VERKOSTOSTAVOIMAA-PROJEKTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERKOSTOSTAVOIMAA-PROJEKTI"

Transkriptio

1 VERKOSTOSTAVOIMAA-PROJEKTI Verkostoanalyysiraportti NET EFFECT OY

2 Sähköinen kysely Sähköinen kysely lähetettiin 205:lle toimijalle, joista suurin osa oli Heinola-Hartola-Sysmä alueelta Sähköiseen kyselyyn vastasi 85, suurin vastaajaryhmä olivat yritykset Kyselyn vastausprosentti 41 % Vastaajat jakautuivat seuraavan taulukon mukaisesti Vastaajien edustama organisaatio 0 % 5 % 10 %15 %20 %25 %30 %35 %40 %45 %50 % Yritykset 44 % Alue- ja paikallishallinnon viranomaiset 36 % Yhdistykset ja muut kolmannen sektorin toimijat 12 % Oppilaitokset Elinkeinojen kehittämisyhtiöt ja -organisaatiot Alueella toimivat hankkeet ja projektit 4 % 2 % 2 %

3 Kyselyssä kysyttyä Kysely jakaantui kahteen osaan: Ensimmäisessä verkostoanalyysiosassa kysyttiin alueen elinkeinoelämän verkoston toimintaan liittyviä kysymyksiä ja samalla päivitettiin talvella 2009 tehty verkostokuva 1) Minkä alla olevien toimijoiden kanssa yrityksesi/ organisaatiosi tekee yhteistyötä? (Yhteistyöllä tarkoitetaan työllisyyden, elinkeinoelämän/ yritysten liiketoiminnan kehittämiseen liittyvää toimintaa, rekrytointi, yritysneuvonta, yritysyhteistyö jne.) 2) Mikäli listalta puuttuu jokin merkittävä taho, niin listaa nämä alla olevaan vastauskenttään 3) Listaa 1-3 yhteistyökumppania, joiden kanssa tekemäsi yhteistyö on lisääntynyt projektin myötä Toisessa osassa kysyttiin projektin toimintaan liittyviä kysymyksiä väittämämuodossa. Väittämät käsittelivät seuraavia teemoja: 1) projektin tuoma lisäarvo alueen kehitykseen 2) projektin tuoma arvo alueen työllisyyden edistämisessä 3) projektin merkitys elinkeinoelämän tukemisessa Näiden lisäksi kysyttiin mitä erityisen hyvää ja mitä kehitettävää on projektin toiminnassa ja miten sen tarjoamat palvelut voisivat parhaiten jatkua tulevaisuudessa Talven 2009 kyselystä poiketen yhteistyökysymyksiä ei esitetty kohdistuen organisaatiossa työskenteleviin vaan organisaatioihin kokonaisuudessaan (syynä henkilövaihdokset jne.). Tämä tekee suoran vertailun joidenkin kysymysten osalta hankalaksi. Tuloksissa, joissa on esitetty vertailutuloksia vuoden 2009 kyselyyn, on laskettu viimekertaisten vastausten keskiarvot organisaatioiden osalta.

4 Verkostoanalyysi

5 Yleisiä havaintoja (verkostoanalyysiosuus) Yleisesti voidaan sanoa yhteistyön lisääntyneen eri toimijoiden välillä vuoden 2009 jälkeen projekti nousi keskeisimmäksi verkostotoimijaksi, noin 80 % vastaajista ilmoittaa tekevänsä yhteistyötä projektin kanssa Keskeisinä toimijoina olivat myös: Elinkeinojen kehittämisyhtiöistä ja organisaatioista Päijänne Leader ry, LAKES, Uusyrityskeskus ja Päijät-Hämeen Yrittäjät Alue- ja paikallishallinnon viranomaisista Hartolan kunta, Heinolan kaupunki, Heinolan työ- ja elinkeinotoimisto sekä Hämeen ELY-keskus Yrityksistä Itä-Häme lehti, Lähilehti ja Versowood Oy Oppilaitoksista Koulutuskeskus Salpaus, Itä-Hämeen Opisto ja Jyränkölän Setlementti ry Yhdistyksistä ja muista kolmannen sektorin toimijoista Hartolan Yrittäjät ry, Hartolan seurakunta Heinolan Yrittäjät ry ja Työpaja Torppa Projekteista ja hankkeista keskeisimmiksi nousi projektin lisäksi Oksaprojekti ja Hartolan työvarikko, Nuorten työpaja hanke Eri toimijoita verrattaessa eniten yhteistyötä tehdään alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kanssa, mikä selittyy ainakin osittain viranomaisyhteistyönä

6 Verkostoanalyysi Seuraavalla kalvolla on kuvattu verkostossa olevat toimijat verkostokuvana. Jos yksi toimija organisaatiosta on ilmoittanut tekevänsä yhteistyötä toisen organisaation kanssa, niin organisaatioiden välille muodostuu yhteys. Verkostosta on jäänyt pois kokonaan ne, jotka eivät ole vastanneet kyselyyn ja ne joille kukaan ei ole vahvistanut yhteistyösuhdetta. Verkostossa on 146 toimijaa (vuonna 2009 toimijoiden määrä oli 73) Kuvassa pyöreä symboli tarkoittaa sitä, että organisaatio on itse ilmoittanut tekevänsä yhteistyötä ja neliö symboli tarkoittaa sitä, että organisaation kanssa tehdään yhteistyötä. Kuvassa projekti on laitettu tekemään yhteistyötä kaikkien organisaatioiden kanssa, sillä projekti on nimennyt vastaajat sidosryhmikseen. Kuvasta näkee, miten aktiiviseksi vastaaja kokee itsensä ja miten aktiiviseksi toiset kokevat vastaajan. Toimijat, jotka ovat seittikuvan ulkopuolella ovat vastanneet kyselyyn, mutta eivät nimenneet ketään tai nimesivät vain itsensä.

7 = Elinkeinojen kehittämiskeskus = Julkishallinto = Yritys = Yhdistykset = Oppilaitokset = Projektit

8 Keskeisimmät toimijat keskeisyyden perusteella # Toimija CENTRALITY 1. Heinolan TE -toimisto 25, Hartolan yrittäjät 23, Hartolan kunta 20, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 20, Heinolan kaupunki 19, Sysmän kunta 17, Koulutuskeskus Salpaus 16, Hämeen ELY -keskus 15, Asumisen osaamisklusterin osaamisen ja innovaatioiden siirto -hanke 15, Sysmän yrittäjät ry 14,955 Centrality = Yhteistyösiteiden määrä (kaksisuuntaisten nuolien määrä, jotka lähtevät toimijasta)

9 Keskeisimmät toimijat välittäjyyden perusteella # Toimija BETWEENNESS 1. Heinolan TE -toimisto 90, Työniloa -projekti, Jyränkölän Setlementti ry 26,38 3. Hartolan yrittäjät 21, Heinolan kaupunki 17, Airin askartelu ja ohjaus 15,182 Asumisen osaamisklusterin osaamisen ja innovaatioiden siirto - 6. hanke 14, Teräskomponentti Ky Rönkkönen 12, Hartolan kunta 11, Päijät Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 11, Koulutuskeskus Salpaus 10,451 Betweenness = Kuvaa, kuinka monen lyhimmän polun varrella kyseinen toimija on kaikkien toimijoiden välillä (kaikkien toimijoiden välille lasketaan lyhin reitti ja tarkastellaan kuinka monen lyhimmän polun varrella kyseinen toimija on). Luku kuvaa toimijan välittävää roolia verkostossa.

10 Verkostotoimijoiden välinen yhteistyö Minkä alla olevien toimijoiden kanssa yrityksesi/ organisaatiosi tekee yhteistyötä? YRITYKSET 46 % ALUE- JA PAIKALLISHALLINNON VIRANOMAISET ALUEELLA TOIMIVAT HANKKEET JA PROJEKTIT YHDISTYKSET JA MUUT KOLMANNEN SEKTORIN TOIMIJAT ELINKEINOJEN KEHITTÄMISYHTIÖT JA - ORGANISAATIOT 15 % 14 % 11 % 7 % OPPILAITOKSET 6 %

11 projektin toiminta

12 STRATEGISET VALINNAT VISIO Alueen elinvoimai- suuden tukeminen Työllistymisen edistäminen Lisäarvon tuottaminen alueen kehitykseen TOIMENPITEET Yritys- toiminnan kehittämisen tuki Elinkeino- elämän tukeminen Työnhakuprosessin tukeminen * Tuki osaavan työvoiman saamiseksi Yhteistyön ja verkottumisen edistäminen Byrokratia konsultointi Yrittäjyyden tukeminen Kehittämishankkeiden tukeminen Yhteistyö koulutusorganisaatioiden kanssa TAPA TOIMIA Yhteistyöverkostojen kehittäminen Yritysideoiden eteenpäinvienti Sparraus, koutsaus, Asiakkuus kumppanuus Yrittäjäkoulutukset Oppisopimuskoulutukset Oikealle luukulle ohjaaminen Tuki ja tulkki Kohtaanto-ongelmien ratkaiseminen Rekrytointiosaaminen Proaktiivinen työnantajasuuntautuneisuus Toimintaympäristön kehittäminen Uusien yritysideoiden tukeminen Yritysneuvonta, hankkeiden edistäminen Organisaatioiden välisen yhteistyön käynnistäminen Verkoston näkyväksi tekeminen Seminaarien ja tapaamisten järjestäminen Joustava ja asiakaslähtöinen toiminta (kasvot ja persoona) Yhdistävä tekijä toimijoiden välillä Resurssien yhteiskäyttö Uudet avaukset Rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen Koulutustarpeiden ja ideoiden eteenpäinvienti (esim. korttiruletti) Tuki koulutusohjelman suunnittelussa Koulutustiedottaminen yrityksille

13 projektin toiminta: Työllistymisen edistäminen Case Case Matti Case: Yritys Taustaa Tavoite Toteutus Tulos Jatko-suunnitelmat Erityispiirre Alueelle puolisonsa kanssa muuttanut työnhakija Työmarkkinoille kiinnittyminen ei onnistunut Syynä oman osaamisen huono markkinointi, asenne, töiden valikointi, terveydellistä haittaa Projektin haastattelu: Kuva hakijasta ja hänen osaamisestaan sekä cv/työnhakijaesittely Luvattiin ottaa yhteyttä, kun hänelle sopivia työtehtäviä tulee esille, työnhakijan sparraus työnhaussa Työpaikkoja, jotka eivät olleet auki TE-toimistossa: Projektin työnantajakumppani etsi kesätyöntekijää Mattia esiteltiin muiden ehdokkaiden ohella Järjestettiin työnantajan kanssa yhteinen haastattelu, kerrottiin, että Matin palkkaamiseen voi saada tukea, mikä oli selvitetty ennakkoon TEtoimistosta. Haastattelu Ok. Matti valittiin. Projekti auttoi palkkatuen hakemisessa. Projektin työnantajakumppani etsi tekijää talveksi Mattia ehdotettiin heille työelämävalmennukseen, jos se menee hyvin, niin sen jälkeen töihin palkkatuella. Kaikki meni hyvin ja Matti pääsi talveksi töihin. Vaikeasti työllistyvän tukeminen työnantajalähtöisesti Yritys ajaa toimintaa alas: Ei tilauksia, lomautukset toistaiseksi Työntekijöiden keski-ikä 50v Työstä työhön sijoittuminen. TE-toimistoon tuli työnhakija, joka halusi päivittää LVI-osaamista Hänet ohjattiin projektille Otettiin yhteys kahteen putkiliikkeeseen Aloittaa 3kk työelämävalmennusjaksolla ja sen jälkeen palkkatyöhön Työstä työhön Ennakoivaa toimintaa

14 projektin toiminta: Elinkeinoelämän tukeminen Case Nopea rekrytointi Contact Centerin pitäminen alueella Taustaa Tavoite Toteutus Tulos Jatko-suunnitelmat Erityispiirre Seudulle etabloitunut yritys ja heidän yhteistyökumppaninsa olivat käynnistämässä uutta toimintaa Sopivan sijoituspaikan löytäminen uudelle perustettavalle yritykselle ja henkilöstön rekrytointi Paikkojen kartoitus Heinolassa, paikka löytyi Parkettitehtaan entisten työntekijöiden tietojen hyödyntäminen Työttömiä esihaastateltiin ja innokkaimmat pääsivät varsinaiseen työhaastatteluun Mukaan otettiin rekrytointikoulutus (työvoimakoulutus) Koulutus yhteishankintana (Koulutuskeskus Salpaus) Kurssin päätyttyä 7 henkeä siirtyi uuden työantajan palvelukseen Erittäin nopeassa aikataulussa (kesä) toteutettu rekrytointi yhteishankintakoulutusta hyödyntäen Hartolassa edellinen contact center oli menossa konkurssiin Contact center toiminnan jatkaminen Hartolassa uuden yrityksen toimesta, työpaikkojen säilyttäminen Neuvottelut edellisen cc-johtajan kanssa, miten tästä eteenpäin Työntekijöille (15-20) vakuutettiin, että toimintaa halutaan jatkaa tavalla tai toisella (odotusaika 3kk) Hartolan kunnanjohtaja laittoi kirjeen 9:lle alan toimijalle, että tilat, koneet, laitteet ja työntekijät olisivat valmiina Parhaimmillaan 5 toimijaa oli kiinnostunut, 4 kanssa käytiin neuvotteluja, yritys perusti uuden yksikön Hartolaan Yritys perusti myös uuden toimipisteen Heinolaan, jossa projekti yhteistyössä mukana Hartolan yksikkö on sittemmin loppunut Äärimmäisen hyvä kumppanuus

15 projektin toiminta: Elinkeinoelämän tukeminen Case Tuki ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi Ruokalanpitäjä Yrityksen investointihanke Taustaa Sähköalan yrityksellä oli tarve ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi ja se otti yhteyttä Päijänne Leaderiin Yritys A haki ruokalanpitäjää Projekti oli yrityksen tukena valintahaastattelussa Työnhakija tuli haastatteluun ja valituksi Projektin yhteistyöverkosto antoi vinkin projektin auttamismahdollisuudesta yrityksen kehittämishankkeessa. Yritys otti yhteyttä projektiin. Tavoite Yrityksen kasvun tukeminen, yritystuen hyödyntäminen Työllistyminen yrittäjyyden avulla Yritystoiminnan kehittyminen Toteutus Projekti auttoi laskelmien tekemisessä Hakija meni samalla Suomen Yrittäjäopiston yrittäjäkoulutukseen Yrityksen A tarve loppui, mutta hieman myöhemmin Yrityksessä B ilmeni vastaavanlainen tarve. Projekti osasi suositella hyvää ruokalanpitäjää Selvitettiin yritystuen hakemisprosessi ja tarvittavat toimenpiteet yritykselle ja tilitoimistolle. Pidettiin 3 suunnittelupalaveria, jossa käytiin läpi kaikki tarvittavat yritystukilomakkeet ja niiden täyttäminen. Tulos Paperit toimitettiin Päijänne Leaderiin ja työntekijän palkkaus mahdollistui Ruokalan toiminta uudessa toimipaikassa käynnistyi Yritys sai hakemansa yritystuen ja toteutti hankkeen. Jatkosuunnitelmat Ensimmäisen työntekijän palkkaukseen tuki ELY-keskuksesta/ TE-toimistosta Laajennussuunnitelmat vireillä. Onnistunut yhteistyö yrityksen kanssa toi projektille uuden kehittämishankeidean toisen yrityksen kanssa, jota on lähdetty työstämään eteenpäin. Erityispiirre Konkreettinen tuki laskelmien täytössä Pienyrittäjyyden tukemista mahdollisuuksien hyödyntäminen Projekti antoi tukea yritystoiminnan kehittämisessä sekä edisti yhteistyötä

16 projektin toiminta: Lisäarvon tuottaminen aluekehitykseen Case Räätälöity yrittäjäkoulutus Heinolan seudun yrityksille Työelämätietoutta metallialasta Manageroinnin ja tuottamisen osaamiskeskus Taustaa Suomen Yrittäjäopiston esittämälle idealle tarvittiin vastuullinen toteuttajataho Historia vuodessa 2003 työelämätietouden lisäämisessä opiskelijoille Lähtökohtana Heinolan seudun rakennemuutos. Rakennemuutosohjelmaan tarvittiin uusia hankeideoita. Tavoite Saada omalla alueella toteutettavaa räätälöityä koulutusta, alueen yrittäjien tarpeet ja toiveet huomioiden. Yritystoiminnan osaamisen kasvattaminen Yritystutustuminen seutukunnan metallialan yrityksiin alan opiskelijoille Tavoitteena nähdä erilaisia metallipajoja Rakennemuutostyön tukeminen. Manageroinnin ja tuottamisen koulutus- ja osaamiskeskus toiminnan käynnistyminen, alan osaamisen lisääminen Toteutus Yrittäjäkoulutuksesta käynnistettiin projektin tuella ennakkomarkkinointi. Projekti osallistui myös kentällä, suoraan yrityksille, koulutuksen esittelyyn Koulutuskeskus Salpauksen ja projektin yhteistyönä Vierailut Hartolassa, Heinolassa, (yhteensä 15 paikkaa) Vierumäen Urheiluopiston tarttui Päijät-Hämeen liiton aluekehityspäällikön esityksestä ideaan ja asiasta tehtiin ESR-hanke Tulos Koulutukseen oltiin tyytyväisiä, joten toinen ryhmä käynnistyi Harjoittelupaikkojen sopiminen ja työssäoppiminen Alan tietoisuuden kasvaminen Idea oli niin hyvä, että ELY-keskus lähti rahoittamaan hanketta, joka on käynnissä Jatkosuunnitelmat Suunnitelmissa toteuttaa myös muilla aloilla (catering) Tällä hetkellä keskittynyt urheilumanagerointiin, jatkossa substanssi voi olla laajempi Erityispiirre Projekti toimi vastuullisena tahona idean viemiseksi käytäntöön Uusi tapa verkottaa ja tutustuttaa oppilaitosten oppilaita ja opettajia sekä alueen yrityksiä Idea ja tarve lähti alueen toimijalta, projekti tuotti ideapaperin ja vei eteenpäin

17 Muoto Esimerkkejä projektin yhteistyössä järjestämistä tapahtumista Yrittäjätreffit Nousukiitoon Yrittäjäiltamat Face to Face tapaamiset/esittelyt yrittäjille Seminaari Ajankohta Sisältö Yrittäjäyhteisö mallin esittely, neuvottelupöytä tapaamiset Luennot, puheenvuorot: Ohjausryhmän puheenjohtaja Mauno Kuusela, Yrittäjä Veli Matti Friman, Maakuntajohtaja Esa Halme, toimitusjohtaja Erkki Karppanen, toimitusjohtaja Petri Uusikylä Vapaamuotoinen, hieman kaoottinenkin, tilaisuus, Palveluntarjoajien esittelypöydät + puheenvuorot Mato Valtosen esitys Toteutus Ennakkoilmoittautuneiden Seminaaripuheenvuorot + 13 Näytteilleasettajaa, joiden luona henkilökohtaiset kontaktoinnit neuvottelupöydissä ryhmätyöskentelyt osallistujat liikkuivat, jokaisella näytteilleasettajalla oma puheenvuoro Markkinointi Lehti-ilmoitukset sekä henkilökohtainen markkinointi, netti, yhteistyökumppanit Kutsut Paikalla n. 60 osallistujaa n. 60 osallistujaa 150 osallistujaa Tehokkaasti alueen yrityksille, lehtiilmoitukset, netti, yhteistyökumppanit, henkilökohtainen markkinointi Yhteistyössä Päijänne-Leader, Lakes, Kicks Consulting, Anu Raappana Tmi, Mielimylly Valmennustoimisto, Ravintola Tukkijätkä Net Effect, Lakes, Päijät-Hämeen liitto Heinolan seudun kumppanuushanke, alueen yrittäjäyhdistykset, elinkeinoorganisaatiot Konkreettinen hyöty Alueen yrittäjien palveluiden markkinointi toisille yrittäjille, tiedottaminen, verkottumistilaisuus Hengenkohotustilaisuus, uusien ideoiden haku, verkottuminen Hyvä verkottumistapaaminen ja hengenkohotustilaisuus, tiedon jakaminen mm. yritystuista

18 Projektin kumppaneiden arviot projektin toiminnasta

19 Yleisiä havaintoja ( projektin toiminta) projektin toiminta saa erinomaiset arvosanat arvioitaessa projektin toimintaa sen strategisilla painopistealueilla Suurin osa vastaajista vastasi projektin toimintaa koskeviin väittämiin jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä Projekti tunnetaan myös hyvin vastaajien keskuudessa, sillä en osaa sanoa vastausten määrä on melko vähäinen Projektin toiminnalla on selvä kysyntä alueella, minkä toivotaan jatkuvan

20 -projektin tuoma lisäarvo alueen kehitykseen (N 84) 1=Täysin eri mieltä 2=Jokseenkin eri mieltä 3=Jokseenkin samaa mieltä 4=Täysin samaa mieltä 5=En osaa sanoa a. projekti on onnistunut hyvin 1 %5 % 37 % 46 % 11 % organisaatioiden välisen yhteistyön käynnistämisessä. b. projektin toiminta on joustavaa ja 1 % 1 % asiakaslähtöistä. 31 % 64 % 2 % c. projekti on on onnistunut hyvin kehittämishankkeiden tukemisessa. 3 % 4 % 38 % 45 % 11 % d. projekti on onnistunut hyvin erilaisten koulutustarpeiden ja ideoiden läpiviennissä. 2 % 7 % 32 % 37 % 21 %

21 Verkostosta voimaa -projektin tuoma lisäarvo alueen työllisyyden edistämisessä (N 84) 1=Täysin eri mieltä 2= Jokseenkin eri mieltä 3= Jokseenkin samaa mieltä 4= Täysin samaa mieltä 5=En osaa sanoa a. projekti on onnistunut hyvin 1 % 5 % 36 % 50 % 8 % yhteistyöverkostojen kehittämisessä. b. projekti on onnistunut hyvin yritysideoiden eteenpäin viennissä. 1 % 7 % 43 % 32 % 16 % c. projekti on toiminut tukena ja 1 % 2 % tulkkina työllistymisen eri vaiheissa. 26 % 59 % 11 % d. -projektilla on merkittävä rooli yrittäjyyden tukemisessa. 3 % 8 % 38 % 44 % 9 %

22 -projektin merkitys elinkeinoelämän tukemisessa (N 84) 1=Täysin eri mieltä 2= Jokseenkin eri mieltä 3= Jokseenkin samaa mieltä 4= Täysin samaa mieltä 5=En osaa sanoa a. projektilla on on tärkeä tuki rekrytointiasioissa. 2 % 6 % 37 % 47 % 7 % b. projektin toiminta on proaktiivista työnantajien suuntaan. 4 % 38 % 46 % 12 % c. projekti on onnistunut toimintaympäristön kehittämisessä. 2 % 9 % 42 % 37 % 10 % d. -projekti on merkittävä toimija toimintaympäristössä. 4 % 7 % 30 % 56 % 4 %

23 Erityisen hyvää projektin toiminnassa: (N 51) Projektille vahvuutena nähdään vahva työnantaja- ja verkostotuntemus, toiminta ja keskustelu yli kuntarajojen Toiminta koetaan käytännönläheisenä, luottamuksellisena ja joustavana Toimintaa kehutaan myös aktiiviseksi ja nopeaksi viranomaisverkostosta irrallisena ja itsenäisenä toimijana projekti pystyy välittömästi toimimaan hektisessä ympäristössä

24 Kehitettävää projektin toiminnassa: (N 33) Projektilta kaivataan lisää tulosten esittelyä, näkyvämpää tiedottamista esim. lehtijutuin Myös yrityskäyntejä toivotaan lisää tietoisuuden lisäämiseksi, samoin tiiviimpien verkostojen rakentamista yritysten välille, jotta yritykset voisivat vielä enemmän hyödyntää toistensa palveluita ja samalla auttaa Projekti saa hyvää palautetta käytännönläheisyydestä, mutta samalla toivotaan lisää konkretiaa

25 Projektin tulevaisuus: (N 41) Piilotyöpaikkojen etsiminen tulisi juurruttaa osaksi TE-toimiston normaalia toimintaa Jos mahdollista, tehdä jatkoprojekti nykyiselle. Elinkeino- ja työvoimapalvelut TE-toimistosta, Yrittäjyyden kehittäminen Uusyrityskeskus ja Lakes Pysyvänä rakenteena seudullisena kehittämisorganisaationa tai jonkun toiminnon alaisuudessa. Toiminnasta ei saisi mielestäni tehdä virkamiestyötä, joka jäykistäisi toimivaa rakennetta. Olemassa oleva verkosto säilytetään aktiivisen yhteydenpidon ja kokoontumisten sekä tilaisuuksien avulla. Tarvitsee vastuutahon esim. Heinolan kaupungilta. Samantyyppisesti kuin nyt. Toivottavasti projekti jatkuu.

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS 2010 POSINTRA OY / ROOLIJAKOSELVITYS 2010 2 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 1.1.

Lisätiedot

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta projekti 2009-2011 Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 (I tilikausi) Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi 2014 Jukka Lidman Riitta Kinnunen SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Arvioinnista... 2 2.1. Arviointiaineisto...

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9. Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9. Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9 Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Helsinki 2011 ISSN-L 1236-2115 ISSN 1797-9897 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Kokemuksia Keski-Suomen LEADER-ryhmien ja PoKo ry:n alueen yrittäjiltä KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI 27.8.2012 Niina Puistovirta Maaseutukehitys ry 2 Sisällys 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala Konseptikäsikirja - Feel It, Try It

Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala Konseptikäsikirja - Feel It, Try It Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala Konseptikäsikirja - Feel It, Try It Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala Konseptikäsikirja - Feel It, Try It Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1.1.2008 30.6.2011 2 TIIVISTELMÄ Välke välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 oli alueen kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen

Lisätiedot

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Pääkirjoitus CV selkeäksi ja verkostot hyödyksi Korkeakoulutettujen nopea työllistyminen koulutustaan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014 EteläSavon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys hanke 1.2. 30.9.2014 EteläSavon maakuntaliiton raportti 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: EteläSavon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot