EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100"

Transkriptio

1 00 MOS SE/FI EVH-: 30//00 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR EMINENT-E/CU/R 30,, 00 Mått och komponentplacering 4 * EMINENT 30 = 47 EMINENT = 7 EMINENT 00 = 980 min EMINENT 30 = 40 EMINENT = 40 EMINENT 00 = * V K 4 40 EMINENT 30 = EMINENT = EMINENT 00 = 87 EMINENT 30 = 40 EMINENT = 40 EMINENT 00 = 47 EMINENT 30 = 70 EMINENT = 70 EMINENT 00 = EMINENT 30 = 30 EMINENT = 400 EMINENT 00 = 3 EMINENT 30 = EMINENT = 79 EMINENT 00 = 00 * Tillse att erforderligt utrymme för inspektion av skyddsanod finnes, se avsnitt Byte av anod. (Gäller endast EMINENT-E.) Komponentlista Anslutningsledning Lock, elkopplingsrum Termostat/temperaturbegränsare Elpatron 3 kw, RAR 4-7 Allpolig arbetsbrytare (medlevereras ej) Fot (ställbar) Upphängningsanordning Avstängnings- och backventil 3 Säkerhets- / Avtappningsventil Blandningsventil 40 Skyddsanod * (EMINENT-E) Längd: 30 lit: mm lit: 8 mm 00 lit: 0 mm 4 Kallvattenintag, klämringskoppling Ø mm 4 Blandat vatten, klämringskoppling Ø mm Avlopp från säkerhets-/avtappningsventil, klämringskoppling Ø mm 44 Utrymme för rördragning Luftskruv (för lufttillförsel vid avtappning) Montering Vattenvärmaren kan monteras vertikalt hängande på vägg (med anslutningarna nedåt) eller liggande horisontellt. Vid hängande montage används den medlevererade upphängningskonsolen, vilken först skruvas upp, se bild nedan. Därefter hänges beredaren på konsolen. Vattenvärmaren är nu till viss del skjutbar i sidled, vilket underlättar rörinstallation. För ytterligare fixering, monteras bifogat låsbleck som tippskydd på valfri plats nedtill på vattenvärmarens baksida. För att rikta upp vattenvärmaren till önskat läge används de ställbara fötterna (). Framför/under vattenvärmaren krävs ett fritt utrymme av 7 mm för ev service. För EMINENT-E erfordras ett fritt utrymme bakom/ovanför vattenvärmaren, för inspektion av anoden utan att demontera vattenvärmaren.

2 Rörinstallation Vattenvärmaren är försedd med klämringskopplingar för koppar- eller plaströr. Om plaströr eller glödgat kopparrör användes skall invändig stödhylsa monteras. All erforderlig ventilutrustning: avstängningsventil, backventil och säkerhets-/avtappningsventil är monterad på fabrik. Från säkerhetsventilen skall dragas ett spillrör till lämpligt avlopp. Spillrörets dimension skall vara samma som säkerhetsventilens (Ø mm), röret skall dragas så att någon vattensäck ej kan uppstå, samt vara frostfritt anordnat. Se gällande normer. Vattenvärmaren är försedd med försänkning i gavlarna för att förenkla rördragning i trånga utrymmen. Om vattenvärmaren installeras utan blandningsventil måste termostatens inställning vara sådan att tappvattentemperaturen ej överskrider C. Elektrisk installation Vattenvärmarens anslutningskabel är försedd med stickpropp för skydds-jordat -fas uttag. Uttaget skall placeras lättåtkomligt. Enfasinstallation (kw) ger den minsta ytbelastningen för elpatronen och därmed ökad livslängd. Önskas en snabbare uppvärmning kan tvåfas installation (3 kw) väljas. Anslutningskabeln med stickpropp avlägsnas och ersätts av kabel. Vattenvärmaren kopplas in med gul/grön ledare till skyddsjord och övriga ledare till respektive fas (se kopplingsschema i lock). Vid fast installation skall vattenvärmaren föregås av en allpolig brytare (helst med signallampa) med minst 3 mm brytavstånd. OBS! Alla ingrepp skall utföras under överinseende av behörig installatör. EMINENT-E (Elpatronen avisolerad) Elschema Påfyllning Vattenvärmaren måste vara vattenfylld innan strömmen kopplas på. Fyllning sker enligt nedanstående: Kontrollera att luftskruv () är stängd. Kontrollera att säkerhets-/avtappningsventil (3) är stängd. 3 Öppna avstängningsventilen (). 4 Släpp ut luften i vattenvärmaren genom att öppna en varmvattenkran. När enbart vatten kommer ur kranen kan den stängas. Vattenvärmaren är nu fylld och strömmen kan kopplas in. Tillsyn och skötsel Säkerhetsventilen (3) skall kontrolleras regelbundet för att förhindra igensättning, (ca 4 ggr per år). Kontrollen sker genom att vrida säkerhetsventilens ratt moturs, vatten skall då strömma genom spillröret. Skulle så ej ske är säkerhetsventilen defekt och måste bytas. Säkerhetsventilen släpper ibland ut lite vatten efter en varmvattentappning. Detta utsläpp orsakas av att det kalla vattnet som tas in i beredaren expanderar, med tryckökning som följd, varvid säkerhetsventilen öppnar. A B 30 V, kw EMINENT-CU/R V, 3 kw Tekniska data IP 4 Volym (liter) Spänning 30 V~ -fas alt 400 V~ -fas Skyddsklass Sköljtät (IP 4) Effekt (kw) Erforderlig säkring vid /3 kw (A) /0 /0 /0 Värmeinnehåll vid 80 C (kwh),4 4, 8, Motsvarande mängd varmvatten 40 C (liter) Uppvärmningstid till C vid /3 kw (tim),/0,4,3/0,8 4,/,4 Uppvärmningstid till 80 C vid /3 kw (tim),4/0,8 4,/, 8,/,7 Nettovikt (kg) 3 47 Längd skyddsanod (mm) 8 0 Korrosionsskydd EMINENT-E Emalj Korrosionsskydd EMINENT-CU Koppar Korrosionsskydd EMINENT-R Rostfritt

3 Återställning av temperaturbegränsare Temperaturbegränsaren () är placerad under locket () och återställes genom att trycka in knappen, se bild. OBS! Alla ingrepp i elkopplingsrummet måste utföras under överinseende av behörig elinstallatör. Avtappningen sker genom säkerhetsventilens spillrör. När luftskruven öppnas kan vatten rinna ut ur dess hål om vattnet är varmt. Om detta är en olägenhet kan vattenvärmaren först kylas genom att tappa ut allt varmvatten så att vattenvärmaren enbart innehåller kallvatten när tömningen påbörjas. Tömningen göres med följande moment: Bryt elströmmen till beredaren. Vrid ratt (3) sakta moturs ett kvarts varv tills den blir kvar i upplyft läge. OBS! Vattenstänk vid spillröret kan förekomma. 3 Vrid ratt () medurs tills den bottnar. 4 Avlägsna luftskruven (). Om lufttillförseln via luftskruven ej är tillräcklig kan även varmvattenkopplingen mellan blandningsventil och vattenvärmare lossas. Behåll ventilernas lägen efter ovanstående åtgärder till dess vattenvärmaren åter skall användas. OBS! Spillrör måste anslutas till pos (). Vid horisontell montering bör vattentrycket finnas kvar i beredaren för att avtappningen skall komma igång. Tömning LEK Inställning av blandningsventil Vattenvärmarens blandningsventil () inställes på önskad varmvattentemperatur. Genom att vrida blandarens ratt moturs ökar varmvattentemperaturen. Inställningsområdet ligger mellan 0 C. Skyddsanod (endast EMINENT-E) Vattenvärmaren är försedd med en magnesiumanod (40) som utgör ett extra korrosionsskydd. Anoden förbrukas dels genom att den offrar sig för porer i emaljen, dels genom att den går i egenförbrukning beroende på vattnets kemiska sammansättning. Kontrollera anoden inom ett år. Därefter regelbundet i förhållande till dess förbrukning. När anoden är ny har den en diameter på ca mm. När dess diameter har minskat (på det mest förbrukade stället) till under 0 mm är anoden förbrukad och måste bytas ut. Har ingen anodförbrukning skett efter något år, kan detta bero på dålig ledningsförmåga i vattnet och en vattenanalys rekommenderas. Anoden är en förbrukningsartikel. Byte av skyddsanod Spänningen bryts till beredaren. Inkommande vatten stängs. Släpp trycket i beredaren genom att öppna den lägst belägna varmvattenkranen. Vid liggande montage måste beredaren tömmas. Därefter tages plastlocket bort och anoden (40) skruvas ur med hjälp av en 7 mm (alternativt 4 mm) hylsnyckel. (Anodens längd framgår av Komponentlista pos 40: Skyddsanod.) Vid utbyte av anod i trånga utrymmen, finns kedjeanod (tillbehör) som endast kräver ca 0 cm över vattenvärmaren (kan endast användas vid vertikalt montage). Åtgärder vid driftstörning Kontrollera elsäkringarna, termostaten () och blandningsventilens () inställning. Avvakta några timmar utan varmvattentappning och kontrollera om temperaturnivån har höjts. Finns det fortfarande inget varmvatten, kontakta installatör. BV VV Service /" ARMATUR 3 Vid behov av service, kontakta huvudentreprenören varvid tillverkningsnummer och installationsdatum ovillkorligen måste uppges. R NIBE AB Box 4 Järnvägsgatan 40 8 MARKARYD Tel: Fax:

4 00 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 30,, 00 Mittapiirrokset ja osienpaikat 4 * EMINENT 30 = 47 EMINENT = 7 EMINENT 00 = 980 min EMINENT 30 = 40 EMINENT = 40 EMINENT 00 = * V K 4 40 EMINENT 30 = EMINENT = EMINENT 00 = 87 EMINENT 30 = 40 EMINENT = 40 EMINENT 00 = 47 EMINENT 30 = 70 EMINENT = 70 EMINENT 00 = EMINENT 30 = 30 EMINENT = 400 EMINENT 00 = 3 EMINENT 30 = EMINENT = 79 EMINENT 00 = 00 * Jätä riittäesti tilaa anodin tarkistusta varten, katso Asennus kohta. Osaluettelo Liitäntäkaapeli Kansi, sähköliitäntäkotelo Termostaatti/lämpötilanrajoitin Sähkövastus 3 kw RAR 4-7 Moninapainen käyttökytkin (toimitetaan erikseen tilauksesta) Jalka (säädettävä) Asennuskannake (käytetään seinäasennuksessa) Sulku- ja takaiskuventtiili 3 Varo-/Tyhjennysventtiili Sekoitusventtiili 40 Suoja-anodi * (EMINENT-E) 30 lit.: mm lit.: 8 mm 00 lit.: 0 mm 4 Kylmänveden liitäntä, puserrusliitin Ø mm 4 Lämpimänveden liitäntä, puserrusliitin Ø mm Juoksuputki varo-/tyhjennysventtiililtä, puserrusliitin Ø mm 44 Tila putkituksia varten Ilmaruuvi (tyhjennys) Asennus Varaaja voidaan asentaa pystyasentoon seinälle (liitännät alaspäin) tai makaavaan asentoon lattialle. Asennettaessa varaaja pystyasentoon käytetään mukana toimitettavaa seinäasennuskannaketta, joka kiinnitetään ensin seinään ja varaaja asetetaan siihen. Kannattimessa varaajaa voidaan liikutella sivuttain, mikä helpottaa putkiasennusta. Mukana toimitettava asennuspelti asennetaan vaihtoehtoiseen paikkaan varaajan alalaitaan takapuolelle estämään kaatumista. Varaajan asento säädetään halutuksi säädettävien jalkojen avulla. Varaajan huoltamista varten on jätettävä 7 mm tilaa, katso Mittapiirros ja osienpaikat kohta. Jätä varaajan taakse/päälle tilaa anodin tarkistusta tai vaihtoa varten, jolloin varaajaa huollettaessa sitä ei tarvitse siirtää tai nostaa alas seinältä. (HUOM! Koskee vain EMINENT-E malleja.)

5 Putkiasennus Sähkökaavio Varaaja on varustettu kupari- ja muoviputkelle sopivilla puserrusliittimillä. Mikäli käytetään muovi- tai hehkutettua kupariputkea tulee asennuksessa käyttää sisäistä tukiholkkia. Varaajassa on valmiiksi asennettu venttiiliryhmä. Venttiiliryhmä sisältää varo-/tyhjennysventtiili, sulku-, ja takaiskuventtiili. 30 V, kw 400 V, 3 kw 7 Varoventtiilistä johdetaan ylivuotoputki viemäriin. Ylivuotoputken koko pitää olla sama kuin varoventtiilin (Ø mm). Putki pitää asentaa siten, ettei synny vesipussia ja se on suojattava jäätymiseltä. A B Varaajan päädyissä on urat, mikä helpottaa putkien vientiä ahtaissa tiloissa. Jos varaaja asennetaan ilman sekoitusventtiiliä termostaatin säätöarvo ei saa ylittää C. EMINENT-E (Eristämätön sähkövastus) EMINENT-CU/R Sähköasennus Vedenlämmittimessä on pistokosketin maadoitettua yksivaiheliitäntää varten. Pistorasian on oltava helposti ulottuvilla. Yksivaiheasennus (kw) aiheuttaa pienimmän pintakuormituksen sähkövastukseen ja pidentää siten kestoikää. Haluttaessa nopeampi lämmitys voidaan valita kaksivaiheasennus (3 kw). Pistokoskettimella varustettu liitäntäkaapeli poistetaan ja korvataan kaapelilla. Vedenlämmitin liitetään keltavihreällä johtimella maahan ja muilla johtimilla kyseiseen vaiheeseen (Katso kannessa olevaa sähkökaavaa). Kiinteästi asennettavaa vedenlämmitintä ennen on oltava moninapainen katkaisin (mieluiten merkkivalon kanssa), jonka katkaisuetäisyys on vähintään 3 mm. Huom! Kaikki toimenpiteet saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnan alaisena. Täyttö Vedenlämmittimen tulee olla täynnä vettä ennenkuin virta kytketään. Täyttö tapahtuu seuraavasti: Varmista että ilmaruuvi () on kiinni. Varmista että varo-/tyhjennysventtiili (3) on suljettu. 3 Avaa sulkuventtiili (). 4Päästä ilma pois varaajasta avaamalla lämminvesihana. Kun hanasta ainoastaan tulee vettä voidaan se sulkea. Vedenlämmitin on nyt täytetty ja virta voidaan kytkeä. Valvonta ja huolto Varoventtiili (3) on tarkastettava säännöllisesti noin neljä kertaa vuodessa. Tarkastus tehdään siten, että varoventtiili avataan kiertämällä vastapäivään, jolloin vesi virtaa varoventtiilin poistoputken läpi. Jollei näin tapahdu, on venttiili viallinen ja se on vaihdettava, Vettä virtaa joskus varoventtiilistä asennuksen jälkeen, tämä siksi että kylmänveden tullessa varaajan sisään syntyy paineisku, joka voi avata varoventtiilin. Tekniset tiedot IP 4 Tilavuus (litraa) Jännite 30 V~ -vaihe tai 400 V~ -vaihe Suojausluokka Roiskevesisuojattu (IP 4) Teho (kw) Sulakekoko,0 / 3,0 kw (A) /0 /0 /0 Lämpösisältö 80 C (kwh),4 4, 8, Vastaava määrä 40 C vettä (litraa) Lämpenemisaika C,0 / 3,0 kw (tim),/0,4,3/0,8 4,/,4 Lämpenemisaika 80 C,0 / 3,0 kw (tim),4/0,8 4,/, 8,/,7 Nettopaino (kg) 3 47 Suoja-anodin pituus (mm) 80 Korroosiosuoja EMINENT-E Emali Korroosiosuoja EMINENT-CU Kupari Korroosiosuoja EMINENT-R Ruostumaton

6 BV Lämpötilanrajoittimen uudelleen asetus Jos vesi ei lämpene, tarkista että sähkökeskuksen sulakkeet ovat kunnossa. Myös lämpötilanrajoitin on voinut laueta varaajassa olevan muun vian vuoksi. Kun vika on korjattu saadaan lämpötilanrajoittimen toimimaan painamalla kuittauspainiketta, katso kuvaa. Tämän saa tehda vain valtuutettu sähköasentaja. LEK Sekoitusventtiilin säätö Varaajan sekoitusventtiili () säädetään haluttuun lämpimänveden lämpötilaan kääntämällä sekoittajan säätöosaa vastapäivään, jolloin veden lämpötila nousee. Säätöalue on 0 C välillä. Käyttöhäiriö/Toimenpiteet Tarkista, että sulakkeet ovat kunnossa ja että termostaatin () ja sekoitusventtiilin () säädöt ovat kunnossa. Seuraa muutama tunti päästämättä vettä ulos nouseeko lämpötila. Jos lämmintä vettä ei vieläkään tule, ota yhteys sähköasentajaan. Suoja-anodi (EMINENT-E) Tyhjennys tapahtuu varoventtiilin ylivuotoputkesta. Kun ilmaruuvi irrotetaan voi vettä ehkä vuotaa reiästä jos varaajan vesi on lämmin. Jos vedenvuoto aiheuttaa ongelmia, voidaan varaaja jäähdyttää tyhjentämällä pois lämmin vesi että vain kylmää vettä on varaajassa ennen tyhjennystä. Tyhjennys suoritetaan seuraavassa järjestyksessä: Katkaise sähkövirta varaajaan. Käännä ratti (3) hitaasti suunnilleen neljäsosa kierrosta vastapäivään, että se jää kohotettuun asentoon. (HUOM! Ylivuotoputkesta saattaa roiskua vettä.) 3 Käännä ratti () kokonaan myötäpäivään. 4 Irrota mustan ratin vieressä oleva ilmaruuvi (). Jos ilmansaanti ilmaruuvin kautta ei ole riittävä, voidaan myös lämminvesikytkennän sekoitusventtiilin ja varajan välissä irrottaa. Säilytä ylläoleva venttiilien asento, kunnes varaaja otetaan uudelleen käyttöön. HUOM! Kohtaan () on asennettava ylivuotoputki. Makaavassa asennuksessa on varaajassa pidettävä vedenpainetta yllä, jotta tyhjennys käynnistyy. Tyhjennys EMINENT-E on pinnoitettu emaloinnilla korroosiota vastaan. Se on myös varustettu magnesiumanodilla suojaamaan pinnoitetta ja vastusta. Normaalisti anodia ei tarvitse vaihtaa, mutta tietyn tyyppisessä vedessä anodi kuluu nopeasti. Anodi tulee tarkistaa vuoden kuluttua varaajan käyttöönotosta. Anodin tarkastamisella voi todeta kulumisnopeuden. Anodin halkaisija on uutena n. mm, jos se on alle 0 mm on anodi vaihdettava. Jos anodi ei ole kulunut muutamiin vuosiin ollenkaan voi syynä olla veden huono johtamiskyky, jolloin suositellaan vesianalyysin tekemistä. Suoja-anodi vaihto Sulje varaaja sähköverkosta. Sisään tuleva vesi suljetaan. Päästä paine varaajasta avaamalla lämminvesihana. Makaavassa asennuksessa on varaaja tyhjennettävä. Tämän jälkeen poista muovisuojus varaajan päältä ja irrota anodi (40) käyttäen 7 mm:n (4 mm:n) hylsyavainta. Jos varaajan päällä ei ole riittävästi tilaa anodin vaihtoa varten, on helpointa käyttää ketjuanodia (lisävaruste), jonka vaihtoa varten tarvitaan vain 00 mm tilaa. HUOM! Ketjuanodia voi käyttää vain pystyasennuksessa. Lisävarusteena on saatavana myös tasavirta-anodi, joka ei kulu eikä vaadi säännöllistä tarkastamista. Huolto Tarvittaessa huoltoa, ota yhteys myyja liikkeeseen. Ilmoita samalla valmistusnumero ja asennuspaivamaara. VV /" ARMATUR 3 R Haato Varaajat Pohjantähdentie 7, 0 Vantaa NIBE AB:n sivuliike Puh: Fax:

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100 00 MOS SE/FI 978-4973 EVH-: 30//00 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR EMINENT-E/CU/R 30,, 00 Mått och komponentplacering 4 * EMINENT 30 = 47 EMINENT = 74 EMINENT 00 = 980 min. 7 4 4 + 4 39 EMINENT 30

Lisätiedot

EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100

EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 MOS SE/FI 0508-4 611940 EVH-16: 35/55/100 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 SE 1 Mått och komponentplacering 41 5 3 6 min 200 45 2 42 22 25 43 455

Lisätiedot

EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100

EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 MOS SE/FI 0423-2 611940 EVH-16: 35/55/100 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 SE 1 Mått och komponentplacering 41 5 3 6 min. 200 45 2 42 22 25 43 455

Lisätiedot

MOS SE 1518-4 ER57 COMPACT 331290 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT. MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Compact

MOS SE 1518-4 ER57 COMPACT 331290 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT. MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Compact MOS SE 118 ER7 33190 MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING SE FI MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING Compact ASENNUS JA HOITOOHJEET Compact MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING SE Installation Uppställning Varmvattenberedaren

Lisätiedot

COMPACT-E: 200, 300 MOS 0611-3 COMPACT-E: 200, 300 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJE LEK

COMPACT-E: 200, 300 MOS 0611-3 COMPACT-E: 200, 300 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJE LEK MOS 0- COMPACT-E: 00, 00 00 COMPACT-E: 00, 00 SE FI MONTERINGS- OC SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA OITO-OJE MONTERINGS- OC SKÖTSELANVISNING COMPACT-E: 00; 00 EMALJERAD ELVARMVATTENBEREDARE Uppställning Varmvattenberedaren

Lisätiedot

MOS SE 1545-2 ER57 COMPACT 331673 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT. MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Compact

MOS SE 1545-2 ER57 COMPACT 331673 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT. MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Compact MOS SE 1 ER7 33173 MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING SE FI MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING Compact ASENNUS JA HOITOOHJEET Compact MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING SE Installation Uppställning Varmvattenberedaren

Lisätiedot

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING, EMALJERAD VARMVATTENBEREDARE ASENNUS- JA HOITO-OHJE, EMALOITU LÄMMINVESIVARAAJA

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING, EMALJERAD VARMVATTENBEREDARE ASENNUS- JA HOITO-OHJE, EMALOITU LÄMMINVESIVARAAJA MOS 141- COMPACT-E: 00, 300 COMPACT 031801 E 00, 300 SE FI MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING, EMALJERAD VARMVATTENBEREDARE ASENNUS- JA HOITO-OHJE, EMALOITU LÄMMINVESIVARAAJA MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

Lisätiedot

ER57 COMPACT COMPACT. MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Compact LEK

ER57 COMPACT COMPACT. MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Compact LEK MOS SE 1113 ER7 MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING 3310 SE FI MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING Compact ASENNUS JA HOITOOHJEET Compact MONTERINGS OCH SKÖTSELANVISNING SE Installation Uppställning Varmvattenberedaren

Lisätiedot

COMPACT-R: 300 MOS SE/FI 1242-2 ER 56: 300 031803 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING, ROSTFRI VARMVATTENBEREDARE

COMPACT-R: 300 MOS SE/FI 1242-2 ER 56: 300 031803 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING, ROSTFRI VARMVATTENBEREDARE MOS SE/FI 4- ER : 300 03803 SE FI MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING, ROSTFRI VRMVTTENEREDRE SENNUS- J HOITO-OHJEET, RUOSTUMTTOMILLE LÄMMINVESIVRJILLE MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING 3 30* ROSTFRI VRMVTTENEREDRE

Lisätiedot

ER57-R 300 Finland 331098 COMPACT R 300

ER57-R 300 Finland 331098 COMPACT R 300 MOS SE 109-1 ER7-R 300 Finland MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 331098 R 300 SE FI MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Compact MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING SE Installation

Lisätiedot

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MOS 1509-4 EB 73 031455 SE FI MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Mått och

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100

MONTERINGSANVISNING EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 MOS 0821-7 EVH-16: 35/55/100 611940 SE FI GB MONTERINGSANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJEET INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTERINGSANVISNING Mått och komponentplacering 41 5 3 6 min 200 42 1 2 23 5 184 54

Lisätiedot

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MOS 1547-6 EB 73 031455 SE FI MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Mått och komponentplacering

Lisätiedot

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT-E 100 INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS EMINENT-E 100

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT-E 100 INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS EMINENT-E 100 R MOS 1213-1 EVH-15: 100 231130 SE FI GB MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJEET INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS Kontrollera att vatten finns i beredaren innan den inkopplas.

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

MOS 1509-3 EVH-15: 100 231130 EMINENT E 100 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMALJERAD VARMVATTENBEREDARE

MOS 1509-3 EVH-15: 100 231130 EMINENT E 100 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMALJERAD VARMVATTENBEREDARE R MOS 1509-3 EVH-15: 100 231130 E 100 SE FI GB MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMALJERAD VARMVATTENBEREDARE ASENNUS- JA HOITO-OHJEET, EMALOITU LÄMMINVESIVARAAJA INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Lisätiedot

Lämminvesivaraajat www.haato.fi www.nibe.fi

Lämminvesivaraajat www.haato.fi www.nibe.fi Lämminvesivaraajat www.haato.fi www.nibe.fi Ruostumattomat lämminvesivaraajat vapaa-ajan asuntoihin ja mökeille HK 15 100 Rakenne Vesisäiliö on valmistettu ruostumattomasta erikoisteräksestä SS 2326. Säiliö

Lisätiedot

MOS SE 1545-2 ER57-R 300 Finland 331674 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT R 300. MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact

MOS SE 1545-2 ER57-R 300 Finland 331674 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT R 300. MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact MOS SE 1- ER7-R 300 Finland 3317 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING R 300 SE FI MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Compact ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Compact MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING SE Installation

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Huolto. Yleistä. Varoventtiili

Käyttöohjekirja. Huolto. Yleistä. Varoventtiili Käyttöohjekirja Huolto Yleistä Lämminvesivaraajan astia on ruostumatonta terästä (SS 2) ja sen nimellispaine on 10 bar. Varopaine on 9 bar. Varoventtiili Tarkasta varoventtiili (F) säännöllisesti, noin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje 3-HK 35, 55, 100

Käyttö- ja asennusohje 3-HK 35, 55, 100 Käyttö- ja asennusohje Lämminvesivaraaja 3 HK CHB FI 1717-7 411457 Sisällys 1 Tärkeää Turvallisuustiedot 2 Käyttöohjekirja Huolto 3 Asentajan käsikirja Komponenttien sijainti Asennus Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Hajdu Varmvattenberedare. Hajdu Lämminvesivaraaja

Hajdu Varmvattenberedare. Hajdu Lämminvesivaraaja Z 30-100 ESD/ Z150-200 ESTD 88 188 05-30 SE BRUKSANVISNING Hajdu Varmvattenberedare FI KÄYTTÖOHJEET Hajdu Lämminvesivaraaja SE Innehåll Beskrivning...sida 3 Tekniska data...3 Montageanvisning...4 Serviceanvisning...5

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MOS FI 1242-2 2-HK: 150/200/300 031804 HK 150, 200, 300 LEK

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MOS FI 1242-2 2-HK: 150/200/300 031804 HK 150, 200, 300 LEK MOS FI 14- -HK: 10/00/300 031804 ASEUS- JA KÄYTTÖOHJEET HK 10, 00, 300 3 30* 83 Mitat ja komponenttien sijainti/komponenttiluettelo 30 3 Mitat ja komponenttien sijainti 3 Ställbar 0-0 0 3 40 H 00 70 41

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje HM 150, 230, 300

Käyttö- ja asennusohje HM 150, 230, 300 Käyttö- ja asennusohje Lämminvesivaraaja LEK CHB FI 1621-3 331676 Sisällys 1 Tärkeää Turvallisuustiedot Yleistä 2 Käyttöohjekirja Huolto Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä 3 Asentajan käsikirja Komponenttien

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MOS FI 1434-3 2-HK: 150/200/300 031804 HK 150, 200, 300 LEK

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MOS FI 1434-3 2-HK: 150/200/300 031804 HK 150, 200, 300 LEK MOS FI 13-3 -HK: 10/00/300 03180 ASEUS- JA KÄYTTÖOHJEET HK 10, 00, 300 Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

HAATO Lämminvesivaraajat. Laatua, turvallisuutta ja taloudellisuutta. vuoden. takuu. vuoden. takuu

HAATO Lämminvesivaraajat. Laatua, turvallisuutta ja taloudellisuutta. vuoden. takuu. vuoden. takuu HAATO Lämminvesivaraajat Laatua, turvallisuutta ja taloudellisuutta 5 vuoden takuu 5 vuoden takuu Varma valinta Lämminvesivaraajan on toimittava vuosia, riippumatta veden laadusta. Lisäksi sen tulee olla

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SW - 100 SW - 120 SW - 140 SW - 200 SW - 250 SW - 300 SW - 400 Käyttövesivaraaja yhdellä kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan.

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN VGU250

Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Versio SW 1.23 1.6.2010 Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Järjestelmätyypit Sisältö Ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa. Alla

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SB - 200 SB - 250 SB - 300 SB - 400 Käyttövesivaraaja kahdella kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Asentajan käsikirja VPB/VPBS. Lämminvesivaraaja IHB FI 1036-4 031292 LEK

Asentajan käsikirja VPB/VPBS. Lämminvesivaraaja IHB FI 1036-4 031292 LEK LEK Asentajan käsikirja Lämminvesivaraaja IHB FI 1036-4 031292 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Mukana toimitetut komponentit 5 Luukkujen irrotus

Lisätiedot

Thermozone AD 102/103

Thermozone AD 102/103 Thermozone AD 102/103 SE... 3 NO... 4 FI... 5 GB... 6 DE F RU PL...7...8...9...10 SE NO FIN GB DE F 133 806 c-c 600 L = 2 m 207 A min 100 min 50 min 50 B C 2 FIN Asennus- ja käyttöohje Käyttöalue Pienehköt

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen

Lisätiedot

NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu

NIBE VPB 200/ VPB 300/ VPBS 300 TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ NIBE VPB/VPBS. Tyylikäs ja ajaton muotoilu NIBE VPB 2/ VPB / VPBS Lämminvesivaraaja TEHOKKAAMMIN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ Tyylikäs ja ajaton muotoilu Entistäkin helpompi asentaa kevyempien tuotteiden ja yhteen paikkaan koottujen putkiliitäntöjen ansiosta

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa.

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 1 Sivu 4 Ulkoyksikön asennus Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 2 Sivu 5 Putkiston asennus Liitä

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät...

Lisätiedot

COMPACT-SOL MOS 1349-4 ER 56: 300 SOL 031800 KOPPARFODRAD VARMVATTENBEREDARE MED SLINGA FÖR SOLFÅNGARE

COMPACT-SOL MOS 1349-4 ER 56: 300 SOL 031800 KOPPARFODRAD VARMVATTENBEREDARE MED SLINGA FÖR SOLFÅNGARE MOS 3- ER : 300 SOL 03800 COMPACT-SOL KOPPARFODRAD VARMVATTENBEREDARE MED SLINGA FÖR SOLFÅNGARE SE INSTALLATIONS- OCH MONTERINGSANVISNING COMPACT-SOL GB INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS COMPACT-SOL

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisarja TBVL on tarkoitettu lämmityspatterin TBLA ohjaukseen. Mukana tulee (3)-tieventtiili, toimilaite, kytkentäkaapeli pikaliittimillä, jäätymissuoja-anturi

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

HK SC. Installatörshandbok Varmvattenberedare. Asentajan käsikirja Lämminvesivaraaja IHB LEK

HK SC. Installatörshandbok Varmvattenberedare. Asentajan käsikirja Lämminvesivaraaja IHB LEK SE FI HK 150-300 SC Installatörshandbok Varmvattenberedare HK 150-300 SC Asentajan käsikirja Läinvesivaraaja HK 150-300 SC LEK IHB 1549-2 331100 Innehållsförteckning 1 Svenska - HK SC Viktig information

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot

ONNLINE VEDENLÄMMITIN 300 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

ONNLINE VEDENLÄMMITIN 300 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 01.09.2009 ONNLINE VEDENLÄMMITIN 300 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Valmistuttaja: Onninen Oy Mittalinja 1, 01260 Vantaa PL 109, 01301 Vantaa Puh. 0204 85 5111 Fax 0204 85 5500 Sisällysluettelo TOIMINTAKUVAUS...3

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Nibette 15 SE FI. Cu 15. Användar- och installatörshandbok Nibette 15. Käyttö- ja asennusohje Nibette 15 CHB

Nibette 15 SE FI. Cu 15. Användar- och installatörshandbok Nibette 15. Käyttö- ja asennusohje Nibette 15 CHB Cu 15 Användar- och installatörshandbok Käyttö- ja asennusohje SE FI MJ CHB 1606-7 031455 Innehållsförteckning 1 Svenska - 4 Installatörshandbok 9 Viktig information Användarhandbok 4 7 1 Suomi - Tärkeää

Lisätiedot

ETS 12 / 121. Huom! Huom! Komponenttiluettelo. Yleistä. Komponentit. Varatila

ETS 12 / 121. Huom! Huom! Komponenttiluettelo. Yleistä. Komponentit. Varatila ASENNUSOHJE MAV FI 0549-1 511458 Lämpöpumppua ei tavallisesti mitoiteta täyttämään koko lämpötehotarvetta. Tästä syystä tarvitaan jonkinlaista lisätehoa kylminä päivinä. koostuu sähkövastuksesta, jossa

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä. FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden

Lisätiedot

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring PMB 224 PITUMAX G Sludgetrap G Sand/slamavskiljare för markförläggning Glasfiberarmerad polyester Lujitemuovia Hiekan-/lietteenerotin PITUMAX G on hiekan-/lietteenerotin, joka on tarkoitettu hiekan ja

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Tonttijohdot - Mitä ne ovat - Missä kunnossa ne ovat - Miten ne kunnostetaan

Tonttijohdot - Mitä ne ovat - Missä kunnossa ne ovat - Miten ne kunnostetaan Tonttijohdot - Mitä ne ovat - Missä kunnossa ne ovat - Miten ne kunnostetaan Tomtledningar - Vad är det - I vilket skick är de - Hur kan man sanera dem Porvoo/Borgå 14.9.2017 Tonttijohdot / Tomtledningar

Lisätiedot

KEHITETTY JA VALMISTETTU SUOMESSA SUOMALAISIIN OLOIHIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Sisällysluettelo

KEHITETTY JA VALMISTETTU SUOMESSA SUOMALAISIIN OLOIHIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET. Sisällysluettelo ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Valmistenumero Kokoonpanija Päiväys Myyjän allekirjoitus, leima ja ostopäivä Sisällysluettelo 1. Yleisesittely...2 2. Tekniset tiedot...2 3. Asentaminen...3 4. Käyttö...7

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

Kaba kalustelukot 4:1. Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73 info@kae.kaba.com, www.kaba.se. 1071V Vasenpuoleinen

Kaba kalustelukot 4:1. Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73 info@kae.kaba.com, www.kaba.se. 1071V Vasenpuoleinen Kaba kalustelukot 71 Pyöreä kalustelukko poraussuojalla postilaatikoihin, kaappeihin ym ym. Toimitetaan vakiona ilman telkeä. Sovitettu SS:n telkivalikoimaan mm 8450, 1870 ym. vain poistuu vain lukitussa

Lisätiedot

Kuljetus ja varastointi Laitteiden sijoitus Asennuksessa huomioitavaa...1 Putkistoliitännät Puhaltimet ja sähköliitännät

Kuljetus ja varastointi Laitteiden sijoitus Asennuksessa huomioitavaa...1 Putkistoliitännät Puhaltimet ja sähköliitännät ASENNUS JA HUOLTO-OHJE 18.4.2008 OVIVERHOKOJE HEV A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä......1 Kuljetus ja varastointi......1 Laitteiden sijoitus......1 Asennuksessa huomioitavaa......1 Putkistoliitännät......2 Puhaltimet

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

FESTIVO BUFFET LINE TARJOILUVAUNUT - BLH, BLL

FESTIVO BUFFET LINE TARJOILUVAUNUT - BLH, BLL Rev. 108A FESTIVO UFFET LINE TARJOILUVAUNUT - LH, LL Tekniset tiedot: LH-45-H, LL-45-H, LH-45-C, LL-45-C Festivo uffet Line mallistoon kuuluvat tarjoiluvaunut kylmille (C) ja kuumille (H) ruoille. Festivo

Lisätiedot

Aurinkolämpöasema. Thermotech aurinkolämpöasema EDUT TIEDOT

Aurinkolämpöasema. Thermotech aurinkolämpöasema EDUT TIEDOT Thermotech aurinkolämpöasema EDUT Tyylipuhdas design Toimitetaan koottuna Kevyt Sisäänrakennettu ilmaus elppo asentaa Säätökeskus jossa mm. - Pumpun kierroslukuohjaus - 1 esiasetettua järjestelmää TEDOT

Lisätiedot

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoinen pellettitakka Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoisella pellettitakalla voit lämmittää talosi ja käyttövetesi. Suunnittelemme kanssasi optimaalisen lämmitysjärjestelmän vesikiertoisen

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

Puukiukaat / Vedeldade bastuaggregat

Puukiukaat / Vedeldade bastuaggregat Sauna / Bastu 3 Puukiukaat / Vedeldade bastuaggregat KINOS20 S1, MANTTELI/MANTEL, SS638 KINOS 20 S1 KINOS 20 S2 Teho/Effekt Koodi/Kod 920 mm 0x600 mm 0 kg 20 kw SS887 Teho/Effekt Koodi/Kod 920 mm 0x600

Lisätiedot

Puukiukaat / Vedeldade bastuaggregat

Puukiukaat / Vedeldade bastuaggregat Sauna / Bastu 3 Puukiukaat / Vedeldade bastuaggregat kinos20 S1, mantteli/mantel, ss638 KINOS 20 S1 KINOS 20 S2 Teho/Effekt Koodi/Kod 920 mm 0x600 mm 0 kg 20 kw SS887 Teho/Effekt Koodi/Kod 920 mm 0x600

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot