Liikenteenharjoittajaextra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikenteenharjoittajaextra"

Transkriptio

1 TUOTESELOSTE Voimassa alkaen Liikenteenharjoittajaextra Liittyy A-Vakuutuksen tai OP Vakuutuksen (jäljempänä vakuutusyhtiö) Liikenteenharjoittajaextravakuutuksen ehtoihin Voimassa alkaen. Liikenteenharjoittajaextra on liikenteenharjoittajille tarkoitettu kattava ja monipuolinen vakuutusratkaisu. Tässä tuoteselosteessa kerrotaan Liikenteenharjoittajaextran keskeinen sisältö ja olennaiset rajoitukset. Yksityiskohtaiset tiedot selviävät Liikenteenharjoittaextran ehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. Liikenteenharjoittajaextran myöntämisedellytys on, että sinulla on autovakuutusehtojen mukainen isokasko. Tuoteseloste perustuu vakuutusehtoihin. Ehdot ovat kahdessa osassa: yleiset sopimusehdot ja vakuutuslajikohtaiset ehdot. Yleisistä sopimusehdoista selviävät mm. vakuutuksen voimassaoloa, vakuutusmaksua ja korvausmenettelyä koskevat asiat. Lajikohtaiset Liikenteenharjoittajaextran ehdot määrittelevät vakuutusturvan keskeisen sisällön, kuten korvauspiirin rajoituksineen ja suojeluohjeet. Tutustu huolellisesti vakuutusehtoihin. Liikenteenharjoittajaextran tarkoitus Liikenteenharjoittajaextran esinevakuutus antaa turvaa liikenteen harjoittamiseen liittyvän irtaimen omaisuuden vahinkojen varalta. Ryöstövakuutus kattaa ryöstön tai pahoinpitelyn yhteydessä anastetut käteisvarat. Ryöstövakuutuksesta korvataan myös kuljettajan vaatteille, silmälaseille tai henkilökohtaisille käyttöesineille aiheutuneet vahingot. Liikenteenharjoittajaextraan kuuluvasta matkatavaravakuutuksesta korvataan kuljettajan henkilökohtaiselle matkatavaralle aiheutuneet vahingot. Öljyvahinkovakuutuksesta korvataan nesteen aiheuttama suoranainen esinevahinko silloin, kun neste on virrannut äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti suoraan säiliöstä. Muut vakuutustuotteet Yrittäjä voi vakuuttaa omaisuutensa ja toimintansa myös yritysvakuutuksella tai erillisillä palo-, murto- ja vesijohtovahinkovakuutuksilla. Nämä eivät ole ns. all risk -vakuutuksia (kaikenvaravakuutuksia), vaan ne korvaavat nimenomaan vakuutusehdoissa mainitut vahingot. Sen sijaan Liikenteenharjoittajaextran esinevakuutus korvaa kaikki äkilliset ja ennaltaarvaamattomat vahingot vakuutusehdoissa lueteltuja poikkeuksia lukuunottamatta. Esinevakuutus Vakuutuksen kohde Vakuutus käsittää kuorma- tai pakettiautoliikenteen harjoittamisessa käytettävän ja vakuutuksenottajan omistaman omaisuuden sekä sellaisen omaisuuden, jonka tämä on saanut hallintaansa kirjallisen vuokraussopimuksen perusteella seuraavasti: huolto- ja korjaustoiminnassa käytettävät laitteet, työkalut, pientyökoneet ja työvälineet kalusteet, toimistovälineet ja asiakirjat ajoneuvoon kuuluvat varaosat ja muut pientarvikkeet ajoneuvosta erillään olevat poltto- ja voiteluaineet ajoneuvoon kiinteästi asennetut laitteet ja lisävarusteet, jotka on erikseen merkitty vakuutushakemukseen. Puhelimia ja radioita tai soittimia varusteineen ei tarvitse kuitenkaan erikseen mainita. vakuutuksenottajan hallussa oleva asiakkaalle kuuluva omaisuus euron määrään asti. Sen sijaan vakuutuksen kohteena eivät ole mm. ajoneuvot, arvopaperit, rahat tai muut maksuvälineet, atk-tietovälineisiin sisältyvät tiedot eivätkä ohjelmat. Vakuutuksen kohteena ei ole myöskään omaisuus, jonka hallussapito tai käyttäminen on turvallisuus- ja viranomaismääräysten vastaista. Näin esim. ulkomailta ostettu langaton puhelin ei ole vakuutuksen kohteena, ellei se ole Suomen Telehallintokeskuksen hyväksymä. Voimassaoloalue Vakuutus on voimassa vakuutuksenottajan vakituisissa toimitiloissa Suomessa sekä vakuutetuissa ajoneuvoissa Euroopassa. Voimassaoloaluetta voidaan lisämaksusta laajentaa. Tästä on erikseen sovittava ja tehtävä merkintä vakuutuskirjaan. Korvattavat vakuutustapahtumat Vakuutuksesta korvataan vakuutettua omaisuutta kohdannut äkillinen ja ennalta-arvaamaton vahinko Korvausesimerkkejä Kaapin hyllyn kiinnikkeet pettävät ja auton pesuun käytetty painepesuri putoaa maahan ja rikkoutuu vahinko korvataan. Vesivahingon seurauksena vakuutuksenottajan toimistokalusteet vahingoittuvat vahinko korvataan. 1/7

2 Olennaiset rajoitukset Kuluminen Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka esineelle aiheutuu sen kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, sienettymisestä, lahoamisesta, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä. Palo Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka esineelle on aiheutunut siitä, että se on syttynyt palamaan tai vahingoittunut sen johdosta, että se on pantu alttiiksi lämmön vaikutukselle. Katoaminen, varkaus Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta, eikä varkausvahinkoa, jos tapahtumaa ei voida määritellä tai vasta inventaarion yhteydessä todetaan katoaminen tapahtuneeksi. Varkausvahinkoa ei myöskään korvata, mikäli vakuutuksenottaja ei ole ryhtynyt kohtuullisiin suojelutoimenpiteisiin omaisuuden arvo ja säilytysolosuhteet huomioon ottaen. Korvausesimerkki Auton korjaukseen käytettävät työkalut unohtuvat korjaamon pihaan ja vahinko havaitaan vasta illalla, jolloin työvälineitä ei enää löydy vahinkoa ei korvata. Varallisuusrikokset Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu petoksesta, kavalluksesta tai vastaavanlaisesta rikoksesta. Työvirheet Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu työ-, laite- tai materiaalivirheestä tai valmistusvirheestä eikä myöskään vahinkoa, joka aiheutuu esineen taitamattomasta tai väärästä käsittelystä. Luonnonvoimat Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka luonnonvoimat aiheuttavat kuljetettavana taikka ulkona tai avoimessa rakennuksessa olevalle irtaimelle omaisuudelle, ellei kyse ole laitteesta, jota on tarkoitus käyttää tällaisessa tilanteessa. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu siitä, että viemärikaivo tai -putket rankkasateen, lumen sulamisen tai tulvan yhteydessä tulvivat vahinkoa, joka on aiheutunut pohjaveden korkeuden muuttumisesta. Huoltokustannukset Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka aiheutuvat kunnossapitotoimista, ennakkohuollosta tai määräaikaishuollosta tai tällaisten yhteydessä vaihdettavista osista tai toimintahäiriöiden poistamisesta. Tavarakuljetukset Vakuutuksesta ei korvata kuljetettavalle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa jonka on aiheuttanut kuljetukseen sopimaton pakkaustapa tai tavaralle sopimaton kuljetustapa joka on aiheutunut vahingoittuneen tavaran poistamisesta tai hävittämisestä joka on aiheutunut tavaran omasta ominaisuudesta. Vahinko, joka kuuluu autovakuutuksen korvauspiiriin Jos vahinko kuuluu sekä perusvakuutuksena olevan autovakuutuksen että Liikenteenharjoittajaextran korvauspiiriin, korvaus maksetaan autovakuutuksesta. Liikenteenharjoittajaextrasta ei korvata kiinteästi ajoneuvoon asennetulle lisälaitteelle aiheutunutta vahinkoa, mikäli vahinko olisi kuulunut autovakuutuksen korvauspiiriin, jos se olisi otettu riittävän laajana yhdistelmänä. Suojeluohjeet Vakuutusehdoissa on suojeluohjeita, joita noudattamalla voidaan estää vahinkojen syntyminen ja vähentää niiden haittoja. Jos vakuutettu tahallaan tai huolimattomuudellaan, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyö suojeluohjeen noudattamisen tai vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan. Laiminlyönnillä on oltava vaikutusta vakuutustapahtuman syntyyn. Ehtojen kohdassa 5 on annettu suojeluohjeita mm. toimista varkauksia ja murtoja vastaan, arvoesineiden ja elektronisten laitteiden säilyttämisestä sekä mukana olevan irtaimen omaisuuden valvomisesta. 2/7

3 Korvausperusteet Yleistä Vahinko korvataan ensisijaisesti korjauttamalla vahingoittunut tai rikkoutunut esine tai hankkimalla tilalle vastaavaa omaisuutta. Vahingosta on ilmoitettava vakuutusyhtiölle viipymättä ja vakuutusyhtiölle on varattava mahdollisuus tarkastaa vahinko. Kirjallinen korvaushakemus on tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun hakija on saanut tietää mahdollisuudestaan saada korvausta ja viimeistään 10 vuoden kuluttua vahingon sattumisesta. Hakemukseen tulee liittää mahdolliset ostokuitit tai muu luotettava selvitys ostohinnasta, -paikasta ja -ajankohdasta. Murto-, ilkivalta-, ryöstö- ja varkausvahingoissa on vahinkoilmoitukseen liitettävä rikosilmoitus. Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus maksetaan kahdessa erässä. Ensin maksetaan päivänarvon mukainen korvaus. Kun vakuutuksenottaja on hankkinut uuden esineen vahingoittuneen tilalle viimeistään kahden vuoden sisällä vakuutustapahtuman sattumisesta, maksetaan loppukorvaus hankintakuittia vastaan. Vakuutus korvaa todellisia menetyksiä. Niinpä käytetyn ja vanhan esineen arvoa määritettäessä otetaan huomioon mm. esineen ikä, kunto ja käyttökelpoisuus. Ajoneuvoon asennettujen kiinteiden lisälaitteiden ja varusteiden sekä atk-laitteiden korvaus lasketaan niiden käyttöikään perustuvien vähennysten avulla. Muiden esineiden korvaus lasketaan joko päivänarvon tai jälleenhankinta-arvon mukaan. Korvauksen laskeminen Jos omaisuuden arvo on ollut ennen vahinkoa vähintään puolet sen jälleenhankinta-arvosta, lasketaan vahingon määrä jälleenhankinta-arvon mukaan. Mikäli vahingoittunut esine voidaan korjata, vahingon määrä on korjauskustannukset. Jos omaisuuden arvo on alle puolet sen jälleenhankinta-arvosta, korvaus maksetaan päivänarvon mukaan, jos omaisuutta ei voida korjata. Jos vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on niin suuri osa korjauskustannuksista kuin päivänarvo on jälleenhankinta-arvosta. Ikävähennykset Seuraavien esineryhmien osalta katsotaan vahingon määräksi esineen jällenhankintakustannukset, joista tehdään käyttöikään perustuva vähennys toisesta käyttövuodesta lähtien. Vähennys vuodessa ajoneuvoon asennetut kiinteät laitteet ja lisävarusteet 15 % atk-laitteet 15 % Näiden esineryhmien vahingoissa ei vähennystä tehdä korvatessa korjauskustannuksia. Mikäli vaurioitunut esine, jonka päivänarvo on alle 50 % sen jälleenhankinta-arvosta, voitaisiin vielä korjata, on vahingon ylimpänä määränä kuitenkin esineen päivänarvo. Korvausesimerkki Kolme vuotta vanha atk-laite rikkoutuu eikä sitä voida enää korjata. Atk-laitteen jälleenhankintaarvo on 841 euroa ja arvo vahinkohetkellä yli puolet sen jälleenhankinta-arvosta. Korvaus 841 euroa 2 x 15 %= 588,70 euroa. Korvauksesta vähennetään lisäksi omavastuu. Vakuutusmäärä ja omavastuu Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä. Vakuutusmaksun suuruus määräytyy erillisen tariffin mukaan. Esinevakuutuksen omavastuu on 100 euroa. Ryöstövakuutus Vakuutuksen kohde Vakuutus käsittää vakuutetun kuorma- tai pakettiautoliikenteen harjoittamisessa käyttämän vaihtokassan ja käteisvarat, vaatteet ja silmälasit sekä muut henkilökohtaiset käyttöesineet. Voimassaoloalue Vakuutus on voimassa kuorma- tai pakettiautoliikenteen harjoittamisen aikana Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä matkan aikana näiden maiden välillä. Voimassaoloaluetta voidaan lisämaksusta laajentaa. Tästä on erikseen sovittava ja tehtävä merkintä vakuutuskirjaan. Vakuutetut Vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja itse sekä vakuutuksenottajan kuorma- tai pakettiautoliikenteeseen käyttämän auton kuljettaja siinä ominaisuudessa. Vakuutuksesta korvataan ryöstöstä, sen yrityksestä tai pahoinpitelystä vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut vahingoittuminen tai katoaminen. Ryöstöllä tarkoitetaan anastamista, joka toteutetaan käyttämällä vakuutettuihin kohdistuvaa väkivaltaa tai sillä uhkaamista. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on sattunut muissa kuin kuorma- tai pakettiautoliikenteen harjoittamiseen liittyvissä olosuhteissa eikä henkilövahinkoja. 3/7

4 Arvioimis- ja korvaussäännökset Muilta osin noudatetaan esinevakuutuksen arvioimis- ja korvaussäännöksiä, esinevakuutuksen suojeluohjeita sekä erikseen vakuutuskirjaan merkittyjä muita suojeluohjeita. Vakuutusmäärä ja omavastuu Ryöstövakuutuksesta korvataan ryöstön tai pahoinpitelyn yhteydessä anastetut käteisvarat enintään euron määrään asti. Muu omaisuus korvataan enintään vakuutuskirjaan merkittyyn esinevakuutuksen vakuutusmäärään asti. Vakuutuksessa ei ole lainkaan omavastuuta. Matkatavaravakuutus Voimassaoloalue Vakuutus on voimassa Euroopassa. Vakuutuksesta korvataan kuljettajan mukana olevalle henkilökohtaiselle matkatavaralle työmatkan aikana äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta tapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko tavaran käyvän arvon mukaisesti, mikäli vahinkoa ei korvata jonkin muun vakuutuksen perusteella. Rajoitukset Vakuutus ei kata arvopapereita, rahaa tai muita maksuvälineitä. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on johtunut siitä, että tavara on jätetty ajoneuvossa säilytystilaan, joka on sulkematta tai lukitsematta taikka ajoneuvo on jätetty sulkematta tai lukitsematta matkatavara on jonnekin unohdettu. Suojeluohjeet Suojeluohjeiden laiminlyönnin seurauksista on kerrottu esinevakuutuksen yhteydessä. Irtaimiston säilytystilojen ikkunoiden, ovien ja muiden aukkojen tulee murtautumisen varalta olla suojaavasti suljetut. Hotellihuoneessa säilytettäessä on esineen tai laitteiston, jonka arvo ylittää 337 euroa oltava erikseen lukitussa tilassa, mikäli se esineen käyttö, koko ja olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista. Esinettä tai laitteistoa, jonka arvo ylittää 337 euroa, ei saa olla ohikulkijoille helposti näkyvissä päiväsaikaan, yöllä, yön ajaksi pysäköidyssä tai kolmannen henkilön huostaan jätetyssä ajoneuvossa. Matkatavaraa on varkausvahingon varalta valvottava eikä sitä saa jättää yleiselle paikalle ilman jatkuvaa silmälläpitoa. Korvausperusteet Vakuutusmäärä Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on enintään euroa/kuljettaja. Omavastuu Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vahingon määrästä. Omavastuu on 100 euroa. Öljyvahinkovakuutus Vakuutuksen voimassaolo Vakuutus on voimassa Suomessa. Vakuutuksesta korvataan nesteen aiheuttama suoranainen esinevahinko vahingoittuneen omaisuuden käyvän arvon mukaisesti, kun tällainen neste on virrannut suoraan ja ennalta-arvaamattomasti suoraan säiliöstä. Vakuutuksesta ei korvata säiliölle ja siihen kuuluvalle putkistolle eikä muille laitteille aiheutuneita vahinkoja eikä hukkaan vuotanutta nestettä. Vakuutuksesta ei korvata myöskään vahinkoa siltä osin kun se korvataan jonkun muun vakuutuksen perusteella. Viranomaisten määräyksiä sekä vakuutuskirjaan liitettyjä erillisiä suojeluohjeita on noudatettava. Korvausperusteet Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on euroa. Vakuutuksenottajan omavastuu on 100 euroa. 4/7

5 Liikenteenharjoittajaextraan liittyvän laajennuksen erityisehto Liikenteenharjoittajaextran vakuutusehtojen määräyksistä poiketen on voimassa seuraavaa: Vakuutuksen kohde Vakuutuksen kohteena ovat ajoneuvossa käytettäväksi tarkoitetut siirtolavat, jalkalavat ja puutavara- ja kappaletavaranosturit sekä muut erikseen nimetyt lisälaitteet sen mukaan kuin vakuutuskirjaan on merkitty. Nämä lisälaitteet ovat vakuutuksen kohteena silloin, kun ne eivät ole itse ajoneuvossa. Korvattavat vakuutustapahtumat Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle vakuutusehtojen kohdassa 2.2 mainitusta vakuutustapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko. Vakuutuksesta ei korvata vakuutuksen kohteelle aiheutunutta vahinkoa silloin, kun vahinko olisi kuulunut autovakuutuksen korvauspiiriin, mikäli se olisi otettu riittävän laajana yhdistelmänä. Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut palosta (irtipäässyt tuli) varkaudesta tai tahallisesta vahingonteosta. Mikäli vakuutettu lisälaite ei sen rakenteesta johtuen ole ollut lukittavissa, vahinko korvataan varkausvahinkona, jos kohteen säilymisestä tai suojelemisesta on huolehdittu vakuutusehtojen kohdassa 3 mainitulla tavalla. Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vakuutustapahtumat Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä tai tapahtumaa, jota ei voida ajan tai paikan suhteen määritellä. Vakuutuksesta ei korvata myöskään toisella laitteella tai työkoneella aiheutettua vahinkoa eikä sellaista vahinkoa, jota ei voida ajan suhteen määritellä. Suojeluohjeet Vakuutuksenottajan on noudatettava vakuutuskirjassa sekä jäljempänä tässä kohdassa mainittuja suojeluohjeita. Omaisuuden hoidossa tulee noudattaa normaalia huolellisuutta ja vakuutettua laitetta on huollettava maahantuojan tai valmistajan antamien ohjeiden edellyttämällä tavalla. Varkautta ei korvata, mikäli vakuutuksenottaja ei ole ryhtynyt kohtuullisiin suojelutoimenpiteisiin omaisuuden arvo ja säilytysolosuhteet huomioon ottaen. Jos lisälaitetta ei voida lukita tai työn tarkoituksenmukaisen suorittamisen kannalta säilyttää lukitussa säilytyssuojassa, on sitä säilytettävä sellaisessa paikassa, missä se ei ole helposti ulkopuolisen havaittavissa eikä ole tarpeettomasti alttiina varkaudelle tai ilkivallalle. Lisälaitetta ei saa jättää pitkäksi ajaksi ilman vartiointia. Työmaalla tai muussa työn kohteessa ajoneuvosta erillään säilytettävä lisälaite on siirrettävä lukittuun tai jatkuvasti vartioituun säilytyssuojaan heti, kun se työn tarkoituksenmukaisen suorittamisen kannalta on mahdollista. Arvioimis- ja korvaussäännökset Määritys ja suorittaminen Käypä arvo Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuksen kohteen tai sen osan käypä arvo. Käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa laitteesta olisi ollut saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon laitteen markkinahinnat, varusteen yksilöllinen kunto, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, käyttötunnit sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät. Vahingon määrä Jos vakuutuksen kohde tai sen osa on vahingoittunut niin pahoin, ettei sitä voida kohtuullisin kustannuksin korjata, vahingon määrä on välittömästi ennen vakuutustapahtumaa olevan arvon ja sen jälkeen olleen käyvän arvon erotus. Korjaus Vaurioituneen lisälaitteen korjaamiseen tulee käyttää kunnoltaan ja iältään vastaavia, käyttökelpoisia osia, jos niitä on saatavissa eikä niiden hankinta aiheuta korjaustyöhön kohtuutonta viivästymistä. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan uusilla sellaisia vahingoittuneita osia, jotka korjaamalla voidaan saattaa tarkoituksensa täyttävään kuntoon. Jos vakuutuksen kohteen korjaamisen yhteydessä kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia on niiden vahingoittumisen takia uusittu tai suoritettu sellaisia maalaus- tai muita töitä, joiden johdosta varusteen kunnon näiltä osin voidaan katsoa entisestään olennaisesti parantuneen, tämä otetaan huomioon korvausta laskettaessa ja korvausta alennetaan vastaavasti. 5/7

6 Lunastus käyvästä arvosta Jos vahingon määrän arvioidaan olevan vähintään kaksi kolmasosaa käyvästä arvosta, Vakuutusyhtiöllä on oikeus lunastaa vakuutuksen kohde käyvästä arvosta. Muilta osin noudatetaan Liikenteenharjoittaja-extraan sovellettavia esinevakuutusehtojen määräyksiä suojeluohjeineen sekä yleisiä sopimusehtoja. Ilmoitusvelvollisuus olosuhteiden muutoksesta Vakuutus perustuu niihin tietoihin, jotka vakuutetulta on saatu vakuutusta tehtäessä. Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan vakuutusyhtiölle vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa vakuutuskauden aikana tapahtuneesta olennaisesta muutoksesta. Ilmoitettavia asioita ovat mm. osoitteen muutos, vakuutusmäärän muuttuminen tai yritystoiminnan muuttuminen. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen voi johtaa korvauksen vähentämiseen tai sen epäämiseen. Vahingon aiheuttaminen Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa sellaista vakuutettua kohtaan, joka on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti. Jos vahinko on aiheutunut törkeästä huolimattomuudesta, korvausta voidaan alentaa tai korvaus voidaan evätä kokonaan. Vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö voi aiheuttaa korvauksen alentamisen tai epäämisen, jos päihteiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan. Samastaminen Yleisissä sopimusehdoissa kohdassa 8 kerrotaan, ketkä samastetaan vakuutettuun, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuuden noudattamatta jättämisestä. Yleistä Vakuutussopimuksen voimaantulo Vakuutusyhtiön vastuu alkaa siitä, kun vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt vakuutushakemuksen vakuutusyhtiöön, ellei toisin ole sovittu. Vakuutussopimuksen muuttaminen Yleisissä sopimusehdoissa, kohdassa 15, on määritelty sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden aikana ja sopimusehtojen ja maksuperusteiden muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa. Vakuutussopimuksen irtisanominen Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa Liikenteenharjoittajaextra milloin tahansa vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutusyhtiö voi irtisanoa Liikenteenharjoittajaextran vain tietyissä yleisissä sopimusehdoissa, kohdassa 16, mainituissa tapauksissa. Syynä on esim. joko vakuutuksenottajan tai vakuutetun vilpillinen menettely tai vakuutusyhtiön riskiä oleellisesti lisäävä olosuhteiden muutos tai vakuutuksenottajan laiminlyönti. Vakuutuskauden lopussa vakuutusyhtiö voi aina irtisanoa vakuutuksen. Jos vakuutusyhtiö muuttaa ehtoja tai maksuja, ilmoitetaan muutoksista kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Muutoksia noudatetaan seuraavan vakuutuskauden alusta lukien ellei vakuutusta irtisanota. Liikenteenharjoittajaextran vakuutusmaksu Vakuutusmaksun suuruus määräytyy erillisen tariffin mukaan. Vakuutusmaksun suuruuteen vaikuttaa vakuutusmäärä ja vakuutuskauden pituus. Hinnoittelu perustuu asiakkaan vakuutuksen piiriin kuuluvan irtaimen omaisuuden yhteismäärään, myös autossa olevat lisävarusteet ja lisälaitteet, tulee ottaa huomioon yhteismäärässä. Liikenteenharjoittajaextra ei ole autokohtainen, vaan kaikissa autoissa sekä kotona olevan kuorma- ja pakettiautoliikenteen harjoittamiseen kuuluvan irtaimiston yhteisarvo on esinevakuutuksen vakuutusmääränä. Vakuutusmäärä tulee valita riittävän suureksi, jotta se vastaa irtaimen omaisuuden yhteisarvoa. Mikäli vakuutusmaksu maksetaan useammassa kuin yhdessä erässä, korotetaan vakuutusmaksua maksettaessa kahdessa erässä 3 %, kolmessa erässä 4,1% ja neljässä erässä 4,6 %. Minimimaksu Riippumatta vakuutuskauden kestosta vakuutuksesta peritään kuitenkin vähintään 33 euron minimimaksu. Maksun viivästyminen Vakuutusyhtiö voi periä jatkuvan Liikenteenharjoittajaextran viivästyneen maksun ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä. Tästä tehdään merkintä vakuutuslaskuun. Määräaikaisen Liikenteenharjoittaextran maksua ei voida periä ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä. Vahinkorekisteri Vakuutusyhtiöillä on yhteinen vahinkovakuutuksia koskeva tietojärjestelmä, josta voidaan korvauskäsittelyn yhteydessä tarkistaa eri yhtiöille ilmoitettuja vahinkoja. Järjestelmän tarkoituksena on torjua vakuutusyhtiöihin kohdistuvaa rikollisuutta. 6/7

7 Henkilötietojen käsittely Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön säännösten mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Vakuutusyhtiössä käytettävien henkilörekisterien sisältöön voi tutustua toimipaikoissamme ja Internetissä osoitteessa tai op.fi. Sanastoa Vakuutuksenottaja on se, joka tekee vakuutusyhtiön kanssa vakuutussopimuksen. Vakuutettu on se, jonka hyväksi vakuutus on voimassa. Vakuutuskausi on sovittu vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen voimassaoloaika. Jatkuva vakuutus on voimassa yleensä vuoden mittaisen vakuutuskauden kerrallaan, jollei sitä irtisanota. Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta suoritetaan korvausta. 7/7

LIIKENTEENHARJOITTAJAEXTRA

LIIKENTEENHARJOITTAJAEXTRA LIIKENTEENHARJOITTAJAEXTRA Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2002 alkaen VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 A ESINEVAKUUTUS...2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...2 3 Vakuutuksen kohde...2 4 Korvattavat

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajaextra

Liikenteenharjoittajaextra Liikenteenharjoittajaextra Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 225 1 04.16 EXTRAVAKUUTUS Liikenteenharjoittajaextra sisältää seuraavat vakuutukset: A Esinevakuutus B Ryöstövakuutus C Matkatavaravakuutus

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen Taksiextra Liittyy A-Vakuutuksen ja Pohjola Vakuutuksen (jäljempänä vakuutusyhtiö) Taksiextravakuutuksen ehtoihin 1.1.2011. Taksiextra on taksiyrittäjille tarkoitettu

Lisätiedot

TYÖKONE-EXTRA VAKUUTUSEHDOT

TYÖKONE-EXTRA VAKUUTUSEHDOT TYÖKONE-EXTRA VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2002 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 A ESINEVAKUUTUS...2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...2 3 Vakuutuksen kohde...2 4

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Työkone-Extra A ESINEVAKUUTUS VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ. 4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset. 1 Vakuutuksen tarkoitus

Työkone-Extra A ESINEVAKUUTUS VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ. 4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset. 1 Vakuutuksen tarkoitus Työkone-Extra Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen 133 234 1 04.16 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ Työkone-extra sisältää aina seuraavat vakuutukset: A ESINEVAKUUTUS B ÖLJYVAHINKOVAKUUTUS C KRIISIAPUVAKUUTUS Vakuutukseen

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Alk 1 VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2008 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa. Vakuutuskirjassa mainittuihin venevakuutusturviin

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011

OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 Om 1 OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 101 OMAISUUSVAKUUTUKSESSA KÄYTETTÄVIÄ KÄSITTEITÄ Jälleenhankinta-arvo Käypä arvo Nykyarvo Vakuutusmäärä Ensivastuu Jäännösarvo Jälleenhankinta-arvolla

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

yleiset sopimusehdot

yleiset sopimusehdot yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YL sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Vastuuvakuutuksen osapuolet Vakuutuskorvaus Vakuutussopimus Korvausvastuu Vahingonkärsinyt Vakuutuksenottaja

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista Kiinteistövakuuttamisen tietoisku Helsingin pelastusliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasturvallisuusilta 26.4.2016 OP Vakuutus Oy / Jarmo Vähä Pietilä OP Vakuutus Oy Käsiteltävät asiat Kiinteistövakuutustuotteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2006 alkaen YL Sisällysluettelo YL YL 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1.Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010

MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 Mo 1 MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 VAPAAEHTOISTA TURVAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan omistuksessa tai pysyvässä hallinnassa

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija Voimassa 15.11.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus 2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2004 alkaen AYL YL 1 Eräät keskeiset käsitteet Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt A-Vakuutus Oy:n (jäljempänä A-Vakuutus) kanssa vakuutussopimuksen. Vakuutettu on

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö Vakuutusehto Y001 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.11.2011 alkaen Sisältö 1 Eräät keskeiset käsitteet 2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus 2 2.2

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06)

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06) YL YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2001 alkaen. 1 103 222 1 5.01 (02.06) 10.000 SISÄLLYSLUETTELO YL YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS-

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo Vastuuvakuutus VA 04 Erityisehdot 319-396. Voimassa 1.1.2016 133 380 1 04.16 319 Huolto- ja korjausliike 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutetaan huollettavaksi tai korjattavaksi

Lisätiedot

Bussiextra. Vakuutusehdot. Voimassa alkaen

Bussiextra. Vakuutusehdot. Voimassa alkaen Bussiextra Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 222 1 04.16 Sisällysluettelo BUSSIEXTRAVAKUUTUS... 2 A ESINEVAKUUTUS... 2... 2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue... 2 3 Vakuutuksen kohde... 2 4 Korvattavat

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset Kiinteistön rakennukset ovat arvokasta omaisuutta, josta taloyhtiön hallitus ja yrityksen johto ovat vastuussa. Onneksi voitte vakuuttaa

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo Yleiset Sopimusehdot ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1 www.if.fi Sisällysluettelo 1 Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys............................ 2 2 Sopimuksen tekeminen ja voimassa

Lisätiedot

TAKSIEXTRA VAKUUTUSEHDOT

TAKSIEXTRA VAKUUTUSEHDOT TAKSIEXTRA VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2002 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 A ESINEVAKUUTUS...2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...2 3 Vakuutuksen kohde...2 4 Korvattavat

Lisätiedot

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva Sisällysluettelo Dans ke Bankin Mas t e rcard yhdis telmäkortteihin lii tty

Lisätiedot

BUSSIEXTRAVAKUUTUS. Vakuutusehdot. Voimassa alkaen. Tutustukaa erityisesti kursiivilla painettuihin rajoitusehtojen kohtiin

BUSSIEXTRAVAKUUTUS. Vakuutusehdot. Voimassa alkaen. Tutustukaa erityisesti kursiivilla painettuihin rajoitusehtojen kohtiin BUSSIEXTRAVAKUUTUS Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2002 alkaen BUSSIEXTRAVAKUUTUS...3 A ESINEVAKUUTUS...3...3 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...3 3 Vakuutuksen kohde...3 4 Korvattavat vakuutustapahtumat...3 5

Lisätiedot

ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS

ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen YH 01 ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS...2 VAKUUTUKSEN RAKENNE...2 ES ESINEVAKUUTUS...2 ES 1 ES 2 133 0781 7.12 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Yleiset sopimusehdot Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1. Eräät keskeiset käsitteet 3 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3 2.1 n tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Taksiextra vakuutusehdot

Taksiextra vakuutusehdot Taksiextra vakuutusehdot Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 231 1 04.16 Sisällysluettelo TAKSIEXTRA... 2 A ESINEVAKUUTUS... 2... 2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue... 2 3 Vakuutuksen kohde... 2 4

Lisätiedot

22.1.2.2 Muulle sähkölaitteelle jännitevaihtelusta tai muusta sähköilmiöstä aiheutunutta vahinkoa ei korvata.

22.1.2.2 Muulle sähkölaitteelle jännitevaihtelusta tai muusta sähköilmiöstä aiheutunutta vahinkoa ei korvata. 1 22 PERUSKOTIVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan. 22.1 Korvattavat vakuutustapahtumat ja näihin

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Yritykset ja yhteisöt. Vakuutusehdot. Voimassa 1.11.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Yritykset ja yhteisöt. Vakuutusehdot. Voimassa 1.11.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehdot Yleiset sopimusehdot Yritykset ja yhteisöt Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 3 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS

ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS YH 01 ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2001 alkaen. 103 193 1 8.02 (08.05) 4.000 SISÄLLYSLUETTELO 2 VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 Vakuutuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

MTK:n tuotevastuuvakuutus

MTK:n tuotevastuuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2013 alkaen 10 Vakuutuksen tarkoitus Vakuutuksen tarkoituksena on korvata jäljempänä kohdassa 20 mainittujen vakuutettujen vakuutetussa toiminnassa tuotetusta tai valmistetusta

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖN PALOVAKUUTUS

JULKISYHTEISÖN PALOVAKUUTUS YH 03 JULKISYHTEISÖN PALOVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2005 alkaen. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus 1458359-3 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka: Helsinki 103 255

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen.

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Järjestövakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Olemme räätälöineet vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa järjestötoiminnan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit. Tuoteselosteen tarkoituksena

Lisätiedot

Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia

Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Yritysturva Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia VOIMASSA 1.8.2005 ALKAEN YT 01.5 1. VAKUUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET 3 2. TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VA- KUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa vakuutuksenottajan asunnon lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kulut, jos avaimet on varastettu. Vakuutus on luonteeltaan

Lisätiedot

LÄHI-FARMI MAATILAN VAKUUTUS

LÄHI-FARMI MAATILAN VAKUUTUS Yhdistelmävakuutus, joka koostuu seuraavista vakuutuksista: PERUSOSA - Esinevakuutus LISÄTURVAVAKUUTUKSET - Laaja keskeytysvakuutus - Maataloustraktorivakuutus - Rajoitettu keskeytysvakuutus - Metsävakuutus

Lisätiedot

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu 4 LUKU Rahdinkuljettajan vastuu 27 Vastuun edellytykset Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä

Lisätiedot

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen YRITYKSEN MATKATURVA Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2002 alkaen 103 712 1 4.08 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2011 alkaen YL YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus...2

Lisätiedot

Tiekuljetuksen vastuuvakuutus Vakuutusehdot 92 D

Tiekuljetuksen vastuuvakuutus Vakuutusehdot 92 D Tiekuljetuksen vastuuvakuutus Vakuutusehdot 92 D Voimassa 1. 3. 2013 alkaen Sisältö 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutuksen voimassaoloalue 3 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset 4 Suojeluohjeet

Lisätiedot

SAIRAANKULJETUSEXTRA

SAIRAANKULJETUSEXTRA SAIRAANKULJETUSEXTRA Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2002 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 A ESINEVAKUUTUS...2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...2 3 Vakuutuksen kohde...2

Lisätiedot

Venevakuutusehdot EHTO VEN 400.10, voimassa 1.1.2015 alkaen

Venevakuutusehdot EHTO VEN 400.10, voimassa 1.1.2015 alkaen Venevakuutusehdot EHTO VEN 400.10, voimassa 1.1.2015 alkaen Venevakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. SISÄLTÖ Vakuutusehdoissa käytettyjä

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus

Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Voimassa 1. 1. 2011 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Yleistä tarjouskilpailusta

Yleistä tarjouskilpailusta Hallitus 3.12.2012, LIITE 7 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TARJOUSYHTEENVETO JA SUOSITUS 19. MARRASKUUTA 2012 Päivi Manni, asiakaspäällikkö Lasse Kärnä, asiakaspäällikkö Marsh Espoo

Lisätiedot

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Asuntovakuuttamisen tietoisku Helsingin Pelastusliitto HELPE:n ja Kiinteistöliitto Uusimaan asukasturvallisuusilta 8.9.2015 Hannu Partanen 2 Sisältö 1)

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

omaisuusriskivakuutus

omaisuusriskivakuutus omaisuusriskivakuutus Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.3.2007 alkaen YH 08 AY 08 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutuksen rakenne...2 es ES 1 ESINEVAKUUTUS...2 Vakuutuksen tarkoitus...2 ES 2 Vakuutuksen kohde...2

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194708) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

sisällysluettelo Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen

sisällysluettelo Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen Asennus- ja rakennustyövakuutus Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YH 01 sisällysluettelo asennus- ja rakennustyövakuutus...2 Vakuutuksen rakenne...2 es ES 1 ES 2 ES 3 ES 4 ES 5 ES 6 ES 7

Lisätiedot

OMAISUUSRISKIVAKUUTUS

OMAISUUSRISKIVAKUUTUS OMAISUUSRISKIVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen YH 08 OMAISUUSRISKIVAKUUTUS...2 VAKUUTUKSEN RAKENNE...2 ES ES 1 133 093 1 7.12 ESINEVAKUUTUS...2 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...2 ES 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot 1.1.2016 330 658f 11.16 Sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...1 YL 1 Eräät keskeiset käsitteet...1 YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä...1 YL

Lisätiedot

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Försäkringsaktiebolaget alandia KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.1.2016 Sisältö 1 Keskeisiä käsitteitä 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot 21e

Liikennevakuutusehdot 21e Liikennevakuutusehdot 21e 1.1.2013 Sisältö 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen 6. Vakuutuskausi

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutussopimuslaki (543/1994) on vakuutussopimuksia koskeva laki, joka sisältää asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliseen sopimussuhteeseen ja eräiden kolmansien henkilöiden

Lisätiedot

Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta

Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001196191) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen. RY1 R1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.7.2014 alkaen VAKUUTUSSOPIMUSLAKI JA RYHMÄVAKUUTUS (3 ja 4 ) Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä. Nämä säännökset

Lisätiedot

KodinOmavastuu vakuutus

KodinOmavastuu vakuutus KodinOmavastuu vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.3.2013 alkaen ja niitä sovelletaan 4.3.2013 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194935)

Lisätiedot

KUVA. Omavastuu- ja bonusmenetysturva. Vakuutuksen tarkoitus. Kun haet korvausta, toimi näin. Mitä vakuutus korvaa. Huomioi erityisesti

KUVA. Omavastuu- ja bonusmenetysturva. Vakuutuksen tarkoitus. Kun haet korvausta, toimi näin. Mitä vakuutus korvaa. Huomioi erityisesti Omavastuu- ja bonusmenetysturva KUVA TUOTESELOSTE JA VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.6.2016 alkaen. TUOTESELOSTE 460133f 06.16 Tässä tuoteselosteessa kerrotaan Omavastuu- ja bonusmenetysturvan keskeinen sisältö.

Lisätiedot

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Tuoteseloste Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Yksityiskäyttöiset henkilö- ja pakettiautot Voimassa 1.1.2010 alkaen Sisältö 1. Miksi ajoneuvo pitää vakuuttaa? 3 2. Toyota Liikennevakuutus 3

Lisätiedot

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2

HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 HUOLENPITOA HALLITUKSESTA ASIAKASETU 2 Vuosimaksu 145 / yhden vakuutuspaikan yhtiö *) Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä korottuu 200 000 :lla Tukea vahingon rajaamis- ja puolustautumiskustannuksiin Hallitus

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa sen määrän (omavastuun), jolla vakuutuksenottajan kotivakuutusyhtiö on vähentänyt polkupyörävarkaudesta saatavaa vahingonkorvausta.

Lisätiedot

Ammattiliikenne-extra

Ammattiliikenne-extra Ammattiliikenne-extra Tuoteseloste ja vakuutusehdot 1.10.2017 alkaen 460152f 5.17 Sisällysluettelo Tuoteseloste...1 Vakuutusehdot...4 Esinevakuutus...4 Vastuuvakuutus...6 Oikeusturvavakuutus...7 Kriisiapuvakuutus...9

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus 1. Kulut henkilötodistuksen uudesta hankinnasta Vakuutus korvaa kulut, jotka aiheutuvat varastetun henkilötodistuksen, ajokortin,

Lisätiedot

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Va 1 VASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa.

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100 POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100 Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTTAMINEN 4 1 VAKUUTUSSOPIMUS 4 1.1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 4 2 VAKUUTUSSOPIMUKSEEN TARVITTAVAT

Lisätiedot

mittaturvan hevosvakuutukset

mittaturvan hevosvakuutukset mittaturvan hevosvakuutukset Vakuutusehdot Voimassa 1.8.2009 alkaen 103 008 1 5.09 2000 SISÄLLYSLUETTELO hevosvakuutukset yhteiset määräykset...3 1 VAKUUTETTU eläin...3 2 VOIMASSAOLO...3 2.1 voimassaoloalue...3

Lisätiedot

MasterCard-yhdistelmäkortin Ostoturva

MasterCard-yhdistelmäkortin Ostoturva MasterCard-yhdistelmäkortin Ostoturva Sisällysluettelo Dans ke Bankin Mas t e rcard yhdis telmäkortteihin lii tty vä t os to - ja käteis no stot urva vak uu tu kset Tuote - esite... 3 O sto- ja käteis

Lisätiedot

HEVOSESI VAKUUTUKSET. Mittaturvan vakuutusehdot 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

HEVOSESI VAKUUTUKSET. Mittaturvan vakuutusehdot 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO Mittaturvan vakuutusehdot 1.1.2013 HEVOSESI VAKUUTUKSET SISÄLLYSLUETTELO HEVOSVAKUUTUKSET... 2 YHTEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Vakuutettu eläin... 2 2 Voimassaolo... 2 3 Vakuutustapahtuman ajankohta sairauksissa...

Lisätiedot

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ -Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja

Lisätiedot

Kiinteistövakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen ESINEVAKUUTUKSET 2

Kiinteistövakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen ESINEVAKUUTUKSET 2 Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo ESINEVAKUUTUKSET 2 1 Yleiskuvaus 2 2 Vakuutuksen kohde 2 3 Vakuutuksen voimassaoloalue 3 4 Turvatasot 3 6 Luonnonilmiövakuutus 5 7 Poikkeuksellisten

Lisätiedot

Vakuutusehto YT01.6 Yritysturvan yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2014 alkaen

Vakuutusehto YT01.6 Yritysturvan yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2014 alkaen TMH 0.2 Vakuutusehto YT01.6 Yritysturvan yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2014 alkaen Sisällysluettelo 1 Vakuutussopimuksen keskeisiä käsitteitä 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

yrityksen Matkaturva

yrityksen Matkaturva yrityksen Matkaturva Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 024 1 10.10 2 500 SISÄLLYSLUETTELO yrityksen Matkaturva...3 1 KESKEISET KÄSITTEET...3 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSsOPIMUKSEN

Lisätiedot

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Vakuutusehdot Voimassa 1.3.2015 alkaen Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Sisällysluettelo 1 Eräät keskeiset käsitteet...2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutus sopimuksen tekemistä...2 2.1 LähiTapiolan

Lisätiedot

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen

Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI. Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen Parasta turvaa MOOTTORIPYÖRÄLLESI Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan voimassa 16.5.2015 alkaen Valitse sinulle sopivin KASKOVAKUUTUS Kaskon turvataso kannattaa valita huolella. Kaskovakuutuksesta

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA1. Voimassa alkaen

Toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA1. Voimassa alkaen Toiminnan vastuuvakuutus Vakuutusehto VA1 Voimassa 1.10.2010 alkaen 2 Sisällysluettelo 1. Korvattavat vahingot 4 2. Toiminnan vastuuvakuutuksen korvausrajoitukset 4 2.1 Hallussa oleva omaisuus 4 2.2 Käsiteltävänä

Lisätiedot

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen 1 400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. 400.1 Vakuutuksen tarkoitus 400.2 Vakuutetut Yksityishenkilön

Lisätiedot

Koneturva tuotteet 2013

Koneturva tuotteet 2013 Koneturva tuotteet 2013 jkjk Kun rahoitat moottorityökonehankinnan Sampo Rahoituksen kautta, voit kätevästi liittää siihen kattavan Koneturva-vakuutuksen. vakuutus maksetaan kätevästi kuukausittain rahoituserien

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Kv 1 KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.4.2001 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 102 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö.

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. IngoNord INY.00 (02.04.2001) YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vakuutussopimuksen kaikkiin vakuutuksiin. Niitä sovelletaan sekä henkilö- että vahinkovakuutuksiin, jollei jonkin kohdan

Lisätiedot

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Vakuutusehdot Voimassa 1.3.2015 alkaen Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Sisällysluettelo 1 Eräät keskeiset käsitteet...2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutus sopimuksen tekemistä...2 2.1 LähiTapiolan

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön. Tutustu

Lisätiedot

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Voimassa 1.1.2002 Sisältö 10 Metsävakuutus 11 Vakuutuksen sisältö 12 Vakuutuksen tarkoitus 13 Vakuutuksen kohde 14 Korvattavat vahinkotapahtumat ja näihin liittyvät rajoitukset

Lisätiedot