EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100"

Transkriptio

1 00 MOS SE/FI EVH-: 30//00 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR EMINENT-E/CU/R 30,, 00 Mått och komponentplacering 4 * EMINENT 30 = 47 EMINENT = 7 EMINENT 00 = 980 min EMINENT 30 = 40 EMINENT = 40 EMINENT 00 = * V K 4 40 EMINENT 30 = EMINENT = EMINENT 00 = 87 EMINENT 30 = 40 EMINENT = 40 EMINENT 00 = 47 EMINENT 30 = 70 EMINENT = 70 EMINENT 00 = EMINENT 30 = 30 EMINENT = 400 EMINENT 00 = 3 EMINENT 30 = EMINENT = 79 EMINENT 00 = 00 * Tillse att erforderligt utrymme för inspektion av skyddsanod finnes, se avsnitt Byte av anod. (Gäller endast EMINENT-E.) Komponentlista Anslutningsledning Lock, elkopplingsrum Termostat/temperaturbegränsare Elpatron 3 kw, RAR 4-7 Allpolig arbetsbrytare (medlevereras ej) Fot (ställbar) Upphängningsanordning Avstängnings- och backventil 3 Säkerhets- / Avtappningsventil Blandningsventil 40 Skyddsanod * (EMINENT-E) Längd: 30 lit: mm lit: 8 mm 00 lit: 0 mm 4 Kallvattenintag, klämringskoppling Ø mm 4 Blandat vatten, klämringskoppling Ø mm Avlopp från säkerhets-/avtappningsventil, klämringskoppling Ø mm 44 Utrymme för rördragning Luftskruv (för lufttillförsel vid avtappning) Montering Vattenvärmaren kan monteras vertikalt hängande på vägg (med anslutningarna nedåt) eller liggande horisontellt. Vid hängande montage används den medlevererade upphängningskonsolen, vilken först skruvas upp, se bild nedan. Därefter hänges beredaren på konsolen. Vattenvärmaren är nu till viss del skjutbar i sidled, vilket underlättar rörinstallation. För ytterligare fixering, monteras bifogat låsbleck som tippskydd på valfri plats nedtill på vattenvärmarens baksida. För att rikta upp vattenvärmaren till önskat läge används de ställbara fötterna (). Framför/under vattenvärmaren krävs ett fritt utrymme av 7 mm för ev service. För EMINENT-E erfordras ett fritt utrymme bakom/ovanför vattenvärmaren, för inspektion av anoden utan att demontera vattenvärmaren.

2 Rörinstallation Vattenvärmaren är försedd med klämringskopplingar för koppar- eller plaströr. Om plaströr eller glödgat kopparrör användes skall invändig stödhylsa monteras. All erforderlig ventilutrustning: avstängningsventil, backventil och säkerhets-/avtappningsventil är monterad på fabrik. Från säkerhetsventilen skall dragas ett spillrör till lämpligt avlopp. Spillrörets dimension skall vara samma som säkerhetsventilens (Ø mm), röret skall dragas så att någon vattensäck ej kan uppstå, samt vara frostfritt anordnat. Se gällande normer. Vattenvärmaren är försedd med försänkning i gavlarna för att förenkla rördragning i trånga utrymmen. Om vattenvärmaren installeras utan blandningsventil måste termostatens inställning vara sådan att tappvattentemperaturen ej överskrider C. Elektrisk installation Vattenvärmarens anslutningskabel är försedd med stickpropp för skydds-jordat -fas uttag. Uttaget skall placeras lättåtkomligt. Enfasinstallation (kw) ger den minsta ytbelastningen för elpatronen och därmed ökad livslängd. Önskas en snabbare uppvärmning kan tvåfas installation (3 kw) väljas. Anslutningskabeln med stickpropp avlägsnas och ersätts av kabel. Vattenvärmaren kopplas in med gul/grön ledare till skyddsjord och övriga ledare till respektive fas (se kopplingsschema i lock). Vid fast installation skall vattenvärmaren föregås av en allpolig brytare (helst med signallampa) med minst 3 mm brytavstånd. OBS! Alla ingrepp skall utföras under överinseende av behörig installatör. EMINENT-E (Elpatronen avisolerad) Elschema Påfyllning Vattenvärmaren måste vara vattenfylld innan strömmen kopplas på. Fyllning sker enligt nedanstående: Kontrollera att luftskruv () är stängd. Kontrollera att säkerhets-/avtappningsventil (3) är stängd. 3 Öppna avstängningsventilen (). 4 Släpp ut luften i vattenvärmaren genom att öppna en varmvattenkran. När enbart vatten kommer ur kranen kan den stängas. Vattenvärmaren är nu fylld och strömmen kan kopplas in. Tillsyn och skötsel Säkerhetsventilen (3) skall kontrolleras regelbundet för att förhindra igensättning, (ca 4 ggr per år). Kontrollen sker genom att vrida säkerhetsventilens ratt moturs, vatten skall då strömma genom spillröret. Skulle så ej ske är säkerhetsventilen defekt och måste bytas. Säkerhetsventilen släpper ibland ut lite vatten efter en varmvattentappning. Detta utsläpp orsakas av att det kalla vattnet som tas in i beredaren expanderar, med tryckökning som följd, varvid säkerhetsventilen öppnar. A B 30 V, kw EMINENT-CU/R V, 3 kw Tekniska data IP 4 Volym (liter) Spänning 30 V~ -fas alt 400 V~ -fas Skyddsklass Sköljtät (IP 4) Effekt (kw) Erforderlig säkring vid /3 kw (A) /0 /0 /0 Värmeinnehåll vid 80 C (kwh),4 4, 8, Motsvarande mängd varmvatten 40 C (liter) Uppvärmningstid till C vid /3 kw (tim),/0,4,3/0,8 4,/,4 Uppvärmningstid till 80 C vid /3 kw (tim),4/0,8 4,/, 8,/,7 Nettovikt (kg) 3 47 Längd skyddsanod (mm) 8 0 Korrosionsskydd EMINENT-E Emalj Korrosionsskydd EMINENT-CU Koppar Korrosionsskydd EMINENT-R Rostfritt

3 Återställning av temperaturbegränsare Temperaturbegränsaren () är placerad under locket () och återställes genom att trycka in knappen, se bild. OBS! Alla ingrepp i elkopplingsrummet måste utföras under överinseende av behörig elinstallatör. Avtappningen sker genom säkerhetsventilens spillrör. När luftskruven öppnas kan vatten rinna ut ur dess hål om vattnet är varmt. Om detta är en olägenhet kan vattenvärmaren först kylas genom att tappa ut allt varmvatten så att vattenvärmaren enbart innehåller kallvatten när tömningen påbörjas. Tömningen göres med följande moment: Bryt elströmmen till beredaren. Vrid ratt (3) sakta moturs ett kvarts varv tills den blir kvar i upplyft läge. OBS! Vattenstänk vid spillröret kan förekomma. 3 Vrid ratt () medurs tills den bottnar. 4 Avlägsna luftskruven (). Om lufttillförseln via luftskruven ej är tillräcklig kan även varmvattenkopplingen mellan blandningsventil och vattenvärmare lossas. Behåll ventilernas lägen efter ovanstående åtgärder till dess vattenvärmaren åter skall användas. OBS! Spillrör måste anslutas till pos (). Vid horisontell montering bör vattentrycket finnas kvar i beredaren för att avtappningen skall komma igång. Tömning LEK Inställning av blandningsventil Vattenvärmarens blandningsventil () inställes på önskad varmvattentemperatur. Genom att vrida blandarens ratt moturs ökar varmvattentemperaturen. Inställningsområdet ligger mellan 0 C. Skyddsanod (endast EMINENT-E) Vattenvärmaren är försedd med en magnesiumanod (40) som utgör ett extra korrosionsskydd. Anoden förbrukas dels genom att den offrar sig för porer i emaljen, dels genom att den går i egenförbrukning beroende på vattnets kemiska sammansättning. Kontrollera anoden inom ett år. Därefter regelbundet i förhållande till dess förbrukning. När anoden är ny har den en diameter på ca mm. När dess diameter har minskat (på det mest förbrukade stället) till under 0 mm är anoden förbrukad och måste bytas ut. Har ingen anodförbrukning skett efter något år, kan detta bero på dålig ledningsförmåga i vattnet och en vattenanalys rekommenderas. Anoden är en förbrukningsartikel. Byte av skyddsanod Spänningen bryts till beredaren. Inkommande vatten stängs. Släpp trycket i beredaren genom att öppna den lägst belägna varmvattenkranen. Vid liggande montage måste beredaren tömmas. Därefter tages plastlocket bort och anoden (40) skruvas ur med hjälp av en 7 mm (alternativt 4 mm) hylsnyckel. (Anodens längd framgår av Komponentlista pos 40: Skyddsanod.) Vid utbyte av anod i trånga utrymmen, finns kedjeanod (tillbehör) som endast kräver ca 0 cm över vattenvärmaren (kan endast användas vid vertikalt montage). Åtgärder vid driftstörning Kontrollera elsäkringarna, termostaten () och blandningsventilens () inställning. Avvakta några timmar utan varmvattentappning och kontrollera om temperaturnivån har höjts. Finns det fortfarande inget varmvatten, kontakta installatör. BV VV Service /" ARMATUR 3 Vid behov av service, kontakta huvudentreprenören varvid tillverkningsnummer och installationsdatum ovillkorligen måste uppges. R NIBE AB Box 4 Järnvägsgatan 40 8 MARKARYD Tel: Fax:

4 00 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 30,, 00 Mittapiirrokset ja osienpaikat 4 * EMINENT 30 = 47 EMINENT = 7 EMINENT 00 = 980 min EMINENT 30 = 40 EMINENT = 40 EMINENT 00 = * V K 4 40 EMINENT 30 = EMINENT = EMINENT 00 = 87 EMINENT 30 = 40 EMINENT = 40 EMINENT 00 = 47 EMINENT 30 = 70 EMINENT = 70 EMINENT 00 = EMINENT 30 = 30 EMINENT = 400 EMINENT 00 = 3 EMINENT 30 = EMINENT = 79 EMINENT 00 = 00 * Jätä riittäesti tilaa anodin tarkistusta varten, katso Asennus kohta. Osaluettelo Liitäntäkaapeli Kansi, sähköliitäntäkotelo Termostaatti/lämpötilanrajoitin Sähkövastus 3 kw RAR 4-7 Moninapainen käyttökytkin (toimitetaan erikseen tilauksesta) Jalka (säädettävä) Asennuskannake (käytetään seinäasennuksessa) Sulku- ja takaiskuventtiili 3 Varo-/Tyhjennysventtiili Sekoitusventtiili 40 Suoja-anodi * (EMINENT-E) 30 lit.: mm lit.: 8 mm 00 lit.: 0 mm 4 Kylmänveden liitäntä, puserrusliitin Ø mm 4 Lämpimänveden liitäntä, puserrusliitin Ø mm Juoksuputki varo-/tyhjennysventtiililtä, puserrusliitin Ø mm 44 Tila putkituksia varten Ilmaruuvi (tyhjennys) Asennus Varaaja voidaan asentaa pystyasentoon seinälle (liitännät alaspäin) tai makaavaan asentoon lattialle. Asennettaessa varaaja pystyasentoon käytetään mukana toimitettavaa seinäasennuskannaketta, joka kiinnitetään ensin seinään ja varaaja asetetaan siihen. Kannattimessa varaajaa voidaan liikutella sivuttain, mikä helpottaa putkiasennusta. Mukana toimitettava asennuspelti asennetaan vaihtoehtoiseen paikkaan varaajan alalaitaan takapuolelle estämään kaatumista. Varaajan asento säädetään halutuksi säädettävien jalkojen avulla. Varaajan huoltamista varten on jätettävä 7 mm tilaa, katso Mittapiirros ja osienpaikat kohta. Jätä varaajan taakse/päälle tilaa anodin tarkistusta tai vaihtoa varten, jolloin varaajaa huollettaessa sitä ei tarvitse siirtää tai nostaa alas seinältä. (HUOM! Koskee vain EMINENT-E malleja.)

5 Putkiasennus Sähkökaavio Varaaja on varustettu kupari- ja muoviputkelle sopivilla puserrusliittimillä. Mikäli käytetään muovi- tai hehkutettua kupariputkea tulee asennuksessa käyttää sisäistä tukiholkkia. Varaajassa on valmiiksi asennettu venttiiliryhmä. Venttiiliryhmä sisältää varo-/tyhjennysventtiili, sulku-, ja takaiskuventtiili. 30 V, kw 400 V, 3 kw 7 Varoventtiilistä johdetaan ylivuotoputki viemäriin. Ylivuotoputken koko pitää olla sama kuin varoventtiilin (Ø mm). Putki pitää asentaa siten, ettei synny vesipussia ja se on suojattava jäätymiseltä. A B Varaajan päädyissä on urat, mikä helpottaa putkien vientiä ahtaissa tiloissa. Jos varaaja asennetaan ilman sekoitusventtiiliä termostaatin säätöarvo ei saa ylittää C. EMINENT-E (Eristämätön sähkövastus) EMINENT-CU/R Sähköasennus Vedenlämmittimessä on pistokosketin maadoitettua yksivaiheliitäntää varten. Pistorasian on oltava helposti ulottuvilla. Yksivaiheasennus (kw) aiheuttaa pienimmän pintakuormituksen sähkövastukseen ja pidentää siten kestoikää. Haluttaessa nopeampi lämmitys voidaan valita kaksivaiheasennus (3 kw). Pistokoskettimella varustettu liitäntäkaapeli poistetaan ja korvataan kaapelilla. Vedenlämmitin liitetään keltavihreällä johtimella maahan ja muilla johtimilla kyseiseen vaiheeseen (Katso kannessa olevaa sähkökaavaa). Kiinteästi asennettavaa vedenlämmitintä ennen on oltava moninapainen katkaisin (mieluiten merkkivalon kanssa), jonka katkaisuetäisyys on vähintään 3 mm. Huom! Kaikki toimenpiteet saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnan alaisena. Täyttö Vedenlämmittimen tulee olla täynnä vettä ennenkuin virta kytketään. Täyttö tapahtuu seuraavasti: Varmista että ilmaruuvi () on kiinni. Varmista että varo-/tyhjennysventtiili (3) on suljettu. 3 Avaa sulkuventtiili (). 4Päästä ilma pois varaajasta avaamalla lämminvesihana. Kun hanasta ainoastaan tulee vettä voidaan se sulkea. Vedenlämmitin on nyt täytetty ja virta voidaan kytkeä. Valvonta ja huolto Varoventtiili (3) on tarkastettava säännöllisesti noin neljä kertaa vuodessa. Tarkastus tehdään siten, että varoventtiili avataan kiertämällä vastapäivään, jolloin vesi virtaa varoventtiilin poistoputken läpi. Jollei näin tapahdu, on venttiili viallinen ja se on vaihdettava, Vettä virtaa joskus varoventtiilistä asennuksen jälkeen, tämä siksi että kylmänveden tullessa varaajan sisään syntyy paineisku, joka voi avata varoventtiilin. Tekniset tiedot IP 4 Tilavuus (litraa) Jännite 30 V~ -vaihe tai 400 V~ -vaihe Suojausluokka Roiskevesisuojattu (IP 4) Teho (kw) Sulakekoko,0 / 3,0 kw (A) /0 /0 /0 Lämpösisältö 80 C (kwh),4 4, 8, Vastaava määrä 40 C vettä (litraa) Lämpenemisaika C,0 / 3,0 kw (tim),/0,4,3/0,8 4,/,4 Lämpenemisaika 80 C,0 / 3,0 kw (tim),4/0,8 4,/, 8,/,7 Nettopaino (kg) 3 47 Suoja-anodin pituus (mm) 80 Korroosiosuoja EMINENT-E Emali Korroosiosuoja EMINENT-CU Kupari Korroosiosuoja EMINENT-R Ruostumaton

6 BV Lämpötilanrajoittimen uudelleen asetus Jos vesi ei lämpene, tarkista että sähkökeskuksen sulakkeet ovat kunnossa. Myös lämpötilanrajoitin on voinut laueta varaajassa olevan muun vian vuoksi. Kun vika on korjattu saadaan lämpötilanrajoittimen toimimaan painamalla kuittauspainiketta, katso kuvaa. Tämän saa tehda vain valtuutettu sähköasentaja. LEK Sekoitusventtiilin säätö Varaajan sekoitusventtiili () säädetään haluttuun lämpimänveden lämpötilaan kääntämällä sekoittajan säätöosaa vastapäivään, jolloin veden lämpötila nousee. Säätöalue on 0 C välillä. Käyttöhäiriö/Toimenpiteet Tarkista, että sulakkeet ovat kunnossa ja että termostaatin () ja sekoitusventtiilin () säädöt ovat kunnossa. Seuraa muutama tunti päästämättä vettä ulos nouseeko lämpötila. Jos lämmintä vettä ei vieläkään tule, ota yhteys sähköasentajaan. Suoja-anodi (EMINENT-E) Tyhjennys tapahtuu varoventtiilin ylivuotoputkesta. Kun ilmaruuvi irrotetaan voi vettä ehkä vuotaa reiästä jos varaajan vesi on lämmin. Jos vedenvuoto aiheuttaa ongelmia, voidaan varaaja jäähdyttää tyhjentämällä pois lämmin vesi että vain kylmää vettä on varaajassa ennen tyhjennystä. Tyhjennys suoritetaan seuraavassa järjestyksessä: Katkaise sähkövirta varaajaan. Käännä ratti (3) hitaasti suunnilleen neljäsosa kierrosta vastapäivään, että se jää kohotettuun asentoon. (HUOM! Ylivuotoputkesta saattaa roiskua vettä.) 3 Käännä ratti () kokonaan myötäpäivään. 4 Irrota mustan ratin vieressä oleva ilmaruuvi (). Jos ilmansaanti ilmaruuvin kautta ei ole riittävä, voidaan myös lämminvesikytkennän sekoitusventtiilin ja varajan välissä irrottaa. Säilytä ylläoleva venttiilien asento, kunnes varaaja otetaan uudelleen käyttöön. HUOM! Kohtaan () on asennettava ylivuotoputki. Makaavassa asennuksessa on varaajassa pidettävä vedenpainetta yllä, jotta tyhjennys käynnistyy. Tyhjennys EMINENT-E on pinnoitettu emaloinnilla korroosiota vastaan. Se on myös varustettu magnesiumanodilla suojaamaan pinnoitetta ja vastusta. Normaalisti anodia ei tarvitse vaihtaa, mutta tietyn tyyppisessä vedessä anodi kuluu nopeasti. Anodi tulee tarkistaa vuoden kuluttua varaajan käyttöönotosta. Anodin tarkastamisella voi todeta kulumisnopeuden. Anodin halkaisija on uutena n. mm, jos se on alle 0 mm on anodi vaihdettava. Jos anodi ei ole kulunut muutamiin vuosiin ollenkaan voi syynä olla veden huono johtamiskyky, jolloin suositellaan vesianalyysin tekemistä. Suoja-anodi vaihto Sulje varaaja sähköverkosta. Sisään tuleva vesi suljetaan. Päästä paine varaajasta avaamalla lämminvesihana. Makaavassa asennuksessa on varaaja tyhjennettävä. Tämän jälkeen poista muovisuojus varaajan päältä ja irrota anodi (40) käyttäen 7 mm:n (4 mm:n) hylsyavainta. Jos varaajan päällä ei ole riittävästi tilaa anodin vaihtoa varten, on helpointa käyttää ketjuanodia (lisävaruste), jonka vaihtoa varten tarvitaan vain 00 mm tilaa. HUOM! Ketjuanodia voi käyttää vain pystyasennuksessa. Lisävarusteena on saatavana myös tasavirta-anodi, joka ei kulu eikä vaadi säännöllistä tarkastamista. Huolto Tarvittaessa huoltoa, ota yhteys myyja liikkeeseen. Ilmoita samalla valmistusnumero ja asennuspaivamaara. VV /" ARMATUR 3 R Haato Varaajat Pohjantähdentie 7, 0 Vantaa NIBE AB:n sivuliike Puh: Fax:

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MOS 1509-4 EB 73 031455 SE FI MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Mått och

Lisätiedot

Syöttösekoitusventtiili Ventilrörskombination 4200

Syöttösekoitusventtiili Ventilrörskombination 4200 Syöttösekoitusventtiili Ventilrörskombination 00 Tekniset tiedot Toiminnot sulkuventtiili, tarkistusruuvi, yksisuuntaventtiili, varoventtiili, painemittarin haara, sekoitus venttiili, tyhjennyshana, (tyhjöventtiili)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR!!! TÄRKEÄÄ!!! TUTUSTU TARKOIN NÄIHIN OHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA.

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

MOS FI 1409-4 2-HK: 15 031456 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET HK 15 ASENNUS- JA HOITO-OHJE, RUOSTUMATTOMILLE LÄMMINVESIVARAAJILLE

MOS FI 1409-4 2-HK: 15 031456 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET HK 15 ASENNUS- JA HOITO-OHJE, RUOSTUMATTOMILLE LÄMMINVESIVARAAJILLE MOS FI 1409-4 2-HK: 15 031456 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET MJ FI ASENNUS- JA HOITO-OHJE, RUOSTUMATTOMILLE LÄMMINVESIVARAAJILLE MJ ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Mitat ja komponenttien sijainti 390 55 170 395 35

Lisätiedot

Asennusohje Ultimate-aurinkolämpö

Asennusohje Ultimate-aurinkolämpö Asennusohje Ultimate-aurinkolämpö Aurinkokeräimien Montering av solfångare asennuspaikka Kan monteras på: 1. Plåttak 2. Tegelpannetak Aurinkokeräimet. Väggmontage voidaan asentaa peltikatolle, tiilikatolle

Lisätiedot

PROMAT PGM 12-30 - 60

PROMAT PGM 12-30 - 60 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PROMAT PGM 12-30 - 60 SIIRRETTÄVÄT NESTEKAASUKÄYTTÖISET LÄMMITTIMET FLYTTBARA FLYTGASVÄRMEFLÄKTAR (6/07)!!! TÄRKEÄÄ!!! ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA ON TÄMÄ OHJE LUETTAVA HUOLELLISESTI.

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50 HRVI M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 oiler, 26 Pro, 36, 50 Puulämmitteisen kiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för vedeldad bastuugn M1 M3 20 Pro 20 ES Pro/S 20 oiler 26 Pro 36

Lisätiedot

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 FI Sähkökiukaan käyttö- ja asennusohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat 18032008 SISÄLLYS FI 1. KÄYTTÖOHJE...3 1.1. Kiuaskivien latominen...3

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE STATE OF THE ARC PLASMA CUTTING TECHNOLOGY KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE MANUELLT BÄRBART PLASMASKÄRSYSTEM KÄYTTÄJÄLLE: Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Hygrostatvred Varningslampa Fläktvred Frontgaller Luftfilter Slangkoppling Vattenbehållare Världsledande avfuktare från Wood s WC Wood är en världsledande tillverkare

Lisätiedot

ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti

ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti Kompostoiva puucee Suomessa suunniteltu suomalaisiin olosuhteisiin. Ecoteco-toimitus sisältää täydellisen toimivan puuceeratkaisun vapaaajan käyttöön. Elementtirakenteisen

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HANDBOK POLAR WHT 45. Kiertovesitoimiset siirrettävät lämpöpuhaltimet Transportabla vattencirkulations värmefläktar (1/12)

KÄYTTÖOHJE HANDBOK POLAR WHT 45. Kiertovesitoimiset siirrettävät lämpöpuhaltimet Transportabla vattencirkulations värmefläktar (1/12) KÄYTTÖOHJE HANDBOK POLAR WHT 45 (1/12) Kiertovesitoimiset siirrettävät lämpöpuhaltimet Transportabla vattencirkulations värmefläktar Valmistaja / tillverkare: Polarintie 1 FIN-29100 Luvia FINLAND tel.:

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL termo 30 KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL (2/04) Myynti - Försäljning - Dealer: Petikontie 17 01720 VANTAA FINLAND Puh. +358 9 8545 350 Fax +358 9 8545 351 www.talhu.fi 1 EU DECLARATION OF CONFORMITY EU:N

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

Jøtul S 29 - I 150. Manual Version P02

Jøtul S 29 - I 150. Manual Version P02 Jøtul S 29 - I 150 Jøtul S 29 - I 150 Manual Version P02 NO - Monterings- og bruksanvisning 2 SE - Monterings- och bruksanvisning 4 FI - Asennus- ja käyttöohje 6 - Figurer 10 Monterings- og bruksanvisningen

Lisätiedot

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion.

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion. Funktioner Hastigheter Vrid ringen runt foten på fläkten för att sätta på och stänga av, samt ändra hastigheten på fläkten. Det finns 4 olika lägen: 0 = AV I = låg hastighet II = normal hastighet III =

Lisätiedot

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual Valmistaja / Tillverkare: Aid One Solutions Oy +358407047821 Säterinkatu 5 A11 02600 Espoo Finland www.aid-one.net team@aid-one.net Nämä ohjeet saatavilla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland ko1112 210656/TAM-GB2111L Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill ALICANTE TEKNISET TIEDOT Malli: 210656/TAM-GB2111L Kaasu: I3B/P LPG butaani / propaani Kaasupullo: butaanikaasupullo 3-5-11 kg Paine: 30 mbar Kaasun

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Luukkujen irrotus 5 3 Tuloilmamoduulin rakenne

Lisätiedot