Tieteen ja sodankäynnin dialogi. Professori Aki-Mauri Huhtinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieteen ja sodankäynnin dialogi. Professori Aki-Mauri Huhtinen"

Transkriptio

1 Tieteen ja sodankäynnin dialogi Professori Aki-Mauri Huhtinen

2 Tärkeintä on olla epäselvä :- Muutosnopeus, ennakoimattomuus sekä epävarmuus vaikuttavat siihen, että eriasteiset yllätykset ovat mahdollisia. Kriisitilanteet ovat muuttuneet entistä epämääräisemmiksi, ilman selkeää alkua tai loppua. Sotiakaan ei varsinaisesti julisteta, ne alkavat ja loppuvat omia aikojaan", Lindberg puhui. (Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg 210. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa Ritarihuoneella Helsingissä syyskuussa 2014)

3 Tieteellä ja sodankäynnillä on läheinen suhde. Ne käyvät dialogia. Sodankäynti tuottaa tieteelle dataa ja tiede sodankäynnille ajatuksia ja innovaatioita. Sodankäynti ja tiede myös osittavat toistensa rajat ja toisaalta kuinka nuo rajat voidaan ylittää. Sodankäynti on tieteen jatkamista toisin keinoin, toisaalta tiede on sodankäynnin jatkamista toisin keinoin (Thomas Kuhn)

4 Sodan kolme käsitemuodostusta (Coker 2004: The Future of War, 6) 1. Instrumentalismi sodan rationalisointi palvelemaan valtioiden poliittisia ja taloudellisia intressejä 1. Eksistentialismi sodan tekijöiden eetos 2. Metafyysinen kysymys uhrien/tappioiden uhrimerkityksestä

5 Heidegger: teknologia luonto odottavana reservinä Ihminen hermostona Super Ihminen, Uusi Ihminen hermojen Täysi kontrollointi Napoleonin sodissa taistelu kesti päivän, Iwo Jima 26 päivää

6 Avoin ja suljettu järjestelmä Avoin: kontrolli, merkitys, opportunismi Suljettu: kuri, ruumis, kuuliaisuus 6-12 kk Avoin ympäristö 20 vuotta Suljettu ympäristö

7 luvut: kompetenssi, resurssi, suunta, prosessi, SWOT - OLEMINEN 1970 luku: Muotoutuva strategia, skenaariot, liike-idea - LINEAARISUUS 1980-luku: toiminta-analyysi, arvoketju RATIONAALISUUS 1990-luku: ydinosaaminen, dynaamisuus KOPLEKSISUUS 2000-luku: verkostoanalyysi, strategiakartat, Narratiivisuus - TULEMINEN

8 Strateginen kommunikaatio on noussut strategisen johtamisen keskiöön. Keskitetty vistinnän tarve on syntynyt viimevuosina valtamedioiden rinnalle syntyneen sosiaalisen median vuoksi. Sosiaalinen media on muuttanut ihmisten kokemuksien suhdetta käsityksiimme siitä mikä on totta ja mikä ei. Sosiaalinen media rikkoo käsityksen siitä, että median tuottajina ja kuluttajina olisi jotenkin homogeeninen ihmisjoukko kuten valtamedioissa.

9 Erityisesti julkinen hallinto on haasteellisessa tilanteessa, koska perinteinen valtamedia käyttää yhä enemmän hyväkseen sosiaalista mediaa eikä julkisen hallinnon perinteiset organisoitumistavat ulotu suoraan uuteen mediaan. Organisaatiotutkimuksessa trendinä on ns. Tulemisen ontologinen prosessi. Perinteisen valtamedian ja uuden sosiaalisen median välistä organisoitumista voidaan tarkastella tulemisen ontologialla Gilles Deleuze & Feliz Guttarin rihmasto-ajattelun kautta. Rihmasto-ajattelu antaa yhden mahdollisuuden ymmärtää perinteisen valtamedian ja uuden sosiaalisen median välistä vuorovaikutusta.

10 Länsi on uskonut aatehistoriassaan vahvasti laskevaan rationaaliseen ajatteluun. Rationaalinen ajattelu vaatii perustakseen ajatuksen pysyvästä alusta. Jumalan jälkeen tieteen luomat lunnonlait ovat saaneet ajaa asiaa. Muutos ja kaaos on aina nähty pysyvyyttä vasten. Tämä on myös vaikuttanut aikakäsitykseemme. Laskemme aikaa, koska ajattelemme sen olevan lineaarinen kisko jossa ei ole katkoksia. Sen avulla on luoto mekanistista maailmankuvaa. Perusajatus on ollut ratkaista ongelmia poissulkemalla asioita. Asiat ovat jo olleet tai eivät. Rationalismi on perustunut ajatukseen pysyvästä todellisuudesta, jossa asiat painetaan ajallis-paikalliseen koordinaatistoon paikalleen. Muutos on ollut häiriötila, jonka ratkaisemisen jälkeen on palattu pysyvyyteen. Viestinnässä tämä on tarkoittanut, että joku viestii ja joku vastaanottaa.

11 Digitaalisen vallankumouksen seurauksena on luovuttu puhtaasta rationaalisessa ajattelusta ja tultu systeemiajatteluun. Systeemiajattelussa rationaaliseen ajatteluun verrattuna ilmiöiden ja asioiden välillä olevat vuorovaikutussuhteet ovat tullee tarkasteluiden keskiöön. Samalla on siirrytty puhumaan kommunikaatiosta. Systeemi sijaitsee edelleen vasten pysyvää ajallis-paikallista todellisuutta ja ajatuksena on, että systeemiä voidaan valvoa ja säätää. Systeemissä on edelleen ajatus normaalitilasta ja muutos on enemmänkin häiriö, jota säädetään jostakin systeemin kohdasta.

12 Tulevaisuus nähdään enemmän rihmastona, jossa ollaan virtuaalisuuden myötä irrottu ajallispaikallisesta koordinaatioajatuksesta. Rihmastossa ei ole selkeää alkua tai loppua ja rihmasto muistuttaa parveilua, jossa esimerkiksi kalat säntäilevät parvessa paikasta toiseen. Rihmastoa ei voi enää keskitetysti säätää. Esimerkiksi mitä enemmän ruohoa leikkaa tai rikkaruohoja kitkee, sitä nopeammin ne kasvavat takaisin. Rihmastomallia ei voida kuvata enää alkupisteestä ajallisesti ja paikallisesti kehittyväksi puumalliksi. Rihmastossa ei voida palata alkupisteeseen. Kommunikaation kannalta tämä tarkoittaa sitä, että ihminen julkaisee kuvia, sanoja ja merkkejä sosiaalisessa mediassa ja niitä voidaan käyttää muiden toimesta mitä erilaisimpiin merkityksiin. Usein tietyn tarkoituksen viestit voidaan monistaa ja kopioida aivan uusiksi merkityksiksi. Rihmasto-ajattelu vaatii keston (duraation) käsitteen.

13 Toistuvuus ja monistuvuus ovat avainkäsitteitä kuinka asiat operoivat ja toimivat rihmastossa. Mikään ei toistu tai monistu identtisesti aikaisempaan nähden. Rihmasto leviää kuin mereen valunut öljy. Muutos ja välttämättömyys ovat sama asia. Rihmasossa kiinniotettavat pakenevat ja ei-toivotut asiat palaavat. Takaisinkytkentä on kaikkialla mahdollista. Odotettu lopputulos sisältää aina jotakin mitä ei odotettu.

14 Rihmastoitunut kommunikaatio on mahdollistanut tutkimuksellisen ja hallinnollisen puheen strategisesta kommunikaatiosta. Jatkuvan muutoksen ja tulemisen digitalisoituneessa todellisuudessa meillä on mahdollisuus siedättää itsemme rihmaston resoinointia vastaan. Strateginen kommunikaatio ei tarkoita rihmastoajattelussa medioiden globaalia keskittämistä yksiin käsiin ja merkityskaaoksien haltuunottoa ja 24/7 valvontaa, vaan enemmänkin asennetta, jossa rihmaston annetaan elää ja siellä eletään mukana. Omat merkitykset saadaan esille sillä, että niitä korjataan ja toistetaan alituiseen.

15 Mitä sitten on opittu? Eri suorituskykyjen käytön vaikutuksia on vaikea arvioida etukäteen ja niiden aiheuttamat vaikutukset voivat olla haluttuja tai ei-haluttuja, yllättäviä tai odotettuja tai täysin arvaamattomia. Pienistäkin tapahtumista voi syntyä valtava vaikutus, mikäli se tapahtuu oikeaan aikaan oikeassa paikassa tai päinvastoin väärässä paikassa väärään aikaan. Huolellisimminkin suunnitellut kineettiset tai psykologiset operaatiot taas saattavat kaatua mitättömiltä tuntuviin sivuseikkohin. Media vain lisää yllätyksellisyyttä Tänään sotilasjohtamisessa korostuvat: KAKSIKÄTISYYS, SIEDÄTTÄMINEN JA KOKONAISVALTAINEN SUUNNITTELU

16 Burrell, G. (1997). Pandemonium. Towards a Retro-Organization Theory. London: SAGE Publications. Carter, P. and Jackson, N. (2004). Gilles Deleuze and Felix Guattari. In Organization Theory and Postmodern Though, edited by Linstead S. (pp ). London: SAGE Publications. Chia, R. (1999). A'Rhizomic' Model of Organizational Change and Transformation: Perspective from a Metaphysics of Change. British Journal of Management, Vol. 10, Goodchild, P. (1996). Deleuze and Guattari. An Introduction to the Politics of Desire. London: SAGE Publications. Langley, A.; Smallman, C.; Tsoukas, H.; Van de Ven, A. (2013). Process Studies of Change in Organization and Management: Unveiling Temporality, Activity, and Flow. Academy of Management Journal, vol. 56 No. 1, Linstead, S. (2005). Refocusing. A Bergsonian approach to organization. In Linstead, S. and Linsted, A In Thinking Organization. Edited by Stephen Linstead and Alison Linstead. London: Routledge, pp Williams, J. (2012). Identity and Time in Gilles Deleuze s Process Philosophy. In Constructing Identity in and around Organizations. Edited by Majken Schultz, Steve Maguire, Ann Langley, Haridimos Tsoukas. Oxford University Press, pp

17 KYSYMYKSIÄ?

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Hugo Miskala Tatu Tuohimetsä Opinnäytetyö Huhtikuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 VASTAISKU RIISTOKAPITALISMILLE...5 2 OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS...6 2.1 Validiteetti...6 2.2

Lisätiedot

SOTILASJOHTAJAN EETTISET HAASTEET KRIISINHALLINNAN TOIMIN- TAYMPÄRISTÖSSÄ

SOTILASJOHTAJAN EETTISET HAASTEET KRIISINHALLINNAN TOIMIN- TAYMPÄRISTÖSSÄ MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU SOTILASJOHTAJAN EETTISET HAASTEET KRIISINHALLINNAN TOIMIN- TAYMPÄRISTÖSSÄ Kandidaatintutkielma Kadetti Lauri Hämeen-Anttila Kadettikurssi 98 Maasotalinja maaliskuu 2014 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Toni Nieppola JOHTAMINEN KRIISITILANTEISSA - JOHTAJAN VASTUUALUEET JA OMINAISUUDET POIKKEUSTILASSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Toni Nieppola JOHTAMINEN KRIISITILANTEISSA - JOHTAJAN VASTUUALUEET JA OMINAISUUDET POIKKEUSTILASSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Toni Nieppola JOHTAMINEN KRIISITILANTEISSA - JOHTAJAN VASTUUALUEET JA OMINAISUUDET POIKKEUSTILASSA Pro gradu-tutkielma Oulun Yliopiston Kauppakorkeakoulu Marraskuu 2014 OULUN

Lisätiedot

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Tuomas Puro ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Opinnäytetyö Tradenomi AMK-jatkotutkinto Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 20.5.2008

Lisätiedot

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen TIMO-PEKKA UOTILA (Toim.) Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 293 LIIKETALOUSTIEDE 106 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT VAASA 2010 III Julkaisija

Lisätiedot

All real change is grounded in new ways of thinking and perceiving. (Senge ym. 2008) 7 Kiitokset Tutkimuksen tekeminen on ollut huima kasvuprosessi itse tutkimusaiheen haltuunottoon kuin myös tutkijana

Lisätiedot

MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN

MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN I MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN Harjoitustyö Tarkastaja: professori Tuomo Peltonen 31.1.2010 TETA-9500 Organisaatioteoria Op.nro. 199745 mika.p.aho@tut.fi

Lisätiedot

Suomalaisessa maaseutututkimuksissa kyliä

Suomalaisessa maaseutututkimuksissa kyliä KAISU KUMPULAINEN Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Kylä sosiaalisena tilana Henri Lefebvren sosiaalisen tilan teoria kylän määrittelyn välineenä TIIVISTELMÄ Esittelen artikkelissa

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU 3 4/2006. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta. Kulttuurilla vetoa matkailuun

MUUTTUVA MATKAILU 3 4/2006. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta. Kulttuurilla vetoa matkailuun MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 3 4/2006 Kulttuurilla vetoa matkailuun SISÄLLYSLUETTELO Auvo Kostiainen Esipuhe...5 Auvo Kostiainen YKSILÖITÄ JA SUURIA JOUKKOJA: MATKAILUN

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen muutos

Yhteiskunnallinen muutos Yhteiskunnallinen muutos yhteiskunnallinen aikakauslehti #1/2013 ZYGMUNT BAUMAN IDEAT JA MUUTOS L. RANDALL WRAY SLUMMI ON UUSI TEHDAS Muutoksen maailmassa yksi asia on muuttumaton: taukoamaton muuttuminen.

Lisätiedot

kestävä kehitys ja korkean modernin sisäiset ristiriidat

kestävä kehitys ja korkean modernin sisäiset ristiriidat 080 kestävä kehitys ja korkean modernin sisäiset ristiriidat Kestävän kehityksen idea on kesyttänyt vihreän agendan ja kasvun rajoista käydyn keskustelun. Meidän tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota vaurauden

Lisätiedot

YRITYKSEN INTERNET-SIVUT OSANA IN- TEGROITUA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ

YRITYKSEN INTERNET-SIVUT OSANA IN- TEGROITUA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ YRITYKSEN INTERNET-SIVUT OSANA IN- TEGROITUA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ Case: Fiskars Boats ja Buster Liiketaloustiede, markkinoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Tapio Tuomola Ohjaajat: KTT Rami Olkkonen

Lisätiedot

Tilallisuuden teoria työn ja sen muutoksen tutkimisessa. Paikat ja tilat muokkaavat toimintaamme, vuorovaikutustamme

Tilallisuuden teoria työn ja sen muutoksen tutkimisessa. Paikat ja tilat muokkaavat toimintaamme, vuorovaikutustamme ALUE JA YMPÄRISTÖ Laura Toivo & Maija Vähämäki Tilallisuus työssä ja sen muutoksessa Kotihoidon työn ja organisaatioyhdistymisen tarkastelu fyysisinä, sosiaalisina ja mentaalisina tiloina Spatiality at

Lisätiedot

MUOTOILIJASTA AUTTAJAKSI YHTEISKUNNALLISEN SUUNNITTELUN METODIT

MUOTOILIJASTA AUTTAJAKSI YHTEISKUNNALLISEN SUUNNITTELUN METODIT MUOTOILIJASTA AUTTAJAKSI YHTEISKUNNALLISEN SUUNNITTELUN METODIT Aalto-yliopisto Graafinen suunnittelu Opinnäytetyö Daniel Forsman 2013 1 Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Tekijä Daniel

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään VÄITEKIRJA MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään Me väitämme VIESTINNÄN

Lisätiedot

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteet ja tuotantotalous Strateginen johtaminen Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Työn ohjaaja/tarkastaja:

Lisätiedot

YRITYSETIIKKA. Organisaatio- ja johtamisetiikka. Teemana

YRITYSETIIKKA. Organisaatio- ja johtamisetiikka. Teemana Numero 1/2009 Vuosikerta 1 (2009) ISSN 1797-8866 Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf www.eben-net.fi Teemana Organisaatio- ja johtamisetiikka 1/2009 www.eben-net.fi Pääkirjoitus Yritystoiminta myllerryksessä

Lisätiedot

DIALOGISUUS TYÖNOHJAAJAN OSAAMISENA

DIALOGISUUS TYÖNOHJAAJAN OSAAMISENA DIALOGISUUS TYÖNOHJAAJAN OSAAMISENA Pekka Holm pekka.holm@dialogic.fi Tämä kirjoitelma perustuu pääosin omiin kokemuksiini siitä, miten erityisesti perheterapian piirissä heränneitä ajatuksia keskustelun

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

business intelligence liiketoimintatiedon hallinta Tee perusteltuja päätöksiä. Viritä liiketoimintasi suorituskyky huippuunsa.

business intelligence liiketoimintatiedon hallinta Tee perusteltuja päätöksiä. Viritä liiketoimintasi suorituskyky huippuunsa. ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite ari hovi Informaatio Analysoinnilla suuntaviivoja tulevaan PIRJO STÅHLE Tietojohtaminen Kilpailuetua muuttuvassa maailmassa

Lisätiedot

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen SUORA YHTEYS Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset Antti Isokangas Petteri Kankkunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa

Lisätiedot

Uusi järjestelmän vastainen liikehdintä. Takis Fotopouloksen haastattelu.

Uusi järjestelmän vastainen liikehdintä. Takis Fotopouloksen haastattelu. Niin&Näin. Filosofinen aikakauslehti, Number 58, (Autumn 3/2008), pp. 81-85. Uusi järjestelmän vastainen liikehdintä. Takis Fotopouloksen haastattelu. MIKA PEKKOLA Lontoossa vaikuttava kreikkalainen yhteiskuntatieteilijä

Lisätiedot

Maailmanpolitiikan muutos ja Suomi

Maailmanpolitiikan muutos ja Suomi Pekka Visuri Maailmanpolitiikan muutos ja Suomi Arvio syksyn 2001 terrori-iskujen vaikutuksista www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

En kehu, mutta tulipahan sekin taas tehtyä

En kehu, mutta tulipahan sekin taas tehtyä Tarja Tiainen (toim.) En kehu, mutta tulipahan sekin taas tehtyä Kenttäpäiväkirja tietotekniikasta Etelä-Pohjanmaan kylissä TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO B-2004-10 TAMPERE 2004

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä

OPINNÄYTETYÖ. Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä OPINNÄYTETYÖ Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä HypeCon-toiminta ja Impulssi-toimintamalli Mika Joensuu Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma YAMK (90 op) 04 / 2014 www.humak.fi

Lisätiedot

MISTÄ ON SALIBANDYN PELAAJAT TEHTY? Narratiivinen tutkimus miesten Salibandyliigapelaajan identiteetistä ja sen rakentumisesta

MISTÄ ON SALIBANDYN PELAAJAT TEHTY? Narratiivinen tutkimus miesten Salibandyliigapelaajan identiteetistä ja sen rakentumisesta MISTÄ ON SALIBANDYN PELAAJAT TEHTY? Narratiivinen tutkimus miesten Salibandyliigapelaajan identiteetistä ja sen rakentumisesta Johanna Heikkinen Tampereen yliopisto Yhteiskunta-ja kulttuuritieteiden yksikkö

Lisätiedot

Naakka Ari ja Niemi Petri

Naakka Ari ja Niemi Petri Ihminen, ympäristö ja oppiminen Naakka Ari ja Niemi Petri Lapin yliopisto Kasvatustieteen tiedekunta 1991 2 Sisällys 1. Ihmisen ja ympäristön kasvatuksellinen suhde 2. Ympäristön merkitys oppimisessa 2.1.

Lisätiedot