Yritysvakuutus Tuoteseloste

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysvakuutus Tuoteseloste"

Transkriptio

1 Yritysvakuutus Tuoteseloste Omaisuusvakuutus, keskeytysvakuutus, vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus Voimassa alkaen Tämä tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten tarpeitasi vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osiltaan. Seloste joka on voimassa kuluttajille ja heihin verrattavissa oleville elinkeinonharjoittajille ei ole täydellinen, joten sinun tulee tutustua myös vakuutusehtoihin. Folksam Vahinkovakuutus Oy, PL 549 (Tammasaarenlaituri 3), Helsinki, Y-tunnus , Kotipaikka: Helsinki Puh ,

2 Yritysvakuutus Yritysvakuutus on joustava vakuutus, jolla voit vakuuttaa useimmat yrityksessä esiintyvät riskit. Useimman yrityksen vakuutusturvan perustana ovat omaisuusvakuutus sekä vastuu- että oikeusturvavakuutus. Täydentämällä vakuutusta vielä erilaisilla lisäturvavakuutuksilla voit rakentaa yrityksesi ja sen toiminnan tarvitsemaa vakuutusturvaa. Lisäturvavakuutuksena voit liittää keskeytysvakuutuksen ja tavarankuljetusvakuutuksen, joista kerrotaan tässä tuoteselosteessa. Lisäksi voit täydentää Yritysvakuutusta seuraavilla lisäturvavakuutuksilla, jotka selostetaan erillisissä tuoteselosteissa: Kiinteistövakuutus Tuotevastuuvakuutus Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus Matkustaja- ja matkatavaravakuutus Millaisia riskejä vastaan haluat suojata yrityksesi? Kaikilla yrityksillä ei ole samankaltaisia riskejä, ei edes samalla alalla toimivilla yrityksillä. Vakuutussuojan perustana on yrityksen riskien kartoitus. Kun yrityksen riskit on tunnistettu, päätetään, miten riskeiltä suojaudutaan. Joiltakin riskeiltä yritys voi parhaiten suojautua turvatoimilla tai opastuksella. Joistakin riskeistä halutaan itse ottaa vastuu ja monen riskin varalta otetaan vakuutus. Kun on päätettävä yrityksen vakuutuksesta, on mietittävä, mitkä vakuutustarpeet ovat, arvioitava omaisuuden arvo, punnittava olemassa olevat riskit sekä verrattava eri vakuutusyhtiöiden tarjoamia palveluita. Omaisuusvakuutus Yritysvakuutus on suunniteltu siten, että voimme sopeuttaa vakuutuksen sopimaan juuri sinun yrityksellesi. Tarjoamme vakuutusturvaa eri tasoilla, joita voi yhdistää niin, että omaisuus voidaan vakuuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Perusturvat Palo Myrsky Perusturva Valinnaiset vakuutusturvat Rikkoutuminen Vuoto Sähköilmiö Varkaus, ilkivalta, ryöstö Omaisuusvakuutuksen perusturva kattaa palo- ja myrskyvahingot. Tämä on edullinen vaihtoehto, kun haluat vakuuttaa vähemmän arvokasta omaisuutta tai omaisuutta, jonka vahingoittumisriski on pieni. Tavallisimmat korvattavat vahingot ovat: palovahingot salamaniskun aiheuttamat vahingot, joiden seurauksena on omaisuuden mekaaninen pirstoutuminen myrskyvahingot oikosulun seurauksena kone syttyy palamaan. salama iskee puhelimeen, joka pirstoutuu. myrsky kaataa puun rakennuksen päälle ja katto romahtaa. Rakennuksessa oleva varasto vahingoittuu. Valinnaiset vakuutusturvat Voit valita myös laajemman vakuutusturvan, joka kattaa lisäksi varkaus-, ilkivalta-, murto-, ryöstö-, sähköilmiö-, vuoto- ja rikkoutumisvahingot. Näin yrityksesi omaisuus on turvattu useimpien äkillisten ja ennalta arvaamattomien vahinkojen varalta. Tavallisimmat korvattavat vahingot ovat: rikkoutumisvahingot vuotovahingot irtaimistolle sähköilmiöiden kuten salamaniskun aiheuttamat vahingot murto- ja varkausvahingot esine putoaa koneen päälle ja aiheuttaa koneelle vahinkoa. vuoto käyttövesijohdossa aiheuttaa kosteusvaurioita varastoiduille tuotteille. ukonilman jälkeen kopiointikone ei enää toimi. viikonlopun aikana murtaudutaan kiinteistöön rikkomalla ovi ja omaisuus joutuu ilkivallan kohteeksi. Mitä vakuutukseen sisältyy? Vakuutus kattaa sekä yrityksen vaihto- että käyttöomaisuudet. Vaihto-omaisuudella tarkoitetaan mm. valmiita tuotteita ja puolivalmisteita sekä muuta yrityksen myynnissä, valmistuksessa tai työstettävänä olevia tuotteita. Käyttöomaisuudella tarkoitetaan yrityksen toiminnassaan käyttämää omaisuutta, esimerkiksi koneita ja konttorikalustoa. Käyttöomaisuuteen kuuluvat myös rahat ja arvopaperit jopa euroon tai euroon asti, säilytystavasta riippuen. Ryöstön tapahtuessa Suomessa korvataan menetykset korkeintaan euron arvosta. Vakuutus kattaa myös yrityksen toiminnassaan käyttämän vieraan omaisuuden, esimerkiksi vuokratut koneet euroon saakka. Vakuutukseen kuuluu myös työntekijän vakuuttamaton, lukitussa tilassa säilytetty omaisuus 850 euroon asti jokaista työntekijää kohti. Vakuutuksen piiriin ei kuulu kaikki omaisuus. Esimerkkinä voidaan mainita kulkuneuvot ja konevoimalla käytettävät laitteet. Vakuutus ei kata ulkopuolisille lainattavaa omaisuutta, koska omistajalla ei silloin ole mahdollisuutta valvoa sen käyttöä. Miten omaisuus vakuutetaan? Omaisuus on vakuutettu siitä arvosta (vakuutusmäärä), jonka ilmoitat vakuutushakemuksessa, ja joka mainitaan vakuutuskirjassa. Vakuutusmäärä on vakuutusyhtiön korvausvastuun yläraja. Vakuutusmäärän ja yleisen kustannustason varmistamiseksi vakuutusmäärä on sidottu indeksiin. Irtaimiston vakuutusmäärä tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksillä ja rakennusten vakuutusmäärä rakennuskustannusindeksillä. Omaisuuden vakuutusarvo on sen jälleenhankinta-arvo, ellei muuta ole sovittu ja siitä tehty merkintää vakuutuskirjaan. Jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka tarvitaan samanlaisen tai vastaavan uuden omaisuuden hankkimiseen. Vakuutuksenottajan itse valmistamien jalostettavaksi tai myytäväksi tarkoitettujen puolivalmisteiden tai valmiiden tuotteiden vakuutusarvo on nettohankintahinta, lisättynä valmistus- ja jalostuskustannuksilla.

3 Vakuutuksen voimassaoloalue Vakuutus on voimassa Suomessa vakuutuspaikalla tai niillä paikoilla, jotka olet vakuutushakemuksessasi ilmoittanut ja jotka on mainittu vakuutuskirjassa. Tilapäisellä työmaalla tai jatkuvasti autossa säilytettävä omaisuus tai muualle myytäväksi siirretty omaisuus on vakuutettava erikseen. Näin vahingot korvataan Korvauksen lähtökohtana on omaisuuden jälleenhankinta-arvo. Jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka vaaditaan samanlaisen tai vastaavan uuden omaisuuden hankkimiseen. Vakuutusyhtiö voi valita vahingoittuneen omaisuuden korjaamisen ja vastaavan uuden omaisuuden hankinnan välillä. Jos omaisuuden päivänarvo on alle 50 % jälleenhankintaarvosta, korvaus suoritetaan päivänarvon mukaisesti. Päivänarvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka saadaan, kun jälleenhankinta-arvosta vähennetään yhtä paljon kuin omaisuus on menettänyt arvoa mm. iästä tai käytöstä johtuen. Päivänarvo riittää hyvin harvoin uuden vastaavan omaisuuden hankkimiseen. Mikäli olet sopinut siitä, että omaisuus on vakuutettu päivänarvon mukaisesti, osavahinko korvataan päivänarvon ja jälleenhankinta-arvon erotuksen perusteella. Vakuutus korvaa paitsi välittömän omaisuusvahingon myös kohtuulliset lisäkustannukset vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta, kuten uhkaavan tulipalon sammuttamiseen käytetyn sammuttimen täyttämisen. Omavastuu Vahingon sattuessa sinulla on vakuutuskirjaan merkitty omavastuu. Se merkitsee, ettei vakuutus korvaa hyvin pieniä vahinkoja. Voit valita omavastuusi eri vaihtoehdoista. Mitä korkeamman omavastuun valitset, sitä alempi on vakuutusmaksusi. Ikävähennykset Myös silloin, kun jälleenhankinta-arvo on korvauksen lähtökohtana, on vahingoittunut omaisuus iän ja käytön johdosta voinut menettää osan arvostaan. Arvonvähennys riippuu siitä, minkälaisesta omaisuudesta on kyse. Jotta korvaus vastaisi vahingoittuneen omaisuuden todellista arvoa, omaisuuden jälleenhankinta-arvosta tai korjauskustannuksista tehdään vuosittain ikävähennyksiä. Ikävähennystä sovelletaan, kun yksittäiset esineet vahingoittuvat. Vähennys lasketaan kertomalla vähennysprosentti niiden vuosien lukumäärällä, joiden ajalta vähennys tehdään. Mm. elektroniikasta ja työkaluista ikävähennys on 10 % ja ATK-laitteistoista ja matkapuhelimista vähennys on 20 %. Vähennystä ei lasketa siitä vuodesta, jolloin omaisuus hankittiin uutena. Yrityksen viisi vuotta vanha jäähdytyslaitteisto vahingoittuu. Jälleenhankinta-arvo on euroa. Ikävähennys tehdään muilta paitsi ensimmäiseltä käyttövuodelta. Korvaukseksi saadaan tällöin euroa vähennettynä 40 % (4 x 10 %) = euroa. Tästä määrästä vähennetään omavastuu. Toimi näin vahingon sattuessa: vahingon uhatessa sinun tulee yrittää estää se, tai jos vahinko on sattunut, rajoittaa sen laajuutta. sinun on myös mahdollisimman aktiivisesti osallistuttava vahingon selvittämiseen jo vahinkopaikalla. sinun tulee ilmoittaa vahingosta mahdollisimman nopeasti vakuutusyhtiölle ja antaa vahinkotapahtumaa koskevat tiedot ja asiakirjat. jos kyseessä on rikos, sinun täytyy ilmoittaa vahinko poliisiviranomaisille sekä toimittaa rikosilmoitus vakuutusyhtiöllä Vakuutusyhtiölle on annettava mahdollisuus vahingon tutkimiseen ennen vahingon korjaamista tai muihin toimenpiteisiin ryhtymistä. Tarkista vakuutusmäärä Jos vakuutusmäärä on alempi kuin omaisuuden jälleenhankinta- arvo, omaisuus on alivakuutettu. Tällöin vakuutusyhtiön maksama korvaus vastaa vakuutusmäärän ja jälleenhankintaarvon välistä suhdetta. Jos omaisuus on vakuutettu päivänarvosta ja vakuutusmäärä on alempi kuin päivänarvo, vahinko korvataan vakuutusmäärän ja päivänarvon välisen suhteen mukaisesti. Omaisuutesi arvo on euroa, mutta vakuutusmäärä on vain euroa. Jos vahinko on euroa, korvaus on euroa vähennettynä omavastuulla. Omaisuutesi arvo on euroa, mutta vakuutusmäärä on vain euroa. Jos omaisuus tuhoutuu kokonaan, korvaus on euroa vähennettynä omavastuulla. Jos vakuutusmäärä on korkeampi kuin omaisuuden jälleenhankinta- arvo, omaisuus on ylivakuutettu. Vahinko korvataan tällöin vahinkomäärän mukaisesti. Omaisuutesi arvo on euroa, mutta se on vakuutettu euron edestä. Jos omaisuus tuhoutuu kokonaan, korvaus on euroa vähennettynä omavastuulla. Vahinkoja, joita ei korvata Vakuutus sisältää myös eräitä rajoituksia. Kaikki vahingot eivät ole korvattavia vahinkoja. Tämä koskee esim. tapauksia, joita valitun suojatason vakuutusehtojen mukaan ei korvata, vaan vahinko johtuu muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta syystä. Näissä tapauksissa on yleensä kyse vahingoista, jotka vakuutuksenottajan olisi pitänyt voida ennakoida ja ehkäistä. Vakuutusturvan tärkeimmät rajoitukset ovat, ettei vakuutus korvaa vahinkoa ulkona säilytetylle tai ulos jätetylle irtaimistolle jossa omaisuus on kadonnut, unohdettu tai varastettu siten, ettei voida todeta milloin ja miten vahinko on tapahtunut joka johtuu näpistelystä joka johtuu vahingosta kunnallisessa vesi- tai viemärijohdossa tai sen tukkeutumisesta joka johtuu erilaisista hitaasti vaikuttavista ilmiöistä (kuten kulumisesta, ruosteesta, homeesta tai sienen muodostumisesta), valmistus- tai rakennevirheistä tai väärästä käytöstä.

4 rakennuksen ulkopuolelle jätetyt työkalut varastetaan. inventaariossa todetaan tavaroiden kadonneen. sadevesi tunkeutuu rakennuksen kellariin kaatosateella ja vahingoittaa tavaravaraston. kopiokoneelle sattuu toimintavika. Keskeytysvakuutus Yritysvakuutusta voit täydentää keskeytysvakuutuksella turvataksesi yrityksen toiminnan myös mahdollisen omaisuusvahinkotapahtuman jälkeen. Taloudellinen menetys keskeytyksen vuoksi voi monesti olla huomattavasti suurempi kuin itse omaisuusvahinko. Vakuutusmäärä on yrityksen keskeytysvakuutuskate. Keskeytysvakuutuskate saadaan vähentämällä liikevaihdosta materiaaliostot, palvelut ja mahdolliset varastomuutokset. Normaalisti vakuutusmäärä on yrityksen keskeytysvakuutuskate, ellei muuta ole sovittu. Keskeytyskorvauksen perusteena on vakuutuspaikalla tapahtuneen, valitun vakuutusturvan mukaan, korvattavissa olevan omaisuusvahingon välitön seuraus. Vakuutus kattaa korkeintaan 12 kuukautta (=vastuuaika) kestävät toiminnan keskeytykset tapahtumapäivästä alkaen ellei muuta ole sovittu. Keskeytysvakuutuksessa määritellään omavastuu karenssiajan ja minimimäärän muodossa. Toiminnan keskeytysvakuutus Toiminnan keskeytysvakuutus korvaa yrityksesi menettämän toiminnan keskeytyksestä johtuvan keskeytysvakuutuskatteen. Korvattavat kulut ovat mm. vuokrat, palkat, palkkaoheiskustannukset, yrittäjän tulot, korot, verot ja muut vastaavat kulut. Keskeytyskorvauksen perusteena on, valitun vakuutusturvan mukaan, korvattavissa olevan omaisuusvahingon välitön seuraus. Vakuutus voi myös korvata yritystaloudellisesti perustellut lisäkulut, esim. vuokrakulut, joiden tarkoituksena on vähentää keskeytysvahinkoa vähintään vahingon aiheuttamalla rahamäärällä. Korvauksessa huomioidaan myös seisokin aiheuttamat pienemmät käyttökulut. Konekeskeytysvakuutus Keskeytysturvaa voidaan täydentää konekeskeytysvakuutuksella, joka vastaavalla tavalla korvaa toiminnan keskeytyksestä aiheutuvat kulut silloin, kun omaisuusvahinko (rikkoutuminen) kohdistuu tuotantokoneeseen tai -laitteeseen. Konekeskeytysvakuutus turvaa toiminnan tuloksen omaisuusvahingon tapahtuessa äkillisen ja arvaamattoman rikkoutumisvahingon seurauksena. Keskeytystä kulumisen ja huollon vuoksi ei siis korvata vakuutuksesta. Paloriippuvuuskeskeytysvakuutus Keskeytysturvaa voidaan lisäksi täydentää paloriippuvuuskeskeytysvakuutuksella. Se korvaa yrityksesi menettämän keskeytysvakuutuskatteen, kun menetys johtuu yritykseesi suorassa liikesuhteessa olevan tärkeimmän tavarantoimittajan tai asiakkaan toimipaikassa tapahtuvasta keskeytyksestä. Korvauksen edellytyksenä on, että liikekumppanin vahinko on korvattavan palovahingon välitön seuraus. Henkilökeskeytysvakuutus jäävät kokonaan hoitamatta tapaturmaisen työkyvyttömyyden tai kuoleman vuoksi. Tällaisia ovat kustannukset, jotka aiheutuvat sijaisen palkkaamisesta tai ulkopuolisen palvelun ostamisesta hoitamaan avainhenkilön tehtäviä, tai muut vastaavat kustannukset. Vakuutusarvo on vakuutuskirjaan merkitty määrä ja korvausta maksetaan yritykselle enintään kolmen kuukauden ajan henkilöä ja vahinkotapahtumaa kohti. Tähän vakuutukseen sisältyvien henkilöiden on oltava yrityksen vakinaisessa palveluksessa, ja henkilöiden täydelliset nimet ja henkilötunnukset on mainittava vakuutuskirjassa. Vuokrankeskeytysvakuutus Lisäturvavakuutuksena yritysvakuutukseen voit ottaa vuokrankeskeytysvakuutuksen. Vakuutus korvaa ulkopuoliselle henkilölle tai yritykselle vuokraamasi kiinteistön tai kiinteistön osan menetetyn vuokratulon. Tällaisia kiinteistöjä ovat esimerkiksi konttorit, asuinhuoneistot, tuotantotilat tai vastaavat tilat. Menetetyn vuokratulon korvaamisen edellytyksenä on, että vuokrankeskeytysvahinko on korvattavan omaisuusvahingon seuraus. Tavarankuljetusvakuutus Vakuutusturvaa voidaan laajentaa myös tavarankuljetusvakuutuksella, joka kattaa toistuvat pienehköt kuljetukset, esimerkiksi yrityksen käyttö- tai vaihto-omaisuuden tai asiakkaan omaisuuden siirrot. Vakuutusmäärä on osittain valittavissa ja se vahvistetaan sekä yksittäisten kuljetusten osalta että koko vakuutuskaudelta. Tavarankuljetusvakuutus on voimassa Suomessa tapahtuville kuljetuksille. Tavarankuljetusvakuutus korvaa esimerkiksi liikenneonnettomuudessa tapahtuneet vahingot. Vakuutukseen sisältyy myös joitakin rajoituksia; se ei esimerkiksi korvaa puutteellisesta pakkauksesta, sopimattomasta kuljetusvälineestä tai liian korkeasta tai liian matalasta lämpötilasta aiheutuneita vahinkoja. Toiminnan vastuuvakuutus Vastuuvakuutus korvaa toiminnassasi toiselle aiheuttamasi vahingot. Jotta vakuutus korvaisi vahingon, sinun on voimassa olevan lain mukaan lisäksi oltava korvausvelvollinen. Yleensä vahingolta edellytetään tuottamuksellisuutta eli sitä, että olet tehnyt jotain, mitä sinun ei olisi pitänyt tehdä tai että olet jättänyt tekemättä jotain, joka sinun olisi pitänyt tehdä ja että menettelystäsi seuraa vahinko. Vakuutusmäärät Vakuutusmäärä on kultakin vahinkotapahtumalta enintään euroa. Voit myös sopia vakuutusmäärän nostamisesta. Samasta vahinkotapauksesta aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi riippumatta siitä, onko vahingot todettu yhden vai useampien vakuutuskausien aikana. Vakuutuksen voimassaoloalue Vakuutus on voimassa ETA-maissa sekä Monacossa, San Marinossa ja Vatikaanivaltiossa. Lisäksi on mahdollista sopia muista voimassaoloalueista. Henkilökeskeytysvakuutus kattaa ylimääräiset kustannukset, kun yrityksen avainhenkilön hoidettavina olleet työtehtävät

5 Korvattavat vahingot Vakuutus korvaa vakuutuskaudella todetut, vakuutuskirjassa mainitun toiminnan harjoittamisessa toiselle aiheutetut äkilliset ja ennalta arvaamattomat henkilö- ja esinevahingot. Vahinkoa pidetään äkillisenä, kun se on aiheutettu äkillisesti ja vahinko (vaurio) todetaan kuuden (6) kuukauden sisällä vahingon aiheuttamisesta. Esimerkkejä vahingoista, jotka vakuutus korvaa: sinulla on yritys, joka harjoittaa puunkaatoa. Puuta kaadettaessa yrityksesi on jättänyt rajaamatta alueen, jolle puu kaatuu. Sen seurauksena ohikulkija jää puun alle ja loukkaantuu. sinulla on huonekaluliike. Liikehuoneistosi lattiamatto on risainen. Olet laiminlyönyt maton vaihtamisen virheettömään mattoon. Sen seurauksena asiakas kompastuu loukaten itsensä. Näin vahingot korvataan Henkilövahinkojen kohdalla vakuutus korvaa esim. sairaanhoitokustannukset ja tulonmenetykset. Esinevahingoissa vakuutus korvaa muun muassa korjauskustannukset tai esineen käyvän arvon ja tulonmenetykset, jotka johtuvat esineen vahingoittumisesta. Jos useampi henkilö on vastuussa vahingosta, korvaa vakuutus vakuutetun osuuden vahingosta. Omavastuu Jokaisen vahinkotapahtuman kohdalla yritykselläsi on omavastuu. Omavastuun suuruutta voidaan muuttaa. Jos korotat omavastuuta, alenee vakuutusmaksusi. Näitä vahinkoja ei korvata Vakuutuksesta ei korvata: vahinkoja, joissa korvausvastuu perustuu sopimukseen tai vakuuksiin vahinkoja, jotka johtuvat virheestä tutkimus- ja mittaustuloksissa, laskelmissa, piirustuksissa, työselostuksissa tai selvityksissä, ammattimaisessa neuvonta- ja konsulttityössä annetusta neuvosta vahinkoja, jotka aiheutuvat toisen lukuun tehdystä räjäytystyöstä ja siitä seuranneesta maansortumasta vahinkoja, jotka liittyvät omistamiseen, hallintaan ja kunnossapitoon kiinteistössä, josta suurin osa ei ole vakuutettuun toimintaan liittyvässä vakuutuksenottajan käytössä vahinkoja vakuutuksenottajan hallinnassa, lainassa tai käytössä olevalle omaisuudelle vahinkoja omaisuudelle, jonka vakuutuksenottaja on ottanut valmistaakseen, asennettavakseen, korjattavakseen, säilytettäväkseen tai muutoin hoidettavakseen tärinästä, lämmöstä, savusta, noesta, pölystä, kaasusta, ilmansaastumisesta tai kosteudesta aiheutuvia vahinkoja maaperän, rakennuksen, vesialueen tai pohjaveden saastumisesta aiheutuvia vahinkoja vahinkoja, joissa korvausvastuu perustuu ympäristövahinkojen korvaamisesta annettuun lakiin. Esimerkkejä vahingoista, joita vakuutus ei korvaa: yrityksesi on vuokrannut koneen toiminnassa käytettäväksi. Kone rikkoutuu koska käyttöohjetta ei ole noudatettu. sinulla on pesula ja olet ottanut vaatteita pestäväksi. Pesun yhteydessä vaatteet vahingoittuvat. harjoitat kultasepäntoimintaa. Olet ottanut kellon korjattavaksesi. Kello vahingoittuu korjauksen yhteydessä. sinulla on maataloustuotteita varastoiva yritys. Perunaerän varastoinnin yhteydessä perunat pilaantuvat, koska varastotilojen lämpötila on ollut liian alhainen. Vastuuvakuutuksen lisävakuutus Joissakin tapauksissa voit laajentaa toimintasi vakuutusturvaa liittämällä toiminnan vastuuvakuutukseesi lisävakuutuksen (erityisehdoin). Jos sinulla on huoltoasema tai autokorjaamo, voit ottaa lisävakuutuksen joka korvaa huollettavaksesi tai korjattavaksesi otetuille autoille sattuneet vahingot. Huomaa, ettei lisävakuutus korvaa kaikkia vastaanotetulle autolle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. Vakuutus korvaa muun muassa vahingot, jotka ovat aiheutuneet autolle öljyn tai öljysuodattimen tarkistuksen tai vaihdon yhteydessä, renkaan irrottamisen tai kiinnittämisen yhteydessä, pesun tai vahauksen yhteydessä, autoa nostettaessa tai siirrettäessä, työaikana tehdyn ja huoltoon tai korjaukseen liittyvän koeajon yhteydessä sekä vahinkoja, jotka johtuvat väärin suoritetusta huolto- tai korjaustyöstä ja jotka on todettu vasta sen jälkeen, kun työ on saatettu päätökseen ja auto luovutettu takaisin asiakkaalle. Voit ottaa venekorjaamollesi lisävakuutuksen, joka venekorjaamotoiminnan luonteen huomioiden, vastaa huoltoaseman ja autokorjaamon lisävakuutusta. Yrityksen oikeusturvavakuutus Vakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa, jotka liittyvät vakuutettuun toimintaan. Vakuutusmäärä Vakuutuskorvauksen enimmäismäärä on yleensä euroa vahinkotapahtumalta ellei muuta ole sovittu ja tehty merkintää vakuutuskirjaan. Vakuutuskaudessa korvataan vakuutusmäärä enintään kaksinkertaisena. Vakuutuksen voimassaoloalue Vakuutetut voivat käyttää vakuutusta asioissa, jotka Suomessa on saatettu käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä. Omavastuu Omavastuu on vahinkotapahtumassa 20 prosenttia kustannuksista, kuitenkin vähintään 600 euroa.

6 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt Vakuutettuja ovat: vakuutuskirjaan vakuutuksenottajaksi merkitty yritys ja tämän palveluksessa olevat henkilöt sellaiset palkattomat, satunnaiset tai työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset yrittäjät, joista vakuutuksenottaja voimassaolevan lain mukaan on korvausvastuussa, mikäli he aiheuttavat vahingon vakuutetun yhtiön vastuunalainen yhtiömies, silloin kun hänet on yhteisvastuullisesti vakuutuksenottajan kanssa haastettu vastaajaksi oikeudenkäyntiin. Vakuutuksen voimassaolo Vakuutus korvaa vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, on myös niiden olosuhteiden, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu täytynyt syntyä vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan lasketaan aika, jonka vakuutus on vakuutetun osalta yhtäjaksoisesti ollut voimassa yhdessä tai useassa vakuutusyhtiössä. Vakuutustapahtuman määritelmä Riita- ja hakemusasioissa on vakuutustapahtuma sattunut kun: riita on syntynyt. Riita on syntynyt kun perusteeltaan tai määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta. Rikosasioissa on vakuutustapahtuma sattunut kun: vakuutetun rikokseen perustuvien yksityisoikeudellisten vaatimukset kiistetään perusteiltaan tai määriltään asianomistajan vakuutettua vastaan nostetaan syyte, ellei syyttäjä vaadi rangaistusta samasta teosta. Syyte on nostettu kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Korvattavat kustannukset Vakuutus korvaa vakuutustapahtuman vakuutetulle aiheuttamat välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti: Riita- ja hakemusasioissa korvataan vakuutetulle aiheutuneet kustannukset asiamiehen käytöstä ja todistelusta, edellyttäen, että on kyse riidasta, joka on käsitelty tai välittömästi olisi voitu ottaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi mikäli riidan saattaminen tuomioistuimen tutkittavaksi edellyttää oikeustointa tai jonkin elimen tai toimituksen päätöstä, korvataan kustannukset siitä lukien kun asia voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi välimiesmenettelyn alaisessa asiassa korvataan vakuutetun oikeudenkäyntikulut asiamiehen käytöstä ja todistelusta yllä tarkoitetussa riidassa. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa välimiesten palkkioita ja kuluja. Vakuutus ei korvaa kustannuksia asioissa, jotka käsitellään pelkästään hallinnollisten viranomaisten toimesta tai erikoistuomioistuimissa, kuten aluehallintovirastoissa, hallintooikeuksissa, vakuutusoikeudessa, työtuomioistuimessa, markkinatuomioistuimessa, kilpailuneuvostossa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa tai Euroopan unionin tuomioistuimissa. Rikosasioissa Vakuutetun ollessa asianomistajana korvataan vakuutetun oikeudenkäyntikulut asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta siltä osin, kun oikeudenkäynnissä on ollut kyse muista vakuutetun yksityisoikeudellisesta rikoksesta johtuvista vaatimuksista kuin oikeudenkäyntikuluista. Vakuutetun ollessa vastaaja korvataan hänen oikeudenkäyntikulunsa asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta, mikäli on kyse asianomistajan vakuutettua vastaan nostamasta syytteestä, eikä yleinen syyttäjä vaadi rangaistusta samasta teosta. Kustannukset muutoksen hakemisesta korkeimmassa oikeudessa korvataan, mikäli valituslupa myönnetään. Vakuutustapahtumia, joita ei korvata Vakuutus ei korvaa vakuutetulle aiheutuneita kustannuksia asioissa: jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys jotka liittyvät vakuutetun yrityksen, yrityksen omistukseen oikeuttavien osakkeiden tai sen yhtiöosuuden luovutukseen joissa on kyse vakuutetulle luovutetusta saatavasta, ellei luovutuksesta riidan syntyessä ole kulunut kahta vuotta joka liittyy patenttiin tai muuhun aineettomaan joissa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä joissa on kyse oikeushenkilön rikosoikeudellisesta vastuusta joissa vakuutetun kustannukset korvataan vastuuvakuutuksesta tai autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta joissa on kyse konkurssista tai ulosotosta joissa on kyse velka- tai yrityssaneerauksesta joissa on kyse siitä, onko vakuutetulla oikeutta oikeusturvaan oikeusturvavakuutuksestaan. Vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jäävät kustannukset vastapuolen oikeudenkäyntikulujat, ellei tästä ole erikseen sovittu ja tehty merkintää vakuutuskirjaan tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia kustannuksia oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta kustannuksia rikosilmoituksesta ja esitutkinnasta rikosasiassa asiamiehen vaihtamisesta aiheutuneita kustannuksia. Korvausesimerkkejä myyntiin, ostoon, välittämiseen, valmistukseen, korjaamiseen ja muuhun yrityksesi toimintaan liittyvät riidat, edellyttäen että toiminta on mainittu vakuutuskirjassa yrityksesi toiminnassaan käyttämän liikehuoneiston vuokraa koskevan riidan yrityksesi ja sen työntekijän irtisanomista, lomautusta ja palkkaa koskevat riidat.

7 Toimi näin halutessasi käyttää oikeusturvavakuutusta Voidaksesi käyttää vakuutustasi sinun on jätettävä vakuutusyhtiölle kirjallinen oikeusturvailmoitus. Ilmoitukseesi voit liittää esim. kopion haastehakemuksesta, poliisikuulustelupöytäkirjasta tai muusta vahinkotapahtumaa valaisevasta asiakirjasta. Asiamieheksi sinun tulee valita asianajaja tai muu lakimies. Vakuutus ei korvaa pelkän lainopillisen neuvonnan aiheuttamia kustannuksia. Vakuutuksesta ei myös korvata vakuutetun omaa työtä, ansionmenetystä tai ajanhukkaa. Yritysvakuutuksen hankkiminen on helppoa Vakuutussopimuksia solmitaan äkillisten ja ennalta arvaamattomien vahinkojen varalta. Sopimus astuu voimaan, kun sinä ja vakuutusyhtiö olette sopineet vakuutuksen ehdoista. Vakuutus merkitään yleensä jatkuvaksi vuosi kerrallaan. Siirryttäessä uudelle vakuutuskaudelle on vakuutusyhtiöllä oikeus tehdä pienehköjä muutoksia vakuutusehtoihin, mikäli ne eivät vaikuta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön. Vakuutusmaksua voidaan nostaa, mikäli syynä ovat lisääntyneet vahinkokustannukset. Alennukset Kun maksat vakuutusmaksun yhdessä erässä, saat 5 % alennuksen vuosimaksusta. Alennusta voidaan myös myöntää omaisuusvakuutuksen osalta, jos asiakas on tehnyt erityisiä vahingon ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Toimi oikein Vahingon sattuessa sen laajuutta voidaan usein rajoittaa toimimalla nopeasti ja oikein. Sen vuoksi on ohjeita, kuinka toimia mahdollisen vahingon sattuessa. Jos toimit ohjeiden vastaisesti, vakuutusyhtiö voi pienentää korvausta. Ohjeiden noudattaminen ei koske ainoastaan sinua vaan myös muita, jotka käyttävät tai lainaavat omaisuuttasi. Vakuutusyhtiö voi myös pienentää korvausta tai jättää sen maksamatta, jos olet aiheuttanut vahingon: tahallisesti tai törkeällä varomattomuudella alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tekemällä rikoksen tai yrittämällä rikollista tekoa. Riskin arvioiminen Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset tiedot vakuutusyhtiön kysymyksiin. Näiden tietojen perusteella vakuutusyhtiö pystyy arvioimaan riskit ja auttamaan sinua löytämään sopivan vakuutussuojan, josta ei puutu mitään ja jossa ei ole mitään turhaa. Vakuutusyhtiöllä on oikeus kuukauden irtisanomisajalla irtisanoa vakuutus, jos vakuutusta otettaessa on annettu puutteellisia tai virheellisiä tietoja, tai kun vakuutusta ei olisi lainkaan myönnetty, jos yhtiön saamat tiedot olisivat olleet oikeita ja täydellisiä. tarkistaa, mitä vahinkoja muille vakuutusyhtiöille on ilmoitettu. Tietoja käytetään vain korvauskäsittelyn yhteydessä. Vakuutusyhtiöllä on myös oikeus yhden kuukauden irtisanomisajalla irtisanoa vakuutus vakuutuskauden päättyessä. Vakuutusmaksu on maksettava ajoissa Sinun on suoritettava vakuutusmaksu kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on lähettänyt sinulle maksulomakkeen. Ellet suorita maksua viimeistään eräpäivänä, on vakuutusyhtiöllä oikeus irtisanoa vakuutus. Silloin sen voimassaolo lakkaa 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Jos suoritat maksun ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutuksen voimassaolo ei katkea Vakuutuksen irtisanominen Mikäli jostakin syystä et enää halua pitää yritysvakuutustasi voimassa, sinulla on oikeus milloin tahansa vakuutuskauden aikana kirjallisesti irtisanoa vakuutus. Vakuutusyhtiöllä on kuitenkin oikeus periä hoitomaksu. Vakuutusyhtiöllä on myös oikeus kuukauden irtisanomisajalla irtisanoa vakuutus lakkaavaksi vakuutuskauden päättyessä. Muutoksenhaku päätökseen Mikäli olet tyytymätön päätökseen tai olet sitä mieltä, että päätös ei perustu täydellisiin tietoihin, ota ensin yhteys Folksam Vahinkovakuutuksen asiakaspalveluun. Lisätietoja ratkaisuperusteista saat asiaa hoitaneelta käsittelijältä. Jos ratkaisumme ei ole sinulle mieluinen, voit ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan (FINE), joka antaa maksuttomia neuvoja, tai pyytää lausuntoa kuluttajariitalautakunnalta tai Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimivalta vakuutuslautakunnalta. Jos olet tyytymätön liikennevahinkoasiassa saamaasi korvauspäätökseen, voit hakea siihen muutosta liikennevahinkolautakunnalta. Jos asiasi koskee merivakuutussopimukseen perustuvaa korvauspäätöstä, voit luovuttaa asian Suomen merivahingonlaskijan ratkaistavaksi. Lautakuntien lausunnot ovat ratkaisusuosituksia eivätkä sido asianosaisia. Mikäli olet edelleen tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen, voit panna vireille kanteen vakuutusyhtiötä vastaan käräjäoikeudessa tai vakuutusoikeudessa. Vakuutussopimuksen tulkinnassa sovelletaan vakuutussopimuslakia. Sinun kannattaa varata itsellesi riittävästi aikaa, että ehdit kunnolla tutustua vakuutuskirjan ja vakuutusehtojen sisältöön. Tällöin pystyt parhaiten tarkistamaan, että vakuutussuojasi on riittävä. Soittamalla lähimpään konttoriin saat tarvittaessa lisätietoja. Lue myös vakuutusehdot! Vakuutusyhtiö Vakuutusyhtiöllä tarkoitetaan Folksam Vahinkovakuutus Oy:tä. Vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi vakuutusyhtiö luovuttaa sille ilmoitettuja vahinkoja vakuutusyhtiöiden yhteiseen tietojärjestelmään, jolloin vakuutusyhtiö

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Kiinteistövakuutus Tuoteseloste

Kiinteistövakuutus Tuoteseloste Kiinteistövakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.4.2012 alkaen Tämä tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten tarpeitasi vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu

Lisätiedot

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutetut 3 Vakuutuksen voimassaoloalue ja tuomioistuimet 4 Korvattavat

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 Moo 1 MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 211.0 VAKUUTETUT, VAHINKOTAPAHTUMA JA VOIMASSAOLOAIKA Vakuutetut Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja haltija

Lisätiedot

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen YTK-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Alk 1 VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2008 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa. Vakuutuskirjassa mainittuihin venevakuutusturviin

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä VAKUUTUSLAJIT YLEISTÄ Tässä tarjouspyynnön liitteessä mainitut vakuutusmäärät ja omavastuutasot ovat minimivaatimuksia, Jos tarjoaja tarjoaa tarjouspyynnössä mainittua suurempaa vakuutusmäärää tai tarjouspyynnössä

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset Kiinteistön rakennukset ovat arvokasta omaisuutta, josta taloyhtiön hallitus ja yrityksen johto ovat vastuussa. Onneksi voitte vakuuttaa

Lisätiedot

Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva

Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva Voimassa 1.1.2013 alkaen 322.1 Kiinteistönomistajan vastuuvakuutusturva

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

AKTIA KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot

AKTIA KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot AKTIA KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot Voimassa 1.6.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä Vesiosuuskunnat 20. ja 21.3.2014 Esinevakuutukset Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä o pumput, venttiilit, mittarit,

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot

KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

Yritysvakuutus. Tuoteopas

Yritysvakuutus. Tuoteopas Yritysvakuutus Tuoteopas Sisällysluettelo Yritysvakuutus...4 Vakuutusmaksuun vaikuttavia tekijöitä...5 Omavastuu...5 Esinevakuutus...6 Vakuutusmäärä...7 Vakuutusturvan laajuus...8 Keskeytysvakuutus...11

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija Voimassa 15.11.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus 2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Tuoteseloste Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Yksityiskäyttöiset henkilö- ja pakettiautot Voimassa 1.1.2010 alkaen Sisältö 1. Miksi ajoneuvo pitää vakuuttaa? 3 2. Toyota Liikennevakuutus 3

Lisätiedot

OMAISUUSERITYISEHTO 322: KIINTEISTÖNOMISTAJAN-, TOIMITUS- JOHTAJAN- JA HALLITUKSEN VASTUUVAKUUTUSTURVA SEKÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN OIKEUSTURVA 1.1.

OMAISUUSERITYISEHTO 322: KIINTEISTÖNOMISTAJAN-, TOIMITUS- JOHTAJAN- JA HALLITUKSEN VASTUUVAKUUTUSTURVA SEKÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN OIKEUSTURVA 1.1. Oki 1 OMAISUUSERITYISEHTO 322: KIINTEISTÖNOMISTAJAN-, TOIMITUS- JOHTAJAN- JA HALLITUKSEN VASTUUVAKUUTUSTURVA SEKÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN OIKEUSTURVA 1.1.2012 322.1 KIINTEISTÖNOMISTAJAN VASTUUVAKUUTUSTURVA

Lisätiedot

Kustantajan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA40. Voimassa alkaen

Kustantajan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA40. Voimassa alkaen Kustantajan vastuuvakuutus Vakuutusehto VA40 Voimassa 1.10.2010 alkaen Sisällysluettelo 1. Korvattavat vahingot 4 2. Vastuuvakuutuksen korvausrajoitukset 4 2.1 Samaan intressipiiriin kuuluvalle aiheutettu

Lisätiedot

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo Vastuuvakuutus VA 04 Erityisehdot 319-396. Voimassa 1.1.2016 133 380 1 04.16 319 Huolto- ja korjausliike 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutetaan huollettavaksi tai korjattavaksi

Lisätiedot

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI Kattavaa

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista Kiinteistövakuuttamisen tietoisku Helsingin pelastusliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasturvallisuusilta 26.4.2016 OP Vakuutus Oy / Jarmo Vähä Pietilä OP Vakuutus Oy Käsiteltävät asiat Kiinteistövakuutustuotteet

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset

Aloittavan yrityksen vakuutukset Aloittavan yrityksen vakuutukset Fennia Matti-Pekka Lehtinen 20.08.2014 Sisältö Millaisiin riskeihin yritystoiminnassa on varauduttava Mitä ovat aloittavan yrittäjän vakuutukset Lakisääteiset eli pakolliset

Lisätiedot

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen. RY1 R1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.7.2014 alkaen VAKUUTUSSOPIMUSLAKI JA RYHMÄVAKUUTUS (3 ja 4 ) Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä. Nämä säännökset

Lisätiedot

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen 1 400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. 400.1 Vakuutuksen tarkoitus 400.2 Vakuutetut Yksityishenkilön

Lisätiedot

Maatilatuotannon vakuutukset

Maatilatuotannon vakuutukset Maatilatuotannon vakuutukset TUOTESELOSTE 460020f 04.16 Voimassa 1.1.2016 alkaen. Maatilan tuotantorakennuksen, koneen, laitteen, tuotteen ja tarvikkeen sekä eläinten vahingoittuminen tarkoittaa rahan

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06)

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06) YL YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2001 alkaen. 1 103 222 1 5.01 (02.06) 10.000 SISÄLLYSLUETTELO YL YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS-

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Kv 1 KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.4.2001 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 102 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot 1.7.2014 Sovelletaan 1.7.2012 ja sen jälkeen alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Eräitä keskeisiä käsitteitä... 1 2. Tietojen antaminen

Lisätiedot

KESKEYTYSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

KESKEYTYSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Ke 1 KESKEYTYSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2013 101 KESKEYTYSVAKUUTUKSESSA KÄYTETTÄVIÄ KÄSITTEITÄ Vakuutusmäärä Vastuuaika Vakuutusmäärällä tarkoitetaan vakuutuksen kohteelle vakuutuskirjaan merkittyä

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

BUSSIEXTRAVAKUUTUS. Vakuutusehdot. Voimassa alkaen. Tutustukaa erityisesti kursiivilla painettuihin rajoitusehtojen kohtiin

BUSSIEXTRAVAKUUTUS. Vakuutusehdot. Voimassa alkaen. Tutustukaa erityisesti kursiivilla painettuihin rajoitusehtojen kohtiin BUSSIEXTRAVAKUUTUS Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2002 alkaen BUSSIEXTRAVAKUUTUS...3 A ESINEVAKUUTUS...3...3 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...3 3 Vakuutuksen kohde...3 4 Korvattavat vakuutustapahtumat...3 5

Lisätiedot

Fenniaturva vakuutusehdot

Fenniaturva vakuutusehdot Fenniaturva vakuutusehdot 1.7.2014 SISÄLLYS VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA 1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet... 1 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä...

Lisätiedot

Vihti, Somero ja Salo KASVINVILJELYILTA SSO MAATALOUS ETELÄ

Vihti, Somero ja Salo KASVINVILJELYILTA SSO MAATALOUS ETELÄ ETELÄ SSO MAATALOUS KASVINVILJELYILTA Vihti, Somero ja Salo TÄTÄ LÄHITAPIOLAN ON UUSI LIIKENNEVAKUUTUS LÄHITAPIOLA LÄHITAPIOLAN UUSI LIIKENNEVAKUUTUS PALKITSEE VAHINGOTTOMUUDESTA Jatkossa liikennevakuutuksen

Lisätiedot

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 Va 1 VASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2008 OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa.

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 219: LAAJA OMAISUUSRIKOSVAKUUTUS

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 219: LAAJA OMAISUUSRIKOSVAKUUTUS Vla 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 219: LAAJA OMAISUUSRIKOSVAKUUTUS 1.4.2001 219.1 KORVATTAVAT VAHINGOT 1.1 Työntekijöiden omaisuusrikokset Vakuutusturva korvaa sen vahingon, joka vakuutetulle aiheutuu tähän

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Försäkringsaktiebolaget alandia KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.1.2016 Sisältö 1 Keskeisiä käsitteitä 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot 1.1.2016 330 658f 11.16 Sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...1 YL 1 Eräät keskeiset käsitteet...1 YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä...1 YL

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa alkaen

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa alkaen KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa 1.1.2012 alkaen 1. VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 2. VAKUUTUSTURVAN

Lisätiedot

Selvitys ammattiliittojen ja YTK-yhdistyksen tarjoaman oikeusavun laajuudesta ja tasosta

Selvitys ammattiliittojen ja YTK-yhdistyksen tarjoaman oikeusavun laajuudesta ja tasosta Selvitys ammattiliittojen ja YTK-yhdistyksen tarjoaman oikeusavun laajuudesta ja tasosta Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry 2016 1(12) Tämä selvitys on tehty Ammattiliitto Pro ry:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Bussiextra. Vakuutusehdot. Voimassa alkaen

Bussiextra. Vakuutusehdot. Voimassa alkaen Bussiextra Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 222 1 04.16 Sisällysluettelo BUSSIEXTRAVAKUUTUS... 2 A ESINEVAKUUTUS... 2... 2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue... 2 3 Vakuutuksen kohde... 2 4 Korvattavat

Lisätiedot

Kysymykset 1 12 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea. Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin.

Kysymykset 1 12 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea. Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin. VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO, YLEINEN OSA 15.4.2016 Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta johonkin

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus Turvan Henkikulta ja Parikulta Kuolemanvaravakuutus 28.5.2016 VAKUUTUSEHDOT Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön.

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon

Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon Fennian harraste- ja museoajoneuvokaskon vakuutusehdot Voimassa 18.5.2013 alkaen SISÄLLYS 1. HARRASTE- JA MUSEOAJONEUVO- KASKON SISÄLTÖ... 2 2. VOIMASSAOLOALUE... 2 3. ESINEOSAN VAKUUTUSTEN KOHTEET...

Lisätiedot

1. Henkilövakuutukset... 2 1.1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus... 2 1.2 Ryhmätapaturma... 3 1.3 Virkamatkavakuutus... 4

1. Henkilövakuutukset... 2 1.1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus... 2 1.2 Ryhmätapaturma... 3 1.3 Virkamatkavakuutus... 4 29.6.2015/Sirpa Ekström VAKUUTUSTURVA 1. Henkilövakuutukset... 2 1.1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus... 2 1.2 Ryhmätapaturma... 3 1.3 Virkamatkavakuutus... 4 2. Omaisuusvakuutukset... 5 2.1 Kiinteistöt

Lisätiedot

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokralainen palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. 1(5) Rek.nro DGS-283 Vuokra-aika Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan kylpytynnyrin/perävaunun luovutushetkellä ja kestää siihen saakka, kunnes vuokralainen on palauttanut sen vuokranantajalle.

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS Vit 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS 1.1.2014 251.1 KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutusmäärä 251.2 RAJOITUKSET Vakuutusturva korvaa toiselle aiheutuneen henkilö-, esine- ja taloudellisen

Lisätiedot

INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset

INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset Voimassa 1.10.2012 alkaen Tämän oppaan tarkoitus on antaa tietoa INFRA ry:n jäsenyrityksille tyypillisistä vastuuvahinkoriskeistä ja niihin varautumisesta vastuuvakuutuksilla.

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva Sisällysluettelo Dans ke Bankin Mas t e rcard yhdis telmäkortteihin lii tty

Lisätiedot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot Försäkringsaktiebolaget alandia Kuljetusvastuuvakuutuksen yleiset vakuutusehdot 1.1.2016 Sisältö sivu 3 vakuutuksen kohde 3 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO 3 OMAVASTUU 3 KORVAUSSÄÄNNÖT 4 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 2

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

mittaturvan venevakuutukset

mittaturvan venevakuutukset mittaturvan venevakuutukset Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 131 1 9.11 SISÄLLYSLUETTELO mittaturvan venevakuutukset...3 10 Yleistä...3 11 vakuutuksen kohde...3 12 vakuutuksien voimassaolo...3

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

Taksiextra vakuutusehdot

Taksiextra vakuutusehdot Taksiextra vakuutusehdot Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 231 1 04.16 Sisällysluettelo TAKSIEXTRA... 2 A ESINEVAKUUTUS... 2... 2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue... 2 3 Vakuutuksen kohde... 2 4

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Miksi liikennevahingot pitää tutkia?

Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Vakuutus Suomessa 200 vuotta! Suomalainen vakuutustoiminta alkoi 200 vuotta sitten. Käynnistävänä seikkana oli muutamia vuosia aiemmin saavutettu autonomia, jonka myötä

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

FENNIATURVAN TALKOOVAKUUTUSEHDOT

FENNIATURVAN TALKOOVAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.7.2009 alkaen 1 (23) YLEISET SOPIMUSEHDOT Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Fenniaturvan talkoovakuutus on vakuutussopimuslain tarkoittama henkilövakuutus. Tähän sovelletaan

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011

TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 Ku 1 TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty kauppatavara tai muu omaisuus tai rahassa mitattava etuus (jäljempänä tavara),

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot