Opetushallitus, Tampereen ammattiopisto, Tampereen kauppaoppilaitos ISBN (pdf)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetushallitus, Tampereen ammattiopisto, Tampereen kauppaoppilaitos ISBN 978-952-13-3624-9 (pdf)"

Transkriptio

1 ! Opetushallitus, Tampereen ammattiopisto, Tampereen kauppaoppilaitos ISBN (pdf)

2 2(35) 1 Johdanto Taustaa Muita tutkimuksia ja kartoituksia Kartoituksen toteutus Taustatiedot Vastaajat Vastaajien työpaikat Raportointikieli Markkina-alue Ulkoistus Rekrytoinnin kohdealue ICT-henkilöstön lukumäärä Henkilöstön koulutustausta Datanomin työtehtävät Osaamistarpeita nyt ja tulevaisuudessa ( ) Osaamistarve EQF:n luokituksella Avaintaidot Mitä datanomin pitäisi osata lisää, että hän voisi työllistyä työpaikallesi Teoriaa vai käytäntöä Laaja-alaisen ja erikoistuneemman osaamisen suhde Vaativampi osaaminen Yhteenveto Vastaajien terveisiä uuden opetussuunnitelman valmistelijoille Lähteet... 35

3 3(35) 1 Johdanto 1.1 Taustaa # $ %&'(( )(* # +# +,-. # + + / + #/. $+ $/$ $ + +0/,# /## # 123+ # ## ##.$,$ #.+6,# ,-.## /# #+ /+#+. ## /.#$66, 777 #+.$ #$+5#! /8 /95 /.: ; #, #/ / #+ +$,-. # #+

4 4(35) 1.2 Muita tutkimuksia ja kartoituksia #, : /$. 1,.,+ ( 6# # / $ $ $ Määrälliset ennusteet #$# #&1,.,* $. #5##+ &+* &+ $$* + #+1,., / +#+ #+. #+ / + +# 5 5 $/ + $ 1< $+ Toimintaympäristön muutos ja alan osaamisen tarpeet, : #/+,# / #$$ 3#+ #$+ +$ 3 # $$++ +1< ##

5 5(35) : # + +,#/ /$2#+ # /+3.+#+ + / # $ /. 53 / $ $# $: + / +// / + /#$ 5$ /8+1 0 = &*/ &*=. $ #+ +) +/ / / / &3 * 3 &+// *

6 > +$ 2? + + # ##+ / 4

7 1.3 Kartoituksen toteutus 7(35) :+' # ' + +?+## /,-., #+ +#$.6.#$+( #777.? '?# # 5' ##./ + AAA #43, +#/ # $ ##+ $# ##.#. # /+. +$. # +#!+ ) $ + 3-/ $ # ++ + # 5 Liite 1

8 8(35) # #$/ #?9 / :#$#/#+# #! # / ++$ + $+ /++ $ +! 6.1$+ ++$+ +

9 2 Taustatiedot 9(35) 2.1 Vastaajat WWW-kysely ###+ /:/ ; 93 5/?B9 ':/'; 0+ 5?) Kuva 1. Vastanneet alueittain,+ #/ C+ / # 9 ##$ Pirkanmaa; 499 Lappi; 80 Uusimaa Pirkanmaa Lappi Uusimaa; Kuva 2. Toimipaikat maakunnittain 6 6 Tilastokeskus 5/28/2007

10 Haastattelu 9++ 9#+93; #$ / # / # 9 +/; $# / $$ Työskentelyaika ICT-alalla WWW-kysely 10(35) & % # % Kuva 3. Vastaajien työskentelyaika ICT-alalla 0B 6 # Haastattelu 9 # Tietojenkäsittelyn perustutkinnon tuntemus WWW-kysely D /! &*/ / /+$# #$! % Kuva 4. Tietojenkäsittelyn perustutkinnon tuntemus

11 Haastattelu 11(35) 9# +?# 2.2 Vastaajien työpaikat Henkilöstömäärä WWW-kysely #$$ Taulukko 1. Henkilöstön määrä maakunnittain ' ( $ ) ( # ( # ( # AAA #$$ : / /, 1&3*/A +/8E 17./ # * # * % &% %% &% % % Kuva 5. Pirkanmaan ja Rovaniemen vastaajien työpaikkojen henkilöstön määrä 7 Tilastokeskus 28/5/2007

12 2.2.2 Henkilöstön keski-ikä 12(35) WWW-kysely 9$$ # $$ $/# &% % # Kuva 6. Vastaajien työpaikkojen henkilöstön keski-ikä Haastattelu AAA #/+ # $)= / $ #$ $# / F= # #). #$/ #$5# $#/ + Pohdintaa 5 /#$+/ $$$ + $.#+ #$

13 2.2.3 Toimiala +/ + #/ 13(35) 725 Konttori- ja tietokon. korjaus ja hu 724 Tietokanta ja - verkkopalvelut 726 Muu tietojenkäsittely palvelu 721 Atklaitteisto konsultointi 723 Tietojenkäsittely 722 Ohjelmistojen suunn, valm, konsultoi Kuva 7. Tietojenkäsittelypalveluiden toimialojen jakauma / $ 5/ # ## / # )3// /3////# / $!+$$+ & % ( # + % &! # Kuva 8. Kyselyn toimialojen jakauma 8 Tilastokeskus 28/5/2007

14 Haastattelu 14(35) 9 +$ #/ &* /#// 3/3/#/ +5 + $ +$ #+# ## + # #)=:$ +$ $# # +F= 9 :# ## ## :# #+! / + Pohdintaa 4 # / #++ $ / /# :$ # /# F # #/ $ ##+/ :$+ F

15 3.1 Raportointikieli WWW-kysely 15(35) 5# + 3 +$ # 3 # / +/ Haastattelu 93/ + # :,C 5 / + # Pohdintaa,3 # + $/# #$: / # 5/ + / #/. #/ D/$ / #$ # ## 3.2 Markkina-alue WWW-kysely 5# /,C: # / # 5 #+ Haastattelu G-/#$$ + 9/ =++F/ /$ F:$ F=

16 16(35) 5 #/ /# /+. ) =/ /# # / + #+ = 3.3 Ulkoistus WWW-kysely # / C / + #$ Taulukko 2. Ulkoistus, Pirkanmaa Laitteistoulkoistus Ohjelmistoulkoistus Osittain Kokonaan Ei ollenkaan En osaa sanoa Laitteisto nyt Osittain Kokonaan Ei ollenkaan En osaa sanoa Ohjelmisto nyt Tukipalvelu-ulkoistus Muut palvelut Osittain Kokonaan Ei ollenkaan En osaa sanoa Tukipalvelut nyt Osittain Kokonaan Ei ollenkaan En osaa sanoa Muut palvelut nyt Kuva 9. Ulkoistus Pirkanmaa Haastattelu 9/$ / 5/ = = # Pohdintaa // F F

17 17(35) 3.4 Rekrytoinnin kohdealue WWW-kysely ;#+ + # 1< $ 5 # 5 1 (/ 6 #$$ '/B0#$ #$$0B$ 6 $# Nyt Suomi EU Muu Kuva 10. Rekrytoinnin kohdealue, Pirkanmaa Haastattelu 9/=#$#=+ # # #+ F 9 // /$ + # /#/+ $ #+ #$# 9+ / $ ## Pohdintaa.#+ $/## F$ /$# #/ #

18 18(35) 3.5 Vuokratyöntekijöiden osuus henkilöstöstä WWW-kysely./ $ /$ $ 5 ) # $$ #/ Ei ollenkaan alle 10% 10% - 49% 50% tai enemmän Kuva 11. Vuokratyöntekijöiden osuus henkilöstöstä, Pirkanmaa en osaa sanoa Nyt Haastattelu 9/ # +1< $$F/ / $ # Pohdintaa 1< $#$ $$+/ $$##

19 19(35) 3.6 ICT-henkilöstön lukumäärä WWW-kysely Pirkanmaa. :. / ICT-henkilöstön määrä Nyt Vastaajaid Kuva 12. ICT-henkilöstön lukumäärä vastaajien työpaikoilla, Pirkanmaa :$ + # $1< #$$ # Rovaniemi ICT-henkilöstön lukumäärä Nyt VastaajaId Kuva 13. ICT-henkilöstön lukumäärä vastaajien työpaikoilla, Rovaniemi ; $ # 9 Kaaviota saattaa vääristää yhden toimitusjohtajan optimistinen arvio 100 hengen laajennuksesta.

20 20(35) 3.7 Henkilöstön koulutustausta WWW-kysely :+ $$+B + Taulukko 3. Koulutustausta, Pirkanmaa.!/ /!/ + / +!/ #?'/?/?! 6 ((/ (/ (/ (. ('/? (?/( ( ( (& * (& *? (& * $$+B + + Taulukko 4. Koulutustausta, Rovaniemi.!/ /!/ + / +!/ #! '/? (0/0 '/(?? 6 ((?/ (? (? (. / / ( ( ; B #/ B 5##?,:#; $$+B # 5+$ $$+5##+ +/ /+ 4 / # $$+ Haastattelu 9 $$+B + + F== $F= # #$ // # :#

21 21(35) /+. /+ 9/# ++$.# ## ) =4$1< + +$= :+# ).+/ F $ - # H $ + $ 2 3 / )H )HH.)+--+ /$ $ Pohdintaa 5#+ ##+ +#):$+ + F: +#+ # + / ++ $ :+ / /,$/+ $#/#

22 22(35) 3.8 Datanomin työtehtävät WWW-kysely # # $ # / Nyt Kuva 14. Datanomin työtehtävät, Pirkanmaa Nyt Myynti Markkinointi ja viestintä Asiakaspalvelu Arkkitehtuurisuunnitt elu Ohjelmointi Testaus Web-suunnittelu Web-ylläpito Projekti- tai järjestelmävastuu Käyttö- ja laitepalvelu Laitteisto- tai ohjelmistoylläpito Muut tehtävät Myynti Markkinointi ja viestintä Asiakaspalvelu Arkkitehtuurisuunnitt elu Ohjelmointi Testaus Web-suunnittelu Web-ylläpito Projekti- tai järjestelmävastuu Käyttö- ja laitepalvelu Laitteisto- tai ohjelmistoylläpito Muut tehtävät Kuva 15. Datanomin työtehtävät, Rovaniemi ; # +$# + ) #C+ : /# # ; $ # # #+ A-+ Pohdintaa 5 $# + +:# 10

23 23(35) ##+ #+ /+$+$# # 4 Osaamistarpeita nyt ja tulevaisuudessa ( ) 4.1 Osaamistarve EQF:n luokituksella WWW-kysely 6, 5#&,I2H87,I8 */0. ( (? &,I8* $ # 3 $/ + 2#$+# 3$$ $ &,I8(* +$ 2// 3 $+/ +# 3 / $/ 2 $#$## #3 (&,I8?* $ 2 +# 3 $+/ + $ 3 $+ /#+ $ $ +# $#$# # # $/ # /#

24 24(35) Kokousten ja neuvottelujen järjestäminen ja dokumentointi Kouluttaminen Käyttäjien opastaminen ja neuvonta Asiakaspalvelu Myynti ja markkinointi Taloushallinto Yritystoiminta Yritystoiminnan osaaminen yrittäjänäkökulmasta Toiminnanohjausjärjestelmien implementointi Tietojärjestelmien suunnittelu ja toteutus Projektityöskentely Rovaniemi Pirkanmaa Ohjelmointi Tietokantojen suunnittelu, toteutus ja ylläpito Testaaminen Laitteiden asentaminen Lähiverkon rakentaminen ja ylläpito Järjestelmien hallinta Järjestelmien valvonta Käyttöjärjestelmien ja konfigurointien hallinta (esim. palvelimet) Käyttöjärjestelmien hyödyntäminen 2,00 (EQF 2) 300 (EQF 3) 4,00 (EQF 4) Kuva 16. Osaamistarve työtehtävittäin EQF:n luokituksella, kysely, luokitus suoraan EQF-tasojen mukaan

25 25(35) # &,I8()* + +,I8() ; $# / $#$+/+/,I8); $: + $/I/ # 5 / )E-/ /3//# //// / /$3

26 Haastattelu 9#/ Asiakaspalvelu Markkinointi Yrittäjyys Yrityksen toiminta ja tietojärjestelmät Videon- ja äänenkäsittely Julkaisujen tekeminen Grafiikka ja kuvankäsittely Atk-englanti ja dokumentointi Viestintä tietoverkossa Verkkokauppa Palvelinten asennus ja ylläpito Lähiverkot Mikrotuki Tietoverkkosovellusten suunnittelu C++ PHP Java Visual Basic Ohjelmointi SQL Tietokannat Systeemityö ja projektityöskentely Atk-oikeus Julkiset tietoverkot Laitteistot ja varusohjelmat Työvälineohjelmien käyttö Toimistopalvelut 26(35) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Kuva 17. Osaamistarve nykyisen opetussuunnitelman oppiaineiden mukaisesti EQF:n luokituksella, haastattelut /# ###/# F =#+/ ##/123+ #/ #/$/ $#F= 5 #/ 23+#/+3

27 27(35) +5 #$ ## Pohdintaa 5 $ F5 F 1 $/#.,I8?/# # / #)$# # 4.2 Avaintaidot 13 WWW -kysely /#+ $& #+* ## 13 Elinikäisen oppimisen avaintaidot, opetusneuvos Aira Rajamäki Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan valmiuksia, joita jatkuva oppiminen, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotto sekä työelämän muuttuvat olosuhteet edellyttävät. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön kykyä selviytyä erilaisista tilanteista. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia. Niiden avulla opiskelijat/tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön persoonallisuuden kehittymiseen ja elämän laatuun. Elinikäisen oppimisen avaintaidot on määritelty voimassa olevien opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden yhteisten painotusten ja kaikille aloille yhteisen ydinosaamisen, perusopetuksen ja lukion aihekokonaisuuksien sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksien perusteella. Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat 1. elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 2. vuorovaikutus ja yhteistyö 3. ammattietiikka 4. terveys, turvallisuus ja työkyky 5. aloitekyky ja yrittäjyys 6. kestävä kehitys 7. estetiikka 8. viestintä- ja mediaosaaminen 9. matematiikka ja luonnontieteet 10. teknologia ja tietotekniikka 11. aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit.

28 28(35) työturvallisuus- ja terveysosaaminen, toiminta- ja työkyvystä huolehtiminen ammattieettiset taidot kestävä kehitys esteettiset taidot yrittäjyys aktiivinen kansalaisuus, osallisuus, kulttuurien väliset taidot (sisältää kansainvälisyyden ja tasa-arvoasiat) Rovaniemi Pirkanmaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot oppimis- ja ongelmanratkaisutaidot, luovuus ja innovatiivisuus teknologian ja tietotekniikan osaaminen matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen viestintätaidot ja mediaosaaminen 0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 100,00 % Kuva 18. Avaintaidot, Rovaniemi ja Pirkanmaa 5 3/ #$+/ 3+/ # 4.3 Mitä datanomin pitäisi osata lisää, että hän voisi työllistyä työpaikallesi WWW-kysely. /# #+5 + # /##$$ Asenteisiin, toimintatapoihin ja henkilöön liittyvät vastaukset # $ + 5 /#+ / +

29 29(35) 5 $ $ +# +$ #+ # #/# ## /) =1 $/#+ ;/.#J E3 &*= /++ = Ammattiosaamiseen liittyvät 6!$$#+ 5 # ;$++$ = #/#)# $ )# $= $+ =.# K#+ #, = 4.4 Teoriaa vai käytäntöä WWW-kysely./#$ $ : 0/ B$(B

30 30(35) Pirkanmaa Rovaniemi Teoreettiset tiedot; 30 % Teoreettiset tiedot 20 % Käytännön perustaidot; 70 % Käytännön perustaidot 80 % Kuva 19. Teorian ja käytännön osuus oppimisessa ; $. 0B$B Pohdintaa :# / $ / # 4.5 Laaja-alaisen ja erikoistuneemman osaamisen suhde 5!)$(E0L? +/ +# $+ +#+ WWW-kysely # +/ #+ $$ 4 Pirkanmaa 4 Rovaniemi % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kuva 20. Laaja-alaisten perusvalmiuksien osuus tutkinnosta 5#/ #/ # # / 14

31 31(35) 5 5 / #/#E# /-3 / #$+&$$ +* 4.7 Vaativampi osaaminen Haastattelu 9$$ /# 5 - / 3 $#+) =# = = /- < H /= =H2= $&*/ / $#$= =,+ $ # + +!4 #+ + #F. <-;:G6E?1ME(= =$ $E + # F= =- E /3 / / &/3/:*= =3 / = =6 - -=

32 5 Yhteenveto 32(35) 6 / 5 5 F# /.+ / + # # / +/ 5 / C+ # :# ##+ 5 #$9 # / $ ;3 + 1< #$$ # ;#+ ##$#/. $ $ / # 1,.,) + ++# +# # + 4$# A-+ + / $#/ ##+ +# +,I8) ()+$ 2// /3 $+/ +# 3 / $/ 2/ $#$ ## #3 6+ #$+/ 3+/ 3 15 European Qualifications Framework

33 33(35) ++ + #9 #$# 5 $,+ #$#, # ##/ # # :$ $+# $+$$ 9 # C -

34 34(35) 6 Vastaajien terveisiä uuden opetussuunnitelman valmistelijoille WWW-kysely. ) = #$ +$+!++ # /+#+ $ / # $/$ 4 ## + ## = =.$/ $# # = =.$# $ #= Haastattelu 9 + ) =:#$/ #+ = =$ /#+ / $/$// #= =:#+= =. 5 / 1< 1< # $ / = =C+ 3&- /3/ * #+= = =

35 35(35) /) # / 6;) $) ) # #) 5 / ' :/ #/',C;:6!:6;6,!1!6!,C5! C1C # '+ / >, +. /.# # $ :+ )

36 Liite 1, WWW-kyselylomake Tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomi, osaamistarvekartoitus Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! Tampereen ammattiopisto, Tampereen kauppaoppilaitos on mukana opetushallituksen rahoittamassa valtakunnallisessa projektissa, jonka tehtävä on ennakoida datanomien osaamistarpeita vuosina Mukana kartoituksessa ovat Lapin ammattiopisto ja Suomen Liikemiesten Kauppaopisto - Atkinstituutti. Tällä kyselyllä haluamme selvittää, minkälaista osaamista työelämä odottaa tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin tutkinnon suorittaneilta. Projektin tuloksia hyödynnetään laadittaessa uusia opetussuunnitelman perusteita. Vuodesta 2000 alkaen datanomi on ollut toisen asteen koulutusta, tutkintonimike on tietojenkäsittelyn perustutkinto. Koulutusohjelmat ovat Tietojärjestelmien kehittäminen sekä Informaatioteknologiapalvelut ja markkinointi, jonka suuntautumisvaihtoehtoja ovat Digitaalinen viestintä ja Käytön tuki. Kyselyn tulokset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Toivomme vastauksia mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 5.4. mennessä. Kysely tehdään Tampereen kauppakamarin kyselyalustalla ja kauppakamari lähettää kyselyn vastaanottajille sekä antaa kyselyn tulokset sellaisenaan projektin käyttöön. Lisätietoja antavat koulutusohjelmavastaavat: Marja Siltanen Leena Järvenkylä-Niemi Millä alueella toimit Kuinka monta vuotta olet työskennellyt ICT-alalla & # Miten hyvin tunnet datanomitutkinnon!! #$! $ Työpaikkasi henkilöstömäärä

37 % &% &% Arvioi työpaikkasi henkilöstön keski-ikää &% # Työpaikkasi toimiala & # & &! # Mikä on työpaikkasi raportointikieli &, Millä alueella työpaikkasi toimii & -.) Mitkä tietohallinnon osa-alueet ovat työpaikallasi ulkoistettuja &

38 Jos työpaikkasi hankkii palveluja ulkomailta, niin & Mikä on työpaikkasi pääasiallinen rekrytoinnin kohdealue & -.) Arvioi mikä on vuokratyöntekijöiden osuus työpaikkasi henkilöstöstä & &% Arvioi kuinka monta ICT-alan työntekijää työskentelee työpaikallasi

39 & $ Arvioi nykyisten ICT-alan työntekijöiden koulutustaustaa prosentteina & & Arvioi tarkemmin toisen asteen koulutustaustan omaavien työntekijöiden lukumäärää &! &!& Missä tehtävissä työpaikallasi on/voisi olla datanomeja & ## /0&

40 /0&# & #$& & # Arvioi allaolevia ammattitaitovaatimuksia numeroin 1, 2 tai työ- tai opintoalan perusfaktat - kognitiiviset ja käytännön perustaidot, joita vaaditaan asiaankuuluvan informaation hyödyntämiseen tehtävien suorittamiseksi ja rutiininomaisten ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen yksinkertaisia sääntöjä ja työkaluja - jonkin verran itsenäisyyttä vaativa valvottu työskentely tai opiskelu 2. - tiedot työ- tai opintoalan faktoista, periaatteista, prosesseista ja yleisistä käsitteistä - tietyt kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan tehtävien suorittamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen valitsemalla ja soveltamalla perusmenetelmiä, -työkaluja, -materiaaleja ja -informaatiota - vastuunottaminen työhön tai opintoihin liittyvien tehtävien suorittamisesta - oman toiminnan mukauttaminen olosuhteisiin ongelmien ratkaisemisessa 3. - työ- tai opintoalan fakta- ja teoriatiedot laajoissa asiayhteyksissä - tietyt kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan tuotettaessa ratkaisuja työ- tai opintoalan erityisongelmiin - itsenäinen työskentely noudattaen yleensä ennustettavien, mutta mahdollisesti muuttuvien työ- tai opintoympäristöjen suuntaviivoja - muiden suorittamien rutiinitehtävien valvonta - osittaisen vastuun ottaminen työhön tai opintoihin liittyvien toimien arvioinnista ja parantamisesta #$ #$!# #$ 1, #! # #$ # ## #$ ## ## #

41 ! Valitse 5 (viisi) tärkeintä datanomin ominaisuutta!!!, &,! &##$!!2 ##! &4 ###! #! #$ &# &#$## Mitä datanomin pitäisi osata lisää, että hän voisi työllistyä työpaikallesi VN:n päätös 213/98 1 Â mukaan opetussuunnitelman perusteet laaditaan siten, että tutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella. Arvioi, mikä on perusvalmiuksien ja erikoistuneemman osaamisen oikea suhde työpaikkasi näkökulmasta? laaja-alainen ICT-alan osaaminen (%-osuus) erikoistuneempi osaaminen (%-osuus) mitä erikoistuneemman osaamisen pitäisi olla Arvioi työllistymisen kannalta, missä suhteessa pitäisi opettaa käytännön perustaitoja ja teoreettisia tietoja käytännön perustaidot teoreettiset tiedot

42 Terveisesi koulutussektorille

43 Liite 2, haastattelulomake 9!

44 /+ / (13) Johdanto Teemahaastattelun aiheet # # #,#$ + / # 3$$F!$ +$ ++ +#/ #. ) $ D / $ # ++ + #. / $ #+ Taustatiedot & * + 5?B

45 /+ / (13) Vastaajan taustatietoja F F. F $F $&*1< #$$F.#+F 6 $#$$

46 /+ / (13) Henkilöstön keski-ikä 5$#$$ :#$$ $/ # * # * &% # %% # * &% # Onko jakauma mielestäsi vaikutusalueellanne todellisen tilanteen mukainen? Jos tulee isoja teknisiä muutoksia, jatkavatko työntekijät vanhassa työpaikassaan vai otetaanko töihin nuoria, joilla on ajantasainen koulutus uusille alueille?

47 /+ / (13) Toimiala +/ + #/ # * # * & # & &! # : / #/3/H#; +3 $ 5++

48 /+ / (13) # * & # & &! # 5$ #/#+$ # Pitäisikö valmistuvien datanomien työllistymisen näkökulmasta opintojen johtaa ohjelmistotuotannon vai palveluiden ammattilaiseksi?

49 /+ / (13) Raportointikieli,3 $ + Tarvitsevatko tulevaisuuden datanomit mielestäsi muita kieliä siinä laajuudessa, että niitä pitäisi oppia perustutkinnossa? Mitä kieliä? Markkina-alue Mikä on mielestäsi oikea tapa näiden asioiden oppimiseen? Onko se perustutkinto, onko se oppilaitos yleensä, onko se käytäntöä vai teoriaa? Pitääkö opiskelijoilla olla muuta elämänkokemusta?

50 /+ / (13) Ulkoistus C Pitäisikö ulkoistuksen lisääntymiseen varautua jo opinnoissa? Millä tavoin? Rekrytoinnin kohdealue + # 1< $ 5 # Onko siirtyminen halpatyömaihin todellinen uhka? Onko siirtyminen uhka vai mahdollisuus? Vuokratyöntekijöiden osuus henkilöstöstä 5#+ $$+ Minkälaista osaamista vaaditaan ICT-alan vuokratyöntekijöiltä?

51 /+ / (13) Henkilöstön koulutustausta Yleisesti toisen asteen ja korkea-asteen koulutustaustan omaavien työntekijöiden %- osuuden arvioidaan laskevan. Osaatko kertoa miksi? Onko koulutuksella merkitystä vai riittääkö asian osaaminen? Mikä Sinun mielestäsi on tradenomin ja datanomin ero? Mikä pitäisi olla järkevä datanomin ja tradenomin osaamisero ja työllistymisala?

52 /+ / (13) Datanomin suuntautuminen Mikä on nykyisten koulutusohjelmien ero? Jos hakijoina on kolme datanomia, joista yksi on suorittanut Tietojärjestelmien kehittämisen koulutusohjelman, toinen Informaatioteknologiapalveluiden ja markkinoinnin koulutusohjelman, digitaalisen viestinnän ja kolmas Informaatioteknologiapalveluiden ja markkinoinnin koulutusohjelman, käytön tuen, kenet valitsisit teille töihin ja miksi?

53 /+ / (13) Osaamistarpeita, visio , 5#&,I2H87,I8*/0. ( (? 5 /+ #+/,I8 $ # 3 $/ + 2#$+# 3$$ $,I8( +$ 2// 3 $+/ +# 3 / $/ 2 $#$## #3 (,I8? $ 2 +# 3 $+/ + $ 3 $+ /#+ $ $ +# $#$#

54 /+ / (13) Arvioi osaamisvaatimus seuraavissa nykyisen opetussuunnitelman mukaisissa opinnoissa Toimistopalvelut Työvälineohjelmien käyttö Laitteistot ja varusohjelmat Julkiset tietoverkot Atk-oikeus Systeemityö ja projektityöskentely Tietokannat SQL Ohjelmointi Visual Basic Java PHP C++ Tietoverkkosovellusten suunnittelu Mikrotuki Lähiverkot Palvelinten asennus ja ylläpito Verkkokauppa Viestintä tietoverkossa Atk-englanti ja dokumentointi Grafiikka ja kuvankäsittely Julkaisujen tekeminen Videon- ja äänenkäsittely Yrityksen toiminta ja tietojärjestelmät Yrittäjyys Markkinointi Asiakaspalvelu 1 2 3

55 /+ / (13) Vaativampi osaaminen +#+/ #+ & * Ehdota sisältöä vaativammalle osaamiselle. Terveisiä uuden opetussuunnitelman valmistelijoille:. N

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin pois lukien palvelinympäristön virtualisointi työn perustana

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Tehtäväkirja ryhmänohjaajien ja TOP-jaksoja ohjaavien opettajien tunneille opintojen eri vaiheissa.

Tehtäväkirja ryhmänohjaajien ja TOP-jaksoja ohjaavien opettajien tunneille opintojen eri vaiheissa. Tehtäväkirja ryhmänohjaajien ja TOP-jaksoja ohjaavien opettajien tunneille opintojen eri vaiheissa. Sisältää tehtäviä seuraavista aiheista: PerusKOODI Oma ala ja opiskelu Omaan alaan perehtyminen Millaista

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tieto- ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 TUTKE2-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 16.2.2012 ohjausryhmän työryhmän Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, linjata, tukea ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Toimintaympäristöjen (5 ov) Opintojakson sisältö Toimintaympäristöjen 5 ov ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson Opiskelija osaa

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja työskentely

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla elektroniikka-alan työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Tietoliikennelaitteet ja kaapelointi, 20 ov KIINTEISTÖNJÄRJESTELMÄT, 10 OV

Tietoliikennelaitteet ja kaapelointi, 20 ov KIINTEISTÖNJÄRJESTELMÄT, 10 OV Tietoliikennelaitteet ja kaapelointi, 20 ov KIINTEISTÖNJÄRJESTELMÄT, 10 OV VALTAKUNNALLINEN OPS Ammattitaitovaatimukset opiskelijalle/tutkinnon suorittajalle: osaa suorittaa telekaapeleiden ja televerkon

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN 13..Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamis- Hyväksymismerkinnät 1 () Hiusalan perustutkinto Koodi: HIU3901 Päätös: LAO C3/201 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työtehtävän

Lisätiedot

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 1(5) 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.2 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden uudistaminen

Kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden uudistaminen Kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden uudistaminen Kone- ja metallialan opettajien neuvottelupäivä 23.11.2007 Yli-insinööri Seppo Valio Opetushallitus seppo.valio@oph.fi

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011 TYÖKIRJA / Muistiinpanot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Laajennettu työssäoppiminen TOPLAAJA ATTO JA AVAINTAIDOT 13-1412011 Sirkka Hulkkonen Omnia 1312011 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Sähköalan perustutkinto KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Sähköalan perustutkinto Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

huippuosaaminen Opetusneuvos Susanna Tauriainen

huippuosaaminen Opetusneuvos Susanna Tauriainen Uudet tutkinnon tki perusteet t ja huippuosaaminen Opetusneuvos Susanna Tauriainen Ammatillisen huippuosaamisen Ammatillisen huippuosaamisen kehittymisen malli (Nokelainen, Ruohotie & Korpelainen, 2008)

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Lausunto 1(5) Opetushallitus PL 380 (Kumpulantie 3) 00531 Helsinki Viite Opetushallituksen lausuntopyyntö 17/421/2008 Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Pyydettynä lausuntona

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen avaintaidot ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteissa

Elinikäisen oppimisen avaintaidot ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteissa Elinikäisen oppimisen avaintaidot ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteissa Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot yksikön päällikkö, Opetusneuvos Ammattikoulutus Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus2005/0221

Lisätiedot

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation.

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AJANKOHTAISTA 14.11.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Näyttötutkinnon suorittaneet 1995-2013 Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot ammatilliset näyttötutkinnot Suorita näyttötutkinto ammatilliset näyttötutkinnot ovat kemianteollisuudessa tuotantotehtävissä työskentelevien tutkintoja Tutkinnot suoritetaan työnäytöin, ja niihin vaadittavat

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU Tehtävät ovat päätoimisia ellei tekstissä toisin mainita. Nuorisokoulutukseen valitun pitää ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot