Venevakuutusehdot EHTO VEN , voimassa alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Venevakuutusehdot EHTO VEN 400.10, voimassa 1.1.2015 alkaen"

Transkriptio

1 Venevakuutusehdot EHTO VEN , voimassa alkaen Venevakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. SISÄLTÖ Vakuutusehdoissa käytettyjä käsitteitä Vakuutuksen voimassaolo Vakuutuksen kohde Vakuutusturvat Veneilyturva Varkaus- ja ilkivaltaturva Paloturva Kuljetus- ja säilytysturva Konerikkoturva Mastoturva Vakuutusturvien yleiset rajoitukset Suojeluohjeet Omaisuuden turvallinen käyttö ja säilytys Lukitus Paloturvallisuus Vahinkojen korvaaminen Korvaamisen perusteet Vakuutusehdoissa käytettyjä käsitteitä Bonusoikeus Bonusoikeudellisen vakuutuksen vakuutusmaksusta myönnetään vakuutuksenottajalle henkilökohtainen bonusalennus jokaisesta vahingottomasta vakuutuskaudesta. Bonus kasvaa nollasta lähtien 10 prosenttiyksikköä (bonusluokka) vuodessa aina 60 prosenttiin asti. Jos vakuutus on bonusoikeudellinen, bonus on merkitty vakuutuskirjaan. Bonukseen oikeuttavalla vakuutuskaudella tarkoitetaan vähintään 10 kuukauden pituista yhtäjaksoista vakuutuskautta, jonka aikana vakuutusyhtiö ei ole maksanut vakuutuksesta bonukseen vaikuttavaa korvausta. Jos vakuutusyhtiö on maksanut bonukseen vaikuttavan korvauksen, vakuutus siirtyy kutakin korvattua vahinkoa kohden kahta luokkaa alhaisempaan bonusluokkaan, 10 prosentin luokasta kuitenkin vain yhtä luokkaa alemmaksi. Jäännöshinta Jäännöshinnalla tarkoitetaan hintaa, joka omaisuudella on vahinkotapahtuman jälkeen. Käypä hinta Käypä hinta on käteishinta, joka omaisuudesta välittömästi 54 Kodin ja perheen vakuutusehdot Välitön esinevahinko Muut vahingot Korvaamisen rajoitukset Omaisuuden hinnan ja vahingon määrän arvioiminen Käypä hinta Ikävähennykset Korvaamistavat Korjaaminen Kertakorvaus Tilalle hankkiminen Lunastus Omavastuu ja muut vähennykset Omavastuu Henkilön menettelyn vaikutus Verolainsäädännön vaikutus Vähennysten laskemisjärjestys Vakuutusmaksu Vakuutusmaksuun vaikuttavat seikat Vakuutuksen päättyminen ja turvatason muutos vakuutuskauden aikana ennen vahinkohetkeä on saatavissa, kun se myydään tarkoituksen mukaisella tavalla. Omavastuu Omavastuu on vakuutuskirjaan tai vakuutusehtoihin merkitty rahamäärä, joka vähennetään vakuutustapahtuman yhteydessä korvattavan vahingon määrästä. Uudishinta Uudishinnalla tarkoitetaan uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavanlaisen omaisuuden käteismyyntihintaa. 1 Vakuutuksen voimassaolo Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa sekä Itämerellä ja sen lahdissa sekä Saimaan kanavalla. Jos sovitaan muusta voimassaoloalueesta, se merkitään vakuutus kirjaan. Vakuutuksessa sovelletaan vakuutussopimuslain säännöksiä vakuutetusta, ellei toisin ole sovittu ja merkitty vakuutuskirjaan. 2 Vakuutuksen kohde Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty vene. Veneellä tarkoitetaan kokonaisuutta, johon voi kuulua rungon lisäksi

2 pää- ja/tai apumoottori takila purjeet. Venevakuutukseen kuuluvat myös vesillä liikkumiseen tarvittavat kiinteästi asennetut tai lukitussa tilassa säilytettävät varusteet ja elektroniset laitteet sekä niihin yleisesti ostettavissa olevat, veneilyyn liittyvät ohjelmat säilytyskelkat, -pukit ja vastaavat säilytysvarusteet enintään euroon asti kiinteästi asennetut vapatelineet veneessä säilytettävät työkalut enintään 500 euroon asti jollat ja apualukset moottoreineen pelastuslautat rekisteröimätön säilytystraileri enintään euroon asti. Vakuutuksen kohteena eivät ole, ellei asiasta ole erikseen sovittu ja merkitty vakuutuskirjaan vuokratut ja vuokrauskäytössä olevat veneet (charter, vuokraus) ansiokäytössä olevat veneet. Vakuutuksen kohteena eivät ole erikoismaalaukset, teippaukset ja koristelut, jotka eivät liity veneen käyttötarkoitukseen turvallisuus- tai viranomaismääräysten vastaiset tai niiden vastaisesti asennetut laitteet kodin irtaimistoon kuuluvat esineet. 3 Vakuutusturvat Täyskasko sisältää Veneilyturvan, Varkaus- ja ilkivaltaturvan, Paloturvan, Kuljetus- ja säilytysturvan maissa ja Veneilijän vastuuvakuutuksen. Täyskaskoon voidaan lisämaksusta liittää Konerikkoturva ja Mastoturva. Osakasko sisältää Varkaus- ja ilkivaltaturvan, Paloturvan, Kuljetus- ja säilytysturvan maissa ja Veneilijän vastuuvakuutuksen. Osakaskosta korvataan kotisatamassa sattuneet myrskystä aiheutuneet vahingot. 3.1 veneilyturva Vakuutuksesta korvataan vesillä sattuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko, jonka syynä on myrsky, keskituulen nopeus 15 metriä/sekunnissa törmäys kiinteään tai liikkuvaan esineeseen muu äkillinen ja ennalta arvaamaton, edellä mainittujen kaltainen, ulkoinen tapahtuma. Tällaisena ei pidetä vahinkoa, joka on aiheutunut veneessä olevan henkilön tai eläimen liikkumisesta tai veneessä olevasta esineestä. Jos vakuutuksessa on bonusoikeus, veneilyturvan perusteella maksettava korvaus nostaa vakuutusmaksua kulloinkin voimassa olevien bonusmääräysten mukaisesti. 3.2 varkaus- ja ilkivaltaturva Vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on varkaus, jolla tarkoitetaan veneen tai moottorin anastusta tai sen yritystä ilkivalta, jolla tarkoitetaan ulkopuolisen tahallisesti aiheuttamaa vahinkoa luvaton käyttö tai sen yritys murto, jolla tarkoitetaan murtautumista lukittuun veneeseen tai siinä olevaan tilaan. 3.3 paloturva Vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on irtipäässyt tuli, noki, savu tai savukaasu räjähdys salamanisku, joka on kohdistunut suoraan vakuutettuun omaisuuteen. 3.4 kuljetus- ja säilytysturva Vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko, joka sattuu, kun vakuutuksen kohteena olevaa venettä lasketaan vesille, nostetaan vesiltä, tai säilytetään tai kuljetetaan maissa. Ulkoisena tapahtumana ei pidetä vahinkoa, joka on aiheutunut veneessä olevan henkilön tai eläimen liikkumisesta tai veneessä olevasta esineestä. Jos vakuutuksessa on bonusoikeus, tämän turvan perusteella maksettava korvaus nostaa vakuutusmaksua kulloinkin voimassa olevien bonusmääräysten mukaisesti. 3.5 konerikkoturva Konerikkoturva korvaa alle 10 vuotta vanhan perämoottorin, voimansiirron ja potkurin sisäisestä syystä aiheutuneet rikkoutumisvahingot. Jos vakuutuksessa on bonusoikeus, konerikkoturvan perusteella maksettava korvaus nostaa vakuutusmaksua kulloinkin voimassa olevien bonusmääräysten mukaisesti. Rajoitukset: Kohdan 4 yleisten rajoitusten lisäksi turvasta ei korvata: valmistajan, myyjän, tai maahantuojan myöntämän voimassa olevan takuun alaisia vaurioita vahinkoja, jotka ovat seurausta valmistajan huoltoohjeiden laiminlyönnistä. 3.6 mastoturva Mastoturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton alle 25 vuotta vanhan veneen mastolle ja takilalle muusta kuin ulkoisesta syystä aiheutunut vahinko. Jos vakuutuksessa on bonusoikeus, mastoturvan perusteella maksettava korvaus nostaa vakuutusmaksua kulloinkin voimassa olevien bonusmääräysten mukaisesti. Rajoitukset: Kohdan 4 yleisten rajoitusten lisäksi turvasta ei korvata: purjehduskilpailussa aiheutuneita vahinkoja hiilikuitutakilalle aiheutuneita vahinkoja. Kodin ja perheen vakuutusehdot 55

3 4 Vakuutusturvien yleiset rajoitukset Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut 1. omaisuudelle tai esineelle itselleen sen suunnittelu-, asennus-, käsittely- tai työvirheestä rakenne-, valmistus- tai aineviasta korjaamiseen käytetyistä sopimattomista tai laadultaan ilmeisen heikoista osista tai materiaaleista. 2. hitaasti kehittyvistä tapahtumista, kuten kulumisesta, syöpymisestä, ruostumisesta tai osmoosista sienettymisestä, homehtumisesta tai lahoamisesta aineen väsymisestä tai muusta vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä. 3. sateesta, kuivuudesta, kuumuudesta, pakkasesta, lumesta, jäästä tai jäätymisestä. Vakuutuksesta ei korvata myöskään veneelle aiheutuneita vaurioita veneen säilytyskatoksen vaurioituessa lumen, jään tai sadeveden painosta 4. luonnonilmiön aiheuttamasta tulvasta, vedenpinnan tason vaihtelusta, jäiden liikkumisesta tai aallokosta, joka ei ole myrskytuulen aiheuttama 5. hyönteisistä tai tuhoeläimistä 6. lemmikkieläimen käyttäytymisestä 7. katoamisesta, unohtamisesta tai veteen putoamisesta 8. petoksesta, kavalluksesta tai vastaavanlaisesta vilpillisestä menettelystä tai sopimuksen rikkomisesta 9. tavanomaisesta naarmuuntumisesta ja kolhiintumisesta 10. Veneen tai moottorin sähkölaitteelle, johdolle, johtosarjalle tai moottorin elektroniselle ohjausyksikölle silloin, kun vahinko on aiheutunut niiden tai niihin liittyvien johtojen tai johtosarjan ylikuumenemisesta, oikosulusta, ylijännitteestä tai muusta sisäisestä rikkoutumisesta, paitsi jos syynä on salaman isku 11. veneen tai sen varusteen sisäisestä rikkoutumisesta 12. öljystä, saastuneesta vedestä tai virheellisestä tai epäpuhtaasta polttoaineseoksesta 13. moottorille ja laitteille sekä voimansiirrolle niiden teknisestä viasta, ellei kohteella ole konerikkoturvaa 14. jäähdytysjärjestelmän toiminnan estymisen aiheuttamasta vauriosta 15. osallistuttaessa moottoriveneiden nopeuskilpailuun tai sen harjoituksiin 16. sellaisesta syystä, että vahinko voidaan korvata jonkin erityislain, takuun tai muun sitoumuksen tai vakuutuksen perusteella taikka julkisista varoista 17. tuulesta, ellei kyseessä ole myrsky (keskituulen nopeus vähintään 15 metriä/sekunnissa). Vakuutuksesta ei korvata myöskään 18. puhtaita varallisuusvahinkoja 19. vahinkoa, jos vakuutustapahtumaa ei voida määritellä. 5 Suojeluohjeet Suojeluohjeissa on tavallisimpia varotoimenpiteitä, joilla vahingon synty pyritään estämään tai vahingon laajuutta pienentämään. Vakuutuksenottajan, vakuutetun ja häneen samastettavan henkilön tulee noudattaa suojeluohjeita. Suojeluohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa sen, ettei korvausta makseta tai että se maksetaan alennettuna yleisten sopimusehtojen kohdan 5.1 mukaisesti. Vakuutuksenottajan, vakuutetun ja häneen rinnastettavan henkilön tulee huolehtia siitä, ettei esinettä tai omaisuutta käytetä valmistajan, maahantuojan tai myyjän antamien käyttö-, huolto- ja asennusohjeiden vastaisesti tai aseteta liian kovalle rasitukselle. 5.1 omaisuuden turvallinen käyttö ja säilytys 1. Veneen kuljettajan on noudatettava vesiliikennelain 5 pykälässä edellytettyä huolellisuutta ja varovaisuutta sekä toimittava niin, ettei hän vaikeuta tai häiritse muiden liikkumista vesillä. 2. Venettä ei saa kuljettaa sairaana, väsyneenä tai lääkeaineiden vaikutuksen alaisena. 3. Vesiliikennelain 6 pykälän määräyksiä veneen kuljettajan kelpoisuudesta on noudatettava. 4. Valmistajan ohjeita veneen käytöstä ja varustelusta on noudatettava. 5. Vakuutuksen kohdetta koneineen ja laitteineen tulee hoitaa ja huoltaa niin, että ne ovat teknisesti kunnossa. 6. Veneen tulee olla merikelpoinen, riittävästi varusteltu ja miehitetty ottaen huomioon veneen tyyppi, koko ja kulkualue. 7. Veneen on oltava tarpeellisen valvonnan alaisena ja turvallisesti kiinnitettynä, kun sitä ei käytetä. 8. Käyttämättömänä olevaan veneeseen kertynyt sadevesi on poistettava ja automaattisen vedenpoistojärjestelmän toimintaa on valvottava riittävän usein. 9. Veneen kiinnitysköysien paksuuden ja vetolujuuden on oltava oikeassa suhteessa veneen kokoon nähden. 10. Vene on maissa säilytettäessä telakoitava niin, etteivät routa, jään liikkeet tai veden pinnan yhden (1) metrin nousu voi sitä vaurioittaa. 11. Talvisäilytyksessä veneen tuennan tulee kestää talven aiheuttamat rasitukset. 12. Kuljetettaessa venettä toisella kuljetusvälineellä on noudatettava voimassa olevia säännöksiä ja viranomaisten määräyksiä. Trailerin tulee ominaisuuksiltaan soveltua kyseisen veneen kuljettamiseen ja säilyttämiseen. 13. Kuljetuksen ajaksi kuomut ja muut varusteet tulee joko poistaa veneestä tai kiinnittää niin, etteivät ne pääse vaurioitumaan kuljetuksen aikana. 14. Venettä ei saa jättää sellaiseen paikkaan tai pitää sellaisessa kunnossa, että se on ajan oloon omiaan kiinnittämään rikoksentekijöiden huomiota. 15. Varkausvahingon estämiseksi lukittuunkaan veneeseen ei saa jättää näkyville arvokasta ja varkausaltista omaisuutta, kuten esimerkiksi optisia ja elektronisia laitteita ja arvoesineitä. 5.2 lukitus 1. Perämoottorilla varustetut avoveneet on lukittava laituriin tai muuhun kiinteään esineeseen. 2. Säilytettäessä venettä kuljetukseen tarkoitetulla trailerilla tulee trailerin olla lukittu ja veneen olla lukittuna traileriin. 56 Kodin ja perheen vakuutusehdot

4 3. Veneen tilat on pidettävä lukittuina ja veneeseen kuuluvia varusteita tulee säilyttää lukitussa tilassa tai ne on kiinnitettävä siten, että irrottamiseen tarvitaan työkaluja 4. Veneen ja sen säilytyssuojan avaimia ei saa jättää veneeseen tai sen säilytyspaikan läheisyyteen. 5. Veneestä irrotettuja varusteita ja perämoottoreita on säilytettävä lukitussa tilassa. 6. Perämoottori on lukittava veneen peräpeiliin lukolla. Suositeltavin lukko on standardinmukainen perämoottorilukko. 5.3 paloturvallisuus 1. Viranomaisten antamia paloturvallisuusohjeita ja -määräyksiä on noudatettava. 2. Palavien nesteiden ja nestekaasun käytössä ja säilytyksessä ei saa ylittää palavista nesteistä annetun asetuksen säännöksiin tai lupiin perustuvia määriä (Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista /855). 3. Asuttavassa veneessä on oltava toimintakuntoinen palovaroitin sekä kaasuvaroitin. 4. Nestekaasulaitteet on tarkistettava vuosittain. 5. Polttoainetta saa säilyttää veneessä ainoastaan viranomaisten hyväksymissä, polttoaineen säilytykseen tarkoitetuissa astioissa. Irrallisia polttoaineen säilyttämiseen käytettäviä astioita ei saa täyttää veneessä. 6. Vialliset sähkölaitteet (220v) on korjattava viipymättä. Niiden käyttö on kielletty ennen korjaamista. 7. Sähköasennuksia ja sähkölaitteiden korjauksia (220 V) saavat suorittaa vain hyväksytyt asennus- ja huoltoliikkeet. 8. Veneessä käytettävien irrallisten lämmityslaitteiden tulee olla vähintään autokäyttöön tarkoitettuja laitteita ja niitä on käytettävä valvotusti. 9. Tupakanpoltto ja avotulen teko on kielletty veneen säilytyssuojassa tai veneen tiloissa, joissa on herkästi syttyviä aineita tai materiaaleja. 10. Tulitöitä ei saa tehdä veneessä, sen välittömässä läheisyydessä tai tilassa, jossa venettä säilytetään. Tulitöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joista aiheutuu palonvaaraa. Tällaisia töitä ovat mm. kaasu- ja kaarihitsaus, polttoleikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Jos tulityön tilapäinen tekeminen on välttämätöntä, alkusammutuskalustoksi on varattava vähintään kuuden (6) kilon A-B-C -teholuokan käsisammutin, sammutuspeite ja paineellinen vesiletku. Jos paineellista vesiletkua ei ole saatavilla, tulee varata 50 litraa vettä irtoastioihin. Syttyvät kohteet on suojeltava ja syttyvä irtotavara on poistettava. Paikkaa on vartioitava työn aikana ja sen jälkeen vähintään kaksi (2) tuntia. 6 Vahinkojen korvaaminen Vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutusyhtiölle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää mahdollisuudestaan saada korvausta ja joka tapauksessa 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtuman sattumisesta. Ennen vakuutuskorvauksen hakemista vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus vahingon tarkastamiseen. Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta, osallistua vahingon selvittelyyn vahinkopaikalla ja myötävaikuttaa vahingon syyn selvittämiseen. 6.1 korvaamisen perusteet Vakuutuksen kohteet ja niille valittu turva on merkitty vakuutuskirjaan välitön esinevahinko Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle äkillisesti ja ennalta arvaamatta sattuneesta tapahtumasta aiheutunut välitön esinevahinko sovitun turvan mukaisesti, ellei vakuutuskirjassa ole muuta mainittu. Vakuutuksesta korvattavan välittömän esinevahingon yhteydessä korvataan lisäksi kohtuulliset vahingon torjumis- ja rajoittamiskustannukset veneessä mukana olleiden henkilöiden matkan keskeytymisestä aiheutuneet ylimääräiset, välttämättömät kotiinpaluukustannukset. Korvaus on yhteensä enintään 850 euroa. etukäteen vakuutusyhtiön kanssa sovitut hylyn poistamisesta aiheutuneet kustannukset, jos poistaminen on välttämätöntä merenkulun- tai ympäristön turvallisuuden kannalta kustannukset veneen välttämättömästä ja tarpeellisesta kuljetuksesta korjaamoon sekä veneen nostosta ja laskusta, kun niistä on sovittu etukäteen vakuutusyhtiön kanssa varkaudesta aiheutuneet veneen palauttamiskustannukset muut vahingot Muut korvattavat tapahtumat on kerrottu vakuutusturvien yhteydessä (ehtokohdat ) tai vakuutuskirjassa korvaamisen rajoitukset Vakuutuksesta ei korvata 1. omaisuuden arvon alentumista 2. vahingonselvittelyyn tai vahinkoon välillisesti liittyviä kustannuksia, kuten puhelin- ja matkakuluja, ansionmenetystä tai muita vastaavia kustannuksia 3. korjauksen yhteydessä tehtyjä erillisiä muutos- tai parannustöitä eikä muita vahinkoon liittymättömiä kustannuksia, huoltotöitä tai tilapäiskorjauksia. Korvausta ei myöskään makseta vanhan ja uuden pinnan välisistä sävyeroista. Jos korjauksen yhteydessä on uusittu kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia niiden vahingoittumisen takia tai suoritettu vastaavia töitä, joiden johdosta omaisuuden kunnon voidaan näiltä osin katsoa olennaisesti parantuneen, tämä otetaan huomioon lopullisen korvauksen määrässä. Samoin otetaan huomioon, jos korjaamisen yhteydessä on suoritettu sellaisia maalaus-, verhoilu- tai muita töitä, joiden vuoksi voidaan katsoa veneen kunnon olennaisesti parantuneen. Kodin ja perheen vakuutusehdot 57

5 Ikävähennystaulukko Vähennys % Kohteen Lisäksi vähennys ikä 1 v. 2 v. 3 v. 4 v. 5 v. 6 v. 7 v. 8 v. 9 v. 10 v. 11 v. jokaiselta seuraavalta vuodelta Akku Venekuomu Venepatjat ja -tyynyt Kevlarpurjeet tai vastaavat Purjeet Elektroniset varusteet, radio ym Takila ja masto Kylmä- ja lämmityslaitteet Kumivene Korjattaessa tai uusittaessa moottoria, vetolaitteita tai niiden osia ja varusteita kustannuksia, jotka johtuvat siitä, että vene, sen varusteet tai varaosat kuljetetaan tai korjataan tavanomaisesta olennaisesti poikkeavin keinoin esimerkiksi työskentelemällä ajan säästämiseksi yli- ja pyhätöissä 5. kustannuksia, jotka johtuvat lakosta tai työnseisauksesta 6. omaisuuden tavanomaisen käytön aiheuttamaa kulumista vahinkotapahtuman yhteydessä 7. varaosan tai varusteen toimituksen viivästymisestä taikka siitä, että niitä ei ole yleisesti kaupan tai valmistus on lopetettu. 8. ylimääräisiä tai hukkaan menneitä kuluja tai maksuja, jotka johtuvat siitä, että korjaustyö on suoritettu talvitelakoinnin yhteydessä tai aikana. Vakuutuksenottajasta johtuvat puutteet tai virheellisyydet vakuutustiedoissa vakuutusta tehtäessä, sen voimassapidossa, vahingon torjumisessa tai korvauksen hakemisessa voivat estää vahingon korvaamisen tai rajoittaa sitä. Näistä säädetään erikseen yleisissä sopimusehdoissa. 6.2 omaisuuden hinnan ja vahingon määrän arvioiminen käypä hinta Veneen, sen osan ja varusteiden hinta ja vahingon määrä määritellään niiden käyvän hinnan mukaan. Vakuutuskirjaan merkitty enimmäiskorvausmäärä tai vakuutusmaksun perusteeksi ilmoitettu hinta ei ole todisteena käyvästä hinnasta. Enimmäiskorvausmäärä on kuitenkin aina käyvän hinnan perusteella maksettavan korvauksen enimmäismäärä ikävähennykset Ikävähennystaulukossa mainittujen esineiden käypä hinta määritellään esineen iän mukaan. Ikävähennykset tehdään uuden vastaavan esineen uudishinnasta. Ikävähennys on enintään 70 prosenttia. Jos yllä mainittu esine on ostettu uutena ja vahinko on sattunut yhden vuoden kuluessa ostohetkestä, korvauksen perusteena on uuden vastaavan esineen käteismyyntihinta. Tällöin ikävähennystä ei tehdä. 58 Kodin ja perheen vakuutusehdot Jos yllä mainittua esinettä ei ole ostettu uutena ja/tai vahinko on sattunut myöhemmin kuin vuoden kuluessa ostohetkestä, tehdään seuraavat ikävähennykset uuden vastaavan esineen hinnasta siten, että ensimmäisenä vuotena pidetään valmistumisvuotta, joka päättyy kalenterivuoden vaihtuessa riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta esine on otettu käyttöön. Esineen korjauskustannuksia korvataan enintään ikävähennystaulukon perusteella laskettuun hintaan asti, vaikka korjauskustannukset olisivatkin tätä suuremmat. Moottorin tai vetolaitteen ollessa korjauskelvoton korvaus määritellään kohdan mukaan. 6.3 korvaamistavat Vakuutusyhtiö toteuttaa vakuutussopimuksen mukaisen korvausvelvollisuutensa jollakin seuraavista ( ) korvaustavoista. Varkausvahingon yhteydessä menetetyn veneen tai perämoottorin lunastuksen tai tilalle hankkimisen edellytyksenä on lisäksi, että menetettyä omaisuutta ei ole löytynyt 30 päivän kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö sai tiedon vahingosta, ja että poliisiviranomaiselle on tehty asiasta rikosilmoitus korjaaminen Esinevahinko korvataan ensisijaisesti maksamalla korjauskustannus. Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä korjaamo tai hankintapaikka. Korjauskustannuksina maksetaan enintään omaisuudella ennen vahinkoa ollut käypä hinta vähennettynä omavastuulla kertakorvaus Jos omaisuutta ei korjata vaikka se olisikin mahdollista, korvauksena maksetaan arvioituja korjauskustannuksia vastaava rahamäärä vähennettynä omavastuulla. Kertakorvauksena maksetaan enintään omaisuudella välittömästi ennen vahinkohetkeä ollut käypä hinta vähennettynä vahingoittuneen omaisuuden jäännöshinnalla ja omavastuulla.

6 6.3.3 tilalle hankkiminen Vakuutusyhtiö voi vaihtoehtoisesti korvata esinevahingon hankkimalla vaurioituneen tai varastetun omaisuuden tilalle vastaavanlaisen ja samaan käyttöön tarkoitetun omaisuuden. Tällöin vahingoittunut omaisuus siirtyy vakuutusyhtiön omaisuudeksi. Jos korvaukseen oikeutettu ei halua tilalle vastaavaa omaisuutta, vaikka sen hankkiminen olisikin mahdollista, lasketaan rahakorvauksen määrä siitä hinnasta, jolla vakuutusyhtiö voisi hankkia tilalle vastaavan omaisuuden. Tästä hinnasta vähennetään omavastuu. Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä hankintapaikka tai tavarantoimittaja lunastus Vakuutusyhtiö voi korvata vahingon lunastamalla omaisuuden, jos vahingoittuneen omaisuuden saattaminen ennalleen ei ole mahdollista tai taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Tällöin vahingoittunut omaisuus siirtyy vakuutusyhtiön omaisuudeksi. Lunastuskorvauksena maksetaan enintään omaisuudella välittömästi ennen vahinkohetkeä ollut käypä hinta vähennettynä omavastuulla. 6.4 omavastuu ja muut vähennykset omavastuu Korvattavan vahingon määrästä vähennetään omavastuu. Omavastuun suuruus määräytyy vakuutuskirjan ja näiden vakuutusehtojen mukaan. Jos useaa vakuutuskohdetta korvataan saman vahinkotapahtuman perusteella ja vakuutusturvissa on erilaiset omavastuut, vähennetään vain suurin omavastuu. Omavastuuta ei vähennetä vahingon torjumis- ja rajoittamiskustannuksista varkausvahingoissa, kun veneessä on venekäyttöön suunniteltu, standardinmukainen, valtuutetun asentajan asentama murtohälytin ja laite on varkauden sattuessa ollut toiminnassa perämoottorin varkauksissa, kun moottori on lukittu standardinmukaisella perämoottorilukolla. Lisäomavastuuna vähennetään 25 prosenttia vahingon määrästä, kun vahinko on sattunut purjehduskilpailutapahtumassa purjeille tai takilalle vahinko on sattunut hiilikuidusta valmistetulle takilalle veneen vakuutusmaksusta on myönnetty katsastusalennus, mutta venettä ei ole katsastettu Suomen Veneilyliiton tai Suomen Purjehtijaliiton katsastusmääräysten mukaisesti vuosittain kesäkuun loppuun mennessä 1-, 2- tai 3-luokkaan tai vastaavaan Työväen Urheiluliiton (TUL) A-, B- tai C-luokkaan henkilön menettelyn vaikutus Vakuutusyhtiö voi alentaa korvausta tai evätä korvauksen kokonaan vakuutetulta tai häneen samastettavalta henkilöltä, joka on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Sama koskee vakuutustapahtumaa, johon on vaikuttanut vakuutetun alkoholin, huumaus- tai lääkeaineiden käyttö tai hän on aiheuttanut vahingon käyttäessään venettä rikolliseen tarkoituk seen tai rikoksen tai sen tekijän suosimiseen (yleiset sopimusehdot, ehtokohta 6.1). laiminlyönyt vakuutuksen suojeluohjeiden noudattamisen (ehtokohta 5 ja yleiset sopimusehdot, ehtokohta 5.1.1) laiminlyönyt vahingon torjumis- ja rajoittamistoimet (yleiset sopimusehdot, ehtokohta 5.2). Vakuutettuun samastettavista henkilöistä kerrotaan yleisten sopimusehtojen ehtokohdassa verolainsäädännön vaikutus Korvauksen määrää laskettaessa otetaan huomioon verotusta säätelevät lait vähennysten laskemisjärjestys Omavastuut ja muut vähennykset vähennetään korvattavan vahingon määrästä peräkkäisinä laskutoimituksina seuraavassa järjestyksessä: 1. mahdollisen veron määrä 2. käyttöikään perustuva vähennys (ikävähennys) 3. omavastuu 4. prosenttimääräinen omavastuu/lisäomavastuu 5. mahdollinen henkilön menettelyyn perustuva korvauksen vähentäminen. 6.5 vakuutusmaksu vakuutusmaksuun vaikuttavat seikat Venevakuutuksen maksuun vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa vakuutuksenottajan, veneen omistajan, haltijan tai kuljettajan ominaisuudet, kuten ikä, asuinpaikka, asuinympäristö, kuljettajien lukumäärä ja kokemus, sekä vakuutus- ja vahinkohistoria, vene ja sen ominaisuudet, käyttöalue, käyttötarkoitus, käyttöaika sekä vakuutusturvan laajuus ja omavastuun suuruus. Maksuun vaikuttavat tekijät vaihtelevat kohteen mukaan. 7 Vakuutuksen päättyminen ja turvatason muutos vakuutuskauden aikana Vakuutuksenottaja on oikeutettu saamaan va kuutus maksunpalautusta, mikäli vakuu tus päättyy sovit tua ajankohtaa aikaisemmin. Vakuu tusyhtiöllä on tällöin oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta va kuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenot tajalle. Mikäli vakuutus on vuodenaikahinnoiteltu, palautusajan kultakin päivältä palautettava määrä riippuu siitä, mihin päiviin vuodesta se kohdistuu. Vakuutusmaksua ei erikseen palauteta, jos palautettava maksu on vähemmän kuin 8 euroa. If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka Helsinki PL 4, IF Y-tunnus Kodin ja perheen vakuutusehdot /

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Alk 1 VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2008 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa. Vakuutuskirjassa mainittuihin venevakuutusturviin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4.4.1 Korvaamisen perusteet 8. 4.4.2 Korvaamisen rajoitukset 8. 4.4.3 Korvauksen määräytyminen 9

SISÄLLYSLUETTELO. 4.4.1 Korvaamisen perusteet 8. 4.4.2 Korvaamisen rajoitukset 8. 4.4.3 Korvauksen määräytyminen 9 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO Venevakuutus muodostuu vakuutuskirjassa sovitun sopimuksen sisällöstä, venevakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. Näitä vakuutusehtoja noudatetaan kaikissa vakuutussopimuksissa,

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT VENE 1

VAKUUTUSEHDOT VENE 1 VAKUUTUSEHDOT VENE 1 Voimassa 1.4.2013 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO Venevakuutus muodostuu vakuutuskirjassa sovitun sopimuksen sisällöstä, venevakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. Näitä vakuutusehtoja

Lisätiedot

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI Kattavaa

Lisätiedot

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa if.fi Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

Saat Buster Vakuutuksen veloituksetta vuodeksi Buster Plus Starttipaketin yhteydessä.

Saat Buster Vakuutuksen veloituksetta vuodeksi Buster Plus Starttipaketin yhteydessä. Buster Vakuutus Yhtä huoleton valinta kuin Busterisikin. Saat Buster Vakuutuksen veloituksetta vuodeksi Buster Plus Starttipaketin yhteydessä. Voit veneillä milloin vain, kattava vakuutusturva on voimassa

Lisätiedot

Voimassa 1.3.2015 alkaen.

Voimassa 1.3.2015 alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutus turvalliseen veneilyyn 5 Mitä venevakuutus turvaa? 6 Vakuutus juuri sinulle 7 Venevakuutuksen voimassaolo 8 Veneesi vakuutusmäärä 10

Lisätiedot

TURVAKSI vastatuulien varalle. Vakuutusopas If Venevakuutus, voimassa alkaen

TURVAKSI vastatuulien varalle. Vakuutusopas If Venevakuutus, voimassa alkaen TURVAKSI vastatuulien varalle Vakuutusopas If Venevakuutus, voimassa 1.1.2017 alkaen VENEESI turvaksi VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa if.fi Venevakuutus on veneesi vakuutus vastatuulien varalle.

Lisätiedot

VENEVAKUUTUS Vakuutusehdot

VENEVAKUUTUS Vakuutusehdot VENEVAKUUTUS Vakuutusehdot Voimassa 1.3.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSEHDOISSA KÄYTETTYJEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMÄT ESINEVAKUUTUS 1 Vakuutuksen sisältö 2 Vakuutuksen tarkoitus 3 Vakuutuksen kohde

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010

MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 Mo 1 MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 VAPAAEHTOISTA TURVAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan omistuksessa tai pysyvässä hallinnassa

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Kattavaa turvaa autollesi

Kattavaa turvaa autollesi Vakuutusopas voimassa 1.1.2016 alkaen Kattavaa turvaa autollesi KATTAVA ja kaikille VAIHTO+ autossa VAKUUTUS Antaa mukana turvaa oleville. autollesi ja kaikille autossa mukana oleville. Helposti ja edullisesti

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS. ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE. Vakuutusopas voimassa 20.2.2016 alkaen.

AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS. ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE. Vakuutusopas voimassa 20.2.2016 alkaen. BMW Vakuutus www.bmwvakuutus.fi Vakuutusopas voimassa 20.2.2016 alkaen AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS. ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE VALITSE SINULLE SOPIVIN KASKOVAKUUTUS Kaskon

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen VAKUUTUSOPAS VOIMASSA 20.2.2016 ALKAEN VALITSE SINULLE SOPIVIN KASKOVAKUUTUS

Lisätiedot

Parasta turvaa AUTOLLESI. Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen

Parasta turvaa AUTOLLESI. Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen Parasta turvaa AUTOLLESI Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa if.fi Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso kannattaa

Lisätiedot

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo Vastuuvakuutus VA 04 Erityisehdot 319-396. Voimassa 1.1.2016 133 380 1 04.16 319 Huolto- ja korjausliike 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutetaan huollettavaksi tai korjattavaksi

Lisätiedot

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso kannattaa valita huolella. Kaskovakuutuksesta

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

Turvaksi VASTATUULIEN VARALLE. Vakuutusopas If Venevakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Turvaksi VASTATUULIEN VARALLE. Vakuutusopas If Venevakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Turvaksi VASTATUULIEN VARALLE Vakuutusopas If Venevakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF VENEVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Veneesi turvaksi If Venevakuutus... 3 Voit itse päättää

Lisätiedot

If Venevakuutus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2012 alkaen. Ilmoita vahingosta osoitteessa if.fi tai soita 010 19 18 18.

If Venevakuutus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2012 alkaen. Ilmoita vahingosta osoitteessa if.fi tai soita 010 19 18 18. If Venevakuutus vakuutusopas voimassa 1.1.2012 alkaen Vuodenaikahinnoiteltu venevakuutus on huoleton veneile silloin kun sinulle sopii. if.fi 010 19 19 19 Ilmoita vahingosta osoitteessa if.fi tai soita

Lisätiedot

Venevakuutus. Tuoteseloste Vakuutusehdot

Venevakuutus. Tuoteseloste Vakuutusehdot Venevakuutus Tuoteseloste Vakuutusehdot VENEVAKUUTUS Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa 1.1.2016 alkaen. Vakuutuspalvelumme ovat aina mukanasi vahinkoapu.op.fi Vahingon sattuessa saat todella helposti

Lisätiedot

Fenniaturvan venevakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen

Fenniaturvan venevakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan venevakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Sisältö Fenniaturvan venevakuutukset 3 Venevakuutuksilla vakuutettava omaisuus 3 Venevakuutusten voimassaoloalue 4 Veneen palo- ja varkausvakuutus

Lisätiedot

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.19, voimassa 1.1.2016

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.19, voimassa 1.1.2016 EHTO AUT 640.19, voimassa 1.1.2016 Kaskovakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. ERÄITÄ KASKOVAKUUTUKSEN YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ... 1 1 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Venevakuutus Tuotetiedot

Venevakuutus Tuotetiedot Venevakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.3.2013 alkaen Tuotetiedoista saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva Sisällysluettelo Dans ke Bankin Mas t e rcard yhdis telmäkortteihin lii tty

Lisätiedot

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Tuoteseloste Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Yksityiskäyttöiset henkilö- ja pakettiautot Voimassa 1.1.2010 alkaen Sisältö 1. Miksi ajoneuvo pitää vakuuttaa? 3 2. Toyota Liikennevakuutus 3

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011

OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 Om 1 OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 101 OMAISUUSVAKUUTUKSESSA KÄYTETTÄVIÄ KÄSITTEITÄ Jälleenhankinta-arvo Käypä arvo Nykyarvo Vakuutusmäärä Ensivastuu Jäännösarvo Jälleenhankinta-arvolla

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

VAKUUTUS VERTAANSA VAILLA

VAKUUTUS VERTAANSA VAILLA VAKUUTUS VERTAANSA VAILLA Turvaa autollesi ja kaikille autossa mukana oleville. Vakuutusopas voimassa 20.2.2016 alkaen MetroAuto Vakuutus on vertaansa vailla oleva vakuutuskokonaisuus, mitä et muualta

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Voimassa 1.2.2015 alkaen.

Voimassa 1.2.2015 alkaen. TUOTESELOSTE VENE 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutus turvalliseen veneilyyn 5 Mitä venevakuutus turvaa? 6 Vakuutus juuri sinulle 7 Venevakuutuksen voimassaolo 8 Veneesi vakuutusmäärä

Lisätiedot

TURVAKSI. vastatuulien varalle. Vakuutusopas If Venevakuutus, voimassa alkaen

TURVAKSI. vastatuulien varalle. Vakuutusopas If Venevakuutus, voimassa alkaen TURVAKSI vastatuulien varalle Vakuutusopas If Venevakuutus, voimassa 1.10.2017 alkaen VENEET VESILLE huolettomasti VINKIT VENEILY- KAUDELLE if.fi/veneily Rakastatko purjehtimisen vapautta vai vauhdin hurmaa

Lisätiedot

mittaturvan venevakuutukset

mittaturvan venevakuutukset mittaturvan venevakuutukset Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 131 1 9.11 SISÄLLYSLUETTELO mittaturvan venevakuutukset...3 10 Yleistä...3 11 vakuutuksen kohde...3 12 vakuutuksien voimassaolo...3

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa. 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa. 2.

SISÄLLYSLUETTELO. 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa. 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa. 2. VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ AJONEUVOVAKUUTUKSISTA 4 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 5 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa 11 12 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset Kiinteistön rakennukset ovat arvokasta omaisuutta, josta taloyhtiön hallitus ja yrityksen johto ovat vastuussa. Onneksi voitte vakuuttaa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Työkonevakuutus. sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa 1.9.2008 alkaen tk yr 08. 21.1 Vaaran lisääntyminen...6 21.2 Vahingonvaaran vähentyminen...

Työkonevakuutus. sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa 1.9.2008 alkaen tk yr 08. 21.1 Vaaran lisääntyminen...6 21.2 Vahingonvaaran vähentyminen... Työkonevakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.9.2008 alkaen tk yr 08 sisällysluettelo 10 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 11 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...2 12 VAKUUTUKSEN KOHDE...2 13 VOIMASSAOLOALUE...2 14 KORVATTAVAT VAKUUTUSTAPAHTUMAT...2

Lisätiedot

TUOTESELOSTE AJONEUVO

TUOTESELOSTE AJONEUVO TUOTESELOSTE AJONEUVO 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Ajoneuvovakuutus 5 Liikennevakuutus 6 Bonus alentaa vakuutusmaksua 7 Jos et käytä ajoneuvoasi 8 Liikennevakuutuksen korvaukset 8 Kasko

Lisätiedot

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset voimassa 1.1.2017 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija Voimassa 15.11.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus 2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Lisätiedot

Voimassa alkaen.

Voimassa alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.9.2016 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutus turvalliseen veneilyyn 5 Mitä venevakuutus turvaa? 6 Vakuutus juuri sinulle 7 Venevakuutuksen voimassaolo 8 Veneesi vakuutusmäärä 10

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista Kiinteistövakuuttamisen tietoisku Helsingin pelastusliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasturvallisuusilta 26.4.2016 OP Vakuutus Oy / Jarmo Vähä Pietilä OP Vakuutus Oy Käsiteltävät asiat Kiinteistövakuutustuotteet

Lisätiedot

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä Vesiosuuskunnat 20. ja 21.3.2014 Esinevakuutukset Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä o pumput, venttiilit, mittarit,

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194708) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

Venevakuutus Vakuutusehdot

Venevakuutus Vakuutusehdot Venevakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.3.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSEHDOISSA KÄYTETTYJEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMÄT ESINEVAKUUTUS 1 Vakuutuksen sisältö 2 Vakuutuksen tarkoitus 3 Vakuutuksen kohde

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Kodin omaisuusvakuutuksen kokonaisuus muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista.

Kodin omaisuusvakuutuksen kokonaisuus muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. Kodin omaisuusvakuutuksen kokonaisuus muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. VAKUUTUSEHDOISSA KÄYTETTYJÄ KÄSITTEITÄ... 1 1 VAKUUTETUT JA VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT AJONEUVO

VAKUUTUSEHDOT AJONEUVO VAKUUTUSEHDOT AJONEUVO 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ AJONEUVOVAKUUTUKSISTA 4 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 5 2 VAKUUTUKSEN KOHDE 5 2.1 Rajoitukset 5 3 VAKUUTUSTURVAT 6 3.1 Kolariturva

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMINEN---------------------------------------------------------------------------------- 1 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE-----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen.

Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen. Venevakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen. Vakuutukset verkossa Verkkopalvelussamme voit ostaa vakuutuksia hakea korvausta tehdä muutoksia vakuutuksiisi lukea ja säilyttää vakuutusasiakirjasi.

Lisätiedot

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen. RY1 R1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.7.2014 alkaen VAKUUTUSSOPIMUSLAKI JA RYHMÄVAKUUTUS (3 ja 4 ) Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä. Nämä säännökset

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Va 1 VASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa.

Lisätiedot

Parasta turvaa AUTOLLESI. Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen

Parasta turvaa AUTOLLESI. Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen Parasta turvaa AUTOLLESI Vakuutusopas ajoneuvovakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso kannattaa valita huolella. Kaskovakuutuksesta yleisimmin

Lisätiedot

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 Vuosimaksu 145 / yhden vakuutuspaikan yhtiö *) Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä korottuu 200 000 :lla Tukea vahingon rajaamis- ja puolustautumiskustannuksiin Hallitus

Lisätiedot

Suojelukohteet Kotivakuutuksessa. 7.11.2013 Veli-Pekka Kemppinen

Suojelukohteet Kotivakuutuksessa. 7.11.2013 Veli-Pekka Kemppinen Suojelukohteet Kotivakuutuksessa 7.11.2013 Veli-Pekka Kemppinen Täydestä hinnasta vakuuttaminen Rakennus ja irtaimisto voidaan vakuuttaa täydestä hinnasta, jolla tarkoitetaan vakuuttamista pinta-alatietojen

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

Fenniakaskon vakuutusehdot

Fenniakaskon vakuutusehdot Fenniakaskon vakuutusehdot Voimassa 12.9.2013 alkaen SISÄLLYS 1. FENNIAKASKON SISÄLTÖ... 3 2. VOIMASSAOLOALUE... 4 3. ESINEOSAN VAKUUTUSTEN KOHTEET... 4 3.1 Henkilö- ja pakettiauto, moottoripyörä, mopo,

Lisätiedot

Voimassa 1.5.2016 alkaen.

Voimassa 1.5.2016 alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Ajoneuvovakuutus 5 Liikennevakuutus 6 Bonus alentaa vakuutusmaksua 7 Jos et käytä ajoneuvoasi 8 Liikennevakuutuksen korvaukset 8 POP Kasko 9

Lisätiedot

VAKUUTUSOPAS VOIMASSA ALKAEN. Renault Vakuutus. Autovakuutus, jota et joudu miettimään.

VAKUUTUSOPAS VOIMASSA ALKAEN. Renault Vakuutus. Autovakuutus, jota et joudu miettimään. VAKUUTUSOPAS VOIMASSA 20.5.2017 ALKAEN Renault Vakuutus. Autovakuutus, jota et joudu miettimään. 2 Sinä voit nauttia ajamisen vapaudesta. Me huolehdimme vakuutuksistasi. Parasta palvelua Renaultillesi.

Lisätiedot

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa alkaen

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa alkaen Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 1.10.2017 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa if.fi Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso

Lisätiedot

Vakuutusehto YT307 Kiinteistön vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT307 Kiinteistön vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT307 Kiinteistön vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Voimassaoloalue 2 Korvausrajoitukset

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

Fennian muuttovakuutusehdot

Fennian muuttovakuutusehdot Fennian muuttovakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen E1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Vakuutussopimuslaki ja ryhmävakuutus Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä.

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001196191) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Försäkringsaktiebolaget alandia KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.1.2016 Sisältö 1 Keskeisiä käsitteitä 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Avainturva-vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.10.2011 alkaen ja niitä sovelletaan 1.10.2011 tai sen jälkeen

Lisätiedot

yleiset sopimusehdot

yleiset sopimusehdot yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YL sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2006 alkaen YL Sisällysluettelo YL YL 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1.Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen VAKUUTUSOPAS VOIMASSA 16.5.2015 ALKAEN VALITSE SINULLE SOPIVIN KASKOVAKUUTUS

Lisätiedot

Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE

Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE VALITSE SINULLE SOPIVIN KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso kannattaa valita huolella.

Lisätiedot

Venevakuutus. Mittaturvan vakuutusehdot 1.1.2015. Veneen vastuuvakuutus...5 1 Vakuutetut...5 2 Vakuutuksen voimassaolo...5

Venevakuutus. Mittaturvan vakuutusehdot 1.1.2015. Veneen vastuuvakuutus...5 1 Vakuutetut...5 2 Vakuutuksen voimassaolo...5 Mittaturvan vakuutusehdot 1.1.2015 Venevakuutus SISÄLLYSLUETTELO VENEVAKUUTUKSET...2 Yhteiset määräykset...2 Esinevakuutukset...2 1 Vakuutuksen tarkoitus ja kohde...2 2 Vakuutuksien voimassaolo...2 3 Vakuutusmäärä...2

Lisätiedot

Maatilatuotannon vakuutukset

Maatilatuotannon vakuutukset Maatilatuotannon vakuutukset Tuoteseloste voimassa 1.1.2012 alkaen. Maatilan tuotantorakennuksen, koneen, laitteen, tuotteen ja tarvikkeen sekä eläinten vahingoittuminen tarkoittaa rahan menoa. Tilannetta

Lisätiedot

Yksilö listä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen

Yksilö listä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen Yksilö listä TURVAA KODILLESI Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen HUOLETTOMASTI kotona If Kotivakuutus on koko kodin vakuutus vahinkojen varalle. Se varmistaa, että arki jatkuu huolettomana

Lisätiedot

Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta

Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE

AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE AINUTLAATUINEN NISSAN VAKUUTUS ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE VAKUUTUSOPAS VOIMASSA 20.5.2017 ALKAEN VALITSE SINULLE SOPIVIN KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso kannattaa valita

Lisätiedot

VOLVIA VAKUUTUS ON VOLVON OMA VAKUUTUS.

VOLVIA VAKUUTUS ON VOLVON OMA VAKUUTUS. Asiakaspalvelu: Volvia Vakuutus Puh. 09 5044 5290 volvia@volvia.fi www.volvia.fi VOLVIA VAKUUTUS ON VOLVON OMA VAKUUTUS. Vakuutuksenantaja: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, Y-tunnus 1602149-8.

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot 1.7.2014 Sovelletaan 1.7.2012 ja sen jälkeen alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Eräitä keskeisiä käsitteitä... 1 2. Tietojen antaminen

Lisätiedot

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Avainturva-vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.12.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 1.12.2012 tai sen jälkeen

Lisätiedot

TAVARAN YLEISET KULJETUS- VAKUUTUSEHDOT

TAVARAN YLEISET KULJETUS- VAKUUTUSEHDOT Försäkringsaktiebolaget alandia TAVARAN YLEISET KULJETUS- VAKUUTUSEHDOT 1.1.2016 Näitä ehtoja käytetään yhdessä Kuljetusvakuutuksen yleisten sopimusehtojen (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) kanssa.

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

STARTTI VOLVIA VAKUUTUS ON VOLVON OMA VAKUUTUS. alk.180 Vain jälleenmyyjältäsi VAKUUTUSTARJOUS VAIN VOLVO-JÄLLEENMYYJÄLTÄSI

STARTTI VOLVIA VAKUUTUS ON VOLVON OMA VAKUUTUS. alk.180 Vain jälleenmyyjältäsi VAKUUTUSTARJOUS VAIN VOLVO-JÄLLEENMYYJÄLTÄSI Asiakaspalvelu: Volvia Vakuutus Puh. 09 5044 5290 volvia@volvia.fi www.volvia.fi VOLVIA VAKUUTUS ON VOLVON OMA VAKUUTUS. Vakuutuksenantaja: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, Y-tunnus 1602149-8.

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Kv 1 KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.4.2001 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 102 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO

Lisätiedot

Parasta TURVAA METSÄLLESI. Vakuutusopas If Metsävakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA METSÄLLESI. Vakuutusopas If Metsävakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA METSÄLLESI Vakuutusopas If Metsävakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF METSÄVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Metsäsi turvaksi If Metsävakuutus... 3 Metsävakuutuksen

Lisätiedot

MasterCard-yhdistelmäkortin Ostoturva

MasterCard-yhdistelmäkortin Ostoturva MasterCard-yhdistelmäkortin Ostoturva Sisällysluettelo Dans ke Bankin Mas t e rcard yhdis telmäkortteihin lii tty vä t os to - ja käteis no stot urva vak uu tu kset Tuote - esite... 3 O sto- ja käteis

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2004 alkaen AYL YL 1 Eräät keskeiset käsitteet Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt A-Vakuutus Oy:n (jäljempänä A-Vakuutus) kanssa vakuutussopimuksen. Vakuutettu on

Lisätiedot

Fenniaturvan metsävakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen

Fenniaturvan metsävakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan metsävakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan metsävakuutukset Sisältö Metsäsi turvaksi Fenniaturvan metsävakuutukset 3 Valitse metsävakuutus tarpeesi mukaan 3 Metsävakuutuksella

Lisätiedot

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Venesatamasäännöt koskevat kaikkia Saimaan Satamat Oy:n ylläpitämiä ja hallinnoimia venepaikkoja, niiden talvisäilytysalueita sekä kalastusvälinevajoja.

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat SAS EuroBonus World MasterCard- yksityiskortin (alla SEB kortti) 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen

Lisätiedot

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen 1 400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. 400.1 Vakuutuksen tarkoitus 400.2 Vakuutetut Yksityishenkilön

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö Vakuutusehto Y001 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.11.2011 alkaen Sisältö 1 Eräät keskeiset käsitteet 2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus 2 2.2

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot