Opetushallitus, Tampereen ammattiopisto, Tampereen kauppaoppilaitos ISBN (pdf)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetushallitus, Tampereen ammattiopisto, Tampereen kauppaoppilaitos ISBN 978-952-13-3624-9 (pdf)"

Transkriptio

1 ! Opetushallitus, Tampereen ammattiopisto, Tampereen kauppaoppilaitos ISBN (pdf)

2 2(35) 1 Johdanto Taustaa Muita tutkimuksia ja kartoituksia Kartoituksen toteutus Taustatiedot Vastaajat Vastaajien työpaikat Raportointikieli Markkina-alue Ulkoistus Rekrytoinnin kohdealue ICT-henkilöstön lukumäärä Henkilöstön koulutustausta Datanomin työtehtävät Osaamistarpeita nyt ja tulevaisuudessa ( ) Osaamistarve EQF:n luokituksella Avaintaidot Mitä datanomin pitäisi osata lisää, että hän voisi työllistyä työpaikallesi Teoriaa vai käytäntöä Laaja-alaisen ja erikoistuneemman osaamisen suhde Vaativampi osaaminen Yhteenveto Vastaajien terveisiä uuden opetussuunnitelman valmistelijoille Lähteet... 35

3 3(35) 1 Johdanto 1.1 Taustaa # $ %&'(( )(* # +# +,-. # + + / + #/. $+ $/$ $ + +0/,# /## # 123+ # ## ##.$,$ #.+6,# ,-.## /# #+ /+#+. ## /.#$66, 777 #+.$ #$+5#! /8 /95 /.: ; #, #/ / #+ +$,-. # #+

4 4(35) 1.2 Muita tutkimuksia ja kartoituksia #, : /$. 1,.,+ ( 6# # / $ $ $ Määrälliset ennusteet #$# #&1,.,* $. #5##+ &+* &+ $$* + #+1,., / +#+ #+. #+ / + +# 5 5 $/ + $ 1< $+ Toimintaympäristön muutos ja alan osaamisen tarpeet, : #/+,# / #$$ 3#+ #$+ +$ 3 # $$++ +1< ##

5 5(35) : # + +,#/ /$2#+ # /+3.+#+ + / # $ /. 53 / $ $# $: + / +// / + /#$ 5$ /8+1 0 = &*/ &*=. $ #+ +) +/ / / / &3 * 3 &+// *

6 > +$ 2? + + # ##+ / 4

7 1.3 Kartoituksen toteutus 7(35) :+' # ' + +?+## /,-., #+ +#$.6.#$+( #777.? '?# # 5' ##./ + AAA #43, +#/ # $ ##+ $# ##.#. # /+. +$. # +#!+ ) $ + 3-/ $ # ++ + # 5 Liite 1

8 8(35) # #$/ #?9 / :#$#/#+# #! # / ++$ + $+ /++ $ +! 6.1$+ ++$+ +

9 2 Taustatiedot 9(35) 2.1 Vastaajat WWW-kysely ###+ /:/ ; 93 5/?B9 ':/'; 0+ 5?) Kuva 1. Vastanneet alueittain,+ #/ C+ / # 9 ##$ Pirkanmaa; 499 Lappi; 80 Uusimaa Pirkanmaa Lappi Uusimaa; Kuva 2. Toimipaikat maakunnittain 6 6 Tilastokeskus 5/28/2007

10 Haastattelu 9++ 9#+93; #$ / # / # 9 +/; $# / $$ Työskentelyaika ICT-alalla WWW-kysely 10(35) & % # % Kuva 3. Vastaajien työskentelyaika ICT-alalla 0B 6 # Haastattelu 9 # Tietojenkäsittelyn perustutkinnon tuntemus WWW-kysely D /! &*/ / /+$# #$! % Kuva 4. Tietojenkäsittelyn perustutkinnon tuntemus

11 Haastattelu 11(35) 9# +?# 2.2 Vastaajien työpaikat Henkilöstömäärä WWW-kysely #$$ Taulukko 1. Henkilöstön määrä maakunnittain ' ( $ ) ( # ( # ( # AAA #$$ : / /, 1&3*/A +/8E 17./ # * # * % &% %% &% % % Kuva 5. Pirkanmaan ja Rovaniemen vastaajien työpaikkojen henkilöstön määrä 7 Tilastokeskus 28/5/2007

12 2.2.2 Henkilöstön keski-ikä 12(35) WWW-kysely 9$$ # $$ $/# &% % # Kuva 6. Vastaajien työpaikkojen henkilöstön keski-ikä Haastattelu AAA #/+ # $)= / $ #$ $# / F= # #). #$/ #$5# $#/ + Pohdintaa 5 /#$+/ $$$ + $.#+ #$

13 2.2.3 Toimiala +/ + #/ 13(35) 725 Konttori- ja tietokon. korjaus ja hu 724 Tietokanta ja - verkkopalvelut 726 Muu tietojenkäsittely palvelu 721 Atklaitteisto konsultointi 723 Tietojenkäsittely 722 Ohjelmistojen suunn, valm, konsultoi Kuva 7. Tietojenkäsittelypalveluiden toimialojen jakauma / $ 5/ # ## / # )3// /3////# / $!+$$+ & % ( # + % &! # Kuva 8. Kyselyn toimialojen jakauma 8 Tilastokeskus 28/5/2007

14 Haastattelu 14(35) 9 +$ #/ &* /#// 3/3/#/ +5 + $ +$ #+# ## + # #)=:$ +$ $# # +F= 9 :# ## ## :# #+! / + Pohdintaa 4 # / #++ $ / /# :$ # /# F # #/ $ ##+/ :$+ F

15 3.1 Raportointikieli WWW-kysely 15(35) 5# + 3 +$ # 3 # / +/ Haastattelu 93/ + # :,C 5 / + # Pohdintaa,3 # + $/# #$: / # 5/ + / #/. #/ D/$ / #$ # ## 3.2 Markkina-alue WWW-kysely 5# /,C: # / # 5 #+ Haastattelu G-/#$$ + 9/ =++F/ /$ F:$ F=

16 16(35) 5 #/ /# /+. ) =/ /# # / + #+ = 3.3 Ulkoistus WWW-kysely # / C / + #$ Taulukko 2. Ulkoistus, Pirkanmaa Laitteistoulkoistus Ohjelmistoulkoistus Osittain Kokonaan Ei ollenkaan En osaa sanoa Laitteisto nyt Osittain Kokonaan Ei ollenkaan En osaa sanoa Ohjelmisto nyt Tukipalvelu-ulkoistus Muut palvelut Osittain Kokonaan Ei ollenkaan En osaa sanoa Tukipalvelut nyt Osittain Kokonaan Ei ollenkaan En osaa sanoa Muut palvelut nyt Kuva 9. Ulkoistus Pirkanmaa Haastattelu 9/$ / 5/ = = # Pohdintaa // F F

17 17(35) 3.4 Rekrytoinnin kohdealue WWW-kysely ;#+ + # 1< $ 5 # 5 1 (/ 6 #$$ '/B0#$ #$$0B$ 6 $# Nyt Suomi EU Muu Kuva 10. Rekrytoinnin kohdealue, Pirkanmaa Haastattelu 9/=#$#=+ # # #+ F 9 // /$ + # /#/+ $ #+ #$# 9+ / $ ## Pohdintaa.#+ $/## F$ /$# #/ #

18 18(35) 3.5 Vuokratyöntekijöiden osuus henkilöstöstä WWW-kysely./ $ /$ $ 5 ) # $$ #/ Ei ollenkaan alle 10% 10% - 49% 50% tai enemmän Kuva 11. Vuokratyöntekijöiden osuus henkilöstöstä, Pirkanmaa en osaa sanoa Nyt Haastattelu 9/ # +1< $$F/ / $ # Pohdintaa 1< $#$ $$+/ $$##

19 19(35) 3.6 ICT-henkilöstön lukumäärä WWW-kysely Pirkanmaa. :. / ICT-henkilöstön määrä Nyt Vastaajaid Kuva 12. ICT-henkilöstön lukumäärä vastaajien työpaikoilla, Pirkanmaa :$ + # $1< #$$ # Rovaniemi ICT-henkilöstön lukumäärä Nyt VastaajaId Kuva 13. ICT-henkilöstön lukumäärä vastaajien työpaikoilla, Rovaniemi ; $ # 9 Kaaviota saattaa vääristää yhden toimitusjohtajan optimistinen arvio 100 hengen laajennuksesta.

20 20(35) 3.7 Henkilöstön koulutustausta WWW-kysely :+ $$+B + Taulukko 3. Koulutustausta, Pirkanmaa.!/ /!/ + / +!/ #?'/?/?! 6 ((/ (/ (/ (. ('/? (?/( ( ( (& * (& *? (& * $$+B + + Taulukko 4. Koulutustausta, Rovaniemi.!/ /!/ + / +!/ #! '/? (0/0 '/(?? 6 ((?/ (? (? (. / / ( ( ; B #/ B 5##?,:#; $$+B # 5+$ $$+5##+ +/ /+ 4 / # $$+ Haastattelu 9 $$+B + + F== $F= # #$ // # :#

21 21(35) /+. /+ 9/# ++$.# ## ) =4$1< + +$= :+# ).+/ F $ - # H $ + $ 2 3 / )H )HH.)+--+ /$ $ Pohdintaa 5#+ ##+ +#):$+ + F: +#+ # + / ++ $ :+ / /,$/+ $#/#

22 22(35) 3.8 Datanomin työtehtävät WWW-kysely # # $ # / Nyt Kuva 14. Datanomin työtehtävät, Pirkanmaa Nyt Myynti Markkinointi ja viestintä Asiakaspalvelu Arkkitehtuurisuunnitt elu Ohjelmointi Testaus Web-suunnittelu Web-ylläpito Projekti- tai järjestelmävastuu Käyttö- ja laitepalvelu Laitteisto- tai ohjelmistoylläpito Muut tehtävät Myynti Markkinointi ja viestintä Asiakaspalvelu Arkkitehtuurisuunnitt elu Ohjelmointi Testaus Web-suunnittelu Web-ylläpito Projekti- tai järjestelmävastuu Käyttö- ja laitepalvelu Laitteisto- tai ohjelmistoylläpito Muut tehtävät Kuva 15. Datanomin työtehtävät, Rovaniemi ; # +$# + ) #C+ : /# # ; $ # # #+ A-+ Pohdintaa 5 $# + +:# 10

23 23(35) ##+ #+ /+$+$# # 4 Osaamistarpeita nyt ja tulevaisuudessa ( ) 4.1 Osaamistarve EQF:n luokituksella WWW-kysely 6, 5#&,I2H87,I8 */0. ( (? &,I8* $ # 3 $/ + 2#$+# 3$$ $ &,I8(* +$ 2// 3 $+/ +# 3 / $/ 2 $#$## #3 (&,I8?* $ 2 +# 3 $+/ + $ 3 $+ /#+ $ $ +# $#$# # # $/ # /#

24 24(35) Kokousten ja neuvottelujen järjestäminen ja dokumentointi Kouluttaminen Käyttäjien opastaminen ja neuvonta Asiakaspalvelu Myynti ja markkinointi Taloushallinto Yritystoiminta Yritystoiminnan osaaminen yrittäjänäkökulmasta Toiminnanohjausjärjestelmien implementointi Tietojärjestelmien suunnittelu ja toteutus Projektityöskentely Rovaniemi Pirkanmaa Ohjelmointi Tietokantojen suunnittelu, toteutus ja ylläpito Testaaminen Laitteiden asentaminen Lähiverkon rakentaminen ja ylläpito Järjestelmien hallinta Järjestelmien valvonta Käyttöjärjestelmien ja konfigurointien hallinta (esim. palvelimet) Käyttöjärjestelmien hyödyntäminen 2,00 (EQF 2) 300 (EQF 3) 4,00 (EQF 4) Kuva 16. Osaamistarve työtehtävittäin EQF:n luokituksella, kysely, luokitus suoraan EQF-tasojen mukaan

25 25(35) # &,I8()* + +,I8() ; $# / $#$+/+/,I8); $: + $/I/ # 5 / )E-/ /3//# //// / /$3

26 Haastattelu 9#/ Asiakaspalvelu Markkinointi Yrittäjyys Yrityksen toiminta ja tietojärjestelmät Videon- ja äänenkäsittely Julkaisujen tekeminen Grafiikka ja kuvankäsittely Atk-englanti ja dokumentointi Viestintä tietoverkossa Verkkokauppa Palvelinten asennus ja ylläpito Lähiverkot Mikrotuki Tietoverkkosovellusten suunnittelu C++ PHP Java Visual Basic Ohjelmointi SQL Tietokannat Systeemityö ja projektityöskentely Atk-oikeus Julkiset tietoverkot Laitteistot ja varusohjelmat Työvälineohjelmien käyttö Toimistopalvelut 26(35) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Kuva 17. Osaamistarve nykyisen opetussuunnitelman oppiaineiden mukaisesti EQF:n luokituksella, haastattelut /# ###/# F =#+/ ##/123+ #/ #/$/ $#F= 5 #/ 23+#/+3

27 27(35) +5 #$ ## Pohdintaa 5 $ F5 F 1 $/#.,I8?/# # / #)$# # 4.2 Avaintaidot 13 WWW -kysely /#+ $& #+* ## 13 Elinikäisen oppimisen avaintaidot, opetusneuvos Aira Rajamäki Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan valmiuksia, joita jatkuva oppiminen, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotto sekä työelämän muuttuvat olosuhteet edellyttävät. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön kykyä selviytyä erilaisista tilanteista. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia. Niiden avulla opiskelijat/tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön persoonallisuuden kehittymiseen ja elämän laatuun. Elinikäisen oppimisen avaintaidot on määritelty voimassa olevien opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden yhteisten painotusten ja kaikille aloille yhteisen ydinosaamisen, perusopetuksen ja lukion aihekokonaisuuksien sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksien perusteella. Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat 1. elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 2. vuorovaikutus ja yhteistyö 3. ammattietiikka 4. terveys, turvallisuus ja työkyky 5. aloitekyky ja yrittäjyys 6. kestävä kehitys 7. estetiikka 8. viestintä- ja mediaosaaminen 9. matematiikka ja luonnontieteet 10. teknologia ja tietotekniikka 11. aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit.

28 28(35) työturvallisuus- ja terveysosaaminen, toiminta- ja työkyvystä huolehtiminen ammattieettiset taidot kestävä kehitys esteettiset taidot yrittäjyys aktiivinen kansalaisuus, osallisuus, kulttuurien väliset taidot (sisältää kansainvälisyyden ja tasa-arvoasiat) Rovaniemi Pirkanmaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot oppimis- ja ongelmanratkaisutaidot, luovuus ja innovatiivisuus teknologian ja tietotekniikan osaaminen matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen viestintätaidot ja mediaosaaminen 0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 100,00 % Kuva 18. Avaintaidot, Rovaniemi ja Pirkanmaa 5 3/ #$+/ 3+/ # 4.3 Mitä datanomin pitäisi osata lisää, että hän voisi työllistyä työpaikallesi WWW-kysely. /# #+5 + # /##$$ Asenteisiin, toimintatapoihin ja henkilöön liittyvät vastaukset # $ + 5 /#+ / +

29 29(35) 5 $ $ +# +$ #+ # #/# ## /) =1 $/#+ ;/.#J E3 &*= /++ = Ammattiosaamiseen liittyvät 6!$$#+ 5 # ;$++$ = #/#)# $ )# $= $+ =.# K#+ #, = 4.4 Teoriaa vai käytäntöä WWW-kysely./#$ $ : 0/ B$(B

30 30(35) Pirkanmaa Rovaniemi Teoreettiset tiedot; 30 % Teoreettiset tiedot 20 % Käytännön perustaidot; 70 % Käytännön perustaidot 80 % Kuva 19. Teorian ja käytännön osuus oppimisessa ; $. 0B$B Pohdintaa :# / $ / # 4.5 Laaja-alaisen ja erikoistuneemman osaamisen suhde 5!)$(E0L? +/ +# $+ +#+ WWW-kysely # +/ #+ $$ 4 Pirkanmaa 4 Rovaniemi % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kuva 20. Laaja-alaisten perusvalmiuksien osuus tutkinnosta 5#/ #/ # # / 14

31 31(35) 5 5 / #/#E# /-3 / #$+&$$ +* 4.7 Vaativampi osaaminen Haastattelu 9$$ /# 5 - / 3 $#+) =# = = /- < H /= =H2= $&*/ / $#$= =,+ $ # + +!4 #+ + #F. <-;:G6E?1ME(= =$ $E + # F= =- E /3 / / &/3/:*= =3 / = =6 - -=

32 5 Yhteenveto 32(35) 6 / 5 5 F# /.+ / + # # / +/ 5 / C+ # :# ##+ 5 #$9 # / $ ;3 + 1< #$$ # ;#+ ##$#/. $ $ / # 1,.,) + ++# +# # + 4$# A-+ + / $#/ ##+ +# +,I8) ()+$ 2// /3 $+/ +# 3 / $/ 2/ $#$ ## #3 6+ #$+/ 3+/ 3 15 European Qualifications Framework

33 33(35) ++ + #9 #$# 5 $,+ #$#, # ##/ # # :$ $+# $+$$ 9 # C -

34 34(35) 6 Vastaajien terveisiä uuden opetussuunnitelman valmistelijoille WWW-kysely. ) = #$ +$+!++ # /+#+ $ / # $/$ 4 ## + ## = =.$/ $# # = =.$# $ #= Haastattelu 9 + ) =:#$/ #+ = =$ /#+ / $/$// #= =:#+= =. 5 / 1< 1< # $ / = =C+ 3&- /3/ * #+= = =

35 35(35) /) # / 6;) $) ) # #) 5 / ' :/ #/',C;:6!:6;6,!1!6!,C5! C1C # '+ / >, +. /.# # $ :+ )

36 Liite 1, WWW-kyselylomake Tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomi, osaamistarvekartoitus Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! Tampereen ammattiopisto, Tampereen kauppaoppilaitos on mukana opetushallituksen rahoittamassa valtakunnallisessa projektissa, jonka tehtävä on ennakoida datanomien osaamistarpeita vuosina Mukana kartoituksessa ovat Lapin ammattiopisto ja Suomen Liikemiesten Kauppaopisto - Atkinstituutti. Tällä kyselyllä haluamme selvittää, minkälaista osaamista työelämä odottaa tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin tutkinnon suorittaneilta. Projektin tuloksia hyödynnetään laadittaessa uusia opetussuunnitelman perusteita. Vuodesta 2000 alkaen datanomi on ollut toisen asteen koulutusta, tutkintonimike on tietojenkäsittelyn perustutkinto. Koulutusohjelmat ovat Tietojärjestelmien kehittäminen sekä Informaatioteknologiapalvelut ja markkinointi, jonka suuntautumisvaihtoehtoja ovat Digitaalinen viestintä ja Käytön tuki. Kyselyn tulokset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Toivomme vastauksia mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 5.4. mennessä. Kysely tehdään Tampereen kauppakamarin kyselyalustalla ja kauppakamari lähettää kyselyn vastaanottajille sekä antaa kyselyn tulokset sellaisenaan projektin käyttöön. Lisätietoja antavat koulutusohjelmavastaavat: Marja Siltanen Leena Järvenkylä-Niemi Millä alueella toimit Kuinka monta vuotta olet työskennellyt ICT-alalla & # Miten hyvin tunnet datanomitutkinnon!! #$! $ Työpaikkasi henkilöstömäärä

37 % &% &% Arvioi työpaikkasi henkilöstön keski-ikää &% # Työpaikkasi toimiala & # & &! # Mikä on työpaikkasi raportointikieli &, Millä alueella työpaikkasi toimii & -.) Mitkä tietohallinnon osa-alueet ovat työpaikallasi ulkoistettuja &

38 Jos työpaikkasi hankkii palveluja ulkomailta, niin & Mikä on työpaikkasi pääasiallinen rekrytoinnin kohdealue & -.) Arvioi mikä on vuokratyöntekijöiden osuus työpaikkasi henkilöstöstä & &% Arvioi kuinka monta ICT-alan työntekijää työskentelee työpaikallasi

39 & $ Arvioi nykyisten ICT-alan työntekijöiden koulutustaustaa prosentteina & & Arvioi tarkemmin toisen asteen koulutustaustan omaavien työntekijöiden lukumäärää &! &!& Missä tehtävissä työpaikallasi on/voisi olla datanomeja & ## /0&

40 /0&# & #$& & # Arvioi allaolevia ammattitaitovaatimuksia numeroin 1, 2 tai työ- tai opintoalan perusfaktat - kognitiiviset ja käytännön perustaidot, joita vaaditaan asiaankuuluvan informaation hyödyntämiseen tehtävien suorittamiseksi ja rutiininomaisten ongelmien ratkaisemiseksi käyttäen yksinkertaisia sääntöjä ja työkaluja - jonkin verran itsenäisyyttä vaativa valvottu työskentely tai opiskelu 2. - tiedot työ- tai opintoalan faktoista, periaatteista, prosesseista ja yleisistä käsitteistä - tietyt kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan tehtävien suorittamiseen ja ongelmien ratkaisemiseen valitsemalla ja soveltamalla perusmenetelmiä, -työkaluja, -materiaaleja ja -informaatiota - vastuunottaminen työhön tai opintoihin liittyvien tehtävien suorittamisesta - oman toiminnan mukauttaminen olosuhteisiin ongelmien ratkaisemisessa 3. - työ- tai opintoalan fakta- ja teoriatiedot laajoissa asiayhteyksissä - tietyt kognitiiviset ja käytännön taidot, joita vaaditaan tuotettaessa ratkaisuja työ- tai opintoalan erityisongelmiin - itsenäinen työskentely noudattaen yleensä ennustettavien, mutta mahdollisesti muuttuvien työ- tai opintoympäristöjen suuntaviivoja - muiden suorittamien rutiinitehtävien valvonta - osittaisen vastuun ottaminen työhön tai opintoihin liittyvien toimien arvioinnista ja parantamisesta #$ #$!# #$ 1, #! # #$ # ## #$ ## ## #

41 ! Valitse 5 (viisi) tärkeintä datanomin ominaisuutta!!!, &,! &##$!!2 ##! &4 ###! #! #$ &# &#$## Mitä datanomin pitäisi osata lisää, että hän voisi työllistyä työpaikallesi VN:n päätös 213/98 1 Â mukaan opetussuunnitelman perusteet laaditaan siten, että tutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella. Arvioi, mikä on perusvalmiuksien ja erikoistuneemman osaamisen oikea suhde työpaikkasi näkökulmasta? laaja-alainen ICT-alan osaaminen (%-osuus) erikoistuneempi osaaminen (%-osuus) mitä erikoistuneemman osaamisen pitäisi olla Arvioi työllistymisen kannalta, missä suhteessa pitäisi opettaa käytännön perustaitoja ja teoreettisia tietoja käytännön perustaidot teoreettiset tiedot

42 Terveisesi koulutussektorille

43 Liite 2, haastattelulomake 9!

44 /+ / (13) Johdanto Teemahaastattelun aiheet # # #,#$ + / # 3$$F!$ +$ ++ +#/ #. ) $ D / $ # ++ + #. / $ #+ Taustatiedot & * + 5?B

45 /+ / (13) Vastaajan taustatietoja F F. F $F $&*1< #$$F.#+F 6 $#$$

46 /+ / (13) Henkilöstön keski-ikä 5$#$$ :#$$ $/ # * # * &% # %% # * &% # Onko jakauma mielestäsi vaikutusalueellanne todellisen tilanteen mukainen? Jos tulee isoja teknisiä muutoksia, jatkavatko työntekijät vanhassa työpaikassaan vai otetaanko töihin nuoria, joilla on ajantasainen koulutus uusille alueille?

47 /+ / (13) Toimiala +/ + #/ # * # * & # & &! # : / #/3/H#; +3 $ 5++

48 /+ / (13) # * & # & &! # 5$ #/#+$ # Pitäisikö valmistuvien datanomien työllistymisen näkökulmasta opintojen johtaa ohjelmistotuotannon vai palveluiden ammattilaiseksi?

49 /+ / (13) Raportointikieli,3 $ + Tarvitsevatko tulevaisuuden datanomit mielestäsi muita kieliä siinä laajuudessa, että niitä pitäisi oppia perustutkinnossa? Mitä kieliä? Markkina-alue Mikä on mielestäsi oikea tapa näiden asioiden oppimiseen? Onko se perustutkinto, onko se oppilaitos yleensä, onko se käytäntöä vai teoriaa? Pitääkö opiskelijoilla olla muuta elämänkokemusta?

50 /+ / (13) Ulkoistus C Pitäisikö ulkoistuksen lisääntymiseen varautua jo opinnoissa? Millä tavoin? Rekrytoinnin kohdealue + # 1< $ 5 # Onko siirtyminen halpatyömaihin todellinen uhka? Onko siirtyminen uhka vai mahdollisuus? Vuokratyöntekijöiden osuus henkilöstöstä 5#+ $$+ Minkälaista osaamista vaaditaan ICT-alan vuokratyöntekijöiltä?

51 /+ / (13) Henkilöstön koulutustausta Yleisesti toisen asteen ja korkea-asteen koulutustaustan omaavien työntekijöiden %- osuuden arvioidaan laskevan. Osaatko kertoa miksi? Onko koulutuksella merkitystä vai riittääkö asian osaaminen? Mikä Sinun mielestäsi on tradenomin ja datanomin ero? Mikä pitäisi olla järkevä datanomin ja tradenomin osaamisero ja työllistymisala?

52 /+ / (13) Datanomin suuntautuminen Mikä on nykyisten koulutusohjelmien ero? Jos hakijoina on kolme datanomia, joista yksi on suorittanut Tietojärjestelmien kehittämisen koulutusohjelman, toinen Informaatioteknologiapalveluiden ja markkinoinnin koulutusohjelman, digitaalisen viestinnän ja kolmas Informaatioteknologiapalveluiden ja markkinoinnin koulutusohjelman, käytön tuen, kenet valitsisit teille töihin ja miksi?

53 /+ / (13) Osaamistarpeita, visio , 5#&,I2H87,I8*/0. ( (? 5 /+ #+/,I8 $ # 3 $/ + 2#$+# 3$$ $,I8( +$ 2// 3 $+/ +# 3 / $/ 2 $#$## #3 (,I8? $ 2 +# 3 $+/ + $ 3 $+ /#+ $ $ +# $#$#

54 /+ / (13) Arvioi osaamisvaatimus seuraavissa nykyisen opetussuunnitelman mukaisissa opinnoissa Toimistopalvelut Työvälineohjelmien käyttö Laitteistot ja varusohjelmat Julkiset tietoverkot Atk-oikeus Systeemityö ja projektityöskentely Tietokannat SQL Ohjelmointi Visual Basic Java PHP C++ Tietoverkkosovellusten suunnittelu Mikrotuki Lähiverkot Palvelinten asennus ja ylläpito Verkkokauppa Viestintä tietoverkossa Atk-englanti ja dokumentointi Grafiikka ja kuvankäsittely Julkaisujen tekeminen Videon- ja äänenkäsittely Yrityksen toiminta ja tietojärjestelmät Yrittäjyys Markkinointi Asiakaspalvelu 1 2 3

55 /+ / (13) Vaativampi osaaminen +#+/ #+ & * Ehdota sisältöä vaativammalle osaamiselle. Terveisiä uuden opetussuunnitelman valmistelijoille:. N

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Tiedotustilaisuus 27.11.2008 Paula Kilpeläinen, OPH OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN Oppimistulosten

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN

TUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN TUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Sosiaali- ja terveysalan, lääkealan sekä hammastekniikan perustutkintojen kehittämispäivät 29.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin pois lukien palvelinympäristön virtualisointi työn perustana

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

Tehtäväkirja ryhmänohjaajien ja TOP-jaksoja ohjaavien opettajien tunneille opintojen eri vaiheissa.

Tehtäväkirja ryhmänohjaajien ja TOP-jaksoja ohjaavien opettajien tunneille opintojen eri vaiheissa. Tehtäväkirja ryhmänohjaajien ja TOP-jaksoja ohjaavien opettajien tunneille opintojen eri vaiheissa. Sisältää tehtäviä seuraavista aiheista: PerusKOODI Oma ala ja opiskelu Omaan alaan perehtyminen Millaista

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tieto- ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset lääkealan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset lääkealan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset lääkealan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 7.12.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 TUTKE2-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 16.2.2012 ohjausryhmän työryhmän Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, linjata, tukea ja

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä työkohteissa. Työtä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Säädökset ja määräykset voimaan 1.8.2015 Kaikki opiskelijat, sekä aiemmin aloittaneet

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Toimintaympäristöjen (5 ov) Opintojakson sisältö Toimintaympäristöjen 5 ov ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson Opiskelija osaa

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin työn perustana olevan tiedon elinikäisen oppimisen avaintaidot. ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja työskentely

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla elektroniikka-alan työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä valmistamalla jonkin koneistettavan osan tai osakokonaisuuden CNC-ohjattua työstökonetta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tietoliikennelaitteet ja kaapelointi, 20 ov KIINTEISTÖNJÄRJESTELMÄT, 10 OV

Tietoliikennelaitteet ja kaapelointi, 20 ov KIINTEISTÖNJÄRJESTELMÄT, 10 OV Tietoliikennelaitteet ja kaapelointi, 20 ov KIINTEISTÖNJÄRJESTELMÄT, 10 OV VALTAKUNNALLINEN OPS Ammattitaitovaatimukset opiskelijalle/tutkinnon suorittajalle: osaa suorittaa telekaapeleiden ja televerkon

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot