AVOIMET VASTAUKSET DE ÖPPNA SVAREN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOIMET VASTAUKSET DE ÖPPNA SVAREN"

Transkriptio

1 Kiitämme kaikkia vastaajia erityisen suuresta aktiviteetista. Aineisto antaa erittäin hyvän yleiskuvan tilanteesta kentällä sekä lisäksi hyvät perusteet analysoida sitä, missä kenkä puristaa. Joissakin avoimissa vastauksissa on peräänkuulutettu konkreettisiä toimenpiteitä jonkun tietyn alueen tietyn epäkohdan osalta, johon emme välttämättä pysty nopeata korjausta luvata, mutta tietojen suurin ansio on sen laajuudessa, mistä trendit ja erityisesti kansallisella tasolla keskeiset asiat nousevat hyvin esille. Näistä muodostuu SSPL:n jatkotoiminnan kannalta keskeinen pohja, olkoonkin, että jotkut tulokset saattavat näkyä vasta monen vuoden päästä. Tässä ovat nyt kaikki meille tulleet avoimet vastaukset kaikkien nähtävissä Tunnistettavuus- ja henkilösuojasyistä olemme anonymisoineet joitakin vastaajien suorasanaisemmin ilmoittamia seikkoja. Alkuperäiset tiedot ovat kuitenkin tiedossa, ja siinä missä arvellaan, että tiedon saattaminen vastaajan henkilöturvaa vaarantamatta kohteen tietoon tullaan asia tapauskohtaisesti harkitsemaan. Joitakin karkeahkoja ilmaisuja on jossain määrin lievennetty, mutta sen sijaan oikeinkirjoitukseen tai muuhun editointiin ei ole ryhdytty. Etenkin avoimissa vastauksissa palokuntalaiset puhuvat omin äänin. 1(326)

2 Vi tackar alla dem som svarat för en särdeles god aktivitet. Materialet ger en synnerligen god helhetsbild av läget på fältet samt utgör en god bas för närmare analys av var skon klämmer. I en del öppna frågor har man efterlyst konkreta åtgärder gällande specifika problem inom något specifikt räddningsområde, och där kan vi kanske inte lova någon snabb korrigering, men uppgifternas största värde ligger i deras omfattning där trender och särskilt centrala frågor på riksnivå kommer väl fram. Ur dem bildas grunden för Finlands Avtalsbrandkårers Förbunds fortsatta verksamhet, må vara att en del resultat kanske kan skönjas först om många år. Här kan nu alla se de öppna svar som kommit till oss. Med tanke på identifieringsoch personskydd har vi anonymiserat den del svar där sagt man rent ut om en del frågor. De ursprungliga uppgifterna har vi dock i vår kännedom och i fall där vi bedömer att man utan att riskera svararens identite kan föra dem vidare till dem saken gäller kommer vi att bedöma frågan från fall till fall. En del grövre uttryck har vi i viss mån städat upp, men vi har inte utfört någon korrigering av tryckfel eller annan editering. Särskilt i de öppna svaren talar brandkåristerna själva. Särskilt för de svenskspråkiga meddelas dessutom att själva rapporten kommer att översättas till svenska, medan de här refererade citaten kommer att förbli på respektive originalspråk. De åtgärder kommentarerna ger upphov till kommer givetvis att utnyttjas på båda språken. 2(326)

3 K6. Palokunnan sopimusmuoto? joku muu, mikä? Brandkårens avtalsform? Någon annan, vad då? En tiedä! VPK sekä TPK TPK Teollisuuspalokunta Teollisuuspalokunta naisosastomme on ry en tiedä Teollisuuspalokunta VPK on palokuntasopimuksen tehnyt VPK.Joka on Pelastuslaitoksen sopimuspalokunta sekä sopimuksella tehdaspalokunta 3(326)

4 K11b. Mitkä ovat (luopumisajatusten) syyt? joku muu syy, mikä? Av vilken orsak (har du funderat på att avstå från verksamheten)? Någon annan orsak? FBK har mistat sin betydelse. Ei enää saa samanlaista tyydytystä tekemisestä. Paljon turhauttavia hälytystehtäviä. Kaikki eivät osallistu yhtä paljon "ikävään" toimintaan = Liikaa vapaamatkustajia. Tuntuu vain välillä, ettei jaksa työmäärää ja miettii olisiko lopettaminen ratkaisu rauhoittaa elämäänsä. vkp on voeraantunut käsite, nykyään raha raha ja raha. Työskenteleminen ensihoidossa harrastuksen lisäksi, tuntemukset ettei arjessa ole muuta kuin pelastustoimi. aktiivisuuden puute muissa osaston jäsenissä Det totala nonchalansen från räddningsverket i följandet av språklagen. Förfinskandet av hobbyn. andra kårers och enhetschefers ointresse att upprätthålla en fungerande tvåspråkighet inom räddingsväsendet. jag vill inte delta om alla uppdrag endast sköts på Finska! vähän kyllästyttää eikä oikein mitään annettavaa enään omassa osastossa Raskaus ja muutto Huonot sopimukset.liian pieni korvaus,päivystys ja tuntipalkka.aatteella mennään mutta... Jos sopimuspalokunnat väännetään VPK:ksi lopetan palokuntatoiminnan kokonaan Älyttömät säästötoimenpiteet joita on ehdotettu. Uudistushengen puute/"kaavoihin kangistuminen" Tuntuu, että pienpaikkakunnan pelastusvalmiutta ajetaan tarkoituksella alas säästöjen saavuttamiseksi. Helpointa tappaa sellainen joka on jo valmiiksi kuolinkouristuksissa. harvoin on aikaa osallistua keikoille vastealueiden määritys ei ole tasapuolinen, josta seuraa hälytysos. jäsen määrän oleellinen väheneminen yksi henkilö kyttää toisten tekemisiä kokoajan sammutustyökurssille pääseminen vaikeaa naapuri vpk palokunta ura on jatkunut jo 50v 4(326)

5 minua ei hyväksytä jäseneksi yrittäjyys eli oma työ Vaativuustason nousu, ennen riitti savusukelluksiinkin ns. oulun mallin toimintakyky testin teko, vei sen 15min+huolto.. nykysin menee monta päivää käyä kaikki lihaskuntotestit ja sen seittemän lääkäriä ja lämpimiä harjotuksia.. oman työn ohella(reissutöitä) ei juurikaan anna kaikkeen tähän mahdollisuuttavuoro työ. Kansaneläkelaitos Muutto kaupunkiin, jossa ei varsinaista vapaapalokuntaa lähettyvillä Blev lovade löneförhöjning av NN när vi ingick enhetschefs avtal. Men ännu inte uppfyllt. Nu har vi som enhetschef samma lön som manskapet, men mer ansvar. Snart är det nog!! Vaativuustaso nousee liian korkaeksi! Etäisyys: kotoa paloasemalla noin 130 km... muutto Oikeaa toimintaa, hälytyksiä on liian vähän. Naisia ei arvosteta palokunnissa Liiallinen työmäärä työssä ja vapaa-aikana Problem ned regionräddningsverket! Den egna manskapet är mycket bra! motivaation puute liten kår på liten ort med svårigheter att rekrytera nya medlemmar.känner sig ensam med att dra allt Pitkä etäisyys kotoa Kuntotestit.. yms. lisääntyvät vaatimukset, "kyllästyminen" toimintaan. Paloasemamme lakkautusuhka ja siitä aiheutuva epävarmuus, joka syö motivaatiota asemien lakkautus Varallaolo rajoitukset AVI naisosaston toimintamahdollisuudet eivät selkeitä, edes valtakunnallisesti kiinnostus laimentunut, naisosaston tarpeellisuus vähentynyt Uudet harrastukset, jotka vievät paljon aikaa Ketään ei kiinnosta vpk toiminta aluella. Henkilöstövaje toiminnassa 5(326)

6 yhteistyö vakinaisen kanssa Svårt med dejourn att passa in med andra aktiviteter alkaa tulla eläkeikä Koulutuksia ei järjestetä tarpeeksi, täysin uudellen, kouluttamattomalle aikuiselle ei käyttöä. Pelastuslaitoksen johdon johtamistyyli ja asenne. Liian vähän ns. tositoimia, keikat harventuneet entisestään. Väliaikainen asuminen ulkomailla yksinkertaisesti ei ole riittävän kattavat harjoitukset Hälytystehtävien vähyys. Tulee väkisinkin rutiinin puutetta. Tehtäviä järjestetään vakinaisille vaikka vpk olisi lähempänä. 6(326)

7 K12. Millä keinoilla pitäisit nykyiset palokuntasi jäsenet mukana toiminnassa myös jatkossa? Ensimmäisenä ilmoitettu keino: Med hurudana medel skulle du själv hålla din brandkårs medlemmar med i verksamheten även i fortsättningen? Det första sättet: Kunnon hälytystehtävät Ryhmässä toimiminen onnistuu Palokunnan merkitys paikkakunnalle Mielekkäät harjoitukset Sitouttaminen Yhteisöllisyys Ser nog inte nån bra lösning, ingen har så mycket extra tid i dagens läge, vanliga arbetet tar ca. 11h varje dag +tid för normalt liv Kolulutus Yhteisöllisyys Kunnollinen rahapalkka hälytystehtävistä (nyt ei makseta mitään) Pelastuslaitoksen johdon asenne muutoksella Mielekkäät ja tehokkaat viikkoharjoitukset Motivointi Hyvä henki syy toimia palokunnassa Enemmän tehtäviä Lön för utryckningar samt möjlighet att bli bort från jobbet järkevä työnjako Tehokkaasti vedetyt harjoitukset Toiminnan kehittäminen Sopivasti hälytyksiä, ei liikaa eikä liian vähän Mielenkiintoinen toiminta 7(326)

8 Mielekästä toimintaa Toimintaan osallistumisesta kiitosta (virkistys, perhe jaryhmäytymistapahtumia) riittävä määrä hälytyksiä Sukupolvenvaihdos; wanhat parrat pyörittää toimintaa ja "uudet" asiat ja ajatukset otetaan nihkeästi vastaan. Mielestäni nuoremmille henkilöille ( vuotiaille) voisi antaa enemmän vastuuta ja heidän ideat ja mielipiteet pitäisi ottaa avomielisemmin vastaan. viikkoharjoitukset motivoivia Pitää päästä heti kursseille, että saa pätevyyden hälytysosaston jäseneksi pitäisi olla enemmän oikeata toimintaa Ei liikaa työtä Toimiva yhdistys. Kiinnostava toiminta. Hälytyksiä riittävästi Motivoivat harjoitukset ja toiminta mielekkäät harjoitukset Koulutus saisi olla vielä aktiivisempaa ja tavoitteellisempaa. operatiivista toimintaa enemmän Jaetaan vastuuta tasaisemmin Luultavasti täytyisi alkaa maksamaan palkkaa Arvostus VPK:n tekemään työhön pelastuslaitokselta koulutus Yhteistyö Monipuolinen aktiivinen toiminta Ilmapiiri Monipuolisella koulutuksella Palokunnan yleinen henki pidettävä korkeana Motivaatiota pitäisi pystyä nostamaan Toiminnan mielekkyys kaluston ja vaatetuksen uusimista 8(326)

9 Monipuolisilla viikkoharjoituksilla Nuorten (16-18 vuotiaat) on otettava mukaan porukkaan ja annettava heille mahdollisuus osallistua harjoituksiin pelastusyksikössä eikä ainoastaan säiliöautossa. Yhteisöllisyys Mielekästä tekemistä ja harjoituksia harjoitukset mielenkiintoisia Hyvä kalusto Vähempi pakollisia harjoitteita Hyvät harjoitukset Yleinen ilmapiiri palokunnassa Ryhmähengen ylläpito OPERATIIVINEN TOIMINTA keikkoja lisää niin tulee kokemusta yhteenkuuluvuus Hälytysten määrän lisäys toi heti motivaatiota Vapaamuotoisia tapaamisia, ei aina varsinaisia kokouksia Monipuolinen ja laadukas koulutus/harjoittelu Enemmän operatiivista toimintaa Yhteishenki hyvä jokaisen huomioiminen Hyvä ilmapiiri asianmukainenkalusto Mielenkiintoiset viikkoharjoitukset Hyvällä ilmapiirillä Järkevää ja monipuolista toimintaa Mielenkiintoiset harjoitukset Ajanmukainen kalusto ja tilat 9(326)

10 en tiedä Virike tapahtumia pitäisi järjestää useammin Harjoitusten monipuolistaminen Virikkeet Tehdään töitä yhdessä, mukavasti ei kilpaillen mielekkäitä harjoituksia kaluston ajantasaisuus kunnossa Hälytykset kaikki ovat tasa arvoisia mielekkäät harjoitukset hyvä ilmapiiri hyvä yhteishenki palauttamalla varallaolo vpk:n toimintaan sopimuksissa, josta voisi maksaa. oli vielä 80-luvulla. mielekkäät harjoitukset Pelastuslaitoksen puolelta voisi hoitaa ajoneuvo asioita järkevämmin. Uudempia autoja niiden sijalle jotka seisoo remonteissa vähän väliä Yhteistä aktiviteettia, muutakin kuin työtä. laadukkaat viikkoharjoitukset Kiinnostavat harjoitukset aktiivisella toiminnalla Hyvällä yhteishengellä Harjoitusten laatu korkeammaksi Ei "syrjitä" sopimuspalokuntia vasteiden teossa,koska mielestäni hälytykset ovat tämän toiminnan suola. Henkilöstökemian kohottaminen Henkilökohtainen korvaus suuremmaksi. Avgiftsfri att besöka kommunens simhall eller gym Vanhojen jäsenten huolto ja työmäärän huomioiminen 10(326)

11 Ilmapiirin kohentaminen Kouluttaminen/viikkoharjoitukset, jotta kaikilla olisi selkeä kuva tehtävistä. Pelastuslaitosten arvostus pitäisi olla parempaa sopimuspalokuntia kohtaan. Hyvällä ja monipuolisella koulutuksella Myös muuta yhteistä harrastustoimintaa Mielekyys Harjoituksien laatuun panostaminen Riittävästi laadukkaita harjoituksia koulutus Vapaaehtoisuus motivointi tasapuolinen kohtelu Mielenkiintoiset viikkoharjotukset Kuppikunnat rikotaan Kiinnostavat ja jokaiselle mieleiset harjoitukset Hyvät harjoitukset uusien rekrytointi Panostamalla jaksamiseen Asiallinen ja hyvä yhteistyö ns. vakiväen ja pela:n kanssa Mera professionella övningar och uybildning Pitämällä "motivointi tapahtumia": saunailta, peli-ilta, teatteri yms. Koulutustarjonnalla Palkan korotus Vpk arvostus vakituisen palokunnan toimesta pitää parantua huomattavasti Mielekkäät harjoitukset. Palokuntatyön etujen pysyminen nykytasolla. monipuolista ohjelmaa 11(326)

12 Meningsfull, aktiv och mångsidig verksamhet Kannustamisella kaikki pysyy mukana aktiivisella toiminnalla Pitämällä aktiivisuutta yllä Hälytysvasteiden järkeistäminen - Nyt ne ovat osittain poliittisia Hälytyksiä lisäämällä +25% Koulutus lopettaisin henkilökohtaiset pätemiset Rekreationskvällar Kohtuullinen viikkoaika palokuntatyölle, useimmat kuitenkin perheellisiä Yhdessä ololla Päällikön aktiivisempi ote henkilöstöstä ja toiminnasta Jokaista jäsentä tarvitaan ja kaikille tulee olla tilaa. Vettiga övningar Palokunnan ja alpen järjestämät koulutukset ja harjoitukset Ryhmäytymällä (hyvään kaveriporukkaan tullaan toistekin) Hyvä ilmapiiri uudempi kalusto/ varusteet Virkistystoiminnan lisäys Palokunnan operatiiviset yksiköt olisivat suoraan pelastuslaitoksen vasteissa virka-ajan ulkopuolella. Yhteistoiminta Jäsenistön toiveita kuunnellaan ja toteutetaan hälytyksiä riittävästi Ensilähdön VPK:n yksikölle yksikönjohtajineen enemmän omaa vastuuta operatiivisessa toiminnassa. Koulutus Enemmän virikkeellisimpiä viikkoharjoituksia yhteishengen ylläpitäminen yhteisillä esim saunailloilla tai muilla virkistysilloilla 12(326)

13 Ryhmähengen parantaminen esim liikuntakerho. tutustumiset yms. ei ainainen saunailta Vastuuta enemmän hyvän hengen ylläpito Operatiivisen toiminnan pysyminen yhtä hyvällä tasolla kuin nyt Hyvä ilmapiiri - Tekemisen meininki Tehtäviä kykyjen mukaan Virkistystoiminta Toiminta ei saa olla sitovaa Kouluttamalla Aktiivinen yhdessä tekeminen: Harjoitukset, keikat, talkoot, illanistujaiset ja juhlat Jäsenistön hyvä keskinäinen tuntemus Kaikilla asianmukaiset varusteet Kertomalla harrastuksen tärkeyden palkitsemiset, muulla kuin palkalla Pois turha pyrogratia jatkokoulutus Enemmän hälytyksiä, vasteita paremmaksi hyvillä harjoituksilla Lopetettaisiin tuo typerä polkupyöräergometri koe ja tehtäisiin vain oulun malli. Regelbundna övningar Monipuoliset tehtävät Mieluisa koulutus Motivointi utbildning Palaamalla kuntakohtaisiin sopimuksiin! Eli ajamalla pelastuslaitokset alas! Monipuoieet tehtävät Mielekäs toiminta - riittävä määrä hälytystehtäviä 13(326)

14 uusia suoraan myös EVY:yn ilman sammutustyön kurssia. Onnistuu hyvin mielstäni, kun on omat hälytysryhmät Lisää yhteistä toimintaa muutenkin kuin harjoitusten mukana Palkkiot ja korvaukset Enemmän yhteistä toimintaa/tekemistä. Mielekäs toiminta (harjoitukset, ilmapiiri, yhteiset tapahtumat) Enemmän toimintaa vpk:laisille Riittävästi operatiivisia tehtäviä (vasteet) hyvä motivointi Palokunnan kehitys (kaluston päivitystä yms.) ett avtal med räddnings verket där vårt arbete uppskattas mera. motivoimalla Mielenkiintoiset harjoitukset Koulutusta lisäämmällä panostamalla hyvään palokuntahenkeen tapaamisia Monipuoliset harjoitukset, yksilön tietotaito huomioiden Yhdistyksen asioiden hoitaminen jämäkästi Monipuolisuus, harrastus pitää olla hauskaa. Fortsatt utbildning palkka Useammin järjestettävillä koulutuksilla. ( muut kuin viikkoharjoitukset) Virkistoiminta Tasa arvoisella käytöksellä jonkinlainen kannuste Yhteiset koulutukset Kunnan/valtion tarjoama kuntosali Säännöt ja ohjeet nykytasolla 14(326)

15 Yhteinen vapaa-ajan vietto ei ole mitän lisättävää harrastus mielessä menemme Arvostamalla kaikkien panosta Motivointi Kiinnittämällä huomiota yleiseen ilmapiiriin Ulkopuolista (ammati) koulutusta lisäämällä Sukupolven vaihdoksella Käyttö hälytyksissä motivoi toimintaan. Höja ersättningarna betydligt!! Sänktes av räddningsverket Mielekäs tekeminen Suurimmat tekijät jäsenistön vähyyteen ovat ajoneuvojen, kaluston ja häylytysten puute. Kaikki ongelmat ratkeisivat rahalla. Hälytyksiä ei tule kun ei ole kalustoa. Upprätthålla en god anda i kåren genom att följa gemensamt uppgjorda regler, alla kan inte göra så som de själv vill då det är frågan om gemensamma utrymmen och material Hyvä ilmapiiri Hyvä yhteishenki Enemmän viihdyketilaisuuksia, yksi kerta vuodessa ei riitä, kun se yksi ja ainoa kerta on pikkujoulut huonossa ravintolassa. toiminnan innostavuudella Harjoitusten mielekkyys pitää olla hyvä Bra utrustning kalusto ja vaate hankinnat samalle tasolle kuin vakinaisilla Positiivisella palautteella Avoimempi tiedotus esimiehiltä liittyen henkilöiden ylennyksiin joukkuehenki ilmapiirin parantaminen Jos ei kiusattaisi siellä olisi mukava käydä. Samma humor som hit tills. 15(326)

16 Yhteisten tapahtumien pitäminen tasokas toiminta Motivointi Tarpeeksi motivoituneet viikkoharjoitusten pitäjät vpk:n arvostaminen pelastuslaitoksen taholta koulutus Sammarbeten med andra kårer Kannustus, tukeminen, positiivinen palaute Hyvällä ilmapiirillä Palokunnan johtohenkilöt vaihtoon Nån rätt att påverka vernsamheten och utrustningen Hyvä ilmapiiri mielekästä toimintaa Mielekästä tekemistä riittävästi kaikille Yhteisöllisyydestä huolehtimallla pelastuslaitos hyödyntäisi enemmän vpk resurssia yhteishengen lujittaminen ei kannata lähteehyvästä porukasta Skolning Todenmukaiset harjoitukset Ystävyys Motivoimalla koulutuksiin Yhteishenki Pelastuslaitoksen huomioitava paremmin sopimuspalomiehet ja laitoksen esimiehille parempaa esimieskoulutusta Aikataulutus intressanta övningar annetaan työrauha esin,kalustomestari,asemavastaava 16(326)

17 Yhteisiä illan viettoja kannustava ja motivoiva ilmapiiri Hyvinvointi Rehellisyys Enemmän keikkaa Mielekästä toimmintaa Yhteistyö pieni korvaus harjoituksista, ja hälytyksistä voi lisätä motivaatiota Paremmalla koulutuksen laadulla (vakinaisilta saatava koulutusta) Kartlägga vad medlemmarna vill ha ut av sitt medlemskap och försöka säkerställa att så sker Paremmat sopimukset.siis euroja Työkyvyn ylläpitäminen toiminan arvostus valtakunnallisesti palkka tehdyn työn mukaan Enemmän ymmärrystä pelastuslaitoksen päälliköltä Ryhmähenki motivointi Hyvin suunnitellut ja toteutetut viikkoharjoitukset Pidettäisiin sopimuspalomiehenä eikä vaihdettais vpk toimintaan. Operatiivinen toiminta ei saa vähentyä, ikävä kyllä.(hälytysosasto) Palkka hälytyksistä Samarbete inom den egna kåren. Gemensamma evenemang. Utveckla det sociala umgänget. Aktiivinen toiminta trivsel harjoitusten monipuolisuus tarpeeksi mielekkäitä tehtäviä kaikille, oikeat ihmiset oikeaan paikkaan Enemmän hälyytyksiä 17(326)

18 ryhmäharrastukset Vähemmän puheita selän takana Jäsenistön motivaatiosta huolehtiminen Palokuntamme hälytys- ja naisosasto toimivat erinomaisesti ja ovat motivoituneita. Valitettavasti muutama veteraaniosastolainen hankaloittaa toimintaamme turhilla käräjöinneillä sekä ylimielisyydellään nuorempiaan kohtaan ja sitä kautta myös ikävä kyllä on heijastuksia pitkällä aikavälillä aktiivipalokuntalaistenkin jaksamiseen. Vpk:lainen on Vpk:lainen,pelastuslaitos voisi hyväksyä sen... hyväksyntä sellaisena kuin olet Yhteistä ajan viettoa Kehittämällä harjoituksia Pelastuslaitoksen jatkuva sopimuspalokuntalaisten ajojahti ja heihin liittyvät jatkuvat säästöt ja sanelupolitiikka loppus. Kalusto Kuntoon Intressanta övningar som känns meningsfulla Kaikkien huomioiminen Koulutus Parempi palkka Hyvät harjoitukset Ei idioottimaisia säästöehdotuksia. Yhteistyö Pelastuslaitoksen kanssa pitäisi parantua Hyvä työilmapiiri Saunailtoja enemmän Harjoituksissa enemmän Tilanneharjoituksia Mielekkäillä ja tehokkailla viikoharjoituksilla Nykyaikainen kalusto Hyvällä koulutuksella Hallituksen luoma byrokratia tuottaa meillä toisinaan kitkaa. Hyvät ja motivoivat harjoitukset/ koulutukset ja niiden kouluttajat (= yksikönjohtajat ja vakinainen henkilöstö) 18(326)

19 työaikana lähtöjen salliminen työpaikalta/valtion vastaantulo hälytyksiä kuten vielä viime vuonna (vasteet muuttuneet) Tätä on mietitty, mutta ratkaisua ei olla vielä keksitty! Vähemmän v-----lua laitoksen taholta. hyvä ilmapiiri Monipuoliset harjoitukset Vaativampia harjoituksia yhteisellä toiminnalla tasaarvo päälliköiden pitäis katsoa peiliin Hyvä ja avoin ilmapiiri SIINÄPÄ SE MILLÄ SAISI LISÄÄ NAISIA MUKAAN Hyvällä porukka hengellä Intressanta övningar palkka Paluu vanhaan avoimuuteen Enemmän yhteistä toimintaa, muutakin siis kuin harjoitukset Uusilla harjoituksilla lopetetaan eriarvoistaminen,vakituisten ja puolivakkareiden välillä Hälytykset Hyvällä ilmapiirillä mielenkiintoiset harjoitukset Raha Monipuolistaisin koulutusta palokunnan sisäisesti. Nykyisin tietyt henkilöt tekevät aina samaa tehtävää jolloin osa kyllästyy vaikkapa letkujen keräykseen viikko toisensa jälkeen. Ei savusukelluskelpoiset henkilöt toteavat harva se kerta ettei tietty tehtävä esim. korkeanpaikankoulutus kuulu heille, jolloin toiminta rajoittuu konemiehen tehtävään viikko toisensa jälkeen. Harjoituksien laadukkuus En osaa yhtään sanoa 19(326)

20 hyvän hengen ylläpito Toiminnan tulee olla motivoivaa Yhteiset vapaa-ajanviettotoiminnat Lisäämällä yhteishenkeä kohottavia toimintoja. Ryhmähenki En osaa sanoa Givande övningar Palokuntien tasavertainen kohtelu vastealueissa hyvä ilmapiiri toiminta mielekästä Rahallinen korvaus Monipuolinen koulutus Hyvä henki. Hälytykset Päivätyön ja hälytysosaston hälytysten parempi yhteensovittaminen ja tätä kautta taivoiteltujen vasteaikojen parempi toteutuminen. keskittyminen operatiiviseen toimintaan motivointi Monipuolinen koulutus omat tilat kuppikunnat pois Enemmän kurrsimahdollisuuksia ilmapiirin parantaminen keventämällä pelastuslaitoksen vaatimuksia Nostamalla yhteishenkeä Lisää hälytyksiä Yhteisiä harastuksia esim:pyöräily,juoksu jne: 20(326)

21 Palokunnalla pitäisi olla riittävästi sille sopimuksessa sovittuja tehtäviä. yhteishengen kasvatus Harjoitusten pitää olla mielekkäitä Ilmapiirin muutos, Me - hengen nostaminen Palkkaa lisää Varallaolojen olemassaolo, niitä ei saa vähentää enää aktiivinen toiminta Motivaatio lähtee auttamisen halusta, tätä pitää vaalia myös palokunnan toimesta. Luottamuksen osoittaminen porukalle on hyvin tärkeää. Hyvät harjoitukset Ajanmukainen ja käyttökelpoinen kalusto, ja hyvä tasapaino harjoitusten ja todellisten tehtävien suhteen Kaluston uusiminen / modernisointi toiminnan mielekkyys, todellinen tarve<->vaatimukset senmukaan Hyvä työilmapiiri kaikkien toimijoiden kesken utbildning + exkusioner Mielenkiintoisilla viikkoharjoituksilla Kamratskap Bra utbildade utbildare Monipuolinen toiminta Omat toimitilat ja kalusto Säännöllisen koulutuksen mahdollisuus. Koulutusputki pitää olla selkeä ja realistinen Harjoitusten laatu ja mielenkiintoisuus Yhteishenki Ettei viranhaltiat heikennä etuuksia mitkä on ollut voimassapitkään. Kuinnoittamalla/kannustamalla jokaista toiminnassa mukana olevaa Ei painostamista vaan innostamisen kautta. Rento asenne 21(326)

22 Medlemsvård av något slag Toisten kunnioittamisen lisääminen Yhteistä tekemistä harjoitusten ja hälytysten lisäksi Vaihtelevuus Motivoiva koulutus asiallisella ja kaikkia kohtaan tasapuolisella toiminnalla Arvostusta enemmän VPK:lle Mahdollisten ristiriitojen käsittely heti niiden ilmaantuessa Uudet jäsenet huomioon, otetaan heidät mukaan porukkaan alusta lähtien Antamalla riittävästi vastuuta nuorille sammutusmiehille Hyvä ilmapiiri Pitäisi lisätä enemmän yhteistä aikaa jolla saataisiin motivaatio pysymään hyvä ilmapiiri Mielenkiintoiset harjoitukset pitämällä yllä positiivista ilmapiiriä Koulutuksen ja harjoitusten taso edelleen hyvänä Luottamus toisia kohtaan Ajokortin korottamiseen helpotusta hinnassa vpk:laisille Kehittämällä yhteishenkeä, jotta kaikki tuntevat kuuluvansa porukkaan Sääntöjen kertaus kuppikunnat pois Enemmän henkilöstön huomioimista, pikku porkkanoita henkilöstölle Nuorille leirejä, kilpäiluja, ym. tapahtumia Hyvät ja mielenkiintoiset viikkoharjoitukset hyvällä asenteella ja ilmapiirillä Riittävällä hälytystehtävien määrällä Harjoitusten mielekkyyden lisääminen 22(326)

23 aktiiveja pitää saada mukaan lisää Aktiivinen monipuolinen toiminta, eri osatot yhdessä asennoituminen yhteisellä toiminnalla talkoot, vapaa-ajan vietto yhdessä Hyvä koulutus koko päällystö pitää vaihtaa hyvä ilmapiiri hyvällä yhteishengellä Pelastuslaitoksen arvostuksen kasvu Hyvät ja innostavat kouluttajat Turvalliset välineet Specialisering på någon specifik uppgift Paikallista täsmä koulutusta esim alueellisella pelastuslaitoksella, kurssimuotoiset liian sitovia Kalustoa uusimalla Uusi paloasema Välineistö ajan tasalle Yhteiset tapahtumat Järjestämällä jokaiselle sektorille/ikäryhmälle mielekästä toimintaa. MONIPUOLINEN, AKTIIVINEN TOIMINTA. Resurssit kuntoon hälytyksistä maksettaisi korvauksia Utbildning i närheten av stationen rahalla hyvä yhteishenki Hyvä perehdytys uusiin asioihin Tehtävien jako tasapuolisesti 23(326)

24 Mielenkinnon yllä pitäminen Koulutuksella Avoimuutta johtamiseen Hyvin suunnitellut harjoitukset mielenkiintoiset harjoitukset Monipuoliset harjoitukset Kaikkia kuunnellaan ja mielipiteet ja kehityskohteet otetaan huomioon Pelastuslaitoksen viranomaisten asennemuutos Pitää toiminnan mielenkiintoisena Laiva matkoilla Tallinnaan. Henkilön/henkilöiden jotka ajavat porukan kahteen poistaminen palokunnasta. mielenkiintoiset/toiminnalliset harjoitukset Kiinnostavia harjoituksia Kaikkien tasapuolinen kohtelu Harjoitusten laadulla asiallinen innostava toiminta vakituiselta puolelta pitämällä hyvä ja avoin ilmapiiri Nykyaikainen kalusto Normaalien palokuntarutiinien lisäksi muuta toimintaa Tiivis yhteisö yhteistyö Pitämällä viikkoharjoitukset toiminnallisena ja mielekkäänä Yhteenkuuluvuus Monipuolista toimintaa hyvä porukka henki Lisää yhteistyötä eri osastojen välille. Varalla-olomiehitystä ei saa vähentää 24(326)

25 saunailta virkistäytymispäiviä Palokuntaa pitää "jonkun" johtaa koulutus Nykyisen kaltainen aktiivinen ja positiivinen asenne sopimuspalokuntalaisten toimesta Hyvä ilmapiiri Omfattande övningar Toiminta jatkuu entisenlaisena Yhteisön hengen ylläpito palkkaus Alueellinen yhteinen toiminta tiiviimpää Pelastusvälineistön asianmukainen ylläpito ja kehitys Päällystön ja alipäällystön paremmilla johtamistaidoilla Paremmat varusteet Mielenkiintoista tekemistä kaikille ilmapiiri Harjoitukset niille jotka ovat harjoituksiin sopivassa iässä "työsuhde-edut" Tasa-arvoinen kohtelu Monipuolinen ja asiantunteva koulutus Övningar Pitämällä yllä hyvää ilmapiiriä jatkossakin. kaikkia kuunneltaisi Motivoiva ilmapiiri Järkevät sopimuspalokuntatoiminnan rahoitusmallit (parkkihallia jaksaa pestä kyllä kerran keväässä, ei enempää..) motivoimalla työn tärkeydestä Hyvä yhteishenki ja yhteiset tekemiset 25(326)

26 Lisäämällä koulutusta palokunnansisällä hälytiksissä muutakin kuin kekäleen potkintaa Vakinaisten parempi asenne sopimuspalokuntalaisia kohtaan Hyvä yhteishenki Virkistystoiminta Mielenkiintoisia harjoituksia Koulutus Milenkiintoisilla harjoituksilla Yhteiset retket/saunaillat/rentoutuminen yms joka luo tunnetta että kuuluu johonkin porukkaan Hyvällä ilmapiirillä Pitämällä samallaisen ilmapiirin jatkossakin det skulle behöva komma nya grejor när man behöver de och inte bara vänta och vänta fören man får någonting nytt Yhteishenkeä kehittäviä tapahtumia. Parempi palkkaus, siviilityötä mukaileva taso pieni korvaus rahallisesti Luottoa jäseniinsä ryhmähenki Motivointi Mielekästä ja mukavaa yhteistä toimintaa enemmän Kannustamalla vapaa ajan toiminta. esim saunaillat Todellisia hälytyksiä Ilmapiiriä ja yhteistyötä eriosastojen välillä parannettava. Vapaaehtoistoiminnassa hävikkiä tulee yhden esimies-v-----lijan huonoina päivinä. Järjestelmällinen treenaaminen Mielenkiintoisia ja erilaisia viikkoharjoituksia Palkkaus paremmaksi 26(326)

27 Hyvä ilmapiiri Samarbete mellan brandkårer så att de unga som flyttar från orten för att studera, skulle fås med i studieortens brandkårsverksamhet. Motivointi Avoin keskustelu ongelmista (jos on) ilman syyttelyä Hyvä yhteishenki Avoimuus Hyvä henki tiedon jako palokunnassa myös miehistölle eikä pelkästään päivystäville ryhmänjohtajille yhteishenki Paremmin suunnitellut ja ennalta valmistellut harjoitukset uusi ja toimiva paloasema toimiva ja homeeton uusi paloasema Yhteishengen paraneminen uusi toimiva paloasema parempi vastesuunnittelu koulutustarjontaa lisäämällä Mielekkäällä toiminnalla Hyvät viikkoharjoitukset yhteis harjoituksia toisen vpk:n kans Ersättning enligt uppgifter, rättvist Pelastuslaitoksen toiminta avointa eikä myyrän työtä Avoin ilmapiiri Mielekästä toimintaa sopivassa määrin En osaa sanoa, kun itse en luopuisi mistään hinnasta :) Hyvän hengen ylläpitäminen. Mielenkiintoiset harjoitukset 27(326)

28 Raha mielenkiintoisella toiminnalla harjoituksiin panostetaan enemmän Viikkoharjotuksilla Lopettamalla turhanaikainen valittaminen, koska asiat eivät ole lainkaan niin huonosti mitä annetaan ymmärtää mielekästä koulutusta Yhteishengen nostatus Hyvä sisäinen henki Yhteistoimintatilaisuuksia pari kolme kertaa vuodessa (muita kuin pelastustoimintaan liittyviä; miel. sellaisia joilla on paikallista merkitystä) lisää hälytystehtäviä Hälytysvasteet säilytettävä nykyisellään Ajanmukaista koulutusta, myös kertausta Ilmapiiri pitää olla hyvä, ja huumorintaju kohdallaan Pelastuslaitoksen järjestämien kurssien ajankohta hyvissä ajoin. Suunnitelmat vuosiksi eteenpäin. Yhteisillä menoilla ja juhlilla Uusille jäsenille nopeampaa tukea Pelastuslaitokselta Vastuun jakamisella laajemmin monipuolista tekemistä omassa osastossa övningar kala ressuja Hyvä ilmapiiri Avoimuudella Parempi palkka byrokraia pois pelastuslaitoksen puolesta, nauretavuuden huippu savusukellus testaus. olunmalli kertoo paljon enemmän Kannustava yhteishenki 28(326)

29 Mielenkiintoisuus Rehellinen avoimuus Pidetään henki hyvänä Tillgång till bättre utrustning Ilmapiirin parantaminen. Puhdas ilmapiiri Mielenkiintoiset harjoitukset Riittävä jäsenpohja jolloin tehtävät eivät kuormita liikaa yksittäisiä henkilöitä saisi olla enemmän palokunnan puolesta talkoo hommia tai muuta vastaavia. Yhteishengen ylläpitäminen Enemmän hälytystehtäviä hyvä ilmapiiri toiminnan aktiivisuus Poistaisin suosimiset / kuppikuntaisuuden toiminnan kehittäminen ja uudistaminen Kaikkien jäsenten hyväksyntä Edullinen kerhoillat Hyvä ilmapiiri Palkka reilu ja tasapuolinen yhteinen pelin henki Koulutuksen lisääminen PELA:n puolelta kannustava palkkaus Hyvä ilmapiiri avoimella tiedottamisella Tsemppaamalla Järjestämällä mielekkäitä harjoituksia/koulutuksia 29(326)

30 motivoimalla koulutuksella Lisää hälytyksiä VPK:lle Yhteiset illanvietot Palokunnan yhteiset tapahtumat Lisää arvostusta yhteiskunnalta ja vakiporukalta Virkistäytymistoimintaa Laadukas koulutus ja siihen panostaminen Pitämällä hyvästä yhteishengestä kiinni. Jokaisen jäsenen arvostaminen. joustavuutta paikalla oloon. Monipuoliset harjoitukset Hyvällä ilmapiirillä Hyvä yhteishenki ja tekeminen, niin harjoituksilla kuin vapaalla intressanta övningar innostenaisuus Jäsenille hyvät edut vaihtelevat harjoitukset Henkilöstö ( vakinaisen ) Käytöseen tulisi puuttua ylemmältä taholta. palkka Parempi korvaus -> nyt menee liikaa talkootyöksi Olemalla ylpeä harrastuksesta VPK. Hyvä motivointi Vuosittaian aktiivisten palkitseminen Att räddnings värker slutar å att Hella tin hota med att avsluta kårn mielekäs toiminta Mielekästä toimintaa riittävästi Laadukas koulutus 30(326)

Raportointi >> Perusraportti Hälytysosaston viikkoharjoitustoiminta ja koulutuksen kehittäminen

Raportointi >> Perusraportti Hälytysosaston viikkoharjoitustoiminta ja koulutuksen kehittäminen järjestötoiminta (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö), olet kirjautuneena sisään. 15. elokuuta 2011 12:42:30 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä

Lisätiedot

Anne Berner uskoo. arjen tekoihin. työnohjaus. Myyntityön. kipukohtiin s.10. Rohkeasti kiinni

Anne Berner uskoo. arjen tekoihin. työnohjaus. Myyntityön. kipukohtiin s.10. Rohkeasti kiinni Awen Oy Asiakaslehti 2014-2015 Minna Björkman Vad kan neurovetenskapen ge gällande arbetseffektivitet och uthållighet på arbetet? Niklas Björkman Myyntityön työnohjaus Myyntiin ja sen edistämiseen panostetaan

Lisätiedot

2/2009 CP-LEHTI CP0902 s01 1 9.4.2009, 05:39

2/2009 CP-LEHTI CP0902 s01 1 9.4.2009, 05:39 2/2009 CP-LEHTI 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2009:2 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti. Marianne Virrankivi. kannustaa keskustelemaan. Nordea tehostaa Älä lannistu 4. Sairastuminen ei syö lomapäiviä 14

Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti. Marianne Virrankivi. kannustaa keskustelemaan. Nordea tehostaa Älä lannistu 4. Sairastuminen ei syö lomapäiviä 14 Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti 2 2014 Marianne Virrankivi kannustaa keskustelemaan 10 Nordea tehostaa Älä lannistu 4 Sairastuminen ei syö lomapäiviä 14 2 2014 Tässä lehdessä 3 Puheenjohtajalta Yhteistyötä,

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Kurkin Flow9 on uusi etu seuran jäsenille Lue lisää sivuilta 18-19

Kurkin Flow9 on uusi etu seuran jäsenille Lue lisää sivuilta 18-19 KURK GOLF KEVÄT 2014 Kurkin Flow9 on uusi etu seuran jäsenille Lue lisää sivuilta 18-19 Jäsenhankintakilpailu seuran jäsenille! Eniten uusia jäseniä tuonut saa 200 euron arvoisen lahjakortin Stockmannille

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

Toolilainen 4/2010 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. www.toolkeskustelu.fi! Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla

Toolilainen 4/2010 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. www.toolkeskustelu.fi! Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2010 Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla www.toolkeskustelu.fi! Kohti eurooppalaista tasoa s. 6 Tehoa prosessiin s. 10 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa Rastita ne tulevaan hallitusohjelmaan liittyvät teemat, joihin TEKin pitäisi mielestäsi pyrkiä vaikuttamaan, sekä kerro

Lisätiedot

JCI SENATE IN FINLAND RY. 1962-2012

JCI SENATE IN FINLAND RY. 1962-2012 JCI SENATE IN FINLAND RY. 1962-2012 50 1 JCI Senate in Finland ry. 1962-2012 50 vuotta 50 4 Sisällysluettelo JCI Senate in Finland ry. 50 vuotta juhlahistoriikki Työryhmä: Editor Nana Närhi #68989, Salla

Lisätiedot

TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8

TEE M A N A. Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen. sivu 4. sivu 6. sivu 8 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 4 2006 TEE M A N A H Y VINVOINTI Työelämän kestävä kehitys Luottamusmies näkee laajemmalle Ajattele vähemmän, ole onnellinen sivu 4 sivu 6 sivu 8 pääkirjoitus

Lisätiedot

[RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013]

[RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013] 2013 Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry 6.3.2013 kuluttajat.pk@gmail.com [RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013] Raportti Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry:n suorittamasta kuluttajakyselystä, jolla saatiin

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

HMPY:n juhlavuosi alkaa. Punainen pelastaja taivaalla. Pelastustehtävänä Itämeri HELSINGIN MERIPELASTUSYHDISTYS HELSINGFORS SJÖRÄDDNINGSFÖRENING

HMPY:n juhlavuosi alkaa. Punainen pelastaja taivaalla. Pelastustehtävänä Itämeri HELSINGIN MERIPELASTUSYHDISTYS HELSINGFORS SJÖRÄDDNINGSFÖRENING Meripelastus 1/11 HMPY 50 HMPY:n juhlavuosi alkaa Punainen pelastaja taivaalla Pelastustehtävänä Itämeri HELSINGIN MERIPELASTUSYHDISTYS HELSINGFORS SJÖRÄDDNINGSFÖRENING MERIPELASTUS 1/11 Meripelastus on

Lisätiedot

Parhaat vuosikertomukset

Parhaat vuosikertomukset Parhaat vuosikertomukset NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Vuosi yrittäjänä -parhaat vuosikertomukset 2009 Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2009 Toimittaneet: Turo Numminen ja Virpi Utriainen

Lisätiedot

Väärässä seurassa ei tajua, miten ympäristö voi imeä mukaansa. n 4/2012 THL:n Tarja Heino tutkii huostaan otettujen selviytymistä s. 6. s.

Väärässä seurassa ei tajua, miten ympäristö voi imeä mukaansa. n 4/2012 THL:n Tarja Heino tutkii huostaan otettujen selviytymistä s. 6. s. n 4/2012 THL:n Tarja Heino tutkii huostaan otettujen selviytymistä s. 6 Pelastakaa sukupolvi -kampanja herätti auttamishalun lähes 60 vapaaehtoista on jo koulutettu lapsiperheiden tueksi s. 10 Alfred Kordelinin

Lisätiedot

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden SUURTAPAHTUMA. Kyberturvallisuus ja tulevaisuus. Kokonaisturvallisuus 2015 -messut

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden SUURTAPAHTUMA. Kyberturvallisuus ja tulevaisuus. Kokonaisturvallisuus 2015 -messut Rajaturvallisuusunioni ry 2/2015 RAJAVIESTI Gränssäkerhetsunionen rf www.rtu.fi RTU:N FRISBEEGOLFMESTARUUS RUUS SUORITUSARVIOINNIT JA KOORDINAATIO TYÖHYVINVOINTIKYSELYN PURKAMINEN TYÖYKSIKKÖTASOLLA Kestävää

Lisätiedot

Talouden kiristyminen on yliopistoväen yhteinen huolenaihe

Talouden kiristyminen on yliopistoväen yhteinen huolenaihe 3 2012 Talouden kiristyminen on yliopistoväen yhteinen huolenaihe YHL: Yliopistoille rahaa sovittuihin palkankorotuksiin Kilpailukykyä ei paranneta luottamuspulan ilmapiirissä Päätoimittaja/ Huvudredaktör

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Hyvä LAL:n jäsen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry julkaisee verkkosivuillaan tämän TJS Opintokeskuksen tuottaman Puheenjohtaja

Lisätiedot

Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia

Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia 14.4.2010/Hanna Riita-Pajunen, Edureactors Oy 1 Viestintäalan Työelämästrategia-projekti Projektin ohjausryhmä:

Lisätiedot

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET. RSKL:n 28. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 3.-4.6.2011

RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET. RSKL:n 28. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 3.-4.6.2011 RUOTSINSUOMALAISTEN KESKUSLIITTO SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDET PÖYTÄKIRJA RSKL:n 28. VARSINAINEN LIITTOKOKOUS 3.-4.6.2011 Aika: 3.-4.6.2011 klo 09.00 15.15 Paikka: MS Mariella reitillä Tukholma Helsinki

Lisätiedot

Leijonasanomat Lejon Nytt 2013-2014

Leijonasanomat Lejon Nytt 2013-2014 Leijonasanomat Lejon Nytt 2013-2014 Piiri 107 F, Suomi Distrikt 107 F, Finland Vimpeli PIIRIKOKOUS 12.4.2014 Vimpelin lukiolla 8.11.2013 Leijonasanomat-nettilehdestä tuli totta!! 2 8.11.2013 Unelma! 2

Lisätiedot

Sinun etusi. Avokonttorit. tulevat. Oma liitto on kotoisa 5 Kunto remonttiin 10 Miten muualla työskennellään 8

Sinun etusi. Avokonttorit. tulevat. Oma liitto on kotoisa 5 Kunto remonttiin 10 Miten muualla työskennellään 8 nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 1 2011 Oma liitto on kotoisa 5 Kunto remonttiin 10 Miten muualla työskennellään 8 3 Sinun etusi 6 vokonttorit tulevat Ranking-listoista ei ole mitään hyötyä työssä.

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60%

Lisätiedot

No 2 ~ 2010. sai omat tilat VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING

No 2 ~ 2010. sai omat tilat VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING No 2 ~ 2010 VAASAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLEHTI ~ VASA STADS PERSONALTIDNING 10 Jari Kiveliö soveltaa työssään 16 Opiskelijaterveydenhuolto joukkueurheilun oppeja sai omat tilat MERITUULI / HAVSVINDEN 1 sisältö

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot