TUOTESELOSTE Voimassa alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen"

Transkriptio

1 TUOTESELOSTE Voimassa alkaen Taksiextra Liittyy A-Vakuutuksen ja Pohjola Vakuutuksen (jäljempänä vakuutusyhtiö) Taksiextravakuutuksen ehtoihin Taksiextra on taksiyrittäjille tarkoitettu kattava ja monipuolinen toiminnan ja omaisuuden vakuutusratkaisu. Tässä tuoteselosteessa kerrotaan Taksiextran keskeinen sisältö ja olennaiset rajoitukset. Yksityiskohtaiset tiedot selviävät Taksiextran ehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. Taksiextran myöntämisedellytys on, että sinulla on autovakuutusehtojen mukainen isokasko. Tuoteseloste perustuu vakuutusehtoihin. Ehdot ovat kahdessa osassa: yleiset sopimusehdot ja vakuutuslajikohtaiset ehdot. Yleisistä sopimusehdoista selviävät mm. vakuutuksen voimassaoloa, vakuutusmaksua ja korvausmenettelyä koskevat asiat. Lajikohtaiset Taksiextran ehdot määrittelevät vakuutusturvan keskeisen sisällön, kuten korvauspiirin rajoituksineen ja suojeluohjeet. Tutustu huolellisesti vakuutusehtoihin. Taksiextran tarkoitus Taksiextran esinevakuutus antaa turvaa taksiliikenteen harjoittamiseen liittyvän irtaimen omaisuuden vahinkojen varalta. Ryöstövakuutus kattaa ryöstön tai pahoinpitelyn yhteydessä anastetun vaihtokassan tai käteisvarat. Ryöstövakuutuksesta korvataan myös kuljettajan vaatteille, silmälaseille tai henkilökohtaisille käyttöesineille aiheutuneet vahingot. Kuljettaja on vastuussa kuljettamistaan tavaroista ja siksi Taksiextra sisältää myös kuljetusvakuutuksen. Kuljetusvakuutuksesta korvataan taksiautolla kuljetettavalle tavaralähetykselle sattuneet vahingot. Kuljetusvakuutuksesta korvataan myös kuljettajan henkilökohtaiselle matkatavaralle aiheutuneet vahingot. Edellä mainittujen vakuutuksien lisäksi Taksiextraan kuuluu vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Vastuuvakuutuksesta maksetaan vakuutetun puolesta vahingonkorvauksia, joita tämä on lain mukaan velvollinen maksamaan. Oikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka aiheutuvat vakuutetulle. Muut vakuutustuotteet Yrittäjä voi vakuuttaa omaisuutensa ja toimintansa myös yritysvakuutuksella tai erillisillä palo-, murto- ja vesijohtovahinkovakuutuksilla. Nämä eivät ole ns. all risk -vakuutuksia (kaikenvaravakuutuksia) ja ne korvaavat nimenomaan vakuutusehdoissa mainitut vahingot. Sen sijaan Taksiextra korvaa kaikki äkilliset ja ennalta-arvaamattomat vahingot vakuutusehdoissa lueteltuja vähäisiä poikkeuksia lukuunottamatta. Esinevakuutus Vakuutuksen kohde Vakuutus käsittää taksiliikenteen harjoittamisessa käytettävän ja vakuutuksenottajan omistaman omaisuuden sekä sellaisen omaisuuden, jonka tämä on saanut hallintaansa kirjallisen vuokraussopimuksen perusteella seuraavasti: huolto- ja korjaustoiminnassa käytettävät laitteet, työkalut, pientyökoneet ja työvälineet kalusteet, toimistovälineet ja asiakirjat ajoneuvoon kuuluvat varaosat ja muut pientarvikkeet ajoneuvosta erillään olevat poltto- ja voiteluaineet ajoneuvoon kiinteästi asennetut laitteet ja lisävarusteet, jotka on erikseen merkitty vakuutushakemukseen. Ajonvälitykseen liittyviä kiinteitä atk-päätteitä, pankki- ja luottokorttien lukulaitteita, puhelimia, taksamittareita ja radioita tai soittimia varusteineen ei tarvitse erikseen mainita. vakuutuksenottajan hallussa oleva asiakkaalle kuuluva omaisuus euron määrään asti. Vakuutuksen kohteena on myös asiakkaalle kuuluva omaisuus vain kuljetuksen aikana tai välittömästi sen yhteydessä tapahtuneen vakuutustapahtuman varalta enintään euron määrään asti. Vakuutuksen kohteena eivät ole mm. ajoneuvot, arvopaperit, rahat tai muut maksuvälineet, atk-tietovälineisiin sisältyvät tiedot eivätkä ohjelmat. Vakuutuksen kohteena ei ole myöskään omaisuus, jonka hallussapito tai käyttäminen on turvallisuus- ja viranomaismääräysten vastaista. Näin esim. ulkomailta ostettu langaton puhelin ei ole vakuutuksen kohteena, ellei se ole Suomen Telehallintokeskuksen hyväksymä Voimassaoloalue Vakuutus on voimassa vakuutuksenottajan vakituisissa toimitiloissa sekä vakuutetuissa ajoneuvoissa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä matkan aikana näiden maiden välillä. Voimassaoloaluetta voidaan lisämaksusta laajentaa. Tästä on erikseen sovittava ja tehtävä merkintä vakuutuskirjaan. 1/7

2 Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät olennaiset rajoitukset Vakuutuksesta korvataan vakuutettua omaisuutta kohdannut äkillinen ja ennalta-arvaamaton vahinko. Korvausesimerkkejä Asiakkaan noustessa autosta hänen salkkunsa osuu taksiauton ajonvälityspäätteeseen, joka rikkoutuu vahinko korvataan. Kaapin hyllyn kiinnikkeet pettävät ja auton pesuun käytetty painepesuri putoaa maahan ja rikkoutuu vahinko korvataan. Olennaiset rajoitukset Kuluminen Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka esineelle aiheutuu sen kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, sienettymisestä, lahoamisesta, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä. Palo Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka esineelle on aiheutunut siitä, että se on syttynyt palamaan tai vahingoittunut sen johdosta, että se on pantu alttiiksi lämmön vaikutukselle. Katoaminen, varkaus Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta, eikä varkausvahinkoa, jos tapahtumaa ei voida määritellä tai vasta inventaarion yhteydessä todetaan katoamista tapahtuneeksi. Varkausvahinkoa ei myöskään korvata, mikäli vakuutuksenottaja ei ole ryhtynyt kohtuullisiin suojelutoimenpiteisiin omaisuuden arvo ja säilytysolosuhteet huomioon ottaen. Varallisuusrikokset Auton korjaukseen käytettävät työkalut unohtuvat korjaamon pihaan ja vahinko havaitaan vasta illalla, jolloin työvälineitä ei enää löydy vahinkoa ei korvata. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu petoksesta, kavalluksesta tai vastaavanlaisesta rikoksesta. Työvirheet Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu työ-, laite- tai materiaalivirheestä tai valmistusvirheestä eikä myöskään vahinkoa, joka aiheutuu esineen taitamattomasta tai väärästä käsittelystä. Luonnonvoimat Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka luonnonvoimat aiheuttavat kuljetettavana taikka ulkona tai avoimessa rakennuksessa olevalle irtaimelle omaisuudelle, ellei kyse ole laitteesta, jota on tarkoitus käyttää tällaisessa tilanteessa. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu siitä, että viemärikaivo tai -putket rankkasateen, lumen sulamisen tai tulvan yhteydessä tulvivat vahinkoa, joka on aiheutunut pohjaveden korkeuden muuttumisesta. Huoltokustannukset Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka aiheutuvat kunnossapitotoimista, ennakkohuollosta tai määräaikaishuollosta tai tällaisten yhteydessä vaihdettavista osista tai toimintahäiriöiden poistamisesta. Tavarakuljetukset Vakuutuksesta ei korvata kuljetettavalle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa jonka on aiheuttanut kuljetukseen sopimaton pakkaustapa tai tavaralle sopimaton kuljetustapa joka on aiheutunut vahingoittuneen tavaran poistamisesta tai hävittämisestä joka on aiheutunut tavaran omasta ominaisuudesta. Vahinko, joka kuuluu autovakuutuksen korvauspiiriin Jos vahinko kuuluu sekä perusvakuutuksena olevan autovakuutuksen että Taksiextran korvauspiiriin, korvaus maksetaan autovakuutuksesta. Taksiextrasta ei korvata kiinteästi ajoneuvoon asennetulle lisälaitteelle aiheutunutta vahinkoa, mikäli vahinko olisi kuulunut autovakuutuksen korvauspiiriin, jos se olisi otettu riittävän laajana yhdistelmänä. Taksiauton sisustuksen äkillinen likaantuminen Vakuutuksesta korvataan taksiauton sisustuksen suoranaiset puhdistuskustannukset, mikäli asiakas on aiheuttanut sisustuksen äkillisen likaantumisen. Vakuutuksesta ei korvata kuitenkaan tahallista likaamista tai vaurioittamista. Korvausesimerkkejä Asiakkaan matkalaukussa ollut makeaa juomaa sisältynyt pullo särkyy ja tämän vuoksi auton penkit joudutaan puhdistamaan vahinko korvataan. Asiakas saa matkapahoinvointikohtauksen ja oksentaa taksiauton penkille puhdistuskustannukset korvataan. 2/7

3 Suojeluohjeet Vakuutusehdoissa on suojeluohjeita, joita noudattamalla voidaan estää vahinkojen syntyminen ja vähentää niiden haittoja. Jos vakuutettu tahallaan tai huolimattomuudellaan, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyö suojeluohjeen noudattamisen tai vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan. Laiminlyönnillä on oltava vaikutusta vakuutustapahtuman syntyyn. Ehtojen kohdassa 5 on annettu suojeluohjeita mm. toimista varkauksia ja murtoja vastaan, arvoesineiden, optisten ja elektronisten laitteiden säilyttämisestä sekä mukana olevan irtaimen omaisuuden valvomisesta. Murto-, ilkivalta-, ryöstö- ja varkausvahingoissa on vahinkoilmoitukseen liitettävä rikosilmoitus. Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus maksetaan kahdessa erässä. Ensin maksetaan päivänarvon mukainen korvaus. Kun vakuutuksenottaja on hankkinut uuden esineen vahingoittuneen tilalle viimeistään kahden vuoden sisällä vakuutustapahtuman sattumisesta, maksetaan loppukorvaus hankintakuittia vastaan. Vakuutus korvaa todellisia menetyksiä. Niinpä käytetyn ja vanhan esineen arvoa määritettäessä otetaan huomioon mm. esineen ikä, kunto ja käyttökelpoisuus. Ajoneuvoon asennettujen kiinteiden lisälaitteiden ja varusteiden sekä atk-laitteiden korvaus lasketaan niiden käyttöikään perustuvien vähennysten avulla. Muiden esineiden korvaus lasketaan joko päivänarvon tai jälleenhankinta-arvon mukaan. Korvausperusteet Yleistä Vahinko korvataan ensisijaisesti korjauttamalla vahingoittunut tai rikkoutunut esine tai hankkimalla tilalle vastaavaa omaisuutta. Vahingosta on ilmoitettava vakuutusyhtiölle viipymättä ja vakuutusyhtiölle on varattava mahdollisuus tarkastaa vahinko. Kirjallinen korvaushakemus on tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun hakija on saanut tietää mahdollisuudestaan saada korvausta ja viimeistään 10 vuoden kuluttua vahingon sattumisesta. Hakemukseen tulee liittää mahdolliset ostokuitit tai muu luotettava selvitys ostohinnasta, -paikasta ja -ajankohdasta. Korvauksen laskeminen Jos omaisuuden arvo on ollut ennen vahinkoa vähintään puolet sen jälleenhankinta-arvosta, lasketaan vahingon määrä jälleenhankinta-arvon mukaan. Jos vahingoittunut esine voidaan korjata, vahingon määrä on korjauskustannukset. Jos omaisuuden arvo on alle puolet sen jälleenhankinta- arvosta, korvaus maksetaan päivänarvon mukaan, jos omaisuutta ei voida korjata. Mikäli vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on niin suuri osa korjauskustannuksista kuin päivänarvo on jälleenhankinta-arvosta. Ikävähennykset Seuraavien esineryhmien osalta katsotaan vahingon määräksi esineen jälleenhankintakustannukset, joista tehdään käyttöikään perustuva vähennys toisesta käyttövuodesta lähtien. Vähennys vuodessa ajoneuvoon asennetut kiinteät laitteet ja lisävarusteet 15 % atk-laitteet 15 % Näiden esineryhmien vahingoissa ei vähennystä tehdä korvatessa korjauskustannuksia. Mikäli vaurioitunut esine, jonka päivänarvo on alle 50 % sen jälleenhankinta-arvosta, voitaisiin vielä korjata, on vahingon ylimpänä määränä kuitenkin esineen päivänarvo. Kolme vuotta vanha atk-laite rikkoutuu eikä sitä voida enää korjata. Atk-laitteen jälleenhankintaarvo on 841 euroa ja arvo vahinkohetkellä yli puolet sen jälleenhankinta-arvosta. Korvaus 841 euroa 2 x 15 %= 588,70 euroa. Korvauksesta vähennetään lisäksi omavastuu. Vakuutusmäärä ja omavastuu Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä. Esinevakuutuksen omavastuu on 75 euroa. Ryöstövakuutus Vakuutuksen kohde Vakuutus käsittää vakuutetun taksiliikenteen harjoittamisessa käyttämän vaihtokassan ja käteisvarat, vaatteet ja silmälasit sekä muut henkilökohtaiset käyttöesineet. Voimassaoloalue Vakuutus on voimassa taksiliikenteen harjoittamisen aikana Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä matkan aikana näiden maiden välillä. Voimassaoloaluetta voidaan lisämaksusta laajentaa. Tästä on erikseen sovittava ja tehtävä merkintä vakuutuskirjaan. 3/7

4 Vakuutetut Vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja itse sekä vakuutuksenottajan taksiliikenteeseen käyttämän auton kuljettaja siinä ominaisuudessa. Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset Vakuutuksesta korvataan ryöstöstä, sen yrityksestä tai pahoinpitelystä vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut vahingoittuminen tai katoaminen. Ryöstöllä tarkoitetaan anastamista, joka toteutetaan käyttämällä vakuutettuihin kohdistuvaa väkivaltaa tai sillä uhkaamista. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on sattunut muissa kuin taksiliikenteenharjoittamiseen liittyvissä olosuhteissa eikä henkilövahinkoja. Arvioimis- ja korvaussäännökset Muilta osin noudatetaan esinevakuutuksen arvioimis- ja korvaussäännöksiä, esinevakuutuksen suojeluohjeita sekä erikseen vakuutuskirjaan merkittyjä muita suojeluohjeita. Vakuutusmäärä ja omavastuu Ryöstövakuutuksesta korvataan ryöstön tai pahoinpitelyn yhteydessä anastettu vaihtokassa tai käteisvarat enintään euron määrään asti. Muu omaisuus korvataan enintään vakuutuskirjaan merkittyyn esinevakuutuksen vakuutusmäärään asti. Vakuutuksessa ei ole lainkaan omavastuuta. Kuljetusvakuutus Voimassaoloalue Vakuutus on voimassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä matkalla näiden maiden välillä. Voimassaoloaluetta voidaan lisämaksusta laajentaa. Tästä on erikseen sovittava ja tehtävä merkintä vakuutuskirjaan. Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät olennaiset rajoitukset Tavaralähetykset Vakuutus kattaa sen vahingonkorvausvelvollisuuden, jonka alaiseksi vakuutuksenottaja voi voimassa olevan oikeuden perusteella joutua vakuutuksen voimassaoloaikana tapahtuneen vastikkeellisen kuljetuksen aikana taksiautolla kuljetettavalle tavaralähetykselle tapahtuneesta katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta taikka tavaran luovutuksen viivästymisestä. Lisäksi on huomattava, että rahdinkuljettajan vastuuta on rajoitettu tavaran painon perusteella. Suomessa tämä vastuun enimmäismäärä on tavaran paino kiloina x 13,46 euroa. Lakia on muutettu siten, että alkaen enimmäismäärä on noussut 20 euroon kiloa kohti. Kansainvälisissä kuljetuksissa vastuu on tätä alhaisempi vaihdellen päivittäin valuuttakurssimuutosten mukana. Henkilökohtainen matkatavara Vakuutuksesta korvataan kuljettajan mukana olevalle henkilökohtaiselle matkatavaralle työmatkan aikana äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko tavaran päivänarvon mukaisesti, mikäli vahinkoa ei korvata jonkin muun vakuutuksen perusteella. Tällaista omaisuutta on myös vuokrattu ja lainattu vakuuttamaton omaisuus, joka vakuutetun omistamana kuuluisi matkatavaroihin. Rajoitukset Vakuutus ei kata arvopapereita, rahaa tai muita maksuvälineitä. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on johtunut siitä, että tavara on jätetty ajoneuvossa säilytystilaan, joka on sulkematta tai lukitsematta taikka ajoneuvo on jätetty sulkematta tai lukitsematta ajoneuvolla on ajettu tiettömässä maastossa tai tiellä, jolla ajaminen on kielletty, tai moottoriajoneuvon uppoamisesta jäihin muualla kuin yleisesti käytettävillä tieviranomaisten hyväksymillä talviteillä vakuutettua esinettä ei ole varkausvahingon varalta riittävästi valvottu ja vakuutettu esine on esimerkiksi jätetty ilman jatkuvaa silmälläpitoa yleiselle paikalle. Korvausperusteet Vakuutusmäärä Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana korvauksista, selvitys- ja oikeudenkäyntikuluista sekä välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakustannuksista on vakuutuskirjaan merkitty määrä. Kuljettajan matkatavarat korvataan enintään euroon asti. Jos vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvaa vakuutustapahtumaa koskeva korvauskysymys joutuu oikeuden käsiteltäväksi, hoitaa vakuutusyhtiö sitä koskevan oikeudenkäynnin ja maksaa siitä johtuvat vakuutuksenottajan oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän rajoissa. 4/7

5 Omavastuu Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vahingon määrästä. Omavastuu on 75 euroa. Ilmoitusvelvollisuus olosuhteiden muutoksesta Vakuutus perustuu niihin tietoihin, jotka vakuutetulta on saatu vakuutusta tehtäessä. Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan vakuutusyhtiölle vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa vakuutuskauden aikana tapahtuneesta olennaisesta muutoksesta. Ilmoitettavia asioita ovat mm. osoitteen muutos, vakuutusmäärän muuttuminen tai yritystoiminnan muuttuminen. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen voi johtaa korvauksen vähentämiseen tai sen epäämiseen. Vahingon aiheuttaminen Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa sellaista vakuutettua kohtaan, joka on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti. Jos vahinko on aiheutunut törkeästä huolimattomuudesta, korvausta voidaan alentaa tai korvaus voidaan evätä kokonaan. Vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö voi aiheuttaa korvauksen alentamisen tai epäämisen, jos päihteiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan. Samastaminen Yleisissä sopimusehdoissa kohdassa 8 kerrotaan, ketkä samastetaan vakuutettuun, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuuden noudattamatta jättämisestä. Vastuuvakuutus Vakuutuksen tarkoitus Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun ulkopuolisille aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot. Edellytyksenä on, että vakuutettu on vahingosta lain mukaan korvausvelvollinen. Vakuutusyhtiö selvittää vahinkoa kärsineen korvausvaatimuksen oikeudellisuuden sekä vahingon määrän. Jos vakuutettu on korvausvelvollinen, vakuutusyhtiö maksaa korvauksen omavastuun ylittävältä osalta. Vahingonkorvauslain mukaan korvausvelvollinen on se, joka aiheuttaa vahingon tuottamuksellisesti. Jos vahinko on pelkkä tapaturma, ei korvausvelvollisuutta synny. Sen sijaan tahallisesti aiheutettuja vahinkoja vakuutusyhtiö ei korvaa. Jos vahingonkorvausriita joutuu oikeuskäsittelyyn, vakuutusyhtiö hoitaa oikeudenkäynnin ja maksaa siitä aiheutuvat kulut. Vakuutuksenottajan kantaessa asiakkaan matkalaukkuja autoon yksi laukuista osuu ohikulkevaan jalankulkijaan, joka kaatuu ja vammautuu. Vamman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä ja muista kuluista jalankulkija vaatii korvausta vakuutuksenottajalta. Vahinko korvattaan vastuuvakuutuksesta, koska vakuutuksenottaja on varomattomalla toiminnallaan aiheuttanut vahingon. Olennaiset rajoitukset Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetulle itselleen luovutetulle tavaralle, kun vahingon syynä on tavaran oma ominaisuus, virheellisyys tai puutteellisuus vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen vahinkoa siltä osin kun kysymys on potilasvahinkolain tarkoittamasta henkilövahingosta vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä vakuutetun tai tämän lukuun jonkun muun valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana. Vakuutuksenottaja lainaa kevytperävaunun naapuriltaan ja lastauksen aikana sen peräluukku rikkoutuu. Vahinkoa ei korvata vastuuvakuutuksesta. Vakuutetun velvollisuudet vahingon tapahduttua Vakuutetun tulee ilmoittaa vakuutusyhtiölle vakuutustapahtumasta. Vakuutusyhtiölle tulee varata tilaisuus tarkastaa vahinko ja arvioida vahingon määrä. Vakuutusyhtiö selvittää vakuutuksenottajan korvausvastuun sellaisista vahingoista, jotka kuuluvat vakuutuksesta korvattaviksi. Vakuutusyhtiö antaa kirjallisen korvauspäätöksen. Jos vahinko johtaa oikeudenkäyntiin, on siitä viipymättä ilmoitettava vakuutusyhtiölle. Vakuutusmäärä, omavastuu ja voimassaoloalue Vakuutusmäärä henkilö- ja esinevahingoissa on euroa. Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa 75 euron omavastuu vahingon määrästä. Vakuutus on voimassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä matkan aikana näiden maiden välillä. Voimassaoloaluetta voidaan lisämaksusta laajentaa. Tästä on erikseen sovittava ja tehtävä merkintä vakuutuskirjaan. 5/7

6 Oikeusturvavakuutus Vakuutuksen tarkoitus Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajoja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa sekä vakuutuksenottajan liikennelupaa koskevissa hallinto-oikeudellisissa asioissa. Vakuutus koskee asioita, jotka liittyvät taksiliikenteen harjoittamiseen. Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan saattaa käsiteltäviksi Suomessa käräjäoikeudessa tai vastaavissa tuomioistuimissa Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa sekä näiden tuomioistuinten muutoksenhakuasteissa tai välimiesmenettelyssä. Vakuutuksenottaja voi lisäksi käyttää vakuutusta liikenneluvan peruuttamista tai liikennelupahakemuksen hylkäämistä koskevissa hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa käsiteltävissä asioissa. Korvattavat kustannukset Vakuutuksesta korvataan kustannuksia sellaisissa riita- ja hakemusasioissa, joissa vaatimus on kiistetty määrältään tai perusteeltaan tai kyse on liikenneluvan peruuttamista tai liikennelupahakemuksen hylkäämistä koskevasta asiasta kustannuksia sellaisissa rikosasioissa, joissa vakuutettu on asianomistaja ja hänellä on esimerkiksi vahingonkorvausvaatimus esitettävänään. Jos taas virallinen syyttäjä syyttää vakuutettua rikoksesta, korvausta vakuutuksesta ei makseta. Asia kuuluu vakuutuksen piiriin, jos riita on syntynyt tai syyte on tullut vireille vakuutuksen voimassaoloaikana. Jos vakuutus tällöin on ollut voimassa kahta vuotta lyhyemmän ajan, edellytetään lisäksi, että vaatimuksen tai syytteen perusteena olevat seikat ovat sattuneet vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka vakuutus vakuutetun osalta on yhtäjaksoisesti ollut voimassa yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä. Olennaiset rajoitukset Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa joka liittyy muuhun toimintaan kuin taksiliikenteen harjoittamiseen joka liittyy vakuutetun yrityksen, yrityksen omistukseen oikeuttavien osakkeiden tai sen yhtiöosuuden luovutukseen jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina; vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan kustannukset joka koskee saatavaa tai vaadetta, joka on vakuutetulle siirretty, ellei siirrosta riidan syntyessä ole kulunut kahta vuotta jossa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä josta vakuutetulle aiheutuvat kustannukset korvataan vastuuvakuutuksesta tai autovakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta. Korvauksen enimmäismäärä ja omavastuu Vakuutuksesta korvataan vakuutetun asianajajan tarpeelliset ja kohtuulliset asianajopalkkiot, todistajanpalkkiot sekä oikeudenkäyntimaksut yhteensä enintään euron määrään asti. Vakuutetun omavastuu korvattavista kustannuksista on 15 %, kuitenkin vähintään 200 euroa. Sellaisia kustannuksia, joita vakuutuksesta ei lainkaan korvata, ovat mm: vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukustannuksia eikä sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun omasta kustannuksia lisäävästä tai tarpeettomia kustannuksia aiheuttavasta menettelystä oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja Yleistä Vakuutussopimuksen voimaantulo Vakuutusyhtiön vastuu alkaa siitä, kun vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt vakuutushakemuksen vakuutusyhtiöön, ellei toisin ole sovittu. Vakuutussopimuksen muuttaminen Yleisissä sopimusehdoissa, kohdassa 15, on määritelty sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden aikana ja sopimusehtojen ja maksuperusteiden muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa. Vakuutussopimuksen irtisanominen Vakuutuksenottajalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa Taksiextra milloin tahansa vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutusyhtiö voi irtisanoa Taksiextran vain tietyissä yleisissä sopimusehdoissa, kohdassa 16, mainituissa tapauksissa. Syynä on esim. joko vakuutuksenottajan tai vakuutetun vilpillinen menettely tai vakuutusyhtiön riskiä oleellisesti lisäävä olosuhteiden muutos tai vakuutuksenottajan laiminlyönti. Vakuutuskauden lopussa vakuutusyhtiö voi aina irtisanoa vakuutuksen. Jos vakuutusyhtiö muuttaa ehtoja tai maksuja, ilmoitetaan muutoksista kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Muutoksia noudatetaan seuraavan vakuutuskauden alusta lukien, ellei vakuutusta irtisanota. 6/7

7 Taksiextran vakuutusmaksu Vakuutusmaksun suuruus määräytyy erillisen tariffin mukaan. Vakuutusmaksun suuruuteen vaikuttaa vakuutusmäärä ja vakuutuskauden pituus. Hinnoittelu perustuu asiakkaan vakuutuksen piiriin kuuluvan irtaimen omaisuuden yhteismäärään, myös taksiautossa olevat lisävarusteet ja lisälaitteet tulee ottaa huomioon yhteismäärässä. Taksiextra ei ole autokohtainen, vaan kaikissa taksiautoissa sekä kotona olevan, taksiliikenteen harjoittamiseen kuuluvan irtaimiston yhteisarvo on esinevakuutuksen vakuutusmääränä. Vakuutusmäärä tulee valita riittävän suureksi, jotta se vastaa irtaimen omaisuuden yhteisarvoa. Mikäli vakuutusmaksu maksetaan useammassa kuin yhdessä erässä, korotetaan vakuutusmaksua maksettaessa kahdessa erässä 3 %, kolmessa erässä 4,1 % ja neljässä erässä 4,6 %. Minimimaksu Riippumatta vakuutuskauden kestosta vakuutuksesta peritään kuitenkin vähintään 33 euron minimimaksu. Maksun viivästyminen Vakuutusyhtiö voi periä jatkuvan Taksiextran viivästyneen maksun ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä. Tästä tehdään merkintä vakuutuslaskuun. Määräaikaisen Taksiextran maksua ei voida periä ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä. Vahinkorekisteri Vakuutusyhtiöillä on yhteinen vahinkovakuutuksia koskeva tietojärjestelmä, josta voidaan korvauskäsittelyn yhteydessä tarkistaa eri yhtiöille ilmoitettuja vahinkoja. Järjestelmän tarkoituksena on torjua vakuutusyhtiöihin kohdistuvaa rikollisuutta. Henkilötietojen käsittely Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön säännösten mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Vakuutusyhtiössä käytettävien henkilörekisterien sisältöön voi tutustua toimipaikoissamme ja Internetissä osoitteessa tai Sanastoa Vakuutuksenottaja on se, joka tekee vakuutusyhtiön kanssa vakuutussopimuksen. Vakuutettu on se, jonka hyväksi vakuutus on voimassa. Vakuutuskausi on sovittu vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen voimassaoloaika. Jatkuva vakuutus on voimassa yleensä vuoden mittaisen vakuutuskauden kerrallaan, jollei sitä irtisanota. Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta suoritetaan korvausta. 7/7

Liikenteenharjoittajaextra

Liikenteenharjoittajaextra TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen Liikenteenharjoittajaextra Liittyy A-Vakuutuksen tai OP Vakuutuksen (jäljempänä vakuutusyhtiö) Liikenteenharjoittajaextravakuutuksen ehtoihin 1.1.2011. Voimassa 1.1.2011

Lisätiedot

LIIKENTEENHARJOITTAJAEXTRA

LIIKENTEENHARJOITTAJAEXTRA LIIKENTEENHARJOITTAJAEXTRA Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2002 alkaen VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 A ESINEVAKUUTUS...2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...2 3 Vakuutuksen kohde...2 4 Korvattavat

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

TAKSIEXTRA VAKUUTUSEHDOT

TAKSIEXTRA VAKUUTUSEHDOT TAKSIEXTRA VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2002 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 A ESINEVAKUUTUS...2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...2 3 Vakuutuksen kohde...2 4 Korvattavat

Lisätiedot

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Va 1 VASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa.

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajaextra

Liikenteenharjoittajaextra Liikenteenharjoittajaextra Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 225 1 04.16 EXTRAVAKUUTUS Liikenteenharjoittajaextra sisältää seuraavat vakuutukset: A Esinevakuutus B Ryöstövakuutus C Matkatavaravakuutus

Lisätiedot

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen YTK-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutetut 3 Vakuutuksen voimassaoloalue ja tuomioistuimet 4 Korvattavat

Lisätiedot

Taksiextra vakuutusehdot

Taksiextra vakuutusehdot Taksiextra vakuutusehdot Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 231 1 04.16 Sisällysluettelo TAKSIEXTRA... 2 A ESINEVAKUUTUS... 2... 2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue... 2 3 Vakuutuksen kohde... 2 4

Lisätiedot

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Alk 1 VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2008 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa. Vakuutuskirjassa mainittuihin venevakuutusturviin

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

BUSSIEXTRAVAKUUTUS. Vakuutusehdot. Voimassa alkaen. Tutustukaa erityisesti kursiivilla painettuihin rajoitusehtojen kohtiin

BUSSIEXTRAVAKUUTUS. Vakuutusehdot. Voimassa alkaen. Tutustukaa erityisesti kursiivilla painettuihin rajoitusehtojen kohtiin BUSSIEXTRAVAKUUTUS Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2002 alkaen BUSSIEXTRAVAKUUTUS...3 A ESINEVAKUUTUS...3...3 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...3 3 Vakuutuksen kohde...3 4 Korvattavat vakuutustapahtumat...3 5

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 Moo 1 MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 211.0 VAKUUTETUT, VAHINKOTAPAHTUMA JA VOIMASSAOLOAIKA Vakuutetut Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja haltija

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 270: MATKA- OIKEUSTURVA

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 270: MATKA- OIKEUSTURVA Mva 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 270: MATKA- OIKEUSTURVA 1.1.2009 270.0 VAKUUTUKSEN KOHDE, VAKUUTUSTAPAHTUMA JA VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Vakuutuksen kohde Vakuutustapahtuma Vakuutuksen

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

TYÖKONE-EXTRA VAKUUTUSEHDOT

TYÖKONE-EXTRA VAKUUTUSEHDOT TYÖKONE-EXTRA VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2002 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 A ESINEVAKUUTUS...2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...2 3 Vakuutuksen kohde...2 4

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

Ammattiliikenne-extra

Ammattiliikenne-extra Ammattiliikenne-extra Tuoteseloste ja vakuutusehdot 1.10.2017 alkaen 460152f 5.17 Sisällysluettelo Tuoteseloste...1 Vakuutusehdot...4 Esinevakuutus...4 Vastuuvakuutus...6 Oikeusturvavakuutus...7 Kriisiapuvakuutus...9

Lisätiedot

Bussiextra. Vakuutusehdot. Voimassa alkaen

Bussiextra. Vakuutusehdot. Voimassa alkaen Bussiextra Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 222 1 04.16 Sisällysluettelo BUSSIEXTRAVAKUUTUS... 2 A ESINEVAKUUTUS... 2... 2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue... 2 3 Vakuutuksen kohde... 2 4 Korvattavat

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

SAIRAANKULJETUSEXTRA

SAIRAANKULJETUSEXTRA SAIRAANKULJETUSEXTRA Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2002 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 A ESINEVAKUUTUS...2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...2 3 Vakuutuksen kohde...2

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Vastuuvakuutuksen osapuolet Vakuutuskorvaus Vakuutussopimus Korvausvastuu Vahingonkärsinyt Vakuutuksenottaja

Lisätiedot

Uuden yrityksen Starttivakuutus

Uuden yrityksen Starttivakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Uuden yrityksen Starttivakuutus Pohjola haluaa auttaa uutta yrittäjää alkutaipaleella. Vakuuttamisen pitää olla helppoa ja sopivan hintaista, mutta turvan tulee olla

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö Vakuutusehto Y001 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.11.2011 alkaen Sisältö 1 Eräät keskeiset käsitteet 2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus 2 2.2

Lisätiedot

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen.

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Järjestövakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Olemme räätälöineet vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa järjestötoiminnan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit. Tuoteselosteen tarkoituksena

Lisätiedot

Toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA1. Voimassa alkaen

Toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA1. Voimassa alkaen Toiminnan vastuuvakuutus Vakuutusehto VA1 Voimassa 1.10.2010 alkaen 2 Sisällysluettelo 1. Korvattavat vahingot 4 2. Toiminnan vastuuvakuutuksen korvausrajoitukset 4 2.1 Hallussa oleva omaisuus 4 2.2 Käsiteltävänä

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen.

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. Yritysykkönen Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan ja palvelualan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit.

Lisätiedot

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Asuntovakuuttamisen tietoisku Helsingin Pelastusliitto HELPE:n ja Kiinteistöliitto Uusimaan asukasturvallisuusilta 8.9.2015 Hannu Partanen 2 Sisältö 1)

Lisätiedot

Yrityksen perusvakuutus

Yrityksen perusvakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Yrityksen perusvakuutus Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan, palvelualan ja tiettyjen tuotantotoimintaa harjoittavien

Lisätiedot

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo Vastuuvakuutus VA 04 Erityisehdot 319-396. Voimassa 1.1.2016 133 380 1 04.16 319 Huolto- ja korjausliike 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutetaan huollettavaksi tai korjattavaksi

Lisätiedot

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 124 1 11.10 SISÄLLYSLUETTELO vastuuvakuutus...3 1 vakuutuksen tarkoitus...3 2 vakuutetut...3 3 VAKUUtuKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen 1 400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. 400.1 Vakuutuksen tarkoitus 400.2 Vakuutetut Yksityishenkilön

Lisätiedot

Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva

Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva Omaisuuserityisehto 322: kiinteistönomistajan-, toimitusjohtajan- ja hallituksen vastuuvakuutusturva sekä kiinteistönomistajan oikeusturva Voimassa 1.1.2013 alkaen 322.1 Kiinteistönomistajan vastuuvakuutusturva

Lisätiedot

yleiset sopimusehdot

yleiset sopimusehdot yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YL sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu 4 LUKU Rahdinkuljettajan vastuu 27 Vastuun edellytykset Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä

Lisätiedot

POHJOLAN RYHMÄVASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS

POHJOLAN RYHMÄVASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS POHJOLAN RYHMÄVASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS Vakuutusehdot Voimassa 1.10.2006 alkaen. 103 096 1 04.08 1 SISÄLLYSLUETTELO VA VASTUUVAKUUTUS... 3 VA 1 Vakuutuksen tarkoitus... 3 VA 2 Vakuutetut... 3 VA 3

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

MTK:n tuotevastuuvakuutus

MTK:n tuotevastuuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2013 alkaen 10 Vakuutuksen tarkoitus Vakuutuksen tarkoituksena on korvata jäljempänä kohdassa 20 mainittujen vakuutettujen vakuutetussa toiminnassa tuotetusta tai valmistetusta

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Tiekuljetuksen vastuuvakuutus Vakuutusehdot 92 D

Tiekuljetuksen vastuuvakuutus Vakuutusehdot 92 D Tiekuljetuksen vastuuvakuutus Vakuutusehdot 92 D Voimassa 1. 3. 2013 alkaen Sisältö 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutuksen voimassaoloalue 3 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset 4 Suojeluohjeet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2006 alkaen YL Sisällysluettelo YL YL 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1.Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

LÄHI-FARMI MAATILAN VAKUUTUS

LÄHI-FARMI MAATILAN VAKUUTUS Yhdistelmävakuutus, joka koostuu seuraavista vakuutuksista: PERUSOSA - Esinevakuutus LISÄTURVAVAKUUTUKSET - Laaja keskeytysvakuutus - Maataloustraktorivakuutus - Rajoitettu keskeytysvakuutus - Metsävakuutus

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

Työkone-Extra A ESINEVAKUUTUS VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ. 4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset. 1 Vakuutuksen tarkoitus

Työkone-Extra A ESINEVAKUUTUS VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ. 4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset. 1 Vakuutuksen tarkoitus Työkone-Extra Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen 133 234 1 04.16 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ Työkone-extra sisältää aina seuraavat vakuutukset: A ESINEVAKUUTUS B ÖLJYVAHINKOVAKUUTUS C KRIISIAPUVAKUUTUS Vakuutukseen

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011

OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 Om 1 OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 101 OMAISUUSVAKUUTUKSESSA KÄYTETTÄVIÄ KÄSITTEITÄ Jälleenhankinta-arvo Käypä arvo Nykyarvo Vakuutusmäärä Ensivastuu Jäännösarvo Jälleenhankinta-arvolla

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010

MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 Mo 1 MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 VAPAAEHTOISTA TURVAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan omistuksessa tai pysyvässä hallinnassa

Lisätiedot

JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT

JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT YH12 JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT 1 Voimassa 1.1.2003 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus 1458359-3 Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, Y-tunnus 0196741-6 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola,

Lisätiedot

SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO RY:N RYHMÄVASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS

SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO RY:N RYHMÄVASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO RY:N RYHMÄVASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 212 1 2.11 SISÄLLYSLUETTELO VASTUUVAKUUTUS...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3 1.2 Vastuuvakuutuksen

Lisätiedot

HUOLENPITOA TALOYHTIÖN OIKEUKSISTA ASIAKASETU 3

HUOLENPITOA TALOYHTIÖN OIKEUKSISTA ASIAKASETU 3 HUOLENPITOA TALOYHTIÖN OIKEUKSISTA ASIAKASETU 3 Vuosimaksu 167 / yhtiö Kokonaisvakuutusmäärä jopa 75 000 Asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt, osuuskunnat Kiinteistön oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä

Lisätiedot

YH 12. järjestövakuutus. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 189 1 10.10

YH 12. järjestövakuutus. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 189 1 10.10 YH 12 järjestövakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 189 1 10.10 SISÄLLYSLUETTELO JÄRJESTÖVAKUUTUS...3 esinevakuutus...3 1 vakuutuksen tarkoitus...3 2 vakuutuksen kohde...3 3 voimassaoloalue...3

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset Kiinteistön rakennukset ovat arvokasta omaisuutta, josta taloyhtiön hallitus ja yrityksen johto ovat vastuussa. Onneksi voitte vakuuttaa

Lisätiedot

INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset

INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset Voimassa 1.10.2012 alkaen Tämän oppaan tarkoitus on antaa tietoa INFRA ry:n jäsenyrityksille tyypillisistä vastuuvahinkoriskeistä ja niihin varautumisesta vastuuvakuutuksilla.

Lisätiedot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä Vesiosuuskunnat 20. ja 21.3.2014 Esinevakuutukset Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä o pumput, venttiilit, mittarit,

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 201: TOIMINNANVASTUU 1.1.2011

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 201: TOIMINNANVASTUU 1.1.2011 Vt 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 201: TOIMINNANVASTUU 1.1.2011 201.1 KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutusmäärä 201.2 RAJOITUKSET Vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö-

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo Yleiset Sopimusehdot ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1 www.if.fi Sisällysluettelo 1 Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys............................ 2 2 Sopimuksen tekeminen ja voimassa

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Yleiset sopimusehdot Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1. Eräät keskeiset käsitteet 3 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3 2.1 n tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

Kustantajan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA40. Voimassa alkaen

Kustantajan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA40. Voimassa alkaen Kustantajan vastuuvakuutus Vakuutusehto VA40 Voimassa 1.10.2010 alkaen Sisällysluettelo 1. Korvattavat vahingot 4 2. Vastuuvakuutuksen korvausrajoitukset 4 2.1 Samaan intressipiiriin kuuluvalle aiheutettu

Lisätiedot

Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia

Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Yritysturva Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia VOIMASSA 1.8.2005 ALKAEN YT 01.5 1. VAKUUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET 3 2. TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VA- KUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista Kiinteistövakuuttamisen tietoisku Helsingin pelastusliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasturvallisuusilta 26.4.2016 OP Vakuutus Oy / Jarmo Vähä Pietilä OP Vakuutus Oy Käsiteltävät asiat Kiinteistövakuutustuotteet

Lisätiedot

Maatilatuotannon vakuutukset

Maatilatuotannon vakuutukset Maatilatuotannon vakuutukset Tuoteseloste voimassa 1.1.2012 alkaen. Maatilan tuotantorakennuksen, koneen, laitteen, tuotteen ja tarvikkeen sekä eläinten vahingoittuminen tarkoittaa rahan menoa. Tilannetta

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Yritykset ja yhteisöt. Vakuutusehdot. Voimassa 1.11.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Yritykset ja yhteisöt. Vakuutusehdot. Voimassa 1.11.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehdot Yleiset sopimusehdot Yritykset ja yhteisöt Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 3 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija Voimassa 15.11.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus 2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 164. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 15.5.2013 1. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen koskien

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

Ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus

Ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Sisältää YTK-Yhdistys ry:n erityisehdot Vakuutusehdot 1.1.2018 11.17 Sisällysluettelo Vastuuvakuutus...1 OIKEUSTURVAVAKUUTUS...2 RYHMÄVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT...4

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Kv 1 KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.4.2001 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 102 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO

Lisätiedot

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva Sisällysluettelo Dans ke Bankin Mas t e rcard yhdis telmäkortteihin lii tty

Lisätiedot

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen. RY1 R1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.7.2014 alkaen VAKUUTUSSOPIMUSLAKI JA RYHMÄVAKUUTUS (3 ja 4 ) Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä. Nämä säännökset

Lisätiedot

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Sisällysluettelo HEVOS- JA KILPAILUVARUSTE VAKUUTUS... 2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen kohde...2 3 Vakuutuksen

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2011 alkaen YL YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus...2

Lisätiedot

Yritysvakuutus Tuoteseloste

Yritysvakuutus Tuoteseloste Yritysvakuutus Tuoteseloste Omaisuusvakuutus, keskeytysvakuutus, vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus Voimassa 1.4.2012 alkaen Tämä tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06)

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06) YL YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2001 alkaen. 1 103 222 1 5.01 (02.06) 10.000 SISÄLLYSLUETTELO YL YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS-

Lisätiedot

ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS

ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS YH 01 ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2001 alkaen. 103 193 1 8.02 (08.05) 4.000 SISÄLLYSLUETTELO 2 VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 Vakuutuksen tarkoitus...

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS Vit 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS 1.1.2014 251.1 KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutusmäärä 251.2 RAJOITUKSET Vakuutusturva korvaa toiselle aiheutuneen henkilö-, esine- ja taloudellisen

Lisätiedot

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Försäkringsaktiebolaget alandia KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.1.2016 Sisältö 1 Keskeisiä käsitteitä 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus

Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Voimassa 1. 1. 2011 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Koneturva tuotteet 2013

Koneturva tuotteet 2013 Koneturva tuotteet 2013 jkjk Kun rahoitat moottorityökonehankinnan Sampo Rahoituksen kautta, voit kätevästi liittää siihen kattavan Koneturva-vakuutuksen. vakuutus maksetaan kätevästi kuukausittain rahoituserien

Lisätiedot

ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS

ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen YH 01 ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS...2 VAKUUTUKSEN RAKENNE...2 ES ESINEVAKUUTUS...2 ES 1 ES 2 133 0781 7.12 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.

LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä vakuutusyhtiö) yleiset ehdot (voimassa 1.1. LÄÄKEVAHINKOVAKUUTUS Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön (jäljempänä "vakuutusyhtiö") yleiset ehdot (voimassa 1.1.2012 alkaen) 1. Vakuutuksen tarkoitus 1.1 Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutussopimuslaki (543/1994) on vakuutussopimuksia koskeva laki, joka sisältää asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliseen sopimussuhteeseen ja eräiden kolmansien henkilöiden

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2004 alkaen AYL YL 1 Eräät keskeiset käsitteet Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt A-Vakuutus Oy:n (jäljempänä A-Vakuutus) kanssa vakuutussopimuksen. Vakuutettu on

Lisätiedot

Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN

Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Nuorisovakuutus TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.7.2007 ALKAEN Lähivakuutuksen Nuorisovakuutuksessa on valmiiksi mietittynä nuoren ja hänen perheensä tarpeita vastaava vakuutusturva. Nuorisovakuutukseen sisältyy

Lisätiedot

Järjestövakuutus YH 12. Vakuutusehdot

Järjestövakuutus YH 12. Vakuutusehdot Järjestövakuutus YH 12 Vakuutusehdot 1.1.2011 Sisällysluettelo JÄRJESTÖVAKUUTUS...2 ESINEVAKUUTUS...2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen kohde...2 3 Voimassaoloalue...2 4 Korvattavat vahingot ja

Lisätiedot

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 Vuosimaksu 145 / yhden vakuutuspaikan yhtiö *) Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä korottuu 200 000 :lla Tukea vahingon rajaamis- ja puolustautumiskustannuksiin Hallitus

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

SUOMEN LAKIMIESLIITTO RY:N RYHMÄVASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS

SUOMEN LAKIMIESLIITTO RY:N RYHMÄVASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS SUOMEN LAKIMIESLIITTO RY:N RYHMÄVASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS Vakuutusehdot Voimassa 1.2.2011 alkaen 133 211 1 2.11 SISÄLLYSLUETTELO VASTUUVAKUUTUS...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3 2 VAKUUTETUT...3 3 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot Försäkringsaktiebolaget alandia Kuljetusvastuuvakuutuksen yleiset vakuutusehdot 1.1.2016 Sisältö sivu 3 vakuutuksen kohde 3 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO 3 OMAVASTUU 3 KORVAUSSÄÄNNÖT 4 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 2

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Vakuutusehdot Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen Sisällysluettelo Hevos- ja kilpailuvarustevakuutus 2 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen kohde 2 3 Vakuutuksen voimassaolo

Lisätiedot