EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100"

Transkriptio

1 00 MOS SE/FI EVH-: 30//00 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR EMINENT-E/CU/R 30,, 00 Mått och komponentplacering 4 * EMINENT 30 = 47 EMINENT = 7 EMINENT 00 = 980 min EMINENT 30 = 40 EMINENT = 40 EMINENT 00 = * V K 4 40 EMINENT 30 = EMINENT = EMINENT 00 = 87 EMINENT 30 = 40 EMINENT = 40 EMINENT 00 = 47 EMINENT 30 = 70 EMINENT = 70 EMINENT 00 = EMINENT 30 = 30 EMINENT = 400 EMINENT 00 = 3 EMINENT 30 = EMINENT = 79 EMINENT 00 = 00 * Tillse att erforderligt utrymme för inspektion av skyddsanod finnes, se avsnitt Byte av anod. (Gäller endast EMINENT-E.) Komponentlista Anslutningsledning Lock, elkopplingsrum Termostat/temperaturbegränsare Elpatron 3 kw, RAR 4-7 Allpolig arbetsbrytare (medlevereras ej) Fot (ställbar) Upphängningsanordning Avstängnings- och backventil 3 Säkerhets- / Avtappningsventil Blandningsventil 40 Skyddsanod * (EMINENT-E) Längd: 30 lit: mm lit: 8 mm 00 lit: 0 mm 4 Kallvattenintag, klämringskoppling Ø mm 4 Blandat vatten, klämringskoppling Ø mm Avlopp från säkerhets-/avtappningsventil, klämringskoppling Ø mm 44 Utrymme för rördragning Luftskruv (för lufttillförsel vid avtappning) Montering Vattenvärmaren kan monteras vertikalt hängande på vägg (med anslutningarna nedåt) eller liggande horisontellt. Vid hängande montage används den medlevererade upphängningskonsolen, vilken först skruvas upp, se bild nedan. Därefter hänges beredaren på konsolen. Vattenvärmaren är nu till viss del skjutbar i sidled, vilket underlättar rörinstallation. För ytterligare fixering, monteras bifogat låsbleck som tippskydd på valfri plats nedtill på vattenvärmarens baksida. För att rikta upp vattenvärmaren till önskat läge används de ställbara fötterna (). Framför/under vattenvärmaren krävs ett fritt utrymme av 7 mm för ev service. För EMINENT-E erfordras ett fritt utrymme bakom/ovanför vattenvärmaren, för inspektion av anoden utan att demontera vattenvärmaren.

2 Rörinstallation Vattenvärmaren är försedd med klämringskopplingar för koppar- eller plaströr. Om plaströr eller glödgat kopparrör användes skall invändig stödhylsa monteras. All erforderlig ventilutrustning: avstängningsventil, backventil och säkerhets-/avtappningsventil är monterad på fabrik. Från säkerhetsventilen skall dragas ett spillrör till lämpligt avlopp. Spillrörets dimension skall vara samma som säkerhetsventilens (Ø mm), röret skall dragas så att någon vattensäck ej kan uppstå, samt vara frostfritt anordnat. Se gällande normer. Vattenvärmaren är försedd med försänkning i gavlarna för att förenkla rördragning i trånga utrymmen. Om vattenvärmaren installeras utan blandningsventil måste termostatens inställning vara sådan att tappvattentemperaturen ej överskrider C. Elektrisk installation Vattenvärmarens anslutningskabel är försedd med stickpropp för skydds-jordat -fas uttag. Uttaget skall placeras lättåtkomligt. Enfasinstallation (kw) ger den minsta ytbelastningen för elpatronen och därmed ökad livslängd. Önskas en snabbare uppvärmning kan tvåfas installation (3 kw) väljas. Anslutningskabeln med stickpropp avlägsnas och ersätts av kabel. Vattenvärmaren kopplas in med gul/grön ledare till skyddsjord och övriga ledare till respektive fas (se kopplingsschema i lock). Vid fast installation skall vattenvärmaren föregås av en allpolig brytare (helst med signallampa) med minst 3 mm brytavstånd. OBS! Alla ingrepp skall utföras under överinseende av behörig installatör. EMINENT-E (Elpatronen avisolerad) Elschema Påfyllning Vattenvärmaren måste vara vattenfylld innan strömmen kopplas på. Fyllning sker enligt nedanstående: Kontrollera att luftskruv () är stängd. Kontrollera att säkerhets-/avtappningsventil (3) är stängd. 3 Öppna avstängningsventilen (). 4 Släpp ut luften i vattenvärmaren genom att öppna en varmvattenkran. När enbart vatten kommer ur kranen kan den stängas. Vattenvärmaren är nu fylld och strömmen kan kopplas in. Tillsyn och skötsel Säkerhetsventilen (3) skall kontrolleras regelbundet för att förhindra igensättning, (ca 4 ggr per år). Kontrollen sker genom att vrida säkerhetsventilens ratt moturs, vatten skall då strömma genom spillröret. Skulle så ej ske är säkerhetsventilen defekt och måste bytas. Säkerhetsventilen släpper ibland ut lite vatten efter en varmvattentappning. Detta utsläpp orsakas av att det kalla vattnet som tas in i beredaren expanderar, med tryckökning som följd, varvid säkerhetsventilen öppnar. A B 30 V, kw EMINENT-CU/R V, 3 kw Tekniska data IP 4 Volym (liter) Spänning 30 V~ -fas alt 400 V~ -fas Skyddsklass Sköljtät (IP 4) Effekt (kw) Erforderlig säkring vid /3 kw (A) /0 /0 /0 Värmeinnehåll vid 80 C (kwh),4 4, 8, Motsvarande mängd varmvatten 40 C (liter) Uppvärmningstid till C vid /3 kw (tim),/0,4,3/0,8 4,/,4 Uppvärmningstid till 80 C vid /3 kw (tim),4/0,8 4,/, 8,/,7 Nettovikt (kg) 3 47 Längd skyddsanod (mm) 8 0 Korrosionsskydd EMINENT-E Emalj Korrosionsskydd EMINENT-CU Koppar Korrosionsskydd EMINENT-R Rostfritt

3 Återställning av temperaturbegränsare Temperaturbegränsaren () är placerad under locket () och återställes genom att trycka in knappen, se bild. OBS! Alla ingrepp i elkopplingsrummet måste utföras under överinseende av behörig elinstallatör. Avtappningen sker genom säkerhetsventilens spillrör. När luftskruven öppnas kan vatten rinna ut ur dess hål om vattnet är varmt. Om detta är en olägenhet kan vattenvärmaren först kylas genom att tappa ut allt varmvatten så att vattenvärmaren enbart innehåller kallvatten när tömningen påbörjas. Tömningen göres med följande moment: Bryt elströmmen till beredaren. Vrid ratt (3) sakta moturs ett kvarts varv tills den blir kvar i upplyft läge. OBS! Vattenstänk vid spillröret kan förekomma. 3 Vrid ratt () medurs tills den bottnar. 4 Avlägsna luftskruven (). Om lufttillförseln via luftskruven ej är tillräcklig kan även varmvattenkopplingen mellan blandningsventil och vattenvärmare lossas. Behåll ventilernas lägen efter ovanstående åtgärder till dess vattenvärmaren åter skall användas. OBS! Spillrör måste anslutas till pos (). Vid horisontell montering bör vattentrycket finnas kvar i beredaren för att avtappningen skall komma igång. Tömning LEK Inställning av blandningsventil Vattenvärmarens blandningsventil () inställes på önskad varmvattentemperatur. Genom att vrida blandarens ratt moturs ökar varmvattentemperaturen. Inställningsområdet ligger mellan 0 C. Skyddsanod (endast EMINENT-E) Vattenvärmaren är försedd med en magnesiumanod (40) som utgör ett extra korrosionsskydd. Anoden förbrukas dels genom att den offrar sig för porer i emaljen, dels genom att den går i egenförbrukning beroende på vattnets kemiska sammansättning. Kontrollera anoden inom ett år. Därefter regelbundet i förhållande till dess förbrukning. När anoden är ny har den en diameter på ca mm. När dess diameter har minskat (på det mest förbrukade stället) till under 0 mm är anoden förbrukad och måste bytas ut. Har ingen anodförbrukning skett efter något år, kan detta bero på dålig ledningsförmåga i vattnet och en vattenanalys rekommenderas. Anoden är en förbrukningsartikel. Byte av skyddsanod Spänningen bryts till beredaren. Inkommande vatten stängs. Släpp trycket i beredaren genom att öppna den lägst belägna varmvattenkranen. Vid liggande montage måste beredaren tömmas. Därefter tages plastlocket bort och anoden (40) skruvas ur med hjälp av en 7 mm (alternativt 4 mm) hylsnyckel. (Anodens längd framgår av Komponentlista pos 40: Skyddsanod.) Vid utbyte av anod i trånga utrymmen, finns kedjeanod (tillbehör) som endast kräver ca 0 cm över vattenvärmaren (kan endast användas vid vertikalt montage). Åtgärder vid driftstörning Kontrollera elsäkringarna, termostaten () och blandningsventilens () inställning. Avvakta några timmar utan varmvattentappning och kontrollera om temperaturnivån har höjts. Finns det fortfarande inget varmvatten, kontakta installatör. BV VV Service /" ARMATUR 3 Vid behov av service, kontakta huvudentreprenören varvid tillverkningsnummer och installationsdatum ovillkorligen måste uppges. R NIBE AB Box 4 Järnvägsgatan 40 8 MARKARYD Tel: Fax:

4 00 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 30,, 00 Mittapiirrokset ja osienpaikat 4 * EMINENT 30 = 47 EMINENT = 7 EMINENT 00 = 980 min EMINENT 30 = 40 EMINENT = 40 EMINENT 00 = * V K 4 40 EMINENT 30 = EMINENT = EMINENT 00 = 87 EMINENT 30 = 40 EMINENT = 40 EMINENT 00 = 47 EMINENT 30 = 70 EMINENT = 70 EMINENT 00 = EMINENT 30 = 30 EMINENT = 400 EMINENT 00 = 3 EMINENT 30 = EMINENT = 79 EMINENT 00 = 00 * Jätä riittäesti tilaa anodin tarkistusta varten, katso Asennus kohta. Osaluettelo Liitäntäkaapeli Kansi, sähköliitäntäkotelo Termostaatti/lämpötilanrajoitin Sähkövastus 3 kw RAR 4-7 Moninapainen käyttökytkin (toimitetaan erikseen tilauksesta) Jalka (säädettävä) Asennuskannake (käytetään seinäasennuksessa) Sulku- ja takaiskuventtiili 3 Varo-/Tyhjennysventtiili Sekoitusventtiili 40 Suoja-anodi * (EMINENT-E) 30 lit.: mm lit.: 8 mm 00 lit.: 0 mm 4 Kylmänveden liitäntä, puserrusliitin Ø mm 4 Lämpimänveden liitäntä, puserrusliitin Ø mm Juoksuputki varo-/tyhjennysventtiililtä, puserrusliitin Ø mm 44 Tila putkituksia varten Ilmaruuvi (tyhjennys) Asennus Varaaja voidaan asentaa pystyasentoon seinälle (liitännät alaspäin) tai makaavaan asentoon lattialle. Asennettaessa varaaja pystyasentoon käytetään mukana toimitettavaa seinäasennuskannaketta, joka kiinnitetään ensin seinään ja varaaja asetetaan siihen. Kannattimessa varaajaa voidaan liikutella sivuttain, mikä helpottaa putkiasennusta. Mukana toimitettava asennuspelti asennetaan vaihtoehtoiseen paikkaan varaajan alalaitaan takapuolelle estämään kaatumista. Varaajan asento säädetään halutuksi säädettävien jalkojen avulla. Varaajan huoltamista varten on jätettävä 7 mm tilaa, katso Mittapiirros ja osienpaikat kohta. Jätä varaajan taakse/päälle tilaa anodin tarkistusta tai vaihtoa varten, jolloin varaajaa huollettaessa sitä ei tarvitse siirtää tai nostaa alas seinältä. (HUOM! Koskee vain EMINENT-E malleja.)

5 Putkiasennus Sähkökaavio Varaaja on varustettu kupari- ja muoviputkelle sopivilla puserrusliittimillä. Mikäli käytetään muovi- tai hehkutettua kupariputkea tulee asennuksessa käyttää sisäistä tukiholkkia. Varaajassa on valmiiksi asennettu venttiiliryhmä. Venttiiliryhmä sisältää varo-/tyhjennysventtiili, sulku-, ja takaiskuventtiili. 30 V, kw 400 V, 3 kw 7 Varoventtiilistä johdetaan ylivuotoputki viemäriin. Ylivuotoputken koko pitää olla sama kuin varoventtiilin (Ø mm). Putki pitää asentaa siten, ettei synny vesipussia ja se on suojattava jäätymiseltä. A B Varaajan päädyissä on urat, mikä helpottaa putkien vientiä ahtaissa tiloissa. Jos varaaja asennetaan ilman sekoitusventtiiliä termostaatin säätöarvo ei saa ylittää C. EMINENT-E (Eristämätön sähkövastus) EMINENT-CU/R Sähköasennus Vedenlämmittimessä on pistokosketin maadoitettua yksivaiheliitäntää varten. Pistorasian on oltava helposti ulottuvilla. Yksivaiheasennus (kw) aiheuttaa pienimmän pintakuormituksen sähkövastukseen ja pidentää siten kestoikää. Haluttaessa nopeampi lämmitys voidaan valita kaksivaiheasennus (3 kw). Pistokoskettimella varustettu liitäntäkaapeli poistetaan ja korvataan kaapelilla. Vedenlämmitin liitetään keltavihreällä johtimella maahan ja muilla johtimilla kyseiseen vaiheeseen (Katso kannessa olevaa sähkökaavaa). Kiinteästi asennettavaa vedenlämmitintä ennen on oltava moninapainen katkaisin (mieluiten merkkivalon kanssa), jonka katkaisuetäisyys on vähintään 3 mm. Huom! Kaikki toimenpiteet saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnan alaisena. Täyttö Vedenlämmittimen tulee olla täynnä vettä ennenkuin virta kytketään. Täyttö tapahtuu seuraavasti: Varmista että ilmaruuvi () on kiinni. Varmista että varo-/tyhjennysventtiili (3) on suljettu. 3 Avaa sulkuventtiili (). 4Päästä ilma pois varaajasta avaamalla lämminvesihana. Kun hanasta ainoastaan tulee vettä voidaan se sulkea. Vedenlämmitin on nyt täytetty ja virta voidaan kytkeä. Valvonta ja huolto Varoventtiili (3) on tarkastettava säännöllisesti noin neljä kertaa vuodessa. Tarkastus tehdään siten, että varoventtiili avataan kiertämällä vastapäivään, jolloin vesi virtaa varoventtiilin poistoputken läpi. Jollei näin tapahdu, on venttiili viallinen ja se on vaihdettava, Vettä virtaa joskus varoventtiilistä asennuksen jälkeen, tämä siksi että kylmänveden tullessa varaajan sisään syntyy paineisku, joka voi avata varoventtiilin. Tekniset tiedot IP 4 Tilavuus (litraa) Jännite 30 V~ -vaihe tai 400 V~ -vaihe Suojausluokka Roiskevesisuojattu (IP 4) Teho (kw) Sulakekoko,0 / 3,0 kw (A) /0 /0 /0 Lämpösisältö 80 C (kwh),4 4, 8, Vastaava määrä 40 C vettä (litraa) Lämpenemisaika C,0 / 3,0 kw (tim),/0,4,3/0,8 4,/,4 Lämpenemisaika 80 C,0 / 3,0 kw (tim),4/0,8 4,/, 8,/,7 Nettopaino (kg) 3 47 Suoja-anodin pituus (mm) 80 Korroosiosuoja EMINENT-E Emali Korroosiosuoja EMINENT-CU Kupari Korroosiosuoja EMINENT-R Ruostumaton

6 BV Lämpötilanrajoittimen uudelleen asetus Jos vesi ei lämpene, tarkista että sähkökeskuksen sulakkeet ovat kunnossa. Myös lämpötilanrajoitin on voinut laueta varaajassa olevan muun vian vuoksi. Kun vika on korjattu saadaan lämpötilanrajoittimen toimimaan painamalla kuittauspainiketta, katso kuvaa. Tämän saa tehda vain valtuutettu sähköasentaja. LEK Sekoitusventtiilin säätö Varaajan sekoitusventtiili () säädetään haluttuun lämpimänveden lämpötilaan kääntämällä sekoittajan säätöosaa vastapäivään, jolloin veden lämpötila nousee. Säätöalue on 0 C välillä. Käyttöhäiriö/Toimenpiteet Tarkista, että sulakkeet ovat kunnossa ja että termostaatin () ja sekoitusventtiilin () säädöt ovat kunnossa. Seuraa muutama tunti päästämättä vettä ulos nouseeko lämpötila. Jos lämmintä vettä ei vieläkään tule, ota yhteys sähköasentajaan. Suoja-anodi (EMINENT-E) Tyhjennys tapahtuu varoventtiilin ylivuotoputkesta. Kun ilmaruuvi irrotetaan voi vettä ehkä vuotaa reiästä jos varaajan vesi on lämmin. Jos vedenvuoto aiheuttaa ongelmia, voidaan varaaja jäähdyttää tyhjentämällä pois lämmin vesi että vain kylmää vettä on varaajassa ennen tyhjennystä. Tyhjennys suoritetaan seuraavassa järjestyksessä: Katkaise sähkövirta varaajaan. Käännä ratti (3) hitaasti suunnilleen neljäsosa kierrosta vastapäivään, että se jää kohotettuun asentoon. (HUOM! Ylivuotoputkesta saattaa roiskua vettä.) 3 Käännä ratti () kokonaan myötäpäivään. 4 Irrota mustan ratin vieressä oleva ilmaruuvi (). Jos ilmansaanti ilmaruuvin kautta ei ole riittävä, voidaan myös lämminvesikytkennän sekoitusventtiilin ja varajan välissä irrottaa. Säilytä ylläoleva venttiilien asento, kunnes varaaja otetaan uudelleen käyttöön. HUOM! Kohtaan () on asennettava ylivuotoputki. Makaavassa asennuksessa on varaajassa pidettävä vedenpainetta yllä, jotta tyhjennys käynnistyy. Tyhjennys EMINENT-E on pinnoitettu emaloinnilla korroosiota vastaan. Se on myös varustettu magnesiumanodilla suojaamaan pinnoitetta ja vastusta. Normaalisti anodia ei tarvitse vaihtaa, mutta tietyn tyyppisessä vedessä anodi kuluu nopeasti. Anodi tulee tarkistaa vuoden kuluttua varaajan käyttöönotosta. Anodin tarkastamisella voi todeta kulumisnopeuden. Anodin halkaisija on uutena n. mm, jos se on alle 0 mm on anodi vaihdettava. Jos anodi ei ole kulunut muutamiin vuosiin ollenkaan voi syynä olla veden huono johtamiskyky, jolloin suositellaan vesianalyysin tekemistä. Suoja-anodi vaihto Sulje varaaja sähköverkosta. Sisään tuleva vesi suljetaan. Päästä paine varaajasta avaamalla lämminvesihana. Makaavassa asennuksessa on varaaja tyhjennettävä. Tämän jälkeen poista muovisuojus varaajan päältä ja irrota anodi (40) käyttäen 7 mm:n (4 mm:n) hylsyavainta. Jos varaajan päällä ei ole riittävästi tilaa anodin vaihtoa varten, on helpointa käyttää ketjuanodia (lisävaruste), jonka vaihtoa varten tarvitaan vain 00 mm tilaa. HUOM! Ketjuanodia voi käyttää vain pystyasennuksessa. Lisävarusteena on saatavana myös tasavirta-anodi, joka ei kulu eikä vaadi säännöllistä tarkastamista. Huolto Tarvittaessa huoltoa, ota yhteys myyja liikkeeseen. Ilmoita samalla valmistusnumero ja asennuspaivamaara. VV /" ARMATUR 3 R Haato Varaajat Pohjantähdentie 7, 0 Vantaa NIBE AB:n sivuliike Puh: Fax:

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100 00 MOS SE/FI 978-4973 EVH-: 30//00 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR EMINENT-E/CU/R 30,, 00 Mått och komponentplacering 4 * EMINENT 30 = 47 EMINENT = 74 EMINENT 00 = 980 min. 7 4 4 + 4 39 EMINENT 30

Lisätiedot

EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100

EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 MOS SE/FI 0508-4 611940 EVH-16: 35/55/100 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 SE 1 Mått och komponentplacering 41 5 3 6 min 200 45 2 42 22 25 43 455

Lisätiedot

COMPACT-E: 200, 300 MOS 0611-3 COMPACT-E: 200, 300 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJE LEK

COMPACT-E: 200, 300 MOS 0611-3 COMPACT-E: 200, 300 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJE LEK MOS 0- COMPACT-E: 00, 00 00 COMPACT-E: 00, 00 SE FI MONTERINGS- OC SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA OITO-OJE MONTERINGS- OC SKÖTSELANVISNING COMPACT-E: 00; 00 EMALJERAD ELVARMVATTENBEREDARE Uppställning Varmvattenberedaren

Lisätiedot

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING, EMALJERAD VARMVATTENBEREDARE ASENNUS- JA HOITO-OHJE, EMALOITU LÄMMINVESIVARAAJA

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING, EMALJERAD VARMVATTENBEREDARE ASENNUS- JA HOITO-OHJE, EMALOITU LÄMMINVESIVARAAJA MOS 141- COMPACT-E: 00, 300 COMPACT 031801 E 00, 300 SE FI MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING, EMALJERAD VARMVATTENBEREDARE ASENNUS- JA HOITO-OHJE, EMALOITU LÄMMINVESIVARAAJA MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

Lisätiedot

ER57 COMPACT COMPACT. MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Compact LEK

ER57 COMPACT COMPACT. MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Compact LEK MOS SE 1113 ER7 MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING 3310 SE FI MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING Compact ASENNUS JA HOITOOHJEET Compact MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING SE Installation Uppställning Varmvattenberedaren

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MOS 1547-6 EB 73 031455 SE FI MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Mått och komponentplacering

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

MOS SE 1545-2 ER57-R 300 Finland 331674 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT R 300. MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact

MOS SE 1545-2 ER57-R 300 Finland 331674 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT R 300. MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact MOS SE 1- ER7-R 300 Finland 3317 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING R 300 SE FI MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Compact MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING SE Installation

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MOS FI 1242-2 2-HK: 150/200/300 031804 HK 150, 200, 300 LEK

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MOS FI 1242-2 2-HK: 150/200/300 031804 HK 150, 200, 300 LEK MOS FI 14- -HK: 10/00/300 031804 ASEUS- JA KÄYTTÖOHJEET HK 10, 00, 300 3 30* 83 Mitat ja komponenttien sijainti/komponenttiluettelo 30 3 Mitat ja komponenttien sijainti 3 Ställbar 0-0 0 3 40 H 00 70 41

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje HM 150, 230, 300

Käyttö- ja asennusohje HM 150, 230, 300 Käyttö- ja asennusohje Lämminvesivaraaja LEK CHB FI 1621-3 331676 Sisällys 1 Tärkeää Turvallisuustiedot Yleistä 2 Käyttöohjekirja Huolto Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä 3 Asentajan käsikirja Komponenttien

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa.

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 1 Sivu 4 Ulkoyksikön asennus Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 2 Sivu 5 Putkiston asennus Liitä

Lisätiedot

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Asentajan käsikirja VPB/VPBS. Lämminvesivaraaja IHB FI 1036-4 031292 LEK

Asentajan käsikirja VPB/VPBS. Lämminvesivaraaja IHB FI 1036-4 031292 LEK LEK Asentajan käsikirja Lämminvesivaraaja IHB FI 1036-4 031292 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Mukana toimitetut komponentit 5 Luukkujen irrotus

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

ETS 12 / 121. Huom! Huom! Komponenttiluettelo. Yleistä. Komponentit. Varatila

ETS 12 / 121. Huom! Huom! Komponenttiluettelo. Yleistä. Komponentit. Varatila ASENNUSOHJE MAV FI 0549-1 511458 Lämpöpumppua ei tavallisesti mitoiteta täyttämään koko lämpötehotarvetta. Tästä syystä tarvitaan jonkinlaista lisätehoa kylminä päivinä. koostuu sähkövastuksesta, jossa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu

NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu NIBE VPB 2/ VPB / VPBS Lämminvesivaraaja TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ Tyylikäs ja ajaton muotoilu Entistäkin helpompi asentaa kevyempien tuotteiden ja yhteen paikkaan koottujen putkiliitäntöjen ansiosta

Lisätiedot

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring PMB 224 PITUMAX G Sludgetrap G Sand/slamavskiljare för markförläggning Glasfiberarmerad polyester Lujitemuovia Hiekan-/lietteenerotin PITUMAX G on hiekan-/lietteenerotin, joka on tarkoitettu hiekan ja

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Kaba kalustelukot 4:1. Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73 info@kae.kaba.com, www.kaba.se. 1071V Vasenpuoleinen

Kaba kalustelukot 4:1. Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73 info@kae.kaba.com, www.kaba.se. 1071V Vasenpuoleinen Kaba kalustelukot 71 Pyöreä kalustelukko poraussuojalla postilaatikoihin, kaappeihin ym ym. Toimitetaan vakiona ilman telkeä. Sovitettu SS:n telkivalikoimaan mm 8450, 1870 ym. vain poistuu vain lukitussa

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Puukiukaat / Vedeldade bastuaggregat

Puukiukaat / Vedeldade bastuaggregat Sauna / Bastu 3 Puukiukaat / Vedeldade bastuaggregat KINOS20 S1, MANTTELI/MANTEL, SS638 KINOS 20 S1 KINOS 20 S2 Teho/Effekt Koodi/Kod 920 mm 0x600 mm 0 kg 20 kw SS887 Teho/Effekt Koodi/Kod 920 mm 0x600

Lisätiedot

Puukiukaat / Vedeldade bastuaggregat

Puukiukaat / Vedeldade bastuaggregat Sauna / Bastu 3 Puukiukaat / Vedeldade bastuaggregat kinos20 S1, mantteli/mantel, ss638 KINOS 20 S1 KINOS 20 S2 Teho/Effekt Koodi/Kod 920 mm 0x600 mm 0 kg 20 kw SS887 Teho/Effekt Koodi/Kod 920 mm 0x600

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

1. Osat: VEDEN MENO SEKOITUKSEN SÄÄDIN KOVUUDEN SÄÄDIN

1. Osat: VEDEN MENO SEKOITUKSEN SÄÄDIN KOVUUDEN SÄÄDIN ASENNUSOHJE D E L T A S I MP L E X C O MP A C T 1. Osat: 1. OHITUSVENTTIILI 2. VENTTIILIN PESÄKE 3. HARTSISÄILIÖ KOTELO LAITTEELLE 4. JA SUOLALLE 5. SUOLALIUOKSEN VENTT. (uimuri) 6. VEDEN TULO Oy Callidus

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Infralämmitin CIR CIR INFRALÄMMITIN. Sähkölämmitys W INFRALÄMMITIN, JOSSA 5 VUODEN RUOSTUMATTOMUUSTAKUU

Infralämmitin CIR CIR INFRALÄMMITIN. Sähkölämmitys W INFRALÄMMITIN, JOSSA 5 VUODEN RUOSTUMATTOMUUSTAKUU CIR IFRALÄMMITI Sähkölämmitys 500 2000 W Infralämmitin CIR IFRALÄMMITI, JOSSA 5 VUODE RUOSTUMATTOMUUSTAKUU 12 mallia Infralämmitintä käytetään lämmittimenä ympäri vuoden esim. kuisteilla, parvekkeilla

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Lämpöpuhallin lämmitys 3 mallit Lämpöpuhallin Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Käyttökohteet -lämpöpuhallinta käytetään sisäänkäyntien, kauppojen, teollisuusrakennusten, korjaamojen, urheiluhallien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin. 6:2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat. Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning

Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin. 6:2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat. Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning IDO Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin Sisällysluettelo Innehållsförteckning - Värivaihtoehdot ja LVI-numerot :2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

HK SC. Installatörshandbok Varmvattenberedare. Asentajan käsikirja Lämminvesivaraaja IHB LEK

HK SC. Installatörshandbok Varmvattenberedare. Asentajan käsikirja Lämminvesivaraaja IHB LEK SE FI HK 150-300 SC Installatörshandbok Varmvattenberedare HK 150-300 SC Asentajan käsikirja Läinvesivaraaja HK 150-300 SC LEK IHB 1549-2 331100 Innehållsförteckning 1 Svenska - HK SC Viktig information

Lisätiedot

Nibette 15 SE FI. Cu 15. Användar- och installatörshandbok Nibette 15. Käyttö- ja asennusohje Nibette 15 CHB

Nibette 15 SE FI. Cu 15. Användar- och installatörshandbok Nibette 15. Käyttö- ja asennusohje Nibette 15 CHB Cu 15 Användar- och installatörshandbok Käyttö- ja asennusohje SE FI MJ CHB 1606-7 031455 Innehållsförteckning 1 Svenska - 4 Installatörshandbok 9 Viktig information Användarhandbok 4 7 1 Suomi - Tärkeää

Lisätiedot

Harvia AUTODOSE. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning

Harvia AUTODOSE. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning Harvia AUTODOSE Asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning 03122015 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 1.1. Tekniset tiedot...3 2. Käyttöohje...4 2.1. Autodosen käyttö...4 2.2. Asetusten muuttaminen...4

Lisätiedot

HAATO VLP500R LÄMPÖPUMPPUVARAAJA

HAATO VLP500R LÄMPÖPUMPPUVARAAJA VLP500R LÄMPÖPUMPPUVARAAJA ASENNUS- JA HOITO-OHJE Käyttövesivaraaja asennukseen lämpöpumpun kanssa Ruostumatonta terästä, tilavuus 500 l Lämpöpumpun max. latausteho 15 kw Kaksi vastuspaikkaa, max. 2x 6

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

VARAOSAKATALOGI 2015 Metro- ja Haato -varaajat

VARAOSAKATALOGI 2015 Metro- ja Haato -varaajat VARAOSAKATALOGI 2015 Metro- ja Haato -varaajat NIBE Energy Systems Oy Juurakkotie 3, 01510 Vantaa Puh. 09 274 6970 www.nibe.fi UPPOVASTUKSET HA 1974...1985/1989 5253110 418530 HA 1,5 1,5/230 HA 15, 1974...1989

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBPA5.1615 Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer FI SV Asennusohjeet Installationsinstruktioner I-VALO OY 14500 IITTALA FINLAND Tel. 010 446 6600 Fax 010 446 6500 www.i-valo.com I-VALO tuotenro: 28001 PRO

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot