Yritysvakuutus Tuoteseloste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysvakuutus Tuoteseloste"

Transkriptio

1 Yritysvakuutus Tuoteseloste Omaisuusvakuutus, keskeytysvakuutus, vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus Voimassa alkaen Tämä tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten tarpeitasi vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osiltaan. Seloste joka on voimassa kuluttajille ja heihin verrattavissa oleville elinkeinonharjoittajille ei ole täydellinen, joten sinun tulee tutustua myös vakuutusehtoihin. Folksam Vahinkovakuutus Oy, PL 549 (Tammasaarenlaituri 3), Helsinki, Y-tunnus , Kotipaikka: Helsinki Puh ,

2 Yritysvakuutus Yritysvakuutus on joustava vakuutus, jolla voit vakuuttaa useimmat yrityksessä esiintyvät riskit. Useimman yrityksen vakuutusturvan perustana ovat omaisuusvakuutus sekä vastuu- että oikeusturvavakuutus. Täydentämällä vakuutusta vielä erilaisilla lisäturvavakuutuksilla voit rakentaa yrityksesi ja sen toiminnan tarvitsemaa vakuutusturvaa. Lisäturvavakuutuksena voit liittää keskeytysvakuutuksen ja tavarankuljetusvakuutuksen, joista kerrotaan tässä tuoteselosteessa. Lisäksi voit täydentää Yritysvakuutusta seuraavilla lisäturvavakuutuksilla, jotka selostetaan erillisissä tuoteselosteissa: Kiinteistövakuutus Tuotevastuuvakuutus Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus Matkustaja- ja matkatavaravakuutus Millaisia riskejä vastaan haluat suojata yrityksesi? Kaikilla yrityksillä ei ole samankaltaisia riskejä, ei edes samalla alalla toimivilla yrityksillä. Vakuutussuojan perustana on yrityksen riskien kartoitus. Kun yrityksen riskit on tunnistettu, päätetään, miten riskeiltä suojaudutaan. Joiltakin riskeiltä yritys voi parhaiten suojautua turvatoimilla tai opastuksella. Joistakin riskeistä halutaan itse ottaa vastuu ja monen riskin varalta otetaan vakuutus. Kun on päätettävä yrityksen vakuutuksesta, on mietittävä, mitkä vakuutustarpeet ovat, arvioitava omaisuuden arvo, punnittava olemassa olevat riskit sekä verrattava eri vakuutusyhtiöiden tarjoamia palveluita. Omaisuusvakuutus Yritysvakuutus on suunniteltu siten, että voimme sopeuttaa vakuutuksen sopimaan juuri sinun yrityksellesi. Tarjoamme vakuutusturvaa eri tasoilla, joita voi yhdistää niin, että omaisuus voidaan vakuuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Perusturvat Palo Myrsky Perusturva Valinnaiset vakuutusturvat Rikkoutuminen Vuoto Sähköilmiö Varkaus, ilkivalta, ryöstö Omaisuusvakuutuksen perusturva kattaa palo- ja myrskyvahingot. Tämä on edullinen vaihtoehto, kun haluat vakuuttaa vähemmän arvokasta omaisuutta tai omaisuutta, jonka vahingoittumisriski on pieni. Tavallisimmat korvattavat vahingot ovat: palovahingot salamaniskun aiheuttamat vahingot, joiden seurauksena on omaisuuden mekaaninen pirstoutuminen myrskyvahingot oikosulun seurauksena kone syttyy palamaan. salama iskee puhelimeen, joka pirstoutuu. myrsky kaataa puun rakennuksen päälle ja katto romahtaa. Rakennuksessa oleva varasto vahingoittuu. Valinnaiset vakuutusturvat Voit valita myös laajemman vakuutusturvan, joka kattaa lisäksi varkaus-, ilkivalta-, murto-, ryöstö-, sähköilmiö-, vuoto- ja rikkoutumisvahingot. Näin yrityksesi omaisuus on turvattu useimpien äkillisten ja ennalta arvaamattomien vahinkojen varalta. Tavallisimmat korvattavat vahingot ovat: rikkoutumisvahingot vuotovahingot irtaimistolle sähköilmiöiden kuten salamaniskun aiheuttamat vahingot murto- ja varkausvahingot esine putoaa koneen päälle ja aiheuttaa koneelle vahinkoa. vuoto käyttövesijohdossa aiheuttaa kosteusvaurioita varastoiduille tuotteille. ukonilman jälkeen kopiointikone ei enää toimi. viikonlopun aikana murtaudutaan kiinteistöön rikkomalla ovi ja omaisuus joutuu ilkivallan kohteeksi. Mitä vakuutukseen sisältyy? Vakuutus kattaa sekä yrityksen vaihto- että käyttöomaisuudet. Vaihto-omaisuudella tarkoitetaan mm. valmiita tuotteita ja puolivalmisteita sekä muuta yrityksen myynnissä, valmistuksessa tai työstettävänä olevia tuotteita. Käyttöomaisuudella tarkoitetaan yrityksen toiminnassaan käyttämää omaisuutta, esimerkiksi koneita ja konttorikalustoa. Käyttöomaisuuteen kuuluvat myös rahat ja arvopaperit jopa euroon tai euroon asti, säilytystavasta riippuen. Ryöstön tapahtuessa Suomessa korvataan menetykset korkeintaan euron arvosta. Vakuutus kattaa myös yrityksen toiminnassaan käyttämän vieraan omaisuuden, esimerkiksi vuokratut koneet euroon saakka. Vakuutukseen kuuluu myös työntekijän vakuuttamaton, lukitussa tilassa säilytetty omaisuus 850 euroon asti jokaista työntekijää kohti. Vakuutuksen piiriin ei kuulu kaikki omaisuus. Esimerkkinä voidaan mainita kulkuneuvot ja konevoimalla käytettävät laitteet. Vakuutus ei kata ulkopuolisille lainattavaa omaisuutta, koska omistajalla ei silloin ole mahdollisuutta valvoa sen käyttöä. Miten omaisuus vakuutetaan? Omaisuus on vakuutettu siitä arvosta (vakuutusmäärä), jonka ilmoitat vakuutushakemuksessa, ja joka mainitaan vakuutuskirjassa. Vakuutusmäärä on vakuutusyhtiön korvausvastuun yläraja. Vakuutusmäärän ja yleisen kustannustason varmistamiseksi vakuutusmäärä on sidottu indeksiin. Irtaimiston vakuutusmäärä tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksillä ja rakennusten vakuutusmäärä rakennuskustannusindeksillä. Omaisuuden vakuutusarvo on sen jälleenhankinta-arvo, ellei muuta ole sovittu ja siitä tehty merkintää vakuutuskirjaan. Jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka tarvitaan samanlaisen tai vastaavan uuden omaisuuden hankkimiseen. Vakuutuksenottajan itse valmistamien jalostettavaksi tai myytäväksi tarkoitettujen puolivalmisteiden tai valmiiden tuotteiden vakuutusarvo on nettohankintahinta, lisättynä valmistus- ja jalostuskustannuksilla.

3 Vakuutuksen voimassaoloalue Vakuutus on voimassa Suomessa vakuutuspaikalla tai niillä paikoilla, jotka olet vakuutushakemuksessasi ilmoittanut ja jotka on mainittu vakuutuskirjassa. Tilapäisellä työmaalla tai jatkuvasti autossa säilytettävä omaisuus tai muualle myytäväksi siirretty omaisuus on vakuutettava erikseen. Näin vahingot korvataan Korvauksen lähtökohtana on omaisuuden jälleenhankinta-arvo. Jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka vaaditaan samanlaisen tai vastaavan uuden omaisuuden hankkimiseen. Vakuutusyhtiö voi valita vahingoittuneen omaisuuden korjaamisen ja vastaavan uuden omaisuuden hankinnan välillä. Jos omaisuuden päivänarvo on alle 50 % jälleenhankintaarvosta, korvaus suoritetaan päivänarvon mukaisesti. Päivänarvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka saadaan, kun jälleenhankinta-arvosta vähennetään yhtä paljon kuin omaisuus on menettänyt arvoa mm. iästä tai käytöstä johtuen. Päivänarvo riittää hyvin harvoin uuden vastaavan omaisuuden hankkimiseen. Mikäli olet sopinut siitä, että omaisuus on vakuutettu päivänarvon mukaisesti, osavahinko korvataan päivänarvon ja jälleenhankinta-arvon erotuksen perusteella. Vakuutus korvaa paitsi välittömän omaisuusvahingon myös kohtuulliset lisäkustannukset vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta, kuten uhkaavan tulipalon sammuttamiseen käytetyn sammuttimen täyttämisen. Omavastuu Vahingon sattuessa sinulla on vakuutuskirjaan merkitty omavastuu. Se merkitsee, ettei vakuutus korvaa hyvin pieniä vahinkoja. Voit valita omavastuusi eri vaihtoehdoista. Mitä korkeamman omavastuun valitset, sitä alempi on vakuutusmaksusi. Ikävähennykset Myös silloin, kun jälleenhankinta-arvo on korvauksen lähtökohtana, on vahingoittunut omaisuus iän ja käytön johdosta voinut menettää osan arvostaan. Arvonvähennys riippuu siitä, minkälaisesta omaisuudesta on kyse. Jotta korvaus vastaisi vahingoittuneen omaisuuden todellista arvoa, omaisuuden jälleenhankinta-arvosta tai korjauskustannuksista tehdään vuosittain ikävähennyksiä. Ikävähennystä sovelletaan, kun yksittäiset esineet vahingoittuvat. Vähennys lasketaan kertomalla vähennysprosentti niiden vuosien lukumäärällä, joiden ajalta vähennys tehdään. Mm. elektroniikasta ja työkaluista ikävähennys on 10 % ja ATK-laitteistoista ja matkapuhelimista vähennys on 20 %. Vähennystä ei lasketa siitä vuodesta, jolloin omaisuus hankittiin uutena. Yrityksen viisi vuotta vanha jäähdytyslaitteisto vahingoittuu. Jälleenhankinta-arvo on euroa. Ikävähennys tehdään muilta paitsi ensimmäiseltä käyttövuodelta. Korvaukseksi saadaan tällöin euroa vähennettynä 40 % (4 x 10 %) = euroa. Tästä määrästä vähennetään omavastuu. Toimi näin vahingon sattuessa: vahingon uhatessa sinun tulee yrittää estää se, tai jos vahinko on sattunut, rajoittaa sen laajuutta. sinun on myös mahdollisimman aktiivisesti osallistuttava vahingon selvittämiseen jo vahinkopaikalla. sinun tulee ilmoittaa vahingosta mahdollisimman nopeasti vakuutusyhtiölle ja antaa vahinkotapahtumaa koskevat tiedot ja asiakirjat. jos kyseessä on rikos, sinun täytyy ilmoittaa vahinko poliisiviranomaisille sekä toimittaa rikosilmoitus vakuutusyhtiöllä Vakuutusyhtiölle on annettava mahdollisuus vahingon tutkimiseen ennen vahingon korjaamista tai muihin toimenpiteisiin ryhtymistä. Tarkista vakuutusmäärä Jos vakuutusmäärä on alempi kuin omaisuuden jälleenhankinta- arvo, omaisuus on alivakuutettu. Tällöin vakuutusyhtiön maksama korvaus vastaa vakuutusmäärän ja jälleenhankintaarvon välistä suhdetta. Jos omaisuus on vakuutettu päivänarvosta ja vakuutusmäärä on alempi kuin päivänarvo, vahinko korvataan vakuutusmäärän ja päivänarvon välisen suhteen mukaisesti. Omaisuutesi arvo on euroa, mutta vakuutusmäärä on vain euroa. Jos vahinko on euroa, korvaus on euroa vähennettynä omavastuulla. Omaisuutesi arvo on euroa, mutta vakuutusmäärä on vain euroa. Jos omaisuus tuhoutuu kokonaan, korvaus on euroa vähennettynä omavastuulla. Jos vakuutusmäärä on korkeampi kuin omaisuuden jälleenhankinta- arvo, omaisuus on ylivakuutettu. Vahinko korvataan tällöin vahinkomäärän mukaisesti. Omaisuutesi arvo on euroa, mutta se on vakuutettu euron edestä. Jos omaisuus tuhoutuu kokonaan, korvaus on euroa vähennettynä omavastuulla. Vahinkoja, joita ei korvata Vakuutus sisältää myös eräitä rajoituksia. Kaikki vahingot eivät ole korvattavia vahinkoja. Tämä koskee esim. tapauksia, joita valitun suojatason vakuutusehtojen mukaan ei korvata, vaan vahinko johtuu muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta syystä. Näissä tapauksissa on yleensä kyse vahingoista, jotka vakuutuksenottajan olisi pitänyt voida ennakoida ja ehkäistä. Vakuutusturvan tärkeimmät rajoitukset ovat, ettei vakuutus korvaa vahinkoa ulkona säilytetylle tai ulos jätetylle irtaimistolle jossa omaisuus on kadonnut, unohdettu tai varastettu siten, ettei voida todeta milloin ja miten vahinko on tapahtunut joka johtuu näpistelystä joka johtuu vahingosta kunnallisessa vesi- tai viemärijohdossa tai sen tukkeutumisesta joka johtuu erilaisista hitaasti vaikuttavista ilmiöistä (kuten kulumisesta, ruosteesta, homeesta tai sienen muodostumisesta), valmistus- tai rakennevirheistä tai väärästä käytöstä.

4 rakennuksen ulkopuolelle jätetyt työkalut varastetaan. inventaariossa todetaan tavaroiden kadonneen. sadevesi tunkeutuu rakennuksen kellariin kaatosateella ja vahingoittaa tavaravaraston. kopiokoneelle sattuu toimintavika. Keskeytysvakuutus Yritysvakuutusta voit täydentää keskeytysvakuutuksella turvataksesi yrityksen toiminnan myös mahdollisen omaisuusvahinkotapahtuman jälkeen. Taloudellinen menetys keskeytyksen vuoksi voi monesti olla huomattavasti suurempi kuin itse omaisuusvahinko. Vakuutusmäärä on yrityksen keskeytysvakuutuskate. Keskeytysvakuutuskate saadaan vähentämällä liikevaihdosta materiaaliostot, palvelut ja mahdolliset varastomuutokset. Normaalisti vakuutusmäärä on yrityksen keskeytysvakuutuskate, ellei muuta ole sovittu. Keskeytyskorvauksen perusteena on vakuutuspaikalla tapahtuneen, valitun vakuutusturvan mukaan, korvattavissa olevan omaisuusvahingon välitön seuraus. Vakuutus kattaa korkeintaan 12 kuukautta (=vastuuaika) kestävät toiminnan keskeytykset tapahtumapäivästä alkaen ellei muuta ole sovittu. Keskeytysvakuutuksessa määritellään omavastuu karenssiajan ja minimimäärän muodossa. Toiminnan keskeytysvakuutus Toiminnan keskeytysvakuutus korvaa yrityksesi menettämän toiminnan keskeytyksestä johtuvan keskeytysvakuutuskatteen. Korvattavat kulut ovat mm. vuokrat, palkat, palkkaoheiskustannukset, yrittäjän tulot, korot, verot ja muut vastaavat kulut. Keskeytyskorvauksen perusteena on, valitun vakuutusturvan mukaan, korvattavissa olevan omaisuusvahingon välitön seuraus. Vakuutus voi myös korvata yritystaloudellisesti perustellut lisäkulut, esim. vuokrakulut, joiden tarkoituksena on vähentää keskeytysvahinkoa vähintään vahingon aiheuttamalla rahamäärällä. Korvauksessa huomioidaan myös seisokin aiheuttamat pienemmät käyttökulut. Konekeskeytysvakuutus Keskeytysturvaa voidaan täydentää konekeskeytysvakuutuksella, joka vastaavalla tavalla korvaa toiminnan keskeytyksestä aiheutuvat kulut silloin, kun omaisuusvahinko (rikkoutuminen) kohdistuu tuotantokoneeseen tai -laitteeseen. Konekeskeytysvakuutus turvaa toiminnan tuloksen omaisuusvahingon tapahtuessa äkillisen ja arvaamattoman rikkoutumisvahingon seurauksena. Keskeytystä kulumisen ja huollon vuoksi ei siis korvata vakuutuksesta. Paloriippuvuuskeskeytysvakuutus Keskeytysturvaa voidaan lisäksi täydentää paloriippuvuuskeskeytysvakuutuksella. Se korvaa yrityksesi menettämän keskeytysvakuutuskatteen, kun menetys johtuu yritykseesi suorassa liikesuhteessa olevan tärkeimmän tavarantoimittajan tai asiakkaan toimipaikassa tapahtuvasta keskeytyksestä. Korvauksen edellytyksenä on, että liikekumppanin vahinko on korvattavan palovahingon välitön seuraus. Henkilökeskeytysvakuutus jäävät kokonaan hoitamatta tapaturmaisen työkyvyttömyyden tai kuoleman vuoksi. Tällaisia ovat kustannukset, jotka aiheutuvat sijaisen palkkaamisesta tai ulkopuolisen palvelun ostamisesta hoitamaan avainhenkilön tehtäviä, tai muut vastaavat kustannukset. Vakuutusarvo on vakuutuskirjaan merkitty määrä ja korvausta maksetaan yritykselle enintään kolmen kuukauden ajan henkilöä ja vahinkotapahtumaa kohti. Tähän vakuutukseen sisältyvien henkilöiden on oltava yrityksen vakinaisessa palveluksessa, ja henkilöiden täydelliset nimet ja henkilötunnukset on mainittava vakuutuskirjassa. Vuokrankeskeytysvakuutus Lisäturvavakuutuksena yritysvakuutukseen voit ottaa vuokrankeskeytysvakuutuksen. Vakuutus korvaa ulkopuoliselle henkilölle tai yritykselle vuokraamasi kiinteistön tai kiinteistön osan menetetyn vuokratulon. Tällaisia kiinteistöjä ovat esimerkiksi konttorit, asuinhuoneistot, tuotantotilat tai vastaavat tilat. Menetetyn vuokratulon korvaamisen edellytyksenä on, että vuokrankeskeytysvahinko on korvattavan omaisuusvahingon seuraus. Tavarankuljetusvakuutus Vakuutusturvaa voidaan laajentaa myös tavarankuljetusvakuutuksella, joka kattaa toistuvat pienehköt kuljetukset, esimerkiksi yrityksen käyttö- tai vaihto-omaisuuden tai asiakkaan omaisuuden siirrot. Vakuutusmäärä on osittain valittavissa ja se vahvistetaan sekä yksittäisten kuljetusten osalta että koko vakuutuskaudelta. Tavarankuljetusvakuutus on voimassa Suomessa tapahtuville kuljetuksille. Tavarankuljetusvakuutus korvaa esimerkiksi liikenneonnettomuudessa tapahtuneet vahingot. Vakuutukseen sisältyy myös joitakin rajoituksia; se ei esimerkiksi korvaa puutteellisesta pakkauksesta, sopimattomasta kuljetusvälineestä tai liian korkeasta tai liian matalasta lämpötilasta aiheutuneita vahinkoja. Toiminnan vastuuvakuutus Vastuuvakuutus korvaa toiminnassasi toiselle aiheuttamasi vahingot. Jotta vakuutus korvaisi vahingon, sinun on voimassa olevan lain mukaan lisäksi oltava korvausvelvollinen. Yleensä vahingolta edellytetään tuottamuksellisuutta eli sitä, että olet tehnyt jotain, mitä sinun ei olisi pitänyt tehdä tai että olet jättänyt tekemättä jotain, joka sinun olisi pitänyt tehdä ja että menettelystäsi seuraa vahinko. Vakuutusmäärät Vakuutusmäärä on kultakin vahinkotapahtumalta enintään euroa. Voit myös sopia vakuutusmäärän nostamisesta. Samasta vahinkotapauksesta aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi riippumatta siitä, onko vahingot todettu yhden vai useampien vakuutuskausien aikana. Vakuutuksen voimassaoloalue Vakuutus on voimassa ETA-maissa sekä Monacossa, San Marinossa ja Vatikaanivaltiossa. Lisäksi on mahdollista sopia muista voimassaoloalueista. Henkilökeskeytysvakuutus kattaa ylimääräiset kustannukset, kun yrityksen avainhenkilön hoidettavina olleet työtehtävät

5 Korvattavat vahingot Vakuutus korvaa vakuutuskaudella todetut, vakuutuskirjassa mainitun toiminnan harjoittamisessa toiselle aiheutetut äkilliset ja ennalta arvaamattomat henkilö- ja esinevahingot. Vahinkoa pidetään äkillisenä, kun se on aiheutettu äkillisesti ja vahinko (vaurio) todetaan kuuden (6) kuukauden sisällä vahingon aiheuttamisesta. Esimerkkejä vahingoista, jotka vakuutus korvaa: sinulla on yritys, joka harjoittaa puunkaatoa. Puuta kaadettaessa yrityksesi on jättänyt rajaamatta alueen, jolle puu kaatuu. Sen seurauksena ohikulkija jää puun alle ja loukkaantuu. sinulla on huonekaluliike. Liikehuoneistosi lattiamatto on risainen. Olet laiminlyönyt maton vaihtamisen virheettömään mattoon. Sen seurauksena asiakas kompastuu loukaten itsensä. Näin vahingot korvataan Henkilövahinkojen kohdalla vakuutus korvaa esim. sairaanhoitokustannukset ja tulonmenetykset. Esinevahingoissa vakuutus korvaa muun muassa korjauskustannukset tai esineen käyvän arvon ja tulonmenetykset, jotka johtuvat esineen vahingoittumisesta. Jos useampi henkilö on vastuussa vahingosta, korvaa vakuutus vakuutetun osuuden vahingosta. Omavastuu Jokaisen vahinkotapahtuman kohdalla yritykselläsi on omavastuu. Omavastuun suuruutta voidaan muuttaa. Jos korotat omavastuuta, alenee vakuutusmaksusi. Näitä vahinkoja ei korvata Vakuutuksesta ei korvata: vahinkoja, joissa korvausvastuu perustuu sopimukseen tai vakuuksiin vahinkoja, jotka johtuvat virheestä tutkimus- ja mittaustuloksissa, laskelmissa, piirustuksissa, työselostuksissa tai selvityksissä, ammattimaisessa neuvonta- ja konsulttityössä annetusta neuvosta vahinkoja, jotka aiheutuvat toisen lukuun tehdystä räjäytystyöstä ja siitä seuranneesta maansortumasta vahinkoja, jotka liittyvät omistamiseen, hallintaan ja kunnossapitoon kiinteistössä, josta suurin osa ei ole vakuutettuun toimintaan liittyvässä vakuutuksenottajan käytössä vahinkoja vakuutuksenottajan hallinnassa, lainassa tai käytössä olevalle omaisuudelle vahinkoja omaisuudelle, jonka vakuutuksenottaja on ottanut valmistaakseen, asennettavakseen, korjattavakseen, säilytettäväkseen tai muutoin hoidettavakseen tärinästä, lämmöstä, savusta, noesta, pölystä, kaasusta, ilmansaastumisesta tai kosteudesta aiheutuvia vahinkoja maaperän, rakennuksen, vesialueen tai pohjaveden saastumisesta aiheutuvia vahinkoja vahinkoja, joissa korvausvastuu perustuu ympäristövahinkojen korvaamisesta annettuun lakiin. Esimerkkejä vahingoista, joita vakuutus ei korvaa: yrityksesi on vuokrannut koneen toiminnassa käytettäväksi. Kone rikkoutuu koska käyttöohjetta ei ole noudatettu. sinulla on pesula ja olet ottanut vaatteita pestäväksi. Pesun yhteydessä vaatteet vahingoittuvat. harjoitat kultasepäntoimintaa. Olet ottanut kellon korjattavaksesi. Kello vahingoittuu korjauksen yhteydessä. sinulla on maataloustuotteita varastoiva yritys. Perunaerän varastoinnin yhteydessä perunat pilaantuvat, koska varastotilojen lämpötila on ollut liian alhainen. Vastuuvakuutuksen lisävakuutus Joissakin tapauksissa voit laajentaa toimintasi vakuutusturvaa liittämällä toiminnan vastuuvakuutukseesi lisävakuutuksen (erityisehdoin). Jos sinulla on huoltoasema tai autokorjaamo, voit ottaa lisävakuutuksen joka korvaa huollettavaksesi tai korjattavaksesi otetuille autoille sattuneet vahingot. Huomaa, ettei lisävakuutus korvaa kaikkia vastaanotetulle autolle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. Vakuutus korvaa muun muassa vahingot, jotka ovat aiheutuneet autolle öljyn tai öljysuodattimen tarkistuksen tai vaihdon yhteydessä, renkaan irrottamisen tai kiinnittämisen yhteydessä, pesun tai vahauksen yhteydessä, autoa nostettaessa tai siirrettäessä, työaikana tehdyn ja huoltoon tai korjaukseen liittyvän koeajon yhteydessä sekä vahinkoja, jotka johtuvat väärin suoritetusta huolto- tai korjaustyöstä ja jotka on todettu vasta sen jälkeen, kun työ on saatettu päätökseen ja auto luovutettu takaisin asiakkaalle. Voit ottaa venekorjaamollesi lisävakuutuksen, joka venekorjaamotoiminnan luonteen huomioiden, vastaa huoltoaseman ja autokorjaamon lisävakuutusta. Yrityksen oikeusturvavakuutus Vakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa, jotka liittyvät vakuutettuun toimintaan. Vakuutusmäärä Vakuutuskorvauksen enimmäismäärä on yleensä euroa vahinkotapahtumalta ellei muuta ole sovittu ja tehty merkintää vakuutuskirjaan. Vakuutuskaudessa korvataan vakuutusmäärä enintään kaksinkertaisena. Vakuutuksen voimassaoloalue Vakuutetut voivat käyttää vakuutusta asioissa, jotka Suomessa on saatettu käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä. Omavastuu Omavastuu on vahinkotapahtumassa 20 prosenttia kustannuksista, kuitenkin vähintään 600 euroa.

6 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt Vakuutettuja ovat: vakuutuskirjaan vakuutuksenottajaksi merkitty yritys ja tämän palveluksessa olevat henkilöt sellaiset palkattomat, satunnaiset tai työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset yrittäjät, joista vakuutuksenottaja voimassaolevan lain mukaan on korvausvastuussa, mikäli he aiheuttavat vahingon vakuutetun yhtiön vastuunalainen yhtiömies, silloin kun hänet on yhteisvastuullisesti vakuutuksenottajan kanssa haastettu vastaajaksi oikeudenkäyntiin. Vakuutuksen voimassaolo Vakuutus korvaa vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, on myös niiden olosuhteiden, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu täytynyt syntyä vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan lasketaan aika, jonka vakuutus on vakuutetun osalta yhtäjaksoisesti ollut voimassa yhdessä tai useassa vakuutusyhtiössä. Vakuutustapahtuman määritelmä Riita- ja hakemusasioissa on vakuutustapahtuma sattunut kun: riita on syntynyt. Riita on syntynyt kun perusteeltaan tai määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta. Rikosasioissa on vakuutustapahtuma sattunut kun: vakuutetun rikokseen perustuvien yksityisoikeudellisten vaatimukset kiistetään perusteiltaan tai määriltään asianomistajan vakuutettua vastaan nostetaan syyte, ellei syyttäjä vaadi rangaistusta samasta teosta. Syyte on nostettu kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan. Korvattavat kustannukset Vakuutus korvaa vakuutustapahtuman vakuutetulle aiheuttamat välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti: Riita- ja hakemusasioissa korvataan vakuutetulle aiheutuneet kustannukset asiamiehen käytöstä ja todistelusta, edellyttäen, että on kyse riidasta, joka on käsitelty tai välittömästi olisi voitu ottaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi mikäli riidan saattaminen tuomioistuimen tutkittavaksi edellyttää oikeustointa tai jonkin elimen tai toimituksen päätöstä, korvataan kustannukset siitä lukien kun asia voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi välimiesmenettelyn alaisessa asiassa korvataan vakuutetun oikeudenkäyntikulut asiamiehen käytöstä ja todistelusta yllä tarkoitetussa riidassa. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa välimiesten palkkioita ja kuluja. Vakuutus ei korvaa kustannuksia asioissa, jotka käsitellään pelkästään hallinnollisten viranomaisten toimesta tai erikoistuomioistuimissa, kuten aluehallintovirastoissa, hallintooikeuksissa, vakuutusoikeudessa, työtuomioistuimessa, markkinatuomioistuimessa, kilpailuneuvostossa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa tai Euroopan unionin tuomioistuimissa. Rikosasioissa Vakuutetun ollessa asianomistajana korvataan vakuutetun oikeudenkäyntikulut asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta siltä osin, kun oikeudenkäynnissä on ollut kyse muista vakuutetun yksityisoikeudellisesta rikoksesta johtuvista vaatimuksista kuin oikeudenkäyntikuluista. Vakuutetun ollessa vastaaja korvataan hänen oikeudenkäyntikulunsa asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta, mikäli on kyse asianomistajan vakuutettua vastaan nostamasta syytteestä, eikä yleinen syyttäjä vaadi rangaistusta samasta teosta. Kustannukset muutoksen hakemisesta korkeimmassa oikeudessa korvataan, mikäli valituslupa myönnetään. Vakuutustapahtumia, joita ei korvata Vakuutus ei korvaa vakuutetulle aiheutuneita kustannuksia asioissa: jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys jotka liittyvät vakuutetun yrityksen, yrityksen omistukseen oikeuttavien osakkeiden tai sen yhtiöosuuden luovutukseen joissa on kyse vakuutetulle luovutetusta saatavasta, ellei luovutuksesta riidan syntyessä ole kulunut kahta vuotta joka liittyy patenttiin tai muuhun aineettomaan joissa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä joissa on kyse oikeushenkilön rikosoikeudellisesta vastuusta joissa vakuutetun kustannukset korvataan vastuuvakuutuksesta tai autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta joissa on kyse konkurssista tai ulosotosta joissa on kyse velka- tai yrityssaneerauksesta joissa on kyse siitä, onko vakuutetulla oikeutta oikeusturvaan oikeusturvavakuutuksestaan. Vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jäävät kustannukset vastapuolen oikeudenkäyntikulujat, ellei tästä ole erikseen sovittu ja tehty merkintää vakuutuskirjaan tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia kustannuksia oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta kustannuksia rikosilmoituksesta ja esitutkinnasta rikosasiassa asiamiehen vaihtamisesta aiheutuneita kustannuksia. Korvausesimerkkejä myyntiin, ostoon, välittämiseen, valmistukseen, korjaamiseen ja muuhun yrityksesi toimintaan liittyvät riidat, edellyttäen että toiminta on mainittu vakuutuskirjassa yrityksesi toiminnassaan käyttämän liikehuoneiston vuokraa koskevan riidan yrityksesi ja sen työntekijän irtisanomista, lomautusta ja palkkaa koskevat riidat.

7 Toimi näin halutessasi käyttää oikeusturvavakuutusta Voidaksesi käyttää vakuutustasi sinun on jätettävä vakuutusyhtiölle kirjallinen oikeusturvailmoitus. Ilmoitukseesi voit liittää esim. kopion haastehakemuksesta, poliisikuulustelupöytäkirjasta tai muusta vahinkotapahtumaa valaisevasta asiakirjasta. Asiamieheksi sinun tulee valita asianajaja tai muu lakimies. Vakuutus ei korvaa pelkän lainopillisen neuvonnan aiheuttamia kustannuksia. Vakuutuksesta ei myös korvata vakuutetun omaa työtä, ansionmenetystä tai ajanhukkaa. Yritysvakuutuksen hankkiminen on helppoa Vakuutussopimuksia solmitaan äkillisten ja ennalta arvaamattomien vahinkojen varalta. Sopimus astuu voimaan, kun sinä ja vakuutusyhtiö olette sopineet vakuutuksen ehdoista. Vakuutus merkitään yleensä jatkuvaksi vuosi kerrallaan. Siirryttäessä uudelle vakuutuskaudelle on vakuutusyhtiöllä oikeus tehdä pienehköjä muutoksia vakuutusehtoihin, mikäli ne eivät vaikuta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön. Vakuutusmaksua voidaan nostaa, mikäli syynä ovat lisääntyneet vahinkokustannukset. Alennukset Kun maksat vakuutusmaksun yhdessä erässä, saat 5 % alennuksen vuosimaksusta. Alennusta voidaan myös myöntää omaisuusvakuutuksen osalta, jos asiakas on tehnyt erityisiä vahingon ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Toimi oikein Vahingon sattuessa sen laajuutta voidaan usein rajoittaa toimimalla nopeasti ja oikein. Sen vuoksi on ohjeita, kuinka toimia mahdollisen vahingon sattuessa. Jos toimit ohjeiden vastaisesti, vakuutusyhtiö voi pienentää korvausta. Ohjeiden noudattaminen ei koske ainoastaan sinua vaan myös muita, jotka käyttävät tai lainaavat omaisuuttasi. Vakuutusyhtiö voi myös pienentää korvausta tai jättää sen maksamatta, jos olet aiheuttanut vahingon: tahallisesti tai törkeällä varomattomuudella alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tekemällä rikoksen tai yrittämällä rikollista tekoa. Riskin arvioiminen Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset tiedot vakuutusyhtiön kysymyksiin. Näiden tietojen perusteella vakuutusyhtiö pystyy arvioimaan riskit ja auttamaan sinua löytämään sopivan vakuutussuojan, josta ei puutu mitään ja jossa ei ole mitään turhaa. Vakuutusyhtiöllä on oikeus kuukauden irtisanomisajalla irtisanoa vakuutus, jos vakuutusta otettaessa on annettu puutteellisia tai virheellisiä tietoja, tai kun vakuutusta ei olisi lainkaan myönnetty, jos yhtiön saamat tiedot olisivat olleet oikeita ja täydellisiä. tarkistaa, mitä vahinkoja muille vakuutusyhtiöille on ilmoitettu. Tietoja käytetään vain korvauskäsittelyn yhteydessä. Vakuutusyhtiöllä on myös oikeus yhden kuukauden irtisanomisajalla irtisanoa vakuutus vakuutuskauden päättyessä. Vakuutusmaksu on maksettava ajoissa Sinun on suoritettava vakuutusmaksu kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on lähettänyt sinulle maksulomakkeen. Ellet suorita maksua viimeistään eräpäivänä, on vakuutusyhtiöllä oikeus irtisanoa vakuutus. Silloin sen voimassaolo lakkaa 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Jos suoritat maksun ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutuksen voimassaolo ei katkea Vakuutuksen irtisanominen Mikäli jostakin syystä et enää halua pitää yritysvakuutustasi voimassa, sinulla on oikeus milloin tahansa vakuutuskauden aikana kirjallisesti irtisanoa vakuutus. Vakuutusyhtiöllä on kuitenkin oikeus periä hoitomaksu. Vakuutusyhtiöllä on myös oikeus kuukauden irtisanomisajalla irtisanoa vakuutus lakkaavaksi vakuutuskauden päättyessä. Muutoksenhaku päätökseen Mikäli olet tyytymätön päätökseen tai olet sitä mieltä, että päätös ei perustu täydellisiin tietoihin, ota ensin yhteys Folksam Vahinkovakuutuksen asiakaspalveluun. Lisätietoja ratkaisuperusteista saat asiaa hoitaneelta käsittelijältä. Jos ratkaisumme ei ole sinulle mieluinen, voit ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan (FINE), joka antaa maksuttomia neuvoja, tai pyytää lausuntoa kuluttajariitalautakunnalta tai Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimivalta vakuutuslautakunnalta. Jos olet tyytymätön liikennevahinkoasiassa saamaasi korvauspäätökseen, voit hakea siihen muutosta liikennevahinkolautakunnalta. Jos asiasi koskee merivakuutussopimukseen perustuvaa korvauspäätöstä, voit luovuttaa asian Suomen merivahingonlaskijan ratkaistavaksi. Lautakuntien lausunnot ovat ratkaisusuosituksia eivätkä sido asianosaisia. Mikäli olet edelleen tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen, voit panna vireille kanteen vakuutusyhtiötä vastaan käräjäoikeudessa tai vakuutusoikeudessa. Vakuutussopimuksen tulkinnassa sovelletaan vakuutussopimuslakia. Sinun kannattaa varata itsellesi riittävästi aikaa, että ehdit kunnolla tutustua vakuutuskirjan ja vakuutusehtojen sisältöön. Tällöin pystyt parhaiten tarkistamaan, että vakuutussuojasi on riittävä. Soittamalla lähimpään konttoriin saat tarvittaessa lisätietoja. Lue myös vakuutusehdot! Vakuutusyhtiö Vakuutusyhtiöllä tarkoitetaan Folksam Vahinkovakuutus Oy:tä. Vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi vakuutusyhtiö luovuttaa sille ilmoitettuja vahinkoja vakuutusyhtiöiden yhteiseen tietojärjestelmään, jolloin vakuutusyhtiö

Yritysvakuutus Tuoteseloste

Yritysvakuutus Tuoteseloste Yritysvakuutus Tuoteseloste Omaisuusvakuutus, keskeytysvakuutus, vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus Voimassa 1.1.2018 alkaen Tämä tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten

Lisätiedot

Kiinteistövakuutus Tuoteseloste

Kiinteistövakuutus Tuoteseloste Kiinteistövakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.4.2012 alkaen Tämä tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten tarpeitasi vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu

Lisätiedot

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Va 1 VASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa.

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutetut 3 Vakuutuksen voimassaoloalue ja tuomioistuimet 4 Korvattavat

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 270: MATKA- OIKEUSTURVA

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 270: MATKA- OIKEUSTURVA Mva 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 270: MATKA- OIKEUSTURVA 1.1.2009 270.0 VAKUUTUKSEN KOHDE, VAKUUTUSTAPAHTUMA JA VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Vakuutuksen kohde Vakuutustapahtuma Vakuutuksen

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 Moo 1 MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 211.0 VAKUUTETUT, VAHINKOTAPAHTUMA JA VOIMASSAOLOAIKA Vakuutetut Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja haltija

Lisätiedot

Uuden yrityksen Starttivakuutus

Uuden yrityksen Starttivakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Uuden yrityksen Starttivakuutus Pohjola haluaa auttaa uutta yrittäjää alkutaipaleella. Vakuuttamisen pitää olla helppoa ja sopivan hintaista, mutta turvan tulee olla

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen.

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. Yritysykkönen Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan ja palvelualan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit.

Lisätiedot

Yrityksen perusvakuutus

Yrityksen perusvakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Yrityksen perusvakuutus Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan, palvelualan ja tiettyjen tuotantotoimintaa harjoittavien

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011

OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 Om 1 OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 101 OMAISUUSVAKUUTUKSESSA KÄYTETTÄVIÄ KÄSITTEITÄ Jälleenhankinta-arvo Käypä arvo Nykyarvo Vakuutusmäärä Ensivastuu Jäännösarvo Jälleenhankinta-arvolla

Lisätiedot

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen YTK-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Asuntovakuuttamisen tietoisku Helsingin Pelastusliitto HELPE:n ja Kiinteistöliitto Uusimaan asukasturvallisuusilta 8.9.2015 Hannu Partanen 2 Sisältö 1)

Lisätiedot

Maatilatuotannon vakuutukset

Maatilatuotannon vakuutukset Maatilatuotannon vakuutukset Tuoteseloste voimassa 1.1.2012 alkaen. Maatilan tuotantorakennuksen, koneen, laitteen, tuotteen ja tarvikkeen sekä eläinten vahingoittuminen tarkoittaa rahan menoa. Tilannetta

Lisätiedot

Maatilavakuutus Tuoteseloste

Maatilavakuutus Tuoteseloste Maatilavakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.6.2004 alkaen Tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten tarpeitasi vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

HUOLENPITOA TALOYHTIÖN OIKEUKSISTA ASIAKASETU 3

HUOLENPITOA TALOYHTIÖN OIKEUKSISTA ASIAKASETU 3 HUOLENPITOA TALOYHTIÖN OIKEUKSISTA ASIAKASETU 3 Vuosimaksu 167 / yhtiö Kokonaisvakuutusmäärä jopa 75 000 Asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt, osuuskunnat Kiinteistön oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä

Lisätiedot

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Alk 1 VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2008 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa. Vakuutuskirjassa mainittuihin venevakuutusturviin

Lisätiedot

Pohjolan maatilatuotannon vakuutus

Pohjolan maatilatuotannon vakuutus Pohjolan maatilatuotannon vakuutus 1 Pohjolan maatilatuotannon vakuutus Tuoteseloste on voimassa 1.10.2008 alkaen. Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan Pohjolan Maatilatuotannon vakuutuksesta, jolla voidaan

Lisätiedot

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Vastuuvakuutuksen osapuolet Vakuutuskorvaus Vakuutussopimus Korvausvastuu Vahingonkärsinyt Vakuutuksenottaja

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

Pohjois-Suomen kiinteistöyhdistys ry. Heikki Ollikainen 12.9.2011 Pohjola Vakuutus Oy

Pohjois-Suomen kiinteistöyhdistys ry. Heikki Ollikainen 12.9.2011 Pohjola Vakuutus Oy Pohjois-Suomen kiinteistöyhdistys ry Heikki Ollikainen 12.9.2011 Pohjola Vakuutus Oy Kiinteistövakuutusten rakenne (KI 01) Esinevakuutus Laaja turva tai ilmiöpohjainen Vastuu- ja oikeusturva Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus Jyty ry 2017 Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli

Lisätiedot

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette?

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? Vakuutukset Alkutesti Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? a) Ette mitään, koska ette aio poistua laivasta. b) Kaikille oman matkustajavakuutuksen,

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

LÄHI-FARMI MAATILAN VAKUUTUS

LÄHI-FARMI MAATILAN VAKUUTUS Yhdistelmävakuutus, joka koostuu seuraavista vakuutuksista: PERUSOSA - Esinevakuutus LISÄTURVAVAKUUTUKSET - Laaja keskeytysvakuutus - Maataloustraktorivakuutus - Rajoitettu keskeytysvakuutus - Metsävakuutus

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001196191) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä VAKUUTUSLAJIT YLEISTÄ Tässä tarjouspyynnön liitteessä mainitut vakuutusmäärät ja omavastuutasot ovat minimivaatimuksia, Jos tarjoaja tarjoaa tarjouspyynnössä mainittua suurempaa vakuutusmäärää tai tarjouspyynnössä

Lisätiedot

AKTIA KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot

AKTIA KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot AKTIA KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot Voimassa 1.6.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

Venevakuutus Tuotetiedot

Venevakuutus Tuotetiedot Venevakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.3.2013 alkaen Tuotetiedoista saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Toimiminen EU avustajana Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Vakuutetut Vakuutettuja ovat tuottajayhdistysten nimeämät ja maataloustuottajain liittojen hyväksymät EU-avustajat, jotka avustavat MTK:n jäseniä

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset Kiinteistön rakennukset ovat arvokasta omaisuutta, josta taloyhtiön hallitus ja yrityksen johto ovat vastuussa. Onneksi voitte vakuuttaa

Lisätiedot

Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva

Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva Voimassa 1.1.2013 alkaen 322.1 Kiinteistönomistajan vastuuvakuutusturva

Lisätiedot

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 18.12.2013 Johanna Kantola ja Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäri - yrittäjälle ja lääkäriyhtiölle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäri - yrittäjälle ja lääkäriyhtiölle. if.fi Vakuutussuositus lääkäri - yrittäjälle ja lääkäriyhtiölle if.fi TOIMINTAAN JA OMAISUUTEEN LIITTYVÄT VAKUUTUKSET Vastuuvakuutukset Potilasvahinkolain mukainen terveyden- tai sairaanhoidon vastuu hoidon

Lisätiedot

VAKUUTTAMISEN TARVE LISÄTIETOA FENNIASTA JOS VAHINKO TAPAHTUU TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS. NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas

VAKUUTTAMISEN TARVE LISÄTIETOA FENNIASTA JOS VAHINKO TAPAHTUU TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS. NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas 1 NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas VAKUUTTAMISEN TARVE Yritystoiminnassa voi sattua ja tapahtua kaikenlaista, aivan kuten normaalissakin elämässä. Yrityksessä vahingot voivat johtua esimerkiksi työntekijöiden

Lisätiedot

KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot

KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194708) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

Yritysvakuutus. Tuoteopas

Yritysvakuutus. Tuoteopas Yritysvakuutus Tuoteopas Sisällysluettelo Yritysvakuutus...4 Vakuutusmaksuun vaikuttavia tekijöitä...5 Omavastuu...5 Esinevakuutus...6 Vakuutusmäärä...7 Vakuutusturvan laajuus...8 Keskeytysvakuutus...11

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

KodinOmavastuu vakuutus

KodinOmavastuu vakuutus KodinOmavastuu vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.3.2013 alkaen ja niitä sovelletaan 4.3.2013 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194935)

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

VAKUUTUSKILPAILUTUS

VAKUUTUSKILPAILUTUS VAKUUTUSKILPAILUTUS 19.6.2017 VAKUUTUSKILPAILUTUS Tarjoukset pyydetään kokonaisratkaisuna siten, että tarjous sisältää kaikki pyydetyt kaupungin ja eräiden tytäryhtiöiden vakuutukset. Osatarjouksia ja

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen Taksiextra Liittyy A-Vakuutuksen ja Pohjola Vakuutuksen (jäljempänä vakuutusyhtiö) Taksiextravakuutuksen ehtoihin 1.1.2011. Taksiextra on taksiyrittäjille tarkoitettu

Lisätiedot

Yleistä tarjouskilpailusta

Yleistä tarjouskilpailusta Hallitus 3.12.2012, LIITE 7 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TARJOUSYHTEENVETO JA SUOSITUS 19. MARRASKUUTA 2012 Päivi Manni, asiakaspäällikkö Lasse Kärnä, asiakaspäällikkö Marsh Espoo

Lisätiedot

Mitä vakuutetaan? Miten vakuutetaan? Kunnossa. muuttuvat kulut. - vastuuaika 6 kk

Mitä vakuutetaan? Miten vakuutetaan? Kunnossa. muuttuvat kulut. - vastuuaika 6 kk 1/6 SÄHKÖSUUNNITTELUTOIMISTOJEN VAKUUTUSRATKAISU Alla olevat taulukot toimivat tarkistuslistana yrityksen omaisuus- ja henkilöriskejä sekä vakuutustarpeita kartoitettaessa. YRITYKSEN OMAISUUTEEN JA TOIMINTAAN

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa vakuutuksenottajan asunnon lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kulut, jos avaimet on varastettu. Vakuutus on luonteeltaan

Lisätiedot

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ.

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. OLETKO SUOJAUTUNUT KATTAVASTI? Rahdinkuljettajilla on rajoitettu vastuu tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta kansainvälisiä kuljetuksia

Lisätiedot

Valitse venevakuutus

Valitse venevakuutus Valitse venevakuutus huolella TIEDÄMME MITÄ SE VAATII Helsinki Maarianhamina Tukholma Göteborg Malmö Robert Rostedt Vanhan koiran on aika oppia uusia temppuja Aina kun saan tilaisuuden viettää hiukan ylimääräistä

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä Vesiosuuskunnat 20. ja 21.3.2014 Esinevakuutukset Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä o pumput, venttiilit, mittarit,

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.3.2013 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija Voimassa 15.11.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus 2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Lisätiedot

Esine- ja keskeytysvakuutus

Esine- ja keskeytysvakuutus yleiset ehdot omaisuusvakuutus Voimassa 1.1.2006 alkaen Nämä omaisuusvakuutuksen ehdot sisältävät yhteisten säännösten lisäksi säännöksiä, jotka koskevat yksinomaan joko vakuutuksen esine- tai keskeytysvakuutusosaa.

Lisätiedot

TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013

TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013 TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013 Pohjolan edut TAJA:n jäsenille Jäsenmaksuun sisältyvät vakuutukset Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus (nro 16-259-429-6) Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Lisätiedot

Fortum OmavastuuPlus vakuutus

Fortum OmavastuuPlus vakuutus Fortum OmavastuuPlus vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 18.3.2014 alkaen ja niitä sovelletaan 18.3.2014 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001195543)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Haj/1 21.06.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Haj/1 21.06.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 119 Sopimus raitioliikenteen vastuuvakuutuksesta HEL 2012-008940 T 02 08 02 00 Päätös Liikennelaitos liikelaitoksen päätti, että liikennelaitoksen raitioliikenteen

Lisätiedot

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen.

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Järjestövakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Olemme räätälöineet vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa järjestötoiminnan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit. Tuoteselosteen tarkoituksena

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 124 1 11.10 SISÄLLYSLUETTELO vastuuvakuutus...3 1 vakuutuksen tarkoitus...3 2 vakuutetut...3 3 VAKUUtuKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

Perustietoa oikeusturvavakuutuksista

Perustietoa oikeusturvavakuutuksista Perustietoa oikeusturvavakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Johanna Kantola, Tuomas Korkeamäki 13.6.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Avainturva-vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.10.2011 alkaen ja niitä sovelletaan 1.10.2011 tai sen jälkeen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Koneturva tuotteet 2013

Koneturva tuotteet 2013 Koneturva tuotteet 2013 jkjk Kun rahoitat moottorityökonehankinnan Sampo Rahoituksen kautta, voit kätevästi liittää siihen kattavan Koneturva-vakuutuksen. vakuutus maksetaan kätevästi kuukausittain rahoituserien

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön. Tutustu

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VAKUUTUSASIAT & HALLITUKSEN JÄSENTEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSET

TALOYHTIÖN VAKUUTUSASIAT & HALLITUKSEN JÄSENTEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSET TALOYHTIÖN VAKUUTUSASIAT & HALLITUKSEN JÄSENTEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSET 30.1.2014 Finib Oy Vattuniemenkuja 4 E, 00210 HELSINKI Y-tunnus: 1989615-0 Kotipaikka: Helsinki Puhelin: 09-7517 0700 finib@finib.fi,

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä Kolster Info -aamiaisseminaari 11.12.2012 IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY Vastuuvakuutus Underwriter Anni Niinikoski Patenttioikeudenkäynneistä EU:ssa Patenttioikeudenkäynneistä

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa UKK Instituutti 25. 3.2011Tiina Schaarschmidt- Pernaa 25.3.2011 Tiina Schaarschmidt-Pernaa Suunnittelijan ja urakoitsijan vastuu Vastuun perusteet

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö Vakuutusehto Y001 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.11.2011 alkaen Sisältö 1 Eräät keskeiset käsitteet 2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus 2 2.2

Lisätiedot

AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot

AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot Voimassa 1.3.2013 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

Ajoneuvovakuutus Tuotetiedot

Ajoneuvovakuutus Tuotetiedot Ajoneuvovakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.3.2013 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

TESON JÄSENYRITYKSEN. vakuut st rp e. if.fi/teso. Teson jäsenyrityksen vakuutustarpeet sivu 1

TESON JÄSENYRITYKSEN. vakuut st rp e. if.fi/teso. Teson jäsenyrityksen vakuutustarpeet sivu 1 TESON JÄSENYRITYKSEN vakuut st rp e if.fi/teso Teson jäsenyrityksen vakuutustarpeet sivu 1 Alla olevat taulukot toimivat tarkistuslistana yrityksen omaisuus- ja henkilöriskejä sekä vakuutustarpeita kartoitettaessa.

Lisätiedot

SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO RY:N RYHMÄVASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS

SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO RY:N RYHMÄVASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO RY:N RYHMÄVASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 212 1 2.11 SISÄLLYSLUETTELO VASTUUVAKUUTUS...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3 1.2 Vastuuvakuutuksen

Lisätiedot

Tiedämme mitä vaaditaan.

Tiedämme mitä vaaditaan. Tiedämme mitä vaaditaan. EHDOT OIKEUSTURVA- VAKUUTUS veneenomistajan puolella vuodesta 1938. Ehdot Oikeusturvavakuutus Suomi 01-02-2015 1 Hyvä vakuutuksenottaja! Alandian venevakuutus käsittää myös oikeusturvan.

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa sen määrän (omavastuun), jolla vakuutuksenottajan kotivakuutusyhtiö on vähentänyt polkupyörävarkaudesta saatavaa vahingonkorvausta.

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Avainturva-vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.12.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 1.12.2012 tai sen jälkeen

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

YH 12. järjestövakuutus. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 189 1 10.10

YH 12. järjestövakuutus. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 189 1 10.10 YH 12 järjestövakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 189 1 10.10 SISÄLLYSLUETTELO JÄRJESTÖVAKUUTUS...3 esinevakuutus...3 1 vakuutuksen tarkoitus...3 2 vakuutuksen kohde...3 3 voimassaoloalue...3

Lisätiedot

Kiinteistövakuutukset

Kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. Kiinteistövakuutukset Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan Pohjolan kiinteistövakuutuksista, joilla voidaan vakuuttaa sekä asuin- ja liikerakennukset että teollisuusrakennukset.

Lisätiedot

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Tuoteseloste Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Yksityiskäyttöiset henkilö- ja pakettiautot Voimassa 1.1.2010 alkaen Sisältö 1. Miksi ajoneuvo pitää vakuuttaa? 3 2. Toyota Liikennevakuutus 3

Lisätiedot

POHJOLAN RYHMÄVASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS

POHJOLAN RYHMÄVASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS POHJOLAN RYHMÄVASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS Vakuutusehdot Voimassa 1.10.2006 alkaen. 103 096 1 04.08 1 SISÄLLYSLUETTELO VA VASTUUVAKUUTUS... 3 VA 1 Vakuutuksen tarkoitus... 3 VA 2 Vakuutetut... 3 VA 3

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot

PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA

PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki Puhelin (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Tuomas Korkeamäki, 27.5.2009

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

VAKUUTUSRATKAISU AUTOKOULUILLE

VAKUUTUSRATKAISU AUTOKOULUILLE 8.12.2011 1/6 VAKUUTUSRATKAISU AUTOKOULUILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi autokoulun riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle.

Lisätiedot

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen 1 400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. 400.1 Vakuutuksen tarkoitus 400.2 Vakuutetut Yksityishenkilön

Lisätiedot