TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 6/

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 6/"

Transkriptio

1 Aika: torstai klo 9:15 Paikka: Galleria Nottbeck Satakunnankatu 18 A, 1.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj. Ilkka Mikko tekninen johtaja Kangasala Jortikka Antti tekninen johtaja Orivesi Joutsensaari Jarmo yksikön päällikkö Liikennevirasto (56 asti) Aalto Arja ylitarkastaja Liikennevirasto Korhonen Jouni tekninen johtaja Pirkkala, vpj. (55 asti) Myllärniemi Katariina neuvotteleva virkamies LVM Nevala Timo Suunnittelupäällikkö Lempäälä Periviita Mika joukkoliikennepäällikkö Tampere (53 alkaen) Pitkämäki Harri kunnanrakennusmestari Vesilahti Pohjola Tuula pääluottamusmies henkilöstön edustaja Rissanen Ruut-Maaria liikennesuunnittelija Pirkanmaan liitto (56 alkaen) Saranpää Jouni yhdyskuntatekniikan pääll. Nokia Virtaniemi Pekka suunnitteluinsinööri Ylöjärvi Vitikka Harri suunnittelupäällikkö Pirkanmaan ELY-keskus Peurala Jarkko liikenneasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Muut osallistujat: Nurminen Päivi seutujohtaja TKS Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö TKS (52 alkaen) Seimelä Katja liikennejärjestelmäinsinööri TKS, sihteeri Kosonen Kati-Jasmin erikoissuunnittelija MAL-verkosto Lindberg Janne tietohallintokoordinaat. Tampere Tiedoksi: Vandell Ari suunnittelupäällikkö Tampere Laakkonen-Pöntys Karoliina maakuntakaavoitusjohtaja Pirkanmaan liitto 1/16

2 Käsiteltävät asiat: 49 KEHITTÄMISPÄIVÄN AVAUS 3 50 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO JA KESKEISTEN ASIOIDEN ETENEMINEN 3 51 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 4 52 MAL3-AIESOPIMUKSEN VALMISTELU 6 53 LIIKENNEJÄRJESTELMÄYHTEISTYÖN TAVOITTEIDEN 2015 TOTEUTUMINEN 1-8/ TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOON KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ SEUTUSTRATEGIAN ARVIOINTI SEURAAVAT KOKOUKSET MUUT ASIAT KEHITTÄMISPÄIVÄN PÄÄTTÄMINEN 16 Liitteet: 42 Edellisen kokouksen muistio 52 MAL3-sopimussisältö, tilaisuuden esittelyaineisto 55 Kävelyn ja pyöräilyn seuranta Tampereen kaupunkiseudulla, loppuraportti ja liitteet 6 kpl 55 Juha Ruonalan diplomityö: Tampereen seudun kävelyn ja pyöräilyn seurannan seurantamalli 55 Tampereen Pyöräilykatsaus KÄPY-laskentojen tulokset kesäkuulta Seutustrategia Seutustrategian arviointi 2/16

3 49 KEHITTÄMISPÄIVÄN AVAUS (9:15) Varapuheenjohtaja Korhonen avasi kehittämispäivän. Päätettiin, että puheenjohtajana 56 alkaen toimii Mikko Ilkka. 50 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO JA KESKEISTEN ASIOIDEN ETENEMINEN Kokouksen muistio on asialistan liitteenä ja on nähtävissä seututoimiston extranet-sivuilla. Keskeiset asiat ja niiden eteneminen: Asia Toimenpiteiden eteneminen Liikennetutkimus (HLT) Koetutkimus toteutettu viikolla 36. TALLI malli Perusennusteet valmistumassa viikolla 39. Mallin käyttöönotto mahdollisimman pian. Käyttöliittymä valmistuu myöhemmin tänä vuonna. MAL-aiesopimus Lähijunaliikenteen edistäminen Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Aiesopimuksen neuvotteluryhmän kokous pidettiin YM valmistelee tilaisuuden perusteella sopimusluonnoksen Työn hankintapäätökset hyväksytty KJK ja SH Aloituskokous Kävelyn ja pyöräilyn seurantasuunnitelman esittely tässä kokouksessa. Tyytyväisyyskysely Tampereella käynnistymässä. Liikennejärjestelmätyöryhmä Päätösehdotus. Liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä: Liikennejärjestelmätyöryhmä päättää hyväksyä kokouksen muistion. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 3/16

4 51 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT (9:25) Tiedoksi annettavat asiat merkittävistä maankäytön, asumisen ja liikenteen hankkeista. Osapuolilta toivotaan lyhyttä valmisteltua puheenvuoroa käynnissä olevista hankkeista ja muista ajankohtaisista asioista. Kunnat Ylöjärvi: MAL hankkeena valmistunut pyöräpysäköintikohteet ja pyöräilyopastuksen hankinta on käynnissä. Lempäälä: Keskustan kehittäminen käynnissä mm ELYn kanssa pidetty viranomaisneuvottelu ja luonnos tulossa nähtäville. Sääksjärven liityntäpysäköinnin toteuttamisen mahdollistava kaava on menossa eteenpäin tosin ELY lausunut liito-oravista. Sulkolan pyöräpysäköintikohde valmistumassa. Orivesi: Keskusta-alueen yleiskaava valmistelussa. Pyöräparkkeja tulossa liityntäpysäköintiin ja nyt mietinnässä sopivat paikat. Junaliikenteen loppuminen muutti valmistelua. Kangasala: Mal-hankkeista pysäkkikatokset ovat valmistuneet ja laatukäytävä on viitoitusta vaille valmis. Budjettiesityksessä mukana käpyreittien parantamiseen tarkoitettu korvamerkitsemätön summa. Keskustan kehittämisessä valmisteltu täydentämisrakentamista. Pirkkala: MAL-hankkeista laatukäytävä viitoituksia vaille valmis, bussikatokset ja pyöräpysäköinti valmiina. Jäähallin piha toimii liityntäpysäköintialueena ja sinne on asennettu pyöräkatos. Kehän varteen rakennetaan rinnakkaistietä Kurikan ja Bauhausin väliin. Väylälle tulee joukkoliikenneyhteys kesällä Seututoimisto MAL3-valmistelun sidosryhmäfoorumi pe klo 8-13 seutufoorumi klo 13 Pirkanmaan liitto ELY-keskus Oriveden suunnalla VT9 kehityskäytäväselvityksen tarjouskilpailu käynnissä. Työ valmistuu toukokuun 2016 loppuun mennessä. Liikennevirasto Kevään organisaatiomuutosta viety eteenpäin. Liikennepolitiikan linjauksien jalkauttamista vahvasti työnalla. Korjausvelkahankkeelle rahoitusta 2016: 100 M, 2017: 300 M, 2018: 200 M ja nyt valmistelu käynnissä. Asiakastarve ja vaikuttavuus ohjaavat rahoituksen kohdentamista aluetasolla. 4/16

5 Kokeilukulttuurille vihreää valoa. Kevyemmällä ja lyhyellä jänteellä kokeilut käyntiin ja epäonnistuakin saa. Liikenne- ja viestintäministeriö Digitalisaatio ja automatisaatio nosteessa ja tulevat näkymään MAL3- sopimuksessakin organisaatiomuutoksessa tietoliikenne ja fyysinen liikenne sulautetaaan yhdeksi ja perustetaan kolme osastoa. MAL-verkosto MAL-verkosto järjesti Motivan, Syken ja LVM:n kanssa Kestävän kunta- ja kaupunkiliikenteen päivät. Esillä oli mm. seurantaa ja indikaattoreita, CityCarClub ja muita kumppanuuksia sekä paljon kokeiluiden esittelyitä mm. Seinäjoen MaaS ja asemanseutujen ELIAS. Tekesin kanssa jatketaan asemanseutu-työskentelyä liiketoimintojen ympäristöjen kehittämisen näkökulmasta. Käynnistymässä kaupunkirakenteen tiivistämisen näkökulmasta suuronnettomuuksien riskien arviointi. Esim. asemien ympäristöissä käydään läpi ratapihojen riskien. 5/16

6 52 MAL3-AIESOPIMUKSEN VALMISTELU (9:50) Liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä MAL3-aiesopimuksen neuvotteluryhmä kokoontui Tilaisuudessa käytiin läpi seudulla luonnosteltua MAL3-sopimussisältöä. Sopimussisältö on ryhmitelty seuraavasti kolmeen päätavoitteeseen ja niiden alle sijoittuviin strategisiin kokonaisuuksiin tai kärkihankkeisiin, joita edelleen tarkennetaan konkreettisilla toimenpiteillä. I Vahvat yhdyskunnat 1. Joukkoliikenteeseen tukeutuva yhdyskuntarakenne 2. Kehittyvät asemanseudut 3. Keskukset ja täydennysrakentaminen II Sujuva arki 4. Monipuolinen asuntotuotanto 5. Palvelujen saavutettavuus III Elinvoimainen seutu 6. Lentoliikenne 7. Asemakeskus ympäristöineen 8. Suomen kasvukäytävä 9. Liikenneverkko 10. Yritysalueet Katja Seimelä esittelee sisältöehdotusta kokouksessa ja keskustellen jatketaan liikenteen MAL-hankkeiden ideointia. Ympäristöministeriössä aloitetaan sopimusluonnoksen kirjoittaminen ja luonnos valmistuu pidettävään sidosryhmäfoorumiin. Liite. MAL3-sopimussisältö, tilaisuuden esittelyaineisto Liikennejärjestelmätyöryhmä Päätösehdotus. Liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä: Liikennejärjestelmätyöryhmä päättää merkitä valmistelutilanteen tiedoksi. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 6/16

7 53 LIIKENNEJÄRJESTELMÄYHTEISTYÖN TAVOITTEIDEN 2015 TOTEUTUMINEN 1-8/2015 (10:20) Liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä Seutuhallitus hyväksyi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 kokouksessaan Liikennejärjestelmäyhteistyön osalta tavoitteet ovat toteutuneet seuraavasti. 1. Raitiotieliikenne Tavoite: Selvitetään rakennesuunnitelman mukaisen raitiotielinjauksen 2. vaiheen (Pirkkala ja Ylöjärvi) toteuttamisen edellytykset. Raportointi Käynnistetään loppuvuodesta 2015 tai vasta vuonna Lähijunaliikenne Tavoite: Valmistellaan esitys lähijunatarjonnasta ja siitä kunnille kohdistuvien kustannusten jaosta. Selvitetään rakennesuunnitelman mukaisten uusien asemapaikkojen toteutuksen edellytyksiä. Raportointi Vuonna 2016 valtion junaliikenteeseen kohdistama rahoitus vähenee merkittävästi nykytasosta, minkä vuoksi lisävuorojen hankinta ei ole mahdollista kaudella Ostoliikenteen sopimusneuvotteluissa tavoitteena on nykyisen junatarjonnan mahdollisimman vähäinen karsiminen. Uusien asemapaikkojen toteutusedellytyksiä selvittävän konsulttityön hankinta on käynnissä ja työ käynnistyy lokakuun alussa. 3. Bussiliikenne Tavoite: Käynnistetään joukkoliikenteen palvelutasomäärittely sisältäen liityntäpysäköinnin kehittämisen. Raportointi Käynnistetään loppuvuodesta 2015 tai vasta vuonna Kävely ja pyöräily Tavoite: Liikkumisen ohjauksen -palvelu kattaa koko kaupunkiseudun. Kävelyn ja pyöräilyn vaikuttavuudesta saadaan seurantatietoa. Raportointi Liikkumisen ohjauksesta on tammikuussa valmistunut toimintasuunnitelma vuosille Toimintasuunnitelmassa on mukana Tampereen toiminnan lisäksi tapahtumia myös kehyskuntiin. Kehyskunnissa liikkumisen ohjaus on sisällytetty poikkihallinnollisten työryhmien tehtäviin. Kävelyn ja pyöräilyn seurantasuunnitelma on valmistunut toukokuussa. Kehyskunnissa toteutettiin kesäkuussa ensimmäisen kerran kävelyn ja pyöräilyn laskennat. Tampereella laskentoja on toteutettu vuodesta Tam- 7/16

8 pere julkaisi toukokuussa ensimmäisen pyöräilykatsauksen. Seudullinen katsaus julkaistaan keväällä 2017 ja sen jälkeen joka toinen vuosi. 5. Tavaraliikenne Tavoite: Selvitetään tavaraliikenteen toimivuutta ja roolia liikennejärjestelmässä kaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla Raportointi Käynnistetään loppuvuodesta 2015 tai vuonna 2016 Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivityksen taustaselvityksenä. Liikennejärjestelmätyöryhmä Päätösehdotus. Liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä: Liikennejärjestelmätyöryhmä päättää osaltaan hyväksyä yhteenvedon liikennejärjestelmäyhteistyön toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ajalla 1-8/2015. Päätös. Liikennejärjestelmätyöryhmä päätti osaltaan, että kohdan 3. bussiliikenne osalta tekstiä täydennetään seuraavasti: Palvelutasomäärittely käynnistetään loppuvuodesta 2015 tai vasta vuonna Työn aikataulu sovitetaan vyöhyketariffiuudistuksen käsittelyyn siten, että kuntatapaamisiin sisällytetään molemmat asiat. ja hyväksyi muut kohdat esitetyn mukaisesti. 8/16

9 54 TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOON 2016 (10:30) Liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä : Työryhmien toimintaa ohjataan vuosittain määriteltävillä toiminnallisilla tavoitteilla, jotka osaltaan vaikuttavat kuntayhtymän talousarvion laadintaan. Seutuhallituksen kokouksessa todettiin, että vuoden 2016 painopisteitä MAL-kokonaisuudessa ovat Rakennesuunnitelman toteuttaminen ja MAL3-aiesopimuksen seuranta Paikkatiedon hyödyntäminen Seudullisen asuntopolitiikan edistäminen Asemanseutujen kehittäminen Raideliikenteen kehittäminen ja pyöräilyn kehittäminen Liityntäpysäköinnin kehittäminen MASTO-työryhmä keskusteli alustavasti maankäytön ja asumisen toiminnallisista tavoitteista kokouksessaan Kokouksessa todettiin, että liikennejärjestelmätyö tukee hyvin maankäytön ja asumisen tavoitteita, minkä vuoksi halutaan, että MASTO:n tavoitekäsittelyssä näkyvät myös liikennejärjestelmätyöhön esitettävät toiminnalliset tavoitteet. Samasta syystä seuraavassa kuvataan liikennejärjestelmätyöryhmälle MASTOtyöryhmän tavoitevalmistelu. MASTO-työryhmä käsittelee tavoitteitaan seuraavan kerran kokouksessaan MAL3-aiesopimusta ( ) valmistellaan vahvojen yhdyskuntien, sujuvan arjen ja seudun elinvoimaisuuden otsikoiden pohjalta. Maankäytön ja asumisen vuoden 2016 toiminnallisten tavoitteiden tulee tukea aiesopimuksen toteuttamista. 1. MAL-aiesopimus Tavoitteet: Sopimusosapuolet toteuttavat MAL3-aiesopimuksessa ( ) esitettyjä tavoitteita vuositasolla. Seuranta-aineisto MAL2- aiesopimuksen toteutumisesta valmistuu sopimusosapuolten ja seurantakokouksen käyttöön. 2. Rakennesuunnitelman 2040 toteuttaminen Tavoitteet: Rakennesuunnitelman 2040 toteuttaminen etenee kunnissa tarvittavien yleiskaavojen laadinnalla ja muilla kuntakohtaisilla kaavoilla ja toimenpiteillä. Toteuttamisen edistymistä seurataan seudullisesti vuosittaisella yhteenvedolla ja sähköisellä toteutusohjelmakartalla. 3. Maapoliittiset periaatteet Tavoite: Seudullisten maapoliittisten periaatteiden päivitys valmistuu ja kunnat toteuttavat maapolitiikkaansa periaatteiden mukaisesti. Yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa edistetään järjestämällä seudullinen tonttipäivä. 9/16

10 4. Seudullinen paikkatieto Tavoite: Toimintamalli kaupunkiseudun karttapohjaisen MAL-aineiston ylläpitämiseen ja hyödyntämiseen valmistuu ja sen soveltaminen käynnistyy. Seudullisella paikkatietotyöllä edistetään palvelujen digitalisointia. 5. Asuntopolitiikka ja -tuotanto Tavoite: Varmistetaan edellytykset monipuoliselle asuntotuotannolle kaavoituksella ja tontinluovutuksella. Käynnistetään menetelmiä, joilla edistetään asuntorakentamisen ja asuinympäristöjen laatua ja hillitään asuntojen hintaa. Kunnat tekevät yhteistyötä ARA:n kunnallistekniikka-avustusten haussa. Liikennejärjestelmätyöryhmän kokouksessa käydyn keskustelun perusteella on laadittu seuraava esitys liikennejärjestelmätyöryhmän toiminnallisiksi tavoitteiksi vuodelle Raitiotieliikenne Tavoite: Selvitetään rakennesuunnitelman mukaisten raitiotien laajenemissuuntien (Pirkkala, Ylöjärvi) toteuttamisen edellytykset. 2. Lähijunaliikenne Tavoite: Selvitetään rakennesuunnitelman mukaisten uusien asemapaikkojen toteutuksen edellytyksiä ja lähijunaliikenteen liikennöintimahdollisuuksia. Työ käynnistyy 2015 ja valmistuu keväällä Suunnitelman tulosten mukaisesti jatkovaiheiden edistäminen eli mahdollisesti Ruutanan ja Tesoman seisakkeiden rakennussuunnittelu kuntien toimeksiantona. 3. Liikkuminen palveluna Tavoite: Edistetään MAL3-sopimuksen mukaisesti liityntäpysäköinnin toteuttamista, mahdollistetaan liikenteen digitaalisten palveluiden syntyminen esim. tarvittavaa dataa tuottamalla ja avaamalla sekä osallistutaan liikkuminen palveluna -kokeiluihin. 4. Kävely ja pyöräily Tavoite: Jatketaan kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman toteuttamista. Käytännön toimia mm. jatketaan seudullisten pääreittien laadun parantamista (mahdollisesti MAL3-hankkeena) yhtenäistetään jalankulku- ja pyöräilyväylien talvihoitoa kerätään seudullisesti seurantatietoa kävelystä ja pyöräilystä (jatketaan 2015 käynnistyneitä laskentoja, toteutetaan pyöräteiden kuntoinventointeja, toteutetaan ensimmäinen seudullinen tyytyväisyyskysely ja koulukysely, joita jatkossa 2/3 vuoden välein) 10/16

11 käynnistetään kuntakohtaisen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman laatiminen yhteen kuntaan (Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere). otetaan seudullinen pyöräpysäköintinormi käyttöön kuntien rakennusjärjestyksissä ja kaavamääräyksissä 5. Henkilöliikennetutkimus Tavoite: Osallistutaan valtakunnalliseen henkilöliikennetutkimukseen. Esityksen mukaan liikennejärjestelmätyössä toteutetaan vuonna 2016 hankerahoituksella henkilöliikennetutkimus, lähijunaliikenteen selvitys (kuntayhtymän osuus 50 % jakautuen vuosille 2015 ja 2016) sekä raitiotien laajenemisselvitys. Muilta osin toimintaan ei ole osoitettavissa merkittävää hankerahoitusta kuntayhtymän budjetissa vuodelle Liikennejärjestelmätyöryhmä Päätösehdotus. Liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä: Liikennejärjestelmätyöryhmä päättää osaltaan hyväksyä liikennejärjestelmäyhteistyön toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 ja esittää tavoitteet kuntajohtajakokouksen ja seutuhallituksen päätettäväksi. Päätös. Liikennejärjestelmätyöryhmä päätti osaltaan hyväksyä liikennejärjestelmäyhteistyön toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 esitetyn mukaisesti sillä poikkeuksella, että lähijunaliikenteeseen liittyvä tavoite muotoillaan seuraavasti: Selvitetään rakennesuunnitelman mukaisten uusien asemapaikkojen toteutuksen edellytyksiä. Työ käynnistyy 2015 ja valmistuu keväällä Työn tulosten perusteella valmistaudutaan tarvittaviin liikenteen ja maankäytön jatkotoimenpiteisiin. ja esittää tavoitteet kuntajohtajakokouksen ja seutuhallituksen päätettäväksi. 11/16

12 55 KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (10:50) Liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä KÄPY-ryhmä käynnisti keväällä 2014 seudullisen kävelyn ja pyöräilyn seurantajärjestelmän laatimisen. Työn tavoitteena oli koota Tampereen jo toteuttamat seurantatoimet kokonaisuudeksi ja kehittää näiden pohjalta seudullinen seurantakokonaisuus. Seurannan suunnittelusta vastasi Tampereen teknillisen yliopiston liikenteen tutkimusyksikkö VERNE. Pääosa työstä muodostui Juha Ruonalan diplomityöstä, jota täydensivät ja syvensivät asiantuntijatyönä Kalle Vaismaa ja Tuuli Rajala. Työn tilaajana toimi Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen. Hankkeelle saatiin Liikenneviraston ja LVM:n kävelyn ja pyöräilyn edistämisen T&K rahoitusta. Työn kokonaishinta oli , josta Tampereen osuus , Liikenneviraston osuus ja LVM:n osuus Työn aikana järjestettiin kaksi sidosryhmätyöpajaa, joissa pohdittiin seurantatarpeita, tiedon tuottamisen mahdollisuuksia sekä seurantatiedon hyödyntämistä eri tahojen toiminnassa. Diplomityössä on kuvattu perusteellisesti seurannan nykytilaa ja esimerkkejä maailmalta. Seurannan kokonaisuus ja tarvittavat toimenpiteet koottiin tiiviimmäksi kaupunkiseudun seurantasuunnitelmaksi, joka käsiteltiin ja hyväksyttiin KÄPY-ryhmässä ja lähetettiin edelleen käsiteltäväksi liikennejärjestelmätyöryhmään. Suunnitelman mukaan kokonaisvaltaisen seurannan muodostavat liikkumisen tunnusluvut, oma toiminta & liikkumisympäristö, tyytyväisyys & näkemykset ja ajankohtaiset vaihtuvat teemat. Seurantatietoa kerätään henkilöliikennetutkimuksella, laskennoilla, asukaskyselyillä ja kertaluonteisilla inventoinneilla. Seuranta kytkeytyy vahvasti viestintään ja kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Seurantatietoja hyödyntäen tuotetaan vuodesta 2017 alkaen kahden vuoden välein seudullinen kävelyn ja pyöräilyn katsaus. Katsauksessa on tarkoitus julkaista havainnollisesti seurannan ydintulokset ja trendit sekä esitellä edistämistoimenpiteitä. Tampere julkaisi pyöräilyviikolla omaan seurantaansa perustuen ensimmäisen pyöräilykatsauksen. Tarkempia tietoja esimerkiksi suunnittelijoiden käyttöön julkaistaan viisaan liikkumisen nettisivulla. Nettisivut perustetaan liikkumisen ohjauksen hankkeessa ja niiden kautta myös markkinoidaan erilaisia käpy-tapahtumia ja liikkumispalveluita. Suunnitelmassa esitetään kävelijöiden ja pyöräilijöiden laskentojen toteuttamista kaikissa seudun kunnissa. Tampereella laskentoja on toteutettu vuodesta 1992 lähtien kesäkuussa ja työhön on palkattu koululaisia kesätyöntekijöiksi. Kehyskunnissa laskentapisteitä on 6-18 kpl/kunta, joten laskenta voidaan toteuttaa myös oman henkilökunnan voimin. Vuosien 2015 ja 2016 aikana tehtävien laskentojen tulosten perusteella voidaan kehittää laskentaverkostoa ja hankkia sopiviin kohtiin automaattilaskin. Automaattilaskimen kustannusarvio asennettuna on ja vuosittainen yllä- 12/16

13 pitokustannus noin 500. Automaattilaskimilla voidaan kerätä käyttäjämäärätietoa ympärivuoden ja muodostaa käsitys esimerkiksi kellonajan, vuodenajan tai sään vaikutuksesta liikkumiseen ja kulkutapavalintaan. Liitteenä on kesäkuussa toteutettujen laskentojen tulokset kehyskunnista. Asukkaiden tyytyväisyyttä ja liikkumistottumuksia on tarkoitus selvittää erilaisilla kyselyillä. Tampereella on toteutettu kävelijöiden ja pyöräilijöiden olosuhdekysely ja talvihoidon tyytyväisyyskysely joka vuosi. Tyytyväisyyskysely käynnistyy viikolla 39. Suunnitelmassa esitetään kyselyiden toteuttamista seudullisesti tyytyväisyyskyselyn osalta joka toinen vuosi ja talvihoidon osalta joka vuosi. Lisäksi on tarkoitus toteuttaa kolmen vuoden välein koululaiskysely. Tampere toteuttaa koulukyselyn jo tänä vuonna osana saattoliikenteen ongelmien selvittämistä, joten myös seudullisen kyselyn toteuttaminen pyritään organisoimaan marraskuun alkuun. Liitteet. Kävelyn ja pyöräilyn seuranta Tampereen kaupunkiseudulla, loppuraportti ja liitteet 6 kpl Juha Ruonalan diplomityö: Tampereen seudun kävelyn ja pyöräilyn seurannan seurantamalli Tampereen Pyöräilykatsaus 2015 KÄPY-laskentojen tulokset kesäkuulta 2015 Liikennejärjestelmätyöryhmä Päätösehdotus. Liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä: Liikennejärjestelmätyöryhmä päättää omalta osaltaan hyväksyä kävelyn ja pyöräilyn seurantasuunnitelman ja käynnistää seurantatietojen keräämisen. Päätös. Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 13/16

14 Lounastauko klo 11:15-12:15 ravintola Grillissä. 56 JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ (12:15) Liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä Liikennejärjestelmäyhteistyö on Rakennesuunnitelman 2040 aikana keskittynyt seudullisesti merkittävien suurten hankkeiden aikatauluttamiseen ja priorisointiin. Myös Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on listattu liikennejärjestelmän kehittämisen edellyttämiä hankkeita. Alueellisista liikennejärjestelmäsuunnitelmista on voinut valtion suuntaan syntyä mielikuva, että paikallinen liikennejärjestelmätyö keskittyy hankelistauksiin ja edunvalvontaan. Ministeriötasolta on esitetty toiveita, että liikennejärjestelmätyö muovautuisi suurista suunnitelmista jatkuvaksi käytännön työksi, jossa myös pienemmillä resursseilla voidaan saada vaikuttavuutta ja näin toteuttaa liikennejärjestelmävisiota sekä tukea liikkumistapojen uudistumista. Jatkuvan liikennejärjestelmäyhteistyön sisältöihin on soviteltu nykyistä laajemmin mm. liikenneturvallisuustyötä, liikkumisen ohjausta, liikkuminen palveluna -konseptin edistämistä, digitalisaation edistämistä sekä kestävien kaupunkiliikenteen suunnitelmien (Sump) tuottamista. Kehittämispäivän aikana työstetään parityöskentelynä ja pienryhmissä Tampereen kaupunkiseudun jatkuvan liikennejärjestelmätyön toimintatapoja ja työn sisältöjä. Työ palvelee osaltaan myös Pirkanmaan liikennejärjestelmätyön uudistumista. 14/16

15 Klo 14:00 Kahvit ja tutustuminen Aikamatka 2030 näyttelyyn. Näyttelyä esittelevät Tampereen kaupungilta Hanna Montonen ja Minna Seppänen. Esittelyyn osallistuu myös Tampereen kauppakamarin aluesuunnittelu- ja liikennevaliokunta. 57 SEUTUSTRATEGIAN ARVIOINTI (14:35) Liitteet: Seutustrategia 2020 Seutujohtaja Nurminen ja Katja Seimelä Kaupunkiseudun kuntayhteistyötä ohjaa kuntien valtuustojen 2010 hyväksymä seutustrategia. Sen strategiset tavoitteet ovat päättyneet vuoteen Kuluvalla valtuustokaudella strategiaa ei ole päivitetty. Sen sijaan kunnat ovat tehneet Kuntarakennelain mukaisen elinvoimaselvityksen. Seutuyhteistyötä on viimeksi arvioitu FCG:n toimesta vuonna Työryhmät toistavat syksyllä 2015 vuonna 2012 toteutetun kyselyn. Seimelä esittelee kokouksessa kyselyn tuloksia. Voimassaoleva seutustrategia (liitteenä) koostuu seuraavista asioista: Strategian lähtökohdat Toimintaympäristön muutokset Yhteistyön toimintaperiaatteet Visio 2020 Päämäärät ja strategiset tavoitteet vuoteen 2014 Seutuyhteistyön organisointi Seutustrategia kaipaa arviointia ja johtopäätöksiä uudistamisen tarpeesta. Seutustrategian arviointityö tehdään itsearviointina, jonka ensimmäisestä vaiheesta vastaavat seudulliset työryhmät ja seutuyksikkö. Liikennejärjestelmäyhteistyön itsearviointi toteutetaan kehittämispäivän yhteydessä työpajatyöskentelynä. Arviointityötä ohjaavat seuraavat kysymykset: 1. Miten strategiset tavoitteet ovat toteutuneet? 2. Miten seutustrategian toteuttaminen on onnistunut? 3. Onko seutustrategia edelleen relevantti yhteistyön ohjaamiseksi? Miten kuntien toimintaympäristön muutos vaikuttaa yhteistyöhön? 4. Mihin strategiaa tarvitaan seuraavan viiden vuoden aikana (2020)? Ketä ja mitä sen tulisi ohjata? Katja Seimelä tekee työpajan tuloksista koosteen. Kaikkien työryhmien arvioinneista laadittavaa koostetta käsitellään ja rikastutetaan kuntajohtajakokouksessa ja seutuhallituksessa. Seutuhallitus tekee päätelmät mm. strategian uudistamistarpeesta. Tavoitteena on, että talousarviossa 2016 otetaan kantaa seutustrategian uudistamiseen. Strategia-arvioinnin toteutus 15/16

16 58 SEURAAVAT KOKOUKSET Liikennejärjestelmätyöryhmän kokoukset ovat vuonna 2015 seuraavasti: to klo 9:15 to klo 9:15 Lähijunaliikenteen kehittäminen, tilannekatsaus MAL3-aiesopimus, ehdotus MAL-hankkeiden tilannekatsaus Raitiotien 2-vaihe, lähetekeskustelu Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely, työn sisältö Tavaraliikenneselvitys, lähetekeskustelu Lähijunaliikenteen kehittäminen, tilannekatsaus 59 MUUT ASIAT Ei käsitelty muita asioita. 60 KEHITTÄMISPÄIVÄN PÄÄTTÄMINEN (15:30) Puheenjohtaja Ilkka päätti kehittämispäivän klo 15:25. 16/16

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/ Ennen liikennejärjestelmätyöryhmän kokousta on seuturyöryhmien yhteinen seutustrategiatyöpaja klo 8:30 alkaen. Tilaisuuksien välissä tarjotaan lounas n. klo 12:15. Aika: torstai 25.8.2016 noin klo 12:45

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 7/ Aika: torstai 29.10.2015 klo 8:30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/ Aika: torstai 27.8.2015 klo 9:15 Paikka: Hotelli Scandic City, Hämeenkatu 1, Tampere 1. krs kokoustila Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj. Ilkka Mikko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 7/ LIIKENNEJÄRJESTELMÄRYHMÄN KOKOUS Aika: perjantai 4.11.2016 klo 14:00-16:00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo Kelloportinkatu 1B, 3.krs, Tampere Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/ Aika: torstai 10.3.2016 klo 9:15 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere,

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/ Aika: 27.10.2015 klo 8.30-11 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä Muistio 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä Muistio 4/ LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Tiistai 20.6.2017 klo 13:15-15:30 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Roine Kelloportinkatu 1B, 3.krs, Tampere Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä:

Lisätiedot

SEURANTA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TYÖKALUNA

SEURANTA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TYÖKALUNA SEURANTA KÄVELYN JA PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN TYÖKALUNA Katja Seimelä, Tampereen kaupunkiseutu Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn visio 2030 Tampereen kaupunkiseudulla kävellään ja pyöräillään merkittävästi

Lisätiedot

Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne. Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen

Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne. Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen Esitykseni Sopimusmenettelyn lähtökohdat Kaupunkiseudun tavoitteet MAL3-kierrokselle Tavoitteista toimenpiteisiin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/ Aika: torstai 11.6.2015 klo 10:00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 6/2015 6.11.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 6/2015 6.11.2015 Aika: torstai 1.10.2015 klo 11.00-16.00 Kokous alkaa lounaalla Bravo Plazassa 11.00-11.30. Paikka: Bravo Plaza, Itäinenkatu 5, Finlayson, Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen -työryhmä: Kari Kankaala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 3/2016 18.5.2016

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 3/2016 18.5.2016 Aika: torstai 21.4.2016 klo 9:15 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Korhonen Jouni tekninen johtaja Pirkkala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 7/2014 27.10.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 7/2014 27.10.2014 Aika: keskiviikko 1.10.2014 klo 9:15 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014 Aika: maanantaina 10.11.2014 klo 11.00 13.00. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Satakunnankatu 18 A (2. krs), Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 1/2015 2.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 1/2015 2.2.2015 Aika: tiistai 13.1.2015 klo 9:15 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere,

Lisätiedot

Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä. Pro Rautatie seminaari Seutujohtaja Päivi Nurminen

Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä. Pro Rautatie seminaari Seutujohtaja Päivi Nurminen Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä Pro Rautatie seminaari 29.11.2017 Seutujohtaja Päivi Nurminen NYT 380 000 as TULEVAISUUDESSA 480 000 Tampere, 228 173 Nokia, 33 206 Ylöjärvi,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 23.10.2015 klo 8.15-10.40 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha 122-124 konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN MAL-SIDOSRYHMÄFOORUMI

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN MAL-SIDOSRYHMÄFOORUMI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN MAL-SIDOSRYHMÄFOORUMI Tampere-talo, Tampere 2.10.2015 SOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT I. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 II. MAL2-aiesopimus III. Sipilän hallitusohjelma

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2014 7.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2014 7.3.2014 Aika: keskiviikko 5.3.2014 klo 9:15 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä asialista 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä asialista 7/ Aika: torstai 29.9.2016 klo 11.00 16.00 Huom. lounas klo 11 ravintolasalissa 1. kerroksessa. Paikka: Puistotorni, kokoushuone Yrjö Mäkelin, Hämeenpuisto 28, 6. krs Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen

Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä, LVM 5.10.2017 Seutujohtaja Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ

TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ työryhmä 14.10.2015 1. Kokouksen avaus, läsnäolijat ja järjestäytyminen 2. Edellisen kokouksen muistio 31.8.2015 ja ajankohtaiset asiat 3. MAL (aie)sopimusvalmistelu

Lisätiedot

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta Seutujohtaja Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 365 000 asukasta Tampereen kaupunkiseudun lähtökohdat Toinen sopimuskausi MAL1 sopimuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/ LIIKENNEJÄRJESTELMÄRYHMÄN KOKOUS Aika: keskiviikko 21.2.2018 klo 13:15-15:30 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo Kelloportinkatu 1B, 3.krs, Tampere Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/ Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 13:00-14:40 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

Seudun kestävän rakenteen kehittymisen kannalta keskeinen infra

Seudun kestävän rakenteen kehittymisen kannalta keskeinen infra LIITE 1 Seudun kestävän rakenteen kehittymisen kannalta keskeinen infra 1. Raitiotien laajeneminen Tampereelta Pirkkalan, Ylöjärven ja Kangasalan suuntiin - Valtio osallistuu vuosina 2019-2020 tapahtuvaan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä pöytäkirja 4/2018

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä pöytäkirja 4/2018 LIIKENNEJÄRJESTELMÄRYHMÄN KOKOUS Aika: tiistai 24.4.2018 klo 13:15-15:30 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo Kelloportinkatu 1B, 3.krs, Tampere Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/ Aika: keskiviikko 7.5.2014 klo 9:15 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere,

Lisätiedot

MAL - aiesopimusmenettely - valmisteluprosessit. Kaisa Mäkelä

MAL - aiesopimusmenettely - valmisteluprosessit. Kaisa Mäkelä MAL - aiesopimusmenettely - valmisteluprosessit Kaisa Mäkelä 11.9.2012 MAL aiesopimusmenettelyn lähtökohdat PARAS lainsäädäntö ja Valtioneuvoston selonteon kaupunkiseutulinjaukset (2009) Pilottiaiesopimukset

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 6/ Aika: torstai 25.8.2016 klo 9.00-13.30 Huom. Klo 8.30-12.15 seututyöryhmien yhteinen strategiatyöpaja. MASTO:n kokous klo 12.15-13.30. Paikka: Hotelli Ilves, Ball Room Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 26.10.2016 klo 13-14.53. Paikka: Pirkkalan sivistystoimen hallinnon kokoushuone, Suupantie 6 C 2.krs., Pirkkala Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 3/ LIIKENNEJÄRJESTELMÄRYHMÄN KOKOUS Aika: keskiviikko 28.3.2018 klo 13:15-15:30 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo Kelloportinkatu 1B, 3.krs, Tampere Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä:

Lisätiedot

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto

Ehdotus kestävän liikkumisen alatyöryhmän perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi. Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Ehdotus kestävän liikkumisen n perustamiseksi ja Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisoimiseksi Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Taustat ja tavoitteet Nykyisessä Turvallisen ja kestävän liikkumisen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

Työryhmien palautekeskustelu KJK Sivistyspalvelujen työryhmä pj Niina Lehtinen, siht. Toni Laine

Työryhmien palautekeskustelu KJK Sivistyspalvelujen työryhmä pj Niina Lehtinen, siht. Toni Laine Työryhmien palautekeskustelu KJK 18.4.2016 Sivistyspalvelujen työryhmä pj Niina Lehtinen, siht. Toni Laine Sivistyspalveluyhteistyö 2015 sivistyksen seudullinen suunta Seudullisten opetussuunnitelmien

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: 8.5.2014 klo 13.03-15.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011 Aika: maanantai 13.6.2011 klo 13:00, Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Kutsutut Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Välimäki Pauli hankkeen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/ Aika: 21.4.2017 klo 12-14 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. klo 13.30 asti Pikka Pauliina sivistysjohtaja

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Kaupunkiseudun tonttipäivä 27.4.2017 Seutuyhteistyö Seutuyhteistyö on kuntien päätöksiin perustuvaa yhteistyötä alueen kehittämiseksi Valtuustot ovat hyväksyneet

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 105/10.00.00.00/2012 41 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2016-2019 Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 5/2015 xx

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 5/2015 xx Maankäyttö ja asuminen -työryhmä muistio 5/2015 xx.8.2015 Aika: torstai 27.8.2015 klo 14.00-16.00. Paikka: Scandic City, Hämeenkatu 1, Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen -työryhmä: Kari Kankaala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/ Aika: Paikka: Osallistujat: Torstai 21.9.2017 (aikataulu: ks. ohjelma alla) Ahlmanin kartano, Selin -sali, Hallilantie 24, Tampere Infrapalvelujen työryhmä: Tietäväinen Milko rakennuttamisjohtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 6/2013 13.8.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 6/2013 13.8.2013 Aika: 7.8.2013 klo 9.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj. Mäkelä

Lisätiedot

SEUTUYHTEISTYÖ Seutuhallitus

SEUTUYHTEISTYÖ Seutuhallitus SEUTUYHTEISTYÖ 2013-2017 Seutuhallitus 3.5.2017 SEUTUHALLITUKSEN KESKEISET TEEMAT 2013-2017 TOIMINTAJAKSO 2013-2014 Rakennesuunnitelma 2040, MAL2-aiesopimus, maakuntakaava, lähijunaliikenne, asuntopolitiikka

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/ Aika: klo 13-15.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Väliraportista saadut lausunnot Jatkosuunnittelu Masto+ LJ -työryhmä 27.3.2014 TYÖ- SUUNNI- TELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LUONNOS EHDOTUS Väliraportista saadut lausunnot JATKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011 Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011 Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 355 749 asukasta Kasvu 1 % Kasvun kärki kehyksellä Väestö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä Muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä Muistio 5/ LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Torstai 24.8.2017 klo 9:15-11:30 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo Kelloportinkatu 1B, 2.krs, Tampere Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

Onnistumisia seutuyhteistyössä. Tampereen kaupunkiseudulla. Oulu Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Onnistumisia seutuyhteistyössä. Tampereen kaupunkiseudulla. Oulu Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Onnistumisia seutuyhteistyössä Tampereen kaupunkiseudulla Oulu 2.3.2016 Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Aiheita 1. Yhteistyön rakenne 2. Aikaansaannoksia 3. Kaupunkiseutujen yhteistyön

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 15.4.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 26.6.2015 klo 8.03-9.38 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 25.3.2013 Kehittämispäällikkö Christina Hovi 1 Turun kaupunkiseudun MAL-aiesopimus Valtion

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: klo 12.30- Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 15.4.2009 klo 9.00 11.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Työpajan 27.5 teemat 1. Sopimusmenettelyn tavoitteet 2. Sopimuksen teemat ja

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 8.1.2016 klo 8.15-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala tilalla: Sillman-Sola Jonna hallintojohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015 Aika: klo 9 10.11 Paikka: Ryhmähuone 3, Virastotalon 5. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/ Aika: Keskiviikko 10.8.2016 klo 13:00-14:35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

Promoting Cycling and Walking Liikenneinsinööri Timo Seimelä

Promoting Cycling and Walking Liikenneinsinööri Timo Seimelä Promoting Cycling and Walking 5.5.2014 Liikenneinsinööri Timo Seimelä Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Pormestariohjelma Tampereen uusi kaupunkistrategia Kantakaupungin yleiskaava Keskustan strateginen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2012 17.4.2012

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2012 17.4.2012 Aika: 17.4.2012 klo 12.00 Paikka: Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen, Virastotalo Frenckell, kokoushuone Häggman (käynti sisäpihalta kosken puoleiseen siipeen) Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä Muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä Muistio 3/ LIIKENNEJÄRJESTELMÄRYHMÄN KOKOUS Aika: torstai 20.4.2017 klo 9:15-11:30 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Roine Kelloportinkatu 1B, 3.krs, Tampere Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 3/2013 6.3.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 3/2013 6.3.2013 Aika: 6.3.2013 klo 13.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj. Mäkelä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/ Aika: 13.4.2017 klo 8.00-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9 11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/ Aika: 14.6.2017 klo 13-14.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Ennen kokousta klo 12.00 alkaen on mahdollisuus ruokailuun ravintola Rootelissa Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 6/ LIIKENNEJÄRJESTELMÄRYHMÄN KEHITTÄMISPÄIVÄ Aika: perjantai 7.10.2016 klo 9:15-15:00, aamiaista tarjolla 8:45 Paikka: Hotelli Rosendahl Pyynikintie 13, Tampere Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 8/2014 21.11.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 8/2014 21.11.2014 Aika: keskiviikko 5.11.2014 klo 9:15 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (mal) aiesopimus Seurantaryhmän 1. kokous , Helsinki

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (mal) aiesopimus Seurantaryhmän 1. kokous , Helsinki Maankäytön, asumisen ja liikenteen (mal) aiesopimus 2011-2012 Seurantaryhmän 1. kokous 7.2.2012, Helsinki Tampereen kaupunkiseutu, 360 600 as., 8 kuntaa Tampere Kangasala Lempäälä Pirkkala Orivesi Nokia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011 AIKA PERJANTAI 19.8.2011 KLO 12.00 14.05 PAIKKA KOKOUSHUONE KARUSELLI, VANHA KIRJASTOTALO KESKUSTORI 4, 1. KRS. OSALLISTUJAT Viitasaari Leena päivähoidon johtaja Tampere, pj. Aalto Ropo Anni päivähoidon

Lisätiedot

Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö Toiminta 2016 ja toimintasuunnitelma 2017

Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö Toiminta 2016 ja toimintasuunnitelma 2017 Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö Toiminta 2016 ja toimintasuunnitelma 2017 19.1.2017 Liikennejärjestelmätyön organisointi Viisaan liikkumisen alatyöryhmä Työ- ja ohjausryhmät 2016 Ohjausryhmä

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä 6.11.2012 Liikennejärjestelmäsuunnitelman käynnistäminen 1. Aiempi LJ-suunnitteluhistoria 2. Perusteet/tarve suunnittelun käynnistämiselle MAL-aiesopimus

Lisätiedot

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne Tampereen kestävän liikkumisen ideointikeskustelu 20.11.2014 Tampereen kestävä kaupunkiliikenne 20.11.2014 Suunnittelupäällikkö Tampere kasvaa voimakkaasti liikennejärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 15.2.2017 klo 13 Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Valimo Osallistujat: Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, pj Vesa Marjo varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 1/ LIIKENNEJÄRJESTELMÄRYHMÄN KOKOUS Aika: torstai 26.1.2017 klo 9:15-11:30 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammerkoski Kelloportinkatu 1B, 3.krs, Tampere Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014 Aika: 14.3.2014 klo 12.30-13.59 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2 krs. Osallistujat: Pia Kola-Torvinen kasvatus- ja opetuspäällikkö Tampere Jorma Suonio tuotantojohtaja Tampere Leena Pöntynen

Lisätiedot

KAUPUNKISEUDUN TOIMINTA JA TALOUS

KAUPUNKISEUDUN TOIMINTA JA TALOUS KAUPUNKISEUDUN TOIMINTA JA TALOUS 1.1.-31.8.2016 Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen on toteutumassa hyvin. (yht. 2 kpl) Maankäytön ja asumisen yhteistyö on toteutumassa hyvin. (yht. 5 kpl) Liikennejärjestelmäyhteistyö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 8/ Aika: 23.9.2015 klo 16.25-17.25 Paikka: MRDH, Grote Marktstraat 43, Haag Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas Elovaara

Lisätiedot

Vesa-Matti Eura Raision kaupunki (noin 11 asti)

Vesa-Matti Eura Raision kaupunki (noin 11 asti) TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ TYÖRYHMÄN KOKOUS MUISTIO AIKA: 7.9.2017 KLO 8.30-11.30 PAIKKA: Varsinais-Suomen liitto, kokoushuone Aura, 2. kerros LÄSNÄ: Jyrki Lappi Kaarinan kaupunki Paajanen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 30.1.2014 klo 13.00-15.27 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 4/2010 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 4/2010 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 4/2010 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 21.4.2010 klo 9.00 11.30 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja ( )

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 9/2014 5.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 9/2014 5.1.2014 Aika: keskiviikko 3.12.2014 klo 9:15 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere,

Lisätiedot

Voiko kuntarajoja sivuuttaa? MAL-suunnittelu 8 kunnan alueella

Voiko kuntarajoja sivuuttaa? MAL-suunnittelu 8 kunnan alueella Voiko kuntarajoja sivuuttaa? MAL-suunnittelu 8 kunnan alueella Kotkan-Haminan seutufoorumi 4.5.2016 Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä www.tampereenseutu.fi www.tampereenseutu2040.fi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014 Aika: klo 13.15 15.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 3/ Aika: torstai 27.3.2014 klo 13:00-16:00 Paikka: Tampereen vanha kirjastotalo, luentosali, Keskustori 4. Kokous on yhteinen MASTO-työryhmän kanssa. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 27.3.2009 klo 13.00 14.50 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 6/ Aika: Perjantai 11.12.2015 klo 11:30-14:15 Paikka: Ravintola Henriks, iso kabinetti, Satamakatu 7, Tampere Osallistujat: Tietäväinen Milko toimitusjohtaja Tampereen Infra, pj. Latva Simo kaupungininsinööri

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2010 Aika 9.4.2010, klo 12.00 14.15 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto Ropo Kangasala

Lisätiedot