Matkaopas mobiililaitteiden opetus- ja arviointikäyttöön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkaopas mobiililaitteiden opetus- ja arviointikäyttöön"

Transkriptio

1 2014 Matkaopas mobiililaitteiden opetus- ja arviointikäyttöön Hyvät TVT-pohjaiset arviointikäytänteet lukiossa - Mobilius-hanke Stadin ekampus

2 Sisältö Esipuhe Kuvataidekurssin yhteinen portfolio blogissa 1 Animoto-video opetuskäytössä 2 Oppimisen tehostaminen ja arviointi näyttelyvierailussa 3 Vesitutkimus 4 Mobiililaitteet fysiikassa 5 Living Junction -verkkolehti lopputuotoksena 7 Quizlet-oppimissuoritus 8 Englannin leirikoulu 9 Kuva-arviointi MoPo-kurssilla 10 Pyörimisliikkeen tutkiminen MoPo-ohjelmassa 11 Maailman uskonnot Helsingin katukuvassa 12 Kielenopetus ja kämmentietokoneet 13 Sosiaalinen surffaaminen 15 Gallup tasa-arvosta 16 Rooma 17 Media mukaan oppitunneille tablettien avulla 19 Älypuhelin arviointikäytössä 20 Mobiililaite opintomatkalla 21 Mobiilisti musiikissa 22 Ympäristöraadin ruokalatutkimus 24 Suullisen kielitaidon arviointi 26 Mobiililaitteiden soveltaminen liikunnassa 27 Kriittinen tiedonhaku 28 Mobiiliportfolion mahdollisuuksista lukio-opetuksessa ja arvioinnissa 30 Mobiilioppimisen tiekartasto mallit suunnittelun tukena 38 Taitto ja toimitus: Eerika Kokkonen

3 ESIPUHE Helsingin kaupungin lukiot ovat osallistuneet Opetushallituksen rahoittamaan Lukiokoulutuksen mobiili- ja kämmenlaitteiden opetus- ja arviointikäytön kehittäminen -hankkeeseen, jossa lähtökohtina olivat tarve suurempaan liikkuvuuteen sekä tietoteknologian roolin muuttumiseen työkaluksi, joka dokumentoi opiskelijan toimintaa, tuotoksia ja prosesseja. Hanke on jatkoa Lukiokoulutuksen TVT:n opetus- ja arviointikäytön kehittäminen -hankkeelle. Mobiilin teknologian käyttäminen laajentaa mahdollisuuksia opiskelijan osaamisen esille tuomiseen myös muilla medioilla perinteisen kirjoitetun tekstin rinnalla. Mediaominaisuuksilla varustetuilla mobiililaitteilla opiskelijat pystyvät tallentamaan omaa osaamistaan vaikkapa äänenä, kuvana, videona tai multimediana. Tavoitteena onkin ollut työskentelytapojen ja työvälineiden, ja sen myötä arvioinnin ja koko pedagogisen kulttuurin sekä oppilaitosorganisaation, saattaminen vastaamaan tietoyhteiskunnan uusiin haasteisiin. Hankkeessa mukana olleet opettajat ovat kuvailleet omia tapojaan käyttää mobiililaitteita arvioinnissa ja opetuksessa, ja monet ovat jakaneet myös hyödyllisiä vinkkejä kollegoiden työtä helpottamaan. Tämä Mobiilimatkaopas-vihkonen johdattaa lukijansa kierrokselle mobiilipedagogiikkaan ja arviointiin. Vihkosessa esitellään kolmentoista lukion, yhteensä viiteentoista eri oppiaineeseen kehittämiä käytänteitä. Matkaa voi halutessaan tehdä joko tuttuihin teemoihin tai tähyillä ennakkoluulottomasti myös ainerajojen ulkopuolelle ja kehittää itse näitä pedagogisia ituja eteenpäin. Kiitokset tutkimusmatkailijoille osallistuneista lukioista: Alppilan lukio, Etu-Töölön lukio, Helsingin kuvataidelukio. Helsingin luonnontiedelukio, Helsingin medialukio, Itäkeskuksen lukio, Kallion lukio, Mäkelänrinteen lukio, Ressun lukio, Sibelius-lukio, Vuosaaren lukio, Yhtenäiskoulun lukio, Helsingin aikuislukio Tämän vihkosen tueksi Evaluation Cookbook -wiki-sivusto löytyy osoitteesta Helsingin kaupungin opetusvirasto, Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja / Stadin ekampus

4 KUVATAIDEKURSSIN YHTEINEN PORTFOLIO BLOGISSA Kuvataide 1 -kurssin yhteinen blogi perustettiin Blogger-ympäristöön. Jokainen opiskelija kutsuttiin blogiin kirjoittajaksi. MITÄ ON ARVIOITU? Osa kurssin tehtävistä tehtiin valokuvaten, jolloin opiskelijat palauttivat tehtävät suoraan tabletilta tai älypuhelimestaan blogiimme. Paperille tehdyt työt kuvattiin tableteilla ja siirrettiin sieltä blogiin. MITEN ON ARVIOITU? Kukin opiskelija kirjasi postaustensa tunnisteeseen oman nimensä ja nimesi postaukset tehtävän mukaan. Käytettävässä teemassa postaukset voi järjestää tunnisteen, kirjoittajan, otsikon ja päivämäärän mukaan. Näin blogista syntyi valinnan mukaan joko koko kurssin, yksittäisten tehtävien tai opiskelijoiden portfolio. Syntynyttä portfoliota tarkasteltiin yhdessä ryhmän kanssa tehtäväkohtaisesti sekä yksittäisen opiskelijan kokonaisuutta opiskelijan kanssa kurssia arvioitaessa. MITEN MOBIILI- JA KÄMMENLAITTEITA ON HYÖDYNNETTY? Opiskelijat käyttivät kurssin aikana koulun tablet-laitteita kuvaustehtävien tekemiseen, omien kuvataidetöiden tallentamiseen sekä tehtäviensä siirtämiseen blogiin. Osa opiskelijoista teki kuvaustehtäviä myös omalla ajalla ja omalla älypuhelimellaan. VINKIT KOLLEGALLE Jos opiskelijat käyttävät koulun yhteiskäytössä olevia tablet-laitteita, on hyvä merkitä selkeästi mikä laite kenenkin käytössä on. Näin kuvat ja tiedostot löytyvät helposti. Toinen tärkeä asia on tilit. Jotta laitteelta voi siirtää kuvia Bloggeriin, tulee opiskelijan kirjautua tabletilta omalle Google-tililleen. Käytön jälkeen on tärkeää muistaa kirjautua ulos tililtään, jotteivät henkilökohtaiset tiedot jää muiden tablet-käyttäjien nähtäville. Tutkimaan johdatteli: Loviisa Kangas, Helsingin kuvataidelukio 1

5 ANIMOTO-VIDEO OPETUSKÄYTÖSSÄ Aikuislukion HI1: Eurooppalainen ihminen Tehdessään Animoto-videota opiskelijat keräävät aiheeseen liittyviä kuvia ja liittävät niihin lyhyet, informoivat tekstit. Ohjelma tarjoaa vaihtoehtoisia työskentelypohjia, joissa on myös taustamusiikki. MITÄ ON ARVIOITU? Opiskelijoiden 1) valmiutta työstää oppimaansa uudessa muodossa 2) kykyä ja halukkuutta pienimuotoiseen luovaan ilmaisuun 3) valmiutta yhteistyöhön (parityö) 4) kykyä kokoavaan, muitakin opiskelijoita motivoivaan työskentelyyn MITEN ON ARVIOITU? 1) vertaisarvioinnissa opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä 2) opiskelija suorittaa jokseenkin automaattisesti itsekritiikkiä MITEN MOBIILI- JA KÄMMENLAITTEITA ON HYÖDYNNETTY? Opiskelijat keräävät tarvittavan määrän valmiita aiheeseen liittyviä kuvia, mutta kuvia voi tuottaa myös itse. Valmiin videon opiskelijat linkittävät powerpointesitykseen, ja videon voi viedä myös esimerkiksi youtubeen. VINKKI KOLLEGALLE Animoto on opiskelumotivaation kannalta herkullinen pikkuapuväline: sitä voi käyttää hyvin opiskellun aiheen kertaamiseen ja se tekee opitun näkyväksi muille ja itselle. Ilmaisen version aikarajoite (videon enimmäispituus 30 sekuntia) on ikävä tosi asia. Tutkimaan johdatteli: Merjo Paranko, Helsingin aikuislukio 2

6 OPPIMISEN TEHOSTAMINEN JA ARVIOINTI NÄYTTELY- VIERAILUSSA Maantieteen soveltava kurssi MITÄ ON ARVIOITU? Opiskelijoiden osallistumista näyttelyvierailulle tehostettiin ennalta laadittujen Mo- Po-tehtävien ja niiden reaaliaikaisen arvioinnin avulla (Kansallismuseon Avartuva maailma-näyttely vanhoista kartoista lokakuussa 2013). Opiskelijatyöparit selvittivät kuinka Itämeren alue ja Kiina kuvattiin eri aikakausien kartoissa (mm. antiikki ja löytöretkiaika). Tehtävien tavoitteena oli varmistaa opiskelijoiden ymmärrys karttakuvan muutoksesta länsimaisissa kartoissa. Näyttelyn jälkeen opiskelijatyöparit arvioivat omaa oppimistaan kuvaamalla haastatteluvideon: Mitä opin näyttelystä. MITEN ON ARVIOITU? Opettaja seurasi reaaliaikaisesti opiskelijoiden vastauksia. Vastaus arvioitiin MoPon liikennevalo-toiminnon avulla. Vihreä valo merkitsi hyvää ja keltainen välttävää vastausta. Jos vastauksesta sai punaisen merkinnän, oli tehtävä suoritettava uudelleen. MITEN MOBIILI- JA KÄMMENLAITTEITA ON HYÖDYNNETTY? Opiskelijat vastasivat kännykällä MoPoon laadittuihin tehtäviin. Vastaukset kuvattiin kartoista ja selitettiin sanallisesti. Kännykällä kuvattu itsearviointivideo liitettiin kysymysten yhteyteen. VINKKI KOLLEGALLE Tutustu näyttelyyn etukäteen ja tee selkeät sekä riittävän yksinkertaiset tehtävät. Opettajalle tulee kiire ryhmän vastausten lukemisessa ja kommentoinnissa. Tästä johtuen työparien ehdoton maksimimäärä on 10. Mene näyttelyyn kollegan kanssa ja jakakaa arviointitaakka kahdella mobiililaitteella. Opettajan nettiyhteyden mobiililaitteeseen tulee toimia riittävän nopeasti, jotta arviointi on mahdollista. Tutkimaan johdatteli: Esa Teräväinen, Vuosaaren lukio 3

7 VESITUTKIMUS BI,GE, FY, KE: syventävät kurssit MITÄ ON ARVIOITU? Opiskelijan kykyä tuottaa oppimispäiväkirja. MITEN ON ARVIOITU? Syventävällä Itämeri-kurssilla opiskelijat tuottavat oppimispäiväkirjan mobiililaitteiden avulla. Kurssilla tehdään lukuisia vierailuja mm. vedenpuhdistamolle ja Harakan luontosaarelle. Lisäksi opiskelijat hakevat kurssin aikana vesinäytteen merivedestä. Tuo näyte analysoidaan koulun kemian laboratoriossa. Kurssilla ei järjestetä varsinaista koetta, vaan pienimuotoinen tutkielma sekä video/kuvapäiväkirja kurssin tapahtumista. Kurssi arvioidaan suoritusmerkillä. MITEN MOBIILI- JA KÄMMENLAITTEITA ON HYÖDYNNETTY? Laitteet ovat apuna sekä oppitunneilla että vierailuilla tapahtuvaan nopeaan tiedonhakuun sekä omien muistiinpanojen tekemiseen. Opiskelijat käyttävät mobiililaitteita vierailujen ja vesinäytteen haussa siten, että he kuvaavat ja videoivat tilanteita. näistä tallenteista kootaan kurssin lopussa lyhyt n. 10 minuuttia pitkä video/kuvapäiväkirja. Sekä muistiinpanot että videot siirretään vierailun loputtua kurssilaisille perustettavaan Facebook-ryhmään. Tutkimaan johdatteli: Jari Salmivainio, Etu-Töölön lukio 4

8 MOBIILILAITTEET FYSIIKASSA Fysiikan eri kurssit MITÄ ON ARVIOITU? Opiskelijoiden tiedon rakentumista ja ilmiön ymmärtämistä. MITEN ON ARVIOITU? Opiskelijat vastaavat monivalintatehtäviin älypuhelimia käyttäen. Opettaja näkee vastausjakauman. Vaikeiden kysymysten käsittelyä jatketaan pienryhmäkeskusteluissa. Opiskelijoiden argumentoidessa valitsemansa vaihtoehdon puolesta heidän käsitteellinen ymmärryksensä kehittyy. Vastattaessa samaan kysymykseen uudelleen voidaan havaita keskustelussa syntynyt oppimistulos. Opettaja ohjaa keskustelua vinkeillä tarvittaessa. MITEN MOBIILI- JA KÄMMENLAITTEITA ON HYÖDYNNETTY? Mobiililaitteet toimivat työkaluna anonyymin vastauksen antamisessa. Laitteet mahdollistavat koko ryhmän osaamisen arvioinnin opetustilanteen aikana. Tässä sovellettu Peer Instruction on Eric Mazurin 90-luvulla kehittämä opetusmenetelmä, joka perustuu monivalintakysymyksiin ja opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Socrative.com-sovelluksen avulla PI:tä voidaan toteuttaa älypuhelimia käyttäen. Socrativen hyödyntämisestä on saatu tietoa Martinlaakson lukion Pekka Peuralta. 5

9 VINKIT KOLLEGALLE Monivalintatehtävien on hyvä pureutua keskeisimpiin opetettaviin käsitteisiin. Niiden suunnittelussa tulee huomioida tunnetut aiheeseen liittyvät virhekäsitykset, jotta näitä voidaan tehokkaasti korjata. Hyvin valittujen monivalintakysymysten pohdinta on intensiivistä työskentelyä, joten kysymyksiä ei saa olla liikaa. Kolmesta viiteen kysymystä on sopiva määrä yhdelle tunnille. Aiheesta riippuen kysymysten kautta voidaan hahmottaa uusia käsitteitä tai syventää ymmärrystä aiemmin tunnetuista. Muissa aineissa socrative.com-ohjelmisto mahdollistaa erityyppistä työskentelyä. Ohjelmiston avulla voidaan kerätä ryhmän vastaukset Excel-muotoon laajemmassa kyselyssä, toteuttaa äänestyksiä tai arvioida osaamista formatiivisesti. Esimerkiksi kielten kuullun ymmärtämiskokeita olisi mahdollista arvioida reaaliaikaisesti ja pysähtyä kuuntelemaan tarkemmin kohtia, joissa vääriä vastauksia ilmenee paljon. Tutkimaan johdatteli: Juha Haapola, Panu Viitanen, Helsingin luonnontiedelukio 6

10 LIVING JUNCTION -VERKKOLEHTI LOPPUTUOTOKSENA ET3: Yksilö ja yhteisö MITÄ ON ARVIOITU? Opiskelijat tekivät kurssisuorituksena verkkolehden Living Junction -ohjelmalla, joka oli Etu-Töölön lukiossa kokeilukäytössä. Yksittäisten tuntien tehtävät muodostivat aina yhden artikkelin lopputuotokseen. Jos opiskelijat olivat poissa, he tekivät verkkolehden tehtävät kotona. Lehtiä sai myös viimeistellä kotona. Kurssin loppusuorituksena oli valmis lehti. MITEN ON ARVIOITU? Opettaja pääsee Living Junction -ohjelmassa seuraamaan ja kommentoimaan myös keskeneräisiä lehtiä. Varsinaisesti arvioitiin kuitenkin lopputuotokset eli tekstiä, kuvia ja videoita sisältäneet verkkolehdet sen jälkeen, kun opiskelijat olivat ne valmiiksi ohjelmaan merkinneet. MITEN MOBIILI- JA KÄMMENLAITTEITA ON HYÖDYNNETTY? Mobiililaitteita käytettiin kurssilla sekä tiedonhakuun että lopputuotoksen luomiseen. VINKKI KOLLEGALLE Opiskelijat pitivät itsenäisestä ja pienryhmän kanssa työskentelystä verkkotehtävien kanssa ja ohjelma oli helppokäyttöinen. Osa opiskelijoista turhautui teknisiin ongelmiin. Lehtien yhteisöllistä kommentointia ja niistä keskustelua voisi kehittää toimivammaksi. Tutkimaan johdatteli: Kaisa Heinlahti, Etu-Töölön lukio 7

11 QUIZLET-OPPIMISSUORITUS N3: Matemaattisia malleja I MITÄ ON ARVIOITU? Perustermien ja -laskutoimitusten hallintaa automatisoituneella tasolla. MITEN ON ARVIOITU? Opiskelija on käynyt pelaamassa kahta Quizlet-peliä, joissa hänen pitää yhdistää termi ja sen selitys tai laskutehtävä ja sen vastaus. Quizlet mittaa aikaa, joka kuluu, kun opiskelija löytää jokaiselle termille selityksen tai laskutehtävälle vastauksen. Kun opiskelija oppii tarpeeksi nopeaksi, hän pääsee kymmenen parhaan listalle. Kun opiskelija on rekisteröitynyt, voin käydä katsomassa kymmenen parhaan listalle päässeiden nimet ja näin kontrolloida tehtävän suorituksen. MITEN MOBIILI- JA KÄMMENLAITTEITA ON HYÖDYNNETTY? Opiskelija suorittaa tehtävän mobiililaitteen avulla. VINKKI KOLLEGALLE Käytin tätä menettelyä poissaolojen korvaamiseen muutaman opiskelijan kohdalla. Tehtävän suoritus johti koeoikeuden saamiseen eikä sitä arvioitu numerolla. Koko ryhmän kohdalla tietenkään ei ole tarpeen tai mahdollista kaikkien päästä kymmenen parhaan joukkoon. Quizletistä näkee kuitenkin rekisteröityneiden käyttäjien käynnit ilman että he pääsevät ennätyslistalle. Jos on tarpeen kontrolloida käyntiä, pitää opiskelijoiden rekisteröityä tunnistettavilla nimillä. Jos Quizletia käytetään vain oppitunnilla, ei rekisteröitymiselle tietenkään ole tarvetta. Tutkimaan johdatteli: Karoliina Kaita, Etu-Töölön lukio 8

12 ENGLANNIN LEIRIKOULU MITÄ ON ARVIOITU? Opiskelijoiden lyhyiden kaupunkiopastusten laatimista ja suullisen esityksen taitoja englannin kielellä. MITEN ON ARVIOITU JA MITEN MOBIILI- JA KÄMMENLAITTEITA ON HYÖDYNNETTY? Opiskelijat ovat valmistaneet 1 2 minuutin pituisia Lontoon nähtävyyksien esityksiä ja kuvanneet ne kännyköillänsä aidoilla paikoilla Lontoossa. He ovat ladanneet videot ensin Youtubeen ja kopioineet linkin MoPoon. MoPossa opiskelijat näkevät toistensa esitykset ja opettaja voi antaa nopeaa palautetta tehtävän onnistumisesta liikennevaloilla: vihreä tehtävä suoritettu onnistuneesti. Keltainen tehtävää tulee vielä täydentää. Punainen tehtävä ei sellaisenaan ole hyväksytty. Lisäksi on mahdollisuus antaa sanallista palautetta. VINKIT KOLLEGALLE Tehtävänannossa kannattaa korostaa, että teksti on omin sanoin kirjoitettua ja puhuttua ja se tulee lukea ilman papereita. Hyvin harjoitellussa esityksessä minuuttikin riittää monen asian kertomiseen. Jos aikaa pidentää tai ei anna aikarajaa ollenkaan, kuvaaminen saattaa helpommin mennä hihittelyksi ja ööö-välispiikkien määrä lisääntyy. Vinkiksi kannattaa myös sanoa, että kuvauspaikka ei saisi olla kovin meluisa (esim. liikenteen taustamelu) ja kuvattavan tulee puhua kuuluvalla äänellä, jotta videon äänestä saa selvää. Kuvausvaloa tulee myös olla riittävästi, esimerkiksi ilta- tai yökuvaukseen kännykän kameran valaistusteho ei ole kovin hyvä. Kännykkää ei kannata kuvattaessa pitää pystyasennossa, koska silloin videosta tulee kapea eikä koko ruudun kokoinen. Yhteenvetona voi myöskin todeta, että mitä täsmällisemmät ohjeet Mopossa antaa, mukaan lukien tehtävän viimeinen palautuspäivämäärä, sitä vähemmän opettaja joutuu ohjaamaan ja patistelemaan opiskelijoita suorittamaan tehtävän ja sitä parempia videoita he tuottavat. Videoesityksessä opiskelijaa auttaa, kun antaa jonkun mielikuvan, mihin tyyliin voi puhua, esim. kuten suorassa raportoinnissa tapahtumapaikalta (breaking news). Tutkimaan johdatteli: Anne Isotalo, Itäkeskuksen lukio 9

13 KUVA-ARVIOINTI MOPO-KURSSILLA UE2: Kirkkohistoria MITÄ ON ARVIOITU? On arvioitu opiskelijoiden mobiililaitteilla tehtyjä esityksiä. Opiskelijat ovat kuvanneet kirkkoja ja niiden yksityiskohtia vierailuillaan, liittäneet esityksiin myös asiaksrjoja, joissa on kuvattu ko. kirkon/kirkkokunnan historiaa Suomessa tai Helsingissä. Esitykseen on myös liitetty linkkejä aiheeseen liittyen(esim. nettiartikkeleita) Arvioiinin kohteena on ollut kokonaistuotos aiheesta. MITEN ON ARVIOITU? On heijastettu opiskelijoiden kuvaamat rakennukset ja niiden yksityiskohdat videotykillä kaikien nähtäväksi. Opiskelijat ovat antaneet vertaisarviointia eri ryhmien töistä, sekä kuvasta että tarinasta ja valituista oheislinkeistä. Näiden pohjalta on käyty yhteinen arviointikeskustelu luokassa. Huomiota on kiinnitetty mm. perusteluihin: miksi on kuvatta tätä kohtaa? Miksi on valittu nämä linkit? MITEN MOBIILI- JA KÄMMENLAITTEITA ON HYÖDYNNETTY? Kirkot on kuvattu mobiililaitteilla ja niiden avulla on myös syötetty tietoa kohteesta ja liitetty linkkejä liittyen kohteeseen. VINKKI KOLLEGALLE Yksi tunti kannattaa antaa vapaaksi ja lähettää opiskelijat kaupungille kiertämään tutkittavia kohteita. Jotta osaa valita oikeita yksityiskohtia kuvattavaksi, kannattaa tutustua kohteeseen etukäteen internetissä. Tutkimaan johdatteli: Pekka Niemi, Alppilan lukio 10

14 PYÖRIMISLIIKKEEN TUTKIMINEN MOPO-OHJELMASSA Lukion fysiikka kurssi 5: Pyöriminen ja gravitaatio MITÄ ON ARVIOITU? MoPoa käytettiin arvioidessa opiskelijan kykyä ratkaista pyörimiseen liittyvä fysikaalisia laskennallisia ongelmia sekä kykyyn tuottaa fysiikalle luonteenomaista tekstiä. Opiskelijoiden piti sanallisesti selittää tai matemaattisesti mallintaa fysikaaliseen ilmiöön liittyviä ominaisuuksia. Pyörimismäärän säilymistä tutkittiin Youtube-videon avulla, painovoiman alaista keskeisliikettä tutkittiin Ylen uutisen avulla ja pyörimisen liikeyhtälöä tunnilla tehdyn (ja kuvatun) kokeen avulla. Lisäksi arvioitiin opiskelijan kykyä suunnitella ja tehdä kotivälinein koe, johon kuului ilmiön matemaattinen mallintaminen sekä ilmiöön liittyvän suureen ratkaiseminen mittausten ja matemaattisen mallin avulla. Opiskelija videoi kokeen, ja osan kokeeseen liittyvistä suureista hän määritti videon avulla. MITEN ON ARVIOITU? Opettaja arvioi opiskelijoiden tehtävät pistein 0 3 p tai 0 4 p. Opiskelijoilla oli mahdollisuus kerran korjata tekemiään tehtäviä opettajan kommenttien jälkeen. Tehtävät olivat 3/7 kurssin kokonaisarvosanasta, 4/7 tuli kokeen perinteiseen kokeen perusteella. MITEN MOBIILI- JA KÄMMENLAITTEITA ON HYÖDYNNETTY? Opiskelijat kuvasivat ja tallensivat kännykällään tekemänsä tehtävät ja videot. Opettaja arvioi ja kommentoi tehtävät MoPo-ohjelmassa kommentointi työkalulla. Kaikki tehtävät ja linkit olivat MoPossa. VINKIT KOLLEGALLE Kommentointia ei tarvitse pelätä, se oli yllättävän nopeaa, vaikka punakynällä ei voinutkaan paperiin kirjoittaa. Myöskään tehtäväpapereita ei tarvinnut keräillä tai jaella, mikä säästi myös opettajan aikaa ja vaivaa. Muutama hyvin suunniteltu laajempi tehtävä on parempi monen pikkutehtävän sijaan. Perinteisiksi kotitehtäviksi voi sitten antaa pienempiä ongelmia. Tutkimaan johdatteli: Risto Jokinen, Kallion lukio 11

15 MAAILMAN USKONNOT HELSINGIN KATUKUVASSA UE4, UE1 MITÄ ON ARVIOITU? Tehtävässä on tarkoitus tutkia miten eri maailman uskonnot näkyvät Helsingin katukuvassa. Tehtävässä jokainen ryhmä saa yhden osa-alueen joita ovat a) uskonnollinen pukeutuminen b) ruoka (esim. kaupat jotka myyvät halalia ja kosher-deli) c) uskonnolliset rakennukset (esim. moskeijat ja synagoga) d) eri kirkkokuntien kirkot jne. (Uspenski, Pyhän Henrikin kirkko, Tuomiokirkko). Ryhmien tehtävänä on kuvata (valokuvat tai videot) saamansa kohteet sekä liittää niihin kuvatekstit (tai selostukset) ja tallentaa ne MoPoon. Lisäksi ryhmä arvioi, miten nämä uskonnon materiaalisen ulottuvuuden kohteet ovat linkittyneet Ninian Smartin uskonnon muihin ulottuvuuksiin. MITEN ON ARVIOITU? Arvioidaan oppilaiden tekemiä/kuvaamia huomioita sekä niiden analyyseja asteikolla 1 6 pistettä sekä annetaan kirjallista palautetta kommentointi työkalulla. Työ muodostaa neljänneksen kokonaisarvosanasta. MITEN MOBIILI- JA KÄMMENLAITTEITA ON HYÖDYNNETTY? Kaikista havainnoista otetaan kuvia/videoita MoPoon. Oheen tallennetaan tekstit ja analyysit. Kaikki työhön liittyvät ohjeet tallennetaan MoPoon. Opiskelijoilla on myös mahdollista kommentoida muiden töitä. VINKKI KOLLEGALLE: Arvioinnissa voi hyödyntää myös vertaisarviointia, niin että jokainen ryhmä arvioi toista ryhmää sekä kommentoi tämän aikaansaannoksia. Tutkimaan johdatteli: Hannele Mettänen, Yhtenäiskoulun lukio 12

16 KIELENOPETUS JA KÄMMENTIETOKONEET RUB1, RUB2, RUB3: Ruotsin kurssit MITÄ ON ARVIOITU Opiskelijoiden ääntämistä sekä suullista tuottamista ja sanaston hallintaa. MITEN ON ARVIOITU? Opettaja on arvioinut opiskelijoiden tuottamia videoita, äänitteitä ja kuvatekstejä. MITEN MOBIILI- JA KÄMMENLAITTEITA ON HYÖDYNNETTY? Opiskelijat ovat RUB1-kurssilla harjoitelleet kotona läksykappaleen ääneen lukua ja äänittäneet sen lopuksi älypuhelimellaan QuickVoice -applikaatiolla, minkä jälkeen he ovat lähettäneet äänitteen opettajalle sähköpostitse. Äänitteen voi lähettää kätevästi suoraan applikaatiosta. Osa opiskelijoista on puhelimensa teknisten ominaisuuksien vuoksi korvannut QuickVoicen käytön WhatsApp-viestiohjelmalla, jolla he ovat äänittäneet samaisen tekstin ja lähettäneet sen suoraan opettajalle. Opettaja on arvioinut äänitteet ja antanut opiskelijoille palautetta Wilmassa. RUB2- ja RUB3-kursseilla opiskelijat ovat kuvanneet videoita erilaisista kurssien puhetilanteista, jotka he ovat lähettäneet sähköpostitse opettajalle tai ladanneet eri videopalveluihin siten, etteivät videot ole olleet julkisia. Opettaja on arvioinut videot ja antanut opiskelijoille palautetta joko sähköisesti tai suoraan oppitunnilla. RUB3-kurssilla opiskelijat ovat kotipaikkakunta-teeman yhteydessä tehneet kuvasarjan Instagram-applikaatiolla Helsingistä. He ovat kuvanneet sovitun määrän (viidestä kymmeneen) kohteita kotikaupungistaan ja kirjoittaneet niihin kuvatekstit sekä lähettäneet tuotoksensa Instagram-profiiliinsa sekä hashtaganneet kuvansa sovitusti niin, että opettaja löytää ne Instagramista (esim. #tylyrub3). Kuvateksteissä on pitänyt käyttää tietty määrä sanoja Hemort-teemasanastosta. Opettaja antaa kuvista palautteen kommentoimalla kuvia Instagramissa. 13

17 VINKIT KOLLEGALLE Äänitteiden ja videoiden viimeiset palautusajankohdat kannattaa sopia tarkkaan opiskelijoiden kanssa, mutta varautua myös teknisiin ongelmiin. On myös hyvä muistaa, etteivät kaikki opiskelijat suinkaan omaa tarvittavia teknisiä taitoja oman älypuhelimensa käyttöön. Mikäli ryhmässä on opiskelijoita, joilla ei ole mitään tarvittavia laitteita (älypuhelinta, tablettia tms.), voivat he tehdä yhteistyötä parinsa kanssa tai lainata koulun laitteita. Tällaisia opiskelijoita ei kuitenkaan kokemukseni mukaan ole ollut enää kuin 1 2 henkeä ryhmää kohti. Lisäksi on hyvä muistuttaa opiskelijoita tarvittavista yksityisyysasetuksista ladattaessa videoita internetiin. Jos he eivät osaa varmasti rajata videoiden näkyvyyttä, on parempi turvautua sähköpostiin tai muistitikkuihin. Instagramia käytettäessä opiskelijat voivat luoda kuvitteellisia profiileja, jos he eivät halua käyttää omaa, jo olemassa olevaa, profiiliaan. Sama koskee opettajaa kommentaattorin ominaisuudessa. Hashtag-merkintä on hyvä sopia tarpeeksi persoonalliseksi, jotta opettaja varmasti löytää opiskelijoiden kuvat Instagramista. Tutkimaan johdatteli: Teemu Heikman, Etu-Töölön lukio 14

18 SOSIAALINEN SURFFAAMINEN YH3: Lakitieto, menetelmä sopii myös muihin aineisiin MITÄ ON ARVIOITU? Arvioinnin kohteena on ollut opiskelijoiden tiedonhaun ja lähdekritiikin taidot. MITEN ON ARVIOITU? On tehty kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen arvio tuotetusta materiaalista ja muusta tuntiaktiivisuudesta. MITEN MOBIILI- JA KÄMMENLAITTEITA ON HYÖDYNNETTY? Tarkoitus on etsiä ja tarkastella lakitietoon liittyviä verkkosivuja ja lähteitä. Tableteilla tunnilla tehtynä tilanne on sosiaalisempi ja luontevampi kuin kotona tai atkluokassa tehtynä, saati opettajajohtoisesti läpikäytynä. Opiskelijat etsivät yksin tai työpareina lakitiedon teemoihin liittyviä verkkomateriaaleja. Löydökset syötetään esimerkiksi Fronterin keskusteluryhmään tai vastaavaan muuhun verkkopalveluun. Linkin lähettäjä itse tai muut voivat kommentoida sivuston sisältöä, kuten mitä tietoa löytyy, kuka on tekijänä ja kenen näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Luokassa tableteilla syntyy helpommin spontaania yhteistyötä ja keskustelua, yhdistäen kasvokkais- ja konekommunikoinnin. Opettaja voi luokkakoneelta laittaa näytölle löydöksiä sitä mukaa kun niitä tulee. Löydöksistä ja arvioinneista jää tieto loppujakson tehtäviä ja tiedonhakuja varten, sekä opiskelijoiden tuntisuorite. Tutkimaan johdatteli: Tommi Rasilainen, Etu-Töölön lukio 15

19 GALLUP TASA-ARVOSTA B-ruotsi, kurssi 4: Yhdessä ja erikseen MITÄ ON ARVIOITU? MoPoa käytettiin arvioitaessa opiskelijoiden yhteistyökykyä, omaperäisyyttä, sekä tiedon prosessointia ja analysointia, heidän toteuttaessaan gallup-kyselyä sukupuolten välisestä tasa-arvosta ruotsiksi. Opiskelijat keksivät tarkemman aiheen kyselylleen, muotoilivat kysymykset/väittämät ruotsiksi, keräsivät niihin vastaukset, kokosivat vastauksista kuvaavat taulukot ja analysoivat tuloksia. MITEN ON ARVIOITU? Tehtävä oli yksi useista kurssin aikaisista tehtävistä. Tässä tehtävässä arviointi keskittyi lähinnä työn toteutukseen ja sen omaperäisyyteen, mutta myös opiskelijoiden suullisen ja kirjallisen viestinnän sujuvuuteen. Paremman arvosanan sai, jos onnistui kertomaan tuloksistaan ruotsiksi edes jotain, vaikka tulokset olisivatkin olleet tasapaksuja. Arvioinnissa painotettiin siis tulosten analysointia, vaikka hyvät ja mielenkiintoiset kysymystenasettelut ja selkeät kaaviotkin toivat pisteitä. MITEN MOBIILI- JA KÄMMENLAITTEITA ON HYÖDYNNETTY? Opiskelijat kirjoittivat MoPo-sovellukseen kysymyksiä/väittämiä ruotsiksi sukupuolten välisestä tasa-arvosta itse valitsemastaan näkökulmasta (esim. kotityöt, palkkaus, älykkyys jne.). Näistä kysymyksistä/väittämistä opiskelijat tekivät kyselylomakkeen, jonka pohjalta he alkoivat kerätä vastauksia gallupiinsa, kunhan opettaja oli Mopossa kommentoinut kieltä, antanut parannusehdotuksia tai vain näyttänyt vihreää valoa. Saaduista vastauksista opiskelijat kokosivat diagrammit/kuvaavat käyrät, joista ilmeni eri ryhmien vastaukset. Opiskelijat valokuvasivat piirtämänsä diagrammit ja latasivat ne MoPoon kaikkien nähtäväksi. Diagrammien pohjalta opiskelijat esittivät omat tuloksensa ja analysoivat niitä suullisesti luokalle. VINKKI KOLLEGALLE Ohjeiden ja tehtävien täytyy olla tarpeeksi lyhyitä ja selkeitä Mopossa. Tulosten analysointi ja niiden viestiminen ruotsiksi oli monelle kompastuskivi ja siihen piti antaa ylimääräistä aikaa ja ohjeita. Opiskelijat olisivat myös voineet vastata toistensa kyselyihin Mopossa ja analysoida omia tuloksia siellä joko kirjallisesti tai linkaten työhönsä videoklipin, jolla he esittelevät tuloksensa suullisesti. Tutkimaan johdatteli: Antti Tiger, Itäkeskuksen lukio 16

20 ROOMA Antiikin kurssi, matka Roomaan MITÄ ON ARVIOITU? Tiedonhaku Kuvaaminen Koostaminen Kirjoittaminen Ryhmätyötaidot Aikatauluttaminen MITEN ON ARVIOITU? Arvioimme opiskelijoiden työskentelyä ennen matkaa, matkalla ja matkan jälkeen. Miten työt tehtiin ja pysyttiinkö aikataulussa. Miten meni oman aiheen esittely paikan päällä muille ennen matkaa työstetyn aiheen pohjalta. Millainen oli kirjallinen lopputuotos kuvineen. Opiskelijat arvioivat itse itseään kertomalla palautteena näkemyksiään matkasta ja laitteiden käytöstä. MITEN MOBIILI- JA KÄMMENLAITTEITA ON HYÖDYNNETTY? Opetuksessa: Koululle toimitettuja 8:aa ipad-laitetta ja muutamaa Samsung Galaxy puhelinta on tarkoitus käyttää tukena sähköisen antiikin oppikirjan tekoon. Oppikirjan alusta tulee olemaan livingjunction.com. Opiskelijat etsivän antiikin kurssilla kirjoittavat tekstejä aiheistaan ipadilla. Paikan päällä Roomassa he tarkentavat tekstejään ja ottavat kuvia kohteista (laitteet tulivat myöhässä ja niitä saatiin vähemmän kuin oli arvioitu). Oppimisympäristönä ei ollut niinkään luokkatila, koska yhteisiä tunteja koulussa ei juurikaan ollut. Opiskelijat työstivät aihioitaan koulussa, kotona ja jonkin verran myös leirikoulun aikana Roomassa. Oppimistuotoksena työstetään antiikin Roomaaiheista oppikirjaa. Kurssin kohde on Rooma ja kurssilla tehtiin matka Roomaan (huhtikuu 2013), jossa laitteita käytettiin (ei kaikkia, puhelimia ei saanut ottaa). Toki opiskelijat saivat käyttää ipadeja myös koulutyöskentelyssä apuna. 17

21 VINKIT KOLLEGALLE Osa-alueet töistä kannattaa jakaa ja työstää ennen matkaa. Matkalla kannattaa tehdä vain täydennystä ja audiovisuaalisen aineiston kartuttamista ja esittelyvastuut. Byrokratian välttäminen niin pitkään kuin mahdollista. Lippulappushow sitoumuslomakkeineen ennen projektia ei maksa vaivaa, jos projekti ei ole pitkäkestoinen ja opiskelijat sitoutettu esimerkiksi matkalla hommaan. Yhtä tuntia varten ei kannata. Opettajan pitää saada itselleen jatkuvaan omaan opetuskäyttöön oma ipad, jos kurssilla sellaista käytetään. Muutoin ei jää aikaa selvitellä appseja ja käytännön asioita. Tutkimaan johdattelivat: Laura Vuorela ja Kimmo Päivärinta, Helsingin medialukio 18

22 MEDIA MUKAAN OPPITUNNILLE TABLETTIEN AVULLA Päämääränä tiedonhaku ja medialukutaidon terävöittäminen YH1: Yhteiskuntatieto MITÄ ON ARVIOITU? Miten saadaan media mukaan oppitunnille, toimiiko pedagoginen idea käytännössä. MITEN ON ARVIOITU? Kartoitettu, kokeiltu ja kysytty palautteen muodossa opiskelijoiden kokemuksia ja mobiililaitteiden hyötyä oppitunnilla. MITEN MOBIILI- JA KÄMMENLAITTEITA ON HYÖDYNNETTY? Saatavilla olleet 11 tablettia otettiin mukaan oppitunneille. Kullakin opiskelijalla oli vuorollaan kotitehtävänä etsiä päivän teeman mukainen ajankohtainen aihe (esim. valta, politiikka, eduskunta) kotona ja tuoda uutinen mukaan ja kommentoida sitä oppitunnilla. Sitten oppitunnilla otettiin laitteet käyttöön avaamaan uutisen käsittelytapaa, käytännössä muut opiskelijat etsivät samaa uutista muista medioista. Heidän tehtävään oli etsiä ristiriitaisia tai poikkeavia näkökulmia samasta uutisesta. He kertoivat omista löydöksistään muille. Keskustelu sai uusia ulottuvuuksia opiskelijoiden löytämistä mediaklipeistä. Idea toteutui vaihtelevalla menestyksellä. VINKKI KOLLEGALLE Aikaa oli liian vähän, kurssi on muutenkin (liian) täynnä asiaa. Opiskelijat valittivat jälkikäteen, etteivät kyenneet samaan aikaan kuuntelemaan ja etsimään omasta laitteestaan lisätietoa. Ilmeisesti monet olivat löytäneet uutisen eri medioista, mutta eivät halunneet/osanneet jakaa tietoa muille nopeasti, eivätkä ehkä osanneet kertoa löytämistään ristiriitaisuuksista. Nuoret pitivät kuitenkin ideasta ja toivoivat vielä selkeämpiä ohjeita, mistä medioista kannattaisi uutista etsiä. Tutkimaan johdatteli: Anne Mattsson, Helsingin kuvataidelukio 19

Mobiiliportfolio-pilotointi Helsingin kaupungin lukioissa. Mobilius-seminaari 3.12.13 Raija Anttila

Mobiiliportfolio-pilotointi Helsingin kaupungin lukioissa. Mobilius-seminaari 3.12.13 Raija Anttila Mobiiliportfolio-pilotointi Helsingin kaupungin lukioissa Mobilius-seminaari 3.12.13 Raija Anttila Pilotoinnin tavoitteet ja toteutus Esimerkkejä Mopon käytöstä Mobiiliportfolio-sovellus Opiskelijoiden

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

mopo Mobiiliportfoliot älypuhelimilla ja tableteilla ajasta ja paikasta riippumatta Mobilius-seminaari / Mediakeskus

mopo Mobiiliportfoliot älypuhelimilla ja tableteilla ajasta ja paikasta riippumatta Mobilius-seminaari / Mediakeskus mopo Mobiililaitteissa toimiva yhteisöllinen mobiiliportfoliosovellus. Mobiiliportfoliot älypuhelimilla ja tableteilla ajasta ja paikasta riippumatta Mobilius-seminaari / Mediakeskus Olli Laesvirta, CEO

Lisätiedot

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4 Oppitunnit 1 4 Oppituntien kulku 1. oppitunti 2. oppitunti 3. oppitunti 4. oppitunti Fiktion käsitteet tutuiksi 1. Oppia fiktion käsitteiden hyödyntämistä kaunokirjallisten tekstien avaamisessa. 2. Oppia

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa

Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Educa 2014 25.1.2014 Kimmo Koskinen kimmo.koskinen@oph.fi Tutkimustietoa Lukiolainen tieto- ja viestintätekniikan käyttäjänä Hurme, Nummenmaa & Lehtinen 2013, Turun

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Ajatuksia arvioinnista. Marja Asikainen ja työpajaan osallistujat Yhteinen tuotos julkaistaan HYOL:n sivuilla

Ajatuksia arvioinnista. Marja Asikainen ja työpajaan osallistujat Yhteinen tuotos julkaistaan HYOL:n sivuilla Ajatuksia arvioinnista Marja Asikainen ja työpajaan osallistujat Yhteinen tuotos julkaistaan HYOL:n sivuilla OPS 2014 ja arviointi Opintojen aikaisella arvioinnilla pyritään ohjaamaan oppimista, kannustamaan

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013

Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013 Lukioiden TVT-koulutusesite Kevät 2013 Sivistystoimi Nuoriso- ja aikuiskoulutus Aika Teema Paikka Kohderyhmä Ilmoittautuminen Tammi-helmikuu 17.1. klo 13.15 15.30 Symboliset laskimet Martinlaakson lukio

Lisätiedot

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 TOIMINNAN HAVAINNOINTI Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 HAVAINNOINNIN TAVOITE Kehittämistyön alkukartoitus Laadun arvioinnin työkalu kysely uusitaan vuosittain Uuden

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Ilmiöpohjainen kielenoppiminen ja sen arviointikeinot. ITK Hämeenlinna 10.4.2014 Joanna Ovaska #itk2014 #foorumi528

Ilmiöpohjainen kielenoppiminen ja sen arviointikeinot. ITK Hämeenlinna 10.4.2014 Joanna Ovaska #itk2014 #foorumi528 Ilmiöpohjainen kielenoppiminen ja sen arviointikeinot ITK Hämeenlinna 10.4.2014 Joanna Ovaska #itk2014 #foorumi528 ILMIÖPOHJAISUUDESTA aina opetussuunnitelmaan perustuvaa valitun tai annetun ilmiön tutkimista

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

lineitä oppimisen tueksi

lineitä oppimisen tueksi Moodlen välineitv lineitä oppimisen tueksi Ennakkotehtävä Sinulle: 1. Mieti valmiiksi aihe, josta alat laatia verkkokurssia tai kurssin osaa. Verkko tutuksi -kurssilla on tavoitteena suunnitella joko kokonainen

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa!

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! - Elikkä tässä ohjeessa näet kuinka voit tehdä peda.net palveluun koti/etätehtäviä tai vaikka kokeitten tekoa, tapoja on rajattomasti.

Lisätiedot

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Käsitteitä BYOD - Bring Your Own Device CYOD - Choose Your Own Device MDM - Mobile Device Management Pilvipalvelut TAVOITE: Omnia tekee ratkaisuja ja

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Matkailun muuttuva maailma kulttuuritietous ja kansainvälisyys (3 osp) Opintokokonaisuuden teema: (kirjatkaa työnimi tähän)

Matkailun muuttuva maailma kulttuuritietous ja kansainvälisyys (3 osp) Opintokokonaisuuden teema: (kirjatkaa työnimi tähän) Matkailun muuttuva maailma kulttuuritietous ja kansainvälisyys (3 osp) Opintokokonaisuuden teema: (kirjatkaa työnimi tähän) Tekijät: opiskelija 1 (kirjoita tähän oma nimesi) opiskelija 2 (kirjoita tähän

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Osaamisportfolio. Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi (5) MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON?

Osaamisportfolio. Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi (5) MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON? Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi 27.12.2017 1 (5) Osaamisportfolio MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON? Osaamisportfoliossa osoitat joko sellaisenaan tai erikseen annettujen tehtävien

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntäminen oppimistehtävissä

Sosiaalisen median hyödyntäminen oppimistehtävissä Sosiaalisen median hyödyntäminen oppimistehtävissä PAOK paokhanke.ning.com #paokhanke (Twitter) facebook.com/paok-verkosto Kevät 2013 Tuija Leppäharju ja Annika Alapiha Hatanpään lukio Facebook työtilana

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet

Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet Taina Salonen Oppimistulosten arviointiin venäjän kielessä osallistuneiden koulujen välillä oli suuria eroja tieto- ja viestintätekniikan käytössä, autenttisen

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Pari sanaa arvioinnista

Pari sanaa arvioinnista Pari sanaa arvioinnista Joensuun seudun ops Jokaisella oppilaalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen jokaisena työpäivänä (Perusopetuslaki 30) Mitä minun tulee tehdä, liittyen oppiainekohtaisiin

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27%

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27% Kaikki vastaajat (N=819) % 30 20 10 0 25% 26% 22% 27% 29% 36% 7. 8. 9. 34% 52% % 52 50 48 48% 46 Tyttö Poika Aloittelija: minulla ei ole kokemusta ipadin käytöstä Noviisi: minulla on ipadin peruskäyttökokemusta,

Lisätiedot

ALVA ammattilaskennan valmiuksien kartoitus

ALVA ammattilaskennan valmiuksien kartoitus ALVA ammattilaskennan valmiuksien kartoitus Tulokset syksy 2015 Kokemuksen mukaan 80 % tehtävistä oikein saaneella on hyvät valmiudet jatkaa matematiikan opintoja ts. perustaidot hallussa Tulos-% PM15A

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

Koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Tekstitaidon kokeen arvioinnissa painottuu lukutaito ja esseekokeessa

Koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Tekstitaidon kokeen arvioinnissa painottuu lukutaito ja esseekokeessa Koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Tekstitaidon kokeen arvioinnissa painottuu lukutaito ja esseekokeessa kirjoitustaito. Kokeet järjestetään eri päivinä: esimerkiksi tänä

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Työpaja Työpaja on vertaisarviointiin soveltuva työkalu. Työpaja mahdollistaa töiden palautuksen ja niiden jakelun opiskelijoiden arvioitavaksi sekä arvioinnin antamisen. Laita Muokkaustila päälle ja lisää

Lisätiedot

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla.

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 5. luokalla on oppilaalla kaksi valinnaisainetta (1h + 1h) ja 6. luokalla yksi valinnaisaine (1h). Eniten valintoja saaneet valinnaisaineet toteutuvat.

Lisätiedot

Oppimisprosessissa opiskelijoiden tukena analytiikan opiskelua yhdessä tehden

Oppimisprosessissa opiskelijoiden tukena analytiikan opiskelua yhdessä tehden Oppimisprosessissa opiskelijoiden tukena analytiikan opiskelua yhdessä tehden Katariina Vuorensola Luento-opetuksen tulevaisuus Oppimisseikkailu 2017 Analytiikan kurssi Analytiikan perusteet, 4 op Maisterivaiheen

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin?

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? When? Milloin? Tärkeitä päivämääriä: - 12.1. 2017 Infotilaisuus Helsingin Uudessa Yhteiskoulussa - 19.1.

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Kuunnellaan ääniä ja musiikkia (LM1) Kuunnellaan ja nimetään ääniä, joita eri materiaaleilla voidaan saada aikaan.

Musiikkipäiväkirjani: Kuunnellaan ääniä ja musiikkia (LM1) Kuunnellaan ja nimetään ääniä, joita eri materiaaleilla voidaan saada aikaan. Musiikkipäiväkirjani: Kuunnellaan ääniä ja musiikkia (LM1) Kuunnellaan ja nimetään ääniä, joita eri materiaaleilla voidaan saada aikaan. Musiikkipäiväkirjani: Kuunnellaan ääniä ja musiikkia (LM1) Kuunnellaan

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELENOPPIMISEN OSA-ALUEITA: 1.KUULLUN YMMÄRTÄMINEN 2.PUHUMINEN ENGLANTI 1-2 KURSSIEN ARVIOINNIN KOHTEET: 1. Tiedonhankinta

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

Opas lukion aloittajalle

Opas lukion aloittajalle eportfolio Opas lukion aloittajalle Stadin ekampus Helsingin kaupungin opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Oppaan sisältö: 1. Mikä portfolio? 2 2. Miksi portfolio? 3 3. Oppiminen 4 4. Esimerkkejä

Lisätiedot

Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä. Emma Nylund

Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä. Emma Nylund Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä Emma Nylund Ratkaiseva lähtökohta portfoliota tehtäessä: onko kyseessä TUOTOS vai VÄLINE? Portfolion käyttö on alkuaan lähtöisin taiteen, arkkitehtuurin

Lisätiedot

yhtä hyvin prosessia voi hyödyntää muillakin kouluasteilla, mikäli mobiililaitteen käyttö on tuttua.

yhtä hyvin prosessia voi hyödyntää muillakin kouluasteilla, mikäli mobiililaitteen käyttö on tuttua. Image type unknown https://hyvatkaytannot.oph.fi/images_system/layout/ Yhteistoiminnallisen mobiilin karttasovelluksen käyttö tutkivassa ja osallistuvassa oppimisessa Tiivistelmä Sosiaalista karttasovellusta

Lisätiedot

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio Lukion opetussuunnitelman perusteet 2016 Teemaopinnot Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio 1 5.22 Teemaopinnot "Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja.

Lisätiedot

Kirjoittaminen monimediaisessa oppimisympäristössä. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi , Petra Erikson

Kirjoittaminen monimediaisessa oppimisympäristössä. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi , Petra Erikson Kirjoittaminen monimediaisessa oppimisympäristössä Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi 3.8.2011, Petra Erikson Olen vantaalainen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori ja Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Ryhmä 5 Kehityksen suunta.. Mitä teema tarkoittaa? Teeman punaisena lankana on pohjimmiltaan se, että teknologiakasvatus ja teknologian arkipäiväistäminen tulee

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit

Mobiilit luontorastit Mobiilit luontorastit Kesto: Riippuu reitin pituudesta Kenelle: lukio Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin / tablet -tietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio: Luonnossa liikkuminen

Lisätiedot

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa tämän takia videot yleistyvät niin opetuksessa kuin

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi

Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi Mieti oppimistehtäväsi tavoitteita ja vastaa muutamalla sanalla kysymyksiin Oppimistehtävän nimi: Pedagogiikka 1. Oppimista syntyy

Lisätiedot

Arviointi ja palaute käytännössä

Arviointi ja palaute käytännössä Arviointi ja palaute käytännössä Merja Ellilä Arvioinnista Oppimista ohjaavan arvioinnin merkitys ohjattavan oppimisen tukemista ja suuntaamista tietojen, taitojen ja asenteiden arvioimista ohjattavan

Lisätiedot

OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015!

OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015! OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015! OMA TAUSTA! Matematiikan opetukseen liittyvä FL-tutkielma tietojenkäsittelyopissa 90-luvun alussa! Jatko-opiskelija "Mobile

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv. 2017-2018 Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisaineiden valinta tapahtuu Wilmassa huoltajan Wilma-tunnuksella 4. lk oppilaan huoltaja valitsee varsinaisesta

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Monilukutaitoa kehittävän ilmiöopetuksen laatiminen. POM2SSU Kainulainen

Monilukutaitoa kehittävän ilmiöopetuksen laatiminen. POM2SSU Kainulainen Monilukutaitoa kehittävän ilmiöopetuksen laatiminen POM2SSU Kainulainen Tehtävänä on perehtyä johonkin ilmiöön ja sen opetukseen (sisältöihin ja tavoitteisiin) sekä ko. ilmiön käsittelyyn tarvittavaan

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

23.9.2013 Aki Puustinen / Muuramen lukio

23.9.2013 Aki Puustinen / Muuramen lukio MAOL syyskoulutuspäivät 5.10.2013 Ipadit opetuksessa ja johtamisessa Aki Puustinen FM (historia, yhteiskuntaoppi ja yrittäjyys) Muuramen lukion rehtori Tiimitehdas Oy toimitusjohtaja Y-love Yrittäjyyslukioverkoston

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

Oppimispäiväkirja Nimi:

Oppimispäiväkirja Nimi: Oppimispäiväkirja Nimi: Tässä projektissa tavoitteena on Lisätään ymmärrystä siitä, millaista on asettua vieraaseen kulttuuriin. Viron kielen, kulttuurin ja tarinoiden tarkastelu luo lähtökohdan tavoitteen

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan:

Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan: Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan: 1. sisältötietoon 2. yleiseen pedagogiseen tietoon 3. opetussuunnitelmalliseen

Lisätiedot

Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin. Marleena Ahonen. TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari

Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin. Marleena Ahonen. TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin Marleena Ahonen TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari Virtuaaliyliopistohankkeen taustaa: - Tavoitteena koota verkko-oppimisen alueen ajankohtaista

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

HELMI LIIKETALOUSOPISTO TOIMI-hankkeen tuloksia Eliisa Kolttola & Anniina Mälkiä

HELMI LIIKETALOUSOPISTO TOIMI-hankkeen tuloksia Eliisa Kolttola & Anniina Mälkiä HELMI LIIKETALOUSOPISTO TOIMI-hankkeen tuloksia Eliisa Kolttola & Anniina Mälkiä Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Kehittää ammattimatematiikan opiskeluun hyvin jäsennetty yksilöllisen matematiikan oppimisen

Lisätiedot

Rakennetaan yhdessä verkkokurssi Pulkkilan peruskoulu, modulikoulu, Mäkeläntie 2, Pulkkila

Rakennetaan yhdessä verkkokurssi Pulkkilan peruskoulu, modulikoulu, Mäkeläntie 2, Pulkkila Rakennetaan yhdessä verkkokurssi 14.12.2016 Pulkkilan peruskoulu, modulikoulu, Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Verkko-opetuksen äärellä TVT-strategia opetuksen kehittämisen tukena Verkko-oppimisen pedagogiset

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) 1 YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN ARVIOINTI 3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) tiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa 3.1.1. Äidinkieli Amisäikkä näyttö 1: oman alan teksti asiakirjamallilla

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

TIIMIJAKSO YLÖJÄRVEN LUKIOSSA

TIIMIJAKSO YLÖJÄRVEN LUKIOSSA TIIMIJAKSO YLÖJÄRVEN LUKIOSSA Laura Kauppinen ma, fy, ke Ylöjärven lukio @laurajoka MIKÄ TIIMIOPPIMINEN? Yhdessä suunnitellaan mitä ja miten asia toteutetaan, kuka tekee mitä, missä ja miten. Analysoidaan

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio OPS-KYSELY Syksy 2015 Vetelin lukio KYSYMYKSET Mikä lukiossa on tärkeää? Millainen on unelmalukio? Missä ja miten opitaan parhaiten? VASTAAJAT 58 opiskelijaa 4 huoltajaa 7 opettajaa OPISKELIJAT Viihtyisät

Lisätiedot

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio

Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Oppimispäiväkirja. Nimi: Saksan sanastopainotteinen kurssi. Helsingin yliopiston kielikeskus, syksy 2007, Seppo Sainio Huomaa että oppimispäiväkirjan tekeminen on huomioitu kurssin mitoituksessa osaksi

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

Vesimolekyylien kiehtova maailma

Vesimolekyylien kiehtova maailma Vesimolekyylien kiehtova maailma Luokka-aste Oppitunti molekyylimallinnuksesta oli suunniteltu 8. luokan oppilaille. Tavoitteet Tavoitteena on tarkastella kemiallista mallia ja syventää kemiallisen mallin

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Osaan.fi-sivuston hyödyntäminen osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Inka Koskinen, Stadin AO

Osaan.fi-sivuston hyödyntäminen osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Inka Koskinen, Stadin AO Osaan.fi-sivuston hyödyntäminen osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa Inka Koskinen, Stadin AO OSAAN.FI Osaan.fi palvelu on tehty oppijan itsearvioinnin avuksi ammatillisen koulutuksen tutkintojen

Lisätiedot

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus 10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus Leena.r.k.Hiltunen@jyu.fi Teesi 1: Suunnittele! Aloita pienillä parannuksilla Mieti mikä on

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Tabletit opetuskäytössä - työpaja

Tabletit opetuskäytössä - työpaja Tabletit opetuskäytössä - työpaja Maakunnallinen lukioveso 27.10.2012 Markus Maunula, FM Centria ammattikorkeakoulu Mitä ovat tabletit? Tabletit opetuksessa Kolme ekosysteemia Sovellukset Sisältö ipad

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot