Innopark Programmes Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innopark Programmes Oy"

Transkriptio

1 Innopark Programmes Oy Selvitystyö kone- ja metallialan PK-yrityksen ja teollisuuden kunnossapidon palvelumallista Loppuraportti

2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1. Projektin kuvaus Tausta Projektin tavoitteet Rajaukset ja reunaehdot Projektin sisältö Palvelumallien selvitys Asiakastarvekartoitus Toimittajien osaamiskartoitus Toimintaympäristökartoitus 2. Kohderyhmä Haastatellut henkilöt ja yritykset 3. Teollisuuden kunnossapidon palvelumallit 4. Tulokset Asiakastarve- ja osaamiskykyhaastattelut 5. Jatkotoimenpiteet Company Confidential 2

3 Tiivistelmä pilottiprojektien osa-alueista tarvehaastatteluiden perusteella Kokonaiskumppanuus Jatkuva palvelu Järjestelmätoimittajuus. Ison globaalin huoltopalveluyrityksen ja pkyrityksen yhteistyö sovitulla fokusalueella Omaan tuotteeseen liittyvä palveluliiketoimintaselvitys, esim. myynti/huolto- tai franchising-/huoltoleasing-liiketoiminta Osaulkoistus Projektipalvelu Resurssipalvelu Palveluliiketoiminnan perusedellytykset Työturvallisuusselvityspalvelu. Suunnitteluyhteistyö uusien tuotteiden kehitykseen. Simulointimahdollisuudet asiakkaan tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa. Kumppanuudet projektitalojen kanssa. Varaosapalvelu teollisuuden seisokkeihin. Protokoneiden projektisuunnittelu ja -kehitys. Kunnossapitokumppanin toiminnan laajennus saman asiakkaan muille tehtaille. Resurssi-pooli: koneistusresurssit paikallisilta kone- ja metallialan yrittäjiltä. Asiakastarvehaastattelut palvelumalleihin. Partnerihaut. Toiminnanohjauksen kehitysselvitykset. 3

4 Tiivistelmä jatkotoimenpiteistä ja kehittämispoluista Kehittämisalue A) Palveluinfrastruktuuri Tutkimus ja koneet & laitteet Palvelualusta Osaamiskeskittymän pilvipalvelualusta Living Labtestauksiin Tutkimus Ulk. kunnossapitopalvelun vs. Oman kunnossapidon kannattavuusvertailu Osaamiskeskusyhteistyö / Laboratorioinfra Teollisuuden palveluliiketoiminnan hallinta Tutkimus Sähköisen palvelumallin hyödyt ja kustannukset koko liiketoimintaketjussa Innovaatiokeskusten kehittämisohjelma / EU-projekti Teollisuuden palvelujen rooli liiketoimintamigraatiossa Tutkimus Etävalvontapalvelut pkyritysten näkökulmasta B) Arvoverkon Valmisteluprojekti + Living Lab Living Lab Suunnittelu- toiminta Käytännön pilottiprojektit Living Lab (= LL) Omien tuotteiden jatkuvien palvelumallien asiakaspilotit Valmisteluprojekti + Verkostoprojekti Työturvallisuusselvityspalvelu osaulkoistuksiin liittyen C) Koulutus Seminaari+Täydennyskoulutus Teollisuuden palvelumallien käytännön kehitys ja testaus Seminaarit, täydennyskoulutus, tutkinnot Työharjoittelu & ohjaus Asiakastarvehaastattelut, partnerihaut, toiminnanohjauksen kehitysselvitykset Kumppanuusyhteistyö globaalin huoltopalveluyrityksen ja pkyrityksen kesken Kehitysprojektit Kumppanuudet projektitalojen kanssa & Protokoneiden projektisuunnittelu ja -kehitys Seminaari+Täydennyskoulutus Esittelyt palvelumallien pilotticaseista Täydennyskoulutus Kokonaiskunnossapitokumppanin toiminnan laajennus saman asiakkaan muille tehtaille yhteistyö uusien tuotteiden kehitykseen Kehitysprojektit Teollisuuden palveluiden ekosysteemin ja sen johtamisen konseptointi Erikoistumistutkinto Teollisuuden palvelumallit Opinnäytetyöt Teollisuuden palvelumallit 4

5 Projektin kuvaus 5

6 Tausta Projekti liittyy kone- ja metalliteollisuuden osaamiskeskusohjelmaan Innopark Programmes Oy:n hallinnoima Hämeen osaamiskeskus on mukana kansallisen osaamiskeskusohjelman toteuttamisessa ohjelmakaudella Ohjelman yhtenä tavoitteena on kehittää kone- ja metalliteollisuuden toimialaa siten, että alan eri kehitystoimenpiteet tulevat yritysten ja teollisuuden liiketoiminnan eduksi. 6

7 Projektin tavoitteet ja sisältö Selvittää Kanta-Hämeen kone- ja metallitoimialan pk-yritysten intressejä, kyvykkyyttä ja toimintamahdollisuuksia kehittää liiketoimintaansa vastaamaan teollisuuden kunnossapidon tarpeisiin Määritellä kunnossapidon palvelutuottajien toimintamalli, erityisesti metallialan kehittämisen näkökulmasta Pilotoida toimintamalli (erillinen työ) Puitteet jatkohankkeille Uusien tuote- ja palveluratkaisujen kehittäminen ja markkinoille tuominen 7

8 Rajaukset ja reunaehdot A. Kohderyhmän rajaus Asiakastarvekartoitus: 5-10 asiakasyritystä Toimittajien osaamiskartoitus: pk-yritystä Ei rajauksessa: KV-palvelutarjoajaverkoston selvitys. Kolme (3) kpl venäläistä kunnossapitopalveluiden käyttäjää. B. Maantieteellinen rajaus Asiakastarvekartoitus: Kanta-Häme ml. lähialueet Toimittajien osaamiskykykartoitus: Kanta-Häme C. Teollisuuden kunnossapidon rajaus Kaikkiin kunnossapidon osa-alueisiin liittyvät palvelut Omaan tuotteeseen liittyvät palvelut Pelkkä kunnossapidon alihankintatyö 8

9 Projektin sisältö 1. Palvelumallien selvitys 2. Asiakastarvekartoitus 3. Toimittajien osaamiskartoitus 4. Toimintaympäristökartoitus 5. KV-palvelutarjoajaverkoston selvitys (erillistyö, ei rajauksessa) 9

10 Kohderyhmä Haastatellut henkilöt ja yritykset 10

11 Asiakastarve- ja osaamiskykyhaastattelut Haastateltu yritys Adene Elmont Oy Entop Oy GS-Hydro Oy Hovisuunnittelijat (3D Capital Oy) HST Konepaja Oy Janavalo Oy JEPPtech Oy Konecranes Oyj Koneistuspalvelu L&K Oy Konepaja Mankinen Oy Larmek Oy M-Components Oy Metsi Oy Mitek Finland Oy Mitron Oy Oitti Tools Oy Pajaservice Oy Pivatic Oy Ruukki Oyj Sako Oy Samet Group / Samet Oy / Maviteknik Oy Sisu Akselit Oy Tenimet Oy Turengin Nostolava Oy Walpella Oy Asiakastarvekartoitus Osaamiskykykartoitus 26 11

12 Haastateltujen henkilöiden asema 12

13 Tuoteyritykset vs. alihankintayritykset 13

14 Teollisuuden kunnossapidon palvelumallit 14

15 Palvelumallien kehittämisen lähtökohdat Lähde: Arantola Heli, Simonen Kimmo Tekes 256_09, Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana. Luettu Liikevaihtologiikka. Mistä asiakasyrityksen myynti muodostuu ja miten asiakas kasvaa nyt ja tulevaisuudessa? Yritys voi pilkkoa asiakkaan strategisen tason mittareita pienempiin ja konkreettisempiin osiin ja tunnistaa näin omat mahdollisuutensa vaikuttaa asiakkaan menestykseen. Esimerkiksi liikevaihdon kasvuun voidaan vaikuttaa parantamalla asiakkaan tarjousten onnistumisprosenttia (hit rate), nopeuttamalla asiakkaan tuotelanseerauksia tai lisäämällä loppuasiakkaan transaktiokohtaista liikevaihtoa. Kustannuslogiikka. Mitkä ovat asiakkaan suurimmat kustannuserät? Miten asiakas hallitsee kustannuksiaan? Mitkä ovat toiminnan tehostamisen taloudelliset tavoitteet? Taselogiikka. Minkälainen on asiakkaan taserakenne? Miten taserakenteeseen voidaan vaikuttaa? Halutaanko tasetta keventää esimerkiksi ulkoistamalla? Esimerkiksi taserakennettaan keventämään pyrkivä asiakas on kiinnostunut ratkaisuista, joilla toimittaja ottaa osan asiakkaan varastoista omaan taseeseensa. Riskilogiikka. Miten vakaalla pohjalla asiakkaan toiminta on? Miten hyvin asiakas on valmistautunut ulkoisen ympäristön muutoksiin / tilanteisiin? Mitkä ovat asiakkaalle merkittäviä riskejä? 15

16 Palvelumallien kehittämisen näkökulmat Lähde: Kajaala Mervi, Vuolle Mika, Kurnitski Jarek. CUBENet - Talotekniikan tulevaisuuden elinkaaripalvelut. Luettu

17 Teollisuuden kunnossapidon palvelumallit 1. Kokonaisvaltainen kumppanuusmalli 2. Jatkuvan palvelun malli 3. Osaulkoistusmalli 4. Projektipalvelumalli 5. Resurssipalvelumalli => Yrityksen käyttämä toimintamalli voi olla yhdistelmä em. perustoimintamalleista 17

18 Kokonaisvaltainen kumppanuusmalli Toimitussisältö on laaja-alainen (kokonaisuus tai selkeä osa). Prosessilaitteet => Käytettävyys-, tuotantotavoitteet, seisokkien kustannukset ja ajat, häiriöajat, tuotannon määrä Kiinteistötekniikka => Energiansäästötavoitteet, asiakastyytyväisyystavoitteet Toimitussisältö käsittää tyypillisesti monta ammattialaa ja useita työaikamuotoja. Toimittaja jakaa osan tilaajan riskistä. Toimittajan on usein oltava keskisuuri tai suuri. Kumppanuus edellyttää usein verkottunutta palvelutuotantoa muiden yritysten kanssa. Palvelutuottajat ovat alihankintasuhteessa kumppaniin, ei tilaajaan. Tyypillisesti henkilöstöä siirtyy tilaajalta kumppanille. Kumppanuus edellyttää hyviä sopimuksia ja luottamusta. Sopimuksissa on tuotantoon tai kustannuksiin liittyviä bonus-/ sanktioehtoja palvelutasoon kytkettynä. 18

19 Jatkuvan palvelun malli Pääfokuksessa ovat jatkuvat kunnossapitopalvelut. Toimitussisältö voi liittyä toimittajan omaan tuotteeseen / edustamaan tuotteeseen. Liiketoimintamalli sisältää yhden tai useamman toimitusosan (tuotesat + palveluosat) Toimitussisältö sisältää yksittäisiä työsuorituksia joko kiinteällä kuukausi- tms. hinnalla tai tuntihinnalla. Palvelutasosta riippuen ansaintamalli voi sisältää myös kannustinosan, esim. tulosbonuksen. Tilaaja ottaa suunnitteluvastuun. Tyypillisesti toimittaja ei halua ottaa vastuuta suunnitteluvirheistä. Työnjohtovastuu kuuluu usein tilaajalle. Urakassa työnjohto kuuluu toimittajalle. Toimintamalli edellyttää sopimuksia, joiden laatu riippuu asiakkaan valitsemasta palvelutasosta. Toimittajan vastuu on varsin rajoitettu alhaisen palvelutason sopimuksissa, mutta kasvaa palvelutason noustessa. 19

20 Osaulkoistusmalli Tilaaja koordinoi osa-alueiden palvelutuotantoverkostoa. Toimitussisältönä on ulkoistus selkeästä osa-alueesta (kunnossapidon kohteesta), esim. Mekaaninen kunnossapito tai Turvallisuus. Toimitussisältönä voi olla teknisesti vaativa osa, esim. prosessitietokone- tai analysaattorihuolto. Toimitussisältöön kuuluu usein verkottunutta palvelutuotantoa muiden yritysten kanssa. Toimittajan on tunnettava alue hyvin. Sopimukset tehdään suoraan tilaajan ja osaulkoistusta tekevän yrityksen kesken. Toimintamalli ei vaadi raskaita sopimuksia. Sopimuksessa määritetään tietty palvelutaso ja aikavasteet. Toimittajalla ei ole mahdollisuutta tuotantoon kytkettyyn ansaintaan. Bonukset perustuvat osa-alueen tunnuslukuihin. 20

21 Projektipalvelumalli Pääfokuksessa on toiminta projektipalveluintegraattorina. Toimitussisältö voi liittyä omaan tai muiden tuotteisiin tai niiden yhdistelmään. Liiketoimintamalli sisältää yhden tai useamman toimitusosan (tuoteosat + palveluosat). Toimitussisältöön voi kuulua myös suunnittelu, kun kyseessä toimiva kokonaisuus (esim. pakkauslinja). Tilaajalla on usein suunnitteluvastuu. Toimittajakaan ei aina halua ottaa vastuuta suunnitteluvirheistä (esim. asennusurakka). Työnjohtovastuu on useimmissa tapauksissa toimittajalla. Toimittajan vastuu toimituskokonaisuudesta on varsin kattava, mukaan lukien takuu. Tilaaja määrittelee sopimusmallit, joihin toimittaja tekee omat liitteet (esim. tekniset erittelyt). 21

22 Resurssipalvelumalli Toimitussisältönä on vain työ. Materiaalit/osat tulevat useimmiten tilaajalta. Tilaaja ostaa esim. toimittajan tiettyjen henkilöiden osaamista. Toimintamalli on tyypillinen esim. isoissa seisokeissa. Tilaajan motiivina voi olla myös oman työvoiman korvaus resurssivajaustilanteissa. Tilaaja ottaa vastuut (työnjohto, työturvallisuus, lopputuloksen arviointi). Toimintamalli edellyttää yksinkertaisia sopimuksia (tilaus, tilausvahvistus, minimissään vain tuntihinnat). 22

23 Asiakastarvekartoitus: Kunnossapidon kohteet Prosessilaitteet Mekaaninen kunnossapito Sähkö- ja automaatiokunnossapito Rakennuskunnossapito Seisokkien hallinta Aluekunnossapito * Ulkoalueet Kiinteistöt Kuljetukset Turvallisuus Viranomaisvastuut * Aluekunnossapito on otettu mukaan kunnossapidon kohteisiin, koska kunnossapitopalvelujen Tilaajan näkökulmasta se kuuluu yhtenä kohteena kokonaiskumppanuus-toimintamallin mukaiseen palveluun. 23

24 Kunnossapidon kohteet asiakasnäkökulmasta 1/2 Prosessilaitteiden kunnossapito Mekaaninen kunnossapito Kone- ja laiteasennukset Hydrauliikka Voiteluhuolto Prosessilaitteisiin liittyvä erikoisosaaminen Laitekorjaukset ja huollot Korjaushitsaukset ja putkistoasennukset Mittaava kunnossapito Sähkö- ja automaatiokunnossapito Sähkön jakelujärjestelmät Moottorit ja niiden käyttölaitteet, taajuusmuuttajat, servo- ja dc-käytöt Varavoimajärjestelmät, UPS laitteet, agregaatit Mittausanturit, lähettimet ja toimilaitteet Automaatiojärjestelmät Ohjelmoitavat logiikat Tuotannon ohjaus- ja optimointijärjestelmät Mittaava kunnossapito Rakennuskunnossapito Tekniset muuraukset ja pinnoitukset Perustukset Telinetyöt ja tukirakenteet Seisokkien hallinta Sisältää kaikkia edellä mainittuja ja investointitöitä Normaalin työajan ulkopuoliset palvelut Eri ammattialojen palveluiden varmistaminen nta:n ulkopuolella 24

25 Kunnossapidon kohteet asiakasnäkökulmasta 2/2 Aluekunnossapito Ulkoalueet Pihat, tiet, viheralueet Kiinteistöt Korjaustyöt Muutostyöt LVIS-työt Siivous Kuljetukset Alueen sisäiset kuljetuspalvelut Turvallisuus Palosuojelu Henkilöturvallisuus Kemikaaliturvallisuus Viranomaisvastuut Radioaktiiviset aineet (esim. mittausantureissa) Sähköpätevyydet ja vastuut Kemikaaliturvallisuusvastuu Työsuojeluvastuu Ympäristövastuut Painelaitteisiin liittyvät vastuut 25

26 Osaamiskykykartoitus: Kunnossapidon osa-alueet Johtaminen Kehittäminen Suunnittelu Ennakoiva kunnossapito Määräaikaishuollot Korjaava kunnossapito Investointipalvelut ja asennukset Logistiikka Koulutus ja turvallisuus 26

27 Kunnossapidon osaamisalueet 1/4 JOHTAMINEN Kunnossapidon johtaminen Raportointi, seuranta Tavoitekeskustelut Muutostöiden priorisointi Resurssisuunnnittelu Seisokkisuunnittelu KEHITTÄMINEN Kehitysprojektit Jatkuva parantaminen RCM analyysit Käytettävyysanalyysit SUUNNITTELU Asiantuntijatehtävät Kunnossapitorekistereiden ylläpito Kunnossapitojärjestelmien ylläpito Esisuunnittelu Muutossuunnittelu Ylläpitosuunnittelu Projektipalvelut Arkistointi (piirustukset ja asiapaperit) 27

28 Kunnossapidon osaamisalueet 2/4 KUNNOSSAPITO ENNAKOIVA KUNNOSSAPITO Ennakkohuoltokierrokset Laatumittareiden / analysaattoreiden huollot Moottoreiden ennakkohuolto Prosessitietokonejärjestelmien ylläpito Voiteluhuolto / automaattivoitelut Kunnonvalvontamittaukset ja analysointi Lämpökuvaukset ja analysointi MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT Prosessimittalaitteiden kalibrointi/ huolto Automaatiojärjestelmien huollot Sähköhydrauliset ohjaukset Sähkökäyttöjen huollot taajuusmuuttajat Vaakojen huollot Kylmälaitehuolto Valaisinhuolto Sähkömoottoreiden hiilihuolto Venttiilihuolto 110 kv:n, 6 kv:n ja alle 1000 V:n kytkinlaitoshuolto Muuntajahuollot Sähkösuotimien huolto UPS-laitehuolto Taajuusmuuttajahuollot Laitosmieskierrokset NDT-mittaukset Viranomaismääräysten mukaiset asiat/hoito 28

29 Kunnossapidon osaamisalueet 3/4 KORJAAVA KUNNOSSAPITO Vuorohuolto Vikakorjaukset ja trouble shooting Hydrauliikahuolto Sähköasennustyöt Sähkömoottoreiden huolto/korjaukset Sähkösaattojen asennus ja huolto Hydrauliikkakomponenttien huolto Hydrauliikka trouble shooting Venttiilikorjaukset ja huollot Kylmälaitehuolto Pienet putkikorjaukset LVI-asennukset/ huolto Prosessi-ilmastointi huollot Kumiointi ja muovityöt Eristyistyöt Mekaanisten laitteiden korjaustyöt (telat yms) Terien hionta/teroitus Tasapainotus Korjaushitsaus Luokkahitsaukset Polttoleikkaus Lastuava metallityöstö Hihnahuolto Puhaltimien korjaus Pumppu- ja sekottajahuolto Kuljettimien huollot Vaihdelaatikot Erikoishuollot ja OEM huoltokäynnit Prosessin laatumittaus huollot Tuotannonojausjärjestelmät Kompressorihuolto Hissihuolto Nosto-ovien huollot Nosturihuolto Siivouskoneiden huollot Liikkuvan kaluston huolto, trukit, autot, pyöräkoneet Sähkösuotimien huolto Voimalaitoshuollot Turpiinihuollot 29

30 Kunnossapidon osaamisalueet 4/4 INVESTOINTIPALVELUT ja ASENNUKSET Projektivalvonta ja johtaminen Projektien asennusvalvonta Rakennus- ja prosessisähköistys Instrumentointi Sähkönjakelu Sähkösaatot Prosessitilojen LVI Erillistilojen LVIK Hydrauliikka-asennukset Putkistoasennus Prosessiputkistot,kirkkaat Voimalaitosputkistot Hydraulikkaputkisto Teräsrakenteiden valmistus Säiliöt ja paineastiat Rakentaminen Palovartiointi LOGISTIIKKA Materiaalien varastointi ja optimointi Logistiikkapalvelut Tekniset ostot Alihankintapalveluiden ostot Investointihankinnat Haalaukset YHTEISET PALVELUT Koulutus Turvallisuus 30

31 Tulokset Asiakastarve- ja osaamiskykyhaastattelut 31

32 Asiakastarvekartoituksen kysymykset 1. Mikä on yrityksen tausta ja toiminnan luonne? 2. Mitä kunnossapidon kohteita esiintyy? 3. Mitä toimintamalleja eri osa-alueilla on nyt käytössä? 4. Missä kohteissa/osa-alueissa nähdään eniten kehitettävää? 5. Miten kehitettävät osa-alueet on nyt on organisoitu (ydinosaaminen/kumppanit)? 6. Miten kehitettävät osa-alueet voitaisiin uudelleen organisoida hyödyntäen paikallisia pk-yrityksiä (tarve/toimintamalli)? 7. TOP 3 kunnossapitokumppanit? 8. Pilotointihalukkuus, jos sopiva aihealue tunnistetaan? 32

33 Osaamiskykykartoituksen kysymykset 1. Mikä on yrityksen tausta ja toiminnan luonne? 2. Mihin kunnossapidon kohteisiin tarjotaan palveluita? 3. Mitä palvelumalleja on käytössä? 4. Millä palvelumallin alueella nähdään eniten kehitettävää? 5. Miten kehitettävät osa-alueet on nyt on organisoitu? (ydinosaaminen/kumppanit?) 6. Mitä kehitystarpeita on toimintaedellytyksiin ja ympäristöön liittyen? 7. TOP 3 nykyiset/potentiaaliset asiakkuudet? 8. Pilotointihalukkuus, jos sopiva aihealue tunnistetaan? 33

34 Pilotointihalukkuus 34

35 Palvelumallien kehitystarpeet Kehitystarpeet liittyvät haastateltujen yritysten vastauksiin. Jokainen yritys voi profiloida oman palveluliiketoimintansa käyttäen kunkin palvelumallin ominaispiirteitä (kts. kalvot 19-22). 35

36 Kokonaiskumppanuuteen liittyviä kehitystarpeita Suoria kommentteja Palveluverkoston rakentaminen ulkomaisiin (Venäjä, Saksa) toimituksiin. Globaalin toimijan kumppaniksi työstökoneiden modernisointiin ja linjasiirtoihin. Asiakkaiden tuotantoprosessin kehittäminen. Järjestelmätoimittajuus. Toiminnan sähköistys / kehitys valitun strategian pohjalta. Elinkaaripalvelut. Palveluliiketoiminnan (after sales) kehittäminen. TOP 10 asiakastarvekartoitus muiden toimittamien koneiden ohjauksen modernisointiin. 36

37 Jatkuvien palvelujen kehittämistarpeet Suoria kommentteja Palveluliiketoiminnan selvitys, esim. myynti/huoltoverkoston rakentaminen oman tuotteen ympärille. Omaan tuotteeseen liittyvä franchising-/huoltoleasingliiketoiminta. Asiakastarveselvitys omaksi tuotteeksi: tuotehaku tai oman tuotteen kehitys. Tuotekehitystiimi oman tuotevalikoiman laajentamiseen. Etävalvontajärjestelmän + huoltojärjestelmän (huoltohistoria) + hankintakanavan integrointi Nykyisen etävalvonnan kustannushyötyjen validointi koneiden historiatietoihin perustuen. Kustannustehokas etädiagnostiikka, joka integroituu asiakkaan järjestelmien kanssa. Työstö- ja muiden koneiden etädiagnostiikkapalvelut. Pakkauskoneiden tuotantoversioihin liittyvä etäpalveluliiketoiminta. 37

38 Osaulkoistukseen liittyviä kehitystarpeita Suoria kommentteja Valmistusketjun kehittäminen, Make or buy päätökset. Sopimusvalmistajien tietojärjestelmien kytkeminen toisiinsa. Työturvallisuusselvityspalvelu: Insinööritoimistolla peruskartoitukset, konepajayrityksillä toteutukset. Viranomaismääräysten huomioiminen (turvallisuus). Suunnitteluyhteistyö ison asiakkaan uusien tuotteiden kehitykseen (valmistettavuus-näkökulma). Simulointimahdollisuuksien hyödyntäminen asiakkaan tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa. Kustannusvertailu: Ennakoivan kunnossapidon huoltopalvelu vs. oma huoltopalvelu. 38

39 Projektipalveluihin liittyvät kehitystarpeet Suoria kommentteja Kumppanuudet projektitalojen kanssa. Partneruudet konepajayritysten ja hallirakentajayritysten kanssa. Omiin projektitoimituksina tehtäviin tuotteisiin liittyvien palvelujen kehitys. Pakkausalan protokoneiden projektisuunnittelu ja -kehitys. Palvelukonseptit ja oman imagon edelleenvahvistus suosittamalla muidenkin yritysten palveluita omille asiakkaille. Varaosapalvelu teollisuuden seisokkeihin ja ennakkohuoltoihin. 39

40 Resurssipalveluihin liittyviä kehittämistarpeita Suoria kommentteja Koneistusresurssi-pooli: resurssit paikallisilta kone- ja metallialan yrittäjiltä. Kunnossapitokumppanin toiminnan laajennus saman asiakkaan muille tehtaille (ulkomaille). Suunnittelu+valmistus -kokonaisuus. Toiminnanohjauksen kehitys, liikkuvan työn hallinta, ERPprojektin suunnittelu. 40

41 Jatkotoimenpiteet 41

42 Sisältö 1. Tavoitteet jatkotoimille 2. Kehittämisen keskeiset osa-alueet 3. Jatkotoimenpiteet ja kehittämispolut 4. Toimenpiteiden sisältöehdotuksia 42

43 Tavoitteet jatkotoimille Vahvistaa Hämeenlinnan seudun pk-yritysten palvelumallien hyödyntämistä omiin tuotteisiin liittyviin palveluihin ja muuhun teollisuuden kunnossapitoon liittyen. Luoda teollisuuden kunnossapidon palvelumallien käytännön piloteille sähköinen palvelualusta, jossa eri alan yritykset toimivat yhteistyössä ja digitaalinen informaatio kulkee sujuvasti toimitusketjun portaalta toiselle. Kehittää ja testata palvelumalleihin liittyvää sähköistä suunnittelu-, tuotanto- ja logistiikkaketjua pilottiyritysten kanssa. Muodostaa kansallinen teollisuuden palveluliiketoiminnan osaamis- ja kehittämiskeskittymä Hämeenlinnan seudulle. Nostaa toimenpideohjelman avulla Innopark Programmesin tunnettuutta ja roolia teollisuuden kunnossapidon palveluiden kehittäjänä. 43

44 Kehittämisen keskeiset osa-alueet A. Teollisuuden kunnossapitoliiketoiminnassa tarvittavan palveluinfrastruktuurin kehittäminen B. Teollisuuden palveluliiketoiminnan suunnittelu-, tuotanto- ja logistiikkaketjun kehittäminen ja testaaminen pilottiyritysten kanssa C. Kunnossapitoon ja muuhun palveluliiketoimintaan liittyvän koulutuksen kehittäminen 44

45 Jatkotoimenpiteet ja kehittämispolut Kehittämisalue A) Palveluinfrastruktuuri Tutkimus ja koneet & laitteet Palvelualusta Osaamiskeskittymän pilvipalvelualusta Living Labtestauksiin Tutkimus Ulk. kunnossapitopalvelun vs. Oman kunnossapidon kannattavuusvertailu Osaamiskeskusyhteistyö / Laboratorioinfra Teollisuuden palveluliiketoiminnan hallinta Tutkimus Sähköisen palvelumallin hyödyt ja kustannukset koko liiketoimintaketjussa Innovaatiokeskusten kehittämisohjelma / EU-projekti Teollisuuden palvelujen rooli liiketoimintamigraatiossa Tutkimus Etävalvontapalvelut pkyritysten näkökulmasta B) Arvoverkon Valmisteluprojekti + Living Lab Living Lab Suunnittelu- toiminta Käytännön pilottiprojektit Living Lab (= LL) Omien tuotteiden jatkuvien palvelumallien asiakaspilotit Valmisteluprojekti + Verkostoprojekti Työturvallisuusselvityspalvelu osaulkoistuksiin liittyen C) Koulutus Seminaari+Täydennyskoulutus Teollisuuden palvelumallien käytännön kehitys ja testaus Seminaarit, täydennyskoulutus, tutkinnot Työharjoittelu & ohjaus Asiakastarvehaastattelut, partnerihaut, toiminnanohjauksen kehitysselvitykset Kumppanuusyhteistyö globaalin huoltopalveluyrityksen ja pkyrityksen kesken Kehitysprojektit Kumppanuudet projektitalojen kanssa & Protokoneiden projektisuunnittelu ja -kehitys Seminaari+Täydennyskoulutus Esittelyt palvelumallien pilotticaseista Täydennyskoulutus Kokonaiskunnossapitokumppanin toiminnan laajennus saman asiakkaan muille tehtaille yhteistyö uusien tuotteiden kehitykseen Kehitysprojektit Teollisuuden palveluiden ekosysteemin ja sen johtamisen konseptointi Erikoistumistutkinto Teollisuuden palvelumallit Opinnäytetyöt Teollisuuden palvelumallit 45

46 A) Palveluinfrastruktuuri Palvelualusta Tavoite Aikaansaada pilvipalvelualusta Living Lab tiedon keruuseen ja analyysiin sekä eri toimijoiden välisten integraatioiden testaukseen Toimijat ja roolit Innopark Programmes Oy Projektin organisointi Asiantuntijayritykset Projektisuunnittelu ja toteutus / Pilvipalvelualustan käyttöönotto, hallinnointi ja käyttö Koulutuslaitos Opiskelijoiden ohjaus tiedonkeruussa ja analyysissä Teollisuuden asiakkaat Vaatimukset asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja testaukseen => Valmisteluprojekti + Suunnitteluprojekti 46

47 Teollisuuden kunnossapidon palvelumallien kehittämisen palveluinfrastruktuuri Palvelualustaa käyttäen palveluliiketoimintaa kehittävä yritys voi pilotoida suunnittelemaansa palvelua asiakasyrityksen kanssa. Palvelualusta auttaa palveluun liittyvän tiedon keruussa ja analysoinnissa sekä raportoinnissa pilottiasiakkaan haluamalla tavalla. Palveluinfrastruktuurin osat Asiakkaat, mm. Sähköinen palvelualusta Palvelusuunnittelu Kone / metallituote Tuote- ja palvelutiedot - suunnitteluosat - toimitusosat - käyttöpalveluosat - Testiaineiston tiedot - räätälöintitiedot - palveluaineistot - tilaustiedot - toimitustiedot - status -... Analyysi/asiakas palautetiedot Living Lab ien: - lähtöaineisto - palautekanava - testaustulokset - Tilaus/toimitus Palvelutason mukaisen palvelun käyttö Elektroniikka, sähkö Metallin jalostus Energia Suunnittelu Tilaus Toimitus Palvelun hallinta Kemia Yhteistyökumppanit (mm.) Suunnittelutalo ICT-talo Materiaalitoimittaja Valmistusalihankkija Aitous tekn. Logistiikkatoimitttaja Paikallinen palveluyritys Ali Saravirta Project Business Oy Finland 47

48 B) Arvoverkon toiminnan kehitys pilottiprojektien avulla Tavoite Selvittää pilottiprojektien avulla pk-yritysten palvelumallien hyödyntämistä omiin tuotteisiin liittyvään kunnossapitoon ja muuhun teollisuuden kunnossapitoon Kehittää ja testata sähköistä suunnittelu-, tuotanto- ja logistiikkaketjua pilottiyritysten kanssa Toimijat ja roolit Innopark Programmes Valmistelu- ja verkostoprojektin organisointi Asiakasyritykset Tuotteet ja palvelut käytännön kehittämiseen ja testaukseen Asiantuntijayritykset Living Lab valmistelu, suunnittelu, toteutustuki Palvelumallia soveltavat toimittajayritykset Suunnittelupalvelu + Toimituspalvelu + Käytön aikainen palvelu Koulutuslaitos Opiskelijoiden ohjaus käytännön tiedonkeruussa ja analysoinnissa => Valmisteluprojekti + Verkostoprojekti 48

49 Pilottiprojektien osa-alueita Kokonaiskumppanuus Jatkuva palvelu Järjestelmätoimittajuus. Ison globaalin huoltopalveluyrityksen ja pkyrityksen yhteistyö sovitulla fokusalueella Omaan tuotteeseen liittyvä palveluliiketoimintaselvitys, esim. myynti/huolto- tai franchising-/huoltoleasing-liiketoiminta Osaulkoistus Projektipalvelu Resurssipalvelu Palveluliiketoiminnan perusedellytykset Työturvallisuusselvityspalvelu. Suunnitteluyhteistyö uusien tuotteiden kehitykseen. Simulointimahdollisuudet asiakkaan tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa. Kumppanuudet projektitalojen kanssa. Varaosapalvelu teollisuuden seisokkeihin. Protokoneiden projektisuunnittelu ja -kehitys. Kunnossapitokumppanin toiminnan laajennus saman asiakkaan muille tehtaille. Resurssi-pooli: koneistusresurssit paikallisilta kone- ja metallialan yrittäjiltä. Asiakastarvehaastattelut palvelumalleihin. Partnerihaut. Toiminnanohjauksen kehitysselvitykset. 49

50 C) Seminaarit ja täydennyskoulutus Tavoite Nostaa ensi vaiheessa Hämeenlinnan osaamiskeskittymän tunnettuutta Päivittää valittujen kohderyhmien tiedot teollisuuden palvelumallien tuomista liiketoiminta-mahdollisuuksista Toimijat ja roolit Innopark Programmes Oy Toimenpiteiden organisointi ja järjestelytuki Koulutuslaitos Seminaarin ja täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus Asiantuntijayritykset Projektisuunnittelu ja toteutus Arvoverkon toimijat Seminaariesitykset ja casemateriaalien tuottaminen => Suunnitteluprojekti 50

51 Kiitos! Ali Saravirta Project Business Oy Finland 51

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä FluidHouse Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä www.fluidhouse.fi FluidHouse Hydrauliikka Öljyvoitelu Pneumatiikka Automaatio Kokonaisuus takaa tehokkuuden

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta

Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta Kommenttipuheenvuoro Helena Kivi-Koskinen Energia- ja ympäristöpäällikkö www.ruukki.com Ruukki tänään Liikevaihto 3,7 miljardia euroa vuonna 2006

Lisätiedot

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta Professori Harri Haapasalo Esityksen sisältö Mitä verkostoitunut toimintaympäristö tarkoittaa? & Mitä haasteita verkostoituneessa

Lisätiedot

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy Teollinen Internet konepajateollisuudessa Absent Oy Teollisuuden palveluliiketoimintajärjestelmät Aftersales

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET. Tapio Karvonen 29.10.2015

MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET. Tapio Karvonen 29.10.2015 MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET Tapio Karvonen 29.10.2015 Suomen meriklusteri MERITEOLLISUUDEN TOIMITTAJAT VARUSTAMOT MUUT MERENKULKUUN LIITTYVÄT ELINKEINOT LAIVANRAKENNUS JA OFFSHORE

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

PAAKKOLA CONVEYORS OY

PAAKKOLA CONVEYORS OY PAAKKOLA CONVEYORS OY Paakkola Conveyors Paakkola Conveyors on modernien, toimintavarmojen kuljetinjärjestelmien toimittaja kaivannaistoiminnan ja raskaan perusteollisuuden tarpeisiin. Paakkolan vahvuudet

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti. Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin

HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti. Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin Projektin taustalla Tampereen strategisissa linjauksissa innovatiiviset hankinnat näkyneet pitkään

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Tornio Works käynnissäpidon toimintamalli

Tornio Works käynnissäpidon toimintamalli Tornio Works käynnissäpidon toimintamalli 31.5.2012 KTAMK; Käynnissäpitoseminaari www.outokumpu.com Sisällys 1. Kunnossapito PSK-standardin mukaan 2. Käynnissäpidon organisoituminen Tornio Worksissa 3.

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Refecor Oy Jyrki Portin Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Esittelyni 11 vuotta suunnittelukokemusta RF, antennit ja radioteknologiat Systeemisuunnittelu Elektroniikka,

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO Aikuisopiskelun Opinovi Varsinais-Suomessa VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO pk -yritysverkoston ohjausosaamista ja ohjausta yhteistyöllä Jaana Nyström, Salon seudun aikuisopisto OTSIKKOKENTTÄ

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin

Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin Urpo Laakkonen Harri Kivelä Elinkeinostrategiaseminaari 1 Johdattelevia kysymyksiä strategiaprosessiin Mitä tavoittelemme? Minkä haasteen edessä olemme? Mistä pitäisi

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Palvelualusta pilvessä välittää ja visualisoi tietoa eri lähteistä Hyötyjen ja hyödyntäjien tunnistaminen ja palveleminen Liikenne Sää WiFi Ilman

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat Henkilöstöselvitys 216 Raportin kuvat 1.3.214 Tekstiosaan tulevat kuvat 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 25-212 sekä arvio Suomen henkilöstön määrästä vuodelle 216 34 32 3 28

Lisätiedot

Digitaalisuus teollisuuden uudistajana. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere

Digitaalisuus teollisuuden uudistajana. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere Digitaalisuus teollisuuden uudistajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere 17.9.2014 Digitaalisuus ravistelee kaikkia aloja Digitaalisuus Systeemiset muutokset ja liiketoimintaekosysteemit

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Johtavaa nosturiteknologiaa

Johtavaa nosturiteknologiaa OSAAMISEN VARMISTAMINEN NOSTURIHUOLTO Mika Räty Johtavaa nosturiteknologiaa 1/10 KCI Konecranes lyhyesti Liikevaihto 971 milj. euroa (2005) Noin 7000 työntekijää 38 maassa Yksi maailman suurimmista nosturivalmistajista

Lisätiedot

EN 1090 kokemuksia kentältä

EN 1090 kokemuksia kentältä EN 1090 kokemuksia kentältä Mitä kaikkea vaatii? (vaatinut ) Tuotannolle (työohjeita) Toimihenkilöille (lomakkeita) Yritykselle (uusi toimintatapa) Paljonko tähän kaikkeen menee aikaa? Mitä siis konepajoissa

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3. Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Kurssikuvaukset 1 (6) NN, Jari Olli, Metropolia

Kurssikuvaukset 1 (6) NN, Jari Olli, Metropolia Kurssikuvaukset 1 (6) TEOLLINEN PALVELULIIKETOIMINTA Strategiset palvelut, Jari Olli, Metropolia Jakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä käsitys siitä, mitä on teollinen palveluliiketoiminta, mitkä

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Palautepalvelut. Salla Sainio

Palautepalvelut. Salla Sainio Palautepalvelut Salla Sainio 22.4.2013 1 Mitä kehitetään ja kenelle? Kansalliset asiakaspalautekyselyt: luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

ServiceNow - ITSM ja CMDB-ratkaisu

ServiceNow - ITSM ja CMDB-ratkaisu ServiceNow - ITSM ja CMDB-ratkaisu Valtorin toiminnanohjausjärjestelmä TOP:in asiakasinfo 15.10.2015 Jori Kanerva toimitusjohtaja, Sofigate Services Oy Tavoite ja sisältö Antaa tietoa ServiceNow-tuotteesta

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN NÄKÖKULMA HYVINVOINTIIN

KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN NÄKÖKULMA HYVINVOINTIIN PUMPPU-HANKE (A31860) pumppu-hanke.blogspot.com PUMPPU-HANKE KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN NÄKÖKULMA HYVINVOINTIIN Mika Anttila / Innopark Programmes Oy, Pumppu hankkeen koordinaatio Pumppu-hanke Pumppu-hanke on -

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto Kokemukset talteen kamerakännykällä Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto JALAN-loppuseminaari 23.1.2004: Mitä JALAN-projektin jälkeen? Organisaatioiden välinen tiedonsiirto kuluvana vuonna tavoitteena

Lisätiedot

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä.

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. KIITOS RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. Konsernimme liikevaihto on n. 114 milj. euroa ja palveluksessamme työskentelee maanlaajuisesti yli 3500 alamme ammattilaista. Olemme

Lisätiedot

Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla

Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla Muokkaa tekstin perustyylejä Digitalisaatio ja Teollinen Internet konepajateollisuudessa Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 18.11.2015 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy Absent Oy Muokkaa tekstin perustyylejä

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta?

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Toimitusjohtaja Jussi Aho (DI) 3.10.2014 Rakentamisen heikko tuottavuuskehitys painaa kansantaloutta 500 450 Koko talous Julkinen sektori

Lisätiedot

Millainen on hyvä sisältöansainnan kehityshanke? Heikki Nurmi Tekesin aamiaisseminaari 19.5.2015

Millainen on hyvä sisältöansainnan kehityshanke? Heikki Nurmi Tekesin aamiaisseminaari 19.5.2015 Millainen on hyvä sisältöansainnan kehityshanke? Heikki Nurmi Tekesin aamiaisseminaari 19.5.2015 Agenda 1. Sisältöansainta: tilanne ja trendit 2. Millainen on hyvä kehityshanke? 3. Projektisuunnittelusta

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä. Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys. 6.10.2005 Gilbert Appelgren

Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä. Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys. 6.10.2005 Gilbert Appelgren Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen käytännössä Tl-tietojen ylläpito, Vasu-sovellusten käyttö, päivitys ja kehitys 6.10.2005 Gilbert Appelgren 1 Esityksen pääkohdat Tärkeysluokitusjärjestelmän uudistaminen

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 26.9.2014 Voimarinne, Sastamalan Karkku

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM

HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM HUS HANKINNAT JA HANKINTAPERIAATEET HUS-LOGISTIIKKA, TOIMITUSJOHTAJA MARKKU LAAKSO 8.12.2015 YRITYSYHTEISTYÖ SEMINAARI BIOMEDICUM HUS HANKINTAVOLYYMIT Materiaalihankinnat 340 M / vuodessa Hoito- ja muut

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

SUOMALAISELLA SYVÄOSAAMISELLA ON KANSAINVÄLISTÄ KYSYNTÄÄ. Harri Mononen

SUOMALAISELLA SYVÄOSAAMISELLA ON KANSAINVÄLISTÄ KYSYNTÄÄ. Harri Mononen SUOMALAISELLA SYVÄOSAAMISELLA ON KANSAINVÄLISTÄ KYSYNTÄÄ Harri Mononen 19.9.2012 MISTÄ TULEMME? MEKANIKK VERKSTAD AS KESTOTUOTE RULLAKON VALMISTUS ELOPAK MH K. HARTWALL RULLAKOT ELOPAK ENGINEERING VALPAK

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN Riitta Sutinen KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN BioTurku aamiaisinfo 27.1.2012 Riitta Sutinen 1) HealthBIO-klusterin kv. myynti- ja markkinointikoulutuksen tarveselvitys

Lisätiedot

MONIPUOLINEN ELINKEINORAKENNE => BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN. Lähde: OEK 2020 osaamisstrategia

MONIPUOLINEN ELINKEINORAKENNE => BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN. Lähde: OEK 2020 osaamisstrategia MONIPUOLINEN ELINKEINORAKENNE => BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN Lähde: OEK 2020 osaamisstrategia Vieskan Metalli Oy Rautakone Esa Pudas Logmer Forest Kalajoen Teräs oy Kalajoen Teollisuusrakenne Oy Ferral Components

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOPÄIVÄT 8.10.2014. Kati Tuominen Tarpaper Recycling Finland Oy

JÄTEHUOLTOPÄIVÄT 8.10.2014. Kati Tuominen Tarpaper Recycling Finland Oy JÄTEHUOLTOPÄIVÄT 8.10.2014 Kati Tuominen Tarpaper Recycling Finland Oy 1 Kattohuopa hyötykäyttöön asfalttiteollisuuden uusioraaka- aineena Bitumikatteiden keräys- ja kierrätyspalvelut Tausta Tarpaper Recycling

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot