Aika: kello Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, valtuuston kokoushuone Paikalla: Ohjausryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika: 27.11.2007 kello 18.25 0.26 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, valtuuston kokoushuone Paikalla: Ohjausryhmä"

Transkriptio

1 MUISTIO Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitosselvityksen ohjausryhmä Aika: kello Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, valtuuston kokoushuone Paikalla: Ohjausryhmä Henkilöstöryhmä, poistui kello Kaarinan ja Piikkiön johtoryhmät, poistuivat kello Kokouksen avaus Arto Elo avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. Valmisteluryhmä esitti ohjausryhmälle, että ohjausryhmän puheenjohtajaksi valitaan Piikkiön valtuuston puheenjohtaja Arto Elo. Ohjausryhmä päätti yksimielisesti valita Arto Elon ohjausryhmän puheenjohtajaksi. 2. Läsnäolijoiden toteaminen Todettiin läsnäolijat. Liite Hallinnon ja palveluiden järjestämissopimuksen hyväksyminen Toimialatyöryhmät esittelivät aluksi lyhyesti laatimansa selvitykset. Merja Lehtonen esitteli sivistyspalveluiden työryhmän selvityksen. Jyrki Lappi esitteli teknisen ja ympäristöpalvelut työryhmän selvityksen. Päivi Mikkola esitteli hallinto- ja tukipalvelut sekä henkilöstöpolitiikka -työryhmän selvityksen. Harri Virta esitteli sosiaali- ja terveydenhuollon työryhmän selvityksen. Harri Virta esitteli elinvoimaisuus- ja kehittäminen työryhmän selvityksen. Valmisteluryhmän puheenjohtaja Merja Kantalainen selvitti hallinnon ja palveluiden järjestämissopimuksen valmistelun etenemistä. Asian käsittelyjärjestyksestä päätettiin niin, että ensin kuntajohtajat esittelevät hallinnon ja palveluiden järjestämissopimuksen sisällön, jonka jälkeen ohjausryhmä käy yksityiskohtaisesti sopimuksen sisällön läpi ja tekee tarvittavat päätökset. Käydyssä keskustelussa Jarkko Järvinen (henkilöstöryhmän edustaja, Kaarina) toi esille, että yhdistymissopimuksessa ja yhdistymistä valmisteltaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että on vältettävä tilanne, jossa samaa työtä tehdään eri palkalla. Lisäksi hän korosti, että fuusio on henkilöstön näkökulmasta parempi kahdesta yhdistymisen toteuttamisvaihtoehdosta. Merkittiin, että henkilöstötyöryhmä ja kuntien johtoryhmät poistuivat kello

2 Ohjausryhmä käsitteli hallinnon ja palveluiden järjestämissopimusta liitteineen (sis. Kaarinan ja Piikkiön investointisuunnitelmat) valmisteluryhmän esityksen ja valmistelun pohjalta. Merkittiin, että kuntajohtajat poistuivat kokouksesta käsiteltäessä kuntajohtajien asemaa. Ohjausryhmä hyväksyi järjestämissopimusehdotuksen liitteen 2. mukaisessa muodossa ja päätti esittää sen Kaarinan ja Piikkiön hallitusten ja edelleen valtuustojen hyväksyttäväksi. 4. Kuntalaiskyselyn järjestäminen Ohjausryhmä päätti järjestää kuntalaiskyselyn kuntajohtajien valmisteleman ehdotuksen pohjalta. 5. Kuntalaistilaisuuksien järjestäminen Ohjausryhmä merkitsi tiedokseen kuntalaistilaisuuksien valmistelutilanteen ( Kaarinassa ja Piikkiössä). Todettiin, että kuntajohtajat pitävät tilaisuuden alustuspuheenvuorot. Lisäksi myös hallitusten puheenjohtajat käyttävät erillisen puheenvuoron. Piikkiön tilaisuuden puheenjohtajana toimii Piikkiön valtuuston puheenjohtaja ja Kaarinan tilaisuuden Kaarinan valtuuston puheenjohtaja. Myös ohjausryhmä on paikalla tilaisuudessa. 6. Muut asiat Merkittiin tiedoksi, että Kaarinan ja Piikkiön yhteinen tiedote kuntaliitoksen valmistelusta ja etenemisestä sekä yhdistymissopimuksesta on ilmestyvän Kaarina-lehden yhteydessä. Päätettiin, että lehdistötilaisuus Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitosneuvottelujen tuloksista järjestetään keskiviikkona kello 14 Kaarinan valtuustosalissa. Muistion laati, Päivi Antola ohjausryhmän sihteeri

3 Ohjausryhmän ja henkilöstöryhmän kokous läsnäololista Läsnä Varaedustajana paikalla Ohjausryhmä Matti Ranne Hannu Hurme Jaakko Ossa Toni Toivonen Merja Kantalainen Hannu Rautanen Henrik Jalo kaupunginvaltuuston pj. Kaarina 1 kaupunginvaltuuston 1. vpj. Kaarina kaupunginvaltuuston 2. vpj. Kaarina 1 kaupunginvaltuuston 3. vpj. Kaarina 1 kaupunginhallituksen pj. Kaarina 1 kaupunginhallituksen 1. vpj. Kaarina 1 kaupunginhallituksen 2. vpj. Kaarina 1 Harri Virta kaupunginjohtaja Kaarina 1 Arto Elo kunnanvaltuuston pj. Piikkiö 1 Helena Suvanto kunnanvaltuuston 1. vpj. Piikkiö Laura Langh-Lagerlöf kunnanvaltuusto2. vpj. Piikkiö 1 Matti Suominen kunnanvaltuusto3. vpj. Piikkiö 1 Vesa Mäki kunnanhallituksen pj. Piikkiö 1 kunnanhallituksen 1. Janne Aso vpj. Piikkiö 1 Heikki Suominen kunnanhallituksen 2. vpj. Piikkiö 1 Jouko Mäkinen kunnanjohtaja Piikkiö 1 Henkilöstöryhmä Kaarinan kunta-alan Jarkko Järvinen ammattiyhditys JHL Kaarina 1 Kirsti Bergendahl JUKO ry Kaarina Kaarina 1 Marjo Taimila Tehy Kaarina 1 Teuvo Hartonen KTN Kaarina Merja Kyynäräinen Jyty Kaarina Ritva Tamminen JUKO Piikkiö 1 Jarkko Lehtonen KTN Piikkiö

4 Ohjausryhmän ja henkilöstöryhmän kokous läsnäololista Eija-Liisa Salomaa TNJ Piikkiö Esa Kanerva Jyty Piikkiö Marja-Liisa Teräväinen JHL Piikkiö Läsnä Varaedustajana paikalla Pirkko Lehtonen Henkilöstön edustaja (Jytyn Kaarinan- Piikkiön tk ky 1 Tapani Suur-Inkeroinen Markku Oksanen Henkilöstön edustaja Henkilöstön edustaja Varsinais- Suomen 1 Kaarinan- Piikkiön tk ky 1 Johtoryhmät KAARINA - JOHTORYHMÄ Lappi, Jyrki 1 Laven, Janne 1 Lehtonen, Merja 1 Mikkola, Päivi 1 Paananen, Antero PIIKKIÖ - JOHTORYHMÄ Antola, Päivi 1 Mylly, Sirkka Nurmi, Hannele 1 Sivusaari, Tiina 1 Tapio, Pentti 1

5 1 Kaarinan ja Piikkiön yhdistymisen hallinnon ja palveluiden järjestämissopimus Ehdotus Kuntien yhdistymisen toteuttaminen Tämä sopimus on Kuntajakolain 9 :n tarkoittama hallinnon ja palveluiden järjestämissopimus. Tämän sopimuksen osapuolina ovat Kaarinan kaupunki ja Piikkiön kunta. Sopimus tulee voimaan, kun Kaarinan kaupungin ja Piikkiön kunnan valtuustot ovat sen hyväksyneet ja valtioneuvosto on tehnyt päätöksen kuntajaon muutoksesta. Sopimus sitoo sopijaosapuolia kuntajaon muutospäätöksestä lähtien sen voimaantuloon saakka ja sen jälkeen uutta kuntaa kolmen vuoden ajan, jos olosuhteet eivät muutu olennaisesti. Kuntien yhdistyminen tulee voimaan Yhdistyminen toteutetaan liittämällä Piikkiön kunta Kaarinan kaupunkiin. Laajennetun kaupungin nimi on Kaarina ja käyttöön otetaan Piikkiön nykyinen vaakuna. 1.1 Ohjausryhmä Valtuustojen kuntaliitospäätösten jälkeen liitosvalmistelutyötä johtaa ohjausryhmä (Liite 1), kunnes järjestelytoimikunta on asetettu. Puheenjohtaja valitaan Kaarinasta ja varapuheenjohtaja Piikkiöstä. 1.2 Järjestelytoimikunta Sen jälkeen kun valtioneuvosto on määrännyt kuntajaosta, osapuolten kunnan ja kaupunginhallitukset tekevät kuukauden kuluessa lääninhallitukselle esityksen kuntajakolain 29 :n mukaisen järjestelytoimikunnan asettamisesta. Järjestelytoimikunnan tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnon järjestämistä koskevista valmistelutehtävistä siihen saakka, kunnes vaalien tulos on vahvistettu ja kunnanhallitus on valittu. Järjestelytoimikunnan jäsenmäärä on 19 (12 Kaarinasta ja 7 Piikkiöstä) ja henkilökohtaiset varajäsenet. 1.3 Seurantatoimikunta Uusi kaupunginhallitus nimeää seurantatoimikunnan (6 jäsentä) ensimmäisen valtuustokauden ajaksi tehtävänään erityisesti seurata, miten yhdistymissopimuksen mukaiset palvelujen järjestämisperiaatteet toteutuvat. 2. Kuntien yhdistymisen edellytykset ja tavoitteet 2.1. Kuntien yhdistymisen edellytykset Asukkaiden itsehallintoa ja yleistä hallintoa varten Suomi on jaettuna kuntiin. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteiden mukaisesti kunnan tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnalli-

6 2 sesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta (Kuntajakolaki 1 : Kuntajako). Lisäksi kuntajakoa voidaan muuttaa jos se: 1. edistää palvelujen järjestämistä alueen asukkaille; 2. parantaa alueen asukkaiden elinolosuhteita; 3. parantaa alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 4. edistää kuntien toimintakykyä ja toiminnan taloudellisuutta. (Kuntajakolaki 3 : Kuntajaon muuttamisen yleiset edellytykset) Kaarinan ja Piikkiön yhdistymistä selvittäessä on todettu, että edellä mainitut kriteerit täyttyvät kuntien yhdistyessä Kuntien yhdistäminen tavoitteet Yhdistymisen keskeisinä tavoitteina ovat: YHDYSKUNTARAKENTEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET - Nykyisten kuntien taajamien ja maaseudun kehittämisen ohjaaminen nykyisten yleiskaavojen pohjalta. Kehittämisellä tarkoitetaan mm. Piikkiön ja Kaarinan keskustaajamien kehittämishankkeiden eteenpäinviemistä. Tavoitteena on luoda hallitulla kasvulla hyvä yhdyskuntarakenne, joka turvaa asuinmahdollisuudet ja nykyisten palveluiden säilymisja kehittymisedellytykset. Seuraavalla valtuustokaudella käynnistetään koko kaupunkia koskeva yleiskaavoitus. - Hallittu väestön kasvu, johon kaavoitettujen asuntoalueiden käyttöönotto sopeutetaan tasapuolisesti. Pitkäaikaisena tavoitteena on taajamarakenteiden lähentyminen ja yhdistyminen. - Väestö- ja työpaikkatavoitteiden edellyttämän tonttivarannon turvaaminen. - Yritystoiminnan ohjaaminen logistisesti ja toiminnallisesti edullisille alueille kuten moottoritien läheisyyteen koko kunnan alueella, mutta myös olemassa oleville alueille täydennysrakentamisena ja erityisesti palveluyritysten osalta myös nykyisiin taajamakeskuksiin. PALVELUTAVOITTEET - Uuden kunnan palvelustrategian laatiminen vuoden 2008 aikana. Palvelustrategiassa määritellään oman tuotannon, ostopalvelujen ja kuntayhteistyön tavoitteet ja suhteellinen määrä sekä uusien toimintatapojen käyttöönoton mahdollisuudet. - lähipalvelujen järjestäminen lähellä kuntalaisia - hallinnon päällekkäisyyksien purkaminen ja resurssien kohdentaminen palvelutuotantoon - Terveysaseman palvelutarjonta Piikkiössä turvataan. TALOUDELLISET TAVOITTEET

7 3 - hyödynnetään suuremman kunnan mahdollisuuksia järjestää palvelut tehokkaammin mm. hallintoa keskittämällä ja tilojen käyttöä tehostamalla - keskitetään hankintoja ja kehitetään kustannustehokkaita ostopalveluja - käytetään tietojärjestelmiä tehokkaasti HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET - työpaikan turvaaminen nykyiselle henkilöstölle - urakehityksen ja urakierron mahdollistaminen - henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen uuden kunnan valmistelussa ja toiminnassa - uusien osaajien rekrytoinnin helpottuminen muodostamalla uudesta kunnasta houkutteleva työnantaja ELINKEINOJEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET - elinkeinoelämän monipuolistuminen ja kehittäminen kuntien vahvuudet yhdistämällä - Kaarinan Kehitys Oy vastaa uuden kaupungin elinkeinotoiminnan kehittämisestä yhdessä konsernijohdon kanssa. DEMOKRATIAN TAVOITTEET - perusterveydenhuollon kuntayhtymän purkaminen - suuremman kunnan vaikutusmahdollisuuksien ja aseman kasvattaminen ylikunnallisessa päätöksenteossa - luottamuselinten toimintaedellytysten parantaminen. 3. Luottamushenkilöhallinto Vuoden 2008 kunnallisvaalit toimitetaan uuden kuntajaon pohjalta kuntajakolain 23 :n mukaisesti. Vuoden 2008 kunnallisvaaleihin liittyen keskusvaalilautakunta valitaan Kuntajakolain 23 2 mom. mukaisesti. Kuntalain 10 :n osoittama valtuutettujen määrä laajentuvalle kunnalle on 51. Lisäksi ensimmäisenä valtuustokautena vuosina kaupungissa on seuraavat luottamushenkilöelimet (suluissa jäsenmäärä) Hallitus (13) Henkilöstölautakunta (9) Keskusvaalilautakunta (5) Tarkastuslautakunta (9) Perusturvalautakunta (11) Sivistyslautakunta (11) Kansalaistoiminnan lautakunta (11) Tekninen lautakunta (11) vähintään 3 jäsentä Piikkiöstä vähintään 2 jäsentä Piikkiöstä vähintään 2 jäsentä Piikkiöstä vähintään 2 jäsentä Piikkiöstä vähintään 3 jäsentä Piikkiöstä vähintään 3 jäsentä Piikkiöstä vähintään 2 jäsentä Piikkiöstä vähintään 3 jäsentä Piikkiöstä

8 4 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta (11) vähintään 3 jäsentä Piikkiöstä Ympäristönsuojelulautakunta (11) vähintään 3 jäsentä Piikkiöstä Lautakuntien alaisuuteen voidaan perustaa tarpeen mukaan asiantuntijaneuvostoja (esim. vanhus-, vammais- ja lapsineuvostot.) 4. Henkilöstö 4.1. Henkilöstön siirtyminen uuden kunnan palvelukseen Lakkaavan kunnan ja kuntayhtymien vakinaiset viranhaltijat ja työntekijät siirtyvät kuntajakolain mukaisesti entisin ehdoin uuden kunnan palvelukseen heille soveltuviin tehtäviin. Siirtyvällä henkilöstöllä on oikeus saada virka- ja työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin heille aikaisemmasta palvelussuhteesta kuuluneet vastaavat edut. Vuosien alusta voimaantulevissa kuntajaon muutoksissa, joissa henkilöstöä siirtyy uuden kunnan palvelukseen, työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa palvelussuhdetta työsopimuslain 7 luvun 3 :ssä tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 :ssä tarkoitetuilla taloudellisilla tai tuotannollisilla irtisanomisperusteilla. Työntekijä tai viranhaltija voidaan kuitenkin irtisanoa, jos hän kieltäytyy vastaanottamasta työnantajan hänelle tarjoamaa työsopimuslain 7 luvun 4 :n tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 :n mukaista uutta työtehtävää tai virkaa. Tämä kielto koskee kaikkia kuntajaon muutoksessa mukana olevia kuntia ja kuntayhtymiä ja on voimassa viisi vuotta kuntajaon muutoksen voimaantulosta. Ennen kuntajaon muutoksen toteutumista palkantarkistuksia ja paikallisia sopimuksia tehdään tai vakinaisia palvelussuhteita solmitaan vain järjestelytoimikunnan tai sen alaisen henkilöstötyöryhmän päätöksiä noudattaen Henkilöstön asema uudessa kunnassa Mahdollisesti muodostuvan uuden kaupungin henkilöstöä koskeva yhteistoiminta järjestetään yhteistoiminnasta annetun lain sekä siihen perustuvan kuntien yhteisesti laadittavan paikallisen yhteistoimintasopimuksen mukaisin periaattein. Uudelle kunnalle valmistellaan henkilöstö- ja organisaatiosuunnitelma, jonka pohjalta valmistellaan laajentuneelle kunnalle tarkoituksenmukainen henkilöstörakenne ja henkilöstöpolitiikka. Suunnitelma ja päätökset muodostuvan uuden kaupungin henkilöstöjärjestelyistä tehdään viimeistään mennessä. Henkilösuunnitelmassa valmistellaan myös henkilöstön palkkauksen yhtenäistäminen sopimuskauden aikana ( mennessä). Vuosien aikana toteutetaan osaamiskartoitukset, joiden pohjalta laaditaan henkilöstön kehittämissuunnitelmat.

9 Kunnanjohtajien asema Piikkiön kunnan kunnanjohtaja siirtyy Kaarinan kaupungin apulaiskaupunginjohtajaksi vastuualueenaan palvelutoiminta (sivistys-, sosiaali ja terveystoimi) Organisaation määrittäminen Kaupunginjohtaja ja tuleva apulaiskaupunginjohtaja valmistelevat ehdotuksen organisaatioksi ja sen vastuuhenkilöiksi (toimialajohtajat) mennessä. 5. Talouden hoidon periaatteet 5.1. Talouden hoito Kaarinan kaupungin ja Piikkiön kunnan taloutta hoidetaan vuoden 2008 aikana vastuullisesti ja uuden kunnan näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla. Kunnat sitoutuvat olemaan antamatta takauksia, jotka eivät liity suoraan omaan toimintaan, ellei ohjausryhmä tai järjestelytoimikunta toisin päätä. Vuosien aikana toiminnan ja investointien suunnittelun tavoitteena on rajoittaa menot tasolle, joka pystytään kattamaan veroprosentilla, jonka suuruus on vuonna prosenttia ja kahtena seuraavana vuonna enintään 18,50 prosenttia. Korolliset lainat/asukas olisivat vuosina enintään kuntien keskimääräisellä tasolla. Jatkossa tuloveroprosentti pidetään kilpailukykyisellä tasolla muihin vastaaviin kaupunkikeskuksiin ja maakunnan kuntien keskitasoon verrattuna, kuitenkin siten, että turvataan niiden palveluiden toteuttaminen, jotka mainitaan kuntien palvelurakenteiden yhteensovittamista koskevassa suunnitelmassa (Liite 2). Laajentuvan kaupungin alueella noudatetaan perusteiltaan yhteistä taksaja maksupolitiikkaa. Liittymismaksuissa ja taksoissa otetaan huomioon myös aiheuttamisperiaate Omaisuus, velat ja vastuut yhdistymishetkellä Piikkiön kunnan omaisuus, velat ja vastuut siirretään laajentuneen kunnan omaisuuksiksi ja veloiksi Yhdistymisavustusten käyttö Laajentunut kunta saa yhdistymisavustusta yhteensä euroa. Kunnat investoivat talousarviossa esitettyjen investointisuunnitelmien mukaisesti liitokseen saakka. Yhdistymisavustuksella vähennetään ensisijaisesti suunniteltujen ja suunnittelukauden jälkeen toteutettavaksi aiottujen hankkeiden aiheuttamaa velkaantumistarvetta.

10 6 Mahdollisista kiinteistöjen myynneistä saatavat myyntitulot käytetään nykyisten kuntien alueilla investointien rahoittamiseen. 6. Kuntayhtymiä, yhtiötä ja sopimuksia koskevat järjestelyt Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuskuntayhtymä purkautuu. Terveydenhuoltopalvelujen sulautumisesta uuden kunnan sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuuteen päätetään perusterveydenhuollon selvityksen tulokset huomioiden. Kuntien yhdistymistä edeltäviä voimassaolevia sopimuksia tarkastetaan ja mahdollisesti muutetaan uuden kunnan tarpeita vastaaviksi vuosien 2008 ja 2009 aikana. 7. Keskushallinto ja muu palvelutoiminta Ylin päätöksenteko sekä hallintopalvelut keskitetään Tällaisia keskitettäviä palveluita ovat mm. arkisto, taloushallinto- ja henkilöstöpalvelut. Osittain keskittäminen aloitetaan jo vuoden 2008 aikana. Kirjaston lisäksi Piikkiön keskustassa toimii sosiaalitoimen palvelu- ja vastaanottotoimipaikka. Tämän tai kirjaston yhteyteen tai muuhun tarkoitusta varten varattuun tilaan perustetaan yhteispalvelupiste. 8. Kouluverkko 9. Seutuyhteistyö Kouluverkkoa tarkastellaan oppilasmäärien kehityksen mukaan niin, että varmistetaan koulutuksen mahdollisimman korkea taso. Laajennettu kaupunki jatkaa kaupunkiseutusuunnitelmassa päätettyjä selvitys- ja yhteistyöhankkeita. Turun Seudun kehittämiskeskuksen kanssa käydään sopimusneuvottelut vuoden 2008 aikana. Nykyiset sopimukset ovat voimassa saakka. LIITTEET Liite 1 Ohjausryhmän kokoonpano Liite 2 Suunnitelma kuntien palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi Liite 3 Kaarinan investointisuunnitelma Liite 4 Piikkiön investointisuunnitelma

11 7 LIITE 1: Ohjausryhmän kokoonpano: Sen jälkeen kun liitospäätös on valtuustoissa tehty, ohjausryhmän kokoonpanossa huomioidaan seuraavat asiat: 1. kummassakin kunnassa jäsenet asetetaan ohjausryhmään vuoden 2004 kunnallisvaalien määrittämän poliittisen jakauman perusteella. 2. ohjausryhmän kokoonpanossa huomioidaan asukaspainotteisuus kuitenkin niin, että Piikkiöllä on 7 edustajaa ja Kaarinalla 12 edustajaa. 3. kumpikin kuntaosapuoli hoitaa erikseen tasa-arvolain velvoitteet 4. kaikille edustajille nimetään varajäsenet 5. puheenjohtaja tulee Kaarinasta, varapuheenjohtaja Piikkiöstä. Lisäksi molemmista kunnista on ohjausryhmässä henkilöstöedustajat.

12 8 LIITE 2: Suunnitelma kuntien palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi Tämä suunnitelma on laadittu Kaarinan kaupungin ja Piikkiön kunnan palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi sekä taloudellisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi (Kuntajakolain 9 ). 1. Palvelujen yhteensovittamisen ja uudistamisen lähtökohdat Kuntien yhdistymisen tavoitteena on uuden kunnan asukkaiden palvelujen saatavuuden turvaaminen sekä laadullinen kehittäminen. Palveluilla tuetaan kunnan kehittymistä ja kuntalaisten hyvinvointia tasapuolisesti. Tavoitteena on, että hallinto- ja tukipalvelut keskitetään mahdollisimman pitkälle tehokkuuden ja taloudellisuuden edistämiseksi. Lähtökohtana uuden kunnan palvelujen järjestämisessä on kuntalaisille tarjottavien palvelujen tuottaminen niin, että palvelu on koko uuden kunnan alueella samantasoista. Palvelujen järjestämiseen laajentuvassa kunnassa vaikuttavat alueen väestön, ikärakenteen ja elinkeinorakenteen kehitys sekä kuntien käytössä olevien kiinteistöjen kunto ja käyttömahdollisuudet. Näin ollen tässä määritellyt palvelujen järjestämisen tavoitteet konkretisoidaan uudelle kunnalle vuoden 2008 aikana laadittavassa palvelustrategiassa, jossa määritellään oman tuotannon, ostopalvelujen ja kuntayhteistyön tavoitteet ja suhteellinen määrä sekä uusien toimintatapojen käyttöönoton mahdollisuudet. Uudessa kunnassa sovelletaan palvelujen uusia järjestämistapoja ennakkoluulottomasti ja tarkoituksenmukaisesti. Hallinto-, tuki- ja tilapalveluissa sekä yhdyskuntatekniikassa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan tilaaja- tuottaja mallia. Vesihuoltolaitos säilytetään erillisenä taseyksikkönä. 2. Lähipalvelut, taajamapalvelut ja keskitettävät palvelut Uuden kunnan palvelujen järjestämisen lähtökohdiksi on otettu palvelujen järjestäminen lähipalveluina, taajamapalveluina sekä keskitettävinä erityispalveluina ja hallinto- ja tukipalveluina. Palvelujen sijoittuminen perustuu nykyisiin palvelupisteisiin. Lähipalvelut ovat saatavissa ajallisesti ja matkallisesti lähellä asukasta. Taajamapalvelut ovat asukkaan helposti saatavissa ja järjestetään esimerkiksi Littoisten, Kaarinan ja Piikkiön taajamissa. Erityispalvelut tuotetaan yleensä seutukunnallisesti ja ovat suhteellisen harvoin tai vähäisessä määrin tarvittavia asiantuntijapalveluja ja ne järjestetään esimerkiksi yhdessä toimipisteessä uuden kunnan alueella tai ympäristökunnissa. Palvelut luokitellaan asiakkaan näkökulmasta lähi-, taajama- ja erityispalveluiksi esimerkiksi seuraavasti:

13 9 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMEN PALVELUT LÄHIPALVELU TAAJAMAPALVELU ERITYISPALVELU xx =uudessa kunnassa, x = uuden kunnan ulkopuolella Työllistäminen Lastensuojelu Päihdehoitopalvelut Perheneuvola Toimeentulotuki - Norminmukainen - Harkinnanvarainen Vammaispalvelut - Kehitysvammaisten palv. - Muut vammaispalvelut Kuntouttava työtoiminta Maahanmuuttajat Rikosten sovittelu Sosiaalipäivystys Isyysselvitykset, huoltosopimukset Sosiaaliasiamies Päivähoito - Vuoropäivähoito - Erityispäivähoito Koululaisten iltapäivähoito Leikkitoiminta Vanhusten palvelut - Kotihoito (kp+ksh) - Omaishoito - Kuljetuspalvelut - Palveluasuminen - Pitkäaikaishoito Lääkärin vastaanotto, th:n ja sh:n vo Neuvolan palvelut Suuhygienisti Kouluterveydenhuolto Kotihoito Laboratorio näytteenotto Vuodeosastotoiminta Hammashuolto Terapiapalvelut: psykologi, puheterapeutti Terapiapalvelut: toimintaterapia, ravitsemusterapia Röntgen Röntgen (hammas) x Tietyt erityispalvelut, erityishoitaja / lri : diabetes, allergia, siedätys, muisti, päihde Terv.huollon sos.työntekijä Lääkinnällinen kuntoutus kuntoutustyöryhmä Lääkäripäivystys/ päivä- ja ilta Lääkäripäivystys/ yö - viikonloppu Työterveyshuolto Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito/ erikoislääkäripalvelut Potilasasiamies (seudullinen hanke)

14 10 SIVISTYS JA VAPAA-AIKA PALVELUT LÄHIPALVELU TAAJAMAPALVELU ERITYISPALVELU Perusopetus vuosiluokat 1-6 (suomen kieli) Perusopetus vuosiluokat 1-6 (muut kielet) lainsäädännön velvoitteiden ja käytettävissä olevien resurssien mukaisesti myös muiden kuntien ostopalveluita hyödyntäen Osa-aikainen erityisopetus Koulupsykologin ja kuraattorin palvelut Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Perusopetus vuosiluokat 7-9 Pääosa erityisopetuksesta Päivähoito ks. sote-taulukko yllä Esiopetus Erityisopetus- ja erityisvarhaiskasvatuspalvelut x xx myös ostopalveluja muista kunnista Kirjasto Koulu- ja laitos kirjastot x Kirjasto: Seutukirjasto x Kansalaisopiston perustoiminta /peruskurssit Musiikkioppilaitos xx Liikunta: Lähiliikuntapaikat ja niiden hoito x Liikuntapaikat ja niiden hoito, seurayhteistyö, x eläkeläisliikunta, lasten liikunta, urhei- lutilaisuudet, liikuntapalvelut esim. uimakoulut Erityisliikunnanohjaus ja vammaispalvelut, xx erityisliikuntapaikat, suurtapahtumat Nuoriso: Kerhotoiminta, kouluyhteistyö x x Nuorisotilat kunkin yläkoulun vaikutuspiirissä, x bänditilat, tapahtumat, järjestöyh- teistyö Erityisnuorisotyö ja ehkäisevä päihdetyö, xx suurtapahtumat, retket ja leirit Kulttuuritapahtumat, kulttuurilaitokset ja xx museot Ympäristöpalvelujen osalta on todettu, että kuntalaista lähellä olevat ja kuntalaisten ja asiakkaiden luo jalkautuvat palvelut hoidetaan edelleen lähipalveluina. Palvelujen hallinnointi ja koordinointi keskitetään. YMPÄRISTÖPALVELUT LÄHIPALVELU TAAJAMAPALVELU ERITYISPALVELU Joukkoliikenne x Katujen, teiden ja puistojen kunnossapito x Jätehuolto x Vesihuolto x Rakennusvalvonta x Ympäristönsuojelu x Maankäyttö xx Ympäristölupa ja viranomaispalvelut x x 3. Uuden kunnan toiminnan valmistelu Toimialajohtajat kokoavat organisaation suunnitteluryhmät, joissa on henkilöstön edustus. Suunnitteluryhmät valmistelevat organisaatiosuunnitelman toimialakohtaisesti mennessä.

15 Henkilöstön kehittämistyöryhmä perustetaan mennessä. Kehittämistyöryhmässä ovat jäseninä nykyisten Piikkiön ja Kaarinan sekä Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuksen henkilöstön ja työnantajan edustajat. 11

16 LIITE INVESTOINNIT: Valtuustoon nähden sitovat erät ovat ne nettoluvut, joissa on mainittu tilivelvolliset. P Aineettomat oikeudet, tietohallinnon ohjelmistot Tilivelvollinen Kaupunginhallitus Hallintojohtaja Päivi Mikkola Vastuuhenkilö Tietohallintopäällikkö Kari Hölsö Projektin kulut Vaikutus nettoinvestointeihin Ohjelmistohankinnoissa keskitytään sovelluksiin, jotka parantavat osastojen työtehokkuutta tai lisäävät sisäisen tiedottamisen ja ohjauksen laatua. Kohteet: Web tallennus ja matkahallinta Perhepäivähoitajien mobiilikirjaukset Yhteensä P Kiinteistöjen osto Tilivelvollinen Kaavoitus ja rakennuslautakunta Vastuuhenkilö Kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki Projektin kulut Vaikutus nettoinvestointeihin Maanhankintaan. P Kaupungin osuudet valtion tiejärjestelyihin Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Vastuuhenkilö Kaupungininsinööri Risto Saari Projektin kulut Vaikutus nettoinvestointeihin Liikennevaloliittymien valojen ja ohjauskeskusten uusiminen vuosittain (1 2 liittymää/v), kustannukset /v. Suunnitelmavuosille liikennevalojen rakentamiset Kaarinatiellä ja mt 110:llä. P Kaupungin kadut, muut hankkeet Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Vastuuhenkilö Kaupungininsinööri Risto Saari Projektin tuotot Projektin kulut Vaikutus nettoinvestointeihin Kaupungilla on vahvistettuilla rakennus ja asemakaava alueilla vielä runsaasti rakentamattomia katuja, joita rakennetaan ja peruskorjataan lähinnä vanhojen alueiden saneerauskohteiden yhteydessä. Kevytliikenneväylästöä rakennetaan uusien asemakaavojen sekä kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman pyöräliikenteen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Valaisematonta vanhaa tieverkkoa on noin 15 km ja valaistusta sille pyritään rakentamaan vuosittain noin 1 2 km. Myös vanhan valaistuksen uusiminen on käynnistymässä kunnossapito ohjelman mukaisesti. Uusia asuinalueita ovat mm. Silvolanrinteen alue ja Pohjoiskeskustan alue Huonokuntoisia katupäällysteitä uusintapäällystetään kertaluonteiselle lisäpanoksella, Maankäyttösopimuksin liittyviä kadunrakentamistuloja arvioidaan saatavan Sivu 1 (12)

17 LIITE INVESTOINNIT: Valtuustoon nähden sitovat erät ovat ne nettoluvut, joissa on mainittu tilivelvolliset. Kohteet: Kaistisentien saneeraus Untolantien klv:n päällystystys ja viimeistely Kotimäenkoulun klv:n viimeistely Pyhän Katariinan tien/paraistentien liittymän liikennevalokeskuksen uusinta Poikluomantien klv Paraistentien klv Kallenraitin sillan eteläpään purku ja klv Suovatie Lounais Empon, Kärjen, Eräkadun ja Varsahaan viimeistelyä: moottoritien asemakaava alueen loppuosa Pohjois keskustan aloitus Kaarikadun klv:n loppuunrakentaminen, alkuosan päällystys Lääkärinpolku Silvolan alueen toteutus Rauvolan alueen aloitus, Kaisti/Taipale (mks) Rauvolankuja Kaisti (mks) Kuusiston koulun alue (mks) Voudinkadun/Kallenraitin klv muut kohteet: lähinnä rakennuslupiin liittyviä kadunrakennuskohteita katu ja klv suunnittelua katuvalaistus: erillisiä valaisemattomia katuja (anomuksia) katuvalaistus: kunnossapito ohjelman mukaisesti uusintapäällystykset vanhojen päällystämättömiem katujen päällystys meluvallien rakentamista ja viimeistelyä (mm. Untolantien vallin aita ym.) liikenneturvallisuuskohteita: suunnitelman mukaisia kohteita Yhteensä P Kesämäen katujen saneeraus Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Vastuuhenkilö Kaupungininsinööri Risto Saari Projektin kulut Vaikutus nettoinvestointeihin Toteutetun saneerauksen viimeistely P Puistot, muut hankkeet Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Vastuuhenkilö Kaupungininsinööri Risto Saari Projektin kulut Vaikutus nettoinvestointeihin Kaupungilla on laaditun viherrakentamisen ympäristöohjelman mukaan rakentamatta erilaisia puisto ym. alueita yli 50 ha. Veteraanipuistoon toteutetaan kastelujärjestelmä. Hovirinnan uimaranta peruskorjataan laaditun kuntoselvityksen mukaisesti. Sivu 2 (12)

18 LIITE INVESTOINNIT: Valtuustoon nähden sitovat erät ovat ne nettoluvut, joissa on mainittu tilivelvolliset. Kohteet: liikennevihreä leikkikentät (Kurjenkadun ja Rauhanlinnan leikkikentät ja välinekorjaukset) välinekorjaukset (Kesämäki ja Vättilän leikkipuistot) talousmetsät arvaamattomat ja keskeneräiset viimeistelytyöt yleinen ymp. parantaminen (Molokien ymp., penkit ym.) Hovirinnan uimarannan peruskorjaus matonpesupaikat Kuuslahden pururadan p alue ja länsiosan ylösnousu Veteraanipuiston kastelujärjestelmä puistoalueiden rakentaminen (Mattelmäki, Kesämäki, Varsahaka) Yhteensä P Hovirinnan rantapuisto Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Vastuuhenkilö Kaupungininsinööri Risto Saari Projektin kulut Vaikutus nettoinvestointeihin Hovirinnan rantapuiston toteutusta jatketaan lasten leikkipuiston rakentamisella ja Juutinpuiston viimeistelyllä. P Urheilu ja ulkoilualueet, muut kohteet Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Vastuuhenkilö Kaupungininsinööri Risto Saari Projektin tuotot Projektin kulut Vaikutus nettoinvestointeihin Kenttien, pururatojen, kalusteiden, leirialueiden ym. kunnostukseen vuosittain Kultanummen kentän korjaus kumirouhehiekkatekonurmeksi Mahdollinen valtionavustus P Torpan ja Kaislan tilat Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Projektin kulut Vaikutus nettoinvestointeihin Hankkeen kokonaiskustannusarvio on sitova ja myös toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan kuin hankkeen eteneminen vaatii. Lopullinen kohteen vuosittainen määrärahan käyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. P Koulukeskuksen piha alueiden saneeraus Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Projektin kulut Vaikutus nettoinvestointeihin Yleissuunnitelman mukainen kustannusarvio , josta rahoitettu vuonna 2002, 2003 ja 2004 yhteensä Hankkeen toteutusta jatketaan 2011 Sivu 3 (12)

19 LIITE INVESTOINNIT: Valtuustoon nähden sitovat erät ovat ne nettoluvut, joissa on mainittu tilivelvolliset. P Valkeavuoren yläkoulu Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Projektin kulut Vaikutus nettoinvestointeihin Vesikaton ja talotekniikan uusiminen sekä julkisivun kohennus. Suunnitelmat valmiit. Ylläpitokustannusten lisäys /vuosi. Hankkeen kokonaiskustannusarvio 2,4 milj.. P Valkeavuoren alakoulu Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Projektin kulut Vaikutus nettoinvestointeihin Vesikaton uusiminen P Kuusiston koulun laajennus Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Projektin kulut Vaikutus nettoinvestointeihin Kuusiston koulun laajennus 4 perusopetusryhmää Empoon, joka sisältää myös päivähoidon ja nuorisotoimen tiloja. Kokonaispinta ala brm2 Hankkeen kokonaiskustannusarvio on sitova ja myös toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvion puitteissa määrärahaa sen mukaan kuin hankkeen eteneminen vaatii. Lopullinen kohteen vuosittainen määrärahan käyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. P Ruotsinkielinen koulu Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Projektin kulut Vaikutus nettoinvestointeihin P Piispanristin koulu, katto, katokset ja LVIS Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Projektin kulut Vaikutus nettoinvestointeihin Yläpohjan lämpöeristeen, räystäiden, sisääntulokatosten ja tasojen sekä LVIS korjaukset vuosina Sivu 4 (12)

20 LIITE INVESTOINNIT: Valtuustoon nähden sitovat erät ovat ne nettoluvut, joissa on mainittu tilivelvolliset. P Kaarinakoti, vesikatto, sprinklaus, LVIS Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Projektin kulut Vaikutus nettoinvestointeihin Kaarinakodin vesikaton, keittiön, LVIS järjestelmän peruskorjaus ja sprinklauksen rakentaminen. P Kultanummen päiväkodin vesikatto Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Projektin kulut Vaikutus nettoinvestointeihin Hankkeen suunnittelu 2008 ja toteutus Kokonaiskustannusarvio P Kaupunginviraston laajennus ja saneeraus Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Projektin kulut Vaikutus nettoinvestointeihin Hankeselvitys k m2 vuonna Suunnittelun aloitus Kokonaiskustannusarvio 6,32 milj.. Toteutus P Kirjasto ja kulttuuritila Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Projektin kulut Vaikutus nettoinvestointeihin Hankeselvitys k m2 vuonna Suunnittelun aloitus Kokonaiskustannusarvio 7,0 milj.. Toteutus P Lukion suurryhmätilan ja musiikkiluokan rakentaminen Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Projektin kulut Vaikutus nettoinvestointeihin Hankkeen laajuus 300 k m². Suunnittelu 2010 ja toteutus 2011 P Hovirinnan koulu, vesikatto ja talotekniikka Tilivelvollinen Tekninen lautakunta Projektin kulut Vaikutus nettoinvestointeihin Sivu 5 (12)

Kaarinan ja Piikkiön yhdistymisen hallinnon ja palveluiden järjestämissopimus

Kaarinan ja Piikkiön yhdistymisen hallinnon ja palveluiden järjestämissopimus 1 Kaarinan ja Piikkiön yhdistymisen hallinnon ja palveluiden järjestämissopimus Luonnos 21.11.2007 1. Kuntien yhdistymisen toteuttaminen Tämä sopimus on Kuntajakolain 9 :n tarkoittama hallinnon ja palveluiden

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola HYVINVOINTIPALVELUT Kuntaliitosseminaari 8.4.2008 Toimeksianto toimialojen suunnitteluryhmille Organisaatiosuunnitelman laadinta 30.4.2008 mennessä: Toimialan organisaatio vastuualue- ja yksikkötaso Esimiehet

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS. Sosiaali- ja terveyspalvelut Info 14.2.2008

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS. Sosiaali- ja terveyspalvelut Info 14.2.2008 KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Sosiaali- ja terveyspalvelut Info 14.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni?

Lisätiedot

Kaupunginvirasto, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 14 LAAJENTUVAN KAARINAN ORGANISAATIOEHDOTUS JA TOIMIALAJOHTAJAT 27

Kaupunginvirasto, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 14 LAAJENTUVAN KAARINAN ORGANISAATIOEHDOTUS JA TOIMIALAJOHTAJAT 27 2/08 Kokousaika: Tiistai klo 16.00 17.30 Kokouspaikka: Kaupunginvirasto, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT SIVU 14 LAAJENTUVAN KAARINAN ORGANISAATIOEHDOTUS JA TOIMIALAJOHTAJAT 27 25 Kokousaika

Lisätiedot

Sinikka Valtonen henkilöstöpäällikkö Kaarinan kaupunki

Sinikka Valtonen henkilöstöpäällikkö Kaarinan kaupunki 27.5.2008 MUISTIO 10/2008 Hallintopalvelujen suunnitteluryhmä Aika: 22.5.2008 kello 10.00-12:30 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, hallituksen huone Läsnä: Pirkko Aalto kansliasihteeri Kaarinan kaupunki

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS

KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS 1 Köyliön kunnanvaltuusto 20.4.2015 Säkylän kunnanvaltuusto 20.4.2015 (Lopullinen) KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS 1. SOPIMUSTAUSTA Kuntarakennelain 2 :ssä todetaan kuntajaon kehittämisen

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

Sosiaali ja Terveys Veli Nummela esitteli ryhmän työn tuloksia.

Sosiaali ja Terveys Veli Nummela esitteli ryhmän työn tuloksia. KUNTARAKENNESELVITYS Ohjausryhmä Pöytäkirja Ti 20.12.2011 Teuva Kurikka klo 13.00 16.00, Kurikan kaupungintalo Läsnä: Kunnanjohtaja Veli Nummela Esko Lehtimäki, Teuva Paula Kaleva, Teuva Teijo Toivonen,

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. MUISTIO 1.10.2009 LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 1.10.2009 kello 9.30-13.00 Paikka Läsnä, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS. Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava

YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS. Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS ASKOLA, LAPINJÄRVI, LOVIISA, MYRSKYLÄ, PORVOO JA SIPOO Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava 1.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan. kuntajakoselvityksen eteneminen

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan. kuntajakoselvityksen eteneminen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvityksen eteneminen Henkilöstöryhmien info kuntajakoselvityksen etenemisestä 5.12.2007 klo 13-15 Jyväskylän kaupungintalo Kuntajakoselvittäjä Jyväskylän

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- ORGANISAATIO

LUOTTAMUSHENKILÖ- ORGANISAATIO LUOTTAMUSHENKILÖ- ORGANISAATIO Kuntajakoselvitys 13.11.2006-30.6.2007 Paikallinen asiantuntijaorganisaatio koostui yli 300 henkilöstä, kokoontumisia yli 50 228 valtuutettua 78 kunnanhallitusten jäsentä

Lisätiedot

Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus

Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus Kesälahden kunnanvaltuusto 26.4.2012 17 Kiteen kaupunginvaltuusto 26.4.2012 25 1. Kuntien yhdistymissopimuksen lähtökohta Tämä asiakirja on kuntajakolain

Lisätiedot

TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS myöh. 590 000 350 000

TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS myöh. 590 000 350 000 D. Investointiohjelmaesitys 90150 Teollisuusalueen laajentaminen 590 000 350 000 - Tonttien ja infran rakentaminen Kuparitie, Kuparikuja, Messinkitie, Messinkikuja Myöhemmin: - Tonttien ja infran rakentaminen

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien YHDISTYMISSOPIMUS

Laukaan ja Konneveden kuntien YHDISTYMISSOPIMUS Laukaan ja Konneveden kuntien YHDISTYMISSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopimuksen tarkoitus ja sitovuus... 3 2. Yhdistymisen toteuttamistapa ja ajankohta... 3 3. Kunnan nimi ja vaakuna... 3 4. Kuntien yhdistymisen

Lisätiedot

Tämä sopimus on kuntajakolain (1698/2009) 8 :n mukainen kuntien yhdistymissopimus, jonka osapuolina ovat Haminan kaupunki ja Virolahden kunta.

Tämä sopimus on kuntajakolain (1698/2009) 8 :n mukainen kuntien yhdistymissopimus, jonka osapuolina ovat Haminan kaupunki ja Virolahden kunta. Johtoryhmä 26.9.2011 Haminan kaupungin ja Virolahden kunnan YHDISTYMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus ja sitovuus Tämä sopimus on kuntajakolain (1698/2009) 8 :n mukainen kuntien yhdistymissopimus, jonka

Lisätiedot

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus

Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymisestä.

Lisätiedot

Vastaanottaja / Tarkastaja Hyväksyjä Kustannuspaikan vastuuhenkilö. Toimistosihteeri Asuntosihteeri Hallintopäällikkö.

Vastaanottaja / Tarkastaja Hyväksyjä Kustannuspaikan vastuuhenkilö. Toimistosihteeri Asuntosihteeri Hallintopäällikkö. LASKUJEN VASTAANOTTOON JA HYVÄKSYMISEEN OIKEUTETUISTA SEKÄ KUSTANNUSPAIKKOJEN VASTUUHENKILÖT 2015: Kh 23.1.2015/29 Vastuualue Oikeellisuuden tarkastaja Vastaanottaja / Tarkastaja Hyväksyjä Kustannuspaikan

Lisätiedot

Kuntien yhdistyminen. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju

Kuntien yhdistyminen. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Kuntien yhdistyminen Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Savonlinnan seudun kuntavisio Savonlinnan seudun kuntarakennevisio tulevaisuudessa on muodostaa vahva Saimaan saaristokaupunki, joka kokoaa saaristomaisen

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUT KAARINASSA 1.1.2009 ALKAEN PROJEKTISUUNNITELMA

HALLINTOPALVELUT KAARINASSA 1.1.2009 ALKAEN PROJEKTISUUNNITELMA HALLINTOPALVELUT KAARINASSA 1.1.2009 ALKAEN PROJEKTISUUNNITELMA Versio 1.2 Sisällysluettelo: 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA...1 1.1. Kuntaliitos...1 1.2. Hallintopalveluiden nykytilanne...1 1.3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016

RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016 RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016 Sisällys 1 Sopimuksen tarkoitus... 3 1.1 Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo... 3 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2016 2017 2018 2016-2018 numero arvio, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0

YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2016 2017 2018 2016-2018 numero arvio, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0 INVESTOINTIOHJELMA 2016-2017 - 2018 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET (kuntatekn.pääll.) 6301 KADUT 142 000 1. Väyryläntien, Aimontien rakentaminen, n. 150 m 8376 244 000 0 208 000 36 000 244 000 -

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS Hallinto- ja tukipalvelut Henkilöstöpolitiikka SELVITYKSEN KOHDE kansliapalvelut ja yhteispalvelupisteen palvelut taloushallintopalvelut henkilöstöhallintopalvelut

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

3 Talouden seuranta 31.3.2015 / tukipalvelulautakunta

3 Talouden seuranta 31.3.2015 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Kokouskutsu 1 (11) Aika 06.05.2015, klo 17:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone lahna Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Talouden seuranta 31.3.2015

Lisätiedot

Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa.

Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5 INVESTOINTIOSA 5.1.2 RAKENNUKSET (peruskorjaus ja uudisrakentaminen) Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5.1.2.1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

VUODEN 2008 TALOUSARVIO

VUODEN 2008 TALOUSARVIO VUODEN 2008 TALOUSARVIO Tyrnävän talousarvio 2008 2008 2007 Asukasluku 6280 6100 Tuloveroprosentti 19 19 Toimintamenot milj. 26,8 24,6 Investoinnit milj. 2,9 1,9 Vuosikate 1000 994 882 Lainat kunta /asukas

Lisätiedot

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0 INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2018 6.11.2014 sisältää kaikki esitykset - kunnanjohtaja värikoodeill a merkinnyt ne, mihin esittää muutoksia Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton). Sitovuustaso valtuustoon

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Onnistunut kuntarakennemuutos

Onnistunut kuntarakennemuutos Onnistunut kuntarakennemuutos Aija Tuimala, FCG Konsultointi 250814 Varkaus 8.9.2014 Page 1 8.9.2014 Page 2 Kuntajaon kehittämisen tavoitteet ja muuttamisen edellytykset Kuntarakennelaki 2 Kuntajaon kehittämisen

Lisätiedot

Siikalatvan kunnassa on nykytilanteessa 6 kunnallista valmistuskeittiötä ja 6 jakelukeittiötä (kunnan oma ja Helmen ruokatuotanto).

Siikalatvan kunnassa on nykytilanteessa 6 kunnallista valmistuskeittiötä ja 6 jakelukeittiötä (kunnan oma ja Helmen ruokatuotanto). Kunnanhallitus 179 08.09.2014 Koulutuslautakunta 52 02.12.2014 Koulutuslautakunta 13 01.04.2015 Kunnanhallitus 108 20.04.2015 Kunnanvaltuusto 51 22.06.2015 RUOKAPALVELUSELVITYS Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

Palveluiden yhteensovittamissuunnitelma

Palveluiden yhteensovittamissuunnitelma Teuva Kauhajoki Liite 1 Palveluiden yhteensovittamissuunnitelma 1. Johtaminen ja hallinto Johtamista ja luottamushenkilöhallintoa palvelevat hallintopalvelut, kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi Kauhajoen

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Aura Pöytyä kuntaliitosselvitys

Aura Pöytyä kuntaliitosselvitys Aura Pöytyä kuntaliitosselvitys Suunnitelma selvityksen etemisestä Jarkko Majava 12.3.2012 4.4.2012 Page 1 Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet Lähtökohta: Aura ja Pöytyä ovat päättäneet kuntaliitoselvityksen

Lisätiedot

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen Tekniset palvelut Joensuussa Tekninen virasto/ Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 73305 (31.12.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu + Eno + Pyhäselkä Henkilöstö kuntaliitoksessa: Tekninen

Lisätiedot

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla:

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla: Luottamushenkilöiden ja eräiden viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen 1/45 Helena Adel Kaavoitus ja rakennuslautakunnan varajäsen Piikkiön eläkkeensaajien hallituksen jäsen Piikkiön sos.dem.työv.yhdistyksen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jouko Luukkonen Selvitysryhmä 29.10.2013 Selvitysryhmä Aika Paikka Teema 4.9.2013 klo 11.30 Jyväskylän kaupungintalo 24.9.2013

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000 INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2014-2016 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Varikon varastokatos MENOT -81 000-81 000 NETTO 0 0-81 000-81 000 Rakennetaan lisää varastotilaa kunnan omaan käyttöön (ns. 120 neliön

Lisätiedot

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 KUNNAN HALLINTO Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 Ruotsalainen Kansanpuolue 16 4 Kansallinen Kokoomus 9 3 Yhteinen Sipoomme 7 2 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 5 1 Vihreä liitto

Lisätiedot

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat.

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Itäinen Ylöjärvi Tämä osa-alue koostuu Siivikkalan ja Mettistön asemakaava-alueista sekä läheisestä maaseutualueesta. Siivikkalan asukkaiden palvelujen käyttö on perinteisesti suuntautunut Tampereen suuntaan,

Lisätiedot

Teuva - Kurikka. , talous-, Kurikan. uudelleen. Kurikan. tehdään. mittauksen

Teuva - Kurikka. , talous-, Kurikan. uudelleen. Kurikan. tehdään. mittauksen Teuva - Kurikka Palveluiden yhteensovittamissuunnitelma 1. Johtaminenn ja hallinto Johtamista ja luottamushenkilöhallintoa palvelevat hallinto-, talous-, henkilöstö ja ict palvelut kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 3/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 3/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. [Kirjoita teksti] RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 28.2.2013 kello 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1 2 3 4 16 17 18 19 20 21 22

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 152 Kokousaika 26.11.2009 klo 19.00 20.17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Toteuttamistapa ja ajankohta Nykyiset kunnat lakkautetaan 31.12.2012 Uusi Kunta perustetaan 1.1.2013 Yhdistymissopimus voimassa 2015 loppuun

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 4/ 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Liikenne- ja viheralueet

Liikenne- ja viheralueet Liikenne- ja viheralueet Kaupunkirakennelautakunnan perehdytystilaisuus 24.1.2013 Kaupungininsinööri Markku Kemiläinen 25.1.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Tukipalvelut JOHDON TUKI Palvelupiste Hannikainen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 3.12.2013 64 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 3.12.2013 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 54 66 Kokouksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

o(z 28.08.2012 SALON KAUPUNKI

o(z 28.08.2012 SALON KAUPUNKI SALON KAUPUNKI SIVISTYSTOIMEN LUOTTAMUSMIESTEN KUULEMINEN = t o i 28.08.2012 o(z Aika: Maanantai 27.8.2012 klo 10.00-11.00 Paikka: Läsnä: Kokoustila Haapa, kaupungintalo Ekman Marjo, JHL 087 pääluottamusmies

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS jklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklö

Lisätiedot

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen

Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen Kouvolan Veden toiminnan mahdollista yhtiöittämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn jatkaminen 2811/02.02.01/2013 Khkj 17.02.2014 9 Ote Kouvolan kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjasta 11.11.2013

Lisätiedot

Hallinnon ja palvelujen järjestäminen

Hallinnon ja palvelujen järjestäminen 1 (4) Kajaanin ja Vuolijoen kuntaliitos 1.1.2007 Hallinnon ja palvelujen järjestäminen 1 Sopimuksen kohde ja sitovuus Vuolijoen kunta liitetään Kajaanin kaupunkiin 1.1.2007 alkaen. sitoo Kajaanin kaupunkia

Lisätiedot

33 VARAEDUSTAJAN VALITSEMINEN LAKEUDEN ETAPPI OY: N YHTIÖKOKOUKSEEN 35 KIHNIÖN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN

33 VARAEDUSTAJAN VALITSEMINEN LAKEUDEN ETAPPI OY: N YHTIÖKOKOUKSEEN 35 KIHNIÖN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 20.04.2015 klo 17.00 18.33 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Alkkiomäki Jari

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Demokratiatyöryhmä 4.4.2014 klo 14-16 Päijät-Hämeen liitto

Demokratiatyöryhmä 4.4.2014 klo 14-16 Päijät-Hämeen liitto Demokratiatyöryhmä 4.4.2014 klo 14-16 Päijät-Hämeen liitto Työryhmän työskentely jäljellä olevissa kokouksissa 1) Työryhmä muodostaa 1 tai 2 lähidemokratian toteuttamisen mallia, ehdotuksen hyödynnettäviksi

Lisätiedot

Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus

Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on kuntarakennelain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus Juankosken ja Kuopion kaupungin yhdistymisestä.

Lisätiedot

Poissa: Pirkko Aalto kansliasihteeri Kaarinan kaupunki Kari Hölsö tietohallintopäällikkö Kaarinan kaupunki

Poissa: Pirkko Aalto kansliasihteeri Kaarinan kaupunki Kari Hölsö tietohallintopäällikkö Kaarinan kaupunki 20.3.2008 MUISTIO 4/2008 Hallintopalvelujen suunnitteluryhmä Aika: 19.3.2008 kello 12.00-13.55. Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, hallituksen huone Läsnä: Päivi Antola hallintojohtaja Piikkiön kunta Satu

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Talousarviomuutokset vuodelle 2014 Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 23.1.2014 Erityisen kuntajakoselvitysalueen kunnat Joensuu www.joensuu.fi

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali 5/08 Kokousaika: Torstai klo 18.00 22.15 Kokouspaikka: Kaupunginvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT SIVU 29 KUNTAJAON MUUTTAMINEN KAARINAN KAUPUNGIN JA PIIKKIÖN KUNNAN VÄLILLÄ/ LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN

Lisätiedot

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista?

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? Henkilöstö: Mitä minulle tapahtuu? Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? 1 2.12.2010 Keskeinen säännöstö

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

Kotkan Haminan seutusopimus

Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seudun seutuvaltuusto 19.8.2013 Kotkan kaupunginvaltuusto 12.11.2013 Haminan kaupunginvaltuusto 15.10.2013 Miehikkälän kunnanvaltuusto 30.9.2013 Pyhtään kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Palvelutyöryhmien työn sisältö

Palvelutyöryhmien työn sisältö Palvelutyöryhmien työn sisältö 1. Nykytilakuvaus 2. Palvelujen tavoitteet ja organisointi uudessa kunnassa 3. Arvio uuden kunnan perustamisen vaikutuksista 4. Erityiskysymykset 5. Kunta- ja palveluyhteistyömahdollisuudet

Lisätiedot

Henkilöstötyöryhmä Muistio 1 20.8.2009

Henkilöstötyöryhmä Muistio 1 20.8.2009 1(5) Oulun seudun kuuden (6) kunnan kuntajakoselvitys Henkilöstötyöryhmä Muistio 1 20.8.2009 Aika 20.8.2009 klo 9.30 11.00 Paikka Aleksinkulma, Oulu Osallistujat Kaisu Jokela, Jyty, Haukipudas Maritta

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

PÖYTYÄN JA TARVASJOEN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 8.4.2014

PÖYTYÄN JA TARVASJOEN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 8.4.2014 PÖYTYÄN JA TARVASJOEN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 8.4.2014 2 HALLINNON JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET... 3 1.1. Yhdistymisperuste...3 1.2. Yhdistymisen muut tavoitteet...3

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009.

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009. Kunnanhallitus 131 11.04.2011 Kunnanhallitus 159 02.05.2011 Kunnanhallitus 254 22.08.2011 Kunnanhallitus 276 05.09.2011 Kunnanvaltuusto 42 12.09.2011 Vapaa-aikalautakunta 14 08.05.2012 Hallintosääntö 1242/01/010/2011

Lisätiedot

Hankkeen INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2013 TOT muutos Inv. 2013 numero arvio, alv 0, alv 0 25.9.2013, alv 0

Hankkeen INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2013 TOT muutos Inv. 2013 numero arvio, alv 0, alv 0 25.9.2013, alv 0 INVESTOINTIOHJELMA v. 2013/ määrärahamuutokset 6300-6500 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET 6301 KADUT 120 000 43 226 5 000 125 000 1. Teollisuusalueen tiestön peruskorjaus 8366 977 870 90 000 18 238

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä Kokouskutsu Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä AIKA: Maanantai 28.11.2011 klo 17.30 - PAIKKA: Kuopion kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä 15.3.2011 Hyvinvointipalvelujen palveluverkon

Lisätiedot