Yritysvakuutus Tuoteseloste

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysvakuutus Tuoteseloste"

Transkriptio

1 Yritysvakuutus Tuoteseloste Omaisuusvakuutus, keskeytysvakuutus, vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus Voimassa alkaen Tämä tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten tarpeitasi vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osiltaan. Seloste joka on voimassa kuluttajille ja heihin verrattavissa oleville elinkeinonharjoittajille ei ole täydellinen, joten sinun tulee tutustua myös vakuutusehtoihin. Folksam Vahinkovakuutus Oy, PL 549 (Tammasaarenlaituri 3), Helsinki, Y-tunnus , Kotipaikka: Helsinki Puh ,

2 Yritysvakuutus Yritysvakuutus on joustava vakuutus, jolla voit vakuuttaa useimmat yrityksessä esiintyvät riskit. Useimman yrityksen vakuutusturvan perustana ovat omaisuusvakuutus sekä vastuu- että oikeusturvavakuutus. Täydentämällä vakuutusta vielä erilaisilla lisäturvavakuutuksilla voit rakentaa yrityksesi ja sen toiminnan tarvitsemaa vakuutusturvaa. Lisäturvavakuutuksena voit liittää keskeytysvakuutuksen ja tavarankuljetusvakuutuksen, joista kerrotaan tässä tuoteselosteessa. Lisäksi voit täydentää Yritysvakuutusta seuraavilla lisäturvavakuutuksilla, jotka selostetaan erillisissä tuoteselosteissa: Kiinteistövakuutus Tuotevastuuvakuutus Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus Matkustaja- ja matkatavaravakuutus Millaisia riskejä vastaan haluat suojata yrityksesi? Kaikilla yrityksillä ei ole samankaltaisia riskejä, ei edes samalla alalla toimivilla yrityksillä. Vakuutussuojan perustana on yrityksen riskien kartoitus. Kun yrityksen riskit on tunnistettu, päätetään, miten riskeiltä suojaudutaan. Joiltakin riskeiltä yritys voi parhaiten suojautua turvatoimilla tai opastuksella. Joistakin riskeistä halutaan itse ottaa vastuu ja monen riskin varalta otetaan vakuutus. Kun on päätettävä yrityksen vakuutuksesta, on mietittävä, mitkä vakuutustarpeet ovat, arvioitava omaisuuden arvo, punnittava olemassa olevat riskit sekä verrattava eri vakuutusyhtiöiden tarjoamia palveluita. Omaisuusvakuutus Yritysvakuutus on suunniteltu siten, että voimme sopeuttaa vakuutuksen sopimaan juuri sinun yrityksellesi. Tarjoamme vakuutusturvaa eri tasoilla, joita voi yhdistää niin, että omaisuus voidaan vakuuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Perusturvat Palo Myrsky Perusturva Valinnaiset vakuutusturvat Rikkoutuminen Vuoto Sähköilmiö Varkaus, ilkivalta, ryöstö Omaisuusvakuutuksen perusturva kattaa palo- ja myrskyvahingot. Tämä on edullinen vaihtoehto, kun haluat vakuuttaa vähemmän arvokasta omaisuutta tai omaisuutta, jonka vahingoittumisriski on pieni. Tavallisimmat korvattavat vahingot ovat: palovahingot salamaniskun aiheuttamat vahingot, joiden seurauksena on omaisuuden mekaaninen pirstoutuminen myrskyvahingot oikosulun seurauksena kone syttyy palamaan. salama iskee puhelimeen, joka pirstoutuu. myrsky kaataa puun rakennuksen päälle ja katto romahtaa. Rakennuksessa oleva varasto vahingoittuu. Valinnaiset vakuutusturvat Voit valita myös laajemman vakuutusturvan, joka kattaa lisäksi varkaus-, ilkivalta-, murto-, ryöstö-, sähköilmiö-, vuoto- ja rikkoutumisvahingot. Näin yrityksesi omaisuus on turvattu useimpien äkillisten ja ennalta arvaamattomien vahinkojen varalta. Tavallisimmat korvattavat vahingot ovat: rikkoutumisvahingot vuotovahingot irtaimistolle sähköilmiöiden kuten salamaniskun aiheuttamat vahingot murto- ja varkausvahingot esine putoaa koneen päälle ja aiheuttaa koneelle vahinkoa. vuoto käyttövesijohdossa aiheuttaa kosteusvaurioita varastoiduille tuotteille. ukonilman jälkeen kopiointikone ei enää toimi. viikonlopun aikana murtaudutaan kiinteistöön rikkomalla ovi ja omaisuus joutuu ilkivallan kohteeksi. Mitä vakuutukseen sisältyy? Vakuutus kattaa sekä yrityksen vaihto- että käyttöomaisuudet. Vaihto-omaisuudella tarkoitetaan mm. valmiita tuotteita ja puolivalmisteita sekä muuta yrityksen myynnissä, valmistuksessa tai työstettävänä olevia tuotteita. Käyttöomaisuudella tarkoitetaan yrityksen toiminnassaan käyttämää omaisuutta, esimerkiksi koneita ja konttorikalustoa. Käyttöomaisuuteen kuuluvat myös rahat ja arvopaperit jopa euroon tai euroon asti, säilytystavasta riippuen. Ryöstön tapahtuessa Suomessa korvataan menetykset korkeintaan euron arvosta. Vakuutus kattaa myös yrityksen toiminnassaan käyttämän vieraan omaisuuden, esimerkiksi vuokratut koneet euroon saakka. Vakuutukseen kuuluu myös työntekijän vakuuttamaton, lukitussa tilassa säilytetty omaisuus 850 euroon asti jokaista työntekijää kohti. Vakuutuksen piiriin ei kuulu kaikki omaisuus. Esimerkkinä voidaan mainita kulkuneuvot ja konevoimalla käytettävät laitteet. Vakuutus ei kata ulkopuolisille lainattavaa omaisuutta, koska omistajalla ei silloin ole mahdollisuutta valvoa sen käyttöä. Miten omaisuus vakuutetaan? Omaisuus on vakuutettu siitä arvosta (vakuutusmäärä), jonka ilmoitat vakuutushakemuksessa, ja joka mainitaan vakuutuskirjassa. Vakuutusmäärä on vakuutusyhtiön korvausvastuun yläraja. Vakuutusmäärän ja yleisen kustannustason varmistamiseksi vakuutusmäärä on sidottu indeksiin. Irtaimiston vakuutusmäärä tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksillä ja rakennusten vakuutusmäärä rakennuskustannusindeksillä. Omaisuuden vakuutusarvo on sen jälleenhankinta-arvo, ellei muuta ole sovittu ja siitä tehty merkintää vakuutuskirjaan. Jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka tarvitaan samanlaisen tai vastaavan uuden omaisuuden hankkimiseen. Vakuutuksenottajan itse valmistamien jalostettavaksi tai myytäväksi tarkoitettujen puolivalmisteiden tai valmiiden tuotteiden vakuutusarvo on nettohankintahinta, lisättynä valmistus- ja jalostuskustannuksilla.

3 Vakuutuksen voimassaoloalue Vakuutus on voimassa Suomessa vakuutuspaikalla tai niillä paikoilla, jotka olet vakuutushakemuksessasi ilmoittanut ja jotka on mainittu vakuutuskirjassa. Tilapäisellä työmaalla tai jatkuvasti autossa säilytettävä omaisuus tai muualle myytäväksi siirretty omaisuus on vakuutettava erikseen. Näin vahingot korvataan Korvauksen lähtökohtana on omaisuuden jälleenhankinta-arvo. Jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka vaaditaan samanlaisen tai vastaavan uuden omaisuuden hankkimiseen. Vakuutusyhtiö voi valita vahingoittuneen omaisuuden korjaamisen ja vastaavan uuden omaisuuden hankinnan välillä. Jos omaisuuden päivänarvo on alle 50 % jälleenhankintaarvosta, korvaus suoritetaan päivänarvon mukaisesti. Päivänarvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka saadaan, kun jälleenhankinta-arvosta vähennetään yhtä paljon kuin omaisuus on menettänyt arvoa mm. iästä tai käytöstä johtuen. Päivänarvo riittää hyvin harvoin uuden vastaavan omaisuuden hankkimiseen. Mikäli olet sopinut siitä, että omaisuus on vakuutettu päivänarvon mukaisesti, osavahinko korvataan päivänarvon ja jälleenhankinta-arvon erotuksen perusteella. Vakuutus korvaa paitsi välittömän omaisuusvahingon myös kohtuulliset lisäkustannukset vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta, kuten uhkaavan tulipalon sammuttamiseen käytetyn sammuttimen täyttämisen. Omavastuu Vahingon sattuessa sinulla on vakuutuskirjaan merkitty omavastuu. Se merkitsee, ettei vakuutus korvaa hyvin pieniä vahinkoja. Voit valita omavastuusi eri vaihtoehdoista. Mitä korkeamman omavastuun valitset, sitä alempi on vakuutusmaksusi. Ikävähennykset Myös silloin, kun jälleenhankinta-arvo on korvauksen lähtökohtana, on vahingoittunut omaisuus iän ja käytön johdosta voinut menettää osan arvostaan. Arvonvähennys riippuu siitä, minkälaisesta omaisuudesta on kyse. Jotta korvaus vastaisi vahingoittuneen omaisuuden todellista arvoa, omaisuuden jälleenhankinta-arvosta tai korjauskustannuksista tehdään vuosittain ikävähennyksiä. Ikävähennystä sovelletaan, kun yksittäiset esineet vahingoittuvat. Vähennys lasketaan kertomalla vähennysprosentti niiden vuosien lukumäärällä, joiden ajalta vähennys tehdään. Mm. elektroniikasta ja työkaluista ikävähennys on 10 % ja ATK-laitteistoista ja matkapuhelimista vähennys on 20 %. Vähennystä ei lasketa siitä vuodesta, jolloin omaisuus hankittiin uutena. Yrityksen viisi vuotta vanha jäähdytyslaitteisto vahingoittuu. Jälleenhankinta-arvo on euroa. Ikävähennys tehdään muilta paitsi ensimmäiseltä käyttövuodelta. Korvaukseksi saadaan tällöin euroa vähennettynä 40 % (4 x 10 %) = euroa. Tästä määrästä vähennetään omavastuu. Toimi näin vahingon sattuessa: vahingon uhatessa sinun tulee yrittää estää se, tai jos vahinko on sattunut, rajoittaa sen laajuutta. sinun on myös mahdollisimman aktiivisesti osallistuttava vahingon selvittämiseen jo vahinkopaikalla. sinun tulee ilmoittaa vahingosta mahdollisimman nopeasti vakuutusyhtiölle ja antaa vahinkotapahtumaa koskevat tiedot ja asiakirjat. jos kyseessä on rikos, sinun täytyy ilmoittaa vahinko poliisiviranomaisille sekä toimittaa rikosilmoitus vakuutusyhtiöllä Vakuutusyhtiölle on annettava mahdollisuus vahingon tutkimiseen ennen vahingon korjaamista tai muihin toimenpiteisiin ryhtymistä. Tarkista vakuutusmäärä Jos vakuutusmäärä on alempi kuin omaisuuden jälleenhankinta- arvo, omaisuus on alivakuutettu. Tällöin vakuutusyhtiön maksama korvaus vastaa vakuutusmäärän ja jälleenhankintaarvon välistä suhdetta. Jos omaisuus on vakuutettu päivänarvosta ja vakuutusmäärä on alempi kuin päivänarvo, vahinko korvataan vakuutusmäärän ja päivänarvon välisen suhteen mukaisesti. Omaisuutesi arvo on euroa, mutta vakuutusmäärä on vain euroa. Jos vahinko on euroa, korvaus on euroa vähennettynä omavastuulla. Omaisuutesi arvo on euroa, mutta vakuutusmäärä on vain euroa. Jos omaisuus tuhoutuu kokonaan, korvaus on euroa vähennettynä omavastuulla. Jos vakuutusmäärä on korkeampi kuin omaisuuden jälleenhankinta- arvo, omaisuus on ylivakuutettu. Vahinko korvataan tällöin vahinkomäärän mukaisesti. Omaisuutesi arvo on euroa, mutta se on vakuutettu euron edestä. Jos omaisuus tuhoutuu kokonaan, korvaus on euroa vähennettynä omavastuulla. Vahinkoja, joita ei korvata Vakuutus sisältää myös eräitä rajoituksia. Kaikki vahingot eivät ole korvattavia vahinkoja. Tämä koskee esim. tapauksia, joita valitun suojatason vakuutusehtojen mukaan ei korvata, vaan vahinko johtuu muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta syystä. Näissä tapauksissa on yleensä kyse vahingoista, jotka vakuutuksenottajan olisi pitänyt voida ennakoida ja ehkäistä. Vakuutusturvan tärkeimmät rajoitukset ovat, ettei vakuutus korvaa vahinkoa ulkona säilytetylle tai ulos jätetylle irtaimistolle jossa omaisuus on kadonnut, unohdettu tai varastettu siten, ettei voida todeta milloin ja miten vahinko on tapahtunut joka johtuu näpistelystä joka johtuu vahingosta kunnallisessa vesi- tai viemärijohdossa tai sen tukkeutumisesta joka johtuu erilaisista hitaasti vaikuttavista ilmiöistä (kuten kulumisesta, ruosteesta, homeesta tai sienen muodostumisesta), valmistus- tai rakennevirheistä tai väärästä käytöstä.

4 rakennuksen ulkopuolelle jätetyt työkalut varastetaan. inventaariossa todetaan tavaroiden kadonneen. sadevesi tunkeutuu rakennuksen kellariin kaatosateella ja vahingoittaa tavaravaraston. kopiokoneelle sattuu toimintavika. Keskeytysvakuutus Yritysvakuutusta voit täydentää keskeytysvakuutuksella turvataksesi yrityksen toiminnan myös mahdollisen omaisuusvahinkotapahtuman jälkeen. Taloudellinen menetys keskeytyksen vuoksi voi monesti olla huomattavasti suurempi kuin itse omaisuusvahinko. Vakuutusmäärä on yrityksen keskeytysvakuutuskate. Keskeytysvakuutuskate saadaan vähentämällä liikevaihdosta materiaaliostot, palvelut ja mahdolliset varastomuutokset. Normaalisti vakuutusmäärä on yrityksen keskeytysvakuutuskate, ellei muuta ole sovittu. Keskeytyskorvauksen perusteena on vakuutuspaikalla tapahtuneen, valitun vakuutusturvan mukaan, korvattavissa olevan omaisuusvahingon välitön seuraus. Vakuutus kattaa korkeintaan 12 kuukautta (=vastuuaika) kestävät toiminnan keskeytykset tapahtumapäivästä alkaen ellei muuta ole sovittu. Keskeytysvakuutuksessa määritellään omavastuu karenssiajan ja minimimäärän muodossa. Toiminnan keskeytysvakuutus Toiminnan keskeytysvakuutus korvaa yrityksesi menettämän toiminnan keskeytyksestä johtuvan keskeytysvakuutuskatteen. Korvattavat kulut ovat mm. vuokrat, palkat, palkkaoheiskustannukset, yrittäjän tulot, korot, verot ja muut vastaavat kulut. Keskeytyskorvauksen perusteena on, valitun vakuutusturvan mukaan, korvattavissa olevan omaisuusvahingon välitön seuraus. Vakuutus voi myös korvata yritystaloudellisesti perustellut lisäkulut, esim. vuokrakulut, joiden tarkoituksena on vähentää keskeytysvahinkoa vähintään vahingon aiheuttamalla rahamäärällä. Korvauksessa huomioidaan myös seisokin aiheuttamat pienemmät käyttökulut. Konekeskeytysvakuutus Keskeytysturvaa voidaan täydentää konekeskeytysvakuutuksella, joka vastaavalla tavalla korvaa toiminnan keskeytyksestä aiheutuvat kulut silloin, kun omaisuusvahinko (rikkoutuminen) kohdistuu tuotantokoneeseen tai -laitteeseen. Konekeskeytysvakuutus turvaa toiminnan tuloksen omaisuusvahingon tapahtuessa äkillisen ja arvaamattoman rikkoutumisvahingon seurauksena. Keskeytystä kulumisen ja huollon vuoksi ei siis korvata vakuutuksesta. Paloriippuvuuskeskeytysvakuutus Keskeytysturvaa voidaan lisäksi täydentää paloriippuvuuskeskeytysvakuutuksella. Se korvaa yrityksesi menettämän keskeytysvakuutuskatteen, kun menetys johtuu yritykseesi suorassa liikesuhteessa olevan tärkeimmän tavarantoimittajan tai asiakkaan toimipaikassa tapahtuvasta keskeytyksestä. Korvauksen edellytyksenä on, että liikekumppanin vahinko on korvattavan palovahingon välitön seuraus. Henkilökeskeytysvakuutus jäävät kokonaan hoitamatta tapaturmaisen työkyvyttömyyden tai kuoleman vuoksi. Tällaisia ovat kustannukset, jotka aiheutuvat sijaisen palkkaamisesta tai ulkopuolisen palvelun ostamisesta hoitamaan avainhenkilön tehtäviä, tai muut vastaavat kustannukset. Vakuutusarvo on vakuutuskirjaan merkitty määrä ja korvausta maksetaan yritykselle enintään kolmen kuukauden ajan henkilöä ja vahinkotapahtumaa kohti. Tähän vakuutukseen sisältyvien henkilöiden on oltava yrityksen vakinaisessa palveluksessa, ja henkilöiden täydelliset nimet ja henkilötunnukset on mainittava vakuutuskirjassa. Vuokrankeskeytysvakuutus Lisäturvavakuutuksena yritysvakuutukseen voit ottaa vuokrankeskeytysvakuutuksen. Vakuutus korvaa ulkopuoliselle henkilölle tai yritykselle vuokraamasi kiinteistön tai kiinteistön osan menetetyn vuokratulon. Tällaisia kiinteistöjä ovat esimerkiksi konttorit, asuinhuoneistot, tuotantotilat tai vastaavat tilat. Menetetyn vuokratulon korvaamisen edellytyksenä on, että vuokrankeskeytysvahinko on korvattavan omaisuusvahingon seuraus. Tavarankuljetusvakuutus Vakuutusturvaa voidaan laajentaa myös tavarankuljetusvakuutuksella, joka kattaa toistuvat pienehköt kuljetukset, esimerkiksi yrityksen käyttö- tai vaihto-omaisuuden tai asiakkaan omaisuuden siirrot. Vakuutusmäärä on osittain valittavissa ja se vahvistetaan sekä yksittäisten kuljetusten osalta että koko vakuutuskaudelta. Tavarankuljetusvakuutus on voimassa Suomessa tapahtuville kuljetuksille. Tavarankuljetusvakuutus korvaa esimerkiksi liikenneonnettomuudessa tapahtuneet vahingot. Vakuutukseen sisältyy myös joitakin rajoituksia; se ei esimerkiksi korvaa puutteellisesta pakkauksesta, sopimattomasta kuljetusvälineestä tai liian korkeasta tai liian matalasta lämpötilasta aiheutuneita vahinkoja. Toiminnan vastuuvakuutus Vastuuvakuutus korvaa toiminnassasi toiselle aiheuttamasi vahingot. Jotta vakuutus korvaisi vahingon, sinun on voimassa olevan lain mukaan lisäksi oltava korvausvelvollinen. Yleensä vahingolta edellytetään tuottamuksellisuutta eli sitä, että olet tehnyt jotain, mitä sinun ei olisi pitänyt tehdä tai että olet jättänyt tekemättä jotain, joka sinun olisi pitänyt tehdä ja että menettelystäsi seuraa vahinko. Vakuutusmäärät Vakuutusmäärä on kultakin vahinkotapahtumalta enintään euroa. Voit myös sopia vakuutusmäärän nostamisesta. Samasta vahinkotapauksesta aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi riippumatta siitä, onko vahingot todettu yhden vai useampien vakuutuskausien aikana. Vakuutuksen voimassaoloalue Vakuutus on voimassa ETA-maissa sekä Monacossa, San Marinossa ja Vatikaanivaltiossa. Lisäksi on mahdollista sopia muista voimassaoloalueista. Henkilökeskeytysvakuutus kattaa ylimääräiset kustannukset, kun yrityksen avainhenkilön hoidettavina olleet työtehtävät

5 Korvattavat vahingot Vakuutus korvaa vakuutuskaudella todetut, vakuutuskirjassa mainitun toiminnan harjoittamisessa toiselle aiheutetut äkilliset ja ennalta arvaamattomat henkilö- ja esinevahingot. Vahinkoa pidetään äkillisenä, kun se on aiheutettu äkillisesti ja vahinko (vaurio) todetaan kuuden (6) kuukauden sisällä vahingon aiheuttamisesta. Esimerkkejä vahingoista, jotka vakuutus korvaa: sinulla on yritys, joka harjoittaa puunkaatoa. Puuta kaadettaessa yrityksesi on jättänyt rajaamatta alueen, jolle puu kaatuu. Sen seurauksena ohikulkija jää puun alle ja loukkaantuu. sinulla on huonekaluliike. Liikehuoneistosi lattiamatto on risainen. Olet laiminlyönyt maton vaihtamisen virheettömään mattoon. Sen seurauksena asiakas kompastuu loukaten itsensä. Näin vahingot korvataan Henkilövahinkojen kohdalla vakuutus korvaa esim. sairaanhoitokustannukset ja tulonmenetykset. Esinevahingoissa vakuutus korvaa muun muassa korjauskustannukset tai esineen käyvän arvon ja tulonmenetykset, jotka johtuvat esineen vahingoittumisesta. Jos useampi henkilö on vastuussa vahingosta, korvaa vakuutus vakuutetun osuuden vahingosta. Omavastuu Jokaisen vahinkotapahtuman kohdalla yritykselläsi on omavastuu. Omavastuun suuruutta voidaan muuttaa. Jos korotat omavastuuta, alenee vakuutusmaksusi. Näitä vahinkoja ei korvata Vakuutuksesta ei korvata: vahinkoja, joissa korvausvastuu perustuu sopimukseen tai vakuuksiin vahinkoja, jotka johtuvat virheestä tutkimus- ja mittaustuloksissa, laskelmissa, piirustuksissa, työselostuksissa tai selvityksissä, ammattimaisessa neuvonta- ja konsulttityössä annetusta neuvosta vahinkoja, jotka aiheutuvat toisen lukuun tehdystä räjäytystyöstä ja siitä seuranneesta maansortumasta vahinkoja, jotka liittyvät omistamiseen, hallintaan ja kunnossapitoon kiinteistössä, josta suurin osa ei ole vakuutettuun toimintaan liittyvässä vakuutuksenottajan käytössä vahinkoja vakuutuksenottajan hallinnassa, lainassa tai käytössä olevalle omaisuudelle vahinkoja omaisuudelle, jonka vakuutuksenottaja on ottanut valmistaakseen, asennettavakseen, korjattavakseen, säilytettäväkseen tai muutoin hoidettavakseen tärinästä, lämmöstä, savusta, noesta, pölystä, kaasusta, ilmansaastumisesta tai kosteudesta aiheutuvia vahinkoja maaperän, rakennuksen, vesialueen tai pohjaveden saastumisesta aiheutuvia vahinkoja vahinkoja, joissa korvausvastuu perustuu ympäristövahinkojen korvaamisesta annettuun lakiin. Esimerkkejä vahingoista, joita vakuutus ei korvaa: yrityksesi on vuokrannut koneen toiminnassa käytettäväksi. Kone rikkoutuu koska käyttöohjetta ei ole noudatettu. sinulla on pesula ja olet ottanut vaatteita pestäväksi. Pesun yhteydessä vaatteet vahingoittuvat. harjoitat kultasepäntoimintaa. Olet ottanut kellon korjattavaksesi. Kello vahingoittuu korjauksen yhteydessä. sinulla on maataloustuotteita varastoiva yritys. Perunaerän varastoinnin yhteydessä perunat pilaantuvat, koska varastotilojen lämpötila on ollut liian alhainen. Vastuuvakuutuksen lisävakuutus Joissakin tapauksissa voit laajentaa toimintasi vakuutusturvaa liittämällä toiminnan vastuuvakuutukseesi lisävakuutuksen (erityisehdoin). Jos sinulla on huoltoasema tai autokorjaamo, voit ottaa lisävakuutuksen joka korvaa huollettavaksesi tai korjattavaksesi otetuille autoille sattuneet vahingot. Huomaa, ettei lisävakuutus korvaa kaikkia vastaanotetulle autolle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. Vakuutus korvaa muun muassa vahingot, jotka ovat aiheutuneet autolle öljyn tai öljysuodattimen tarkistuksen tai vaihdon yhteydessä, renkaan irrottamisen tai kiinnittämisen yhteydessä, pesun tai vahauksen yhteydessä, autoa nostettaessa tai siirrettäessä, työaikana tehdyn ja huoltoon tai korjaukseen liittyvän koeajon yhteydessä sekä vahinkoja, jotka johtuvat väärin suoritetusta huolto- tai korjaustyöstä ja jotka on todettu vasta sen jälkeen, kun työ on saatettu päätökseen ja auto luovutettu takaisin asiakkaalle. Voit ottaa venekorjaamollesi lisävakuutuksen, joka venekorjaamotoiminnan luonteen huomioiden, vastaa huoltoaseman ja autokorjaamon lisävakuutusta. Yrityksen oikeusturvavakuutus Vakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa, jotka liittyvät vakuutettuun toimintaan. Vakuutusmäärä Vakuutuskorvauksen enimmäismäärä on yleensä euroa vahinkotapahtumalta ellei muuta ole sovittu ja tehty merkintää vakuutuskirjaan. Vakuutuskaudessa korvataan vakuutusmäärä enintään kaksinkertaisena. Vakuutuksen voimassaoloalue Vakuutetut voivat käyttää vakuutusta asioissa, jotka Suomessa on saatettu käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä. Omavastuu Omavastuu on vahinkotapahtumassa 20 prosenttia kustannuksista, kuitenkin vähintään 600 euroa.

6 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt Vakuutettuja ovat: vakuutuskirjaan vakuutuksenottajaksi merkitty yritys ja tämän palveluksessa olevat henkilöt sellaiset palkattomat, satunnaiset tai työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset yrittäjät, joista vakuutuksenottaja voimassaolevan lain mukaan on korvausvastuussa, mikäli he aiheuttavat vahingon vakuutetun yhtiön vastuunalainen yhtiömies, silloin kun hänet on yhteisvastuullisesti vakuutuksenottajan kanssa haastettu vastaajaksi oikeudenkäyntiin. Vakuutuksen voimassaolo Vakuutus korvaa vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, on myös niiden olosuhteiden, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu täytynyt syntyä vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan lasketaan aika, jonka vakuutus on vakuutetun osalta yhtäjaksoisesti ollut voimassa yhdessä tai useassa vakuutusyhtiössä. Vakuutustapahtuman määritelmä Riita- ja hakemusasioissa on vakuutustapahtuma sattunut kun: riita on syntynyt. Riita on syntynyt kun perusteeltaan tai määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta. Rikosasioissa on vakuutustapahtuma sattunut kun: vakuutetun rikokseen perustuvien yksityisoikeudellisten vaatimukset kiistetään perusteiltaan tai määriltään asianomistajan vakuutettua vastaan nostetaan syyte, ellei syyttäjä vaadi rangaistusta samasta teosta. Syyte on nostettu kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Korvattavat kustannukset Vakuutus korvaa vakuutustapahtuman vakuutetulle aiheuttamat välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti: Riita- ja hakemusasioissa korvataan vakuutetulle aiheutuneet kustannukset asiamiehen käytöstä ja todistelusta, edellyttäen, että on kyse riidasta, joka on käsitelty tai välittömästi olisi voitu ottaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi mikäli riidan saattaminen tuomioistuimen tutkittavaksi edellyttää oikeustointa tai jonkin elimen tai toimituksen päätöstä, korvataan kustannukset siitä lukien kun asia voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi välimiesmenettelyn alaisessa asiassa korvataan vakuutetun oikeudenkäyntikulut asiamiehen käytöstä ja todistelusta yllä tarkoitetussa riidassa. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa välimiesten palkkioita ja kuluja. Vakuutus ei korvaa kustannuksia asioissa, jotka käsitellään pelkästään hallinnollisten viranomaisten toimesta tai erikoistuomioistuimissa, kuten aluehallintovirastoissa, hallintooikeuksissa, vakuutusoikeudessa, työtuomioistuimessa, markkinatuomioistuimessa, kilpailuneuvostossa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa tai Euroopan unionin tuomioistuimissa. Rikosasioissa Vakuutetun ollessa asianomistajana korvataan vakuutetun oikeudenkäyntikulut asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta siltä osin, kun oikeudenkäynnissä on ollut kyse muista vakuutetun yksityisoikeudellisesta rikoksesta johtuvista vaatimuksista kuin oikeudenkäyntikuluista. Vakuutetun ollessa vastaaja korvataan hänen oikeudenkäyntikulunsa asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta, mikäli on kyse asianomistajan vakuutettua vastaan nostamasta syytteestä, eikä yleinen syyttäjä vaadi rangaistusta samasta teosta. Kustannukset muutoksen hakemisesta korkeimmassa oikeudessa korvataan, mikäli valituslupa myönnetään. Vakuutustapahtumia, joita ei korvata Vakuutus ei korvaa vakuutetulle aiheutuneita kustannuksia asioissa: jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys jotka liittyvät vakuutetun yrityksen, yrityksen omistukseen oikeuttavien osakkeiden tai sen yhtiöosuuden luovutukseen joissa on kyse vakuutetulle luovutetusta saatavasta, ellei luovutuksesta riidan syntyessä ole kulunut kahta vuotta joka liittyy patenttiin tai muuhun aineettomaan joissa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä joissa on kyse oikeushenkilön rikosoikeudellisesta vastuusta joissa vakuutetun kustannukset korvataan vastuuvakuutuksesta tai autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta joissa on kyse konkurssista tai ulosotosta joissa on kyse velka- tai yrityssaneerauksesta joissa on kyse siitä, onko vakuutetulla oikeutta oikeusturvaan oikeusturvavakuutuksestaan. Vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jäävät kustannukset vastapuolen oikeudenkäyntikulujat, ellei tästä ole erikseen sovittu ja tehty merkintää vakuutuskirjaan tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia kustannuksia oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta kustannuksia rikosilmoituksesta ja esitutkinnasta rikosasiassa asiamiehen vaihtamisesta aiheutuneita kustannuksia. Korvausesimerkkejä myyntiin, ostoon, välittämiseen, valmistukseen, korjaamiseen ja muuhun yrityksesi toimintaan liittyvät riidat, edellyttäen että toiminta on mainittu vakuutuskirjassa yrityksesi toiminnassaan käyttämän liikehuoneiston vuokraa koskevan riidan yrityksesi ja sen työntekijän irtisanomista, lomautusta ja palkkaa koskevat riidat.

7 Toimi näin halutessasi käyttää oikeusturvavakuutusta Voidaksesi käyttää vakuutustasi sinun on jätettävä vakuutusyhtiölle kirjallinen oikeusturvailmoitus. Ilmoitukseesi voit liittää esim. kopion haastehakemuksesta, poliisikuulustelupöytäkirjasta tai muusta vahinkotapahtumaa valaisevasta asiakirjasta. Asiamieheksi sinun tulee valita asianajaja tai muu lakimies. Vakuutus ei korvaa pelkän lainopillisen neuvonnan aiheuttamia kustannuksia. Vakuutuksesta ei myös korvata vakuutetun omaa työtä, ansionmenetystä tai ajanhukkaa. Yritysvakuutuksen hankkiminen on helppoa Vakuutussopimuksia solmitaan äkillisten ja ennalta arvaamattomien vahinkojen varalta. Sopimus astuu voimaan, kun sinä ja vakuutusyhtiö olette sopineet vakuutuksen ehdoista. Vakuutus merkitään yleensä jatkuvaksi vuosi kerrallaan. Siirryttäessä uudelle vakuutuskaudelle on vakuutusyhtiöllä oikeus tehdä pienehköjä muutoksia vakuutusehtoihin, mikäli ne eivät vaikuta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön. Vakuutusmaksua voidaan nostaa, mikäli syynä ovat lisääntyneet vahinkokustannukset. Alennukset Kun maksat vakuutusmaksun yhdessä erässä, saat 5 % alennuksen vuosimaksusta. Alennusta voidaan myös myöntää omaisuusvakuutuksen osalta, jos asiakas on tehnyt erityisiä vahingon ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Toimi oikein Vahingon sattuessa sen laajuutta voidaan usein rajoittaa toimimalla nopeasti ja oikein. Sen vuoksi on ohjeita, kuinka toimia mahdollisen vahingon sattuessa. Jos toimit ohjeiden vastaisesti, vakuutusyhtiö voi pienentää korvausta. Ohjeiden noudattaminen ei koske ainoastaan sinua vaan myös muita, jotka käyttävät tai lainaavat omaisuuttasi. Vakuutusyhtiö voi myös pienentää korvausta tai jättää sen maksamatta, jos olet aiheuttanut vahingon: tahallisesti tai törkeällä varomattomuudella alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tekemällä rikoksen tai yrittämällä rikollista tekoa. Riskin arvioiminen Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset tiedot vakuutusyhtiön kysymyksiin. Näiden tietojen perusteella vakuutusyhtiö pystyy arvioimaan riskit ja auttamaan sinua löytämään sopivan vakuutussuojan, josta ei puutu mitään ja jossa ei ole mitään turhaa. Vakuutusyhtiöllä on oikeus kuukauden irtisanomisajalla irtisanoa vakuutus, jos vakuutusta otettaessa on annettu puutteellisia tai virheellisiä tietoja, tai kun vakuutusta ei olisi lainkaan myönnetty, jos yhtiön saamat tiedot olisivat olleet oikeita ja täydellisiä. tarkistaa, mitä vahinkoja muille vakuutusyhtiöille on ilmoitettu. Tietoja käytetään vain korvauskäsittelyn yhteydessä. Vakuutusyhtiöllä on myös oikeus yhden kuukauden irtisanomisajalla irtisanoa vakuutus vakuutuskauden päättyessä. Vakuutusmaksu on maksettava ajoissa Sinun on suoritettava vakuutusmaksu kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on lähettänyt sinulle maksulomakkeen. Ellet suorita maksua viimeistään eräpäivänä, on vakuutusyhtiöllä oikeus irtisanoa vakuutus. Silloin sen voimassaolo lakkaa 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Jos suoritat maksun ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutuksen voimassaolo ei katkea Vakuutuksen irtisanominen Mikäli jostakin syystä et enää halua pitää yritysvakuutustasi voimassa, sinulla on oikeus milloin tahansa vakuutuskauden aikana kirjallisesti irtisanoa vakuutus. Vakuutusyhtiöllä on kuitenkin oikeus periä hoitomaksu. Vakuutusyhtiöllä on myös oikeus kuukauden irtisanomisajalla irtisanoa vakuutus lakkaavaksi vakuutuskauden päättyessä. Muutoksenhaku päätökseen Mikäli olet tyytymätön päätökseen tai olet sitä mieltä, että päätös ei perustu täydellisiin tietoihin, ota ensin yhteys Folksam Vahinkovakuutuksen asiakaspalveluun. Lisätietoja ratkaisuperusteista saat asiaa hoitaneelta käsittelijältä. Jos ratkaisumme ei ole sinulle mieluinen, voit ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan (FINE), joka antaa maksuttomia neuvoja, tai pyytää lausuntoa kuluttajariitalautakunnalta tai Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimivalta vakuutuslautakunnalta. Jos olet tyytymätön liikennevahinkoasiassa saamaasi korvauspäätökseen, voit hakea siihen muutosta liikennevahinkolautakunnalta. Jos asiasi koskee merivakuutussopimukseen perustuvaa korvauspäätöstä, voit luovuttaa asian Suomen merivahingonlaskijan ratkaistavaksi. Lautakuntien lausunnot ovat ratkaisusuosituksia eivätkä sido asianosaisia. Mikäli olet edelleen tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen, voit panna vireille kanteen vakuutusyhtiötä vastaan käräjäoikeudessa tai vakuutusoikeudessa. Vakuutussopimuksen tulkinnassa sovelletaan vakuutussopimuslakia. Sinun kannattaa varata itsellesi riittävästi aikaa, että ehdit kunnolla tutustua vakuutuskirjan ja vakuutusehtojen sisältöön. Tällöin pystyt parhaiten tarkistamaan, että vakuutussuojasi on riittävä. Soittamalla lähimpään konttoriin saat tarvittaessa lisätietoja. Lue myös vakuutusehdot! Vakuutusyhtiö Vakuutusyhtiöllä tarkoitetaan Folksam Vahinkovakuutus Oy:tä. Vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi vakuutusyhtiö luovuttaa sille ilmoitettuja vahinkoja vakuutusyhtiöiden yhteiseen tietojärjestelmään, jolloin vakuutusyhtiö

Maatilavakuutus Tuoteseloste

Maatilavakuutus Tuoteseloste Maatilavakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.6.2004 alkaen Tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten tarpeitasi vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT

JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT YH12 JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT 1 Voimassa 1.1.2003 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus 1458359-3 Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, Y-tunnus 0196741-6 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola,

Lisätiedot

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B Aktia Vahinkovakuutus KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B Voimassa 1.1.2002 alkaen SISÄLTÖ 10 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 20 OMAISUUSVAKUUTUS 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen

Lisätiedot

Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G

Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G Voimassa 1.1.2015 Sisältö 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue 24 Korvattavat vahingot

Lisätiedot

Uuden yrityksen Starttivakuutus

Uuden yrityksen Starttivakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Uuden yrityksen Starttivakuutus Pohjola haluaa auttaa uutta yrittäjää alkutaipaleella. Vakuuttamisen pitää olla helppoa ja sopivan hintaista, mutta turvan tulee olla

Lisätiedot

Perustietoa kotivakuutuksista

Perustietoa kotivakuutuksista Perustietoa kotivakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 18.12.2013 Johanna Kantola ja Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE

Lisätiedot

Vakuutusehdot. Handelsbanken MasterCard ja Handelsbanken Rahoituksen MasterCard luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus

Vakuutusehdot. Handelsbanken MasterCard ja Handelsbanken Rahoituksen MasterCard luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus Vakuutusehdot Handelsbanken MasterCard ja Handelsbanken Rahoituksen MasterCard luottokortteihin liittyvä Matka- ja ostoturvavakuutus Voimassa 01.01.2014 alkaen 1 Vakuutusehdot: Handelsbanken ja Handelsbanken

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa. 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa. 2.

SISÄLLYSLUETTELO. 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa. 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa. 2. VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ AJONEUVOVAKUUTUKSISTA 4 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 6 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa 12 13 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 YRITYSYKKÖNEN Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

Volvia Autovakuutusehdot EHTO AUV 641.1, voimassa 1.1.2010 alkaen.

Volvia Autovakuutusehdot EHTO AUV 641.1, voimassa 1.1.2010 alkaen. Volvia Autovakuutusehdot EHTO AUV 641.1, voimassa 1.1.2010 alkaen. Volvia Autovakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta ja näistä vakuutusehdoista. Sisältö 1 Yleistä...3 1.1 Vakuutuksen tarkoitus...3

Lisätiedot

IngoNord Kasko ei sisällä osamaksu-, leasing-, ja keskeytys- riskit.

IngoNord Kasko ei sisällä osamaksu-, leasing-, ja keskeytys- riskit. AUTOVAKUUTUSEHDOT IngoNord INE.03 (19.09.2001) 1. YLEISTÄ 1.1 Vakuutusmuodot IngoNordin Täyskasko sisältää B- vaunuvahinko-, K- hirvivahinko-, V- ilkivalta-, C- palo-, E- varkaus-, G- oikeusturva-, ja

Lisätiedot

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN

TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Kotivakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN KOTIVAKUUTUS Lähivakuutuksen Kotivakuutus on vakuutussopimus, johon kokoat perheesi tarpeita parhaiten vastaavan vakuutusturvan. Vakuutus muodostuu esinevakuutuksesta

Lisätiedot

PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA

PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2011 Tässä oppaassa

Lisätiedot

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Voimassa 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo: 10. Vakuutuksen sisältö 20. Esinevakuutus 21. Vakuutuksen tarkoitus 22. Vakuutuksen kohde 22.6 Arviointitaulukko 23. Vakuutuksen

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C Aktia Vahinkovakuutus KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C Voimassa 1.1.2012 alkaen 10 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 20 OMAISUUSVAKUUTUS 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue

Lisätiedot

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yksilöllistä TURVAA KODILLESI Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF KOTIVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Kotivakuutus korvaa, kun vahinko yllättää... 3 Valitse

Lisätiedot

Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN

Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Lähivakuutuksen Nuorisovakuutuksessa on valmiiksi mietittynä nuoren ja hänen perheensä tarpeita vastaava vakuutusturva. Nuorisovakuutukseen sisältyy

Lisätiedot

Voimassa 1.2.2015 alkaen.

Voimassa 1.2.2015 alkaen. TUOTESELOSTE KOTI 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Koti kotisi ja perheesi turvaksi 5 Millaisessa asunnossa asut? 6 Miten koti ja omaisuus vakuutetaan? 6 Omavastuulla voit vaikuttaa vakuutuksen

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

Tapiola UNDO. Koti- ja henkilövakuutukset. Tuoteseloste

Tapiola UNDO. Koti- ja henkilövakuutukset. Tuoteseloste Tuoteseloste Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutukset Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö UNDO Kotivakuutus UNDO Henkilövakuutus Mitä velvollisuuksia sinulla on ja mitä Tapiolalla? UNDO on helppohoitoinen

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

AUTOVAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13

AUTOVAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13 AUTOVAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13 AUTOVAKUUTUSEHDOT...2 10 YLEISTÄ...2 20 VAKUUTUKSEN KOHDE...2 21 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE...3 22 KORVATTAVAT VAHINGOT JA NIIHIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET...3

Lisätiedot

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E Voimassa 1.1.2014 Sisältö 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue 24 Korvattavat vahinkotapahtumat

Lisätiedot

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen Ajoneuvovakuutukset Tämän tuoteselosteen tarkoituksena on kertoa pääasiat yritysten, julkisyhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yrityssidonnaisten asiakasryhmien

Lisätiedot

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen.

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Järjestövakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Olemme räätälöineet vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa järjestötoiminnan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit. Tuoteselosteen tarkoituksena

Lisätiedot

PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA

PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki Puhelin (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Tuomas Korkeamäki, 27.5.2009

Lisätiedot

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Pohjolan Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille 1 Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen. Sisällysluettelo LIIKENNE- JA AUTOVAKUUTUKSET

Lisätiedot