Opetushallitus, Tampereen ammattiopisto, Tampereen kauppaoppilaitos ISBN (pdf)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetushallitus, Tampereen ammattiopisto, Tampereen kauppaoppilaitos ISBN 978-952-13-3624-9 (pdf)"

Transkriptio

1 ! Opetushallitus, Tampereen ammattiopisto, Tampereen kauppaoppilaitos ISBN (pdf)

2 2(35) 1 Johdanto Taustaa Muita tutkimuksia ja kartoituksia Kartoituksen toteutus Taustatiedot Vastaajat Vastaajien työpaikat Raportointikieli Markkina-alue Ulkoistus Rekrytoinnin kohdealue ICT-henkilöstön lukumäärä Henkilöstön koulutustausta Datanomin työtehtävät Osaamistarpeita nyt ja tulevaisuudessa ( ) Osaamistarve EQF:n luokituksella Avaintaidot Mitä datanomin pitäisi osata lisää, että hän voisi työllistyä työpaikallesi Teoriaa vai käytäntöä Laaja-alaisen ja erikoistuneemman osaamisen suhde Vaativampi osaaminen Yhteenveto Vastaajien terveisiä uuden opetussuunnitelman valmistelijoille Lähteet... 35

3 3(35) 1 Johdanto 1.1 Taustaa # $ %&'(( )(* # +# +,-. # + + / + #/. $+ $/$ $ + +0/,# /## # 123+ # ## ##.$,$ #.+6,# ,-.## /# #+ /+#+. ## /.#$66, 777 #+.$ #$+5#! /8 /95 /.: ; #, #/ / #+ +$,-. # #+

4 4(35) 1.2 Muita tutkimuksia ja kartoituksia #, : /$. 1,.,+ ( 6# # / $ $ $ Määrälliset ennusteet #$# #&1,.,* $. #5##+ &+* &+ $$* + #+1,., / +#+ #+. #+ / + +# 5 5 $/ + $ 1< $+ Toimintaympäristön muutos ja alan osaamisen tarpeet, : #/+,# / #$$ 3#+ #$+ +$ 3 # $$++ +1< ##

5 5(35) : # + +,#/ /$2#+ # /+3.+#+ + / # $ /. 53 / $ $# $: + / +// / + /#$ 5$ /8+1 0 = &*/ &*=. $ #+ +) +/ / / / &3 * 3 &+// *

6 > +$ 2? + + # ##+ / 4

7 1.3 Kartoituksen toteutus 7(35) :+' # ' + +?+## /,-., #+ +#$.6.#$+( #777.? '?# # 5' ##./ + AAA #43, +#/ # $ ##+ $# ##.#. # /+. +$. # +#!+ ) $ + 3-/ $ # ++ + # 5 Liite 1

8 8(35) # #$/ #?9 / :#$#/#+# #! # / ++$ + $+ /++ $ +! 6.1$+ ++$+ +

9 2 Taustatiedot 9(35) 2.1 Vastaajat WWW-kysely ###+ /:/ ; 93 5/?B9 ':/'; 0+ 5?) Kuva 1. Vastanneet alueittain,+ #/ C+ / # 9 ##$ Pirkanmaa; 499 Lappi; 80 Uusimaa Pirkanmaa Lappi Uusimaa; Kuva 2. Toimipaikat maakunnittain 6 6 Tilastokeskus 5/28/2007

10 Haastattelu 9++ 9#+93; #$ / # / # 9 +/; $# / $$ Työskentelyaika ICT-alalla WWW-kysely 10(35) & % # % Kuva 3. Vastaajien työskentelyaika ICT-alalla 0B 6 # Haastattelu 9 # Tietojenkäsittelyn perustutkinnon tuntemus WWW-kysely D /! &*/ / /+$# #$! % Kuva 4. Tietojenkäsittelyn perustutkinnon tuntemus

11 Haastattelu 11(35) 9# +?# 2.2 Vastaajien työpaikat Henkilöstömäärä WWW-kysely #$$ Taulukko 1. Henkilöstön määrä maakunnittain ' ( $ ) ( # ( # ( # AAA #$$ : / /, 1&3*/A +/8E 17./ # * # * % &% %% &% % % Kuva 5. Pirkanmaan ja Rovaniemen vastaajien työpaikkojen henkilöstön määrä 7 Tilastokeskus 28/5/2007

12 2.2.2 Henkilöstön keski-ikä 12(35) WWW-kysely 9$$ # $$ $/# &% % # Kuva 6. Vastaajien työpaikkojen henkilöstön keski-ikä Haastattelu AAA #/+ # $)= / $ #$ $# / F= # #). #$/ #$5# $#/ + Pohdintaa 5 /#$+/ $$$ + $.#+ #$

13 2.2.3 Toimiala +/ + #/ 13(35) 725 Konttori- ja tietokon. korjaus ja hu 724 Tietokanta ja - verkkopalvelut 726 Muu tietojenkäsittely palvelu 721 Atklaitteisto konsultointi 723 Tietojenkäsittely 722 Ohjelmistojen suunn, valm, konsultoi Kuva 7. Tietojenkäsittelypalveluiden toimialojen jakauma / $ 5/ # ## / # )3// /3////# / $!+$$+ & % ( # + % &! # Kuva 8. Kyselyn toimialojen jakauma 8 Tilastokeskus 28/5/2007

14 Haastattelu 14(35) 9 +$ #/ &* /#// 3/3/#/ +5 + $ +$ #+# ## + # #)=:$ +$ $# # +F= 9 :# ## ## :# #+! / + Pohdintaa 4 # / #++ $ / /# :$ # /# F # #/ $ ##+/ :$+ F

15 3.1 Raportointikieli WWW-kysely 15(35) 5# + 3 +$ # 3 # / +/ Haastattelu 93/ + # :,C 5 / + # Pohdintaa,3 # + $/# #$: / # 5/ + / #/. #/ D/$ / #$ # ## 3.2 Markkina-alue WWW-kysely 5# /,C: # / # 5 #+ Haastattelu G-/#$$ + 9/ =++F/ /$ F:$ F=

16 16(35) 5 #/ /# /+. ) =/ /# # / + #+ = 3.3 Ulkoistus WWW-kysely # / C / + #$ Taulukko 2. Ulkoistus, Pirkanmaa Laitteistoulkoistus Ohjelmistoulkoistus Osittain Kokonaan Ei ollenkaan En osaa sanoa Laitteisto nyt Osittain Kokonaan Ei ollenkaan En osaa sanoa Ohjelmisto nyt Tukipalvelu-ulkoistus Muut palvelut Osittain Kokonaan Ei ollenkaan En osaa sanoa Tukipalvelut nyt Osittain Kokonaan Ei ollenkaan En osaa sanoa Muut palvelut nyt Kuva 9. Ulkoistus Pirkanmaa Haastattelu 9/$ / 5/ = = # Pohdintaa // F F

17 17(35) 3.4 Rekrytoinnin kohdealue WWW-kysely ;#+ + # 1< $ 5 # 5 1 (/ 6 #$$ '/B0#$ #$$0B$ 6 $# Nyt Suomi EU Muu Kuva 10. Rekrytoinnin kohdealue, Pirkanmaa Haastattelu 9/=#$#=+ # # #+ F 9 // /$ + # /#/+ $ #+ #$# 9+ / $ ## Pohdintaa.#+ $/## F$ /$# #/ #

18 18(35) 3.5 Vuokratyöntekijöiden osuus henkilöstöstä WWW-kysely./ $ /$ $ 5 ) # $$ #/ Ei ollenkaan alle 10% 10% - 49% 50% tai enemmän Kuva 11. Vuokratyöntekijöiden osuus henkilöstöstä, Pirkanmaa en osaa sanoa Nyt Haastattelu 9/ # +1< $$F/ / $ # Pohdintaa 1< $#$ $$+/ $$##

19 19(35) 3.6 ICT-henkilöstön lukumäärä WWW-kysely Pirkanmaa. :. / ICT-henkilöstön määrä Nyt Vastaajaid Kuva 12. ICT-henkilöstön lukumäärä vastaajien työpaikoilla, Pirkanmaa :$ + # $1< #$$ # Rovaniemi ICT-henkilöstön lukumäärä Nyt VastaajaId Kuva 13. ICT-henkilöstön lukumäärä vastaajien työpaikoilla, Rovaniemi ; $ # 9 Kaaviota saattaa vääristää yhden toimitusjohtajan optimistinen arvio 100 hengen laajennuksesta.

20 20(35) 3.7 Henkilöstön koulutustausta WWW-kysely :+ $$+B + Taulukko 3. Koulutustausta, Pirkanmaa.!/ /!/ + / +!/ #?'/?/?! 6 ((/ (/ (/ (. ('/? (?/( ( ( (& * (& *? (& * $$+B + + Taulukko 4. Koulutustausta, Rovaniemi.!/ /!/ + / +!/ #! '/? (0/0 '/(?? 6 ((?/ (? (? (. / / ( ( ; B #/ B 5##?,:#; $$+B # 5+$ $$+5##+ +/ /+ 4 / # $$+ Haastattelu 9 $$+B + + F== $F= # #$ // # :#

21 21(35) /+. /+ 9/# ++$.# ## ) =4$1< + +$= :+# ).+/ F $ - # H $ + $ 2 3 / )H )HH.)+--+ /$ $ Pohdintaa 5#+ ##+ +#):$+ + F: +#+ # + / ++ $ :+ / /,$/+ $#/#

22 22(35) 3.8 Datanomin työtehtävät WWW-kysely # # $ # / Nyt Kuva 14. Datanomin työtehtävät, Pirkanmaa Nyt Myynti Markkinointi ja viestintä Asiakaspalvelu Arkkitehtuurisuunnitt elu Ohjelmointi Testaus Web-suunnittelu Web-ylläpito Projekti- tai järjestelmävastuu Käyttö- ja laitepalvelu Laitteisto- tai ohjelmistoylläpito Muut tehtävät Myynti Markkinointi ja viestintä Asiakaspalvelu Arkkitehtuurisuunnitt elu Ohjelmointi Testaus Web-suunnittelu Web-ylläpito Projekti- tai järjestelmävastuu Käyttö- ja laitepalvelu Laitteisto- tai ohjelmistoylläpito Muut tehtävät Kuva 15. Datanomin työtehtävät, Rovaniemi ; # +$# + ) #C+ : /# # ; $ # # #+ A-+ Pohdintaa 5 $# + +:# 10

23 23(35) ##+ #+ /+$+$# # 4 Osaamistarpeita nyt ja tulevaisuudessa ( ) 4.1 Osaamistarve EQF:n luokituksella WWW-kysely 6, 5#&,I2H87,I8 */0. ( (? &,I8* $ # 3 $/ + 2#$+# 3$$ $ &,I8(* +$ 2// 3 $+/ +# 3 / $/ 2 $#$## #3 (&,I8?* $ 2 +# 3 $+/ + $ 3 $+ /#+ $ $ +# $#$# # # $/ # /#

24 24(35) Kokousten ja neuvottelujen järjestäminen ja dokumentointi Kouluttaminen Käyttäjien opastaminen ja neuvonta Asiakaspalvelu Myynti ja markkinointi Taloushallinto Yritystoiminta Yritystoiminnan osaaminen yrittäjänäkökulmasta Toiminnanohjausjärjestelmien implementointi Tietojärjestelmien suunnittelu ja toteutus Projektityöskentely Rovaniemi Pirkanmaa Ohjelmointi Tietokantojen suunnittelu, toteutus ja ylläpito Testaaminen Laitteiden asentaminen Lähiverkon rakentaminen ja ylläpito Järjestelmien hallinta Järjestelmien valvonta Käyttöjärjestelmien ja konfigurointien hallinta (esim. palvelimet) Käyttöjärjestelmien hyödyntäminen 2,00 (EQF 2) 300 (EQF 3) 4,00 (EQF 4) Kuva 16. Osaamistarve työtehtävittäin EQF:n luokituksella, kysely, luokitus suoraan EQF-tasojen mukaan

25 25(35) # &,I8()* + +,I8() ; $# / $#$+/+/,I8); $: + $/I/ # 5 / )E-/ /3//# //// / /$3

26 Haastattelu 9#/ Asiakaspalvelu Markkinointi Yrittäjyys Yrityksen toiminta ja tietojärjestelmät Videon- ja äänenkäsittely Julkaisujen tekeminen Grafiikka ja kuvankäsittely Atk-englanti ja dokumentointi Viestintä tietoverkossa Verkkokauppa Palvelinten asennus ja ylläpito Lähiverkot Mikrotuki Tietoverkkosovellusten suunnittelu C++ PHP Java Visual Basic Ohjelmointi SQL Tietokannat Systeemityö ja projektityöskentely Atk-oikeus Julkiset tietoverkot Laitteistot ja varusohjelmat Työvälineohjelmien käyttö Toimistopalvelut 26(35) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Kuva 17. Osaamistarve nykyisen opetussuunnitelman oppiaineiden mukaisesti EQF:n luokituksella, haastattelut /# ###/# F =#+/ ##/123+ #/ #/$/ $#F= 5 #/ 23+#/+3

27 27(35) +5 #$ ## Pohdintaa 5 $ F5 F 1 $/#.,I8?/# # / #)$# # 4.2 Avaintaidot 13 WWW -kysely /#+ $& #+* ## 13 Elinikäisen oppimisen avaintaidot, opetusneuvos Aira Rajamäki Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan valmiuksia, joita jatkuva oppiminen, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotto sekä työelämän muuttuvat olosuhteet edellyttävät. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön kykyä selviytyä erilaisista tilanteista. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia. Niiden avulla opiskelijat/tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön persoonallisuuden kehittymiseen ja elämän laatuun. Elinikäisen oppimisen avaintaidot on määritelty voimassa olevien opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden yhteisten painotusten ja kaikille aloille yhteisen ydinosaamisen, perusopetuksen ja lukion aihekokonaisuuksien sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksien perusteella. Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat 1. elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 2. vuorovaikutus ja yhteistyö 3. ammattietiikka 4. terveys, turvallisuus ja työkyky 5. aloitekyky ja yrittäjyys 6. kestävä kehitys 7. estetiikka 8. viestintä- ja mediaosaaminen 9. matematiikka ja luonnontieteet 10. teknologia ja tietotekniikka 11. aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit.

28 28(35) työturvallisuus- ja terveysosaaminen, toiminta- ja työkyvystä huolehtiminen ammattieettiset taidot kestävä kehitys esteettiset taidot yrittäjyys aktiivinen kansalaisuus, osallisuus, kulttuurien väliset taidot (sisältää kansainvälisyyden ja tasa-arvoasiat) Rovaniemi Pirkanmaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot oppimis- ja ongelmanratkaisutaidot, luovuus ja innovatiivisuus teknologian ja tietotekniikan osaaminen matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen viestintätaidot ja mediaosaaminen 0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 100,00 % Kuva 18. Avaintaidot, Rovaniemi ja Pirkanmaa 5 3/ #$+/ 3+/ # 4.3 Mitä datanomin pitäisi osata lisää, että hän voisi työllistyä työpaikallesi WWW-kysely. /# #+5 + # /##$$ Asenteisiin, toimintatapoihin ja henkilöön liittyvät vastaukset # $ + 5 /#+ / +

29 29(35) 5 $ $ +# +$ #+ # #/# ## /) =1 $/#+ ;/.#J E3 &*= /++ = Ammattiosaamiseen liittyvät 6!$$#+ 5 # ;$++$ = #/#)# $ )# $= $+ =.# K#+ #, = 4.4 Teoriaa vai käytäntöä WWW-kysely./#$ $ : 0/ B$(B

30 30(35) Pirkanmaa Rovaniemi Teoreettiset tiedot; 30 % Teoreettiset tiedot 20 % Käytännön perustaidot; 70 % Käytännön perustaidot 80 % Kuva 19. Teorian ja käytännön osuus oppimisessa ; $. 0B$B Pohdintaa :# / $ / # 4.5 Laaja-alaisen ja erikoistuneemman osaamisen suhde 5!)$(E0L? +/ +# $+ +#+ WWW-kysely # +/ #+ $$ 4 Pirkanmaa 4 Rovaniemi % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kuva 20. Laaja-alaisten perusvalmiuksien osuus tutkinnosta 5#/ #/ # # / 14

31 31(35) 5 5 / #/#E# /-3 / #$+&$$ +* 4.7 Vaativampi osaaminen Haastattelu 9$$ /# 5 - / 3 $#+) =# = = /- < H /= =H2= $&*/ / $#$= =,+ $ # + +!4 #+ + #F. <-;:G6E?1ME(= =$ $E + # F= =- E /3 / / &/3/:*= =3 / = =6 - -=

32 5 Yhteenveto 32(35) 6 / 5 5 F# /.+ / + # # / +/ 5 / C+ # :# ##+ 5 #$9 # / $ ;3 + 1< #$$ # ;#+ ##$#/. $ $ / # 1,.,) + ++# +# # + 4$# A-+ + / $#/ ##+ +# +,I8) ()+$ 2// /3 $+/ +# 3 / $/ 2/ $#$ ## #3 6+ #$+/ 3+/ 3 15 European Qualifications Framework

33 33(35) ++ + #9 #$# 5 $,+ #$#, # ##/ # # :$ $+# $+$$ 9 # C -

34 34(35) 6 Vastaajien terveisiä uuden opetussuunnitelman valmistelijoille WWW-kysely. ) = #$ +$+!++ # /+#+ $ / # $/$ 4 ## + ## = =.$/ $# # = =.$# $ #= Haastattelu 9 + ) =:#$/ #+ = =$ /#+ / $/$// #= =:#+= =. 5 / 1< 1< # $ / = =C+ 3&- /3/ * #+= = =

35 35(35) /) # / 6;) $) ) # #) 5 / ' :/ #/',C;:6!:6;6,!1!6!,C5! C1C # '+ / >, +. /.# # $ :+ )

36 Liite 1, WWW-kyselylomake Tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomi, osaamistarvekartoitus Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! Tampereen ammattiopisto, Tampereen kauppaoppilaitos on mukana opetushallituksen rahoittamassa valtakunnallisessa projektissa, jonka tehtävä on ennakoida datanomien osaamistarpeita vuosina Mukana kartoituksessa ovat Lapin ammattiopisto ja Suomen Liikemiesten Kauppaopisto - Atkinstituutti. Tällä kyselyllä haluamme selvittää, minkälaista osaamista työelämä odottaa tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin tutkinnon suorittaneilta. Projektin tuloksia hyödynnetään laadittaessa uusia opetussuunnitelman perusteita. Vuodesta 2000 alkaen datanomi on ollut toisen asteen koulutusta, tutkintonimike on tietojenkäsittelyn perustutkinto. Koulutusohjelmat ovat Tietojärjestelmien kehittäminen sekä Informaatioteknologiapalvelut ja markkinointi, jonka suuntautumisvaihtoehtoja ovat Digitaalinen viestintä ja Käytön tuki. Kyselyn tulokset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Toivomme vastauksia mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 5.4. mennessä. Kysely tehdään Tampereen kauppakamarin kyselyalustalla ja kauppakamari lähettää kyselyn vastaanottajille sekä antaa kyselyn tulokset sellaisenaan projektin käyttöön. Lisätietoja antavat koulutusohjelmavastaavat: Marja Siltanen Leena Järvenkylä-Niemi Millä alueella toimit Kuinka monta vuotta olet työskennellyt ICT-alalla & # Miten hyvin tunnet datanomitutkinnon!! #$! $ Työpaikkasi henkilöstömäärä

37 % &% &% Arvioi työpaikkasi henkilöstön keski-ikää &% # Työpaikkasi toimiala & # & &! # Mikä on työpaikkasi raportointikieli &, Millä alueella työpaikkasi toimii & -.) Mitkä tietohallinnon osa-alueet ovat työpaikallasi ulkoistettuja &

38 Jos työpaikkasi hankkii palveluja ulkomailta, niin & Mikä on työpaikkasi pääasiallinen rekrytoinnin kohdealue & -.) Arvioi mikä on vuokratyöntekijöiden osuus työpaikkasi henkilöstöstä & &% Arvioi kuinka monta ICT-alan työntekijää työskentelee työpaikallasi

39 & $ Arvioi nykyisten ICT-alan työntekijöiden koulutustaustaa prosentteina & & Arvioi tarkemmin toisen asteen koulutustaustan omaavien työntekijöiden lukumäärää &! &!& Missä tehtävissä työpaikallasi on/voisi olla datanomeja & ## /0&

40 /0&# & #$& & # Arvioi allaolevia ammattitaitovaatimuksia numeroin 1, 2 tai työ- tai opintoalan perusfaktat - kognitiiviset ja käytännön perustaidot, joita vaaditaan asiaankuuluvan informaation hyödyntämiseen tehtävien suorittamiseksi ja rutiininomaisten ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen yksinkertaisia sääntöjä ja työkaluja - jonkin verran itsenäisyyttä vaativa valvottu työskentely tai opiskelu 2. - tiedot työ- tai opintoalan faktoista, periaatteista, prosesseista ja yleisistä käsitteistä - tietyt kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan tehtävien suorittamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen valitsemalla ja soveltamalla perusmenetelmiä, -työkaluja, -materiaaleja ja -informaatiota - vastuunottaminen työhön tai opintoihin liittyvien tehtävien suorittamisesta - oman toiminnan mukauttaminen olosuhteisiin ongelmien ratkaisemisessa 3. - työ- tai opintoalan fakta- ja teoriatiedot laajoissa asiayhteyksissä - tietyt kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan tuotettaessa ratkaisuja työ- tai opintoalan erityisongelmiin - itsenäinen työskentely noudattaen yleensä ennustettavien, mutta mahdollisesti muuttuvien työ- tai opintoympäristöjen suuntaviivoja - muiden suorittamien rutiinitehtävien valvonta - osittaisen vastuun ottaminen työhön tai opintoihin liittyvien toimien arvioinnista ja parantamisesta #$ #$!# #$ 1, #! # #$ # ## #$ ## ## #

41 ! Valitse 5 (viisi) tärkeintä datanomin ominaisuutta!!!, &,! &##$!!2 ##! &4 ###! #! #$ &# &#$## Mitä datanomin pitäisi osata lisää, että hän voisi työllistyä työpaikallesi VN:n päätös 213/98 1 Â mukaan opetussuunnitelman perusteet laaditaan siten, että tutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella. Arvioi, mikä on perusvalmiuksien ja erikoistuneemman osaamisen oikea suhde työpaikkasi näkökulmasta? laaja-alainen ICT-alan osaaminen (%-osuus) erikoistuneempi osaaminen (%-osuus) mitä erikoistuneemman osaamisen pitäisi olla Arvioi työllistymisen kannalta, missä suhteessa pitäisi opettaa käytännön perustaitoja ja teoreettisia tietoja käytännön perustaidot teoreettiset tiedot

42 Terveisesi koulutussektorille

43 Liite 2, haastattelulomake 9!

44 /+ / (13) Johdanto Teemahaastattelun aiheet # # #,#$ + / # 3$$F!$ +$ ++ +#/ #. ) $ D / $ # ++ + #. / $ #+ Taustatiedot & * + 5?B

45 /+ / (13) Vastaajan taustatietoja F F. F $F $&*1< #$$F.#+F 6 $#$$

46 /+ / (13) Henkilöstön keski-ikä 5$#$$ :#$$ $/ # * # * &% # %% # * &% # Onko jakauma mielestäsi vaikutusalueellanne todellisen tilanteen mukainen? Jos tulee isoja teknisiä muutoksia, jatkavatko työntekijät vanhassa työpaikassaan vai otetaanko töihin nuoria, joilla on ajantasainen koulutus uusille alueille?

47 /+ / (13) Toimiala +/ + #/ # * # * & # & &! # : / #/3/H#; +3 $ 5++

48 /+ / (13) # * & # & &! # 5$ #/#+$ # Pitäisikö valmistuvien datanomien työllistymisen näkökulmasta opintojen johtaa ohjelmistotuotannon vai palveluiden ammattilaiseksi?

49 /+ / (13) Raportointikieli,3 $ + Tarvitsevatko tulevaisuuden datanomit mielestäsi muita kieliä siinä laajuudessa, että niitä pitäisi oppia perustutkinnossa? Mitä kieliä? Markkina-alue Mikä on mielestäsi oikea tapa näiden asioiden oppimiseen? Onko se perustutkinto, onko se oppilaitos yleensä, onko se käytäntöä vai teoriaa? Pitääkö opiskelijoilla olla muuta elämänkokemusta?

50 /+ / (13) Ulkoistus C Pitäisikö ulkoistuksen lisääntymiseen varautua jo opinnoissa? Millä tavoin? Rekrytoinnin kohdealue + # 1< $ 5 # Onko siirtyminen halpatyömaihin todellinen uhka? Onko siirtyminen uhka vai mahdollisuus? Vuokratyöntekijöiden osuus henkilöstöstä 5#+ $$+ Minkälaista osaamista vaaditaan ICT-alan vuokratyöntekijöiltä?

51 /+ / (13) Henkilöstön koulutustausta Yleisesti toisen asteen ja korkea-asteen koulutustaustan omaavien työntekijöiden %- osuuden arvioidaan laskevan. Osaatko kertoa miksi? Onko koulutuksella merkitystä vai riittääkö asian osaaminen? Mikä Sinun mielestäsi on tradenomin ja datanomin ero? Mikä pitäisi olla järkevä datanomin ja tradenomin osaamisero ja työllistymisala?

52 /+ / (13) Datanomin suuntautuminen Mikä on nykyisten koulutusohjelmien ero? Jos hakijoina on kolme datanomia, joista yksi on suorittanut Tietojärjestelmien kehittämisen koulutusohjelman, toinen Informaatioteknologiapalveluiden ja markkinoinnin koulutusohjelman, digitaalisen viestinnän ja kolmas Informaatioteknologiapalveluiden ja markkinoinnin koulutusohjelman, käytön tuen, kenet valitsisit teille töihin ja miksi?

53 /+ / (13) Osaamistarpeita, visio , 5#&,I2H87,I8*/0. ( (? 5 /+ #+/,I8 $ # 3 $/ + 2#$+# 3$$ $,I8( +$ 2// 3 $+/ +# 3 / $/ 2 $#$## #3 (,I8? $ 2 +# 3 $+/ + $ 3 $+ /#+ $ $ +# $#$#

54 /+ / (13) Arvioi osaamisvaatimus seuraavissa nykyisen opetussuunnitelman mukaisissa opinnoissa Toimistopalvelut Työvälineohjelmien käyttö Laitteistot ja varusohjelmat Julkiset tietoverkot Atk-oikeus Systeemityö ja projektityöskentely Tietokannat SQL Ohjelmointi Visual Basic Java PHP C++ Tietoverkkosovellusten suunnittelu Mikrotuki Lähiverkot Palvelinten asennus ja ylläpito Verkkokauppa Viestintä tietoverkossa Atk-englanti ja dokumentointi Grafiikka ja kuvankäsittely Julkaisujen tekeminen Videon- ja äänenkäsittely Yrityksen toiminta ja tietojärjestelmät Yrittäjyys Markkinointi Asiakaspalvelu 1 2 3

55 /+ / (13) Vaativampi osaaminen +#+/ #+ & * Ehdota sisältöä vaativammalle osaamiselle. Terveisiä uuden opetussuunnitelman valmistelijoille:. N

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö Datanomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI OPS 2011-2012 Käytön tuki Ohjelmistotuotanto Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu 70, PL 14 32701 HUITTINEN Tel +358 3 5212

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma 120 ov hyväksytty kyha

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TOIMINTA... 2 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 2 1.1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 1.3 ELINIKÄISEN

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot