VERKOSTOSTAVOIMAA-PROJEKTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERKOSTOSTAVOIMAA-PROJEKTI"

Transkriptio

1 VERKOSTOSTAVOIMAA-PROJEKTI Verkostoanalyysiraportti NET EFFECT OY

2 Sähköinen kysely Sähköinen kysely lähetettiin 205:lle toimijalle, joista suurin osa oli Heinola-Hartola-Sysmä alueelta Sähköiseen kyselyyn vastasi 85, suurin vastaajaryhmä olivat yritykset Kyselyn vastausprosentti 41 % Vastaajat jakautuivat seuraavan taulukon mukaisesti Vastaajien edustama organisaatio 0 % 5 % 10 %15 %20 %25 %30 %35 %40 %45 %50 % Yritykset 44 % Alue- ja paikallishallinnon viranomaiset 36 % Yhdistykset ja muut kolmannen sektorin toimijat 12 % Oppilaitokset Elinkeinojen kehittämisyhtiöt ja -organisaatiot Alueella toimivat hankkeet ja projektit 4 % 2 % 2 %

3 Kyselyssä kysyttyä Kysely jakaantui kahteen osaan: Ensimmäisessä verkostoanalyysiosassa kysyttiin alueen elinkeinoelämän verkoston toimintaan liittyviä kysymyksiä ja samalla päivitettiin talvella 2009 tehty verkostokuva 1) Minkä alla olevien toimijoiden kanssa yrityksesi/ organisaatiosi tekee yhteistyötä? (Yhteistyöllä tarkoitetaan työllisyyden, elinkeinoelämän/ yritysten liiketoiminnan kehittämiseen liittyvää toimintaa, rekrytointi, yritysneuvonta, yritysyhteistyö jne.) 2) Mikäli listalta puuttuu jokin merkittävä taho, niin listaa nämä alla olevaan vastauskenttään 3) Listaa 1-3 yhteistyökumppania, joiden kanssa tekemäsi yhteistyö on lisääntynyt projektin myötä Toisessa osassa kysyttiin projektin toimintaan liittyviä kysymyksiä väittämämuodossa. Väittämät käsittelivät seuraavia teemoja: 1) projektin tuoma lisäarvo alueen kehitykseen 2) projektin tuoma arvo alueen työllisyyden edistämisessä 3) projektin merkitys elinkeinoelämän tukemisessa Näiden lisäksi kysyttiin mitä erityisen hyvää ja mitä kehitettävää on projektin toiminnassa ja miten sen tarjoamat palvelut voisivat parhaiten jatkua tulevaisuudessa Talven 2009 kyselystä poiketen yhteistyökysymyksiä ei esitetty kohdistuen organisaatiossa työskenteleviin vaan organisaatioihin kokonaisuudessaan (syynä henkilövaihdokset jne.). Tämä tekee suoran vertailun joidenkin kysymysten osalta hankalaksi. Tuloksissa, joissa on esitetty vertailutuloksia vuoden 2009 kyselyyn, on laskettu viimekertaisten vastausten keskiarvot organisaatioiden osalta.

4 Verkostoanalyysi

5 Yleisiä havaintoja (verkostoanalyysiosuus) Yleisesti voidaan sanoa yhteistyön lisääntyneen eri toimijoiden välillä vuoden 2009 jälkeen projekti nousi keskeisimmäksi verkostotoimijaksi, noin 80 % vastaajista ilmoittaa tekevänsä yhteistyötä projektin kanssa Keskeisinä toimijoina olivat myös: Elinkeinojen kehittämisyhtiöistä ja organisaatioista Päijänne Leader ry, LAKES, Uusyrityskeskus ja Päijät-Hämeen Yrittäjät Alue- ja paikallishallinnon viranomaisista Hartolan kunta, Heinolan kaupunki, Heinolan työ- ja elinkeinotoimisto sekä Hämeen ELY-keskus Yrityksistä Itä-Häme lehti, Lähilehti ja Versowood Oy Oppilaitoksista Koulutuskeskus Salpaus, Itä-Hämeen Opisto ja Jyränkölän Setlementti ry Yhdistyksistä ja muista kolmannen sektorin toimijoista Hartolan Yrittäjät ry, Hartolan seurakunta Heinolan Yrittäjät ry ja Työpaja Torppa Projekteista ja hankkeista keskeisimmiksi nousi projektin lisäksi Oksaprojekti ja Hartolan työvarikko, Nuorten työpaja hanke Eri toimijoita verrattaessa eniten yhteistyötä tehdään alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kanssa, mikä selittyy ainakin osittain viranomaisyhteistyönä

6 Verkostoanalyysi Seuraavalla kalvolla on kuvattu verkostossa olevat toimijat verkostokuvana. Jos yksi toimija organisaatiosta on ilmoittanut tekevänsä yhteistyötä toisen organisaation kanssa, niin organisaatioiden välille muodostuu yhteys. Verkostosta on jäänyt pois kokonaan ne, jotka eivät ole vastanneet kyselyyn ja ne joille kukaan ei ole vahvistanut yhteistyösuhdetta. Verkostossa on 146 toimijaa (vuonna 2009 toimijoiden määrä oli 73) Kuvassa pyöreä symboli tarkoittaa sitä, että organisaatio on itse ilmoittanut tekevänsä yhteistyötä ja neliö symboli tarkoittaa sitä, että organisaation kanssa tehdään yhteistyötä. Kuvassa projekti on laitettu tekemään yhteistyötä kaikkien organisaatioiden kanssa, sillä projekti on nimennyt vastaajat sidosryhmikseen. Kuvasta näkee, miten aktiiviseksi vastaaja kokee itsensä ja miten aktiiviseksi toiset kokevat vastaajan. Toimijat, jotka ovat seittikuvan ulkopuolella ovat vastanneet kyselyyn, mutta eivät nimenneet ketään tai nimesivät vain itsensä.

7 = Elinkeinojen kehittämiskeskus = Julkishallinto = Yritys = Yhdistykset = Oppilaitokset = Projektit

8 Keskeisimmät toimijat keskeisyyden perusteella # Toimija CENTRALITY 1. Heinolan TE -toimisto 25, Hartolan yrittäjät 23, Hartolan kunta 20, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 20, Heinolan kaupunki 19, Sysmän kunta 17, Koulutuskeskus Salpaus 16, Hämeen ELY -keskus 15, Asumisen osaamisklusterin osaamisen ja innovaatioiden siirto -hanke 15, Sysmän yrittäjät ry 14,955 Centrality = Yhteistyösiteiden määrä (kaksisuuntaisten nuolien määrä, jotka lähtevät toimijasta)

9 Keskeisimmät toimijat välittäjyyden perusteella # Toimija BETWEENNESS 1. Heinolan TE -toimisto 90, Työniloa -projekti, Jyränkölän Setlementti ry 26,38 3. Hartolan yrittäjät 21, Heinolan kaupunki 17, Airin askartelu ja ohjaus 15,182 Asumisen osaamisklusterin osaamisen ja innovaatioiden siirto - 6. hanke 14, Teräskomponentti Ky Rönkkönen 12, Hartolan kunta 11, Päijät Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 11, Koulutuskeskus Salpaus 10,451 Betweenness = Kuvaa, kuinka monen lyhimmän polun varrella kyseinen toimija on kaikkien toimijoiden välillä (kaikkien toimijoiden välille lasketaan lyhin reitti ja tarkastellaan kuinka monen lyhimmän polun varrella kyseinen toimija on). Luku kuvaa toimijan välittävää roolia verkostossa.

10 Verkostotoimijoiden välinen yhteistyö Minkä alla olevien toimijoiden kanssa yrityksesi/ organisaatiosi tekee yhteistyötä? YRITYKSET 46 % ALUE- JA PAIKALLISHALLINNON VIRANOMAISET ALUEELLA TOIMIVAT HANKKEET JA PROJEKTIT YHDISTYKSET JA MUUT KOLMANNEN SEKTORIN TOIMIJAT ELINKEINOJEN KEHITTÄMISYHTIÖT JA - ORGANISAATIOT 15 % 14 % 11 % 7 % OPPILAITOKSET 6 %

11 projektin toiminta

12 STRATEGISET VALINNAT VISIO Alueen elinvoimai- suuden tukeminen Työllistymisen edistäminen Lisäarvon tuottaminen alueen kehitykseen TOIMENPITEET Yritys- toiminnan kehittämisen tuki Elinkeino- elämän tukeminen Työnhakuprosessin tukeminen * Tuki osaavan työvoiman saamiseksi Yhteistyön ja verkottumisen edistäminen Byrokratia konsultointi Yrittäjyyden tukeminen Kehittämishankkeiden tukeminen Yhteistyö koulutusorganisaatioiden kanssa TAPA TOIMIA Yhteistyöverkostojen kehittäminen Yritysideoiden eteenpäinvienti Sparraus, koutsaus, Asiakkuus kumppanuus Yrittäjäkoulutukset Oppisopimuskoulutukset Oikealle luukulle ohjaaminen Tuki ja tulkki Kohtaanto-ongelmien ratkaiseminen Rekrytointiosaaminen Proaktiivinen työnantajasuuntautuneisuus Toimintaympäristön kehittäminen Uusien yritysideoiden tukeminen Yritysneuvonta, hankkeiden edistäminen Organisaatioiden välisen yhteistyön käynnistäminen Verkoston näkyväksi tekeminen Seminaarien ja tapaamisten järjestäminen Joustava ja asiakaslähtöinen toiminta (kasvot ja persoona) Yhdistävä tekijä toimijoiden välillä Resurssien yhteiskäyttö Uudet avaukset Rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen Koulutustarpeiden ja ideoiden eteenpäinvienti (esim. korttiruletti) Tuki koulutusohjelman suunnittelussa Koulutustiedottaminen yrityksille

13 projektin toiminta: Työllistymisen edistäminen Case Case Matti Case: Yritys Taustaa Tavoite Toteutus Tulos Jatko-suunnitelmat Erityispiirre Alueelle puolisonsa kanssa muuttanut työnhakija Työmarkkinoille kiinnittyminen ei onnistunut Syynä oman osaamisen huono markkinointi, asenne, töiden valikointi, terveydellistä haittaa Projektin haastattelu: Kuva hakijasta ja hänen osaamisestaan sekä cv/työnhakijaesittely Luvattiin ottaa yhteyttä, kun hänelle sopivia työtehtäviä tulee esille, työnhakijan sparraus työnhaussa Työpaikkoja, jotka eivät olleet auki TE-toimistossa: Projektin työnantajakumppani etsi kesätyöntekijää Mattia esiteltiin muiden ehdokkaiden ohella Järjestettiin työnantajan kanssa yhteinen haastattelu, kerrottiin, että Matin palkkaamiseen voi saada tukea, mikä oli selvitetty ennakkoon TEtoimistosta. Haastattelu Ok. Matti valittiin. Projekti auttoi palkkatuen hakemisessa. Projektin työnantajakumppani etsi tekijää talveksi Mattia ehdotettiin heille työelämävalmennukseen, jos se menee hyvin, niin sen jälkeen töihin palkkatuella. Kaikki meni hyvin ja Matti pääsi talveksi töihin. Vaikeasti työllistyvän tukeminen työnantajalähtöisesti Yritys ajaa toimintaa alas: Ei tilauksia, lomautukset toistaiseksi Työntekijöiden keski-ikä 50v Työstä työhön sijoittuminen. TE-toimistoon tuli työnhakija, joka halusi päivittää LVI-osaamista Hänet ohjattiin projektille Otettiin yhteys kahteen putkiliikkeeseen Aloittaa 3kk työelämävalmennusjaksolla ja sen jälkeen palkkatyöhön Työstä työhön Ennakoivaa toimintaa

14 projektin toiminta: Elinkeinoelämän tukeminen Case Nopea rekrytointi Contact Centerin pitäminen alueella Taustaa Tavoite Toteutus Tulos Jatko-suunnitelmat Erityispiirre Seudulle etabloitunut yritys ja heidän yhteistyökumppaninsa olivat käynnistämässä uutta toimintaa Sopivan sijoituspaikan löytäminen uudelle perustettavalle yritykselle ja henkilöstön rekrytointi Paikkojen kartoitus Heinolassa, paikka löytyi Parkettitehtaan entisten työntekijöiden tietojen hyödyntäminen Työttömiä esihaastateltiin ja innokkaimmat pääsivät varsinaiseen työhaastatteluun Mukaan otettiin rekrytointikoulutus (työvoimakoulutus) Koulutus yhteishankintana (Koulutuskeskus Salpaus) Kurssin päätyttyä 7 henkeä siirtyi uuden työantajan palvelukseen Erittäin nopeassa aikataulussa (kesä) toteutettu rekrytointi yhteishankintakoulutusta hyödyntäen Hartolassa edellinen contact center oli menossa konkurssiin Contact center toiminnan jatkaminen Hartolassa uuden yrityksen toimesta, työpaikkojen säilyttäminen Neuvottelut edellisen cc-johtajan kanssa, miten tästä eteenpäin Työntekijöille (15-20) vakuutettiin, että toimintaa halutaan jatkaa tavalla tai toisella (odotusaika 3kk) Hartolan kunnanjohtaja laittoi kirjeen 9:lle alan toimijalle, että tilat, koneet, laitteet ja työntekijät olisivat valmiina Parhaimmillaan 5 toimijaa oli kiinnostunut, 4 kanssa käytiin neuvotteluja, yritys perusti uuden yksikön Hartolaan Yritys perusti myös uuden toimipisteen Heinolaan, jossa projekti yhteistyössä mukana Hartolan yksikkö on sittemmin loppunut Äärimmäisen hyvä kumppanuus

15 projektin toiminta: Elinkeinoelämän tukeminen Case Tuki ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi Ruokalanpitäjä Yrityksen investointihanke Taustaa Sähköalan yrityksellä oli tarve ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi ja se otti yhteyttä Päijänne Leaderiin Yritys A haki ruokalanpitäjää Projekti oli yrityksen tukena valintahaastattelussa Työnhakija tuli haastatteluun ja valituksi Projektin yhteistyöverkosto antoi vinkin projektin auttamismahdollisuudesta yrityksen kehittämishankkeessa. Yritys otti yhteyttä projektiin. Tavoite Yrityksen kasvun tukeminen, yritystuen hyödyntäminen Työllistyminen yrittäjyyden avulla Yritystoiminnan kehittyminen Toteutus Projekti auttoi laskelmien tekemisessä Hakija meni samalla Suomen Yrittäjäopiston yrittäjäkoulutukseen Yrityksen A tarve loppui, mutta hieman myöhemmin Yrityksessä B ilmeni vastaavanlainen tarve. Projekti osasi suositella hyvää ruokalanpitäjää Selvitettiin yritystuen hakemisprosessi ja tarvittavat toimenpiteet yritykselle ja tilitoimistolle. Pidettiin 3 suunnittelupalaveria, jossa käytiin läpi kaikki tarvittavat yritystukilomakkeet ja niiden täyttäminen. Tulos Paperit toimitettiin Päijänne Leaderiin ja työntekijän palkkaus mahdollistui Ruokalan toiminta uudessa toimipaikassa käynnistyi Yritys sai hakemansa yritystuen ja toteutti hankkeen. Jatkosuunnitelmat Ensimmäisen työntekijän palkkaukseen tuki ELY-keskuksesta/ TE-toimistosta Laajennussuunnitelmat vireillä. Onnistunut yhteistyö yrityksen kanssa toi projektille uuden kehittämishankeidean toisen yrityksen kanssa, jota on lähdetty työstämään eteenpäin. Erityispiirre Konkreettinen tuki laskelmien täytössä Pienyrittäjyyden tukemista mahdollisuuksien hyödyntäminen Projekti antoi tukea yritystoiminnan kehittämisessä sekä edisti yhteistyötä

16 projektin toiminta: Lisäarvon tuottaminen aluekehitykseen Case Räätälöity yrittäjäkoulutus Heinolan seudun yrityksille Työelämätietoutta metallialasta Manageroinnin ja tuottamisen osaamiskeskus Taustaa Suomen Yrittäjäopiston esittämälle idealle tarvittiin vastuullinen toteuttajataho Historia vuodessa 2003 työelämätietouden lisäämisessä opiskelijoille Lähtökohtana Heinolan seudun rakennemuutos. Rakennemuutosohjelmaan tarvittiin uusia hankeideoita. Tavoite Saada omalla alueella toteutettavaa räätälöityä koulutusta, alueen yrittäjien tarpeet ja toiveet huomioiden. Yritystoiminnan osaamisen kasvattaminen Yritystutustuminen seutukunnan metallialan yrityksiin alan opiskelijoille Tavoitteena nähdä erilaisia metallipajoja Rakennemuutostyön tukeminen. Manageroinnin ja tuottamisen koulutus- ja osaamiskeskus toiminnan käynnistyminen, alan osaamisen lisääminen Toteutus Yrittäjäkoulutuksesta käynnistettiin projektin tuella ennakkomarkkinointi. Projekti osallistui myös kentällä, suoraan yrityksille, koulutuksen esittelyyn Koulutuskeskus Salpauksen ja projektin yhteistyönä Vierailut Hartolassa, Heinolassa, (yhteensä 15 paikkaa) Vierumäen Urheiluopiston tarttui Päijät-Hämeen liiton aluekehityspäällikön esityksestä ideaan ja asiasta tehtiin ESR-hanke Tulos Koulutukseen oltiin tyytyväisiä, joten toinen ryhmä käynnistyi Harjoittelupaikkojen sopiminen ja työssäoppiminen Alan tietoisuuden kasvaminen Idea oli niin hyvä, että ELY-keskus lähti rahoittamaan hanketta, joka on käynnissä Jatkosuunnitelmat Suunnitelmissa toteuttaa myös muilla aloilla (catering) Tällä hetkellä keskittynyt urheilumanagerointiin, jatkossa substanssi voi olla laajempi Erityispiirre Projekti toimi vastuullisena tahona idean viemiseksi käytäntöön Uusi tapa verkottaa ja tutustuttaa oppilaitosten oppilaita ja opettajia sekä alueen yrityksiä Idea ja tarve lähti alueen toimijalta, projekti tuotti ideapaperin ja vei eteenpäin

17 Muoto Esimerkkejä projektin yhteistyössä järjestämistä tapahtumista Yrittäjätreffit Nousukiitoon Yrittäjäiltamat Face to Face tapaamiset/esittelyt yrittäjille Seminaari Ajankohta Sisältö Yrittäjäyhteisö mallin esittely, neuvottelupöytä tapaamiset Luennot, puheenvuorot: Ohjausryhmän puheenjohtaja Mauno Kuusela, Yrittäjä Veli Matti Friman, Maakuntajohtaja Esa Halme, toimitusjohtaja Erkki Karppanen, toimitusjohtaja Petri Uusikylä Vapaamuotoinen, hieman kaoottinenkin, tilaisuus, Palveluntarjoajien esittelypöydät + puheenvuorot Mato Valtosen esitys Toteutus Ennakkoilmoittautuneiden Seminaaripuheenvuorot + 13 Näytteilleasettajaa, joiden luona henkilökohtaiset kontaktoinnit neuvottelupöydissä ryhmätyöskentelyt osallistujat liikkuivat, jokaisella näytteilleasettajalla oma puheenvuoro Markkinointi Lehti-ilmoitukset sekä henkilökohtainen markkinointi, netti, yhteistyökumppanit Kutsut Paikalla n. 60 osallistujaa n. 60 osallistujaa 150 osallistujaa Tehokkaasti alueen yrityksille, lehtiilmoitukset, netti, yhteistyökumppanit, henkilökohtainen markkinointi Yhteistyössä Päijänne-Leader, Lakes, Kicks Consulting, Anu Raappana Tmi, Mielimylly Valmennustoimisto, Ravintola Tukkijätkä Net Effect, Lakes, Päijät-Hämeen liitto Heinolan seudun kumppanuushanke, alueen yrittäjäyhdistykset, elinkeinoorganisaatiot Konkreettinen hyöty Alueen yrittäjien palveluiden markkinointi toisille yrittäjille, tiedottaminen, verkottumistilaisuus Hengenkohotustilaisuus, uusien ideoiden haku, verkottuminen Hyvä verkottumistapaaminen ja hengenkohotustilaisuus, tiedon jakaminen mm. yritystuista

18 Projektin kumppaneiden arviot projektin toiminnasta

19 Yleisiä havaintoja ( projektin toiminta) projektin toiminta saa erinomaiset arvosanat arvioitaessa projektin toimintaa sen strategisilla painopistealueilla Suurin osa vastaajista vastasi projektin toimintaa koskeviin väittämiin jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä Projekti tunnetaan myös hyvin vastaajien keskuudessa, sillä en osaa sanoa vastausten määrä on melko vähäinen Projektin toiminnalla on selvä kysyntä alueella, minkä toivotaan jatkuvan

20 -projektin tuoma lisäarvo alueen kehitykseen (N 84) 1=Täysin eri mieltä 2=Jokseenkin eri mieltä 3=Jokseenkin samaa mieltä 4=Täysin samaa mieltä 5=En osaa sanoa a. projekti on onnistunut hyvin 1 %5 % 37 % 46 % 11 % organisaatioiden välisen yhteistyön käynnistämisessä. b. projektin toiminta on joustavaa ja 1 % 1 % asiakaslähtöistä. 31 % 64 % 2 % c. projekti on on onnistunut hyvin kehittämishankkeiden tukemisessa. 3 % 4 % 38 % 45 % 11 % d. projekti on onnistunut hyvin erilaisten koulutustarpeiden ja ideoiden läpiviennissä. 2 % 7 % 32 % 37 % 21 %

21 Verkostosta voimaa -projektin tuoma lisäarvo alueen työllisyyden edistämisessä (N 84) 1=Täysin eri mieltä 2= Jokseenkin eri mieltä 3= Jokseenkin samaa mieltä 4= Täysin samaa mieltä 5=En osaa sanoa a. projekti on onnistunut hyvin 1 % 5 % 36 % 50 % 8 % yhteistyöverkostojen kehittämisessä. b. projekti on onnistunut hyvin yritysideoiden eteenpäin viennissä. 1 % 7 % 43 % 32 % 16 % c. projekti on toiminut tukena ja 1 % 2 % tulkkina työllistymisen eri vaiheissa. 26 % 59 % 11 % d. -projektilla on merkittävä rooli yrittäjyyden tukemisessa. 3 % 8 % 38 % 44 % 9 %

22 -projektin merkitys elinkeinoelämän tukemisessa (N 84) 1=Täysin eri mieltä 2= Jokseenkin eri mieltä 3= Jokseenkin samaa mieltä 4= Täysin samaa mieltä 5=En osaa sanoa a. projektilla on on tärkeä tuki rekrytointiasioissa. 2 % 6 % 37 % 47 % 7 % b. projektin toiminta on proaktiivista työnantajien suuntaan. 4 % 38 % 46 % 12 % c. projekti on onnistunut toimintaympäristön kehittämisessä. 2 % 9 % 42 % 37 % 10 % d. -projekti on merkittävä toimija toimintaympäristössä. 4 % 7 % 30 % 56 % 4 %

23 Erityisen hyvää projektin toiminnassa: (N 51) Projektille vahvuutena nähdään vahva työnantaja- ja verkostotuntemus, toiminta ja keskustelu yli kuntarajojen Toiminta koetaan käytännönläheisenä, luottamuksellisena ja joustavana Toimintaa kehutaan myös aktiiviseksi ja nopeaksi viranomaisverkostosta irrallisena ja itsenäisenä toimijana projekti pystyy välittömästi toimimaan hektisessä ympäristössä

24 Kehitettävää projektin toiminnassa: (N 33) Projektilta kaivataan lisää tulosten esittelyä, näkyvämpää tiedottamista esim. lehtijutuin Myös yrityskäyntejä toivotaan lisää tietoisuuden lisäämiseksi, samoin tiiviimpien verkostojen rakentamista yritysten välille, jotta yritykset voisivat vielä enemmän hyödyntää toistensa palveluita ja samalla auttaa Projekti saa hyvää palautetta käytännönläheisyydestä, mutta samalla toivotaan lisää konkretiaa

25 Projektin tulevaisuus: (N 41) Piilotyöpaikkojen etsiminen tulisi juurruttaa osaksi TE-toimiston normaalia toimintaa Jos mahdollista, tehdä jatkoprojekti nykyiselle. Elinkeino- ja työvoimapalvelut TE-toimistosta, Yrittäjyyden kehittäminen Uusyrityskeskus ja Lakes Pysyvänä rakenteena seudullisena kehittämisorganisaationa tai jonkun toiminnon alaisuudessa. Toiminnasta ei saisi mielestäni tehdä virkamiestyötä, joka jäykistäisi toimivaa rakennetta. Olemassa oleva verkosto säilytetään aktiivisen yhteydenpidon ja kokoontumisten sekä tilaisuuksien avulla. Tarvitsee vastuutahon esim. Heinolan kaupungilta. Samantyyppisesti kuin nyt. Toivottavasti projekti jatkuu.

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työkaluja seudullisten yrityspalveluiden työhön ajankohtaista TE-toimistosta, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 23.9.2015 Tuija Groop

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI MAASEUTUVERKOSTOYKSIKÖN TOIMINTA Maaseutuverkostoyksikön tuoma lisäarvo (2008 vs. 2012) OSA-ALUEEN KESKIARVO Kansainvälistymisen tuki 2,9

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Hankekahvit Kajaanissa

Hankekahvit Kajaanissa Hankekahvit Kajaanissa 7.9.2016 TYPO koordinaatio hankkeen kuulumisia lyhyesti Kainuussa on nimetty yhteyshenkilöt työllisyyshankkeille TE-toimistoon, tiedotetaan tarkemmin syksyn aikana. Toimintatapaa

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä. Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä. Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelmien arviointi alueellisten osaamisympäristöjen

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 00 Yhteistyökumppanuus Setlementti Louhela ry Päätavoite. SETLEMENTTI LOUHELA ON ARVOSTETTU JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu osatavoitteeseen 0.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa 24.7.2012 klo 9.00 Kesäkaudelle ominainen työttömyyden kasvu näkyi kesäkuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

Miten saada yritykset kiinnostumaan? Yritysyhteistyön muodot hankkeessa ja koulutuksessa

Miten saada yritykset kiinnostumaan? Yritysyhteistyön muodot hankkeessa ja koulutuksessa Miten saada yritykset kiinnostumaan? Yritysyhteistyön muodot hankkeessa ja koulutuksessa KotoTyö 2009-2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus ja Euroopan pakolaisrahasto Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan sosiaalirahasto UJ y C $ J ;aa n:on:o e s I t y sl tan.4lfo7di 3 J Vipuvoimaa EU:[ta aoo7-2013 Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

INFO Teatteri Vanha Juko

INFO Teatteri Vanha Juko INFO Teatteri Vanha Juko 11.08.2011 TAUSTAA 1. VISIOITA LUOVASTA LAHDESTA selvitys Lahden luovan talouden ja toiminnan laajuudesta ja merkityksestä julkaistiin 04.10.2010. Taustalla kesällä 2011 luovan

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

NUORTEN TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄN KASVU JATKUI HÄMEESSÄ JA KOKO MAASSA

NUORTEN TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄN KASVU JATKUI HÄMEESSÄ JA KOKO MAASSA NUORTEN TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄN KASVU JATKUI HÄMEESSÄ JA KOKO MAASSA Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun lopussa 18 876 työtöntä työnhakijaa, mikä on 811 vähemmän

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Riku Hautamäki Yritysasiakkuuskoordinaattori 1 TE-lyhenteestä TE-toimisto = Työ- ja elinkeinotoimisto (ent. työvoimatoimisto), työkkäri. Koko Suomessa 15 alueellisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2014 1 (5) Päätöshistoria 22.04.2014 469 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus

Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus EGR-rahoitus Sillanrakentaja -pilotissa Sillanrakentaja on Broadcom yhtiöstä irtisanottujen työllisyystilanteen parantamiseen perustuvan EGR-hankkeen toimenpide

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään?

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? TEM:n ajankohtaisiltapäivä Ohjaamoille 15.3.2016 Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpanon etappeja

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Taustaa ESR -rahoitteinen Maahanmuuttaja-asiamiestoiminnan käynnistämishanke (Tupa-hanke) Haapavesi-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnissa

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen esittely

E-verkostomallialoitteen esittely E-verkostomallialoitteen esittely ICT-talo 20.1.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.1.2012 1 Tässä ennakoinnilla tarkoitetaan Valituilta ilmiöalueilta: o Tulevaisuustiedon tuottamista

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena Rovaniemi

Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena Rovaniemi Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena 13.5.2014 Rovaniemi Työelämälähtöiset koulutusmallit tukea ja ohjausta tarvitsevien asiakkaiden osaamisen kehittämisen välineenä Kirsi-Maria Luusua-Pudas Lapin Ely-keskus,

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista?

Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista? Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista? Laatua laivalla 22.-24.8.2012 Ryhmä A4) 22.8.2012 klo 17.10 19.00 Marjut Huttunen, Kuvaus esityksestä Esityksessä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Hartola. Kuntaraportti

Hartola. Kuntaraportti Hartola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Heinola. Kuntaraportti

Heinola. Kuntaraportti Heinola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä

Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä Varatoimitusjohtaja Timo Reina Suomi 2019 Kasvukipuja seminaari 1.11.2016 Finlandia-talo Maakuntauudistus kuntien kannalta Kysymys

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Sysmä. Kuntaraportti

Sysmä. Kuntaraportti Sysmä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lahti. Kuntaraportti

Lahti. Kuntaraportti Lahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

ESITYS VERKOSTOSTA VOIMAA RAKENNEMUUTOSHANKKEEN JATKAMISEKSI 2014

ESITYS VERKOSTOSTA VOIMAA RAKENNEMUUTOSHANKKEEN JATKAMISEKSI 2014 ESITYS VERKOSTOSTA VOIMAA RAKENNEMUUTOSHANKKEEN JATKAMISEKSI 2014 PERUSTELUJA HANKKEEN TOIMINNAN JATKAMISEKSI VUODEN 2014 LOPPUUN Heinolan seutua vuodesta 2008 lähtien kohdannut äkillinen rakennemuutos

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

Orimattila. Kuntaraportti

Orimattila. Kuntaraportti Orimattila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014

Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014 3 Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 65,0 64,5 62,5 63,1 64,4 62,1 62,2 62,7 58,1 50 % 40 % 30 % 10,7 11,1 11,8 11,7 10,9 9,8 9,8 10,8 16,9 20 % 4,2 4,1 4,0 4,2 3,9

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKÖN JA SSYP KEHITYS OY:N PALVELUISTA YRITYKSILLE JA TYÖNANTAJILLE

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKÖN JA SSYP KEHITYS OY:N PALVELUISTA YRITYKSILLE JA TYÖNANTAJILLE ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKÖN JA SSYP KEHITYS OY:N PALVELUISTA YRITYKSILLE JA TYÖNANTAJILLE Saarijärven kaupungin ja SSYP Kehitys Oy:n lisäpanostukset työllisyyden ja

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Uusi Polku. Microsoft Tampere. Microsoft mobile, Pirkanmaan ELY ja TEtoimisto,

Uusi Polku. Microsoft Tampere. Microsoft mobile, Pirkanmaan ELY ja TEtoimisto, Uusi Polku Microsoft Tampere Microsoft mobile, Pirkanmaan ELY ja TEtoimisto, Saranen Consulting Oy 1 Aloitustapaaminen Henkilökohtaisen rekrytoitumissuunnitelman laatiminen Yksilöllisesti räätälöity kokonaisuus

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Service Park Provider Oy

Service Park Provider Oy Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys SPP Verkostokonsultit www.spp finland.fi ja www.verkostokonsultit.fi Verkostomanageripalvelun pilotointi Piiru hanke Service Park Provider Oy (SPP)

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Tavoitteidensa mukaisella työuralla Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta Toteutetaan joka toinen vuosi. Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon

Lisätiedot