Innopark Programmes Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innopark Programmes Oy"

Transkriptio

1 Innopark Programmes Oy Selvitystyö kone- ja metallialan PK-yrityksen ja teollisuuden kunnossapidon palvelumallista Loppuraportti

2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1. Projektin kuvaus Tausta Projektin tavoitteet Rajaukset ja reunaehdot Projektin sisältö Palvelumallien selvitys Asiakastarvekartoitus Toimittajien osaamiskartoitus Toimintaympäristökartoitus 2. Kohderyhmä Haastatellut henkilöt ja yritykset 3. Teollisuuden kunnossapidon palvelumallit 4. Tulokset Asiakastarve- ja osaamiskykyhaastattelut 5. Jatkotoimenpiteet Company Confidential 2

3 Tiivistelmä pilottiprojektien osa-alueista tarvehaastatteluiden perusteella Kokonaiskumppanuus Jatkuva palvelu Järjestelmätoimittajuus. Ison globaalin huoltopalveluyrityksen ja pkyrityksen yhteistyö sovitulla fokusalueella Omaan tuotteeseen liittyvä palveluliiketoimintaselvitys, esim. myynti/huolto- tai franchising-/huoltoleasing-liiketoiminta Osaulkoistus Projektipalvelu Resurssipalvelu Palveluliiketoiminnan perusedellytykset Työturvallisuusselvityspalvelu. Suunnitteluyhteistyö uusien tuotteiden kehitykseen. Simulointimahdollisuudet asiakkaan tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa. Kumppanuudet projektitalojen kanssa. Varaosapalvelu teollisuuden seisokkeihin. Protokoneiden projektisuunnittelu ja -kehitys. Kunnossapitokumppanin toiminnan laajennus saman asiakkaan muille tehtaille. Resurssi-pooli: koneistusresurssit paikallisilta kone- ja metallialan yrittäjiltä. Asiakastarvehaastattelut palvelumalleihin. Partnerihaut. Toiminnanohjauksen kehitysselvitykset. 3

4 Tiivistelmä jatkotoimenpiteistä ja kehittämispoluista Kehittämisalue A) Palveluinfrastruktuuri Tutkimus ja koneet & laitteet Palvelualusta Osaamiskeskittymän pilvipalvelualusta Living Labtestauksiin Tutkimus Ulk. kunnossapitopalvelun vs. Oman kunnossapidon kannattavuusvertailu Osaamiskeskusyhteistyö / Laboratorioinfra Teollisuuden palveluliiketoiminnan hallinta Tutkimus Sähköisen palvelumallin hyödyt ja kustannukset koko liiketoimintaketjussa Innovaatiokeskusten kehittämisohjelma / EU-projekti Teollisuuden palvelujen rooli liiketoimintamigraatiossa Tutkimus Etävalvontapalvelut pkyritysten näkökulmasta B) Arvoverkon Valmisteluprojekti + Living Lab Living Lab Suunnittelu- toiminta Käytännön pilottiprojektit Living Lab (= LL) Omien tuotteiden jatkuvien palvelumallien asiakaspilotit Valmisteluprojekti + Verkostoprojekti Työturvallisuusselvityspalvelu osaulkoistuksiin liittyen C) Koulutus Seminaari+Täydennyskoulutus Teollisuuden palvelumallien käytännön kehitys ja testaus Seminaarit, täydennyskoulutus, tutkinnot Työharjoittelu & ohjaus Asiakastarvehaastattelut, partnerihaut, toiminnanohjauksen kehitysselvitykset Kumppanuusyhteistyö globaalin huoltopalveluyrityksen ja pkyrityksen kesken Kehitysprojektit Kumppanuudet projektitalojen kanssa & Protokoneiden projektisuunnittelu ja -kehitys Seminaari+Täydennyskoulutus Esittelyt palvelumallien pilotticaseista Täydennyskoulutus Kokonaiskunnossapitokumppanin toiminnan laajennus saman asiakkaan muille tehtaille yhteistyö uusien tuotteiden kehitykseen Kehitysprojektit Teollisuuden palveluiden ekosysteemin ja sen johtamisen konseptointi Erikoistumistutkinto Teollisuuden palvelumallit Opinnäytetyöt Teollisuuden palvelumallit 4

5 Projektin kuvaus 5

6 Tausta Projekti liittyy kone- ja metalliteollisuuden osaamiskeskusohjelmaan Innopark Programmes Oy:n hallinnoima Hämeen osaamiskeskus on mukana kansallisen osaamiskeskusohjelman toteuttamisessa ohjelmakaudella Ohjelman yhtenä tavoitteena on kehittää kone- ja metalliteollisuuden toimialaa siten, että alan eri kehitystoimenpiteet tulevat yritysten ja teollisuuden liiketoiminnan eduksi. 6

7 Projektin tavoitteet ja sisältö Selvittää Kanta-Hämeen kone- ja metallitoimialan pk-yritysten intressejä, kyvykkyyttä ja toimintamahdollisuuksia kehittää liiketoimintaansa vastaamaan teollisuuden kunnossapidon tarpeisiin Määritellä kunnossapidon palvelutuottajien toimintamalli, erityisesti metallialan kehittämisen näkökulmasta Pilotoida toimintamalli (erillinen työ) Puitteet jatkohankkeille Uusien tuote- ja palveluratkaisujen kehittäminen ja markkinoille tuominen 7

8 Rajaukset ja reunaehdot A. Kohderyhmän rajaus Asiakastarvekartoitus: 5-10 asiakasyritystä Toimittajien osaamiskartoitus: pk-yritystä Ei rajauksessa: KV-palvelutarjoajaverkoston selvitys. Kolme (3) kpl venäläistä kunnossapitopalveluiden käyttäjää. B. Maantieteellinen rajaus Asiakastarvekartoitus: Kanta-Häme ml. lähialueet Toimittajien osaamiskykykartoitus: Kanta-Häme C. Teollisuuden kunnossapidon rajaus Kaikkiin kunnossapidon osa-alueisiin liittyvät palvelut Omaan tuotteeseen liittyvät palvelut Pelkkä kunnossapidon alihankintatyö 8

9 Projektin sisältö 1. Palvelumallien selvitys 2. Asiakastarvekartoitus 3. Toimittajien osaamiskartoitus 4. Toimintaympäristökartoitus 5. KV-palvelutarjoajaverkoston selvitys (erillistyö, ei rajauksessa) 9

10 Kohderyhmä Haastatellut henkilöt ja yritykset 10

11 Asiakastarve- ja osaamiskykyhaastattelut Haastateltu yritys Adene Elmont Oy Entop Oy GS-Hydro Oy Hovisuunnittelijat (3D Capital Oy) HST Konepaja Oy Janavalo Oy JEPPtech Oy Konecranes Oyj Koneistuspalvelu L&K Oy Konepaja Mankinen Oy Larmek Oy M-Components Oy Metsi Oy Mitek Finland Oy Mitron Oy Oitti Tools Oy Pajaservice Oy Pivatic Oy Ruukki Oyj Sako Oy Samet Group / Samet Oy / Maviteknik Oy Sisu Akselit Oy Tenimet Oy Turengin Nostolava Oy Walpella Oy Asiakastarvekartoitus Osaamiskykykartoitus 26 11

12 Haastateltujen henkilöiden asema 12

13 Tuoteyritykset vs. alihankintayritykset 13

14 Teollisuuden kunnossapidon palvelumallit 14

15 Palvelumallien kehittämisen lähtökohdat Lähde: Arantola Heli, Simonen Kimmo Tekes 256_09, Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana. Luettu Liikevaihtologiikka. Mistä asiakasyrityksen myynti muodostuu ja miten asiakas kasvaa nyt ja tulevaisuudessa? Yritys voi pilkkoa asiakkaan strategisen tason mittareita pienempiin ja konkreettisempiin osiin ja tunnistaa näin omat mahdollisuutensa vaikuttaa asiakkaan menestykseen. Esimerkiksi liikevaihdon kasvuun voidaan vaikuttaa parantamalla asiakkaan tarjousten onnistumisprosenttia (hit rate), nopeuttamalla asiakkaan tuotelanseerauksia tai lisäämällä loppuasiakkaan transaktiokohtaista liikevaihtoa. Kustannuslogiikka. Mitkä ovat asiakkaan suurimmat kustannuserät? Miten asiakas hallitsee kustannuksiaan? Mitkä ovat toiminnan tehostamisen taloudelliset tavoitteet? Taselogiikka. Minkälainen on asiakkaan taserakenne? Miten taserakenteeseen voidaan vaikuttaa? Halutaanko tasetta keventää esimerkiksi ulkoistamalla? Esimerkiksi taserakennettaan keventämään pyrkivä asiakas on kiinnostunut ratkaisuista, joilla toimittaja ottaa osan asiakkaan varastoista omaan taseeseensa. Riskilogiikka. Miten vakaalla pohjalla asiakkaan toiminta on? Miten hyvin asiakas on valmistautunut ulkoisen ympäristön muutoksiin / tilanteisiin? Mitkä ovat asiakkaalle merkittäviä riskejä? 15

16 Palvelumallien kehittämisen näkökulmat Lähde: Kajaala Mervi, Vuolle Mika, Kurnitski Jarek. CUBENet - Talotekniikan tulevaisuuden elinkaaripalvelut. Luettu

17 Teollisuuden kunnossapidon palvelumallit 1. Kokonaisvaltainen kumppanuusmalli 2. Jatkuvan palvelun malli 3. Osaulkoistusmalli 4. Projektipalvelumalli 5. Resurssipalvelumalli => Yrityksen käyttämä toimintamalli voi olla yhdistelmä em. perustoimintamalleista 17

18 Kokonaisvaltainen kumppanuusmalli Toimitussisältö on laaja-alainen (kokonaisuus tai selkeä osa). Prosessilaitteet => Käytettävyys-, tuotantotavoitteet, seisokkien kustannukset ja ajat, häiriöajat, tuotannon määrä Kiinteistötekniikka => Energiansäästötavoitteet, asiakastyytyväisyystavoitteet Toimitussisältö käsittää tyypillisesti monta ammattialaa ja useita työaikamuotoja. Toimittaja jakaa osan tilaajan riskistä. Toimittajan on usein oltava keskisuuri tai suuri. Kumppanuus edellyttää usein verkottunutta palvelutuotantoa muiden yritysten kanssa. Palvelutuottajat ovat alihankintasuhteessa kumppaniin, ei tilaajaan. Tyypillisesti henkilöstöä siirtyy tilaajalta kumppanille. Kumppanuus edellyttää hyviä sopimuksia ja luottamusta. Sopimuksissa on tuotantoon tai kustannuksiin liittyviä bonus-/ sanktioehtoja palvelutasoon kytkettynä. 18

19 Jatkuvan palvelun malli Pääfokuksessa ovat jatkuvat kunnossapitopalvelut. Toimitussisältö voi liittyä toimittajan omaan tuotteeseen / edustamaan tuotteeseen. Liiketoimintamalli sisältää yhden tai useamman toimitusosan (tuotesat + palveluosat) Toimitussisältö sisältää yksittäisiä työsuorituksia joko kiinteällä kuukausi- tms. hinnalla tai tuntihinnalla. Palvelutasosta riippuen ansaintamalli voi sisältää myös kannustinosan, esim. tulosbonuksen. Tilaaja ottaa suunnitteluvastuun. Tyypillisesti toimittaja ei halua ottaa vastuuta suunnitteluvirheistä. Työnjohtovastuu kuuluu usein tilaajalle. Urakassa työnjohto kuuluu toimittajalle. Toimintamalli edellyttää sopimuksia, joiden laatu riippuu asiakkaan valitsemasta palvelutasosta. Toimittajan vastuu on varsin rajoitettu alhaisen palvelutason sopimuksissa, mutta kasvaa palvelutason noustessa. 19

20 Osaulkoistusmalli Tilaaja koordinoi osa-alueiden palvelutuotantoverkostoa. Toimitussisältönä on ulkoistus selkeästä osa-alueesta (kunnossapidon kohteesta), esim. Mekaaninen kunnossapito tai Turvallisuus. Toimitussisältönä voi olla teknisesti vaativa osa, esim. prosessitietokone- tai analysaattorihuolto. Toimitussisältöön kuuluu usein verkottunutta palvelutuotantoa muiden yritysten kanssa. Toimittajan on tunnettava alue hyvin. Sopimukset tehdään suoraan tilaajan ja osaulkoistusta tekevän yrityksen kesken. Toimintamalli ei vaadi raskaita sopimuksia. Sopimuksessa määritetään tietty palvelutaso ja aikavasteet. Toimittajalla ei ole mahdollisuutta tuotantoon kytkettyyn ansaintaan. Bonukset perustuvat osa-alueen tunnuslukuihin. 20

21 Projektipalvelumalli Pääfokuksessa on toiminta projektipalveluintegraattorina. Toimitussisältö voi liittyä omaan tai muiden tuotteisiin tai niiden yhdistelmään. Liiketoimintamalli sisältää yhden tai useamman toimitusosan (tuoteosat + palveluosat). Toimitussisältöön voi kuulua myös suunnittelu, kun kyseessä toimiva kokonaisuus (esim. pakkauslinja). Tilaajalla on usein suunnitteluvastuu. Toimittajakaan ei aina halua ottaa vastuuta suunnitteluvirheistä (esim. asennusurakka). Työnjohtovastuu on useimmissa tapauksissa toimittajalla. Toimittajan vastuu toimituskokonaisuudesta on varsin kattava, mukaan lukien takuu. Tilaaja määrittelee sopimusmallit, joihin toimittaja tekee omat liitteet (esim. tekniset erittelyt). 21

22 Resurssipalvelumalli Toimitussisältönä on vain työ. Materiaalit/osat tulevat useimmiten tilaajalta. Tilaaja ostaa esim. toimittajan tiettyjen henkilöiden osaamista. Toimintamalli on tyypillinen esim. isoissa seisokeissa. Tilaajan motiivina voi olla myös oman työvoiman korvaus resurssivajaustilanteissa. Tilaaja ottaa vastuut (työnjohto, työturvallisuus, lopputuloksen arviointi). Toimintamalli edellyttää yksinkertaisia sopimuksia (tilaus, tilausvahvistus, minimissään vain tuntihinnat). 22

23 Asiakastarvekartoitus: Kunnossapidon kohteet Prosessilaitteet Mekaaninen kunnossapito Sähkö- ja automaatiokunnossapito Rakennuskunnossapito Seisokkien hallinta Aluekunnossapito * Ulkoalueet Kiinteistöt Kuljetukset Turvallisuus Viranomaisvastuut * Aluekunnossapito on otettu mukaan kunnossapidon kohteisiin, koska kunnossapitopalvelujen Tilaajan näkökulmasta se kuuluu yhtenä kohteena kokonaiskumppanuus-toimintamallin mukaiseen palveluun. 23

24 Kunnossapidon kohteet asiakasnäkökulmasta 1/2 Prosessilaitteiden kunnossapito Mekaaninen kunnossapito Kone- ja laiteasennukset Hydrauliikka Voiteluhuolto Prosessilaitteisiin liittyvä erikoisosaaminen Laitekorjaukset ja huollot Korjaushitsaukset ja putkistoasennukset Mittaava kunnossapito Sähkö- ja automaatiokunnossapito Sähkön jakelujärjestelmät Moottorit ja niiden käyttölaitteet, taajuusmuuttajat, servo- ja dc-käytöt Varavoimajärjestelmät, UPS laitteet, agregaatit Mittausanturit, lähettimet ja toimilaitteet Automaatiojärjestelmät Ohjelmoitavat logiikat Tuotannon ohjaus- ja optimointijärjestelmät Mittaava kunnossapito Rakennuskunnossapito Tekniset muuraukset ja pinnoitukset Perustukset Telinetyöt ja tukirakenteet Seisokkien hallinta Sisältää kaikkia edellä mainittuja ja investointitöitä Normaalin työajan ulkopuoliset palvelut Eri ammattialojen palveluiden varmistaminen nta:n ulkopuolella 24

25 Kunnossapidon kohteet asiakasnäkökulmasta 2/2 Aluekunnossapito Ulkoalueet Pihat, tiet, viheralueet Kiinteistöt Korjaustyöt Muutostyöt LVIS-työt Siivous Kuljetukset Alueen sisäiset kuljetuspalvelut Turvallisuus Palosuojelu Henkilöturvallisuus Kemikaaliturvallisuus Viranomaisvastuut Radioaktiiviset aineet (esim. mittausantureissa) Sähköpätevyydet ja vastuut Kemikaaliturvallisuusvastuu Työsuojeluvastuu Ympäristövastuut Painelaitteisiin liittyvät vastuut 25

26 Osaamiskykykartoitus: Kunnossapidon osa-alueet Johtaminen Kehittäminen Suunnittelu Ennakoiva kunnossapito Määräaikaishuollot Korjaava kunnossapito Investointipalvelut ja asennukset Logistiikka Koulutus ja turvallisuus 26

27 Kunnossapidon osaamisalueet 1/4 JOHTAMINEN Kunnossapidon johtaminen Raportointi, seuranta Tavoitekeskustelut Muutostöiden priorisointi Resurssisuunnnittelu Seisokkisuunnittelu KEHITTÄMINEN Kehitysprojektit Jatkuva parantaminen RCM analyysit Käytettävyysanalyysit SUUNNITTELU Asiantuntijatehtävät Kunnossapitorekistereiden ylläpito Kunnossapitojärjestelmien ylläpito Esisuunnittelu Muutossuunnittelu Ylläpitosuunnittelu Projektipalvelut Arkistointi (piirustukset ja asiapaperit) 27

28 Kunnossapidon osaamisalueet 2/4 KUNNOSSAPITO ENNAKOIVA KUNNOSSAPITO Ennakkohuoltokierrokset Laatumittareiden / analysaattoreiden huollot Moottoreiden ennakkohuolto Prosessitietokonejärjestelmien ylläpito Voiteluhuolto / automaattivoitelut Kunnonvalvontamittaukset ja analysointi Lämpökuvaukset ja analysointi MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT Prosessimittalaitteiden kalibrointi/ huolto Automaatiojärjestelmien huollot Sähköhydrauliset ohjaukset Sähkökäyttöjen huollot taajuusmuuttajat Vaakojen huollot Kylmälaitehuolto Valaisinhuolto Sähkömoottoreiden hiilihuolto Venttiilihuolto 110 kv:n, 6 kv:n ja alle 1000 V:n kytkinlaitoshuolto Muuntajahuollot Sähkösuotimien huolto UPS-laitehuolto Taajuusmuuttajahuollot Laitosmieskierrokset NDT-mittaukset Viranomaismääräysten mukaiset asiat/hoito 28

29 Kunnossapidon osaamisalueet 3/4 KORJAAVA KUNNOSSAPITO Vuorohuolto Vikakorjaukset ja trouble shooting Hydrauliikahuolto Sähköasennustyöt Sähkömoottoreiden huolto/korjaukset Sähkösaattojen asennus ja huolto Hydrauliikkakomponenttien huolto Hydrauliikka trouble shooting Venttiilikorjaukset ja huollot Kylmälaitehuolto Pienet putkikorjaukset LVI-asennukset/ huolto Prosessi-ilmastointi huollot Kumiointi ja muovityöt Eristyistyöt Mekaanisten laitteiden korjaustyöt (telat yms) Terien hionta/teroitus Tasapainotus Korjaushitsaus Luokkahitsaukset Polttoleikkaus Lastuava metallityöstö Hihnahuolto Puhaltimien korjaus Pumppu- ja sekottajahuolto Kuljettimien huollot Vaihdelaatikot Erikoishuollot ja OEM huoltokäynnit Prosessin laatumittaus huollot Tuotannonojausjärjestelmät Kompressorihuolto Hissihuolto Nosto-ovien huollot Nosturihuolto Siivouskoneiden huollot Liikkuvan kaluston huolto, trukit, autot, pyöräkoneet Sähkösuotimien huolto Voimalaitoshuollot Turpiinihuollot 29

30 Kunnossapidon osaamisalueet 4/4 INVESTOINTIPALVELUT ja ASENNUKSET Projektivalvonta ja johtaminen Projektien asennusvalvonta Rakennus- ja prosessisähköistys Instrumentointi Sähkönjakelu Sähkösaatot Prosessitilojen LVI Erillistilojen LVIK Hydrauliikka-asennukset Putkistoasennus Prosessiputkistot,kirkkaat Voimalaitosputkistot Hydraulikkaputkisto Teräsrakenteiden valmistus Säiliöt ja paineastiat Rakentaminen Palovartiointi LOGISTIIKKA Materiaalien varastointi ja optimointi Logistiikkapalvelut Tekniset ostot Alihankintapalveluiden ostot Investointihankinnat Haalaukset YHTEISET PALVELUT Koulutus Turvallisuus 30

31 Tulokset Asiakastarve- ja osaamiskykyhaastattelut 31

32 Asiakastarvekartoituksen kysymykset 1. Mikä on yrityksen tausta ja toiminnan luonne? 2. Mitä kunnossapidon kohteita esiintyy? 3. Mitä toimintamalleja eri osa-alueilla on nyt käytössä? 4. Missä kohteissa/osa-alueissa nähdään eniten kehitettävää? 5. Miten kehitettävät osa-alueet on nyt on organisoitu (ydinosaaminen/kumppanit)? 6. Miten kehitettävät osa-alueet voitaisiin uudelleen organisoida hyödyntäen paikallisia pk-yrityksiä (tarve/toimintamalli)? 7. TOP 3 kunnossapitokumppanit? 8. Pilotointihalukkuus, jos sopiva aihealue tunnistetaan? 32

33 Osaamiskykykartoituksen kysymykset 1. Mikä on yrityksen tausta ja toiminnan luonne? 2. Mihin kunnossapidon kohteisiin tarjotaan palveluita? 3. Mitä palvelumalleja on käytössä? 4. Millä palvelumallin alueella nähdään eniten kehitettävää? 5. Miten kehitettävät osa-alueet on nyt on organisoitu? (ydinosaaminen/kumppanit?) 6. Mitä kehitystarpeita on toimintaedellytyksiin ja ympäristöön liittyen? 7. TOP 3 nykyiset/potentiaaliset asiakkuudet? 8. Pilotointihalukkuus, jos sopiva aihealue tunnistetaan? 33

34 Pilotointihalukkuus 34

35 Palvelumallien kehitystarpeet Kehitystarpeet liittyvät haastateltujen yritysten vastauksiin. Jokainen yritys voi profiloida oman palveluliiketoimintansa käyttäen kunkin palvelumallin ominaispiirteitä (kts. kalvot 19-22). 35

36 Kokonaiskumppanuuteen liittyviä kehitystarpeita Suoria kommentteja Palveluverkoston rakentaminen ulkomaisiin (Venäjä, Saksa) toimituksiin. Globaalin toimijan kumppaniksi työstökoneiden modernisointiin ja linjasiirtoihin. Asiakkaiden tuotantoprosessin kehittäminen. Järjestelmätoimittajuus. Toiminnan sähköistys / kehitys valitun strategian pohjalta. Elinkaaripalvelut. Palveluliiketoiminnan (after sales) kehittäminen. TOP 10 asiakastarvekartoitus muiden toimittamien koneiden ohjauksen modernisointiin. 36

37 Jatkuvien palvelujen kehittämistarpeet Suoria kommentteja Palveluliiketoiminnan selvitys, esim. myynti/huoltoverkoston rakentaminen oman tuotteen ympärille. Omaan tuotteeseen liittyvä franchising-/huoltoleasingliiketoiminta. Asiakastarveselvitys omaksi tuotteeksi: tuotehaku tai oman tuotteen kehitys. Tuotekehitystiimi oman tuotevalikoiman laajentamiseen. Etävalvontajärjestelmän + huoltojärjestelmän (huoltohistoria) + hankintakanavan integrointi Nykyisen etävalvonnan kustannushyötyjen validointi koneiden historiatietoihin perustuen. Kustannustehokas etädiagnostiikka, joka integroituu asiakkaan järjestelmien kanssa. Työstö- ja muiden koneiden etädiagnostiikkapalvelut. Pakkauskoneiden tuotantoversioihin liittyvä etäpalveluliiketoiminta. 37

38 Osaulkoistukseen liittyviä kehitystarpeita Suoria kommentteja Valmistusketjun kehittäminen, Make or buy päätökset. Sopimusvalmistajien tietojärjestelmien kytkeminen toisiinsa. Työturvallisuusselvityspalvelu: Insinööritoimistolla peruskartoitukset, konepajayrityksillä toteutukset. Viranomaismääräysten huomioiminen (turvallisuus). Suunnitteluyhteistyö ison asiakkaan uusien tuotteiden kehitykseen (valmistettavuus-näkökulma). Simulointimahdollisuuksien hyödyntäminen asiakkaan tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa. Kustannusvertailu: Ennakoivan kunnossapidon huoltopalvelu vs. oma huoltopalvelu. 38

39 Projektipalveluihin liittyvät kehitystarpeet Suoria kommentteja Kumppanuudet projektitalojen kanssa. Partneruudet konepajayritysten ja hallirakentajayritysten kanssa. Omiin projektitoimituksina tehtäviin tuotteisiin liittyvien palvelujen kehitys. Pakkausalan protokoneiden projektisuunnittelu ja -kehitys. Palvelukonseptit ja oman imagon edelleenvahvistus suosittamalla muidenkin yritysten palveluita omille asiakkaille. Varaosapalvelu teollisuuden seisokkeihin ja ennakkohuoltoihin. 39

40 Resurssipalveluihin liittyviä kehittämistarpeita Suoria kommentteja Koneistusresurssi-pooli: resurssit paikallisilta kone- ja metallialan yrittäjiltä. Kunnossapitokumppanin toiminnan laajennus saman asiakkaan muille tehtaille (ulkomaille). Suunnittelu+valmistus -kokonaisuus. Toiminnanohjauksen kehitys, liikkuvan työn hallinta, ERPprojektin suunnittelu. 40

41 Jatkotoimenpiteet 41

42 Sisältö 1. Tavoitteet jatkotoimille 2. Kehittämisen keskeiset osa-alueet 3. Jatkotoimenpiteet ja kehittämispolut 4. Toimenpiteiden sisältöehdotuksia 42

43 Tavoitteet jatkotoimille Vahvistaa Hämeenlinnan seudun pk-yritysten palvelumallien hyödyntämistä omiin tuotteisiin liittyviin palveluihin ja muuhun teollisuuden kunnossapitoon liittyen. Luoda teollisuuden kunnossapidon palvelumallien käytännön piloteille sähköinen palvelualusta, jossa eri alan yritykset toimivat yhteistyössä ja digitaalinen informaatio kulkee sujuvasti toimitusketjun portaalta toiselle. Kehittää ja testata palvelumalleihin liittyvää sähköistä suunnittelu-, tuotanto- ja logistiikkaketjua pilottiyritysten kanssa. Muodostaa kansallinen teollisuuden palveluliiketoiminnan osaamis- ja kehittämiskeskittymä Hämeenlinnan seudulle. Nostaa toimenpideohjelman avulla Innopark Programmesin tunnettuutta ja roolia teollisuuden kunnossapidon palveluiden kehittäjänä. 43

44 Kehittämisen keskeiset osa-alueet A. Teollisuuden kunnossapitoliiketoiminnassa tarvittavan palveluinfrastruktuurin kehittäminen B. Teollisuuden palveluliiketoiminnan suunnittelu-, tuotanto- ja logistiikkaketjun kehittäminen ja testaaminen pilottiyritysten kanssa C. Kunnossapitoon ja muuhun palveluliiketoimintaan liittyvän koulutuksen kehittäminen 44

45 Jatkotoimenpiteet ja kehittämispolut Kehittämisalue A) Palveluinfrastruktuuri Tutkimus ja koneet & laitteet Palvelualusta Osaamiskeskittymän pilvipalvelualusta Living Labtestauksiin Tutkimus Ulk. kunnossapitopalvelun vs. Oman kunnossapidon kannattavuusvertailu Osaamiskeskusyhteistyö / Laboratorioinfra Teollisuuden palveluliiketoiminnan hallinta Tutkimus Sähköisen palvelumallin hyödyt ja kustannukset koko liiketoimintaketjussa Innovaatiokeskusten kehittämisohjelma / EU-projekti Teollisuuden palvelujen rooli liiketoimintamigraatiossa Tutkimus Etävalvontapalvelut pkyritysten näkökulmasta B) Arvoverkon Valmisteluprojekti + Living Lab Living Lab Suunnittelu- toiminta Käytännön pilottiprojektit Living Lab (= LL) Omien tuotteiden jatkuvien palvelumallien asiakaspilotit Valmisteluprojekti + Verkostoprojekti Työturvallisuusselvityspalvelu osaulkoistuksiin liittyen C) Koulutus Seminaari+Täydennyskoulutus Teollisuuden palvelumallien käytännön kehitys ja testaus Seminaarit, täydennyskoulutus, tutkinnot Työharjoittelu & ohjaus Asiakastarvehaastattelut, partnerihaut, toiminnanohjauksen kehitysselvitykset Kumppanuusyhteistyö globaalin huoltopalveluyrityksen ja pkyrityksen kesken Kehitysprojektit Kumppanuudet projektitalojen kanssa & Protokoneiden projektisuunnittelu ja -kehitys Seminaari+Täydennyskoulutus Esittelyt palvelumallien pilotticaseista Täydennyskoulutus Kokonaiskunnossapitokumppanin toiminnan laajennus saman asiakkaan muille tehtaille yhteistyö uusien tuotteiden kehitykseen Kehitysprojektit Teollisuuden palveluiden ekosysteemin ja sen johtamisen konseptointi Erikoistumistutkinto Teollisuuden palvelumallit Opinnäytetyöt Teollisuuden palvelumallit 45

46 A) Palveluinfrastruktuuri Palvelualusta Tavoite Aikaansaada pilvipalvelualusta Living Lab tiedon keruuseen ja analyysiin sekä eri toimijoiden välisten integraatioiden testaukseen Toimijat ja roolit Innopark Programmes Oy Projektin organisointi Asiantuntijayritykset Projektisuunnittelu ja toteutus / Pilvipalvelualustan käyttöönotto, hallinnointi ja käyttö Koulutuslaitos Opiskelijoiden ohjaus tiedonkeruussa ja analyysissä Teollisuuden asiakkaat Vaatimukset asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja testaukseen => Valmisteluprojekti + Suunnitteluprojekti 46

47 Teollisuuden kunnossapidon palvelumallien kehittämisen palveluinfrastruktuuri Palvelualustaa käyttäen palveluliiketoimintaa kehittävä yritys voi pilotoida suunnittelemaansa palvelua asiakasyrityksen kanssa. Palvelualusta auttaa palveluun liittyvän tiedon keruussa ja analysoinnissa sekä raportoinnissa pilottiasiakkaan haluamalla tavalla. Palveluinfrastruktuurin osat Asiakkaat, mm. Sähköinen palvelualusta Palvelusuunnittelu Kone / metallituote Tuote- ja palvelutiedot - suunnitteluosat - toimitusosat - käyttöpalveluosat - Testiaineiston tiedot - räätälöintitiedot - palveluaineistot - tilaustiedot - toimitustiedot - status -... Analyysi/asiakas palautetiedot Living Lab ien: - lähtöaineisto - palautekanava - testaustulokset - Tilaus/toimitus Palvelutason mukaisen palvelun käyttö Elektroniikka, sähkö Metallin jalostus Energia Suunnittelu Tilaus Toimitus Palvelun hallinta Kemia Yhteistyökumppanit (mm.) Suunnittelutalo ICT-talo Materiaalitoimittaja Valmistusalihankkija Aitous tekn. Logistiikkatoimitttaja Paikallinen palveluyritys Ali Saravirta Project Business Oy Finland 47

48 B) Arvoverkon toiminnan kehitys pilottiprojektien avulla Tavoite Selvittää pilottiprojektien avulla pk-yritysten palvelumallien hyödyntämistä omiin tuotteisiin liittyvään kunnossapitoon ja muuhun teollisuuden kunnossapitoon Kehittää ja testata sähköistä suunnittelu-, tuotanto- ja logistiikkaketjua pilottiyritysten kanssa Toimijat ja roolit Innopark Programmes Valmistelu- ja verkostoprojektin organisointi Asiakasyritykset Tuotteet ja palvelut käytännön kehittämiseen ja testaukseen Asiantuntijayritykset Living Lab valmistelu, suunnittelu, toteutustuki Palvelumallia soveltavat toimittajayritykset Suunnittelupalvelu + Toimituspalvelu + Käytön aikainen palvelu Koulutuslaitos Opiskelijoiden ohjaus käytännön tiedonkeruussa ja analysoinnissa => Valmisteluprojekti + Verkostoprojekti 48

49 Pilottiprojektien osa-alueita Kokonaiskumppanuus Jatkuva palvelu Järjestelmätoimittajuus. Ison globaalin huoltopalveluyrityksen ja pkyrityksen yhteistyö sovitulla fokusalueella Omaan tuotteeseen liittyvä palveluliiketoimintaselvitys, esim. myynti/huolto- tai franchising-/huoltoleasing-liiketoiminta Osaulkoistus Projektipalvelu Resurssipalvelu Palveluliiketoiminnan perusedellytykset Työturvallisuusselvityspalvelu. Suunnitteluyhteistyö uusien tuotteiden kehitykseen. Simulointimahdollisuudet asiakkaan tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa. Kumppanuudet projektitalojen kanssa. Varaosapalvelu teollisuuden seisokkeihin. Protokoneiden projektisuunnittelu ja -kehitys. Kunnossapitokumppanin toiminnan laajennus saman asiakkaan muille tehtaille. Resurssi-pooli: koneistusresurssit paikallisilta kone- ja metallialan yrittäjiltä. Asiakastarvehaastattelut palvelumalleihin. Partnerihaut. Toiminnanohjauksen kehitysselvitykset. 49

50 C) Seminaarit ja täydennyskoulutus Tavoite Nostaa ensi vaiheessa Hämeenlinnan osaamiskeskittymän tunnettuutta Päivittää valittujen kohderyhmien tiedot teollisuuden palvelumallien tuomista liiketoiminta-mahdollisuuksista Toimijat ja roolit Innopark Programmes Oy Toimenpiteiden organisointi ja järjestelytuki Koulutuslaitos Seminaarin ja täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus Asiantuntijayritykset Projektisuunnittelu ja toteutus Arvoverkon toimijat Seminaariesitykset ja casemateriaalien tuottaminen => Suunnitteluprojekti 50

51 Kiitos! Ali Saravirta Project Business Oy Finland 51

Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset. Ennakkohuolto ja vikakorjaukset, LVI-suunnittelu Huoltosopimukset

Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset. Ennakkohuolto ja vikakorjaukset, LVI-suunnittelu Huoltosopimukset UPM KOFF Kokonaiskunnossapito Prosessikunnossapito ja huoltosopimukset Ulkoistukset Kenttähuolto ja Projektit Sähkö- ja automaatio kunnossapitopalvelut Mekaaninen kunnossapito, modernisoinnit, prosessimuutokset

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot

Tuotanto- ja palveluverkostot Tuotanto- ja palveluverkostot Suuri Kuva selvitys Tuotanto- ja palveluverkostot Teknologiateollisuus ry Suuri Kuva -selvitys Yhtenä päämääränä uuden lähestymistavan tuottaminen varsin heterogeenisen yrityskentän

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

Johtamiskoulutuksen tarve. Simo Halonen 4.10.2007

Johtamiskoulutuksen tarve. Simo Halonen 4.10.2007 Johtamiskoulutuksen tarve Simo Halonen 4.10.2007 Sisältö Teknologiateollisuus ja Salon Konepaja Oy Johtamisosaamisen tarve Johtamisen erityishaasteita Suomessa Ammattikorkeakoulutuksen haasteita Päätoimialat

Lisätiedot

Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston. kysyntäennusteita hyödyntäen. Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen

Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston. kysyntäennusteita hyödyntäen. Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston kehittäminen kysyntäennusteita hyödyntäen Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen Sisällys Lähtökohta Osallistujat Tavoitteet Aikataulu Toimenpiteet

Lisätiedot

Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä

Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä Toimiala Online kevätseminaari 12.4.2011 Ami- säätiö, Amiedu Taina Virtanen Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja Vahva vaikuttaja jo yli 30

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Kohti palveluliiketoiminnan. Case: Chiller Oy. Raimo Pöntys Asiakkuuspäällikkö

Kohti palveluliiketoiminnan. Case: Chiller Oy. Raimo Pöntys Asiakkuuspäällikkö Kohti palveluliiketoiminnan tehokkaampaa soveltamista Case: Chiller Oy Raimo Pöntys Asiakkuuspäällikkö Chiller Oy Pääkonttori Tuusulassa Liikevaihto n. 18 milj. (2010) Henkilöstö n. 55 henkilöä Valmistus

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut

Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut Teknisen palveluliiketoiminnan tuotannonohjauksen ja logistiikan kehittäminen Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut YIT Primatel Oy Kehityspäällikkö Jaana Saarela 24.11.2005 Esityksen sisältö YIT Primatel

Lisätiedot

Cieltum Oy. pilviteknologiaa hyödyntävä ohjelmistotalo. verkostoituneille yhteisöille

Cieltum Oy. pilviteknologiaa hyödyntävä ohjelmistotalo. verkostoituneille yhteisöille Cieltum Oy on pilviteknologiaa hyödyntävä ohjelmistotalo verkostoituneille yhteisöille liiketoimintaideanaan (C-Care) käytön aikaisen elinkaaren tiedonhallinta eli Runtime Lifecycle Management (RLM) Maksat

Lisätiedot

Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu. Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere

Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu. Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere WinWind Oy Normet Oy Tuotteita joiden suunnittelussa hyödynnetään digitaalista tuoteprosessia

Lisätiedot

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä FluidHouse Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä www.fluidhouse.fi FluidHouse Hydrauliikka Öljyvoitelu Pneumatiikka Automaatio Kokonaisuus takaa tehokkuuden

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI

Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI http://partnet.vtt.fi/serviisi/ Hankintalogistiikan ulkoistamisesta hankintatoimen ulkoistamiseen EGLO-ohjelman vuosiseminaari

Lisätiedot

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy Teollinen Internet konepajateollisuudessa Absent Oy Teollisuuden palveluliiketoimintajärjestelmät Aftersales

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics

Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT HUB pähkinänkuoressa Asiakaskohtaisesti

Lisätiedot

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta Professori Harri Haapasalo Esityksen sisältö Mitä verkostoitunut toimintaympäristö tarkoittaa? & Mitä haasteita verkostoituneessa

Lisätiedot

Logistiikan kehittäminen pkyritysten. parantamiseksi. Janne Lappalainen

Logistiikan kehittäminen pkyritysten. parantamiseksi. Janne Lappalainen Logistiikan kehittäminen pkyritysten kannattavuuden parantamiseksi Janne Lappalainen 22.3.2017 Taustaa Logistiikka tarkoittaa mm. ostoja, varastointia ja kuljetuksia Yrityksen materiaalivirran fyysinen,

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

DIGITALISOINNIN MAHDOLLISUUDET VOIMALAITOKSESSSA. Empower Sami Lahtinen

DIGITALISOINNIN MAHDOLLISUUDET VOIMALAITOKSESSSA. Empower Sami Lahtinen DIGITALISOINNIN MAHDOLLISUUDET VOIMALAITOKSESSSA Empower Sami Lahtinen Empower lyhyesti Empower on monikansallinen palveluyritys, joka toimittaa rakentamis- ja asennuspalveluita, ylläpitopalveluita sekä

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Miten palvelut sovitetaan tuoteliiketoiminnan logiikkaan

Miten palvelut sovitetaan tuoteliiketoiminnan logiikkaan Miten palvelut sovitetaan tuoteliiketoiminnan logiikkaan Asiakastarjoaman laajentaminen Teamware Group Oy:ssä Esko Uotila esko.uotila@teamware.fi www.teamware.com Teamware Group lyhyesti Teamwarella on

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus TEKES 25.6.2013 Jukka Laakso Arvoverkkohankkeiden erityispiirteet Arvoverkkohankkeiden tavoitteena on laaja kansainvälinen liiketoiminta tai merkittävä kansallinen järjestelmätason muutos. Yleisenä tavoitteena

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti Aurinkosähköä Satakunnasta 2 Uusiutuvien energiamuotojen kasvua ajavat voimat Vuosittainen

Lisätiedot

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt. erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.fi ULKOISET RISKIT ULKOISET RISKIT Markkinariskit Markkinariskit

Lisätiedot

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Kari Karjalainen Kuopio 27.10.2011 Joensuun seudun vahvoja alueita Joensuun kaupunkiseudun vahvuuksia ovat: Globaalin tason vahvuus Metsäteknologia

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta

Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta Kommenttipuheenvuoro Helena Kivi-Koskinen Energia- ja ympäristöpäällikkö www.ruukki.com Ruukki tänään Liikevaihto 3,7 miljardia euroa vuonna 2006

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET. Tapio Karvonen 29.10.2015

MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET. Tapio Karvonen 29.10.2015 MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET Tapio Karvonen 29.10.2015 Suomen meriklusteri MERITEOLLISUUDEN TOIMITTAJAT VARUSTAMOT MUUT MERENKULKUUN LIITTYVÄT ELINKEINOT LAIVANRAKENNUS JA OFFSHORE

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit Yritysten ja korkeakoulujen uj kehittämiskumppanuus Maakuntakorkeakoulufoorumit Sastamala Ikaalinen 8.3.2011 29.3.2011 Asiakkuusjohtaja Esa Ala-Uotila s akkuusjohtaja Esa la Uot la etunimi.sukunimi@tamk.fi

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Taustaa Tietojärjestelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen nähdään

Lisätiedot

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET TAVOITTEET - Hankintatoimen kansallisen tilan selvitys - Osaamiskartoitus Tutkimuksen sisältö ja tiedon hankinta - Kohderyhmä: suuret suomalaiset yritykset

Lisätiedot

Tornio Works käynnissäpidon toimintamalli

Tornio Works käynnissäpidon toimintamalli Tornio Works käynnissäpidon toimintamalli 31.5.2012 KTAMK; Käynnissäpitoseminaari www.outokumpu.com Sisällys 1. Kunnossapito PSK-standardin mukaan 2. Käynnissäpidon organisoituminen Tornio Worksissa 3.

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

BUUSTia palveluliiketoiminnasta 3.3.2015 Petteri Heimo

BUUSTia palveluliiketoiminnasta 3.3.2015 Petteri Heimo BUUSTia palveluliiketoiminnasta 3.3.2015 Petteri Heimo Kuinka voimme edistää ja ylläpitää kilpailukykyänne? Nyt. Tulevaisuudessa. Amitec Oy c Perustettu 1984, perheyhtiö Laitilasta Henkilöstö 180 Toimipisteet

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006 Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006 25.10.2006 toimitusjohtaja Tapani Kiiski www.raute.com Kysyntä jatkuu hyvällä tasolla Vaneriteollisuuden markkinatilanne edelleen hyvä päämarkkinaalueilla lukuunottamatta

Lisätiedot

Automaatioratkaisuja yli

Automaatioratkaisuja yli Automaatioratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöisiä tuotantoautomaation ratkaisuja yli 40 vuoden kokemuksella Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on n. 70 henkilöä työllistävä monipuolinen

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

One1 alueelliset lähienergiaratkaisut. Harri Kemppi

One1 alueelliset lähienergiaratkaisut. Harri Kemppi One1 alueelliset lähienergiaratkaisut Harri Kemppi One1 Oy One1 Oy on suomalainen Clean Tech-yritys Toimintamme pohjautuu uusiutuvan energian teknologioiden kehittämiseen ja keskittämiseen lähilämpö/korttelilämpö-tyyppiseksi

Lisätiedot

Kokkolan biokaasulaitos

Kokkolan biokaasulaitos Kokkolan biokaasulaitos Biokaasuyhdistyksen seminaari 6-7.11.2013 Hannu Turunen / Econet Oy ECONET -konserni lyhyesti Vesi- ja ympäristöalan monipalveluyrityksen tausta 2002 perustettu Skanskan ympäristörakentamispuolen

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen TERMIT JA NIMIKKEET 1/2 Infran pito Maankäytön suunnittelu Hankkeiden ohjelmointi Rakentaminen Infran hallinta

Lisätiedot

PAAKKOLA CONVEYORS OY

PAAKKOLA CONVEYORS OY PAAKKOLA CONVEYORS OY Paakkola Conveyors Paakkola Conveyors on modernien, toimintavarmojen kuljetinjärjestelmien toimittaja kaivannaistoiminnan ja raskaan perusteollisuuden tarpeisiin. Paakkolan vahvuudet

Lisätiedot

www.klinkmann.fi Wonderware ratkaisut energiayhtiöille

www.klinkmann.fi Wonderware ratkaisut energiayhtiöille Wonderware ratkaisut energiayhtiöille 1 Klinkmann tekniset asiantuntijapalvelut ja koulutus Asiantuntijapalvelut Hot-line toimistoaikana (puhelin ja e-palvelu) Tekninen konsultointi ja järjestelmämääritykset

Lisätiedot

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Pyörät pyörimään Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Toimittajan puheenvuoro: Raskone yhtiöt, Jyrki Kaskinen Tilaajan puheenvuoro: Lahden kaupunki, Mika Mäkinen Henkilöstön

Lisätiedot

Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä* liiketoimintoja varten. Osaavat Metallikourat 15.5.

Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä* liiketoimintoja varten. Osaavat Metallikourat 15.5. 1 Valmistavan teollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten osuuskunta Venäjä* liiketoimintoja varten Osaavat Metallikourat 15.5.2014 Alusta pitäen www.alu.fi Mäkelä Alu Oy Alumiiniprofiilien valmistus

Lisätiedot

HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti. Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin

HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti. Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin Projektin taustalla Tampereen strategisissa linjauksissa innovatiiviset hankinnat näkyneet pitkään

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Yritysten logistiikkatarpeet Forssan seudulla

Raportointi >> Perusraportti Yritysten logistiikkatarpeet Forssan seudulla c85c6b (Hämeen ammattikorkeakoulu), olet kirjautuneena sisään.. tammikuuta 9:5:6 Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä P Raportointi

Lisätiedot

Digitaalisuus, teollinen internet ja SHOKien kehitysnäkymät. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes FIMECCin vuosiseminaari, Tampere 17.9.

Digitaalisuus, teollinen internet ja SHOKien kehitysnäkymät. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes FIMECCin vuosiseminaari, Tampere 17.9. Digitaalisuus, teollinen internet ja SHOKien kehitysnäkymät Pääjohtaja Pekka Soini Tekes FIMECCin vuosiseminaari, Tampere 17.9.2014 Digitaalisuus ravistelee kaikkia aloja Digitaalisuus Markkinoille vienti

Lisätiedot

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 18.1.2006 Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 Yrityksen historia 1919 SAKO, Suojeluskuntain Ase ja Konepaja Oy toiminta alkaa Helsingissä

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNI LYHYESTI

SCANFIL-KONSERNI LYHYESTI SCANFIL-KONSERNI SCANFIL-KONSERNI LYHYESTI Scanfil Oyj, konsernin emoyhtiö Scanfil EMS Oy, kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja teollisuuselektroniikan sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja Henkilöstö

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Refecor Oy Jyrki Portin Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Esittelyni 11 vuotta suunnittelukokemusta RF, antennit ja radioteknologiat Systeemisuunnittelu Elektroniikka,

Lisätiedot

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen.

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Stairon Oy on isojen, vaativien ja ruostumattomien ohutlevytuotteiden

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 2/27/2014 Ind. Internet_energy 1 2/27/2014 Ind. Internet_energy 2 Energia- ym. teollisuuden tietoympäristö

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi Vierumäki Esitys 14.01.2009 VIERUMÄKI COUNTRY CLUB OY Suomen Urheiluopisto Vierumäellä on vuodesta 1937 lähtien ollut suomalaisen urheilun ja liikunnan koulutuksen osaamisen lippulaiva. Vierumäki Country

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on vuonna 2005 perustettu tekniseen tukkukauppaan ja huoltopalveluihin erikoistunut perheyritys. Päätoimipaikkamme on Vieremällä

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy 1 Junttan Oy lyhyesti Kuopiolainen yritys, perustettu 1976

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Mitä haasteita monialatoteuttaja kohtaa?

Mitä haasteita monialatoteuttaja kohtaa? 1 Mitä haasteita monialatoteuttaja kohtaa? ClimBus-ohjelman Päätösseminaari 9.6.2009 Juhani Pitkäkoski Toimitusjohtaja YIT Oyj 2 2009-06-09 Sisältö Energiankäyttö Suomessa Ilmastonmuutos YIT:n strategian

Lisätiedot

ITP-hanke 2014-2016 Integroitu Teollinen Puutalotoimitus puurakentamisen uusi allianssimalli

ITP-hanke 2014-2016 Integroitu Teollinen Puutalotoimitus puurakentamisen uusi allianssimalli 28.11.2013 Wanha Satama Metsäalan strateginen ohjelma 2011-2015 Terävöitetään ja tehostetaan tutkimus- ja hanketoimintaa yhteistyötä ja viestintää parantamalla. ITP-hanke 2014-2016 Integroitu Teollinen

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Digitalisaation kartoitus ja tiekartan suunnittelu. Palvelu innovaatioseteliin Steamlane Oy

Digitalisaation kartoitus ja tiekartan suunnittelu. Palvelu innovaatioseteliin Steamlane Oy Digitalisaation kartoitus ja tiekartan suunnittelu Palvelu innovaatioseteliin Ari Karppinen ari.t.karppinen@steamlane.com Steamlane Oy 050 5410775 Digitalisaation kartoitus ja tiekartan suunnittelu Kartoitamme

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010 InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset InFAcTo Tavoitteet ja tulokset Hämeenlinna, Marraskuu 2010 1 Kehitys tarvitsee Matkailun strategiat Hämeessä ja Virossa painottavat uusien kestävien matkailutuotteiden

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

Kone- ja energiateknologian toimenpideohjelma. EnergyVarkaus seminaari Varkaudessa 8.8.2014 Juha Valaja

Kone- ja energiateknologian toimenpideohjelma. EnergyVarkaus seminaari Varkaudessa 8.8.2014 Juha Valaja Kone- ja energiateknologian toimenpideohjelma EnergyVarkaus seminaari Varkaudessa 8.8.2014 Juha Valaja Taustaa Pohjoisen-Savon maakuntasuunnitelmassa 2030 on linjattu maakunnan taloutta sekä yritysten

Lisätiedot

VTT Group 2010 Tutkimuskeskus ja osakeyhtiöitä yhteistyössä Laboratorioiden tulevaisuus Suomessa Finntesting, Kevätseminaari 2010, 19.4.

VTT Group 2010 Tutkimuskeskus ja osakeyhtiöitä yhteistyössä Laboratorioiden tulevaisuus Suomessa Finntesting, Kevätseminaari 2010, 19.4. VTT Group 2010 Tutkimuskeskus ja osakeyhtiöitä yhteistyössä Laboratorioiden tulevaisuus Suomessa Finntesting, Kevätseminaari 2010, 19.4.2010 Pekka Salmi, Asiakkuusjohtaja VTT Expert Services Oy 19.4.2010

Lisätiedot

Sisältä ketterä markkinoilla vahva

Sisältä ketterä markkinoilla vahva Sisältä ketterä markkinoilla vahva Strategiset yrityskumppanuudet vesi-, metsä- ja kemian alan tulevaisuuden kilpailuedun rakentajina Tulevaisuuden mahdollisuudet ja Tekesin rooli BioRefine- ja Vesi -loppuseminaari

Lisätiedot

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä palveluja ja kenelle? Yritysten kehittämispalvelut kasvun tukena? Yhdessä

Lisätiedot

Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille

Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille Mikko Viitanen 5.11.2012 Kalajoki Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Innovaatiot

Lisätiedot

Digitaalisuus teollisuuden uudistajana. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere

Digitaalisuus teollisuuden uudistajana. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere Digitaalisuus teollisuuden uudistajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere 17.9.2014 Digitaalisuus ravistelee kaikkia aloja Digitaalisuus Systeemiset muutokset ja liiketoimintaekosysteemit

Lisätiedot