Innopark Programmes Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innopark Programmes Oy"

Transkriptio

1 Innopark Programmes Oy Selvitystyö kone- ja metallialan PK-yrityksen ja teollisuuden kunnossapidon palvelumallista Loppuraportti

2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1. Projektin kuvaus Tausta Projektin tavoitteet Rajaukset ja reunaehdot Projektin sisältö Palvelumallien selvitys Asiakastarvekartoitus Toimittajien osaamiskartoitus Toimintaympäristökartoitus 2. Kohderyhmä Haastatellut henkilöt ja yritykset 3. Teollisuuden kunnossapidon palvelumallit 4. Tulokset Asiakastarve- ja osaamiskykyhaastattelut 5. Jatkotoimenpiteet Company Confidential 2

3 Tiivistelmä pilottiprojektien osa-alueista tarvehaastatteluiden perusteella Kokonaiskumppanuus Jatkuva palvelu Järjestelmätoimittajuus. Ison globaalin huoltopalveluyrityksen ja pkyrityksen yhteistyö sovitulla fokusalueella Omaan tuotteeseen liittyvä palveluliiketoimintaselvitys, esim. myynti/huolto- tai franchising-/huoltoleasing-liiketoiminta Osaulkoistus Projektipalvelu Resurssipalvelu Palveluliiketoiminnan perusedellytykset Työturvallisuusselvityspalvelu. Suunnitteluyhteistyö uusien tuotteiden kehitykseen. Simulointimahdollisuudet asiakkaan tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa. Kumppanuudet projektitalojen kanssa. Varaosapalvelu teollisuuden seisokkeihin. Protokoneiden projektisuunnittelu ja -kehitys. Kunnossapitokumppanin toiminnan laajennus saman asiakkaan muille tehtaille. Resurssi-pooli: koneistusresurssit paikallisilta kone- ja metallialan yrittäjiltä. Asiakastarvehaastattelut palvelumalleihin. Partnerihaut. Toiminnanohjauksen kehitysselvitykset. 3

4 Tiivistelmä jatkotoimenpiteistä ja kehittämispoluista Kehittämisalue A) Palveluinfrastruktuuri Tutkimus ja koneet & laitteet Palvelualusta Osaamiskeskittymän pilvipalvelualusta Living Labtestauksiin Tutkimus Ulk. kunnossapitopalvelun vs. Oman kunnossapidon kannattavuusvertailu Osaamiskeskusyhteistyö / Laboratorioinfra Teollisuuden palveluliiketoiminnan hallinta Tutkimus Sähköisen palvelumallin hyödyt ja kustannukset koko liiketoimintaketjussa Innovaatiokeskusten kehittämisohjelma / EU-projekti Teollisuuden palvelujen rooli liiketoimintamigraatiossa Tutkimus Etävalvontapalvelut pkyritysten näkökulmasta B) Arvoverkon Valmisteluprojekti + Living Lab Living Lab Suunnittelu- toiminta Käytännön pilottiprojektit Living Lab (= LL) Omien tuotteiden jatkuvien palvelumallien asiakaspilotit Valmisteluprojekti + Verkostoprojekti Työturvallisuusselvityspalvelu osaulkoistuksiin liittyen C) Koulutus Seminaari+Täydennyskoulutus Teollisuuden palvelumallien käytännön kehitys ja testaus Seminaarit, täydennyskoulutus, tutkinnot Työharjoittelu & ohjaus Asiakastarvehaastattelut, partnerihaut, toiminnanohjauksen kehitysselvitykset Kumppanuusyhteistyö globaalin huoltopalveluyrityksen ja pkyrityksen kesken Kehitysprojektit Kumppanuudet projektitalojen kanssa & Protokoneiden projektisuunnittelu ja -kehitys Seminaari+Täydennyskoulutus Esittelyt palvelumallien pilotticaseista Täydennyskoulutus Kokonaiskunnossapitokumppanin toiminnan laajennus saman asiakkaan muille tehtaille yhteistyö uusien tuotteiden kehitykseen Kehitysprojektit Teollisuuden palveluiden ekosysteemin ja sen johtamisen konseptointi Erikoistumistutkinto Teollisuuden palvelumallit Opinnäytetyöt Teollisuuden palvelumallit 4

5 Projektin kuvaus 5

6 Tausta Projekti liittyy kone- ja metalliteollisuuden osaamiskeskusohjelmaan Innopark Programmes Oy:n hallinnoima Hämeen osaamiskeskus on mukana kansallisen osaamiskeskusohjelman toteuttamisessa ohjelmakaudella Ohjelman yhtenä tavoitteena on kehittää kone- ja metalliteollisuuden toimialaa siten, että alan eri kehitystoimenpiteet tulevat yritysten ja teollisuuden liiketoiminnan eduksi. 6

7 Projektin tavoitteet ja sisältö Selvittää Kanta-Hämeen kone- ja metallitoimialan pk-yritysten intressejä, kyvykkyyttä ja toimintamahdollisuuksia kehittää liiketoimintaansa vastaamaan teollisuuden kunnossapidon tarpeisiin Määritellä kunnossapidon palvelutuottajien toimintamalli, erityisesti metallialan kehittämisen näkökulmasta Pilotoida toimintamalli (erillinen työ) Puitteet jatkohankkeille Uusien tuote- ja palveluratkaisujen kehittäminen ja markkinoille tuominen 7

8 Rajaukset ja reunaehdot A. Kohderyhmän rajaus Asiakastarvekartoitus: 5-10 asiakasyritystä Toimittajien osaamiskartoitus: pk-yritystä Ei rajauksessa: KV-palvelutarjoajaverkoston selvitys. Kolme (3) kpl venäläistä kunnossapitopalveluiden käyttäjää. B. Maantieteellinen rajaus Asiakastarvekartoitus: Kanta-Häme ml. lähialueet Toimittajien osaamiskykykartoitus: Kanta-Häme C. Teollisuuden kunnossapidon rajaus Kaikkiin kunnossapidon osa-alueisiin liittyvät palvelut Omaan tuotteeseen liittyvät palvelut Pelkkä kunnossapidon alihankintatyö 8

9 Projektin sisältö 1. Palvelumallien selvitys 2. Asiakastarvekartoitus 3. Toimittajien osaamiskartoitus 4. Toimintaympäristökartoitus 5. KV-palvelutarjoajaverkoston selvitys (erillistyö, ei rajauksessa) 9

10 Kohderyhmä Haastatellut henkilöt ja yritykset 10

11 Asiakastarve- ja osaamiskykyhaastattelut Haastateltu yritys Adene Elmont Oy Entop Oy GS-Hydro Oy Hovisuunnittelijat (3D Capital Oy) HST Konepaja Oy Janavalo Oy JEPPtech Oy Konecranes Oyj Koneistuspalvelu L&K Oy Konepaja Mankinen Oy Larmek Oy M-Components Oy Metsi Oy Mitek Finland Oy Mitron Oy Oitti Tools Oy Pajaservice Oy Pivatic Oy Ruukki Oyj Sako Oy Samet Group / Samet Oy / Maviteknik Oy Sisu Akselit Oy Tenimet Oy Turengin Nostolava Oy Walpella Oy Asiakastarvekartoitus Osaamiskykykartoitus 26 11

12 Haastateltujen henkilöiden asema 12

13 Tuoteyritykset vs. alihankintayritykset 13

14 Teollisuuden kunnossapidon palvelumallit 14

15 Palvelumallien kehittämisen lähtökohdat Lähde: Arantola Heli, Simonen Kimmo Tekes 256_09, Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana. Luettu Liikevaihtologiikka. Mistä asiakasyrityksen myynti muodostuu ja miten asiakas kasvaa nyt ja tulevaisuudessa? Yritys voi pilkkoa asiakkaan strategisen tason mittareita pienempiin ja konkreettisempiin osiin ja tunnistaa näin omat mahdollisuutensa vaikuttaa asiakkaan menestykseen. Esimerkiksi liikevaihdon kasvuun voidaan vaikuttaa parantamalla asiakkaan tarjousten onnistumisprosenttia (hit rate), nopeuttamalla asiakkaan tuotelanseerauksia tai lisäämällä loppuasiakkaan transaktiokohtaista liikevaihtoa. Kustannuslogiikka. Mitkä ovat asiakkaan suurimmat kustannuserät? Miten asiakas hallitsee kustannuksiaan? Mitkä ovat toiminnan tehostamisen taloudelliset tavoitteet? Taselogiikka. Minkälainen on asiakkaan taserakenne? Miten taserakenteeseen voidaan vaikuttaa? Halutaanko tasetta keventää esimerkiksi ulkoistamalla? Esimerkiksi taserakennettaan keventämään pyrkivä asiakas on kiinnostunut ratkaisuista, joilla toimittaja ottaa osan asiakkaan varastoista omaan taseeseensa. Riskilogiikka. Miten vakaalla pohjalla asiakkaan toiminta on? Miten hyvin asiakas on valmistautunut ulkoisen ympäristön muutoksiin / tilanteisiin? Mitkä ovat asiakkaalle merkittäviä riskejä? 15

16 Palvelumallien kehittämisen näkökulmat Lähde: Kajaala Mervi, Vuolle Mika, Kurnitski Jarek. CUBENet - Talotekniikan tulevaisuuden elinkaaripalvelut. Luettu

17 Teollisuuden kunnossapidon palvelumallit 1. Kokonaisvaltainen kumppanuusmalli 2. Jatkuvan palvelun malli 3. Osaulkoistusmalli 4. Projektipalvelumalli 5. Resurssipalvelumalli => Yrityksen käyttämä toimintamalli voi olla yhdistelmä em. perustoimintamalleista 17

18 Kokonaisvaltainen kumppanuusmalli Toimitussisältö on laaja-alainen (kokonaisuus tai selkeä osa). Prosessilaitteet => Käytettävyys-, tuotantotavoitteet, seisokkien kustannukset ja ajat, häiriöajat, tuotannon määrä Kiinteistötekniikka => Energiansäästötavoitteet, asiakastyytyväisyystavoitteet Toimitussisältö käsittää tyypillisesti monta ammattialaa ja useita työaikamuotoja. Toimittaja jakaa osan tilaajan riskistä. Toimittajan on usein oltava keskisuuri tai suuri. Kumppanuus edellyttää usein verkottunutta palvelutuotantoa muiden yritysten kanssa. Palvelutuottajat ovat alihankintasuhteessa kumppaniin, ei tilaajaan. Tyypillisesti henkilöstöä siirtyy tilaajalta kumppanille. Kumppanuus edellyttää hyviä sopimuksia ja luottamusta. Sopimuksissa on tuotantoon tai kustannuksiin liittyviä bonus-/ sanktioehtoja palvelutasoon kytkettynä. 18

19 Jatkuvan palvelun malli Pääfokuksessa ovat jatkuvat kunnossapitopalvelut. Toimitussisältö voi liittyä toimittajan omaan tuotteeseen / edustamaan tuotteeseen. Liiketoimintamalli sisältää yhden tai useamman toimitusosan (tuotesat + palveluosat) Toimitussisältö sisältää yksittäisiä työsuorituksia joko kiinteällä kuukausi- tms. hinnalla tai tuntihinnalla. Palvelutasosta riippuen ansaintamalli voi sisältää myös kannustinosan, esim. tulosbonuksen. Tilaaja ottaa suunnitteluvastuun. Tyypillisesti toimittaja ei halua ottaa vastuuta suunnitteluvirheistä. Työnjohtovastuu kuuluu usein tilaajalle. Urakassa työnjohto kuuluu toimittajalle. Toimintamalli edellyttää sopimuksia, joiden laatu riippuu asiakkaan valitsemasta palvelutasosta. Toimittajan vastuu on varsin rajoitettu alhaisen palvelutason sopimuksissa, mutta kasvaa palvelutason noustessa. 19

20 Osaulkoistusmalli Tilaaja koordinoi osa-alueiden palvelutuotantoverkostoa. Toimitussisältönä on ulkoistus selkeästä osa-alueesta (kunnossapidon kohteesta), esim. Mekaaninen kunnossapito tai Turvallisuus. Toimitussisältönä voi olla teknisesti vaativa osa, esim. prosessitietokone- tai analysaattorihuolto. Toimitussisältöön kuuluu usein verkottunutta palvelutuotantoa muiden yritysten kanssa. Toimittajan on tunnettava alue hyvin. Sopimukset tehdään suoraan tilaajan ja osaulkoistusta tekevän yrityksen kesken. Toimintamalli ei vaadi raskaita sopimuksia. Sopimuksessa määritetään tietty palvelutaso ja aikavasteet. Toimittajalla ei ole mahdollisuutta tuotantoon kytkettyyn ansaintaan. Bonukset perustuvat osa-alueen tunnuslukuihin. 20

21 Projektipalvelumalli Pääfokuksessa on toiminta projektipalveluintegraattorina. Toimitussisältö voi liittyä omaan tai muiden tuotteisiin tai niiden yhdistelmään. Liiketoimintamalli sisältää yhden tai useamman toimitusosan (tuoteosat + palveluosat). Toimitussisältöön voi kuulua myös suunnittelu, kun kyseessä toimiva kokonaisuus (esim. pakkauslinja). Tilaajalla on usein suunnitteluvastuu. Toimittajakaan ei aina halua ottaa vastuuta suunnitteluvirheistä (esim. asennusurakka). Työnjohtovastuu on useimmissa tapauksissa toimittajalla. Toimittajan vastuu toimituskokonaisuudesta on varsin kattava, mukaan lukien takuu. Tilaaja määrittelee sopimusmallit, joihin toimittaja tekee omat liitteet (esim. tekniset erittelyt). 21

22 Resurssipalvelumalli Toimitussisältönä on vain työ. Materiaalit/osat tulevat useimmiten tilaajalta. Tilaaja ostaa esim. toimittajan tiettyjen henkilöiden osaamista. Toimintamalli on tyypillinen esim. isoissa seisokeissa. Tilaajan motiivina voi olla myös oman työvoiman korvaus resurssivajaustilanteissa. Tilaaja ottaa vastuut (työnjohto, työturvallisuus, lopputuloksen arviointi). Toimintamalli edellyttää yksinkertaisia sopimuksia (tilaus, tilausvahvistus, minimissään vain tuntihinnat). 22

23 Asiakastarvekartoitus: Kunnossapidon kohteet Prosessilaitteet Mekaaninen kunnossapito Sähkö- ja automaatiokunnossapito Rakennuskunnossapito Seisokkien hallinta Aluekunnossapito * Ulkoalueet Kiinteistöt Kuljetukset Turvallisuus Viranomaisvastuut * Aluekunnossapito on otettu mukaan kunnossapidon kohteisiin, koska kunnossapitopalvelujen Tilaajan näkökulmasta se kuuluu yhtenä kohteena kokonaiskumppanuus-toimintamallin mukaiseen palveluun. 23

24 Kunnossapidon kohteet asiakasnäkökulmasta 1/2 Prosessilaitteiden kunnossapito Mekaaninen kunnossapito Kone- ja laiteasennukset Hydrauliikka Voiteluhuolto Prosessilaitteisiin liittyvä erikoisosaaminen Laitekorjaukset ja huollot Korjaushitsaukset ja putkistoasennukset Mittaava kunnossapito Sähkö- ja automaatiokunnossapito Sähkön jakelujärjestelmät Moottorit ja niiden käyttölaitteet, taajuusmuuttajat, servo- ja dc-käytöt Varavoimajärjestelmät, UPS laitteet, agregaatit Mittausanturit, lähettimet ja toimilaitteet Automaatiojärjestelmät Ohjelmoitavat logiikat Tuotannon ohjaus- ja optimointijärjestelmät Mittaava kunnossapito Rakennuskunnossapito Tekniset muuraukset ja pinnoitukset Perustukset Telinetyöt ja tukirakenteet Seisokkien hallinta Sisältää kaikkia edellä mainittuja ja investointitöitä Normaalin työajan ulkopuoliset palvelut Eri ammattialojen palveluiden varmistaminen nta:n ulkopuolella 24

25 Kunnossapidon kohteet asiakasnäkökulmasta 2/2 Aluekunnossapito Ulkoalueet Pihat, tiet, viheralueet Kiinteistöt Korjaustyöt Muutostyöt LVIS-työt Siivous Kuljetukset Alueen sisäiset kuljetuspalvelut Turvallisuus Palosuojelu Henkilöturvallisuus Kemikaaliturvallisuus Viranomaisvastuut Radioaktiiviset aineet (esim. mittausantureissa) Sähköpätevyydet ja vastuut Kemikaaliturvallisuusvastuu Työsuojeluvastuu Ympäristövastuut Painelaitteisiin liittyvät vastuut 25

26 Osaamiskykykartoitus: Kunnossapidon osa-alueet Johtaminen Kehittäminen Suunnittelu Ennakoiva kunnossapito Määräaikaishuollot Korjaava kunnossapito Investointipalvelut ja asennukset Logistiikka Koulutus ja turvallisuus 26

27 Kunnossapidon osaamisalueet 1/4 JOHTAMINEN Kunnossapidon johtaminen Raportointi, seuranta Tavoitekeskustelut Muutostöiden priorisointi Resurssisuunnnittelu Seisokkisuunnittelu KEHITTÄMINEN Kehitysprojektit Jatkuva parantaminen RCM analyysit Käytettävyysanalyysit SUUNNITTELU Asiantuntijatehtävät Kunnossapitorekistereiden ylläpito Kunnossapitojärjestelmien ylläpito Esisuunnittelu Muutossuunnittelu Ylläpitosuunnittelu Projektipalvelut Arkistointi (piirustukset ja asiapaperit) 27

28 Kunnossapidon osaamisalueet 2/4 KUNNOSSAPITO ENNAKOIVA KUNNOSSAPITO Ennakkohuoltokierrokset Laatumittareiden / analysaattoreiden huollot Moottoreiden ennakkohuolto Prosessitietokonejärjestelmien ylläpito Voiteluhuolto / automaattivoitelut Kunnonvalvontamittaukset ja analysointi Lämpökuvaukset ja analysointi MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT Prosessimittalaitteiden kalibrointi/ huolto Automaatiojärjestelmien huollot Sähköhydrauliset ohjaukset Sähkökäyttöjen huollot taajuusmuuttajat Vaakojen huollot Kylmälaitehuolto Valaisinhuolto Sähkömoottoreiden hiilihuolto Venttiilihuolto 110 kv:n, 6 kv:n ja alle 1000 V:n kytkinlaitoshuolto Muuntajahuollot Sähkösuotimien huolto UPS-laitehuolto Taajuusmuuttajahuollot Laitosmieskierrokset NDT-mittaukset Viranomaismääräysten mukaiset asiat/hoito 28

29 Kunnossapidon osaamisalueet 3/4 KORJAAVA KUNNOSSAPITO Vuorohuolto Vikakorjaukset ja trouble shooting Hydrauliikahuolto Sähköasennustyöt Sähkömoottoreiden huolto/korjaukset Sähkösaattojen asennus ja huolto Hydrauliikkakomponenttien huolto Hydrauliikka trouble shooting Venttiilikorjaukset ja huollot Kylmälaitehuolto Pienet putkikorjaukset LVI-asennukset/ huolto Prosessi-ilmastointi huollot Kumiointi ja muovityöt Eristyistyöt Mekaanisten laitteiden korjaustyöt (telat yms) Terien hionta/teroitus Tasapainotus Korjaushitsaus Luokkahitsaukset Polttoleikkaus Lastuava metallityöstö Hihnahuolto Puhaltimien korjaus Pumppu- ja sekottajahuolto Kuljettimien huollot Vaihdelaatikot Erikoishuollot ja OEM huoltokäynnit Prosessin laatumittaus huollot Tuotannonojausjärjestelmät Kompressorihuolto Hissihuolto Nosto-ovien huollot Nosturihuolto Siivouskoneiden huollot Liikkuvan kaluston huolto, trukit, autot, pyöräkoneet Sähkösuotimien huolto Voimalaitoshuollot Turpiinihuollot 29

30 Kunnossapidon osaamisalueet 4/4 INVESTOINTIPALVELUT ja ASENNUKSET Projektivalvonta ja johtaminen Projektien asennusvalvonta Rakennus- ja prosessisähköistys Instrumentointi Sähkönjakelu Sähkösaatot Prosessitilojen LVI Erillistilojen LVIK Hydrauliikka-asennukset Putkistoasennus Prosessiputkistot,kirkkaat Voimalaitosputkistot Hydraulikkaputkisto Teräsrakenteiden valmistus Säiliöt ja paineastiat Rakentaminen Palovartiointi LOGISTIIKKA Materiaalien varastointi ja optimointi Logistiikkapalvelut Tekniset ostot Alihankintapalveluiden ostot Investointihankinnat Haalaukset YHTEISET PALVELUT Koulutus Turvallisuus 30

31 Tulokset Asiakastarve- ja osaamiskykyhaastattelut 31

32 Asiakastarvekartoituksen kysymykset 1. Mikä on yrityksen tausta ja toiminnan luonne? 2. Mitä kunnossapidon kohteita esiintyy? 3. Mitä toimintamalleja eri osa-alueilla on nyt käytössä? 4. Missä kohteissa/osa-alueissa nähdään eniten kehitettävää? 5. Miten kehitettävät osa-alueet on nyt on organisoitu (ydinosaaminen/kumppanit)? 6. Miten kehitettävät osa-alueet voitaisiin uudelleen organisoida hyödyntäen paikallisia pk-yrityksiä (tarve/toimintamalli)? 7. TOP 3 kunnossapitokumppanit? 8. Pilotointihalukkuus, jos sopiva aihealue tunnistetaan? 32

33 Osaamiskykykartoituksen kysymykset 1. Mikä on yrityksen tausta ja toiminnan luonne? 2. Mihin kunnossapidon kohteisiin tarjotaan palveluita? 3. Mitä palvelumalleja on käytössä? 4. Millä palvelumallin alueella nähdään eniten kehitettävää? 5. Miten kehitettävät osa-alueet on nyt on organisoitu? (ydinosaaminen/kumppanit?) 6. Mitä kehitystarpeita on toimintaedellytyksiin ja ympäristöön liittyen? 7. TOP 3 nykyiset/potentiaaliset asiakkuudet? 8. Pilotointihalukkuus, jos sopiva aihealue tunnistetaan? 33

34 Pilotointihalukkuus 34

35 Palvelumallien kehitystarpeet Kehitystarpeet liittyvät haastateltujen yritysten vastauksiin. Jokainen yritys voi profiloida oman palveluliiketoimintansa käyttäen kunkin palvelumallin ominaispiirteitä (kts. kalvot 19-22). 35

36 Kokonaiskumppanuuteen liittyviä kehitystarpeita Suoria kommentteja Palveluverkoston rakentaminen ulkomaisiin (Venäjä, Saksa) toimituksiin. Globaalin toimijan kumppaniksi työstökoneiden modernisointiin ja linjasiirtoihin. Asiakkaiden tuotantoprosessin kehittäminen. Järjestelmätoimittajuus. Toiminnan sähköistys / kehitys valitun strategian pohjalta. Elinkaaripalvelut. Palveluliiketoiminnan (after sales) kehittäminen. TOP 10 asiakastarvekartoitus muiden toimittamien koneiden ohjauksen modernisointiin. 36

37 Jatkuvien palvelujen kehittämistarpeet Suoria kommentteja Palveluliiketoiminnan selvitys, esim. myynti/huoltoverkoston rakentaminen oman tuotteen ympärille. Omaan tuotteeseen liittyvä franchising-/huoltoleasingliiketoiminta. Asiakastarveselvitys omaksi tuotteeksi: tuotehaku tai oman tuotteen kehitys. Tuotekehitystiimi oman tuotevalikoiman laajentamiseen. Etävalvontajärjestelmän + huoltojärjestelmän (huoltohistoria) + hankintakanavan integrointi Nykyisen etävalvonnan kustannushyötyjen validointi koneiden historiatietoihin perustuen. Kustannustehokas etädiagnostiikka, joka integroituu asiakkaan järjestelmien kanssa. Työstö- ja muiden koneiden etädiagnostiikkapalvelut. Pakkauskoneiden tuotantoversioihin liittyvä etäpalveluliiketoiminta. 37

38 Osaulkoistukseen liittyviä kehitystarpeita Suoria kommentteja Valmistusketjun kehittäminen, Make or buy päätökset. Sopimusvalmistajien tietojärjestelmien kytkeminen toisiinsa. Työturvallisuusselvityspalvelu: Insinööritoimistolla peruskartoitukset, konepajayrityksillä toteutukset. Viranomaismääräysten huomioiminen (turvallisuus). Suunnitteluyhteistyö ison asiakkaan uusien tuotteiden kehitykseen (valmistettavuus-näkökulma). Simulointimahdollisuuksien hyödyntäminen asiakkaan tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa. Kustannusvertailu: Ennakoivan kunnossapidon huoltopalvelu vs. oma huoltopalvelu. 38

39 Projektipalveluihin liittyvät kehitystarpeet Suoria kommentteja Kumppanuudet projektitalojen kanssa. Partneruudet konepajayritysten ja hallirakentajayritysten kanssa. Omiin projektitoimituksina tehtäviin tuotteisiin liittyvien palvelujen kehitys. Pakkausalan protokoneiden projektisuunnittelu ja -kehitys. Palvelukonseptit ja oman imagon edelleenvahvistus suosittamalla muidenkin yritysten palveluita omille asiakkaille. Varaosapalvelu teollisuuden seisokkeihin ja ennakkohuoltoihin. 39

40 Resurssipalveluihin liittyviä kehittämistarpeita Suoria kommentteja Koneistusresurssi-pooli: resurssit paikallisilta kone- ja metallialan yrittäjiltä. Kunnossapitokumppanin toiminnan laajennus saman asiakkaan muille tehtaille (ulkomaille). Suunnittelu+valmistus -kokonaisuus. Toiminnanohjauksen kehitys, liikkuvan työn hallinta, ERPprojektin suunnittelu. 40

41 Jatkotoimenpiteet 41

42 Sisältö 1. Tavoitteet jatkotoimille 2. Kehittämisen keskeiset osa-alueet 3. Jatkotoimenpiteet ja kehittämispolut 4. Toimenpiteiden sisältöehdotuksia 42

43 Tavoitteet jatkotoimille Vahvistaa Hämeenlinnan seudun pk-yritysten palvelumallien hyödyntämistä omiin tuotteisiin liittyviin palveluihin ja muuhun teollisuuden kunnossapitoon liittyen. Luoda teollisuuden kunnossapidon palvelumallien käytännön piloteille sähköinen palvelualusta, jossa eri alan yritykset toimivat yhteistyössä ja digitaalinen informaatio kulkee sujuvasti toimitusketjun portaalta toiselle. Kehittää ja testata palvelumalleihin liittyvää sähköistä suunnittelu-, tuotanto- ja logistiikkaketjua pilottiyritysten kanssa. Muodostaa kansallinen teollisuuden palveluliiketoiminnan osaamis- ja kehittämiskeskittymä Hämeenlinnan seudulle. Nostaa toimenpideohjelman avulla Innopark Programmesin tunnettuutta ja roolia teollisuuden kunnossapidon palveluiden kehittäjänä. 43

44 Kehittämisen keskeiset osa-alueet A. Teollisuuden kunnossapitoliiketoiminnassa tarvittavan palveluinfrastruktuurin kehittäminen B. Teollisuuden palveluliiketoiminnan suunnittelu-, tuotanto- ja logistiikkaketjun kehittäminen ja testaaminen pilottiyritysten kanssa C. Kunnossapitoon ja muuhun palveluliiketoimintaan liittyvän koulutuksen kehittäminen 44

45 Jatkotoimenpiteet ja kehittämispolut Kehittämisalue A) Palveluinfrastruktuuri Tutkimus ja koneet & laitteet Palvelualusta Osaamiskeskittymän pilvipalvelualusta Living Labtestauksiin Tutkimus Ulk. kunnossapitopalvelun vs. Oman kunnossapidon kannattavuusvertailu Osaamiskeskusyhteistyö / Laboratorioinfra Teollisuuden palveluliiketoiminnan hallinta Tutkimus Sähköisen palvelumallin hyödyt ja kustannukset koko liiketoimintaketjussa Innovaatiokeskusten kehittämisohjelma / EU-projekti Teollisuuden palvelujen rooli liiketoimintamigraatiossa Tutkimus Etävalvontapalvelut pkyritysten näkökulmasta B) Arvoverkon Valmisteluprojekti + Living Lab Living Lab Suunnittelu- toiminta Käytännön pilottiprojektit Living Lab (= LL) Omien tuotteiden jatkuvien palvelumallien asiakaspilotit Valmisteluprojekti + Verkostoprojekti Työturvallisuusselvityspalvelu osaulkoistuksiin liittyen C) Koulutus Seminaari+Täydennyskoulutus Teollisuuden palvelumallien käytännön kehitys ja testaus Seminaarit, täydennyskoulutus, tutkinnot Työharjoittelu & ohjaus Asiakastarvehaastattelut, partnerihaut, toiminnanohjauksen kehitysselvitykset Kumppanuusyhteistyö globaalin huoltopalveluyrityksen ja pkyrityksen kesken Kehitysprojektit Kumppanuudet projektitalojen kanssa & Protokoneiden projektisuunnittelu ja -kehitys Seminaari+Täydennyskoulutus Esittelyt palvelumallien pilotticaseista Täydennyskoulutus Kokonaiskunnossapitokumppanin toiminnan laajennus saman asiakkaan muille tehtaille yhteistyö uusien tuotteiden kehitykseen Kehitysprojektit Teollisuuden palveluiden ekosysteemin ja sen johtamisen konseptointi Erikoistumistutkinto Teollisuuden palvelumallit Opinnäytetyöt Teollisuuden palvelumallit 45

46 A) Palveluinfrastruktuuri Palvelualusta Tavoite Aikaansaada pilvipalvelualusta Living Lab tiedon keruuseen ja analyysiin sekä eri toimijoiden välisten integraatioiden testaukseen Toimijat ja roolit Innopark Programmes Oy Projektin organisointi Asiantuntijayritykset Projektisuunnittelu ja toteutus / Pilvipalvelualustan käyttöönotto, hallinnointi ja käyttö Koulutuslaitos Opiskelijoiden ohjaus tiedonkeruussa ja analyysissä Teollisuuden asiakkaat Vaatimukset asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja testaukseen => Valmisteluprojekti + Suunnitteluprojekti 46

47 Teollisuuden kunnossapidon palvelumallien kehittämisen palveluinfrastruktuuri Palvelualustaa käyttäen palveluliiketoimintaa kehittävä yritys voi pilotoida suunnittelemaansa palvelua asiakasyrityksen kanssa. Palvelualusta auttaa palveluun liittyvän tiedon keruussa ja analysoinnissa sekä raportoinnissa pilottiasiakkaan haluamalla tavalla. Palveluinfrastruktuurin osat Asiakkaat, mm. Sähköinen palvelualusta Palvelusuunnittelu Kone / metallituote Tuote- ja palvelutiedot - suunnitteluosat - toimitusosat - käyttöpalveluosat - Testiaineiston tiedot - räätälöintitiedot - palveluaineistot - tilaustiedot - toimitustiedot - status -... Analyysi/asiakas palautetiedot Living Lab ien: - lähtöaineisto - palautekanava - testaustulokset - Tilaus/toimitus Palvelutason mukaisen palvelun käyttö Elektroniikka, sähkö Metallin jalostus Energia Suunnittelu Tilaus Toimitus Palvelun hallinta Kemia Yhteistyökumppanit (mm.) Suunnittelutalo ICT-talo Materiaalitoimittaja Valmistusalihankkija Aitous tekn. Logistiikkatoimitttaja Paikallinen palveluyritys Ali Saravirta Project Business Oy Finland 47

48 B) Arvoverkon toiminnan kehitys pilottiprojektien avulla Tavoite Selvittää pilottiprojektien avulla pk-yritysten palvelumallien hyödyntämistä omiin tuotteisiin liittyvään kunnossapitoon ja muuhun teollisuuden kunnossapitoon Kehittää ja testata sähköistä suunnittelu-, tuotanto- ja logistiikkaketjua pilottiyritysten kanssa Toimijat ja roolit Innopark Programmes Valmistelu- ja verkostoprojektin organisointi Asiakasyritykset Tuotteet ja palvelut käytännön kehittämiseen ja testaukseen Asiantuntijayritykset Living Lab valmistelu, suunnittelu, toteutustuki Palvelumallia soveltavat toimittajayritykset Suunnittelupalvelu + Toimituspalvelu + Käytön aikainen palvelu Koulutuslaitos Opiskelijoiden ohjaus käytännön tiedonkeruussa ja analysoinnissa => Valmisteluprojekti + Verkostoprojekti 48

49 Pilottiprojektien osa-alueita Kokonaiskumppanuus Jatkuva palvelu Järjestelmätoimittajuus. Ison globaalin huoltopalveluyrityksen ja pkyrityksen yhteistyö sovitulla fokusalueella Omaan tuotteeseen liittyvä palveluliiketoimintaselvitys, esim. myynti/huolto- tai franchising-/huoltoleasing-liiketoiminta Osaulkoistus Projektipalvelu Resurssipalvelu Palveluliiketoiminnan perusedellytykset Työturvallisuusselvityspalvelu. Suunnitteluyhteistyö uusien tuotteiden kehitykseen. Simulointimahdollisuudet asiakkaan tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa. Kumppanuudet projektitalojen kanssa. Varaosapalvelu teollisuuden seisokkeihin. Protokoneiden projektisuunnittelu ja -kehitys. Kunnossapitokumppanin toiminnan laajennus saman asiakkaan muille tehtaille. Resurssi-pooli: koneistusresurssit paikallisilta kone- ja metallialan yrittäjiltä. Asiakastarvehaastattelut palvelumalleihin. Partnerihaut. Toiminnanohjauksen kehitysselvitykset. 49

50 C) Seminaarit ja täydennyskoulutus Tavoite Nostaa ensi vaiheessa Hämeenlinnan osaamiskeskittymän tunnettuutta Päivittää valittujen kohderyhmien tiedot teollisuuden palvelumallien tuomista liiketoiminta-mahdollisuuksista Toimijat ja roolit Innopark Programmes Oy Toimenpiteiden organisointi ja järjestelytuki Koulutuslaitos Seminaarin ja täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus Asiantuntijayritykset Projektisuunnittelu ja toteutus Arvoverkon toimijat Seminaariesitykset ja casemateriaalien tuottaminen => Suunnitteluprojekti 50

51 Kiitos! Ali Saravirta Project Business Oy Finland 51

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

Projektikatsaus 2007-2008

Projektikatsaus 2007-2008 erve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2007-2008 nergiateollisuus Ry Sandvik Mining and Construction

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen Ville Rauhala Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen KÄYNTI Käynnissäpidon tiedonhallinta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2013 Käynnissäpidon tiedonkeruun

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikka-alan palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta

Sähkö- ja elektroniikka-alan palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta Sähkö- ja elektroniikka-alan palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta Krista Laine, Heli Penttinen ja Anna Kotsalo-Mustonen LTT-Tutkimus Oy Teknologiakatsaus 94/2000 Helsinki 2000 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Teemaohjelman sisältö:. TIIVISTELMÄ...3 2. JOHDANTO...6 2.. Itä-Suomen kehittämisstrategian taustat,

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

Sitra NETCENTER SELVITYS

Sitra NETCENTER SELVITYS Sivu 1 Sitra NETCENTER SELVITYS Valtakunnallinen osaamispohjaisten palvelujen kaupallistamismalli ABC Sitra NETCENTER Tekijät: Juha Melgin, it.management Heikki Saranen, it.management Kenneth Tallqvist,

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS Jorma Hokkanen Antti Isoviita SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN KÄSITE 3. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN NYKYTASON

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Niemi, Lauri 2010 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Asiakkuudenhallinta: Asiakkuudenhoitomallien

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243 Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve Operaattori -Palvelualusta -Tietoliikenne Teollisuuslaitos Testaustieto Huolto Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset

Lisätiedot

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Mikko Johansson 2009 Laskentatoimen

Lisätiedot

Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa

Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa VTT TIEDOTTEITA 2510 Palvelutarjooman laajuus Kansainvälistyminen Toimitusketjun kokonaistehokkuus Jyrki Poikkimäki, Katri Valkokari & Juha-Pekka Antila Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa VTT

Lisätiedot

HynäPro 2008 2011. räätälöityjä palveluja pirkanmaalaisille teknologia-alan pk-yrityksille

HynäPro 2008 2011. räätälöityjä palveluja pirkanmaalaisille teknologia-alan pk-yrityksille HynäPro 2008 2011 räätälöityjä palveluja pirkanmaalaisille teknologia-alan pk-yrityksille SISÄLTÖ Hanke HynäPro 2008 2011 kehitti räätälöidysti koko yritystä 4 Projektipäällikön puheenvuoro Kehittämispalveluita

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

Solteq lyhyesti. Solteq 2010 3

Solteq lyhyesti. Solteq 2010 3 Sisältö Solteq lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Solteq 2010 Avainluvut Liiketoiminnan rakenne ERP EAM DATA STORE Solteq 2011 Hallinto Tietoa sijoittajille 2 Solteq 2010 Solteq lyhyesti Solteq tarjoaa

Lisätiedot

TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ

TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ OPPIMATERIAALEJA 74 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Riitta Windahl & Veikko Välimaa TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ Opas tekijöille ja toimeksiantajille TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMATERIAALEJA

Lisätiedot