Miten tietojen hallinta nähdään julkisessa hallinnossa Näkemyksiä Valtionhallinnosta. Mikkeli Mirjami Laitinen Verohallinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten tietojen hallinta nähdään julkisessa hallinnossa Näkemyksiä Valtionhallinnosta. Mikkeli 4.10.2012 Mirjami Laitinen Verohallinto"

Transkriptio

1 Miten tietojen hallinta nähdään julkisessa hallinnossa Näkemyksiä Valtionhallinnosta Mikkeli Mirjami Laitinen Verohallinto

2 Mitä hyvää asiakirjahallinnassa Asiakirjapohjainen viranomaistoiminta, mittava tiedonkeruu ja laaja suhteellisen aukoton arkistointivelvollisuus mahdollistanut erinomaisen tietopohjan nykyiselle kehitykselle vankka historiapohja: esim. kaikki nk. perusrekisterit, mm. systemaattinen väestön rekisteröinti ja käyttö vain Pohjoismaissa Turvallinen - hyvä tietosuoja luonut luotettavuuden viranomaisten toiminnalle ja mahdollistanut laajan tietojen keruun, kohtuullisen hyvän viranomaispalvelun Helpottanut siirtymistä asiakirjojen sähköiseen käsittelyyn ja tuottamiseen 2

3 Asiakirjahallinnon kehittämisen haasteet Kerätty paljon päällekkäistä tietoa esim. eri hallinnon aloille ja hallinnon alojenkin sisällä - lisätty hallinnollista taakkaa ja byrokratiaa kansalaisille ja yrityksille; myös yritykset keränneet paljon tietoa Normit tietojen vapaalle käytölle erittäin tiukat Esim. henkilötieto- ja julkisuuslainsäädäntö Keruu-, käsittely- ja tallentamis-, sekä käyttökustannukset ovat olleet korkeat, myös virhemahdollisuuksia paljon Tietojen käyttö ei ole ollut tehokasta: mm. kerätty tietoja, joita ei ole kyetty käyttämään tai kerätty jokaista käyttökertaa varten sama tieto uudestaan 3

4 Julkishallinnon palvelujen kehitys ei ole pysynyt mukana nopeissa muutoksissa, sama luukutus ja asiakirjapohjaisuus jatkuu sähköisessä maailmassa, ei ole syntynyt toivottavia palveluketjuja - toiminnan tuloksellisuuden parantuminen on haaste Viranomaiset eivät ole käyttäneet olemassa olevia tietoja palvelutarpeen vähentämiseksi 4

5 Case Verohallinto Verotustyö on tietojen käsittelyä oikean veron määrän selvittämiseksi Tietojen keruun ja käytön strategia Kerätään tietoja : vain verotusta varten tarvittavat tiedot (lainsäädäntö ei mahdollista muuta) tietojen syntylähteiltä (mahdollisimman paljon henkilöasiakkaiden puolesta, yritysasiakkailta (kirjanpitovelvollisilta)itseltään) kertaalleen tiedon luovuttajaa mahdollisimman vähän häiriten uutta/uusinta teknologiaa hyväksi käyttäen 5

6 Kehityskulku Verohallinnossa luku ATK vakiintui verotyössä luku tietojen keruun muutoksen 1. aalto Tiedot kuitenkin paperisilla asiakirjoilta, tiedot useaan kertaan 1980-luku Tiedot paperisilla asiakirjoilla ja formaatteina magneettinauhoilla, lerpuilla ja korpuilla Tietojen käyttö alkoi uudistua, esim. kaikkien eläkkeensaajien ei tarvinnut antaa enää veroilmoitusta (ensimmäiset ajatukset veroilmoituksista luopumisesta) Kahden väliset tietojen siirrot (esim. pankit ja verohallinto) vakiintui 6

7 Kehityskulku Verohallinnossa jatkuu luku Teknologian uudet mahdollisuudet Sähköinen tiedonsiirto alkoi yleistyä Kokeilut esitäytetyksi veroilmoitukseksi alkoivat nk. veroehdotuksilla (vuonna 1995), ei kuitenkaan mahdollista sähköinen korjaaminen eikä täydentäminen, mikä alkoi vasta ) Laajamittainen sähköinen tiedonsiirto yleistyi siirryttiin veronmaksajan täyttämästä veroilmoituksesta virheellisten verotustietojen korjaamiseen ja täydentämiseen (esitäytetty veroilmoitus) 7

8 Tavoitteena toiminnan tehostuminen Verohallinnossa IT : n käytöllä ollut keskeinen merkitys toiminnan tehostumiseen ja palvelukykyyn automaation kasvu kaikissa prosesseissa ollut mittava tehnyt mahdolliseksi tietojen keruun ja käytön suoraan tietojen syntylähteeltä mahdollistanut radikaalin ajattelutavan muutoksen IT - palvelut asiakkaille vähentänyt merkittävästi töitä ja lisännyt luottamusta verohallintoon (maineenhallinta helpompaa) lähtökohtana samanaikaisesti palvelutarpeen pienentäminen tasainen työnjako yksiköiden ja yksilöiden kesken laadun parantuminen: yhdenmukaisuus ja oikeellisuus 8

9 Sähköinen palvelu - Yhteinen etu Toiminta tehostuu vain, jos Palvelutarvetta voidaan ylipäätänsä vähentää - palvelusta voidaan luopua ja korvata se uudistamalla toimintaa muulla tavalla Palvelu on sitä parempaa, mitä vähemmän siihen on tarvetta Pitäisi voida luopua vanhoista menettelyistä Palvelusta syntyy hyötyä myös Asiakkaille: veronmaksajille ja veronsaajille Muille julkishallinnon toimijoille ja sidosryhmille 9

10 Toiminta tehostuu vain, jos Palvelut ovat helppoja ja käytettäviä/jatkuvasti käytettävissä Saadaan asiakkaat tekemään asiat alusta loppuun itse Monimutkaisista asioista tulee vaikeita ja kalliita käyttöliittymiä -palvelut eivät kiinnosta Lainsäätäjän rooli myös ratkaiseva Palvelut ovat volyymiltaan merkittäviä Palvelut ovat toistuvia tai/ja koskevat isoja määriä asiakkaita Harvoin käytettävät palvelut vaativat aina markkinointia - asiat unohtuvat ja tulevat hyötyihin nähden liian kalliiksi 10

11 Toiminta tehostuu vain, jos Palvelut ovat turvallisia - takaa laadun, jatkuvuuden ja luottamuksellisuuden kaikessa toiminnassa Tunnistaminen, varmentaminen, tietoliikenne ja kaikki tekniset ratkaisut Sisäiset toimintatavat ja prosessit uudistetaan ja automatisoidaan esim. asiointipalvelun integrointi verohallinnon omiin tietojärjestelmiin sekä verohallinnon omien prosessien automatisointi ja omien työkalujen kehittäminen 11

12 Toiminta tehostuu vain, jos Kyse koko toiminnan kehittämisestä ja myös muiden palveluiden kehittämisestä esim. puhelintuki verkkopalveluille, sisäiset työkalut ja prosessit sekä hallinnon rakenteet Luottamus asiakkaisiin on vankka Asiakkaat saadaan toimimaan halutulla tavalla 12

13 Miten toiminta tehostunut verotuksessa tarvittavat tiedot kerätään niiden syntylähteiltä sähköisesti (noin 20 milj. tapahtumariviä + yritysten tuloveroilmoituksia) ei tallennuksia vähemmän virheitä tilan käyttö tehostunut - paperiarkistointi vähentynyt työn jakaminen tasaisesti eri yksiköiden ja yksilöiden kesken vuorovaikutteisissa palveluissa asiakas tekee tarvittavat muutokset yhdellä kertaa loppuun asti monenkertainen työ postin ja paperin käsittelyineen ja tallennuksineen vähentynyt olennaisesti virheet vähentyneet 13

14 Miten toiminta tehostunut hallinnossa tuottavuus noussut/työmäärä vähentynyt suoritteiden ja henkilöpanosten suhde suoritteet = veronmaksajien lukumäärä voidaan vaikuttaa vain henkilöpanoksiin taloudellisuus parantunut laatu tallennusvirheet vähentyneet yhdenmukaisuus/yhdenvertaisuus parantunut vaikuttavuus maineen hallinta ja luottamus myös hallintoon parantunut 14

15 SÄHKÖISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISEN HAASTEET YLEENSÄ palvelujen kehittämisen kalleus hyötyvaikutusten aikaansaaminen koko toiminnan kehittäminen ja myös muiden palveluiden kehittäminen integrointi taustajärjestelmiin osaaminen tekniikan kehittymisen nopeus asiakaslähtöisyyden toteuttaminen: esim. käytettävyys palvelun käytön edistäminen palvelujen turvallisuus yhteen toimivuuden ja yhteisen arkkitehtuurin haasteet yhteensopivuus muun julkishallinnon tuottamien palvelujen kanssa (vrt valtiovarainministeriön hankkeet)- myös yksityisen sektorin kanssa

16 Palveluiden kehittämisen tulevaisuus Henkilöasiakkailla tietojen käyttö tiedon syntymishetkellä (verotuksen reaaliaikaisuus, verotus valmistuu jo verovuoden aikana) Yritysasiakkailla verotus on taloushallinnon jatke - verotukseen vaikuttavat tiedot nk. raportointikoodiston avulla suoraan verotukseen Arvonlisäverotuksessa sähköisen laskun rakenteen hyväksi käyttäminen reaaliaikaisemman raportoinnin ja maksamisen edistämiseksi Prosessinomainen verotusmenettely ( edellyttää verolajikohtaisesta menettelystä luopumista) 16

17 Asiakirjoista tietojen hallintaan Ajurit: Ympäristön monenlaiset, nopeasti muuttuvat vaatimukset ml. tuottavuus- ja lisäarvovaatimukset sekä palvelu - ja tuotekehitysvaatimukset(kilpailukyky) Uudet mahdollisuudet/nopea teknologinen kehitys Tietojen hallitsematon käyttö pakottaa esim. Wikileaks EU- direktiivit Mitä pitäisi tavoitella yleisesti: Vakioitua, yhtenäistä, laadukasta tietojen hankintaa, käyttöä, arkistointia siten, että tietojen hallinta voitaisiin muuntaa kulloinkin tarvittavaksi tietämykseksi, uusiksi palvelukonsepteiksi ja lisäarvoa tuottaviksi palveluiksi yhteisesti ja yhtenäisesti 17

18 Miten tietojen hallintaa voitaisiin kehittää Tarvittavien tietojen arviointi Vakioitu, yhtenäinen, yhteinen tietojen keruu ja yhteiset tietokannat? esim. asiakasrekisteröinti jokainen viranomainen päivittää erikseen kansalais-, yritys-, kiinteistö-, yms. tiedot omiin asiakasrekistereihinsä ja vieläpä useaan kertaan asiakasrekisteröintiä ei ole vakioitu eikä yhtenäistetty perusrekisteröinnistä huolimatta, että esim. samoja tehtäviä hoitavat viranomaiset kuten kunnat ja kuntien toimialat hoitavat kukin omat tietokantansa asiakkaiden osalta Kansalaisten ja yritysten vahva integrointi ( mm. yritysten tietojen hallinnan kanssa) Kansainvälisyys iso haaste 18

19 Viranomaisten velvollisuus käyttää yhteistä tietoa, miten edetä Viranomaisten välisten tietojen välitys tehokkaaksi, tieto vain kertaalleen - yhteiset tietokannat Viranomaistietojen vapaampi ja avoimempi käytettävyys (avoimet rajapinnat ja maksuttomuus?) Laajempi tietojen käyttömahdollisuus myös yritystoiminnassa - uusien palveluiden ja tuotteiden tuottaminen tavoitteena Esimerkkejä olemassa olevista tietojen yhteiskäytöstä on vähän mm: Maanmittauslaitoksen paikkatiedot, Ilmatieteen laitoksen säätiedot, Verohallinnon tapa käyttää yritysten tuottamaa tietoa. Potilasrekisterit? 19

20 Julkisen hallinnon yhteisen metatietopalvelun esiselvitys Julkishallinnon tietovarantojen hyödyntämiseen on vahva yhteiskunnallinen tahtotila sekä Euroopan unionissa että kansallisesti. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/98/EY ns. PSI-direktiivi ( re-use public sector information) koskee julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä. 20

21 Julkisen hallinnon yhteisen metatietopalvelun esiselvitys jatkuu PSI - direktiivi velvoittaa saattamaan julkisin varoin tuotettuja, viranomaisorganisaatioiden hallussa olevia sähköisiä tietoaineistoja laajasti ja hallitusti kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen käytettäviksi koneluettavassa muodossa internetin kautta. Koneluettavaa tietoa voidaan käyttää toisissa tietojärjestelmissä tai sen varaan voidaan toteuttaa uusia palvelusovelluksia jossa tietoa muokataan tai yhdistetään muuhun tietoon. 21

22 Julkisen hallinnon yhteisen metatietopalvelun esiselvitys jatkuu Euroopan unionin sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmassa mainitaan yhtenä toimenpiteenä julkisen tiedon uudelleenkäytön edistäminen. Euroopan komissio edistää omilla toimillaan ja linjauksillaan julkisen datan avaamista. Jäsenmaiden avatuista datavarannoista suunnitellaan kokoavaa datakatalogipalvelua vuonna

23 Julkisen hallinnon yhteisen metatietopalvelun esiselvitys jatkuu Euroopan komissio esitteli avoimen datan strategian Euroopalle. Avointa tietoa kenelle tahansa, mihin tahansa tarkoitukseen, kaupalliseen tai eikaupalliseen. Tavoitteena on tehdä yrityksille ja kansalaisille helpommaksi uudelleen käyttää viranomaisten tietovarantoja unionin alueella. 23

24 Julkisen hallinnon yhteisen metatietopalvelun esiselvitys jatkuu Myös Suomessa on vahva poliittinen tahtotila tiedon avaamisen lisäämiseksi. Pääministeri Kataisen hallitusohjelmassa todetaan muun muassa: Julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja avataan kansalaisten ja yritysten käyttöön. 24

25 Julkisen hallinnon yhteisen metatietopalvelun esiselvitys jatkuu Tavoitteena on julkisen sektorin hallinnoimien digitaalisten tietoaineistojen saattaminen helposti uudelleenkäytettävässä muodossa tietoverkkojen kautta kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen, viranomaisten, tutkimuksen ja koulutuksen hyödynnettäväksi, Lisätään julkishallinnon tietojen yhteiskäyttöä sekä Julkiset tietoaineistot saatetaan koneluettavassa muodossa avoimesti saataville ja jatkokäytettäviksi. 25

26 Julkisen hallinnon yhteisen metatietopalvelun esiselvitys jatkuu Valtioneuvoston periaatepäätös julkisten tietovarantojen avaamisesta julkaistiin maaliskuussa Siinä esitettiin tietopolitiikkaa, tietoinfrastruktuuria ja palvelu- ja sovelluskehityksen edistämistä koskevat linjaukset ja tarvittavat toimenpiteet julkisten tietovarantojen saatavuuden ja uudelleenkäytön lisäämiseksi laajasti yhteiskunnassa. 26

27 Julkisen hallinnon yhteisen metatietopalvelun esiselvitys jatkuu Avattavan tiedon tulee olla koneluettavaa ja hyvin kuvattua. Laadukkaat metatiedot ovat edellytys julkisen hallinnon tietovarantojen tehokkaalle hyödyntämiselle ja avaamiselle jatkokäyttöön. Tietojärjestelmien tekninen yhteentoimivuus ei vielä takaa tietojen yhteentoimivuutta, löytyvyyttä ja yhdisteltävyyttä, sillä esteenä ovat tiedon erilaiset esitystavat, merkitykset, koodistot ja terminologiat. 27

28 Julkisen hallinnon yhteisen metatietopalvelun esiselvitys jatkuu Jotta päästään julkisen hallinnon tietojen sujuvaan yhteiskäyttöön, on parannettava semanttista yhteentoimivuutta, kokonaisarkkitehtuurityötä jne. Ks. Myös työryhmän mietintö: Sanastot siltana saumattomalle tietojenvaihdolle 3/ 2005 Miten päästään käytännön toteutuksiin? 28

Palveluiden uudistaminen johtamisen näkökulmasta. Innovointi-seminaari 28.01.2011 Mirjami Laitinen

Palveluiden uudistaminen johtamisen näkökulmasta. Innovointi-seminaari 28.01.2011 Mirjami Laitinen Palveluiden uudistaminen johtamisen näkökulmasta Innovointi-seminaari 28.01.2011 Mirjami Laitinen Palveluiden uudistaminen Uudistamiselle ei ole yhtä kaavaa tai omaa ismiä, uudistaminen on tehtävä tarjottavan

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto PL 5, 00531 Helsinki Puhelin

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti 4.11.2008 2 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...4 2. Tiivistelmä...5 3. Selvityshenkilöiden ehdotukset...6 4. Johdanto...12 5. Toimeksianto

Lisätiedot

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot

MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents

MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents 1. Käytetty luokittelukehikko ja määrät luokittain... 2 2. Ideointi ja palvelukehitys... 3 3. Tuotanto... 7 4. Asiakkaan kohtaaminen...

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 MAANMITTAUSLAITOS 2011 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia 2012-2016 Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä Tekijät TIETO-tiimi: Asta Varonen, Riitta

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008 Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomiverkko- ja puhelinpalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

Maksamisen nykytila ja trendit

Maksamisen nykytila ja trendit Julkinen Maksamisen nykytila ja trendit Maksuneuvoston työryhmä 1 Tämä työpaperi ei ole Suomen Pankin virallinen julkaisu eikä siinä esitettyjä näkemyksiä pidä tulkita tai esittää Suomen Pankin virallisina

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

Radikaalisti avoin yhteiskunta

Radikaalisti avoin yhteiskunta Radikaalisti avoin yhteiskunta Vihreiden tietoyhteiskuntapoliittinen ohjelma Viimeistelemätön versio: ohjelmalle tehdään vielä kielenhuolto ja lisätään termien selityksiä 1 Hyväksytty puoluevaltuuskunnassa

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Toimenpideohjelma 2011 2015

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Toimenpideohjelma 2011 2015 Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Toimenpideohjelma 2011 2015 Ohjelmia ja strategioita 1/2011 2 Kohti esteetöntä viestintää Toimenpideohjelma 2011 2015 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita

Lisätiedot

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 7/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Lisätiedot

Julkisesta datasta avoimeen dataan

Julkisesta datasta avoimeen dataan Julkisesta datasta avoimeen dataan: julkisen datan lisensiointi I Keskusteluaiheita Discussion Papers 16.8.2012 No 1277 Julkisesta datasta avoimeen dataan Julkisen datan lisensiointi Marjut Salokannel

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa Teksti: Ari Paanala Kansikuva: Irma Toivanen muokannut teoksesta Näytön paikka (Markku

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen

Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 18 2008 Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman hanke Loppuraportti YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot