VUODEN 2008 TALOUSARVIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2008 TALOUSARVIO"

Transkriptio

1 VUODEN 2008 TALOUSARVIO Tyrnävän talousarvio Asukasluku Tuloveroprosentti Toimintamenot milj. 26,8 24,6 Investoinnit milj. 2,9 1,9 Vuosikate Lainat kunta /asukas Valtionos. /asukas " % toimintamenoista 50,5 48,5 Lainapääoma yhteensä milj.euroa 9,9 8,1 TALOUSARVIOSSA 2008: - KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUS JATKUU: YHTEISTOIMINTA- ALUESELVITYS MÄÄRÄRAHA VARATTU SELVITYSTÄ VARTEN - TOIMITAAN NIIN, ETTÄ PALVELUN TUOTTAMISVAIHTOEHDOT SELVITETÄÄN AINA ENNEN KUIN OMAA PALVELUTUOTANTOA LAAJENNETAAN - EU-HANKERAHOITUKSEEN ON SEUTURAHOITUSOSUUTENA VARATTU SEITSEMÄN EUROA ASUKASTA KOHDEN - SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTOLTA SIIRTYY PÄIVÄHOITO SIVISTYSOSASTOLLE JA RUOKAHUOLTO TEKNISELLE OSASTOLLE - VANHUSNEUVOLAN TOIMINTA JATKUU (EDELLISENÄ VUONNA KÄYNNISTYNYT)

2 - TUETAAN YKSITYISTÄ PÄIVÄHOITOA YKSITYISEN HOIDONTUEN KUNTALISÄLLÄ - VASTAANOTTOTOIMINTAA PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA KEHITETÄÄN EDELLEEN LISÄÄMÄLLÄ SAIRAANHOITAJIEN VASTAANOTTOTOIMINTAA - KAAVOITUSTYÖ JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN JATKUU VOIMAKKAANA - UUSIA MÄÄRÄRAHAVARAUKSIA: o KAKSI OPETTAJAN VIRKAA (KIRKKOMÄNNIKÖN KOULULLE JA MURRON KOULULLE) JA KAKSI AVUSTAJAA o PERHEPÄIVÄHOITAJA o JOHTAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ o HAMMASHUOLTOON ½ HAMMASHOITAJA (OSA-AIKAINEN MUUTETAAN KOKOAIKAISEKSI) o PERUSTERVEYDENHUOLTOON LÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLE AVUSTAJA o VANHUSPALVELUISSA OSA-AIKAINEN TOIMI KOKOAIKAISEKSI. - VEROPROSENTTI EDELLEEN 19 % - VUOSIKATE EUROA JA TULOS 4939 EUROA - BRUTTOMENOJEN KASVU 9,1 % - NETTOMENOJEN KASVU 8,8 % (ED.VUONNA 11,1 %) - PALKKAMENOJEN KASVU 8,2 % (ED.VUONNA 5,3 %). SUURIMMAT INVESTOINNIT: - PALOASEMA - KUNNALLISTEKNIIKKAAN, KAAVATEIHIN JA YLEISIIN ALUEISIIN YHTEENSÄ EUROA - PÄIVÄKOTITOUKOVAKAN LAAJENNUS.

3 TOIMINTAMENOJEN BRUTTOMENOJEN OSUUS OSASTOITTAIN (BRUTTOMENOT ILMAN SISÄISIÄ ERIÄ) Hallinto- ja kehittämisosasto Sivistysosasto Sosiaali- ja terveysosasto Ympäristö- ja tekninen osasto Ympäristö- ja tekninen osasto 14 % Hallinto- ja kehittämisosasto 9 % Sivistysosasto 33 % Sosiaali- ja terveysosasto 44 % TALOUSSUUNNITELMA LYHENNELMÄ: TYRNÄVÄN VISIO MERESTÄ NOUSSUT JUURISTAAN TUNNETTU KUNTA KESKELLÄ LAKEUTTA IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄÄN HUOLEHTIVA SINUN JA MINUN TYRNÄVÄ TYRNÄVÄN KUNNAN MENESTYSALUEET: - ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ - YRITTÄJYYS - LÄHIPALVELUT - TERVE KUNTATALOUS

4 ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ Strategiset tavoitteet - Tyrnävän asukasluku vuonna 2010 on Tyrnävän asukasluku vuonna 2015 on 7200 Asukaslukutavoitteen toteutuminen edellyttää noin kahden prosentin vuotuista kasvua. Kasvusta ohjataan kirkonkylään 70 %, Murtoon 13 %, Temmekselle 11 % ja kyläalueille 6 %. - Kirkonkylä on elävä ja vahva kuntakeskus - Lakeuden kulttuurimaisema säilyy Asuinalueet ovat korkeatasoisia ja kestävän kehityksen periaatteen mukaisia. Alueilla on asumisvaihtoehtoja eri elämäntilanteisiin. Kunnalla on omistuksessa asumiseen ja yrittämiseen sopivaa kaavoitettavaa raakamaata 10 vuoden tarpeeseen palvelujen lähellä. Toimenpiteet: - Kaavoitus (kaikilla tasoilla, myös kyläkaavat) - Ympäristönhoitotyöt - Lakeustalo-hanke - Jätehuolto ja kierrätys. YRITTÄJYYS Strategiset tavoitteet (tuottavat hyvinvointia) - Kunnan, kuntalaisten kasvavia tarpeita suunnataan ensisijaisesti yksityisille ja seudullisille toimijoille. - Työpaikkaomavaraisuuden nostaminen. Toimenpiteet - Palvelun tuottamisvaihtoehtojen selvittäminen tehdään aina ennen kuin omaa palvelutuotantoa tai laajentamista tehdään - Investointien hankesuunnitelman laatiminen - Kehitetään uusia keinoja kunnan elinkeinopolitiikan ja työpaikkaomavaraisuuden nostamiseen: teollisuuskiinteistöyhtiön perustaminen - EU- ja muun hankerahoituksen hyödyntäminen kunnan yritys- ja toimintaympäristön kehittämisessä; Tyrnävän meijerialueen kehittämishanke vuodet , Nipsingin alueen kehittämishanke vuodet Sisällytetään yrittäjyyskasvatusta koulujen toimintaan/opetukseen.

5 LÄHIPALVELUT Strategiset tavoitteet (tuottavat hyvinvointia) - Tavoitteena on peruspalvelujen helppo tavoitettavuus kaikenikäisille. Palvelu on ammattitaitoista, ripeää ja ystävällistä. - Kehitetään ennalta ehkäiseviä ja varhaisen puuttumisen toimintamalleja ja käytäntöjä. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti nostamatta verorasitusta maakunnan keskiarvoa korkeammaksi. - Lähipalveluina tarjotaan kuntalaisille kirkonkylässä kaikki peruspalvelut, Temmeksellä koulu-, päivähoito-, kirjasto- ja senioripalvelut, Murrossa koulu- ja päivähoitopalvelut, Markkuun ja Jokisillan kylissä koulupalvelut (edellytetään 20 oppilasta/koulu). - Erityispalvelut tuotetaan yhteistyössä seudullisesti, maakunnallisesti tai lähialueen kuntien kesken. o Erikoissairaanhoito seutu, maakunta o Oulun seudun/lähikuntien yhteistyön syventäminen o Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mahdollisuuksien soveltaminen palveluyhteistyössä. Yhteistoiminta-alueen muodostaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä. Yhteisen palvelutuotannon ohjausjärjestelmän kehittäminen. - Tukipalvelujen tuottaminen verkottuen tai seudullisesti selvitetään o Taloushallinto ja palkkalaskenta o Selvityksiä meneillään ruokapalveluissa, siivouksessa, kiinteistönhoidossa sekä arkistotoimessa o Maaseutuasiamiespalvelut o Teknisen toimen palvelut o IT-palvelut. - Välittömät yhdyskuntatekniset palvelut o Kuntien välisen yhteistyön lisääminen/seutukunnallisen yhteistyön lisääminen teknisessä toimessa o Kaavoitus o Nykyisten toimintatapojen edelleen kehittäminen: valvova rakennustarkastaja, seutukunnallinen vesi- ja viemäripalvelut, tietoliikenne ostopalveluna o Kadut ja tiet käytössä olevan mallin kehittäminen. Toimenpiteet - Palveluyrittäjyyden edistämiseen liittyvät toimet - Terveen kuntatalouden mittarit - Investointien toteuttamiseen ja hankesuunnitteluun liittyen rakennusten monikäyttöisyys ja kestävä kehitys - Luodaan keskeiset linjat seutukuntapolitiikalle ja muulle yhteistyölle

6 - Yhteistoiminta-alueen muodostaminen sosiaali- ja terveystoimen palveluissa (valmistelussa kolme vaihtoehtoa, päätökset vuoden 2009 maaliskuun loppuun mennessä. TERVE KUNTATALOUS Strategiset tavoitteet - Palvelut järjestetään kustannustehokkaasti nostamatta verorasitusta maakunnan keskiarvoa korkeammaksi - Konsernilainat ovat enintään 2000 euroa/asukas - Eri tunnuslukujen osalta pysytään valtakunnan keskimääräisessä tasossa - Käyttötalousmenot ovat hallinnassa - Hallittu ja suunnitelmallinen investointipolitiikka. Toimenpiteet Keinot - Käyttötalousmenot hallinnassa: talousarvion pitävyys - Hankesuunnittelua tehostetaan - Palvelutuotannossa huomiota erillisiin vaihtoehtoihin (ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen).

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

1. Kunnan selvitys lain 5 :n nojalla toteutettavista toimenpiteistä / 1

1. Kunnan selvitys lain 5 :n nojalla toteutettavista toimenpiteistä / 1 1 Kunnan rekisteritiedot Kunta Luhanka Kunnanvaltuuston päätöspäivämäärä 30.8.2007 Kunnan yhdyshenkilö Reijo Urtti Yhdyshenkilön asema kunnanjohtaja Yhdyshenkilön puhelinnumero 014-879206 Yhdyshenkilön

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 "Eura on työtä ja toimeentuloa tarjoava, vetovoimainen Pyhäjärviseudun keskus" Kunnanhallitus 17.5.2010 Kunnanhallitus 7.6.2010 Kunnanhallitus 28.6.2010 Valtuustoseminaari

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Talousarvio 2015 Sivistysosasto Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I YLEISPERUSTELUT... 4 1. KAUPUNGIN ALUE... 4 2. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT... 4 3. ELINKEINOT...

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2 Tampereen kaupunkiseudun yhteistyösuunnitelma maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta sekä palvelujen käytön lisäämisestä yli kuntarajojen 1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki NOKIAN KAUPUNKI Muutostalousarvio 2009 Kv 23.3.2009 Muutostalousarvio 2009 Nokian kaupunki SISÄLLYSLUETTELO I MENESTYSTEKIJÄT JA JOHTAMISEN KOHTEET SEKÄ TAVOITETASOT VUODELLE 2009 1 Sivu II MUUTOSTALOUSARVIO

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS YLEISIIN HEINÄVEDEN KUNNAN NÄKYMIIN JA YLEISET PERUSTELUT TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN POHJAKSI 1.

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.11.28 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot