VERKOSTOSTAVOIMAA-PROJEKTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERKOSTOSTAVOIMAA-PROJEKTI"

Transkriptio

1 VERKOSTOSTAVOIMAA-PROJEKTI Verkostoanalyysiraportti NET EFFECT OY

2 Sähköinen kysely Sähköinen kysely lähetettiin 205:lle toimijalle, joista suurin osa oli Heinola-Hartola-Sysmä alueelta Sähköiseen kyselyyn vastasi 85, suurin vastaajaryhmä olivat yritykset Kyselyn vastausprosentti 41 % Vastaajat jakautuivat seuraavan taulukon mukaisesti Vastaajien edustama organisaatio 0 % 5 % 10 %15 %20 %25 %30 %35 %40 %45 %50 % Yritykset 44 % Alue- ja paikallishallinnon viranomaiset 36 % Yhdistykset ja muut kolmannen sektorin toimijat 12 % Oppilaitokset Elinkeinojen kehittämisyhtiöt ja -organisaatiot Alueella toimivat hankkeet ja projektit 4 % 2 % 2 %

3 Kyselyssä kysyttyä Kysely jakaantui kahteen osaan: Ensimmäisessä verkostoanalyysiosassa kysyttiin alueen elinkeinoelämän verkoston toimintaan liittyviä kysymyksiä ja samalla päivitettiin talvella 2009 tehty verkostokuva 1) Minkä alla olevien toimijoiden kanssa yrityksesi/ organisaatiosi tekee yhteistyötä? (Yhteistyöllä tarkoitetaan työllisyyden, elinkeinoelämän/ yritysten liiketoiminnan kehittämiseen liittyvää toimintaa, rekrytointi, yritysneuvonta, yritysyhteistyö jne.) 2) Mikäli listalta puuttuu jokin merkittävä taho, niin listaa nämä alla olevaan vastauskenttään 3) Listaa 1-3 yhteistyökumppania, joiden kanssa tekemäsi yhteistyö on lisääntynyt projektin myötä Toisessa osassa kysyttiin projektin toimintaan liittyviä kysymyksiä väittämämuodossa. Väittämät käsittelivät seuraavia teemoja: 1) projektin tuoma lisäarvo alueen kehitykseen 2) projektin tuoma arvo alueen työllisyyden edistämisessä 3) projektin merkitys elinkeinoelämän tukemisessa Näiden lisäksi kysyttiin mitä erityisen hyvää ja mitä kehitettävää on projektin toiminnassa ja miten sen tarjoamat palvelut voisivat parhaiten jatkua tulevaisuudessa Talven 2009 kyselystä poiketen yhteistyökysymyksiä ei esitetty kohdistuen organisaatiossa työskenteleviin vaan organisaatioihin kokonaisuudessaan (syynä henkilövaihdokset jne.). Tämä tekee suoran vertailun joidenkin kysymysten osalta hankalaksi. Tuloksissa, joissa on esitetty vertailutuloksia vuoden 2009 kyselyyn, on laskettu viimekertaisten vastausten keskiarvot organisaatioiden osalta.

4 Verkostoanalyysi

5 Yleisiä havaintoja (verkostoanalyysiosuus) Yleisesti voidaan sanoa yhteistyön lisääntyneen eri toimijoiden välillä vuoden 2009 jälkeen projekti nousi keskeisimmäksi verkostotoimijaksi, noin 80 % vastaajista ilmoittaa tekevänsä yhteistyötä projektin kanssa Keskeisinä toimijoina olivat myös: Elinkeinojen kehittämisyhtiöistä ja organisaatioista Päijänne Leader ry, LAKES, Uusyrityskeskus ja Päijät-Hämeen Yrittäjät Alue- ja paikallishallinnon viranomaisista Hartolan kunta, Heinolan kaupunki, Heinolan työ- ja elinkeinotoimisto sekä Hämeen ELY-keskus Yrityksistä Itä-Häme lehti, Lähilehti ja Versowood Oy Oppilaitoksista Koulutuskeskus Salpaus, Itä-Hämeen Opisto ja Jyränkölän Setlementti ry Yhdistyksistä ja muista kolmannen sektorin toimijoista Hartolan Yrittäjät ry, Hartolan seurakunta Heinolan Yrittäjät ry ja Työpaja Torppa Projekteista ja hankkeista keskeisimmiksi nousi projektin lisäksi Oksaprojekti ja Hartolan työvarikko, Nuorten työpaja hanke Eri toimijoita verrattaessa eniten yhteistyötä tehdään alue- ja paikallishallinnon viranomaisten kanssa, mikä selittyy ainakin osittain viranomaisyhteistyönä

6 Verkostoanalyysi Seuraavalla kalvolla on kuvattu verkostossa olevat toimijat verkostokuvana. Jos yksi toimija organisaatiosta on ilmoittanut tekevänsä yhteistyötä toisen organisaation kanssa, niin organisaatioiden välille muodostuu yhteys. Verkostosta on jäänyt pois kokonaan ne, jotka eivät ole vastanneet kyselyyn ja ne joille kukaan ei ole vahvistanut yhteistyösuhdetta. Verkostossa on 146 toimijaa (vuonna 2009 toimijoiden määrä oli 73) Kuvassa pyöreä symboli tarkoittaa sitä, että organisaatio on itse ilmoittanut tekevänsä yhteistyötä ja neliö symboli tarkoittaa sitä, että organisaation kanssa tehdään yhteistyötä. Kuvassa projekti on laitettu tekemään yhteistyötä kaikkien organisaatioiden kanssa, sillä projekti on nimennyt vastaajat sidosryhmikseen. Kuvasta näkee, miten aktiiviseksi vastaaja kokee itsensä ja miten aktiiviseksi toiset kokevat vastaajan. Toimijat, jotka ovat seittikuvan ulkopuolella ovat vastanneet kyselyyn, mutta eivät nimenneet ketään tai nimesivät vain itsensä.

7 = Elinkeinojen kehittämiskeskus = Julkishallinto = Yritys = Yhdistykset = Oppilaitokset = Projektit

8 Keskeisimmät toimijat keskeisyyden perusteella # Toimija CENTRALITY 1. Heinolan TE -toimisto 25, Hartolan yrittäjät 23, Hartolan kunta 20, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 20, Heinolan kaupunki 19, Sysmän kunta 17, Koulutuskeskus Salpaus 16, Hämeen ELY -keskus 15, Asumisen osaamisklusterin osaamisen ja innovaatioiden siirto -hanke 15, Sysmän yrittäjät ry 14,955 Centrality = Yhteistyösiteiden määrä (kaksisuuntaisten nuolien määrä, jotka lähtevät toimijasta)

9 Keskeisimmät toimijat välittäjyyden perusteella # Toimija BETWEENNESS 1. Heinolan TE -toimisto 90, Työniloa -projekti, Jyränkölän Setlementti ry 26,38 3. Hartolan yrittäjät 21, Heinolan kaupunki 17, Airin askartelu ja ohjaus 15,182 Asumisen osaamisklusterin osaamisen ja innovaatioiden siirto - 6. hanke 14, Teräskomponentti Ky Rönkkönen 12, Hartolan kunta 11, Päijät Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 11, Koulutuskeskus Salpaus 10,451 Betweenness = Kuvaa, kuinka monen lyhimmän polun varrella kyseinen toimija on kaikkien toimijoiden välillä (kaikkien toimijoiden välille lasketaan lyhin reitti ja tarkastellaan kuinka monen lyhimmän polun varrella kyseinen toimija on). Luku kuvaa toimijan välittävää roolia verkostossa.

10 Verkostotoimijoiden välinen yhteistyö Minkä alla olevien toimijoiden kanssa yrityksesi/ organisaatiosi tekee yhteistyötä? YRITYKSET 46 % ALUE- JA PAIKALLISHALLINNON VIRANOMAISET ALUEELLA TOIMIVAT HANKKEET JA PROJEKTIT YHDISTYKSET JA MUUT KOLMANNEN SEKTORIN TOIMIJAT ELINKEINOJEN KEHITTÄMISYHTIÖT JA - ORGANISAATIOT 15 % 14 % 11 % 7 % OPPILAITOKSET 6 %

11 projektin toiminta

12 STRATEGISET VALINNAT VISIO Alueen elinvoimai- suuden tukeminen Työllistymisen edistäminen Lisäarvon tuottaminen alueen kehitykseen TOIMENPITEET Yritys- toiminnan kehittämisen tuki Elinkeino- elämän tukeminen Työnhakuprosessin tukeminen * Tuki osaavan työvoiman saamiseksi Yhteistyön ja verkottumisen edistäminen Byrokratia konsultointi Yrittäjyyden tukeminen Kehittämishankkeiden tukeminen Yhteistyö koulutusorganisaatioiden kanssa TAPA TOIMIA Yhteistyöverkostojen kehittäminen Yritysideoiden eteenpäinvienti Sparraus, koutsaus, Asiakkuus kumppanuus Yrittäjäkoulutukset Oppisopimuskoulutukset Oikealle luukulle ohjaaminen Tuki ja tulkki Kohtaanto-ongelmien ratkaiseminen Rekrytointiosaaminen Proaktiivinen työnantajasuuntautuneisuus Toimintaympäristön kehittäminen Uusien yritysideoiden tukeminen Yritysneuvonta, hankkeiden edistäminen Organisaatioiden välisen yhteistyön käynnistäminen Verkoston näkyväksi tekeminen Seminaarien ja tapaamisten järjestäminen Joustava ja asiakaslähtöinen toiminta (kasvot ja persoona) Yhdistävä tekijä toimijoiden välillä Resurssien yhteiskäyttö Uudet avaukset Rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen Koulutustarpeiden ja ideoiden eteenpäinvienti (esim. korttiruletti) Tuki koulutusohjelman suunnittelussa Koulutustiedottaminen yrityksille

13 projektin toiminta: Työllistymisen edistäminen Case Case Matti Case: Yritys Taustaa Tavoite Toteutus Tulos Jatko-suunnitelmat Erityispiirre Alueelle puolisonsa kanssa muuttanut työnhakija Työmarkkinoille kiinnittyminen ei onnistunut Syynä oman osaamisen huono markkinointi, asenne, töiden valikointi, terveydellistä haittaa Projektin haastattelu: Kuva hakijasta ja hänen osaamisestaan sekä cv/työnhakijaesittely Luvattiin ottaa yhteyttä, kun hänelle sopivia työtehtäviä tulee esille, työnhakijan sparraus työnhaussa Työpaikkoja, jotka eivät olleet auki TE-toimistossa: Projektin työnantajakumppani etsi kesätyöntekijää Mattia esiteltiin muiden ehdokkaiden ohella Järjestettiin työnantajan kanssa yhteinen haastattelu, kerrottiin, että Matin palkkaamiseen voi saada tukea, mikä oli selvitetty ennakkoon TEtoimistosta. Haastattelu Ok. Matti valittiin. Projekti auttoi palkkatuen hakemisessa. Projektin työnantajakumppani etsi tekijää talveksi Mattia ehdotettiin heille työelämävalmennukseen, jos se menee hyvin, niin sen jälkeen töihin palkkatuella. Kaikki meni hyvin ja Matti pääsi talveksi töihin. Vaikeasti työllistyvän tukeminen työnantajalähtöisesti Yritys ajaa toimintaa alas: Ei tilauksia, lomautukset toistaiseksi Työntekijöiden keski-ikä 50v Työstä työhön sijoittuminen. TE-toimistoon tuli työnhakija, joka halusi päivittää LVI-osaamista Hänet ohjattiin projektille Otettiin yhteys kahteen putkiliikkeeseen Aloittaa 3kk työelämävalmennusjaksolla ja sen jälkeen palkkatyöhön Työstä työhön Ennakoivaa toimintaa

14 projektin toiminta: Elinkeinoelämän tukeminen Case Nopea rekrytointi Contact Centerin pitäminen alueella Taustaa Tavoite Toteutus Tulos Jatko-suunnitelmat Erityispiirre Seudulle etabloitunut yritys ja heidän yhteistyökumppaninsa olivat käynnistämässä uutta toimintaa Sopivan sijoituspaikan löytäminen uudelle perustettavalle yritykselle ja henkilöstön rekrytointi Paikkojen kartoitus Heinolassa, paikka löytyi Parkettitehtaan entisten työntekijöiden tietojen hyödyntäminen Työttömiä esihaastateltiin ja innokkaimmat pääsivät varsinaiseen työhaastatteluun Mukaan otettiin rekrytointikoulutus (työvoimakoulutus) Koulutus yhteishankintana (Koulutuskeskus Salpaus) Kurssin päätyttyä 7 henkeä siirtyi uuden työantajan palvelukseen Erittäin nopeassa aikataulussa (kesä) toteutettu rekrytointi yhteishankintakoulutusta hyödyntäen Hartolassa edellinen contact center oli menossa konkurssiin Contact center toiminnan jatkaminen Hartolassa uuden yrityksen toimesta, työpaikkojen säilyttäminen Neuvottelut edellisen cc-johtajan kanssa, miten tästä eteenpäin Työntekijöille (15-20) vakuutettiin, että toimintaa halutaan jatkaa tavalla tai toisella (odotusaika 3kk) Hartolan kunnanjohtaja laittoi kirjeen 9:lle alan toimijalle, että tilat, koneet, laitteet ja työntekijät olisivat valmiina Parhaimmillaan 5 toimijaa oli kiinnostunut, 4 kanssa käytiin neuvotteluja, yritys perusti uuden yksikön Hartolaan Yritys perusti myös uuden toimipisteen Heinolaan, jossa projekti yhteistyössä mukana Hartolan yksikkö on sittemmin loppunut Äärimmäisen hyvä kumppanuus

15 projektin toiminta: Elinkeinoelämän tukeminen Case Tuki ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi Ruokalanpitäjä Yrityksen investointihanke Taustaa Sähköalan yrityksellä oli tarve ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi ja se otti yhteyttä Päijänne Leaderiin Yritys A haki ruokalanpitäjää Projekti oli yrityksen tukena valintahaastattelussa Työnhakija tuli haastatteluun ja valituksi Projektin yhteistyöverkosto antoi vinkin projektin auttamismahdollisuudesta yrityksen kehittämishankkeessa. Yritys otti yhteyttä projektiin. Tavoite Yrityksen kasvun tukeminen, yritystuen hyödyntäminen Työllistyminen yrittäjyyden avulla Yritystoiminnan kehittyminen Toteutus Projekti auttoi laskelmien tekemisessä Hakija meni samalla Suomen Yrittäjäopiston yrittäjäkoulutukseen Yrityksen A tarve loppui, mutta hieman myöhemmin Yrityksessä B ilmeni vastaavanlainen tarve. Projekti osasi suositella hyvää ruokalanpitäjää Selvitettiin yritystuen hakemisprosessi ja tarvittavat toimenpiteet yritykselle ja tilitoimistolle. Pidettiin 3 suunnittelupalaveria, jossa käytiin läpi kaikki tarvittavat yritystukilomakkeet ja niiden täyttäminen. Tulos Paperit toimitettiin Päijänne Leaderiin ja työntekijän palkkaus mahdollistui Ruokalan toiminta uudessa toimipaikassa käynnistyi Yritys sai hakemansa yritystuen ja toteutti hankkeen. Jatkosuunnitelmat Ensimmäisen työntekijän palkkaukseen tuki ELY-keskuksesta/ TE-toimistosta Laajennussuunnitelmat vireillä. Onnistunut yhteistyö yrityksen kanssa toi projektille uuden kehittämishankeidean toisen yrityksen kanssa, jota on lähdetty työstämään eteenpäin. Erityispiirre Konkreettinen tuki laskelmien täytössä Pienyrittäjyyden tukemista mahdollisuuksien hyödyntäminen Projekti antoi tukea yritystoiminnan kehittämisessä sekä edisti yhteistyötä

16 projektin toiminta: Lisäarvon tuottaminen aluekehitykseen Case Räätälöity yrittäjäkoulutus Heinolan seudun yrityksille Työelämätietoutta metallialasta Manageroinnin ja tuottamisen osaamiskeskus Taustaa Suomen Yrittäjäopiston esittämälle idealle tarvittiin vastuullinen toteuttajataho Historia vuodessa 2003 työelämätietouden lisäämisessä opiskelijoille Lähtökohtana Heinolan seudun rakennemuutos. Rakennemuutosohjelmaan tarvittiin uusia hankeideoita. Tavoite Saada omalla alueella toteutettavaa räätälöityä koulutusta, alueen yrittäjien tarpeet ja toiveet huomioiden. Yritystoiminnan osaamisen kasvattaminen Yritystutustuminen seutukunnan metallialan yrityksiin alan opiskelijoille Tavoitteena nähdä erilaisia metallipajoja Rakennemuutostyön tukeminen. Manageroinnin ja tuottamisen koulutus- ja osaamiskeskus toiminnan käynnistyminen, alan osaamisen lisääminen Toteutus Yrittäjäkoulutuksesta käynnistettiin projektin tuella ennakkomarkkinointi. Projekti osallistui myös kentällä, suoraan yrityksille, koulutuksen esittelyyn Koulutuskeskus Salpauksen ja projektin yhteistyönä Vierailut Hartolassa, Heinolassa, (yhteensä 15 paikkaa) Vierumäen Urheiluopiston tarttui Päijät-Hämeen liiton aluekehityspäällikön esityksestä ideaan ja asiasta tehtiin ESR-hanke Tulos Koulutukseen oltiin tyytyväisiä, joten toinen ryhmä käynnistyi Harjoittelupaikkojen sopiminen ja työssäoppiminen Alan tietoisuuden kasvaminen Idea oli niin hyvä, että ELY-keskus lähti rahoittamaan hanketta, joka on käynnissä Jatkosuunnitelmat Suunnitelmissa toteuttaa myös muilla aloilla (catering) Tällä hetkellä keskittynyt urheilumanagerointiin, jatkossa substanssi voi olla laajempi Erityispiirre Projekti toimi vastuullisena tahona idean viemiseksi käytäntöön Uusi tapa verkottaa ja tutustuttaa oppilaitosten oppilaita ja opettajia sekä alueen yrityksiä Idea ja tarve lähti alueen toimijalta, projekti tuotti ideapaperin ja vei eteenpäin

17 Muoto Esimerkkejä projektin yhteistyössä järjestämistä tapahtumista Yrittäjätreffit Nousukiitoon Yrittäjäiltamat Face to Face tapaamiset/esittelyt yrittäjille Seminaari Ajankohta Sisältö Yrittäjäyhteisö mallin esittely, neuvottelupöytä tapaamiset Luennot, puheenvuorot: Ohjausryhmän puheenjohtaja Mauno Kuusela, Yrittäjä Veli Matti Friman, Maakuntajohtaja Esa Halme, toimitusjohtaja Erkki Karppanen, toimitusjohtaja Petri Uusikylä Vapaamuotoinen, hieman kaoottinenkin, tilaisuus, Palveluntarjoajien esittelypöydät + puheenvuorot Mato Valtosen esitys Toteutus Ennakkoilmoittautuneiden Seminaaripuheenvuorot + 13 Näytteilleasettajaa, joiden luona henkilökohtaiset kontaktoinnit neuvottelupöydissä ryhmätyöskentelyt osallistujat liikkuivat, jokaisella näytteilleasettajalla oma puheenvuoro Markkinointi Lehti-ilmoitukset sekä henkilökohtainen markkinointi, netti, yhteistyökumppanit Kutsut Paikalla n. 60 osallistujaa n. 60 osallistujaa 150 osallistujaa Tehokkaasti alueen yrityksille, lehtiilmoitukset, netti, yhteistyökumppanit, henkilökohtainen markkinointi Yhteistyössä Päijänne-Leader, Lakes, Kicks Consulting, Anu Raappana Tmi, Mielimylly Valmennustoimisto, Ravintola Tukkijätkä Net Effect, Lakes, Päijät-Hämeen liitto Heinolan seudun kumppanuushanke, alueen yrittäjäyhdistykset, elinkeinoorganisaatiot Konkreettinen hyöty Alueen yrittäjien palveluiden markkinointi toisille yrittäjille, tiedottaminen, verkottumistilaisuus Hengenkohotustilaisuus, uusien ideoiden haku, verkottuminen Hyvä verkottumistapaaminen ja hengenkohotustilaisuus, tiedon jakaminen mm. yritystuista

18 Projektin kumppaneiden arviot projektin toiminnasta

19 Yleisiä havaintoja ( projektin toiminta) projektin toiminta saa erinomaiset arvosanat arvioitaessa projektin toimintaa sen strategisilla painopistealueilla Suurin osa vastaajista vastasi projektin toimintaa koskeviin väittämiin jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä Projekti tunnetaan myös hyvin vastaajien keskuudessa, sillä en osaa sanoa vastausten määrä on melko vähäinen Projektin toiminnalla on selvä kysyntä alueella, minkä toivotaan jatkuvan

20 -projektin tuoma lisäarvo alueen kehitykseen (N 84) 1=Täysin eri mieltä 2=Jokseenkin eri mieltä 3=Jokseenkin samaa mieltä 4=Täysin samaa mieltä 5=En osaa sanoa a. projekti on onnistunut hyvin 1 %5 % 37 % 46 % 11 % organisaatioiden välisen yhteistyön käynnistämisessä. b. projektin toiminta on joustavaa ja 1 % 1 % asiakaslähtöistä. 31 % 64 % 2 % c. projekti on on onnistunut hyvin kehittämishankkeiden tukemisessa. 3 % 4 % 38 % 45 % 11 % d. projekti on onnistunut hyvin erilaisten koulutustarpeiden ja ideoiden läpiviennissä. 2 % 7 % 32 % 37 % 21 %

21 Verkostosta voimaa -projektin tuoma lisäarvo alueen työllisyyden edistämisessä (N 84) 1=Täysin eri mieltä 2= Jokseenkin eri mieltä 3= Jokseenkin samaa mieltä 4= Täysin samaa mieltä 5=En osaa sanoa a. projekti on onnistunut hyvin 1 % 5 % 36 % 50 % 8 % yhteistyöverkostojen kehittämisessä. b. projekti on onnistunut hyvin yritysideoiden eteenpäin viennissä. 1 % 7 % 43 % 32 % 16 % c. projekti on toiminut tukena ja 1 % 2 % tulkkina työllistymisen eri vaiheissa. 26 % 59 % 11 % d. -projektilla on merkittävä rooli yrittäjyyden tukemisessa. 3 % 8 % 38 % 44 % 9 %

22 -projektin merkitys elinkeinoelämän tukemisessa (N 84) 1=Täysin eri mieltä 2= Jokseenkin eri mieltä 3= Jokseenkin samaa mieltä 4= Täysin samaa mieltä 5=En osaa sanoa a. projektilla on on tärkeä tuki rekrytointiasioissa. 2 % 6 % 37 % 47 % 7 % b. projektin toiminta on proaktiivista työnantajien suuntaan. 4 % 38 % 46 % 12 % c. projekti on onnistunut toimintaympäristön kehittämisessä. 2 % 9 % 42 % 37 % 10 % d. -projekti on merkittävä toimija toimintaympäristössä. 4 % 7 % 30 % 56 % 4 %

23 Erityisen hyvää projektin toiminnassa: (N 51) Projektille vahvuutena nähdään vahva työnantaja- ja verkostotuntemus, toiminta ja keskustelu yli kuntarajojen Toiminta koetaan käytännönläheisenä, luottamuksellisena ja joustavana Toimintaa kehutaan myös aktiiviseksi ja nopeaksi viranomaisverkostosta irrallisena ja itsenäisenä toimijana projekti pystyy välittömästi toimimaan hektisessä ympäristössä

24 Kehitettävää projektin toiminnassa: (N 33) Projektilta kaivataan lisää tulosten esittelyä, näkyvämpää tiedottamista esim. lehtijutuin Myös yrityskäyntejä toivotaan lisää tietoisuuden lisäämiseksi, samoin tiiviimpien verkostojen rakentamista yritysten välille, jotta yritykset voisivat vielä enemmän hyödyntää toistensa palveluita ja samalla auttaa Projekti saa hyvää palautetta käytännönläheisyydestä, mutta samalla toivotaan lisää konkretiaa

25 Projektin tulevaisuus: (N 41) Piilotyöpaikkojen etsiminen tulisi juurruttaa osaksi TE-toimiston normaalia toimintaa Jos mahdollista, tehdä jatkoprojekti nykyiselle. Elinkeino- ja työvoimapalvelut TE-toimistosta, Yrittäjyyden kehittäminen Uusyrityskeskus ja Lakes Pysyvänä rakenteena seudullisena kehittämisorganisaationa tai jonkun toiminnon alaisuudessa. Toiminnasta ei saisi mielestäni tehdä virkamiestyötä, joka jäykistäisi toimivaa rakennetta. Olemassa oleva verkosto säilytetään aktiivisen yhteydenpidon ja kokoontumisten sekä tilaisuuksien avulla. Tarvitsee vastuutahon esim. Heinolan kaupungilta. Samantyyppisesti kuin nyt. Toivottavasti projekti jatkuu.

VERKOSTOANALYYSI raportti

VERKOSTOANALYYSI raportti Verkostosta Voimaa -projekti VERKOSTOANALYYSI raportti Net Effect Oy 1 Sisällys Yleisiä havaintoja Kysymyksenasettelu Koko verkosto, kaikki yksittäiset toimijat, kaikki suhteet (myös yksisuuntaiset) Aineiston

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Verkostosta Voimaa loppuseminaari 26.11.2014. Kehittämiskumppani Lassi Köppä, Ramboll Management Consulting

Verkostosta Voimaa loppuseminaari 26.11.2014. Kehittämiskumppani Lassi Köppä, Ramboll Management Consulting Verkostosta Voimaa toiminnan peilaaminen ja vertaaminen perinteiseen yritysneuvontaan ja elinkeinojen kehittämiseen, toiminnan tulokset ja vaikuttavuus Verkostosta Voimaa loppuseminaari 26.11.2014 Kehittämiskumppani

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT 1 Tarkoitus Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen > työnantajat saavat tarpeisiinsa pohjautuvaa osaavaa työvoimaa ja henkilöasiakkaat saavat osaamiseensa

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Tavoitteena kehittää työllisyyden hoitoa alueella Keskeisimpinä tehtävinä - Luoda työllistymisen polkuja pidempään työttömänä olleille henkilöille

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Ulos toimistosta Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015 Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Esityksen sisältö TE-palvelut Suomessa Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistoksi 2013 Virkamiehestä

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Kehittämiskohteemme 1: Työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa kehitettävä uusi osallistujavalinnan malli (työvoimapoliittinen koulutus) 2: Tehostettu työnhakuklubi (koulutuksen

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, osakeyhtiömuotoinen,

Lisätiedot

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä tuottaa hyötyä julkiselle sektorille Jyvälä tarjoaa työpaikkoja Jyväskylän

Lisätiedot

Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla Ennakointikamari Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusala 27.10.2010

Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla Ennakointikamari Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusala 27.10.2010 Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla Ennakointikamari Kiinteistöpalvelu- ja turvallisuusala 27.10.2010 Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla -hanke Resurssit ESR / OPH -rahoitus vuoden 2010 loppuun. Hallinnollinen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työkaluja seudullisten yrityspalveluiden työhön ajankohtaista TE-toimistosta, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 23.9.2015 Tuija Groop

Lisätiedot

Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä. Juha Metsänoja, Elina Ilmanen

Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä. Juha Metsänoja, Elina Ilmanen Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä Juha Metsänoja, Elina Ilmanen Palvelun kohderyhmäyrityksiin kuuluivat Yritysharavan yhteydessä rekrytointitarpeista raportoineet yritykset

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013 Rakennemuutos, Salo 21.3.2013 Tommi Virtanen Yrityssalo Oy Tommi Virtanen ÄKILLINEN RAKENNEMUUTOS Salo nimettiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi 16.9.2009 2008-2009 Salon seudulta hävisi noin 2 000

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2012 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ Töihin!-palvelu: yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö

Lisätiedot

Työllistymistä y edistävä toiminta

Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 0 Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementti Louhela ry Päätavoite. LOUHELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu osatavoitteeseen 0. Osatavoite: Työntekijöiden

Lisätiedot

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA)

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI I HOJKS-palaveri Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 5.0 mennessä Alkutilanteen

Lisätiedot

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI MAASEUTUVERKOSTOYKSIKÖN TOIMINTA Maaseutuverkostoyksikön tuoma lisäarvo (2008 vs. 2012) OSA-ALUEEN KESKIARVO Kansainvälistymisen tuki 2,9

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tehtävät ja organisaatio. Pori, syyskuu 2013 Ylijohtaja Marja Karvonen

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tehtävät ja organisaatio. Pori, syyskuu 2013 Ylijohtaja Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tehtävät ja organisaatio Pori, syyskuu 2013 Ylijohtaja Marja Karvonen ELY-keskuksen toiminta-ajatus ELY-keskus on elinkeinojen, työmarkkinoiden ja maaseudun

Lisätiedot

Hankekahvit Kajaanissa

Hankekahvit Kajaanissa Hankekahvit Kajaanissa 7.9.2016 TYPO koordinaatio hankkeen kuulumisia lyhyesti Kainuussa on nimetty yhteyshenkilöt työllisyyshankkeille TE-toimistoon, tiedotetaan tarkemmin syksyn aikana. Toimintatapaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2013 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ : yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö Jämsässä

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä. Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä. Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKRhankkeiden arvioinnin menetelmänä Tamás Lahdelma ja Seppo Laakso Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelmien arviointi alueellisten osaamisympäristöjen

Lisätiedot

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia Peimarin koulutuskuntayhtymä Maaseutuopisto Paimio Maaseutuopisto Tuorla Sosiaali- ja terveysopisto Kalatalous- ja ympäristöopisto Maaseutuopiston toimipaikat Tuorla, Kaarina Paimio

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 Lappi kasvavat elinkeinot Matkailu ja palvelut o Matkailukeskuksia: Levi, Luosto, Olos, Pallas, Pyhä,

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Yhteenveto Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Tunnistetaan entistä enemmän kunnassa jo toimivien yritysten tarpeet. Tonttien luovutuksessa pyritään

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Novagon rekrytointipalvelu Go 4 Work! Työllistämistehtävä osana yrityskehitysyhtiön tuloksellista tekemistä

Novagon rekrytointipalvelu Go 4 Work! Työllistämistehtävä osana yrityskehitysyhtiön tuloksellista tekemistä Novagon rekrytointipalvelu Go 4 Work! Työllistämistehtävä osana yrityskehitysyhtiön tuloksellista tekemistä Rekrytointipalvelut Novagolla 1.8.2012-30.4.2015 Omistajakuntien aloitteesta Novagolla käynnistettiin

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Bioenergia ja puukuljetusten tulevaisuus -seminaari Kemi 27.10.2010 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Loimu-projekti,

Lisätiedot

Työttömien määrä vakiintumassa viiden vuoden takaiselle tasolle

Työttömien määrä vakiintumassa viiden vuoden takaiselle tasolle Hämeen ELY-keskus tiedottaa SYYSKUUN TYÖLLISYYSKATSAUS Julkaistavissa 26.10.2010 klo 9.00 Työttömien määrä vakiintumassa viiden vuoden takaiselle tasolle Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

INNOSPRING CATCH - CAPTURING KNOWLEDGE OPPORTUNITIES AND CO-CREATING VALUE IN THE DIGITAL ECONOMY

INNOSPRING CATCH - CAPTURING KNOWLEDGE OPPORTUNITIES AND CO-CREATING VALUE IN THE DIGITAL ECONOMY INNOSPRING CATCH - CAPTURING KNOWLEDGE OPPORTUNITIES AND CO-CREATING VALUE IN THE DIGITAL ECONOMY Kirsimarja Blomqvist Anna-Maija Nisula Heidi Olander Kaisa Henttonen Jukka-Pekka Bergman Tutkii yhteiskehittelyä

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa 24.7.2012 klo 9.00 Kesäkaudelle ominainen työttömyyden kasvu näkyi kesäkuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme.

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme. Rakenne Töihin!-palvelu on työllisyyttä edistävä palvelukokonaisuus, jonka perustana on laaja ja tiivis yritysyhteistyö. Tarkoituksenamme on tukea työllistymistä valmentamalla asiakkaita työelämään ja

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kummiyritysrengas

Varsinais-Suomen kummiyritysrengas Varsinais-Suomen kummiyritysrengas Tästä on kyse 1 Varsinais-Suomen Kummiyritysrengas Jokaisessa maakunnan kunnassa on selkeä ja tunnettu toimintatapa, jota kautta varmistetaan nuoren, alle 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

Loppuraportti. Monikulttuurinen kansalaistaitojen kehittämishanke 94/03/23/2013 Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry

Loppuraportti. Monikulttuurinen kansalaistaitojen kehittämishanke 94/03/23/2013 Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry 1 Loppuraportti 94/03/23/2013 Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry JoMoni ry haki rahoitusta Monikulttuuriselle kansalaistaitojen kehittämishankkeelle. Päärahoittajana hankkeessa on Ely-keskus.

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Pienyrittäjien työhyvinvointi Esimerkkinä Naisyrittäjien työhyvinvoíntihanke Työhyvinvointi fokukseen seminaari 7.3.2012, Kasnäs Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos

Lisätiedot

Välkky-projektin päätösseminaari Avauspuheenvuoro ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus

Välkky-projektin päätösseminaari Avauspuheenvuoro ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Välkky-projektin päätösseminaari Avauspuheenvuoro ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus 12.11.2014 Tilastot: Satakunnan ELY-keskus, Merja Mannelin 13.11.2014 140 HAASTEELLINEN tilanne: Suomen

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖNVALMENTAJILLE KOKEMUKSISTA TE-PALVELUISSA KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN KANSSA

KYSELY TYÖHÖNVALMENTAJILLE KOKEMUKSISTA TE-PALVELUISSA KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN KANSSA RAPORTTI.5.5 KYSELY TYÖHÖNVALMENTAJILLE KOKEMUKSISTA TE-PALVELUISSA KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN KANSSA Rinnekoti-Säätiö Rinnekodintie, 98 Espoo etunimi.sukunimi@rinnekoti.fi (9) 855 (6) Kyselyn perustiedot

Lisätiedot

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita Mukana on tällä hetkellä noin 30 kaupan alan oppilaitosta sekä noin 30 vähittäis- ja tukkukaupan yritystä.

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA Sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoiden liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehittämistarpeita kartoittava selvitys Tutkija Eevaleena Mattila

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11010 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 00 Yhteistyökumppanuus Setlementti Louhela ry Päätavoite. SETLEMENTTI LOUHELA ON ARVOSTETTU JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu osatavoitteeseen 0.

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Aluetaso; alueelliset Opin ovet ovet

Aluetaso; alueelliset Opin ovet ovet Valtakunnan taso; Koord.proj. (800 000 ) + E, S, N (yht. n. 7M ) 1. Koordinointi & seuranta 2. Kehittämistyön tuki ja ohjaus 3. Tiedottaminen ja tulosten levittäminen 4. Jatkuvuuden varmistaminen (verkostoitumista

Lisätiedot

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa)

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys -työmalli ja opinnollistaminen: käytännöllinen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 Julkaisuvapaa 20.10.2015 kello 9.00 Työttömyys kasvoi Hämeessä, mutta maltillisemmin kuin maassa keskimäärin Kanta-

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 13.4.2010 Markku Gardin

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 13.4.2010 Markku Gardin Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 13.4.2010 Markku Gardin Laajempi aluejako 9 toimialuetta Toimialueet Lappi Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi

Lisätiedot

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013 Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015 Sanna Rautio 24.4.2013 Hallitusohjelman kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeilu

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita 1 Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita Jukka Lappalainen, Meriheinä ry:n puheenjohtaja Asukastupatoiminta Oulussa 16 suuraluetta, joissa on

Lisätiedot

Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Innovaatioiden syntymisen ja käytön edistäminen maaseudulla selvitys innovaatiotoiminnasta Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Kasvua ja Innovaatioita seminaari

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Miehiä tarvitaan (ja halutaan) enemmän sote-alalle

Miehiä tarvitaan (ja halutaan) enemmän sote-alalle Miehiä tarvitaan (ja halutaan) enemmän sote-alalle 89/11 28 / 3,7 7071 / 49 120 000 VOIMAA HOIVAAN II 2011-2013 MIESNÄKÖKULMAA SOTE-ALALLE Taustalla mm.: PROJEKTIN TAUSTAA Sote-alan segregaatio, miesten

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Projektin rahoitus ja toteuttajat Rahoitus ESR/ Keski-Suomen ELY-keskus Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (työaikaresurssi

Lisätiedot

Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500

Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500 Härmänmaan TE-toimisto Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500 Starttirahan hakeminen Starttirahaa haetaan siitä

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013 Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot