa yritystoimintaa voidaan pitää eräänä yleisimpänä yritysten yhteistyömuotona. Tämän vuoksi hankkeessa on pidetty silmällä lähinnä franchising-yrittämistä ja muuta vastaavaa yritysten ketjumuotoista yhteistoimintaa. Hankkeen raporttiin sisältyvä sopimusoikeuden yleisiä periaatteita koskeva osuus antaa pääpiirteisen kuvan sopimuksen tekemistä koskevasta oikeudellisesta ympäristöstä. Käytännössä yhteistyösopimukset poikkeavat suuresti toisistaan. Tämän vuoksi kaikkiin tilanteisiin soveltuvaa yhtenäistä sopimuspohjaa ei ole tarkoituksenmukaista laatia. Sopimusohjauksen kannalta tärkeitä ovat raporttiin sisältyvät tarkistus- ja kysymyslistat. Näiden listojen avulla sopimusosapuolet voivat arvioida sopimussuhteen kokonaisuutta. ja yksittäisten sopimusmääräysten merkitystä. Tarkoituksena on, että yhteistyösopimuksiin sisällytettäisiin po. listoissa olevat relevantit seikat. Listojen avulla voidaan tarkistaa, että molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet sopimusmääräykset oikein ja samalla tavalla. Raportin aineistoa on tarkoitus julkaista myös kauppa- ja teollisuusministeriön yritysportaalissa ( ja muussa sähköisessä muodossa. Aineistoa voidaan hyödyntää myös mm. yrittäjäneuvonnassa ja -koulutuksessa. KTM:n yhdyshenkilö: Elinkeino-osasto/Jorma Immonen, puh (09) Asiasanat Yritysten yhteistyö, sopimusohjaus, franchising, verkostoituminen ISSN Kokonaissivumäärä 96 Julkaisija Kauppa- ja teollisuusministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta 17 Kustantaja Edita Publishing Oy

4

5 Alkusanat Yritysten välinen yhteistyö lisää kilpailukykyä. Yhteistyöneuvotteluissa tarvitaan tavanomaista enemmän sopimusoikeudellista asiantuntemusta. Tämän raportin tavoitteena on edistää tehokkaiden yritysten yhteistoimintaverkostojen syntymistä ja tarjota sopimusohjausta yhteistyöneuvotteluja varten. Selvitystyö sisältyy kauppa- ja teollisuusministeriön vuoden 2000 alussa käynnistämään yrittäjyyshankkeeseen, jonka tavoitteena on poistaa yritystoiminnan esteitä ja kannustaa kaikkia hallinnonaloja uusien yritysten perustamista edistäviin toimiin. Raportti on laadittu kauppa- ja teollisuusministeriön ja Suomen Yrittäjät ry:n yhteishankkeena. Työtä on ohjannut kauppa- ja teollisuusministeriön asettama johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi vanhempi hallitussihteeri Jorma Immonen kauppa- ja teollisuusministeriöstä. Jäseninä olivat erikoistutkija Kai Karsma kauppa- ja teollisuusministeriöstä, johtaja Rauno Vanhanen Suomen Yrittäjät ry:stä, lakimies Jouko Levonen Palvelualojen Ammattiliitto ry:stä, osastopäällikkö Antti Maijala Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliitto ry:stä ja johtaja Pentti Mäkinen Keskuskauppakamarista sekä asianajaja Marja Tommila Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy:stä ja asianajaja Jaana Virolainen Asianajotoimisto Mäkitalo&Rämö&Virolainen Oy:stä. Johtoryhmän sihteerinä toimi varatuomari Teuvo Juurela, joka on huolehtinut raportin tausta-aineiston toimittamisesta. Hallituksen puheenjohtaja Mikael Swanljung ja toimitusjohtaja Akif Beshar Picnic Finland Oy:stä, liiketoimintajohtaja Kimmo Mattila Daxtum Oy:stä ja toimitusjohtaja Caj Gillbergi CG Bensiini Oy:stä ovat ketjumuotoisen yritystoiminnan asiantuntijoina antaneet johtoryhmälle arvokkaita kommentteja. Myös franchisingtoiminnan asiantuntijat Finnvera Oyj:n kehityspäällikkö Jukka Suokas ja kauppatieteiden lisensiaatti Mika Tuunanen Jyväskylän yliopistosta ansaitsevat kiitoksen johtoryhmälle antamastaan tuesta.

6 Raportin laatimiseen liittyen kauppa- ja teollisuusministeriö järjesti franchising-toiminnan nykytilaa ja tulevaisuutta koskevan seminaarin, jonka pääpuhujana oli professori, Ph.D. Robert T Justis (Lousiana State University, USA). Jorma Immonen Sopimusohjaushankkeen johtoryhmän puheenjohtaja Kauppa- ja teollisuusministeriö

7 Sisällys Alkusanat...5 Sisällys...7 Johdanto Yleistä sopimuksista Sopimukset on pidettävä Sopimusvapaus Lainsäädäntö Tuotteiden jakelusopimukset...16 Franchising-toiminta...16 Kauppaedustaja...17 Jälleenmyyjä...17 Kilpailulainsäädäntö Sopimuksen syntyminen...19 Tarjous ja sen hyväksyminen...19 Kirjallisen sopimuksen merkitys...19 Esisopimus ja aiesopimus...20 Salassapitosopimus Sopimusmallit ja yleiset sopimusehdot...23 Kansainvälisen kaupan sopimusmallit ja yleiset sopimusehdot Sopimuksen sovittelu Yritysten väliset sopimukset yhteistoiminnasta Yhteistyön määrittely Yhteistyön muotoja ja tapoja...28 Yritysverkko...28 Alihankinta, sopimusvalmistus, kumppanuus...28 Verkostoyritykset järjestelmätoimittajana...29 Sopimusyrittäjyys it-alalla...29 Yhteistyön alat...32

8 Yhteistyön tasot...32 Horisontaalinen yhteistyö Yhteistyösuhteen sopimukset ja lainsäädäntö Keskeisiä sopimuksen kohtia...35 Sopijapuolet...35 Sopimuksen tarkoitus/yhteistyön sisältö...36 Uusien osapuolien ottaminen yhteistyöhön...36 Sopimusosapuolten tehtävät...36 Projektin hallinto, päätöksenteko, päätökset uusista projekteista...36 Yhteydenpito, raportointi...37 Yhteistyön talousarvio ja kustannusten jako...37 Omistus ja muut oikeudet yhteistyön tuloksiin...38 Kilpailukielto...38 Salassapito...39 Muutokset sopimusosapuolten määrässä...39 Sopimuksen voimassaolo...39 Sopimuksen purkuoikeus...40 Erimielisyyksien ratkaiseminen...40 Muut ehdot Ketjumainen toiminta Franchising-toiminta Mitä franchising on? Franchising-toiminta Suomessa Lainsäädäntö ja sopiminen Franchising-toiminnan Eettiset Säännöt Franchise-sopimus Tutki sopimus kokonaisuudessaan Franchise-sopimuksen keskeiset kohdat...54 Sopimuksen otsikko...55 Sopimuksen osapuolet...55 Sopimuksen tarkoitus ja yhteistyön perusteet...57 Sopimustermien määritelmä...58 Luovutettavat oikeudet...58

9 Käsikirja...59 Liikeidean kehittäminen...60 Franchise-ottajan toiminta-alue ja yksinoikeus...61 Franchise-antajan velvollisuudet...63 Franchise-ottajan velvollisuudet...65 Laskutus, kirjanpito...68 Toimitilat ja liiketilat...70 Franchising-maksut...71 Kilpailukielto ja salassapito...73 Sopimuksen siirto...75 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen...76 Sopimuksen purkaminen...78 Sopimuksen lakkaamisen jälkeiset suhteet...79 Riitojen ratkaisu...81 Sopimuksen muutokset, lisäykset Jatkotoimenpiteitä...82 Lähteet...83 Liite 1 Franchising-tilasto Liite 2 Suomen Franchising-Yhdistys ry:n Eettiset Säännöt...92

10

11 11 Johdanto Tämä raportti on syntynyt kauppa- ja teollisuusministeriön ja Suomen Yrittäjät ry:n yhteishankkeen tuloksena. Hankkeen toteuttamista ohjasi laajapohjainen asiantuntijaryhmä. Tavoitteena on ollut saada aikaan aineistoa, jota voidaan käyttää hyväksi suunniteltaessa yhteistyölle rakentuvaa yritystoimintaa. Yritysten välisen yhteistyön lisääminen on myönteistä kaikkien osapuolten kannalta. Yhteistyö edistää talouden kasvua ja työllisyyttä. Tehokkaiden yhteistoimintaverkkojen avulla yritykset kykenevät olennaisella tavalla parantamaan kilpailuedellytyksiään tästä on lukuisia esimerkkejä eri maista. Tämä raportti pyrkii edistämään yhteistoimintaverkkojen syntymistä tarjoamalla apuvälineitä neuvotteluja ja yhteistyösopimusten tekemistä varten. Yhteistyösuhteiden mukaan jaoteltuna yritysten välisiä yhteistyömuotoja on hyvinkin erilaisia. Kiinteänä yhteistyömuotona voidaan pitää franchising-toiminnan muodossa tapahtuvaa yritystoimintaa. Erityisesti franchising-mallille rakentuva yhteistoiminta on jatkuvasti lisääntynyt. Franchising-ketjuja oli vuonna 2001 toiminnassa ainakin 141 ja niissä oli franchising-ottajina toimivia yrittäjiä noin Ketjujen työllistävä vaikutus oli vuonna 2001 yli henkilöä. Franchising-toiminnassa on perinteisessä mielessä ajateltu yrittämisen vapaus toisen yhteistyöosapuolen eli franchising-ottajan osalta monessa suhteessa sopimuksellisesti rajattua. Toisaalta vastapainona tälle vapauden menetykselle ovat vakaat toimintaedellytykset. On arvioitu, että jopa 90 prosenttia franchiseyrityksistä jatkaa toimintaansa viiden vuoden kuluttua aloittamisesta, kun keskimäärin yritystoiminnassa noin puolet toimintansa aloittaneista yrityksistä jatkaa viiden vuoden jälkeen. Työssä on pidetty silmällä lähinnä franchising-yrittämistä ja yritysten ketjumuotoista yhteistoimintaa. Myös muita yritysten yhteistyömuotoja, kuten useiden samanveroisten yritysten muodostamia verkostoja, on pyritty tuomaan esiin. Raportin tavoitteena on antaa sopimusohjausta ja apuvälineitä yhteistyösopimusten tekemiseen sekä pyrkiä varmistamaan sopimusehtojen tasapuolisuutta ehkäisemällä kohtuuttomia sopimusehtoja. Käytännössä yhteistyösopimukset poikkeavat suuresti toisistaan. Tämän vuoksi raportin valmistellut asiantuntijaryhmä varsin pian päätyi siihen näkemykseen, että kaikkiin tilanteisiin soveltuvaa yhtenäistä sopimuspohjaa ei ole mahdollista

12 12 tai tarkoituksenmukaista laatia. Hankkeessa on kartoitettu yritysten välistä yhteistoimintaa lähinnä eri järjestöjen julkaisemien sopimusmallien pohjalta. Yksittäisistä sopimuksista on voitu saada tausta-aineistoa siinä määrin kuin salassapitoa koskevat säännökset ovat sen sallineet. Raporttiin sisältyvän sopimusoikeuden yleisiä periaatteita koskevan esityksen tavoitteena on antaa pääpiirteinen kuva sopimuksen tekemistä koskevasta oikeudellisesta ympäristöstä.. Sopimusohjaamisen kannalta tärkeitä ovat raporttiin sisältyvät tarkistus- ja kysymyslistat, joiden avulla etenkin heikommassa asemassa oleva osapuoli, jona saattaa olla franchise-ottaja tai alihankkija, voi arvioida laadittavan sopimuksen kokonaisuutta.ja yksittäisten sopimusmääräysten merkitystä. Raportin tavoitteena on luoda hyvää sopimuskäytäntöä siten, että sopimuksiin sisällytettäisiin ainakin ne relevantit seikat, joihin listoissa viitataan. Listojen avulla voidaan tarkistaa, että molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet sopimusmääräykset oikein ja samalla tavalla. Raportti on pyritty laatimaan yritystoimintaa aloittavaa henkilöä hyödyttävään, helposti ymmärrettävään muotoon. Raportti soveltuu myös esimerkiksi yrittäjäkoulutuksen luentomateriaaliksi. Raportti on ainakin pääpiirteissään tarkoitus julkaista myös sähköisessä muodossa.

13 13 1 Yleistä sopimuksista Useimmat ihmiset tekevät sopimuksia joka päivä. Ostamme elintarvikkeita, vaatteita, polttoainetta. Kauppa on eräs sopimuksen laji. Työtä tehdään työsopimuksen perusteella. Elinkeinonharjoittajat tekevät myös useita sopimuksia päivittäin. Tavaroiden ja raaka-aineiden hankinta, tuotteiden valmistaminen ja myyminen sekä palvelujen toimittaminen perustuvat sopimuksiin. 1.1 Sopimukset on pidettävä Sopimusoikeutemme perustuu sopimusten sitovuuden periaatteelle. Sopimuksen osapuolet ovat velvollisia noudattamaan tehtyä sopimusta. Sopimuksen suorituksen on oltava sopimuksen mukainen. Jollei sopimuksen tehnyt osapuoli noudata sopimusta, toisella osapuolella on pääsääntöisesti oikeus purkaa sopimus ja tietyissä tapauksissa velvoittaa sopimuksen rikkonut osapuoli täyttämään sopimuksen velvoitteet tai korvaamaan sopimuksen rikkomisesta aiheutunut vahinko. Korvauksella pyritään tavallisesti saattamaan sopimuksen rikkonut osapuoli siihen asemaan, missä hän olisi ollut, jos sopimus olisi asianmukaisesti täytetty. Purkamisen edellytyksenä on, että sopimusrikkomus on olennainen. Sopimuksissa on usein yksilöityjä määräyksiä, joissa sovitaan, että tietty tapahtumat katsotaan olennaisiksi sopimusrikkomuksiksi, vaikka ne eivät yleisesti sitä olisikaan. Usein sopimuksessa on sovittu sopimussakosta, siltä varalta, että toinen osapuoli ei täytä sopimuksen velvoitteita. Mahdollisen vahingon määrää ei tällöin tarvitse todistaa, sopimussakko katsotaan vahingonkorvaukseksi. Tietyissä tapauksissa sopimussakon määrä voi olla kohtuuton, jolloin tuomioistuin voi kohtuullistaa sopimussakkoa. Sopimuksen merkitys Sopimukset on pidettävä. Sopimusta ei voi muuttaa yksipuolisesti. Vain tietyissä erityistapauksissa sopimus voidaan peruuttaa tai sopimusta voidaan kohtuullistaa.

14 14 Mikäli sopimuksen osapuoli ei ole täyttänyt sopimusvelvoitteittaan, sopimus voidaan tietyillä edellytyksillä purkaa. Sopimusta rikkonut osapuoli voi joutua korvaamaan aiheuttamansa vahingon tai maksamaan sovitun sopimussakon. 1.2 Sopimusvapaus Suomessa kuten useimmissa muissakin oikeusjärjestelmissä on voimassa sopimusvapauden periaate elinkeinonharjoittajien osalta. Sen mukaisesti osapuolet pääsääntöisesti voivat tehdä tai olla tekemättä sopimuksia (päätäntävapaus) vapaus valita sopimuskumppani (valintavapaus) tehdä sopimuksia parhaaksi katsomillaan ehdoilla (sisältövapaus) valita vapaasti tehtävän sopimuksen muodon. Sopimus voi olla joko kirjallinen tai suullinen (muotovapaus) valita tehtävän sopimuksen tyyppi (tyyppivapaus) Tietyissä tapauksissa pakottavalla lainsäädännöllä on suojattu sopimuksen heikompaa osapuolta. Pakottavia säännöksiä on mm. kuluttajansuoja-, huoneenvuokra-, työsopimus- ja kauppaedustajalainsäädännössä. Tällöin sopimuksen sisältövapautta on rajoitettu eikä sopimusta voida tehdä osapuolten parhaiksi katsomilla ehdoilla. Muotovapaudesta riippumatta eräät sopimukset on tehtävä määrätyssä muodossa. Muotosäännöksiä on monenlaisia. Eräs esimerkki on kiinteistön kauppakirja. Kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisella sopimuksella, jonka myyjä ja ostaja allekirjoittavat. Kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnäollessa. Lisäksi kauppakirjassa on oltava tietyt lain vaatimat sopimusehdot. Tietyiltä toimialoilla on olemassa sopimusmalleja ja yleisiä sopimusehtoja(vakioehtoja). Sopimusehdot on yleensä laatinut alan toimialajärjestö.

15 Lainsäädäntö Sopimusten syntymiseen ja pätevyyteen sovelletaan yleislakina varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annettua lakia 228/1929. Sopimuksen velvoitteista ja sopimusrikkomusten velvoitteista ei kuitenkaan ole yleislakia, vaan säännökset ovat usein sopimustyyppikohtaisia. Mikäli jostakin sopimustyypistä on olemassa lainsäädäntöä, on se sopimusvapauden vallitessa pääsääntöisesti ns. tahdonvaltaista. Osapuolet voivat sopia toisin kuin laissa on säädetty. Tällöin sopimuksen teksti syrjäyttää lain tekstin. Toisaalta mikäli sopimuksessa ei ole sovittu jostakin lain säätämästä asiasta, lakia sovelletaan tältä osin sopimukseen. Esimerkkinä voidaan mainita irtaimen omaisuuden kauppaan sovellettava kauppalaki (355/1987), jonka kaikki säännökset ovat tahdonvaltaisia. Kaikista sopimustyypeistä ei ole kuitenkaan lainsäädäntöä. Jälleenmyynti- ja franchise-sopimuksista ei ole Suomessa lainsäädäntöä. Tällöin hyvän (kattavan ja tarkan) sopimuksen laatimisen tärkeys korostuu. Tietyissä tapauksissa on säädetty pakottavia säännöksiä. Tällöin lain säännöksen sisältö on pakottava ja laki syrjäyttää sopimuksen ehdon laissa tarkemmin määritellyllä tavalla. Tällaisia pakottavia säännöksiä on mm. kuluttaja-, työ- ja huoneenvuokralainsäädännössä. Tällöin on haluttu suojella sopimuksen heikompaa osapuolta. Esimerkiksi kauppaedustajasopimuksia koskevassa laissa (laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä, 417/1992) on sekä tahdonvaltaisia että pakottavia säännöksiä. Lainsäädännöstä Elinkeinonharjoittajien välisiin sopimuksiin sovellettava lainsäädäntö on pääosin tahdonvaltaista. Tällöin sopimuksen osapuolet voivat sopia vapaasti sopimuksen sisällöstä. Mikäli sopimuksessa ei ole sovittu jostakin lain säätämästä asiasta, tahdonvaltaista lakia sovelletaan tältä osin sopimukseen. Mikäli laissa on pakottava säännös, tämä säännös syrjäyttää sopimuksen vastaavan ehdon. Muista, että jos on sopimusta koskevaa lainsäädäntöä, se on sopimuksen liite.

16 16 Sopimuksen sisällön määräytyminen Päätät itse mitä sopimuksessa sovitaan. Sopimuksen sisältö määrää osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Sopimuksen otsikko ei ratkaise asiaa. Vain poikkeustapauksissa laki suojaa huonon sopimuksen tehnyttä elinkeinonharjoittajaa. Laki pyrkii suojaamaan heikommassa asemassa olevaa sopimuksen osapuolta, esimerkiksi kuluttajaa. Huonoa sopimusta ei tarvitse allekirjoittaa. Sopimustyypeistä Pääosa sopimuksia koskevista lainsäädännöstä koskee vain laissa määriteltyjä sopimustyyppejä. On runsaasti erilaisia sopimuksia, joista ei ole lainsäädäntöä. Yhteistyö-, ketju-, tai franchise-sopimuksista ei ole Suomessa lainsäädäntöä. Lainsäädännön puuttuessa sopimus on syytä laatia huolellisesti. 1.4 Tuotteiden jakelusopimukset Jäljempänä käsitellään lyhyesti tiettyjä keskeisiä jakelusopimustyyppejä ja niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tuotteiden jakeluun liittyvät sopimukset voidaan luokitella myös yhteistyösopimuksiksi. Tällaisia sopimuksia ovat franchise-sopimukset, kauppaedustajasopimukset ja jälleenmyynti sopimukset. Nämä sopimukset ovat yleensä markkinoiden eri tasoilla (valmistus- ja jakelutaso) toimivien osapuolten välisiä sopimuksia (verikaalinen sopimus). Franchsing-toiminta Franchising-toimintaa ja franchise-sopimuksen keskeisiä kohtia on käsitelty laajemmin tämän raportin 4 ja 5 luvuissa.

17 17 Suomessa ja muualla Euroopassa franchsising-toiminnalla tarkoitetaan yleensä Business Format Franchisingia. Jäljempänä tässä raportissa franchising-toiminnalla tarkoitetaan tätä toimintamallia. Business Format Franchising on liiketoimintamalli, jossa koko liiketoimintamallin käyttöoikeus (business format) ja liiketoimintaan liittyvien tavaramerkkien käyttöoikeus ja muiden liiketunnusten luovutetaan franchise-ottajalle. Franchise-ottaja maksaa liiketoimintamallin käyttöoikeudesta ja saamistaan palveluista franschise-antajalle. Keskinäinen yhteistoiminta on laajaa, vaikka osapuolet ovat juridisesti ja taloudellisesti itsenäisiä yrityksiä. Esimerkkejä: Cafe Picnic, Carrols, Daxtum Networks, Kotipizza, McDonalds, R-kioski, Telering. Franchising-toiminta on Yhdysvalloissa kehittynyt yritysten välinen yhteistoimintamuoto. Franchise-sopimukset ovat kehittyneet käytännössä elinkeinoelämän piirissä pääsääntöisesti ilman erityistä lainsäädäntöä. Franchise-sopimuksista ei ole myöskään Suomessa lainsäädäntöä. Kauppaedustaja Kauppaedustaja (agentti) toimii päämiehen nimissä ja päämiehen lukuun. Kaupallinen ja taloudellinen riski on pääsääntöisesti päämiehellä. Kauppaedustaja saa välittämistään kaupoista korvaukseksi provision. Kauppaedustaja sopimussuhteessa kauppasopimus syntyy päämiehen ja asiakkaan välillä. Kauppaedustajasopimuksessa päämies ja agentti sopivat edustuksen ehdoista. Kauppasopimukset tehdään päämiehen ja kauppaedustajan välittämien asiakkaiden välillä. Kauppaedustajasopimuksia säätelevät useissa maissa lait. Lainsäädännössä on runsaasti agentille edullisia säännöksiä. Osa näiden lakien säännöksistä on pakottavia. Tällöin lain määräyksistä ei voida poiketa sopimuksella kauppaedustajan vahingoksi. EU on yhtenäistänyt jäsenmaidensa kauppaedustajia koskevaa lainsäädäntöä sisämarkkinoiden toiminnan edistämiseksi. Jäsenmaat ovat sisällyttäneet direktiivin säännökset omiin kansallisiin lakeihin. Suomessa agenttidirektiivin määräykset on sisällytetty lakiin kauppaedustajista ja myyntimiehistä. Jälleenmyyjä Jälleenmyyjä (yksinmyyjä, maahantuoja) on itsenäinen yrittäjä, joka ostaa tavarat päämieheltä myydäkseen ne edelleen omissa nimissään ja omaan lukuun. Lopullinen kauppasopimus syntyy jälleenmyyjän ja asiakkaan välillä. Jälleenmyyntisopimuksessa päämies on sopimussuhteessa ainoastaan jälleenmyyjään. Jälleen-

18 18 myyntisopimus sisältää sekä edustukseen että tavaran toimitukseen liittyvät ehdot. Suomessa ja useimmissa muissa maissa ei ole lainsäädäntöä jälleenmyyntisopimuksista. Jälleenmyyntisopimuksiin sovelletaan kilpailuoikeutta. Kilpailulainsäädäntö Franchise-sopimuksiin kuuluu yleensä useita osapuolien toimintavapautta rajoittavia ehtoja. Tällaisia ovat yksinosto- tai yksinmyyntiehdot, kilpailukiellot, alennusjärjestelmät. Suomen kilpailulainsäädännössä on suoraan kielletty seuraavat yhdessä päätetyt tai sopimuksiin otetut kilpailunrajoitukset (kieltoperiaate). Hintojen määrääminen seuraavalle myyntiportaalle. Franchise-antaja ei voi täten velvoittaa franchise-ottajaa olemaan alittamatta tiettyä hintaa. Hinnoitteluvapaus on yksi kilpailuoikeuden johtava periaate. Järjestely, jossa jonkun on luovuttava tarjouskilpailuun osallistumisesta, annettava korkeampi tai alempi tarjous kuin toinen tai tarjoushinta perustuu yhteistoimintaan tarjouskilpailussa (vertikaalinen tarjouskartellikielto). Hintayhteistyö. Samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien elinkeinonharjoittajien kilpailun rajoittamiseksi tekemät sopimukset, suositukset tai muut järjestelyt perittävistä hinnoista, vastikkeista ym. (horisontaalinen hintayhteistyö). Samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien elinkeinonharjoittajien sopimukset tuotannon rajoittamisesta sekä markkinoiden tai hankintalähteiden jakamisesta, elleivät tietyt lain ehdot täyty (horisontaalinen yhteistyö). Mikäli yrityksellä on jonkin tuotteen osalta määräävä markkina-asema, sen väärinkäyttö on kielletty. Lisäksi kilpailuvirasto voi puuttua muihinkin kilpailunrajoituksiin, jos ne todetaan tapauskohtaisesti vahingolliseksi terveelle ja toimivalle kilpailulle. Yritys voi hakea kilpailuvirastolta poikkeuslupaa kilpailua rajoittaville toimilleen. Kilpailuvirasto voi myöntää tietyin edellytyksin poikkeusluvan. Esimerkkinä voidaan mainita hintayhteistyötä koskeva poikkeuslupa. Kaupan Keskusliitto

19 19 haki vuonna 1988 lupaa jäsenyhdistystensä sekä näiden piirissä toimivien vapaaehtoisten ketjujen ja franchising-ketjujen järjestämien tarjouskampanjoiden toteuttamiseksi. Kaupan Keskusliitto pyysi, että poikkeuslupaa tulisi soveltaa myös hakijaliiton ulkopuolisiin ketjuihin. Hakemuksessa yhteishinnoittelulla tarkoitettiin kahden tai useamman samalla jakeluportaalla toimivan elinkeinonharjoittajan perimän hinnan (ilmoitushinta) yhdenmukaistamista. Kilpailuvirasto antoi hakemuksen perusteella yleisen poikkeusluvan samalla jakeluportaalla toimivien elinkeinonharjoittajien hintayhteistyölle kuluttajille tarkoitettujen tarjouskampanjoiden toteuttamisessa. Poikkeusluvassa hintayhteistyö rajattiin koskemaan yhteisissä mainoksissa käytettävistä hinnoista sopimista yhteisen lyhytaikaisen valtakunnallisen tai alueellisen tarjouskampanjan toteuttamiseksi tai tavaroiden ja palvelujen ostamiseksi tarjouskampanjaa varten. Tietyissä tapauksissa sopimuksen kilpailua rajoittaviin ehtoihin sovelletaan EY:n kilpailuoikeutta. 1.5 Sopimuksen syntyminen Tarjous ja sen hyväksyminen Päivittäisessä käytännön liiketoiminnassa sopimus syntyy usein siten, että toinen osapuoli tekee tarjouksen ja toinen osapuoli hyväksyy sen. Tätä sopimuksen tekemistä säännellään oikeustoimilaissa, joka koskee varallisuusoikeudellisia sopimuksia (oikeustoimia). Koska yleinen säännös sopimuksen tekemisestä puuttuu lainsäädännöstä, on säännöksellä merkitystä laajemminkin. Lain perussäännös on se, että sopimus syntyy, kun tarjous ja vastaus ovat samansisältöiset. Oikeustoimilaissa säädetään kahden osapuolen välisen sopimuksen tekemisestä. Ensin tehtyä esitystä kutsutaan tarjoukseksi ja tarjouksen saajan vastusta vastukseksi. Vastaus voi olla hyväksyvä tai hylkäävä. Sopimus syntyy tarjouksesta ja siihen annetusta hyväksyvästä vastuksesta. Vastauksen on kuitenkin saavuttava oikeassa ajassa ja siihen ei saa sisältyä uusia tai muutettuja ehtoja. Kirjallisen sopimuksen merkitys Yhteistyö-, ketju- ja franchise-sopimukset laaditaan pääsääntöisesti kirjallisena. Tällöin sopimus syntyy kun kaikki sopimuksen osapuolet allekirjoittavat sen. Riittävän yksityiskohtaisesti laaditulla kirjallisella sopimuksella osapuolet voivat parhaiten välttää mahdolliset epäselvyydet ja ristiriidat. Mikäli lainsäädännössä

20 20 ei ole muuta määrätty, sopimus voi syntyä myös ilman kirjallista sopimusta. Tällöin syntyy kuitenkin helpommin erimielisyyksiä, koska suullisesti sovitun asian toteennäyttäminen on vaikeaa. Sopimuksen syntymisestä Laajoista ja monimuotoisista asioista sovittaessa käytetään erillistä kirjallista sopimusta. Sopimus syntyy myös usein tarjouksen ja siihen oikeassa ajassa annetun hyväksyvän vastuksen perusteella. Sopimus luo varmuutta sopimussuhteelle. Asiantuntevaa lakimiestä on syytä käyttää sopimuksia solmittaessa. Esisopimus ja aiesopimus Esisopimus on sopimus, jossa sopimuksen osapuolet sitoutuvat tekemään myöhemmin esisopimuksen sisällön mukaisen varsinaisen sopimuksen (pääsopimus). Esisopimus voidaan tehdä pääsääntöisesti kaikkien sopimustyyppien osalta. Esisopimusta käytetään usein silloin kun joku pääsopimuksen edellytys ei ole vielä toteutunut tai joku sopimuksen ehto on varmistettava. Kiinteistöjen ja asuntoosakeyhtiöiden osakkeiden kaupassa käytetään usein esisopimuksia. Esisopimus sitoo osapuolia. Pääsopimus on tehtävä esisopimuksen ehtojen mukaisesti. Sitovuuden edellytyksenä on, että esisopimuksessa on riittävän tarkasti sovittu pääsopimuksen sisällöstä. Mikäli esisopimuksesta ei selkeästi ilmene, millainen sopimus myöhemmin tehdään, esisopimus ei velvoita pääsopimuksen tekemiseen. Tällöin esisopimusta voidaan nimittää aiesopimukseksi. Sopimusvapauden periaatteesta johtuen esisopimukseen voidaan sisällyttää sen sitovuutta rajoittavia ehtoja. Esi- ja aiesopimuksen erottaminen ei aina ole helppoa. Aiesopimus ei velvoita pääsopimuksen tekemiseen. Aiesopimuksessa kirjataan usein neuvottelun sen hetkinen tilanne ja todetaan, että neuvotteluja jatketaan ja pyritään sopimuksen solmimiseen. Se onko kysymyksessä sitova esisopimus pääsopimuksen päättämisestä (esisopimus) vai yhteisymmärrys sitovaan sopimuksen solmimiseen pyrkimisestä määräytyy sopimuksen sisällön perusteella. Sopimuksen otsikko ei ratkaise asiaa.

21 21 Esisopimuksessa on voitu sopia, että mikäli toinen osapuoli vetäytyy pääsopimuksen päättämisestä, hän saattaa joutua maksaman vahingonkorvausta tai sopimussakon. Myös mahdollisesti peritty käsirahan voidaan määrätä jäämään toiselle osapuolelle. Esisopimuksesta Esisopimuksella osapuolet sitoutuvat tekemään myöhemmin esisopimuksen mukaisen pääsopimuksen. Esisopimus sitoo osapuolia. Mikäli esisopimuksesta ei ilmene minkälainen sopimus myöhemmin tehdään, esisopimus ei velvoita pääsopimuksen tekemiseen. Mikäli toinen osapuoli vetäytyy pääsopimuksen tekemisestä, hän saattaa joutua maksamaan vahingonkorvausta tai sopimussakon. Salassapitosopimus Salassapitosopimus solmitaan sellaisissa tilanteissa, joissa toinen osapuoli joutuu luovuttamaan salassa pidettäviä tietoja, prosesseja, materiaalia (liikesalaisuuksia) toiselle osapuolelle sopimusneuvotteluja varten ennen varsinaisensopimuksen solmimista. Salassa pidettäviä liikesalaisuuksia luovutetaan yleensä kun neuvotellaan mm. teknologian siirtosopimuksien, patentti ja taitotiedon lisenssisopimuksien, erilaisten yhteistyösopimusten ja franchise-sopimusten solmimisesta. Esimerkiksi franchise-sopimusta koskevissa neuvotteluissa osapuolet joutuvat antamaan sellaisia tietoja toiselle osapuolelle, joita ei liikesalaisuuksina voida paljastaa ulkopuolisille. Salassapitosopimuksessa luottamuksellista tietoa saava osapuoli (yleensä franschise-ottaja) sitoutuu olemaan käyttämättä tai luovuttamatta ulkopuoliselle neuvotteluissa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tämä ehto velvoittaa sitoutunutta osapuolta siinäkin tapauksessa, että varsinaista franchise-sopimusta ei synny. Mikäli franchise-sopimus solmitaan, salassapitoa koskevat sopimusehdot sisällytetään myös franchise-sopimukseen Sopimusrikkomuksen osalta salassapitosopimuksissa on usein sovittu vahingonkorvauksesta tai vahingonkorvausta vastaavasta sopimussakosta, mikäli salassapitosopimusta rikotaan. Sopimuksessa on myös määräykset saadun luottamuksellisen aineiston ja materiaalin palauttamisesta, ellei sopimusta synny. Mahdollisen franchising-ottajan on tiedostettava salassapitosopimuksen tärkeys ja mahdollinen vahingonkorvaus tai sopimussakko, mikäli sopimusta rikotaan.

22 22 Salassapito sopimuksen sisältö on erilainen eri tilanteissa. Jäljempänä on esitetty keskeisiä kohtia salassapitosopimuksissa esiintyvistä ehdoista. Salassapitosopimuksen keskeiset kohdat 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus yleisvelvoite luottamuksellisen tiedon ja aineiston salassapidosta yleisvelvoite olla käyttämättä luottamuksellista tietoa muussa kuin sopimuksessa yksilöidyssä tarkoituksessa 3. Luottamuksellisen tiedon määrittely liiketoimintamalli, käsikirjan sisältö luottamuksellisen tiedon ulkopuolelle jäävät tiedot yleisesti saatavilla olevat tiedot muuta kuin franchise-ottajan kautta julkiseksi tulleet tiedot 4. Salassapitovelvollisuus salassapitovelvollisuuden yksilöinti tiedon ja aineiston ulkopuoliselle luovuttamisen kielto tiedon ja aineiston käyttökielto omassa toiminnassa salassapito sopimuskauden aikana ja sen jälkeen 5. Luottamuksellisen tiedon käyttöoikeus tiedon käyttötarkoituksen yksilöinti 6. Luovutettava luottamuksellinen aineisto ja sen palauttaminen kuittaus luottamuksellisen tiedon ja aineiston vastaanotosta tiedon ja aineiston palauttaminen kopiointikielto 7. Salassapitoaika päättymisajankohta jatkuva voimassaolo

23 23 8. Sopimussakko, vahingonkorvaus sopimussakon määrä sopimussakkoa suuremman vahingon mahdollinen korvausvelvollisuus 9. Muut ehdot sopimuksen muuttaminen sopimuksen siirto 10. Erimielisyyksien ratkaiseminen neuvottelut sovintomenettely alioikeus välimiesoikeus 11. Sopimuksen allekirjoitukset 1.6 Sopimusmallit ja yleiset sopimusehdot Sopimusvapaus mahdollistaa sopimusmallien ja yleisten sopimusehtojen (vakioehdot) käyttämisen. Yleiset sopimusehdot on tarkoitettu käytettäväksi useissa samanlaisissa yksittäisissä sopimuksissa. Sopimusehdot on laadittu myöhempiä sopimussuhteita silmällä pitäen ja niitä on tarkoitettu käyttää monien eri sopimuskumppanien kanssa. Esimerkkeinä voidaan mainita mm. vakuutusehdot, pankkien palveluehdot, tietotekniikan yritysten toimitus- ja palveluehdot. Yleiset sopimusehdot ovat hyvin erilaisia ja erilaajuisia. Yleiset sopimusehdot on voitu laatia yksipuolisesti pelkästään toisen sopimuksen osapuolen toimesta tai yhteistyössä osapuolia edustavien järjestöjen kesken. Yritys voi laatia yleiset sopimusehdot omaan käyttöönsä tai toimialajärjestö oman toimialan yritysten käyttöön. Yleisiin sopimusehtoihin otetaan usein yksityiskohtaisia kyseistä toimialaa koskevia ehtoja, joista ei ole lain säännöstä tai muutoksia lain tahdonvaltaisiin sään-

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka Sopimusjuridiikan perusteet 8.11.2016 Maarit Päivike, lakimies Miksi kirjallinen sopimus Yhteistyön väline Sopimusten merkitys korostuu usein silloin, kun asiat eivät

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Näitä Suomen Franchising-Yhdistys ry:n Eettisiä Sääntöjä sovelletaan vuoden 2009 alusta lähtien. Yhdistyksen franchise-antajina toimivat jäsenet sitoutuvat

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Yritystoiminnan sopimukset

Yritystoiminnan sopimukset Yritystoiminnan sopimukset Osakkeiden merkintäajankohdan jälkeen käyttämättömät optio oikeudet raukeavat automaattisesti. Christel Finne VASEK Startia info 27.1.2016 Fondia lyhyesti Lakipalveluyritys Liikejuridiikan

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000 IT-sopimukset Sopimusoikeus ja tietotekniikka Dosentti, OTT Tuomas Pöysti Helsingin yliopisto Neuvotteleva virkamies Valtiovarainministeriö IT-sopimukset Tietohallinnon sopimukset Tietoaineistoja koskevat

Lisätiedot

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Christel Finne 4.3.2015 Omistajanvaihdoksen eri lähtökohdat Uusi omistaja Perheenjäsen tai lähisukulainen jatkaa yritystoimintaa (sukupolvenvaihdos) Työntekijä jatkaa

Lisätiedot

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Sopimus Huolehdi, että sopimuksessa on Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Yleistä kansainvälisistä sopimuksista Riskien ja kustannusten hallinnan

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Immateriaalioikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Aineettomien oikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Sopimusoikeus. Sopimusvapauden periaate

Immateriaalioikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Aineettomien oikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Sopimusoikeus. Sopimusvapauden periaate Immateriaalioikeuksien hyödyntäminen sopimuksin Aineettomien oikeuksien hyödyntäminen sopimuksin 26.2.2004 Teemu Soininen Sopimuksen syntyminen Sopimuksen sitovuus IT-alan sopimukset, erityisesti lisenssisopimukset

Lisätiedot

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen

Salassapitosopimukset. Varatuomari Krista Hytönen Salassapitosopimukset Varatuomari Krista Hytönen 29.10.2015 Mikä salassapitosopimus on? Non-Disclosure Agreement (NDA), Confidentiality Agreement. Sopimus, jossa osapuolet sopivat niistä ehdoista, joilla

Lisätiedot

Ohjelmistosopimusten vakioehdot. T Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen

Ohjelmistosopimusten vakioehdot. T Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Ohjelmistosopimusten vakioehdot T-76.632 Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Vakioehdot Vakiosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka joltakin osiltaan solmitaan käyttämällä vakioehtoja eli yleisiä

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

NDA-SOPIMUS Nice Tuesday 11.11.2008 OTK Jaakko Lindgren

NDA-SOPIMUS Nice Tuesday 11.11.2008 OTK Jaakko Lindgren NDA-SOPIMUS Nice Tuesday 11.11.2008 OTK Jaakko Lindgren 1 Esittely Jaakko Lindgren, lakimies Erikoistuminen: yritysjärjestelyt, riidanratkaisu, IPR-asiat niin start-upeille kuin listatuillekin yhtiöille

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / 2017-2020 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2 (6) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), Y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

T U O T AN T O S O P I M U S

T U O T AN T O S O P I M U S Luonnos T U O T AN T O S O P I M U S X ja Y ja Z välillä paikka.. 17307 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 1 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 3. Ohjelma... 1 4. Hinta- ja maksuehdot... 2 5. y ja Tuottajan

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 KAUPAN KOHDE... 4 1.1 Liiketoiminta...

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyösopimus

Tutkimusyhteistyösopimus Tutkimusyhteistyösopimus 1/5 1 Sopijapuolet Yrkeshögskolan Novia/Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (y-tunnus 2059910-2), Wolffskavägen 35 B, 65200, Vasa, (jäljempänä Novia ) ja Turun kaupunki (y-tunnus: 0204819-8),

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

IT2015 EKT-ehtojen käyttö

IT2015 EKT-ehtojen käyttö -ehtojen käyttö Erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä Näiden ohjeiden tavoitteena on helpottaa sopimista ketterien menetelmien käytöstä IT-alalla ja nostaa esiin keskeisiä sopimusta

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Agentti tai jälleenmyyjä Miten välttyä edustussopimusten oikeudellisilta karikoilta?

Agentti tai jälleenmyyjä Miten välttyä edustussopimusten oikeudellisilta karikoilta? Agentti tai jälleenmyyjä Miten välttyä edustussopimusten oikeudellisilta karikoilta? Marja Riitta Seulu Asianajotoimisto Bützow Oy Bützow Attorneys Ltd. www.butzow.com butzow@butzow.com firstname.lastname@butzow.com

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen Osakassopimus tiekartta vai pahan päivän vara? Vesa Ellonen Technopolis 22.8.2013 Osakassopimus Osakassopimus on osakeyhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan esimerkiksi yhtiön - hallintoon

Lisätiedot

Sopimukset yritystoiminnassa. Perusasiaa yrittäjälle

Sopimukset yritystoiminnassa. Perusasiaa yrittäjälle Sopimukset yritystoiminnassa Perusasiaa yrittäjälle Sopimukset yritystoiminnan selkäranka Lähes kaikki vaihdanta modernissa markkinataloudessa perustuu sopimuksiin: myynnit, ostot, vuokraus. Hyvin tehdyt

Lisätiedot

SOPIMUKSET PROJEKTISYKLIN ERI VAIHEISSA

SOPIMUKSET PROJEKTISYKLIN ERI VAIHEISSA SOPIMUKSET PROJEKTISYKLIN ERI VAIHEISSA PPP-RAHOITUSMALLIT JA PROJEKTISOPOIMUSJURIDIIKKA LÄHIALUEHANKKEISSA GREENNET 1 SOPIMUKSET VALMISTAUTUMINEN TARJOUSKILPAILUUN 1. NDA 2. TARJOUSVAIHEEN KONSORTIOSOPIMUS/LOI

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa Suomen Franchising-Yhdistys ry. (SFY) Yhdistys on perustettu 1988 Vuonna 2013 yhdistys vietti 25-juhlavuotta teemalla 1000 uutta yritystä

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Infrarakentajan sopimusopas

Infrarakentajan sopimusopas Mika Kortene Tiina Olin Infrarakentajan sopimusopas Rakennustieto Oy Helsinki Sisällys 1. Sopimusoikeudellinen lainsäädäntö ja sopimusoikeudelliset periaatteet... 4 Lainsäädäntö... 4 Sopimusvapaus ja muut

Lisätiedot

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki

Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Nimi: Kiinteistö Oy Rauhan Ranta 6 Y-tunnus: 2145043-0 Osoite: c/o Holiday Club Resorts Oy, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki ("Myyjä") 1.2 Ostaja Nimi: Eläkevakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA 19.6.2017 2 OSAPUOLET Myyjät 1. Rovaniemen kaupunki, Hallituskatu 7, PL 122, 96101 Rovaniemi; Jäljempänä Myyjä Ostaja

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Tietotekniikkasopimukset. T-76.632 Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen

Tietotekniikkasopimukset. T-76.632 Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Tietotekniikkasopimukset T-76.632 Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Tietotekniikkasopimukset Tietotekniikka-alan sopimukset ovat sopimuksia siinä missä muutkin Projektien omaleimaisuus, lakimiesten

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa Suomen Franchising-Yhdistys ry. (SFY) Yhdistys on perustettu 1988 Vuonna 2013 yhdistys viettää 25-juhlavuotta teemalla 1000 uutta yritystä

Lisätiedot

LähiSopu Sopiminen ja sopimukset lähiruokaverkostoissa

LähiSopu Sopiminen ja sopimukset lähiruokaverkostoissa LähiSopu Sopiminen ja sopimukset lähiruokaverkostoissa Lähiruokaohjelman seminaari Helsinki 11.6.2013 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Arvoverkostojen johtaminen TkT Petri

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa.

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa. 1 OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Joutsan kunta 2) A.Reponen Oy Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan yhtiöllä sopijapuolten tänään perustamaa Kiinteistö Oy XXX nimistä kiinteistöyhtiötä ja osakkaalla

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1 (5) Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1. Sopimuksen osapuolet Toimittajat Tilaajat 2. Hankkeen yhteyshenkilöt Tilaajan yhteyshenkilö: Rovaniemen kaupunki Toimittajan (jäljempänä ryhmän)

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 4 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 4 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 4 / 2017-2020 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2 (6) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Tuottaja), Y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra), Y-tunnus:

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa

Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa Ohje 1 (5) Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa 1 Yleistä Fingridin toiminnassa tulee noudattaa Suomen ja Euroopan yhteisön kilpailuoikeuden

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Osallistumissopimus. Finpro Oy

Osallistumissopimus. Finpro Oy 1 (7) Osallistumissopimus 2 (7) SOPIJAPUOLET JA SOPIJAPUOLTEN YHDYSHENKILÖT Sopijapuolet Osallistuvan yrityksen virallinen nimi: Y-tunnus: osoite: muut yhteystiedot: ja ( Finpro ), Export Finland Porkkalankatu

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde KAUPPAKIRJA LUONNOS 1 Sopijapuolet Myyjä: Ostaja: Juuan kunta Juuan rengasvesiosuuskunta 2 Kaupan kohde Kaupan kohteena on liiketoiminta (vesihuoltotoiminnan liikearvo) ja siihen liittyvä liitteen 1 kartassa

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

Pk-yrityksen sopimukset ja riskienhallinta

Pk-yrityksen sopimukset ja riskienhallinta Pk-yrityksen sopimukset ja riskienhallinta Marja Välilä Laurea-ammattikorkeakoulu www.laurea.fi Pk-yrityksen sopimukset ja sopimusriskit! Sopimukset kuuluvat olennaisesti kaikkeen yritystoimintaan. Prosessi!

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys 28.11.2013 FCG KONSULTOINTI OY 26.11.2013 P23155 Kuntarakenneselvitys 2 Sisällys 1. Sopijapuolet...

Lisätiedot

TIETOSUOJAVASTAAVA PROJEKTI SOPIMUS

TIETOSUOJAVASTAAVA PROJEKTI SOPIMUS 1 TIETOSUOJAVASTAAVA PROJEKTI SOPIMUS 2 Sisällysluettelo 1. Sopimuksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Sopijaosapuolet... 3 3. Kuntien konserniyhtiöiden projektiin osallistuminen... 5 4. Tietosuojavastaava

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN KAUPAN SOPIMUKSET LUKANDER & RUOHOLA OY ASIANAJOTOIMISTO

KANSAINVÄLISEN KAUPAN SOPIMUKSET LUKANDER & RUOHOLA OY ASIANAJOTOIMISTO KANSAINVÄLISEN KAUPAN SOPIMUKSET Iiro Hollmén asianajaja, varatuomari Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Case Intia suomalainen Innovation Oy (nimi muutettu) neuvotteli intialaisen (valtio

Lisätiedot

SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ (raamisopimus) Kirkon keskusrahasto/kirkkohallitus KL-Kuntahankinnat Oy X:n seurakunta tai muu kirkon organisaatio

SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ (raamisopimus) Kirkon keskusrahasto/kirkkohallitus KL-Kuntahankinnat Oy X:n seurakunta tai muu kirkon organisaatio SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ (raamisopimus) Kirkon keskusrahasto/kirkkohallitus KL-Kuntahankinnat Oy X:n seurakunta tai muu kirkon organisaatio 2 1. Osapuolet 1. KL-Kuntahankinnat Oy (Kuntahankinnat) Y

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Kaupan osapuolet... 3 2. Omaisuuden luovutuksen tausta

Lisätiedot

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen Osapuolia ovat: 2. 1. Helsingin kaupunki, y-tunnus 0215438-8 Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Työsopimus ja johtajasopimus. Harri Hietala Keijo Kaivanto

Työsopimus ja johtajasopimus. Harri Hietala Keijo Kaivanto Työsopimus ja johtajasopimus Harri Hietala Keijo Kaivanto TALENTUM Helsinki 2012 Talentum Media Oy ja tekijät 5., uudistettu painos Taitto: Notepad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN 978-952-14-1411-4

Lisätiedot