TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2015 26.2.2015"

Transkriptio

1 Aika: torstai klo 10:30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj. Helin Erika liik.järj.asiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Vitikka Harri suunnittelupäällikkö Pirkanmaan ELY-keskus Ilkka Mikko tekninen johtaja Kangasala Jortikka Antti tekninen johtaja Orivesi Joutsensaari Jarmo yksikön päällikkö Liikennevirasto Aalto Arja ylitarkastaja Liikennevirasto Korhonen Jouni tekninen johtaja Pirkkala, vpj. Myllärniemi Katariina neuvotteleva virkamies LVM Periviita Mika joukkoliikennepäällikkö Tampere Pitkämäki Harri kunnanrakennusmestari Vesilahti Pohjola Tuula pääluottamusmies henkilöstön edustaja Rissanen Ruut-Maaria liikennesuunnittelija Pirkanmaan liitto Saranpää Jouni yhdyskuntatekniikan pääll. Nokia Viitasaari Olli kunnanjohtaja Lempäälä Virtaniemi Pekka suunnitteluinsinööri Ylöjärvi Muut osallistujat: Nurminen Päivi seutujohtaja TKS Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö TKS Seimelä Katja liikennejärjestelmäinsinööri TKS, sihteeri Kosonen Kati-Jasmin erikoissuunnittelija MAL-verkosto Lindberg Janne tietohallintokoordinaat. Tampere Pohjonen Juhani seutusihteeri TKS (16-17 ) Turunen Simo hankesuunnittelija TKS (16-17 ) Tiedoksi: Vandell Ari suunnittelupäällikkö Tampere Laakkonen-Pöntys Karoliina maakuntakaavoitusjohtaja Pirkanmaan liitto 1/17

2 Käsiteltävät asiat: 11 KOKOUKSEN AVAUS 3 12 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO JA KESKEISTEN ASIOIDEN ETENEMINEN 3 13 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 4 14 LÄHIJUNALIIKENTEEN SEISAKE- JA LIIKENNÖINTISUUNNITELMA 6 15 SEUTUVIESTINNÄN SEURANTAKARTOITUS JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 8 16 PAIKKATIETOPOHJAISEN SEUTUSUUNNITTELUN JA SEURANNAN KEHITTÄMINEN, LOPPURAPORTTI MAL-SEURANTA SEURAAVAT KOKOUKSET MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17 Liitteet: 14 Lähijunaliikenteen suunnitelmatyön työohjelmaluonnos 16 Paikkatietohanke 2014, loppuraportti MAL-aiesopimuksen seurantaraportti vuodelta MAL-aiesopimuksen seurantaraportin 2014 valmistelun periaatteet 2/17

3 11 KOKOUKSEN AVAUS (10:30) Puheenjohtaja Laaksonen avasi kokouksen. 12 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO JA KESKEISTEN ASIOIDEN ETENEMINEN Kokouksen muistio on jaettu asialistan liitteenä ja on nähtävissä seututoimiston extranet-sivuilla. Keskeiset asiat ja niiden eteneminen: Asia Rakennesuunnitelma 2040 Liikennetutkimus (HLT) TALLI malli MAL-aiesopimus Lähijunaliikenteen edistäminen Toimenpiteiden eteneminen Rakennesuunnitelman ovat hyväksyneet Kangasala, Nokia, Orivesi, Vesilahti ja Ylöjärvi. Loput kuntakäsittelyt viikolla 8. Kuntajohtajat hyväksyivät HLT:een osallistumisen 6.2. Sopimukset allekirjoitettavana. Aloituskokous ja kysymystyöpaja pidetty. Työ on dokumentointivaiheessa. LJryhmään hyväksyttäväksi huhtikuussa. Vuoden 2014 seurannan valmistelu käynnistetty. Vuoden 2015 aikana toteutettavien hankkeiden suunnittelu ja urakkakilpailut käynnissä. Suunnittelupalaveri pidetty 9.2. Sisältöä käsitellään tässä kokouksessa. Liikennejärjestelmätyöryhmä Päätösehdotus. Liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä: Liikennejärjestelmätyöryhmä päättää hyväksyä kokouksen muistion. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 3/17

4 13 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT (10:35) Tiedoksi annettavat asiat merkittävistä maankäytön, asumisen ja liikenteen hankkeista. Osapuolilta toivotaan lyhyttä valmisteltua puheenvuoroa käynnissä olevista hankkeista ja muista ajankohtaisista asioista. Kunnat Kangasala: Mal-hankkeet (Käpy-laatukäytävä ja pysäkkikatokset) valmistelussa. Nokia: Keskustan liikenneväyliä ja liittymäalueita järjestellään tulevaa keskustarakentamista varten. Häpesuo suurin hanke, joka käynnistyy 3/2015 ja valmistuu 11/2016. Orivesi: Ei MAL- tai muita investointihankkeita vuonna Yleiskaavan laatiminen alkaa keskustaan ja maaseutualueile. Pirkkala: Mal-hankkeet valmistelussa. Käpy-laatukäytävä kilpailutuksessa ja sen pitäisi valmistua elokuussa. Kiertoliittymän toteutus viivästymässä maanhankinnan vuoksi. Tampere Raitiotiehanke työllistää: Allianssia valmistellaan ja kalustokilpailuun on saatu 12 ehdokasta pidetään kunnanhallitukselle tilannekatsaus. Valtion kanssa on laadittu aiesopimus, jonka allekirjoituspäivää sovitellaan. Asemakeskuksen kehittämisessä etsitään kaupallista mallia ja fyysistä ratkaisua. Hanke etenee yhteistyössä Livin ja maanomistajien mm. Senaattikiinteistöt kanssa Keskustana strateginen yleiskaava käynnissä Kantakaupungin yleiskaavassa tavoiteasettelu käynnissä ja lähestytään asiaa uudella tavalla. Ylöjärvi: MAL hankkeet tehty 2014 ja vuonna 2015 joitakin käpykohteita. Seututoimisto -sivusto avattu (mm. karttamateriaalia) työryhmien yhteisen tilaisuuden valmistelu toukokuulle Pirkanmaan liitto Maakuntavaltuusto päättänyt asettaa kaavaluonnoksen nähtäville. Materiaalit ovat nyt painossa ja toimitetaan 5.3. mennessä lausunnon antajille. Lausuntoaikaa noin 2 kk ja nähtävillä 1 kk. Yleisötilaisuuksia järjestetään erikseen lausunnon antajille ja kuntien johdolle sekä 4/17

5 viisi alueellista tilaisuutta eri puolilla maakuntaa. Tampereen tilaisuus ELY-keskus YT-neuvottelut käynnissä ELYissä. Hoidon ja ylläpidon alueellistaminen siirtää 10 asiantuntijaa Tampereelta Turkuun. Liikennejärjestelmätyö ja tienpidon rahat jäävät edelleen Pirkanmaalle. Valtakunnallisesti toimintojen keskittäminen jatkuu ja Pirkanmaalle tulossa lupapalveluiden lisäksi muita valtakunnallisia toimintoja. MAL-hankkeet iso osa vuoden 2015 toteutuksesta. Lisäksi vt:lle 3 välille Hämeenkyrö-Ikaalinen tulossa keskikaiteellinen ohituskaista ja Parkanoon risteyssillan uusiminen ja eritasoliittymä. Liikennevirasto Hankkeet ja Toiminnan ohjaus toimialat yhdistyvät 1.4. johtajanaan Rami Metsäpelto. Hankkeet toimialan nykyinen johtaja Kari Ruohonen jäämässä kesällä eläkkeelle. Tikkurilan asemakeskukseen ja ympäristöön tutustuminen MALverkoston järjestämän seminaarin yhteydessä Oulussa asemakeskuksen suunnittelu alussa ja sieltä delegaatio tulossa tutustumaan Tampereelle viikolla 9. Liikenne- ja viestintäministeriö Pisararadan kohtalo kuohuttanut ja ratkennee lähipäivinä. LVM:n uudistuva organisaatio otetaan käyttöön 1.3. MAL-verkosto Tikkurilassa Asemat ja asemanseudut kaupunkikehittämisen solmupisteinä -seminaari yhdessä Liikenneviraston kanssa 1.6. Urban Zone III -hankkeen Keskus-palveluverkko ja täydennysrakentaminen -työpaja yhteistyössä SYKEn kanssa Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmien (SUMP) edistämistyö käynnissä ja suunnitteilla Webinaari Sumppien edistämisestä yli kunnan hallinnonrajojen ulottuvalla yhteistyöllä 5/17

6 14 LÄHIJUNALIIKENTEEN SEISAKE- JA LIIKENNÖINTISUUNNITELMA (10:55) Liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä Liikennejärjestelmätyöryhmä päätti , että on tarve selvittää tarkemmin lähijunaliikenteen lähivuosien aikana tapahtuvaa kehittämistä. Liikennevirastossa järjestettiin 9.2. keskustelutilaisuus, jossa käytiin läpi Liikenneviraston, seututoimiston ja kuntien tarpeita suunnitelmalle sekä määriteltiin suunnitelman sisältöä. Palaverin perusteella on aloitettu suunnittelutoimeksiannon työohjelman kirjoittaminen. Luonnos työohjelmasta on asialistan liitteenä. Suunnitelman keskeinen sisältö on lähijunaliikenteen pienten asemien ja seisakkeiden vaatimustason määrittely ja toteuttamisen kustannusarvion tarkentaminen. Esimerkkikohteita ovat Tesoma, Sääksjärvi ja Ruutana. Liikennöinnin osalta selvitetään Porin ja Rauman suuntien junien rooli seudun junatarjonnassa. Tämän pohjalta kapasiteettirajoitukset huomioiden suunnitellaan uusien vain seudun sisällä liikennöivien lähijunavuorojen lisäys ja käytettävä kalusto. Työn tuloksena tulisi saada suunnittain näkemys miten junatarjonta, maankäyttö ja seisakkeiden avaaminen toteutuu lähivuosina noin vuoteen 2025 mennessä. Suunnittelupalaverissa päädyttiin sisällyttämään toimeksiantoon myös arviointi siitä miten toimivaltaisen viranomaisen roolin siirtymisen seudulle tai henkilöjunaliikenteen kilpailuttaminen muuttaa asetelmaa. Kokouksen jälkeen HSL on kuitenkin päässyt VR:n kanssa sopimukseen kilpailun siirtymisestä kolmella vuodella eteenpäin eli pääkaupunkiseudun junaliikenne avataan kilpailuun vasta vuonna Tampereen seudulla ei koeta tarvetta toimia pilottina lähijunaliikenteen kilpailuttamisessa. Työohjelman luonnoksessa on alustavasti hahmoteltu, että näitä kysymyksiä voidaan työnaikana pohtia ja kirjoittaa omana työnä ilman, että nämä sisällytetään toimeksiantoon. Liite. Työohjelman luonnos. (toimitetaan myöhemmin) 6/17

7 Liikennejärjestelmätyöryhmä Päätösehdotus. Liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä: Liikennejärjestelmätyöryhmä päättää osaltaan käynnistää lähijunaliikenteen seisake- ja liikennöintisuunnitelman hankinnan ja että suunnitelman kustannukset jaetaan 50 % Liikennevirasto ja 50 % kuntayhtymä ja kunnat yhdessä. Päätös. Liikennejärjestelmätyöryhmä päätti merkitä työohjelman sisällön tiedoksi ja jatkaa työn valmistelua ja että kustannuksista päätetään tarjousten käsittelyn yhteydessä. 7/17

8 15 SEUTUVIESTINNÄN SEURANTAKARTOITUS JA TOIMENPIDESUOSITUKSET (11:20) SH Seutuhallitus on hyväksynyt seutuviestinnän hyvän käytännön ohjeet ja lähettänyt ne kuntiin noudatettaviksi. Ohjeiden tarkoituksena on edistää aktiivista seutuviestintää kunnissa sekä selkiyttää viestintään liittyvää työnjakoa kuntien ja seututoimiston välillä. Seutuviestinnän toteutumista seurataan aika ajoin. Seutuhallitus on viimeksi kokouksessaan käsitellyt seutuviestinnän nykytilaa ja kehittämistoimenpiteitä. Päätöksessä hyväksyttiin seuraavat toimenpiteet seutuviestinnän kehittämiseksi: 1. Seutuhallituksen esityslistan päätösasiat lähetetään sähköpostilla tiedoksi kaikille valtuutetuille. Toimenpiteestä vastaa seutuyksikkö. Toteutunut. 2. Seutuhallituksen esityslista tai pöytäkirja käsitellään säännöllisesti kunnallishallituksissa. Toimenpiteestä vastaavat kunnallisjohtajat. Toteutunut. 3. Valtuustoissa esitellään kahdesti vuodessa seutuasioiden katsaus. Esittelyssä viitataan kunnan omaan strategiaan sekä seutustrategiaan. Toimenpiteestä vastaavat kunnallisjohtajat. Toteutunut vähintään kerran vuodessa. 4. Seutuhallinnon talousarvio ja tulevan vuoden hankkeet esitellään valtuustoinfoissa tammi-helmikuun aikana. Toimenpiteestä vastaavat seutuyksikkö ja kunnallisjohtajat yhdessä. Ei toteutunut. 5. Lautakuntien kokouksissa esitellään työryhmissä valmisteltavien seutuhankkeiden käsittelyvaiheita - työsuunnitelma, väliraportointi ja loppuraportointi. Toimenpiteestä vastaa toimialajohtajat. Toteutunut vaihtelevasti. Hankkeiden esittelyä varten toimialajohtajille valmistellaan dia-sarja. Toimenpiteestä vastaa seutuyksikkö. Toteutunut. 6. Sähköistä seutukatsauksen jakelua laajennetaan kattamaan myös kuntien henkilöstö. Toimenpiteestä vastaa seutuyksikkö ja viestintäverkosto. Toteutunut. 7. Seutuyhteistyön internet-sivuja kehitetään. Myös paikallislehtiin ollaan aktiivisesti yhteydessä seutuyhteistyön asioista. Toimenpiteestä vastaa seutuyksikkö ja viestintäverkosto. Toteutunut. Viestintäverkosto päätti kokouksessaan toteuttaa seutuviestinnästä arvioivan seurantakartoituksen, jonka tuloksista on laadittu yhteenveto ja toimenpidesuositukset: 1. Seutuasioiden käsittely eri toimielimissä Hallituksissa ja johtoryhmissä seutuasioita käsitellään kattavasti ja systemaattisesti. Lautakunnissa on enemmän hajontaa. Toimielimen elimen esittelijän vastuu on merkittävä. Huomioitavaa on, että kaikki esittelijät eivät ole seututyöryhmien jäseniä. Valtuustoissa asioita käsitellään yleensä tiedoksi/ajankohtaista osassa. 8/17

9 Valtuustojen kokouksissa on toiveiden mukaisesti käynyt seutuyksikön edustaja esittelemässä asioita. Toimenpidesuositukset: Parannetaan suoraa viestintää lautakuntien esittelijöille välineenä kokousilmoitus ja kokoustiedote. Sähköpostiin liitetään tulevan kokouksen päätösasioiden otsikot ja linkki extranetissä olevaan asialistaan. Vastuutetaan seututyöryhmien jäseniä huolehtimaan kokousilmoitusten ja kokoustiedotteiden jakelusta. Luodaan valtuutetuille selausoikeudet kuntayhtymän extranettiin työryhmien aineistoon, joka mahdollistaa valtuutettujen omaehtoisen asioihin perehtymisen. Varataan kuntien valtuustojen vuosikalenteriin seutuasioiden esittely. 2. Seutuasioihin liittyvä materiaali Materiaalia saadaan mm. suoraan seututoimistolta, seututyöryhmistä, kehyskunnilta ja Tampereen kaupungilta. Asioita valmistellaan usein yhteistyössä myös kehyskuntien kanssa. Kokoustiedotteet on koettu hyviksi, mutta ne ovat jälkikäteen tapahtuvaa viestintää. Toimenpidesuositus: Seututoimiston tuottamien materiaalien merkitys korostuu seutunäkökulman esiin tuomisessa. Vahvistetaan seututoimiston viestintää. Kiinnitetään huomiota ko. näkökulmaan selostusteksteissä/kuntiin toimitettavissa esityksissä. 3. Seutuasioiden toimeenpano jäsenkunnissa Seutuasioiden täytäntöönpano jäsenkunnissa tapahtuu normaalina virkatyönä. Toteuttamisen seurantaan tulisi kiinnittää huomiota. Toimenpidesuositus: Työryhmien kokousten alussa käsitellään edellisen kokouksen jälkeinen täytäntöönpano ja asioiden käsittely jäsenkunnissa. Toimintatapa on jo käytössä kuntajohtajakokouksessa. 4. Seutuyksikön www-sivujen kehittäminen Seutuasiat ovat pääsääntöisesti hyvin esillä jäsenkuntien www-sivuilla ja intranet-sivuilla. Yleisin menettely on linkki kuntayhtymän sivuille. Toimenpidesuositus: Kuntayhtymän www- ja extranet sivujen merkitys korostuu. Aineistot tulee sijoittaa helposti löydettäviksi. Asia huomioidaan kuntayhtymän www-sivujen uudistamisessa syksyn 2014 aikana. Avataan myös kaikille valtuutetuille selausoikeudet kuntayhtymän extranetissä sijaitsevaan työryhmämateriaaliin omaehtoista perehtymistä varten 2015 alusta. 9/17

10 5. Seutufoorumi ja seutukatsaukset Seutufoorumi ja seutukatsaukset ovat tunnistetuimpia ja tavoittavampia seutuviestinnän muotoja. Seutufoorumit tulisi pitää kahdesti vuodessa jatkossakin. Seutukatsauksessa julkaistaan nyt neljä numeroa ja kesän seutupäivänumero. Toimenpidesuositus: Seutukatsausten määrää harkitaan lisättäväksi yhdellä-kahdella numerolla vuodessa resurssien puitteissa. 6. Henkilöstö ja kuntalaisviestintä Ylin johto, toimielimet, esimiehet ja seututyöryhmien jäsenet ovat hyvin perillä seutuasioista, mutta muulle henkilöstölle ja kuntalaisille ei ole muodostunut kovinkaan selkeää kokonaiskuvaa tavoitteista ja meneillään olevista hankkeista. Monelle seutuasiat ovat muuttuneet substanssiasioiksi, osaksi arkista toimintaa, eivätkä ne näy erityisinä seutuasioina. Moni kokee kuitenkin edelleen ne etäisiksi, monimutkaisiksi, työläiksi ja niistä on vaikea nähdä kunkin jäsenkunnan saama oma hyöty. Toimenpidesuositukset: Kuntien henkilöstöjulkaisuissa varataan seutuasioille oma palsta tai vaihtoehtoisesti esitellään seutuyhteistyön tuloksia kerran vuodessa. Kuntalaisviestinnän osalta sovitaan työnjako seutuyksikön ja kunnan kesken. Liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä Kuntajohtajakokous hyväksyi toimenpidesuositukset ja seutuhallitus Liikennejärjestelmäyhteistyöhön liittyvää viestintää on muiden työryhmien tapaan toteutettu kokoustiedotteilla. Kokousten alkuun on syksyllä 2014 otettu käytäntö seurata edellisen kokouksen päätösten toimeenpanoa ja vuoden 2015 alusta siirryttiin seuraamaan merkittäviä liikennejärjestelmäyhteistyön kokonaisuuksia riippumatta niiden käsittelystä edellisessä kokouksessa. Liikennejärjestelmäryhmässä tehtyjen päätösten käsittelyä kunnissa ei ole työryhmässä seurattu. Infrapalveluiden viestintää on kokoustiedotteiden lisäksi toteutettu yhdellä vuosittaisella luottamushenkilöseminaarilla. Kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen on lisäksi vieraillut Pirkkalan ja Tampereen ao. lautakunnissa. Infrapalveluiden työryhmä on päättänyt , että kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen selvittää kuntien ao. luottamushenkilötoimielimien puheenjohtajilta, miten seutuasioiden viestintää niiden päättäjille voitaisiin parantaa. Liikennejärjestelmään liittyviä asioita käsitellään samoissa elimissä, joten selvitykseen voisi liittää myös liikennenäkökulman. 10/17

11 Liikennejärjestelmätyöryhmä Päätösehdotus Liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä: Liikennejärjestelmätyöryhmä päättää osaltaan hyväksyä seutuviestinnän toimenpidesuositukset ja että Katja Seimelä ja Ritva Asula-Myllynen selvittävät kuntien ao. luottamushenkilötoimielimien puheenjohtajilta, miten seutuasioiden viestintää niiden päättäjille voitaisiin parantaa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 11/17

12 16 PAIKKATIETOPOHJAISEN SEUTUSUUNNITTELUN JA SEURANNAN KEHITTÄMINEN, LOPPURAPORTTI 2014 (11:30) Seutusihteeri Pohjonen MAL-aiesopimuksessa todetaan, että sopimuskaudella kunnat ottavat käyttöön paikkatietojärjestelmien mahdollisuudet yhdyskuntarakenteen seurannassa ja sopivat tuotettavista analyyseistä ja käytettävistä mittareista. Paikkatiedon hyödyntämistä kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen suunnittelussa ja -seurannassa on selvitetty syksyllä 2014 paikkatietotyöryhmän toimesta. Loppuraportin yhteenvedossa kirjoitetaan: Maankäytön seudullinen suunnittelu on vahvistunut, mutta seudulliset työvälineet ovat edelleen kehittymättömiä. Rakennesuunnitelma ja MALaiesopimusmenettely tarvitsevat rinnalleen seudullista paikkatietoa. Paikkatietohanke käynnistyi kesäkuussa 2014 vastauksena MAL-aiesopimuksen tavoitteeseen kehittää seudullista yhdyskuntarakenteen seurantaa paikkatiedon avulla. Tavoitteena oli myös lisätä paikkatiedon käytettävyyttä suunnittelussa ja päätöksenteossa. Työskentely käynnistyi kokonaiskuvan muodostamisella erilaisista paikkatietohankkeista ja hyvistä kansallisista käytännöistä. Alkuvaiheessa selvitettiin myös kuntien käytännöt, tiedon saatavuus ja tekniset ratkaisut paikkatiedon jakelussa. Seuraavaksi kartoitettiin seudulliset tietotarpeet ja niihin vastaaminen paikkatietoja harmonisoimalla. Tietotarpeissa korostui rakennesuunnitelman ja MAL-aiesopimuksen aineistotarpeet ja niiden saatavuus. Työssä pohdittiin myös keinoja paikkatiedon parempaan hyödyntämiseen. Lopuksi laadittiin toimenpidesuositukset etenemisestä kohti seudullista paikkatietopalvelua. Työstä vastasi kuntien paikkatietoasiantuntijoiden työryhmä seututoimiston organisoimana. Työn tuloksina voidaan todeta seuraavat asiat: 1. Hankkeessa organisoitiin onnistuneesti seudun paikkatietoasiantuntijat verkostoksi, jota voidaan hyödyntää jatkotyössä. 2. Hankkeessa muodostettiin kokonaiskuva käynnissä olevista paikkatietohankkeista. Niiden todettiin täydentävän toisiaan, mutta vaativan jatkossa parempaa koordinointia. 3. Hankkeessa todettiin, että kunnilla on välineet, tekniikka ja osaamista MAL-aineistojen tuottamiseen ja avoimeen jakeluun kansallisen Paikkatietoikkunan kautta. 4. Hankkeessa sovittiin, että MAL-aineistoja pilotoidaan rajapintapalvelussa tammikuussa /17

13 Hanke oli ensimmäinen vaihe seudullisen paikkatietopalvelun muodostamista. Siinä painotus oli tiedon määrittelyn ja teknisen tuotannon kysymyksissä. Ensimmäisen vaiheen tulokset osoittavat tarpeen jatkaa paikkatiedon kehittämistä seudullisen toimintamallin pohdinnalla. Toimenpidesuosituksina esitetään jatkotyöskentelyä, jossa selvitetään mm. miten seudullinen paikkatietopalvelu on parasta organisoida ja mitä paikkatietotehtäviä siihen liitetään. Tämän lisäksi seututoimisto ja paikkatietoryhmä vastaisivat jo sovittujen MAL-aineistojen saattamisesta rajapinnoille. Paikkatietotyöryhmän kokoonpano esitetään raportissa. Liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä Kuntajohtajakokous hyväksyi paikkatietohankkeen 2014 loppuraportin kokouksessaan ja päätti samalla, että paikkatietoryhmä jatkaa työskentelyä MAL-aineistojen tuottamiseksi ja saattamiseksi rajapinnoille, ja että seudullisen paikkatietopalvelun kehittämiseksi sekä organisaatiovaihtoehtojen ja kustannusten vertailemiseksi valmistellaan ehdotus. Juhani Pohjonen esittelee kokouksessa hankkeen tulokset. Liite: Paikkatietohanke 2014, loppuraportti Liikennejärjestelmätyöryhmä Päätösehdotus Liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä: Liikennejärjestelmätyöryhmä päättää merkitä paikkatietohankkeen tulokset tiedoksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 13/17

14 17 MAL-SEURANTA 2014 (11:40) Seutusihteeri Pohjonen MAL2-aiesopimuksen ensimmäinen seuranta toteutettiin vuodelta Seutuhallitus käsitteli omalta osaltaan seurantaraportin ja raportti hyväksyttiin valtiosopijan kanssa Vuoden 2014 seuranta on tarkoitus toteuttaa saman sisältöisenä kuin edellisellä kerralla. Syksyn 2014 paikkatietohankkeen loppuraportissa kirjattiin seuraavasti: Hankkeen työryhmä priorisoi rakennesuunnitelman ja MALaiesopimuksen seurantaa ja keskittyi niiden vaatimien aineistojen harmonisointiin ja saatavuuden kehittämiseen. Aiesopimuksen aineistoa pidettiin erityisen tärkeänä, koska työ on vuosittaista ja nykyisin prosessein ja menetelmin haasteellinen toteuttaa. Aineistotarve aiesopimuksen seurantaan pohjautuu vuonna 2014 laaditun seurantaraportin aineistoon. Työssä päätettiin hyödyntää kansallisten kanavien aineistoja ja täydentää puuttuvat aineistot kuntien tarjoamilla aineistoilla. Alla listaus indikaattoreista, joita aiesopimuksen seurannassa käytetään. Kansallisista tietokannoista kerättävät aineistot: Seudun väestömäärä Kasvuprosentti Työttömyysprosentti Työpaikkaomavaraisuusaste Tuloveroprosentti Huoltosuhde Väestön ikärakenne Taajamaväestön osuus Väestötiheys taajamissa Väestötiheydeltään väh 20 as/ha väestön osuus taajamien väestöstä Väestön sijoittuminen kaupunkirakenteeseen Väestön määrä/osuus nyk. joukkoliikennevyöhykkeellä Korkotuettu ASO-rakentaminen Kunnilta kerättävät tiedot: Uudisrakentamisesta joukkoliikenteen laatukäytäville ja keskustoihin sijoittuva osuus asunnoista Kuntien raakamaavarannot Kuntien yleiskaavavarannot Kuntien asemakaavavarannot Asemakaavoitettu kerrosala vyöhykkeittäin Kuntien luovutuskelpoisten tonttien määrä Suunnittelutarveratkaisujen määrä Pientalojen rakennuslupien määrä kaava-alueelle ja sen ulkopuolelle 14/17

15 Asemakaava-alueiden pientalotuotannon osuus pientalojen kokonaistuotannosta Asuntotuotanto talotyypeittäin Asuntotuotanto hallintamuodoittain Erityisryhmien investointiavustukset Korjaus- ja energia-avustukset Valtion kunnille luovuttamat maa-alueet Keväällä 2014 valmistuneen vuoden 2013 seurantaraportin aineistokeräys pohjautui kunnilta saatavaan tietoon. Kansallinen Liiteri-palvelu tarjoaa aineistoa yhä kattavammin vuonna 2015, ja kuntien suora rooli tiedontarjoajana vähenee. Vuoden 2014 sopimusseurannasta linjattiin, että kunnista tarvittava lisäpaikkatietoaineisto kerätään paikkatietotyöryhmän jäseniltä. Tampereen kaupunkiseudun seutuyksikkö kokoaa tiedot, ja tarjoaa vuosittain kerättävät tiedot seututasolla avoimesti käyttöön. Liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä MAL-aiesopimuksen vuoden 2014 seurannan valmisteluaikataulu on seuraava: Aineistotyöskentely painottuu helmikuuhun. Paikkatietoryhmän kokouksessa päätettiin, että ryhmä toimittaa edellisen vuoden seurantaraportin mukaiset kunnilta kerättävät tiedot seutuyksikköön mennessä. Kansallisten tietokanta-aineistojen keräämisestä vastaa seutuyksikkö. Seurantaraportin laatimisesta vastaa seutuyksikkö. Ensimmäisen kerran seurantaraporttia ja valmiita seuranta-aineistoja käsitellään MASTO-työryhmän kokouksessa Liikennejärjestelmätyöryhmä käsittelee aineistoja kokouksessaan 2.4., kuntajohtajakokous ja seutuhallitus Kokousten materiaali postitetaan viikko ennen kokousta. Seurantakokousta valtiosopijapuolen kanssa ei vielä ole sovittu, mutta se pidettäneen touko-kesäkuussa. MAL-aiesopimuksen seurantaryhmä käsitteli seuranta-asiaa kokouksessaan ja hyväksyi edellä ja liitteessä esitetyt seurantaraportin valmistelun lähtökohdat, vastuut ja aikataulut. MAL-aiesopimuksen seuranta voi soveltuvin osin kytkeytyä myös Rakennesuunnitelman 2040 toteutumisen seurantaan. Rakennesuunnitelmasta on tehty sähköinen karttaversio, johon on kuvattu rakennesuunnitelmaan sisällytetyt kohteet toteutusvuosikymmenittäin. Jatkossa voidaan seurata esim. liikennetoimenpiteiden toteutumista. Paikkatietoaineistoja yhdistelemällä voidaan jatkossa seurata esim. miten kaavoitus ja rakentaminen kohdistuu joukkoliikenneyhteyksien varrelle tai miten liikennemäärät kehittyvät seurantapisteissä. Lisäksi voidaan toteuttaa erilaisia analyyseja kuten saavutettavuuskarttoja. 15/17

16 Hankesuunnittelija Simo Turunen kertoo kokouksessa sähköisen kartan ja paikkatietoaineistojen hyödyntämisestä analyyseihin ja seurantaan. Liitteet: MAL-aiesopimuksen seurantaraportti vuodelta MAL-aiesopimuksen seurantaraportin 2014 valmistelun periaatteet. Liikennejärjestelmätyöryhmä Päätösehdotus Liikennejärjestelmätyöryhmä päättää osaltaan hyväksyä seurantaraportin laadintaperiaatteet ja käynnistää MAL2-seurannan vuodelta Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 16/17

17 18 SEURAAVAT KOKOUKSET Liikennejärjestelmätyöryhmän kokoukset ovat vuonna 2015 seuraavasti: to klo 10:00 to klo 10:00 to klo 10:00 to klo 10:00 to koko päivä to klo 10:00 to klo 10:00 Liikennemallin päivitystyön hyväksyminen Joukkoliikenneuudistus 2014, kokemuksia MAL-seuranta, raporttiluonnos Ilmastostrategian seuranta MAL-hankkeiden tilannekatsaus MAL3-aiesopimuksen valmistelu, periaatteet Lähijunaliikenteen asemapaikkaselvitys, käynnistäminen MAL-seuranta, raportin hyväksyminen MAL3-aiesopimuksen valmistelu, kohteet LVM:n ja VR:n ostoliikennesopimuksen sisältöehdotus Tavaraliikenneselvitys, lähetekeskustelu INKA-ohjelma, esittely Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma, edistymisen tilannekatsaus (käpy seuranta, viitoitus) Lähijunaliikenteen asemapaikkaselvitys, tilannekatsaus Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely, työn käynnistäminen Liikkumisen ohjaus, tilannekatsaus LVM:n ja VR:n ostoliikennesopimus, rahoituspäätös Tavaraliikenneselvitys, työn käynnistäminen kehittämispäivä MAL3-aiesopimus, luonnos MAL-hankkeiden tilannekatsaus Lähijunaliikenteen asemapaikkaselvitys, työn hyväksyminen Tavaraliikenneselvitys, tilannekatsaus Raitiotien 2-vaihe, työn käynnistäminen Raitiotien 2-vaihe, tilannekatsaus 19 MUUT ASIAT Ei käsitelty muita asioita. 20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:05. 17/17

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Aika: 29.4.2015 klo 9.00-11.30 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014 Aika: 26.3.2014 klo 8.30 10.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014 Aika: 22.1.2014 klo 9.05-11.15. Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 1-4 ja 6-12 Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 10/2011 7.12.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 10/2011 7.12.2011 Aika: KESKIVIIKKO 7.12.2011 KLO 9.10 10.55 Paikka: VILLA SOFIA, Kullervonkatu 28, Tampere Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Helin Matti vs. koulutoimenjohtaja Nokia Järvelä Kristiina

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki 1 MUISTIO MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki jäsenet: Ritva Laine, yliarkkitehti, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho, erityisasiantuntija,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA 1 SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA Seutuhallituksen hyväksymä 29.5.2008 YLEISTÄ...2 SEUTUYKSIKÖN TOIMENPITEET...2 JÄSENKUNTIEN TOIMENPITEET...3 Virka- ja toimihenkilöt...3 Luottamushenkilöt...4

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 6/2014 14.10.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 6/2014 14.10.2014 Aika: maanantai 6.10.2014 klo 11:00 16:00. Paikka: Technopolis Yliopistonrinne, kokoustila Kansleri, Kalevantie 2, 8. Krs. Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Tilannekatsaus 19.4.2013 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 27.3.2015 klo 10.00 11.57. Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoustila B. 3.

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 27.3.2015 klo 10.00 11.57. Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoustila B. 3. 1 MUISTIO MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 27.3.2015 klo 10.00 11.57 Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki, kokoustila B. 3.3 jäsenet: Ritva Laine, johtaja, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho,

Lisätiedot

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2 Tampereen kaupunkiseudun yhteistyösuunnitelma maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta sekä palvelujen käytön lisäämisestä yli kuntarajojen 1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Kesäkuu 2014 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) KAUPUNKISEUDUN Aika 9.3.2012 klo 9:00 11:00 Paikka Läsnä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2.krs Auli Heinävä, puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a

TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a TAMPEREEN RAITIOTIE, yleissuunnitelma Huhtikuu 2014 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE 4 2. TIIVISTELMÄ 5 3. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 7 3.1. Raitiotien

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kuntajohtajakokous 7.11.2014 Seutuhallitus 26.11.2014 Yhtymäkokous 17.12.2014 2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020... 3 Maankäytön,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 298. Otsikko Sivu 161 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 300 162 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 301

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 298. Otsikko Sivu 161 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 300 162 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 301 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 298 Kunnanhallitus 29.06.2015 AIKA 29.6.2015 klo 18:30 19.41 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 161 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä

Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen työryhmä 12.9.2011 2 Selvitys Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007 Pöytäkirja 1/2007 Aika Tiistai 06.02.2007 klo 18.00-19.20 Paikka Keravan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Järjestäytyminen 4 2 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kunnan tulee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7) mukaan laatia vähintään kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista

Lisätiedot

MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys

MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty kandidaatintyö Espoossa 10.2.2015 Lari Tuominen Ohjaaja: Professori

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPERE. Julkinen tiedote, jaetaan TAMPERE jokaiseen tamperelaistalouteen SIVU 3

TAMPERE. Julkinen tiedote, jaetaan TAMPERE jokaiseen tamperelaistalouteen SIVU 3 Julkinen tiedote, jaetaan TAMPERE jokaiseen tamperelaistalouteen 1 TAMPERE Tampereen kaupungin tiedotuslehti 1 2012 Tässä lehdessä esitellään vuoden 2012 kaavoituksen työkohteet sivut 7 10 Kirjasto etsii

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot