Opetushallitus, Tampereen ammattiopisto, Tampereen kauppaoppilaitos ISBN (pdf)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetushallitus, Tampereen ammattiopisto, Tampereen kauppaoppilaitos ISBN 978-952-13-3624-9 (pdf)"

Transkriptio

1 ! Opetushallitus, Tampereen ammattiopisto, Tampereen kauppaoppilaitos ISBN (pdf)

2 2(35) 1 Johdanto Taustaa Muita tutkimuksia ja kartoituksia Kartoituksen toteutus Taustatiedot Vastaajat Vastaajien työpaikat Raportointikieli Markkina-alue Ulkoistus Rekrytoinnin kohdealue ICT-henkilöstön lukumäärä Henkilöstön koulutustausta Datanomin työtehtävät Osaamistarpeita nyt ja tulevaisuudessa ( ) Osaamistarve EQF:n luokituksella Avaintaidot Mitä datanomin pitäisi osata lisää, että hän voisi työllistyä työpaikallesi Teoriaa vai käytäntöä Laaja-alaisen ja erikoistuneemman osaamisen suhde Vaativampi osaaminen Yhteenveto Vastaajien terveisiä uuden opetussuunnitelman valmistelijoille Lähteet... 35

3 3(35) 1 Johdanto 1.1 Taustaa # $ %&'(( )(* # +# +,-. # + + / + #/. $+ $/$ $ + +0/,# /## # 123+ # ## ##.$,$ #.+6,# ,-.## /# #+ /+#+. ## /.#$66, 777 #+.$ #$+5#! /8 /95 /.: ; #, #/ / #+ +$,-. # #+

4 4(35) 1.2 Muita tutkimuksia ja kartoituksia #, : /$. 1,.,+ ( 6# # / $ $ $ Määrälliset ennusteet #$# #&1,.,* $. #5##+ &+* &+ $$* + #+1,., / +#+ #+. #+ / + +# 5 5 $/ + $ 1< $+ Toimintaympäristön muutos ja alan osaamisen tarpeet, : #/+,# / #$$ 3#+ #$+ +$ 3 # $$++ +1< ##

5 5(35) : # + +,#/ /$2#+ # /+3.+#+ + / # $ /. 53 / $ $# $: + / +// / + /#$ 5$ /8+1 0 = &*/ &*=. $ #+ +) +/ / / / &3 * 3 &+// *

6 > +$ 2? + + # ##+ / 4

7 1.3 Kartoituksen toteutus 7(35) :+' # ' + +?+## /,-., #+ +#$.6.#$+( #777.? '?# # 5' ##./ + AAA #43, +#/ # $ ##+ $# ##.#. # /+. +$. # +#!+ ) $ + 3-/ $ # ++ + # 5 Liite 1

8 8(35) # #$/ #?9 / :#$#/#+# #! # / ++$ + $+ /++ $ +! 6.1$+ ++$+ +

9 2 Taustatiedot 9(35) 2.1 Vastaajat WWW-kysely ###+ /:/ ; 93 5/?B9 ':/'; 0+ 5?) Kuva 1. Vastanneet alueittain,+ #/ C+ / # 9 ##$ Pirkanmaa; 499 Lappi; 80 Uusimaa Pirkanmaa Lappi Uusimaa; Kuva 2. Toimipaikat maakunnittain 6 6 Tilastokeskus 5/28/2007

10 Haastattelu 9++ 9#+93; #$ / # / # 9 +/; $# / $$ Työskentelyaika ICT-alalla WWW-kysely 10(35) & % # % Kuva 3. Vastaajien työskentelyaika ICT-alalla 0B 6 # Haastattelu 9 # Tietojenkäsittelyn perustutkinnon tuntemus WWW-kysely D /! &*/ / /+$# #$! % Kuva 4. Tietojenkäsittelyn perustutkinnon tuntemus

11 Haastattelu 11(35) 9# +?# 2.2 Vastaajien työpaikat Henkilöstömäärä WWW-kysely #$$ Taulukko 1. Henkilöstön määrä maakunnittain ' ( $ ) ( # ( # ( # AAA #$$ : / /, 1&3*/A +/8E 17./ # * # * % &% %% &% % % Kuva 5. Pirkanmaan ja Rovaniemen vastaajien työpaikkojen henkilöstön määrä 7 Tilastokeskus 28/5/2007

12 2.2.2 Henkilöstön keski-ikä 12(35) WWW-kysely 9$$ # $$ $/# &% % # Kuva 6. Vastaajien työpaikkojen henkilöstön keski-ikä Haastattelu AAA #/+ # $)= / $ #$ $# / F= # #). #$/ #$5# $#/ + Pohdintaa 5 /#$+/ $$$ + $.#+ #$

13 2.2.3 Toimiala +/ + #/ 13(35) 725 Konttori- ja tietokon. korjaus ja hu 724 Tietokanta ja - verkkopalvelut 726 Muu tietojenkäsittely palvelu 721 Atklaitteisto konsultointi 723 Tietojenkäsittely 722 Ohjelmistojen suunn, valm, konsultoi Kuva 7. Tietojenkäsittelypalveluiden toimialojen jakauma / $ 5/ # ## / # )3// /3////# / $!+$$+ & % ( # + % &! # Kuva 8. Kyselyn toimialojen jakauma 8 Tilastokeskus 28/5/2007

14 Haastattelu 14(35) 9 +$ #/ &* /#// 3/3/#/ +5 + $ +$ #+# ## + # #)=:$ +$ $# # +F= 9 :# ## ## :# #+! / + Pohdintaa 4 # / #++ $ / /# :$ # /# F # #/ $ ##+/ :$+ F

15 3.1 Raportointikieli WWW-kysely 15(35) 5# + 3 +$ # 3 # / +/ Haastattelu 93/ + # :,C 5 / + # Pohdintaa,3 # + $/# #$: / # 5/ + / #/. #/ D/$ / #$ # ## 3.2 Markkina-alue WWW-kysely 5# /,C: # / # 5 #+ Haastattelu G-/#$$ + 9/ =++F/ /$ F:$ F=

16 16(35) 5 #/ /# /+. ) =/ /# # / + #+ = 3.3 Ulkoistus WWW-kysely # / C / + #$ Taulukko 2. Ulkoistus, Pirkanmaa Laitteistoulkoistus Ohjelmistoulkoistus Osittain Kokonaan Ei ollenkaan En osaa sanoa Laitteisto nyt Osittain Kokonaan Ei ollenkaan En osaa sanoa Ohjelmisto nyt Tukipalvelu-ulkoistus Muut palvelut Osittain Kokonaan Ei ollenkaan En osaa sanoa Tukipalvelut nyt Osittain Kokonaan Ei ollenkaan En osaa sanoa Muut palvelut nyt Kuva 9. Ulkoistus Pirkanmaa Haastattelu 9/$ / 5/ = = # Pohdintaa // F F

17 17(35) 3.4 Rekrytoinnin kohdealue WWW-kysely ;#+ + # 1< $ 5 # 5 1 (/ 6 #$$ '/B0#$ #$$0B$ 6 $# Nyt Suomi EU Muu Kuva 10. Rekrytoinnin kohdealue, Pirkanmaa Haastattelu 9/=#$#=+ # # #+ F 9 // /$ + # /#/+ $ #+ #$# 9+ / $ ## Pohdintaa.#+ $/## F$ /$# #/ #

18 18(35) 3.5 Vuokratyöntekijöiden osuus henkilöstöstä WWW-kysely./ $ /$ $ 5 ) # $$ #/ Ei ollenkaan alle 10% 10% - 49% 50% tai enemmän Kuva 11. Vuokratyöntekijöiden osuus henkilöstöstä, Pirkanmaa en osaa sanoa Nyt Haastattelu 9/ # +1< $$F/ / $ # Pohdintaa 1< $#$ $$+/ $$##

19 19(35) 3.6 ICT-henkilöstön lukumäärä WWW-kysely Pirkanmaa. :. / ICT-henkilöstön määrä Nyt Vastaajaid Kuva 12. ICT-henkilöstön lukumäärä vastaajien työpaikoilla, Pirkanmaa :$ + # $1< #$$ # Rovaniemi ICT-henkilöstön lukumäärä Nyt VastaajaId Kuva 13. ICT-henkilöstön lukumäärä vastaajien työpaikoilla, Rovaniemi ; $ # 9 Kaaviota saattaa vääristää yhden toimitusjohtajan optimistinen arvio 100 hengen laajennuksesta.

20 20(35) 3.7 Henkilöstön koulutustausta WWW-kysely :+ $$+B + Taulukko 3. Koulutustausta, Pirkanmaa.!/ /!/ + / +!/ #?'/?/?! 6 ((/ (/ (/ (. ('/? (?/( ( ( (& * (& *? (& * $$+B + + Taulukko 4. Koulutustausta, Rovaniemi.!/ /!/ + / +!/ #! '/? (0/0 '/(?? 6 ((?/ (? (? (. / / ( ( ; B #/ B 5##?,:#; $$+B # 5+$ $$+5##+ +/ /+ 4 / # $$+ Haastattelu 9 $$+B + + F== $F= # #$ // # :#

21 21(35) /+. /+ 9/# ++$.# ## ) =4$1< + +$= :+# ).+/ F $ - # H $ + $ 2 3 / )H )HH.)+--+ /$ $ Pohdintaa 5#+ ##+ +#):$+ + F: +#+ # + / ++ $ :+ / /,$/+ $#/#

22 22(35) 3.8 Datanomin työtehtävät WWW-kysely # # $ # / Nyt Kuva 14. Datanomin työtehtävät, Pirkanmaa Nyt Myynti Markkinointi ja viestintä Asiakaspalvelu Arkkitehtuurisuunnitt elu Ohjelmointi Testaus Web-suunnittelu Web-ylläpito Projekti- tai järjestelmävastuu Käyttö- ja laitepalvelu Laitteisto- tai ohjelmistoylläpito Muut tehtävät Myynti Markkinointi ja viestintä Asiakaspalvelu Arkkitehtuurisuunnitt elu Ohjelmointi Testaus Web-suunnittelu Web-ylläpito Projekti- tai järjestelmävastuu Käyttö- ja laitepalvelu Laitteisto- tai ohjelmistoylläpito Muut tehtävät Kuva 15. Datanomin työtehtävät, Rovaniemi ; # +$# + ) #C+ : /# # ; $ # # #+ A-+ Pohdintaa 5 $# + +:# 10

23 23(35) ##+ #+ /+$+$# # 4 Osaamistarpeita nyt ja tulevaisuudessa ( ) 4.1 Osaamistarve EQF:n luokituksella WWW-kysely 6, 5#&,I2H87,I8 */0. ( (? &,I8* $ # 3 $/ + 2#$+# 3$$ $ &,I8(* +$ 2// 3 $+/ +# 3 / $/ 2 $#$## #3 (&,I8?* $ 2 +# 3 $+/ + $ 3 $+ /#+ $ $ +# $#$# # # $/ # /#

24 24(35) Kokousten ja neuvottelujen järjestäminen ja dokumentointi Kouluttaminen Käyttäjien opastaminen ja neuvonta Asiakaspalvelu Myynti ja markkinointi Taloushallinto Yritystoiminta Yritystoiminnan osaaminen yrittäjänäkökulmasta Toiminnanohjausjärjestelmien implementointi Tietojärjestelmien suunnittelu ja toteutus Projektityöskentely Rovaniemi Pirkanmaa Ohjelmointi Tietokantojen suunnittelu, toteutus ja ylläpito Testaaminen Laitteiden asentaminen Lähiverkon rakentaminen ja ylläpito Järjestelmien hallinta Järjestelmien valvonta Käyttöjärjestelmien ja konfigurointien hallinta (esim. palvelimet) Käyttöjärjestelmien hyödyntäminen 2,00 (EQF 2) 300 (EQF 3) 4,00 (EQF 4) Kuva 16. Osaamistarve työtehtävittäin EQF:n luokituksella, kysely, luokitus suoraan EQF-tasojen mukaan

25 25(35) # &,I8()* + +,I8() ; $# / $#$+/+/,I8); $: + $/I/ # 5 / )E-/ /3//# //// / /$3

26 Haastattelu 9#/ Asiakaspalvelu Markkinointi Yrittäjyys Yrityksen toiminta ja tietojärjestelmät Videon- ja äänenkäsittely Julkaisujen tekeminen Grafiikka ja kuvankäsittely Atk-englanti ja dokumentointi Viestintä tietoverkossa Verkkokauppa Palvelinten asennus ja ylläpito Lähiverkot Mikrotuki Tietoverkkosovellusten suunnittelu C++ PHP Java Visual Basic Ohjelmointi SQL Tietokannat Systeemityö ja projektityöskentely Atk-oikeus Julkiset tietoverkot Laitteistot ja varusohjelmat Työvälineohjelmien käyttö Toimistopalvelut 26(35) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Kuva 17. Osaamistarve nykyisen opetussuunnitelman oppiaineiden mukaisesti EQF:n luokituksella, haastattelut /# ###/# F =#+/ ##/123+ #/ #/$/ $#F= 5 #/ 23+#/+3

27 27(35) +5 #$ ## Pohdintaa 5 $ F5 F 1 $/#.,I8?/# # / #)$# # 4.2 Avaintaidot 13 WWW -kysely /#+ $& #+* ## 13 Elinikäisen oppimisen avaintaidot, opetusneuvos Aira Rajamäki Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan valmiuksia, joita jatkuva oppiminen, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotto sekä työelämän muuttuvat olosuhteet edellyttävät. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön kykyä selviytyä erilaisista tilanteista. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia. Niiden avulla opiskelijat/tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön persoonallisuuden kehittymiseen ja elämän laatuun. Elinikäisen oppimisen avaintaidot on määritelty voimassa olevien opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden yhteisten painotusten ja kaikille aloille yhteisen ydinosaamisen, perusopetuksen ja lukion aihekokonaisuuksien sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksien perusteella. Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat 1. elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 2. vuorovaikutus ja yhteistyö 3. ammattietiikka 4. terveys, turvallisuus ja työkyky 5. aloitekyky ja yrittäjyys 6. kestävä kehitys 7. estetiikka 8. viestintä- ja mediaosaaminen 9. matematiikka ja luonnontieteet 10. teknologia ja tietotekniikka 11. aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit.

28 28(35) työturvallisuus- ja terveysosaaminen, toiminta- ja työkyvystä huolehtiminen ammattieettiset taidot kestävä kehitys esteettiset taidot yrittäjyys aktiivinen kansalaisuus, osallisuus, kulttuurien väliset taidot (sisältää kansainvälisyyden ja tasa-arvoasiat) Rovaniemi Pirkanmaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot oppimis- ja ongelmanratkaisutaidot, luovuus ja innovatiivisuus teknologian ja tietotekniikan osaaminen matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen viestintätaidot ja mediaosaaminen 0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 100,00 % Kuva 18. Avaintaidot, Rovaniemi ja Pirkanmaa 5 3/ #$+/ 3+/ # 4.3 Mitä datanomin pitäisi osata lisää, että hän voisi työllistyä työpaikallesi WWW-kysely. /# #+5 + # /##$$ Asenteisiin, toimintatapoihin ja henkilöön liittyvät vastaukset # $ + 5 /#+ / +

29 29(35) 5 $ $ +# +$ #+ # #/# ## /) =1 $/#+ ;/.#J E3 &*= /++ = Ammattiosaamiseen liittyvät 6!$$#+ 5 # ;$++$ = #/#)# $ )# $= $+ =.# K#+ #, = 4.4 Teoriaa vai käytäntöä WWW-kysely./#$ $ : 0/ B$(B

30 30(35) Pirkanmaa Rovaniemi Teoreettiset tiedot; 30 % Teoreettiset tiedot 20 % Käytännön perustaidot; 70 % Käytännön perustaidot 80 % Kuva 19. Teorian ja käytännön osuus oppimisessa ; $. 0B$B Pohdintaa :# / $ / # 4.5 Laaja-alaisen ja erikoistuneemman osaamisen suhde 5!)$(E0L? +/ +# $+ +#+ WWW-kysely # +/ #+ $$ 4 Pirkanmaa 4 Rovaniemi % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kuva 20. Laaja-alaisten perusvalmiuksien osuus tutkinnosta 5#/ #/ # # / 14

31 31(35) 5 5 / #/#E# /-3 / #$+&$$ +* 4.7 Vaativampi osaaminen Haastattelu 9$$ /# 5 - / 3 $#+) =# = = /- < H /= =H2= $&*/ / $#$= =,+ $ # + +!4 #+ + #F. <-;:G6E?1ME(= =$ $E + # F= =- E /3 / / &/3/:*= =3 / = =6 - -=

32 5 Yhteenveto 32(35) 6 / 5 5 F# /.+ / + # # / +/ 5 / C+ # :# ##+ 5 #$9 # / $ ;3 + 1< #$$ # ;#+ ##$#/. $ $ / # 1,.,) + ++# +# # + 4$# A-+ + / $#/ ##+ +# +,I8) ()+$ 2// /3 $+/ +# 3 / $/ 2/ $#$ ## #3 6+ #$+/ 3+/ 3 15 European Qualifications Framework

33 33(35) ++ + #9 #$# 5 $,+ #$#, # ##/ # # :$ $+# $+$$ 9 # C -

34 34(35) 6 Vastaajien terveisiä uuden opetussuunnitelman valmistelijoille WWW-kysely. ) = #$ +$+!++ # /+#+ $ / # $/$ 4 ## + ## = =.$/ $# # = =.$# $ #= Haastattelu 9 + ) =:#$/ #+ = =$ /#+ / $/$// #= =:#+= =. 5 / 1< 1< # $ / = =C+ 3&- /3/ * #+= = =

35 35(35) /) # / 6;) $) ) # #) 5 / ' :/ #/',C;:6!:6;6,!1!6!,C5! C1C # '+ / >, +. /.# # $ :+ )

36 Liite 1, WWW-kyselylomake Tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomi, osaamistarvekartoitus Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! Tampereen ammattiopisto, Tampereen kauppaoppilaitos on mukana opetushallituksen rahoittamassa valtakunnallisessa projektissa, jonka tehtävä on ennakoida datanomien osaamistarpeita vuosina Mukana kartoituksessa ovat Lapin ammattiopisto ja Suomen Liikemiesten Kauppaopisto - Atkinstituutti. Tällä kyselyllä haluamme selvittää, minkälaista osaamista työelämä odottaa tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin tutkinnon suorittaneilta. Projektin tuloksia hyödynnetään laadittaessa uusia opetussuunnitelman perusteita. Vuodesta 2000 alkaen datanomi on ollut toisen asteen koulutusta, tutkintonimike on tietojenkäsittelyn perustutkinto. Koulutusohjelmat ovat Tietojärjestelmien kehittäminen sekä Informaatioteknologiapalvelut ja markkinointi, jonka suuntautumisvaihtoehtoja ovat Digitaalinen viestintä ja Käytön tuki. Kyselyn tulokset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Toivomme vastauksia mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 5.4. mennessä. Kysely tehdään Tampereen kauppakamarin kyselyalustalla ja kauppakamari lähettää kyselyn vastaanottajille sekä antaa kyselyn tulokset sellaisenaan projektin käyttöön. Lisätietoja antavat koulutusohjelmavastaavat: Marja Siltanen Leena Järvenkylä-Niemi Millä alueella toimit Kuinka monta vuotta olet työskennellyt ICT-alalla & # Miten hyvin tunnet datanomitutkinnon!! #$! $ Työpaikkasi henkilöstömäärä

37 % &% &% Arvioi työpaikkasi henkilöstön keski-ikää &% # Työpaikkasi toimiala & # & &! # Mikä on työpaikkasi raportointikieli &, Millä alueella työpaikkasi toimii & -.) Mitkä tietohallinnon osa-alueet ovat työpaikallasi ulkoistettuja &

38 Jos työpaikkasi hankkii palveluja ulkomailta, niin & Mikä on työpaikkasi pääasiallinen rekrytoinnin kohdealue & -.) Arvioi mikä on vuokratyöntekijöiden osuus työpaikkasi henkilöstöstä & &% Arvioi kuinka monta ICT-alan työntekijää työskentelee työpaikallasi

39 & $ Arvioi nykyisten ICT-alan työntekijöiden koulutustaustaa prosentteina & & Arvioi tarkemmin toisen asteen koulutustaustan omaavien työntekijöiden lukumäärää &! &!& Missä tehtävissä työpaikallasi on/voisi olla datanomeja & ## /0&

40 /0&# & #$& & # Arvioi allaolevia ammattitaitovaatimuksia numeroin 1, 2 tai työ- tai opintoalan perusfaktat - kognitiiviset ja käytännön perustaidot, joita vaaditaan asiaankuuluvan informaation hyödyntämiseen tehtävien suorittamiseksi ja rutiininomaisten ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen yksinkertaisia sääntöjä ja työkaluja - jonkin verran itsenäisyyttä vaativa valvottu työskentely tai opiskelu 2. - tiedot työ- tai opintoalan faktoista, periaatteista, prosesseista ja yleisistä käsitteistä - tietyt kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan tehtävien suorittamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen valitsemalla ja soveltamalla perusmenetelmiä, -työkaluja, -materiaaleja ja -informaatiota - vastuunottaminen työhön tai opintoihin liittyvien tehtävien suorittamisesta - oman toiminnan mukauttaminen olosuhteisiin ongelmien ratkaisemisessa 3. - työ- tai opintoalan fakta- ja teoriatiedot laajoissa asiayhteyksissä - tietyt kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan tuotettaessa ratkaisuja työ- tai opintoalan erityisongelmiin - itsenäinen työskentely noudattaen yleensä ennustettavien, mutta mahdollisesti muuttuvien työ- tai opintoympäristöjen suuntaviivoja - muiden suorittamien rutiinitehtävien valvonta - osittaisen vastuun ottaminen työhön tai opintoihin liittyvien toimien arvioinnista ja parantamisesta #$ #$!# #$ 1, #! # #$ # ## #$ ## ## #

41 ! Valitse 5 (viisi) tärkeintä datanomin ominaisuutta!!!, &,! &##$!!2 ##! &4 ###! #! #$ &# &#$## Mitä datanomin pitäisi osata lisää, että hän voisi työllistyä työpaikallesi VN:n päätös 213/98 1 Â mukaan opetussuunnitelman perusteet laaditaan siten, että tutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella. Arvioi, mikä on perusvalmiuksien ja erikoistuneemman osaamisen oikea suhde työpaikkasi näkökulmasta? laaja-alainen ICT-alan osaaminen (%-osuus) erikoistuneempi osaaminen (%-osuus) mitä erikoistuneemman osaamisen pitäisi olla Arvioi työllistymisen kannalta, missä suhteessa pitäisi opettaa käytännön perustaitoja ja teoreettisia tietoja käytännön perustaidot teoreettiset tiedot

42 Terveisesi koulutussektorille

43 Liite 2, haastattelulomake 9!

44 /+ / (13) Johdanto Teemahaastattelun aiheet # # #,#$ + / # 3$$F!$ +$ ++ +#/ #. ) $ D / $ # ++ + #. / $ #+ Taustatiedot & * + 5?B

45 /+ / (13) Vastaajan taustatietoja F F. F $F $&*1< #$$F.#+F 6 $#$$

46 /+ / (13) Henkilöstön keski-ikä 5$#$$ :#$$ $/ # * # * &% # %% # * &% # Onko jakauma mielestäsi vaikutusalueellanne todellisen tilanteen mukainen? Jos tulee isoja teknisiä muutoksia, jatkavatko työntekijät vanhassa työpaikassaan vai otetaanko töihin nuoria, joilla on ajantasainen koulutus uusille alueille?

47 /+ / (13) Toimiala +/ + #/ # * # * & # & &! # : / #/3/H#; +3 $ 5++

48 /+ / (13) # * & # & &! # 5$ #/#+$ # Pitäisikö valmistuvien datanomien työllistymisen näkökulmasta opintojen johtaa ohjelmistotuotannon vai palveluiden ammattilaiseksi?

49 /+ / (13) Raportointikieli,3 $ + Tarvitsevatko tulevaisuuden datanomit mielestäsi muita kieliä siinä laajuudessa, että niitä pitäisi oppia perustutkinnossa? Mitä kieliä? Markkina-alue Mikä on mielestäsi oikea tapa näiden asioiden oppimiseen? Onko se perustutkinto, onko se oppilaitos yleensä, onko se käytäntöä vai teoriaa? Pitääkö opiskelijoilla olla muuta elämänkokemusta?

50 /+ / (13) Ulkoistus C Pitäisikö ulkoistuksen lisääntymiseen varautua jo opinnoissa? Millä tavoin? Rekrytoinnin kohdealue + # 1< $ 5 # Onko siirtyminen halpatyömaihin todellinen uhka? Onko siirtyminen uhka vai mahdollisuus? Vuokratyöntekijöiden osuus henkilöstöstä 5#+ $$+ Minkälaista osaamista vaaditaan ICT-alan vuokratyöntekijöiltä?

51 /+ / (13) Henkilöstön koulutustausta Yleisesti toisen asteen ja korkea-asteen koulutustaustan omaavien työntekijöiden %- osuuden arvioidaan laskevan. Osaatko kertoa miksi? Onko koulutuksella merkitystä vai riittääkö asian osaaminen? Mikä Sinun mielestäsi on tradenomin ja datanomin ero? Mikä pitäisi olla järkevä datanomin ja tradenomin osaamisero ja työllistymisala?

52 /+ / (13) Datanomin suuntautuminen Mikä on nykyisten koulutusohjelmien ero? Jos hakijoina on kolme datanomia, joista yksi on suorittanut Tietojärjestelmien kehittämisen koulutusohjelman, toinen Informaatioteknologiapalveluiden ja markkinoinnin koulutusohjelman, digitaalisen viestinnän ja kolmas Informaatioteknologiapalveluiden ja markkinoinnin koulutusohjelman, käytön tuen, kenet valitsisit teille töihin ja miksi?

53 /+ / (13) Osaamistarpeita, visio , 5#&,I2H87,I8*/0. ( (? 5 /+ #+/,I8 $ # 3 $/ + 2#$+# 3$$ $,I8( +$ 2// 3 $+/ +# 3 / $/ 2 $#$## #3 (,I8? $ 2 +# 3 $+/ + $ 3 $+ /#+ $ $ +# $#$#

54 /+ / (13) Arvioi osaamisvaatimus seuraavissa nykyisen opetussuunnitelman mukaisissa opinnoissa Toimistopalvelut Työvälineohjelmien käyttö Laitteistot ja varusohjelmat Julkiset tietoverkot Atk-oikeus Systeemityö ja projektityöskentely Tietokannat SQL Ohjelmointi Visual Basic Java PHP C++ Tietoverkkosovellusten suunnittelu Mikrotuki Lähiverkot Palvelinten asennus ja ylläpito Verkkokauppa Viestintä tietoverkossa Atk-englanti ja dokumentointi Grafiikka ja kuvankäsittely Julkaisujen tekeminen Videon- ja äänenkäsittely Yrityksen toiminta ja tietojärjestelmät Yrittäjyys Markkinointi Asiakaspalvelu 1 2 3

55 /+ / (13) Vaativampi osaaminen +#+/ #+ & * Ehdota sisältöä vaativammalle osaamiselle. Terveisiä uuden opetussuunnitelman valmistelijoille:. N

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Tiedotustilaisuus 27.11.2008 Paula Kilpeläinen, OPH OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN Oppimistulosten

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin pois lukien palvelinympäristön virtualisointi työn perustana

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tieto- ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja työskentely

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla elektroniikka-alan työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN 13..Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamis- Hyväksymismerkinnät 1 () Hiusalan perustutkinto Koodi: HIU3901 Päätös: LAO C3/201 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työtehtävän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation.

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Painoviestinnän perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Painoviestinnän perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Painoviestinnän perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 30.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Jaksosuunnitelma...3 Ammatilliset

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 19.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011 TYÖKIRJA / Muistiinpanot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Laajennettu työssäoppiminen TOPLAAJA ATTO JA AVAINTAIDOT 13-1412011 Sirkka Hulkkonen Omnia 1312011 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET OPM:n päätös (drno 2/502/2008)

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET OPM:n päätös (drno 2/502/2008) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET OPM:n päätös 25.2.2008 (drno 2/502/2008) Sirkka-Liisa Kärki Opetusneuvos Asiantuntijayksikön päällikkö Sirkka-Liisa.Karki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Perhepäivähoidon tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Tredu, Tampere 20.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Lausunto 1(5) Opetushallitus PL 380 (Kumpulantie 3) 00531 Helsinki Viite Opetushallituksen lausuntopyyntö 17/421/2008 Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Pyydettynä lausuntona

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

huippuosaaminen Opetusneuvos Susanna Tauriainen

huippuosaaminen Opetusneuvos Susanna Tauriainen Uudet tutkinnon tki perusteet t ja huippuosaaminen Opetusneuvos Susanna Tauriainen Ammatillisen huippuosaamisen Ammatillisen huippuosaamisen kehittymisen malli (Nokelainen, Ruohotie & Korpelainen, 2008)

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 10.11.2015 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen avaintaidot ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteissa

Elinikäisen oppimisen avaintaidot ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteissa Elinikäisen oppimisen avaintaidot ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteissa Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot yksikön päällikkö, Opetusneuvos Ammattikoulutus Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus2005/0221

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku Pääjohtaja Aulis Pitkälä Suomen ammatillinen koulutus tulevaisuuden haasteisiin vastaajana Ammatillista koulutusta kehitetty

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Palvelujen käyttöönotto ja tuki (5 ov) Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot