VERKOSTOSTAVOIMAA-PROJEKTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERKOSTOSTAVOIMAA-PROJEKTI"

Transkriptio

1 VERKOSTOSTAVOIMAA-PROJEKTI Verkostoanalyysiraportti NET EFFECT OY

2 Sähköinen kysely Sähköinen kysely lähetettiin 205:lle toimijalle, joista suurin osa oli Heinola-Hartola-Sysmä alueelta Sähköiseen kyselyyn vastasi 85, suurin vastaajaryhmä olivat yritykset Kyselyn vastausprosentti 41 % Vastaajat jakautuivat seuraavan taulukon mukaisesti Vastaajien edustama organisaatio 0 % 5 % 10 %15 %20 %25 %30 %35 %40 %45 %50 % Yritykset 44 % Alue- ja paikallishallinnon viranomaiset 36 % Yhdistykset ja muut kolmannen sektorin toimijat 12 % Oppilaitokset Elinkeinojen kehittämisyhtiöt ja -organisaatiot Alueella toimivat hankkeet ja projektit 4 % 2 % 2 %

3 Kyselyssä kysyttyä Kysely jakaantui kahteen osaan: Ensimmäisessä verkostoanalyysiosassa kysyttiin alueen elinkeinoelämän verkoston toimintaan liittyviä kysymyksiä ja samalla päivitettiin talvella 2009 tehty verkostokuva 1) Minkä alla olevien toimijoiden kanssa yrityksesi/ organisaatiosi tekee yhteistyötä? (Yhteistyöllä tarkoitetaan työllisyyden, elinkeinoelämän/ yritysten liiketoiminnan kehittämiseen liittyvää toimintaa, rekrytointi, yritysneuvonta, yritysyhteistyö jne.) 2) Mikäli listalta puuttuu jokin merkittävä taho, niin listaa nämä alla olevaan vastauskenttään 3) Listaa 1-3 yhteistyökumppania, joiden kanssa tekemäsi yhteistyö on lisääntynyt projektin myötä Toisessa osassa kysyttiin projektin toimintaan liittyviä kysymyksiä väittämämuodossa. Väittämät käsittelivät seuraavia teemoja: 1) projektin tuoma lisäarvo alueen kehitykseen 2) projektin tuoma arvo alueen työllisyyden edistämisessä 3) projektin merkitys elinkeinoelämän tukemisessa Näiden lisäksi kysyttiin mitä erityisen hyvää ja mitä kehitettävää on projektin toiminnassa ja miten sen tarjoamat palvelut voisivat parhaiten jatkua tulevaisuudessa Talven 2009 kyselystä poiketen yhteistyökysymyksiä ei esitetty kohdistuen organisaatiossa työskenteleviin vaan organisaatioihin kokonaisuudessaan (syynä henkilövaihdokset jne.). Tämä tekee suoran vertailun joidenkin kysymysten osalta hankalaksi. Tuloksissa, joissa on esitetty vertailutuloksia vuoden 2009 kyselyyn, on laskettu viimekertaisten vastausten keskiarvot organisaatioiden osalta.

4 Verkostoanalyysi

5 Yleisiä havaintoja (verkostoanalyysiosuus) Yleisesti voidaan sanoa yhteistyön lisääntyneen eri toimijoiden välillä vuoden 2009 jälkeen projekti nousi keskeisimmäksi verkostotoimijaksi, noin 80 % vastaajista ilmoittaa tekevänsä yhteistyötä projektin kanssa Keskeisinä toimijoina olivat myös: Elinkeinojen kehittämisyhtiöistä ja organisaatioista Päijänne Leader ry, LAKES, Uusyrityskeskus ja Päijät-Hämeen Yrittäjät Alue- ja paikallishallinnon viranomaisista Hartolan kunta, Heinolan kaupunki, Heinolan työ- ja elinkeinotoimisto sekä Hämeen ELY-keskus Yrityksistä Itä-Häme lehti, Lähilehti ja Versowood Oy Oppilaitoksista Koulutuskeskus Salpaus, Itä-Hämeen Opisto ja Jyränkölän Setlementti ry Yhdistyksistä ja muista kolmannen sektorin toimijoista Hartolan Yrittäjät ry, Hartolan seurakunta Heinolan Yrittäjät ry ja Työpaja Torppa Projekteista ja hankkeista keskeisimmiksi nousi projektin lisäksi Oksaprojekti ja Hartolan työvarikko, Nuorten työpaja hanke Eri toimijoita verrattaessa eniten yhteistyötä tehdään alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kanssa, mikä selittyy ainakin osittain viranomaisyhteistyönä

6 Verkostoanalyysi Seuraavalla kalvolla on kuvattu verkostossa olevat toimijat verkostokuvana. Jos yksi toimija organisaatiosta on ilmoittanut tekevänsä yhteistyötä toisen organisaation kanssa, niin organisaatioiden välille muodostuu yhteys. Verkostosta on jäänyt pois kokonaan ne, jotka eivät ole vastanneet kyselyyn ja ne joille kukaan ei ole vahvistanut yhteistyösuhdetta. Verkostossa on 146 toimijaa (vuonna 2009 toimijoiden määrä oli 73) Kuvassa pyöreä symboli tarkoittaa sitä, että organisaatio on itse ilmoittanut tekevänsä yhteistyötä ja neliö symboli tarkoittaa sitä, että organisaation kanssa tehdään yhteistyötä. Kuvassa projekti on laitettu tekemään yhteistyötä kaikkien organisaatioiden kanssa, sillä projekti on nimennyt vastaajat sidosryhmikseen. Kuvasta näkee, miten aktiiviseksi vastaaja kokee itsensä ja miten aktiiviseksi toiset kokevat vastaajan. Toimijat, jotka ovat seittikuvan ulkopuolella ovat vastanneet kyselyyn, mutta eivät nimenneet ketään tai nimesivät vain itsensä.

7 = Elinkeinojen kehittämiskeskus = Julkishallinto = Yritys = Yhdistykset = Oppilaitokset = Projektit

8 Keskeisimmät toimijat keskeisyyden perusteella # Toimija CENTRALITY 1. Heinolan TE -toimisto 25, Hartolan yrittäjät 23, Hartolan kunta 20, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 20, Heinolan kaupunki 19, Sysmän kunta 17, Koulutuskeskus Salpaus 16, Hämeen ELY -keskus 15, Asumisen osaamisklusterin osaamisen ja innovaatioiden siirto -hanke 15, Sysmän yrittäjät ry 14,955 Centrality = Yhteistyösiteiden määrä (kaksisuuntaisten nuolien määrä, jotka lähtevät toimijasta)

9 Keskeisimmät toimijat välittäjyyden perusteella # Toimija BETWEENNESS 1. Heinolan TE -toimisto 90, Työniloa -projekti, Jyränkölän Setlementti ry 26,38 3. Hartolan yrittäjät 21, Heinolan kaupunki 17, Airin askartelu ja ohjaus 15,182 Asumisen osaamisklusterin osaamisen ja innovaatioiden siirto - 6. hanke 14, Teräskomponentti Ky Rönkkönen 12, Hartolan kunta 11, Päijät Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 11, Koulutuskeskus Salpaus 10,451 Betweenness = Kuvaa, kuinka monen lyhimmän polun varrella kyseinen toimija on kaikkien toimijoiden välillä (kaikkien toimijoiden välille lasketaan lyhin reitti ja tarkastellaan kuinka monen lyhimmän polun varrella kyseinen toimija on). Luku kuvaa toimijan välittävää roolia verkostossa.

10 Verkostotoimijoiden välinen yhteistyö Minkä alla olevien toimijoiden kanssa yrityksesi/ organisaatiosi tekee yhteistyötä? YRITYKSET 46 % ALUE- JA PAIKALLISHALLINNON VIRANOMAISET ALUEELLA TOIMIVAT HANKKEET JA PROJEKTIT YHDISTYKSET JA MUUT KOLMANNEN SEKTORIN TOIMIJAT ELINKEINOJEN KEHITTÄMISYHTIÖT JA - ORGANISAATIOT 15 % 14 % 11 % 7 % OPPILAITOKSET 6 %

11 projektin toiminta

12 STRATEGISET VALINNAT VISIO Alueen elinvoimai- suuden tukeminen Työllistymisen edistäminen Lisäarvon tuottaminen alueen kehitykseen TOIMENPITEET Yritys- toiminnan kehittämisen tuki Elinkeino- elämän tukeminen Työnhakuprosessin tukeminen * Tuki osaavan työvoiman saamiseksi Yhteistyön ja verkottumisen edistäminen Byrokratia konsultointi Yrittäjyyden tukeminen Kehittämishankkeiden tukeminen Yhteistyö koulutusorganisaatioiden kanssa TAPA TOIMIA Yhteistyöverkostojen kehittäminen Yritysideoiden eteenpäinvienti Sparraus, koutsaus, Asiakkuus kumppanuus Yrittäjäkoulutukset Oppisopimuskoulutukset Oikealle luukulle ohjaaminen Tuki ja tulkki Kohtaanto-ongelmien ratkaiseminen Rekrytointiosaaminen Proaktiivinen työnantajasuuntautuneisuus Toimintaympäristön kehittäminen Uusien yritysideoiden tukeminen Yritysneuvonta, hankkeiden edistäminen Organisaatioiden välisen yhteistyön käynnistäminen Verkoston näkyväksi tekeminen Seminaarien ja tapaamisten järjestäminen Joustava ja asiakaslähtöinen toiminta (kasvot ja persoona) Yhdistävä tekijä toimijoiden välillä Resurssien yhteiskäyttö Uudet avaukset Rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen Koulutustarpeiden ja ideoiden eteenpäinvienti (esim. korttiruletti) Tuki koulutusohjelman suunnittelussa Koulutustiedottaminen yrityksille

13 projektin toiminta: Työllistymisen edistäminen Case Case Matti Case: Yritys Taustaa Tavoite Toteutus Tulos Jatko-suunnitelmat Erityispiirre Alueelle puolisonsa kanssa muuttanut työnhakija Työmarkkinoille kiinnittyminen ei onnistunut Syynä oman osaamisen huono markkinointi, asenne, töiden valikointi, terveydellistä haittaa Projektin haastattelu: Kuva hakijasta ja hänen osaamisestaan sekä cv/työnhakijaesittely Luvattiin ottaa yhteyttä, kun hänelle sopivia työtehtäviä tulee esille, työnhakijan sparraus työnhaussa Työpaikkoja, jotka eivät olleet auki TE-toimistossa: Projektin työnantajakumppani etsi kesätyöntekijää Mattia esiteltiin muiden ehdokkaiden ohella Järjestettiin työnantajan kanssa yhteinen haastattelu, kerrottiin, että Matin palkkaamiseen voi saada tukea, mikä oli selvitetty ennakkoon TEtoimistosta. Haastattelu Ok. Matti valittiin. Projekti auttoi palkkatuen hakemisessa. Projektin työnantajakumppani etsi tekijää talveksi Mattia ehdotettiin heille työelämävalmennukseen, jos se menee hyvin, niin sen jälkeen töihin palkkatuella. Kaikki meni hyvin ja Matti pääsi talveksi töihin. Vaikeasti työllistyvän tukeminen työnantajalähtöisesti Yritys ajaa toimintaa alas: Ei tilauksia, lomautukset toistaiseksi Työntekijöiden keski-ikä 50v Työstä työhön sijoittuminen. TE-toimistoon tuli työnhakija, joka halusi päivittää LVI-osaamista Hänet ohjattiin projektille Otettiin yhteys kahteen putkiliikkeeseen Aloittaa 3kk työelämävalmennusjaksolla ja sen jälkeen palkkatyöhön Työstä työhön Ennakoivaa toimintaa

14 projektin toiminta: Elinkeinoelämän tukeminen Case Nopea rekrytointi Contact Centerin pitäminen alueella Taustaa Tavoite Toteutus Tulos Jatko-suunnitelmat Erityispiirre Seudulle etabloitunut yritys ja heidän yhteistyökumppaninsa olivat käynnistämässä uutta toimintaa Sopivan sijoituspaikan löytäminen uudelle perustettavalle yritykselle ja henkilöstön rekrytointi Paikkojen kartoitus Heinolassa, paikka löytyi Parkettitehtaan entisten työntekijöiden tietojen hyödyntäminen Työttömiä esihaastateltiin ja innokkaimmat pääsivät varsinaiseen työhaastatteluun Mukaan otettiin rekrytointikoulutus (työvoimakoulutus) Koulutus yhteishankintana (Koulutuskeskus Salpaus) Kurssin päätyttyä 7 henkeä siirtyi uuden työantajan palvelukseen Erittäin nopeassa aikataulussa (kesä) toteutettu rekrytointi yhteishankintakoulutusta hyödyntäen Hartolassa edellinen contact center oli menossa konkurssiin Contact center toiminnan jatkaminen Hartolassa uuden yrityksen toimesta, työpaikkojen säilyttäminen Neuvottelut edellisen cc-johtajan kanssa, miten tästä eteenpäin Työntekijöille (15-20) vakuutettiin, että toimintaa halutaan jatkaa tavalla tai toisella (odotusaika 3kk) Hartolan kunnanjohtaja laittoi kirjeen 9:lle alan toimijalle, että tilat, koneet, laitteet ja työntekijät olisivat valmiina Parhaimmillaan 5 toimijaa oli kiinnostunut, 4 kanssa käytiin neuvotteluja, yritys perusti uuden yksikön Hartolaan Yritys perusti myös uuden toimipisteen Heinolaan, jossa projekti yhteistyössä mukana Hartolan yksikkö on sittemmin loppunut Äärimmäisen hyvä kumppanuus

15 projektin toiminta: Elinkeinoelämän tukeminen Case Tuki ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi Ruokalanpitäjä Yrityksen investointihanke Taustaa Sähköalan yrityksellä oli tarve ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi ja se otti yhteyttä Päijänne Leaderiin Yritys A haki ruokalanpitäjää Projekti oli yrityksen tukena valintahaastattelussa Työnhakija tuli haastatteluun ja valituksi Projektin yhteistyöverkosto antoi vinkin projektin auttamismahdollisuudesta yrityksen kehittämishankkeessa. Yritys otti yhteyttä projektiin. Tavoite Yrityksen kasvun tukeminen, yritystuen hyödyntäminen Työllistyminen yrittäjyyden avulla Yritystoiminnan kehittyminen Toteutus Projekti auttoi laskelmien tekemisessä Hakija meni samalla Suomen Yrittäjäopiston yrittäjäkoulutukseen Yrityksen A tarve loppui, mutta hieman myöhemmin Yrityksessä B ilmeni vastaavanlainen tarve. Projekti osasi suositella hyvää ruokalanpitäjää Selvitettiin yritystuen hakemisprosessi ja tarvittavat toimenpiteet yritykselle ja tilitoimistolle. Pidettiin 3 suunnittelupalaveria, jossa käytiin läpi kaikki tarvittavat yritystukilomakkeet ja niiden täyttäminen. Tulos Paperit toimitettiin Päijänne Leaderiin ja työntekijän palkkaus mahdollistui Ruokalan toiminta uudessa toimipaikassa käynnistyi Yritys sai hakemansa yritystuen ja toteutti hankkeen. Jatkosuunnitelmat Ensimmäisen työntekijän palkkaukseen tuki ELY-keskuksesta/ TE-toimistosta Laajennussuunnitelmat vireillä. Onnistunut yhteistyö yrityksen kanssa toi projektille uuden kehittämishankeidean toisen yrityksen kanssa, jota on lähdetty työstämään eteenpäin. Erityispiirre Konkreettinen tuki laskelmien täytössä Pienyrittäjyyden tukemista mahdollisuuksien hyödyntäminen Projekti antoi tukea yritystoiminnan kehittämisessä sekä edisti yhteistyötä

16 projektin toiminta: Lisäarvon tuottaminen aluekehitykseen Case Räätälöity yrittäjäkoulutus Heinolan seudun yrityksille Työelämätietoutta metallialasta Manageroinnin ja tuottamisen osaamiskeskus Taustaa Suomen Yrittäjäopiston esittämälle idealle tarvittiin vastuullinen toteuttajataho Historia vuodessa 2003 työelämätietouden lisäämisessä opiskelijoille Lähtökohtana Heinolan seudun rakennemuutos. Rakennemuutosohjelmaan tarvittiin uusia hankeideoita. Tavoite Saada omalla alueella toteutettavaa räätälöityä koulutusta, alueen yrittäjien tarpeet ja toiveet huomioiden. Yritystoiminnan osaamisen kasvattaminen Yritystutustuminen seutukunnan metallialan yrityksiin alan opiskelijoille Tavoitteena nähdä erilaisia metallipajoja Rakennemuutostyön tukeminen. Manageroinnin ja tuottamisen koulutus- ja osaamiskeskus toiminnan käynnistyminen, alan osaamisen lisääminen Toteutus Yrittäjäkoulutuksesta käynnistettiin projektin tuella ennakkomarkkinointi. Projekti osallistui myös kentällä, suoraan yrityksille, koulutuksen esittelyyn Koulutuskeskus Salpauksen ja projektin yhteistyönä Vierailut Hartolassa, Heinolassa, (yhteensä 15 paikkaa) Vierumäen Urheiluopiston tarttui Päijät-Hämeen liiton aluekehityspäällikön esityksestä ideaan ja asiasta tehtiin ESR-hanke Tulos Koulutukseen oltiin tyytyväisiä, joten toinen ryhmä käynnistyi Harjoittelupaikkojen sopiminen ja työssäoppiminen Alan tietoisuuden kasvaminen Idea oli niin hyvä, että ELY-keskus lähti rahoittamaan hanketta, joka on käynnissä Jatkosuunnitelmat Suunnitelmissa toteuttaa myös muilla aloilla (catering) Tällä hetkellä keskittynyt urheilumanagerointiin, jatkossa substanssi voi olla laajempi Erityispiirre Projekti toimi vastuullisena tahona idean viemiseksi käytäntöön Uusi tapa verkottaa ja tutustuttaa oppilaitosten oppilaita ja opettajia sekä alueen yrityksiä Idea ja tarve lähti alueen toimijalta, projekti tuotti ideapaperin ja vei eteenpäin

17 Muoto Esimerkkejä projektin yhteistyössä järjestämistä tapahtumista Yrittäjätreffit Nousukiitoon Yrittäjäiltamat Face to Face tapaamiset/esittelyt yrittäjille Seminaari Ajankohta Sisältö Yrittäjäyhteisö mallin esittely, neuvottelupöytä tapaamiset Luennot, puheenvuorot: Ohjausryhmän puheenjohtaja Mauno Kuusela, Yrittäjä Veli Matti Friman, Maakuntajohtaja Esa Halme, toimitusjohtaja Erkki Karppanen, toimitusjohtaja Petri Uusikylä Vapaamuotoinen, hieman kaoottinenkin, tilaisuus, Palveluntarjoajien esittelypöydät + puheenvuorot Mato Valtosen esitys Toteutus Ennakkoilmoittautuneiden Seminaaripuheenvuorot + 13 Näytteilleasettajaa, joiden luona henkilökohtaiset kontaktoinnit neuvottelupöydissä ryhmätyöskentelyt osallistujat liikkuivat, jokaisella näytteilleasettajalla oma puheenvuoro Markkinointi Lehti-ilmoitukset sekä henkilökohtainen markkinointi, netti, yhteistyökumppanit Kutsut Paikalla n. 60 osallistujaa n. 60 osallistujaa 150 osallistujaa Tehokkaasti alueen yrityksille, lehtiilmoitukset, netti, yhteistyökumppanit, henkilökohtainen markkinointi Yhteistyössä Päijänne-Leader, Lakes, Kicks Consulting, Anu Raappana Tmi, Mielimylly Valmennustoimisto, Ravintola Tukkijätkä Net Effect, Lakes, Päijät-Hämeen liitto Heinolan seudun kumppanuushanke, alueen yrittäjäyhdistykset, elinkeinoorganisaatiot Konkreettinen hyöty Alueen yrittäjien palveluiden markkinointi toisille yrittäjille, tiedottaminen, verkottumistilaisuus Hengenkohotustilaisuus, uusien ideoiden haku, verkottuminen Hyvä verkottumistapaaminen ja hengenkohotustilaisuus, tiedon jakaminen mm. yritystuista

18 Projektin kumppaneiden arviot projektin toiminnasta

19 Yleisiä havaintoja ( projektin toiminta) projektin toiminta saa erinomaiset arvosanat arvioitaessa projektin toimintaa sen strategisilla painopistealueilla Suurin osa vastaajista vastasi projektin toimintaa koskeviin väittämiin jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä Projekti tunnetaan myös hyvin vastaajien keskuudessa, sillä en osaa sanoa vastausten määrä on melko vähäinen Projektin toiminnalla on selvä kysyntä alueella, minkä toivotaan jatkuvan

20 -projektin tuoma lisäarvo alueen kehitykseen (N 84) 1=Täysin eri mieltä 2=Jokseenkin eri mieltä 3=Jokseenkin samaa mieltä 4=Täysin samaa mieltä 5=En osaa sanoa a. projekti on onnistunut hyvin 1 %5 % 37 % 46 % 11 % organisaatioiden välisen yhteistyön käynnistämisessä. b. projektin toiminta on joustavaa ja 1 % 1 % asiakaslähtöistä. 31 % 64 % 2 % c. projekti on on onnistunut hyvin kehittämishankkeiden tukemisessa. 3 % 4 % 38 % 45 % 11 % d. projekti on onnistunut hyvin erilaisten koulutustarpeiden ja ideoiden läpiviennissä. 2 % 7 % 32 % 37 % 21 %

21 Verkostosta voimaa -projektin tuoma lisäarvo alueen työllisyyden edistämisessä (N 84) 1=Täysin eri mieltä 2= Jokseenkin eri mieltä 3= Jokseenkin samaa mieltä 4= Täysin samaa mieltä 5=En osaa sanoa a. projekti on onnistunut hyvin 1 % 5 % 36 % 50 % 8 % yhteistyöverkostojen kehittämisessä. b. projekti on onnistunut hyvin yritysideoiden eteenpäin viennissä. 1 % 7 % 43 % 32 % 16 % c. projekti on toiminut tukena ja 1 % 2 % tulkkina työllistymisen eri vaiheissa. 26 % 59 % 11 % d. -projektilla on merkittävä rooli yrittäjyyden tukemisessa. 3 % 8 % 38 % 44 % 9 %

22 -projektin merkitys elinkeinoelämän tukemisessa (N 84) 1=Täysin eri mieltä 2= Jokseenkin eri mieltä 3= Jokseenkin samaa mieltä 4= Täysin samaa mieltä 5=En osaa sanoa a. projektilla on on tärkeä tuki rekrytointiasioissa. 2 % 6 % 37 % 47 % 7 % b. projektin toiminta on proaktiivista työnantajien suuntaan. 4 % 38 % 46 % 12 % c. projekti on onnistunut toimintaympäristön kehittämisessä. 2 % 9 % 42 % 37 % 10 % d. -projekti on merkittävä toimija toimintaympäristössä. 4 % 7 % 30 % 56 % 4 %

23 Erityisen hyvää projektin toiminnassa: (N 51) Projektille vahvuutena nähdään vahva työnantaja- ja verkostotuntemus, toiminta ja keskustelu yli kuntarajojen Toiminta koetaan käytännönläheisenä, luottamuksellisena ja joustavana Toimintaa kehutaan myös aktiiviseksi ja nopeaksi viranomaisverkostosta irrallisena ja itsenäisenä toimijana projekti pystyy välittömästi toimimaan hektisessä ympäristössä

24 Kehitettävää projektin toiminnassa: (N 33) Projektilta kaivataan lisää tulosten esittelyä, näkyvämpää tiedottamista esim. lehtijutuin Myös yrityskäyntejä toivotaan lisää tietoisuuden lisäämiseksi, samoin tiiviimpien verkostojen rakentamista yritysten välille, jotta yritykset voisivat vielä enemmän hyödyntää toistensa palveluita ja samalla auttaa Projekti saa hyvää palautetta käytännönläheisyydestä, mutta samalla toivotaan lisää konkretiaa

25 Projektin tulevaisuus: (N 41) Piilotyöpaikkojen etsiminen tulisi juurruttaa osaksi TE-toimiston normaalia toimintaa Jos mahdollista, tehdä jatkoprojekti nykyiselle. Elinkeino- ja työvoimapalvelut TE-toimistosta, Yrittäjyyden kehittäminen Uusyrityskeskus ja Lakes Pysyvänä rakenteena seudullisena kehittämisorganisaationa tai jonkun toiminnon alaisuudessa. Toiminnasta ei saisi mielestäni tehdä virkamiestyötä, joka jäykistäisi toimivaa rakennetta. Olemassa oleva verkosto säilytetään aktiivisen yhteydenpidon ja kokoontumisten sekä tilaisuuksien avulla. Tarvitsee vastuutahon esim. Heinolan kaupungilta. Samantyyppisesti kuin nyt. Toivottavasti projekti jatkuu.

VERKOSTOANALYYSI raportti

VERKOSTOANALYYSI raportti Verkostosta Voimaa -projekti VERKOSTOANALYYSI raportti Net Effect Oy 1 Sisällys Yleisiä havaintoja Kysymyksenasettelu Koko verkosto, kaikki yksittäiset toimijat, kaikki suhteet (myös yksisuuntaiset) Aineiston

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Verkostosta Voimaa loppuseminaari 26.11.2014. Kehittämiskumppani Lassi Köppä, Ramboll Management Consulting

Verkostosta Voimaa loppuseminaari 26.11.2014. Kehittämiskumppani Lassi Köppä, Ramboll Management Consulting Verkostosta Voimaa toiminnan peilaaminen ja vertaaminen perinteiseen yritysneuvontaan ja elinkeinojen kehittämiseen, toiminnan tulokset ja vaikuttavuus Verkostosta Voimaa loppuseminaari 26.11.2014 Kehittämiskumppani

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT 1 Tarkoitus Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen > työnantajat saavat tarpeisiinsa pohjautuvaa osaavaa työvoimaa ja henkilöasiakkaat saavat osaamiseensa

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Tavoitteena kehittää työllisyyden hoitoa alueella Keskeisimpinä tehtävinä - Luoda työllistymisen polkuja pidempään työttömänä olleille henkilöille

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Ulos toimistosta Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015 Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Esityksen sisältö TE-palvelut Suomessa Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistoksi 2013 Virkamiehestä

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely 1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely Yhteenveto 24.11.2017 KICK ON tilaisuus Kimmel Joensuu Alueellisen kokeilun tavoitteet Luodaan 1000 uutta työpaikkaa Vaikutus aluetalouteen +

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5. CASE SILLANRAKENTAJA Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.2017 Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö Oulun Aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla Ennakointikamari Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusala 27.10.2010

Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla Ennakointikamari Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusala 27.10.2010 Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla Ennakointikamari Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusala 27.10.2010 Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla -hanke Resurssit ESR / OPH -rahoitus vuoden 2010 loppuun. Hallinnollinen

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä tuottaa hyötyä julkiselle sektorille Jyvälä tarjoaa työpaikkoja Jyväskylän

Lisätiedot

Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä. Juha Metsänoja, Elina Ilmanen

Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä. Juha Metsänoja, Elina Ilmanen Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä Juha Metsänoja, Elina Ilmanen Palvelun kohderyhmäyrityksiin kuuluivat Yritysharavan yhteydessä rekrytointitarpeista raportoineet yritykset

Lisätiedot

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Kehittämiskohteemme 1: Työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa kehitettävä uusi osallistujavalinnan malli (työvoimapoliittinen koulutus) 2: Tehostettu työnhakuklubi (koulutuksen

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI TE-palvelut aina saatavilla VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 Eija Sokero Palvelujohtaja Te-palvelut Lappi TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

SEUTUKUNNAN ESITYKSET LÄHIVUOSIEN TOIMENPITEIKSI

SEUTUKUNNAN ESITYKSET LÄHIVUOSIEN TOIMENPITEIKSI SEUTUKUNNAN ESITYKSET LÄHIVUOSIEN TOIMENPITEIKSI Piispala 23.8.2012 Saarijärven-Viitasaaren johtoryhmä Huom! Kyseessä on ensimmäinen kooste alueen toimijoiden esityksistä. Toimenpiteiden sisältöjä tarkennetaan

Lisätiedot

Tausta ja tarve: Tavoitteet:

Tausta ja tarve: Tavoitteet: 1 OlaCity yhteisö Toimintamallin tavoitteena on Orimattilan alueen nuorten yrittäjien (Start Up, opiskelijayritykset) sekä mikro/yksinyrittävien yritystoiminnan tukeminen ja yrittäjyyden edistäminen, sekä

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY

VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY 15.6.2009 Aikataulu Ensimmäinen työpaja 9.6 klo 8.30 12.00 MTC, Porin Puuvilla, Pohjoisranta 11F, Puuvillasali Toinen työpaja 25.8, sama aika ja

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013 Rakennemuutos, Salo 21.3.2013 Tommi Virtanen Yrityssalo Oy Tommi Virtanen ÄKILLINEN RAKENNEMUUTOS Salo nimettiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi 16.9.2009 2008-2009 Salon seudulta hävisi noin 2 000

Lisätiedot

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, osakeyhtiömuotoinen,

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT Kasvun eväät seminaari Joensuu 3.4.2017 Ritva Saarelainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kasvupalvelujen tarvekategoriat 1. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen yrityksille

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI

TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI TYÖVOIMAKOULUTUS JA REFORMI Kick off 27.3.2017 ELY Areena Yksikön päällikkö Maija Saari TYÖVOIMAKOULUTUS LUKUINA 1 (2) VUOSI TYÖVOIMAKOULUTUS/ HENKILÖT KOULUTUSPÄIVÄT 2013 3336 232 563 2014 3306 272 719

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työkaluja seudullisten yrityspalveluiden työhön ajankohtaista TE-toimistosta, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 23.9.2015 Tuija Groop

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Nuorten tulosperustaiset hankinnat

Nuorten tulosperustaiset hankinnat Nuorten tulosperustaiset hankinnat Tausta Syksyn 2017 budjettiriihessä hallitus päätti lisätä tulosperusteisten hankintojen resursointia TE-hallinnossa Hallituksen linjauksen mukaisesti uudet tulosperusteiset

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2012 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ Töihin!-palvelu: yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö

Lisätiedot

Työllistymistä y edistävä toiminta

Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 0 Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementti Louhela ry Päätavoite. LOUHELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu osatavoitteeseen 0. Osatavoite: Työntekijöiden

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Hankekahvit Kajaanissa

Hankekahvit Kajaanissa Hankekahvit Kajaanissa 7.9.2016 TYPO koordinaatio hankkeen kuulumisia lyhyesti Kainuussa on nimetty yhteyshenkilöt työllisyyshankkeille TE-toimistoon, tiedotetaan tarkemmin syksyn aikana. Toimintatapaa

Lisätiedot

RUKKASET NAULASTA! Vammaisten työllisyys ja sen edistäminen Tampereella Janna Maula

RUKKASET NAULASTA! Vammaisten työllisyys ja sen edistäminen Tampereella Janna Maula RUKKASET NAULASTA! Vammaisten työllisyys ja sen edistäminen Tampereella Janna Maula 26.05.2015 VAMMAISUUS JA TYÖKYKY Vamma on ominaisuus, mutta vammaisuus on yhteiskunnallisesti tuotettua Monet vammaiset

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2013 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ : yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö Jämsässä

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA)

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI I HOJKS-palaveri Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 5.0 mennessä Alkutilanteen

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI MAASEUTUVERKOSTOYKSIKÖN TOIMINTA Maaseutuverkostoyksikön tuoma lisäarvo (2008 vs. 2012) OSA-ALUEEN KESKIARVO Kansainvälistymisen tuki 2,9

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä. Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä. Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelmien arviointi alueellisten osaamisympäristöjen

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia Peimarin koulutuskuntayhtymä Maaseutuopisto Paimio Maaseutuopisto Tuorla Sosiaali- ja terveysopisto Kalatalous- ja ympäristöopisto Maaseutuopiston toimipaikat Tuorla, Kaarina Paimio

Lisätiedot

Korko korkeaa osaamista yrityksiin

Korko korkeaa osaamista yrityksiin Korko korkeaa osaamista yrityksiin Korko korkeaa osaamista yrityksiin Mikä: Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteinen kehittämishanke, joka tähtää korkeakoulutettujen osaajien ja yritysten osaamistarpeiden

Lisätiedot

Aluetaso; alueelliset Opin ovet ovet

Aluetaso; alueelliset Opin ovet ovet Valtakunnan taso; Koord.proj. (800 000 ) + E, S, N (yht. n. 7M ) 1. Koordinointi & seuranta 2. Kehittämistyön tuki ja ohjaus 3. Tiedottaminen ja tulosten levittäminen 4. Jatkuvuuden varmistaminen (verkostoitumista

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖNVALMENTAJILLE KOKEMUKSISTA TE-PALVELUISSA KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN KANSSA

KYSELY TYÖHÖNVALMENTAJILLE KOKEMUKSISTA TE-PALVELUISSA KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN KANSSA RAPORTTI.5.5 KYSELY TYÖHÖNVALMENTAJILLE KOKEMUKSISTA TE-PALVELUISSA KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN KANSSA Rinnekoti-Säätiö Rinnekodintie, 98 Espoo etunimi.sukunimi@rinnekoti.fi (9) 855 (6) Kyselyn perustiedot

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Verkostot ammatillisen koulutuksen kansainvälistäjänä. Nov- 10

Verkostot ammatillisen koulutuksen kansainvälistäjänä. Nov- 10 Verkostot ammatillisen koulutuksen kansainvälistäjänä Nov- 10 Mitä ja miten tutkittiin? Mikä on verkostoitumisen aste ammatillisen koulutuksen kentällä? Miten verkostot toimivat? Mikä on verkostoitumisen

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tehtävät ja organisaatio. Pori, syyskuu 2013 Ylijohtaja Marja Karvonen

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tehtävät ja organisaatio. Pori, syyskuu 2013 Ylijohtaja Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tehtävät ja organisaatio Pori, syyskuu 2013 Ylijohtaja Marja Karvonen ELY-keskuksen toiminta-ajatus ELY-keskus on elinkeinojen, työmarkkinoiden ja maaseudun

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Yhteenveto Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Tunnistetaan entistä enemmän kunnassa jo toimivien yritysten tarpeet. Tonttien luovutuksessa pyritään

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500

Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500 Härmänmaan TE-toimisto Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500 Starttirahan hakeminen Starttirahaa haetaan siitä

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Työttömien määrä vakiintumassa viiden vuoden takaiselle tasolle

Työttömien määrä vakiintumassa viiden vuoden takaiselle tasolle Hämeen ELY-keskus tiedottaa SYYSKUUN TYÖLLISYYSKATSAUS Julkaistavissa 26.10.2010 klo 9.00 Työttömien määrä vakiintumassa viiden vuoden takaiselle tasolle Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen ELY-keskuksen

Lisätiedot

JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen

JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009, 2008 Yhteistyökumppanuus Jyvälän Setlementti ry 3 JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: Jyvälää

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11010 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke

Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke Eväitä opinnälkään Kaisu Lehtinen-Nevalainen Talentti-hankkeessa kartoitetaan keinoja luoda Suomussalmelle ammatillisen oppimisen mahdollisuuksia. Hankkeen myötä

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa 24.7.2012 klo 9.00 Kesäkaudelle ominainen työttömyyden kasvu näkyi kesäkuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Novagon rekrytointipalvelu Go 4 Work! Työllistämistehtävä osana yrityskehitysyhtiön tuloksellista tekemistä

Novagon rekrytointipalvelu Go 4 Work! Työllistämistehtävä osana yrityskehitysyhtiön tuloksellista tekemistä Novagon rekrytointipalvelu Go 4 Work! Työllistämistehtävä osana yrityskehitysyhtiön tuloksellista tekemistä Rekrytointipalvelut Novagolla 1.8.2012-30.4.2015 Omistajakuntien aloitteesta Novagolla käynnistettiin

Lisätiedot

TYÖVOIMAKOULUTUS MUUTOSTEN PYÖRTEISSÄ. ELO-ryhmän kokous Riihimäki

TYÖVOIMAKOULUTUS MUUTOSTEN PYÖRTEISSÄ. ELO-ryhmän kokous Riihimäki TYÖVOIMAKOULUTUS MUUTOSTEN PYÖRTEISSÄ ELO-ryhmän kokous 22.11. Riihimäki 1 OKM: tutkintotavoitteinen koulutus (myös tutkinnon osat) Muutoksia koulutuksen kentässä Toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen

Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi hanke 2016-2018 Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Päijät-Hämeestä hankemarssi 17.3.2017 Mari Brunou Nastolan maaseutu elinvoimaseksi

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) FT, PsL, erityisasiantuntija Patrik Tötterman TEM

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) FT, PsL, erityisasiantuntija Patrik Tötterman TEM Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) FT, PsL, erityisasiantuntija Patrik Tötterman TEM Tavoite: Osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. 2 1 Osatyökykyisten

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA Tuija Kautto Kohtaamo Lahti 23.9.2015 MITEN SELVITETTY Ohjaamokierros 2015 Projektisuunnittelijat kiertäneet Suomea Kaikkia Ohjaamoja ei ole vielä tavattu Tapahtumat, esimerkiksi

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme.

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme. Rakenne Töihin!-palvelu on työllisyyttä edistävä palvelukokonaisuus, jonka perustana on laaja ja tiivis yritysyhteistyö. Tarkoituksenamme on tukea työllistymistä valmentamalla asiakkaita työelämään ja

Lisätiedot