AVOIMET VASTAUKSET DE ÖPPNA SVAREN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOIMET VASTAUKSET DE ÖPPNA SVAREN"

Transkriptio

1 Kiitämme kaikkia vastaajia erityisen suuresta aktiviteetista. Aineisto antaa erittäin hyvän yleiskuvan tilanteesta kentällä sekä lisäksi hyvät perusteet analysoida sitä, missä kenkä puristaa. Joissakin avoimissa vastauksissa on peräänkuulutettu konkreettisiä toimenpiteitä jonkun tietyn alueen tietyn epäkohdan osalta, johon emme välttämättä pysty nopeata korjausta luvata, mutta tietojen suurin ansio on sen laajuudessa, mistä trendit ja erityisesti kansallisella tasolla keskeiset asiat nousevat hyvin esille. Näistä muodostuu SSPL:n jatkotoiminnan kannalta keskeinen pohja, olkoonkin, että jotkut tulokset saattavat näkyä vasta monen vuoden päästä. Tässä ovat nyt kaikki meille tulleet avoimet vastaukset kaikkien nähtävissä Tunnistettavuus- ja henkilösuojasyistä olemme anonymisoineet joitakin vastaajien suorasanaisemmin ilmoittamia seikkoja. Alkuperäiset tiedot ovat kuitenkin tiedossa, ja siinä missä arvellaan, että tiedon saattaminen vastaajan henkilöturvaa vaarantamatta kohteen tietoon tullaan asia tapauskohtaisesti harkitsemaan. Joitakin karkeahkoja ilmaisuja on jossain määrin lievennetty, mutta sen sijaan oikeinkirjoitukseen tai muuhun editointiin ei ole ryhdytty. Etenkin avoimissa vastauksissa palokuntalaiset puhuvat omin äänin. 1(326)

2 Vi tackar alla dem som svarat för en särdeles god aktivitet. Materialet ger en synnerligen god helhetsbild av läget på fältet samt utgör en god bas för närmare analys av var skon klämmer. I en del öppna frågor har man efterlyst konkreta åtgärder gällande specifika problem inom något specifikt räddningsområde, och där kan vi kanske inte lova någon snabb korrigering, men uppgifternas största värde ligger i deras omfattning där trender och särskilt centrala frågor på riksnivå kommer väl fram. Ur dem bildas grunden för Finlands Avtalsbrandkårers Förbunds fortsatta verksamhet, må vara att en del resultat kanske kan skönjas först om många år. Här kan nu alla se de öppna svar som kommit till oss. Med tanke på identifieringsoch personskydd har vi anonymiserat den del svar där sagt man rent ut om en del frågor. De ursprungliga uppgifterna har vi dock i vår kännedom och i fall där vi bedömer att man utan att riskera svararens identite kan föra dem vidare till dem saken gäller kommer vi att bedöma frågan från fall till fall. En del grövre uttryck har vi i viss mån städat upp, men vi har inte utfört någon korrigering av tryckfel eller annan editering. Särskilt i de öppna svaren talar brandkåristerna själva. Särskilt för de svenskspråkiga meddelas dessutom att själva rapporten kommer att översättas till svenska, medan de här refererade citaten kommer att förbli på respektive originalspråk. De åtgärder kommentarerna ger upphov till kommer givetvis att utnyttjas på båda språken. 2(326)

3 K6. Palokunnan sopimusmuoto? joku muu, mikä? Brandkårens avtalsform? Någon annan, vad då? En tiedä! VPK sekä TPK TPK Teollisuuspalokunta Teollisuuspalokunta naisosastomme on ry en tiedä Teollisuuspalokunta VPK on palokuntasopimuksen tehnyt VPK.Joka on Pelastuslaitoksen sopimuspalokunta sekä sopimuksella tehdaspalokunta 3(326)

4 K11b. Mitkä ovat (luopumisajatusten) syyt? joku muu syy, mikä? Av vilken orsak (har du funderat på att avstå från verksamheten)? Någon annan orsak? FBK har mistat sin betydelse. Ei enää saa samanlaista tyydytystä tekemisestä. Paljon turhauttavia hälytystehtäviä. Kaikki eivät osallistu yhtä paljon "ikävään" toimintaan = Liikaa vapaamatkustajia. Tuntuu vain välillä, ettei jaksa työmäärää ja miettii olisiko lopettaminen ratkaisu rauhoittaa elämäänsä. vkp on voeraantunut käsite, nykyään raha raha ja raha. Työskenteleminen ensihoidossa harrastuksen lisäksi, tuntemukset ettei arjessa ole muuta kuin pelastustoimi. aktiivisuuden puute muissa osaston jäsenissä Det totala nonchalansen från räddningsverket i följandet av språklagen. Förfinskandet av hobbyn. andra kårers och enhetschefers ointresse att upprätthålla en fungerande tvåspråkighet inom räddingsväsendet. jag vill inte delta om alla uppdrag endast sköts på Finska! vähän kyllästyttää eikä oikein mitään annettavaa enään omassa osastossa Raskaus ja muutto Huonot sopimukset.liian pieni korvaus,päivystys ja tuntipalkka.aatteella mennään mutta... Jos sopimuspalokunnat väännetään VPK:ksi lopetan palokuntatoiminnan kokonaan Älyttömät säästötoimenpiteet joita on ehdotettu. Uudistushengen puute/"kaavoihin kangistuminen" Tuntuu, että pienpaikkakunnan pelastusvalmiutta ajetaan tarkoituksella alas säästöjen saavuttamiseksi. Helpointa tappaa sellainen joka on jo valmiiksi kuolinkouristuksissa. harvoin on aikaa osallistua keikoille vastealueiden määritys ei ole tasapuolinen, josta seuraa hälytysos. jäsen määrän oleellinen väheneminen yksi henkilö kyttää toisten tekemisiä kokoajan sammutustyökurssille pääseminen vaikeaa naapuri vpk palokunta ura on jatkunut jo 50v 4(326)

5 minua ei hyväksytä jäseneksi yrittäjyys eli oma työ Vaativuustason nousu, ennen riitti savusukelluksiinkin ns. oulun mallin toimintakyky testin teko, vei sen 15min+huolto.. nykysin menee monta päivää käyä kaikki lihaskuntotestit ja sen seittemän lääkäriä ja lämpimiä harjotuksia.. oman työn ohella(reissutöitä) ei juurikaan anna kaikkeen tähän mahdollisuuttavuoro työ. Kansaneläkelaitos Muutto kaupunkiin, jossa ei varsinaista vapaapalokuntaa lähettyvillä Blev lovade löneförhöjning av NN när vi ingick enhetschefs avtal. Men ännu inte uppfyllt. Nu har vi som enhetschef samma lön som manskapet, men mer ansvar. Snart är det nog!! Vaativuustaso nousee liian korkaeksi! Etäisyys: kotoa paloasemalla noin 130 km... muutto Oikeaa toimintaa, hälytyksiä on liian vähän. Naisia ei arvosteta palokunnissa Liiallinen työmäärä työssä ja vapaa-aikana Problem ned regionräddningsverket! Den egna manskapet är mycket bra! motivaation puute liten kår på liten ort med svårigheter att rekrytera nya medlemmar.känner sig ensam med att dra allt Pitkä etäisyys kotoa Kuntotestit.. yms. lisääntyvät vaatimukset, "kyllästyminen" toimintaan. Paloasemamme lakkautusuhka ja siitä aiheutuva epävarmuus, joka syö motivaatiota asemien lakkautus Varallaolo rajoitukset AVI naisosaston toimintamahdollisuudet eivät selkeitä, edes valtakunnallisesti kiinnostus laimentunut, naisosaston tarpeellisuus vähentynyt Uudet harrastukset, jotka vievät paljon aikaa Ketään ei kiinnosta vpk toiminta aluella. Henkilöstövaje toiminnassa 5(326)

6 yhteistyö vakinaisen kanssa Svårt med dejourn att passa in med andra aktiviteter alkaa tulla eläkeikä Koulutuksia ei järjestetä tarpeeksi, täysin uudellen, kouluttamattomalle aikuiselle ei käyttöä. Pelastuslaitoksen johdon johtamistyyli ja asenne. Liian vähän ns. tositoimia, keikat harventuneet entisestään. Väliaikainen asuminen ulkomailla yksinkertaisesti ei ole riittävän kattavat harjoitukset Hälytystehtävien vähyys. Tulee väkisinkin rutiinin puutetta. Tehtäviä järjestetään vakinaisille vaikka vpk olisi lähempänä. 6(326)

7 K12. Millä keinoilla pitäisit nykyiset palokuntasi jäsenet mukana toiminnassa myös jatkossa? Ensimmäisenä ilmoitettu keino: Med hurudana medel skulle du själv hålla din brandkårs medlemmar med i verksamheten även i fortsättningen? Det första sättet: Kunnon hälytystehtävät Ryhmässä toimiminen onnistuu Palokunnan merkitys paikkakunnalle Mielekkäät harjoitukset Sitouttaminen Yhteisöllisyys Ser nog inte nån bra lösning, ingen har så mycket extra tid i dagens läge, vanliga arbetet tar ca. 11h varje dag +tid för normalt liv Kolulutus Yhteisöllisyys Kunnollinen rahapalkka hälytystehtävistä (nyt ei makseta mitään) Pelastuslaitoksen johdon asenne muutoksella Mielekkäät ja tehokkaat viikkoharjoitukset Motivointi Hyvä henki syy toimia palokunnassa Enemmän tehtäviä Lön för utryckningar samt möjlighet att bli bort från jobbet järkevä työnjako Tehokkaasti vedetyt harjoitukset Toiminnan kehittäminen Sopivasti hälytyksiä, ei liikaa eikä liian vähän Mielenkiintoinen toiminta 7(326)

8 Mielekästä toimintaa Toimintaan osallistumisesta kiitosta (virkistys, perhe jaryhmäytymistapahtumia) riittävä määrä hälytyksiä Sukupolvenvaihdos; wanhat parrat pyörittää toimintaa ja "uudet" asiat ja ajatukset otetaan nihkeästi vastaan. Mielestäni nuoremmille henkilöille ( vuotiaille) voisi antaa enemmän vastuuta ja heidän ideat ja mielipiteet pitäisi ottaa avomielisemmin vastaan. viikkoharjoitukset motivoivia Pitää päästä heti kursseille, että saa pätevyyden hälytysosaston jäseneksi pitäisi olla enemmän oikeata toimintaa Ei liikaa työtä Toimiva yhdistys. Kiinnostava toiminta. Hälytyksiä riittävästi Motivoivat harjoitukset ja toiminta mielekkäät harjoitukset Koulutus saisi olla vielä aktiivisempaa ja tavoitteellisempaa. operatiivista toimintaa enemmän Jaetaan vastuuta tasaisemmin Luultavasti täytyisi alkaa maksamaan palkkaa Arvostus VPK:n tekemään työhön pelastuslaitokselta koulutus Yhteistyö Monipuolinen aktiivinen toiminta Ilmapiiri Monipuolisella koulutuksella Palokunnan yleinen henki pidettävä korkeana Motivaatiota pitäisi pystyä nostamaan Toiminnan mielekkyys kaluston ja vaatetuksen uusimista 8(326)

9 Monipuolisilla viikkoharjoituksilla Nuorten (16-18 vuotiaat) on otettava mukaan porukkaan ja annettava heille mahdollisuus osallistua harjoituksiin pelastusyksikössä eikä ainoastaan säiliöautossa. Yhteisöllisyys Mielekästä tekemistä ja harjoituksia harjoitukset mielenkiintoisia Hyvä kalusto Vähempi pakollisia harjoitteita Hyvät harjoitukset Yleinen ilmapiiri palokunnassa Ryhmähengen ylläpito OPERATIIVINEN TOIMINTA keikkoja lisää niin tulee kokemusta yhteenkuuluvuus Hälytysten määrän lisäys toi heti motivaatiota Vapaamuotoisia tapaamisia, ei aina varsinaisia kokouksia Monipuolinen ja laadukas koulutus/harjoittelu Enemmän operatiivista toimintaa Yhteishenki hyvä jokaisen huomioiminen Hyvä ilmapiiri asianmukainenkalusto Mielenkiintoiset viikkoharjoitukset Hyvällä ilmapiirillä Järkevää ja monipuolista toimintaa Mielenkiintoiset harjoitukset Ajanmukainen kalusto ja tilat 9(326)

10 en tiedä Virike tapahtumia pitäisi järjestää useammin Harjoitusten monipuolistaminen Virikkeet Tehdään töitä yhdessä, mukavasti ei kilpaillen mielekkäitä harjoituksia kaluston ajantasaisuus kunnossa Hälytykset kaikki ovat tasa arvoisia mielekkäät harjoitukset hyvä ilmapiiri hyvä yhteishenki palauttamalla varallaolo vpk:n toimintaan sopimuksissa, josta voisi maksaa. oli vielä 80-luvulla. mielekkäät harjoitukset Pelastuslaitoksen puolelta voisi hoitaa ajoneuvo asioita järkevämmin. Uudempia autoja niiden sijalle jotka seisoo remonteissa vähän väliä Yhteistä aktiviteettia, muutakin kuin työtä. laadukkaat viikkoharjoitukset Kiinnostavat harjoitukset aktiivisella toiminnalla Hyvällä yhteishengellä Harjoitusten laatu korkeammaksi Ei "syrjitä" sopimuspalokuntia vasteiden teossa,koska mielestäni hälytykset ovat tämän toiminnan suola. Henkilöstökemian kohottaminen Henkilökohtainen korvaus suuremmaksi. Avgiftsfri att besöka kommunens simhall eller gym Vanhojen jäsenten huolto ja työmäärän huomioiminen 10(326)

11 Ilmapiirin kohentaminen Kouluttaminen/viikkoharjoitukset, jotta kaikilla olisi selkeä kuva tehtävistä. Pelastuslaitosten arvostus pitäisi olla parempaa sopimuspalokuntia kohtaan. Hyvällä ja monipuolisella koulutuksella Myös muuta yhteistä harrastustoimintaa Mielekyys Harjoituksien laatuun panostaminen Riittävästi laadukkaita harjoituksia koulutus Vapaaehtoisuus motivointi tasapuolinen kohtelu Mielenkiintoiset viikkoharjotukset Kuppikunnat rikotaan Kiinnostavat ja jokaiselle mieleiset harjoitukset Hyvät harjoitukset uusien rekrytointi Panostamalla jaksamiseen Asiallinen ja hyvä yhteistyö ns. vakiväen ja pela:n kanssa Mera professionella övningar och uybildning Pitämällä "motivointi tapahtumia": saunailta, peli-ilta, teatteri yms. Koulutustarjonnalla Palkan korotus Vpk arvostus vakituisen palokunnan toimesta pitää parantua huomattavasti Mielekkäät harjoitukset. Palokuntatyön etujen pysyminen nykytasolla. monipuolista ohjelmaa 11(326)

12 Meningsfull, aktiv och mångsidig verksamhet Kannustamisella kaikki pysyy mukana aktiivisella toiminnalla Pitämällä aktiivisuutta yllä Hälytysvasteiden järkeistäminen - Nyt ne ovat osittain poliittisia Hälytyksiä lisäämällä +25% Koulutus lopettaisin henkilökohtaiset pätemiset Rekreationskvällar Kohtuullinen viikkoaika palokuntatyölle, useimmat kuitenkin perheellisiä Yhdessä ololla Päällikön aktiivisempi ote henkilöstöstä ja toiminnasta Jokaista jäsentä tarvitaan ja kaikille tulee olla tilaa. Vettiga övningar Palokunnan ja alpen järjestämät koulutukset ja harjoitukset Ryhmäytymällä (hyvään kaveriporukkaan tullaan toistekin) Hyvä ilmapiiri uudempi kalusto/ varusteet Virkistystoiminnan lisäys Palokunnan operatiiviset yksiköt olisivat suoraan pelastuslaitoksen vasteissa virka-ajan ulkopuolella. Yhteistoiminta Jäsenistön toiveita kuunnellaan ja toteutetaan hälytyksiä riittävästi Ensilähdön VPK:n yksikölle yksikönjohtajineen enemmän omaa vastuuta operatiivisessa toiminnassa. Koulutus Enemmän virikkeellisimpiä viikkoharjoituksia yhteishengen ylläpitäminen yhteisillä esim saunailloilla tai muilla virkistysilloilla 12(326)

13 Ryhmähengen parantaminen esim liikuntakerho. tutustumiset yms. ei ainainen saunailta Vastuuta enemmän hyvän hengen ylläpito Operatiivisen toiminnan pysyminen yhtä hyvällä tasolla kuin nyt Hyvä ilmapiiri - Tekemisen meininki Tehtäviä kykyjen mukaan Virkistystoiminta Toiminta ei saa olla sitovaa Kouluttamalla Aktiivinen yhdessä tekeminen: Harjoitukset, keikat, talkoot, illanistujaiset ja juhlat Jäsenistön hyvä keskinäinen tuntemus Kaikilla asianmukaiset varusteet Kertomalla harrastuksen tärkeyden palkitsemiset, muulla kuin palkalla Pois turha pyrogratia jatkokoulutus Enemmän hälytyksiä, vasteita paremmaksi hyvillä harjoituksilla Lopetettaisiin tuo typerä polkupyöräergometri koe ja tehtäisiin vain oulun malli. Regelbundna övningar Monipuoliset tehtävät Mieluisa koulutus Motivointi utbildning Palaamalla kuntakohtaisiin sopimuksiin! Eli ajamalla pelastuslaitokset alas! Monipuoieet tehtävät Mielekäs toiminta - riittävä määrä hälytystehtäviä 13(326)

14 uusia suoraan myös EVY:yn ilman sammutustyön kurssia. Onnistuu hyvin mielstäni, kun on omat hälytysryhmät Lisää yhteistä toimintaa muutenkin kuin harjoitusten mukana Palkkiot ja korvaukset Enemmän yhteistä toimintaa/tekemistä. Mielekäs toiminta (harjoitukset, ilmapiiri, yhteiset tapahtumat) Enemmän toimintaa vpk:laisille Riittävästi operatiivisia tehtäviä (vasteet) hyvä motivointi Palokunnan kehitys (kaluston päivitystä yms.) ett avtal med räddnings verket där vårt arbete uppskattas mera. motivoimalla Mielenkiintoiset harjoitukset Koulutusta lisäämmällä panostamalla hyvään palokuntahenkeen tapaamisia Monipuoliset harjoitukset, yksilön tietotaito huomioiden Yhdistyksen asioiden hoitaminen jämäkästi Monipuolisuus, harrastus pitää olla hauskaa. Fortsatt utbildning palkka Useammin järjestettävillä koulutuksilla. ( muut kuin viikkoharjoitukset) Virkistoiminta Tasa arvoisella käytöksellä jonkinlainen kannuste Yhteiset koulutukset Kunnan/valtion tarjoama kuntosali Säännöt ja ohjeet nykytasolla 14(326)

15 Yhteinen vapaa-ajan vietto ei ole mitän lisättävää harrastus mielessä menemme Arvostamalla kaikkien panosta Motivointi Kiinnittämällä huomiota yleiseen ilmapiiriin Ulkopuolista (ammati) koulutusta lisäämällä Sukupolven vaihdoksella Käyttö hälytyksissä motivoi toimintaan. Höja ersättningarna betydligt!! Sänktes av räddningsverket Mielekäs tekeminen Suurimmat tekijät jäsenistön vähyyteen ovat ajoneuvojen, kaluston ja häylytysten puute. Kaikki ongelmat ratkeisivat rahalla. Hälytyksiä ei tule kun ei ole kalustoa. Upprätthålla en god anda i kåren genom att följa gemensamt uppgjorda regler, alla kan inte göra så som de själv vill då det är frågan om gemensamma utrymmen och material Hyvä ilmapiiri Hyvä yhteishenki Enemmän viihdyketilaisuuksia, yksi kerta vuodessa ei riitä, kun se yksi ja ainoa kerta on pikkujoulut huonossa ravintolassa. toiminnan innostavuudella Harjoitusten mielekkyys pitää olla hyvä Bra utrustning kalusto ja vaate hankinnat samalle tasolle kuin vakinaisilla Positiivisella palautteella Avoimempi tiedotus esimiehiltä liittyen henkilöiden ylennyksiin joukkuehenki ilmapiirin parantaminen Jos ei kiusattaisi siellä olisi mukava käydä. Samma humor som hit tills. 15(326)

16 Yhteisten tapahtumien pitäminen tasokas toiminta Motivointi Tarpeeksi motivoituneet viikkoharjoitusten pitäjät vpk:n arvostaminen pelastuslaitoksen taholta koulutus Sammarbeten med andra kårer Kannustus, tukeminen, positiivinen palaute Hyvällä ilmapiirillä Palokunnan johtohenkilöt vaihtoon Nån rätt att påverka vernsamheten och utrustningen Hyvä ilmapiiri mielekästä toimintaa Mielekästä tekemistä riittävästi kaikille Yhteisöllisyydestä huolehtimallla pelastuslaitos hyödyntäisi enemmän vpk resurssia yhteishengen lujittaminen ei kannata lähteehyvästä porukasta Skolning Todenmukaiset harjoitukset Ystävyys Motivoimalla koulutuksiin Yhteishenki Pelastuslaitoksen huomioitava paremmin sopimuspalomiehet ja laitoksen esimiehille parempaa esimieskoulutusta Aikataulutus intressanta övningar annetaan työrauha esin,kalustomestari,asemavastaava 16(326)

17 Yhteisiä illan viettoja kannustava ja motivoiva ilmapiiri Hyvinvointi Rehellisyys Enemmän keikkaa Mielekästä toimmintaa Yhteistyö pieni korvaus harjoituksista, ja hälytyksistä voi lisätä motivaatiota Paremmalla koulutuksen laadulla (vakinaisilta saatava koulutusta) Kartlägga vad medlemmarna vill ha ut av sitt medlemskap och försöka säkerställa att så sker Paremmat sopimukset.siis euroja Työkyvyn ylläpitäminen toiminan arvostus valtakunnallisesti palkka tehdyn työn mukaan Enemmän ymmärrystä pelastuslaitoksen päälliköltä Ryhmähenki motivointi Hyvin suunnitellut ja toteutetut viikkoharjoitukset Pidettäisiin sopimuspalomiehenä eikä vaihdettais vpk toimintaan. Operatiivinen toiminta ei saa vähentyä, ikävä kyllä.(hälytysosasto) Palkka hälytyksistä Samarbete inom den egna kåren. Gemensamma evenemang. Utveckla det sociala umgänget. Aktiivinen toiminta trivsel harjoitusten monipuolisuus tarpeeksi mielekkäitä tehtäviä kaikille, oikeat ihmiset oikeaan paikkaan Enemmän hälyytyksiä 17(326)

18 ryhmäharrastukset Vähemmän puheita selän takana Jäsenistön motivaatiosta huolehtiminen Palokuntamme hälytys- ja naisosasto toimivat erinomaisesti ja ovat motivoituneita. Valitettavasti muutama veteraaniosastolainen hankaloittaa toimintaamme turhilla käräjöinneillä sekä ylimielisyydellään nuorempiaan kohtaan ja sitä kautta myös ikävä kyllä on heijastuksia pitkällä aikavälillä aktiivipalokuntalaistenkin jaksamiseen. Vpk:lainen on Vpk:lainen,pelastuslaitos voisi hyväksyä sen... hyväksyntä sellaisena kuin olet Yhteistä ajan viettoa Kehittämällä harjoituksia Pelastuslaitoksen jatkuva sopimuspalokuntalaisten ajojahti ja heihin liittyvät jatkuvat säästöt ja sanelupolitiikka loppus. Kalusto Kuntoon Intressanta övningar som känns meningsfulla Kaikkien huomioiminen Koulutus Parempi palkka Hyvät harjoitukset Ei idioottimaisia säästöehdotuksia. Yhteistyö Pelastuslaitoksen kanssa pitäisi parantua Hyvä työilmapiiri Saunailtoja enemmän Harjoituksissa enemmän Tilanneharjoituksia Mielekkäillä ja tehokkailla viikoharjoituksilla Nykyaikainen kalusto Hyvällä koulutuksella Hallituksen luoma byrokratia tuottaa meillä toisinaan kitkaa. Hyvät ja motivoivat harjoitukset/ koulutukset ja niiden kouluttajat (= yksikönjohtajat ja vakinainen henkilöstö) 18(326)

19 työaikana lähtöjen salliminen työpaikalta/valtion vastaantulo hälytyksiä kuten vielä viime vuonna (vasteet muuttuneet) Tätä on mietitty, mutta ratkaisua ei olla vielä keksitty! Vähemmän v-----lua laitoksen taholta. hyvä ilmapiiri Monipuoliset harjoitukset Vaativampia harjoituksia yhteisellä toiminnalla tasaarvo päälliköiden pitäis katsoa peiliin Hyvä ja avoin ilmapiiri SIINÄPÄ SE MILLÄ SAISI LISÄÄ NAISIA MUKAAN Hyvällä porukka hengellä Intressanta övningar palkka Paluu vanhaan avoimuuteen Enemmän yhteistä toimintaa, muutakin siis kuin harjoitukset Uusilla harjoituksilla lopetetaan eriarvoistaminen,vakituisten ja puolivakkareiden välillä Hälytykset Hyvällä ilmapiirillä mielenkiintoiset harjoitukset Raha Monipuolistaisin koulutusta palokunnan sisäisesti. Nykyisin tietyt henkilöt tekevät aina samaa tehtävää jolloin osa kyllästyy vaikkapa letkujen keräykseen viikko toisensa jälkeen. Ei savusukelluskelpoiset henkilöt toteavat harva se kerta ettei tietty tehtävä esim. korkeanpaikankoulutus kuulu heille, jolloin toiminta rajoittuu konemiehen tehtävään viikko toisensa jälkeen. Harjoituksien laadukkuus En osaa yhtään sanoa 19(326)

20 hyvän hengen ylläpito Toiminnan tulee olla motivoivaa Yhteiset vapaa-ajanviettotoiminnat Lisäämällä yhteishenkeä kohottavia toimintoja. Ryhmähenki En osaa sanoa Givande övningar Palokuntien tasavertainen kohtelu vastealueissa hyvä ilmapiiri toiminta mielekästä Rahallinen korvaus Monipuolinen koulutus Hyvä henki. Hälytykset Päivätyön ja hälytysosaston hälytysten parempi yhteensovittaminen ja tätä kautta taivoiteltujen vasteaikojen parempi toteutuminen. keskittyminen operatiiviseen toimintaan motivointi Monipuolinen koulutus omat tilat kuppikunnat pois Enemmän kurrsimahdollisuuksia ilmapiirin parantaminen keventämällä pelastuslaitoksen vaatimuksia Nostamalla yhteishenkeä Lisää hälytyksiä Yhteisiä harastuksia esim:pyöräily,juoksu jne: 20(326)

21 Palokunnalla pitäisi olla riittävästi sille sopimuksessa sovittuja tehtäviä. yhteishengen kasvatus Harjoitusten pitää olla mielekkäitä Ilmapiirin muutos, Me - hengen nostaminen Palkkaa lisää Varallaolojen olemassaolo, niitä ei saa vähentää enää aktiivinen toiminta Motivaatio lähtee auttamisen halusta, tätä pitää vaalia myös palokunnan toimesta. Luottamuksen osoittaminen porukalle on hyvin tärkeää. Hyvät harjoitukset Ajanmukainen ja käyttökelpoinen kalusto, ja hyvä tasapaino harjoitusten ja todellisten tehtävien suhteen Kaluston uusiminen / modernisointi toiminnan mielekkyys, todellinen tarve<->vaatimukset senmukaan Hyvä työilmapiiri kaikkien toimijoiden kesken utbildning + exkusioner Mielenkiintoisilla viikkoharjoituksilla Kamratskap Bra utbildade utbildare Monipuolinen toiminta Omat toimitilat ja kalusto Säännöllisen koulutuksen mahdollisuus. Koulutusputki pitää olla selkeä ja realistinen Harjoitusten laatu ja mielenkiintoisuus Yhteishenki Ettei viranhaltiat heikennä etuuksia mitkä on ollut voimassapitkään. Kuinnoittamalla/kannustamalla jokaista toiminnassa mukana olevaa Ei painostamista vaan innostamisen kautta. Rento asenne 21(326)

22 Medlemsvård av något slag Toisten kunnioittamisen lisääminen Yhteistä tekemistä harjoitusten ja hälytysten lisäksi Vaihtelevuus Motivoiva koulutus asiallisella ja kaikkia kohtaan tasapuolisella toiminnalla Arvostusta enemmän VPK:lle Mahdollisten ristiriitojen käsittely heti niiden ilmaantuessa Uudet jäsenet huomioon, otetaan heidät mukaan porukkaan alusta lähtien Antamalla riittävästi vastuuta nuorille sammutusmiehille Hyvä ilmapiiri Pitäisi lisätä enemmän yhteistä aikaa jolla saataisiin motivaatio pysymään hyvä ilmapiiri Mielenkiintoiset harjoitukset pitämällä yllä positiivista ilmapiiriä Koulutuksen ja harjoitusten taso edelleen hyvänä Luottamus toisia kohtaan Ajokortin korottamiseen helpotusta hinnassa vpk:laisille Kehittämällä yhteishenkeä, jotta kaikki tuntevat kuuluvansa porukkaan Sääntöjen kertaus kuppikunnat pois Enemmän henkilöstön huomioimista, pikku porkkanoita henkilöstölle Nuorille leirejä, kilpäiluja, ym. tapahtumia Hyvät ja mielenkiintoiset viikkoharjoitukset hyvällä asenteella ja ilmapiirillä Riittävällä hälytystehtävien määrällä Harjoitusten mielekkyyden lisääminen 22(326)

23 aktiiveja pitää saada mukaan lisää Aktiivinen monipuolinen toiminta, eri osatot yhdessä asennoituminen yhteisellä toiminnalla talkoot, vapaa-ajan vietto yhdessä Hyvä koulutus koko päällystö pitää vaihtaa hyvä ilmapiiri hyvällä yhteishengellä Pelastuslaitoksen arvostuksen kasvu Hyvät ja innostavat kouluttajat Turvalliset välineet Specialisering på någon specifik uppgift Paikallista täsmä koulutusta esim alueellisella pelastuslaitoksella, kurssimuotoiset liian sitovia Kalustoa uusimalla Uusi paloasema Välineistö ajan tasalle Yhteiset tapahtumat Järjestämällä jokaiselle sektorille/ikäryhmälle mielekästä toimintaa. MONIPUOLINEN, AKTIIVINEN TOIMINTA. Resurssit kuntoon hälytyksistä maksettaisi korvauksia Utbildning i närheten av stationen rahalla hyvä yhteishenki Hyvä perehdytys uusiin asioihin Tehtävien jako tasapuolisesti 23(326)

24 Mielenkinnon yllä pitäminen Koulutuksella Avoimuutta johtamiseen Hyvin suunnitellut harjoitukset mielenkiintoiset harjoitukset Monipuoliset harjoitukset Kaikkia kuunnellaan ja mielipiteet ja kehityskohteet otetaan huomioon Pelastuslaitoksen viranomaisten asennemuutos Pitää toiminnan mielenkiintoisena Laiva matkoilla Tallinnaan. Henkilön/henkilöiden jotka ajavat porukan kahteen poistaminen palokunnasta. mielenkiintoiset/toiminnalliset harjoitukset Kiinnostavia harjoituksia Kaikkien tasapuolinen kohtelu Harjoitusten laadulla asiallinen innostava toiminta vakituiselta puolelta pitämällä hyvä ja avoin ilmapiiri Nykyaikainen kalusto Normaalien palokuntarutiinien lisäksi muuta toimintaa Tiivis yhteisö yhteistyö Pitämällä viikkoharjoitukset toiminnallisena ja mielekkäänä Yhteenkuuluvuus Monipuolista toimintaa hyvä porukka henki Lisää yhteistyötä eri osastojen välille. Varalla-olomiehitystä ei saa vähentää 24(326)

25 saunailta virkistäytymispäiviä Palokuntaa pitää "jonkun" johtaa koulutus Nykyisen kaltainen aktiivinen ja positiivinen asenne sopimuspalokuntalaisten toimesta Hyvä ilmapiiri Omfattande övningar Toiminta jatkuu entisenlaisena Yhteisön hengen ylläpito palkkaus Alueellinen yhteinen toiminta tiiviimpää Pelastusvälineistön asianmukainen ylläpito ja kehitys Päällystön ja alipäällystön paremmilla johtamistaidoilla Paremmat varusteet Mielenkiintoista tekemistä kaikille ilmapiiri Harjoitukset niille jotka ovat harjoituksiin sopivassa iässä "työsuhde-edut" Tasa-arvoinen kohtelu Monipuolinen ja asiantunteva koulutus Övningar Pitämällä yllä hyvää ilmapiiriä jatkossakin. kaikkia kuunneltaisi Motivoiva ilmapiiri Järkevät sopimuspalokuntatoiminnan rahoitusmallit (parkkihallia jaksaa pestä kyllä kerran keväässä, ei enempää..) motivoimalla työn tärkeydestä Hyvä yhteishenki ja yhteiset tekemiset 25(326)

26 Lisäämällä koulutusta palokunnansisällä hälytiksissä muutakin kuin kekäleen potkintaa Vakinaisten parempi asenne sopimuspalokuntalaisia kohtaan Hyvä yhteishenki Virkistystoiminta Mielenkiintoisia harjoituksia Koulutus Milenkiintoisilla harjoituksilla Yhteiset retket/saunaillat/rentoutuminen yms joka luo tunnetta että kuuluu johonkin porukkaan Hyvällä ilmapiirillä Pitämällä samallaisen ilmapiirin jatkossakin det skulle behöva komma nya grejor när man behöver de och inte bara vänta och vänta fören man får någonting nytt Yhteishenkeä kehittäviä tapahtumia. Parempi palkkaus, siviilityötä mukaileva taso pieni korvaus rahallisesti Luottoa jäseniinsä ryhmähenki Motivointi Mielekästä ja mukavaa yhteistä toimintaa enemmän Kannustamalla vapaa ajan toiminta. esim saunaillat Todellisia hälytyksiä Ilmapiiriä ja yhteistyötä eriosastojen välillä parannettava. Vapaaehtoistoiminnassa hävikkiä tulee yhden esimies-v-----lijan huonoina päivinä. Järjestelmällinen treenaaminen Mielenkiintoisia ja erilaisia viikkoharjoituksia Palkkaus paremmaksi 26(326)

27 Hyvä ilmapiiri Samarbete mellan brandkårer så att de unga som flyttar från orten för att studera, skulle fås med i studieortens brandkårsverksamhet. Motivointi Avoin keskustelu ongelmista (jos on) ilman syyttelyä Hyvä yhteishenki Avoimuus Hyvä henki tiedon jako palokunnassa myös miehistölle eikä pelkästään päivystäville ryhmänjohtajille yhteishenki Paremmin suunnitellut ja ennalta valmistellut harjoitukset uusi ja toimiva paloasema toimiva ja homeeton uusi paloasema Yhteishengen paraneminen uusi toimiva paloasema parempi vastesuunnittelu koulutustarjontaa lisäämällä Mielekkäällä toiminnalla Hyvät viikkoharjoitukset yhteis harjoituksia toisen vpk:n kans Ersättning enligt uppgifter, rättvist Pelastuslaitoksen toiminta avointa eikä myyrän työtä Avoin ilmapiiri Mielekästä toimintaa sopivassa määrin En osaa sanoa, kun itse en luopuisi mistään hinnasta :) Hyvän hengen ylläpitäminen. Mielenkiintoiset harjoitukset 27(326)

28 Raha mielenkiintoisella toiminnalla harjoituksiin panostetaan enemmän Viikkoharjotuksilla Lopettamalla turhanaikainen valittaminen, koska asiat eivät ole lainkaan niin huonosti mitä annetaan ymmärtää mielekästä koulutusta Yhteishengen nostatus Hyvä sisäinen henki Yhteistoimintatilaisuuksia pari kolme kertaa vuodessa (muita kuin pelastustoimintaan liittyviä; miel. sellaisia joilla on paikallista merkitystä) lisää hälytystehtäviä Hälytysvasteet säilytettävä nykyisellään Ajanmukaista koulutusta, myös kertausta Ilmapiiri pitää olla hyvä, ja huumorintaju kohdallaan Pelastuslaitoksen järjestämien kurssien ajankohta hyvissä ajoin. Suunnitelmat vuosiksi eteenpäin. Yhteisillä menoilla ja juhlilla Uusille jäsenille nopeampaa tukea Pelastuslaitokselta Vastuun jakamisella laajemmin monipuolista tekemistä omassa osastossa övningar kala ressuja Hyvä ilmapiiri Avoimuudella Parempi palkka byrokraia pois pelastuslaitoksen puolesta, nauretavuuden huippu savusukellus testaus. olunmalli kertoo paljon enemmän Kannustava yhteishenki 28(326)

29 Mielenkiintoisuus Rehellinen avoimuus Pidetään henki hyvänä Tillgång till bättre utrustning Ilmapiirin parantaminen. Puhdas ilmapiiri Mielenkiintoiset harjoitukset Riittävä jäsenpohja jolloin tehtävät eivät kuormita liikaa yksittäisiä henkilöitä saisi olla enemmän palokunnan puolesta talkoo hommia tai muuta vastaavia. Yhteishengen ylläpitäminen Enemmän hälytystehtäviä hyvä ilmapiiri toiminnan aktiivisuus Poistaisin suosimiset / kuppikuntaisuuden toiminnan kehittäminen ja uudistaminen Kaikkien jäsenten hyväksyntä Edullinen kerhoillat Hyvä ilmapiiri Palkka reilu ja tasapuolinen yhteinen pelin henki Koulutuksen lisääminen PELA:n puolelta kannustava palkkaus Hyvä ilmapiiri avoimella tiedottamisella Tsemppaamalla Järjestämällä mielekkäitä harjoituksia/koulutuksia 29(326)

30 motivoimalla koulutuksella Lisää hälytyksiä VPK:lle Yhteiset illanvietot Palokunnan yhteiset tapahtumat Lisää arvostusta yhteiskunnalta ja vakiporukalta Virkistäytymistoimintaa Laadukas koulutus ja siihen panostaminen Pitämällä hyvästä yhteishengestä kiinni. Jokaisen jäsenen arvostaminen. joustavuutta paikalla oloon. Monipuoliset harjoitukset Hyvällä ilmapiirillä Hyvä yhteishenki ja tekeminen, niin harjoituksilla kuin vapaalla intressanta övningar innostenaisuus Jäsenille hyvät edut vaihtelevat harjoitukset Henkilöstö ( vakinaisen ) Käytöseen tulisi puuttua ylemmältä taholta. palkka Parempi korvaus -> nyt menee liikaa talkootyöksi Olemalla ylpeä harrastuksesta VPK. Hyvä motivointi Vuosittaian aktiivisten palkitseminen Att räddnings värker slutar å att Hella tin hota med att avsluta kårn mielekäs toiminta Mielekästä toimintaa riittävästi Laadukas koulutus 30(326)

JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA

JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA 22.4.2012 Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus anne.ilvonen@ok-opintokeskus.fi 1 MENESTYVÄ YHDISTYS Monipuolinen toiminta Aktiivinen jäsenistö Sujuvat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Palokuntien toimintaohjelma

Palokuntien toimintaohjelma 12.9.2016 Palokuntien toimintaohjelma Palokuntien kansalaistoiminnan kehittäminen 3.9.2016 Ylläs Valtteri Tervala Toiminta nyt Sopimuspalokunta VPK ja HSPK Palokunnan hallitus Palokunnan päällystö Turvallisuusviestintä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Pienryhmässä opiskelu

Pienryhmässä opiskelu Kulturer möts (2 op) ruotsin vapaaehtoinen kurssi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ohjattua opiskelua pienryhmissä, pareittain ja itsenäisesti, 8 lähiopetustuntia ensimmäinen kokoontuminen: info, ryhmien

Lisätiedot

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö?

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Kuva: Kristian Roos Kuva: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen Arkkitehdin ensimmäinen luonnos Pictures by Loop.bz - Mie Guldbaek Broens

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Yhteistyöstrategia 2012

Yhteistyöstrategia 2012 Yhteistyöstrategia 2012 Suunnitelma yhteistyön parantamiselle Länsi- Uudenmaan Pelastuslaitoksen ja alueen sopimuspalokuntien välillä Projekti Tavoitteet: Tämän kehittämisprojektin tavoitteena oli luoda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Työn mielekkyyden tutkimus Haastattelujen analyysi Lapin sairaanhoitopiiri

Työn mielekkyyden tutkimus Haastattelujen analyysi Lapin sairaanhoitopiiri Inhimillisesti Tehokas Sairaala -hanke 2009-2011 Työn mielekkyyden tutkimus Haastattelujen analyysi Lapin sairaanhoitopiiri Valtuustoseminaari 14.6.2011 Heidi Lehtopuu, tutkija, KTM, HTM Marika Pitkänen,

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat

Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat Mika Mäkelä Palomestari Insinööri (YAMK), NTM, AmO 1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (LUP) Asukkaita alueella 443

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka -ohjelma Laura Hannola 29.9.2016 Sisältö Fokusryhmähaastattelumenetelmä Mikä toimi/mikä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 426/2007 vp Isännöitsijän pätevyyden valvonta Eduskunnan puhemiehelle Isännöitsijä on asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöyhtiön operatiivinen johtaja, jonka tärkein tehtävä on johtaa

Lisätiedot

Kansalais- ja vapaaehtoistyö

Kansalais- ja vapaaehtoistyö Kansalais- ja vapaaehtoistyö Yhdistysverkosto ry 2016 Juha Saurama 2015 Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta Ihmiset eivät enää osallistu entisessä määrin perinteiseen kansalaisja vapaaehtoistoimintaan Ihmiset

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Jani Aaltonen aluepalopäällikkö Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 77/2011 vp Euroopan vakautusmekanismin sopimusluonnos Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on alkukesästä 2011 esittänyt Suomen liittymistä Euroopan vakautusmekanismiin (EVM), ja euroalueeseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset

IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset 16.4.2014 Palokuntanaisten kevätopintopäivät 22.-23.3.2014 IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset Ryhmätöiden koonti Palokuntanaistyön viikkoharjoitukset ideapajan taustaa - Palokuntanaistoimijoilta tuli toive,

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 886/2005 vp Palokunnan hälytystehtäviin osallistuvien ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Eräs nuori kirjoittaa olevansa sopimuspalokuntalainen. Aktiivisia toimijoita on pienellä paikkakunnalla

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 3% 17% 37% 38% 5% 0 20 40 60 80 100 120 % täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Ideapäivä Tampere - JAETAAN OSAAMISTA -

Ideapäivä Tampere - JAETAAN OSAAMISTA - Ideapäivä 25.5.2012 Tampere - JAETAAN OSAAMISTA - Karjalasta kajahtaa TERVEHDYS! Pohjois-Karjalan eteläkärjessä Tohmajärvi, Kitee, Kesälahti, Rääkkylä Keski-Karjalan Kehitysvammaiste Kvtl- IDEAPÄIVÄ 25.5.2012

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Jos koulunkäyntisi pitkittyy toimintarajoitteen vuoksi, voit saada aktivointikorvausta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti

Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta. Piia Iivonen, kyläkehittäjä , Kalanti Laadukasta yhdistystoimintaa, kokemuksia vuoden ajalta Piia Iivonen, kyläkehittäjä 18.11.2014, Kalanti Varsinais-Suomen Kylät ry:n Leader-rahoitteinen kehittämishanke Tarkoituksena yhdistystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Palokunnan toiminnan lopettamiseen ja aloittamiseen johtavat syyt- miksi palokuntatoiminta hiipuu tai viriää?- tutkimushanke

Palokunnan toiminnan lopettamiseen ja aloittamiseen johtavat syyt- miksi palokuntatoiminta hiipuu tai viriää?- tutkimushanke 14.4.2016 Palokunnan toiminnan lopettamiseen ja aloittamiseen johtavat syyt- miksi palokuntatoiminta hiipuu tai viriää?- tutkimushanke Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2016 26.4.2016, tutkija

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Vuonna 2016 uudistetussa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin (80100) 5 op KURSSIPALAUTE

Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin (80100) 5 op KURSSIPALAUTE Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin (8) op 6.9.11-13.12.11 KURSSIPALAUTE JMY-11 kurssilla käytettiin punaisena lankana kahta kaaviokuvaa eri luennoilla, joilla oli tarkoitus kuvata oppiaineiden

Lisätiedot

Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä

Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä Pauli Forma Työelämäpalvelujen johtaja, Keva 11.9.2014 Työkykyä 18 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 Ikärakenteet julkisella ja yksityisellä sektorilla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 561/2009 vp Palomiesten eläkeiän vaikutukset kuntatalouteen ja kansalliseen turvallisuuteen Eduskunnan puhemiehelle Suomalainen pelastustoimi on nykyisen hallitusohjelman alusta alkaen

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN Anki Mannström Holistinen - Kokonaisvaltainen yksilö Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kaikki vaikuttaa hyvinvointiimme! TASAPAINO? TERVEYS IHMISSUHTEET TYÖ TALOUS Tasapainoa

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät Jokin muu

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot