MAASEUTU. Matka lu. Syksy Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAASEUTU. Matka lu. Syksy 2007. Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti"

Transkriptio

1 Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti

2 Maaseutu Matkailu -lehti 12. vuosikerta Sisältö Julkaisija Matkailun teemaryhmä Päätoimittaja Nina Vesterinen Matkailun teemaryhmä c/o MEK, PL Helsinki puh Tuotanto Viestintätoimisto NorthEXIT Sotkankatu A2 FI Tampere puh Ulkoasu Hannu Karjalainen Tässä numerossa teemana Kalastus ja ruoka 3 Pääkirjoitus 4 MMM edistää kalastusmatkailua 7 Suomesta kv-kalastusmatkailun kohdemaa 8 Asiakkaana kv-kalastusmatkailija 10 Ammattikalastajan matkassa 12 Ruoka matkailussa ja ruokamatkailua 16 Ruokamatkailun kv-markkinat kasvavat 18 Aitoja makuja 20 Taattisten tilalla Ilmestyy 3 kertaa vuodessa

3 PÄÄKIRJOITUS Nina Vesterinen Matkailun teemaryhmä Olkaamme ylpeitä siitä, keitä olemme ja mitä osaamme! Kirjoitan tätä kotimatkalla Euroopan maaseutumatkailukonferenssista Unkarista. Vierailimme myös useassa maaseudun matkailuyrityksessä ja näistä vierailusta jäi päällimmäiseksi mieleen äärimäinen puhtaus niin kaduilla, pihoilla kuin taloissa sisälläkin, kauniit puutarhat kukka-asetelmineen sekä ylpeys omasta osaamisesta ja kulttuuriperinnöstä. Joidenkin yritysten toiminta ei ollut kuulemamme mukaan kaikkein ammattimaisinta, mutta valtava innostus omasta asiasta vei asiakkaan mielen pois pienistä lapsuksista. Toin hitusen tätä mukanani meillekin.:-) Euroopan maat ovat menossa kovaa vauhtia eteenpäin niin laadussa, houkuttelevissa tuotteissa kuin tehokkaissa sähköisissä jakelukanavissa. Tässä vauhdissa pitää pysyä mukana. Yksi valttimme puhdas ilma Ainakin yksi suuri valtti meillä on esim. Unkariin nähden. Meillä on puhdas ilma. Vaikka vierailimmekin Unkarin vuoristoalueella, Helsingin lentokentällä koneesta ulos astuessani havahduin huomatessani hengittäväni ihanan puhdasta ilmaa eli jopa lentokoneiden kerosiinin seassa ilma tuntui raikkaammalta kuin Unkarin maaseudulla. Miten saisimme tämän puhtauden käännettyä vielä paremmin matkailumme kilpailuvaltiksi, on kysymys, johon tulisi löytää vastaus mitä pikimmin. Matkailukesä oli säistä huolimatta hyvä Vaikka kesä näytti mennneen hyvin, ei se maaseudun matkailuyrittäjille ollut kuitenkaan helppo. Kilpailu esimerkiksi hotellien uskomattoman alhaisten kesätarjousten kanssa on kiihtynyt entisestään. Monia mietityttää, miten saadaan kustannukset peitettyä ja miten pystytään hinnoittelemaan niin, että kovasta aherruksesta jäisi vielä hiljaisen ajankin varalle. Muun muassa pienen yrittäjän byrokratia ja siihen liittyvät erilaiset maksut ovat samat kuin isollakin. Tämä on haaste, johon tulisi löytää kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Toisaalta maaseudun matkailuyrityksistä houkuttelevan tekevät niiden persoonalliset piirteet ja henkilökohtainen palvelu. Mikä sen mukavampaa kuin esimerkiksi kiertomatkan aikana majoittua joka yö erilaisessa paikassa ja nauttia herkullista aamiaista aamulla leivotun leivän tuoksun huumassa, sen sijaan, että ketjuhotelliin mentäessä tietää, jo miltä huone näyttää ja aamupalaa syödessä ei tiedä missä päin Suomea on. Toisena haasteena voisi mainita tarpeen tietoisuuden lisäämisestä tarjolla olevista palveluista ja sitä kautta entistä paremman arvostuksen saamisen maaseudun matkailuyrityksille. Miten siis saada suuren yleisön tietoon vielä tehokkaammin upeat, yksilölliset maaseudun lomanviettovaihtoehdot? Laadulla lisää kilpailukykyä Erityyppiset ja -kokoiset maaseudun matkailuyritykset ovat käyneet läpi itselleen sopivan tien asiakaspalvelun ja turvallisuuden parantamiseen, kokonaislaadun hallintaan ja laatujohtamiseen. Olemassa ovat PalveluaSydämellä, TunneTurvaa, Maakuntien Parhaat ja Laatutonni-ohjelmat. Laatuyhteistyöryhmä haluaa vielä muistuttaa, että laatuohjelmien läpikäynti parantaa yrityksen omia prosesseja, jatkuva kehittäminen tuo lisää tyytyväisempiä asiakkaita ja lopulta lisää kilpailukykyä. Kaikissa laatuohjelmissa on tehty kesän aikana uudistustyötä, joka näkyy entistä parempina ja monipuolisimpina ohjelmina. Omalla toiminnallaan jokainen yritys osoittaa oikeutuksen merkkien käyttöön ja sitä kautta alan arvostus ja tunnettuus nousevat. Toivomme, että myös kehittäjät ja rahoittajat huomioivat laadun merkityksen niin, että laadunparannustyö on tärkeä osa uuden kauden kehittämistoimintaa. Tulevien vuosien kehittämisohjelmat Teemapohjaisen kylämatkailun kehittämissuunnitelma on valmistunut ja pilottikylien valinta on käynnissä. Alkuvaiheessa on tavoitteena ottaa mukaan kymmenkunta kylää ympäri Suomen, joissa on jo matkailupalveluja, mutta jotka haluaisivat kehittää toimintaa seuraavalle portaalle huomioiden samalla koko kylän kehittymisen. Toinen alkanut kehittämisohjelma on Outdoors Finland -aktiviteetteja eteenpäin luotaava ohjelma, jota koordinoi MEK, mutta joka toteutetaan yhteistyössä teemaryhmän ja muiden asianosaisten kanssa. Ohjelman alateemoja ovat kalastus, pyöräily, vaellus, melonta, sauvakävely, ratsastus ja eläinten katselu. Jos teillä on aihealueisiin liittyviä hankkeita suunnitteilla, otamme tiedon mielellämme vastaan, jotta voimme yhteistoiminnallisesti viedä asioita eteenpäin. Ja lopuksi, yrittäjät, olisimme enemmän kuin iloisia, jos vastaisitte käyttöseurantatutkimukseen! Aurinkoista syksyä! 3

4 Maa- ja metsätalousministeriö edistää kalastusmatkailua Valtioneuvosto teki Suomen matkailupolitiikasta periaatepäätöksen, jonka pohjana oli Suomen matkailustrategia vuoteen Näissä asiakirjoissa valtakunnallisen matkailun kehittämisessä on kesätarjontaa yhtenäistäväksi avainteemaksi nostettu vesielementti, jonka yksi tärkeimmistä osa-alueista on kalastus. 4

5 Maa- ja metsätalousministeriö teetti vuonna 2005 selvityksen kalastusmatkailun nykytilasta, kehittämishaasteista ja hanketoiminnasta Tampereen yliopiston Liiketaloudellisella tutkimusja koulutuskeskuksella (Laiho ym. 2005). Selvityksessä todettiin muun muassa kalastusmatkailuyrittämisen kehittyneen viime vuosina nopeasti ja Suomessa olevan noin 120 yritystä, jotka saavat yli puolet liikevaihdostaan kalastusmatkailusta. Alan kehitysnäkymiä pidettiin valoisina, sillä noin 70 prosenttia alan yrittäjistä uskoo liikevaihtonsa kasvuun muutaman seuraavan vuoden aikana. Kansainvälisten matkailijoiden (lähinnä venäläiset ja saksalaiset) osuus asiakaskunnasta oli kohtuullisen suuri verrattuna muuhun maaseutumatkailuun. Toisaalta kalastusmatkailun yleisen uskottavuuden vahvistamiseen ja palvelutarjonnan tunnetuksi tekemiseen todettiin olevan edelleen suuri tarve. Tämä selvitys rahoitettiin maa- ja metsätalousministeriön maaseutuosaston toimesta. Lähde: MEKin kuvapankki Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia Maa- ja metsätalousministeriö päivitti vuonna 2007 vapaa- ajan kalatalouden kehittämisstrategiansa. Strategian päivityksessä nojattiin sekä kalastusmatkailusta vuonna 2005 tehtyyn selvitykseen että valtakunnalliseen matkailustrategiaan. Päivitetyn vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian mukaan kalastusmatkailun kehittämistä tulee jatkaa laajalla yhteistyöllä valtakunnallisen matkailustrategian mainitsemassa vesiaktiviteettien viitekehyksessä itsenäisenä tuoteryhmänä. Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategiassa maa- ja metsätalousministeriö asetti yhdeksi tavoitteeksi aikaansaada Suomeen kannattava kalastusmatkailuelinkeino, jonka tuottamilla kilpailukykyisillä ja laadukkailla kalastusmatkailupalveluilla on kysyntää niin kotimaassa kuin myös ulkomailla. Lisäksi tavoitteeksi määriteltiin kehittää kalastusmatkailusta yksi luontoon suuntautuvan matkailun tärkeimmistä osaalueista ja vakiinnuttaa Suomen asema eurooppalaisilla kalastusmatkailumarkkinoilla. Kalastusmatkailun kehittämisen toimenpideohjelma Maa- ja metsätalousministeriö myönsi Matkailun edistämiskeskukselle määrärahan toimenpideohjelman laatimiseksi. Toimenpideohjelmassa määritellään tarkemmin toimenpiteet, joilla kalastusmatkailun edistämiseen pyritään. Lisäksi ohjelma auttaa rahoittajaviranomaisia määrärahojen kohdentamisessa. Toimenpideohjelma laaditaan laajalla yhteistyöllä maa- ja metsätalousministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön, Matkailun edistämiskeskuksen, maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän matkailun teemaryhmän sekä kalastusmatkailusektorilla toimivien tahojen kanssa. Ohjelmaesityksen laatii käytännössä Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos yhteistyössä Pro Agria Pirkanmaan kanssa ja näillä näkymin se valmistuu vuoden 2007 loppuun mennessä. Eija Kirjavainen Maa- ja metsätalousministeriö Kokonaisuudessaan vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategiaan kirjattu hanke on seuraava: Vakiinnutetaan kalastusmatkailun asema liiketaloudellisesti kannattavana elinkeinona. Suomen kalastusmatkailupalveluiden yleistä uskottavuutta lisätään laajapohjaisella yhteistyöllä, hanketyöllä sekä tutkimustiedolla. Kalastusmatkailua kehitetään valtakunnallisen matkailustrategian mukaisesti vesielementteihin liittyvänä itsenäisenä kärkituoteryhmänä. Kalastusmatkailun perusedellytykset otetaan huomioon tuotekehitystyössä aikaisempaa vahvemmin. Hanketyö kohdistetaan alueille, joilla kalastusmatkailun harjoittamisen luontaiset edellytykset ovat otolliset. Määrärahoja suunnataan laaja-alaisiin kalastusmatkailun yhteismarkkinointihakkeisiin ja myös suoriin yritystukiin. Kalastusoppaiden toiminnan harjoittamiseen olennaisesti liittyvä läänikohtaisen viehekalastusluvan käyttö pyritään mahdollistamaan valmistelemalla kalastuslain muutos. Kalastusmatkailuelinkeinon tilasta laaditaan perusselvitys ja kehittämiseen toimenpideohjelma. Ajankohtaista Talvikaudella Suomessa vieraili 2,3 miljoonaa ulkomaista matkustajaa Talvikaudella marraskuun 2006 ja huhtikuun 2007 välisenä aikana Suomessa vieraili kaikkiaan 2,3 miljoonaa ulkomaista matkustajaa. Matkustajamäärä kasvoi 13 prosenttia edellisestä talvikaudesta. Eniten matkustajia saapui Venäjältä, Ruotsista ja Virosta. Isosta-Britanniasta tulleiden matkustajien määrä lisääntyi neljänneksellä edellistalveen verrattuna, Venäjältä ja Virosta saapuneiden määrät lisääntyivät noin viidenneksellä. Tiedot ilmenevät rajahaastattelututkimuksesta, jonka toteuttajina ovat Tilastokeskus ja Matkailun edistämiskeskus. (MEK) 5

6 Mökit ja kalastus ovat hittituote etenkin Venäjän markkinoilla. Suomesta kansainvälisen kalastusmatkailun kohdemaa Kalastusmatkailun kehittämisen toimenpideohjelman valmistelu on käynnistynyt Suomen kalastusmatkailulle haetaan yhä suunnitelmallisempaa ja tavoitehakuisempaa kehittämisotetta. Uusi toimenpideohjelma pyrkii tunnistamaan kasvun mahdollisuuksia alan yritystoiminnalle ja laatii toimenpide-ehdotuksia Suomen aseman vahvistamiseksi kansainvälisen kalastusmatkailun vetovoimaisena kohdemaana. 6 Toimenpideohjelma laaditaan tiiviissä yhteistyössä kalastusmatkailuelinkeinon kanssa. Prosessin aikana hyödynnetään myös eri sidosryhmistä löytyvää osaamista ja asiantuntemusta siten, että vuodenvaihteessa kalastusmatkailun kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet sekä konkreettiset kehittämistoimenpiteet ovat selvillä. Kehittämissuunnitelman laatiminen on lähtenyt liikkeelle maa- ja metsätalousministeriön vauhdittamana ja Matkailun edistämiskeskuksen myötävaikutuksella. Työhön osallistuu lisäksi Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Matkailun teemaryhmä. Päävastuun toimenpideohjelman tekemisestä kantavat tutkimuspäällikkö Marko Laiho Tampereen yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosista sekä projektipäällikkö Ismo Kolari Pirkanmaan Pro Agriasta. Hankkeen ohjausryhmässä on lisäksi vahva elinkeinon, eri järjestöjen, viranomaistahojen sekä markkinointi- ja myyntiorganisaatioiden edustus. Puhtaat vesistöt ja luontaiset kalalajit vetovoimatekijöinä Kalastusmatkailun kehittämisen lähtökohtana Suomessa on Ruotsin ohella Euroopan laajin järvialue, pitkä ja saa-

7 ristoinen rannikko sekä monet jokikohteet. Valkolihaiset kalalajit hauki, ahven ja kuha ovat lajeja, joiden kalastuksen varaan kansainvälistä kalastusmatkailua voidaan jatkossa rakentaa laajalla rintamalla. Lapin osalta myös harjus on merkittävä kalalaji. Näiden luontaisesti lisääntyvien lajien kannat ovat runsaat monissa vesistöissä ja ne luovat kalastusmatkailulle ja -matkailijalle tärkeän saalisvarmuuden. Suomesta löytyy lisäksi muutamia vetovoimaisia ja vahvalla kasvu-uralla olevia erikoiskohteita punalihaisten lohikalojen ja eräiden muiden lajien kalastajille. Kansainväliset kalastusmatkailuasiakkaat ovat yleensä otettuja rauhasta ja hiljaisuudesta, puhtaista vesistöistä ja kauniista luonnosta, joita Suomi tarjoaa. Ulkomaisin silmin katsottuna Suomi voi jopa näyttäytyä yhtenä suurena kansallispuistona, jossa on kalaisat vedet ja monimuotoinen luonto, joista myös pidetään hyvää huolta. Kalastusmatkailun kehittämistyön on Suomessa jatkossakin tapahduttava kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. On syytä miettiä tarkkaan, minkä teemojen varaan Suomen profiloitumista kansainvälisen kalastusmatkailun kohdemaana rakennetaan. Kalastusmatkailubrändimme tulee myös nivoutua Suomen maabrändiin ja sen matkailullisiin ulottuvuuksiin, joita työstetään Matkailun edistämiskeskuksen johdolla. Asiakassegmenttien runsaus Kalastavat matkailijat voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään eli omatoimikalastajiin ja ohjattuja palveluja käyttäviin asiakkaisiin. Osa kalastusmatkailijoista kuuluu molempiin ryhmiin. Lisäksi kalastusmatkailijoita voidaan segmentoida esim. kalastusmuodon, tavoitellun saalislajin, kalastusympäristön, kalastustaitojen ja -aktiviteettien sekä eräiden muiden taustatekijöiden suhteen. Kaikilla ryhmillä vaikuttaisi olevan omat toiveensa kalastuskohteen, palvelujen ja oheistarjonnan osalta. Monille kalastajille kalastus onkin vain yksi aktiviteetti osana onnistunutta lomamatkaa. Toisille kalastus on kokonainen elämäntapa, jonka ehdoilla myös ulkomaanmatkat toteutetaan. Market-Sensing ja piilevä kysyntä Suomen näkyvyys eurooppalaisilla kalastusmatkailumarkkinoilla on ollut toistaiseksi huonohko suhteessa tärkeimpiin kilpailijamaihin kuten esim. Irlantiin, Norjaan ja Ruotsiin, vaikka ulkomaisten asiakkaiden määrä onkin viime vuosina lisääntynyt alan yrityksissä. Toimenpideohjelmassa kartoitetaan Suomen keskeisin kalastusmatkailutarjonta ja kansainvälisiä asiakkaita kiinnostavat kohteet. Samalla pohditaan sopivia keinoja, joiden avulla yritysten tarjonta ja palvelut viedään keskeisten asiakassegmenttien saataville. Alustavien asiantuntija-arvioiden mukaan maailmalla lienee kuitenkin olemassa ilmeisen paljon ns. piilevää kysyntää suomalaisille kalastusmatkailupalveluille. Sen tunnistaminen eri keinoin ja määrätietoinen hyödyntäminen järkevien kehittämistoimenpiteiden avulla onkin keskeinen haaste suomalaiselle kalastusmatkailuelinkeinolle ja muille kehittämistyössä mukana oleville organisaatioille. Verkot Venäjän vesille Keskeisten markkina-alueiden määrittelyssä ei ole menty merta edemmäs kalaan. Toimenpideohjelman pilottimaaksi on valittu Venäjä, jonka osalta Suomella kalastusmatkailun kohdemaana on selvä ja pysyvä sijaintietu kilpailijamaihin verrattuna. Erityisesti Venäjältä Suomeen suuntautuvan kalastusmatkailun volyymit ja eri palveluihin käytetyt euromäärät vaikuttaisivat kasvaneen merkittävästi viime vuosien aikana, vaikka kattavaa tilastotietoa ei olekaan saatavissa. Venäläisille kalastus onkin tärkeimpiä harrastuksia ja suuren maan markkinat ja kysyntäpotentiaali ovat huomattavan laajat. Venäjän ohella asiakkaita on saatavissa kasvavassa määrin myös muista Euroopan maista, kunhan löydetään oikeat markkinakohtaiset toimenpiteet. Esimerkiksi Lapissa panostetaan jo nykyisin vahvasti Iso-Britannian kysynnän hyödyntämiseen. On kuitenkin syytä harkita tarkoin rajallisten kehittämis- ja markkinointiresurssien kohdentamista, jotta panostuksille saadaan mahdollisimman suuri tuotto. Tutkittua tietoa alan kehittämisen tueksi Suomessa toimii nykyisin arviolta matkailuyritystä, jotka saavat säännöllisesti tuloja kalastusmatkailusta. Alalta yli 50 % tuloistaan saavia yrityksiä on toista sataa. Kalastukseen liittyviä matkailupalveluja tarjoavat lähinnä majoitus- ja kalastusopasyritykset. Monissa kohteissa on saatavilla kaikki toiminnot kuljetuksia, ateriapalveluja ja muita oheisohjelmia myöten. Kalastusmatkailua on viety Suomessa eteenpäin systemaattisemmin vasta noin kymmenen vuotta. Esimerkiksi alalla toimivien yritysten määrä on kasvanut merkittävästi 2000-luvulla. Kehittämistyön tueksi kaivattaisiin kuitenkin kipeästi tutkittua ja luotettavaa tietoa alan yritysten asiakasmääristä, liikevaihdosta ja niiden kehityksestä. Lisäksi tarvitaan konkreettista markkinatietoa erityisesti niiden lähtömaiden osalta, joista asiakkaita Suomeen halutaan ensisijaisesti tavoitella. Kalastusmatkailun toimenpideohjelmaa laativa työryhmä kuulee mielellään laajemminkin alan toimijoiden käsityksiä ja arvioita kalastusmatkailuelinkeinon nykytilasta sekä kehittämishaasteista ja -mahdollisuuksista. Yhteyttä voi ottaa esim. seuraavasti: Marko Laiho Ismo Kolari Ajankohtaista Marko Laiho Suomelle matkailubrändi - luotettava, rento matkailumaa Matkailun edistämiskeskuksen johdolla alkuvuodesta käynnistynyt työ Suomen matkailumaakuvan luomiseksi on saatu nyt hyvään vauhtiin. Työhön osallistui eri alojen asiantuntijoita, joten brändiluonnoksesta saatiin mahdollisimman monipuolinen. Matkailumaakuva pohjautuu neljään C:hen, jotka muodostavat Suomen matkailumaakuvan ytimen. Matkailu-Suomi on luotettava (Credible), siinä on myönteistä vastakohtaisuutta (Contrasts) ja luovuutta (Creative), joiden johdosta Matkailu-Suomi on kiva, rento ja samalla viileä maa (Cool). (MEK) 7

8 Kalastusteema on kovassa nousussa matkailurintamalla. Erityisesti ulkomaalaisten kalastusmatkailijoiden määrä on kasvanut voimakkaasti muutaman viime vuoden aikana ja kysyntä näyttäisi vain lisääntyvän. Mistä tämä suotuisa kehitys johtuu? Asiakkaana kansainvälinen kalastusmatkailija Suomella on erinomaiset lähtökohdat kalastusmatkailulle. Kuten olemme koulussa oppineet, maamme pinta-alasta makeaa vettä on 10 % eli km 2. Järvien lisäksi kalastuskäytössä on hyviä jokikohteita ja pitkä rannikko. Nämä asiat ovat melko hyvin meidän tiedossamme, mutta miten onkaan muualla? Suomi-tietämys on valitettavasti hyvin vajavaista ulkomailla. Kalavesiämme ei juuri tunneta Euroopassa, ainakaan toistaiseksi. Edistystä on kuitenkin tapahtumassa. Ensimmäiset panostukset kalastuksen kansainväliseen markkinointiin ovat tuottaneet nopeasti konkreettista tulosta ja asiakasmäärät ovat kasvussa. Kalastavia matkailijoita on saatu houkuteltua etenkin Venäjältä, jossa kalastus kuuluu suosituimpiin harrastuksiin. Naapurimaassa arvioidaankin olevan peräti 40 miljoonaa kalastajaa. Venäjän markkinoiden nopeaa kehittymistä ovat edesauttaneet sen läheinen sijainti ja matkailua tukeva nopea talouskasvu. Ja tietenkin onnistunut markkinointi. Kalastavia asiakkaita saapuu myös monista muista maista. Zanderland-hanke Pirkanmaalla on markkinoinut kalastusta Venäjän ohella mm. Baltian maihin ja Saksaan. Latvialaisten kalastajien into tulla meille kalaan on ollut suurimpia yllätyksiä. Kukapa olisi sitäkään osannut ennustaa vielä 10 vuotta sitten - venäläisten rynnimisen ohella! Kansainväliset kalastusmatkailijat voidaan jakaa useisiin ryhmiin, joista tärkeimpiä ovat perheet, miesporukat ja yritysten ulkomaiset vieraat ja henkilökunta. Varsinkin perheille oheispalvelujen merkitys on suuri. Sillä aikaa kun mies kalastaa, vaimo haluaa marjastaa ja sienestää tai käydä ostoksilla. Lapset viihtyvät huvi- ja eläinpuistossa tai minigolf-radalla. Monissa perheissä muutkin lähtevät isän kanssa vesille. Saalisvarmuudella on merkitystä Kalansaaliin ja saaliskalan koon merkitys vaihtelee suuresti. Parin kilon hauen saaminen on monelle ulkomaalaiselle ikimuistoinen, veret seisauttava kokemus ja taas protason kalastajille tulisi olla saaliskaloja mahdollisimman paljon tai ainakin muutama kookas. Iso osa asiakkaista on näiden kahden ääripään välissä. Saalisvarmuudella on suuri merkitys, mutta useimmiten kohtuus riittää. Ja jos ei riitä, niin silloin asiakas on tullut ehkä hieman väärään paikkaan. Tärkeää on myös mielikuva 8 Maksukykyiset kansainväliset asiakkaat ovat tärkeitä kalastusohjelmapalveluyrittäjille. Kalastusoppaalta löytyvät hyvät kalastusvälineet ja varusteet sekä kalastuksen tietotaito.

9 mahdollisuudesta saada suuri kala, vaikka sitä ei sitten kyseisellä reissulla tulisikaan. Majoituksena kalastajilla toimii useinmiten mökki, joka on must etenkin venäläisille, mutta myös monille muille. Mökkejä tarvitaan monen tasoisia, asiakkaiden maksukyvyn ja mieltymysten mukaan. Hyvätasoisista mökeistä, joissa on erilliset makuuhuoneet, on suurin kysyntä. Iso osa kalastajista on omatoimisia, joille myytävän perustuotteen muodostavat mökki, vuokrattava perämoottorivene ja kalastusluvat. Lisäksi asiakkaat kaipaavat tietoa kyseisen kalastuskohteen kalalajeista, tarvittavista välineistä ja ottipaikoista, mieluiten kaikista omalla äidinkielellään. Tärkeää on antaa asiakkaille etukäteisinfoa eri lajien sesongeista. Hauki on kookkaana ja hyvänä taistelijana halutuin saaliskala, jota meiltä myös varmimmin löytyy. Eräät lajispecialistit tulevat esimerkiksi kuhan, harjuksen tai jopa mateen takia. Koskikalastajat ovat mieltyneitä taimeneen ja loheen. Monille kalastajille on viime kädessä melko samantekevää, mitä kalaa järvestä tulee, kunhan jotain tulee. Opaspalveluille on tarvetta aikana kalastusopas vie asiakkaat virvelöimään ottipaikoille. Reissun aikana voidaan rantautua sopivaan paikkaan, missä nautitaan kevyet retkieväät luonnon helmassa. Myös vetouistelua kysytään, mutta se ei ole ulkomaalaisille läheskään niin haluttua kuin aktiivisempi heittokalastus. Monet matkanjärjestäjät suosittelevat ensimmäistä kertaa Suomeen tuleville asiakkailleen alkuopastusta, jolloin matkailija pääsee nopeasti sisälle kohteen ominaispiirteisiin ja voi sen jälkeen jatkaa kalastusta omatoimisesti lomansa ajan. Asiakkaissa, jotka tulevat hyvin usein suurkaupungeista, on vähän kalastaneita, paljon kalastaneita ja huipputason ammattilaisia. Joukko koostuu siis varsin sekalaisesta seurakunnasta, joilla kaikilla on oma näkemyksensä kalastuksesta ja motiivi tulla tänne. Yhteistä on se, että he arvostavat Suomen kaunista luontoa, puhtaita vesiä, rauhallista ympäristöä ja tietenkin hyvää kalastusta. Monille on kova juttu, että saaliskalat voi myös ottaa ylös ja valmistaa niistä maistuvia ruokia. Ismo Kolari ProAgria Pirkanmaa/Zanderland Projektipäällikkö Myös opaspalveluja kysytään. Yritysasiakkaat ja hyvätuloiset matkailijat ovat kalastusoppaiden kannalta tärkeimmät asiakasryhmät. Tyypillisin tuote on 4 5 tunnin retki, jonka Kalastus on miehinen harrastus, mutta vesillä viihtyvät myös monet ulkomaalaiset naiset. 9

10 Rantta ja merel, kalal kumminki Ammattikalastajan matkassa Saaliin saamisen jännitys, loimulohi ja siikasoppa. Hyljeluoto, haikarat ja merikotka. Vieheenheittelyn lisäksi kalastusmatkalla Uudenkaupungin Pyhämaalla pääsee kokemaan Selkämeren luontoa ja ammattikalastajan pyydyksiä. Seppo Lambergin kalamatkojen ateriat nautitaan uudessa lämpimässä rantakodassa, mutta saunan löylyihin pääsee vanhaan kalastajasaunaan. Lähde: Taina Saarinen 10 Seppo Lambergin suvussa on kalastajia 1500-luvulta asti. Hän on ollut paatin mukana pienestä pitäen, niin kuin myöhemmin oma poikakin. Kun on poissa, mieli tekee merelle. Ain hän o rannas, vahvistaa vaimo Sirpa Lamberg. Auringon lämmittämältä kotipihalta on meren rantaan kilometrin verran. Uimuskarran rannassa on poukama kalastajan veneelle. Kahvikota, kalastajasauna, savustuskomero ja kalankäsittelytilat löytyvät myös. Rannikkokalastus on kulkenut vakkasuomalaisissa suvuissa vuosisatoja Ruotsin ajoista, kuninkaan myöntämänä nautintaoikeutena. Kalastus ja meri ovat muovanneet kulttuuria, kieltä ja asukkaita. Merenpohjan pehmeät kaaret näkyvät pelloilla, metsäsaarekkeiden reunoilla ja talojen pihamaiden muodoissa. Monenlaiset saaliit ja saalistajat Kalastusmatkailu on sivuelinkeino, joka vie ajasta ja tuo tulosta kymmenisen prosenttia. Kovin kysyntä on Lambergien mukaan tasoittunut vuosikymmenen vaihteesta ja ammattikalastuksen rinnalle on tullut myös muuta ajoa: lintuharrastajia, perhos- ja kasvitutki- joita, metsätutkijoita ja vedentutkimusryhmiä. Viisikymmentävuotisjuhliakin on vieheillä vietetty. Muutamalta ulkoluodolta, joissa on luvallista metsästää, Lambergin viimeksi apajille ohjaamat linnustajat saivat haahkoja. Kalastajan talvitauon säätelee jäätyvä meri. Talvella korjataan pyydyksiä, huolletaan venettä ja kalankäsittelytiloja. Seppo Lamberg tekee ja suunnittelee rysiä. Kalastusmatkalaiset ovat usein firmojen henkilökuntaa tai vieraita, kuten seurue venäläisiä liikemiehiä Moskovasta ja Petroskoista. He olivat erämiehiä, luonnossa liik-

11 kuminen oli tuttua ja varusteet kunnossa, kertoo Lamberg. Venäläiset halusivat yllättäen yöpyä venerannan punamullanvärisessä kodassa ja laittaa kalansaaliin itse, joten isäntä haki kotoa kattiloita, patoja ja pannuja. Keskikesällä merilohet vaeltavat alueen halki kohti pohjoista, syyskuussa alkaa siika-aika. Ahventa ja haukea saa hyvin. Vihreäruotoinen nokkahauki ei ole aivan tavallinen saalis, mutta Lambergien pakastimessa sitä on odottamassa. Sinilevää ei avoveden virtausten takia juuri kerry. Vene ja vesialueet tunteva kuljettaja käy myös lintuharrastajille. Ulkosaaristo on hyvä lintualue kautta vuoden. Harmaaletto on hyvä kahlaajasaari laakeine hiekkarantoineen ja somerikkoineen, Hylkkarissa voi nähdä syys lokakuussa suuria parvia ja harvinaisuuksia. Harmaahaikara on Pyhämaan kalastajien ja kalankasvattajien tuttu, Suomessa yleisempi kuin muualla tiedetäänkään. Muuttoaikoina on liikkeellä satapäisiä parvia. Kirjolohen kasvatusallas Lambergin rannan tuntumassa on peitetty telttamaisella verkolla: lähistöllä lintuja asuu viisi. Ne tulevat altaille kuin kioskille, yksi hakkaa siivillään vettä ja toiset nokkivat kaloja veden alle painuvan verkon läpi. Lamberg kertoo, että ne istuvat reunoilla miettimässä miten päästä verkosta ja arvelee, että ne keksivät kyllä jotain. Yhteistoimintayrityksestä voimanlähde Tehokkain markkinointikanava on Lambergin mukaan puskaradio. Omat internetsivut on tehty, mutta lehti-ilmoittelu ei ole juuri tuottanut tulosta. Uudenkaupungin matkailutiedottamisen elävöittämistä hän kiittää. Kalastusmatkailun kehittymisen kannalta olisi hänen mielestään nyt tärkeää edelleen parantaa yhteistyötä ja lisätä joustavaa palvelutarjontaa, majoitustiloja ja retkipalveluja. Pyhämaan keskiaikainen uhrikirkko on nähtävyys ja moni bussilastillinen olisi saatavissa meriristeilylle. Vain vesille viejiä puuttuu. Matkailualan yhteistoimintayritys on Lambergin ratkaisumalli. Matkailija saisi helposti palvelunsa ja palvelun tarjoajat asiakkaansa kautta maan. Tavallinen kalaseikkailupäivä Sisäsaaristosta löytyy kalastajalle suojaisia lahtia ja kapeikkoja, eikä uloimmille saarille ole pitkä matka. Hyvät kalavedet ovat viiden kilometrin säteellä. Lambergin 120-hevosvoimaisen Rellu -veneen maksiminopeus on solmua, ryhmän kanssa vauhti jää kahdeksaan. Vakaa kahdeksan- ja puolimetrinen vene on rekisteröity kuljettajan lisäksi kymmenelle, ryhmissä on yleensä 5 6 jäsentä. Pisimmät Lambergin vetämät kalastusmatkat ovat olleet kolmipäiväisiä, useinmiten merellä ollaan päivä aamusta iltahämärään. Eräs ryhmä Jyväskylästä heitteli yhteen menoon seitsemäntoista tuntia. Kuusi mahtuu heittelemään koko ajan, vain himokalastaja tuntia kauemmin tauotta. Tunnin heittelyn jälkeen aamulla juodaan merikahvit. Vene päästetään ajelehtimaan ja Seppo Lamberg kertoo Selkämeren saarista. Meri on loputon tarinoiden lähde. Juttuja originelleista kalastajista, saaliista, merirosvoista ja pirtuajoista riittää ja kalastuksen nykytilakin kiinnostaa. Heittelyä jatketaan, kunnes on aterian aika. Rantakodalla on tarjolla seitsemällä eri tavalla laitettua kalaa, ajankohdasta ja vuodenajasta riippuen mitä meri on antanut. Sirpa ja Seppo Lamberg kehittävät uusia reseptejä: ahvenkukkoa, savu- ja limesiikaa, särkeä puolukkakastikkeessa, lohta monin eri tavoin. Meille on kunnia-asia, että kaikki kala on itse pyydettyä ja itse valmistettua. Saaristolaisleivän Sirpa Lamberg leipoo itse, vanhalla reseptillä, mutta oman maun mukaan. Muu ruoka tilataan esimerkiksi majatalo-ravintola Lepuuttajasta. Herkuttelun jälkeen lähdetään vielä merelle, asiakkaan päivänpituuden mukaan. Lähes joka retkellä käydään kokemassa siikarysät ja tutustutaan ammattikalastajan arkeen. Päivän päätteeksi saunotaan vanhan kalastajan saunassa, jossa on kehujen mukaan Lounais-Suomen parhaat löylyt ja samaa luokkaa olevat maisemat Selkämeren luodoille ja avomeren kaukaisuuteen. Seppo Lamberg Kalastusmatkailu Pyhäsalmentie 200, Pyhämaa Hauinpizza (neljälle) 4 valmista pizzapohjaa g haukifilettä 4 dl sipulia tai sipulin naattia Soosi: 1 prk smetanaa 2 rkl sinappia 2 rkl ketsuppia sitruunapippuria pizzamaustetta Päälle 100 g juustoraastetta Leikkaa suolattu, graavi hauki enintään 2 mm:n suikaleiksi. Pienet ruodot menevät suun tuntemattomiin. Sekoita soosin ainekset. Paista 250 C noin 6 min. Ari Niittyluoto: MEIJÄ ÄI JA HÄNEM PAATTIS Keväste meijä äi ruppe ain näyttämä merkejäs. Silmä sakkianas ja nok innompunasen se ruppe oikken kukostama ja kehuskelemam paattias. Jonkun kerra se käy kurkkimas pressuhelma al, tapputtamas ahterkantti, sit köljä fläkkissi rytkyjäs, kolistele krapones ja pytynes. Se kraappi ja maala ja lakka, väliajal selittä ään pehmiänäs muil äijil uusist virityksist - et o semmonenkin kaiku kom piippa ettippäi! Suvel katotan kaik iankaikkisep paika, se on taas nii miästpoikka, ko saa selittä, kuit tost raumast ajeta ja misä on kivei taik muut matala. Se o nii mahrisas ko istutan karinokas ja juara nokipannus keitetyi kaffei. Aurink tunke valusek kiilas vette ast, ja sitä se kattele vesi silmis kaik muistot tykönäs. Ehtoste ajetan kaupunkkipäi, ja paatiföör flatkutta myätlainesse, se touhutta ruaris ja o olevannas niinko merest olis vet sem poskel lentän. 11

12 Suomalaista ruokaa puhtaista raaka-aineista 12 Lähde: MEKin kuvapankki

Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008 2013

Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008 2013 Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 20082013 2 2008 Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 20082013 Maa- ja metsätalousministeriö 2/2008 Julkaisun

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN JA BALTTIEN MIELTYMYKSET JA TARPEET SUOMEN KALASTUSMATKAILUPALVELUILTA

VENÄLÄISTEN JA BALTTIEN MIELTYMYKSET JA TARPEET SUOMEN KALASTUSMATKAILUPALVELUILTA VENÄLÄISTEN JA BALTTIEN MIELTYMYKSET JA TARPEET SUOMEN KALASTUSMATKAILUPALVELUILTA Sisältö Tiivistelmä... 1 Summary... 3 Johdanto... 4 1. Taustaa... 5 1.1. Matkustus Suomeen... 5 1.2. Suomen kalastusmatkailun

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti KEVÄT 2011. Mistä aikaa. hulluille ideoille? Näkemyksiä sukupolvenvaihdokseen Matkailuyrityksen e-portaat

Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti KEVÄT 2011. Mistä aikaa. hulluille ideoille? Näkemyksiä sukupolvenvaihdokseen Matkailuyrityksen e-portaat Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti KEVÄT 2011 Mistä aikaa hulluille ideoille? Näkemyksiä sukupolvenvaihdokseen Matkailuyrityksen e-portaat PÄÄKIRJOITUS Julkaisija Matkailun teemaryhmä/ Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

3. 2014 Hävikkiviikkoa vietetään 8. - 14.9.2014

3. 2014 Hävikkiviikkoa vietetään 8. - 14.9.2014 3. 2014 Hävikkiviikkoa vietetään 8. - 14.9.2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis-

Lisätiedot

Suomen maaportaali avautuu heinäkuun lopulla

Suomen maaportaali avautuu heinäkuun lopulla matkailu silmä MEKin asiakaslehti 2 2009 Suomen maaportaali avautuu heinäkuun lopulla TOGETHER WE ARE STRONG Uusi VisitFinland.com aukeaa heinäkuun lopulla Sisällöntuottaminen on koko matkailualan vastuulla..

Lisätiedot

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta!

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN PIRKANMAALTA -hanketta on toteutettu vuosina 2011 2014 osana Manner Suomen maaseudun kehittämisrahaston toimenpiteitä. Rahoittajina

Lisätiedot

Leirintäala. lisää näkyvyyttä. uskoo tulevaisuuteen. Aamiaismajoituspalvelulle tarvitaan. majoitustoiminta. Teemana maaseudun

Leirintäala. lisää näkyvyyttä. uskoo tulevaisuuteen. Aamiaismajoituspalvelulle tarvitaan. majoitustoiminta. Teemana maaseudun Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti SYKSY 2010 Teemana maaseudun majoitustoiminta Leirintäala uskoo tulevaisuuteen Aamiaismajoituspalvelulle tarvitaan lisää näkyvyyttä Pääkirjoitus PÄÄKIRJOITUS Oppia muualta

Lisätiedot

Ilmastonmuutos muuttaa matkailuakin Mökkimatkailulla hyvät näkymät

Ilmastonmuutos muuttaa matkailuakin Mökkimatkailulla hyvät näkymät MEKin asiakaslehti Matkailusilmä 2 2007 Saako juhannuksesta TUOTTEEN VENÄLÄISET TULEVAT Ilmastonmuutos muuttaa matkailuakin Mökkimatkailulla hyvät näkymät Matkailusilmä 1 MEK tervetullut lähetystöjen suojiin

Lisätiedot

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 352 Anna-Liisa Toivonen Juhani Kettunen Asmo Honkanen Jarkko Saarinen Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset Esiselvitys tutkimusaiheista Helsinki 2005 Julkaisija

Lisätiedot

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS Kirjoittajat: Heli Saari, Jyrki Oksanen, Anne Ruokamo Tekstin editointi: Anna-Kaisa Hakkarainen SISÄLLYS TEKIJÖIDEN TERVEISET 2 LUE EDES TÄMÄ! TIIVIS KATSAUS

Lisätiedot

Milla Kulmala MINNES MUUALLE KU MAALLE. Talvinen maaseutumatkailu Etelä-Pohjanmaalla

Milla Kulmala MINNES MUUALLE KU MAALLE. Talvinen maaseutumatkailu Etelä-Pohjanmaalla Milla Kulmala MINNES MUUALLE KU MAALLE Talvinen maaseutumatkailu Etelä-Pohjanmaalla Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Pietarsaaren yksikkö, matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2007 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Romantisoitu Lappi ja arktinen eksotiikka

Romantisoitu Lappi ja arktinen eksotiikka 04 13 MEKIN ASIAKASLEHTI Romantisoitu Lappi ja arktinen eksotiikka Suomen talvi on hyvin tuotteistettu Mobiilisovelluksista vetoapua matkailuun Retkipaikka vie Suomen luontoon MEK yhdistymässä Finproon

Lisätiedot

Luontomatkailupäivät 2004 Keitä me olemme ja minne olemme menossa? Kekä mää oon ja mihkä mää ny meinaam mennä?

Luontomatkailupäivät 2004 Keitä me olemme ja minne olemme menossa? Kekä mää oon ja mihkä mää ny meinaam mennä? KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 332 Eira Railo ja Anna-Liisa Toivonen (toim.) Luontomatkailupäivät 2004 Keitä me olemme ja minne olemme menossa? Kekä mää oon ja mihkä mää ny meinaam mennä? Helsinki 2004

Lisätiedot

MARKKINOINTI SÄHKÖISTYY PYSYTKÖ MUKANA? HUONOSTI TUNNETUT VENÄJÄN MARKKINAT. matkailu. silmä. MEKin asiakaslehti 2 2011

MARKKINOINTI SÄHKÖISTYY PYSYTKÖ MUKANA? HUONOSTI TUNNETUT VENÄJÄN MARKKINAT. matkailu. silmä. MEKin asiakaslehti 2 2011 HUONOSTI TUNNETUT VENÄJÄN MARKKINAT MARKKINOINTI SÄHKÖISTYY PYSYTKÖ MUKANA? matkailu MEKin asiakaslehti 2 2011 silmä Lähiruoka MAISTUU MATKAILIJOILLE matkailu silmä Sisältö 12 LÄHI- JA LUOMURUOKA ovat

Lisätiedot

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut?

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut? maaseutu& Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti Kevät 2010 Teemana Maaseutumatkailuseminaari tulee taas matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green

Lisätiedot

4. 2011. Tee kekristä syksyn ja sadon juhla

4. 2011. Tee kekristä syksyn ja sadon juhla 4. 2011 Tee kekristä syksyn ja sadon juhla Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2012 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis-

Lisätiedot

maaseutu& matkailijoille Ohjelmapalveluja ulkomaisille Kevät 2009 Maaseutuyrittäjyyttä suurella sydämellä Suomalaista viiniä Ajan Jäljissä Raumalla

maaseutu& matkailijoille Ohjelmapalveluja ulkomaisille Kevät 2009 Maaseutuyrittäjyyttä suurella sydämellä Suomalaista viiniä Ajan Jäljissä Raumalla maaseutu& Kevät 2009 Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti Maaseutuyrittäjyyttä suurella sydämellä Suomalaista viiniä Ajan Jäljissä Raumalla Ohjelmapalveluja ulkomaisille matkailijoille 2 Maaseutu & Matkailu

Lisätiedot

Maukkaat syystarjoukset. Lähiruoka puhuttaa. Suodattimet. Kylmäaineet tutuksi. Kierroksella keittiöissä

Maukkaat syystarjoukset. Lähiruoka puhuttaa. Suodattimet. Kylmäaineet tutuksi. Kierroksella keittiöissä Metos Oy Ab www.metos.com Ahjonkaarre 04220 Kerava U U T I S E T Puhelin 0204 3913 ISSN 1238-9056 2/2011 Kierroksella keittiöissä Noormarkun Kerho, Noormarkku Laakson sairaalan tuotantokeittiö, Helsinki

Lisätiedot

NOKIA VIESTII SUOMEN INNOVATIIVISUUTTA UUSIA LENTOREITTEJÄ POHJOISEEN. MEKin asiakaslehti 4 2009 JOULUPUKKI TUO BISNESTÄ

NOKIA VIESTII SUOMEN INNOVATIIVISUUTTA UUSIA LENTOREITTEJÄ POHJOISEEN. MEKin asiakaslehti 4 2009 JOULUPUKKI TUO BISNESTÄ NOKIA VIESTII SUOMEN INNOVATIIVISUUTTA UUSIA LENTOREITTEJÄ POHJOISEEN matkailu silmä MEKin asiakaslehti 4 2009 JOULUPUKKI TUO BISNESTÄ Napapiirin tarinaa etsimässä Rovaniemi Design Weekillä ideoitiin Kilttilää.

Lisätiedot

kesäyöt ovat Suomen matkailuvaltti. Mitä muuta ulkomaalaiset arvostavat, Helena Petäistö? MEKIN ASIAKASLEHTI Ruokamatkailussako tulevaisuus?

kesäyöt ovat Suomen matkailuvaltti. Mitä muuta ulkomaalaiset arvostavat, Helena Petäistö? MEKIN ASIAKASLEHTI Ruokamatkailussako tulevaisuus? 01 14 MEKIN ASIAKASLEHTI Valoisat kesäyöt ovat Suomen matkailuvaltti. Mitä muuta ulkomaalaiset arvostavat, Helena Petäistö? Matkailuprofessori haastaa ajattelemaan toisin Ruokamatkailussako tulevaisuus?

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

LAATU MATKAILU. Taipaleen tilan pääraaka-aineet ovat sataprosenttisesti suomalaisia. 13

LAATU MATKAILU. Taipaleen tilan pääraaka-aineet ovat sataprosenttisesti suomalaisia. 13 & LAATU 2011 MATKAILU KESKI-SUOMEN MATKAILUN TEEMALEHTI MAAKUNTIEN PARHAAT Taipaleen tilan pääraaka-aineet ovat sataprosenttisesti suomalaisia. 13 MATKAILUN MARKKINOINTI Venäläiset matkailijat menevät

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Selvitys Anna-Riitta Sulander projektipäällikkö Hossan matkailualueen master plan -hanke Suomussalmen kunta Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni Lähiruokaselvitys Ehdotus lähiruokaohjelman pohjaksi 2012 2015 Sisältö Tiivistelmä Esipuhe 1. Lähiruokaselvitys 7 1.1 Kuluttajanäkökulma

Lisätiedot

Matkalle tulevaisuuden Luomuun!

Matkalle tulevaisuuden Luomuun! Matkalle tulevaisuuden Luomuun! Uuden ECEAT Suomi yhdistyksen toimintaa on nyt takana runsas vuosi, ja tämä on ensimmäinen Matkalle luomuun jäsenlehden numero. Toivon että lehdestä tulee rikas perinne,

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA Mirva Tarvainen Opinnäytetyö Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

MATKAILUN TUOTEKEHITTÄJÄN KÄSIKIRJA

MATKAILUN TUOTEKEHITTÄJÄN KÄSIKIRJA MATKAILUN TUOTEKEHITTÄJÄN KÄSIKIRJA MATKAILUN TUOTEKEHITTÄJÄN KÄSIKIRJA... 1 TUOTEKEHITYS ARJESSA... 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ TUOTEKEHITYKSEN LÄHTÖKOHTANA... 5 Toimintaympäristön hahmottaminen... 6 Toimijoiden

Lisätiedot