Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014"

Transkriptio

1 Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa Antti Eskola Kaupallinen neuvos Innovaatiopolitiikan ryhmä Työ- ja elinkeinoministeriö

2 Data käyttöön mutta mikä data? TEM Parempaa politiikkaa? Virasto 1 Virasto 2 Tutkimuslaitos 1 Yritys 1 Yritys 2 Kansalaiset

3 TEMin tietohallinnon visio 3

4 Data tehokkaammin hallinnonalan, yritysten ja kansalaisten käyttöön voisi johtaa ketterämpään reaaliaikaisempaan vahvemmin tietoon pohjautuvaan osallistavampaan hallintoon hallinnon tehostumiseen laajemman tiedontarjonnan datassa olevien virheiden havaitsemisen läpinäkyvyyden kautta Linjauksia ja linjausehdotuksia ministeriön ja hallinonalan tiedon avaamisesta on tehtykin

5 TEMin tiedonavauslinjaukset (1) TEM:n hallinnonalalla avataan ja julkaistaan uusia tietovarantoja sekä muutetaan nykyisiä koneluettavaan muotoon systemaattisesti ja ripeästi. Laajojen tietovarantojen avaamisessa voidaan hyödyntää pilotointia. Avaaminen kohdistuu julkiseen tietoon. Tiedonluovutusten rajoitteita ovat turvakriittisyys, tietosuoja sekä immateriaalioikeudet. Tietovarannon avaaminen voi vaatia tiedon anonymisointia (henkilötiedot, liiketoimintaan liittyvät salaiset tiedot). Tietoa avattaessa on varmistettava, etteivät tekijänoikeudet rajoita aineiston julkaisemista eikä aineiston luovuttaminen loukkaa tietosuojaa. TEM Raportteja 22/2013

6 TEMin tiedonavauslinjaukset (2) Kaikissa tietojärjestelmien kehittämis- ja uudistamishankkeissa on otettava huomioon tuotettavan tiedon avaamismahdollisuus ja edistettävä julkisen tiedon avaamista. Tietoaineistot ovat saatavilla uudelleenkäytettävässä ja koneluettavassa muodossa. Tiedonjakelussa hyödynnetään mahdollisimman pitkälle standardisoituja menettelyjä itsepalveluperiaatteella toimivien palvelujen ja yhteiskäyttöisyyden mahdollistamiseksi. Tietoaineistojen löydettävyys varmistetaan. Niistä on tietoaineistoa hallinnoivan organisaation verkkosivuilla saatavilla riittävät kuvaukset sähköisessä muodossa. Luodaan tietovarannoista yhteydet Avoimen tiedon ohjelmassa rakennettavaan kansalliseen dataportaaliin.

7 TEMin tiedonavauslinjaukset (3) Julkiset tietoaineistot luovutetaan maksutta, silloin kun luovutus tapahtuu vakiomuotoisena itsepalveluperiaatteella Julkisen hallinnon avoimen datan lisenssimalli käyttöön Tieto on avoimesti lisensoitu eli sen käyttöä ei pääsääntöisesti rajoiteta käyttäjäryhmän tai käyttötarkoituksen mukaan. Julkisen hallinnon avoimen datan lisenssimallia käytetään aina sen soveltuessa tietoaineistoluovutukseen. Käyttötarkoitusta rajoitetaan vain, mikäli siihen on erityiset syyt. Vaikuttavuuden seuranta

8 Tutkimustiedon avoimuus (1) Tutkimuksen tietoaineistot työryhmän linjausehdotus tutkimustulosten saatavuudesta: Perustavoite: Tutkimusdata ja -julkaisut ovat avoimesti saatavilla tietoverkoissa avoimen rajapinnan kautta Tarkennukset (otteita) Suomalaisen tutkimusjärjestelmän kaikki toimijat jakavat tuottamansa tieteelliset julkaisut ja tutkimusdatan avoimesti tietoverkossa. Avoimuusperiaate koskee myös tutkimusmenetelmiä ja tutkimustulosten tuottamiseen tarvittavia työkaluja, kuten tietokonemalleja. Tiedon saatavuus -työryhmän raportti Open access -periaatteet

9 Tutkimustiedon avoimuus (2) Tarkennukset (otteita) Avoimuus toteutetaan tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen ja oikeudellista toimintaympäristöä kunnioittaen. Tutkimusdata avoimuuteen pyritään aina, kun se on lainsäädännön ja sopimusten puolesta mahdollista. Tutkimusdatan ja -julkaisujen jatkokäyttöä ei rajoiteta tarpeettomasti ja niiden käyttöehdot tuodaan selkeästi esille. Noudatetaan yleisiä, standardimuotoisia lisenssejä (esim. CC BY 4.0. josta on tulossa JHS -suositus), jotka ovat koneluettavia. Tutkimusta koskevat sopimukset ja rahoituspäätökset tukevat julkaisujen ja tutkimusdatan avointa saatavuutta

10 Kohti ketterää, reaaliaikaiseen tilannekuvaan pohjautuvaa politiikkaa Duunitori: hyödyntää sekä julkisen että yksityisen sektorin työnvälitysdataa yhdistää karttatietoon Peer-to-peer lending: 10/2010 5/2013 UK:ssa 378 milj., josta 120 milj pk-yrityksille. Samaan aikaan UK:n pankkiyhdistyksen mukaan pk-yrityslainoille ei ole kysyntää Real Time Economy harmaan talouden vastaiset toimet Julkiset hankinnat oppia ja historiatietoa Sosiaalisen median verkostoseuranta

11 Innovaatiopolitiikka verkostojen ja ekosysteemien syntyminen

12 Kuluttaja-/innovaatiopolitiikka UK:n MiData-hanke Elinkeinoministeriö (BIS) kannusti 2011 yrityksiä ilmoittautumaan vapaaehtoisesti MiData-hankkeeseen ja tarjoamaan asiakkailleen näistä kerättyä tietoa sähköisesti koneluettavassa muodossa, kärkialoina - pankki-/rahoitusala - energia - kännykkäpuhelut - (vähittäiskauppa) Parlamentti hyväksyi marraskuussa 2013 asetuksen, jonka nojalla ministeriö voi velvoittaa yritykset luovuttamaan dataa asiakkailleen, jos edistystä ei vapaaehtoispohjalta näy. Ministeriö on luvannut tarkistaa sääntelytarpeen maaliskuussa 2014.

13 UK: avattujen tietovarantojen kysyntä UnitedKingdom/Local%20Assets/Documents/Market%20insights/Del oitte%20analytics/uk-da-open-growth.pdf

14 Myös algoritmit kiinnostavat

15 Lisää julkisen tiedon avaamisesta ja avoimesta tieteestä Avoimen tiedon ohjelma (VM koordinoi) https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/dataportaali TTA ATT Avoin tieto ja tutkimus (OKM)

16 Kiitos! 16